+ All Categories
Home > Documents > Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta...

Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta...

Date post: 27-Aug-2018
Category:
Upload: tranquynh
View: 238 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 29 /29
400 certificate inregistrate in mai Nr. Certificat. Data Certificat Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU 1756 02.05.2018 SC HORNBACH CENTRALA SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Plevnei, nr. fn OPERATIUNI NOTARIALE PENTRU DEZMEMBRARE TEREN CONF. HCL NR.112/28.02.2018 -vezi pct.4 1757 02.05.2018 IVAN PETRE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, General Traian Mosoiu, nr. 45 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE REPARA ACOPERIS SI FATADA AFERENTE AP.13 1758 02.05.2018 BELETAGE S.R.L. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PUD SI D.T.A.C. PENTRU DESFIINTARE PARTIALA SI ETAJAR CONSTRUCTIE EXISTENTA 1759 02.05.2018 PETRASCU FLORE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE BRANSAME IMOBIL CU A.C. nr.1152/19.07.2016. 1760 02.05.2018 Sucala Horatiu pentru Kis Jozsef, Nagy Roza, Stefan Eva, Furu Ildiko, Nan Daniel si Nan Iulia, Druhora Narcisa si Moldovan Adrian, Matei Sonia, Oprea Nicolae si Oprea Elena, Porut Mircea si Porut Mihaela, Suia Daniel, Vislovschi Ioan si Vislovschi Adelina Marieta, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Theodor Pallady, nr. 1, 2, 2A ELABORARE PUZ IN CONDITIILE LEGII 350/2001 ACTUALIZATE 1761 02.05.2018 SC MD ESTETIC DELMED SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bulevard Eroilor, nr. 32, et. parter, ap. 17 SCHIMBARE DE DESTINATIE APARTAMENT 17 DIN BAR IN SERVICII CU AC PUBLIC ( SALON DE INFRUMUSETARE) , IN CONFORMITATE CU ART. 11, ALI LIT. n) DIN LEGEA 50/1991 ACTUALIZATA, OPERATIUNI NOTARIALE (SE VA V PCT. 4) 1762 02.05.2018 BRATFALAEN RADI TIBERIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Salviei, nr. 17 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR AMLASARE COPERTINA DIN TABLA ZINCATA 1763 02.05.2018 MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, DJ109 A (str. Chinteni) spre loc. Chinteni ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE ÎNLOCU INDICATOARE DE INTRARE, RESPECTIV IEȘIRE DIN LOCALITATE ȘI AMPLASA PANOURI INFORMATIVE 1764 02.05.2018 ROBU GABRIELA IOANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bela Bartok, nr. 2B ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE MODIFIC INTERIOARE SI EXTERIOARE ALE FATADEI SI SARPANTEI, AMENAJĂR EXTERIOARE, REFACERE ÎMPREJMUIRE, MANSARDARE LOCUINTĂ FAMIL EXISTENTĂ 1765 02.05.2018 DAGHER ELENA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calugareni , nr. 14 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE ETAJARE RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE CONSTRUCTIE EXISTENTA 1766 02.05.2018 VERES ZOLTAN BENDEGUZ judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Maramuresului, nr. 8 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDER VOLUMETRIA PODULUI EXISTENT
Transcript
Page 1: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

400 certificate inregistrate in mai

Nr.Certificat.

DataCertificat

Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU

1756 02.05.2018 SC HORNBACHCENTRALA SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaPlevnei, nr. fn

OPERATIUNI NOTARIALE PENTRU DEZMEMBRARE TEREN CONF. HCLNR.112/28.02.2018 -vezi pct.4

1757 02.05.2018 IVAN PETRE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, General TraianMosoiu, nr. 45

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE REPARATIIACOPERIS SI FATADA AFERENTE AP.13

1758 02.05.2018 BELETAGE S.R.L. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PUD SI D.T.A.C. PENTRU DESFIINTARE PARTIALA SI ETAJARECONSTRUCTIE EXISTENTA

1759 02.05.2018 PETRASCU FLORE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE BRANSAMENT APAIMOBIL CU A.C. nr.1152/19.07.2016.

1760 02.05.2018 Sucala Horatiu pentru KisJozsef, Nagy Roza, Stefan

Eva, Furu Ildiko, NanDaniel si Nan Iulia,Druhora Narcisa si

Moldovan Adrian, MateiSonia, Oprea Nicolae si

Oprea Elena, Porut Mirceasi Porut Mihaela, Suia

Daniel, Vislovschi Ioan siVislovschi Adelina Marieta,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, TheodorPallady, nr. 1, 2, 2A

ELABORARE PUZ IN CONDITIILE LEGII 350/2001 ACTUALIZATE

1761 02.05.2018 SC MD ESTETIC DELMEDSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, BulevardEroilor, nr. 32, et. parter, ap. 17

SCHIMBARE DE DESTINATIE APARTAMENT 17 DIN BAR IN SERVICII CU ACCESPUBLIC ( SALON DE INFRUMUSETARE) , IN CONFORMITATE CU ART. 11, ALIN. (1),LIT. n) DIN LEGEA 50/1991 ACTUALIZATA, OPERATIUNI NOTARIALE (SE VA VEDEA

PCT. 4)

1762 02.05.2018 BRATFALAEN RADITIBERIU

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Salviei, nr. 17 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEAMLASARE COPERTINA DIN TABLA ZINCATA

1763 02.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, DJ109 A (str.Chinteni) spre loc. Chinteni

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE ÎNLOCUIREINDICATOARE DE INTRARE, RESPECTIV IEȘIRE DIN LOCALITATE ȘI AMPLASARE DE

PANOURI INFORMATIVE

1764 02.05.2018 ROBU GABRIELA IOANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bela Bartok,nr. 2B

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE MODIFICĂRIINTERIOARE SI EXTERIOARE ALE FATADEI SI SARPANTEI, AMENAJĂRI

EXTERIOARE, REFACERE ÎMPREJMUIRE, MANSARDARE LOCUINTĂ FAMILIALĂEXISTENTĂ

1765 02.05.2018 DAGHER ELENA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calugareni ,nr. 14

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE ETAJARE SIRECOMPARTIMENTARI INTERIOARE CONSTRUCTIE EXISTENTA

1766 02.05.2018 VERES ZOLTANBENDEGUZ

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMaramuresului, nr. 8

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE INVOLUMETRIA PODULUI EXISTENT

Page 2: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

1767 02.05.2018 S.C. GEROMED BETAS.A., CUI 32722140 și S.C.TIGER AMIRA COM S.R.L.

prin HORVATH ODON

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaOasului, nr. 86-92

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE (SE VA VEDEA PCT.

4)

1768 02.05.2018 S.C. VEXANO S.R.L.pentru S.C. DELGAZ GRID

S.A.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaFabricii, nr. 124

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIREBRANȘAMENT ȘI ÎNLOCUIRE STAȚIE REGLARE MĂSURARE GAZE NATURALE

PRESIUNE MEDIE

1769 02.05.2018 VAMOS SORIN VIRGIL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaFrunzisului, nr. 18-20-20A

OPERATIUNI NOTARIALE ALIPIRE PARCELE, ELABORARE PROIECT URBANISTIC DEDETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE

CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE

1770 02.05.2018 ÁDÁM ISTVÁN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aleea SabinDragoi, nr. FN

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE

PROPRIETATE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (SE VA VEDEA PCT. 4)

1771 03.05.2018 ELIADE LETITIASTELIANA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fagetului,Strada, nr. fn

INFORMARE

1772 03.05.2018 ARDELEAN VLADALEXANDRU

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Romul Ladea ,nr. 54

INFORMARE

1773 03.05.2018 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - DIRECȚIATEHNICĂ SERVICIUL

SIGURANȚACIRCULAȚIEI

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaFagetului

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIREINDICATOARE INTRARE, RESPECTIV IEȘIRE DIN LOCALITATE ȘI AMPLASARE DE

PANOURI INFORMATIVE

1774 03.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Paris , nr. 66,ap. 3

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEREABILITARE, CONSOLIDARE IMOBIL EXISTENT

1775 04.05.2018 S.C. HABBRICKPROPERTIES S.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, GENERALTRAIAN MOSOIU, nr. 42-44

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEDESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, ELABORARE PROIECT URBANISTIC DE

DETALIU ȘI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DECONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE - GARAJ SUBTERAN, LOCUINTE SI

SPATIU COMERCIAL - REFACERE IMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN, RACORDURISI BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER SI OPERATIUNI NOTARIALE

DE DEZMEMBRARE PENTRU UTILITATE PUBLICA

1776 04.05.2018 PRISCORNITA MARINELCATALIN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piata 1 Mai ,nr. 4-5

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR INTERIOARE DEINSTALATII TERMICE SI ELECTRICE SI ZUGRAVIRE FATADA POSTERIOARA

1777 04.05.2018 ELECTROPLUS SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada PetöfiSándor, nr. 22

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ

1778 04.05.2018 SC HORAZ STAR SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,Observatorului, Strada, nr. 109, ap. 1B

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARETERASĂ SEZONIERĂ ÎN SISTEM PROVIZORIU ȘI DEMONTABIL

1779 04.05.2018 S.C. ALUTERM GROUPSRL prin reprezentant

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTaietura Turcului, nr. 47

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A UNEI PARCĂRI, SISTEMATIZARE VERTICALĂ,

Page 3: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

MONICA SAGMAR AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (SE VAVEDEA PCT. 4)

1780 04.05.2018 REGIA AUTONOMA DETERMOFICARE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaIugoslaviei, nr. 54

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE TRANSFORMAREPUNCT TERMIC 4 PATA IN CENTRALA TERMICA DE CVARTAL

1781 04.05.2018 TRIFAN RADU-LUCIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada PârvanVasile, nr. 13

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REPARATIIACOPERIS SI INVELITOARE , REPARATII SI REABILITARE ENERGETICA ANVELOPA

1782 04.05.2018 FUNDAȚIA BETHANIA prinVASS CSILLA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Paris,nr. 31-35

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI PROIECT PENTRU AUTORIZAREALUCRĂRILOR DE DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE IMOBIL

MIXT DE LOCUINȚE (SE VA VEDEA PCT. 4)

1783 04.05.2018 VIZITEU MIHAI judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMaramuresului, nr. 149

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REALIZARE ACCESAUTO ȘI PIETONAL

1784 04.05.2018 GAVENIUC GEORGE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fagului,Strada, nr. f. nr.

INFORMARE

1785 04.05.2018 SC NICOLA CARM IMPEXSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bdul 21Decembrie 1989, nr. 133, ap. 118/C

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARETERASĂ SEZONIERĂ ÎN SISTEM PROVIZORIU ȘI DEMONTABIL

1786 04.05.2018 BONDOR SEBASTIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMikszath Kalman, nr. 40

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREEXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL PENTRU

TRANSFORMARE IMOBIL IN LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATILOCATIVE

1787 04.05.2018 BUZDUGANGHEORGGHE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada AlbaIulia, nr. 11

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERELOCUINTA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, REFATADIZARE, REFACERE

IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA, RACORDURI SI BRANSAMENTE UTILITATI

1788 04.05.2018 SUTEU NICOLAE IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaGolescu Dinicu, nr. 10

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEREALIZARE IMPREJMUIRE TEREN SI BRANSAMENTE UTILITATI

1789 04.05.2018 GADOLA SORIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMarginasa, nr. 52, ap. 7

INFORMARE

1790 04.05.2018 SC VEXANO SRL PTBEJINARI PAUL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Poienitei, nr. 4 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANȘAMENTGAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ

1791 04.05.2018 MARGHITAS VICTOROCTAVIAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Lapusului , nr.30

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEDESFIINTARE CASA SI ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU

AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUAUNITATI LOCATIVE, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI

BRANSAMENTE LA UTILITATI

1792 07.05.2018 PUNCTUAL INVEST SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Cale Baciului,nr. 2-4

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEDEMOLARE PARTIALA IMOBILE EXISTENTE,ELABORARE PROIECT URBANISTIC

ZONAL CONFORM LEGII NR. 350/2001 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILEULTERIOARE ȘI CONSTRUIRE INVESTIȚIE ”HALA DEPOZITARE, HALA PRODUCTIE

INDUSTRIALA SI INCUBATOR DE AFACERI”

Page 4: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

1793 07.05.2018 BUDAI CRISAN SANDELNECULAI

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, NicolaeDraganu, nr. 14

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI

BRANSAMENTE LA UTILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE ( vezi pct. 4 )

1794 07.05.2018 LUNGU VALENTIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Cuza Voda, nr.16

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEREABILITARE IMOBIL

1795 07.05.2018 SC NEWSAB INSTAL SRLPENTRU SC PALA IZA

SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Radu Gyr, nr.5

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANȘAMENT ȘIPOST DE REGLARE -MĂSURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ

1796 07.05.2018 SAVA ADRIANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada RegeleFerdinand, nr. 30, ap. 9 si 15

MODIFICARI INTERIOARE LA APARTAMENTUL 9 SI 15 IN VEDEREA REALIZARII A 2UNITATI INDIVIDUALE CU ALTE SUPRAFETE UTILE SI ALTE FUNCTIUNI

( ALIMENTATIE PULBICA SI SERVICII).

1797 07.05.2018 UNGURUSAN ALINARONAMINA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaSindicatelor, nr. 4

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DERECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, REPARATII FATADE , IMPREJMUIRE

PRORIETATE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU DE ALIMENTATIEPUBLICA ( RESTAURANT)

1798 07.05.2018 MIRCEA MARIUS VIOREL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, zona Pomet,nr. f. nr.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEIMPREJMUIRE PROVIZORIE SI INFORMARE (A SE VEDEA ART. 4)

1799 07.05.2018 MOLDOVAN OVIDIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada LadeaRomul, nr. fn

INFORMARE

1800 07.05.2018 BELETAGE S.R.L. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ValeaChintaului, nr. 21D

EXTINDERE CONDUCTA DE APA, BRANSAMENT DE APA, RACORD CANAL MENAJERSI RACORD CANAL PLUVIAL

1801 07.05.2018 MUREȘAN MARIE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada ValeaChintaului, nr. 47 A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE EXTINDERE,MANSARDARE CU MODIFICARE FORMĂ ACOPERIȘ, RENOVARE CORP C1,

AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE (SE VA VEDEA PCT. 4)

1802 07.05.2018 GRINDEAN RAULTANASE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ColoniaFaget , nr. 10U

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ

1803 07.05.2018 OLTEAN GHEORGHEFLORIN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaIonescu de la Brad Ion, nr. 26

INFORMARE

1804 07.05.2018 MORA ANDREI judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMaramuresului, nr. 19

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE ,ETAJARE SI MODIFICARI INTERIOARE CASA EXISTENTE IN VEDEREA REALIZARII

UNUI IMOBIL SEMICOLECTIV

1805 07.05.2018 REGIA AUTONOMA DETERMOFICARE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Godeanu , nr.6

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE TRANSFORMAREPUNCT TERMIC 1 PATA IN CENTRALA TERMICA DE CVARTAL

1806 07.05.2018 TIMITA ALEXANDRA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. 185a, bl. B, ap. 1

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ

1807 07.05.2018 DREFFI ASAD judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AleeaPaltinului, nr. 4

ELABORARE P.U.D. SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI

Page 5: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1808 07.05.2018 COPACIU RODICA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Colonia Sopor,nr. 39

INFORMARE

1809 08.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaNirajului, nr. fn

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREOBIECTIV ”AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE - CARTIER ÎNTRE LACURI IN

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA” - POR 2014-2020 - CONF. HCL NR. 436/18.04.2018

1810 08.05.2018 WEBER TIBOR-RUDOLF judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Veseliei, nr.56

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001MODIFICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ (SE VA VEDEA PCT. 4) ELABORARE DOCUMENTAȚIE

TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRELOCUINȚE UNIFAMILIALE, OPERAȚIUNI NOTARIALE (SE VA VEDEA PCT. 4)

1811 08.05.2018 CIOLAN CORNELIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaObservatorului, nr. 146, sc. 5, et. parter, ap. 53

ELABORARE PROIECT DE AUTORIZARE PENTRU MODIFICARI INTERIOARE SIINFORMARE

1812 08.05.2018 DANCI CLAUDIU VASILE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada MihaliTeodor, nr. 25

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEDESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, ELABORARE PROIECT URBANISTIC DE

DETALIU ȘI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DECONSTRUIRE IMOBIL MIXT, OPERAȚIUNI NOTARIALE, AMENAJĂRI EXTERIOARE,

BRANSAMENTE LA UTILITĂȚI

1813 08.05.2018 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂSOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaOasului, nr. 298

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI ELABORARE DOCUMENTAȚIETEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE EXTINDERE ȘI MANSARDARECORP C1 - CENTRU DE GĂZDUIRE PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ȘI CONSTRUIRE

CORP C2 - CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PERSOANE VÂRSTNICE

1814 08.05.2018 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN DIRECTIA

PATRIMONIULMUNICIPIULUI SI

EVIDENTAPROPRIETATII,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Horea nr. 46 INFORMARE

1815 08.05.2018 DREFFI ASAD judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Vantului , nr. 1 elaborare PUD si proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire locuinta semicolectiva ,amenajari exterioare , racorduri si bransamente la utilitati

1816 08.05.2018 OLTEAN IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. 239

INFORMARE (SE VA VEDEA PCT. 4)

1817 08.05.2018 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - DIRECȚIATEHNICĂ SERVICIUL

SIGURANȚACIRCULAȚIEI

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CaleaDezmirului

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIREINDICATOARE INTRARE, RESPECTIV IEȘIRE DIN LOCALITATE ȘI AMPLASARE DE

PANOURI INFORMATIVE

1818 08.05.2018 MAN EMANUELA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fabricii deZahar , nr. 5, bl. fz1, sc. 1, ap. 1

INFORMARE -vezi pct.4

Page 6: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

1819 08.05.2018 SC ASIMODA IMPEX SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Fabriciide Zahar, nr. 48

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREREDIMENSIONARE BRANSAMENT APA PENTRU IMOBIL CU AC 1862/28.12.2017

1820 08.05.2018 GEDEON RICHTERFARMACIA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Bucegi,nr. 5, ap. 4

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARE FIRMALUMINOASA

1821 08.05.2018 JUCAN ILIE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Zona CaleaSomeseni, nr. fn

INFORMARE

1822 08.05.2018 GLIGOR IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, zona Magura,nr. fn

INFORMARE -vezi pct.4

1823 08.05.2018 DRAGOMIR NICOLAEADRIAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, MoriczZsigmond , nr. 32

ELABORARE PUD SI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREALUCRARILOR DE CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ( vezi pct. 4 )

1824 08.05.2018 BOCA ADRIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Jiului , nr. 26 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE SIMANSARDARE CASA EXISTENTA SI REALIZARE IMPREJMUIRE

1825 08.05.2018 BERCAN DACIANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Teleorman , nr.61

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBAREPARTIALA DESTINATIE DIN CORP C1 IN SPATII DE SERVICII CU ACCES PUBLIC

1826 08.05.2018 POPESCU ANDREEA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBucovina, nr. 13

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANSAMENT APASI RACORD CANAL

1827 09.05.2018 IRIMIA IOANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Crisan, nr. 23,ap. 2,3

ELABORARE PROIECT PENTRU CONSTRUIRE SCARA DE ACCES EXTERIOARA LAAP.3 SI CONCESIONARE TEREN PENTRU SCARA ,MODIFICARI INTERIOARE LA AP.3

SI AP.2

1828 09.05.2018 ILEA DANUT PT CUPCEAMIRCEA ADRIAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, BathoryIstvan

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE LOCUINTASEMICOLECtIVA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE

TEREN, amernajari exterioare

1829 09.05.2018 VARGA CORINA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTractoristilor, nr. 30

INFORMARE

1830 09.05.2018 DRAGHICI LUCIAN PT SCBALCK BRAIN SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaLombului, nr. f. nr.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEMODIFICARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN GRAJD IN servicii de tip

industrial şi cvasi-industrial (SERVICE AUTO)

1831 09.05.2018 S.C. NEWSAB INSTALS.R.L. PENTRU ROSCA

SABINA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Radu Gyr, nr.3

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANŞAMENTGAZE NATURALE SI POST DE REGLARE MASURARE PRESIUNE REDUSA

1832 09.05.2018 RUS NADIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca INFORMARE

1833 09.05.2018 UNIVERSITATEA DESTIINTE AGRICOLE SI

MEDICINA VETERINARACLUJ-NAPOCA prin BURA

ALEXANDRU

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca OPERATIUNI NOTARIALE -ALIPIRE PARCELE

Page 7: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

1834 09.05.2018 TOBIAS OSCAR ADRIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Turzii,Calea,nr. 16-22

INFORMARE

1835 09.05.2018 SAVA ADRIANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada RegeleFerdinand, nr. 30, ap. 1 si 10

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBAREDESTINATIE DIN SPATIU LOCATIV SI MAGAZIN IN SPATIU COMERCIAL SI

MODIFICARI INTERIOARE

1836 09.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Decebal , nr.41

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor deextinndere, supraetajare, reabilitatre tehnica, reamenajari interioare, construire sala de

sport,amenajri exterioare si inlocuiri bransamente Colegiul tehnica Ana Aslan"

1837 09.05.2018 SZABO VLAIC LUCICA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMesterul Manole, nr. 9

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEEXTINDERE SI ETAJARE CORPURI DE CLADIRE C1 si C3 SI DEMOLARE CORP

C2( GARAJ)

1838 09.05.2018 REGIA AUTONOMA DETERMOFICARE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMuncitorilor, nr. -

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE TRANSFORMAREPUNCT TERMIC 3 PATA IN CENTRALA TERMICA DE CVARTAL

1839 09.05.2018 DRAGHICI LUCIANPENTRU SC BLACK

AUTO SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Lombului,Strada, nr. fn

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEMODIFICARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN GRAJD IN servicii de tip

industrial şi cvasi-industrial (SERVICE AUTO)

1840 09.05.2018 ASOCIATIA DEPROPRIETARI

STR.DUNARII NR.142

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaDunarii, nr. 142

INFORMARE

1841 09.05.2018 CHIOREAN MIRCEA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada ValeaSeaca, nr. 15 D

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR NECESAREREALIZARII UNUI BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN

1842 09.05.2018 POP FLORIN ION judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE P.U.D. SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+E, IMPREJMUIRE PROPRIETATE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1843 09.05.2018 SC EURO SOLUTIONSSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada MaiorPetru, nr. 13

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMENAJARETERASA SEZONIERA IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL

1844 10.05.2018 PAROHIA SF, IONBOTEZATORUL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Azur, nr.f. nr.

ELABORARE PUZ CONFORM LEGII NR.350/2001 ACTUALIZATA

1845 10.05.2018 CIGHIR SEBASTIANSIMION

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Tractoristilor,nr. 18

ELABORARE PUZ CONFORM LEGII NR.350/2001 ACTUALIZATA

1846 10.05.2018 NARITA OLIVIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMacesului, nr. 51

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DECONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, IMPREJMUIRE PARCELA ,RACORDURI SI

BRANSMENTE LA UTILITATI

1847 10.05.2018 TAMAS CRISTIANVASILE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Rodnei, , nr.35

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DE EXTINDERE SI ETAJARE CONSTRUCTIE EXISTENTA

1848 10.05.2018 CRISAN IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Zambilei , nr.10

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRECASA UNIFAMILIALA ,AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN , RACORDURI

Page 8: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1849 10.05.2018 BOGDAN CRISTIANMIHAI

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Borhanciului,Strada, nr. f. nr.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEconstruire locuinta semicolectiva CU 2 UNITATI LOCATIVE , IMPREJMUIRE PARCELA ,

AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSMENTE LA UTILITATI

1850 10.05.2018 SC VEXANO SRLPENTRU SAS PAUNA

MARIA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. 307

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DE BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ

1851 10.05.2018 GOGA OCTAVIANEUGEN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Oasului, nr.68

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE DEDESTINAȚIE CORP C1 DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL CU MODIFICĂRI

INTERIOARE, AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI

1852 10.05.2018 SC VAKEREM SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaVântului, nr. 18

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREIMOBIL SEMICOLECTIV CU SPATII DE SERVICII , GARAJ SUBTERAN , IMPREJMUIRE ,

AMENAJARI EXTERIOARE , RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1853 10.05.2018 SC VAKEREM SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaVântului, nr. 18

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREIMOBIL SEMICOLECTIV CU SPATII DE SERVICII , GARAJ SUBTERAN , IMPREJMUIRE ,

AMENAJARI EXTERIOARE , RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1854 10.05.2018 PAROHIA ROMANO-CATOLICA SFANTUL

MIHAI CLUJ NAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada HossuIuliu, cardinal, nr. 22-26, 28

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRUAUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE MODIFICARI INTERIOARE IN VEDEREA

AMENAJARII IN SPATII CU ACTIVITATI DE INVATAMANT SI CASA MEMORIALA INIMOBIL EXISTENT

1855 10.05.2018 EPARHIA REFORMATĂDIN ARDEAL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Motilor,nr. 4

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE REABILITARE IMOBIL, AMENAJARE PARȚIALĂ CENTRU CULTURAL

ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE LA SUBSOL ȘI PARTER, AMENAJARE SPAȚII LOCATIVE LAETAJ ȘI LA MANSARDĂ ÎN VOLUMETRIA PODULUI EXISTENT

1856 10.05.2018 S.C. BT DEVELOPMENTSOPORULUI S.R.L. prinJEICAN CONSTANTIN

ALIN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaSoporului, nr. 5

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ IMOBILE LOCUINȚE

COLECTIVE

1857 10.05.2018 KALLAI GABRIEL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Voronet f. nr. CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA

1858 10.05.2018 VISKY ANDRAS judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaHasdeu Petriceicu Bogdan, nr. 113A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMENAJAREMANSARDĂ ÎN VOLUMETRIA PODULUI EXISTENT

1859 10.05.2018 FUNDATIATRANSYLVANIA

COLLEGE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Alee Baisoara,nr. 2A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE AMPLASARE POSTDE TRANSFORMARE

1860 10.05.2018 DREFI ASSAD judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTrifoiului, nr. 25H provizoriu

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUIRII UNEILOCUINTE SEMICOLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1861 10.05.2018 GOIAN LUCIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE

Page 9: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

Brigadierilor, nr. 11 CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILALA, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, RACORDURISI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1862 10.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaRasaritului, nr. 109

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEAMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A

DESEURILOR MENAJARE

1863 10.05.2018 HATHAZI LEVENTE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Silvaniei f. nr. ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001ACTUALIZATĂ STRICT PENTRU PORTIUNEA DE TEREN ÎNCADRATĂ ÎN UTR ULi/c

(VEZI PCT. 4)

1864 11.05.2018 MOGRADEAN LAURA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Saguna nr 22,ap 4

MODIFICARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIALIN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA

1865 11.05.2018 ROJASHABETSWALLNER

VERONICA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Motilor,nr. 31, ap. 10

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI PROIECT PENTRU AUTORIZAREALUCRĂRILOR DE MANSARDARE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE APARTAMENT NR. 10

(SE VA VEDEA PCT. 4)

1866 11.05.2018 BERCAN RAMONACRISTINA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada MozartWolfgang Amadeus, nr. 17

CONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLAECTICA CU DOUA UNITATI LOCATIVE

1867 11.05.2018 FODOR ZSOLT judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ConstantinBrancusi nr 109

SCHIMBARE DESTINATIE CORP C1 DIN LOCUINTA IN SPATII PENTRU SERVICII CUACCES PUBLIC SI ALIMENTATIE PUBLICA si AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE

FATADA

1868 11.05.2018 MORARU GHEOARGHESTEFAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Uliuluinr. 121

elaborare PUD si construire locuinţă unifamilială, împrejmuire teren, amenajari exterioare ,racorduri si bransamente utilitati

1869 11.05.2018 SC SPICUL SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaOasului, nr. 181,183

D.T.A.C. pentru imobil mixt amenajări exterioare, racorduri și branșamente

1870 11.05.2018 KISS KALLO ANDREI judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ClemenceauGeorges, nr. 6A, ap. 2

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEAMENAJARE PO DIN VEDEREA EXTINDERII ACTIVITATILOR COMERCIALE DE LA

PARTER

1871 11.05.2018 VLAD BUZOIANU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Hanribarbusse, nr. 44-46

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIREIMOBIL MIXT DE LOCUINȚE COLECTIVE,SPAȚII DE BIROURI, SPAȚII COMERCIALE și

PARKING SUBTERAN, cu REGIMUL DE ÎNĂLȚIME 2S+P+5E+R+Et, OPERAȚIUNICADASTRALE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE TEREN,

AMPLASARE TOTEM PUBLICITAR, AMENAJĂRI EXTERIOARE

1872 11.05.2018 SUCIU IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Colonie Faget,nr. fn

INFORMARE

1873 11.05.2018 HINTZ GEORG judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada RegeleFerdinand nr. 1 ( Piata Unirii nr. 28 )

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENȚII DEPRIMĂ URGENȚĂ IMOBIL EXISTENT

1874 11.05.2018 NOVA CONFORT SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Hateg,nr. 22

ELABORARE PROIECT PENTRU DEMOLARE IMOBIL EXISTENT ȘI ELABORAREPROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ

SEMICOLECTIVĂ (cu două unități locative) CU SPAȚII DE SERVICII PROFESIONALE LAPARTERUL IMOBILULUI ÎN LIMITA A 80mp, AMENĂJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE

Page 10: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI

1875 11.05.2018 DREFFI ASAD judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Vantului , nr. 1 elaborare PUD si proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire locuinta semicolectiva ,amenajari exterioare , racorduri si bransamente la utilitati

1876 11.05.2018 SCHMIDT MIHAI judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CorneliuCoposu nr 13

INFORMARE

1877 11.05.2018 CIORBA MARIA PRINHAROSA ANDREEA

IOANA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,DOROBANTILOR, CALE, nr. 89, et. parter, ap. 3

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE DEDESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU SERVICII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

FĂRĂ LUCRĂRI DE CONSTRUIRE CONFORM LEGII nr.50/1991, art.11, lit. (n)

1878 11.05.2018 COCIS MIRELA pt SCMONARH CLEAN SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBucuresti, nr. 88, bl. B4, sc. 1, et. P, ap. 30 A

COMPARTIMENTARI INTERIOARE, SCHIMBARE DE DESTINATIE IN FUNCTIUNIPENTRU SERVICII CU ACCES PUBLIC

1879 11.05.2018 PUIA LUCIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCoposu Corneliu, nr. 15, ap. 1

EXTINDERE APARTAMENT PRIN AMENAJARE POD EXISTENT

1880 11.05.2018 SOAVA ADRIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTaietura Turcului, nr. 3

OPERATIUNI NOTARIALE COMASARE PARCELE

1881 11.05.2018 MITRE VIOREL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, VORONET, nr.f. nr.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRELOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ (două unități locative).

1882 11.05.2018 SC PROIECTE LATINESRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AlexandruDumas, nr. f. nr.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DECONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA (CU DOUA UNITATI LOCATIVE ),

IMPREJMUIRE PARCELA, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMETELA UTILITATI

1883 11.05.2018 SC BUILDIT SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBorhanciului nr. 56-58, provizoriu

OPERATINUNI NOTARIALE - DEZMEMBRARE PARCELE, conform PUZ aprobat cu HCLnr. 257/17.05.2016

1884 11.05.2018 SC FIBACRYL SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada MicuSamuil, nr. 11, ap. 2

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DERENOVARE APARTAMENT SI RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE

1885 11.05.2018 SC PROIECTE LATINESRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AlexandreDumas f. nr..

CONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATI LOCATIVEIMPREJMUIRE RACORDURI SI BRANSAMENTE

1886 11.05.2018 MATEI LENARD judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Emil Isac, nr.25

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREPODET PESTE CANALUL MORII

1887 11.05.2018 SC MIDAROM ABRASIVESRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, VORONET, nr.f. nr.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRELOCUINȚĂ unifamiliala, imprejmuire parcela, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI

BRANSAMENTE

1888 11.05.2018 ENERGOBIT CONTROLSYSTEMS

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fagului siTrifoiului, nr. f.nr.

MODERNIZARE LES MEDIE TENSIUNE INTRE STATIA DE TRANSFORMARE SUD SIPTZ FAGULUI SI SISTEMATIZAREA RETELELOR DE JOASA TENSIUNE PE STR.

FAGULUI, MUN CLUJ-NAPOCA STR. FAGULUI JUD CLUJ

1889 11.05.2018 GHERGHE BOGDANNICOLAE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCarbunarilor, nr. 14

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEDESFIINTARE PARTIALA SI INFORMARE - vezi pct. 4

Page 11: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

1890 11.05.2018 SIGMA SCM judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, PiataMuzeului, nr. 6

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBAREPARTIALA DE DESTINATIE APARTAMENT 1 IN SPATIU DE ALIMENTATIE PUBLICA SI

MODIFICARI INTERIOARE, AMENAJARE TERASA SEZONIERA IN SISTEMPROVIZORIU SI DEMONTABIL

1891 11.05.2018 LUCA ALEXANDRU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca OPERATIUNI NOTARIALE -DEZMEMBRARE PARCELA CONFORM PUZ APROBAT CUHCL NR. 199/29.03.2018

1892 11.05.2018 MURESAN CRISTINA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaGrigorescu Eremia, general, nr. 41, ap. 3

CONTINUARE DE LUCRARI CU MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. NR.2386/12.11.2002

1893 11.05.2018 DREFI ASSAD judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Paltinului, nr.4

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUIRII UNEILOCUINTE SEMICOLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1894 11.05.2018 SC KOUZFASHION SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii, nr.25, ap. 1

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL SI RESTAURANT IN SPATIUCOMERCIAL IN CONFORMITATE CU ART.11, ALIN.(1), LIT. n) DIN LEGEA 50/1991

ACTUALIZATA

1895 11.05.2018 LUGIGAN ANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREALUCRARILOR DE MANSARDARE APARTAMENT NR. 11 SI APARTAMENT NR. 12

1896 11.05.2018 COJOCARU ERIK CALIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMacesului, nr. 21A

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE MODIFICĂRI INTERIOARE, MODIFICARE GOLURI FATADE,

AMENAJARE MANSARDĂ ÎN POD EXISTENT LA LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ EXISTENTĂ

1897 11.05.2018 FAZEKAS ANNA MARIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Freziei, nr. 7 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (ENERGIE

ELECTRICĂ, APĂ, GAZE NATURALE)

1898 11.05.2018 LIHACIU ALIN IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCallatis, nr. 19

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CASASI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI

BRANSAMENTE

1899 11.05.2018 SC NEWSAB INSTAL SRLPENTRU SC STANDING

CONSTRUCT SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, GheorgheSion, nr. 32,34-36,38

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE EXECUTIE 3 BRANSAMENTE GAZE NATURALE -PRESIUNE

REDUSA SI 3 POSTURI REGLARE

1900 11.05.2018 SC MALINA PIZZA SRL-DPENTRU GINDAC

FLORIA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Padin , ap. 64 SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SPATIU DE ALIMENTATIEPUBLICA ( FAST FOOD )

1901 11.05.2018 PFA KOZMA BALAZS judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Horea , nr. 88 INFORMARE

1902 11.05.2018 MARC ANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Traian Vuia ,nr. 62

SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE DIN SPATIU DE SERVICII SITUAT LAPARTERUL IMOBILULUI IN SPATIU COMERCIALE CONFORM art.11 lit n din LEGEA

50/1991 ACTUALIZATA

1903 11.05.2018 SC POWER BUSINESSOFFICE BUILDING SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CaleDorobantilor, nr. 18-20

ELABORARE PROIECT PENTRU AMPLASARE FIRMA PE FATADA

Page 12: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

1904 11.05.2018 INSPECTORATUL DESTAT IN COSTRUCTII prin

COMAN GHEORGHE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Dorobantilor ,nr. 70, et. 3, ap. 5

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REPARATIICAPITALE LA CONSTRUCTII SI INSTALATII LA INSPECTORATUL JUDETEAN IN

CONSTRUCTII

1905 11.05.2018 S.C. ELECTROPLUSS.R.L. prin reprezentant

LASZLO HORATIU,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Traian Vuia nr.152-152 A

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRUAUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE EXTINDERE SI ETAJARE

CONSTRUCTIE EXISTENTA CU FUNCTIUNEA DE BIROURI ȘI SPAȚII CONEXECONFORM ART. 2 UTILIZARI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI, AMENAJARI EXTERIOARE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI (SE VA VEDEA PCT. 4)

1906 11.05.2018 S.C. MNGDEVELOPMENT S.R.L.INBAL ROBINSON, prin

reprezentant RADUROSCA,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Plevnei nr.117

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE A CORPURILOR C2 SI C3 IN

SPATII CANTINA PENTRU DESERVIREA CLADIRII DE BIROURI C1 (ACTIVITATECOMPLEMENTARA) (SE VA VEDEA PCT. 4)

1907 11.05.2018 BULBOACA MIHAIADRIAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Lucian Matis,nr. 10

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ PENTRU LOCUINTA CU DOUA APARTAMENTE

1908 14.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, DimitrieBolintineanu ,Strada, nr. 2

INFORMARE

1909 14.05.2018 BOJAN CAMELIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Cpt. GrigoreIgnat, nr. 10

ELABORARE P.U.D. SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEEXTINDERE LOCUINTA UNIFAMILIALA EXISTENTA, REFACERE FATADE SI ACOPERIS,

EXTINDERE ANEXA EXISTENTA, AMENAJARI EXTERIOARE SI REFACERE GARD

1910 14.05.2018 BOLOS DORU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, SAMOILMICU, nr. 1

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE EXTINDERE A APARTAMENTELOR NR. 3 SI NR. 4 PRIN AMENAJARE

IN VOLUMETRIA PODULUI EXISTENT

1911 14.05.2018 COSTEA OVIDIU DAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Episcop IoanBob, nr. 11

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMENAJAREMANSARDA IN POD EXISTENT

1912 14.05.2018 SC ADVENTUREPUBLISHING SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTaietura Turcului

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASAREPANOU PUBLICITAR PE TEREN PROPRIETATE

1913 14.05.2018 IMOBIL DATA PROIECTSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Kovari Laszlo ,nr. 97

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DE MODIFICARE SISTEM CONSTRUCTIV ACOPERIS DIN TERASA IN

SARPANTA, CU POD NEAMENAJABIL - vezi pct. 4

1914 14.05.2018 SAVA ADRIANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada DojaGheorghe, nr. 30, et. parter, ap. 11

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DERECOMPARTIMENTĂRE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT

ÎN VEDEREA REALIZĂRII A DOUA SPAȚII COMERCIALE

1915 14.05.2018 SERVICE AUTOMOBILE 2CLUJ SA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Dorobantilor,Cale, nr. 84

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASAREPANOU PUBLICITAR PE TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ

1916 14.05.2018 SAMAUTO SERV SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Muncii,Bulevard, nr. 65

INFORMARE

1917 14.05.2018 MAGUREAN DOMNITA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Eremia ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRU

Page 13: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

Grigorescu , nr. 20, ap. 2 REPARATII , MODERNIZARE SI MANSARDARE APARTAMENT 2 FARA MODIFICAREANUMARULUI DE UNITATI LOCATIVE

1918 14.05.2018 SC CRAZY BANANA SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, TitulescuNicolae, Bulevard, nr. 165, bl. 5, et. parter, ap. 50

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARETERASĂ SEZONIERĂ ÎN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL

1919 14.05.2018 SC TRANSILVANIACONSTRUCTII SA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Slanic,nr. 3A

INFORMARE ( VEZI ART. 4)

1920 14.05.2018 SC MAKABI SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, BulevardMuncii, nr. 18

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRECOPERTINA

1921 14.05.2018 LUKOIL ROMANIA SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBeiusului, nr. 74

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEDESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, ELABORARE PROIECT URBANISTIC DE

DETALIU ȘI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DEMODERNIZARE SI AUTOMATIZARE DEPOZIT CARBURANTI LUKOIL

1922 14.05.2018 MOLDOVAN OVIDIUpentru BOROS MICHAEL

RUDOLF

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Becas,nr. 18-20

INFORMARE

1923 14.05.2018 SC STUDIUM GREENSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaFrunzisului

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREANSAMBLU IMOBILE CU FUNCTIUNI MIXTE, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES,EXTINDERE RETELE DE UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER- CONFORMPUZ aprobat cu HCL nr. 336/22.09.2015

1924 14.05.2018 BOT CIPRIAN CORNELpentru SC BS

RECYCLING SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, BulevardMuncii, nr. fn

ELABORARE PUZ CONF. LEGII NR. 350/2001 MODIFICATA SI ACTUALIZATA

1925 14.05.2018 MEDIA YOUNG SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CaleaDorobantilor, nr. 98-100

INFORMARE -vezi pct.4

1926 15.05.2018 VARNA ECATERINALUCIA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, GheorgheBaritiu, nr. 22, ap. 2

OPERATIUNI NOTARIALE

1927 16.05.2018 SC DELTA STUDIO SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Galati , nr. 2 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEAMPLASARE SO MONTARE FIRMA PE FATADA IMOBILULUI "

1928 16.05.2018 CATINAS ELENA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, STR.COMETEI NR. 38E1 (fosta Jupiter nr. 9)

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEDESFIINTARE CONSTRUCTIE CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 4856/2017SI

DECIZIEI CIVILE NR. 885/2018

1929 16.05.2018 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, MihailKogălniceanu, strada Universității și străzile

adicanete

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DE AMENAJARE URBANĂ STRADA KOGĂLNICEANU, STRADA

UNIVERSITĂȚII ȘI STRĂZILE ADIACENTE (SE VA VEDEA PCT. 4)

1930 17.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA prin

PANTELIMON ION

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBobâlnei, nr. 65

INFORMARE -vezi pct.4

Page 14: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

reprezentant RADP CLUJNAPOCA

1931 18.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, OnisiforGhibu, nr. 25

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEAMENAJARE LABORATOARE IN POD EXISTENT

1932 18.05.2018 SC SAMSARA FOOD SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada HossuIuliu, cardinal, nr. 3

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

1933 18.05.2018 CHAIKH SULAIMANMARIAM SUZANA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada CiorteaTudor, profesor, nr. 18

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DEMOLARE CASAEXISTENTA ,CONSTRUIRE IMOBIL CU DOUA UNITATI LOCATIVE SI IMPREJMUIRE

TEREN

1934 18.05.2018 CHIRA MARIETA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Padurii,nr. 16, bl. M4, et. 1, ap. 5

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEINCHIDERE LOGIE SI MODIFICARI INTERIOARE

1935 18.05.2018 BUSUIOC DAN LIVIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaPajistei, nr. 19

SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU SERVICIIPROFESIONALE IN CONFORMITATE CU ART.11, ALIN.(1), LIT. n) DIN LEGEA 50/1991

ACTUALIZATA

1936 18.05.2018 POPA OVIDIU GABRIELreprezentant al S.C.

KLIMAX IMPORT EXPORTS.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AndreiSaguna, nr. 20

SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU DIN ATELIER IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA INCONFORMITATE CU ART.11, ALIN.(1), LIT. n) DIN LEGEA 50/1991 ACTUALIZATA

1937 18.05.2018 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Mogoșoaia nr.6, Liceul

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE AMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE (VEZI PCT. 4)

1938 18.05.2018 FLOREA MIRABELACLEMENTINA 4

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Suceava nr.63

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRUAUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, REZULTÂND UN REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+E+M (SEVA VEDEA PCT. 4)

1939 18.05.2018 DDL SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Timisului, nr.3

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE MODIFICARIINTERIOARE, SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PENTRU CONFECTII IN SPATIU

PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA

1940 18.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA DIRECTIA DEASISTENTA SOCIALA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca INFORMARE

1941 18.05.2018 MOCANU ALEXANDRUNICOLAE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Antonio Gaudi,nr. 21

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRUAUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ

UNIFAMILIALĂ (SE VA VEDEA PCT. 4)

1942 18.05.2018 SC ELECTROGRUP SA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada BunaZiua, nr. 1

INFORMARE

1943 18.05.2018 SC METIM SERV SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada BunaZiua, nr. 35D

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ

Page 15: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

1944 18.05.2018 SC ADVENTUREPUBLISHING SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTaietura Turcului

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASAREPANOU PUBLICITAR PE TEREN PROPRIETATE

1945 18.05.2018 RUSNAC ADRIANMIRELA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBorhanciului, nr. 62A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ

1946 18.05.2018 SC EUROMEDIA GROUPSA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aurel Vlaicu ,nr. 2, bl. 5A

INFORMARE

1947 18.05.2018 TIBREA ALINA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Macesului , nr.44

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRUAUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CABANA SI

SCHIMBAREA DESTINATIEI IN LOCUINTA SEMICOLECTIVA , IMPREJMUIRE TEREN ,AMENAJARI EXTERIOARE , RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

1948 18.05.2018 SC FAIR APARTMENTSSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaOasului, nr. 86-90

INFORMARE - VEZI PCT 4

1949 18.05.2018 ZEHAN ALIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Cotita,nr. 6, ap. 2

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARESARPANTA, REPARATII SI COMPARTIMENTARE POD EXISTENT

1950 18.05.2018 VISAN VALENTIN -REPRO INVEST SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBibescu George Valentin, nr. fn

elaborare PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare

1951 18.05.2018 TODORUT PAUL SORIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Odobesti INFORMARE

1952 18.05.2018 POPA VASILE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti,nr. 60, bl. A2, sc. IV, et. P, ap. 102

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE MODIFICARIINTERIOARE AP. 102 SI INFORMARE -vezi pct.4

1953 18.05.2018 POPA MIHAI CORNELIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Rozmarinului,nr. 27

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANSAMENTE SI RACORDURI APĂ SI CANALIZARE

1954 18.05.2018 SC DEAL PROPRIETARISRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada AranyJanos, nr. 9

INFORMARE

1955 18.05.2018 DUSA STEFAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, GheraseDendrino , nr. 13

INFORMARE -vezi pct 4

1956 18.05.2018 SC EXIMAL IMPEX SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bdul Muncii ,nr. 255A

INFORMARE

1957 18.05.2018 TEREBESY ALEXANDRUIOAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Petre Dulfu OPERATIUNI NOTARIALE DEZLIPIRE IN PATRU LOTURI CONFORM PUZ APROBAT

1958 18.05.2018 SC ECOHOUSECONCEPT SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Stanjeneilor ,nr. 1

INFORMARE

1959 18.05.2018 ROBA DAN TRAIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Odobesti , nr.f.n

INFORMARE

1960 18.05.2018 S.C. TRANSILVANIACONSTRUCT INVEST

S.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaConstantin Brâncuși, nr. 73-79A

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRUAUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE IMOBIL MIXT,

AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA

Page 16: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

UTILITĂȚI (SE VA VEDEA PCT. 4)

1961 18.05.2018 OPREA FLORIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Doinei , nr. 93 ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REALIZAREIMPREJMUIRE

1962 18.05.2018 REGIA AUTONOMA DETERMOFICARE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Tulcea,nr. 27

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE TRANSFORMAREPUNCT TERMIC 1 PATA IN CENTRALA TERMICA DE CVARTAL

1963 18.05.2018 CHAIKH-SULAIMANABDUL-BASSET

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada CiorteaTudor, profesor, nr. 16

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DEMOLARE CASAEXISTENTA ,CONSTRUIRE IMOBIL CU DOUA UNITATI LOCATIVE SI IMPREJMUIRE

TEREN

1964 18.05.2018 LUP GELU VIOREL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Zona ViileNadasel , nr. f.n

INFORMARE

1965 18.05.2018 SERVICII DIGITALE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTaietura Turcului

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARE DOUAPANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE

1966 18.05.2018 FENESAN AUGUSTIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Meteor,nr. 11

INFORMARE

1967 18.05.2018 JAKAB MARGARETA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, VasileParvan , nr. 2

INFORMARE

1968 18.05.2018 BACIU MARCEL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANSAMENT APĂ SI RACORD CANALIZARE

1969 18.05.2018 SC CRUSH BAR SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada DeleiuVictor, nr. 1

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBARE DEDESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SPATIU DE ALIMENTATIE PUBLICA SI

MODIFICARI INTERIOARE

1970 18.05.2018 GABOR LAURENTIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCavaleriei, nr. 35

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRECOPERTINE, IMPREJMUIRE

1971 18.05.2018 SC NEWSAB INSTAL SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaVânatorului, nr. 15-17

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANŞAMENTGAZE NATURALE SI POST DE REGLARE PRESIUNE REDUSA

1972 18.05.2018 COSTIN RARES OVIDIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Veseliei, nr.84

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANSAMENTE SI RACORDURI APĂ

1973 18.05.2018 SALHA RIYADH PT SCDUE TORRI SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ConstantinBrancusi, nr. 127

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMENAJAREMANSARDA IN POD EXISTENT, RECOMPARTIMENTARI SI SCHIMBARE DE

DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATII SERVICII DE SANATATE CU CARACTERAMBULATORIU SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA

1974 18.05.2018 SC NASTIMED SERVSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaEminescu Mihai, nr. 1, ap. 1

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREALUCRARILOR DE MANSARDARE APARTAMENT 1 SI AMPLASARE FIRMA PE FATADA

1975 18.05.2018 FLOREA IOAN ANDREI judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca OPERATIUNI NOTARIALE -INSCRIERE DREPT DE SERVITUTE

1976 18.05.2018 KULCSAR CSABA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBrâncusi Constantin, nr. 16A

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI ELABORARE PROIECT PENTRUAUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE SCHIMBARE DE DESTINATIE POD

Page 17: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

EXISTENT ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ, FĂRĂ MODIFICAREA VOLUMETRIEI PODULUI

1977 18.05.2018 SC INDIGO GYM SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bulevard 1Decembrie 1918, nr. 142

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE DEDESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SERVICII, MODIFICARI INTERIOARE SI

REALIZARE SUPANTA IN SPATIUL NR. B18B -COMPLEX COMERCIAL CORA

1978 18.05.2018 MIHALY ORSOLYAMARIA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21Decembrie 1989, nr. 50, ap. 1

INFORMARE

1979 18.05.2018 SHAKHSHIR BASEL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, VoievodulMenumorut, nr. 17

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRUAUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTA

UNIFAMILIALA , IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE UTILITATI

1980 18.05.2018 FILIP LUMINITA MARIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. 259B

INFORMARE

1981 18.05.2018 SC NEWSAB INSTAL SRLPENTRU NISTORSTELIAN MARIUS

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Romulus Vuia,nr. 175

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA

1982 18.05.2018 ARESH LAURENTIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCiobanului, nr. 9

INFORMARE

1983 18.05.2018 ASOCIATIA DEPROPRIETARISTR.REGELE

FERDINAND 16

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DEREPARAȚII FAȚADE IMOBIL

1984 18.05.2018 DUMA DAN-CRISTIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+E, ÎMPREJMUIRE,

RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (SE VA VEDEA PCT. 4)

1985 18.05.2018 RUJA CRISTAN NICOLAE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaLutoasa, nr. 14

INFORMARE

1986 18.05.2018 S.C. TERRA HOLDINGSS.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Terra, nr. FN INFORMARE (SE VA VEDEA PCT.4)

1987 18.05.2018 COSTEA NICOLAECOSMIN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaSoporului, nr. 13-15

INFORMARE (VEZI PCT. 4)

1988 18.05.2018 CORPODEAN DANIELIONUȚ

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Drumul SfântulIoan, nr. FN

INFORMARE

1989 18.05.2018 DASCAL ALEXANDRURADU

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca INFORMARE

1990 18.05.2018 NEAG GABRIELA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaFagului, nr. 86E

INFORMARE (SE VA VEDEA PCT. 4)

1991 18.05.2018 CHIS ADRIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada NottaraConstantin, nr. 2

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREEXTINDERE CASA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE SI OPERATIUNI

Page 18: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

NOTARIALE

1992 18.05.2018 POP TIMEA CLAUDIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca AMPLASARE FIRMA LUMINOASA

1993 18.05.2018 SC GROSS&GROSSCONSTRUCT SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Motilor,Calea,nr. 106

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REABILITAREIMOBIL, LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI

SPATIU COMERCIAL, AMPLASARE FIRMA PE FATADA

1994 18.05.2018 COSTIN SORIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca INFORMARE

1995 18.05.2018 TIBREA DANIEL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaFagului, nr. 86A

INFORMARE

1996 18.05.2018 TIRNAVEAN LIANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Voronet, nr. 32provizoriu

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRELOCUINTA SEMICOLECTIVA

1996 18.05.2018 IUSAN FIRUTA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaVoievodul Gelu, nr. 28F

OPERATIUNI NOTARIALE VANZARE CUMPARARE TEREN, INFORMARE – vezi pct.4

1997 18.05.2018 SC VEXANO SRL PT RADMIHAI

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada RoscaD. D., nr. 37K

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANSAMENT GAZE NATURALE

1998 18.05.2018 SC REQUIEM JUNIORSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Campina , nr.34

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEMODIFICARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIICOMERCIALE SI PENTRU SERVICII CU ACCES PUBLIC - SERVICII FUNERARE -vezi

pct 4

1999 18.05.2018 BUGNARU CRISTINAIRINA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ColoniaSopor , nr. fn

informare

2000 18.05.2018 NAGY ATTILA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, IC Bratianu,nr. 5, ap. 10

ELABORARE PUD SI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREALUCRARILOR DE MANSARDARE CORP C2 AFERENTA AP. 10 CU MODIFICARI

CONSTRUCTIVE SARPANTA

2001 18.05.2018 SC ARGODEVELOPMENT SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Onisifor Ghibunr. 20A, Canalul Morii

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEAMENAJARE PROMENADA PUBLICA PE MALUL CANALULUI MORII -vezi pct. 4

2002 18.05.2018 INDREICA CRISTIAN-DANpentru SC SANEX SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBeiusului, nr. 1

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBAREPARTIALA DE DESTINATIE PARTER DIN LABORATOR IN BIROURI,MODIFICARI

INTERIOARE CORP C21

2003 18.05.2018 SC VEXANO SRL PT POPRADU GABRIEL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. 315

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANŞAMENTGAZE NATURALE SI POST DE REGLARE PRESIUNE REDUSA

2003 18.05.2018 REGIA AUTONOMA DETERMOFICARE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fabricii, nr. fn ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DETRANSFORMARE PUNCT TERMIC 10 MARASTI IN CENTRALA TERMICA DE CVARTAL

2004 18.05.2018 POCOL MIRCEADIONISIE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaMacesului, nr. 1A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBAREDESTINATIE DIN SPATIU LOCATIV IN SPATIU DE ALIMENTATIE PUBLICA SI

MODIFICARI INTERIOARE

2005 18.05.2018 SC VEXANO SRL pentru judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Molidului, nr. ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII

Page 19: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

POPESCU ANGELA siCALIN VALERICA

7,9 LUCRĂRILOR DE EXTINDERE CONDUCTĂ GAZ ȘI 2 BRANȘAMENTE GAZENATURALE

2006 18.05.2018 VANCA DANIEL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Inocentiu MicuKlein, nr. 11

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEAMPLASARE TERASA SEZONIERA IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL

2007 18.05.2018 SC VEXANO SRLPENTRU REGIAAUTONOMA DETERMOFICARE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, NicolaeTitulescu , nr. 41

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE EXTINDERE CONDUCTA DE GAZ PRESIUNE REDUSA, BRANSAMENT

SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PENTRU IMOBIL EXISTENT

2008 18.05.2018 TELEGDI ATTILA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada HeltaiGaspar, nr. 57

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEDESFIINTARE CORP C2 SI ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU

AUTORIZAREA LUCRARILOR DE MANSARDARE PARTIALA CORP C1 - vezi pct. 4

2009 18.05.2018 STOICA ALEXANDRAVASILICA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, EugenIonesco, nr. fn

OPERATIUNI NOTARIALE PENTRU DEZMEMBRARE IMOBIL IN 6 LOTURI CONF. HCLNR. 410/29.03.2018 -vezi pct.4

2010 18.05.2018 SZABO LUCIANA LIGIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. fn

INFORMARE -vezi pct.4

2011 18.05.2018 SOCIETATEMULTIAMENAJARI

CONSTRUCT

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aurel Vlaicu ,nr. 180

ELABORARE PUZ CONF. LEGII NR. 350/2001 MODIFICATA SI ACTUALIZATA

2012 18.05.2018 REMAT BRAȘOV S.A. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CaleaBaciului, nr. 2-4

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DEDESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI INFORMARE (SE VA VEDEA PCT.4)

2013 18.05.2018 AMBRUS ADAM în calitatede reprezentant al S.C.AMERA TOWER S.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CaleaBaciului, nr. 2-4

OPERAȚIUNI NOTARIALE - ALIPIRE

2014 21.05.2018 WAGNER POPICADORIS

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Buzias,nr. 7

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEBRANSAMENT APA

2015 21.05.2018 LICEUL PENTRUDEFICIENTI DE AUZ NR

1

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CaleaDorobantilor, nr. 40

CONTINUARE LUCRARI INCEPUTE IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE A.C. NR1688/07.12.2017, A.C. NR. 34 DIN 24.01.2014 SI A.C. NR. 1847 DIN 12.11.2008 CU

PRIVIRE LA INTERNAT SI CANTINA, CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, IMPREJMUIRE -FARA MODIFICAREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE

2016 21.05.2018 BLAGA VALENTINA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Lombului,Strada, nr. 9

INFORMARE( VEZI ATR. 4)

2017 21.05.2018 ASOCIATIA DEPROPRIETARISTR.REGELE

FERDINAND 16

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, RegeleFerdinand, , nr. 16

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEREABILITARE IMOBIL EXISTENT

2018 21.05.2018 SC ECOHOUSECONCEPT SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, VORONET, nr.f. nr.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRELOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ (două unități locative), RACORDURI SI BRANSAMENTE,

IMPREJMUIRE PROPRIETATE, AMENAJRI EXTERIOARE

Page 20: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

2019 21.05.2018 SC SDC IMOBILIARESRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Anton Pann,nr. 12, 14, 16, corp A, B, C, D

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEREDIMENSIONARE CONDUCTA GAZ EXISTENTA, EXTINDERE CONDUCTA GAZ

PRESIUNE REDUSA SI 3 BRANSAMENTE GAZ PRESIUNE REDUSA, RECUPLAREBRANSAMENTE EXISTENTE, REDIMENSIONARE POST REGLARE BRANSAMENT

EXISTENT

2020 21.05.2018 NOJA TEODOR judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaArtarului, nr. 44

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ

2021 21.05.2018 STEFANESCU OANALAURA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTractoristilor, nr. 19

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ

2022 21.05.2018 SC VEXANO SRLPENTRU GHIREAN

COSMA OANA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Sperantei , nr.17K

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANSAMENT GAZSI BRANSAMENT APA

2023 21.05.2018 FODOR MARIUS judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Sfânta Vinerinr. 2

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DE REALIZARE BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL, IMPREJMUIRE

SI AMENAJARI EXTERIOARE (SE VA VEDEA PCT. 4)

2024 21.05.2018 BUTNAR RADU ADRIAN,prin reprezentant CENAN

NICOLAE ILIE,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Luncii nr. 61-63

OPERATIUNI NOTARIALE DEZLIPIRE IN CINCI PARCELE CONFORM PUZ APROBATCU H.C.L. NR. 165/29.03.2018 (SE VA VEDEA PCT. 4)

2025 21.05.2018 S.C. EURO GSM IMPEXS.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bucegi nr. 11A, bl. B1, et. P, ap. 3

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE INLOCUIRE TAMPLARIE FATADA FARA MODIFICARE GOL EXISTENT

SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA (SE VA VEDEA PCT. 4)

2026 21.05.2018 S.C. EURO GSM IMPEXS.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bucegi nr. 11A, bl. B1, et. P, ap. 3

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE INLOCUIRE TAMPLARIE FATADA FARA MODIFICARE GOL EXISTENT

SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA (SE VA VEDEA PCT. 4)

2027 21.05.2018 LAPOHOS ATTILA,reprezentant al S.C.

MĂNĂȘTUR HOLDINGS.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A UNEI LOCUINȚE SEMICOLECTIVE CU DOUĂ

UNITĂȚI LOCATIVE (SE VA VEDEA PCT. 4)

2028 21.05.2018 PORUMB CRISTIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Dealului nr.13

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE REALIZARE BRANȘAMENT ELECTRIC (SE VA VEDEA PCT. 4)

2029 21.05.2018 S.C. EDA COMTRANSIMPORT EXPORT S.R.L.,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Platanilor nr.7

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE (corp I, corp IV, corpV si VI), ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001

MODIFICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ (SE VA VEDEA PCT. 4)

2030 21.05.2018 TODORUT PAUL SORIN, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Adjudului f. nr. INFORMARE (VEZI PCT. 4)

2031 21.05.2018 GAL GYORGY ATTILA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Regina Mariaf. nr.

INFORMARE (VEZI PCT. 4)

2032 21.05.2018 ROBA DAN TRAIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Eufrosin INFORMARE (VEZI PCT. 4)

Page 21: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

Poteca f. nr.

2033 21.05.2018 TUSA MARIA, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Blajului nr. 5 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE REFACERE ÎMPREJMUIRE PE LATURILE NORD SI EST (SE VA

VEDEA PCT. 4)

2034 21.05.2018 TELEKOM ROMANIACOMMUNICATIONS SA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AleeaStadionului

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE EXTINDERECANALIZATIE TELEFONICA

2035 21.05.2018 SPITALUL CLINICJUDETEAN DE

URGENTA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaPasteur Louis, nr. 5

ELABORARE PLAN DE URBANISM SI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREALUCRARILOR DE RECOMPARTIMENTARE SI ETAJARE CLADIRE EXISTENTA SI

CONSTRUIRE CORP NOU ADMINISTRATIV

2036 22.05.2018 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AlexandruVlahuță nr. 12-14

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE AMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE (VEZI PCT. 4)

2037 22.05.2018 ART OF CAKES SRL PRINHSSU FLAVIA TEODORA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr.3, ap. 3

AMENAJARE TERASA SEZONIERA IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL

2038 22.05.2018 PRIMARIA MUNICIPIULUICLUJ-

NAPOCA./SERVICIULADMINISTRARE SPATII,

TERENURI 451

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Oltului, nr. 2 INFORMARE

2039 22.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaParâng, nr. fn

ELABORARE P.U.Z. CONF. LEGII NR. 350/2001 MODIFICATA SI ACTUALIZATA,MASTER PLAN SI STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE BAZA SPORTIVA

SI DE AGREMENT „LA TERENURI” CARTIER MANASTUR - vezi pct. 4

2040 22.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii ,Avram Iancu, nr. 78

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEAMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A

DESEURILOR MENAJARE

2041 22.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CaleaFloresti , nr. 13

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANSAMENT APASI RACORD CANAL

2042 22.05.2018 ZAHAN MIRCEA CALIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaDonath, nr. 62

elaborare PUZ in conditiile Legii nr.350/2001 actualizata - vezi nota

2043 23.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada BobIoan, episcop, nr. 10

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEAMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A

DESEURILOR MENAJARE

2044 24.05.2018 UNIVERSITATEA DEŞTIINTE AGRICOLE şI

MEDICINă VETERINARăCLUJ-NAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Motilor , nr. 72 IMPREJMUIRE TEREN SI INFORMARE

2045 24.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Razboieni , nr.67

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEAMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A

Page 22: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

DESEURILOR MENAJARE

2046 24.05.2018 FRENCZI JULIANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aurel Suciu ,nr. 57, ap. 1

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEREABILITARE CASA EXISTENTA, MANSARDARE CASA IN POD EXISTENT FARA

MODIFICAREA VOLUMETRIEI SI FORMEI ACOPERISULUI, IMPREJMUIRE - vezi pct. 4

2047 24.05.2018 MAHALEAN DANIEL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Gheorgheasachi, nr. 36

CONCESIONARE TEREN PENTRU EXTINDERE SI MANSARDARE, ELABORAREPROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE REPARATII

CAPITALE ACOPERIS CU MODIFICAREA FORMEI PENTRU MANSARDARE LOCUINTAUNIFAMILIALA, EXTINDERE PENTRU REALIZARE SCARA EXTERIOARA - vezi pct. 4

2048 24.05.2018 CRISTIAN SEBASTIANONET

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaSarmisegetuza, nr. 16

INFORMARE

2049 24.05.2018 SC ADVENTUREPUBLISHING SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASAREPANOU PUBLICITAR PE TEREN PROPRIETATE

2050 24.05.2018 SC TERRA HOLDINGSSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Terra, nr. fn ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATI LOCATIVE, AMENAJARI

EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI -vezi pct.4

2051 24.05.2018 IANCU ADRIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Inocentiu MicuKlein,Strada, nr. 7

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE DEDESTINATIE DIN IMOBIL EXISTENT IN ALIMENTATIE PUBLICA conform art. (11) lit. (n)

din Legea 50/1991

2052 24.05.2018 CEPOI VLAD-DUMITRUprin reprezentant CSILLA

VASS,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Sovata f. nr. ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A UNEI LOCUINȚE FAMILIALE CU DOUĂ UNITĂȚILOCATIVE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (SE VA

VEDEA PCT. 4)

2053 24.05.2018 POP LUCIAN MARIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CostacheIoanid f. nr.

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DE CONSTRUIRE A UNEI LOCUINTE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE,AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI (SE VA

VEDEA PCT. 4)

2054 24.05.2018 ABRUDAN CORNEL SIASOCIATII,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Someseni f.n INFORMARE (SE VA VEDEA PCT. 4)

2055 24.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Emil Isac, nr.10

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREAEXECUTARIILUCRARILOR DE RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, REFACEREACOPERIS SI AMENAJARE SALI DE CLASA IN PODUL EXISTENT AL COLEGIULUI

NATIONAL “G. BARITIU”

2056 24.05.2018 SILVAI PAUL - VASILE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaUniversitatii, nr. 6

ELABORARE PROIECT PENTRU AMENAJARI INTERIOARE SI MANSARDARE -EXTINDERE LOCUINTA SI AMENAJARE MEDIATECA IN POD EXISTENT

2057 24.05.2018 COTOC DECEBALVICTOR

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, extravilan INFORMARE

2058 24.05.2018 FILIP GAVRIL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Vrancea nr.10

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE EXTINDERE ȘI ETAJARE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ (SE VA VEDEA

Page 23: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

PCT. 4)

2059 24.05.2018 TRIPON BOGDAN ILIE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaPasteur Louis, nr. 64

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRARILOR DE REABILITARE, REPARATII INVELITOARE, CONSOLIDARE,

REFACERE IMPREJMUIRE

2060 24.05.2018 ELECHES FLORIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, zona str.Soporului fn

INFORMARE – vezi pct. 4

2061 24.05.2018 DAN TRAIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, VictorPapilian, nr. -

INFORMARE

2061 24.05.2018 MOLNAR FLORIN-GABRIEL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, NicoaeTonitza, nr. 12

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEREALIZARE IMPREJMUIRE

2062 24.05.2018 POP LUCIAN MARIAN, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Terra f. nr. ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DE CONSTRUIRE A UNEI LOCUINTE SEMICOLECTIVE CU DOUA

UNITATI LOCATIVE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LAUTILITATI (SE VA VEDEA PCT. 4)

2063 24.05.2018 CHIS ADRIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaAtelierului, nr. 11A

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI ELABORARE PROIECT PENTRUAUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ

2064 24.05.2018 RCS & RDS S.A. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bulevard 21Decembrie 1989, nr. 77

ELABORARE PROIECT TEHNIC PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE

2065 24.05.2018 SC GURGHIU ENERGYSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada AvramIancu, nr. 4

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEMOLARE IMOBIL EXISTENT, ELABORARE PROIECT URBANISTIC DE DETALIU ȘIELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

IMOBIL MIXT, ÎMPREJMUIRE SI AMENAJĂRI EXTERIOARE

2066 24.05.2018 SZABO TEREZIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fanatelor , nr.fn

INFORMARE -vezi pct.4

2067 24.05.2018 MURESAN SERGIU IOAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, BulevardulNICOLAE TITULESCU

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBARE DEDESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SPATIU SERVICII CU ACCES PUBLIC (SALA

FITNESS), AMENAJARI INTERIOARE AP. 70 SI AMPLASARE FIRMA AFERENTA

2068 24.05.2018 SC TERRA HOLDINGSSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Terra, nr. F.N. ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATI LOCATIVE, AMENAJARI

EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI -vezi pct.4

2069 24.05.2018 FARCAS OVIDIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Lombului , nr.fn

INFORMARE -vezi pct.4

2070 24.05.2018 IOSIP VERONICA IOANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Petre Dulfu,nr. F.N.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DECONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA S+P+1, FOISOR, AMENAJARE EXTERIOARA SI

IMPREJMUIRE

2071 24.05.2018 SC CRISTAL PRINTIMPEX SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, CorneliuCoposu, nr. FN

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREAFERENTE INVESTITIEI “DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SC

Page 24: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

CRISTALPRINT IMPEX SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE SISURSE DE ENERGIE REGENERABILA”

2072 24.05.2018 BURCA MEDA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaFagetului, nr. F.N.

ELABORARE P.U.Z. IN CONDITIILE LEGII NR.350/2001 ACTUALIZATA - pentru terenulaferent UTR=ULid

2073 24.05.2018 POP LUCIAN IOAN, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Luncii nr. 10 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE AMENAJARE MANSARDA IN POD EXISTENT, FARA MODIFICAREAVOLUMETRIEI ACOPERISULUI (IN VOLUMUL EXISTENT AL CLADIRII) SI MODIFICARI

INTERIOARE (SE VA VEDEA PCT. 4)

2074 24.05.2018 CSIPKES ATTILA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Decebal nr.22-24

SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINATIE DIN CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN IMOBIL CUFUNCȚIUNE DE TURISM (HOTEL) ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE , IN CONFORMITATE CUART. 11, ALIN. (1), LIT. n) DIN LEGEA 50/1991 ACTUALIZATA (SE VA VEDEA PCT. 4)

2075 24.05.2018 RACU MIHAI pentruAsociatia de Proprietari

Piata Unirii, nr. 21

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr.21

RESTAURARE FATADA IMOBIL EXISTENT

2076 24.05.2018 SC NIGHT SKY SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Porumbeilor,Strada, nr. 28/A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DECONSOLIDRARE SI MANSARDARE IMOBIL EXISTENT

2077 24.05.2018 PASCA IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBradutului, nr. 23

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEBRANSAMENT APA

2078 24.05.2018 LORINCZ ISTVAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ConstantinBrancusi, nr. 134

INFORMARE

2079 24.05.2018 THE PEACH TREE SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii ,nr. 16

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE MODIFICARIINTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN PRAVALIE IN SPATIU DE

ALIMENTATIE PUBLICA SI AMPLASARE FIRMA

2080 24.05.2018 SELES LUCIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Uranus ,nr. 7B

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN LATURA NORD VEST LA DRUMUL DE ACCES

2081 24.05.2018 MOCCA EXPERT SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Universitatii,Strada, nr. 8

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE AMENAJARETERASĂ SEZONIERĂ IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL

2082 24.05.2018 SC ROMDESIGN SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Lunii,nr. 2A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE AMENAJARIEXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN

2083 24.05.2018 SC ANDA PAULA PENTRUIRINA SOCACIU

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaTransilvaniei, nr. 44

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREBRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE

2084 24.05.2018 ANDRONIE SUSANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, NicolaeDraganu , nr. 24

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE ETAJARE CASAEXISTENTA IN VEDEREA REALIZARII UNUI IMOBIL SEMICOLECTIV ( DOUA UNITATI

LOCATIVE )

2085 24.05.2018 EURO GSM IMPEX judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fabricii , nr. 1,ap. M5

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARE FIRMALUMINOASA PE FATADA , REPARATII FATADA SI SCHIMBARE CULOARE TAMPLARIE

2086 24.05.2018 SC NOX judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANSAMENT APA

Page 25: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

DEVELOPMENTS SRL Bucovina, nr. 13 SI RACORD CANAL

2087 24.05.2018 ZEGREAN ANCA MARIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, PiataFraternitatii , nr. 3

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REFATADIZARE SIMANSARDARE LOCUINTA IN VOLUMUL PODULUI EXISTENT

2088 24.05.2018 DUMITRU CATALIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piezisa , nr.22

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE SCHIMBARE DEDESTINATIE DIN SPATIU TEHNIC LA SUBSOL IN ALIMENTATIE PUBLICA SI

MODIFICARI INTERIOARE

2089 24.05.2018 BOCEAN BOGDANSTEFAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Toamnei , nr.14

ELABORARE PROIECT PENTRU CONTINUARE DE LUCRARI SI MODIFICARE DESOLUTIE AUTORIZATA CU AC NR.187/10.02.2015 , COMPARTIMENTARI INTERIOARE

SI MODIFICARE FINISAJE SI GOLURI LA FATADA

2090 24.05.2018 ASOCIATIA DEPROPRIETARI STR.

BETHLEN GABOR NR 3

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada BethlenGábor, nr. 3

INFORMARE

2091 24.05.2018 CECAN VLAD CRISTIAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 1Decembrie 1918 , nr. 142

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASAREPANOU PUBLICITAR PE TEREN PROPRIETATE

2092 25.05.2018 KAHLER IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Borhanciului,Strada

INFORMARE

2093 25.05.2018 HOSSU CORINA-MARIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1Decembrie 1918, nr. 31

SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚII SERVICIIPROFESIONALE ȘI SERVICII CU ACCES PUBLIC, FĂRĂ MODIFICĂRI INTERIOARE ÎNCONFORMITATE CU ART. 11, ALIN. (1), LIT. n) DIN LEGEA 50/1991 ACTUALIZATĂ (SE

VA VEDEA PCT. 4)

2094 25.05.2018 S.C. KRANZEUROCENTER S.R.L.,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, BogdanPetriceicu Hașdeu nr. 69, 67, 45

OPERAȚIUNI NOTARIALE DEZLIPIRE ÎN DOUĂ LOTURI

2095 25.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, NicolaeCristea (fosta str. Borzesti), nr. 26, et. parter, ap. 4

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REPARATII IMOBILSI ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII

LUCRĂRILOR DE BRANSAMENT APĂ SI RACORD CANALIZARE

2096 25.05.2018 ADAM SORANA-LUCIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, D.D. Rosca,nr. 10 provizoriu

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CASĂ DE VACANȚĂ ÎN LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂFĂRĂ MODIFICĂRI INTERIOARE ÎN CONFORMITATE CU ART. 11, ALIN. (1), LIT. n) DIN

LEGEA 50/1991 ACTUALIZATĂ (SE VA VEDEA PCT. 4)

2097 25.05.2018 MARA DESIGN SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Emil Racovita,nr. 41

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REPARATIIIMPREJMUIRE LA STRADA

2098 25.05.2018 BELETAGE S.R.L. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaProgresului, nr. 24

desfiinţare construcţii existente şi elaborare PUD pentru imobil mixt , imprejmuireproprietate, racorduri şi branşamente la utilitati

2099 25.05.2018 BALAZS TIBERIUCATALIN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ValeaChintaului

INFORMARE

2100 29.05.2018 COSTE RAZVANMARCEL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Colonia Sopor,nr. 32G

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE BRANSAMENTEAPA si RACORDURI CANAL, BRANSAMENT ELECTRIC, BRANSAMENTE GAZ

2101 29.05.2018 BELETAGE S.R.L. judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fabricii de ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE

Page 26: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

Zahar, nr. 166 IMOBIL EXISTENT SI ELABORARE PUZ IN CONDITIILE LEGII 350/2001 ACTUALIZATA

2102 29.05.2018 SC SMARTDESIGNCONSULT

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ConstantinBrancusi, nr. 196

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEREABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE

2103 29.05.2018 SOCIETATEPROFESIONALA

NOTARIALA LEGAL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piata TimoteiCipariu, nr. 9, et. 1, ap. 67/2

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARE FIRMAPE FATADA IMOBIL

2104 29.05.2018 CABA MIHAI IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca INFORMARE

2105 29.05.2018 STEIB IOSIF, prin STEIBANA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaRepublicii, nr. 31, et. parter, ap. 1

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE DEDESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL conform art. (11) lit. (n) din Legea

50/1991

2106 29.05.2018 SC NEWSAB INSTAL SRLPT STURZ SIMION

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Colonia sopor,nr. 32A

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERECONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, 6 BRANȘAMENTE ȘI 6 POSTURI

DE REGLARE -MĂSURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ

2107 29.05.2018 CORPODEAN DANIELIONUT

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, DrumulSfântului Ioan

INFORMARE

2108 29.05.2018 DEAK TAMAS judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaActorului, nr. 27

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRUEXTINDERE SI ETAJARE CASA EXISTENTA

2109 29.05.2018 S.C. GF INSTAL GAZS.R.L pentru COSTIN

ALEXANDRU, și pentruBURAN HOREA-MIHAI,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, RemenyikSandor, nr. 6L, 4H

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE EXTINDERE CONDUCTĂ GAZ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE

PRESIUNE REDUSĂ

2110 29.05.2018 S.C. NEWSAB INSTALS.R.L pentru POP-

PÎGLEȘAN FLORINNICOLAE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. 305

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI POST

REGLARE MĂSURARE

2111 29.05.2018 S.C. STAN SERVICIIS.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBucuresti, nr. 80-82, et. P, ap. 36/b

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN RESTAURANT ÎN SPAȚIU

COMERCIAL CU MODIFICĂRI INTERIOARE NESTRUCTURALE (SE VA VEDEA PCT. 4)

2112 29.05.2018 KONYA HAMAR SANDOR

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaPatrascu Nicolae, nr. f.n.

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE SIRECOMPARTIMENTARE CASA DE VACANTA EXISTENTA P+M, SCHIMBARE DE

DESTINATIE DIN CASA DE VACANTA IN CASA UNIFAMILIALA, CONSTRUIRE GARAJ,AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN

2113 29.05.2018 ILUȚIU ANCA în calitate dereprezentant al S.C.MULTIAMENAJĂRI

CONSTRUCT S.R.L.

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aurel Vlaicu,nr. 180

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE EXTINDERECONDUCTĂ APĂ ȘI CANAL, BRANȘAMENTE APĂ ȘI RACORDURI CANAL LA IMOBILE

2114 29.05.2018 JOLDIS FLAVIUS judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strâmbă nr.13

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANȘAMENT ELECTRIC TRIFAZIC (SE VA VEDEA PCT. 4)

Page 27: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

2115 29.05.2018 NEAG ALEXANDRU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaSarmisegetuza, nr. 11-13

ELABORARE P.U.Z. IN CONDITIILE LEGII NR.350/2001 ACTUALIZATA

2116 29.05.2018 S.C. NEWSAB INSTALS.R.L pentru OLTEAN

CARMEN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Tarnaveni, nr.1-13

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE, APĂ, CANAL,

BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, APĂ, RACORD CANAL ȘIPOSTURI REGLARE MĂSURARE

2117 29.05.2018 BORLEAN MARIAN-VASILE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Voronet, nr.FN

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI APĂ ȘI CANALIZARE

2118 29.05.2018 SC ACC REAL ESTATESRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaDostoievski, Feodor Mihailovici , nr. 18-20-22

ELABORARE PUD SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILORDE CONSTRUIRE A UNUI IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, AMENAJĂRI, ÎMPREJMUIRI,

RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI

2119 29.05.2018 TOLAN VASILE cu si sotiaTOLAN EVA-STELA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fortaretei , nr.12, ap. 4B

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEAMPLASARE TERASA SEZONIERA IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL

2120 29.05.2018 ILEA SERGIU DORIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, MateiuCaragiale, nr. 5

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI ELABORARE DOCUMENTAȚIETEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, RACORDURI ȘIBRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI )

2121 29.05.2018 BORA AURELIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCiresilor, nr. 84

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI AMENAJĂRI

EXTERIOARE (SE VA VEDEA PCT. 4)

2122 29.05.2018 MIRZAN MARCEL IOAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaBistritei, nr. 2

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEDESFIINTARE PARTIALA CONSTRUCTIE EXISTENTA SI ELABORARE PROIECT

PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE EXTINDERE SI ETAJARE INVEDEREA REALIZARII A DOUA UNITATI LOCATIVE, AMENAJARI EXTERIARE SI

IMPREJMUIRE PARCELA

2123 29.05.2018 HOGNOGIU ADINAMARIA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaLapusului, nr. 37

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DERECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINTA EXISTENTA

2124 29.05.2018 PITAS FOODD &DISTRIBUTION

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaUniversitatii, nr. 8

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARETERASĂ SEZONIERĂ ÎN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL

2125 29.05.2018 FARCAS VASILE - SDEEEDTN SA SUCURSALA

CLUJ NAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Buna Ziua , nr.41B

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL CU AC NR. 877/22.06.2016

2126 29.05.2018 RD EUROSPEDITIONSRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEIMPREJMUIRE PARCELA

2127 29.05.2018 SC MEDIA YOUNG SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada VaidaVoevod Alexandru, nr. 53-55

INFORMARE

2128 29.05.2018 LAZAREANU MARCELCALIN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Tebei , nr. 30 ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRUAUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE EXTINDERE CONSTRUCTIE

Page 28: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

EXISTENTA IN VEDEREA REALIZARII A DOUA UNITATI LOCATIVE.

2129 29.05.2018 BOCA ANDREI COSMIN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Vanatorului ,nr. 15A-17

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DEALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL CU AC nr. 1639/22.11.2017

2130 29.05.2018 SC ANDA PAULA PENTRUOCPI CLUJ

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada VaidaVoevod Alexandru, nr. 51-53

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEbranșament și post de reglare gaze naturale presiune redusă

2131 29.05.2018 MUNTEAN MIRCEAMARIUS

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Avram Iancu,nr. 28

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DEALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA- BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT

2132 29.05.2018 POP LES STEFAN judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Borhanciului, ,nr. 64

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIILUCRARILOR DEINLOCUIRE, EXTINDERE CONDUCTĂ DE APĂ, BRANSAMENT APA ȘI

RACORD CANAL, REFACERE DRUM AFECTAT DE LUCRARE

2133 29.05.2018 S.C. GELLA INVEST S.R.L judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Voroneț f. nr. ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ (SE VA VEDEA PCT. 4)

2134 29.05.2018 SC BEA & MAGDA SRL, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Fabricii nr. 88,- Str. Câmpina nr. 1

MODIFICARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ AUTORIZATĂ CU A.C. nr. 236/10.03.2017 (SEVA VEDEA PCT. 4)

2135 30.05.2018 GRIGA ADRIAN CLAUDIU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, G-ral EremiaGrigorescu nr. 5

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ IMOBIL (SE VA VEDEA PCT.

4)

2136 30.05.2018 SC VEXANO SRL PTNICOARA NICOLAE

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AlexandruDonici , nr. 22-24

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERECONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST DE

REGLARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ

2137 30.05.2018 SC NEWSAB INSTAL SRLPT. NAPOCA IMOBILIARE

SRL

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Meteor,nr. 64-66

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE BRANȘAMENT ȘIPOST DE REGLARE -MĂSURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ

2138 30.05.2018 CRISAN CORNELIA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Jan Huss, nr.7

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRUAUTORIZAREA LUCRARILOR DE ETAJARE SI MANSARDARE IMOBIL EXISTENT ,MODIFICARI INTERIOARE , REABILITARE GARAJ , REFACERE IMPREJMUIRE SI

CONCESIONARE TEREN

2139 30.05.2018 PERDE OANA RAZVANA judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ZonaBorhanci, nr. FN

informare

2140 30.05.2018 SC NEWSAB INSTAL SRLPT. BOTA CATALIN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Ulmului, nr.12

BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA

2141 30.05.2018 S.C. VEXANO S.R.L.pentru S.C. REAL LUNACONSTRUCT S.R.L. și

asociații,

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Borhanciuluinr. 130-207

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI 20 BRANȘAMENTE

GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ (SE VA VEDEA PCT. 4)

2142 30.05.2018 SC SMARTDESIGNCONSULT SRL-D

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaIzlazului, nr. 4, bl. A1, sc. 1 si 2

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA

Page 29: Nr. Data Beneficiar Adresa lucrarii Scopul emiterii CU ... MAI 2018.pdf · constructie existenta ... elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare casa

2143 30.05.2018 COTOC DECEBALVICTOR

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, StradaCâmpului, nr. 327 provizoriu

ELABORARE PROIECT DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE ZID DESPRIJIN

2144 30.05.2018 PASZTOR ALEXANDRU judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Arator laBorhanci

INFORMARE

2145 30.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, 21 Decembrie1989

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEAMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A

DESEURILOR MENAJARE

2146 30.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, AlexandruVaida Voievod, nr. 55

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRIILUCRĂRILOR DE AMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE (VEZI PCT. 4)

2147 30.05.2018 DDL SRL judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, ValeaChintaului, nr. 21D

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERECONDUCTA DE APA SI CANALIZARE MENAJERA, BRANSAMENT DE APA SI RACORD

CANAL MENAJER

2148 30.05.2018 LASLO HORATIU-DACIAN

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, MOLLELEMER, nr. 30

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE BRANSAMENTELECTRIC IMOBIL

2149 30.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIREPARKING SUPRATERAN, ALEI DE ACCES, RACORDURI SI BRANSAMENTE LAUTILITATI, DEVIERI SI REPOZITIONARE TERELE DE UTILITATI EXISTENTE

2150 30.05.2018 CRISAN DAN VASILE judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, RemenikSandor, nr. 4G

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DECONSTRUIRE BRANSAMENT APA

2151 31.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, I.B. Deleanu ,nr. 62

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DEMOLARE IMOBILEXISTENT

2152 31.05.2018 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Emil Isac, nr.10

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DEAMPLASARE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A

DESEURILOR MENAJARE

PRIMAREMIL BOC

SECRETARAurora Rosca

ARHITECT SEFDaniel Pop


Recommended