Home >Documents >Piaţa serviciilor de acces la Internet - ancom.ro fileIV. Tipuri de conexiuni de acces la Internet...

Piaţa serviciilor de acces la Internet - ancom.ro fileIV. Tipuri de conexiuni de acces la Internet...

Date post:14-Oct-2019
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Piaţa serviciilor de acces la Internet Raport de cercetare, eşantion companii şi instituţii publice

  Raport realizat pentru:

  ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)

  Aprilie 2010

 • 2

  Cuprins

  Copyright © 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

  Cadru general şi obiective pag. 3 Metodologia cercetării pag. 4 Profilul eşantionului total pag. 5

  RAPORT DE CERCETARE

  I. Dotarea companiilor şi instituţiilor din România cu calculatoare (PC-uri) pag. 6 II. Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet în companii şi instituţii publice pag. 13 III. Utilizarea pachetelor de servicii pag. 18 IV. Tipuri de conexiuni de acces la Internet şi furnizori pag. 35 V. Descrierea conexiunilor de acces la puncte fixe pag. 49 VI. Descrierea conexiunilor de acces la puncte mobile pag. 56 VII. Politici de utilizare a serviciilor de acces la Internet în companii şi instituţii publice pag. 61 VIII. Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoaştere a ofertelor şi sursele de informare pag. 78 IX. Gradul de satisfacţie faţă de serviciile de acces la Internet pag. 96 X. Criterii relevante de alegere a serviciilor de acces la Internet pag. 105 XI. Substituibilitatea serviciilor – comportament în trecut pag. 114 XII. Substituibilitatea serviciilor – intenţii pag. 125 XIII. Aprecieri privind substituibilitatea conexiunilor fixe cu cele mobile pag. 136 XIV. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de acces la Internet pag. 140 XV. Companii şi instituţii în care nu există conexiune de acces la Internet

  – motive şi intenţii de achiziţie pag. 145

 • 3

  Cadru general şi obiectivele studiului

  Copyright © 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

   The Gallup Organization Romania a realizat în perioada martie – aprilie 2010 o cercetare care a vizat piaţa serviciilor electronice de comunicaţie, având ca ţintă atât segmentul populaţie, cât şi cel de persoane juridice. Principalul obiectiv al acestui studiu a constat în identificarea comportamentului de consum şi evidenţierea caracteristicilor cererii de servicii electronice de comunicaţie: telefonie fixă şi mobilă, acces la Internet şi servicii de retransmisie a programelor TV.

   Raportul de faţă analizează piaţa serviciilor de acces la Internet pe un eşantion reprezentativ pentru persoanele juridice din România.

   Obiective de cercetare urmărite în cadrul acestui raport au fost:

   Măsurarea ratei de penetrare a serviciilor de acces la Internet la nivelul companiilor şi instituţiilor publice din România;  Identificarea furnizorilor utilizaţi și a planurilor tarifare utilizate de aceștia;  Identificarea principalelor tipuri de suporturi utilizate pentru accesul la Internet (tipul de conexiune, viteza conexiunii);  Identificarea surselor de informare cu privire la furnizorii de servicii de acces la Internet şi ofertele acestora;  Măsurarea gradului de cunoaştere a serviciilor de acces la Internet în bandă largă, motive de folosire/ ne-folosire;  Determinarea obiceiurilor de consum : servicii folosite şi gradul de utilizare a Internetului;  Determinarea numărului de calculatoare deţinute şi a numărului de persoane care utilizează aceeaşi conexiune la Internet;  Determinarea cheltuielilor lunare efectuate cu serviciile de acces la Internet;  Criterii de selecţie a serviciilor acces la Internet şi principalele motive pentru alegerea pachetelor de servicii;  Identificarea respondenţilor care au schimbat furnizorul sau tipul de conexiune în ultimele 12 luni şi motivaţia acestor schimbări;  Urmărirea intenţiei de schimbare cu un alt furnizor sau tip de conexiune în următoarele 12 luni;  Identificarea barierelor în schimbarea furnizorului sau tipului de conexiune;  Analiza gradului de substituibilitate între serviciile de acces la puncte fixe şi la puncte mobile;  Pentru non-utilizatorii serviciilor de acces la Internet– motive pentru care nu folosesc astfel de servicii, intenţii de utilizare şi ce alte servicii de comunicaţie utilizează;  Analiza influenţei unor variabile socio-demografice şi economice asupra comportamentului de utilizare a serviciilor;

 • 4

  Metodologia cercetării

  Copyright © 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

   Colectivitatea cercetată: companii active din România (care au depus bilanţul contabil pe anul 2008 şi care au CA>0 RON şi cel puţin un angajat) şi instituţii publice.

   Unitatea de sondaj: persoana responsabilă total sau parţial cu luarea deciziilor în privinţa achiziţionării serviciilor de acces la Internet.

   Mărimea eşantionului: eşantion naţional reprezentativ - 2832 companii şi instituţii; marimea subeşantionului de companii şi instituţii în care se utilizează de servicii de acces la Internet – 1232 companii şi instituţii.

   Tipul eşantionului: probabilistic; eşantionul total este reprezentativ pentru companiile şi instituţiile din România, cu o eroare limită de ± 1,9% asociată unui nivel de garantare a rezultatelor de 95%. Eşantionul de utilizatori este reprezentativ pentru companiile şi instituţiile din România în care se utilizează servicii de acces la Internet, cu o eroare limită de ± 2,8% la un nivel de garantare a rezultatelor de 95%.

   Ponderare: pentru a asigura reprezentativitatea eşantionului, baza de date a fost ponderată având la bază structura companiilor din România în funcţie de numărul de angajaţi. Rezultatele furnizate pe segmente (în funcţie de mărimea companiilor sau cifra de afaceri) sunt neponderate.

   Eşantionare: selecţie aleatoare a companiilor dintr-o bază de date cu companii şi instituţii din România. Cadrul de eşantionare (baza de date) a fost construit folosind două criterii de stratificare: numărul de angajaţi şi judeţul, pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Baza de date din care au fost selectate companiile a avut aproximativ 24.000 de înregistrări.

   Perioada de culegere a datelor: 8 – 30 aprilie 2010.

   Metoda de culegere a datelor: Interviurile au fost realizate telefonic, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

   În afară de erorile de eşantionare, modul de formulare a întrebărilor şi dificultăţile practice de culegere a datelor pot introduce alte erori care să afecteze rezultatele sondajului.

 • 5

  Profilul eşantionului total

  Copyright © 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

  Număr de angajaţi N % neponderat % ponderat Regiune geografică N % neponderat % ponderat 1-9 angajaţi 1611 56,9 83,4 Nord-est 322 11,4 11,5 10-49 angajaţi 737 26,0 12,1 Sud-est 278 9,8 9,8 50-249 angajaţi 366 12,9 3,7 Sud 316 11,2 10,8 250+ angajaţi 118 4,2 0,8 Sud-vest 213 7,5 7,5

  Vest 308 10,9 11,0 Nord-vest 453 16,0 16,5 Centru 427 15,1 15,1 Bucuresti (+Ilfov) 515 18,2 17,9

  Cifra de afaceri in 2008 N % neponderat % ponderat Instituţie publică 122 4,3 4,2 mai puţin de 100,000 Euro 904 31,9 44,7 100,001-1,000,000 Euro 1144 40,4 42,7 1-10 milioane Euro 534 18,9 7,8 peste 10 milioane Euro 128 4,5 0,7

  Domeniul de activitate N % neponderat % ponderat Instituţii publice 122 4,3 4,2 Agricultură, silvicultură 34 1,2 1,0 Industrie 523 18,5 12,6 Construcţii 275 9,7 8,2 Comerţ 728 25,7 28,2 Transport 118 4,2 4,1 Servicii 999 35,3 41,3 Utilităţi 33 1,2 0,4

 • Copyright © 2010 Gallup, Inc. All rights reserved. 6

  I. Dotarea companiilor şi instituţiilor din România cu calculatoare (PC-uri)

 • 7

  Dotarea companiilor şi instituţiilor din România cu calculatoare (PC-uri)

  Copyright © 2010 Gallup, Inc. All rights reserved.

   În majoritatea companiilor şi instituţiilor (70%) există în folosinţă între 1 şi 5 calculatoare (inclusiv servere şi laptopuri) în toate punctele de lucru, inclusiv filiale sau sucursale. Numărul mediu al calculatoarelor existente este de circa 8. În doar 1 % dintre companii şi instituţii nu există calculatoare. Numărul calculatoarelor aflate în dotare tinde să crească direct proporţional cu numărul angajaţilor: în companiile şi instituţiile cu peste 250 de angajaţi există, în medie, circa 144 calculatoare, în timp ce în cele cu 1–9 angajaţi există circa 4 calculatoare.

   În 65% dintre companii este utilizată o reţea internă de tip LAN, indiferent dacă este prin cablu/fir sau fără fir (wireless). Penetrarea utilizării acestui tip de reţea tinde să crească direct proporţional cu numărul de angajaţi: companiile cu peste 250 de angajaţi au o penetrare de 99 %, în timp ce cele cu 1–9 angajaţi au o penetrare de 61 %.

   90% din totalul calculatoarelor utilizate în companii (inclusiv servere şi laptopuri / mini-laptopuri), reprezentând, în medie, echivalentul a 9 unităţi, sunt conectate la o reţea locală. Ponderea calculatoarelor (inclusiv servere şi laptopuri/mini-laptopuri) conectate la o reţea locală tinde să crească direct proporţional cu numărul de angajaţi: în companiile cu peste 250 de angajaţi ponderea este de 94,4 % (reprezentând, în medie, echivalentul a 141 unităţi), în timp ce în cele cu 1–9 angajaţi ponderea este de 89,6 % (reprezentând, în medie, echivalentul a 5 unităţi).

   În majoritate

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended