+ All Categories
Home > Documents > Pre ze ntări PowerPoint

Pre ze ntări PowerPoint

Date post: 06-Jan-2016
Category:
Upload: charis
View: 30 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Pre ze ntări PowerPoint. Prezentările joacă un rol important în aproape toate domeniile de activitate. Prin prisma lor ceilalţi ne apreciază eficienţa. Cuprins. Lansarea aplicaţiei PowerPoint Fereastra PowerPoint Alegerea unui aspect al diapozitivului Alegerea unui design - PowerPoint PPT Presentation
14
PREZENTĂRI POWERPOINT PREZENTĂRILE JOACĂ UN ROL IMPORTANT ÎN APROAPE TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE. PRIN PRISMA LOR CEILALŢI NE APRECIAZĂ EFICIENŢA.
Transcript
Page 1: Pre ze ntări PowerPoint

PREZENTĂRI POWERPOINT

P R E Z E N T Ă R I L E J OAC Ă U N R O L I M P O RTA N T Î N A P R OA P E T OAT E D O M E N I I L E D E AC T I V I TAT E . P R I N P R I S M A LO R C E I L A L Ţ I N E A P R E C I A Z Ă E F I C I E N Ţ A .

Page 2: Pre ze ntări PowerPoint

CUPRINS

Lansarea aplicaţiei PowerPoint Fereastra PowerPoint Alegerea unui aspect al diapozitivului Alegerea unui design Alegerea unui fundal pentru

diapozitive Alegerea formei diapozitivului Inserarea unui diapozitiv Salvarea unui fişier PowerPoint Aplicaţie

Page 3: Pre ze ntări PowerPoint

LANSAREA APLICAŢIEI POWERPOINT

Butonul START Programs Microsoft PowerPoint

Ecranul de început a aplicaţiei PowerPoint

Page 4: Pre ze ntări PowerPoint

Fereastra PowerPoint

1

2

3

4

 

6

 

7

 8

 9

 

15

14

 

13

 

 

12

 

 

 

 

 

11

 

10

  1- Bara de titlu2- Bara de meniuri3- Bara de instrumente4- Stiluri de vizualizare a prezentării: slides(diaoizitive miniaturi) sau outline (rezumatul lucrării)5- Diapozitive miniaturi6- Bară de derulare a prezentării în miniatură7- Zona de lucru/Diapozitivul de lucru

8- Zona pentru adăugarea notițelor9- Bara de stare a ferestrei PowerPoint10- Zonă pentru vizualizarea prezentării11- Zoom12- Bară de derulare a diapozitivului13- Buton minimizare14- Buton maximizare15- Buton închidere fereastră

 

Page 5: Pre ze ntări PowerPoint

ALEGEREA UNUI ASPECT AL DIAPOZITIVULUI

- Aspectul diapozitivului se alege din meniul Home-> Layout- Din fereastra deschisa se alege aspectul dorit facând clic pe el.

Page 6: Pre ze ntări PowerPoint

ALEGEREA UNUI DESIGNMeniul design→ Themes

Opțiuni pentru pagină

(diapozitiv)

Opțiuni pentru design prezentării – modele prestabilite pentru prezentări Opțiuni pentru fundal

(backeground)

Page 7: Pre ze ntări PowerPoint

ALEGEREA UNUI FUNDAL PENTRU DIAPOZITIVE

Meniul Design Fundal (Background Styles) →Format Background ...

Page 8: Pre ze ntări PowerPoint

ALEGEREA UNUI CULORII FUNDALULUI

Se selectează Fill din fereastra Format Background și apoi culoarea dorita .

Daca o dorim pentru tot proiectul facem clic pe butonul Apply to ALL .

Daca vrem numai pe un diapozitiv facem clic pe butonul Close.

Operatia se repeta pentru toate celelalte optiuni din fereastra:

- Gradient fill

- Picture or texture fill

- Pattern fill

Page 9: Pre ze ntări PowerPoint

GRADIENT FILL

Page 10: Pre ze ntări PowerPoint

PICTURE OR TEXTURE FILL

Page 11: Pre ze ntări PowerPoint

PATTERN FILL

Page 12: Pre ze ntări PowerPoint

INSERAREA UNUI DIAPOZITIV

Există două moduri de a insera un nou diapozitiv:

1. Butonul din Meniul Home →New Slide

2. Combinația de taste ctrl+M

Page 13: Pre ze ntări PowerPoint

SALVAREA UNUI FIŞIER POWERPOINT

Salvarea fişierului ca arhivă Web va avea extensia “.mht”

Salvarea fişierului ca expunere PowerPoint va avea extensia “.pps”

Meniul Fişier (File) Salvare (Save...)

Salvarea fişierului ca prezentare va avea extensia “.ppt”

Page 14: Pre ze ntări PowerPoint

APLICAŢIE

Creaţi o prezentare în PowerPoint respectând următoarele cerinţe: fişierul va fi salvat în folderul grupei voastre numele fişierului este prezentare1.ppt fişierul va conţine două diapozitive: primul va avea ca titlu numele vostru şi ca subtitlu numele grupei voastre; al doilea diapozitiv va conţine propunerile voastre pentru următorul proiect în PowerPoint.


Recommended