+ All Categories
Home > Travel > Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Date post: 14-Nov-2014
Category:
Upload: programul-operational-regional
View: 165 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea lui ca produs turistic
28
PROIECTUL “Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea lui ca produs turistic”
Transcript
Page 1: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

PROIECTUL“Reabilitarea complexului

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea lui ca produs

turistic”

Page 2: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

• MUZEUL – PIVOT AL VIEȚII SOCIAL-CULTURALE, AL EDUCAȚIEI ȘI AL TURISMULUI DIN REGIUNE

Page 3: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

În perioada 23 decembrie 2009 – 23 decembrie 2014, Consiliul Judeţean Mehedinţi în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, implementează proiectul „Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea lui ca produs turistic”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

Proiectul are o valoare de 53.838.383,46 lei. Din valoarea totală a proiectului, 36.140.672,41 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR, 5.527.396,96 lei reprezintă contribuţia Guvernului României, iar 850.368,76 lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Mehedinţi.

Page 4: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Obiectivul general al proiectului: Valorificarea complexului Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, obiectiv de patrimoniu cultural-istoric şi de interes turistic din municipiul Drobeta Turnu Severin, în vederea creării unui produs turistic la standarde europene, care să constituie o atracţie inedită în construirea de itinerarii turistice integrate în circuitul ecoturistic şi cultural intern şi internaţional al coridorului pan-European.

Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Reabilitarea infrastructurii cultural-istorice existente a complexului Muzeului Regiunii Porţilor de Fier (clădirea Muzeului Regiunii Porţilor de Fier) şi dezvoltarea acesteia prin realizarea unui pavilion multifuncţional şi a unui pavilion anexă.2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de turism şi punerea ei în valoare prin reconstituirea elementelor de civilizaţie romană (castrul roman Drobeta, Podul lui Traian, Thermele romane cu palestra,) şi a elementelor de civilizaţie medievală (fortificaţia medievală din colţul de sud-vest al castrului roman şi ruinele bisericii medievale cu contraforturi).3. Facilitarea accesului la patrimoniul cultural-istoric al complexului Muzeului Regiunii Porţilor de Fier prin stabilirea şi susţinerea unui traseu de vizitare al acestuia, asigurarea tuturor amenajărilor, utilităţilor şi echipamentelor necesare.

Page 5: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 6: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

REABILITAREA CLĂDIRII MUZEULUI REGIUNII PORŢILOR DE FIER

Monument de categoria B, cladirea Muzeului Regiunii Portilor de Fier a fost construita in perioada 1923-1926 ca internat al liceului Traian iar in anul 1972 a fost inaugurata ca muzeu.

Page 7: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Castrul roman de la DrobetaA fost prima cetate ridicata din piatra in Dacia romana. O scena de pe Columna lui Traian ce prezinta momentul inaugurarii podului (primavara anului 105) ne arata castrul deja construit. Este o fortificatie de dimensiuni mici (137,50 m x 123 m), ce cuprinde intre laturile sale aproximativ 2 ha. Ca si structura interioara, castrul Drobeta respecta regulile constructiei unui castru cu porti, drumuri interioare, magazii,camerele soldatilor, praetorium si altele. Ruinele actuale pastreaza forma de cruce pe care a capatat-o organizarea spatiului intern in urma retragerii din timpul lui Constantin cel Mare (306-337). Ultima refacere a castrului dateaza din timpul imparatului Justinian I (527-565). In acest timp, din locuintele din jurul castrului a luat nastere orasul antic Drobeta.

CONSERVAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A CASTRULUI ROMAN

Page 8: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

CONSERVAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A CASTRULUI ROMAN

Page 9: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

CONSERVAREA-RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A PICIORULUI PODULUI LUI TRAIAN

Podul lui Traian de la DrobetaA fost cel mai mare pod al lumii construit în antichitate. Mareţia şi ingeniozitatea tehnică a construcţiei au uimit şi uimesc şi astăzi. A fost construit într-un timp record, în numai trei ani (103-105) în răgazul dintre cele două războaie dacice. Astăzi, folosindu-se de informaţiile date de cercetările arheologice, numismatice, ca şi cele de pe Columnă, s-a realizat cea mai reuşită reconstituire a podului lui Traian de la Drobeta. Autorul ei a fost inginerul francez Edgar Duperrex în anul 1906. Podul avea o lungime totală de 1135 m, lat de 14,55 m şi înalt de 18,60 m, sprijinit pe 20 de picioare. Astăzi, sunt vizibile pila portal şi pila culee, pe care se sprijinea suprastructura din lemn a podului.

Page 10: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

CONSERVAREA-RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A PODULUI LUI TRAIAN

Page 11: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

CONSERVAREA ŞI RECONSTITUIREA PARŢIALĂ A TERMELOR ROMANE

Thermele DrobeteiSunt cele mai complicate instalatii termale din Dacia Inferioară. Se pare că au fost utilizate atât de soldaţii ce staţionau în Castrul Drobeta, cât şi de populaţia civilă. Au fost construite de soldaţi ai LEG. V MACEDONICA o dată cu castrul, iar la începutul secolului al III-lea au fost refăcute şi „modernizate” de un detaşament al Cohortei I Sagittariorum, condus de Aurelius Mercurius, magister in Figlinis (maistru cărămidar). Din păcate, astăzi se pastrează mai puţin de jumătate din ruinele thermelor. Pe lângă dotările obişnuite ale unor therme, cum ar fi camera de foc (PRAEFURNIUM), camera de aburi (LACONICUM), sala de baie (CALDARIUM), camera de apă rece (FRIGIDARIUM) şi altele, în partea de nord se găseau săli de lectură şi un spaţiu pentru exerciţii şi întreceri sportive, PALESTRA.

Page 12: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

CONSOLIDAREA ŞI RESTAURAREA RUINELOR BISERICII MEDIEVALE

Ruinele bisericii medievaleSe pastrează numai fundaţiile unei biserici de forma unei nave dreptunghiulare, terminată cu o absidă poligonală cu cinci contraforturi. Pe latura nordică a navei este adaugată cripta bisericii. Cateva elemente arhitectonice, cum ar fi forma de navă şi absida cu contraforturi, i-au făcut pe istoricii arhitecturii să considere că ar fi existat aici o biserică gotică ridicată, probabil, pe la anul 1335 de călugării franciscani veniţi în sud-vestul Ţării Româneşti. În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân este posibil să fi servit şi cultului creştin-ortodox.

Page 13: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

RECONSTITUIREA FORTIFICAŢIEI MEDIEVALE DE PE LATURA DE SUD-VEST A CASTRULUI ROMAN

Page 14: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

REALIZAREA UNUI CIRCUIT COMPLEX PE VERTICALĂ

CU AJUTORUL UNEI PASARELE SI A UNUI TURN BELVEDERE

Page 15: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

CONSTRUIREA UNUI PAVILION ANEXĂ

Page 16: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Biserica medievala

Page 17: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 18: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Termele

Page 19: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 20: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 21: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 22: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Pavilionul multifunctional

Page 23: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 24: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

În timpul lucărilor de reabilitare, spre surpriza tuturor, a fost descoperit un momument arhitectural de excepție: amfiteatrul roman reprezentat pe Columna lui Traian, căutat de specialiști de peste 100 de ani.

Page 25: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Vă așteptăm la evenimentul de deschidere a Muzeului Regiunii Porțile

de Fier!

Page 26: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 27: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Page 28: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Recommended