Home > Documents > Operation and Maintenance Guide Fortus 900mc - RO · Tehnologia de modelare prin extrudare...

Operation and Maintenance Guide Fortus 900mc - RO · Tehnologia de modelare prin extrudare...

Date post: 17-Oct-2019
Category:
Author: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 73 /73
Nr. document DOC-10002_REV_A Fortus ® 900mc GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
Transcript
 • Nr. document DOC-10002_REV_A

  Fortus® 900mc GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

 • ii

  DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚIIInformațiile cuprinse în prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Stratasys, Inc. nu își asumă răspunderea pentru erorile prezente în acest document sau pentru daunele incidentale și conexe rezultate din furnizarea, realizarea sau utilizarea acestui material. Stratasys, Inc. nu acordă nicio garanție în legătură cu acest material, incluzând, fără limitare, garanții implicite privind vandabilitatea și caracterul adecvat pentru un anumit scop. Proprietarul sistemului/cumpărătorul materialului este responsabil pentru a determina dacă materialul Stratasys este sigur, legal și adecvat din punct de vedere tehnic pentru aplicațiile vizate și pentru a identifica metoda corespunzătoare de eliminare (sau de reciclare) în conformitate cu reglementările locale privind mediul înconjurător. Cu excepția dispozițiilor din condițiile standard de vânzare ale companiei Stratasys, Stratasys nu își asumă răspunderea pentru pierderile rezultate din utilizarea produselor descrise în prezentul document.

  DECLARAȚIE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR© Drepturi de autor 2017 Stratasys Inc. Toate drepturile rezervate. Acest document este protejat de drepturi de autor. Nicio parte din prezentul document nu poate fi fotocopiată, reprodusă sau tradusă într-o altă limbă fără acordul scris al Stratasys, Inc. Toate schițele și informațiile cuprinse în prezentul document constituie proprietatea companiei Stratasys Inc. Utilizarea și copierea neautorizate sunt interzise.

  DISPOZIȚII PRIVIND MARCA COMERCIALĂFORTUS, Insight, Control Center, FDM Technology, SR-30, SR-100, SR-110 și ABS-ESD7 sunt mărci comerciale ale companiei Stratasys Ltd. și/sau ale filialelor sau afiliaților acesteia și pot fi înregistrate în anumite jurisdicții. FORTUS 900mc este o marcă înregistrată și o marcă de serviciu a Stratasys Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. ULTEM™ este o marcă înregistrată a companiei SABIC sau a filialelor sau afiliaților acesteia. Toate celelalte denumiri de produse și mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

  DECLARAȚIE DE CONFORMITATEInformațiile privind Declarația de conformitate sunt disponibile pe site-ul web Stratasys la adresa:http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation.

  AVERTISMENT PRIVIND PRODUSUL CLASA A CEM

  FIȘĂ CU DATE DE SECURITATEFișa cu date de securitate actualizată pentru materialul utilizat pentru imprimantă este disponibilă la adresa: http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets.

  Avertisment: Acesta este un produs Clasa A. În mediul casnic, acest produs poate provocainterferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să trebuiască să ia măsurilecorespunzătoare.

  http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentationhttp://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets

 • iii

  ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE DE CĂTRE UTILIZATORII CASNICI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. În schimb, vă revine responsabilitatea de a elimina deșeurile de echipamente prin predarea acestora la punctele de colectare indicate, în scopul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea separată și reciclarea deșeurilor de echipamente la momentul eliminării contribuie la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea acestora într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru informații suplimentare privind punctele de predare

  a deșeurilor de echipamente în scopul reciclării, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul din care ați achiziționat produsul.

  ISTORICUL REVIZIILOR

  Revizie Data Descrierea modificărilorDOC-10001_REV_A Septembrie 2017 Versiune inițială.

 • iv

  CUPRINS

  DESPRE ACEST GHID............................................................................ 1

  IMPRIMANTA FORTUS 380MC/450MC.................................................. 1

  COMPONENTELE IMPRIMANTEI............................................................................................. 1Ușile și panourile de acces................................................................................................................................ 1Partea frontală a sistemului ............................................................................................................................... 2Partea superioară a sistemului .......................................................................................................................... 3Componentele cuptorului................................................................................................................................... 5Compartimente pentru cartuș ............................................................................................................................ 8Partea din spate a sistemului............................................................................................................................. 9Eticheta privind modelul................................................................................................................................... 12Caracteristicile imprimantei.............................................................................................................................. 12Materiale disponibile ........................................................................................................................................ 13Distanțe minime............................................................................................................................................... 13

  DECONECTAREA DE LA SURSA DE ALIMENTARE C.A...................................................... 14Procedurile de blocare/interdicție (lockout/tagout)........................................................................................... 14

  MEDIU DE FUNCȚIONARE..................................................................................................... 16

  INSTRUMENTE ....................................................................................................................... 18Conținutul trusei de inițiere .............................................................................................................................. 18

  INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ..................................................... 19

  TIPURI DE PERICOL............................................................................................................... 19

  SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ.................................................................................................. 19

  MĂSURI DE SIGURANȚĂ ....................................................................................................... 21Cuptor .............................................................................................................................................................. 21Cadru............................................................................................................................................................... 21Faza Z.............................................................................................................................................................. 21

  DISPOZITIVELE DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ ALE UȘII................................................... 21

  BLOCURILE CU PENE PENTRU STABILIZARE .................................................................... 22

  PRACTICI GENERALE DE SIGURANȚĂ ................................................................................ 23

 • v

  OPERAȚIUNI DE BAZĂ ......................................................................... 24

  PORNIREA SISTEMULUI ........................................................................................................ 25

  OPRIREA SISTEMULUI........................................................................................................... 25

  INTERFAȚA UTILIZATORULUI ............................................................................................... 26Afișajul Materials/Tools (Materiale/Instrumente).............................................................................................. 26Fereastra de așteptare .................................................................................................................................... 27Meniul Tip Offset (Compensare duză)............................................................................................................. 28Meniul Part Placement (Amplasare piesă) ...................................................................................................... 28Valorile implicite ale sistemului ........................................................................................................................ 29Ecranul Building (Fabricare) ............................................................................................................................ 30

  ÎNCĂRCAREA/DESCĂRCAREA MATERIALULUI .................................................................. 31Încărcarea materialului în duzele dispozitivului de lichefiere ........................................................................... 31Descărcarea materialului din duzele dispozitivului de lichefiere...................................................................... 32

  SCHIMBAREA DUZELOR SAU A TIPULUI DE MATERIAL.................................................... 33

  CALIBRĂRI AUTOMATE ......................................................................................................... 35Funcția de inițiere a calibrării automate a poziției de zero a fazei Z ................................................................ 35Funcția de inițiere a calibrării automate a duzei .............................................................................................. 35Funcția de ajustare a calibrării compensării XYZ ............................................................................................ 36Funcția de revenire automată XYZ în poziția inițială ....................................................................................... 38

  SARCINI DE FABRICARE ELEMENTARE.............................................................................. 39Înainte de fabricare.......................................................................................................................................... 39Selectarea unei sarcini de fabricare ................................................................................................................ 40Avertismente privind sarcinile de fabricare ...................................................................................................... 41Gestionarea sarcinilor în așteptare.................................................................................................................. 43Întreruperea sau terminarea unei sarcini ......................................................................................................... 43După finalizarea unei sarcini de fabricare........................................................................................................ 44

  SARCINILE DE MENTENANȚĂ REALIZATE DE CĂTRE UTILIZATOR 46

  MENTENANȚĂ ZILNICĂ .......................................................................................................... 47Curățarea platinei ............................................................................................................................................ 47Golirea coșului de purjare................................................................................................................................ 48

  MENTENANȚĂ SĂPTĂMÂNALĂ ............................................................................................. 49Aspirarea camerei de fabricare........................................................................................................................ 49Curățarea/verificarea ansamblului de curățare a duzei ................................................................................... 49

 • vi

  MENTENANȚĂ TRIMESTRIALĂ ............................................................................................. 51Curățarea plonjorului senzorului duzei ............................................................................................................ 51

  MENTENANȚĂ OCAZIONALĂ ................................................................................................ 52Curățarea duzelor dispozitivelor de lichefiere.................................................................................................. 52Curățarea dulapului ......................................................................................................................................... 52Curățarea componentelor din plastic ............................................................................................................... 52Curățarea ușii cuptorului, camerei/becului și ecranului tactil ........................................................................... 52

  INFORMAȚII SUPLIMENTARE.............................................................. 53

  COMPONENTELE PANOULUI ELECTRIC (EXCLUSIV GEN 2, NUMĂR DE SERIE > 1030) 53

  PANOUL AUXILIAR (EXCLUSIV GEN 2, NUMĂR DE SERIE > 1030) ................................... 55

  CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE........................................................................ 56

  DIAGRAME ELECTRICE ......................................................................................................... 58Diagramă tip scară (exclusiv Gen 2, număr de serie > 1030) ......................................................................... 58Circuit E-Stop (exclusiv Gen 2, număr de serie > 1030) ................................................................................. 62Circuit de blocare de siguranță (exclusiv Gen 2, număr de serie > 1030)....................................................... 63Rezumat privind blocarea de siguranță (exclusiv Gen 2, număr de serie > 1030) .......................................... 64Schemă electrică 900mc (exclusiv Gen 2, număr de serie > 1030) ................................................................ 65

 • 1

  DESPRE ACEST GHIDAcest ghid furnizează instrucțiuni de bază pentru Fortus 900mc. Instrucțiunile și specificațiile se aplică ambelor modele 900mc Gen 1 și Gen 2, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Stratasys.

  IMPRIMANTA FORTUS 380MC/450MCSistemul de producție Fortus 900mc™ 3D încorporează cele mai recente tehnologii inovatoare care produc piese precise și funcționale. Tehnologia de modelare prin extrudare termoplastică (Fused Deposition Modeling® - FDM) dezvoltată de Stratasys pune la dispoziție piese prototip, inclusiv caracteristici interne, care pot fi utilizate pentru testare, montare și funcționare în condiții normale.

  COMPONENTELE IMPRIMANTEIImprimanta 900mc include următoarele componente.

  • Pachetul software Insight™• O stație de lucru computerizată generică (nu este comercializată de către Stratasys)• Sistemul Fortus 900mc• Materialul de modelare• Materialul de suport

  UȘILE ȘI PANOURILE DE ACCES

  Acest sistem a fost conceput pentru a permite accesul facil la zonele cel mai frecvent accesate din sistem. În imaginea de mai jos sunt evidențiate ușile și capacele glisante superioare.

  Avertisment: Ușile de acces pot fi demontate doar de către un tehnician pentrureparații autorizat de către Stratasys.

  Capace glisante superioare

  Ușă cuptor

  Ușa compartimentului pentru cartuș

 • 2

  CAPACELE GLISANTE SUPERIOARE

  Permit accesul la cap și la zona cadrului și accesul pentru înlocuirea modelului și a duzelor de susținere ale capului. Ventilatoarele sunt poziționate în această zonă pentru a asigura fluxul de aer în partea superioară a sistemului.

  UȘA CUPTORULUI

  Permite accesul la platină, la ansamblurile de curățare a duzei, la coșul de purjare și la piesele finalizate.

  UȘA COMPARTIMENTULUI PENTRU CARTUȘ

  Permite accesul la cele patru compartimente pentru cartuș, la maneta cartușului și la indicatoarele LED ale cartușului.

  PARTEA FRONTALĂ A SISTEMULUI

  Partea frontală a sistemului include comenzi și indicatoare de stare pentru imprimanta Fortus 900mc.

  TURNUL DE SEMNAL

  Afișează vizual starea imprimantei Fortus 900mc.Verde: Sistemul este OK; este în curs de fabricare a unei piese sau a finalizat fabricarea unei piese.Galben: Toți parametrii monitorizați se încadrează în limitele de toleranță. Roșu: Un indicator a depășit limita de control și în prezent se află în afara limitelor specificate. Sistemul

  nu va permite începerea fabricării piesei. Sistemul include funcții de întrerupere, oprire sau intrare în standby, în funcție de condiții.

  Avertisment: Utilizați exclusiv o scară aprobată OSHA sau CE atunci cândaccesați zona de sub capacele glisante superioare.

  Avertisment: Purtați întotdeauna mănuși de protecție și mâneci lungi atuncicând folosiți cuptorul, capul sau duzele dispozitivelor de lichefiere. Acestecomponente sunt foarte fierbinți.

  Turn de semnal

  Ecran tactil

  Buton de oprire de urgență

  Buton Power Buton Power On (Pornire) Off (Oprire)

 • 3

  BUTONUL DE OPRIRE DE URGENȚĂ

  Sistemul este scos imediat de sub tensiune la apăsarea butonului de oprire de urgență. Acest buton trebuie folosit doar ca măsură extremă pentru a scoate sistemul de sub tensiune și nu trebuie folosit sau testat în mod inutil, deoarece hard diskul computerului poate fi corupt din cauza opririi forțate. Sistemul poate fi repornit trăgând butonul de oprire de urgență în poziția originală și urmând procesul normal de pornire.ECRANUL TACTIL

  Ecranul tactil reprezintă interfața cu utilizatorul a sistemului. Acest ecran tactil permite operatorului să acceseze diferite ecrane pentru a controla sistemul, seta nivelurile de securitate și efectua calibrări. De asemenea, ecranul tactil afișează starea de funcționare a sistemului și informațiile de avertizare.BUTONUL POWER ON (PORNIRE)

  Sistemul este activat prin apăsarea butonului Power On (Pornire).BUTONUL POWER OFF (OPRIRE)

  Apăsarea butonului Power Off (Oprire) inițiază o secvență de oprire a sistemului.

  PARTEA SUPERIOARĂ A SISTEMULUI

  În partea superioară a sistemului există capace care permit accesul la cap.DESCHIDEREA CAPACELOR GLISANTE SUPERIOARE

  Capacele glisante superioare trebuie să fie deschise pentru a putea accesa capul. Capacele sunt prevăzute cu două întrerupătoare de siguranță și cu un solenoid de blocare. Capacele rămân blocate în timpul funcționării sistemului sau atunci când utilizatorul deplasează cadrul sau faza Z și sunt deblocate atunci când sistemul este inactiv.

  Sistemul nu își poate relua funcționarea în cazul în care capacele glisante superioare sau ușa cuptorului sunt deschise. În plus, comanda de deplasare manuală nu poate fi transmisă sistemului decât după închiderea ambelor capace și a cuptorului.ANSAMBLUL CAPULUI

  Ansamblul capului poate fi utilizat cu o gamă largă de materiale de modelare. Placa din interiorul capului asigură controlul direct al încălzitorului și al termocuplului. Materialul de modelare și materialul de suport sunt extrudate prin cap cu ajutorul a două dispozitive de lichefiere.

 • 4

  SUPORTUL DE MENTENANȚĂ A CAPULUI

  Suportul de mentenanță a capului este conceput pentru susținerea ansamblului capului în timpul mentenanței acestuia, precum înlocuirea duzei. Mânerul de culoare roșie este conceput astfel încât capacele glisante superioare să nu poată fi închise în timp ce suportul este montat.

  Ansamblu cap

  Suport de mentenanță a capului

 • 5

  COMPONENTELE CUPTORULUI

  Cuptorul include ușa cuptorului și toate elementele vizibile prin fereastra ușii cuptorului, inclusiv platina și ansamblul de curățare a duzei. În cuptor se fabrică piesele.UȘA CUPTORULUI

  În timpul fabricării unei piese, ușa cuptorului este blocată cu ajutorul unui solenoid. Apăsarea butonului Door (Ușă) de pe ecranul tactil va decupla solenoidul, pentru a permite deschiderea ușii. Această comandă este disponibilă doar atunci când funcționarea sistemului este întreruptă sau când sistemul este inactiv. Nu aveți acces la această comandă în timp ce oricare dintre mecanismele sistemului se află în mișcare.

  Pe ecranul tactil, apăsați butonul Door (Ușă) pentru a debloca ușa cuptorului.

  Observație: Design-ul sistemului permite ca ușa cuptorului să fie parțialdeschisă în timp ce este blocată. Nu forțați deschiderea ușii cuptorului trăgândde aceasta atunci când solenoidul de blocare este cuplat.

  Observație: Funcționarea sistemului nu poate fi reluată după deblocarea și/saudeschiderea ușii cuptorului. În plus, o comandă de deplasare manuală nu poatefi transmisă decât după închiderea ușii cuptorului. După închiderea ușiicuptorului, solenoidul se activează, iar funcționarea este reluată.

  Butonul Door (Ușă)

 • 6

  BECURILE CUPTORULUI

  În cele două colțuri superioare din partea frontală a cuptorului sunt montate două becuri LED. Pe ecranul tactil există un comutator pentru becuri care poate fi utilizat pentru ACTIVAREA și DEZACTIVAREA manuală a becurilor (Imaginea).

  PLATINA

  Platina reprezintă suprafața pe care sunt fabricate piesele. O folie de fabricare din plastic este menținută pe platina din aluminiu de 91,4 cm (36 in.) X 61,0 cm (24 in.) cu ajutorul sursei de vid. Platina este prevăzută cu un sistem cu model tip vafe pe suprafața superioară. Acesta permite vidului să acționeze asupra întregii suprafețe. O folie de fabricare de mici dimensiuni (40,6 cm (16 in.) X 47,0 cm (18,5 in.) poate fi utilizată în zona centrală a platinei.

  Filtrele pentru resturi (componentă care nu poate fi demontată de către client) sunt poziționate deasupra porturilor pentru vid pentru a preveni pătrunderea particulelor de material în liniile de vid.

  Avertisment: Becurile cuptorului sunt fierbinți și nu pot fi înlocuite de cătreutilizator. Nu atingeți becurile dacă nu purtați mănuși de protecție aprobate.

  Butonul Light (Bec)

  Senzor duză

  Porturi pentru vid și filtre pentru resturi

 • 7

  CAMERAO cameră este prevăzută în interiorul becului LED din partea stângă față a cuptorului, care este montat în camera cuptorului. Această cameră este utilizată pentru a monitoriza de la distanță o sarcină activă de fabricare. ANSAMBLUL DE CURĂȚARE A DUZEI

  Ansamblul de curățare a duzei este situat în partea dreaptă față a cuptorului. Acest ansamblu include două ansambluri racletă/perie (câte unul pentru fiecare duză) și un jgheab pentru resturi. Ansamblurile racletă/perie nu permit acumularea de resturi și de material pe duzele dispozitivelor de lichefiere. Jgheabul direcționează resturile spre un coș de purjare situat sub ansamblul de curățare a duzei.

  COȘUL DE PURJARE

  Jgheabul direcționează resturile spre un coș de purjare situat sub ansamblul de curățare a duzei din interiorul camerei cuptorului. Coșul de purjare este conceput pentru captarea resturilor din ansamblul de curățare a duzei și colectează deșeurile de filamente de modelare și de suport. Coșul de purjare poate fi demontat din sistem, iar la bază este prevăzut cu o ușă pentru eliminarea reziduurilor.

  Jgheab pentru resturi

  Coș de purjare

  Ușă inferioară pentrueliminarea reziduuri

 • 8

  COMPARTIMENTE PENTRU CARTUȘ

  Cele patru compartimente pentru cartuș sunt accesate prin deschiderea ușii compartimentului pentru cartuș din partea frontală a sistemului. Ușa compartimentului pentru cartuș nu face parte din sistemul de blocare de siguranță și poate fi deschisă în timpul funcționării sistemului.

  Sistemul Fortus 900mc este prevăzut cu patru compartimente pentru material de lucru - 2 pentru material de modelare și 2 pentru material de suport. Cele două compartimente superioare sunt destinate materialului de modelare; cele două compartimente inferioare sunt destinate materialului de suport. În timpul fabricării vor fi active două cartușe. Un cartuș activ are filament încărcat în dispozitivele de lichefiere (LED verde aprins permanent).

  • Cartușele inactive pot fi înlocuite fără întreruperea funcționării sistemului.

  Fiecare compartiment pentru cartuș individual include un bloc de acționare a materialului și o manetă de acționare. Maneta de acționare este folosită pentru cuplarea (și decuplarea) blocului de acționare cu cartușul. Blocul de acționare transportă filamentul de la cartușe la dispozitivele de lichefiere.

  • Blocul de acționare este situat deasupra cartușului care direcționează filamentul în sus spre dispozitivele de lichefiere.

  • Blocul de acționare este închis prin resort și se deplasează în sus și în jos pe știfturile de ghidare. Resortul asigură presiunea pozitivă pentru blocul de acționare din partea de sus a cartușului.

  • Blocul de acționare conține un senzor pentru material. Senzorul este utilizat pentru a comunica cu sistemul atunci când materialul poate fi încărcat în dispozitivele de lichefiere.

  Deasupra fiecărui cartuș se află un indicator LED colorat. Indicatorul LED indică starea cartușului pentru fiecare compartiment:

  • Verde – Aprins permanent. Filamentul a fost încărcat în dispozitivele de lichefiere. Cartușul nu poate fi scos atunci când indicatorul LED verde rămâne aprins permanent.

  • Verde – Intermitent (gata). Filamentul a fost transportat spre blocul de acționare al cartușului, însă nu a fost încărcat în dispozitivele de lichefiere. Cartușele pot fi descărcate, dacă este necesar.

  M1M2

  S1S2

  Manete de acționare a cartușului (4 buc.)

  Indicatoarele LED ale cartușului (4 buc.)

  Compartimente pentru materialul de modelare (2 buc.)

  Compartimente pentru materialul de suport (2 buc.)

  Bloc de acționareManetă de acționare

  Indicator LED

 • 9

  • Roșu – Aprins permanent. Cartușul este gol. Cartușul poate fi descărcat, dacă este necesar.• Roșu – Intermitent. Cartușul prezintă o eroare de încărcare sau o eroare de citire/scriere a

  chipului rolei inteligente. Cartușele pot fi descărcate, dacă este necesar.• Stins. Nu este prezent niciun cartuș sau cartușul este prezent, însă filamentul nu a fost

  transportat în blocul de acționare al cartușului.

  PARTEA DIN SPATE A SISTEMULUI

  Computerul și unitatea UPS sunt accesibile prin partea din spate a sistemului.

  COMPUTERUL INTEGRAT

  Computerul integrat reprezintă unitatea centrală de control pentru sistemul Fortus 900mc. De asemenea, acest computer rulează software-ul ecranului tactil care asigură interfața cu utilizatorul a sistemului.UNITATEA UPS

  Unitatea UPS este un sistem standby cu baterie care alimentează (tensiune c.a.) computerul, becurile cuptorului și ventilatorul capului în cazul întreruperii alimentării c.a. Aceasta nu alimentează întregul sistem. Unitatea UPS poate fi accesată prin partea din spate a sistemului. În cazul prezenței unui supracurent, unitatea UPS este protejată cu ajutorul unei combinații de întrerupător pornit/oprit și disjunctor situate direct deasupra întrerupătorului principal.

  • Aceasta se oprește automat în cazul în care alimentarea sistemului nu este reluată.• În cazul în care alimentarea sistemului este întreruptă, este posibil să fie necesar să porniți din

  nou manual unitatea. Cu toate acestea, această procedură nu este necesară decât dacă unitatea UPS a fost oprită manual. Pentru a asigura alimentarea, țineți apăsat butonul „On” (Pornire) din partea frontală a unității UPS până se aude un semnal sonor și/sau se aprind indicatoarele LED.

  • Indicatoarele LED afișează starea unității UPS.

  Computer integrat Unitatea UPS

  Secționor

 • 10

  SECȚIONORUL

  Secționorul situat în partea din spate a sistemului acționează ca disjunctor principal. Rotirea secționorului în poziția OFF (Oprit) întrerupe alimentarea c.a. a sistemului. Există o bară de blocare care poate fi utilizată pentru blocarea secționorului în poziția oprit.

  Avertisment: O tensiune înaltă există în sistem la momentul opririi șideconectării din cauza sursei de alimentare neîntreruptibile (UPS).

  Indicator alarme (roșu) Buton de pornire/oprire

  Jos

  Ieșire

  Enter

  Sus

  Indicator baterie activă (galben)

  Indicator alimentare activă (verde)

  Bară de blocare

 • 11

  CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE

  Acest sistem are nevoie de o conexiune de înaltă tensiune care se realizează în colțul din dreapta sus din partea din spate a sistemului. Înalta tensiune este aplicată sistemului prin intermediul unei conexiuni Delta. Întrerupătorul principal trebuie să fie dezactivat până când un tehnician pentru reparații autorizat de către Stratasys a verificat conexiunea. Acest sistem este prevăzut doar cu o conexiune Delta.

  CONEXIUNILE LA REȚEA ȘI LA SURSA DE ALIMENTARE CU AER

  Fișierele privind sarcinile procesate sunt transferate sistemului Fortus prin intermediul rețelei Ethernet din unitatea dumneavoastră. Un conector de rețea RJ45 este situat în colțul din dreapta sus din partea din spate a sistemului. Conexiunea la sursa de alimentare cu aer este situată în dreptul conectorului RJ45.

  Avertisment: Un electrician autorizat trebuie să efectueze toate cablajele de larețeaua de electricitate la transformator și de la transformator la sistem - inclusivtoți conectorii, toate cablurile și toate mecanismele corespunzătoare de reducerea tensionării.

  Conexiune prin cablu de alimentare de înaltă tensiune

  Conexiune prin cablu de alimentare

  Conector pentru sursa de alimentare cu aer

  Conector RJ45

 • 12

  ETICHETA PRIVIND MODELUL

  Utilizați eticheta de mai jos pentru a vă identifica sistemul:• Numărul de serie - consultați acest număr atunci când solicitați servicii de întreținere.• Modelul - numărul modelului, cerințele de alimentare și adresa și numărul de telefon ale

  companiei sunt menționate pe etichetă. De asemenea, pe etichetă sunt menționate toate numerele de brevete asociate cu sistemul.

  • Eticheta este situată în partea din spate a sistemului, pe caseta electrică principală.

  CARACTERISTICILE IMPRIMANTEI• Platina sub vid este adaptată pentru a putea fi utilizată cu folii de fabricare de două dimensiuni:

  • Dimensiunile foliei mici sunt: 40,6 cm (16 in.) X 47,0 cm (18.5 in.) X 0,05 cm (0.02 in.) grosime. • Dimensiunile foliei mari sunt: 66,0 cm (26 in.) X 96,5 cm (38 in.) X 0,05 cm (0.02 in.) grosime.

  • Dimensiune cameră: 91,4 cm (36 in.) lățime X 91,4 cm (36 in.) înălțime X 60,96 cm (24 in.) adâncime.

  • Compartimente pentru material: 2 pentru material de modelare și 2 pentru material de suport• Înălțimi felii:

  Duză pentru material de modelare Înălțime felie (in) Înălțime felie (mm)

  T12 0,007 0,178

  T14 0,010 0,254

  T16 0,010 0,254

  T20 0,013 0,330

  T20B 0,013 0,330

  T40 0,020 0,508

  Observație: Materialul selectat afectează dimensiunea/înălțimea disponibilă a feliei.

  Număr de serie

  Model

 • 13

  MATERIALE DISPONIBILE

  Sistemul Fortus 900mc poate utiliza o gamă largă de tipuri de materiale: • Materialul de modelare ABSi utilizat împreună cu materialul de suport solubil SR-20. • Materialele de modelare ABS-M30 și ABS-M30i utilizate împreună cu materialele de suport

  solubil SR-20, SR-30 sau SR-35.• SR-30 este ductil și se dizolvă de până la trei ori mai repede decât SR-20.• SR-35 este un material de suport alternativ cu un timp de dizolvare cu până la 40% mai rapid

  (în funcție de geometrie) și cu o durată de viață mai lungă a soluției solubile decât SR-30. • Materialul de modelare ABS-ESD7 utilizat împreună cu materialele de suport solubil SR-30 sau

  SR-35.• Materialul de modelare ASA rezistent la razele UV utilizat împreună cu materialele de suport

  solubil SR-30 sau SR-35.• Materialul de modelare Nylon 12, care este primul material de extrudare termoplastică (FDM)

  semi-cristalin, utilizat împreună cu materialul de suport solubil SR-110. • Materialul de modelare Nylon 6 utilizat împreună cu materialul de suport solubil SR-110.• Materialul de modelare PC-ABS utilizat împreună cu materialul de suport solubil SR-20. • Materialul de modelare din policarbonat (PC) foarte rezistent utilizat împreună cu materialul de

  suport detașabil PC_S sau cu materialul de suport solubil SR-100.• Materialul de modelare PC-ISO utilizat împreună cu materialul de suport detașabil PC_S. • Materialul de modelare ULTEM 9085 (rășină), certificat pentru utilizare pentru aeronavele

  comerciale, utilizat împreună cu materialul de suport ULT_S. • Materialul de modelare ULTEM 1010 (rășină), care asigură cea mai mare rezistență la căldură,

  rezistență chimică și rezistență la întindere dintre toate substanțele termoplastice FDM, utilizat împreună cu materialul de suport U1010S1.

  • Materialul de modelare din polifenilsulfonă (PPSF), ideal pentru aplicațiile din mediile caustice sau foarte fierbinți, utilizat împreună cu materialul de suport PPSF_S.

  • Materialul de modelare ST130, care este folosit pentru componentele sculelor supuse coroziunii catodice, utilizat împreună cu materialul de suport ST130-S.

  DISTANȚE MINIMEDistanță în partea stângă Minim 68,0 cm (27,16 in.)

  Distanță în partea dreaptă Minim 74,8 cm (29,47 in.)

  Distanță în partea posterioară Minim 76,1 cm (29,96 in.)

  Distanță în partea frontală Minim 112,8 cm (44,42 in.)

  Distanță în partea superioară Minim 294,1 cm (115,8 in.)

 • 14

  DECONECTAREA DE LA SURSA DE ALIMENTARE C.A.Alimentarea sistemului trebuie întreruptă oricând se efectuează lucrări de întreținere a sistemului Fortus 900mc. Realizați secvența de oprire a sistemului înainte de întreruperea alimentării sistemului.

  Asigurați-vă că întrerupătoarele principale ale instalației se află în poziția OFF (Oprit) înainte de a continua cu demontarea panourilor electrice.

  PROCEDURILE DE BLOCARE/INTERDICȚIE (LOCKOUT/TAGOUT)

  Oricând se efectuează lucrări de întreținere a sistemului Fortus 900mc, în special ale panoului electric la care este prezentă o tensiune înaltă, puterea absorbită trebuie blocată pentru a evita punerea accidentală sub tensiune a sistemului electric de către o altă persoană.

  Atunci când tensiunea de linie este eliminată de la sistem, o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) va asigura alimentarea anumitor componente ale sistemului. Asigurați-vă că opriți manual unitatea UPS înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere a sistemului.

  Procedură1. Opriți sistemul și întrerupeți alimentarea cu energie.

  2. Rotiți secționorul în sensul invers acelor de ceasornic, în poziția Off (Oprit).

  • În cazul în care este necesar accesul la panoul electric, rotiți și scoateți cheia de la caseta de deconectare, apoi introduceți cheia în încuietoarea ușii de acces și rotiți-o pentru a deschide ușa.

  • Secționorul nu poate fi rotit în poziția ON (Pornit) după îndepărtarea cheii de la caseta de deconectare. Având în vedere că cheia se află în continuare în apropiere, continuați cu pasul 3 de mai jos pentru a bloca alimentarea imprimantei.

  Avertisment: Asigurați-vă că alimentarea c.a. a sistemului este întreruptă.O tensiune de 230 V c.a. este prezentă și poate fi letală.

  Avertisment: Asigurați-vă că unitatea UPS este oprită manual și că aceasta nualimentează componentele sistemului.

  Observație: Cheia se află pe un cablu retractabil care împiedică îndepărtareaacesteia de la imprimantă.

  Observație: Cheia poate fi scoasă din panoul electric doar după închidereacorectă și blocarea ambelor uși.

  Observație: Imprimantele cu numărul de serie < L1000 nu sunt prevăzute cucheie. Dacă este necesar accesul la panoul electric, asigurați-vă că secționoruleste rotit în poziția OFF (Oprit) și că este blocat.

 • 15

  3. Rotiți bara de blocare în poziția blocat. Rețineți că disjunctoarele nu pot reveni în poziția ON (Pornit) atunci când bara de blocare se află în poziția blocat.

  4. Fixați bara de blocare cu ajutorul unui lacăt extern. Bara de blocare nu va rămâne în poziția blocat fără un lacăt extern.

  • Fiecare persoană care efectuează lucrări de întreținere a sistemului are propriul lacăt.• Nu îndepărtați niciodată lacătul altcuiva din poziția blocat.

  Bară de blocare

  Cheie

 • 16

  MEDIU DE FUNCȚIONARE• Sistemul Fortus 900mc este destinat exclusiv utilizării la interior.• Temperatură de funcționare: între 15,5°C (60°F) și 29°C (85°F).• Umiditate: 20-80%, fără condens.

  PUTERE CALORICĂPuterea calorică depinde de material, din cauza diferitelor temperaturi menținute în cuptorul de fabricare.

  CERINȚE ELECTRICEInstalația electrică trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind calitatea energiei și tensiunea nominală:

  • Clasa sistemului este 13,5 KVA• Tensiune trifazată nominală 230 V c.a. cu 5% regularizare

  Observație: tensiune de 230 V c.a. așa cum este măsurată între faze la racordul de intrare al imprimantei. Cablajul instalației trebuie să respecte cerința privind toleranțele de tensiune + sau - 5% la imprimantă, pentru toți curenții de lucru până la 34 amperi.

  • 50 Hz sau 60 Hz• Circuit de 40 Amp• Curent de sarcină de 34 Amp la toate cele trei faze• Șoc de curent maxim la anclașare ~570 Amp timp de 2 ms• Trei fire plus legătura la pământ electrică

  Nu se recomandă funcționarea sistemului în afara acestui interval, deoarece aceasta poate conduce la degradarea performanței sistemului și la reducerea duratei de funcționare a componentelor. Sistemul trebuie să funcționeze la o tensiune trifazată care îndeplinește recomandările privind calitatea energiei prevăzute în Standardul IEEE 141-1976. Unitățile care nu sunt sigure în ceea ce privește calitatea energiei trebuie să contacteze furnizorul de servicii.CERINȚE PRIVIND AERUL COMPRIMATSistemul este prevăzut cu un regulator de presiune integrat, un filtru de particule integrat și un separator de apă și ulei.

  • Presiunea de alimentare a sistemului: 90-120 psi cu un debit minim de 14 CFM• Mai puțin de 35°C (95°F)• Nelubrifiat• Fără condens• DIN ISO 8573-1 Clasa de calitate 5 sau superioară se recomandă pentru îmbunătățirea duratei

  de funcționare a filtrului integrat• Conexiune: Standard dimensional A-A-59439

  Tip de material Sarcină termică BTU/orăPPSF Sarcină termică 26.000 BTU/oră

  PC Sarcină termică 18.000 BTU/oră

  M30 Sarcină termică 12.000 BTU/oră

 • 17

  CERINȚE LANPentru funcțiile de comunicare și transfer de fișiere este necesară o conexiune LAN.

  • Categoria 5 sau superioară• 10/100 Base T Ethernet• Conector RJ45

  • Utilizați un cablu de date Ethernet standard atunci când vă conectați la rețeaua unității (inclus în trusa de inițiere). Utilizați un cablu transversal Ethernet dacă este necesară conectarea directă la o stație de lucru (nu este inclus în trusa de inițiere).

  Observație: Sistemul Fortus 900mc va funcționa în configurația DHCP sauIP static.

 • 18

  INSTRUMENTECONȚINUTUL TRUSEI DE INIȚIERE

  Trusa de inițiere a imprimantei conține prospectul de bun venit, CD-ul software-ului, instrumentele comune necesare pentru mentenanța imprimantei și mai multe piese de schimb. Utilizați tabelul de mai jos pentru a descoperi conținutul trusei de inițiere. Conținutul trusei de inițiere

  Prospect de bun venit Conține instrucțiuni pentru descărcarea Ghidului de utilizare a sistemului 900mc (prezentul document).

  Cablu RJ45 Acest cablu este utilizat pentru stabilirea unei conexiuni la rețea între sistemul 900mc și rețeaua Ethernet. Fișierele privind sarcinile sunt transferate imprimantei prin intermediul acestei conexiuni.

  Mănuși de protecție din piele

  Componentele imprimantei pot fi extrem de fierbinți. Pentru a preveni arsurile și alte leziuni, aceste mănuși trebuie purtate oricând vedeți simbolul de siguranță mănuși.

  Mâneci de protecție Pentru a preveni arsurile și alte leziuni, aceste mâneci trebuie purtate împreună cu mănușile de protecție din piele.

  Set de colectare cu mâner magnetic

  Ocazional, este posibil să fie necesar să folosiți aceste instrumente de colectare pentru îndepărtarea materialului de suport detașabil sau pentru eliminarea resturilor depuse pe cap și/sau duze.

  Șurubelniță cu cap hexagonal (9/64)

  Aceasta este utilizată pe parcursul procesului de înlocuire a duzelor imprimantei.

  Lupă iluminată 10x

  Acest instrument este inclus pentru a vă ajuta să realizați o calibrare a compensării XYZ a duzei care necesită vizualizarea relațiilor dintre căile instrumentelor mici. Bateriile pentru acest articol (2 baterii C) nu sunt incluse.

  Cuțite de 5” Acestea sunt utilizate pentru tăierea filamentului dintr-un cartuș în timpul descărcării și îndepărtării materialelor din imprimantă.

  Clește cu cioc (7 1/8) Ocazional, este posibil să fie necesar să folosiți acest clește pentru îndepărtarea materialului de suport detașabil sau pentru eliminarea resturilor depuse pe cap și/sau duze.

  Pensetă oblică Acest instrument poate fi utilizat pentru o serie de aplicații de mentenanță generală.

  Șurubelniță cu cap în cruce nr. 2

  Acest instrument poate fi utilizat pentru o serie de aplicații de mentenanță generală.

  Perie de curățare a prafului de pe platină

  Acest instrument este utilizat pentru îndepărtarea resturilor de material în momentul curățării platinei. Asigurați-vă întotdeauna că platina este curată înainte de a începe fabricarea, deoarece resturile prezente pe platină vor afecta calitatea vidului.

  Racletă Acest instrument este utilizat pentru îndepărtarea pieselor sau a resturilor de pe folia de fabricare.

  Cuțit multifuncțional Acest instrument poate fi utilizat pentru o serie de aplicații de mentenanță generală.

  CD Insight Acest CD este utilizat pentru încărcarea software-ului Insight (precum și a software-ului FDM Control Center) pe computerul stației de lucru. Insight este software-ul folosit pentru procesarea fișierelor și pentru transferul acestora spre imprimantă pentru fabricare.

 • 19

  INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚAUrmătoarele recomandări de siguranță elementare sunt furnizate pentru a asigura instalarea, funcționarea și mentenanța echipamentelor Stratasys în condiții de siguranță și nu vor fi considerate exhaustive în ceea ce privește siguranța. Imprimanta Fortus 900mc este concepută ca o imprimantă sigură și fiabilă pentru crearea rapidă de prototipuri. Accesul în spațiile imprimantei este potențial periculos.

  TIPURI DE PERICOLStratasys recomandă ca toate lucrările de întreținere să fie efectuate de către personalul calificat. Întregul personal care lucrează la sau în apropierea imprimantei trebuie să fie familiarizat cu semnificația următoarei clasificări a pericolelor din acest ghid.

  • Avertismentele și Atenționările precedă paragraful la care fac referire.

  SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

  Depunem toate eforturile necesare pentru a asigura faptul că imprimantele noastre sunt sigure și fiabile în orice moment. Cu toate acestea, există situații în care trebuie să accesați zone din imprimantă în care tensiunile înalte potențiale, temperaturile ridicate și/sau componentele mecanice mobile pot conduce la vătămări corporale grave.

  Avertisment: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată,poate conduce la vătămare corporală sau la deces.

  Atenție: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poateconduce la deteriorarea echipamentului.

  Observație: Indică informații suplimentare privind subiectul curent.

  Observație: Citiți și respectați întotdeauna declarațiile privind siguranța și acordați atențiesimbolurilor de siguranță de mai jos atunci când le observați pe imprimantă.

  Vătămare corporală: Simbolul „vătămare corporală” indică piesele mecanice, fiind posibilă vătămarea corporală gravă. Acționați întotdeauna cu atenție sporită. Nu purtați cravate, haine largi sau bijuterii lungi. Țineți părul lung prins, departe de piesele mobile.

  Înaltă tensiune: Simbolul „înaltă tensiune” indică prezența tensiunilor înalte. Nu staținiciodată în apropierea circuitelor electrice expuse. Se recomandă îndepărtarea tuturorbijuteriilor.

 • 20

  Suprafață fierbinte: Simbolul „suprafață fierbinte” indică prezența dispozitivelor cutemperaturi ridicate. Acționați întotdeauna cu atenție sporită atunci când lucrați în apropiereacomponentelor încălzite. Purtați întotdeauna mănușile de protecție incluse în trusa de bunvenit.

  Mănuși: Simbolul „mănuși” indică faptul că, în cazul în care intrați în zona specificată prinsimbol, trebuie să purtați mănuși de protecție (incluse în trusa de bun venit) care au fostaprobate pentru temperaturile ridicate.

  Obiect ascuțit: Simbolul „obiect ascuțit” indică prezența obiectelor ascuțite. Nu atingeți obiectele ascuțite, deoarece pot provoca pierderea anumitor părți ale corpului.

  Mână strivită: Simbolul „mână strivită” indică faptul că există un pericol de strivire între douăobiecte.

  Do Not Enter Oven: Acest simbol vă avertizează să nu intrați niciodată cu totul în cuptoratunci când lucrați la sau în apropierea circuitelor electrice.

  ESD: Luați întotdeauna măsurile standard de precauție privind descărcările electrostatice (ESD).

 • 21

  MĂSURI DE SIGURANȚĂUrmătoarele componente și zone ale imprimantei sunt potențial periculoase. Luați măsurile de precauție corespunzătoare atunci când utilizați și întrețineți imprimanta.

  CUPTOR

  CADRU

  FAZA Z

  DISPOZITIVELE DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ ALE UȘIIÎntrerupătoarele de blocare de siguranță sunt utilizate pentru comunicarea stării ușii cuptorului și a celor două capace glisante superioare. Din motive de siguranță, ușa cuptorului și capacele glisante trebuie să fie închise înainte ca motoarele X, Y și Z să funcționeze.

  Avertisment: Purtați întotdeauna mănuși de protecție și mâneci lungi atuncicând lucrați în interiorul cuptorului. Componentele sunt fierbinți.

  Temperatura din cuptor este extrem de ridicată. Temperatura din cuptor estecontrolată cu ajutorul unui termostat de siguranță care oprește imprimanta atuncicând temperatura ajunge la 260°C (500°F).

  Observație: Deschiderea ușii cuptorului întrerupe alimentarea încălzitoarelorcuptorului.

  Avertisment: Nu utilizați niciodată cravată, haine largi sau bijuterii lungi atuncicând lucrați în apropierea componentelor mobile ale sistemului. Cadrul XY estepoziționat sub capacul superior al sistemului. Această zonă găzduieștecomponentele de acționare mecanică ale axelor X și Y. Acționați cu atențiesporită atunci când lucrați în această zonă a sistemului. Sistemul de acționareprin servomotor este extrem de puternic și, prin urmare, trebuie utilizat cuatenție. Servomotoarele sunt dezactivate atunci când ușa cuptorului saucapacele superioare sunt deschise. Pericolul de prindere XY între curelele detransmise și troliuri este redus prin blocarea capacului protector în timpulfabricării și prin dezactivarea motoarelor atunci când capacul protector superioreste deschis.

  Avertisment: Nu utilizați niciodată cravată, haine largi sau bijuterii lungi atuncicând lucrați în apropierea componentelor mobile ale sistemului. Faza Z șiservomotorul fazei Z pot provoca leziuni grave. Pericolul de strivire din cauzafazei Z este redus prin blocarea ușii în timpul deplasării fazei Z și prindezactivarea motorului Z atunci când ușa este deschisă.

 • 22

  BLOCURILE CU PENE PENTRU STABILIZARE

  1. Așezați blocurile cu pene în poziție și apoi fixați pana la o distanță de 0,6 cm (0,25 in.) între rama sistemului și muchia penei.

  2. Utilizați o cheie fixă pentru a strânge penele până când partea superioară a penei este aliniată cu rama

  Amplasarea blocurilor cu pene în partea din spate

  Adiacent cu partea exterioară a cornierei

  Bloc cu pene (2 buc.)

  0,6 cm

  Aliniere

  Fixare corectă înainte de strângere După strângere

  (0,25 in.)

  Ramă sistem

 • 23

  PRACTICI GENERALE DE SIGURANȚĂRespectați aceste practici generale de siguranță atunci când utilizați acest sistem.

  Observație: Doar blocul cu pene din partea stângă față este montatîn interiorul sistemului. Astfel, dispozitivul de reglare a blocului cupene nu va fi vizibil după instalarea panoului de protecție în parteadin stânga față.

  Observație: Blocurile cu pene nu sunt destinate ridicării sistemuluide pe podea. Acestea sunt utilizate doar pentru fixarea sistemului înpoziție. Nu le reglați astfel încât roțile să fie efectiv ridicate de pepodea.

  Înaltă tensiune: O tensiune înaltă există în sistem la momentul opririiși deconectării din cauza sursei de alimentare neîntreruptibile (UPS).

  Avertisment: Utilizați exclusiv o scară aprobată OSHA sau CE atunci cândaccesați zona de sub capacele glisante superioare (amplasate în parteasuperioară a sistemului).

  Purtați întotdeauna mănuși de protecție și mâneci lungi atunci când folosițicuptorul, capul sau duzele dispozitivului de lichefiere. Aceste componente suntfoarte fierbinți.

  Amplasarea blocurilor

  Singurul bloc cu pene montat în interiorul sistemului

  Aproximativ 2,5 cm (1,0 in.)

  cu pene în partea din față

 • 24

  OPERAȚIUNI DE BAZĂEcranul tactil este situat în partea frontală a sistemului. Pe ecran sunt afișate pictograme universale și intuitive.

  Ecranul tactil permite:• Accesarea funcțiilor de încărcare și descărcare a materialului și a funcțiilor de calibrare.• Monitorizarea stării sistemului.• Monitorizarea stării materialului (tipul și cantitatea încărcate).• Monitorizarea stării sarcinii (numărul de ore finalizate, numărul total de ore, înălțimea de

  fabricare curentă și înălțimea de fabricare totală și numele sarcinii în curs de fabricare).• Inițierea secvenței de pornire sau de oprire a sistemului.• Accesarea configurației rețelei.• Accesarea sarcinilor în așteptare.• Accesarea șirului de așteptare a mostrelor.

  Butonul Power On (Pornire)

  Butonul Power Off (Oprire)

  Ecran tactil

 • 25

  PORNIREA SISTEMULUIPentru a porni sistemul:

  1. Apăsați butonul verde care luminează intermitent (Imaginea).

  2. În cazul în care există o piesă finalizată în sistem, scoateți piesa din sistem, montați o folie de fabricare nouă și închideți ușa.

  3. Apăsați pe pictograma Materials/Tools (Materiale/Instrumente) de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe pictograma XYZ pentru ca platina să revină automat în poziția inițială.

  • Sistemul va găsi poziția inițială pentru axele X, Y și Z. Această procedură trebuie efectuată înainte ca piesele să poată fi fabricate.

  4. În cazul în care sistemul a fost oprit suficient de mult încât cuptorul să se răcească, lăsați cuptorul să se încălzească și să se stabilizeze timp de cel puțin patru ore înainte de calibrarea sistemului sau de fabricarea pieselor.

  OPRIREA SISTEMULUI

  Apăsați butonul roșu (Imaginea ) pentru a opri sistemul.• Pe ecran va fi afișat mesajul: It is now safe to turn off your system (Sistemul poate

  fi oprit în condiții de siguranță).• Indicatorul verde de pe panou va lumina intermitent după câteva minute.

  Avertisment: Atunci când cablul de alimentare este deconectat, în sistem esteprezentă o tensiune înaltă din cauza unității UPS.

  Atenție: Nu opriți suflantele înainte de expirarea celor 5 minute, deoarecesistemul se poate defecta.

  Observație: După întreruperea alimentării sistemului, suflanta capului vacontinua să funcționeze datorită energiei furnizate de unitatea UPS. UnitateaUPS va furniza energie timp de aproximativ 5 minute în timpul opririi sistemului.

  Așteptați întotdeauna până când butonul verde începe să lumineze intermitent,ceea ce indică faptul că sistemul este gata pentru a fi pornit din nou.

 • 26

  INTERFAȚA UTILIZATORULUIImaginea de mai jos descrie butoanele de navigare și indicatoarele de stare de pe ecranul tactil al sistemului Fortus 900mc:

  AFIȘAJUL MATERIALS/TOOLS (MATERIALE/INSTRUMENTE)

  Această fereastră afișează starea curentă a filamentului de modelare și de suport, starea cartușului, dimensiunea și valoarea de referință a duzei și temperatura reală a duzelor. Culoarea duzelor va deveni albastră (pentru materialul de modelare) și maro (pentru materialul de suport) atunci când materialul este încărcat complet. Sub pictograma cartușului va fi afișată temporar o serie de mesaje pentru a indica activitatea curentă a cartușului/filamentului.

  ÎnapoiFabricare

  PauzăStop

  BecUșă Materiale Ajutor

  Autentificare

  Stare sistemJurnal sistem Monitorizare stare de funcționare

  Sarcina anterioară

  Sarcina selectată

  Sarcina următoare

  Fereastra de așteptare

  Instrumente

 • 27

  FEREASTRA DE AȘTEPTARE

  Meniul Queue (În așteptare) conține fișierele descărcate din aplicația Insight pe stația de lucru.• Pictograma Job Queue (Sarcini în așteptare) afișează sarcinile în așteptare în prezent.• O listă a mostrelor de sarcini stocate poate fi afișată apăsând pictograma Sample Queue (Șir

  de așteptare a mostrelor).

  Observație: Sarcinile afișate în oricare dintre șirurile de așteptare pot fi aranjateprin apăsarea oricăror categorii [și anume, Job Name (Denumire sarcină),Materials (Materiale), Tips (Duze) sau Build Time (Timp de fabricare)].

  Cartuș pentru

  Cartuș pentru

  Dimensiune duză Valori odometru Temperatură

  Stare

  Valoare de referință a temperaturii

  material de suport

  cartuș

  material de modelare

 • 28

  MENIUL TIP OFFSET (COMPENSARE DUZĂ)

  Acest meniu permite utilizatorului să regleze compensările de calibrare XYZ. De asemenea, permite reglarea grosimii materialului de suport. După reglare, utilizatorul poate apăsa pe pictograma Build Calibrations Box (Casetă calibrări pentru fabricare) pentru a consulta calibrarea.

  MENIUL PART PLACEMENT (AMPLASARE PIESĂ)

  Fereastra Part Placement (Amplasare piesă) permite utilizatorului să mute manual piesa într-o poziție de pe folia de fabricare. Piesa este mutată prin apăsarea casetei negre corespunzătoare piesei și prin glisarea acesteia în poziția dorită. Umbrele sarcinilor de fabricare anterioare sunt afișate sub forma unor casete gri. Acestea pot fi șterse prin apăsarea butonului „Clear” (Ștergere). Conturul piesei nu poate fi glisat în afara foliei de fabricare montate la momentul respectiv.

 • 29

  VALORILE IMPLICITE ALE SISTEMULUI

  Valorile implicite ale sistemului pot fi modificate din meniul System Default (Valori implicite sistem).

  DISPLAY UNITS (AFIȘARE UNITĂȚI)

  Selectați Display Units (Afișare unități).• Se pot selecta inci sau metri (setarea implicită este sistemul imperial).

  USER PLACEMENT (AMPLASARE DE CĂTRE UTILIZATOR)

  Locația de fabricare a piesei poate fi vizualizată sau modificată utilizând butonul User Placement (Amplasare de către utilizator).

  1. Dacă funcția de amplasare de către utilizator este dezactivată (implicit), piesa va fi fabricată în centrul platinei.

  2. Dacă funcția de amplasare de către utilizator este activată, piesa poate fi poziționată pe platină de către utilizator. Piesa poate fi poziționată prin glisarea piesei pe ecranul tactil. Această piesă nu poate depăși limitele foliei de fabricare.

  AUTO COOL OVEN (RĂCIRE AUTOMATĂ CUPTOR)

  Dacă funcția Auto Cool Oven (Răcire automată cuptor) este activată, cuptorul se va răci până la temperatura de așteptare.ENABLE SECURITY (ACTIVARE SECURITATE)

  Această funcție va fi dezvoltată ulterior.CAMERA ENABLE (ACTIVARE CAMERĂ)

  Permite activarea sau dezactivarea camerei imprimantei în scopul monitorizării de la distanță a sarcinilor.

 • 30

  ECRANUL BUILDING (FABRICARE)

  Ecranul Building (Fabricare) afișează progresul piesei în curs de fabricare. Pe ecran este afișată temperatura din cuptor și starea vidului la platină pentru foliile de fabricare mari și mici. Pictograma va deveni verde atunci când este prezent vidul. Apăsarea butonului Platen Vacuum (Vid platină) dezactivează vidul la platină pentru a permite îndepărtarea foliei de fabricare. Atunci când este dezactivat, butonul afișează simbolul Ø. Vidul va fi restabilit după închiderea ușii cuptorului.

  Vid platină

  Progres fabricare

  Temperatură

  Temperatură reală

  Denumire material

  Odometru

  Cantitate de material

  de referință

 • 31

  ÎNCĂRCAREA/DESCĂRCAREA MATERIALULUIÎNCĂRCAREA MATERIALULUI ÎN DUZELE DISPOZITIVULUI DE LICHEFIERE

  Urmați pașii de mai jos pentru încărcarea materialului în duzele dispozitivului de lichefiere:

  1. Asigurați-vă că sistemul se află în modul Paused (Pauză) sau Idle (Inactiv).

  2. Din meniul principal, selectați Operator Tools (Instrumente operator) pentru a afișa ecranul de mai jos.

  3. Selectați materialul care trebuie încărcat și apăsați pe pictograma Load (Încărcare).

  • Capul se încălzește până la temperatura de funcționare a materialului (în mod automat - pe baza datelor SmartSpool). De asemenea, în acest pas se setează temperatura cuptorului la valoarea corectă pentru materialul încărcat.

  • Motorul de acționare a cartușului începe să împingă filamentul spre duzele dispozitivelor de lichefiere.

  • În cazul anumitor materiale (și anume, SR-20), ordinea pașilor A și B este inversată.• Atunci când filamentul ajunge în zona capului (durează 2 - 4 minute), acesta intră în duza

  dispozitivului de lichefiere, iar duza purjează o cantitate mică de material.• LED-ul verde aprins permanent indică faptul că încărcarea a reușit. Un ciclu complet de

  încărcare și de purjare durează mai puțin de cinci minute.

  Observație: Încărcarea filamentului în dispozitivele de lichefiere se realizeazădoar în modul Idle (Inactiv) sau Paused (Pauză), nu în timpul fabricării.

  Atenție: Duzele trebuie schimbate în cazul în care tipul de material esteschimbat.

  Observație: Materialele de modelare și de suport trebuie să fie compatibile.O eroare de încărcare a unui material incompatibil se va produce în cazul în careun material selectat este incompatibil cu un material încărcat. Materialul selectatnu va fi încărcat.

  Încărcare

 • 32

  DESCĂRCAREA MATERIALULUI DIN DUZELE DISPOZITIVULUI DE LICHEFIERE

  Urmați pașii de mai jos pentru descărcarea materialului din duzele dispozitivului de lichefiere:

  1. Asigurați-vă că sistemul se află în modul Paused (Pauză) sau Idle (Inactiv).

  2. Din meniul principal, selectați Operator Tools (Instrumente operator) pentru a afișa ecranul de mai jos.

  3. Selectați materialul care trebuie descărcat și apăsați pe pictograma Unload (Descărcare).• Capul se încălzește până la temperatura de descărcare, iar indicatorul LED al cartușului devine

  verde și luminează intermitent rapid.• Motoarele de acționare a capului și motoarele de acționare a cartușului se rotesc invers.

  Materialul este tras înapoi din zona capului aproximativ 10-15 cm (4-6 inci).

  • Temperatura capului scade la temperatura de așteptare, iar indicatorul LED al cartușului devine verde și luminează intermitent mai lent [aceeași viteză de iluminare precum cea utilizată pentru indicarea stării Ready (Gata) a cartușului].

  • Pe ecran va fi afișat At Head (La cap) pentru materialul descărcat.4. Înlocuiți cartușul.

  Observație: Descărcarea filamentului din dispozitivele de lichefiere serealizează doar în modul Idle (Inactiv) sau în starea de pauză, nu în timpulfabricării.

  Observație: În cazul anumitor materiale (și anume, SR-20), duza este purjatăînainte ca materialul să fie descărcat din dispozitivul de lichefiere.

  Descărcare

 • 33

  SCHIMBAREA DUZELOR SAU A TIPULUI DE MATERIAL

  Urmați pașii de mai jos pentru a schimba duzele și/sau tipul de material:

  1. Curățați cuptorul și ansamblul de curățare a duzei.

  2. Eliminați deșeurile de material din coșul de purjare.

  3. Verificați ansamblul de curățare a duzei.

  4. Din meniul principal, selectați pictograma Materials/Tools (Materiale/Instrumente) și apoi selectați pictograma Tips/Materials Change (Schimbare duze/materiale).

  5. Meniul Tips/Materials Change (Schimbare duze/materiale) oferă asistență pentru parcurgerea pașilor necesari pentru finalizarea unei proceduri de schimbare a tipului de material sau de înlocuire a duzelor.

  6. În cazul în care trebuie înlocuite duzele dispozitivelor de lichefiere:

  Observație: În cazul în care schimbați duzele sau tipul de material, interfațautilizatorului include un meniu care vă ghidează pe parcursul procesului.

  Atenție: Duzele trebuie schimbate în cazul în care tipul de material esteschimbat.

  Observație: Reziduurile provenite de la materialele cu o temperatură maiscăzută se pot topi și se pot scurge pe piesele cu o temperatură mai ridicată încazul în care nu sunt eliminate.

  Avertisment: Utilizați întotdeauna o scară aprobată atunci când manipulațicomponentele situate sub capacele glisante superioare.

  Schimbare duze/materiale

 • 34

  A. Deschideți capacul glisant superior din partea stângă.B. Așezați capul în suportul de mentenanță a capului.

  C. Desfaceți cele două șuruburi captive care fixează fiecare duză a dispozitivului de lichefiere în poziție. Demontați duzele.

  D. Montați noile duze ale dispozitivelor de lichefiere în cap. Strângeți șuruburile de fixare.

  E. Demontați capul din suportul de mentenanță și repoziționați-l pe cadru. Strângeți cele două șuruburi captive care fixează capul în poziție.

  Avertisment: Suprafețele duzelor dispozitivelor de lichefiere și blocul deîncălzire pot fi foarte fierbinți.

  Observație: Asigurați-vă că duzele sunt introduse complet în blocul de încălzireînainte de strângerea șuruburilor de fixare.

  Observație: Asigurați-vă că tuburile pentru filament, cablul ombilical și furtunulde aer nu sunt încâlcite și sunt pozate corect.

  Șuruburi de fixare a dispozitivului de lichefiere

  Asigurați-vă că duza este introdusă complet în bloc.

 • 35

  CALIBRĂRI AUTOMATEDupă înlocuirea duzelor, în meniul de utilizator vi se va solicita să realizați o serie de calibrări automate: calibrarea automată a duzelor, revenirea automată XYZ în poziția inițială și calibrarea Z automată.

  FUNCȚIA DE INIȚIERE A CALIBRĂRII AUTOMATE A POZIȚIEI DE ZERO A FAZEI Z

  Funcția Start Auto Z Zero Calibration (Inițiere calibrare automată a poziției de zero a fazei Z) setează duza de lichefiere a materialului de modelare în poziția de zero Z de pe folia de fabricare.

  Nu este necesară interacțiunea cu operatorul. Această funcție este realizată în mod automat înainte de fiecare sarcină de fabricare.

  FUNCȚIA DE INIȚIERE A CALIBRĂRII AUTOMATE A DUZEI

  Funcția Start Auto Tip Calibration (Inițiere calibrare automată duză) permite utilizatorului calibrarea compensărilor de la duză de la duză în direcția Z. Nu este necesară interacțiunea cu operatorul.

  1. Sistemul realizează calibrarea în mod automat ca parte a acțiunilor incluse în ghidul de asistență pentru schimbarea duzei.

  2. Calibrarea corectă permite sistemului să comute între duzele de material și să poziționeze duza curentă la coordonata precisă necesară pentru continuarea fabricării piesei cu acuratețe.

  Observație: Efectuați o operațiune de revenire automată XYZ în poziția inițialăînainte de inițierea unei calibrări automate.

  Interacțiunea cu operatorul nu este necesară pentru calibrarea automatăa poziției de zero a fazei Z.

  Compensarea duzei XY și Z presupune ca operatorul să analizeze o piesă decalibrare și să transmită sistemului valorile de corecție.

 • 36

  FUNCȚIA DE AJUSTARE A CALIBRĂRII COMPENSĂRII XYZ

  Funcția Adjust XYZ Calibration (Ajustare calibrare XYZ) înregistrează duza pentru material de suport în raport cu duza pentru material de modelare.

  1. Sistemul creează în mod automat modelul de calibrare la apăsarea butonului Build Calibration Box (Casetă calibrare pentru fabricare).

  2. Scoateți folia de fabricare de pe platină și lăsați-o să se răcească.

  3. Stabiliți valoarea de ajustare a compensării XY.

  A. Observați relația dintre calea instrumentului de calibrare a suportului și indicatoarele de aliniament pentru a determina calibrarea axelor X și Y.

  • Folosiți o lupă.

  • Țineți folia de fabricare în fața unei surse de lumină, a unui perete deschis la culoare sau a unei bucăți de hârtie deschise la culoare.

  B. Pe fiecare axă, determinați punctul în care calea instrumentului de suport este centrată maxim pe aliniamentul X-Y.

  C. Pentru fiecare poziție, citiți valoarea de ajustare a compensării cea mai apropiată de poziția centrată.

  • Această valoare reprezintă valoarea de ajustare care va fi introdusă în sistem - incremente de 0,05 mm (0.002 in.).

  • Dacă valoarea este 0, sistemul este calibrat pentru axa respectivă - introducerea valorii nu este necesară.

  D. Glisați săgeata pe ecran pentru aliniere cu punctul în care suportul este centrat maxim. Mutați săgețile doar pe două dintre cele patru laturi ale piesei de calibrare.

  E. Apăsați pe OK. Pe ecran va fi afișat un mesaj prin care vi se solicită să confirmați că doriți să aplicați aceste valori. Apăsați pe OK. Atunci când ambele axe X și Y sunt la 0, continuați cu ajustarea axei Z.

  F. În cazul în care este necesară introducerea valorilor de ajustare pentru oricare dintre axe, executați din nou modelul de calibrare pe o folie de fabricare curată.

  G. Continuați să verificați și să ajustați compensarea XY până când calea instrumentului de calibrare este centrată la 0 pentru axele X și Y.

 • 37

  H. După realizarea ajustărilor, o nouă casetă de calibrare poate fi executată din acest meniu prin apăsarea pictogramei Build Calibration Box (Casetă calibrare pentru fabricare).

  4. Determinați ajustarea axei Z.

  A. Îndepărtați stratul de suport de pe caseta de calibrare Z.B. Măsurați grosimea stratului de suport cu ajutorul unui șubler sau a unui micrometru.

  • Nicio ajustare nu este necesară dacă valoarea măsurată este ± 0,01 mm (0,0005 inci) din înălțimea feliei duzei pentru material de modelare.

  • Introduceți valoarea indicată de șubler în rubrica „Support Thickness” (Grosime suport).

  Observație: Nu efectuați măsurătorile pentru ajustarea axei Z până cândmodelul de calibrare nu indică o compensare XY mai mică de 0,05 mm (0,002inci) pentru axele X și Y.

  Indicatoare de ajustare a compensării duzei

  Calea instrumentului de calibrare suport X - Y

  Indicatoare de aliniament X - Y

  Casetă de calibrare Z

  - Y

  + Y

  + X

  Exemplu: Pozițiecentrată optimă

  - X

  Model de calibrare

  Sistem imperial

  În acest exemplu este necesară o ajustare de 0,002 in. a axei Y. Axa X nu necesită nicio ajustare.

  Indicatoare de ajustare a compensării duzei

  Calea instrumentului de calibrare suport X - Y

  Indicatoare de aliniament X - Y

  Casetă de calibrare Z

  - Y

  + Y

  + X

  Exemplu: Pozițiecentrată optimă

  - X

  Model de calibrare

  Sistem metric

  În acest exemplu este necesară o ajustare de 0,05 mm a axei Y. Axa X nu necesită nicio ajustare.

 • 38

  C. În cazul în care este necesară introducerea valorilor de ajustare, executați din nou modelul de calibrare pe o folie de fabricare curată.

  D. Continuați să verificați calibrarea axei Z până când stratul de suport corespunde înălțimii feliei duzei pentru material de modelare ± 0,01 mm (0,0005 inci).

  FUNCȚIA DE REVENIRE AUTOMATĂ XYZ ÎN POZIȚIA INIȚIALĂ

  Atunci când este apăsată pictograma AutoHome (Revenire automată în poziția inițială), sistemul va executa următorul exercițiu, fără a fi necesară interacțiunea cu operatorul:

  1. Identifică întrerupătorul de sfârșit de cursă pentru poziția inițială a axei Z.

  2. Identifică întrerupătorul de sfârșit de cursă pentru poziția inițială a axei X.

  3. Identifică întrerupătorul de sfârșit de cursă pentru poziția inițială a axei Y.

  4. Revine în poziția de parcare a capului.

  Observație: Funcția AutoHome (Revenire automată în poziția inițială) esteutilizată pentru depărtarea de un întrerupător de sfârșit de cursă.

 • 39

  SARCINI DE FABRICARE ELEMENTAREÎNAINTE DE FABRICARE

  Pentru a crea o nouă sarcină de fabricare, trebuie să transmiteți sistemului fișierul sarcinii utilizând aplicația Insight instalată pe stația de lucru. Sarcinile sunt transmise în format CMB și sunt incluse pe lista sarcinilor în așteptare (stocată pe hard disk-ul sistemului). Antetul fișierului CMB conține informațiile de bază ale sarcinii procesate (tipul de material, cantitatea aproximativă de material necesară pentru fabricare, dimensiunea duzei etc.). Aceste informații sunt utilizate pentru a verifica dacă sarcina este compatibilă cu configurația sistemului.

  1. Pregătiți sistemul:

  A. Porniți sistemul. (Stabilizarea sistemului durează aproximativ patru ore.)B. Urmați pașii de mai jos pentru a instala o folie de fabricare nouă:

  i. Dacă este cazul, îndepărtați învelitoarea din plastic de pe ambele părți ale noii folii de fabricare.

  ii. Fixați folia de fabricare pe platină.

  • Sistemul Fortus 900mc este compatibil cu folii de fabricare de două dimensiuni. Asigurați-vă că folia de fabricare folosită este centrată pe platină.

  • În cazul în care cuptorul este fierbinte, folia de fabricare se va ondula atunci când este poziționată pe platină. Pe măsură ce folia de fabricare se încălzește, aceasta se va aplatiza și se va lipi de platină. Este posibil să fie necesare unele ajustări ale foliei pentru a o lipi etanș de platină. (Dezactivarea și activarea vidului platinei va contribui la ajustarea finală a foliei de fabricare calde.)

  • În cazul în care pentru folia de fabricare s-a setat o rază de curbură, poziționați folia de fabricare pe platină, pe partea concavă.

  Avertisment: Purtați echipament de protecție corespunzător atunci cândmanipulați elementele din interiorul cuptorului. Suprafețele din camera defabricare pot fi foarte fierbinți.

  Observație: Utilizați întotdeauna o folie de fabricare nouă pentru fiecare sarcinăde fabricare nouă. Folia de fabricare este destinată unei singure utilizări. Nuîntoarceți folia de fabricare pe partea cealaltă și nu o poziționați pe platină.Reziduurile de material de pe folie se pot lipi de platină sau pot interfera cu vidulde la folia de fabricare.

  Utilizarea unor folii de fabricare care nu sunt furnizate de Stratasys poate afectacalitatea piesei și fiabilitatea sistemului.

  Pentru piesele ABS, ASA și PC se folosește o folie de fabricare transparentă.Pentru piesele PPSF și ULTEM se folosește o folie de fabricare aurie.Pentru piesele Nylon se folosește o folie de fabricare verde.

  Platină

 • 40

  iii. Asigurați-vă că în compartimentele cartușelor active pentru material de modelare și de suport există filament încărcat în cap (LED verde aprins permanent).

  iv. Asigurați-vă că filamentul încărcat corespunde cerințelor de material din fișierul CMB. Schimbați tipul de material, dacă este necesar.

  v. Pe ecranul tactil este afișat un avertisment în cazul unei incompatibilități a materialelor.vi. Asigurați-vă că peria de curățare a duzei și duzele sunt curate.vii. Goliți coșul de purjare.viii. Dacă se utilizează funcția de răcire automată sau dacă tipul de material a fost schimbat, lăsați cuptorul să

  se încălzească și să se stabilizeze timp de cel puțin patru ore.

  2. Modificați valorile implicite ale sistemului:

  A. Display units (Afișare unități) - permite selectarea sistemului imperial sau metric.B. User Placement on Platen (Amplasare pe platină de către utilizator) - permite selectarea

  poziției pentru fabricarea piesei.

  SELECTAREA UNEI SARCINI DE FABRICAREPe ecranul Building (Fabricare), selectați una dintre următoarele opțiuni de sarcini de fabricare:

  1. Next Job (Sarcina următoare)• Selectează prima sarcină din lista de sarcini de fabricare în așteptare.

  2. Previous Job (Sarcina anterioară) - creează ultima sarcină de fabricare finalizată.• Sarcina creată anterior de către sistem va fi selectată pentru fabricare.• Dacă nu există o sarcină anterioară, pe ecran va fi afișat mesajul No Previous Job

  (Nicio sarcină anterioară).

  3. Fereastra Queue (Șir de așteptare)• Sunt afișate sarcinile în așteptare.• Selectați o sarcină specifică din lista de așteptare.

  4. Ecranul de mai jos apare dacă opțiunea User Placement (Amplasare de către utilizator) este activată.

  Fabricare

  Sarcina următoare

  Sarcina selectată

  Sarcina anterioară

  Fereastrade așteptare

 • 41

  5. Utilizați ecranul tactil pentru a poziționa piesa pe platina afișată.

  6. Apăsați pe pictograma Build (Fabricare) pentru a iniția fabricarea piesei selectate.

  AVERTISMENTE PRIVIND SARCINILE DE FABRICARE

  În cazul în care sistemul detectează o problemă care ar putea afecta o sarcină de fabricare, sistemul afișează unul dintre avertismentele de mai jos:

  A. Head has been changed. Consider tip calibration. (Capul a fost schimbat. Calibrați duza.)

  • Indică faptul că a fost instalat un cap nou.

  • Executați și verificați o piesă de calibrare înainte de realizarea sarcinilor de fabricare.

  B. Change Model (or Support) canister to ABS (or other material). [(Înlocuiți cartușul cu material de modelare (sau de suport) cu tipul ABS (sau alt material).]

  • Indică o nepotrivire între materialul încărcat și materialul pentru care fișierul (CMB) al piesei a fost procesat.

  • Înlocuiți cartușul cu material marcat cu tipul corespunzător.

  Fabricare

  Poziționare piesă

 • 42

  C. Need More Model (or Suport) Material. [Este necesar mai mult material de modelare (sau de suport).]

  • Cantitatea totală de material disponibilă este mai mică decât cantitatea estimată pentru piesă (fișierul CMB).

  • În cazul în care sistemul rămâne fără material înainte de finalizarea piesei, sistemul va întrerupe fabricarea până la adăugarea cantității necesare de material.

  • Înlocuiți cartușul cu material marcat.

  D. Need both (or 4 for 4-bay system) canisters present. [Ambele cartușe trebuie să fie prezente (sau 4 pentru sistemele cu 4 compartimente).]

  • Indică faptul că în cel puțin un compartiment pentru cartuș funcțional nu este încărcat cu material în modul Ready (Gata) (indicator LED verde intermitent).

  • Funcționarea sistemului nu va fi compromisă semnificativ de această stare. Circuitul de uscare cu aer este mai eficient atunci când toate compartimentele funcționale se află în modul Ready (Gata).

  • Instalați cartușele pentru toate compartimentele pentru cartuș funcționale în modul Ready (Gata).

  E. Replace Model (or Support) tip with T12. [Înlocuiți duza pentru material de modelare (sau de suport) cu T12.]

  • Indică o nepotrivire între duza montată și duza pentru care fișierul (CMB) al piesei a fost procesat.

  • Montați duza corectă.

  F. Replace Worn Model (or Support) tip. [Înlocuiți duza pentru material de modelare (sau de suport) uzată.]

  • Sistemul monitorizează cantitatea de material extrudat printr-o duză. Acest mesaj va fi afișat atunci când performanța duzei începe să se deterioreze. (Durata de viață preconizată a duzei reprezintă o valoare estimativă. Există mai mulți factori care contribuie la durata reală de viață a duzei, în afară de cantitatea de material extrudat. Durata de viață normală poate fi diferită de durata de viață preconizată.)

  • Înlocuiți duza marcată.

  G. Model / Support Material Incompatibility. (Incompatibilitate material de modelare/suport.)

  • Materialele de modelare și de suport nu sunt compatibile.

  • Încărcați materialul corect.

  H. Vacuum not present. Check the build sheet. (Vid absent. Verificați folia de fabricare.)

  • Nivelul de vid se află sub nivelul minim necesar pentru funcționarea sistemului.

  • Stare corectă - deseori rezultatul unei folii de fabricare poziționate incorect.

  I. Continue. (Continuare.)• Aveți posibilitatea să ignorați avertismentul și să continuați fabricarea, însă calitatea piesei fabricate

  nu poate fi preconizată.

  Observație: Un avertisment generat de o nepotrivire între materialele demodelare și de suport sau de nivelul scăzut de vid nu poate fi ignorat.

 • 43

  GESTIONAREA SARCINILOR ÎN AȘTEPTARE

  Sistemul Fortus 900mc include două șiruri de așteptare - șirul de sarcini în așteptare și șirul de așteptare a mostrelor. Utilizați butoanele Job Queue (Sarcini în așteptare) și Sample Queue (Șir de așteptare a mostrelor) de pe ecranul tactil pentru a comuta între cele două șiruri de așteptare.

  Meniul Job Queue (Sarcini în așteptare) conține fișierele descărcate din aplicația Insight pe stația de lucru.• Bara laterală - Utilizați bara glisantă pentru a derula pe ecran în sus sau jos printre sarcinile

  disponibile.• Bara de antet - Apăsați pe orice coloană din bara de antet pentru a modifica ordinea de afișare

  a coloanelor.

  Meniul Sample Queue (Șir de așteptare a mostrelor) conține fișiere utile pentru testarea sistemului. Sistemul Fortus 900mc include o serie de fișiere de mostre de sarcini instalate permanent în sistem.

  • Utilizați bara glisantă pentru a derula pe ecran în sus sau jos printre mostrele de sarcini disponibile.

  ÎNTRERUPEREA SAU TERMINAREA UNEI SARCINI

  Pe parcursul fabricării unei piese, sistemul poate intra automat în pauză (atunci când în cartuș nu mai există material, defecțiune detectată etc.) sau poate fi pus în stare de pauză utilizând pictograma Pause (Pauză) de pe ecranul tactil.

  Următoarele acțiuni sunt realizate atunci când sistemul este pus în starea de pauză:

  1. Calea curentă a instrumentului este încheiată.

  2. Faza Z este coborâtă ușor.

  3. Capul este parcat.

  4. Ecranul utilizatorului se schimbă pentru a indica starea de pauză.

  Observație: În cazul unei pauze automate, problema va fi afișată dacă se apasăbutonul System Log (Jurnal sistem) din partea de jos a ecranului.

  Bară glisantă

  Bară de antet

 • 44

  Din modul pauză pot fi efectuate următoarele selecții:

  1. Resume Build (Reluare fabricare) - sistemul reia fabricarea piesei.2. Modeler Status (Stare modelator) - afișează starea sarcinii și starea cartușului.3. Operator Control (Comandă operator) - permite deblocarea ușii cuptorului și a capacelor

  glisante superioare, curățarea duzelor, schimbarea materialelor (inclusiv încărcarea/descărcarea și demontarea/montarea cartușului), deplasarea capului sau deplasarea fazei Z.

  4. Stop Job (Terminare sarcină) - termină sarcina curentă.

  DUPĂ FINALIZAREA UNEI SARCINI DE FABRICARE

  Sistemul realizează următoarele acțiuni după finalizarea unei sarcini de fabricare:• Faza Z este coborâtă, iar capul este parcat.• Pe ecranul tactil va fi afișat următorul mesaj Build Complete (Fabricare finalizată):

  Avertisment: Purtați echipament de protecție corespunzător atunci cândmanipulați elementele din interiorul cuptorului. Suprafețele din camera defabricare pot fi foarte fierbinți.

 • 45

  Urmați pașii de mai jos după finalizarea unei sarcini de fabricare:

  1. Apăsați pe OK și apoi scoateți piesa din sistem.

  2. Dezactivați vidul utilizând butonul de pe ecranul tactil.

  3. Deschideți ușa cuptorului și scoateți folia de fabricare de pe platină.

  4. Folosiți un aspirator sau o perie moale pentru a îndepărta resturile care au căzut pe platină.

  5. Îndepărtați cu atenție piesa de pe folia de fabricare.

  • Dacă piesa nu se desprinde cu ușurință, folosiți racleta metalică inclusă în trusa de inițiere pentru a ridica cu atenție piesa de pe folie.

  • Folia de fabricare este destinată unei singure utilizări. Nu întoarceți folia de fabricare pe partea cealaltă și nu o poziționați pe platină. Reziduurile de material de pe folie se pot lipi de platină sau pot interfera cu vidul de la folia de fabricare.

  6. Îndepărtați materialele de suport de pe piesa finalizată.

  Observație: Dacă funcția Auto Cool Oven (Răcire automată cuptor) esteactivată, lăsați cuptorul să se răcească până la temperatura de așteptare înaintede a scoate piesa.

  Atenție: Nu încercați să îndepărtați piesa de pe folia de fabricare în timp ce foliade fabricare se află pe platină. Pot apărea defecțiuni ale platinei sau la nivelulplatinei.

  Atenție: Acționați cu atenție atunci când curățați platina. Dacă folosiți o perie,periați dinspre portul pentru vid spre centrul platformei. În cazul în care în portulpentru vid pătrund resturi, acestea provoacă întreruperea alimentării cu vid, ceeace conduce la o aderență scăzută a foliei de fabricare în timpul fabricării.

 • 46

  SARCINILE DE MENTENANȚĂ REALIZATE DE CĂTRE UTILIZATORSarcinile de mentenanță trebuie realizate în mod regulat pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului. Tabelul de mai jos prezintă graficul general de mentenanță. Instrucțiunile detaliate pentru fiecare activitate sunt prezentate în restul capitolului. Rețineți că testarea dispozitivului de blocare de siguranță/circuitelor de protecție

  nu se aplică sistemului Fortus 900mc.

  Avertisment: Purtați întotdeauna îmbrăcăminte corespunzătoare de protecție lacăldură atunci când lucrați în interiorul cuptorului.

  Zilnic Săptămânal Trimestrial Ocazional Sarcină de mentenanță

  X Curățarea platinei.

  X Golirea coșului de purjare.

  X Aspirarea camerei de fabricare.

  X Curățarea/verificarea ansamblului de curățare a duzei.

  X Curățarea plonjorului senzorului duzei.

  X Curățarea duzelor dispozitivelor de lichefiere.

  X Curățarea dulapului.

  X Curățarea componentelor din plastic.

  X Curățarea ușii cuptorului, camerei/becului și ecranului tactil.

 • 47

  MENTENANȚĂ ZILNICĂCURĂȚAREA PLATINEI

  Platina reprezintă suprafața pe care este așezată folia de fabricare pentru modelare. În cazul depunerii de resturi pe platină, acestea pot afecta negativ alimentarea cu vid care fixează folia de fabricare pe platină.

  1. Îndepărtați folia de fabricare de pe platină.

  • Ridicați un colț al foliei de fabricare pentru a întrerupe alimentarea cu vid care o menține pe platină sau întrerupeți alimentarea cu vid utilizând butonul de pe ecranul tactil.

  • Glisați folia de fabricare de pe platină.

  2. Eliminați cu atenție resturile care au pătruns în canalele platinei. Folosiți un aspirator sau o perie moale.

  • Dacă folosiți o perie, periați dinspre portul pentru vid spre centrul platinei.• În cazul în care în porturile pentru vid pătrund resturi, acestea provoacă întreruperea alimentării

  cu vid, ceea ce conduce la o aderență scăzută a foliei de fabricare la platină în timpul fabricării piesei.

  Observație: Nu încercați să scoateți filtrele porturilor pentru vid. Acestea nu suntelemente care pot fi înlocuite de către client.

  Porturi pentru vid și filtre pentru resturi

 • 48

  GOLIREA COȘULUI DE PURJARE

  Coșul de purjare este situat în interiorul cuptorului. Acesta captează materialul purjat sau eliminat de la dispozitivele de lichefiere și de la duzele dispozitivelor de lichefiere. Coșul de purjare trebuie golit zilnic.

  1. Deschideți ușa cuptorului. Acționați cu atenție deoarece cuptorul este fierbinte.

  2. Asigurați-vă că platina de fabricare se află în partea inferioară a camerei.

  3. Ridicați coșul de purjare drept în sus din suportul coșului de purjare și scoateți-l din compartimentul cuptorului.

  4. Eliminați deșeurile de material din coșul de purjare. La baza coșului există o ușă pentru eliminarea deșeurilor.

  5. Montați coșul de purjare în suportul coșului de purjare.

  Avertisment: Purtați întotdeauna mănuși de protecție și mâneci lungi atuncicând lucrați în interiorul


Recommended