+ All Categories
Home > Documents > Manual Tehnic IBM

Manual Tehnic IBM

Date post: 14-Jul-2015
Category:
Upload: paulo-robert-soceanu
View: 138 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 70

Transcript

NetVista

Referin rapid

Interior: - Siguran , garan ie i alte note - Setare calculator - Recuperare software - Depanare i diagnoz - Ajutor i service IBM

NetVista

Referin rapid

Not nainte de a folosi aceste informa ii i produsul pe care-l suport, nu uita i s citi i Note de siguran pe pagina v, Anex A, Informa ii privind garan ia pe pagina 29 i Anex B, Observa ii pe pagina 45.

Prima edi ie (August 2002) Copyright International Business Machines Corporation 2002. Toate drepturile rezervate.

CuprinsNote de siguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Observa ie baterie cu litiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Informa ii siguran modem . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Declara ia de conformitate laser . . . . . . . . . . . . . . . . viii Ajutor suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Capitol 1. Pregtirea spa iului de lucru . . . . . . . . . . . . . 1 Confort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Utilizarea tastaturilor fr fir i a conectorilor USB . . . . . . . . . . . 3 Capitol 2. Setarea calculatorului . Pornire . . . . . . . . . . Terminarea instalrii software. . . . Realizarea unor opera ii importante . . Instalarea altor sisteme de operare . . Oprirea calculatorului . . . . . . Notarea informa iilor despre calculator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . 8 . . 9 . . 9 . . 10 . . 10 . . 10

Capitol 3. Software de recuperare . . . . . . . . . . . . . . 13 Realizarea unei recuperri software. . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rezolvarea problemelor de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . 14 Recuperarea sau instalarea driver-elor de dispozitive . . . . . . . . . . 15 Capitol 4. Depanare i diagnoz Depanare de baz . . . . . . IBM Diagnosticare avansat . . . Coduri de eroare . . . . . . Coduri sonore POST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . 22

Capitol 5. Ob inerea de suport i service . . . . . . . . . . . . 23 Ob inerea informa iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ob inerea de suport i service . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cumprarea de servicii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . 27 Anex A. Informa ii privind garan ia . . . . . . . . . . . . . 29 Perioada de garan ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Service n garan ie i suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Declara ia IBM de Garan ie limitat Z125-4753-06 8/2000. . . . . . . . . 35 Anex B. Observa ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Observa ii ieire TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Copyright IBM Corp. 2002

iii

Mrci comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observa ii emisii electronice . . . . . . . . . . . . . . . Cerin ele Comisiei Federale de Comunica ii (FCC) i companiei de telefoane Not referitoare la cablul de alimentare . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

46 46 49 52

iv

NetVista: Referin rapid

Note de siguran PERICOL Curentul electric de la alimentare, telefon i cablurile de comunicare poate fi primejdios. Pentru a evita riscul unui oc: v Nu conecta i sau deconecta i nici un cablu i nu executa i procese de instalare, ntre inere sau reconfigurare a acestui produs n timpul unei furtuni electrice. v Conecta i toate cablurile de alimentare la o priz electric cuplat corespunztor i mpmntat. v Conecta i la prize cuplate corespunztor orice echipament care va fi ataat acestui produs. v Atunci cnd este posibil, folosi i numai o mn pentru a conecta sau deconecta cablurile de semnal. v Niciodat nu porni i un echipament atunci cnd exist semne de foc, ap sau deteriorri structurale. v Deconecta i cablurile de alimentare ataate, sistemele de telecomunica ii, re elele i modemurile nainte de a deschide carcasele dispozitivelor, n afara cazului n care vi se indic altfel n procedurile de instalare i configurare. v Conecta i i deconecta i cablurile aa cum este descris n urmtorul tabel atunci cnd instala i, muta i sau deschide i caracase pentru acest produs sau pentru dispozitive ataate.Pentru a conecta: 1. Opri i toate echipamentele. 2. Mai nti conecta i cablurile la dispozitive. 3. Lega i cablurile de semnal la conectori. 4. Introduce i cablurile de alimentare n prize. 5. Porni i dispozitivul. Pentru a deconecta: 1. Opri i toate echipamentele. 2. Mai nti scoate i cablurile de alimentare din prize. 3. Scoate i cablurile de semnal din conectori. 4. Scoate i toate cablurile din dispozitive.

PERICOL Le courant lectrique provenant de lalimentation, du tlphone et des cbles de transmission peut prsenter un danger. Pour viter tout risque de choc lectrique : v Ne manipulez aucun cble et neffectuez aucune opration dinstallation, dentretien ou de reconfiguration de ce produit au cours dun orage.

Copyright IBM Corp. 2002

v

v Branchez tous les cordons dalimentation sur un socle de prise de courant correctement cbl et mis la terre. v Branchez sur des socles de prise de courant correctement cbls tout quipement connect ce produit. v Lorsque cela est possible, nutilisez quune seule main pour connecter ou dconnecter les cbles dinterface.; v Ne mettez jamais un quipement sous tension en cas dincendie ou dinondation, ou en prsence de dommages matriels. v Avant de retirer les carters de lunit, mettez celle-ci hors tension et dconnectez ses cordons dalimentation, ainsi que les cbles qui la relient aux rseaux, aux systmes de t lcommunication et aux modems (sauf instruction contraire mentionne dans les procdures dinstallation et de configuration). v Lorsque vous installez, que vous dplacez, ou que vous manipulez le prsent produit ou des priphriques qui lui sont raccords, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et dconnecter les diffrents cordons.Connexion: 1. Mettez les units hors tension. 2. Commencez par brancher tous les cordons sur les units. 3. Branchez les cbles dinterface sur des connecteurs. 4. Branchez les cordons dalimentation sur des prises. 5. Mettez les units sous tension. Dconnexion: 1. Mettez les units hors tension. 2. Dbranchez les cordons dalimentation des prises. 3. Dbranchez les cbles dinterface des connecteurs. 4. Dbranchez tous les cbles des units.

vi

NetVista: Referin rapid

Observa ie baterie cu litiuATEN IE: Pericol de explozie dac bateria este nlocuit incorect. La nlocuirea bateriei, utiliza i numai IBM Part Number 33F8354 sau un tip de baterie echivalent recomandat de productor. Bateria con ine litiu i poate exploda dac nu este folosit, mnuit sau aruncat corespunztor. Nu: v Arunca i sau scufunda i n ap v nclzi i la mai mult de 100C (212F) v Repara i sau dezasambla i Arunca i bateria aa cum cer regulile locale. ATTENTION Danger dexplosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement par une batterie IBM de type ou dun type quivalent recommand par le fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inapproprie. Ne pas : v Lancer ou plonger dans leau v Chauffer plus de 100C (212F) v Rparer ou dsassembler Mettre au rebut les batteries usages conformment aux rglements locaux.

Informa ii siguran modemPentru a reduce riscul de foc, ocuri electrice sau rniri atunci cnd folosi i echipamentul telefonic, ntotdeauna respecta i msurile de siguran , cum ar fi: v Nu instala i niciodat fire telefonice n timpul unei furtuni cu descrcri electrice. v Nu instala i mufe pentru telefon n locuri umede, dect dac mufa este conceput special pentru astfel de locuri. v Nu atinge i niciodat cablurile sau cablurile telefonice neizolate, dect dac linia telefonic a fost deconectat de la interfa a de re ea. v Lucra i cu grij cnd instala i sau modifica i linii telefonice. v Evita i folosirea telefonului (cu excep ia celui fr fir) n timpul furtunilor. Pot aprea riscuri de ocuri electrice cauzate de fulgere.

Note de siguran

vii

v Nu folosi i telefonul pentru a anun a o scurgere de gaz n apropierea acesteia. Consignes de scurit relatives au modem Lors de lutilisation de votre matriel tlphonique, il est important de respecter les consignes ci-aprs afin de rduire les risques dincendie, dlectrocution et dautres blessures : v Ninstallez jamais de cordons tlphoniques durant un orage. v Les prises tlphoniques ne doivent pas tre installes dans des endroits humides, except si le modle a t conu cet effet. v Ne touchez jamais un cordon tlphonique ou un terminal non isol avant que la ligne ait t dconnecte du rseau tlphonique. v Soyez toujours prudent lorsque vous procdez linstallation ou la modification de lignes tlphoniques. v Si vous devez tlphoner pendant un orage, pour viter tout risque de choc lectrique, utilisez toujours un tlphone sans fil. v En cas de fuite de gaz, nutilisez jamais un tlphone situ proximit de la fuite.

Declara ia de conformitate laserUnele modele de calculatoare personale IBM sunt echipate din fabric cu o unitate CD-ROM sau DVD-ROM. Unit ile CD-ROM i DVD-ROM sunt vndute i separat, ca op iuni. Unit ile CD-ROM i DVD-ROM sunt produse care folosesc laserul. Aceste unit i sunt certificate n S.U.A i respect normele Codului 21 de Reglementri Federale ale Departamentului Snt ii i Serviciilor Umane (DHHS 21 CFR), Subcapitolul J pentru produse laser din Clasa 1. n orice alt parte, aceste unit i sunt certificate c respect normele Comisiei Electrotehnice Interna ionale (International Electrotechnical Commission - IEC) 825 i CENELEC EN 60 825 pentru produse laser din Clasa 1. Atunci cnd instala i o unitate CD-ROM sau DVD-ROM, ine i cont de urmtoarele instruc iuni de manevrare: ATEN IE: Utilizarea butoanelor de control sau de reglare sau efectuarea altor proceduri dect cele specificate aici ar putea determina pericolul de expunere la radia ii. nlturarea carcaselor unit ilor CD-ROM sau DVD-ROM ar putea determina expunerea la radia ii laser primejdioase. Nu exist componente utile n interiorul unit ii CD-ROM sau DVD-ROM. Nu nltura i carcasa unit ii. Unele unit i CD-ROM i DVD-ROM con in o diod laser de Clasa 3A sau de Clasa 3B. Re ine i urmtoarele indica ii.

viii

NetVista: Referin rapid

PERICOL Radia ii laser cnd este deschis. Nu privi i la raza laser, nu privi i direct cu instrumente optice i evita i expunerea direct la raza laser.

DANGER: Certains modles dordinateurs personnels sont quips dorigine dune unit de CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces units sont galement vendues sparment en tant quoptions. Lunit de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil laser. Aux tat-Unis, lunit de CD-ROM/DVD-ROM est certifie conforme aux normes indiques dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits laser de classe 1. Dans les autres pays, elle est certifie tre un produit laser de classe 1 conforme aux normes CEI 825 et CENELEC EN 60 825. Lorsquune unit de CD-ROM/DVD-ROM est installe, tenez compte des remarques suivantes: ATTENTION: Pour viter tout risque dexposition au rayon laser, respectez les consignes de rglage et dutilisation des commandes, ainsi que les procdures dcrites. Louverture de lunit de CD-ROM/DVD-ROM peut entraner un risque dexposition au rayon laser. Pour toute intervention, faites appel du personnel qualifi. Certaines units de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode laser de classe 3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:DANGER Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. vitez toute exposition directe des yeux au rayon laser. vitez de regarder fixement le faisceau ou de lobserver laide dinstruments optiques.

Note de siguran

ix

x

NetVista: Referin rapid

Ajutor suplimentarAceast Referin rapid ofer informa ii pentru instalarea calculatorului dumneavoastr IBM i pentru pornirea sistemului de operare. Aceast publica ie include de asemenea informazii de baz pentru depanare, proceduri de recuperare software i informa ii pentru ajutor i service, precum i informa ii de garan ie. Ghidul utilizatorului pentru calculatorul dumneavoastr con ine informa ii despre instalarea de hardware op ional. Acest fiier PDF (Portable Document Format) este disponibil prin intermediul Access IBM de pe desktop-ul calculatorului dumneavoastr. Folosi i Adobe Acrobat Reader pentru a citi i tipri Ghidul utilizatorului, pentru a v fi de folos cnd instala i hardware op ional. Folosi i Access IBM de pe desktop sau face i clic Start Access IBM pentru a afla mai multe detalii despre urmtoarele subiecte: v Folosirea calculatorului v Instalare op iuni hardware v Conectarea cablurilor de comunica ii v Depanarea problemelor obinuite v nregistrarea calculatorului Dac ave i acces la Internet, pute i ob ine ultimele indicii, sfaturi, FAQ (Frequently Asked Questions - ntrebri puse frecvent), forum-uri de discu ii, precum i Ghidul utilizatorului pentru calculatorul dumneavoastr de pe Web. Pentru tehnicienii de service, este disponibil i Manualul de ntre inere hardware. Pentru a accesa oricare dintre aceastea indica i browser-ului http://www.ibm.com/pc/support/. Introduce i tipul mainii i numrul modelului n cmpul Quick Path i apsa i Go.

Copyright IBM Corp. 2002

xi

xii

NetVista: Referin rapid

Capitol 1. Pregtirea spa iului de lucruPentru a ob ine ct mai mult de la calculator, aranja i att echipamentele folosite, ct i spa iul de lucru ca s se potriveasc cu nevoile i cu felul de munc pe care o efectua i. Confortul dumneavoastr este de importan capital, dar sursele de lumin, circula ia aerului, precum i locul prizelor de curent pot influen a i ele felul n care v aranja i spa iul de lucru.

ConfortDai nici o pozi ie de lucru nu este ideal pentru toat lumea, iat cteva sfaturi pentru a v ajuta s v gsi i pozi ia care vi se potrivete cel mai bine. ederea n aceeai pozi ie pentru mult timp poate duce la oboseal. Un scaun bun poate poate schimba radical situa ia. Sptarul i scaunul trebuie s se poat regla independent i s ofere un reazem bun. Scaunul trebuie s aibe partea din fa curbat, pentru a uura presiunea asupra coapselor. Ajusta i scaunul pentru ca s ave i coapsele paralele cu podeaua i tlpile s fie pe podea sau pe suportul pentru picioare. Cnd folosi i tastatura, ine i-v antebra ele paralele cu podeaua i ncheieturile minilor ntr-o pozi ie confortabil, oarecare. ncerca i s men ine i o uoar atingere a tastaturii, iar minile i degetele s fie relaxate. Pentru maximum de confort pute i ajusta unghiul tastaturii modificnd pozi ia picioruelor acesteia.

Regla i monitorul astfel nct partea de sus a ecranului s fie la nivelul ochilor sau pu in mai jos. Aeza i monitorul la o distan confortabil pentru vizualizare, de obicei de la 51 la 61 cm (20 la 24 inch)i pozi iona i-l astfel nct s-l pute i vedea fr a trebui s v rsuci i corpul. De asemenea, pune i-v la ndemn alte echipamente pe care le folosi i des, cum ar fi telefonul sau mouse-ul.

Copyright IBM Corp. 2002

1

LuminaPozi iona i monitorul pentru a minimiza strlucirea i reflexiile produse de sursele de lumin de deasupra, de ferestre i de altele. Chiar i lumina reflectat de suprafe e lucioase poate cauza efecte suprtoare pe monitorul ecranului. Plasa i monitorul n unghi drept cu ferestrele i alte surse de lumin, atunci cnd acest lucru este posibil. Reduce i iluminarea superioar, dac este nevoie, prin stingerea luminilor sau folosind becuri de putere mai sczut. Dac instala i monitorul lng fereastr, folosi i perdele sau storuri pentru a bloca lumina solar. S-ar putea s tebuiasc s regla i controalele de Luminozitate i Contrast de pe monitor, n finc ie de cum se schimb lumina din camer n timpul zilei. n cazul n care este imposibil s evita i reflexiile sau s regla i iluminarea, poate s ajute acoperirea ecranului cu un filtru mpotriva strlucirii. ns aceste filtre pot afecta claritatea imaginii de pe ecran; ncerca i-le doar dup ce a i epuizat celelalte metode de reducere a reflexiilor luminoase. Praful depus creeaz probleme atunci cnd este asociat cu strlucirea. Nu uita i s terge i ecranul monitorului periodic cu o crp moale, umezit cu un lichid neabraziv, pentru ters sticla.

Circula ia aeruluiCalculatorul i monitorul dumneavoastr produc cldur. Calculatorul are un ventilator care introduce aer proaspt i for eaz afar aerul nclzit. Monitorul permite ca aerul cald s ias prin orificiile de aerisire. Blocarea orificiilor de ventilare poate cauza supranclzirea, ce poate conduce la func ionarea defectuoas sau chiar la defectare. Plasa i calculatorul i monitorul astfel nct nimic s nu blocheze ventilarea aerului; de obicei, 51 mm (2 inch) de spa iu sunt suficien i. De asemenea, asigura i-v c aerul ce iese nu sufl spre altcineva.

Prizele i lungimea cablurilorLocalizarea prizelor i lungimea cordoanelor de alimentare a dispozitivelor i a cablurilor de conectare la monitor, imprimant i alte dispozitive pot determina plasarea final a calculatorului. n momentul aranjrii spa iului dumneavoastr de lucru: v Evita i folosirea prelungitoarelor. Cnd este posibil, introduce i direct n priza electric fia cablului de alimentare a calculatorului. v Men ine i cablurile de alimentare i alte cabluri dispuse ngrijit i ferite de locuri de trecere i alte zone unde ar putea fi lovite accidental. Despre mai multe informa ii despre cordoanele de alimentare, vede i Not referitoare la cablul de alimentare pe pagina 52 din aceast carte.

2

NetVista: Referin rapid

Utilizarea tastaturilor fr fir i a conectorilor USBUnele modele de tastatur Rapid Access III i tastatur fr fir Rapid Access III au n spate conectori USB. Pute i folosi aceti conectori pentru mici dispozitive care au propria lor surs de alimentare. Dispozitivele USB care au nevoie de alimentare trebuie s fie conectate n fa a sau la spatele calculatorului. Tastatura IBM fr fir Rapid Access III i mouse-ul fr fir ScrollPoint vin mpreun cu un receptor dual IBM fr fir. Conecta i receptorul ntr-unul din conectorii USB din fa a sau din spatele calculatorului. Tastatura fr fir Rapid Access i mouse-ul fr fir ScrollPoint opereaz cu acest receptor. Dac tastatura i mouse-ul vin cu documenta ie, folosi i i consulta i acele informa ii atunci cnd instala i tastatura i mouse-ul.

Important Cnd folosi i dispozitive fr fir, asigura i-v c nu este nimic plasat ntre dispozitiv i receptor. Obiectele lsate ntre receptorul fr fir i dispozitiv pot interfera cu func ionarea acestuia. Note: 1. Conectorii de cablu pentru dispozitivele USB se potrivesc ntr-un singur fel. Nu pot fi conecta i incorect. 2. Nu pune i receptorul IBM Dual Wireless Receiver deasupra sursei de alimentare.

Capitol 1. Pregtirea spa iului de lucru

3

4

NetVista: Referin rapid

Capitol 2. Setarea calculatoruluiNot: Calculatorul dumneavoastr s-ar putea s nu aib to i conectorii care sunt descrii n acest capitol. Folosi i aceste instruc iuni pentru setarea calculatorului. Uita i-v dup mici icoane de conectori n spatelele calculatorului. n cazul n care cablurile calculatorului i panoul cu conectori sunt marcate cu coduri de culori, potrivi i culoarea de pe captul cablului cu cea de pe conector. De exemplu, potrivi i un capt de cablu albastru cu un conector albastru, un capt de cablu rou cu un conector rou .a.m.d. 1. Verifica i pozi ia comutatorului de selectare a tensiunii de pe spatele calculatorului. Folosi i un pix pentru a schimba pozi ia microntreruptorului, dac este necesar. v Dac alimentarea are gama de tensiune 90137 V c.a., fixa i comutatorul la 115 V. v Dac alimentarea are gama de tensiune 180265 V c.a., fixa i comutatorul la 230 V.

2. Cablul de tastatur poate s aib un conector de tastatur standard 1 sau un conector USB (Universal Serial Bus) 2 . Conecta i cablul de tastatur la conectorul potrivit.

3. Cablul de mouse poate avea conector standard 1 sau un conector de USB 2 . Conecta i cablul de mouse la conectorul potrivit. 4. Dac ave i IBM Dual Wireless Receiver, conecta i receptorul ntr-unul din conectorii USB din fa a sau din spatele calculatorului. Aranja i tastatura IBM fr fir Rapid Access III i mouse-ul fr fir ScrollPoint ntr-o pozi ie care s v fie confortabil. Copyright IBM Corp. 2002

5

5. Conecta i cablul monitorului la conectorul de monitor pe calculator. v Dac ave i un monitor SVGA (Standard Video Graphics Array), conecta i cablul la conector aa cum este artat. Not: Dac modelul are doi conectori pentru monitor, ave i grij s folosi i conectorul adaptorului AGP (accelerated graphic port).

v Dac ave i un monitor DVI (digital video interface), conecta i cablul la conector dup cum este artat.

6. Dac ave i modem, conecta i-l folosind urmtoarele instruc iuni.

1 2 3

Folosi i aceste dou conexiuni din spatele calculatorului pentru a v lega modemul. Conecta i un capt al cablului telefonic la telefon i cellalt capt la conectorul de telefon din spatele calculatorului. Conecta i un capt al cablului modemului la conectorul de modem din spatele calculatorului i cellalt capt la priza de telefon. n unele cazuri e nevoie de un splitter sau un convertor pentru a lega cablul la priza de telefon din perete, aa cum se vede n partea de sus a figurii. Pute i folosi de asemenea splitter-ul fr telefon, cum este artat n partea de jos a ilustra iei.

6

NetVista: Referin rapid

7. Dac ave i dispozitive audio, lega i-le folosind urmtoarele instruc iuni. Pentru mai multe informa ii despre difuzoare, vede i paii 8 i 9.

1 Intrare linie audio 2 Ieire linie audio 3 Microfon 4 Cti

Acest conector primete semnalele audio de la un dispozitiv extern, cum ar fi un sistem stereo. Acest conector trimite semnalele audio de la calculator spre un dispozitiv extern, cum ar fi difuzoarele stereo cu alimentare proprie. Folosi i acest conector pentru a cupla un microfon la calculator, pentru a nregistra sunete sau atunci cnd utiliza i un software de recunoaterea vorbirii. Folosi i acest conector pentru a cupla ctile cnd vre i s asculta i muzic sau alte sunete fr a deranja pe ceilal i. Acest conector poate fi localizat n fa a calculatorului.

8. Dac ave i difuzoare active care au un adaptor c.a., folosi i urmtoarele instruc iuni.

a. Conecta i cablul dintre difuzoare, dac este necesar. La unele difuzoare acest cablu este ataat permanent. b. Conecta i cablul adaptorului c.a. la difuzor. c. Conecta i difuzoarele la calculator. d. Conecta i adaptorul c.a. la priza de alimentare. 9. Dac ave i difuzoare fr alimentare care nu au adaptor de c.a., folosi i urmtoarele instruc iuni.

a. Conecta i cablul dintre difuzoare, dac este necesar. La unele difuzoare acest cablu este ataat permanent. b. Conecta i difuzoarele la calculator.Capitol 2. Setarea calculatorului

7

10. Conecta i orice dispozitiv auxiliar pe care l ave i. Calculatorul dumneavoastr s-ar putea s nu aib to i conectorii care sunt arta i.1 USB 2 Serial 3 S-video 4 Paralel 5 Ethernet

Folosi i aceti conectori pentru a cupla un dispozitiv pe Universal Serial Bus (USB), cum ar fi un scanner, o imprimant sau un PDA (personal digital assistant) USB. Folosi i acest conector pentru a cupla un modem extern, o imprimant serial sau alt dispozitiv care folosete un conector serial cu 9 pini. Folosi i acest conector pentru a cupla un televizor cu conector S-Video. Acest conector este prezent pe cteva adaptoare video de mare performan . Folosi i acest conector pentru a cupla o imprimant cu interfa paralel sau orice dispozitiv cu interfa paralel cu 25 de pini. Folosi i acest conector pentru cuplarea la o re ea local tip Ethernet sau la un modem pe cablu.

Important Pentru ca PC-ul s func ioneze n limitele FCC cnd este conectat la o re ea Ethernet, folosi i un cablu Ethernet de categoria 5.

6 MIDI/joystick 7 IEEE 1394

8 S/PDIF

Folosi i acest conector pentru cuplarea unui joystick, gamepad sau a unui dispozitiv MIDI (Musical Instrument Digital Interface) cum ar fi o tastatur MIDI. Acest conector mai este numit i Firewire. Sunt dou tipuri de conectori IEEE 1394: cu 4 pini i cu 6 pini. IEEE 1394 ofer conectare la anumite tipuri de dispozitive electronice casnice, incluznd dispozitivele audio digitale i scannere. Conectorul S/PDIF permite conectarea de echipamente casnice digitale, cum ar fi casetele digitale audio (digital audio tape - DAT), unit ile de CD i alte dispozitive compatibile S/PDIF.

11. Conecta i cablurile de alimentare n prize cu mpmntarea corespunztoare.

Not: Pentru mai multe informa ii privind conectorii, folosi i Access IBM de pe desktop.

PornirePorni i mai nti monitorul i alte dispozitive externe, apoi porni i calculatorul. Dup terminarea auto-testului (POST) fereastra cu logo IBM se nchide. Cnd calculatorul are software preinstalat, ncepe instalarea software-ului. Dac ave i probleme n timpul pornirii, vede i Capitol 4, Depanare i diagnoz pe pagina 17 i Capitol 5, Ob inerea de suport i service pe pagina 23.

8

NetVista: Referin rapid

Terminarea instalrii softwareImportant Citi i condi iile de licen cu aten ie nainte de a folosi programele incluse n acest calculator. Aceste condi ii detaliaz drepturile i obliga iile, precum i garan iile pentru software-ul din acest calculator. Folosirea programelor implic acceptarea condi iilor din acorduri. Dac nu accepta i condi iile din acorduri, nu utiliza i programele. n acest caz, returna i de urgen calculatorul i vi se vor napoia banii integral. Dup ce a i pornit calculatorul pentru prima dat, urma i instruc iunile de pe ecran pentru a termina instalarea software. Dac nu termina i instalarea software prima dat cnd este pornit calculatorul, pot aprea rezultate neateptate. Cnd instalarea e complet, apsa i pe icoana Access IBM din desktop pentru a afla mai multe informa ii despre calculator.

Realizarea unor opera ii importanteDup ce a i setat calculatorul, efectua i urmtoarele opera ii, care v vor scuti de necazuri i de pierderea timpului mai trziu: v Crea i o dischet Recovery Repair. Calculatorul are un program inclus, programul Product Recovery, care restaureaz sistemul de operare. n mod normal acest program poate fi accesat cu F11 n timpul secven ei de pornire. Dac nu se poate folosi promptul F11 sau nu e vizibil, discheta Recovery Repair va restaura accesul la programul Product Recovery. Consulta i Crearea unei dischete Recovery Repair pe pagina 14. v Crea i o dischet Enhanced Diagnostics. Unealta Enhanced Diagnostics poate izola problemele hardware i este o parte a programului Product Recovery. Crearea unei dischete Enhanced Diagnostics din timp v asigur c ve i putea folosi utilitarul Enhanced Diagnostics n cazul cnd programul Product Recovery devine inaccesibil. Consulta i Crearea unei dischete IBM Enhanced Diagnostics pe pagina 20. v Nota i-v tipul mainii, modelul i numrul serial al calculatorului. Dac ave i nevoie de service sau suport tehnic, aproape sigur c v vor fi cerute aceste informa ii. Consulta i Notarea informa iilor despre calculator pe pagina 10. Pstra i aceast Referin rapid ntr-un loc sigur. Este singura publica ie care are informa ii importante despre reinstalarea software-ului preinstalat de fabric. Capitol 3, Software de recuperare pe pagina 13 con ine informa ii despre recuperarea software-ului preinstalat din fabric.

Capitol 2. Setarea calculatorului

9

Instalarea altor sisteme de operareDac v instala i propriul sistem de operare, urma i instruc iunile care v-au venit cu CD-urile i dischetele sistemului de operare. Dup instalarea sistemului de operare, nu uita i s instala i toate driver-ele de dispozitive. mpreun cu driver-ele de dispozitive sunt livrate de obicei i instruc iuni de instalare.

Oprirea calculatoruluiCnd sunte i gata s opri i calculatorul, urma i procedura de oprire (shutdown) pentru sistemul de operare. Aceasta previne pierderea de date nenregistrate sau defectarea programelor. Pentru a opri sistemul de operare Microsoft Windows selecta i Shut down sau Turn off computer.

Notarea informa iilor despre calculatorNotarea informa iilor despre calculatorul dumneavoastr poate fi util dac ve i avea vreodat nevoie s vi se repare calculatorul. Tehnicianul de service v va cere probabil aceste informa ii.

10

NetVista: Referin rapid

Tipul, modelul i numrul de serie al mainii sunt specificate cu etichete pe calculator. Folosi i tabelul urmtor pentru a nota aceste informa ii.

Nume produs Tip i model main Numr de serie (N/S) Data achizi ionrii

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

nregistra i calculatorul dumneavoastr prin Internet cnd vizita i site-ul web IBM. Cnd v nregistra i calculatorul la IBM, beneficia i de urmtoarele avantaje: v Service mai rapid cnd se apeleaz IBM pentru ajutor v Anun area automat pentru software gratis i alte oferte promo ionale speciale Merge i la http://www.ibm.com/pc/register/ i urma i instruc iunile de pe ecran. Vede i Access IBM pentru mai multe informa ii despre cum s v nregistra i calculatorul.

Capitol 2. Setarea calculatorului

11

12

NetVista: Referin rapid

Capitol 3. Software de recuperareProgramul Product Recovery va reinstala sistemul de operare al calculatorului i software-ul instalat de fabric. Programul Product Recovery se afl pe o parti ie separat de pe discul dumneavoastr. Ave i grij s citi i notele Important din Realizarea unei recuperri nainte de a folosi programul Product Recovery. Programul Product Recovery ruleaz independent de sistemul de operare.

Realizarea unei recuperri softwareImportant Citi i urmtoarele indica ii nainte de a recupera software-ul: v Realiza i o recuperare numai ca ultim solu ie, dup ce a i ncercat s folosi i celelalte unelte de diagnoz i depanare. v Dac este posibil, face i copii dup fiierele de date nainte de a ncepe procesul de recuperare. Procesul de recuperare terge toate informa iile care sunt memorate n prima parti ie de disc (de obicei drive-ul C). v Dac programul Product Recovery nu func ioneaz sau nu va porni cum este descris, vede i Rezolvarea problemelor de recuperare pe pagina 14. Ca s recupera i software-ul instalat de ctre fabric folosi i programul Product Recovery de pe disc. Aceast sec iune ofer instruc iuni pentru foolosirea acestui program. Dac ave i orice problem rulnd programul Product Recovery, vede i Rezolvarea problemelor de recuperare pe pagina 14. Pentru a realiza o recuperare de software, folosi i urmtoarea procedur: 1. Face i copii de siguran dup fiierele de date, dac este posibil. Toate fiierele de pe disc care nu au fost copiate vor fi pierdute n timpul recuperrii. 2. Opri i calculatorul pentru minim 5 secunde. Pentru a porni programul Product Recovery apsa i i ine i apsat tasta F11 n timp ce apsa i butonul de pornire alimentare. S-a afiat meniul Product Recovery? Da. Merge i la Pasul 3. Nu. Merge i la Rezolvarea problemelor de recuperare pe pagina 14. 3. Cnd programul Product Recovery pornete, este posibil s pute i alege un sistem de operare. Dac se afieaz un meniu pentru sistemele de operare, folosi i tastele cu sge i () pentru a selecta sistemul de operare corespunztor i apoi apsa i Enter.

Copyright IBM Corp. 2002

13

4. Urma i instruc iunile de pe ecran. Calculatoarul ar putea reporni n timpul procesului de recuperare, posibil de mai multe ori. Cnd procesul de recuperare s-a terminat, se va afia un mesaj de terminare. La terminarea programului Product Recovery, software-ul preinstalat din fabric a fost restaurat. Note: 1. Dup recuperare, s-ar putea s fie necesar s reinstala i driver-ele pentru anumite dispozitive. Dac e nevoie s reinstala i driver-e pentru dispozitive, vede i Recuperarea sau instalarea driver-elor de dispozitive pe pagina 15. 2. Anumite calculatoare vin cu Microsoft Office sau Microsoft Works preinstalate. Dac vre i s recupera i aplica iile Microsoft Office sau Microsoft Works, trebuie s folosi i Microsoft Office CD sau Microsoft Works CD. Aceste CD-uri sunt livrate numai cu calculatoarele care au preinstalat Microsoft Office sau Microsoft Works. 3. Discul original a fost nlocuit, iar programul Product Recovery nu este disponibil pe noul disc. Vede i Capitol 5, Ob inerea de suport i service pe pagina 23 pentru informa ii despre cum s contacta i IBM.

Rezolvarea problemelor de recuperareDac nu pute i s accesa i Product Recovery, programul Product Recovery a fost deteriorat sau este o problem cu parti ia de disc care con ine programul Product Recovery. Merge i la Crearea i folosirea unei dischete Recovery Repair. Dac folosind discheta de reparare nu se rezolv problema, IBM v va furniza un CD Product Recovery. Vede i pentru detalii Capitol 5, Ob inerea de suport i service pe pagina 23.

Crearea i folosirea unei dischete Recovery RepairDac din anumite motive la pornirea calculatorului nu vede i promptul F11 (folosit pentru pornirea recuperrii produsului), poate fi folosit discheta Recovery Repair pentru a reface promptul. Not: Unele modele pot afia promptul (To interrupt normal startup, press Enter). Dac apare acest mesaj, apsa i Enter. Dac nu este afiat promptul F11, poate fi folosit discheta Recovery Repair pentru a reface promptul.

Crearea unei dischete Recovery RepairNot: Pentru a crea discheta Recovery Repair, sistemul de operare trebuie s func ioneze. Pentru a crea o dischet Recovery Repair, urma i procedura: 1. Porni i calculatorul i sistemul de operare. 2. Folosi i Windows Explorer sau My Computer pentru a afia structura de directoare a discului. 3. Deschide i directorul ibmtools, de obicei aflat pe drive-ul C. 4. Face i dublu clic pe RRDISK.BAT i urma i instruc iunile de pe ecran.

14

NetVista: Referin rapid

Folosirea dischetei Recovery Repair

Pentru a folosi discheta Recovery Repair, urma i procedura: 1. nchide i sistemul de operare i opri i calculatorul. 2. Introduce i discheta Recovery Repair n unitatea de dischet. 3. Porni i calculatorul i urma i instruc iunile de pe ecran Not: Dac opera ia de reparare se termin fr eroare, promptul F11 va fi afiat data viitoare cnd porni i calculatorul. Dac apare un mesaj de eroare n timpul opera iei de reparare i opera ia de reparare nu poate fi terminat, s-ar putea s ave i o problem cu programul Product Recovery sau cu parti ia care con ine programul Product Recovery. Vede i Capitol 5, Ob inerea de suport i service pe pagina 23 pentru informa ii suplimentare.

Recuperarea sau instalarea driver-elor de dispozitivePentru a reface sau a instala driver-e de dispozitiv, trebuie s ave i instalat sistemul de operare pe calculator. Verifica i c ave i suportul cu documenta ia i software-ul pentru dispozitiv. Driver-ele pentru dispozitivele instalate de IBM sunt localizate pe disc (de obicei C), n directorul ibmtools\drivers. Instruc iunile pentru instalarea driver-elor de dispozitiv (readme.txt) se gsesc de asemenea n directorul ibmtools\drivers. Alte driver-e de dispozitiv se afl pe suportul software care vine cu fiecare dispozitiv. Ultimele driver-e pentru dispozitivele instalate de IBM sunt disponibile i pe Internet, la http://www.ibm.com/pc/support/. Pentru a recupera un driver dispozitiv pentru un dispozitiv instalat de IBM, folosi i urmtoarea procedur: 1. Porni i calculatorul i sistemul de operare. 2. Folosi i Windows Explorer pentru a afia structura de directoare a discului. 3. Deschide i directorul ibmtools. 4. Deschide i directorul drivers. n directorul drivers sunt mai multe subdirectoare care sunt numite dup diferitele dispozitive ce sunt instalate pe calculatorul dumneavoastr (de exemplu, audio, video .a.m.d.). 5. Deschide i directorul corespunztor. 6. Folosi i urmtoarele metode pentru a recupera driver-ul de dispozitiv: v n subdirectorul dispozitivului, cuta i un fiier readme.txt sau un alt fiier cu extensia .txt care con ine informa ii despre reinstalarea driver-ului de dispozitiv. Acest fiier poate s fie numit dup sistemul de operare, de exemplu win98.txt. Urma i instruc iunile din acest fiier.

Capitol 3. Software de recuperare

15

v Dac subdirectorul con ine un fiier cu extensia .inf, pute i folosi programul Add New Hardware (aflat n Windows Control Panel) pentru a reinstala driver-ul de dispozitiv. Nu toate driver-ele de dispozitiv pot fi instalate folosind acest program. n programul Add New Hardware, cnd trebuie s alege i ce driver dispozitiv vre i s instala i, apsa i Have Disk i Browse. Apoi selecta i fiierul (.inf) de driver dispozitiv corespunztor din subdirectorul dispozitivului. v n subdirectorul dispozitivului cuta i un fiier setup.exe. Face i dublu clic pe SETUP.EXE i urma i instruc iunile de pe ecran.

16

NetVista: Referin rapid

Capitol 4. Depanare i diagnozAcest capitol descrie cteva unelte de baz pentru depanare i diagnoz. Dac problema calculatorului dumneavoastr nu este descris aici, vede i Access IBM pentru mai multe informa ii de depanare.

Depanare de bazSimptom Calculatorul nu pornete atunci cnd apsa i butonul de alimentare. Ac iune Verifica i c: v A fost introdus cablul de alimentare n spatele calculatorului i ntr-o priz func ional. v Dac exist un comutator suplimentar de alimentare pe spatele calculatorului, asigura i-v c este pozi ionat pe pornit. Verifica i indicatorul de alimentare din partea din fa ca s vede i dac a fost pornit alimentarea. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service. Ecranul monitorului este gol. Verifica i c: v A fost ataat corect cablul monitorului n spatele monitorului i n spatele calculatorului. v A fost introdus cablul de alimentare al monitorului n spatele monitorului i ntr-o priz func ional. v A fost pornit monitorul i controalele de luminozitate i contrast sunt reglate corect. v Cablul de semnal este bine cuplat la monitor i la conectorul monitorului de pe calculator. Not: Dac pe calculator exist doi conectori de monitor, verifica i c monitorul este conectat la acela din slotul cu op iunea AGP (accelerated graphics port), nu n acela din spatele plcii de baz. Vede i pasul 5 pe pagina 6. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service. Tastatura nu func ioneaz. Calculatorul nu rspunde la tastatur. Verifica i c: v A fost pornit att calculatorul ct i monitorul, iar controalele de luminozitate i contrast sunt reglate corect. v Cablul de tastatur este bine ataat la conectorul de tastatur de pe calculator. v Nici o tast nu e blocat. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

Copyright IBM Corp. 2002

17

Simptom Tastatura Rapid Access III nu func ioneaz

Ac iune Verifica i c: v A fost pornit calculatorul. v Cablul de tastatur este bine ataat la conectorul USB din spatele calculatorului. v Nici o tast nu e blocat. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

Tastatura fr fir Rapid Access III nu func ioneaz.

Cnd este instalat receptorul fr fir, un utilitar software ofer pictograme de stare i informa ii de ajutor n col ul din dreapta-jos al desktop-ului, chiar deasupra barei de task-uri a Windows-ului. Apsa i ? (ajutor) pentru informa ii suplimentare despre tastatura fr fir. v Verifica i dac a fost pornit calculatorul i dac sunt setate corect controalele de luminozitate. v Verifica i c nici o tast nu este blocat. v Schimba i bateriile tastaturii. v Schimba i canalul tastaturii. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

Mouse-ul nu func ioneaz. Calculatorul nu rspunde la mouse.

Verifica i c: v A fost pornit att calculatorul ct i monitorul, iar controalele de luminozitate i contrast sunt reglate corect. v Mouse-ul este bine ataat la conectorul de mouse pe calculator. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

Mouse-ul ScrollPoint III nu func ioneaz.

Cur a i mouse-ul. Verifica i c: v A fost pornit calculatorul i controalele de luminozitate sunt setate corect. v Mouse-ul este bine ataat la un conector USB de pe calculator. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

Mouse-ul fr fir ScrollPoint III nu func ioneaz.

Cnd este instalat receptorul fr fir, un utilitar software ofer pictograme de stare i informa ii de ajutor n col ul din dreapta-jos al desktop-ului, chiar deasupra barei de task-uri a Windows-ului. Apsa i ? (ajutor) pentru informa ii suplimentare despre tastatura fr fir. v Cur a i mouse-ul. v Verifica i dac a fost pornit calculatorul i dac sunt setate corect controalele de luminozitate. v Schimba i bateriile mouse-ului. v Schimba i canalul mouse-ului. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

18

NetVista: Referin rapid

Simptom Sistemul de operare nu pornete.

Ac iune Verifica i c: v Nu exist dischet n unitatea de dischete. v Secven a de pornire include dizpozitivul pe care se afl sistemul de operare. De obicei sistemul de operare se afl pe disc. n timpul pornirii atepta i promptul pentru pornirea programului IBM SetupUtility (sau Configuration/Setup Utility). Apsa i tasta func ional specificat. Verifica i secven a de pornire din programul IBM Setup Utility. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

Se afieaz un cod de eroare nainte de a porni sistemul de operare. Calculatorul emite mai multe semnale sonore nainte de pornirea sistemului de operare.

Nota i-v numrul codului i vede i Coduri de eroare pe pagina 20.

Verifica i c nici o tast nu e blocat. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

IBM Diagnosticare avansatProgramul IBM Enhanced Diagnostics ruleaz independent de sistemul de operare. Pute i folosi acest program pentru a testa componentele hardware ale calculatorului dvs. Pute i folosi acest program n general cnd nu sunt disponibile alte metode sau nu au avut succes n rezolvarea unei posibile probleme de hardware. Pute i rula programul IBM Enhanced Diagnostics folosind programul Product Recovery de pe discul calculatorului. Sau pute i crea o dischet IBM Enhanced Diagnostics din programul Product Recovery. Pute i descrca ultima versiune a programului Enhanced Diagnostic de la http://www.ibm.com/pc/support/ pe Internet. Introduce i tipul mainii i numrul modelului n cmpul Quick Path pentru a gsi fiierele de descrcat specifice calculatorului dumneavoastr.

Rularea programului IBM Enhanced Diagnostics din programul Product RecoveryParcurge i urmtorii pai pentru a rula diagnoza din programul Product Recovery. Not: Dac programul Product Recovery de pe disc este corupt sau neaccesibil, IBM Enhanced Diagnostics poate rula de pe discheta Enhanced Diagnostic. 1. nchide i sistemul de operare i opri i calculatorul. 2. Cnd porni i calculatorul, apsa i i ine i apsat tasta F11 pn cnd este afiat meniul programului Product Recovery.Capitol 4. Depanare i diagnoz

19

3. n func ie de sistemul de operare, s-ar putea s trebuiasc s selecta i o setare sistem. Dac nu se afieaz nici un prompt, merge i la urmtorul pas. 4. Cnd se afieaz meniul principal, selecta i System Utilities. 5. Din meniul System Utilities, selecta i Run Diagnostics. Programul IBM Enhanced Diagnostics pornete. Dup ce a i terminat de rulat programele de diagnosticare, ve i fi ntors n meniul principal al programului Product Recovery. 6. Reporni i calculatorul.

Crearea unei dischete IBM Enhanced DiagnosticsPentru a crea o dischet IBM Enhanced Diagnostics din programul Product Recovery, parcurge i urmtorii pai: 1. nchide i sistemul de operare i opri i calculatorul. 2. Cnd porni i calculatorul, apsa i i ine i apsat tasta F11 pn cnd este afiat meniul programului Product Recovery. 3. n func ie de sistemul de operare, s-ar putea s trebuiasc s selecta i o setare sistem. Dac nu se afieaz nici un prompt, merge i la urmtorul pas. 4. Din meniul principal, selecta i System Utilities. 5. Selecta i Create a diagnostic diskette i urma i instruc iunile de pe ecran. 6. Cnd sunte i invitat, introduce i n unitate o dischet goal, formatat i urma i instruc iunile de pe ecran. Not: Pute i descrca ultima versiune a programului de diagnoz de la http://www.ibm.com/pc/support/ de pe Internet. n cmpul Quick Path introduce i tipul mainii pentru a gsi fiierele de descrcat specifice calculatorului dumneavoastr.

Rularea dischetei IBM Enhanced DiagnosticsParcurge i urmtorii pai pentru a rula discheta IBM Enhanced Diagnostics: 1. nchide i sistemul de operare i opri i calculatorul. 2. Introduce i discheta IBM Enhanced Diagnostics n unitatea de dischet. 3. Porni i calculatorul. 4. Urma i instruc iunile ce sunt afiate pe ecran. Pentru ajutor, apasa i F1. 5. La terminarea programului, nltura i discheta din unitatea de dischete. 6. Opri i i reporni i calculatorul.

Coduri de eroareUrmtorul tabel prezint o parte a celor mai uzuale coduri de eroare, care pot fi afiate cnd calculatorul realizeaz testul POST (power-on-self-test). v Nota i codul de eroare afiat. Dac apela i la service, ve i fi ntrebat de codurile de eroare.

20

NetVista: Referin rapid

v Dac se primesc mai multe coduri de eroare, ntotdeauna ncerca i s rezolva i problemele n ordinea n care sunt afiate acestea. De obicei, rezolvarea primului cod de eroare va duce la rezolvarea celor care-i succed. v Dac apare un cod de eroare care nu se afl n tabelul urmtor, este necesar o depanare mai profund. Dac sistemul de operare pornete la pornirea calculatorului, vede i IBM Diagnosticare avansat pe pagina 19 pentru a rula programele de diagnoz. De asemenea, folosi i Access IBM pentru a afla mai multe informa ii despre rezolvarea problemelor. Dac sistemul de operare nu pornete, apela i la service.Cod 161 sau 0250 Descriere Bateria poate fi defect. Ac iune nlocui i bateria. Vede i procedura de nlocuire a bateriei din Ghidul utilizatorului intercativ, care este disponibil prin intermediul Access IBM. Verifica i c: v Toate dispozitivele externe sunt pornite. v Toate dispozitivele sunt instalate corect i conectate bine. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service. 301, 303, 0211 sau 0212 A aprut o eroare de tastatur. Verifica i c: v Tastatura este conectat corect. v Nu sunt taste blocate. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service. 0280 Pornirea anterioar nu s-a terminat; s-a folosit configura ia implicit. Auto-testul (POST) anterior nu s-a terminat cu succes. POST ncarc valorile implicite i v invit s rula i IBM Setup Utility. Aceast eroare este tears cnd se pornete din nou, calculatorul. 860x (x=orice numr) A aprut o eroare de dispozitiv de indicare sau de mouse. Verifica i c dispozitivul de indicare sau mouse-ul este bine conectat. Dac nu pute i rezolva problema, apela i la service.

162 sau 0251

A aprut o modificare n configurarea dispozitivului.

Capitol 4. Depanare i diagnoz

21

Coduri sonore POSTUn alt mod folosit de POST pentru a v anun a erorile este printr-o serie de bipuri sonore. Un model de bipuri reprezint o valoare numeric i ofer informa ii suplimentare despre locul unei probleme poten iale. Acestea sunt cele mai obinuite coduri de bipuri POST pe care le pute i auzi la pornirea calculatorului dumneavoastr.Model bip 1-3-3-1 Descriere Fr mesaje pe ecran. Bipurile apar naintea ini ializrii video. Ac iune Scoate i i apoi reinstala i modulele DIMM (dual inline memory modules). Dac problema persist, apela i la service. 1-3-1 Testul RAM a euat Scoate i i apoi reinstala i modulele DIMM (dual inline memory modules). Dac problema persist, apela i la service.

Aici sunt date cteva sfaturi generale de lucru cu codurile sonore POST: v Nota i fiecare cod sonor pe care l auzi i. Dac apela i la service, ve i fi ntrebat de modelul de bipuri. v Dac este emis un cod de eroare care nu apare n aceast carte, este necesar o depanare mai profund. Dac sistemul de operare pornete la pornirea calculatorului, folosi i Access IBM pentru a nv a s rula i IBM Enhanced Diagnostics i s folosi i procedurile de depanare interactive (online). Dac sistemul de operare nu pornete, apela i la service.

22

NetVista: Referin rapid

Capitol 5. Ob inerea de suport i serviceDac ave i nevoie de ajutor, service sau asisten tehnic sau doar dori i mai multe informa ii despre produsele IBM, ve i gsi o gam larg de surse disponibile din cadrul IBM care s v ajute. Aceast sec iune con ine informa ii despre locul unde se pot gsi informa ii despre IBM i produsele IBM, ce este de fcut cnd ave i o problem cu calculatorul i unde s suna i pentru service dac e nevoie.

Ob inerea informa iilorInforma iile despre calculatorul dvs. IBM i software-ul preinstalat, dac exist, sunt disponibile n documenta ia care sosete cu calculatorul. Aceasta include cr i, cr i online, fiiere README i fiiere ajutor. n plus, informa iile despre produse IBM sunt disponibile pe Internet. Pe Internet, site-ul Web IBM con ine informa ii actualizate despre produsele PC IBM i suport. Adresa paginii principale a IBM Personal Computing este http://www.ibm.com/pc/. Pute i gsi informa ii suport pentru produsele IBM, inclusiv op iunile suportate, la http://www.ibm.com/pc/support/. Dac selecta i Profile din pagina pentru suport, pute i crea o pagin pentru suport personalizat, specific hardware-ului dvs., completat cu ntrebri frecvente (Frequently Asked Questions), informa ii despre componente, secrete i ponturi tehnice i fiiere care se pot descrca. n plus, pute i cere s primi i notificri e-mail atunci cnd apar informa ii noi despre produsele dvs. nregistrate. Pute i comanda publica ii prin sistemul de comenzi publica ii IBM la http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/ cgibin/pbi.cgi.

Ob inerea de suport i serviceDac ave i o problem cu calculatorul, ve i gsi o mare varietate de surse disponibile s v ajute.

Utilizarea documenta iei i a programelor diagnosticMulte probleme cu calculatorul pot fi rezolvate fr asisten din afar. Dac ave i o problem cu calculatorul, ncepe i cu informa iile referitoare la depanare, din documenta ia calculatorului. Dac bnui i o problem software, vede i documenta ia, inclusiv fiierele README i ajutor online, care se livreaz mpreun cu sistemul de operare sau programul aplica ie.

Copyright IBM Corp. 2002

23

Cele mai multe calculatoare i servere IBM sunt livrate mpreun cu un set de programe de diagnoz, pe care le pute i utiliza la identificarea problemelor de hardware. Vede i informa iile referitoare la depanarea calculatorului pentru instruc iuni privind folosirea programelor de diagnoz. Informa iile despre depanare sau programele de diagnoz v pot indica dac ave i nevoie de driver-e de dispozitiv adi ionale sau actualizate sau alt software. IBM men ine pagini pe Internet din care pute i ob ine ultimele informa ii tehice i descrca driver-e pentru dispozitive i actualizri. Pentru a accesa aceste pagini, merge i la http://www.ibm.com/pc/support/ i urma i instruc iunile.

Solicitarea de serviceDac a i ncercat s corecta i problema personal i totui ave i nevoie de ajutor, n perioada de garan ie pute i ob ine ajutor i informa ii prin telefon prin IBM PC HelpCenter. Urmtoarele servicii sunt disponibile n perioada de garan ie: v Determinarea problemelor - Este disponibil personal calificat care s v ajute s determina i dac ave i o problem hardware i care s decid ac iunea necesar pentru rezolvarea problemei. v Repara ia hardware IBM - Dac se determin c problema este generat de hardware IBM aflat n garan ie, este disponibil personal calificat care s asigure nivelul aplicabil de service. v Gestionare modificri tehnice - Uneori, este posibil s fie necesare unele modificri dup ce un produs a fost vndut. IBM sau reseller-ul dvs., dac este autorizat de IBM, va realiza nlocuiri tehnice (Engineering Changes - EC) aplicabile hardware-ului dvs. Urmtoarele puncte nu sunt acoperite: v nlocuirea sau utilizarea pr ilor care nu apar in IBM-ului sau a pr ilor negarantate de IBM. Toate componentele garantate con in un identificator de 7 caractere n formatul IBM FRU XXXXXXX. v Identificarea surselor de probleme software. v Configurarea BIOS-ului ca parte a unei instalri sau modernizri. v Schimbri, modificri sau actualizri ale driver-elor de dispozitiv. v Instalarea i ntre inerea sistemelor de operare n re ea (NOS). v Instalarea i ntre inerea programelor aplica ii. Consulta i Declara ia IBM de Garan ie limitat pentru a avea o expunere clar a condi iilor de garan ie. Pstra i proba de achizi ionare pentru a ob ine suportul pentru garan ie. n S.U.A. i Canada aceste servicii sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe sptmn. n Marea Britanie, aceste servicii sunt disponibile de luni pn vineri, de la 9:00 a.m. la 6:00 p.m. Not: Timpul de rspuns variaz; poate exclude unele srbtori.

24

NetVista: Referin rapid

Dac este posibil, sta i n fa a calculatorului atunci cnd suna i. V rugm s ave i la ndemn urmtoarele informa ii cnd suna i: v Tipul i modelul mainii v Numerele de serie ale produselor hardware IBM v Descrierea problemei v Cuvintele exacte ale eventualelor mesaje de eroare v Informa ii despre configura ia hardware i software

Numere de telefonNumerele de telefon pot fi modificate fr preaviz. Pentru numerele de telefon cele mai actuale, merge i la http://www.ibm.com/pc/support/ i apsa i Support Phone List.ara Austria Belgia - Olandez Belgia - Francez Canada Canada Danemarca Finlanda Fran a Germania Irlanda Italia Luxembourg Olanda Norvegia Portugalia Spania Suedia Elve ia Marea Britanie S.U.A i Porto Rico sterreich Belgie Belgique Numai Toronto Canada - toate celelalte Danmark Suomi France Deutschland Ireland Italia Luxembourg Nederland Norge Portugal Espaa Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera United Kingdom U.S.A. and Puerto Rico Numrul de telefon 01-24 592 5901 02-210 9820 02-210 9800 416-383-3344 1-800-565-3344 45 20 82 00 09-459 6960 02 38 55 74 50 07032-1549 201 01-815 9200 02-7031 6101 298-977 5063 020-514 5770 66 81 11 00 21-791 51 47 91-662 49 16 08-477 4420 058-333 0900 01475-555 055 1-800-772-2227

n toate celelalte ri sau regiuni, contacta i reseller-ul sau reprezentantul de marketing IBM.

Capitol 5. Ob inerea de suport i service

25

Alte serviciiIBM Update Connector este un instrument de comunica ie la distan pe care l pute i folosi cu unele calculatoare IBM pentru comunicarea cu HelpCenter. Update Connector v permite s primi i i s descrca i actualizri ale unor produse software care ar putea fi furnizate o dat cu calculatorul dvs. Dac cltori i cu calculatorul dumneavoastr sau l muta i ntr-o ar n care se vinde tipul dumneavoastr de main NetVista, calculatorul poate fi eligibil pentru International Warranty Service (Service n garan ie interna ional), care v ndrept ete automat la ob inerea service-ului n garan ie n timpul perioadei de garan ie. Service-ul va fi realizat de IBM sau de ctre reseller-i IBM care sunt autoriza i s realizeze service-ul n garan ie. Metodele i procedurile de service variaz n func ie de ar i este posibil ca anumite servicii s nu fie disponibile n toate rile. Service-ul n garan ie interna ional (International Warranty Service) este asigurat prin metoda de service - depozit, carry-in (aducere la sediu) sau service on-site (la sediul clientului) - oferit n ara n care se face service-ul. Centrele de service din anumite ri s-ar putea s nu fie capabile s fac service pentru toate modelele unui tip de main. n unele ri, la momentul service-ului se pot aplica taxe i restric ii. Pentru a determina dac i calculatorul dumneavoastr este eligibil pentru Service n garan ie interna ional (International Warranty Service) i pentru a vedea o list cu rile unde este disponibil service-ul , merge i la http://www.ibm.com/pc/support/ i face i clic pe Warranty Lookup. Caluclatoarele IBM eligibile sunt identificate de tipurile de main din patru cifre. Pentru mai multe informa ii despre Service n garan ie interna ional (International Warranty Service), vede i Service Announcement 601-034 la http://www.ibm.com/. Face i clic Support & downloads, apoi pe Announcement letters i pe Announcements search. n cmpul Search by letter number only, introduce i 601-034 i face i clic pe Search. IBM Integrated Technology Services ofer o gam larg de servicii de suport pentru tehnologie informatic, implementare i de gestiune. Pentru mai multe informa ii despre aceste servicii, vizita i site-ul Integrated Technology Services la http://www.ibm.com/services/its/. Pentru asisten tehnic cu instalare de sau ntrebri legate de Pachete Service pentru produsele preinstalate Microsoft Windows, accesa i site-ul Web Microsoft Product Support Services la http://support.microsoft.com/directory/ sau pute i contacta IBM HelpCenter. Se pot aplica unele taxe.

26

NetVista: Referin rapid

Cumprarea de servicii suplimentaren timpul i dup perioada de garan ie, pute i achizi iona servicii adi ionale, precum suport pentru hardware IBM i hardware purtnd alt marc, sisteme de operare i programe de aplica ie; setare i configurare re ea; servicii de repara ie pentru hardware actualizat sau extins; i instala ii personalizate. Disponibilitatea i numele serviciului poate diferi n func ie de ar sau regiune. Pentru mai multe informa ii despre aceste servicii, vede i informa iile online.

Capitol 5. Ob inerea de suport i service

27

28

NetVista: Referin rapid

Anex A. Informa ii privind garan iaAceast sec iune con ine perioada de garan ie a produsului, informa ii despre ob inerea service-ului n garan ie i despre suport, precum i Declara ia IBM pentru garan ie limitat.

Perioada de garan iePerioada de garan ie variaz n func ie de tipul de main i de ar sau regiune. Observa ii: v Contacta i firma de vnzri pentru informa ii despre service n garan ie. Unele maini IBM pot beneficia de service n garan ie la fa a locului, n func ie de ara sau regiunea n care se efectueaz service-ul. v O perioad de garan ie de 3 ani pentru componente i de 1 an pentru manoper nseamn c IBM va oferi service n garan ie fr nlocuire pentru: 1. componente i manoper n primul an al perioadei de garan ie 2. numai pentru componente, prin nlocuire, n al doilea i al treilea an al perioadei de garan ie. IBM v va taxa pentru manopera aferent repara iei sau nlocuirii. v Site-ul Web IBM Machine Warranties de la http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ con ine o privire global asupra Garan iei limitate IBM pentru Mainile IBM, un glosar cu termenii folosi i n Declara ia de Garan ie limitat, ntrebri frecvente (FAQ - Frequently Asked Questions) i legturi la paginile Web cu suport pentru produse. Declara ia IBM pentru Garan ie limitat este disponibil pe acest site Web n 29 de limbi n format PDF (Portable Document Format).Tip main 2254 2256 2257 Statele Unite i Canada Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Statele Unite Toate celelalte ri i regiuni din lumea ntreag 2289 China (R.P.C.) Australia, Noua Zeeland, Bangladesh, India, Indonesia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, China (R.A.S. Hong Kong), Taiwan i Tailanda ar sau regiune Perioad garan ie Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 1 an Manop - 1 an

Copyright IBM Corp. 2002

29

Tip main 6029

ar sau regiune Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeeland, Bangladesh, India, Indonesia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, China (R.A.S. Hong Kong), Taiwan i Tailanda Japonia

Perioad garan ie Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an

Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an

6336 6337 6339 6341 6342

Statele Unite i Canada Argentina, Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Statele Unite, Canada, America Latin (cu excep ia Argentinei), Australia, Noua Zeeland, Bangladesh, India, Indonesia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, China (R.A.S. Hong Kong), Taiwan i Tailanda Japonia

Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an

6346 6347 6348 6790 6791 6792 6793 6794

Toate rile i regiunile din lumea ntreag

Statele Unite, Canada, Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latin, Australia i Noua Zeeland Bangladesh, India, Indonezia, Malaezia, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, China (PRC), China (Hong Kong S.A.R), Taiwan, and Thailand Japonia

6823

Argentina, Europa, Orientul Mijlociu i Africa Statele Unite i America Latin (cu excep ia Argentinei) Toate celelalte ri i regiuni din lumea ntreag

6824

China (R.P.C.) Australia, Noua Zeeland, Bangladesh, India, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Brunei, Vietnam, China (R.A.S. Hong Kong), Taiwan i Tailanda

30

NetVista: Referin rapid

Tip main 6825

ar sau regiune Europa, Orientul Mijlociu i Africa Statele Unite, Canada, Australia i Noua Zeeland

Perioad garan ie Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani

6826

Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Australia i Noua Zeeland China (R.A.S. Hong Kong) Japonia

8208

Europa, Orientul Mijlociu i Africa Statele Unite i Canada

8301

Statele Unite, Canada, Argentina, Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Japonia Toate celelalte ri i regiuni din lumea ntreag

8302 8303

Toate rile i regiunile din lumea ntreag Statele Unite, Canada, Argentina, Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Japonia Toate celelalte ri i regiuni din lumea ntreag

8304 8305

Toate rile i regiunile din lumea ntreag Statele Unite, Canada, Argentina, Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Japonia Toate celelalte ri i regiuni din lumea ntreag

8306

Toate rile i regiunile din lumea ntreag

Anex A. Informa ii privind garan ia

31

Tip main 8307

ar sau regiune Statele Unite, Canada, Argentina, Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Japonia Toate celelalte ri i regiuni din lumea ntreag

Perioad garan ie Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an

8308 8309 8310

Toate rile i regiunile din lumea ntreag Argentina, Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Statele Unite, Canada, America Latin (cu excep ia Argentinei), Australia, Noua Zeeland, Bangladesh, India, Indonesia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, China (R.A.S. Hong Kong), Taiwan i Tailanda

8311

Statele Unite, Canada, America Latin, Australia, Noua Zeeland, Bangladesh, India, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Brunei, Vietnam, Tailanda i Japonia Argentina, Europa, Orientul Mijlociu, Africa i China (R.P.C.) Statele Unite, Canada, America Latin (cu excep ia Argentinei), Australia, Noua Zeeland, Bangladesh, India, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, China (R.A.S. Hong Kong), Taiwan i Tailanda Statele Unite i America Latin Statele Unite, America Latin, Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Australia, Noua Zeeland i China (R.P.C.) Canada, Bangladesh, India, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Tailanda, China (R.A.S. Hong Kong i Taiwan Japonia

Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an

8312 8313 8314

8315 8317

Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 1 an Manop - 1 an Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 3 ani Comp - 3 ani Manop - 1 an Comp - 1 an Manop - 1 an

8318 8319

Toate rile i regiunile din lumea ntreag Statele Unite, America Latin, Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Australia, Noua Zeeland i China (R.P.C.) Canada, Bangladesh, India, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Tailanda, China (R.A.S. Hong Kong i Taiwan Japonia

32

NetVista: Referin rapid

Service n garan ie i suportPrin cumprarea ini ial a calculatorului IBM, ave i acces la un suport extins. n timpul perioadei de garan ie IBM pentru Main, pute i apela IBM sau reseller-ul dumneavoastr pentru asisten n determinarea problemei conform termenilor din Declara ia IBM de Garan ie limitat. Urmtoarele servicii sunt disponibile n perioada de garan ie: v Determinarea problemelor - Este disponibil personal calificat care s v asiste s determina i dac ave i o problem hardware i care s decid ac iunea necesar pentru rezolvarea problemei. v Reparare hardware IBM - Dac s-a determinat c problema este cauzat de hardware IBM sub garan ie, este disponibil personal de service calificat care s asigure nivelul de service aplicabil, fie on-site (la cumprtor), fie la un centru de service IBM, dup cum hotrete IBM. v Gestionare modificri tehnice - Uneori, este posibil s fie necesare unele modificri dup ce un produs a fost livrat de IBM. n aceste cazuri, IBM va executa modificrile tehnice (EC-Engineering Changes) disponibile care se aplic hardware-ului dumneavoastr. Urmtoarele elemente nu sunt acoperite de service n garan ie: v nlocuirea sau utilizarea pr ilor care nu apar in IBM-ului. Toate componentele IBM con in un identificator de 7 caractere n formatul IBM FRU XXXXXXX. v Identificarea surselor de probleme software non-IBM. v Instalarea de unit i care pot fi schimbate de beneficiar (customer replaceable unit CRU). v Instalarea i configurarea codului mainii sau codului intern licen iat care este declarat ca instalabil de beneficiar. Dac nu ntregistra i calculatorul la IBM, vi se poate solicita dovada de achizi ionare pentru a ob ine service n garan ie.

nainte de a apela la servicePute i rezolva multe din problemele calculatorului fr ajutor din afar dac urma i procedurile de depanare pe care IBM le ofer n ajutorul interactiv (online) sau n publica iile care sunt livrate mpreun cu calculatorul sau cu software-ul. Multe calculatoare, sisteme de operae i programe de aplica ii vin cu informa ii care con in procedurile de depanare i explica ii ale mesajele i codurilor de eroare. Informa iile care vin cu calculatorul descriu de asemenea i testele de diagnoz pe care pute i s le efectua i. Dac suspecta i c ar fi o problem software, vede i informa iile pentru sistemul de operare sau programul de aplica ii.Anex A. Informa ii privind garan ia

33

Solicitarea de serviceDac este posibil, sta i n fa a calculatorului atunci cnd suna i. V rugm s ave i la ndemn urmtoarele informa ii cnd suna i: v Tipul mainii, modelul i numrul de serie v Descrierea problemei v Cuvintele exacte ale eventualelor mesaje de eroare v Informa ii despre configura ia hardware i software Pentru a afla numrul de telefon pentru un HelpCenter apropiat de dumneavoastr, vede i Numere de telefon la capitolul Ob inerea de informa ii, ajutor i service.

34

NetVista: Referin rapid

Declara ia IBM de Garan ie limitat Z125-4753-06 8/2000 Partea 1 - Termeni generaliAceast Declara ie de garan ie limitat include Partea 1 - Temeni generali i Partea a 2-a Termeni specifici pentru ar. Termenii din Partea a 2-a nlocuiesc sau i modific pe cei din Partea 1. Garan iile oferite de IBM n aceast Declara ie de garan ie limitat sunt valabile numai pentru Mainile cumprate pentru utilizare, nu i penru cele care vor fi vndute, de la IBM sau distribuitori. Termenul Main se refer la o main IBM, componentele sale, conversii, modernizri, elemente sau accesorii i orice combina ie a acestora. Termenul Main nu include programe software, nici pre-ncrcate pe main, nici instalate ulterior sau alte cazuri. Dac IBM nu specific altfel, urmtoarele garan ii se aplic numai n ara din care achizi iona i Maina. Nimic din aceast declara ie de garan ie limitat nu afecteaz drepturile de consumator care nu pot fi ignorate sau limitate prin nici un contract. Dac ave i ntrebri, contacta i IBM sau distribuitorul Garan ia IBM pentru maini: IBM garanteaz c orice Main 1) nu are defecte ale materialelor sau de manoper i 2) respect Specifica iile IBM publicate oficial (Specifica ii). Perioada de garan ie pentru o Main este o perioad fix, specificat, care ncepe de la Data instalrii. Data de pe chitan a de vnzare este Data de instalare, dac IBM sau distribuitorul nu v informaz despre o alt situa ie. Dac o Main nu func ioneaz conform garan iei n timpul perioadei de garan ie, iar IBM sau distribuitorul nu pot 1) s o aduc n starea de a realiza acest lucru sau 2) s o nlocuiasc cu una care este cel pu in echivalent din punct de vedere func ional, o pute i returna unit ii de la care a i achizi ionat-o i ve i primi napoi banii. Durata garan iei: Garan ia nu acoper repara ia sau nlocuirea unei Maini ca urmare a utilizrii improprii, a unui accident, a unei modificri, a unui mediu de operare sau fizic nepotrivit, a ntre inerii improprii sau a unei defec iuni cauzate de ctre un produs pentru care IBM nu este responsabil. Garan ia este anulat de nlturarea sau alterarea etichetelor de identificare de pe Main sau de pe componente. ACESTE GARAN II REPREZINT GARAN IILE DVS. EXCLUSIVE I NLOCUIESC TOATE CELELALTE GARAN II SAU CONDI II, INDICATE EXPRES SAU IMPLICITE, INCLUZND, DAR NEFIIND LIMITATE LA ACESTEA, GARAN IILE SAU CONDI IILE DE COMERCIALIZARE I CELE PRIVIND CALIT ILE SPECIFICATE NTR-UN ANUMIT SCOP. ACESTE GARAN II V DAU UN DREPT LEGAL SPECIFIC, DAR DE ASEMENEA MAI PUTE I AVEA ALTE DREPTURI CE VARIAZ DE LA JURISDIC IE LA JURISDIC IE. UNELE JURISDIC II NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARAN IILOR EXPRESE SAU DEDUSE, DECI EXCLUDEREA DE MAI SUS POATE S NU FIE VALABIL PENTRU DUMNEAVOASTR. N ASEMENEA CAZ, ASTFEL DE GARAN II SUNT LIMITATE PE DURATA PERIOADEI DE GARAN IE. DUP ACEA PERIOAD NU SE APLIC NICI O GARAN IE.

Anex A. Informa ii privind garan ia

35

Elemente neacoperite de garan ie: IBM nu garanteaz operarea continu sau fr erori a Mainii. Orice suport tehnic sau de alt tip asigurat pentru o Main aflat n garan ie, cum ar fi asisten a telefonic privind ntrebrile how-to (cum s) i cele referitoare la setarea i instalarea echipamentului, va fi asigurat fr FR NICI UN FEL DE GARAN IE. Service n garan ie: Pentru a ob ine service n garan ie pentru o Main, contacta i IBM sau distribuitorul dumneavoastr. Dac nu ntregistra i Maina la IBM, vi se poate solicita dovada de achizi ionare. n timpul perioadei de garan ie, IBM sau distribuitorul, dac acesta are autorizarea IBM de a oferi service n garan ie, ofer gratuit anumite tipuri de service pentru repara ii i nlocuiri, n conformitate cu Specifica iile mainilor. IBM sau distribuitorul dumneavoastr v vor informa despre tipurile disponibile de service pentru o Main n func ie de ara n care a fost instalat. Dup cum dorete, IBM sau distribuitorul 1) fie va repara, fie va nlocui Maina n eroare i 2) va oferi service fie la domiciliu, fie la un centru de service. IBM sau distribuitorul va gestiona i instala modificrile pentru Main. Unele componente ale Mainilor IBM sunt Unit i nlocuibile de client (numite CRU), de exemplu tastatur, memorie sau unit i hard disc. IBM livreaz CRU, iar dvs. le nlocui i. Trebuie s returna i toate CRU cu defecte la IBM n 30 de zile de la primirea CRU nlocuite. Sunte i rspuztor de descrcarea actualizrilor Codului main i a Codului intern licen iat de la un site Web IBM sau un mediu electronic i de respectarea instruc iunilor furnizate de IBM. Atunci cnd repara iile n garan ie implic nlocuirea unei Maini sau a unei componente, elementul pe care IBM sau distribuitorul dumneavoastr l nlocuiete devine proprietatea acestuia i substitutul devine proprietatea dumneavoastr. Dumneavoastr garanta i c toate elementele nlocuite sunt originale i nemodificate. Substitutul poate s nu fie nou, dar va fi n stare bun de func ionare i cel pu in echivalent func ional cu elementul substituit. Substituirea presupune starea de service n garan ie pentru componenta substituit. Multe caracteristici, conversii sau modernizri implic scoaterea de componente i returnarea lor la IBM. O component ce nlocuiete o component scoas va prelua service-ul de garan ie al componentei nlocuite. nainte ca IBM sau distribuitorul s nlocuiasc o Main sau o component, accepta i s scoate i toate caracteristicile, componentele, op iunile, modificrile i atarile ce nu se afl n garan ie. De asemenea accepta i 1. s asigura i c maina este liber de orice obliga ii sau restric ii care s mpiedice nlocuirea ei; 2. s ob ine i autorizarea proprietarului de a beneficia de serviciile IBM sau ale distribuitorului, asupra mainii care nu este n proprietatea dvs, i 3. dac e cazul, nainte de asigurarea service-ului:

36

NetVista: Referin rapid

a. s respecta i procedurile de determinare a problemei, analiz a problemei i cerere service indicate de IBM sau distribuitor; b. s securiza i toate datele, programele i fondurile con inute de o Main; c. s oferi i IBM sau distribuitorului acces suficient, gratuit i sigur la facilit ile care le vor permite s i ndeplineasc obliga iile; i d. s informa i IBM sau distribuitorul despre modificarea loca iei Mainii. IBM este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea Mainii ct timp aceasta este 1) n posesia IBM sau 2) n curs de transport, n acele cazuri n care IBM este responsabil pentru transport. Nici IBM i nici distribuitorul nu este responsabil pentru informa iile personale, de proprietate sau confiden iale ce se afl ntr-o Main pe care o returna i la IBM sau la distribuitor din orice motiv. Trebuie s nltura i toate aceste informa ii din Main nainte de a o returna. Limitarea obliga iilor: Pot aprea circumstan e n care, datorit unei lipse din partea IBM sau a altor cauze, sunte i ndrept it s ob ine i despgubiri de la IBM. n oricare din aceste cazuri, indiferent de motivul pentru care ave i dreptul de a cere despgubiri de la IBM (inclusiv nclcri fundamentale, neglijen , denaturare sau alte nerespectri ale contractului sau prejudicii), cu excep ia obliga iilor la care nu se poate renun a sau care sunt limitate de legile aplicabile, IBM nu are obliga ii dect pentru 1. daune privind rni corporale (inclusiv moartea) i daune aduse propriet ii reale i propriet ii personale materiale; i 2. valoarea oricror alte daune efective directe, pn la costurile (dac sunt recurente, sunt valabile costurile pe 12 luni) pentru Maina care este subiectul cererii. Din aceste motive, termenul Main include Codul main i Codul intern licen iat. Aceast limit se aplic i vnztorilor i distribuitorilor de produse IBM. Acesta este maximul pentru care IBM, vnztorii i distribuitorii si sunt responsabili n colectiv. IBM NU ARE NICI O OBLIGA IE N NICI UNUL DIN URMTOARELE CAZURI: 1) CERIN ELE DE DAUNE ALE TER ILOR (AL II DECT CEI DIN PRIMUL SUBIECT DE MAI SUS); 2) PIERDEREA SAU AFECTAREA DATELOR SAU NREGISTRRILOR DVS.; SAU 3) DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU ALTE DAUNE ECONOMICE REZULTATE, PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE, CHIAR DAC IBM, FURNIZORII SAU DISTRIBUITORUL DVS. AU FOST INFORMA I DE POSIBILITATEA ACESTORA. UNELE LEGISLA II NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU REZULTATE, ASTFEL C EXCLUDERILE SAU LIMITRILE DE MAI SUS S-AR PUTEA S NU FIE APLICABILE N CAZUL DVS. Legea aplicabil: Dumneavoastr i IBM consim i i la aplicarea legilor rii din care achizi iona i Maina pentru a guverna, interpreta i a aplica toate drepturile, sarcinile i obliga iile dvs. i ale IBM rezultate din sau legate n vreun fel de subiectul acestei n elegeri, fr a intra n conflict cu principiile legilor.Anex A. Informa ii privind garan ia

37

Partea a 2-a - Termeni specifici arAMERICA BRAZILIA Lege de baz: Se adaug urmtoarele dup prima fraz: Orice nen elegere legat de aceast n elegere va fi rezolvat de curtea din Rio de Janeiro. AMERICA DE NORD Service n garan ie: Urmtoarele sunt adugate acestei sec iuni: Pentru a ob ine service n garan ie de la IBM n Canada sau Statele Unite, apela i 1-800-IBM-SERV (426-7378). CANADA Lege de baz: Urmtoarele nlocuiesc legile rii din care achizi iona i Maina n prima fraz: legile provinciei Ontario. STATELE UNITE Lege de baz: Urmtoarele nlocuiesc legile rii din care achizi iona i Maina n prima fraz: legile statului New York. ASIA PACIFIC AUSTRALIA Garan ia IBM pentru Maini: Este adugat urmtorul paragraf: Garan iile specificate n aceast sec iune sunt suplimentare oricror drepturi pe care le pute i avea din actul Trade Practices din 1974 sau alte legi similare i sunt limitate la ceea ce este permis de legisla ie. Limitarea obliga iilor: Sunt adugate urmtoarele: n cazul n care IBM a nclcat o condi ie sau garan ie a actului Trade Practices din 1974 sau legi similare, obliga iile IBM sunt limitate la repararea sau nlocuirea bunurilor sau furnizarea bunurilor echivalente. Acolo unde aceast condi ie se refer la dreptul de a vinde, la posesie sau la un titlu evident, sau atunci cnd bunurile fac parte dintr-o categorie care se achizi ioneaz n mod normal pentru uzul sau consumul personal sau casnic, atunci nu se aplic nici una dintre limitrile precizate n acest paragraf.

38

NetVista: Referin rapid

Lege de baz: Urmtoarele nlocuiesc legile rii din care achizi iona i Maina n prima fraz: legile statului sau teritoriului. CAMBODGIA, LAOS I VIETNAM Lege de baz: Urmtoarele nlocuiesc legile rii din care achizi iona i Maina n prima fraz: legile statului New York. Sunt adugate urmtoarele: Disputele i diferen ele legate de aceast n elegere vor fi rezolvate prin arbitraj n Singapore conform regulilor camerei interna ionale de comer (International Chamber of Commerce - ICC). Arbitrul sau arbitrii desemna i conform acestor reguli vor avea puterea de decizie conform competen ei acestora i a valabilit ii acestei n elegeri pentru arbitrare. Rezultatul arbitrajului va fi final i obligatoriu pentru pr i, fr apel, rezultatul fiind n scris i bazat pe fapte i lege. Toate procedurile vor fi, inclusiv toate documentele prezentate n astfel de propceduri, n limba englez. Numrul de arbitri va fi de trei, fiecare parte n cauz avnd dreptul de a numi un arbitru. Cei doi arbitri numi i de pr i vor numi al treilea arbitru. Cel de-al treilea arbitru va conduce procedurile. Locurile libere pentru postul de conductor vor fi ocupate de preedintele ICC. Alte locuri libere vor fi ocupate de partea care trebuie s le numeasc. Procedurile vor continua de la stadiul n care au aprut locurile libere. Dac una din pr i refuz sau nu numete un arbitru n 30 de zile de la data la care a fost numit arbitrul celeilalte pr i, primul arbitru numit va fi singurul arbitru, dac acest arbitru a fost numit n mod valid i corespunztor. Versiunea n limba englez a acestei n elegeri are prioritate fa de orice alt versiune ntr-o alt limb. HONG KONG I MACAO Lege de baz: Urmtoarele nlocuiesc legile rii din care achizi iona i Maina n prima fraz: legile Regiunii Administrative Speciale Hong Kong. INDIA Limitarea rspunderii: Urmtoarele nlocuiesc subiectele 1 i 2 ale acestei sec iuni: 1. rspunderea pentru leziuni corporale (inclusiv moartea) sau pagube aduse propriet ii reale i propriet ii personale tangibile va fi limitat la cele provocate de neglijen a din partea IBM;Anex A. Informa ii privind garan ia

39

2. rspunderea fa de alte daune intervenite ntr-o situa ie care implic lipsa de performan a IBM n privin a subiectului acestei Declara ii de garan ie limitat, se va limita la suma pe care a i pltit-o pentru Maina care face subiectul revendicrii. JAPONIA Lege de baz: Urmtoarea propozi ie este adugat acestei sec iuni: Orice dubii legate de aceast n elegere vor fi ini ial rezolvate ntre noi cu bun credin i conform principiului ncrederii reciproce. NOUA ZEELAND Garan ia IBM pentru Maini: Este adugat urmtorul paragraf: Garan iile specificate n aceast sec iune sunt suplimentare fa de orice drepturi pe care le pute i avea din actul Garan iile consumatorului din 1993 sau alte legisla ii ce nu pot fi excluse sau limitate. Garan iile consumatorului din 1993 nu se aplic fa de nici un bun pe care l furnizeaz IBM, dac solicita i bunurile pentru scopul unei afaceri dup cum este definit n acel act. Limitarea rspunderii: Urmtoarele se adaug la aceast Sec iune: Unde Mainile nu sunt achizi ionate n scopuri de afaceri definite astfel n actul normativ Garan iile Consumatorului 1993, limitrile din aceast Sec iune se supun limitrilor din acel act. REPUBLICA POPULAR CHINEZ (R.P.C.) Lege de baz: Urmtoarele nlocuiesc aceast sec iune: Dumneavoastr i IBM consim i i s respecta i legile statului New York (dac acestea nu contravin legilor locale) pentru a respecta, interpreta i aplica toate drepturile, sarcinile i obliga iile dvs. i ale IBM rezultate din sau legate n vreun fel de subiectul acestei n elegeri, fr a intra n conflict cu principiile legilor. Orice dispute rezultate sau legate de aceast n elegere vor fi rezolvate mai nti prin negocieri amicale, iar n cazul nerezolvrii, fiecare parte are dreptul de a nainta o plngere la Comisia Chinez de Arbitrare pentru Comer i Economie Interna ional din Beijing, R.P.C., pentru arbitraj conform regulilor de arbitrare n vigoare n acel moment. Tribunalul de arbitrare va fi format din trei arbitri. Limbile folosite vor fi engleza i chineza. Decizia arbitrajului va fi final i obligatorie pentru ambele pr i i va putea fi aplicat conform Conven iei pentru recunoaterea i aplicarea deciziilor de arbitraj strin (1958). Taxa de arbitrare va fi suportat de partea care pierde, cu excep ia cazului n care decizia arbitrajului stabilete altfel. n timpul arbitrajului, n elegerea va fi n vigoare, cu excep ia aspectelor aflate n conflict ntre pr i i care sunt supuse arbitrajului.

40

NetVista: Referin rapid

EUROPA, ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA (EMEA) URMTORII TERMENI SUNT VALABILI PENTRU TOATE RILE EMEA: Termenii acestei Declara ii de garan ie limitat sunt valabili pentru Maini cumprate de la IBM sau de la un distribuitor IBM. Service n garan ie: Dac a i cumprat o Main IBM n Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elve ia sau Regatul Unit, pute i ob ine service n garan ie pentru aceast Main n oricare din aceste ri fie de la (1) un distribuitor IBM care are aprobarea de a efectua service n garan ie sau (2) de la IBM. Dac a i cumprat o Main PC IBM din Albania, Armenia, Belarus, Bosnia i Her egovina, Bulgaria, Croa ia, Republica Ceh, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Krghistan, Republica Federal Iugoslavia, Fosta Republic Iugoslav Macedonia (FYROM), Moldova, Polonia, Romnia, Rusia, Republica Slovac, Slovenia sau Ucraina, pute i ob ine service n garan ie pentru acea Main n oricare din aceste ri de la (1) un distribuitor IBM care are aprobare de a efectua service n garan ie sau (2) de la IBM. Dac a i cumprat o Main IBM dintr-o ar din Orientul mijlociu sau Africa, pute i beneficia de service n garan ie pentru acea Main de la reprezentan a IBM din ara din care cumpra i, dac acea reprezentan IBM ofer service n garan ie n acea ar, sau de la un distribuitor IBM, care are aprobarea IBM de a efectua service n garan ie pentru acea Main n ara respectiv. Service n garan ie n Africa este disponibil pentru o raz de 50 de kilometri de la un furnizor autorizat IBM de service. Sunte i rspunztor pentru costurile de transport al Mainii din afara celor 50 de kilometri de la un furnizor autorizat IBM de service. Legea aplicabil: Legile care guverneaz, interpreteaz i aplic drepturi, datorii i obliga ii pentru fiecare din noi, rezultate din, sau legate de subiectul acestei Declara ii, fr a intra n contradic ie cu principiile legilor, ct i termenii specifici rilor i curtea competent pentru aceast Declara ie sunt cele ale rilor n care se ofer service n garan ie, cu excep ia: 1) Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croa ia, Ungaria, Fosta Republic Iugoslav Macedonia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Krghistan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina i Uzbekistan, unde se aplic legile din Austria; 2) Estonia, Letonia i Lituania, unde se aplic legile din Finlanda; 3) Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capul Verde, Republica Central African, Ciad, Congo, Djibouti, Republica Democrat Congo, Guineea Ecuatorial, Fran a, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Coasta de Filde, Liban, Mali, Mauritania, Moroc, Nigeria, Senegal, Togo i Tunisia, unde aceast n elegere va fi interpretat i rela iile legale dintre pr i vor fi determinate conform legilor din Fran a, iar orice dispute rezultate din aceast n elegere sau legate de violarea sau executarea acesteia, inclusiv procedurile, vor fi rezolvate n exclusivitate de Curtea Comercial din Paris; 4) Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egipt, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iordania, Kenya, Kuweit, Liberia, Malawi, Malta, Mozambic, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Arabia Saudit, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia i Zimbabwe, unde aceast n elegere se va supune legilor engleze, iar disputeleAnex A. Informa ii privind garan ia

41

legate de aceasta vor fi naintate numai pentru rezolvarea de ctre cur ile engleze; i 5) n Grecia, Israel, Italia, Portugalia i Spania, unde orice revendicare legat de aceast Declara ie va fi naintat i rezolvat de cur ile competente din Atena, Tel Aviv, Milano, Lisabona i, respectiv Madrid. URMTORII TERMENI SUNT VALABILI PENTRU RILE SPECIFICATE: AUSTRIA I GERMANIA Garan ia IBM pentru Maini: Urmtoarele nlocuiesc prima propozi ie a primului paragraf din aceast sec iune: Garan ia pentru un echipament IBM acoper func ionalitatea echipamentului pentru o utilizare normal i conformitatea echipamentului cu specifica iile sale. Urmtoarele paragrafe sunt adugate acestei sec iuni: Perioada minim de garan ie pentru Programe este de ase luni. n cazul n care IBM sau distribuitorul nu pot repara o Main IBM, pute i opta pentru o returnare par ial a banilor, att ct este justificat de valoarea redus a Mainii nereparate, sau pute i cere anularea n elegerii respective pentru Main i s ob ine i returnarea banilor. Extinderea garan iei: Al doilea paragraf nu este valabil. Service n garan ie: Urmtoarele sunt adugate acestei sec iuni: Pe perioada de garan ie, costul de transport al echipamentului defect la IBM va fi suportat de ctre IBM. Limitarea rspunderii: Urmtorul paragraf este adugat acestei sec iuni: Limitrile i excep iile specificate n Declara ia de garan ie limitat nu vor fi valabile pentru daunele produse de IBM prin nelciune sau foarte mare neglijen i pentru garan ia expres. Urmtoarea propozi ie este adugat la sfritul elementului 2: Rspunderea IBM referitor la acest element este limitat la violarea termenilor contractuali esen iali n cazuri de neglijen nu foarte mare. EGIPT Limitarea rspunderii: Urmtoarele nlocuiesc subiectule 2 al acestei sec iuni: rspunderea IBM pentru orice alte daune directe va fi limitat la suma pltit pentru Maina care este subiectul revendicrii. Pentru acest element, termenul Main include Codul main i Codul intern licen iat. Aplicabilitate pentru furnizori i distribuitori (nemodificat). FRAN A

42

NetVista: Referin rapid

Limitarea rspunderii: Urmtoarele nlocuiesc a doua propozi ie a primului paragraf al acestei sec iuni: n astfel de cazuri, indiferent de motivul pentru care ave i dreptul de a cere despgubiri de la IBM, IBM nu este rspunztor dect pentru: (elementele 1 i 2 nemodificate). IRLANDA Extinderea garan iei: Urmtoarele sunt adugate acestei sec iuni: Cu excep ia cazului n care este prevzut n mod expres n aceti termeni i condi ii, toate condi iile statutare, inclusiv toate garan iile implicite, dar fr prejudiciu majorit ii celor anterioare, toate garan iile implicate de actul normativ de Vnzare bunuri 1893 sau actul normativ de Vnzare bunuri i furnizri de servicii 1980 sunt prin prezenta excluse. Limitarea rspunderii: Urmtoarele nlocuiesc elementele unu i doi ale primului paragraf al acestei Sec iuni: 1. moartea sau leziuni personale sau daune fizice aduse propriet ii imobiliare cauzate de neglijen a IBM; i 2. valoarea oricror alte daune efective directe, pn la 125% din costuri (dac este recurent, sunt valabile costurile de 12 luni) pentru Maina care este subiectul revendicrii sau care determin n alt mod revendicarea. Aplicabilitate pentru furnizori i distribuitori (nemodificat). Urmtorul paragraf este adugat la sfritul acestei sec iuni: Rspunderea total a IBM i unicul remediu pentru dvs, prin contract sau prejudiciu, implicit, se va limita la daune. ITALIA Limitarea rspunderii: Urmtoarele nlocuiesc a doua propozi ie a primului paragraf: n aceste cazuri, dac legile obligatorii nu specific altfel, IBM nu este responsabil dect pentru: 1. (nemodificat) 2. rspunderea pentru orice alte daune intervenite ntr-o situa ie care implic lipsa de performan a IBM n privin a subiectului acestei Declara ii de garan ie limitat, se va limita la suma pe care a i pltit-o pentru Maina care face subiectul revendicrii. Aplicabilitate pentru furnizori i distribuitori (nemodificat). Urmtoarele nlocuiesc al treilea paragraf al acestei sec iuni: Dac legile obligatorii nu specific altfel, IBM i distribuitorul nu sunt rsp


Recommended