+ All Categories
Home > Documents > Mecatronica Sistemelor de Franare

Mecatronica Sistemelor de Franare

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Upload: sorinpop
View: 240 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
of 56 /56
PROIECT DE LICENŢĂ MECATRONICA SISTEMELOR DE FRÂNARE   Memoriu ju stificativ Pe suprafetele cu aderenta mare uscate sau ude ma!"r#tatea mas#n#l"r ec$#pate cu A%S "&t#n d#stante de franare ma# &une 'ma# scurte( decat c ele fara A%S) *n s"fer cu a&#l#tat# med## pe " mas#na fara A%S ar putea pr#ntr+" franare cadentata sa at#n,a perf"rmantele unu# s"fer #ncepat"r pe " mas#na cu A%S) T" tus# pentru un numar semn#f#cat#- de s"fer# A%S+ul #m&unataseste d#stantele de franare #n -ar## c"nd#t##) Te$n#ca rec"mandata pentru s"fer# #ntr+" mas#na ec$#pata cu A%S #ntr+" s#tuat#e de ur,enta este sa apese pedala de frana pana la fund s# sa "c"leasca e-entualele "&stac"le) In asemenea s#tuat## A%S+ul -a reduce semn#f#cat#- sansele unu# derapa! s# p#erderea c"ntr"lulu# ma# ales pentru mas#n#le ,rele) Pe .apada s# macadam A%S+ul mareste d#stantele de franare) Pe aceste suprafete r"t#le &l"cate s+ar adanc# s# ar "pr# -e$#c"lul ma# repede dar A%S+ul pre-#ne acest lucru) *nele m"dele de A%S reduce acest efect mar#nd t#mpul de c#clare lasand astfel r"t#le sa se &l"c$e.e #n m"d repetat pentru  per#"ade scurte de t#mp) A -anta!ul A%S+ul pe aceste suprafete este #m&unatat#rea c"ntr"l ulu# mas#n## s# nu franarea des# p#erderea c"ntr"lulu# pe aceste suprafete ramane t"tus# p"s#&#la) Odata act#-at A%S+ul -a face ca pedala sa pulse.e) *n## s"fer# s#mt#nd acest efect reduc apasarea pe pedala s# maresc astfel d#stanta de franare) Acest lucru c"ntr#&u#e la mar#rea numarulu# de acc#dente) D#n acest m"t#- un## c"nstruct"r# au #mplementat s#steme de as#stenta la franare ce ment#n f"rta de franare #n s#tuat## de ur,enta)  Parlamentul European a -al#dat pr"punerea Comisiei Europene #n pr#-#nta d"tar## tutur"r aut"tur#smel"r #ncepand d#n /001 cu un sistem de asistare la franare  'ABS() Pr#n urmare #ncepand d#n anul /020 t"ate aut"m"&#lele n"# sunt ec$#pate 3d#n pr"duct#e3 cu ABS)  C"nf"rm stat#st#c#l"r daca t"ate aut"m"&#lele aflate #n parcul aut" eur"pean ar f# f"st ec$#pate cu acest s#stem c#rca 2)200 d#ntre p#et"n## #mpl#cat# anual #n acc#dente rut#ere ar f# a-ut -#et#le sal-ate) Asta #n c"nd#t##le #n care #n "ct"m&r#e /004 d"ar 526 d#ntre -e$#culele n"# erau ec$#pate cu ABS)
Transcript

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 1/56

PROIECT DE LICENŢĂ

MECATRONICA SISTEMELOR DEFRÂNARE

  Memoriu justificativ

Pe suprafetele cu aderenta mare uscate sau ude ma!"r#tatea mas#n#l"r ec$#pate cu A%S "&t#n

d#stante de franare ma# &une 'ma# scurte( decat cele fara A%S) *n s"fer cu a&#l#tat# med## pe " mas#nafara A%S ar putea pr#ntr+" franare cadentata sa at#n,a perf"rmantele unu# s"fer #ncepat"r pe " mas#nacu A%S) T"tus# pentru un numar semn#f#cat#- de s"fer# A%S+ul #m&unataseste d#stantele de franare #n-ar## c"nd#t##) Te$n#ca rec"mandata pentru s"fer# #ntr+" mas#na ec$#pata cu A%S #ntr+" s#tuat#e deur,enta este sa apese pedala de frana pana la fund s# sa "c"leasca e-entualele "&stac"le)In asemenea s#tuat## A%S+ul -a reduce semn#f#cat#- sansele unu# derapa! s# p#erderea c"ntr"lulu# ma#ales pentru mas#n#le ,rele)

Pe .apada s# macadam A%S+ul mareste d#stantele de franare) Pe aceste suprafete r"t#le &l"cates+ar adanc# s# ar "pr# -e$#c"lul ma# repede dar A%S+ul pre-#ne acest lucru) *nele m"dele de A%Sreduce acest efect mar#nd t#mpul de c#clare lasand astfel r"t#le sa se &l"c$e.e #n m"d repetat pentru per#"ade scurte de t#mp) A-anta!ul A%S+ul pe aceste suprafete este #m&unatat#rea c"ntr"lulu# mas#n## s#

nu franarea des# p#erderea c"ntr"lulu# pe aceste suprafete ramane t"tus# p"s#&#la)Odata act#-at A%S+ul -a face ca pedala sa pulse.e) *n## s"fer# s#mt#nd acest efect reducapasarea pe pedala s# maresc astfel d#stanta de franare) Acest lucru c"ntr#&u#e la mar#rea numarulu# deacc#dente) D#n acest m"t#- un## c"nstruct"r# au #mplementat s#steme de as#stenta la franare ce ment#nf"rta de franare #n s#tuat## de ur,enta)

  Parlamentul European a -al#dat pr"punerea Comisiei Europene #n pr#-#nta d"tar## tutur"raut"tur#smel"r #ncepand d#n /001 cu un sistem de asistare la franare 'ABS()Pr#n urmare #ncepand d#n anul /020 t"ate aut"m"&#lele n"# sunt ec$#pate 3d#n pr"duct#e3 cu ABS)  C"nf"rm stat#st#c#l"r daca t"ate aut"m"&#lele aflate #n parcul aut" eur"pean ar f# f"st ec$#pate cuacest s#stem c#rca 2)200 d#ntre p#et"n## #mpl#cat# anual #n acc#dente rut#ere ar f# a-ut -#et#le sal-ate)Asta #n c"nd#t##le #n care #n "ct"m&r#e /004 d"ar 526 d#ntre -e$#culele n"# erau ec$#pate cu ABS)

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 2/56

  *rmat"rul pas #n cadrul unu# -ast pr",ram eur"pean de amel#"rare a secur#tat## rut#ere -#.ea.a#ntr"ducerea #n d"tarea standard a sistemului electronic de control al stabilitatii 'ESP( #ncepand d#n/02/)

Cupr#ns7  Mem"r#u !ust#f#cat#- ))8888888888888)8888888)8)88888)8p,)9

2) Intr"ducere 88888888888888)8)8888888888888888p,):

/) S#stemul de fr;nare 8888888888)8888888888))88888)888p,)4

/)2 <eneral#t=># ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)4/)/ Clas#f#carea s#stemel"r de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)20/)9 C"mp"nen>a s#stemulu# de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)22/)5 N">#unea de adere>= ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2//): F"r>a de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)29/)4 Parametr## capac#t=>## de fr;nare a aut"-e$#culel"r ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2:/)4)2 Decelera>#a ma?#m= la fr;nare ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2:/)4)/ T#mpul m#n#m de fr;nare 8888888)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8)))))88))8)8p,)24/)4)9 Spa>#ul m#n#m de fr;nare ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2@/)4)5 Spa>#ul supl#mentar de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2@/)4): Mecan#sme de act#"nare a franel"r))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)21

9) A%S 'Ant#+l"c %ra#n, SBstem( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)/9

9)2 Scurt= #st"r#e a A%S+ulu# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)/99)/ Rela>#a alunecare+aderen>= sta&#l#tatea aut"-e$#cululu# n t#mpul fr;n=r## ))))))))))))))))))))))))))) )p,)/59)9 Pr#nc#p#ul de func>#"nare al A%S+ulu# ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))p,)/@9)5 Elemente c"mp"nente ale su&ansam&lulu# mecatr"n#c A%S ))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))p,)929)5)2 Capt"r## de -#te.= a# r">## )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9/9)5)2)2 Capt"r## pas#-# ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9/

/

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 3/56

9)5)2)/ Capt"r## act#-# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)999)5)/ Capt"rul I)L)S))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9:9)5)9 Capt"rul anal",#c))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)949)5)5 C"ntact"rul STOP)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9@9)5): e$#cule cu 5 r"t# m"t"are))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)99)5)4 %l"cul A%S )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))p,)91

9)5)4)2<rupul $#draul#c )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))p,)509)5)4)2)2) Func>#"narea ,rupulu# $#draul#c ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))p,)509)5)4)/) Calculat"rul A%S+ulu# 88888888)))8888888))8)888)8888)))p,)5:9): Re>eaua mult#ple?at= ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))p,)5@

5) Standul A%S888888)))888888888888888))8)888888)8 8p,):0

5)2 M"t"rul de act#"nare ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))p,):25)/ C#rcu#tul $#draul#c ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))p,):/5)9 %utucul r"t## ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,):95)5 Calculat"rul A%S )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))p,):5

:)C"nclu.##88888888888888)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8888888 8)p,):4) %#&l#",raf#e 8888888888888))))888888)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8 88p,):@2) Intr"ducere

  Spec#al#Gt## nu p"t spune cu cert#tud#ne c;nd s+a #n-entat aut"m"&#lul aceasta de"areceaut"m"&#lul a sufer#t dea lun,ul t#mpulu# numer"ase m"d#f#c=r# s# a f"st perfec>#"nat n m"d c"nt#nuu)T"tuG# pentru a a-ea un reper temp"rar ma# e?act s+a sta&#l#t data de /1 #anuar#e 24 ca m"ment ncare a f"st #n-entat aut"m"&#lul) Aceasta este de fapt data c;nd #n,#nerul Carl %en. d#n Mannen$e#m a"&>#nut &re-etul pentru pr#mul -e$#cul ac>#"nat de un m"t"r cu ardere #ntern=) Carl %en. nu putea Gt#

c= acest d"cument urma s= f#e c"ns#derat ma# t;r.#u cert#f#catul de naGtere al aut"m"&#lulu# G# n#c# nu putea &=nu# faptul c= &re-etul s=u a-ea s= de-#n= p#atra de temel#e pentru c"nstru#rea a m#l#"ane demaG#n# n lumea ntrea,=)  Cum ar=ta HHaut"m"t"rul &re-etatHH c"nceput de Carl %en. Nu seasem=na c;tuG# de pu>#n cu un aut"m"&#l de ast=.# aducea ma# de,ra&= cu" tr=sur= desc$#s= d#n cele trase de ca#) Pe a?a d#n spate erau f#?ate d"u=r"># su&>#r# apr"ape de n=l>#mea unu# "m cu an-el"pe d#n cauc#uc dur G#sp#>e d#n s;rm=) Jn fa>a sc;ndur## de sup"rt pentru p#c#"are era d#spus= "m#c= r"at= cu sp#>e cu a!ut"rul c=re#a -e$#culul putea f# c"ndus pr#ntr+uns#stem de p;r,$##) Dac= s+ar ma# nt;ln# c#ne-a ast=.# pe strad= cu unasemenea tr#c#clu #+ar f# ,reu s= cread= c= este -"r&a de un aut"m"&#l) K# t"tuG# era cel d#nt;# -e$#cul

aut"m"&#l + ad#c= aut"pr"pulsat  Jn spatele &anc$ete# puf=#a un mecan#sm de antrenare sen.a>#"nal pentru ep"ca respect#-=7 unm"t"r de 0 CP cu ardere #ntern= cu un c#l#ndru G# r=c#t cu ap=)  Acesta punea n m#Gcare a?a d#nspate G# r">#le pr#n #ntermed#ul un"r curele lan>ur# G# al un"r ar&"r#) Cea ma# mare G# -#.#&#l= p#es= eraun -"lant "r#."ntal turnat d#n f"nt=)  Jn c=l=t"r##le sale de pr"&= tre&u#a ca %en. ma# nt;# s= p"rneasc= m"t"rul cu -"lantul) Ap"#s=rea repede n fa>= pe &anc$et= cupla n un#ca -#te.= G# pleca &u&u#nd de ."r) Or#cum cu 24 m$Acest ndr=.ne> str=m"G al aut"m"&#lulu# creat de Carl %en. p"ate f# -=.ut G# ast=.# la Mu.eul<erman d#n Munc$en)

9

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 4/56

Unde suntem astăzi ?

  Pentru c#ne-a care a r#d#cat cap"ta unu# Mercedes AM< d#n anul /020 de e?emplu sau a unu#%M ser#a @ c"ntemp"ran G# a -=.ut ap"# &"rdul superc"mputer#.at al acest"r maG#n# p"ate spune c=n#c# cel ma# ndra.ne> -#.#"nar d#n sec"lul I nu+G# putea #ma,#na unde -a a!un,e aut"m"&#lul)

Aut"m"&#lul de ast=.# este un c"mple? de su&ansam&le mecatr"n#ce men#te s= m&un=t=>easc= lama?#mum parametr## de func>#"nare a# m"t"rulu# s= m=reasca s#,uran>a c#rcula>#e# s= pr"te!e.emed#ul nc"n!ur=t"r G# s= creasc= c"nf"rtul pasa,er#l"r)

Acest lucru este p"s#&#l cu a!ut"rul a sute de sen."r# ser-"m"t"are s# calculat"are carec"ntr"lea.= f#ecare su&ansam&lu al aut"-e$#cululu#) P;n= G# apr#nderea unu# &anal &ec de plaf"n#er= seface cu a!ut"rul unu# m#cr"c"ntr"ller 'm#cr"c$#p cu s"ft #nte,rat( pentru a apr#nde lum#na treptat G# nu &rusc) S#mpla ac>#une de parcare a aut"m"&#lulu# este as#stat= de sen."r# de parcare camere -#de" sauma# n"u este e?ecutat= aut"mat de aut"-e$#cul)  Jn ceea ce pr#-eGte s#,uran>a c#rcula>#e# e?#st= numer"ase s#teme de pr"tec>#e pr#ntre caream#nt#m7 airbagurile  'fr"ntale laterale c"rt#n= pentru ,enunc$#( ABS+ul care este un s#stem deant#&l"care a r">#l"r la fr;narea de ur,en>= cu r"lul de a reduce d#stan>a de fr;nare G# de a men>#ne

aut"m"&#lul pe d#rec>#a d"r#t= ESP+ul este un pr",ram care as#,ur= mpreun= cu A%S+ul sta&#l#tateaaut"m"&#lulu# pe suprafete alunec"ase etc) T"ate aceste s#steme mecatr"n#ce neces#ta sen."r#calculat"r s"ft G# elemente de ac>#"nare)  Este de la s#ne n>eles c= d#a,n"st#carea s# repararea aut"m"&#lel"r m"derne neces#t= un pers"nal d#n ce #n ce ma# spec#al#.at la #ntersec>#a cel"r tre# d"men##7 mecan#c= electr"n#c= G##nf"rmat#c= ntr+un cu-;nt mecatronică)Pract#c d#n aut"m"&#lul de acum 200 de an# nu au ma# r=mas dec;t pr#nc#p##le de func>#"nare alem"t"arel"r 'Ott" s# D#esel( dar s# acestea -"r d#sp=rea "dat= cu d#spar#>#a resursel"r petr"l#ere c;nd"men#rea -a trece la aut"m"&#le electr#ce)

Necesitatea cresterii gradului sigurantei rutiere

  Odata cu cresterea dens#tat## traf#culu# rut#er s# a -#te.e# med## de deplasare s+au #nmult#t s#numarul e-en#mentel"r rut#ere astfel cresterea ,radulu# de secur#tate a de-en#t un d"men#u pr#"r#tar  pentru c"nstruct"r## de aut"m"&#le)  Acest -ast s# c"mple? d"men#u al secur#tat## se p"ate #mpart# #n tre# mar# cate,"r##7

 Securitatea activa  'pr#mara( care repre.#nta ansam&lul de s#steme ce au ca sc"p e-#tareaacc#dentel"r) D"men#ul #n care se re,aseste7 le,atura cu s"lul er,"n"m#e -#.#&#l#tate #nf"rmarec"nducat"r) E?emple 7 A%S ESP trenul rulant -"lan re,la&#l pe #nalt#me suprafete -#trate)  Securitatea pasiva  'secundara( f##nd def#n#te ca ansam&lul de s#steme ce au ca sc"p pr"tect#a pasa,er#l"r #n t#mpul pr"ducer## c"l#.#un#l"r)   Securitatea tertiana este ansam&lul de s#steme cu r"l #n accelerarea #nter-ent##l"r m#!l"acel"r de

secur#tate s# c"nsta #n m#!l"acele de pre-en#re a acc#dentel"r #n lant m#!l"ace de l"cal#.are aaut"-e$#c"lulu# s# m"dul de acces #n #nter#"rul acestu#a) D#n aceasta cate,"r#e fac parte7 s#stemul deapelare #n ca. de ur,enta pr#n <SM s# l"cal#.are pr#n <PS 'ODSLINE( apr#nderea lamp#l"r dea-ar#e m"d de #nter-ent#e a p"mp#er#l"r pentru a#r&a,ur#le adapt#-e)

Lucrarea de faţă se dorete o licenta despre mecatronica sistemului de fr!nare"mai precis este o prezentare a sistemului ABS)

5

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 5/56

#$ Sistemul de fr!nare

#$% &eneralităţi

  S#stemul de fr;nare are r"lul de a reduce -#te.a aut"-e$#cululu# t"tal sau par>#al de #m"&#l#.area aut"-e$#cululu# sta>#"nat sau de as#,urare a une# -#te.e c"nstante la c"&"r;rea une# pante)

Jncet#n#rea sau "pr#rea r">#l"r este "&>#nut= pr#n frecarea ntre un element f#? c"nectat ntr+un fel saualtul cu car"ser#a sau Gas#ul -e$#cululu# 'pl=cu>e de fr;n= sau sa&">#( G# un element s"l#dar cu r">#le nm#Gcare 'd#scur# de fr;n= tam&ur#()  S#stemul de fr;nare tre&u#e s= transf"rme ener,#a c#net#c= n ener,#e cal"r#c= G# s= e-acue.e c;tma# rap#d aceast= c=ldur=) De a#c# re.ult= c= elementele s#stemulu# de fr;nare ntre care e?#st= frecaretre&u#e s= a#&= " &un= re.#sten>= la temperatur= nalt= G# " &un= c"nduct#&#l#tate term#c=)  S#stemele de fr;nare actuale sunt capa&#le s= "&>#n= decelera>## de 4 )))4: msQ pentruaut"tur#sme G# de 4 msQ pentru cam#"ane) Efectul este ma?#m c;nd r">#le sunt fr;nate p;n= la l#m#ta de &l"care)  S#stemul de fr;nare tre&u#e s= ndepl#neasc= urmat"arele c"nd#>## 7+s= as#,ure " fr;nare s#,ur=

+s= as#,ure #m"&#l#.area aut"-e$#cululu# n pant=+s= f#e capa&#l de anum#te decelera>## #mpuse+fr;narea s= f#e pr",res#-= f=r= G"cur#+s= nu neces#te d#n partea c"nduc=t"rulu# un ef"rt prea mare+ef"rtul apl#cat la mecan#smul de ac>#"nare al s#stemulu# de fr;nare s= f#e pr"p"r>#"nal cu decelera>#a pentru a perm#te c"nducat"rulu# s= "&>#n= #ntens#tatea d"r#t= a fr;n=r##+f"r>a de fr;nare s= ac>#"ne.e n am&ele sensur# de m#Gcare ale aut"m"&#lulu#+fr;narea s= nu se fac= dec;t la #nter-en>#a c"nduc=t"rulu#+s= as#,ure e-acuarea c=ldur## ce #a naGtere n t#mpul fr;n=r##+s= se re,le.e uG"r sau c$#ar n m"d aut"mat+s= a#&= " c"nstruc>#e s#mpl= G# uG"r de ntre>#nut)

'n procesul de franare intra ( factori esentiali)

  *actorul mecanic  Incet#n#rea sau "pr#rea r"t#l"r este "&t#nuta pr#n frecarea #ntre un element f#? 'placute de frana sausa&"t#( s# un element s"l#dar cu r"t#le #n m#scare 'd#scur# de frana tam&ur#()  S#stemul de franare tre&u#e sa transf"rme ener,#a c#net#ca #n ener,#e cal"r#ca s# sa e-acue.e catma# rap#d aceasta caldura)De a#c# re.ulta urmat"arele cal#tat# #nd#spensa&#le 7+ " &una re.#stenta la temperatura #nalta + " &una c"nduct#&#l#tate term#ca)

  *actori psi+ologiciTimpul de reactie  Acesta este t#mpul care se scur,e #ntre percept#a "&stac"lulu# s# de&utul efect#- al franar##) Acestt#mp -ar#a.a #n funct#e de #nd#-#d s# #n funct#e de starea ,enerala a "r,an#smulu# este #n med#e de 0@:sec)

 Distanta de oprire

:

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 6/56

  Este d#stanta parcursa pe durata t#mpulu# de react#e plus d#stanta de franare)  Pe de alta parte d#stanta de franare "pt#ma este funct#e 7+ de -#te.a -e$#cululu#+ de c"ef#c#entul de frecare+ de decelerat#a p"s#&#la 'funct#e de caracter#st#ca de franare a -e$#cululu#()

  ,istanta parcursa intr-o secunda

S"ferul tre&u#e sa se adapte.e la c"nd#t##le de traf#c s# la starea drumulu#) Acesta tre&u#e saaprec#e.e d#stantele de "pr#re s# -#te.a l#m#ta de #ntrare #ntr+un -#ra! care sa+# perm#ta c"ntr"lul

-e$#cululu# dupa le,#le f#.#c##) Pe de alta parte c"nd#t#a te$n#ca a -e$#cululu# ramane #nt"tdeauna pr#m"rd#ala 7 am"rt#."are frane starea s# pres#unea de umflare a pneur#l"r)

  ,istanta de oprire a unui .e+icul'Pe s"l uscat cu " decelerat#e de 4 ms / (

4

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 7/56

  *actori fizici  Roata in rotatie si comportamentul vehiculului la franare

  In t#mpul une# franar# daca r"ata se &l"c$ea.a s# derapea.a fara sa se #n-arta e?#sta p#erdere deaderenta) Cum " d#ferenta de aderenta #ntre r"t# e?#sta -e$#culul se asea.a trans-ersal s# #s# urmea.atra#ect"r#a rasuc#ndu+se #n !urul a?e# -ert#cale)  Atunc# cand se el#&erea.a pedala de frana -e$#culul se sta&#l#.ea.a s# re#a " tra#ect"r#e urmandu+s# a?a l"n,#tud#nala d#fer#ta de pr#ma) In acelas# m"d se c"nstata ca d#rect#a de-#ne #n"peranta atunc#cand r"t#le fata sunt &l"cate)

@

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 8/56

#$# Clasificarea sistemelor de fr!nare

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 9/56

%$,upă rolul funcţional

a) Fr;na pr#nc#pal= sau de ser-#c#u 'de p#c#"r(+ncet#neGte sau "preGte aut"-e$#culul aflat n mers+"&>#ne decelera>## ma?#me de 4+4: msQ+ac>#"nea.= asupra tutur"r r">#l"r)

 &) Fr;na de s#,uran>=+perm#te "pr#rea aut"-e$#cululu# n ca.ul n care s#stemul pr#nc#pal de fr;nare se defectea.=+este ac>#"nat= f=r= ca G"ferul s= r#d#ce am&ele m;#n# de pe -"lan)

c) Fr;na de sta>#"nare+as#,ur= #m"&#l#.area aut"-e$#cululu# sta>#"nat n l#psa c"nduc=t"rulu# pe t#mp nel#m#tat+tre&u#e s= a#&= un s#stem de c"mand= pr"pr#u separat de fr;na pr#nc#pal=+une"r# p"ate nl"cu# fr;na de s#,uran>=)

d) Fr;na au?#l#ar=+are acelaG# r"l ca G# fr;na pr#nc#pal=+se ut#l#.ea.= pentru a m=r# efectul fr;ne# pr#nc#pale)

e) Fr;na de ncet#n#re

+ m#cG"rea.= s"l#c#t=r#le G# u.ur#le fr;ne# pr#nc#pale atunc# c;nd se c"&"ar= pante lun,#  G# se ut#l#.ea.= la aut"-e$#culele de mare t"na!)

#$ ,upă forma piesei care se află /n micare de rotaţie fr!nele pot fi7+cu d#sc

  +cu tam&ur  +c"m&#nate)

($ ,upă forma pieselor fi0e" care produc fr!narea pot fi7  + cu sa&">#

+cu d#scur# '"&#Gnu#t sect"are de d#sc(

  + cu &and=  + c"m&#nate. 1$  2n funcţie de tipul mecanismului de acţionare se disting7

+cu ac>#"nare d#rect= la care f"r>a de fr;nare se dat"rea.= e?clus#- f"r>e# e?erc#tate de c"nduc=t"r

+cu ac>#"nare m#?t= la care fr;narea se dat"rea.= at;t f"r>e# e?erc#tate de c"nduc=t"r c;t G#ener,#e# unu# a,ent e?ter#"r ' aer c"mpr#mat sau ule# su& pres#une(

+fr;ne cu ser-"ac>#"nare la care m"mentul de fr;nare apare dat"r#t= unu# a,ent e?ter#"rc"nduc=t"rul a-;nd d"ar r"lul de a re,la #ntens#tatea fr;n=r##)

3$ ,upă locul de amplasare a fr!nei pot fi 7  -fr;ne pe r">#  -fr;ne pe transm#s#e)

#$( Componenţa sistemului de fr!nareJn f#,ura 2 este pre.entat un s#stem clas#c de fr;nare7

1

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 10/56

*ig$#$% Componenta sistemului de franare

Pedala de fr;na transm#te ef"rtul e?erc#tat de p#c#"rul c"nduc=t"rulu# pr#n #ntermed#ulampl#f#cat"rulu# de fr;nare 'ser-"fr;n=( c=tre c#l#ndrul pr#nc#pal de fr;n= ) Aceasta ,enerea.= G#d#str#&u#e l#c$#dul de fr;n= su& pres#une pr#n &l"cul de supape spre fr;nele fa>= G# spate   care ltransf"rm= cu a!ut"rul c#l#ndr#l"r recept"r# n ef"rt mecan#c 'frecare( pentru a ncet#n# "pr# sau#m"&#l#.a r">#le)  As#sten>a la fr;nare sau ampl#f#cat"rul de fr;nare 'ser-"fr;na( este s#tuat ntre pedala de fr;n= G# p"mpa de fr;n= n c"mpart#mentul m"t"r) Ampl#f#cat"rul de fr;nare 'ser-"fr;na( are ca sc"p creGtereaf"r>e# e?erc#tate de c"nduc=t"r asupra p"mpe# de fr;n=) Pr#nc#p#ul c"nst= n crearea une# d#feren>e de pres#une ntre d"u= camere separate de " mem&ran= ,ra>#e 7+ depres#un## d#n ,aler#a de adm#s#e n ca.ul unu# m"t"r pe &en.#n=+ cu a!ut"rul une# p"mpe de -acuum n ca.ul unu# m"t"r d#esel)

  Fr;na de sta>#"nare ac>#"nea.= d#rect pr#n ca&lur# pe fr;nele spate 'cu tam&ur#()

20

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 11/56

#$1 Noţiunea de adereţă

  *orţa de aderentă *a se "pune forţei de deplasare *0 a unu# c"rp n rap"rt cu suprafa>a pecare acesta este aGe.at)  Aceast= f"r>= de aderen>= este func>#e de7

+ f"r>a -ert#cal= 'n"rmal=( care este reac>#unea planulu# la f"r>a de ,reutate a c"rpulu# *z + c"ef#c#entul de aderen>= 'sau de frecare( 4)

F"r>a de

aderen>= se calculea.= cu rela>#a ) FaF.   '/)2(

  Dac= F? U Fa atunc# c"rpul r=mane #m"&#lDac= F?  ≥  VFa  c"rpul -a aluneca)

  Coeficientul de aderentă '( dep#nde de le,=tura pneunatura s"lulu# 'uscat lap"-#>= pl"a#e.=pad= etc() C;te-a -al"r# ale c"ef#c#entulu# de aderen>= sunt pre.entate n tabelul #$%

Tabelul 2.1

#$3 *orţa de fr!nare

22

Tipul drumuluiStarea drumului

uscată umedă Asfalt sau beton nou 0,7….0,8 0,5….0,6

 Asfalt tratat cu criblură 0,6….0,7 0,4….0,5

 Asfalt sau beton uzat, lustruit 0,5….0,6 0,5…0,45

!rum cu piatră cubică 0,4….0,7 0,….0,4

!rum cu pietri" #piatră de r$u% 0,45...0,5 0,4….0,55

!rum cu piatră spartă 0,4….0,5 0,5….0,45

!rum de păm$nt bătătorit 0,65….0,75 0,….0,4

!rum de păm$nt nisipos 0,6….0,7 0,….0,45

!rum cu zăpadă bătătorită 0,&….0,

!rum cu polei sau m$z'ă 0,(….0,&

!rum cu zăpadă ad$ncă 0,&….0,&5

)iri"te 0,7 0,5

*a+i"te cosită 0,7….0,8 0,5….0,6

*a+i"te necosită 0,6….0,7 0,4….0,5

$mp cu arătură proaspătă 0,….0,5

$mp culti-at 0,4….0,6

)la"tină cu -e'etaie 0,&….0,&5

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 12/56

Jn f#,ura /)/ sunt pre.entate f"r>ele G# m"mentele care ac>#"ne.= asupra une# r"># fr;nate 7

 

*ig$#$# *orţele i

momentele careacţioneză asupra unei roţi fr!nate

<R + ,reutatea aferent= r">## fr;nateFf + f"r>a tan,en>#al= ce ac>#"ne.= asupra r">## fr;natef + f"r>a de fr;nare Mf + m"mentul de fr;nare Mr  + m"mentul de re.#sten>= la rulare M# + m"mentul de #ner>#e al r">## Wf  X suma reac>#un#l"r c=## de rulare asupra r">## fr;nate)

  Jn ca.ul n care roata fr!nată este decuplată de la motor f"r>a tan,en>#al= care ac>#"nea.=asupra r">## fr;nate este dat= de rela>#a 7

  5f 65r 75i *f 8 99999 '/)/(

  r

2/

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 13/56

  Dac= pr#n fr;nare se a!un,e la &l"carea r">## atunc# Mr 0 G# M#0 #ar f"r>a tan,en>#al= de-#ne75f 

  *f 8   777    '/)9(r 

  Jn pr"cesul de fr;nare e?#st= urm=t"area ecua>#e de ec$#l#&ru 7

  *f 8:f  7 *rf   "*nde7  F rf   este f"r>a de re.#sten>= la rulare ce apare n pr"cesul de fr;nare f=r= &l"carea r">#l"r   al"area ma?#m= a f"r>e# de fr;nare f ma?  este l#m#tat= de aderen>a r">#l"r fr;nate cu calea derulare )  Jn acest ca.  *f ma08 :f ma08 4 ; <f

*nde7 φ  este c"ef#c#entul de aderen>= d#ntre r"ata fr;nat= G# calea de rulare   Z  f   este suma reac>#un#l"r n"rmale la r">#le fr;nate

Jn ca.ul n care fr!narea are loc fără decuplarea motorului G# cu adm#s#unea m"t"rulu# la mersn ,"l se calcule.= f"r>a tan,en>#al= asupra r">## fr;nate cu rela>#a 7

  5f  6 5r 7 =>' ; >dr@dt 6 5rr

*f 8 777777777777777777777777 unde '/)5(  r 

Y'IZd[r dt( suma m"mentel"r de #ner>#e ale "r,anel"r r"t#r##  Mrr   m"mentul redus la r"ata fr;nat= al re.#sten>el"r d#n m"t"r G# transm#s#e respect#-

m"mentul f"rtel"r e frecare  De"arece Mrr \ Y'IZd[r dt( re.ult= " -al"are ma# mare a f"r>e# tan,en>#ale a r">## fr;nate ceeace arat= c= n ca.ul nedecupl=r## r">## fr;nate de la m"t"r se "&>#ne " ef#cac#tate ma# mare a fr;n=r##ma# ales n pr#ma per#"ad= a fr;n=r##)  Jn ca.ul n care m"mentul de fr;nare Mf  creGte se -a a!un,e la m=r#rea pr"centulu# de pat#nare ar">## fr;nate s#tua>#e ce #nfluen>ea.= asupra aderen>e#)

D#n f#,ura /)9 re.ult= c= aderen>a d#ntre calea de rulare G# r"ata fr;nat= este ma?#m= la " pat#nare par>#al= cupr#ns= ntre /06 ))))906)

  *ig$#$(

.

  Jn ca.ul c;nd pat#narea creGte aderen>a se m#cG"rea.=) Pr#n urmare &l"carea r">#l"r n t#mpul fr;n=r## este de ned"r#t" de"arece n pr#mul r;nd reduce ef#cac#tatea fr;n=r## ap"# p"ate determ#naderaparea r">#l"r G# m=reGte u.ura pneur#l"r)  Aceste pr"&leme a fr;n=r## f=r= &l"carea r">#l"r G# a e-#t=r## derap=r## n t#mpul fr;n=r#l"r deur,en>= le re."l-= A%S+ ul)

29

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 14/56

#$ Parametrii capacităţii de fr!nare a auto.e+iculelor

  Capac#tatea de fr;nare se aprec#a.= cu urm=t"r## parametr#7 decelera>#a ma?#m= la fr;nare t#mpulm#n#m de fr;nare G# spa>#ul m#n#m de fr;nare)

#$$% ,eceleraţia ma0imă la fr!nare

  Jn ca.ul fr;n=r## aut"-e$#cululu# cu am&re#a!ul decuplat c;nd nu este n#c# " le,=tur= ntre m"t"rG# r">#le aut"-e$#cululu# se calculea.= deceleraţia ma0imă absolută af sau relati.ă af rel )

  da  *f 6=D   af  8 - 77777 8 7777777 '/):(  dt  F G ma

unde 7 YR R r ] R  p^R a este suma re.#sten>el"r la na#ntarea aut"-e$#cululu#  R r  X re.#sten>a la rulare

R  p X re.#sten>a la urcarea pante# 'H6I urcare" H-H cobor!re(

  R a X re.#sten>a aerulu#Ff  X f"r>a tan,en>#al= a r">#l"r fr;nate  ma<a, + masa aut"-e$#cululu#  _H X c"ef#c#entul masel"r de r"t#re ale aut"-e$#cululu# n pr"cesul de fr;nare cu

am&re#a!ul decuplat

4&acosJ 6 f&acosJ K &asinJ 6 Sa#

af 8 77777777777777777777777777777777 '/)4(  Fma

Dac= n aceast= rela>#e facem 7

 ma<a, R a0 'fr;nare la -#te.e m#c#( `0 'cale de fr;nare "r#."ntal=( s# _H2 atunc# se "&>#ne 7

af 8g ; >46f  unde ,1 ms/  c"ef#c#ent de aderen>= fc"ef#c#entul de frecare la r"st","l#re a pneulu# pe calea de rulare

  D#n aceast= rela>#e re.ult= c= decelera>#a la fr;narea f=r= &l"carea r">#l"r este ma# mare dec;t nca.ul &l"c=r## r">#l"r)  Dac= t"ate r">#le aut"-e$#cululu# sunt &l"cate pr#n fr;nare 'f0( atunc# se "&>#ne7  af  8 g ; 4 '/)@(

  af ,eceleraţia relati.ă  af rel 8 77   ne d= " aprec#re cant#tat#-= a pr"cesulu# de fr;nare)

g

#$$# Mimpul minim de fr!nare

  Dac= fr;narea aut"-e$#cululu# se face ntre d"u= -#te.e 2 G# /  se p"ate face determ#nareat#mpul m#n#m de fr;nare tf m#n  atfel 7

25

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 15/56

  da da / da 2 X /

dt + XXX + XXXXXXX tf m#n  + XXXXXX XXXXXXX '/)(  af , '^f( 2 , '^f( , '^f(

La fr;narea aut-e$#cululu# pe " cale "r#."ntal= dar fără blocarea roţilor fr;nate re.ult= 7  %

  tf min  8 77777777 unde7 2 este -#te.a #n#>#al= a aut"-e$#cululu# /0 '/)1(  g ; >46f

  Jn rela>##le de calcul ale t#mpulu# m#n#m de fr;nare precum G# n cele ale spa>#ulu# m#n#m defr;nare tre&u#e s= se f"l"seasc= G# coeficientul de eficacitate al fr!nelor  e  care dep#nde de t#pulaut"-e$#cululu# nc=rc=tur= G# felul s#stemulu# de fr;nare)

  Sr  b e  XXX unde7 Sr  este spa>#ul de fr;nare real real#.at '/)20(

  St St spa>#ul te"ret#c de fr;nare)

  Coeficientul eficacităţii fr!nelor  e se ma# def#neGte G# ca rap"rt ntre decelera>#a ma?#m= p"s#&#l= g ; >46f  G# decelera>#a de.-"ltat= n ca.ul une# fr;n=r# -#"lente af. )

  , '^f(  b e  XXXXXXXX '/)22(  af- 

Pentru aut"-e$#culele frecent nt;ln#te coeficientul  e are .alorile cuprinse /n tabelul #$# 

Tipul autovehiculelor 

Fără încărcătură Cu încărcătură maximă

Frână fărărepartitor 

Frână curepartitor 

Frână fărărepartitor 

Frână curepartitor 

 Autoturisme (,& (,0 (,& (,0

 Autocamioane 4...5 t "i autobuze culun'imea p$nă la 7,5 m (,4 (,& (,6 (,&

 Autocamioane "i autobuze de maretona+, troleibuze (,6 (,4 &,0 (,8

)otociclete fără ata" ,scutere "i)otorete (,& / (,5 /

)otociclete cu ata"

(,4 / (,8 /

Ta&elul /)/  Ţ#n;nd seama G# de c"ef#c#entul de ef#cac#tate al fr;nel"r se calculea.= t#mpul m#n#m defr;nare cu rela>#a 7

  b e  2

  tf m#n  XXXXXXXX '/)2/(  , '^f(

b e  2

2:

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 16/56

sau dac= r">#le sunt &l"cate cu rela>#a 7 tf m#n  XXXXXXXX '/)29(  ,

#$$( Spaţiul minim de fr!nare

  Pentru determ#narea spa>#ulu# m#n#m de fr;nare Sf m#n  se pleac= de la e,al#tatea d#ntre ener,#a

c#net#c= a aut"-e$#cululu# la -#te.a 2 G# lucrul mecan#c de fr;nare)  Dac= fr;narea are l"c ntre -#te.ele 2 G# / se scr#e7

  ma  '2/ X /

/(  XXXXXXXXXXXX Sf m#n Ff   Sf m#nmaaf '/)25(  /unde 7 2 G# / sunt l#m#tele de -#te.= ntre care se pr"duce fr;narea ms  ma<a, masa aut"-e$#cululu# fr;nat  Ff   este f"r>a tan,en>#al= la r">#le fr;nate  Re.ulta ca7  2

/ X //

 Sf m#n XXXXXXXXXX pentru ca.ul c;nd b e2 drum "r#."ntalr">#le fr;nate nu sunt &l"cate ' /)2:(  , '^f(

Pe " cale ncl#nat= cu un un,$# ` se "&>#ne 7  2

/ X //

  Sf m#n XXXXXXXXXXXXXXXXXXX unde s+a ne,l#!at re.#sten>a aerulu# '/)24(  / , '^f(c"s` ] s#n`

Dac= se c"ns#der= c"ef#c#entul de ef#cac#tate a fr;nel"r b e 'ta&elul /)/( atunc#7  b e '2

/ X //(

  Sf m#n XXXXXXXXXXXXXXXXXXX '/)2@(

  / , '^f(c"s` ] s#n` Dac= /0 f0 G# `0 atunc# 7b e 2

/

Sf m#n XXXXXXXXXX pentru franarea t"tala cu r"t#le &l"cate de la -#te.e m#c# pe plan "r#."ntal '/)2(  / ,

#$$1 Spaţiul suplimentar de fr!nare

Jn rela>##le de calcul ale pr"cesulu# de fr;nare nu s+a >#nut seama de c"nduc=t"rul aut" G# dec"nstruc>#a s#stemulu# de fr;nare)  Pr"cesul de fr;nare care s= c"n>#n= at;t c"ntr#&u>#a c"nduc=t"rulu# aut" c;t G# cal#t=>#le

aut"-e$#cululu# este pre.entat n figura #$1)

24

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 17/56

  Fig.2.4 Procesul e franare

 Jn figura #$3 este pre.entat= d#a,rama fr;n=r## aut"-e$#cululu#)

a -ar#a>#a -#te.e# aut"-e$#cululu# fr;nat

p Xf"r>a de ap=sare pe pedala de fr;n=*f   Xf"r>a de fr;nare af  X decelera>#a la fr;naret#mp## tO " tF% "tI% >t%8tF%6tI% sunt def#n#># n tabelul ("t#  X este t#mpul n care are l"c fr;narea pr"pr#u+.#s=t( X este t#mpul de sl=&#re a pedale# defr;n= p;n= la anularea f"r>e# de fr;nare

  *ig$#$ 3  ,iagrama fr!nării 

auto.e+iculului

2@

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 18/56

Mabelul #$ (Mimpii corespunzători diagramei fr!nării

  Ţ#n;nd c"nt de t#mp## spec#f#ca># ma# na#nte se calculea.= spaţiul suplimentar Ss  parcurs deaut"-e$#cul n t#mpul nt;r.#er#l"r anal#.ate7

  Ss 8 % ; >tO 6 t% 8% ; tr  unde tr  X este t#mpul t"tal de reac>#e

 #$$3 5ecanisme de actionare a franelor

Transm#terea c"men.## de la pedala par,$#e la frane se p"ate real#.a mecan#c $#draul#c pneumat#c electr#c sau m#?t)

 Actionarea mecanica se real#.ea.a "&#snu#t pr#n s#steme de par,$## s# ca&lur#) In pre.ent ma#este ut#l#.ata la frana de ser-#c#u dat"r#ta un"r de.a-anta!e7  + neces#tatea re,lar## frec-ente

+ apar def"rmat## ale elementel"r u.ur# nec"ntr"la&#le  + randament sca.utSe ma# ut#l#.ea.a d"ar la franele de stat#"nare)

2

Parametrul Timpul !"s# $epine e%

Timpul de reacie alconducătorului auto,t0

0,45...(,0 $rsta ,oboseala "i alcoolemiaconducătorului auto

Timpul scurs din momentul 1nceperii cursei utile apedalei fr$nei p$nă la

 1nceperea aciunii de fr$naret2(

0,&...0,53ocurile din articulaii,re'la+ele

saboilor, elasticitateaconductelor de fr$nă etc.

 nt$rzierea din momentul 1nceperii dez-oltării forei de

fr$nare p$nă la atin'erea-alorii maime, t(

0,(5...0,8

Tipul sistemului de fr$nare#-alori minime pt.fr$ne idraulice"i mecanice "i maime pt. fr$ne

pneumatice%

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 19/56

Astfel ca&lur#le fle?#&#le 5 care real#.ea.a act#"narea franel"r sunt act#"nate de par,$#a de e,al#.are9 act#"nata de le-#erul 2) Im"&#l#.area le-#erulu# #n p".#t#a franat este real#.ata de mecan#smul cucl#c$et /)

21

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 20/56

 Actionarea hidraulica este cea ma# f"l"s#ta + act#"nea.a s#multan pe t"ate franele + randament &un + p"ate f# cu ma# multe c#rcu#te pe punt# sau pe r"t# + cursa reala a pedale# &una + c"nstruct#e s#mpla

 + re,lare us"araDe.a-anta!e + spar,erea une# c"nducte duce la defectarea #ntre,ulu# s#stem + are elast#c#tate la patrunderea aerulu# #n s#stem + sens#&#l la temperaturaS#stemele p"t f# cu s#mplu c#rcu#t sau cu du&lu c#rcu#t)

P"mpa centrala / este cu du&lu c#rcu#t pentru fata s# spate f##nd act#"nata de pedala 2) O sect#une a p"mpe# c"manda franele 5 ale punt## fata #ar a d"ua sect#une c"manda franele ale punt## spate)Supapa de s#,uranta du&la 4 are r"lul de a #."la un c#rcu#t atunc# cand #n acesta apar def#c#ente)

Actionarea mi0ta'$#draul#ca cu ser-"mecan#sm(

/0

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 21/56

 Repartizarea presiunii de franare se efectueaza in diagonala : fiecare circuit de franare actioneaza pe

o roata fata si pe roata spate diagonal opusa.

+ A-anta! 7 "r#care ar f# c#rcu#tul defect p#erderea de ef#cac#tate este c"nstant de :06)+ De.a-anta! 7 #n ca. de defect#une su& act#unea f"rtel"r de franare -e$#culul -a a-ea tend#nta de atra,e spre stan,a sau spre dreapta)

 Actionarea electrica

  Acest c"ncept este #nca #n cercetare s# de.-"ltare f##nd un pas #mp"rtant spre creareaaut"m"&#lulu# 2006 electr#c sau c$#ar a aut"m"&#lel"r c"mplet aut"n"me care nu au ne-"#e de part#c#parea act#-a a c"nducat"rulu#)  F#rma Mercedes a #ncercat #ntr"ducerea unu# astfel de s#stem de franare 2006 electr#c #nsa af"st retras la scurt t#mp de pe p#ata de"arece perf"rmantele efect#-e s# durata de -#ata s+au d"-ed#t a f#cu mult ma# m#c# decat ale franel"r clas#ce cu act#"nare $#draul#ca) In acest d"men#u s+au demarat tre# pr"#ecte de frana electr#ca) *nul de catre f#rma C"nt#nental ce ment#nea s#stemul de franare clas#c pe &a.a de d#scur# de fr#ct#une act#"narea f##nd real#.ata de un m"t"r electr#c pr#n #ntermed#ul unu#reduct"r cu r"l de ampl#f#care a m"mentulu# s# deplasare pr#n #ntermed#ul unu# suru& cu &#le)

  Alte d"ua pr"#ecte de frana electr#ca au f"st demarate separat de f#rmele S#emens DO s#%"sc$) Acestea au -en#t cu un n"u c"ncept de frana electr#ca denum#t Electr"n#c ed,e %rae'E%( ce -a f# pre.entat #n cele ce urmea.a) In urma cumparar## f#rme# S#emens DO de catre f#rmaC"nt#nental pr"#ectul pentru frana electr#ca a f"st s#stat) In cele ce urmea.a este pre.entat t"cma# acest pr"#ect f##nd unul #n"-at"r s# care #n urma testel"r s+a d"-ed#t a f# s# cel ma# ef#c#ent)  S#stemul E% ce era cercetat de f#rma S#emens DO era pr",ramat sa apara #n pr"duct#a deser#e a aut"m"&#lel"r d#n <erman#a #n /00 ca " pr#ma parte a unu# c"ncept ma# lar, num#t HHeC"rner gH) Acest s#stem a f"st c"nceput sa el#m#ne s#stemele $#draul#ce de act#"nare a frane# d#nte$n"l",##le actuale) El lucrea.a pe acelas# pr#nc#p#u ut#l#.at la franarea trasur#l"r trase de ca# unde " pana era ut#l#.ata pentru a &l"ca r"ata) S#stemul E% #nsa se &a.ea.a pe te$n"l",## sen."r#ales"f#st#cate s# electr"n#ca pentru a #mp#ed#ca frana sa se &l"c$e.e s# sa as#,ure " franare f"arte ef#c#enta

s# c"ntr"lata)  Pana f"l"seste ener,#a c#net#ca a aut"-e$#culel"r c"n-ert#nd+" #n ener,#e de franare) Astfel n"ulc"ncept neces#ta d"ar " .ec#me d#n ener,#a necesara #n s#stemele $#draul#ce pentru "&t#nerea aceleas#f"rte de franare) In c#uda ef#c#ente# net super#"are acest n"u c"ncept de frana are de asemenead#mens#un# ma# m#c# ce reduc ,reutatea t"tala a aut"-e$#c"lulu# #ar pr#n el#m#narea re.er-"rulu# s#c"nductel"r pentru l#c$#dul de frana s# a alt"r s#steme se -a el#&era un spat#u de apr"?#mat#- // l#tr# #nc"mpart#mentul m"t"rulu# "fer#nd des#,ner#l"r n"# p"s#&#l#tat#)  De asemen# s#stemul de ant#&l"care a frane# 'A%S( s# s#stemele ad#t#"nale de sta&#l#tate s#as#stenta la franare -"r f# #nl"cu#te de un s"fthare #nte,rat #n s#stemul E%) Acest lucru neces#ta unn"u al,"r#tm care sa pre#a aceste funct## perm#tand n"## frane sa react#"ne.e ma# rap#d decat s#stemulA%S) Astfel daca s#stemul A%S neces#ta #ntre 250 s# 2@0 m#l#secunde pentru at#n,erea f"rte# ma?#mede franare E% neces#ta d"ar 200 ms scurtand astfel d#stanta de franare)  *n -e$#c"l f"l"s#nd s#stemul E% are un m"dul #ntel#,ent separat pentru f#ecare r"ata)M"dulul c"nsta d#ntr+un sa&"t de frana pana s# rulment# c"n#c# transm#s#a pentru cele d"ua m"t"areelectr#ce s# un s#stem sen."r#al pentru detectarea m#scar## s# a f"rte#) Sen."r## mas"ara -#te.a f#ecare#r"t# f"rtele ce apar s# p".#t#a pene# act#"nand frana de apr"?#mat#- " suta de "r# pe secunda sau c$#ar lare."lut## ma# mar#) Cand s"ferul act#"nea.a pedala de frana s#stemul tran.m#te un semnal electr"n#c defranare m"dulel"r #nterc"nectate) Dep#n.and de c#t#r#le sen."r#l"r s# de #ntens#tatea semnalel"r defranare pr#m#te m"t"arele electr#ce deplasea.a pana #n p".#t#a d"r#ta) Aceasta m#scare este real#.ata pr#n rulment# c"n#c# de mare -#te.a alcatu#t# d#n cate-a suru&ur# cu &#le ce presea.a sa&"tul de r"t"r)

/2

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 22/56

  Efectul de franare este unul gHaut"al#mentatHH acumuland f"rta f"arte repede) C"ntr"lul#ntel#,ent el#m#nand r#scul ca pana sa &l"c$e.e acc#dental frana) Pr#nc#p#ul c"ntr"lulu# l",#c de t#pgHfu..BHH'd#fu.( a f"st ad"ptat de la s#stemele cr#t#ce de secur#tate f"l"s#te #n aer"naut#ca s# adaptat pentru ut#l#.area #n #ndustr#a aut")  In f#nal s#stemul E% nu este d"ar pentru franarea #n t#mpul c"ndusulu# putand funct#"na s#ca " frana aut"mata de parcare) Manerul standard al frane# de mana nu ma# este necesar dat f##nd ca

n"ul s#stem pre-#ne aut"m"&#lul de la a se deplasa ne#ntent#"nat) Decuplarea mecan#ca a pedale# defrana p"ate f# ut#l#.ata pentru a reduce sau e-#ta c"mplet pulsat##le pedale# ,res#t #nterpretate atunc#cand s#stemele A%S c"n-ent#"nale sunt act#-ate) Ad#t#"nal decuplarea mecan#ca a pedale# de franarespect#- a frane# are p"tent#alul de a mar# pr"tect#a s"ferulu# #n ."na p#c#"arel"r #n ca.ul unu#acc#dent)  S#stemul E% este capa&#l sa funct#"ne.e al#mentat de la s#stemul electr#c trad#t#"nal de 2/) N"# p"s#&#l#tat# sunt de asemen# desc$#se de"arece acest c"ncept fara parte $#draul#ca neces#ta ma# put#n spat#u #n c"mpart#mentul m"t"rulu# s# pe sas#u) Numarul c"mp"nentel"r s#stemulu# de franaresunt reduse la fel ca s# t#mpul de asam&lare al aut"-e$#c"lulu#)

($ABS >Anti-loc Braing SQstem

($% Scurtă istorie a ABS-ului

  S#stemele A%S au f"st de.-"ltate pentru pr#ma dat= n 21/1 de c=tre p#"n#erul france. na-#a>#e G# aut"m"&#le <a&r#el "#s#n G# erau dest#nate fr;n=r## a-#"anel"r) Jn 21:0 este #ntr"duss#stemul Dunl"p Ma?aret care este nc= n u. la unele m"dele de a-#"ane)  *n s#stem A%S c"mplet mecan#c s+a ut#l#.at n 2140 pe c;te-a aut"m"&#le de curse 'Fer,us"nP11 iensen FF G# pe maG#na e?per#mental= cu trac>#une #nte,ral= F"rd W"d#ac( dar acest s#stem s+ad"-ed#t nes#,ur G# f"arte scump pentru a f# #mplementat pe aut"m"&#le)*n alt s#stem A%S a f"st m"ntat

n 2145 pe Aust#n 200 G# ut#l#.a " supap= care putea m"d#f#ca d#str#&u>#a f"r>e# de fr;nare ntre punteafa>= G# spate c;nd se &l"ca " r"at=)  Jn 21@2 C$rBsler mpreun= cu %end#? C"rp"rat#"n au #ntr"dus pe m"delul C$rBsler Imper#al uns#stem A%S c"mplet c"mputer#.at num#t Sure %rae s#stem care s+a d"-ed#t s#,ur n func>#"nare G#care a f"st d#sp"n#&#l c;>#-a an# dup= aceea)T"t n acelaG# an <eneral M"t"rs a #ntr"dus pe m"deleleCad#llac cu pr"puls#e spate ca " "p>#une un s#stem A%S d"ar pentru puntea spate num#tTracmaster)  Jn 21@: R"&ert %"sc$ a cump=rat c"mpan##le Telefunen G# %end#? G# a nf##n>at c"mpan#aTeld#? G# a f"l"s#t t"ate &re-etele cel"r d"u= c"mpan## ac$#.#>#"natepentru a pune &a.ele unu# s#stemA%S pe care a-ea s=+l sc"at= pe p#a>= c;>#-a an# ma# t;r.#u) F#rmele ,ermane %"sc$ G# Mercedes+%en.au de.-"ltat mpreun= " te$n"l",#e A%S nc= d#n an## @0 dar au #ntr"dus pr#mul s#stem A%S pentru 5

r"># c"mplet electr"n#c n 21@ la cam#"anele Mercedes G# la Mercedes S+Class) Acest s#stem pr"#ectatde Mercedes a f"st #ntr"dus ma# t;r.#u G# pe alte m"dele de maG#n# G# m"t"c#clete)Jn 21 %M b200 a f"st pr#ma m"t"c#clet= d#m lume d"tat= cu un s#stem A%S electr"n#c+$#draul#c)Jn 211/ G#+a lansat pr#mul s#stem A%S pe m"delul ST2200 Pan Eur"pean)Jn 211@ Su.u# a lansat m"delul de m"t"c#clet= <SF2/00SA '%and#t( cu A%S)

//

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 23/56

($# Delaţia alunecare-aderenţăR stabilitatea auto.e+iculului /n timpul fr!nării

  Aut"m"&#lele m"derne sunt ec$#pate cu s#steme de fr;nare perf"rmante G# f#a&#le capa&#le s=at#n,= e?celente -al"r# de fr;nare c$#ar G# la -#te.e r#d#cate) T"tuG# c$#ar G# cele ma# &une fr;ne nu suntn m=sur= s= e-#te reac>##le nec"ntr"late G# " fr;nare e?ces#-= d#n partea c"nduc=t"rulu# maG#n##c"nfruntat cu c"nd#>## de c#rcula>#e cr#t#ce sau cu " s#tua>#e neaGteptat=)

Spec#al#Gt## au est#mat c= 20 6 d#ntre acc#dentele rut#ere au f"st pr"duse dat"r#t= faptulu# c=-e$#culele de-#n nec"ntr"la&#le G# derapea.= ca urmare a &l"c=r## r">#l"r) S#stemul de ant#+&l"ca! alr">#l"r 'A%S( perm#te remed#erea aceste# pr"&leme)

e$#culele ec$#pate cu acest s#stem G# c"nser-= man#a&#l#tatea G# sta&#l#tatea d#rec>#"nal=c$#ar G# n ca.ul fr;nar## -#"lente) S#stemul A%S amel#"rea.= secur#tatea rut#er=) La "ra actual= cl#en>##de aut"m"&#le c"ns#der= s#stemul A%S ca f##nd cea ma# #mp"rtant= "p>#une '406 d#n prefer#n>e(de-ans;nd a#r&a,+ul ':96( G# d#rec>#a as#stat= ':26()  Comportametul dinamic al unu# -e$#cul este le,at n permanen>= de 9 parametr## 7+ c"nduc=t"rul maG#n##+ -e$#culul+ calea de rulare)

  C;nd c"nd#>##le de c#rcula>#e neces#t= ncet#n#rea sau "pr#rea c"mplet= a -e$#cululu# 'fr;naren"rmal= sau de ur,en>=( c"nduc=t"rul tre&u#e s= ac>#"ne.e asupra 7+ pedale# de fr;n=+ -"lanulu# pentru a e-#ta "&stac"lele ap=rute n fa>a lu#)  e$#culul reac>#"nea.= cu a!ut"rul fr;nel"r care -"r e?erc#ta un cuplu pe d#fer#tele r"># cre;ndastfel f"r>ele de fr;nare)  Opr#rea -e$#cululu# este t"tdeauna c"nd#>#"nat= de 7+ &una aprec#ere a c"nduc=t"rulu# ca t#mp G# ca d".are a reac>##l"r sale)+ r=spunsul pr"mpt al -e$#cululu#)+ starea car"sa&#lulu# care def#neGte n#-elul de aderen>= al an-el"pel"r)

Delaţia alunecare@aderenţă Alunecarea se calculea.= astfel 7

Alunecarea 200×

vV 

 6 -#te.a -e$#cululu# - -#te.a r">## fr;nate)

Fig.&.1

/9

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 24/56

 

*ig$($#

  Dac= alunecarea creGte peste " anum#t= -al"are f"r>a de aderen>= scade) %l"ca!ul une# r"># estede asemenea "&>#nut cu " alunecare de 200 6)

Alunecarea G# f"r>a de aderen>= sunt str;ns le,ate dec# pentru a "&>#ne cea ma# &un= f"r>= deaderen>= ntre an-el"p= G# G"sea este necesar s= se at#n,= " anum#t= -al"are de alunecare) Aceast=alunecare pr"-"ac= n sc$#m& " u.ur= a an-el"pel"r)  Se remarc= faptul ca n cur&e are l"c " creGtere #mp"rtant= a alunec=r## p;n= la &l"ca!ul r">## ceeace pr"-"ac= " d#m#nuare a f"r>e# de aderen>= l"n,#tud#nal= #ar pe de alta parte pr"-"ac= n e,al=m=sur= " sc=dere f"arte #mp"rtant= a f"r>e# de aderen>= trans-ersal= X G# astfel p"s#&#l#tatea derap=r##laterale creGte)

De asemenea dac= se pr#-eGte -e$#culul n t"tal#tate &l"ca!ul r">#l"r d#n fa>= pr"-"ac= " p#erdere a j d#r#!a&#l#t=>## k -e$#cululu# #ar &l"ca!ul r">#l"r spate pr"duce " p#erdere a sta&#l#t=>##acestu# -e$#cul 'apare r#scul de r=suc#re()

C"nstat=m c= " alunecare s#tuat= n !urul a /0 6 d= un &un c"mpr"m#s ntre sta&#l#tatea G#man#a&#l#tatea d#rec>#"nal= a f"r>e# de fr;nare)

  Dac= aut"m"&#lul d"tat cu A%S se afl= n cur&= G# se pr"duce " fr;nare de ur,en>= -e$#cululr=m;ne pe tra#ect"r#a #mpus= de c"nduc=t"r n :6 d#n s#tua>##) Jn a&sen>a A%S+ulu# numa# 96 d#n

/5

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 25/56

-e$#cule r=m;n pe tra#ect"r#a #mpus=) 

Concluzie)

  Dac= se a!un,e la &l"carea r">#l"r n t#mpul une# fr;n=r# -#"lente atunc# se -a p#erde " mare parte d#n aderen>= ceea ce -a c"nduce la 7

/ d#m#nuarea ef#cac#t=>## fr;n=r## G# a sta&#l#t=>## -e$#cululu#/  p#erderea man#a&#l#t=>## d#rec>#"nale/ creGterea d#stan>e# de "pr#re)

  F"r>a de fr;nare ma?#m= este "&>#nut= atunc# c;nd pneur#le sunt la l#m#ta de aderen>=) Cu c;tf"r>a de aderen>= -a f# ma# mare cu at;t d#stan>a de "pr#re -a f# ma# scurt=) Cu sc"pul de a remed#aaceste 9 #nc"n-en#ente este necesar s= se l#m#te.e f"r>a de fr;nare la " -al"are c"respun.=t"are une#alunec=r# ntre pneu G# s"l de "rd#nul a /0 6)  Ar f# #lu."r#u s= ne ,;nd#m c= un G"fer c$#ar f"arte antrenat n ca.ul une# fr;n=r# jde pan#c=ks= a#&= reac>##le adec-ate care ar perm#te d".area f"r>e# de fr;nare adec-at=) Jn f#,ur#le 9)9 G# 9)5 sunte?empl#f#cate ca.ur#le fr;n=r## de ur,en>= cu ABS >fig$($( G# fără ABS >fig$($1

*ig$($( 

Jn m"mentul '2( are l"c fr;narea &rusc= n m"mentul '/( are l"c -#rarea r">#l"r d#rect"are #ar n

ult#mul m"ment '9( se pr"duce e-#tarea "&stac"lel"r) Pr#nc#palul a-anta! al fr;n=r## cu A%S esteaGadar men>#nerea aut"-e$#cululu# pe d#rec>#a d"r#t= c$#ar G# n t#mpul fr;n=r## de ur,en>=)

/:

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 26/56

 

*ig$($1

Jn m"mentul '2( are l"c fr;narea &rusc= #ar n m"mentul '/( sunt -#rate r">#le d#rect"are) Dat"r#t= &l"c=r## r">#l"r la fr;nare d#rec>#a -e$#culu# nu p"ate f# c"ntr"lat=) Jn c"nclu.#e n l#psa A%S+ulu# nca.ul fr;n=r## de ur,en>= cu &l"carea r">#l"r d#rec>#a aut"-e$#cululu# nu p"ate f# c"ntr"lat=)

($( Principiul de funcţionare al ABS-ului

  Pr#nc#p#ul de func>#"nare al unu# d#sp".#t#- A%S este pre.entat n f#,ura 9):)  Astfel per#"ada t2+p;n= n A se numeGte fa.a de acti.are n care c"nduc=t"rul apas= pedala defr=n= -#te.a per#fer#c= a r">## scade 'a( n t#mp ce pres#unea d#n c#rcu#tul de fr;nare creGte '&( #ar r"atancepe s= f#e decelerat='c() Punctul A c"respunde at#n,er## f"r>e# tan,en>#ale ma?#me 'd() Jn a&sen>aA%S+ulu# pres#unea d#n s#stem -a c"nt#nua s= creasc= a!un,;ndu+se la &l"care 'punctul F() Jn ca.ulA%S+ulu# #med#at ce se trece de punctul A ncepe fa.a de descărcare n care deG# c"nduc=t"rulapas= pe pedal= pres#unea d#n s#stem scade '."na + f#, &( ca urmare decelerarea r">#l"r scade'."na + f#,)c()

  Jn punctul ncepe fa.a de izolare pe parcursul c=re#a pres#unea n s#stem este c"nstant= '+Wf#,) &(la " -al"are ma# m#c= dec;t cea care duce la &l"carea r">##) Aceast= fa.= durea.= p;n= c;nddat"r#t= deceler=r## r">## G# ap"# acceler=r## e# pat#narea scade su& -al"area "pt#m=) Jn punctul W ncepe

fa.a de reacti.are pe parcursul c=re#a pres#unea d#n c#l#ndr## de fr;n= scade accelera>#a creGte d#n n"uG# c#clul de func>#"nare a d#sp".#t#-ulu# ant#&l"care se re#a) C"manda d#sp".#t#-ulu# A%S este dat=  pr#n calculat"r de decelera>#a sau accelera>#a r">## pra,ul S2 sta&#l#nd m"mentul nceper## fa.e# de#."lare #ar pra,ul S/ sta&#l#nd nceputul fa.e# de react#-are) *n A%S #deal ar tre&u# s= men>#n= f"r>atan,en>#al= spec#f#c= la -al"area ma?#m= ns= pract#c nu se p"ate "&>#ne func>#"narea pulsat"r#e aA%S+ulu# reduce ef#cac#tatea fr;n=r## fa>= de ca.ul #deal 'suprafa>a a f#, d( dar " mareGte fa>=de &l"carea r">## 'suprafa>a & f#,)d()

/4

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 27/56

*ig$($3 Principiul de functionare al ABS

/@

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 28/56

  Jn f#,ura 9)4 este pre.entat s#mpl#f#cat un s#stem A%S n t#mpul func>#"n=r## G# anume n ca.ulc;nd r"ata de cul"are r"G#e se afl= pe " suprafa>= alunec"as=)

 

*ig$($ Sistem ABS in timpul functionarii

  Jn t#mpul fr;n=r## de ur,en>= r"ata r"G#e afl;ndu+se pe " suprafa>= alunec"as= t#nde s= se &l"c$e.e ca urmare -#te.a un,$#ular= a r">## -a sc=dea n c"mpara>#e cu -#te.ele un,$#ulare alecel"rlalte r">#) Calculat"rul A%S+ulu# cule,e aceast= #nf"rma>#e de la f#ecare r"at= cu a!ut"rul

traduct"arel"r de -#te.= un,$#ular= c"mpar= -#te.ele un,$#ulare ale cel"r patru r"># G# c"nstat= c= r"atade cul"are r"G#e are " -#te.= un,$#ular= ma# m#c= n c"nsec#n>= -a transm#te m"dulat"rulu# de pres#une dec#.#a dea m#cG"ra pres#unea de fr;nare la r"ata r"G#e pr#n c"manda une# electr"-al-e )  Deasemenea c;nd calculat"rul A%S+ulu# s#mte c= -#te.a un,$#ular= a r">## de cul"are r"G#ecreGte G# de-#ne e,al= cu -#te.ele cel"rlalte r"># p"ate c"manda m"dulat"rulu# de pres#une creGterea pres#un## de fr;nare la aceast= r"at=) Acest lucru este p"s#&#l dat"r#t= une# p"mpe $#draul#ce ac>#"natede un m"t"r electr#c care face &l"c c"mun cu m"dulat"rul de pres#une) Acest c#clu de sc=dere G#creGtere a pres#un## de fr;nare de desf=G"ar= cu " -#te.= de p;n= la :0 . pentru A%S+ur#le actuale)

/

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 29/56

 

*ig$($$ Deglare ABS

  Jn f#,ura 9)@ se "&ser-= c= n t#mpul une# fr;n=r# putern#ce A%S+ul ncearc= s= men>#n= " -al"are aalunec=r## n !ur de /0 6)

Pentru afaceaceasta el ncearc= s= men>#n= pres#unea de fr;narec"nstant= dendat= cealunecarea a!un,e la aceast= -al"are'ntr+ade-=r de la un anum#t pra, al alunec=r## capac#tatea d#rec>#"nal= a -e$#cululu# este f"arte multd#m#nuat=()

  Ap"# dac= alunecarea c"nt#nu= s= creasc= -a sc=dea pres#unea de fr;nare pentru a readucealunecarea su& /0 6) K# astfel se desfas"ara t"at= fa.a de re,lare)Sc"pul este de a reduce c;t ma# mult ampl#tud#nea "sc#la>##l"r G# de a m=r# frec-en>a l"r 

($1 Elemente componente ale subansambluluimecatronic ABS

 

/1

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 30/56

Captor .iteză

C"ntact"r STOP

ACCELEDT5EMDUlongitudinal i sau trans.ersal

Capt"r curs= pedal=

F*NCŢIA A%S

ELECTROANEadmisie i e.acuare

POMPĂ ELECTRICĂ

Mart"r G# SP

Al#mentare DIA<

F*NCŢIA AF*

Calculator ABS

($1$% Captorii de .iteză ai roţii

E?#st= d"u= fam#l## de capt"r# de -#te.= a# r">## 7  +capt"r## pas#-#  +capt"r## act#-#)

($1$%$% Captorii pasi.i

90

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 31/56

 

*ig$($$Captorul pasi.

  Captorul pasiv nu este al#mentat) El func>#"nea.= dup= pr#nc#p#ul #nduc>#e#) Capt"rul c"n>#ne d"#ma,ne># permanen># G# " nf=Gurare '&"&#n=() Flu?ul ma,net#c se m"d#f#c= dat"r#t= trecer## d#n>#l"r c"r"ane# d#n>ate #ar -ar#a>#a c;mpulu# ma,net#c care tra-ersea.= &"&#na ,enerea.= " tens#une

alternat#-= s#nus"#dal= a c=re# frec-en>= este e,al= cu -#te.a r">##) A-em ne-"#e de " anum#t= -#te.= dedef#lare a d#n>#l"r '-#te.= r"at=( pentru a se "&>#ne un semnal de f"rm= c-as#s#nus"#dal= la &"rneletraduct"rulu# 'n ,eneral " -#te.= de : X 20 m$()  Frec-en>a G# ampl#tud#nea semnalulu# sunt -ar#a&#le cu -#te.a de r"ta>#e  Numa# ampl#tud#nea semnalulu# se m"d#f#c= "dat= cu ntref#erul

($1$%$# Captorii acti.i 

92

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 32/56

 *ig$($V$ Captor acti.

 Captorii activi sunt al#menta># de c=tre calculat"r) E# func>#"nea.= dup= pr#nc#p#ul m=sur=r## unu#

c;mp ma,net#c) Jn c"rpul capt"rulu# se ,=seGte un element sens#&#l electr"n#c) Flu?ul ma,net#c estem"d#f#cat pr#n def#larea d#n>#l"r une# c"r"ane d#n>ate)

ar#a>#a c;mpulu# ma,net#c care tra-ersea.= partea act#-= a capt"rulu# ,enerea.= un semnal de#eG#re rectan,ular a c=ru# frec-en>= este pr"p"r>#"nal= cu -#te.a r">##)

Ampl#tud#nea semnalulu# este c"nstant= "r#care ar f# -al"area de ntref#er p;n= la " -al"are dentref#er ma?#m=) La aceasta -al"are de ntref#er ma?#m= semnalul c"respunde une# -#te.e a r">## e,al=cu .er")

Pe -e$#cule p"t f# m"ntate d"u= t#pur# de c"r"an= d#n>at= X clas#ce 'r"># f"n#ce( G# ma,net#ce'c"r"an= ma,net#c=() C#t#rea #nf"rma>#e# -a f# efectuat= de c=tre un capt"r cu efect ALL pentru "c"r"an= clas#c= sau de c=tre un capt"r MA<NETO+REWISTI pentru cealalt=)Cu a!ut"rul acest"r capt"r# se p"t c#t# -#te.e ale r">#l"r de p;n= la 0 m$

M"ntarea pe -e$#cul a unu# capt"r cu efect ma,net"+re.#st#- presupune " m"d#f#care la n#-elulrulmentulu# r">## acestu#a ad=u,;ndu+#+se c"r"ana '>#nta( ma,net#c=)

9/

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 33/56

*ig$($%O$

  Capt"rul '%( este f#?at n fa>a >#nte# ma,net#ce ,ra>#e unu# #nel de f#?are '#( m"ntat pe fu.et=)Aceasta perm#te ca ntref#erul ntre capt"r G# >#nta ma,net#c= s= r=m;n= c"nstant)  Ţ#nta ma,net#c= 'F#,)9)22( se pre.#nt= su& f"rma une# succes#un# de p"l# N"rd G# Sud) La f#ecare#n-ersare a p"l#l"r pr#n fa>a capt"rulu# se #n-ersea.= G# c;mpul ma,net#c) Aceasta creea.= " m"d#f#carea #ntens#t=>## c;mpulu#)

*ig$($%%$

($1$# Captorul '$L$S$

99

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 34/56

Inf"rma>#a pr#m#t= de la acest capt"r este " tens#une de t#p t"tul sau n#m#c ceea ce nseamn= c=#nf"rma>#a de decelerare nu apare dec;t de la un anum#t pra, al decelera>#e)Capt"rul este c"st#tu#td#n d"u= c"mutat"are pendulare care c"rect m"ntate pe aut"m"&#l -"r f# nc$#se n s#tua>#a unu#rula! n"rmal sau rula! cu accelerare sau decelerare sc=.ute)C;nd pra,ul este dep=G#t c"ntactele se-"r desc$#de) M"ntarea capt"rulu# se face c;t ma# apr"ape de centrul de mas= al aut"m"&#lulu#)

*ig$($%# Captorul '$L$S$

($1$( Captorul analogic 

95

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 35/56

 

masă

Al#mentare Tens#une -ar#a&#l= Mas=

  Inf"rmat#a pr#m#t= de la acest capt"r este " tens#une -ar#a&#l= pr"p"r>#"nal= cu accelera>#asau decelera>#a aut"m"&#lulu#) Jn ,eneral numa# #nf"rma>#a de decelera>#e este ut#l#.at= decalculat"r)

*ig$($%($ Captorul analogic

  Calculat"rul A%S furn#.ea.= #nf"rma>#a de -#te.= tutur"r calculat"arel"r cu care se afl= n#nterc"ne?#une 'ta&l"u de &"rd *CE #n!ec>#e re,ulat"r de -#te.= d#rec>#e as#stat= -ar#a&#l)))( astfel7+pr#n re>eaua mult#ple?at=+pr#ntr+" le,=tur= f#lar= pentru s#stemele ne#ncluse n re>eaua mult#ple?at=)

  Pentru aceasta este necesar ca un#tatea de c"mand= a A%S+ulu# s= n-e>e cu prec#.#ec#rcumfer#n>a an-el"pel"r) De aceea se pr",ramea.= #nde?ul ta$#metr#c)Aceast= #nf"rma>#e -a duce lasupr#marea capt"rulu# clas#c de -#te.= s#tuat la n#-elul cut#e# de -#te.e) Calculul -#te.e# aut"m"&#lulu#se face pe &a.a -#te.el"r r">#l"r G# a an-el"pel"r ut#l#.ate)

3.4.4 Contactorul STOP

9:

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 36/56

Calculator ABS

'nformaţie

Alimentare

Pedală de fr!nă

Este un capt"r de t#pul t"tul sau n#m#c G# are r"lul de a #nf"rma calculat"rul n -ederea#ntr=r## n ,ard= a func>#e# A%S) Inf"rma>#a este f"l"s#t= de calculat"r G# pentru a dep#sta sursa dedecelera>#e a aut"m"&#lulu# ' putem a-ea fr;na de m;n= tras= sau r"at= &l"cat= d#n d#-ersem"t#-e)Dac= s#stemul se afl= n fa.a de re,lare #ar c"nduc=t"rul el#&erea.= pedala de fr;n=semnalul transm#s pr#n c"ntact"r perm#te calculat"rulu# s= p=r=seasc= rap#d aceast= fa.=)

Jn ca.ul defect=r## c"ntact"rulu# s#stemul func>#"nea.= n c"nt#nuare pentru c= #nf"rma>##le pr#nc#pale sunt cele de -#te.= r"at=)

Captorul pentru cursă pedală frână

*ig$($%1$ Captorul pentru cursa pedalei de frana

Acest capt"r se nt;lneGte la s#stemele TEES I d#n pr#ma ,enera>#e)R"lul s=u este acela de a determ#na pra,ur#le de punere G# sc"atere d#n func>#"nare a

,rupulu# electr"p"mp=)

94

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 37/56

T"t"dat= el perm#te ca s#stemul A%S s=XG# ntrerup= func>#"narea dac= pedala de fr;n= esteap=sat= ma# mult de un anum#t pra,) Traduct"rul este de t#p re"stat plasat la n#-elulser-"mecan#smulu# de fr;nare) Curs"rul s=u se afl= s"l#dar#.at n m#Gcare cu d#afra,maser-"mecan#smulu#) Inf"rma>#a de p".#>#e pedal= de fr;n= este dat= calculat"rulu# su& f"rm= dere.#sten>= -ar#a&#l=) Calculat"rul al#mentea.= n curent c"nt#nuu capt"rul G# determ#n= p".#>#a pedale# pr#n c=derea de tens#une pe capt"r)

($1$3 e+iculele cu 1 roţi motoare

*ig$($%3$ Captorul de acceleratie

  Pe un -e$#cul cu 5 r"># m"t"are apare " pr"&lem= supl#mentar=) Jntr+ade-=r lan>ul c#nemat#cde transm#s#e lea,= r">#le ntre ele) Jn fa.a de fr;nare aderen>a la cele 5 r"># p"ate d#fer# ma# ales pe uns"l cu aderen>= sla&= s#tua>#e n care una d#n r"># -a a-ea tend#n>= de &l"care) Acest lucru -a duce G# latend#n>a de &l"care a cel"rlalte r"># n t#mp ce mas#na este #n m#scare)  Calculat"rul nu -a putea anal#.a &l"carea une# r"># pr#n rap"rt cu alt= r"at= G# nu -a #ntra nfa.a de re,lare) Este necesar= " #nf"rma>#e supl#mentar= pentru a cun"aGte decelera>#a r">#l"r n rap"rtcu cea a -e$#cululu#) Se ut#l#.ea.= un capt"r de accelera>#e 'capt"r anal",#c( m"ntat apr"ape de centrulde ,reutate al -e$#cululu#)Atunc# c;nd -#te.a une# r"># de-#ne d#n n"u semn#f#cat#-= calculat"rul -a putea apl#ca d#n n"u " strate,#e)

($1$ Blocul ABS

9@

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 38/56

*ig($%$ Blocul ABS

Blocul ABS '%(  'F#,)9)24( estec"mpus d#n7

&rupul+idraulic '#(  'electr"-ane p"mp= $#draul#c= m"t"r de p"mp= acumulat"r de !"as= pres#une clapet= de ant#+retur()Calculatorul '(()  Aceste d"u= elemente dup= m"del p"t f# nl"cu#te #ndependent)

9

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 39/56

*ig$($%$ &rupul +idraulic

($1$$% &rupul +idraulic

  <rupul $#draul#c 'F#,)9)2@( c"n>#ne 7 cele "pt electr"-ane ale r">#l"r '%(  p"mpa $#draul#c= '#()

  F#ecare r"at= d#spune de d"u= electr"-ane 7 una de adm#s#e desc$#s= n repaus una de e-acuare nc$#s= n repaus)

($1$$%$%$ *uncţionarea ,r upului +idraulic

  Se d#st#n, ma# multe s#tua>## n care se p"ate afla la un m"ment dat ,rupul $#draul#c 7

%$ 2n repaus" fără a se acţiona pedala de fr!nă >*ig$($%

  Jn p".#>#a de repaus clapetele centrale ale c#l#ndrulu# pr#nc#pal sunt desc$#se f=c;nd le,=tura

d#ntre camerele d#n am"nte G# d#n a-al) Electr"-anele de adm#s#e sunt desc$#se electr"-anele dee-acuare susunt nc$#se)

91

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 40/56

*ig$($%$ *nctionarea grupului +idraulic

%$ Pedala de frana#$ Ser-"frana

($ C#l#ndrul pr#nc#pal s# re.er-"rul de l#c$#d de frana1$ C#rcu#t pr#mar 3$ C#rcu#t secundar $ P"mpa $#draul#ca s# m"t"rul e#$ Clapeta ant#+retur $ Electr"-ane de adm#s#e fata stan,adreaptaV$ Elecrt"-ane de e-acuare fata stan,adreapta%O$ Electr"-ane de e-acuare spate stan,adreapta%%$ Electr"-ande de adm#s#e spate stan,adreapta%#$ R"ata fata stan,a%($ R"ata spate dreapta

%1$ R"ata fata dreapa%3$ R"ata spate stan,a%$ Acumulat"r# de !"asa pres#une

50

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 41/56

*r!narea clasică  >*ig$($%V

*ig$($%V$ *ranarea clasica

  Pr#n ac>#"narea pedale# de fr;n= cu a!ut"rul p#c#"rulu# se sta&#leGte " pres#une $#draul#c=un#f"rm= n am&ele c#rcu#te G# se determ#n= un cuplu de fr;nare pr"p"r>#"nal cu ef"rtul apl#cat)Electr"-anele G# p"mpa r=m;n n repaus)

($ *r!narea cu reglare ) faza de menţinere a presiunii >*igura ($#O

52

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 42/56

*ig$($#O$ *ranarea cu reglare

  Jn ca.ul n care alunecarea r">## adep=G#t pra,ul calculat"rul p#l"tea.= electr"+-ana deadm#s#e '(nc$#.;nd+" G# astfel se #."lea.= c#l#ndrul pr#nc#pal'(( de etr#erul '%#( alr">##)

CreGterea

 pres#un## de fr;nare n fr;n= de-#ne #mp"s#&#l=)

 

1$ *r!narea cu reglare ) faza de scădere a presiunii >*igura ($#%

5/

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 43/56

*ig$($#%$*ranarea cu

reglare

  Aceast= fa.= nu #nter-#ne dec;t dac= efectul fa.e# de men>#nere a pres#un## n+a f"st suf#c#ent pentru a e-#ta creGterea alunec=r## r">## 'per#c"l de &l"care a r">##()Electr"-ana de adm#s#e '( r=m;ne nc$#s=) S#multan electr"-ana de e-acuare 'V( se desc$#de G# p"mpa $#draul#c= '( se pune n func>#une)

Sc=derea pres#un## se efectuea.= #nstantaneu ,ra>#e acumulat"rulu# de !"as= pres#une '%()Ac>#unea p"mpe# perm#te s= refule.e l#c$#dul nma,a.#nat n acumulat"r spre c#l#ndrul pr#nc#pal)Acumulat"r## de !"asa pres#une ser-esc d"ar pentru a a&s"r&# creGter#le de de&#t n t#mpul c=der## de pres#une)

P"mpa refulea.= l#c$#dul de fr;n= d#n acumulat"r## de !"as= pres#une spre c#rcu#tul de fr;nare'c#l#ndrul pr#nc#pal sau c#l#ndr## recept"r# a# r">#l"r n func>#e de fa.a de func>#"nare a electr"-anel"r de adm#s#e()

  Desc$#derea electr"-anel"r de e-acuare pr"-"ac= " c"&"r;re a pedale# func>#"narea p"mpe#,enerea.= " r#d#care a pedale# de fr;n=) C"m&#narea acest"r d"u= efecte pr"-"ac= " m#Gcare a pedale#care -#&rea.= G# semnalea.= c"nduc=t"rulu# c= " re,ular#.are este n curs)

3$ *r!narea cu reglare ) faza de cretere a presiunii >*igura ($#%

  Electr"-ana de e-acuare se nc$#de G# electr"-ana de adm#s#e se desc$#de) C#l#ndrul pr#nc#paleste d#n n"u #n le,atura cu fr;na r">##)Al#mentarea $#draul#c= se efectuea.= ,ra>#e c#l#ndrulu# pr#nc#paldar de asemenea pr#n #ntermed#ul p"mpe# n ca.ul n care acumulat"rul nu ar f# ,"l)

59

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 44/56

Concluzie

  D#st#n,em tre# fa.e 7+men>#nerea pres#un##)+sc=derea pres#un##)

+creGterea pres#un##)

  Aceste 9 fa.e 'men>#nere sc=dere G# creGtere de pres#une( c"nst#tu#e " re,lare A%S) Cu c;t num=rulde re,l=r# A%S este ma# mare cu at;t re,larea pres#un## de fr;nare este ma# f#n=)

($1$$#$ Calculatorul ABS-ului >*igura ($##

*ig$ ($##$ Calculatorul ABS

 Calculat"rul c"n>#ne 7

+electr"n#ca G# pr",ramul de ,est#une a s#stemulu# '%(

+&"&#nele de c"mand= ale elctr"-anel"r '#()

  Calculat"rul de A%S ndepl#neGte urm=t"arele funcţii 7

%$ Re,larea pres#un## de fr;nare)#$ Supra-e,$erea c"mp"nentel"r electr"n#ce ale s#stemulu#)($ Mem"rarea defectel"r ap=rute)

55

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 45/56

%$Deglarea presiunii de fr!nare )

  Jn func>#e de #nf"rma>##le pr#m#te de la capt"r## de -#te.= a# r">#l"r calculat"rul A%S determ#n=alunecarea f#ec=re# r">#) De ndat= ce una d#ntre ele t#nde s= se &l"c$e.e el c"mand= atunc#electr"-anele ,rupulu# $#draul#c)  Calculat"rul c"mand= electr"-anele G# p"mpa $#draul#c= ut#l#.;nd 7

  Viteza vehiculului  ) Calculat"rul determ#n= -#te.a -e$#cululu# f=c;nd med#a -#te.el"r cel"r 5 r">#)Aceast= med#e este num#t= -#te.a de refer#n>=) #te.a de refer#n>= este calculat= cu a!ut"rul#nf"rma>##l"r furn#.ate de capt"r## r">#l"r dac= -e$#culul este ec$#pat cu 5 capt"r#) Pentru -e$#culeleec$#pate cu / capt"r# ma# este necesar un capt"r de accelera>#e care part#c#p= la determ#narea -#te.e#de refer#n>=) Pentru -e$#culele 55 acest t#p de capt"r determ#n= dac= -e$#culul este n m#Gcare)  Acceleraţia şi deceleraţia fiecrei roţi ) Inf"rma>##le m=surate de capt"r sunt transf"rmate electr#c G#anal#.ate n paralel pr#n d"u= m#cr"pr"ces"are) Dup= pr"cesare semnalele de #eG#re as#,ur= c"mandaelectr"-anel"r G# a m"t"rulu# de p"mp=) El calculea.= -#te.a de refer#n>= a -e$#cululu# rap"rtat= ladecelera>#a 'sau accelera>#a( r">#l"r 'capt"r# de -#te.= a# r">#l"r( G# n c"nsec#n>= deduc;nd alunecarea)

#$Supra.eg+erea componentelor sistemului )

  La pr#mul demara! al m"t"rulu# de ndat= ce -e$#culul dep=GeGte " -#te.= dat= 'n !ur de 20m$( calculat"rul c"mand= 7

cele electr"-ane m"t"rul p"mpe#)

  Aceasta perm#te s= se c"ntr"le.e func>#"narea ,rupulu# $#draul#c) Dat"r#t= aceste# strate,## lan#-elul pedale# de fr;n= sunt percept#&#le -#&ra>## sla&e asem=n=t"are cu re,larea A%S)

($5emorarea defectelor )

  La punerea c"ntactulu# calculat"rul testea.= t"ate c"mp"nentele electr"n#ce ca G# t"ate

#nf"rma>##le pr#m#te) Aceasta pr"-"ac= apr#nderea mart"rulu# de A%S n ta&l"ul de &"rd) Dac= n#c# undefect nu este detectat mart"rul se st#n,e 9 secunde ma# t;r.#u) C;nd mart"rul este apr#ns calculat"rulde A%S nu ma# re,lea.= pres#unea de fr;nare s#stemul de fr;nare rede-#ne unul clas#c 'pentru A%S+ur#le de t#p ad#>#"nal()  Jn func>#e de decelera>#a calculat= de calculat"r acesta p"ate act#-a apr#nderea lum#n#l"r desemnal#.are t#mp de c;te-a secunde cu sc"pul de a alerta ce#lal># G"fer# d#n traf#c c= -e$#culul fr;nea.=-#"lent)  O dat= pra,ul de decelera>#e at#ns calculat"rul A%S tr#m#te " cerere de apr#ndere a lum#n#l"r desemnal#.are *n#t=>## Centrale a&#taclu '*C( pr#n re>eaua mult#ple?at= a -e$#cululu#) *C+ulc"mand= apr#nderea ap"# st#n,erea l=mp#l"r de semnal#.are 'n m"d aut"mat()

($3 Deţeaua multiple0ată

  D#n ce n ce ma# mult calculat"arele de A%S sunt le,ate #n re>eaua mult#ple?ata a -e$#cululu#)Aceasta perm#te 7 sc$#m&ul ma# &un de #nf"rma>##

5:

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 46/56

d#a,n"st#cul calculat"rulu#

 

Fig.&.2&. 'eteaua multiplexata a vehicolului

  Dac= se efectuea.= " ncercare rut#er= cu testerul de d#a,n"st#c &ranGat la calculat"rul A%S p"t s= sur-#n= d"u= s#tua>## 7

  +de la un anum#t pra, '- \ 20 m$( calculat"rul de A%S #ese d#n m"dul d#a,n"st#c pentru a+G#relua presta>##le u.uale '%"sc$ :)9(  +calculat"rul r=m;ne n m"dul d#a,n"st#c el nu ma# G# as#,ur= "&l#,a>##le 'e?emplu C"nt#nentalTe-es Mb40()

#$ CAN BUS 7 e0emplu de magistrală serială /n automobil W,U5O1aX

De.-"ltarea CAN a nceput "dat= cu #mplementarea unu# num=r t"t ma# mare de d#sp".#t#-eelectr"n#ce n aut"-e$#culele m"derne) E?emple de astfel de d#sp".#t#-e sunt s#stemele demana,ement al m"t"rulu# suspens##le act#-e A%S c"ntr"lul cut#e# de -#te.e c"ntr"lul farur#l"raerul c"nd#>#"nat a#r&a,+ur#le G# nc$#derea central#.at= 'f#,)9)/5()

54

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 47/56

*ig ($#1 CAN Bus pentru conectarea subsistemelor /n automobil

C"ntr"ller Area Neth"r 'CAN( este un pr"t"c"l de c"mun#ca>#e ser#al care as#,ur=c"ntr"lul d#str#&u#t n t#mp real cu un mare ,rad de s#,uran>=) A f"st de.-"ltat #n#>#al de f#rma%"sc$ care de>#ne G# l#cen>a CAN n ult#ma parte a an#l"r 210) Este standard#.at pe plan#nterna>#"nal de Internat#"nal Standard#.at#"n Or,an#.at#"n 'ISO( G# de S"c#etB "f Aut"m"t#-eEn,#neers 'SAE()

CAN de -#te.= mare are la &a.= standardul ISO 221 'rate de transm#s#e de p;n= la 2M&#t( E?tens## n spec#f#ca>##le /A and /% 'dat"r#t= cer#n>el"r pr"duc=t"r#l"r de $ardhare(Vd#fer#te lun,#m# ale #dent#f#cat"r#l"r '/A cu #dent#f#cat"r# de 22 &#># /% cu #dent#f#cat"r# de /1 &#>#(

CAN de -#te.= m#c= 'rate de transm#s#e V2/: b&#t( se &a.ea.= pe ISO 22:21+/ *n alt         

standard este C#A DS+20/7 standard#.e.= ratele de transm#s#e '&aud+rates( G# t#mp## #mpuG# pentrutransm#terea &#>#l"r G# sta&#leGte c"nduct"r## c"nect"r## G# l#n##le de putere)CAN /n auto.e+icule)

!A" CA#  clasa % 'are la &a.= standardul ISO 22:21+/( cu p;n= la 9/ de n"dur# este#mplementat n spa>#ul #nter#"r al -e$#cululu# G# lea,= c"mp"nente ale Gas#ulu# G#electr"n#ca dest#nat= c"nf"rtulu#

!A" CA#  clasa C 'are la &a.= standardul ISO 221( cu p;n= la 90 de n"dur# este#mplementat pentru c"nectarea G# c"ntr"lul m"t"rulu# a transm#s#e# a fr;n=r## suspens#e#

CAN este pr"t"c"lul cel ma# ut#l#.at n aut"-e$#cule G# aut"mat#.=r#) Cele ma# #mp"rtanteapl#ca>## pentru CAN sunt aut"m"&#lele -e$#culele ut#l#tare G# aut"mat#.=r#le #ndustr#ale) Alte

apl#ca>## ale CAN se re,=sesc la trenur# ec$#pamentemed#cale aut"mat#.area cl=d#r#l"r ec$#pamente electr"casn#ce G# aut"mat#.area &#r"ur#l"r)

Concepte de bază

Structura l#n##l"r CAN &us l#ne G# n#-elele de tens#une care c"respund cel"r d"u= st=r# alema,#strale# X d"m#nant s# reces#- sunt pre.entate n f#,ura @)

5@

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 48/56

*ig$($#3$ Liniile i ni.elele de tensiune ale CAN Bus >'ST %%V

5

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 49/56

  Propietăţi ale CANIat= c;te-a d#ntre cele ma# remarca&#le pr"p#et=># ale CAN7

Pr#"r#.area mesa,el"r7  Identificatorul (identifier) def#neGte " pr#"r#tate stat#c= a mesa!ulu# nt#mpul accesulu# la ma,#stral=) Atunc# c;nd ma,#strala este l#&er= "r#care un#tate p"ate demaranceperea une# transm#ter## unu# mesa!) Dac= ncep s= transm#t= s#multan d"u= sau ma# multeun#t=># c"nfl#ctul de acces pe ma,#stral= este re."l-at pr#n ar&#trarea &#t cu &#t ut#l#.;nd

#dent#f#cat"rul) Mecan#smul ar&#tr=r## ,arantea.= c= nu se p#erde n#c# t#mp n#c# -re" #nf"rma>#e) Pe parcursul ar&#tr=r## f#ecare transm#>=t"r c"mpar= n#-elul &#tulu# transm#s cu n#-elul e?#stent pema,#stral=) Dac= n#-elele sunt e,ale un#tatea c"nt#nu= s= transm#t=) Dac= ea transm#te un n#-elreces#- G# ma,#strala m"n#t"r#.ea.= un n#-el d"m#nant un#tatea p#erde ar&#trarea G# tre&u#e s=se retra,= f=r= a ma# transm#te un s#n,ur &#t) Acest s#stem de ar&#trare c"nceput spec#al pentruaut"-e$#cule perm#te re."l-area un"r e-en#mente de #mp"rtan>= ma# mare n func>#"nareamaG#n## care neces#t= " dec#.#e ma# rap#d= pr#"r#tar fa>= de e-en#mente pentru care dec#.##le ma# p"t nt;r.#a)

Mult#master7 Ma,#strala nu presupune " #erar$#.are a n"dur#l"r c;nd ma,#strala estel#&er= "r#care un#tate p"ate ncepe transm#terea unu# mesa!) *n#tatea cu mesa!ul cel ma# pr#"r#tar -a c;Gt#,a accesul la ma,#stral=)

S#,uran>=: Pentru a real#.a cea ma# mare s#,uran>= n transferul datel"r n f#ecare n"d alma,#strale# CAN sunt #mplementate m#!l"ace putern#ce pentru detectarea er"r#l"r semnal#.areaacest"ra G# aut"+-er#f#care)

C"ne?#un#: Le,=tura ser#al= de c"mun#ca>#e CAN este " ma,#stral= la care p"t f# c"nectateun anum#t num=r de un#t=>#) Acest num=r nu are " l#m#t= te"ret#c= l#m#ta pract#c= f##nddeterm#nat= de t#mp## de nt;r.#ere G#sau c"nsumul de putere pe ma,#stral=) N"dur#le ma,#strale#nu au adrese spec#f#ce adresa #nf"rma>#e# f##nd c"n>#nut= n #dent#f#cat"rul mesa!ulu# transm#s G#n pr#"r#tatea acestu#a) Num=rul n"dur#l"r p"ate f# m"d#f#cat d#nam#c f=r= ca acest lucru s= pertur&e c"mun#ca>#a d#ntre celelalte n"dur#)

Rata de transm#s#e: #te.a CAN p"ate f# d#fer#t= n d#fer#te s#steme dar pentru un anum#ts#stem rata de transm#s#e este f#?at= G# c"nstant=)

1$ Standul ABS

51

M"t"r deantrenare

%utuc r"ata

Calculat"rulA%S

P"mpa defrana

%l"culA%S

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 50/56

  Standul A%S s#mulea.a c"nd#t##le de funct#"nare reale ale unu# s#stem de franare cu A%S aflat pe un aut"-e$#cul)  M"dul de funct#"nare a standulu# este urmat"rul7

%$  S#stemul A%S este al#mentat de la " &ater#e aut" de 2/)#$  Pentru a funct#"na standul este ne-"#e de " &ater#e de 2/ &#ne #ncarcata s# " pr#.a de 90($  Dupa ce a f"st c"nectat la reteaua de curent s# la &ater#e se p"rneste m"t"rul electr#c tr#fa.at

acesta act#"nand &utuc## r"t#l"r se apasa pedala de frana astfel &utuc## r"t#l"r se franea.a s# se &l"c$e.a s#stemul A%S f##nd #nact#- astfel s#stemul de franare de-en#nd unul clas#c)1$  %utuc# de r"ata care s#mulea.a puntea fata a mas#n## sunt antrenat# de un m"t"r as#ncr"n

tr#fa.at pr#n #ntermed#ul une# transm#s## pr#n cuea)3$  Pentru a s#mula franarea cu s#stem A%S se p"rneste s#stemul A%S ap"# se p"rneste m"t"rul

electr#c dupa care se act#"nea.a pedala de frana astfel se pr"duce " franare a punt## fata ducandla " d#ferenta de -#te.e #ntre cele d"ua punt#s#stemul ses#.ea.a d#ferenta s# #nter-#ne #n pr"cesul de franare pr#n c"nd#t#"narea f"rte# de franare ducand la apar#t#a -#&tat#e# pedale# defrana )

  In urma masurat"r#l"r sa c"nstatat ca s#stemul de electr"-al-e act#"nea.a cu "frec-enta #ntre9:))))))50.)

1$ 5otorul de antrenare

*ig1$% 5otor de antrenare

  M"t"rul de antrenare este un m"t"r electr#c as#ncr"n tr#fa.at cu r"t"r #n scurt c#rcu#t s# esteec$#pat cu d"ua c"r"ane d#ntate pentru sen."r## de -#te.a acesta s#muland puntea spate aaut"-e$#c"lulu#)  M"t"rul electr#c este act#"nat pr#n #ntermed#ul unu# c"ntact"r de t#p AC9 care funct#"nea.a dupasc$ema electr#ca d# f#,ura)5)/

:0

C"r"anad#mtata

Sen."r -#te.a

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 51/56

*ig$ 1$# Sc+ema de comanda a pornirii directe a unui motor asincron trifazat nere.ersibil

  In sc$ema de c"manda se remarca pre.enta separat"rulu# I s# a c"ntact"rulu# L pe c"l"ana def"rta) T"t"data pentru pre-en#rea re,#mulu# de suprasarc#na a f"st pre-a.ut s# releul term#c RS)

Sc$ema de act#"nare #nclude &ut"anele de c"manda p"rn#t P s# "pr#t O) Dupa #nc$#derea separat"rulu#I pr#n apasarea &ut"nulu# P se al#mentea.a cu ener,#e electr#ca &"&#na c"ntact"rulu# L) Aceasta #nc$#dec"ntactele de f"rta s# al#mentea.a astfel m"t"rul cu ener,#e electr#ca) C"nc"m#tent dupadepresur#.area &ut"nulu# P al#mentarea &"&#ne# L se ment#ne pr#n c"ntactul au?#l#ar L5) Opr#ream"t"rulu# se real#.ea.a pr#n apasarea &ut"nulu# de c"manda O care #ntrerupe al#mentarea &"&#ne# Lfapt urmat #med#at de desc$#derea c"ntactel"r de f"rta ale c"ntact"rulu# L) In ca.ul apar#t#e#suprasarc#n## de durata releul term#c RS desc$#de c"ntactul n"rmal #nc$#s)

Circuitul +idraulic  Pentru a "pera asupra s#stemulu# de fr;nare se apl#c= " f"r>= de ap=sare pe pedala de fr;n=deplas;nd t#!a p#st"nul ser-"mecan#smulu#) Ser-"mecan#smul ampl#f#c= f"r>a de ap=sare pe pedal= G# "

transm#te p#st"nulu# p"mpe# centrale) P"mpa central= face c"n-ers#a f"r>e# d#n t#!= n pres#une) Celed"u= p#st"ane ale p"mpe# central= m=resc pres#unea l#c$#dulu# de fr;n= d#n c"nducte care se transm#tema# departe &l"culu# $#draul#c al s#stemulu# A%S s# ap"# fr;nel"r cu d#sc) Jn ca.ul une# a-ar## la unuld#ntre c#rcu#te s#stemul r=m;ne func>#"nal dat"r#t= celu# de+al d"#lea c#rcu#t) Re.er-"rul cu l#c$#d defr;n= c"nectat la p"mpa central= are r"lul de a c"mpensa fluctua>##le de -"lum de l#c$#d d#n s#stemulde fr;nare)

:2

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 52/56

*ig$1$( Circuitul +idraulicButucul rotii

  *ig$1$1 Butucul rotii

  Pe &utucul r"t## este m"ntat d#scul de frana care #mpreuna cu etr#erul s# placutele de franaf"rmea.a un mecan#sm de franare ) Acest mecan#sm funct#"nea.a dat"r#ta pres#un## l#c$#dulu# care#ntra #n c#l#ndrul de frana s# determ#na deplasarea placutel"r de frana ) Etr#erul este m"ntat f#? fata ded#scul de frana astfel pr#n stran,erea d#sculu# de catre placutele de frana se pr"duce frecare care ducela franarea r"t##) T"t pe &utucul r"t## se ,asesc s# sen."rul de -#te.a al s#stemulu# A%S s# c"r"anad#ntata)

:/

%l"cul$#draul#c

Etr#er cud#sc defrana

Ser-"mecan#sm

C"nducte

P"mpa

centrala

D#sc defrana

Etr#er 

Placutefrana

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 53/56

Calculatorul ABS

*ig$1$3$ Calculatorul ABS

  Calculat"rul A%S are r"lul de a cule,e #nf"rmat##le furn#.ate sen."r# pr"ces"rea l"r cua!ut"rul s"ftulu# s# luarea de dec#.## pr#-#nd m"dul #n care se face franarea r"t#l"r aut"tur#smulu#)T"t"data calculat"rul detectea.a s# mem"rea.a defectele care apar #n cadrul s#stemulu# s# a-ert#.ea.ac"nducat"rul aut" pr#n #ntermed#ul un# semnal lum#n"s)  S#stemul A%S d#spune de ma# mul># mart"r# G# a-ert#.ar# transm#se ta&l"ulu# de &"rd) AceGt#a perm#t ut#l#.at"rulu# s= -er#f#ce &una func>#"nare a acest"r func>##)Jn t"ate ca.ur#le r"lul calculat"rulu#de A%S este de a st#n,e mart"r## as"c#a>#) D#n acest m"t#- dac= se de&ranGea.= calculat"rul mart"r##d#n ta&l"ul de &"rd se apr#nd)

  In ta&elul de ma# !"s sunt s#ntet#.ate cau.ele de apr#ndere ale mart"r#l"r 7

(artori asocia)i func)iilor *+, Cau-e

uncia A9S iesita dinfunctie

:

alculatorul de A9S se află 1n modul dia'nostic

: ::

;ndeul taimetric nu estepro'ramat

  Z 7 mart"rul cl#peGte la / .  ZZ 7 mart"rul cl#peGte la .

:9

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 54/56

*ig$1$ Sc+ema electrica a sistemului ABS

:5

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 55/56

3$Concluzii

  S#stemul A%S G#+a man#festat ut#l#tatea G# este rec"mandat "r#c=ru# t#p de aut"-e$#c"l)  S#stemul A%S a!ut= la p=strarea d#rec>#e# de parcurs dar nu este suf#c#ent) As#,ur= ant#+pat#narea dar nu p=strea.= n t"tal#tate parcursul d"r#t de c"nduc=t"r) Perfec>#"narea s#stemulu# neces#t= #ntr"ducereaESP+ulu# G# a ASR+ulu#' Accelerat#"n Sl#p Re,ulat#"n( astfel nc;t aut"m"&#lul s= p=stre.e tra#ect"r#a

d"r#t= de c"nduc=t"r G# s= demare.e f=r= pat#nare)Jncep;nd d#n /001 t"ate -e$#c"lele au d#n fa&r#c= ca G# d"tare standard d#sp".#t#-e A%S) Acestlucru -a reduce semn#f#cat#- numarul -#ct#mel"r cau.ate de acc#dente rut#ere n spec#al n randul p#et"n#l"r)  Jncep;nd cu /02/ ca G# d"tare standard -a f# #ntr"dus G# Esp+ul 'S#stemul Electr"n#c de C"ntr"l alSta&#l#t=>##()

Jn pre.ent se pune un mare accent pe s#,uran>a n traf#cul rut#er G# se #n-estesc sume #mp"rtante ncercetarea G# de.-"ltarea s#stemel"r de s#,uran>a atat pas#-= c;t G# act#-=)

::

7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

http://slidepdf.com/reader/full/mecatronica-sistemelor-de-franare 56/56

Bibliografie

2) C"mun#cate de presa ale S#emens DO pr#-#nd s#stemul E%)

/) Fla-#an FarcaG N"te de curs *)T)<$)Asac$# X IaG# /0019) Paul Cr"he Electr"n#c ed,e %raes S#,nal Future Electr#c Cars n"- /0045) <$)Fr=>#l= Calculul G# c"nstruc>#a aut"m"&#lel"r E)D)P)+ %ucureGt# 21@@:) as#le Necul=#asa M#Gcarea aut"-e$#culel"r Ed) P"l#r"m X IaG# 21144) $ttp7c"mBmanele)?$"st)r"#st"r#e)$tm@) $ttp7hhh)dr#-#n,fast)nettec$n"l",BA%S)$tm) $ttp7en)h##ped#a)"r,h##Ant#+l"co&ra#n,osBstem1) $ttp7hhh)preal#,n)c"m#ma,es&raes222)!p,


Recommended