+ All Categories
Home > Documents > Nutritia plantelor

Nutritia plantelor

Date post: 30-May-2018
Category:
Upload: iunicu
View: 270 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
8
Transcript
Page 1: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 1/8

Page 2: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 2/8

Cuprins

Nutriţia minerală a plantelor

I. Rolul fiziologic al macroelementelor

1. Azotul

2. Fosforul

3. Potasiul

4. Calciul

5. Sulful

6. Magneziul

7. Sodiul

8. Clorul

II. Rolul fiziologic al microelementelor

1. Borul

2. Ferul

3. Cuprul

4. Zincul

III. Rolul fiziologic al ultramicroelementelor

Page 3: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 3/8

Nutriţia minerală a plantelor

  Nutriţia minerală a plantelor este un proces fiziologic de aprovizionare a plantelor cu

substanţe nutritive. Acest proces are loc la plantele talofite, prin toată suprafaţa talului, iar la

 plantele cormofite, doar prin sistemul radicular şi prin frunze. Substanţele nutritive absorbite din

mediu pot fi anorganice (adică minerale) sau organice. Plantele verzi absorb în mod predominant

substanţele minerale, din care, prin asimilaţie clorofiliană, sunt sintetizate substanţele organice. Lor 

li se alătură şi bacteriile chemoautotrofe, lipsite de pigmenţi asimilatori, dar capabile să sintetizeze

substanţe organice din cele anorganice. Toate se numesc plante autotrofe. Restul plantelor lipsite de

 pigmenţii asimilatori sunt incapabile să sintetizeze substanţe organice din cele minerale, şi de aceea,

ele utilizează substanţe organice existente în mediul lor de viaţă. Aceste plante se numesc

heterotrofe. Elementele chimice, din nutriţia plantelor cu substanţe anorganice sau cu substanţe

organice, devin elemente de constituţie ale unor substanţe care participă la structura protoplasmei şi

a pereţilor celulari. De asemenea, aceste elemente intră şi în structura chimică a unor substanţe

energetice, dintre care cele mai importante sunt hidraţii de carbon, grăsimile şi proteinele, care prin

degradare aerobă sau anaerobă, furnizează energia necesară proceselor vitale. Proporţia cantitativă a

elementelor chimice din corpul plantelor variază, iar acestea sunt împărţite convenţional în

macroelemente, a căror cantitate variază între 0,01 şi 10% din substanţa uscată, microelemente, a

căror cantitate variază între 0,00001 şi 0,001% din substanţa uscată şi ultramicroelemente, a căror 

cantitate este mai mică de 0,00001 din substanţa uscată. Macroelementele sunt :C, O, H, N, P, K,

Ca, S, Mg, Na, Cl şi Si, iar microelementele sunt Fe, Mn, B, Sr, Cu, Zn, Ba, Ti, Li, I, Br, Al, Ni,

Mo, As, Pb, Va, Rb, şi altele. Când în nutriţia plantelor lipseşte sau este insuficient un element

chimic necesar, apar boli fiziologice, însoţite de încetinirea sau oprirea creşterii rădăcinii, a tulpinii,

a frunzelor, sau a fructelor.

I. Rolul fiziologic al macroelementelor 

Multe macroelemente sun absolut necesare pentru creşterea şi dezvoltarea normală a

 plantelor. Acestea sunt N, P, K, Ca, S şi Mg. La anumite grupe de plante se mai adaugă şi Na, Cl şi

Si.

1. Azotul este un element plastic. El intră în structura moleculelor denucleoproteine, protidelor protoplasmatice, lipoproteinelor din citomembrane, în structura

Page 4: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 4/8

apoenzimelor, a coenzimelor, a vitaminelor B1, B6, B12, a hormonilor vegetali, a

 pigmenţilor fotosintetici (clorofile şi ficobiline) şi a stearidelor vegetale. Carenţa azotului

în nutriţia plantelor duce la îngălbenirea frunzelor la încetinrea sau oprirea creşterii

acestora. Excesul de azot duce la prelungirea perioadei de vegetaţie, la formarea

abundentă a frunzelor şi la mărirea sensibilităţii la boli. Azotul poate fi luat de plante dinsol, din apă, din atmosferă şi chiar din corpul altor organisme.

2. Fosforul este absorbit din mediu sub formă de ioni PO3- , ajunge în celulă fără

a fi redus şi intră în compoziţia unor compuşi organici de mare însemnătate fiziologică. El

  participă la alcătuirea fosfoprotidelor şi fosfolipidelor din protoplasmă şi nucleu,

fosfolipidelor din grăunciorii de amidon şi aleuronă, lecitinelor din citomembrane, fitinei

şi a nucleotidelor, cu grupe macroergice de ~ P(ADP, ATP). Fosforul intră în compoziţia

unor coenzime. El îndepiâlineşte rolul energetic central în reacţiile de sinteză şi de oxidare biologică. El participă în fotosinteză, glicoliză, ciclul Krebs, sistemul Redox al lanţilui

respirator, etc. Fosforul favorizează de nutriţie, de creştere, de înflorire şi fructificare,

depunrea hidraţilor de carbon în fructe, sfecla de zahăr, tuberculi. Micşorează consumul

specific de apă al plantelor. Fosforul se acumulează în organele tinere şi în seminţe. În

lipsa lui, plantele rămân mici, rădăcinile sunt lungi şi rare, tulpina rigidă, frunzele verde-

închis, până la albastru-verde, luând de multe ori o culoare roşie sau purpurie.

3. Potasiul este un element indispensabil pentru metabolismul plantei,  participând în sinteza aminoacizilor şi a proteinelor. El acţionează ca un element

 biocatalizator, stimulând numeroase procese fiziologice. El reglează absorbţia azotului de

către plante, prelucrând nutriţia amoniacală, oxidarea amoniacului, iar în cazul nutriţiei

nitrice, reducerea nitraţilor. Potasiul stimulează funcţionarea unor enzeme care participă în

 procesul de respiraţie şi în metabolismul hidraţilor de carbon, în metabolismul azotului şi

sinteza vitaminelor. El stimulează şi sinteza clorofilelor şi intensitatea fotosintezei.

Sporeşte capacitatea plantelor de a absorbi apa, şi de a rezista la ger şi secetă. El

favorizează intensificarea acumulării glucidelor în plantă. Potasiul circulă foarte rapid în

xilemul plantei sub formă de ioni. Se acumulează mai ales în ţesuturile tinere cu

metabolism intens şi creştere rapidă, dintre care vârfurile vegetative, cambiul şi periciclul.

Toamna, înainte de căderea frunzelor, potasiul migrează din ele în ramuri sau tulpină.

Carenţa potasiului în nutriţia plantelor diminuează creşterea şi dezvoltarea lor. Se produce

o brunificare şi răsucire a frunzelor. Se dereglează metabolismul, scade intensitatea

fotosintezei, a protosintezei. Se diminuează cantitatea amidonului şi proteinelor, se

micşorează rezistenţa la boli, iar la anumite specii pe faţa inferioară a frunzelor apar pete

albe, galbene, brun-roşcate sau brune.

Page 5: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 5/8

4. Calciul este absorbit de plante sub formă de cationi(Ca2+ ). El este acumulat

în protoplasmă, vacuole, cloroplaste, mitocondrii. Calciul are un rol important în

desfăşurarea mitozei cu implicaţii în organizarea cromozomilor. El intră în structura

chimică a enzimelor lipază, esterază, colinestrază. Calciul îndeplineşte rol activator al

enzimelor argininchinaza, adenozinfosftaza, adenilchinaza. El joacă un rol important şi înfixarea sarcinilor negative la suprafaţa protoplasmei. Împreună cu potasiul, calciul

 participă la menţinerea echilibrului hidric celular. El este antagonist al ionilor Al2+ Mg2+,

Zn2+, Fe2+,K +,Na+,NH+,Al3+ , înlăturând acţiunea lor vătămătoare, în caz de exces. Calciul

neutralizează acizii organici şi stimulează formarea perilor absorbanţi pe rădăcină. Carenţa

calciului în nutriţia plantei se manifestă prin oprirea creşterii, prin răsucirea frunzelor 

tinere, care capătă o culoare verde deschis, vârful vegetativ uscându-se, rădăcinile

rămânând scurte, groase, cu vârfurile uscate. Excesul de calciu în plante determinăîmbătrânirea prematură, iar excesul de calciu în sol produce insolubolizarea borului,

soldată fiziologic cu apariţia clorozei la frunze.

5. Sulful este absorbit de plante sub formă de ioni SO2- , compuşi organici cu

sulf, ca cistina. Cerinţe mari de sulf au ceapa, usturoiul, muştarul, ţelina, floarea soarelui,

şi rapiţa. În organismul plantei cantităţi mai mari se acumulează în seminţele de muştar 

negru, în bulbul de ceapă şi în cel de usturoi. Sulful intră în constituţia chimică a unor 

aminoacizi, a unor enzime şi a unor coenzime. Insuficienţa sulfului în nutriţie produceîncetinirea şi apoi oprirea din creştere. Frunzele se îngălbenesc şi apare o îmbătrânire

 prematură.

6. Magneziul este un element absolut necesar plantelor, indispensabil formării

clorofilei, în procesul de sinteză a glucidelor, lipidelor şi proteinelor. El este un activator 

al multor enzime necesare respiraţiei, activator al enzimelor ce participă în sinteza ARN şi

AND. Insuficienţa magneziului în nutriţie se manifestă prin apariţia unei coloraţii

galbene-portocalii, pe marginea frunzelor sau apariţia unor pete clorotice de culoareverde-închis pe lamina cloriară.

7. Sodiul se află în cantităţi mai mari în algele marine şi în plantele superioare

de sărături (halofite). El este schimbabil cu alţi cationi, cum ar fi Ca2+ , sau K + . Sodiul are

ca funcţie menţinerea presiunii osmotice în celule. Insuficienţa sodiului la plantele halofile

se manifestă prin culoarea deschisă a frunzelor, aproape albă, prin apariţia de pete

necrotice.

8. Clorul este un element prezent în toate plantele. El se acumulează în cantităţimai mari în algele marine, în ferigi şi î plantele halofile. Plantele superioare îl iau din sol

Page 6: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 6/8

  prin sistemul radicular şi din atmosferă în stare gazoasă, prin stomatele frunzelor.

Insuficienţa în nutriţie determină cloroza frunzelor la tomate, ondularea marginilor 

frunzelor şi inhibarea creşterii rădăcinilor, dereglarea metabolismului plantelor.

II. Rolul fiziologic al microelementelor. 

Microelmentele sunt prezente în cantităţi mici în corpul plantelor. Prezenţa lor este însă

absolut necesară. Ele intervin în metabolismul general, în creşterea şi dezvoltarea plantelor, în

 procesele de imunitate. Lipsa unui microelement poate fi corectată prin adăugarea lui în mediu.

1. Borul are un rol fiziologic multiplu, participând în metabolismul plantei, ca anion şi formând

esteri fiziologici activi. El stimulează absorbţia unor macro- şi microelemente. Insuficienţa lui în

nutriţie provoacă cloroza, răsucirea şi deformarea frunzelor superioare, moartea prin uscare amugurilor terminali, oprirea proceselor de creştere şi dezvoltare, apariţia de pete brune sau

negre în interiorul fructelor sau a unor organe.

2. Ferul este utilizat de plante sub formă de săruri feroase şi ferice . El este absorbit de plantele

terestre prin sistemul radicular, iar de plantele acvatice, submerse prin întreg corpul lor sub

formă de ioni. Carenţa ferului în corpul plantei determină îngălbenirea frunzelor şi încetinirea

creşterii.

3. Cuprul intră în compoziţia chimică a multor substanţe. El constituie componentul metalic alfenoloxidazei, lactazei, ascorbic-acid-oxidazei. Conţinutul cuprului în plante variază de la urme,

  până la 46 p.p.m. Carenţa cuprului apare mai ales pe terenurile mlăştinoase. Aceasta se

manifestă prin veştejirea şi decolorarea până la o noanţă albă a frunzelor tinere.

4. Zincul este indispensabil pentru plante. El este absorbit de acestea din mediul de viaţă, sub

formă de ioni. El este răspândit la plantele inferioare (alge şi ciuperci) şi la plantele superioare.

Zincul intră în structura chimică a enzimelor carbohidraza, fosfataza şi numeroase

dehiodrogenaze. Carenţa lui în corpul plantelor se manifestă prin reducerea creşterii plantelor,dispunerea în rozetă a ramurilor şi frunzelor terminale, pătarea cu galben a frunzelor. Viţa de

vie, inul, hameiul ricinul şi porumbul sunt sensibile la lipsa din nutriţie a zincului. Grâul, secara,

ovăzul şi mazărea sunt mai puţin sensibile.

III. Rolul fiziologic al ultramicroelementelor 

Ultramicroelemenmtele se găsesc în cantităţi foarte mici în copul plantelor, prezenţa lor în

nutriţie fiind însă absolut necesară. Dintre acestea, cele radioactive stimulează activitatea

enzimelor, intensifică procesele metabolice, diviziounile celulare, fotosinteza, stimulează creşterea

Page 7: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 7/8

şi dezvoltarea plantelor, stimulează trecerea organelor de la starea de repaus la starea activă,

stimulează absorbţia, etc. Mecanismul lor de acţiune este strâns legat de energia intraatomică emisă

sub formă de radiaţii α ,β ,γ  . Prezintă aplicabilitate în agricultură. Iradiera în doze mici a

seminţelor de porumb şi grâu a adus la creşterea recoltei cu 12-15 %, faţă de martor. Radiaţiile

ionizante sunt utilizate pentru prelungirea duratei de păstrare a tuberculilor de cartof, utilizând pentru iradiere, doze de 10 kard. Fructele se păstrează în stare proaspătă, iradiindu-le cu doze de

200-400 kard.

Page 8: Nutritia plantelor

8/14/2019 Nutritia plantelor

http://slidepdf.com/reader/full/nutritia-plantelor 8/8

BIBLIOGRAFIE

 LUCRAREA A FOST REALIZATĂ CU AJUTORUL INFORMAŢIILOR OBŢINUTE DIN :

“ENCICLOPEDIA PLANTELOR” de PETER H. LEWIS

“ATLAS BOTANIC” de RICHARD J. BAHL


Recommended