+ All Categories
Home > Documents > Pp Biologie OK

Pp Biologie OK

Date post: 27-Nov-2015
Category:
Upload: alin-alinus
View: 18 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Lucrare de diploma Biologie
of 25 /25
UNIVERSITATEA DE VEST “ VASILE GOLDIŞ “ ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII SPECIALIZAREA BIOLOGIE LUCRARE DE LICENŢĂ RISCUL BIOLOGIC AL POLUĂRII CU NITRAŢI ÎN LOCALITATEA PĂULEŞTI ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI Absolvent: Coordonator ştiinţific: Erdelyi Margareta Timea Lector dr. Mereuţă Rodica 2011
Transcript
Page 1: Pp Biologie OK

UNIVERSITATEA DE VEST “ VASILE GOLDIŞ “ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURIISPECIALIZAREA BIOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

RISCUL BIOLOGIC AL POLUĂRII CU NITRAŢI ÎN LOCALITATEA PĂULEŞTI ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A

POPULAŢIEI

Absolvent: Coordonator ştiinţific:Erdelyi Margareta Timea Lector dr. Mereuţă Rodica

2011

Page 2: Pp Biologie OK
Page 3: Pp Biologie OK

MOTIVAŢIA MEA PENTRU ALEGEREA ACESTEI TEME ESTE DATĂ DE IMPORTANŢA MEDIULUI ÎN RELAŢIE CU ORGANISMELE VII

TREBUIE SA ÎNVĂŢĂM SĂ RESPECTĂM NATURA CA PE O MAMĂ DEOARECE EA NE DĂRUIEŞTE TOATE CELE NECESARE

SUPRAVIEŢUIRII

Page 4: Pp Biologie OK
Page 5: Pp Biologie OK

DINTRE ACTIVITĂŢILE UMANE AGRICULTURA ESTE UNA DINTRE SURSELE IMPORTANTE DE POLUARE CU IMPACT

NEGATIV ASUPRA CALITĂŢII MEDIULUI

Page 6: Pp Biologie OK

SOLUL ESTE LOCUL DE ÎNTÎLNIRE AL POLUANŢILORFUNCŢIONEAZĂ CA O GEOMEMBRANĂ

Page 7: Pp Biologie OK

PENTRU PREVENIREA POLUĂRII CU NITRAŢI SE RECOMANDĂ URMĂTOARELE IDICAŢII LA APLICAREA

ÎNGRĂŞĂMINTELŞOR

Page 8: Pp Biologie OK

" DE CALITATEA SOLULUI DEPINDE PROTECŢIA APELOR TERANE ŞI SUBTERANE

EUTROFIZAREA ÎN APELE TERANE DETERMINĂ DEGRADAREA SAU DISTRUGEREA PARŢIALĂ SAU TOTALĂ A FAUNEI PRIN

ELIMINAREA OXIGENULUI

Page 9: Pp Biologie OK

RISCUL DE POLUARE CU NITRAŢI ESTE LEGAT DE URMĂTOARELE PROCESE

NITRIFICARE - LEVIGARE - VOLATIZARE - DENITRIFICARE

Page 10: Pp Biologie OK
Page 11: Pp Biologie OK
Page 12: Pp Biologie OK
Page 13: Pp Biologie OK
Page 14: Pp Biologie OK

Rîul Someş

Page 15: Pp Biologie OK
Page 16: Pp Biologie OK

’95% DIN FÂNTÎNILE DIN MEDIUL RURAL SUNT POLUATE CU NITRAŢI’POZIŢIONARE ŞI ADÎNCIME INCORECTĂ

PROTECŢIA SANITARĂ NEASIGURATĂ

Page 17: Pp Biologie OK

EFECTUL BIOLOGIC MAJOR AL NITRIŢILOR ESTE DATORAT IMPLICĂRII ACSESTORA ÎN OXIDAREA HEMOGLOBINEI

NORMALE ŞI TRANSFORMAREA ACESTEIA ÎN METHEMOGLOBINĂ (MHb), FORMA INCAPABILĂ DE A

TRANSPORTA OXIGENUL LA ŢESUTURI.METHEMOGLOBINEMIA ESTE CAUZATĂ DE TRECEREA

FIERULUI BIVALENT DIN HEM ÎN FORMA TRIVALENTĂ A HEMOGLOBINEI ÎN METHEMOGLOBINĂ.

Page 18: Pp Biologie OK

CONSTRUCŢIA PROTEINEI RESPIRATORII PORNEŞTE DE LA

HEM , LA CARE ÎN JURUL UNUI CATION BIVALENT DE FIER SE LEAGĂ CELE 4 NUCLEE.

CÂND HEMUL SE LEAGĂ DE GLOBINĂ (PROTEINĂ), SE NAŞTE HEMOGLOBINA.

Page 19: Pp Biologie OK

ÎN PREZENŢA UNOR OXIDANŢI, FIERUL BIVALENT DIN HEM, TRECE ÎN FORMA TRIVALENTĂ REZULTÂND

METHEMOGLOBINEMIA.METHEMOGLOBINEMIA ESTE O FORMĂ ANORMALĂ , ÎN

CARE CROMOPROTEINA SE COLOREAZĂ ÎN BRUN.DACĂ FACTORUL OXIDANT DISPARE , DUPĂ UN TIMP,

METHEMOGLOBINA REVINE ÎN FORMA EI NORMALĂ , ÎN URMA UNOR REACŢII DE REDUCERE.

Page 20: Pp Biologie OK

ORGANELE CU CERERE CRESCTĂ DE OXIGEN SUNT PRIMELE SISTEME CARE MANIFESTĂ TOXICITATE .

SÂNGELE OXIGEBAT ESTE ROŞU , IAR CEL DEZOXIGENAT ESTE ALBASTRU , CEL CU METHEMOGLOBINĂ FIIND ÎNCHIS

LA CULOARE - BRUN.METHEMOGLOBINEMIA SAU “BOALA ALBASTRĂ “AFECTEAZĂ

CEL MAI DES ŞI CEL MAI GRAV COPII MICI, PUTÂND FI LETALĂ PENTRU SUGARI.

Page 21: Pp Biologie OK

CONCENTRAŢIA NITRAŢILOR ÎN FÎNTÂNIZONA REZIDENŢIALĂ

2007-2009

Page 22: Pp Biologie OK

Datorită unor restricţii în aplicarea îngrăţamintelor bilanţul de azot introdus în sol şi cea extrasă din sol prin producţia principală şi secundară

a culturilor agricole în anul 2009 bilanţul de azot a fost corectat de populaţie

Page 23: Pp Biologie OK
Page 24: Pp Biologie OK
Page 25: Pp Biologie OK

VĂ MULŢUMESC !


Recommended