+ All Categories
Home > Documents > OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC...

OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC...

Date post: 12-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
22
O O PORTUNIT PORTUNIT Ă Ă Ţ Ţ I I DE DE AFACERI AFACERI 2007 2007 www.avas.gov.ro
Transcript
Page 1: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

OOPORTUNITPORTUNITĂĂŢŢI I DEDE AFACERI AFACERI

20072007

www.avas.gov.ro

Page 2: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 2

AgendaAgenda

I. Privire macro-economică de ansamblu

II. Oportunităţi de investiţii oferite de AVAS

III. Primii paşi în procesul de privatizare

IV. Legislaţie

V. Portofoliul privatizabil al AVAS pentru 2007

Page 3: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 3

Romănia – stat membru UE

Depunerea candidaturii 1999Deschiderea negocierilor 2000Încheierea negocierilor 2004Data semnării tratatuluide aderare Aprilie 2005Data intrării în UE 1 ianuarie 2007

I. ROMÂNIA – Privire macro-economică de ansamblu

Populaţie: 21.6 mln.PIB 2005: $98,6 bln.PIB pe cap de locuitor (date preliminare) : $ 4558,0 Creştere PIB 2006 (primul semestru): 7.4 %Evaluare: Ba1/BBB

Page 4: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 4

Creştere reală PIB, %

2.1

5.1 5.2

8.5

4.1

7.76.55.7

0123456789

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006F 2007F

România Aria Euro

CREŞTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂcreştere medie de 5.7 % în ultimii 5 anio rată a creşterii economice de 7,7 % la sfârşitul anului 2006, susţinută de revenireaactivităţii industriale (+6,9%) şi de o dezvoltare a sectoarelor de construcţii (+19,4%) şi servicii (+7,3%)Economia va continua să înregistreze astfel de performanţe, cu o creştere estimatăde 5,8 % până în 2013

Page 5: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 5

SITUAŢIE FINANCIARĂ (% din PIB)

INVESTIŢII STRĂINE DIRECTE (mil. euro) FLUX EXPORTURI (2006)

-10.3%

-8.4%

-5.8%

-10.5%-8.7%

-12%

-7%

-2%

2003 2004 2005 2006 2007F

1.2943.543

5.489

10.672

21.885

9.082

5.2135.183

1.9461.2122.331

0

5

10

15

20

25

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Anuale Cumulative

67.70%

32.30%

UEAlţii

POZIŢIE EXTERNĂ SOLIDĂlegături comerciale puternice cu UE (67,7% exporturi)liberalizarea contului de capital finalizat în septembrie2006în 2006 investiţiile străine directe au atins 9 miliardeeuro, înregistrând o creştere de 73% în comparaţie cu 2005peste 7 miliarde euro investiţii străine directe suntaşteptate în 2007 o îmbunătăţire a climatului de afaceri va atrage un afluxde investiţii străine directe pe termen mediu

Page 6: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 6

II. Oportunităţi de investiţii oferite de AVAS

Achiziţii de acţiunipachete majoritare de acţiuni;pachete minoritare de acţiuni, unele listate la Bursa de Valori Bucureşti sau cu drept de preempţiune.

Licitaţie de acţiunipentru recuperarea datoriilor, AVAS organizează regulat licitaţii publice, scoţînd la vânzare diverse active, printre care şi active imobiliare şi facilităţi de producţie complete.

* toate anunţurile de vânzare sunt publicate în ziare şi pot fi găsite pe sit-ulAVAS: www.avas.gov.ro

Page 7: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 7

III. Primii paşi pentru achiziţionarea acţiunilor

Trimiteţi o Scrisoare de Intenţie, în care să indicaţi compania care vă interesează, către Direcţia de Privatizare din cadrul AVAS ([email protected]);

AVAS vă va furniza informaţiile de care aveţi nevoie, cadrul legal al procesului şi perioada în care se va desfăşura procesul de privatizare;

La cerere, se poate semna un acord de confidenţialitate, aşa încât să puteţi vizitacompania de care sunteţi interesat;

Veţi primi anunţul de privatizare de îndată ce acesta este publicat în ziare;

AVAS va furniza potenţialilor cumpărători o scurtă prezentare a companiei şi vapermite accesul la Camera de Date, cu excepţia informaţiilor confidenţiale.

Page 8: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 8

METODE DE PRIVATIZARE

vânzare de active;

creşterea capitalului social prin contribuţie de capital privat;

transfer gratuit sau vânzare de acţiuni cu active sociale;

orice combinaţie a metodelor expuse mai sus.

Page 9: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 9

Ordonanţa de Urgenţă 88/1997 referitoare la privatizarea companiilor comerciale, modificată şi completată de Legea pentru Accelerarea Reformei (Legea 99/1999);

Ordonanţa de Urgenţă 26/2005 cu privire la abrogarea dispoziţiilor legale referitoarea la acordarea facilităţilor pentru plata creanţelor bugetare restante;

Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea şi completarea legii 137/2002 referitoare la unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

Ordonanţa de Guvern 25/2002 privind unele măsuri de monitorizare a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare ale companiilor;

Legea 506 din 12 iulie 2002, referitoare la aprobarea Ordonanţei de Guvern 25/2002 cu privire la monitorizarea felului în care au fost duse la îndeplinire obligaţiile asumate prin contractele de privatizare;

Ordonanţa 25/2002 referitoare la unele măsuri pentru monitorizarea felului în care au fost respectate angajamentele asumate prin contractele de privatizare;

Norme Metodologice pentru implementarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 88/1997.

IV. LEGISLAŢIE

Page 10: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 10

STRUCTURA PORTOFOLIULUI AVAS PENTRU 2007

Companii la care AVAS deţine pachetul majoritar de acţiuni

Companii la care AVAS deţine pachete minoritare de acţiuni

Companii listate la Bursa de Valori Bucureşti

Page 11: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 11

V. COMPANII PRIVATIZABILE DIN PORTOFOLIUL AVAS (*)V. COMPANII PRIVATIZABILE DIN PORTOFOLIUL AVAS (*)

PACHETE MAJORITAREPACHETE MAJORITARE

(*) Ultima actualizare: 15 septembrie 2007

Page 12: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 12

DOMENIUL ENERGETICDOMENIUL ENERGETIC

Transport produse petrochimice prin conducte21.801.127,00,0000100,0000PETROTRANS - Ploieşti11

Transportul petrolului crud prin conducte; benzină şi etan28.569.842,4Fondul Proprietatea–20,0568

Alţi acţionari - 21,227058,7162CONPET - Ploieşti10

Prestaţii ţiţei, păcură import, prestaţii produse petroliere, servicii de încărcare-descărcare58.243.025,3Fondul Proprietatea–10,0000

Alţi acţionari – 30,377859,6222OIL TERMINAL - Constanţa9

Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu inclusivlucrări de artă în domeniul energetic263.858.360,0Electrica S.A. – 100,0000FISE ELECTRICA SERV - Bucureşti8

Distribuţia şi comercializarea energiei electrice333.247.530,0Electrica SA – 78,0000Fondul Proprietatea–22,0000

FDFEE ELECTRICA TRANSILVANIA NORD –Cluj-Napoca7

Distribuţia şi comercializarea energiei electrice389.667.090,0Electrica SA – 78,0000Fondul Proprietatea–22,0000FDFEE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD - Braşov6

Distribuţia şi comercializarea energiei electrice325.836.350,0Electrica SA – 78,0000Fondul Proprietatea–22,0000FDFEE ELECTRICA MUNTENIA NORD - Ploieşti5

Producător de energie electrică2.813.048,300,0000100,0000ELECTRICA- Bucureşti4

Producător de energie electrică252.066.740,0Fondul Proprietatea-25,0000Alţi acţionari-2,133372,8667COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - Craiova3

Producător de energie electrică456.741.465,2Fondul Proprietatea–24.933175,0669COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - Turceni2

Producător de energie electrică221.006.683,4Fondul Proprietatea–25,000075,0000COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Capital Social (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt.

Page 13: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 13

INSTITUTE DE CERCETAREINSTITUTE DE CERCETARE

Cercetare - dezvoltare în domeniul construcţiei de aeronave2.084.670,0SIF 3 Transilvania-38,9885

PPM-3,906557,1050INAR – Braşov11

Cercetări, studii, proiecte, evaluări, microproducţie de produse papetărie697.347,5

SIF 2 Moldova-30,2521PPM-10,7475

Alţi acţionari-0,234858,7655CEPROHART - Brăila10

Cercetare – dezvoltare; motoare navale1.292.860,0SIF 4 Muntenia-33,2747Manager-0,037366,6880MASTER - Bucureşti9

Sisteme informatice de cheie, software, servicii internet, asistenţă tehnică639.225,0SIF 4 Muntenia-29,8494

PPM-0,233169,9175INSTITUTUL PENTRU TEHNICĂ DE CALCUL (ITC) – Bucureşti8

Proiectare şi tehnologii pentru industria petrochimică134.962,5PPM – 27,7095

Manager – 1,037371,2531ITEC - Brazi7

Cercetare - dezvoltare în domeniul construcţiilor de maşini997.915,0SIF 4 Muntenia-30,0001

Manager-0,132369,8677ICTCM - Bucureşti6

Studii pentru soluţii tehnice, proiecţii de execuţii, standarde, norme677.375,00,0000100,0000INSTITUTUL NAŢIONAL AL LEMNULUI-

Bucureşti5

Cercetare şi proiectare în domeniul sticlei1.286.282,5SIF 4 Muntenia-24,2276PPM-0,628075,1445INSTITUTUL NAŢIONAL DE STICLĂ - Bucureşti4

Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale215.330,0PPM – 34,3043Manager – 0,139365,5564CASSTIL - Bucureşti3

Cercetare ştiinţifică în domeniul metalurgic, microproducţie pulberi metalice766.102,5Alţi acţionari-29,999970,0001INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE

(ICEM) – Bucureşti2

Cercetare şi proiectare în domeniul metalurgic; prototipuri şi servicii; asistenţă intern şi extern678.280,0SIF 4 Muntenia-29,5217

Manager-0,370470,1078INTEC - Bucureşti1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATE

Capital Social (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt.

Page 14: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 14

Cercetare aplicativă; dezvoltare experimentală; testări şi analize tehnice624.070,0SIF 4 Muntenia-29,999870,0002EUROTEST - Bucureşti12

DOMENIUL DE ACTIVITATECapital Social (RON)

Actionariat %COMPANIENr.

Crt. Alti actionariAVAS

Cercetare41.411,2Alţi acţionari – 43,517256,4828CEPIEM - Bucureşti22

Activităţi de testări şi analize tehnice370.360,00,0000100,0000BRML CERT – Bucureşti21

Activităţi de testări şi analize tehnice1.939.090,00,0000100,0000ISCIR-CERT – Bucureşti20

Proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică14.792,50,0000100,0000TERMOPROIECT - Iaşi19

Activitate de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice146.040,50,0000100,0000I.P.I.U.-CONSULTING ENGINEERING–Bucureşti18

Activitate de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice392.760,00,0000100,0000RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - Măgurele17

Proiectare şi inginerie tehnologică pentru industria chimică816.397,5PPM – 27,007472,9926IPROCHIM - Bucureşti16

Industria mineritului, cercetare - proiectare173.925,0Alţi acţionari-9,374790,6253I.C.S.I.T.P.M.L. - Craiova15

Cercetare – dezvoltare;microproducţie; încercări1.686.457,5SIF 4 Muntenia-37,6818Alţi acţionari-0,189962,1283ICPE - Bucureşti14

Cercetare ştiinţifică1.681.605,0PPM – 0,018999,9811INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE AEROSPAŢIALĂ “ELIE CARAFOLI” – Bucureşti13

INSTITUTE DE CERCETAREINSTITUTE DE CERCETARE

Page 15: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 15

INDUSTRIEINDUSTRIE

Beton mortar-mixt asfalt (confecţii aluminiu, confecţii metalice, ventilaţii, depozite, prestări servicii)

545.322,5SIF 3 Transilvania-26,6760Alţi acţionari-16,325256,9988SPID – Târgu Mureş14

Articole de sticlă pentru uz caznic; porţelanuri5.123.632,1Alţi acţionari - 35,684964,3151STIPO - Dorohoi13

Geamuri şi produse din sticlă, vată de sticlă, instalaţii şi scule pentru industria sticlei134.139.630,0Alţi acţionari – 0,561899,4382GES - Boldeşti-Scăieni12

Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale19.086.975,40,0000100,0000MELANA IV - Săvineşti11

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase8.509.573,0SIF 3 Transilvania-13,9280Alţi acţionari – 7,019979,0521NITROFERTILIZER - Făgăraş10

Fabricarea de produse chimice anorganice de baza354.695.600,1Alţi acţionari – 4,264295,7358OLTCHIM – Râmnicu Vâlcea9

Hârtie miez, confecţii carton ondulat, plăci18.655.142,5SIF 1 Banat Crişana-10,0000Alţi acţionari-39,000051,0000CELROM – Drobeta-Turnu Severin8

Industrie uşoară (produse textile)261.996,9PPM – 36,363263,6368LUX PERIAM - Periam7

Pături din lână şi lână în amestec, covor tip iută404.785,0PPM – 8,339691,6604ORLATEX - Orlat6

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor835.082,5Alţi asociaţi – 49,135350,8647INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI - Bistriţa4

Prelucrarea, producerea şi conservarea cărnii29.703.876,9PPM – 48,9090Alţi acţionari-0,014951,0762DECEBAL - Deva3

Alte activităţi extractive4.091.417,50,0000100,0000SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELORMINERALE - Bucureşti2

Extracţia şi prepararea sării40.936.410,0Fondul Proprietatea-49,000051,0000SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII -Bucureşti1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATE

CapitalSocial (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt.

Page 16: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 16

DOMENIUL DE ACTIVITATECapital Social (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt. Alţi acţionariAVAS

Construcţie şi reparaţii de nave16.681.612,5PPM – 6,112293,8878SANTIERUL NAVAL 2 MAI - Mangalia18

Produse de tehnică militară; stomatologie, microscoape; produse pentru oftalmologie; lentile ochelari

9.301.755,0Fondul Proprietatea – 2,8191Alţi acţionari – 10,483386,6976IOR - Bucureşti17

Fabricarea de componente electronice (diode de putere, tranzistori, circuite integrate, condensatori)18.939.967,5SIF 5 Oltenia – 28,1361

Alţi acţionari – 19,218752,6452BĂNEASA (IPRS) - Voluntari16

Turnarea altor metale neferoase457.757,5Alţi acţionari – 29,894670,1054PRODMNR - Ilfov15

INDUSTRIEINDUSTRIE

Page 17: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 17

DOMENIUL FARMACEUTICDOMENIUL FARMACEUTIC

Prelucrarea ceaiului şi cafelei2.026.730,0Fondul Proprietatea–49,000150,9999SOCIETATEA NAŢIONALĂ PLAFAR - Bucureşti2

Antibiotice biosintetice şi semisintetice şi alte medicamente (tablete, capsule operculate)45.489.729,1SIF 5 Oltenia – 10,0954

Alţi acţionari – 36,887353,0173ANTIBIOTICE - Iaşi1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATE

CapitalSocial (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt.

AGRICULTURAGRICULTURĂĂ

Prestări servicii pentru agricultură41.749,3 PPM – 2,2946Alţi acţionari – 22,526175,1792AGROMEC - Apateu4

Servicii în agricultură240.420,1 Alţi acţionari – 48,144951,8551AGROMEC - Tuluceşti3

Prestări servicii de reparaţii utilaje agricole în agricultură16.712,5 PPM – 11,2341

Alţi acţionari – 13,193775,5722AGROMEC - Pelişor2

Cultura florilor şi plantelor ornamentale10.589.555,0 SIF 4 Muntenia – 1,2240PPM – 1,781696,9944HORTICOLA - Bucureşti1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATE

Capital Social (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt.

Page 18: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 18

INDUSTRIA DE APINDUSTRIA DE APĂĂRARERARE

Fabricarea armamentului şi muniţiei6.744.077,5ROMARM – 100,0000FILIALA SC ARSENAL REŞIŢA – Reşiţa13

Fabricarea armamentului şi muniţiei11.578.390,0ROMARM – 100,0000FILIALA SC UZINA MECANICĂ PLOPENI - Plopeni9

Fabricarea armamentului şi muniţiei8.295.437,5ROMARM – 100,0000FILIALA SC CARFIL - Braşov10

Fabricarea armamentului şi muniţiei6.136.635,0ROMARM – 100,0000FILIALA SC METROM - Braşov11

Fabricarea armamentului şi muniţiei19.915.572,5ROMARM – 100,0000FILIALA SC UZINA MECANICĂ SADU – BumbeştiJiu12

Fabricarea armamentului şi muniţiei9.770.572,5ROMARM – 100,0000FILIALA SC FABRICA DE ARME CUGIR – Cugir14

Fabricarea armamentului şi muniţiei38.096.485,0ROMARM – 100,0000FILIALA SC UZINA MECANICĂ CUGIR - Cugir15

Fabricarea armamentului şi muniţiei3.245.072,5ROMARM – 100,0000FILIALA SC UZINA MECANICĂ MIJA - I.L.Caragiale8

Fabricarea armamentului şi muniţiei5.279.747,5ROMARM – 100,0000FILIALA SC UZINA AUTOMECANICĂ MORENI –Moreni7

Fabricarea explozivilor3.963.270,0ROMARM – 100,0000FILIALA SC PIROCHIM VICTORIA - Victoria6

Fabricarea explozivilor24.179.530,0ROMARM – 100,0000FILIALA SC UZINA DE PRODUSE SPEC. FĂGĂRAŞ - Făgăraş5

Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale2.269.115,0ROMARM – 100,0000INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE

SISTEME DE PRODUCŢIE - Bucureşti4

Fabricarea armamentului şi muniţiei7.858.077,74ROMARM – 100,0000FILIALA SC UPS DRAGOMIREŞTI - Târgovişte3

Fabricarea armamentului şi muniţiei16.892.060,0ROMARM - 100,0000FILIALA SC TOHAN - Zărneşti2

Fabricarea armamentului şi muniţiei142.650.247,50,00100,0000COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - Bucureşti1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATECapital Social

(RON)Acţionariat %

COMPANIENr. Crt.

Page 19: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 19

Fabricarea armamentului şi muniţiei20.158.435,0ROMARM - 63,4018Fondul Proprietatea - 36,5982

FILIALA SC UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI -Bucureşti16

Fabricarea armamentului şi muniţiei5.113.780,0ROMARM – 51,0000Fondul Proprietatea-49,0000

FILIALA SC ELECTROMECANICĂ PLOIEŞTI –Ploieşti17

SIF 3 Transilvania-13,9280Alţi acţionari-7,0199

Alţi acţionari - 19,0612

SIF 3 Transilvania-4,5702Alţi acţionari-30,5395

SIF 4 Muntenia-25,8510Fondul Proprietatea-21,0000

Alţi acţionari-1,2490

0,0000 Fabricarea armamentului şi muniţiei11.874.663,0100,0000UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - Hunedoara18

Construcţii şi reparaţii de aeronave; producţie de piese de schimb şi diferite echipamente

15.615.372,551,9000ROMAERO - Bucureşti19

Construcţii şi reparaţii de aeronave234.180,064,8903CONSTRUCŢII AERONAUTICE - Ghimbav20

Avion IAR 99, reparaţii medii şi curente IAR 93 şi IAR 992.284.027,580,9388AVIOANE - Craiova21

Fabricarea explozivilor5.756.720,079,0521NITROEXPLOSIVES - Făgăraş22

DOMENIUL DE ACTIVITATECapitalSocial (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt. Alţi acţionariAVAS

INDUSTRIA DE APINDUSTRIA DE APĂĂRARERARE

Page 20: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 20

Construcţii instalaţii şi montaj5.589.687,8 SIF 4 Muntenia-4,4976Alţi acţionari-44,431451,0710CIPROM - Ploieşti2

Alte lucrări de construcţii inginereşti4.788.002,5 SIF 3 Transilvania-13,9280Alţi acţionari-7,019979,0521NITROSERVICE - Făgăraş1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATE

Capital Social (RON)

AcţionariatCOMPANIENr.

Crt.

CONSTRUCCONSTRUCŢŢIIII

TRANSPORTURITRANSPORTURI

Transporturi pe calea ferată1.287.976,95 SIF 3 Transilvania-13,9280Alţi acţionari-7,020079,0520NITROTRANS - Făgăraş3

Prestări aviochimice419.112,5 0,0000100,0000AVIAŢIA UTILITARĂ - Iaşi2

Transporturi maritime (chartering, brokeraj, bunkeraj, marfă)56.218.927,5 SIF 3 Transilvania-23,8303

PPM – 6,158170,0116PETROMIN - Constanţa1

Alţi acţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATE

Capital Social (RON)

AcţionariatCOMPANIENr.

Crt.

Page 21: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 21

SERVICIISERVICII

Alte activităţi de servicii1.184.347,5Alţi acţionari - 28,523171,4769SIMPAS - Alexandria10

Tratarea apelor uzate195.627,5SIF 3 Transilvania-13,9283Alţi acţionari-7,019779,0520NITROCONTROL - Făgăraş9

Prestări servicii de cazare, spălătorie şi închirieri spaţii876.805,0Alţi acţionari - 8,824991,1751ADMINISTRARE CAZARE CANTINE - Bucureşti8

Activităţi recreative, culturale şi sportive13.541.715,0SIF 3 Transilvania-10,6438Alţi acţionari-1,432787,9236BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT)

– Bucureşti7

Comerţ cu amănuntul631.652,5SIF 4 Muntenia–5,5291PPM - 25,199469,2715TROCADERO - Bucureşti6

Activităţi sportive1.024.550,0Alţi acţionari-32,280567,7195CENTRU DE ECHITAŢIE – Poiana Braşov5

Hoteluri şi moteluri cu restaurant3.231.944,0Alţi acţionari-45,975054,0250OLIMP ESTIVAL 2002 - Olimp4

Industrializarea şi comercializarea produselor agroalimentare120.542,5Manager – 0,1576

Alţi acţionari-29,999869,8426SCAN-NV (NĂVODARI) - Năvodari3

Difuzare carte, articole papetărie, alte bunuri culturale752.500,00,0000100,0000ARCADIA 2000 (SEMNAL) - Bucureşti2

Comercializarea şi desfacerea legumelor şi fructelor1.424.485,0PPM - 46,325253,6748COMALEX - Alexandria1

Alţi AcţionariAVASDOMENIUL DE ACTIVITATE

CapitalSocial (RON)

Acţionariat %COMPANIENr.

Crt.

Page 22: OPORTUNITĂŢI DEAFACERI 2007 - aaas.gov.ro Opportunities 2007 Rom.pdf · 1 COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - Rovinari 75,0000 Fondul Proprietatea–25,0000 221.006.683,4 Producător

www.avas.gov.ro 22

Misiunea AVAS

Eficienţă

Transparenţă

Eliminarea birocraţiei

Privatizări de succes

DIRECŢIA MARKETING ŞI RELAŢII PUBLICEstr. Al. Şerbănescu nr. 50, sector 1, Bucureşti

telefon: (+40) 21. 303. 61. 22fax: (+40) 21. 233. 64.65

e-mail: [email protected]


Recommended