Home >Documents >marius proiect

marius proiect

Date post:08-Jul-2015
Category:
View:186 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:

COLEGIUL TEHNIC PAUL DIMO GALATI

Circuitele centralelor termoelectrice

Profesor indrumator: Stanciu Gabriela

Absolvent : Oprea Marius-Cornel clasa a XIII-a B

1

ARGUMENT

Caracteristicile ciclului abur-apa sunt definite precum urmeaza: -temperatura apei la intrarea in economizorul cazanului; -temperatura si presiunea aburului la intrarea in turbine; -temperatura si presiunea aburului la iesirea din corpul de inalta presiune al turbinei (inainte de supraincalzirea intermediara in cazan) -temperatura si presiunea aburuluidupa supraincalzirea intermediara in cazan (la intrarea in corpul de medie presiune al turbinei) -eventual,caracteristicile aburului inainte si dupa a doua supraincalzire intermediara. Numarul prizelor este fixat in asa fel sa se realizeze un compromis intre obtinerea unui randament optim,care ar duce la cresterea numarului de prize si a pretului de cost al instalatiei,care creste o data cu numarul prizelor. Preincalzirea apei de alimentare a cazanului se imparte in asa fel incat ridicarea temperaturii sale sa fie cam aceeasi in timpul trecerii sale prin fiecare preincalzitor (20-30C). Degazorul,singurul preincalzitor prin amestec al circuitului regenerativ ,este alimentat cu abur de prizele 4 sau 5, cateodata de priza 3.Numarul prizelor variaza de la 5 la 6,pentru puteri de 50 de MW, la 7,8 si chiar 9 pentru puterile mari (250 la 600 MW) Preincalzitoarele se impart in doua grupe : a) preincalzitoarele alimentate de prize a caror presiune de abur este mai mica decat presiunea prizei destinate incalzirii degazorului ;aceste preincalzitoare sunt numite de joasa presiune(J.P).Ele sunt strabatute de apa care vine de la condensatorul turbinei si este refulata in degazor de catre pompele de condensat.Presiunea de refulare permite,tinand seama de

2

presiunea bitului de apa condensata corespunzator sarcinii nominale. Condensatul de la preincalzitoarele de J.P. este evacuat in cascada pana la condensator sau,cateodata este reinjectat in circuitul apei de o pompa de condensat secundar ; b) preincalzitoarele alimentate de prize al caror abur este la o presiune superioara presiunii aburului de la priza degazorului.Aceste preincalzitoare se numesc de inalta presiune (I.P.).Ele sunt strabatute de apa refulata de catre pompele de alimentare la o presiune superioara celei existente in tamburul cazanului . Condensatul preincalzitoarelor de I.P. este evacuat in cascada in degazor cu sau fara pompa intermediara. Observatie : Pentru a obtine o buna functionare a pompelor de alimentare ,este necesar ca presiunea apei la aspiratia pompelor sa fie suficienta,de ordinul a 5 pana la 6 bari ,ceea ce necesita : a) fie de a se monta rezervorul de alimentare la inaltime rezultand : in unele cazuri , dificultati de introducere a condensatului de la preincalzitoarele de I.P. la degazor o ridicare a presiunii la refularea pompei de condensat sau necesitatea de a se instala pompe suplimentare pentru a mari presiunea apei dupa refularea pompei de condensat ; b) fie in cazul cand rezervorul este la mica inaltime ,instalarea unor pompe auxiliare,antrenate de catre motoarele pompelor de alimentare si o refuleaza la o presiune convenabila in aspiratul pompei de alimentare

3

CUPRINS

Cap.1 : Instalatie de preincalzire a apei de alimentare la blocurile de 50MW-E.D.F. pag 3 Cap.2 : Vaporizatoare Inlocuirea pierderilor din circuitul apaabur Tipul de vaporizatoare folositepag 13 CAP. 3 : CONSTRUCTIA PREINCALZITOARELORpag25 NORME DE PROTECTIE A MUNCII IN CADRUL CIRCUITELOR CENTRALELOR TERMOELECTRICE..pag 33 Bibliografie .pag 36

4

Cap.1 : Instalatie de preincalzire a apei de alimentare la blocurile de 50MW-E.D.F.Caracteristicile acestor blocuri : Aburul la intrarea in turbina : -presiune ..80 la 90 bari -temperatura..500 la 520C -fara supraincalzirea intermediara a aburului : -numarul prizelor : 5 pana la 6 (aburul extras este saturat la prizele 1-2-3) Figura 24 reprezinta circuitul regenerativ al blocurilor de 50MW din centrala Nantes-Chevire.Circuitul regenerativ are sase prize : Debitul aburului I.P. stinge 185 tone/ora/admisia turbinei. Presiunea aburului I.P. este de 87 bari. Temperatura aburului supraincalzit este de 520C. Degazorul este alimentat cu abur de la priza 3. Temperatura apei de alimentare la intrarea in economizor este de 232C. Schema indica caracteristicile aburului pentru fiecare priza.

Instalatia de preincalzire regenerativa a apei de alimentare de la turbinele VPT-50-3 montate in R.S.RomaniaTurbina de 50MW de tip VPT-50-3 sunt montate in trei centrale de termoficare din R.S.Romania :CET Brazi,CET Bucuresti Sud si CET Borzesti. La aceste centrale a fost adoptata pentru legatura intre cazane si turbine schema cu bara colectoare de abur. Turbinele sunt de tip condensatie si prize reglabile,fara supraincalzire intermediara,parametrii aburului la intrarea in turbina fiind urmatorii : -temperatura aburului supraincalzit este de 560C. -presiunea aburului supraincalzit : 130 ata Turbinele au doua prize reglabile la urmatoarele presiuni : -priza industriala : 10 16 ata ; -priza de termoficare : 0,5 2,5 ata5

In figura 25 au fost indicate caracteristicile aburului la prizele fixe si reglabile pentru urmatorul regim de functionare al turbinei : 50 MW 115 t/h livrare de abur la priza industriala ; 86 t/h livrare de abur la priza de termoficare. Circuitul regenerativ cuprinde sapte trepte de preincalzire,dintre care cinci preincalzitoare sunt alimentate din prizele fixe ale turbinei,iar doua(preincalzitorul 2 J.P. si 5 I.P.)sunt alimentate in paralel cu consumatorii termici de la prizele reglabile. Degazoarele de 6 ata sunt alimentate de la priza reglabila industriala. Condensatul preincalzitoarelor I.P.(7 si 6)este evacuat in cascada pana la preincalzitorul 5.Din acest preincalzitor condensul poate urma doua cai : a) poate fi trimis la degazoarele de 6 ata b) poate continua cascada prin evacuare in preincalzitorul urmator PJP Condensatul preincalzitoarelor de J.P. si 3 este dirijat tot in cascada pana la P.J.P.2,de unde poate fi trimis in continuare la condensator sau preluat de o pompa de condensat secundar si reintrodus in circuit intre P.J.P. 2 si P.J.P. 3 Condensatul PJP este evacuat direct la condensator (prin sifon). Temperatura apei de alimentare la intrarea in economizor variaza de la 212C(50 MW pura condensatie)la circa 242C(pentru debitul maxim 370 t/h la intrarea in turbina )

Instalatia de preincalzire a apei de alimentare la blocurile de 115 MW EDFCaracteristicile acestor blocuri sunt apropiate de urmatoarele valori : Abur I.P. la admisia turbinei : -presiune 124 bari ; -temperatura 542C ; Abur supraincalzit intermediar : -temperatura 542C. Sunt sapte prize.Aburul extras de la priza 6 este desupraincalzit intr-un preincalzitor 6 bis , ridicand temperatura apei ce iese din preincalzitorul 7.Temperatura apei de alimentare la intrarea in cazan este de 246C6

Degazorul este alimentat cu abur de la prizele 4 sau 5 . Figura 26 da schema grupurilor de 115 MW ale centralei din Ambes,cu caracteristicile diferitelor prize ;degazorul primeste abur de la priza 4.Pompele de alimentare sunt echipate cu pompe auxiliare . Condensatul din preincalzitorul 7 este dirijat catre preincalzitorul 6.Condensatul din preincalzitoarele 7 si 6 se adauga la condensatul din preincalzitorul 5 si intreaga cantitate este trimisa direct la degazor. Condensatul din preincalzitoarele 3 si 2 se evacueaza in cascada pana lapreincalzitorul 1.Tot condensatul acestor preincalzitoare este trimis direct intre condensator si aspiratia pompei de condensat. Figura 27 reprezinta variante adoptata pentru evacuarea condensatului din preincalzitoarele unui grup apartinand centralei Nantes-Chevire.Condensatul de la preincalzitoarele I.P. 7-6-5 este reunit preincalzitorul 5 si trimis de o pompa de condensat secundara in degazor .Se intampla la fel cu condensatul din preincalzitoarele 3 si 2 , care se evacueaza in cascada in preincalzitorul 1.Intreaga cantitate de condensat este refulata de o pompa de condensat secundar incercuita apei condensate la iesirea preincalzitorului 1. In figura 28 este prezentata schema circuitului regenerativ la blocurile centralei din Montereau.Degazorul este alimentat cu abur din priza 5. Evacuarea condensatului din preincalzitoarele de 1.P. si J.P. se face fara pompa de condensat secundar. Pompele de alimentare nu sunt echipate cu pompe de prealimentare (Buster).

Instalatia de preincalzire a apei de alimentare la blocurile de 200 MW-L.M.Z.,montate la centrala electrica BorzestiBlocurile de 200 MW montate la centrala electrica Borzesti sunt blocuri de condensatie cu supraincalzire intermediara.Aburul produs de cazan are urmatoarele caracteristici : abur supraincalzit la intrare in turbina : 130 ata ; 565C abur dupa supraincalzirea intermediara -21,3ata -565 C Turbina are sapte prize fixe pentru preincalzirea apei de alimentare pana la 242C.De la aceste prize sunt alimentate preincalzitoarele de J.P.,degazoarele de 6 ata si trei preincalzitoare de I.P.7

In circuitul regenerativ sun incluse si recuperatoarele de caldura (racitoarele) de la ejectorii de baza si cele care utilizeaza caldura de la etansarile cu labirinti ale turbinei . Condensatul preincalzitorului 3 de J.P. este evacuat intr-un racitor,unde este racit cu o parte din condensatul de baza prelevat incainte de preincalzitor. Degazoarele de 6 ata sunt alimentate cu abur din priza 5. Antrenarea pompelor de alimentare se face cu motoare electrice (3 x 4000 kw),asigurandu-se pe bloc o rezerva de debit de 50% (o pompa de 40 t/h). Caracteristicile aburului la prize sunt indicate in figura 29 (datele corespund regimului de functionare la putere nominala cu parametrii nominali si temperatura apei de racire de +10C). Fiecare preincalzitor de I.P. este prevazut cu desupraincalzitor si cu racitor de condensat. Condensatul preincalzitorului 1

Embed Size (px)
Recommended