+ All Categories
Home > Documents > Povestea Greierului de Demostene Botez

Povestea Greierului de Demostene Botez

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: fagurelu
View: 332 times
Download: 11 times
Share this document with a friend

of 30

Transcript
 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  1/30

  4 ' . -" , t ,

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  2/30

  e vede ci e lumea mki,De tot mai $tie fiecareDe-o ne-nsemnate intimplareC-ungreiere gi c-o furniciCe s-a-ntimplat odinioariCind o furnici tare-avariLise un greiere si moariFari sa-i dea cu imprumutGriuntele ce i-a cerut,De$i-n pemin dosise-o variBel;ug ca-ntr-o alimentara.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  3/30

  \\ L-f r* e#g*g.ellIA$a era pe-atunci -se spune-Ca toli ce au, si tot adune,5i si lot aibi cine areSi de beut si de mincare,$i singur el si se indoapeChjar daci allul o sa crapeCi n-are ce s; puni-n guri,Nici tu milai, nici udituri.Dar astazi toate sint schimbate;La noi furnicile prin sate

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  4/30

  Ficuri-o cooperativiAtricoli, - si, dimpotriv:,Vor la dminul cu lturalUn greier mester muzical,Ci-n vremea noastre infiripA,In orice muguroi, echipeCu nai, cu cobz:, cu viori,Si cinte pe la s;rbitori.Furnicii astizi tare-i place5i-i cinte cineva, s: ioace.A$a c; treierul cutareSi stie numai a cintaSi chiar de-i {rig, {urnica-l iaSi-l duce-n mu$Lrroi acas:Si-i pune tot ce vrea pe masi,Mecar ci nu-i cooperator,Ci greierer-i artistul lor.

  \ ?.

  g(;*

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  5/30

  , I ii,1,t

  n.i"):tl'k,:,l,l,i'. . r,:f

  ,.,,|

  )titr,l" .i

  ', v.

  .,'f1i

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  6/30

  rr# g /n'1#-..t"* g- $

  \-

  Toamni lunq6, roamna buna.for furnici16 adu n5,In;irate ca un riu,Boabe de porumb si griu,Nu e una se-ntirzieLa adus in magazie.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  7/30

  b -QoAltele mu ncesc la treierCind, in miri$te un Sreier,SinSur, retecit in lan,Cinti-o doind de alean.Si e trist c; toamna trece,Si e noaptea tot mai rece.

  G 0r

  .)1

  'l:-

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  8/30

  q f,y*,'.l

  Fe7i;-=,

  :.]{n

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  9/30

  ii*'

  I.-;. ..:1",;;ii:ii':ir.{

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  10/30

  e-q .r -d"""'l=*= ffc-t., ;-1

  larna bate la ferefti.Vard caldi, unde ettilDar in sat, in furnicar,Nu-i rriste i, nici amar.Voie bune si-mbulzeale,CA e ziua de-mperleale-

  t\tr')n=ri)i',1..

  *

  .: .&r ;.,

  .I-

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  11/30

  :L-'r:*.1.-.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  12/30

  \*

  \' ? ,,..{1..'rlt''Cri-cri-cri, cu-o labi strimb:,Cint; greierul din drimbe,Cintec trist, de disperare,Cd e mort flamind si n-are,Tocmai cum e scris la carte,Nici un bob de mei deoparte.Amirit asa, de soarta,Spre cooperativi-l poarti,,

  #i(.p j

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  13/30

  \\ tl ':r3FfiFj;

  1I\i

  Tot mai iute, de te miri.Plcioru sele-i su btiriiSi cerseste liutaruTingu ind u-si tot amarul.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  14/30

  't- --

  t ooEa-*fT' rr, " =,,- -::- i =ir{ir" r -- Hai, poftefte, liutare

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  15/30

  Cu chitara subsuoariIntri greierul de-afari,Negru Si cu capul gol,Ca iestit dintr-un nimol.Laba-i tremuri de frisCa qn fir de pipirig.-

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  16/30

  /Wt.E ';a.,a ;1'< ;*11. ;,. 4,.._, 1'.;,,.?tr/i"

  lar furnica il invit;Si se-aseze linga pliti5r-l rraceaz;-n leqea elCu un degetar ?e mei.Si pe urmi, la o c,orb;.S"au pus amindoi de vorbd.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  17/30

  9_;si-au vorbi cit au Putut,Despre vara ce-a trecut,Si-l intrebi ea-ntr-o doariCe-a ficut el asta-vari:- Ce si fac, risPunse trist,Am cintat, ci sint artist.

  ;\_

  \

  ffi

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  18/30

  a:a, atuncea zii,Ca s-i-:f,fi9i eu ce ttii.De mi-o phce ce-i cinta

  cinta cu focAsta-i fericilea ta.Noi avemievoie-aiciSi de-un intre furnici.Greier ale, fi de joc.)dpi ce-a cintat pu-tin,-air pus maistru la camin.Cum era dupe ospa ,A $i spr.-rs: - Ca si va-nvi ,Si-mi aduce-aici o scari.io se vezi, - treaba-i u$oare.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  19/30

  rb

  Std furnic;ria-ntreagilmpreiur, ca el s-aleageDintre fete, fetigcane,Si soliste, Si soprane.C6 erau zvelte, la fel,Parce trase prin inel.Si-a fecut pe indelete,Mare cor numai de fete.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  20/30

  Greieru I sti la tabel;Ling -o scari ca o scheli._ - Scara are doar cinci trepte,Parci-ar fi cinci linii drepte.Liniile laolaltS,De la prima la cea-nait:,. _. Supl-4puse succesivl-ac cu toate-un portolrv.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  21/30

  \\

  Si pe orice IinioariUrci notele pe scare,;apte note de le-ntiri,Tot mai sus si mai subtiri;

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  22/30

  Uite-a$a, cri-cri, cri-cri:Do, te, mi, fo, sol, lo, sl.$i furnicile ,1n corRepetari-n legea lor,Cd de-abia se auzi:Do, te, mi, fo, sol, la, si.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  23/30

  Apoi notele, pe rind,Coboriri tot cinlind,La-ncepur sub iri. apoi,Groase, ca dintr-un oboi,De pe scari, de-acolo:Si, /o, sol, fo,'mi, re, do.Si f rnicile in cor,Fete de conservator,Au cintat ca-n studio:5i, /0, so/, fo, mi, rc, do.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  24/30

  De sub fracul lui lucios,Ca un detectiv, o cheie,a un semn cecorauvLa-nceput de portativ:-Asta eu v-o fac ploconlFera cheie nu e ton.

  este cheio sol.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  25/30

  Mai pe urmi, ca se-nchei,Le-a mai dat si alte chei,Ca de pilda.heio fo,Ca s-o lini undeva.5i le-a spus pe indelete,Alle citeva secrete,De-a-nvilat furniciria,5i ce este simfonio,Si ce este-o partiturA,Si cum poli cinta din 8urd.

  &rg

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  26/30

  h

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  27/30

  f;o)lfirt t 'b\ud. I tlt t\ ,t

  .1

  R* ,-;H:w|-\r r

  'Y'., ')AT.

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  28/30

  ll liJrn

  Si-asa, la stirsit de an,La concurs republican,pe s-a disputat aici,Intre cuiburi de furnici,G reierasul dirijorA avut cel mai bun cor,

  /)

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  29/30

  \\*

  Astizi greierul-artistNu mai cinti singur, trist,Nu cerse$te la furnici,5i ea si nu-i dea nimici.Nu mai este cum a fostGreierul i$i are-un rost;La furnici e ca $i-acaseSi gisegte tot pe mase;

  .1*t-_ i$\-- -*- l,i t

  r

 • 8/13/2019 Povestea Greierului de Demostene Botez

  30/30

  Si un bob de griu 5i Poame..Nu-i mai este lrig. nici foame.Cind il vede cu litlta;Furnicarul tot saluti.1963,

  Cdciuloli


Recommended