+ All Categories
Home > Documents > MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA...

MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA...

Date post: 31-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 229 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 55 /55
MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea industriala reprezinta: Alegeti varianta corecta. a. o unitate economica de baza in cadrul economiei nationale; b. o persoana fizica; c. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si material-organizatorice) cu scopul de a executa lucrari si a presta servicii; d. stabilirea necesarului de producatori de bunuri din aceeasi gama de produse; e. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si material-organizatorice) cu scopul de a satisface clientii; PTS: 1 2. Intreprinderea industriala, ca forma specifica de intreprindere, reprezinta: Alegeti varianta corecta. a. o unitate economica in care se desfasoara in mod indirect, nemijlocit, procesul de productie industrial; b. fabricarea de materii prime si materiale; c. o unitate economica in care se desfasoara in mod direct, nemijlocit, procesul de productie industrial; d. totalitatea proceselor de productie; e. o unitate economica cu potential de dezvoltare. PTS: 1 3. Privita in ansamblul, ca unitate organizatorica constituita pentru realizarea unei activitati industriale, specifica ramurii sau subramurii din care face parte, intreprinderea este: Alegeti varianta corecta. a. o structura in cadrul economiei globale; b. o unitate economica de comert exterior; c. o unitate economica secundara cadrul economiei nationale; d. o unitate economica auxiliara in cadrul economiei globale; e. atat utilizatoare de resurse, cat si sursa de bogatie si detinatoare de puteri economice. PTS: 1 4.
Transcript
Page 1: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI)

MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI)

MULTIPLE CHOICE

1.

Intreprinderea industriala reprezinta:

Alegeti varianta corecta.

a. o unitate economica de baza in cadrul economiei nationale; b. o persoana fizica; c. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si

material-organizatorice) cu scopul de a executa lucrari si a presta servicii; d. stabilirea necesarului de producatori de bunuri din aceeasi gama de

produse;

e. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si

material-organizatorice) cu scopul de a satisface clientii;

PTS: 1

2.

Intreprinderea industriala, ca forma specifica de intreprindere, reprezinta:

Alegeti varianta corecta.

a. o unitate economica in care se desfasoara in mod indirect, nemijlocit,

procesul de productie industrial; b. fabricarea de materii prime si materiale; c. o unitate economica in care se desfasoara in mod direct, nemijlocit,

procesul de productie industrial; d. totalitatea proceselor de productie; e. o unitate economica cu potential de dezvoltare.

PTS: 1

3.

Privita in ansamblul, ca unitate organizatorica constituita pentru realizarea unei

activitati industriale, specifica ramurii sau subramurii din care face parte, intreprinderea

este:

Alegeti varianta corecta.

a. o structura in cadrul economiei globale; b. o unitate economica de comert exterior; c. o unitate economica secundara cadrul economiei nationale; d. o unitate economica auxiliara in cadrul economiei globale; e. atat utilizatoare de resurse, cat si sursa de bogatie si detinatoare de

puteri economice.

PTS: 1

4.

Page 2: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

In contextul noilor abordari ale conceptului de intreprindere in economia de piata,

intreprindere industriala este privita ca:

Alegeti raspunsul corect.

a. un grup de persoane, organizat pe baza unor criterii juridice, economice si

tehnologice, care concepe si realizeaza un proces de productie specific, in vederea

oferirii pe piata a produselor executate pentru satisfacerea anumitor nevoi si cerinte

ale clientilor sai; b. totalitatea produselor finite obtinute in urma proceselor tehnologice

omogene; c. totalitatea produselor finite obtinute in urma proceselor tehnologice

continue; d. un grup de persoane cu roluri diferite in atingerea scopurilor intreprinderii; e. un grup de persoane cu roluri identice in atingerea scopurilor intreprinderii.

PTS: 1

5.

In functie de profilul activitatii intreprinderii, produsele executate se pot prezenta

sub forma de:

Alegeti raspunsul corect si complet.

a. bunuri materiale pentru consum productiv (materii prime si materiale,

energie, echipamente de productie etc; b. bunuri materiale pentru consum productiv (materii prime si materiale,

energie, echipamente de productie etc.) sau individual (bunuri alimentare, de larg

consum, de folosinta indelungata s.a.), lucrari (tehnologice, de montaj, de reparatii

sau de alta natura) si servicii (personale, de afaceri, publice sau pentru alte

necesitati); c. bunuri ecologice, de larg consum, de folosinta indelungata; d. lucrari (tehnologice, de montaj, de reparatii sau de alta natura); e. servicii (personale, de afaceri, publice sau pentru alte necesitati).

PTS: 1

6.

Responsabilitatea sociala a intreprinderi decurge din faptul ca aceasta trebuie sa

faca fata la cinci probleme socio-economice importante:

Alegeti raspunsul corect care nu are legatura cu responsabilitatea sociala a

intreprinderii.

a. inflatia; b. managementul cu fata umana; c. protectia mediului; d. protectia consumatorului si criza de energie; e. managementul riscului.

PTS: 1

7.

In raport cu felul materiilor prime folosite, intreprinderile industriale se impart in:

Page 3: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

1) intreprinderi producatoare de mijloace de productie;

2) intreprinderi mixte;

3) intreprinderi din grupa ramurilor industriale extractive;

4) intreprinderi din grupa ramurilor industriale prelucratoare;

5) intreprinderi producatoare de bunuri de consum.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 3,5; d. 4,5; e. 3,4.

PTS: 1

8.

In raport cu felul produsului fabricat si destinatia economica intreprinderile se

grupeaza in:

1) intreprinderi producatoare de mijloace de productie;

2) intreprinderi mixte;

3) intreprinderi din grupa ramurilor industriale prelucratoare;

4) intreprinderi din grupa ramurilor industriale extractive;

5) intreprinderi producatoare de bunuri de consum.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 3,5; d. 1,5; e. 3,4.

PTS: 1

9.

In conditiile schimbarii calitative generate de tranzitia la economia moderna de

piata si a amploarei pe care o ia ritmul rapid al cuceririlor stiintei si tehnicii,

managementul productiei constituie:

Alegeti raspunsul corect.

a. problematica de baza a utilizarii resurselor materiale; b. problematica de baza a utilizarii resurselor naturale; c. o problema esentiala, de rezolvarea careia depinde nivelul

eficientei economice si gradul de profitabilitate al societatii comerciale; d. o problema esentiala, de rezolvarea careia depinde gradul de solvabilitate al

societatii comerciale; e. o problema esentiala, de rezolvarea careia depinde gradul de profitabilitate

al societatii comerciale;

PTS: 1

Page 4: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

10.

Scopul productiei moderne consta in:

Alegeti raspunsul corect.

a. obtinerea bunurilor solicitate de beneficiari, la nivelul corespunzator

standardelor de calitate, cu resursele de care dispune intreprinderea si la pret de

cost minim; b. utilizarea eficienta a resurselor informationale, umane; c. utilizarea eficienta a resurselor informationale, umane, materiale si

financiare; d. stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate ce revin

principalelor sale domenii de actiune (fabricarea produselor, pregatirea productiei,

mecano-energetic, asigurarea calitatii productiei, SDV-urilor, metrologia); e. stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate secundare specifice

procesului de productie.

PTS: 1

11.

Sistemul de productie este:

Alegeti raspunsul corect si complet.

a. componenta principala a complexului economic national, contribuind la

cristalizarea intr-o structura unitara a tuturor celorlalte sisteme care contribuie la

desfasurarea proceselor economice si sociale; b. componenta principala a complexului economic national contribuind la

desfasurarea proceselor economice si sociale; c. un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate

principale; d. un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate

secundare; e. componenta principala a complexului economic national, politic, cultural.

PTS: 1

12.

Procesul de productie este definit ca proces social in cadrul caruia:

Alegeti raspunsul corect.

a. se determina factorii care pot conduce la realizarea cu intarziere a

obiectivelor principale secundare; b. se determina mijloacele de productie; c. oamenii intra in relatii reciproce determinate si actioneaza, cu ajutorul

uneltelor de productie, asupra obiectului muncii, pentru a crea bunuri materiale; d. se determina necesarul de resurse materiale si financiare; e. au loc transformari semnificative reprezentative pentru viitorul

intreprinderii.

PTS: 1

13.

Page 5: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Procesul de fabricatie reprezinta:

Alegeti raspunsul corect.

a. componenta principala a complexului economic national, contribuind la

cristalizarea intr-o structura unitara a tuturor celorlalte sisteme care contribuie la

desfasurarea proceselor economice si sociale; b. componenta principala a complexului economic national contribuind la

desfasurarea proceselor economice si sociale; c. un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate

principale; d. un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate

secundare; e. totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime si a

semifabricatelor in produse finite.

PTS: 1

14.

Desfasurarea normala a managementului productiei constituie:

Alegeti raspunsul corect.

a. ansamblul conceptelor, legilor, principiilor, regulilor, metodelor si

tehnicilor folosite pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor; b. ansamblul conceptelor, legilor, principiilor, regulilor, metodelor in scopul

asigurarii unei eficiente economice ridicate in activitatea acesteia; c. esenta managementului productiei; d. totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime si a

semifabricatelor in produse finite; e. una din conditiile necesare realizarii scopurilor si obiectivelor

fundamentale ale intreprinderii.

PTS: 1

15.

Fabricatia este o activitate de productie care transforma:

Alegeti raspunsul corect.

a. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai ridicat si cu

costuri cat mai reduse; b. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai scazut si cu

costuri cat mai reduse; c. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai ridicat si cu

costuri cat mai ridicate; d. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai scazut si cu

costuri cat mai ridicate; e. materiile prime in materiale auxiliare.

PTS: 1

16.

Page 6: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Procesul de productie este format din:

1) procesul tehnologic;

2) procesul de munca;

3) procesul de fabricatie;

4) procesul de stabilire a calitatii produselor;

5) procesul functional.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 3,5; d. 1,2; e. 3,4.

PTS: 1

17.

Procesele de productie sunt:

1) elementare;

2) de executie;

3) complexe;

4) functionale;

5) recuperative.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3;

c. 3,5; d. 1,2; e. 3,4.

PTS: 1

18.

Procesele de munca de baza au ca scop transformarea diferitelor materii prime,

materiale etc. in:

Alegeti raspunsul corect.

a. produse finite care constituie obiectul activitatii de baza al

intreprinderii; b. produse auxiliare secundare; c. produse auxiliare principale; d. produse vandabile; e. produse regenerabile.

PTS: 1

19.

Procesele de munca de baza sunt grupate in urmatoarele categorii de procese de

baza:

1) procese de baza pregatitoare;

Page 7: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

2) procese prelucratoare;

3) procese de finisare sau montaj;

4) procese cantitativ valorice;

5) procese de analiza.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,2,3; e. 3,4,5.

PTS: 1

20.

Procesele de munca auxiliare sunt cele care prin desfasurarea lor, asigura:

Alegeti raspunsul corect.

a. obtinerea unor produse sau lucrari, care nu constituie obiectul activitatii de

baza al intreprinderii, dar care asigura si conditioneaza buna desfasurare a

proceselor de baza (procesele de obtinere a sculelor, de producere a energiei, de

executare a reparatiilor s.a); b. producerea de energie; c. etapele necesare executarii reparatiilor; d. prelucrare propriu-zisa a materiilor prime si a materialelor; e. executarea unor servicii ce nu constituie obiectul activitatii de baza al

intreprinderii, dar care contribuie prin efectuarea lor la buna desfasurare atat a

proceselor de munca de baza.

PTS: 1

21.

Procesele de servire reprezinta acea categorie de procese de munca care au ca scop:

Alegeti raspunsul corect.

a. obtinerea unor produse sau lucrari; b. executarea unor servicii ce nu constituie obiectul activitatii de baza al

intreprinderii, dar care contribuie prin efectuarea lor la buna desfasurare atat a

proceselor de munca de baza, cat si a proceselor auxiliare (procesele de transport

intern, de depozitare, de intretinere a retelei energetice s.a.); c. desfasurarea in bune conditii a proceselor de baza (procesele de obtinere a

sculelor, de producere a energiei, de executare a reparatiilor s.a); d. prelucrare propriu-zisa a materiilor prime; e. prelucrare propriu-zisa a materialelor;

PTS: 1

22.

In raport cu modul cum se executa procesele de munca se impart in:

1) manuale - sunt acelea la care muncitorul actioneaza direct sau cu ajutorul sculelor

asupra obiectelor muncii in vederea transformarii lor in produse finite;

Page 8: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

2) manual-mecanice - procesele de productie caracterizate prin faptul ca o parte din

procese se executa manual, iar o alta parte mecanizat;

3) mecanice - procesele de productie caracterizate prin faptul ca operatiile prin care se

concretizeaza acestea se efectueaza mecanizat, muncitorul fiind acela care conduce in

mod direct diferitele masini si utilaje;

4) automate - procesele de productie care se efectueaza cu ajutorul unor masini, utilaje

sau instalatii automatizate, muncitorii avand rolul de a urmari si supraveghea buna

functionare a acestora;

5) procese de finisare sau montaj - care se efectueaza in vase, recipiente si alte

instalatii capsulate prevazute cu anumite mecanisme care formeaza aparatura de masura si

control.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,4,5; b. 1,2,3,4; c. 1,2,4,5; d. 1,3,4,5; e. 2,3,4,5.

PTS: 1

23.

In raport cu gradul de periodicitate al desfasurarii lor in timp, procesele de

productie sunt clasificate in:

1) procese ciclice: care au un caracter repetitiv ciclic, dupa anumite intervale de timp

regulate, egale cu durata ciclului de fabricatie a lotului sau de elaborare a sarjei si care

pot fi intalnite in cadrul productiei de serie mare sau de masa;

2) procese neciclice: se efectueaza o singura data, repetarea lor putandu-se efectua numai

cu caracter intamplator;

3) procese directe: intra procesele de productie caracterizate prin faptul ca produsul finit

se obtine ca urmare a efectuarii unor operatii succesive asupra aceleiasi materii prime;

4) procese sintetice: produsul finit se obtine ca urmare a folosirii mai multor feluri de

materii prime, care, dupa diferitele prelucrari succesive si transformarea in piese,

subansamble sau semifabricate necesita operatii de asamblare sau montaj;

5) procese analitice: dintr-un singur fel de materie prima se obtine o gama variata de

produse.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 3,5; d. 1,2; e. 3,4.

PTS: 1

24.

In raport cu natura tehnologica a operatiilor efectuate, procesele de munca se

impart in:

Page 9: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta procese de munca clasificate in raport

cu natura tehnologica a operatiilor efectuate.

a. procese chimice: care se efectueaza in instalatii capsulate, procesele de

transformare din materii prime in produse finite avand loc prin efectuarea unor

reactii fizice, chimice, termochimice sau electrochimice; ele pot fi continue sau

ciclice; b. procese de schimbare a configuratiei si formei: se bazeaza pe folosirea unor

masini sau agregate pentru schimbarea configuratiei sau a formei; c. procese de asamblare: prin continutul lor se asigura reunirea

diferitelor materiale, piese, subansamble etc; d. procese directe:intra procesele de productie caracterizate prin faptul ca produsul

finit se obtine ca urmare a efectuarii unor operatii succesive asupra aceleiasi

materii prime

e. procese de transport: asigura deplasarea diferitelor materiale sau

produse de la un loc la altul in interiorul intreprinderii.

PTS: 1

25.

In cadrul sectiilor de baza pregatitoare se executa fazele pregatitoare ale procesului

tehnologic cum sunt:

1) turnare si forjare de piese in constructii de masini;

2) filatura in industria textila;

3) croire in industria de confectii;

4) masurarea calitatii produselor;

5) verificarea mijloacelor tehnologice utilizate.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,2,3; e. 3,4,5.

PTS: 1

26.

In cadrul sectiile de baza de montaj-finisaj are loc:

Alegeti raspunsul corect.

a. asamblarea diferitelor produse din ansamblele si subansamblele

componente sau finisarea produsului finit (cum ar fi sectiile de montaj si probe

tehnologice din constructii de masini, sectiile de imprimare sau apretare din

industria textila); b. turnarea si forjarea de piese in constructii de masini; c. analiza atenta a montarii si finisarii pieselor; d. apretarea in industria de confectii; e. masurarea calitatii produselor.

PTS: 1

Page 10: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

27.

Sectiile de baza organizate dupa principiul pe obiect sunt acelea care asigura:

Alegeti raspunsul corect.

a. obtinerea unor produse sau lucrari; b. executarea unor servicii ce nu constituie obiectul activitatii de baza al

intreprinderii, dar care contribuie prin efectuarea lor la buna desfasurare atat a

proceselor de munca de baza, cat si a proceselor auxiliare (procesele de transport

intern, de depozitare, de intretinere a retelei energetice s.a.); c. desfasurarea in bune conditii a proceselor de baza (procesele de obtinere a

sculelor, de producere a energiei, de executare a reparatiilor s.a); d. prelucrare propriu-zisa a materiilor prime; e. transformarea completa a materiilor si materialelor in produs finit sau

componente ale acestuia.

PTS: 1

28.

Sectiile de baza organizate dupa principiul mixt sunt organizate:

Alegeti raspunsul corect.

a. unele sectii dupa principiul tehnologic, iar altele dupa principiul pe obiect

(sectiile de prelucrari mecanice si montaj); b. dupa asamblarea diferitelor produse din ansamblele si subansamblele

componente sau finisarea produsului finit (cum ar fi sectiile de montaj si probe

tehnologice din constructii de masini, sectiile de imprimare sau apretare din

industria textila); c. dupa turnarea si forjarea de piese in constructii de masini; d. dupa analiza atenta a montarii si finisarii pieselor; e. dupa transformarea completa a materiilor si materialelor in produs

finit sau componente ale acestuia.

PTS: 1

29.

In cadrul sectiilor de servire se executa:

a. activitati de asamblare a produselor finite; b. activitati de productie ce se constituie ca servicii atat pentru sectiile de

baza, cat si pentru sectiile auxiliare (sectia retele energetice, sectia depozite s.a.); c. asamblarea diferitelor produse din ansamblele si subansamblele

componente; d. finisarea produsului finit; e. transformarea completa a materiilor si materialelor in produs finit

sau componente ale acestuia.

PTS: 1

30.

Sectiile anexa sunt destinate:

Page 11: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Alegeti raspunsul corect.

a. valorificarii deseurilor in acele intreprinderi in care rezulta o cantitate mare

de materiale refolosibile; b. obtinerii unor produse sau lucrari; c. executarii unor servicii ce nu constituie obiectul activitatii de baza al

intreprinderii, dar care contribuie prin efectuarea lor la buna desfasurare atat a

proceselor de munca de baza, cat si a proceselor auxiliare (procesele de transport

intern, de depozitare, de intretinere a retelei energetice s.a.); d. desfasurarii in bune conditii a proceselor de baza (procesele de obtinere a

sculelor, de producere a energiei, de executare a reparatiilor s.a); e. prelucrarii propriu-zise a materiilor prime.

PTS: 1

31.

Atelierul de productie poate desfasura activitatea:

1) ca o subunitate de productie a unei sectii de productie, fiind o

veriga structurala delimitata teritorial, in cadrul caruia se executa fie acelasi proces

tehnologic, fie acelasi produs sau componenta a unui produs;

2) in mod independent, deosebindu-se de sectia de productie doar prin volumul de

activitate care se desfasoara in cadrul acestuia, atelierul fiind o veriga structurala

delimitata administrativ, cu aceleasi caracteristici din punct de vedere al procesului de

productie ca si in primul caz;

3) in mod dependent, deosebindu-se de sectia de productie doar prin volumul de

activitate care se desfasoara in cadrul acestuia;

4) dupa principiul mixt;

5) dupa principiul tehnologic (sectiile de prelucrari mecanice si montaj).

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 3,5; d. 1,2; e. 3,4.

PTS: 1

32.

Activitatile de productie ce au loc in cadrul unui atelier pot fi:

1) activitati de productie;

2) activitati de montaj;

3) activitati de service;

4) activitati lucrative;

5) activitati de programare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5;

Page 12: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

d. 1,2,3; e. 3,4,5.

PTS: 1

33.

In cadrul atelierul de proiectare activitatea este orientata:

Alegeti raspunsul corect.

a. in executarea acelor lucrari de proiectare de dimensiuni mai reduse si care

nu au fost executate de institutele de specialitate; b. in mod independent, deosebindu-se de sectia de productie doar prin

volumul de activitate care se desfasoara in cadrul acestuia, atelierul fiind o veriga

structurala delimitata administrativ, cu aceleasi caracteristici din punct de vedere al

procesului de productie ca si in primul caz; c. in mod dependent, deosebindu-se de sectia de productie doar prin volumul

de activitate care se desfasoara in cadrul acestuia; d. in functie de volumul productie in curs de executie; e. dupa principiul tehnologic (sectiile de prelucrari mecanice si montaj).

PTS: 1

34.

In laboratorul de control si cercetare se executa:

Alegeti raspunsul corect.

a. activitati de productie; b. activitati de montaj; c. diferite analize si masuratori a calitatii produselor, materiilor si

materialelor; d. activitati de service; e. activitati lucrative.

PTS: 1

35.

Amenajarea spatiului verigilor de productie consta in:

1) amplasarea fizica a instalatiilor;

2) preintampina efectele uzurii morale la mijloacele circulante;

3) preintampina efectele uzurii fizice si morale la mijloacele

circulante;

4) amplasarea fizica a masinilor; 5) amplasarea fizica a utilajelor industriale.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,2,3; e. 1,4,5.

Page 13: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

36.

Amenajarea spatiilor trebuie sa urmareasca realizarea unor obiective generale intre

care enumeram:

Alegeti raspunsul corect care nu reprezinta obiectiv general necesar

amenajarii spatiilor verigilor de productie. a. integrarea tuturor factorilor care afecteaza planul general de

organizare a firmei; b. utilizarea eficienta a factorilor de productie; c. asigurarea unei anume densitati pe suprafata verigii de productie ce se

amenajeaza; d. flexibilitatea in amplasarea si reamplasarea masinilor si utilajelor; e. nerespectarea normelor de protectie a muncii si de paza contra

incendiilor.

PTS: 1

37.

Amenajarea verigilor de productie pe linii de productie sau pe produs

presupune:

1) un produs sau un anumit tip de produs este fabricat intr-o anumita

zona;

2) materialele se deplaseaza, iar operatiile se executa in ordinea

fluxului tehnologic, fapt ce determina ca fiecare utilaj sa fie amplasat functie de secventa

operatiunilor si independent de prelucrarea pe care o efectueaza;

3) reducerea volumului de investitii prin folosirea eficienta a

masinilor si utilajelor;

4) adaptabilitatea la varietate mare de produse si la schimbari

frecvente in tehnologia de executie;

5) adaptabilitatea la cereri intermediare de produse.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 3,5; d. 1,2; e. 3,4.

PTS: 1

38.

Amenajarea verigilor de productie pe linii de productie sau pe produs

are urmatoarele avantaje:

1) manipulare redusa a produsului finit;

2) asigura continuitatea productiei in cazul defectarii masinilor si

lipsei materialelor si absentei executantului;

3) manipularea redusa a materialelor; timpi de executie redusi, volum

Page 14: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

mic de investitii in materiale;

4) utilizarea eficienta a lucratorilor prin specializarea acestora, usurinta

in formarea executantilor;

5) asigurarea unui control eficient al productiei (documente mai

putine si supravegherea mai buna a executantilor).

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,2,3; e. 3,4,5.

PTS: 1

39.

In raport cu particularitatile diferitelor procese de transformare, se pot folosi

moduri specifice de proiectare a amplasarii locurilor de munca pe suprafetele de productie,

cum sunt cele pe baza:

1) pozitiei fixe;

2) procesului; 3) produsului; 4) proiectarii sistemice;

5) proiectarii clasice;

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,2,3; e. 3,4,5.

PTS: 1

40.

Cele mai utilizate criterii de grupare a proceselor de productie sunt:

Alegeti raspunsul corect care nu reprezinta criteriu de grupare a proceselor de

productie.

a. dupa modul de participare la obtinerea produsului finit; b. dupa gradul de continuitate; c. dupa modul de obtinere a produsului finit;

d. dupa gradul de periodicitate si dupa natura tehnologica; e. dupa gradul de paralelism este mai mic decat in imbinarea paralela, dar mai

mare in comparatie cu cel din imbinarea succesiva.

PTS: 1

41.

In functie de modul cum participa la realizarea produsului finit procesele de

productie sunt:

Page 15: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Alegeti raspunsul corect care nu reprezinta criteriu specific proceselor

de productie in functie de modul cum participa la realizarea produsului finit.

a. procese de productie de baza;

b. procese de productie auxiliare; c. procese de productie de servire;

d. procese de productie anexa; e. procese de continuitate.

PTS: 1

42.

Procesele de productie de baza transforma materiile prime si materialele in produse

finite care constituite:

Alegeti raspunsul corect.

a. obiectul activitatii de baza al intreprinderii; b. esenta managementului; c. profilul de activitate al viitoarei intreprinderi; d. fluxurile de materiale tehnologice; e. o necesitate pentru intreprindere in vederea lansarii pe piata.

PTS: 1

43.

Procesele de baza pregatitoare pregatesc materiile prime si materialele pentru:

Alegeti raspunsul corect.

a. efectuarea operatilor de productie auxiliare; b. prelucrarea propriu-zisa ; c. obtinerea unor produse sau lucrari care nu constituie obiectul activitatii de

baza al intreprinderii, dar care asigura buna functionare a proceselor de productie

de baza - procesele de reparare a utilajelor si echipamentelor, de obtinere a

SDV-urilor necesare in procesele de productie de baza, de obtinere a diferitelor

feluri de energie etc; d. obtinerea unor produse sau lucrari care nu constituie obiectul activitatii de

baza al intreprinderii; e. efectuarea operatilor de prelucrare la intervale mari de timp.

PTS: 1

44. Dupa gradul de continuitate procesele de productie sunt:

1) procese de productie continue - asigura o transformare continua a materiilor

prime in produse finite in instalatii de aparatura, pe tot parcursul fluxului de productie,

parametrii tehnologici avand aceleasi valori;

2) procese de productie periodice - produsele sunt elaborate sub forma de sarje, la

distante de timp egale cu timpul necesar pentru elaborarea unei sarje;

Page 16: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

3) procese de productie de servire;

4) procese de productie anexa;

5) procese de continuitate.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 3,5; d. 1,2; e. 3,4.

PTS: 1

45.

Dupa modul de obtinere a produselor finite din materia prima procesele de

productie sunt:

1) procese de productie directe;

2) procese de productie sintetice;

3) procese de productie analitice;

4) procese de productie periodice;

5) procese de productie continue.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,2,3; e. 3,4,5.

PTS: 1

46.

Procesele de productie directe se caracterizeaza prin aceea ca:

Alegeti raspunsul corect.

a. produsul finit se obtine ca urmare a executarii unor operatii succesive

asupra aceleiasi materii prime - procesele de obtinere a produselor lactate, de

obtinere a zaharului etc; b. au caracter repetitiv si sunt specifice tipului de productie de serie mare sau

de masa. In cadrul acestor procese prelucrarea produselor se face pe loturi de

fabricatie sau sub forma de sarje; c. se repeta la perioade mari de timp si sunt specifice pentru tipul de productie

de serie mica sau unicate; d. prelucrarea produselor se face pe loturi de fabricatie sau sub forma de sarje; e. se repeta la perioade scurte de timp si sunt specifice pentru tipul de

productie de serie mica.

PTS: 1

47.

In functie de natura tehnologica a operatiilor, sunt:

Page 17: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Alegeti raspunsul corect care nu reprezinta criteriu de clasificare a proceselor de

productie in functie de natura tehnologica a operatiilor.

a. procese chimice; b. procese de schimbare a configuratiei; .

c. procese de asamblare; d. procese de transport; e. procesele de productie directe.

PTS: 1

48.

Perfectionarea permanenta, ori de cate ori este nevoie, a structurii de productie si

conceptie se materializeaza prin cresterea eficientei economice, influentand in mod direct

o serie de indicatori economici ai intreprinderii, cum ar fi:

Alegeti raspunsul corect care nu reprezinta indicator economic al intreprinderii in

ceea ce priveste perfectionarea permanenta, ori de cate ori este nevoie, a structurii de

productie si conceptie.

a. volumul, continutul si directia transporturilor interne, fondul de

salarii afectat personalului care lucreaza in transporturile interne si volumul

costurilor de transport intern; b. numarul, felul, marimea si locul de amplasare a depozitelor

intreprinderii, numarul de personal care lucreaza in cadrul gospodariei

depozitelor si fondul de salarii aferent acestuia; c. numarul de personal ocupat in aparatul administrativ si fondul de salarii

aferent acestuia; d. durata medie a ciclului de productie pe intreprindere, volumul productiei

neterminate si normativul de mijloace circulante pentru productia neterminata; e. rata riscului de faliment.

PTS: 1

49.

Principiul proportionalitatii organizarii productiei are urmatoarele caracteristici: Alegeti raspunsul corect care nu are legatura cu principiul proportionalitatii

organizarii productiei.

a. consta in asigurarea unor raporturi de proportionalitate care se

stabilesc atat in cadrul diverselor verigi ale intreprinderii, cat si in relatiile de

productie dintre ele; b. la nivelul grupelor de utilaje de acelasi tip, al liniilor, atelierelor si

sectiilor de productie este necesar sa existe o serie de proportii intre cheltuielile de

timp de munca impuse de executarea fiecarei operatii sau etape tehnologice si

fondul de timp disponibil al utilajelor sau muncitorilor care se folosesc in acest

scop; c. presupune asigurarea unor raporturi sau proportii in functie de

productivitatea muncitorilor sau randamentul utilajului; d. implica existenta unor proportii in cazul relatiilor de productie

dintre diferitele verigi ale intreprinderii;

Page 18: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

e. se aplica numai atunci cand in cadrul verigilor respective se

executa reparatii tehnologice succesive.

PTS: 1

50. Principiul ritmicitatii presupune:

Alegeti raspunsul corect.

a. executarea in fiecare perioada, cu o anumita amplitudine in timp, a

aceleiasi cantitati de productie, a acelorasi lucrari tehnologice; b. lansarea cu intarziere in productie a unor materii prime sau

componente ale produselor; c. trecerea pe drumul cel mai scurt a materialelor si produselor intre

diferitele verigi din structura intreprinderii (locuri de munca, pe de o parte, si linii,

ateliere sau sectii de productie, pe de alta parte); d. asigurarea prin organizarea procesului de productie a conditiilor

necesare pentru ca acesta sa se desfasoare fara intreruperi; atunci cand acest lucru

nu este posibil, se urmareste ca intreruperile sa se situeze la cel mai scazut nivel

posibil; e. trecerea pe drumul cel mai lung a materialelor si produselor intre

diferitele verigi din structura intreprinderii.

PTS: 1

51.

Principiul paralelismului se bazeaza pe asigurarea conditiilor materiale,

organizatorice si tehnologice pentru desfasurarea procesului de productie pe un front larg

de lucru, in paralel, prin:

1) executarea simultana a produselor din nomenclatorul intreprinderii,

a diferitelor componente ale unui produs, a diverselor operatii sau etape ale procesului

tehnologic, a diferitelor stadii in care se afla materia-lele prelucrate;

2) organizarea productiei in conformitate cu cerintele principiului

paralelismului;

3) existenta unei sincronizari depline in executarea diferitelor

componente constructive si etape sau operatii tehnologice ale unui produs;

4)trecerea materialelor pe drumul cel mai scurt

5)asigurarea unor raporturi sau proportii in functie de productivitatea muncitorilor sau randamentul utilajului.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,2,3; e. 3,4,5.

PTS: 1

52.

Page 19: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Principiul continuitatii presupune:

Alegeti raspunsul corect.

a. executarea in fiecare perioada, cu o anumita amplitudine in timp, a

aceleiasi cantitati de productie, a acelorasi lucrari tehnologice; b. asigurarea prin organizarea procesului de productie a conditiilor necesare

pentru ca acesta sa se desfasoare fara intreruperi; atunci cand acest lucru nu este

posibil, se urmareste ca intreruperile sa se situeze la cel mai scazut nivel posibil; c. lansarea cu intarziere in productie a unor materii prime sau

componente ale produselor; d. trecerea pe drumul cel mai scurt a materialelor si produselor intre

diferitele verigi din structura intreprinderii (locuri de munca, pe de o parte, si linii,

ateliere sau sectii de productie, pe de alta parte); e. asigurarea prin organizarea procesului de productie a conditiilor necesare

pentru ca acesta sa se desfasoare fara intreruperi; atunci cand acest lucru este

posibil, se urmareste ca intreruperile sa se situeze la cel mai crescut nivel posibil.

PTS: 1

53.

Organizarea liniilor de productie in flux este influentata in principal de:

Alegeti raspunsul corect care nu are legatura cu organizarea liniilor de

productie in flux.

a. intreruperea totala a procesului de productie la nivel de sector de productie

b. particularitatile procesului tehnologic; c. felul si cantitatea productiei fabricate; d. felul materialelor utilizate; e. numarul si caracteristicile utilajelor folosite.

PTS: 1

54. Folosirea metodelor de organizare a productiei dupa principiul liniilor de productie

in flux conduce la:

Alegeti raspunsul corect.

a. obtinerea de rezultate scazute in procesul de productie; b. obtinerea de rezultate superioare in procesul de productie; c. accelerarea vitezei de miscare a capitalurilor; d. desincronizari in productie fata de ritmul prestabilit; e. asigurarea prin organizarea procesului de productie a conditiilor necesare

pentru ca acesta sa se desfasoare fara intreruperi.

PTS: 1

55. Organizarea productiei in flux se caracterizeaza, printre altele, de urmatoarele

trasaturi de baza:

Page 20: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

1. divizarea procesului tehnologic in operatii egale sau multiple din punctul de vedere al timpului necesar pentru prelucrarea unui produs si stabilirea unei succesiuni rationale a acestora;

2. organizarea sectiilor de baza se face dupa principiul tehnologic, ceea ce presupune ca in cadrul acestora sa se execute fazele procesului tehnologic, iar amplasarea utilajelor sa se faca dupa metoda grupelor omogene de masini;

3. repartizarea acestor operatii pe anumite locuri de munca specializate in realizarea lor;

4. amplasarea locurilor de munca in ordinea impusa de succesiunea tehnologica a operatiilor, sub forma unor linii tehnologice in flux;

5. procesul de productie se desfasoara concomitent pe toate locurile de munca ale liniei in flux.

Raspunsul corect este dat de una dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5 b. 1,3,4,5 c. 1,2,3,4 d. 1,2,4,5; e. 1,2,3,5.

PTS: 1

56.

Liniile de productie in flux pot fi grupate, in principal, dupa mai multe criterii. Dupa felul ritmului de functionare, liniile de productie in flux sunt:

1. linii de productie in flux continuu;

2. linii de productie in flux cu ritm reglementat;

3. linii de productie in flux divergent;

4. linii de productie in flux cu ritm liber;

5. linii de productie in flux cu ritm constant.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3 b. 2,3; c. 2,4; d. 1,4; e. 1,2.

PTS: 1

57.

Liniile de productie in flux continuu se caracterizeaza prin:

1. in cadrul lor produsele trec de la un loc de munca la altul in mod continuu pe baza unui tact de productie bine determinat;

2. sincronizarea executarii operatiilor presu-pune ca produsele sa treaca de la o operatie la alta la intervale de timp egale sau multiple de marimea tactului de productie;

Page 21: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

3. lansarea si iesirea din fabricatie a unui produs se face la intervale bine determinate de timp, egale cu marimea tactului de productie;

4. lipsa sincronizarii executarii operatiilor pe masini, functionarea liniei neavand la baza un tact de productie determinat;

5. opriri pentru repararea utilajelor.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii: a. 2,4,5; b. 1,3,4; c. 1,2,3; d. 2,3,4; e. 1,2,4.

PTS: 1

58. Parametrii de functionare ai unei linii de productie in flux sunt:

1. tactul de productie;

2. ritmul de productie;

3. pauzele de productie;

4. numarul de locuri de munca in cadrul liniei;

5. lungimea liniei;

6. latimea liniei;

7. numarul de muncitori care lucreaza in cadrul liniei;

8. viteza de deplasare a mijloacelor de transport care servesc linia. Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii: a. 1,2,3,4,5,6; b. 1,2,4,5,7,8; c. 1,2,3,5,6,7; d. 2,3,4,5,6,8; e. 2,4,5,6,7,8.

PTS: 1

59. Tactul de productie se calculeaza cu relatia:

,

unde:- T- tactul de productie al liniei; - t - fondul de timp al liniei pe o perioada determinata de timp, exprimat in ore; - Vp- productia ce urmeaza a fi prelucrata in perioada de timp stabilita. Calculati tactul de productie al unei linii, cunoscand ca:

-t = 3600 sec; -Vp = 60 buc.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele variante:

a. 423 min.; b. 60 min.;

Page 22: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

c. 95 min.; d. 120 min.; e. 400 min.

PTS: 1

60. Sistemele de fabricatie de serie mica si individuala sunt: 1. sisteme de fabricatie rigide; 2. sisteme de fabricatie flexibile; 3. sisteme de fabricatie elastice; 4. sisteme de fabricatie robotizate; 5. sisteme de fabricatie inchise.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii: a. 1,3; b. 2,3; c. 1,4; d. 3,4; e. 1,2.

PTS: 1

61. Sistemele flexibile de fabricatie sunt specifice pentru tipul de productie de serie

mica sau individuala, dar nu pot constitui o solutie valabila in orice situatie, ci reprezinta un raspuns la diversificarea din ce in ce mai mare a cererii consumatorilor.

Sistemele flexibile de fabricatie pot fi:

1. sisteme cu flexibilitate naturala;

2. sisteme cu flexibilitate artificiala;

3. sistem rigid de fabricatie automat;

4. sistem cu flexibilitate artificiala si comanda automata;

5. sistem rigid de fabricatie reglementat.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,4; b. 1,2,5; c. 1,2,4; d. 2,3,5; e. 1,4,5.

PTS: 1

62. Rolul managementului activitatii de intretinere si reparatie a utilajelor a crescut,

fiind determinat de o serie de factori, cum ar fi: 1. importanta managementului general; 2. cresterea considerabila a valorii noilor utilaje datorita perfectionarii constructive;

Page 23: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

3. sporirea complexitatii utilajelor, datorita cresterii gradului de mecanizare si automatizare a proceselor tehnologice ce le deservesc;

4. pierderile din ce in ce mai mari provocate de stationari indelungate in reparatii, sau datorita avariilor;

5. existenta sumelor alocate de manageri pentru aceste activitati; 6. cresterea continua a cheltuielilor de intretinere si reparatii, sporirea gradului de

participare a acestor cheltuieli in costul produselor; 7. existenta aparaturii adecvate efectuarii acestor operatiuni.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii: a. 1,3,4,5; b. 1,2,3,5; c. 3,4,6,7; d. 2,3,4,6; e. 1,4,5,7.

PTS: 1

63. Principalele sisteme de organizare a activitatii de intretinere si reparare a utilajelor sunt:

1. sistemul descentralizat; 2. sistemul centralizat; 3. sistemul privatizat; 4. sistemul mixt; 5. sistemul de stat

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii: a. 1,3,5 b. 1,2,5; c. 3,4,5; d. 2,3,4; e. 1,2,4.

PTS: 1

64. Activitatea de intretinere si reparare a utilajelor este precedata de o serie de

activitati pregatitoare, dintre care mai importante sunt urmatoarele: 1. luarea deciziei de reparate a utilajelor de catre managerul general; 2. inventarierea utilajelor; 3. gruparea utilajelor care urmeaza sa fie reparate de utilaje de acelasi fel; 4. intocmirea desenelor care vor sta la baza executarii pieselor de schimb, atunci

cand acestea se executa in cadrul intreprinderii; in cazul in care acestea nu se executa in cadrul intreprinderii, se recomanda aprovizionarea din timp a acestora de la furnizorii de piese de schimb;

5. stabilirea tehnologiei lucrarilor de reparatii.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,4,5; b. 1,2,3,4;

Page 24: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

c. 1,2,4,5; d. 2,3,4,5; e. 1,2,3,5.

PTS: 1

65. Rolul mentenantei in etapa actuala este triplu si anume:

1. de organizare a schimbului de produse intre intreprinderi; 2. de prevenire a defectelor si a uzurii premature a utilajelor; 3. de interventie, prin care se actioneaza asupra componentelor degradate,

prin repararea sau inlocuirea lor, cu scopul eliminarii defectului, repunerii lor in functiune si evitarii producerii unor pagube;

4. de stabilire a prioritatilor in domeniul managementului productiei; 5. de reabilitare, cu un caracter periodic si prin care se urmareste:

readucerea mijlocului fix la nivelul calitativ initial; imbunatatirea substantiala a nivelului calitativ al mijlocului fix printr-o actiune de modernizare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5 b. 1,2,3; c. 1,4,5; d. 2,3,4; e. 1,2,5.

PTS: 1

66. Reparatia este lucrarea efectuata in scopul:

Alegeti raspunsul corect.

a. cresterii parametrilor functionali ai utilajelor peste cei proiectati initiali b. reproiectarii si realizarii de utilaje mai performante; c. mentinerii in stare de functionare a pieselor de schimb; d. mentinerii in stare de functionare a utilajelor, prin care se inlatura defectiunile

constante in functionare; e. mentinerii in stare de functionare a pieselor de schimb si subansamblelor ce

urmeaza a lua locul celor uzate.

PTS: 1

67.

Intreprinderea de productie industriala este veriga organizatorica unde are loc:

Alegeti varianta corecta.

a. organizarea, planificarea si evidenta activitatilor de desfacere a bunurilor

economice in structura, cantitatea si calitatea impusa de cererea

de pe piata si obtinerea de profit; b. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si

material-organizatorice) cu scopul de a produce si desface

Page 25: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

bunuri economice in structura, cantitatea si calitatea impusa de

cererea de pe piata si obtinerea de profit; c. stabilirea necesarului de producatori de bunuri din aceeasi gama de

produse;

d. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si

material-organizatorice) cu scopul de a desface bunuri

economice; e. stabilirea nivelului de concurenta pe piata la produsul realizat de aceasta.

PTS: 1

68. Scopul principal al unei intreprinderi consta in:

Alegeti varianta corecta.

a. fabricarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii pentru a

satisface cerintele pietei, in conditiile unui context relational economic

client-furnizor, in care intreprinderea joaca alternativ unul sau altul din aceste

roluri; b. gestionarea materialelor, in conditiile unui context relational economic

client-furnizor, in care intreprinderea joaca alternativ unul sau altul din aceste

roluri; c. prestarea de servicii pentru a satisface cerintele pietei, in conditiile unui

context relational economic client-furnizor, in care intreprinderea joaca alternativ

unul sau altul din aceste roluri; d. satisfacerea cerintele pietei, in conditiile unui context relational economic

client-furnizor, in care intreprinderea joaca alternativ unul sau altul din aceste

roluri; e. fabricarea de bunuri pe stoc, executarea de lucrari sau prestarea de servicii

pentru a satisface cerintele pietei.

PTS: 1

69.

Prin obiectul activitatii ei, o intreprindere industriala are rolul:

Alegeti varianta corecta si completa.

a. de a asigura indeplinirea productiei prevazute, ridicarea calitatii produselor,

folosirea completa a capacitatilor de productie; b. de a administra cu eficienta maxima mijloacele de care dispune, reducerea

continua a cheltuielilor de productie si sporirea pe aceasta baza a profiturilor; c. de a asigura folosirea completa a capacitatilor de productie, modernizarea

proceselor tehnologice, cresterea productivitatii muncii;

d. de a administra cu eficienta maxima mijloacele de care dispune, de a

asigura indeplinirea ritmica si integrala a productiei prevazute, ridicarea calitatii

produselor, folosirea completa a capacitatilor de productie, modernizarea

proceselor tehnologice, cresterea productivitatii muncii, reducerea continua a

cheltuielilor de productie si sporirea pe aceasta baza a profiturilor; e. de a asigura utilizarea cu eficienta a personalului angajat, cresterea

productivitatii muncii si reducerea continua a cheltuielilor de productie.

Page 26: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

70. Intreprinderea industriala reprezinta:

Alegeti varianta corecta.

a. o structura in cadrul economiei nationale; b. o unitate economica de baza in cadrul economiei nationale; c. o unitate economica secundara cadrul economiei nationale; d. o unitate economica de auxiliara in cadrul economiei nationale; e. o unitate administrativa in cadrul economiei nationale.

PTS: 1

71. Rolul activ al intreprinderii industriale in procesul de dezvoltare a economiei nationale se

realizeaza prin:

Alegeti varianta corecta.

a. atributiile sale; b. structurile de care dispune la un anumit moment dat; c. relatiile dintre muncitori; d. caile de comunicare; e. mijloacele rulante de care dispune.

PTS: 1

72. Principalele caracteristici ale intreprinderii de productie sunt:

1. unitatea tehnico-administrativa;

2. unitatea tehnico-productiva;

3. unitatea de productie;

4. unitatea organizatorico-administrativa;

5. unitatea economico-sociala.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 3,4,5; b. 2,3,4; c. 1,3,5; d. 1,3,4; e. 2,4,5.

PTS: 1

73. Unitatea economico-sociala este data de faptul ca intreprinderea este organizata si

functioneaza pe baza:

Alegeti varianta corecta.

a. principiilor de rentabilitate si de eficienta economica; b. principiilor de colaborare; c. principiilor de cooperare; d. principiilor de intrajutorare; e. principiilor de utilizare a resurselor proprii.

Page 27: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

74. Intreprinderile specializate sunt:

1. acele intreprinderi in cadrul carora produsele finite sau componente ale acestora se

obtin in cantitati mari de produse, in urma unor procese tehnologice omogene;

2. acele intreprinderi care sunt dotate cu utilaje specializate in executarea operatiilor

componente ale procesului tehnologic si cu personal cu calificare corespunzatoare;

3. executa o varietate mare de produse in cantitati mici sau chiar unicate;

4. sunt inzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cat mai largi de

operatii tehnologice si cu forta de munca policalificata, conform cu felul operatiilor

tehnologice executate de catre utilaje;

5. acele intreprinderi in cadrul carora se executa produse in serie sau unicate si care

imbina caracteristicile intreprinderilor specializate cu cele universale.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2; b. 2,3; c. 3,5; d. 4,5; e. 2,4.

PTS: 1

75. Intreprinderile universale sunt:

1. dotate cu utilaje specializate in executarea operatiilor componente ale procesului

tehnologic si cu personal cu calificare corespunzatoare;

2. acelea care executa o varietate mare de produse in cantitati mici sau chiar unicate;

3. intreprinderile in cadrul carora produsele finite sau componente ale acestora se obtin in

cantitati mari de produse, in urma unor procese tehnologice omogene;

4. inzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cat mai largi de operatii

tehnologice si cu forta de munca policalificata, conform cu felul operatiilor

tehnologice executate de catre utilaje;

5. acelea in cadrul carora se executa produse in serie sau unicate si care imbina

caracteristicile intreprinderilor specializate cu cele universale.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2; b. 2,3; c. 3,5; d. 4,5; e. 2,4.

PTS: 1

76. Intreprinderile mixte sunt:

Alegeti raspunsul corect.

a. acele intreprinderi in cadrul carora produsele finite sau componente ale

acestora se obtin in cantitati mari de produse, in urma unor procese

tehnologice omogene;

Page 28: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

b. intreprinderile dotate cu utilaje specializate in executarea operatiilor

componente ale procesului tehnologic si cu personal cu calificare

corespunzatoare; c. intreprinderile care executa o varietate mare de produse in cantitati mici sau

chiar unicate; d. inzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cat mai largi de

operatii tehnologice si cu forta de munca policalificata, conform cu felul

operatiilor tehnologice executate de catre utilaje; e. intreprinderile in cadrul carora se executa produse in serie sau unicate si care

imbina caracteristicile intreprinderilor specializate cu cele universale.

PTS: 1

77. Principalele atributii ale intreprinderilor sunt exercitate in urmatoarele domenii:

1. indeplinirii sarcinilor de productie din planul national;

2. stabilirii indicatorilor economici, al executarii si controlului indeplinirii lor;

3. productiei;

4. comercial;

5. financiar-contabil;

6. auditarii;

7. cercetare-dezvoltare;

8. activitatii de personal.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3;4,5,6; b. 2,3,4,5,7,8; c. 1,2,5,6,7,8; d. 1,2,4,5,6,7; e. 2,3,4,6,7,8.

PTS: 1

78.

In domeniul stabilirii indicatorilor economici, al executarii si controlului indeplinirii lor,

atributiile se impart in doua mari grupe:

1. privind elaborarea si fundamentarea indicatorilor economici, unde intreprinderea

realizeaza dimensionarea judicioasa a economiei;

2. privind executia indicatorilor economici;

3. privind executia productiei;

4. privind elaborarea statelor;

5. privind deplasarile in strainatate.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3; b. 2,3; c. 1,2; d. 4,5; e. 2,4.

Page 29: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

79. Atributiile unei intreprinderi in domeniul productiei sunt:

1. organizeaza si asigura indeplinirea programelor de productie in conditii de

eficienta ridicata;

2. asigura incadrarea in consumurile normate de materiale si valorificarea

superioara a acestora;

3. asigura realizarea ritmica a productiei, livrarea produselor in corelare cu

termenele contractuale precum si realizarea sarcinilor de cooperare in productie;

4. asigura executarea productiei la parametrii calitativi stabiliti;

5. organizeaza controlul tehnic de calitate;

6. stabileste legaturile de cooperare;

7. elaboreaza strategia de marketing;

8. organizeaza distributia produselor la beneficiari.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5; b. 2,3,4,5,7; c. 1,5,6,7,8; d. 1,2,4,6,7; e. 2,4,6,7,8.

PTS: 1

80.

Atributiile unei intreprinderi in domeniul comercial, privind aprovizionarea

tehnico-materiala sunt:

1. elaborarea si fundamentarea programului de aprovizionare tehnico-materiala;

2. asigurarea bazei materiale necesare realizarii in bune conditii a sarcinilor de plan;

3. incheierea contractelor economice si realizarea aprovizionarii la termenele

necesare;

4. elaboreaza norme de stoc pentru materialele necesare;

5. ia masuri pentru preintampinarea formarii de stocuri supranormative si pentru

valorificarea operativa a celor disponibile;

6. incheie contracte economice si urmareste executarea intocmai a acestora;

7. urmareste livrarea produselor la termenele si in conditiile prevazute in contracte;

8. participa la prospectarea pietei interne si externe in scopul cunoasterii cerintelor

consumatorilor;

9. asigura reclama, participa la expozitii si targuri, elaboreaza si difuzeaza cataloage

comerciale.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5; b. 2,3,4,5,9; c. 1,5,6,7,8; d. 1,2,4,7,9; e. 2,4,6,7,8.

PTS: 1

Page 30: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

81. Atributiile unei intreprinderi in domeniul comercial, privind marketingul si desfacerea

sunt:

1. incheie contracte economice si urmareste executarea intocmai a acestora;

2. urmareste livrarea produselor la termenele si in conditiile prevazute in contracte;

3. participa la prospectarea pietei interne si externe in scopul cunoasterii cerintelor

consumatorilor;

4. asigura reclama, participa la expozitii si targuri, elaboreaza si difuzeaza cataloage

comerciale;

5. ia masuri pentru introducerea in fabricatie numai a produselor care au asigurata

desfacerea prin contracte sau comenzi ferme;

6. organizeaza si urmareste in exploatare instalatiile si utilajele din cadrul sectiilor;

7. realizeaza activitatii de productie;

8. rezolva problemele de organizare a productiei interne.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5,8; b. 1,2,3,4,5; c. 1,5,6,7,8; d. 1,2,4,7,8; e. 2,4,6,7,8.

PTS: 1

82. Atributiile unei intreprinderi in domeniul comercial, privind comertul exterior si

cooperarea internationala sunt:

1. incheie contracte cu beneficiarii externi, asigurand fundamentarea indicatorilor

economici pentru export pe baza de contracte, contracte-cadru, comenzi sau

conventii;

2. actioneaza pentru asigurarea necesarului de comenzi si contracte pe perioade cat

mai lungi, intrarea in raporturi de cooperare cu intreprinderi si firme din alte tari;

3. se ocupa cu organizarea corespunzatoare a productiei destinate exportului, de

realizarea si livrarea fondului de marfa destinat beneficiarilor externi;

4. participa singura sau impreuna cu intreprinderile specializate de comert exterior la

prospectarea pietei externe, la negocierea si incheierea contractelor ferme,

contractelor-cadru, comenzilor sau conventiilor pentru productia de export,

participand la cooperarea in productie cu firme si organizatii din strainatate;

5. urmareste permanent cresterea eficientei financiar-valutare a operatiilor de comert

exterior;

6. elaborarea si fundamentarea programului de aprovizionare tehnico-materiala;

7. asigurarea bazei materiale necesare realizarii in bune conditii a sarcinilor de plan;

8. incheierea contractelor economice si realizarea aprovizionarii la termenele

necesare;

9. elaboreaza norme de stoc pentru materialele necesare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5; b. 2,3,4,5,9; c. 1,5,6,7,8; d. 1,2,4,7,9;

Page 31: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

e. 2,4,6,7,8.

PTS: 1

83. Atributiile unei intreprinderi in domeniul financiar-contabil sunt:

1. elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli, urmarind sa-si acopere din veniturile

obtinute cheltuielile si sa obtina beneficii;

2. elaboreaza propuneri pentru planul de credite si de casa;

3. efectueaza studii si analize in vederea cresterii eficientei folosirii mijloacelor fixe,

sporirii beneficiilor, accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;

4. stabileste nivelul stocurilor de materii prime, materiale, produse;

5. ia masuri pentru executarea intocmai a bugetului de venituri si cheltuieli si crearea

resurselor financiare necesare pentru acoperirea costurilor de productie si de

circulatie;

6. incheie contracte economice si urmareste executarea intocmai a acestora;

7. urmareste livrarea produselor la termenele si in conditiile prevazute in contracte;

8. participa la prospectarea pietei interne si externe in scopul cunoasterii cerintelor

consumatorilor;

9. asigura reclama, participa la expozitii si targuri, elaboreaza si difuzeaza cataloage

comerciale;

10. ia masuri pentru introducerea in fabricatie numai a produselor care au asigurata

desfacerea prin contracte sau comenzi ferme.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5; b. 2,3,4,5,9; c. 1,5,6,7,10; d. 1,2,4,7,9; e. 2,4,6,7,8.

PTS: 1

84. Atributiile unei intreprinderi in domeniul cercetarii si dezvoltarii, privind cercetarea

stiintifica, ingineria tehnologica si introducerea progresului tehnologic sunt:

1. elaboreaza in colaborare cu institutele de cercetare si proiectare de profil planuri

proprii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de introducere a progresului

tehnic, studii, documentatii si proiecte privind realizarea de produse noi si

modernizarea celor existente, dezvoltarea si modernizarea utilajelor, reutilari,

extinderi de capacitati, perfectionari de tehnologii s.a.;

2. aplica in productie si valorifica studiile si cercetarile stiintifice;

3. organizeaza activitatea de inventii si inovatii;

4. asigura informarea, documentarea si propaganda tehnico-stiintifica;

5. elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli, urmarind sa-si acopere din veniturile

obtinute cheltuielile si sa obtina beneficii;

6. elaboreaza propuneri pentru planul de credite si de casa;

7. efectueaza studii si analize in vederea cresterii eficientei folosirii mijloacelor fixe,

sporirii beneficiilor, accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;

8. stabileste nivelul stocurilor de materii prime, materiale, produse.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

Page 32: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

a. 2,3,4,5; b. 1,2,3,4; c. 1,5,6,7; d. 1,2,4,7; e. 2,4,6,7.

PTS: 1

85. Atributiile unei intreprinderi in domeniul cercetarii si dezvoltarii, privind investitiile si

constructiile

1. elaboreaza planurile de investitii, de finantare si creditare a acestora;

2. asigura din timp, potrivit legislatiei existente, documentatiile tehnico-economice

necesare;

3. incheie contracte de antrepriza si contracte de livrare a utilajelor, corelate cu

termenele de punere in functiune;

4. urmareste realizarea obiectivelor de investitii si aproba receptia investitiilor care

intra in componenta sa;

5. elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli, urmarind sa-si acopere din veniturile

obtinute cheltuielile si sa obtina beneficii;

6. elaboreaza propuneri pentru planul de credite si de casa;

7. efectueaza studii si analize in vederea cresterii eficientei folosirii mijloacelor fixe,

sporirii beneficiilor, accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;

8. stabileste nivelul stocurilor de materii prime, materiale, produse.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4; b. 2,3,4,8; c. 1,5,6,7; d. 1,2,4,8; e. 2,4,6,7.

PTS: 1

86.

Atributiile unei intreprinderi in domeniul cercetarii si dezvoltarii, privind organizarea

conducerii, productiei si a muncii sunt:

1. organizarea pe baze stiintifice a activitatii de conducere si de productie;

2. efectuarea de studii privind perfectionarea structurii organizatorice;

3. realizarea sistemului informational;

4. perfectionarea regulamentelor in vigoare;

5. aplicarea celor mai moderne si eficiente metode de organizare, programare si

urmarire, de optimizare a fluxurilor de fabricatie;

6. imbunatatirea organizarii si normarii muncii, organizarea rationala a locurilor de

munca si a muncii pe schimburi;

7. urmareste permanent cresterea eficientei financiar-valutare a operatiilor de comert

exterior;

8. elaborarea si fundamentarea programului de aprovizionare tehnico-materiala;

9. asigurarea bazei materiale necesare realizarii in bune conditii a sarcinilor de plan;

10. incheierea contractelor economice si realizarea aprovizionarii la termenele

necesare.

Page 33: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5,6; b. 2,3,4,5,8,9; c. 1,5,6,7,8,10; d. 1,2,4,7,8,10; e. 2,4,6,7,8,9.

PTS: 1

87.

Atributiile unei intreprinderi in domeniul activitatilor de personal sunt:

1. organizeaza orientarea profesionala, selectionarea, incadrarea in munca si

promovarea personalului;

2. realizeaza sistemul informational.

3. asigura evidenta cadrelor si aplicarea unor criterii obiective de apreciere anuala;

4. stabileste indicatorii referitori la asigurarea, pregatirea si perfectionarea fortei de

munca pe meserii si specialitati;

5. organizeaza perfectionarea pregatirii personalului muncitor;

6. asigura baza materiala a unitatilor scolare, dotarea acestora si cadrele de

specialitate necesare;

7. asigura salarizarea personalului, aplicarea formelor de stimulare materiala;

8. ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de

munca, folosirea rationala a fortei de munca si respectarea disciplinei muncii;

9. organizeaza pe baze stiintifice activitatea de conducere si de productie;

10. efectueaza studii privind perfectionarea structurii organizatorice.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5,6,7; b. 1,3,4,5,6,7,10; c. 1,4,5,6,7,8,10; d. 1,2,4,6,7,8,10; e. 2,4,6,7,8,9,10.

PTS: 1

88.

Procesul de productie al unei intreprinderi cuprinde:

Alegeti raspunsul corect.

a. totalitatea actiunilor constiente ale oamenilor indreptate cu ajutorul mijloacelor de

munca asupra obiectelor muncii in vederea transformari lor in bunuri materiale

destinate pietei; b. totalitatea actiunilor oamenilor indreptate asupra obiectelor muncii; c. acele actiuni ale oamenilor de transformare a ideilor in practica; d. actiunea oamenilor asupra mijloacelor de munca; e. totalitatea mijloacelor de munca cu care oamenii actioneaza asupra obiectelor

muncii in vederea transformari lor in bunuri materiale destinate pietei.

Page 34: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

89. Procesul tehnologic este:

Alegeti raspunsul corect.

a. format din totalitatea activitatilor de distributie a materialelor necesare

inceperii fabricatiei; b. format din ansamblul operatiilor tehnologice prin care se realizeaza un produs

sau repere componente ale acestuia; c. format din operatiile de proiectare a reperelor; d. format din produsele sau reperele realizate; e. format din activitatea muncitorilor pe timpul celor 8 ore de lucru.

PTS: 1

90. Procesele de productie elementare sunt acele procese prin care:

Alegeti raspunsul corect.

a. produsul semifinit se obtine printr-o singura operatie tehnologica; b. semiprodusul se obtine printr-o singura operatie tehnologica; c. produsul finit se obtine printr-o singura operatie tehnologica; d. nu se realizeaza operatiuni de productie; e. se proiecteaza produsul finit.

PTS: 1

91. Procesele de productie complexe exista atunci cand:

Alegeti raspunsul corect.

a. produsul finit se obtine printr-o singura operatie tehnologica; b. sunt calculate toate efectele productiei; c. acestea se realizeaza si in afara intreprinderii, la colaboratori; d. asupra obiectelor muncii se executa mai multe operatii tehnologice; e. asupra mijloacelor de munca se executa mai multe operatii tehnologice.

PTS: 1

92.

Prin proces de munca se intelege:

Alegeti raspunsul corect.

a. actiunea muncitorului cu ajutorul uneltelor de munca asupra obiectelor

muncii in vederea transformarii lor in bunuri materiale; b. actiunea unei sectii de productie asupra obiectelor muncii in vederea

transformarii lor in bunuri materiale; c. actiunea unui atelier asupra obiectelor muncii in vederea transformarii lor in

bunuri materiale; d. actiunea unei masini unelte asupra obiectelor muncii in vederea transformarii

lor in bunuri materiale; e. actiunea sefului de echipa pentru organizarea activitatii muncitorilor din

subordine.

Page 35: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

93.

Prin fabricatie se intelege:

Alegeti raspunsul corect.

a. acea parte a activitatii de proiectare si productie care consta in folosirea

mijloacelor de munca existente, astfel ca, pornind de la anumite materii

prime, sa se obtina produsele finite la o calitate superioara, un cost scazut

si la termenele de executie prevazute; b. activitatea de management care consta in folosirea mijloacelor de munca

existente, astfel ca, pornind de la anumite materii prime, sa se obtina

produsele finite la o calitate superioara, un cost scazut si la termenele de

executie prevazute; c. activitatea de prospectare a pietei si folosirea mijloacelor de munca

existente, astfel ca, pornind de la anumite materii prime, sa se obtina

produsele finite la o calitate superioara, un cost scazut si la termenele de

executie prevazute; d. acea parte a activitatii de proiectare a productiei care consta in aducerea de

modificari produselor deja fabricate; e. acea parte a activitatii de productie care consta in folosirea mijloacelor de

munca existente, astfel ca, pornind de la anumite materii prime, sa se

obtina produsele finite la o calitate superioara, un cost scazut si la

termenele de executie prevazute;

PTS: 1

94. Fabricatia sau exploatarea presupune:

1. transformarea materiilor prime si materialelor in produse;

2. executarea de lucrari si servicii care fac obiectul activitatii de baza a intreprinderii;

3. efectuarea controlului materiilor prime, semifabricatelor, subansamblurilor si

produselor finite;

4. preintampinarea efectelor uzurii fizice si morale la mijloacele tehnice;

5. productia auxiliara.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2; b. 2,5; c. 1,5; d. 2,3; e. 2,4.

PTS: 1

95. Functiunea de productie este data de:

Alegeti raspunsul corect.

a. totalitatea activitatilor legate de fluxul material, adica de miscarea materiei

prime in transformarile succesive pana la obtinerea produsului sau lucrarii

finite;

Page 36: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

b. totalitatea activitatilor legate de fluxul informational, adica de transmiterea

informatiei in cadrul intreprinderii; c. totalitatea activitatilor legate de fluxul de personal, adica de miscarea

factorului uman de la un loc de munca la altul; d. totalitatea activitatilor legate sistemul relational dintre manageri si personalul

productiv; e. totalitatea activitatilor legate de asigurarea cu materii prime a productiei.

PTS: 1

96. Principalele principii ale organizarii productiei sunt:

1. principiul defalcarii procesului de productie in partile sale

componente; 2. principiul proportionalitatii; 3. principiul ritmicitatii;

4. principiul paralelismului; 5. principiul liniei drepte;

6. principiul continuitatii;

7. principiul spiralei.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5,6,7; b. 1,2,3,4,5,6; c. 1,2,3,4,6,7; d. 2,3,4,5,6,7; e. 1,3,4,5,6,7.

PTS: 1

97. Indiferent de tipul de productie, acesta este guvernat de doua legi fundamentale care

actioneaza in raport cu particularitatile fiecarui domeniu de activitate economica:

1. legea organizarii productiei in conformitate cu procesul tehnologic folosit in

intreprindere;

2. legea de organizare sistemica a productiei;

3. legea concordantei intre tipurile de productie si sistemele de organizare a productiei

adoptate de intreprindere;

4. legea resurselor limitate;

5. legea concordantei intre echipa manageriala si factorii de executie din intreprindere.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3; b. 2,5; c. 2,4; d. 4,5; e. 1,3.

PTS: 1

98. Subsistemele unui sistem de productie sunt:

1. subsistemul de comanda;

2. subsistemul de proiectare;

Page 37: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

3. subsistemul legislativ;

4. subsistemul de fabricatie;

5. subsistemul de desfacere;

6. subsistemul de resurse umane;

7. subsistemul de financiar-contabil;

8. subsistemul informatic;

9. subsistemul de control;

10. subsistemul anticoruptie.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5,6,7,8,10; b. 1,2,3,4,5,6,7,9; c. 1,2,4,5,6,7,8,9; d. 2,3,4,5,6,7,9,10; e. 1,2,4,5,6,7,8,10.

PTS: 1

99. Structura organizatorica reprezinta:

Alegeti raspunsul corect.

a. schema de personal a intreprinderii; b. suprafata de dispunere a intreprinderii; c. ansamblul subdiviziunilor organizatorice, persoanelor si al relatiilor dintre

acestea, orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale intreprinderii; d. modul de dispunere a locurilor de munca; e. modul de dispunere a sectiilor intreprinderii.

PTS: 1

100. Structura functionala a unei intreprinderi reprezinta:

Alegeti raspunsul corect.

a. modul de constituire si grupare al compartimentelor; b. ansamblul membrilor de conducere si al compartimentelor (tehnice,

economice si administrative), modul de constituire si grupare al

acestora, precum si relatiile dintre ele necesare desfasurarii

corespunzatoare a procesului managerial si de executie; c. reflecta locul de desfasurare a activitatii de productie, de control tehnic de

calitate si de cercetare in cadrul unor verigi organizatorice bine

delimitate; d. activitatea de productie propriu-zisa; e. activitatea de proiectare.

PTS: 1

101. Structura de productie si conceptie, din punct de vedere organizatoric, reflecta:

Alegeti raspunsul corect.

a. locul de dispunere a echipei manageriale; b. locul de desfasurare a activitatii de control tehnic de calitate si de cercetare in

Page 38: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

cadrul unor verigi organizatorice bine delimitate; c. locul de desfasurare a activitatii de productie, de control tehnic de calitate si de

cercetare in cadrul unor verigi organizatorice bine delimitate; d. locul de desfasurare a activitatii de cercetare in cadrul unor verigi

organizatorice bine delimitate; e. locul de desfasurare a activitatii de comercializare a produselor intreprinderii.

PTS: 1

102. Functiile de baza ale intreprinderii sunt:

1. de management

2. de productie;

3. de distributie;

4. de consum;

5. de marketing;

6. financiara;

7. de personal.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,4,6,7; b. 2,3,4,6,5; c. 1,2,5,6,7; d. 1,2,4,5,6; e. 2,3,5,6,7.

PTS: 1

103.

Activitatile functiunii de productie sunt:

1. pregatirea fabricatiei;

2. fabricatia sau exploatarea;

3. controlul tehnic de calitate;

4. controlul sculelor si utilajelor;

5. intretinerea si repararea utilajelor;

6. productia auxiliara;

7. productia suplimentara;

8. productia pentru export.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3;4; b. 2,5,7,8; c. 1,5,6,7; d. 2,3,5,6; e. 2,3,4,8.

PTS: 1

104. Sistemul de fabricatie dintr-o intreprindere este compus din:

1. subsistemul de comanda;

2. subsistemul de prelucrare;

3. subsistemul logistic;

Page 39: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

4. subsistemul de control;

5. subsistemul de distributie;

6. subsistemul de proiectare;

7. subsistemul de alimentare cu energie.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,7; b. 2,4,5,6; c. 1,2,3,4; d. 1,2,3,6; e. 2,4,5,7.

PTS: 1

105. Controlul tehnic de calitate presupune verificarea:

Alegeti raspunsul corect.

a. subansamblurile si produselor finite sunt verificate pe intregul flux de

fabricatie; b. materiilor prime, semifabricatele, subansamblurile si produselor finite

verificate pe intregul flux de fabricatie; c. personalului; d. produselor finite; e. semifabricatelor.

PTS: 1

106. Intretinerea si repararea utilajelor:

Alegeti raspunsul corect.

a. preintampina efectele uzurii morale la mijloacele circulante; b. preintampina efectele uzurii fizice si morale la mijloacele circulante; c. preintampina efectele uzurii fizice si morale la mijloacele tehnice; d. preintampina efectele uzurii fizice si morale la personal; e. preintampina efectele uzurii fizice si morale la manageri.

PTS: 1

107. Productia auxiliara:

Alegeti raspunsul corect.

a. asigura conditiile pentru buna desfasurare a activitatii de baza din cadrul

intreprinderii; b. rezolva problemele care nu s-au putut rezolva in cadrul productiei de baza; c. asigura cu forta de munca procesul de productie

d. rezolva sarcini ale desfacerii; e. rezolva sarcinile aprovizionarii.

PTS: 1

Page 40: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

108. Principalele tipuri de productie sunt:

1. superproductie;

2. productie in masa;

3. productie derizorie;

4. productie in serie;

5. productie de sezon;

6. productie de conjunctura;

7. productie individuala.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

Alegeti raspunsul corect.

a. 2,3,4; b. 5,6,7; c. 2,4,7; d. 1,3,4; e. 3,4,5.

PTS: 1

109. Tipul de productie este o stare ……………… a unei intreprinderi sau verigi de productie

ale acesteia, determinata de totalitatea factorilor tehnici si organizatorici care

caracterizeaza: marimea si stabilitatea nomenclaturii produselor executate, volumul

productiei pe fiecare pozitie a acesteia, gradul de specializare a locurilor de munca si

modul de deplasare a obiectelor prelucrate intre diferitele locuri de munca.

Alegeti varianta corecta din expresiile de mai jos:

a. normala; b. functionala; c. de urgenta; d. de conflict; e. la un moment dat.

PTS: 1

110. Productia in serie poate fi:

1. superserie;

2. serie mare;

3. serie repetata;

4. serie mijlocie;

5. serie de sezon;

6. serie de conjunctura;

7. serie mica.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4; b. 5,6,7; c. 2,4,7; d. 1,3,4; e. 3,4,5.

PTS: 1

Page 41: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

111. Principalii factori care influenteaza procesul de productie si organizarea lui sunt:

1. felul materiei prime folosite;

2. felul produsului finit fabricat;

3. volumul productiei auxiliare;

4. volumul productiei fabricate;

5. gradul de complexitate al produselor fabricate, de precizie in executarea

produselor si dimensiunile produsului finit;

6. felul procesului tehnologic utilizat;

7. locul unde se desfasoara.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5,6,7; b. 1,2,4,5,6; c. 1,2,3,4,7; d. 2,3,4,5,6; e. 1,3,4,5,6.

PTS: 1

112. Caracteristicile principale ale productiei de masa sunt:

1. fiecare loc de munca este incarcat cu o anumita lucrare tehnologica executata la

acelasi fel de produs;

2. nomenclatura produselor executate este excesiv de redusa, ea cuprinzand, de regula

numai un singur fel de produs (uneori pot exista in nomenclator si doua feluri de

produse, cu o pondere prioritara a unuia dintre acestea);

3. volumul productiei pe fiecare pozitie a nomenclatorului este foarte mare;

4. nomenclatura, volumul si structura productiei au un grad mare de stabilitate in

timp;

5. specializarea fiecarui loc de munca in executarea unei anumite lucrari tehnologice

la un singur fel de produs are loc pentru o perioada indelungata;

6. circulatia produselor intre locuri de munca se face individual (bucata cu bucata) in

conditiile executarii in paralel a operatiilor tehnologice ale diferitelor produse;

7. se caracterizeaza prin repetarea executarii aceluiasi fel de produs;

8. la fiecare dintre acestea sa se execute operatii tehnologice la mai multe feluri de

produse;

9. numarul felurilor de produse executate pe fiecare loc de munca este variabil.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5,6,7,8; b. 1,2,4,5,6,9; c. 1,2,3,4,5,6; d. 2,3,4,5,6,7; e. 1,3,4,5,6,9.

PTS: 1

113. Caracteristicile principale ale productiei in serie sunt:

1. repetarea executarii aceluiasi fel de produs;

Page 42: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

2. durata perioadei in care se repeta executarea unui anumit fel de produs este mai

mica decat in productia de masa;

3. la fiecare dintre acestea sa se execute operatii tehnologice la mai multe feluri de

produse;

4. numarul felurilor de produse executate pe fiecare loc de munca este variabil; pe

aceasta baza, tipul de productie in serie se prezinta in trei variante: serie mare,

mijlocie si mica;

5. comparativ cu productia de masa, nomenclatura produselor executate este mai

mare si prezinta o crestere insemnata de la seria mare spre cea mica (seria mare,

2-6 produse; seria mijlocie, 6-10 produse; seria mica, 10-20 produse); volumul

productiei pe fiecare pozitie a nomenclaturii este mai mic, in comparatie cu

productia de masa; el scade de la seria mare spre cea mica;

6. circulatia produselor intre locuri de munca se face, de regula, pe loturi de productie

de transport cu marimi variabile, folosindu-se executarea succesiva sau partial

paralela a operatiilor tehnologice ale diferitelor produse;

7. fiecare loc de munca este incarcat cu o anumita lucrare tehnologica executata la

acelasi fel de produs;

8. nomenclatura produselor executate este excesiv de redusa, ea cuprinzand, de regula

numai un singur fel de produs (uneori pot exista in nomenclator si doua feluri de

produse, cu o pondere prioritara a unuia dintre acestea);

9. volumul productiei pe fiecare pozitie a nomenclatorului este foarte mare;

10. nomenclatura, volumul si structura productiei au un grad mare de stabilitate in

timp.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5,6,8,10; b. 1,2,4,5,6,9; c. 1,2,3,4,5,6; d. 2,3,4,5,6,7; e. 1,3,4,5,6,10.

PTS: 1

114. Caracteristicile principale ale productiei individuale sunt:

1. nomenclatura produselor executate este foarte mare, cuprinzand o gama

diversificata de feluri si tipuri de produse (peste 20 feluri de produse, putandu-se

ajunge chiar la mai mult de 100 pozitii distincte);

2. volumul productiei pe fiecare pozitie a nomenclaturii este excesiv de redus, deseori

executandu-se numai cate un singur exemplar din fiecare produs;

3. gradul de stabilitate in timp a nomenclaturii, volumului si structurii productiei este

foarte redus, inregistrandu-se modificari esentiale ale acestora la perioade scurte de

timp, uneori chiar de la o zi la alta;

4. executarea diferitelor produse din nomenclator se repeta la intervale de timp

nedeterminate, in mod intamplator, sau nu se mai repeta niciodata (in astfel de

situatii, productia se executa „la comanda” pentru satisfacerea cerintelor specifice

fiecarui client);

5. locurile de munca din structura verigilor de productie si utilajele aflate in dotarea

lor au un caracter universal, ce le permite sa execute o mare varietate de feluri si

tipuri de produse;

Page 43: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

6. muncitorii care lucreaza la aceste locuri de munca se caracterizeaza prin

universalitate, calificare ridicata si aptitudini de polivalenta, ceea ce le asigura

posibilitatea executarii mai multor operatii tehnologice pentru o nomenclatura

foarte larga de produse;

7. circulatia produselor intre locuri de munca se face pe loturi de productie cu marimi

mici, in conditiile executarii succesive a operatiilor tehnologice ale diferitelor

produse;

8. repetarea executarii aceluiasi fel de produs;

9. durata perioadei in care se repeta executarea unui anumit fel de produs este mai

mica decat in productia de masa;

10. la fiecare dintre acestea sa se execute operatii tehnologice la mai multe feluri de

produse.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5,6,8,10; b. 1,2,4,5,6,9,10; c. 2,3,4,5,6,7,9; d. 1,2,3,4,5,6,7; e. 1,3,4,5,6,8,10.

PTS: 1

115. Felul materiei prime folosite influenteaza procesul de productie si organizarea acestuia,

astfel:

Alegeti raspunsul corect.

a. nu sunt probleme deosebite privind desfasurarea procesului de productie; b. problemele care apar sunt minore; c. managerii rezolva problemele legate de acest aspect; d. sunt specialisti care se ocupa de acest aspect; e. in raport cu felul concret al materiilor prime folosite exista diferentieri foarte

mari in ceea ce priveste organizarea proceselor de productie din

intreprinderile extractive si prelucratoare, determinate de problemele pe

care le ridica buna organizare si desfasurare a proceselor de munca de

baza, auxiliare sau de servire.

PTS: 1

116. Felul produsului finit influenteaza procesul de productie si organizarea acestuia, astfel:

Alegeti raspunsul corect.

a. diferitele produse, prin particularitatile lor de ordin constructiv, legate de reteta de

fabricatie, de forma sau proprietatile lor determina o anumita organizare a

procesului de productie; b. nu sunt probleme deosebite privind desfasurarea procesului de productie; c. problemele care apar sunt minore; d. managerii rezolva problemele legate de acest aspect; e. sunt specialisti care se ocupa de acest aspect.

PTS: 1

Page 44: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

117. Volumul productiei fabricate influenteaza procesul de productie si organizarea acestuia,

astfel:

a. nu sunt probleme deosebite privind desfasurarea procesului de productie; b. problemele care apar sunt minore; c. managerii rezolva problemele legate de acest aspect; d. sunt specialisti care se ocupa de acest aspect; e. este determinat de gradul de solicitare a produselor pe piata, iar in functie de

acestea, impunandu-se adoptarea unui anumit tip de productie, determinandu-se

o anumita organizare a procesului de productie.

PTS: 1

118. Caracteristicile de baza ale structurii de productie si conceptie de tip tehnologic sunt:

1. denumirea sectiilor de baza este data de procesul tehnologic care se executa in

cadrul acestora;

2. organizarea sectiilor de productie este realizata dupa principiul obiectului de

fabricatie;

3. in cadrul sectiilor de productie exista locuri de munca universale, a caror

functionare este asigurata de forta de munca de inalta calificare;

4. locurile de munca sunt specializate in realizarea unei singure operatii sau a unui

numar foarte mic de operatii;

5. amplasarea locurilor de munca se face dupa principiul grupelor omogene de

masini.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3; b. 2,4,5; c. 1,3,5; d. 2,3,4; e. 3,4,5.

PTS: 1

119. Avantajele structurii de productie si conceptie de tip tehnologic sunt urmatoarele:

1. asigura organizarea liniilor in flux cu eficienta ridicata;

2. permite realizarea unei varietati mari de produse;

3. are loc o incarcare completa a locurilor de munca;

4. reduce durata ciclului de fabricatie si a costurilor de productie;

5. are un grad mare de flexibilitate, datorat caracterului universal al locurilor de

munca;

6. organizarea sectiilor de productie se face dupa principiul mixt.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3; b. 2,3,5; c. 1,3,5; d. 1,2,6; e. 1,2,5.

Page 45: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

120. Dezavantajele structurii de productie si conceptie de tip tehnologic sunt urmatoarele:

1. transportul intern in intreprindere este foarte ridicat;

2. timpul pentru reglarea utilajelor si sculelor este uneori foarte mare, ducand la

cresterea timpilor de intreruperi in functionarea utilajului;

3. micsoreaza raspunderea pentru obtinerea unei calitati ridicate;

4. produsele au un ciclu lung de fabricatie si deci exista stocuri mari de productie

neterminata;

5. este tipul de structura de productie cu o flexibilitate foarte redusa la schimbarile

sortimentale;

6. nu poate fi folosita in mod eficient decat pentru tipul de serie mare sau de masa.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4; b. 1,2,3,5; c. 1,3,5,6; d. 2,3,4,6; e. 1,3,5,6.

PTS: 1

121. Structura de productie si conceptie de tip tehnologic este caracteristica:

Alegeti raspunsul corect.

a. tipului de productie de serie mica sau individuala; b. tipului de productie de serie mare si de masa; c. tipului de productie de serie mica sau mijlocie; d. tipului de productie de serie mica; e. tipului de productie de serie mare.

PTS: 1

122. Caracteristici de baza ale structurii de productie si conceptie de tip pe obiect sunt:

1. organizarea sectiilor de productie este realizata dupa principiul obiectului de

fabricatie;

2. in fiecare sectie se fabrica un singur produs sau componentele ale acestuia, iar

sectiile poarta denumirea produsului pe care-l fabrica;

3. amplasarea locurilor de munca se face sub forma de linii tehnologice specializate

in fabricatia unui produs;

4. amplasarea locurilor de munca se face sub forma de linii tehnologice specializate

in fabricatia mai multor produse;

5. locurile de munca sunt specializate in realizarea unei singure operatii sau a unui

numar foarte mare de operatii;

6. locurile de munca sunt specializate in realizarea unei singure operatii sau a unui

numar foarte mic de operatii;

7. organizarea sectiilor de productie este realizata dupa principiul tehnologiei de

fabricatie.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

Page 46: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

a. 1,2,3,4; b. 1,2,3,7; c. 1,3,5,6; d. 2,3,4,7; e. 1,2,3,6.

PTS: 1

123. Avantajele structurii de productie si conceptie de tip pe obiect sunt:

1. asigura organizarea liniilor in flux cu eficienta ridicata;

2. permite o crestere a specializarii in productie;

3. reduce volumul de transport intern;

4. reduce durata ciclului de fabricatie si a costurilor de productie;

5. determina o reducere substantiala a stocurilor de productie neterminata;

6. este tipul de structura de productie cu o flexibilitate foarte redusa la schimbarile

sortimentale;

7. nu poate fi folosita in mod eficient decat pentru tipul de serie mare sau de masa.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,6; b. 1,2,3,4,6; c. 1,2,3,4,5; d. 2,3,4,5,6; e. 1,4,5,6,7.

PTS: 1

124. Dezavantajele structurii de productie si conceptie pe obiect sunt:

1. este tipul de structura de productie cu o flexibilitate foarte redusa la schimbarile

sortimentale;

2. nu asigura organizarea liniilor in flux cu eficienta ridicata;

3. nu permite o crestere a specializarii in productie;

4. nu reduce volumul de transport intern;

5. nu poate fi folosita in mod eficient decat pentru tipul de serie mare sau de masa.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,4; b. 2,4; c. 1,2; d. 2,3; e. 1,5.

PTS: 1

125. Structura de productie si conceptie de tip pe obiect este caracteristica:

Alegeti raspunsul corect.

a. tipului de productie de serie mica sau individuala; b. tipului de productie de serie mare si de masa; c. tipului de productie de serie mica sau mijlocie; d. tipului de productie de serie mica;

Page 47: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

e. tipului de productie de serie mare.

PTS: 1

126. Structura de productie si conceptie de tip mixt are drept caracteristici de baza:

1. organizarea sectiilor de productie se face dupa principiul mixt, o

parte a sectiilor de productie organizandu-se dupa principiul tehnologic

(cele pregatitoare), iar celelalte dupa principiul pe obiect (sectiile

prelucratoare);

2. organizarea sectiilor de productie se face dupa principiul pe obiect,

o parte a sectiilor de productie organizandu-se dupa principiul

tehnologic (cele pregatitoare), iar celelalte dupa principiul pe obiect

(sectiile prelucratoare);

3. imbina avantajele celorlalte doua tipuri si le elimina o parte din

dezavantaje;

4. imbina dezavantajele celorlalte doua tipuri si le elimina o parte din

dezavantaje;

5. nu se foloseste in prezent.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,4; b. 2,4; c. 1,3; d. 2,3; e. 1,5.

PTS: 1

127. Structura de productie si conceptie de tip mixt este caracteristica:

Alegeti raspunsul corect.

a. tipului de productie de serie mica sau individuala; b. tipului de productie de serie mare si de masa; c. tipului de productie de serie mica sau mijlocie; d. tipului de productie de serie mica; e. tipului de productie de serie mare.

PTS: 1

128. Structura de productie si conceptie a unei intreprinderi de productie industriala se refera

la…………………………, marimea si amplasarea lor pe teritoriul intreprinderii, modul

de organizare interna a acestora si legaturile functionale care se stabilesc intre ele in cadrul

procesului de productie si cercetare.

Alegeti varianta corecta din expresiile de mai jos:

a. managementul acesteia; b. modul de organizare a sectoarelor neproductive; c. numarul si componenta unitatilor de productie, de control si cercetare; d. conceptia echipei manageriale;

Page 48: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

e. nivelul productiei.

PTS: 1

129. Verigile organizatorice de productie cel mai des intalnite in cadrul intreprinderilor

moderne sunt:

1. sectiile de conducere;

2. locurile de munca;

3. sectoarele de productie;

4. laboratoarele de control si cercetare;

5. atelierele de productie, montaj, proiectare;

6. sectiile de productie, montaj sau „service”;

7. sectiile administrative.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,6; b. 1,2,3,4,7; c. 2,3,4,5,6; d. 1,4,5,6,7; e. 1,2,3,5,7.

PTS: 1

130. Sectia de productie este o veriga de productie, distincta din punct de vedere administrativ,

in cadrul careia se executa…………………………………..

Alegeti varianta corecta din expresiile de mai jos:

a. un produs, o parte a acestuia sau o faza de proces tehnologic; b. procese de control tehnic de calitate; c. proiectarea si asimilarea in fabricatie a unui produs; d. testarea produselor finite; e. unele operatiuni speciale.

PTS: 1

131. In functie de felul proceselor tehnologice care se desfasoara in cadrul sectiilor unei

intreprinderi de productie industriala, pot exista:

1. sectii de conducere;

2. sectii de baza;

3. sectii auxiliare;

4. sectii de servire;

5. sectii de colaborare cu furnizorii de materii prime si materiale;

6. sectii anexa.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4; b. 2,3,4,6; c. 3,4,5,6; d. 1,2,3,6; e. 1,3,4,6.

Page 49: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

PTS: 1

132. In cadrul sectiilor de baza se executa:

Alegeti raspunsul corect.

a. procese de productie care au drept scop transformarea diferitelor materii prime

si materiale in produse finite; b. produse sau lucrari ce nu constituie obiectul activitatii de baza a intreprinderii,

dar care sunt absolut necesare pentru buna desfasurare a proceselor de

productie; c. valorificarea deseurilor in acele intreprinderi in care rezulta o cantitate mare de

materiale refolosibile; d. activitati de productie ce se constituie ca servicii; e. diferite analize si masuratori ale calitatii produselor, materiilor si materialelor.

PTS: 1

133. Sectiile de productie de baza se clasifica in functie de principiul care a stat la baza

organizarii lor astfel:

1. sectii de baza organizate dupa principiul tehnologic;

2. sectii de baza organizate dupa principiul pe obiect;

3. sectii de baza organizate dupa principiul mixt;

4. sectii de baza organizate dupa principiul la material;

5. sectii de baza organizate dupa principiul la personal.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,4; b. 2,3,5; c. 2,3,4; d. 1,2,4; e. 1,2,3

PTS: 1

134. In functie de operatiile tehnologice care se executa in cadrul acestora, sectiile se grupeaza

in:

1. sectii de baza pregatitoare;

2. sectii de baza premergatoare;

3. sectii de baza prelucratoare;

4. sectii de baza de montaj-finisaj;

5. sectii de baza finale.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,4; b. 2,3,5; c. 2,3,4; d. 1,3,4; e. 1,2,3

PTS: 1

Page 50: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

135. Sectiile auxiliare sunt acelea in cadrul carora se executa:

Alegeti raspunsul corect.

a. produse sau lucrari ce nu constituie obiectul activitatii de baza a

intreprinderii, dar care sunt absolut necesare pentru buna

desfasurare a proceselor de productie de baza (sectia energetica

din cadrul centralelor producatoare de diferite feluri de energie); b. produse sau lucrari ce constituie obiectul activitatii de baza a intreprinderii,

dar care sunt absolut necesare pentru buna desfasurare a

proceselor de productie de baza (sectia energetica din cadrul

centralelor producatoare de diferite feluri de energie); c. produse sau lucrari ce nu constituie obiectul activitatii de baza a

intreprinderii, dar care nu sunt absolut necesare pentru buna

desfasurare a proceselor de productie de baza (sectia energetica

din cadrul centralelor producatoare de diferite feluri de energie); d. produse sau lucrari ce constituie obiectul activitatii de baza a intreprinderii,

dar care nu sunt absolut necesare pentru buna desfasurare a

proceselor de productie de baza (sectia energetica din cadrul

centralelor producatoare de diferite feluri de energie); e. produse sau lucrari suplimentare.

PTS: 1

136. Sectorul de productie, delimitat teritorial, reprezinta:

Alegeti raspunsul corect.

a. locul unde nu se executa o anumita faza din procesul tehnologic sau anumite

componente ale unui produs; b. locul unde se executa toate operatiunile din procesul tehnologic; c. locul unde se executa repararea utilajelor; d. locul unde se executa o anumita faza din procesul tehnologic sau anumite

componente ale unui produs; e. locul unde se executa pregatirea muncitorilor.

PTS: 1

137. Locurile de munca:

Alegeti raspunsul corect.

a. ocupa o anumita suprafata de productie dotata cu utilaje si echipamente

tehnologice corespunzatoare, destinate executarii unor operatii tehnologice

sau servicii productive; b. ocupa o anumita suprafata de productie destinata depozitarii de deseuri; c. ocupa o anumita suprafata destinata pregatirii personalului; d. ocupa o anumita suprafata de productie fara utilaje si echipamente tehnologice

corespunzatoare; e. ocupa o anumita suprafata de productie dotata cu utilaje si echipamente

tehnologice corespunzatoare, destinate depozitarii materialelor

excedentare.

PTS: 1

Page 51: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

138. Amenajarea spatiului verigilor de productie se poate realiza prin trei tipuri clasice:

1. amenajarea verigilor de productie cu locuri de munca fixe sau locuri fixe pentru

material; 2. amenajarea verigilor de productie dupa tipul procesului sau tipul prelucrarii;

3. amenajarea verigilor de productie dupa hotararea managerului;

4. amenajarea verigilor de productie pe linii de productie sau pe produs; 5. amenajarea verigilor de productie conform deciziei sefului de sectie.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4; b. 1,2,3; c. 1,2,4; d. 2,4,5; e. 2,3,5.

PTS: 1

139.

Amenajarea verigilor de productie cu locuri de munca fixe sau locuri fixe pentru material

presupune:

1. materialele sau componentele principale raman in loc fix;

2. sculele, masinile si lucratorii sunt aduse la aceste locuri fixe;

3. produsul finit este realizat cu elemente componente importante depozitate in

acelasi loc;

4. toate operatiile aceluiasi proces sau tip de prelucrare sunt grupate in acelasi loc;

5. materialele se deplaseaza, iar operatiile se executa in ordinea fluxului tehnologic.

Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4; b. 1,2,3; c. 1,2,4; d. 2,3,4; e. 1,3,5.

PTS: 1

140.

Amenajarea verigilor de productie cu locuri de munca fixe sau locuri fixe are urmatoarele

avantaje:

1. manipulare redusa a produsului finit;

2. asigura continuitatea productiei in cazul defectarii masinilor si lipsei materialelor si

absentei executantului;

3. angajatii lucreaza intr-un singur loc, asigurandu-se astfel calitatea lucrarilor;

4. permite modificari frecvente in fabricatie si lansarea de noi produse;

5. adaptabilitate la cererile intermitente de produse;

6. nu necesita o organizare pretentioasa si costisitoare;

7. nu necesita amenajari.

Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:

Page 52: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

a. 2,3,4,5,7; b. 1,3,4,5,6; c. 1,2,4,5,6; d. 1,3,4,5,7; e. 1,2,3,4,5

PTS: 1

141.

Amenajarea verigilor de productie dupa tipul procesului sau tipul prelucrarii are

urmatoarele avantaje:

1. reducerea volumului de investitii prin folosirea eficienta a masinilor si utilajelor;

2. adaptabilitatea la varietate mare de produse si la schimbari frecvente in tehnologia

de executie;

3. adaptabilitatea la cereri intermediare de produse;

4. stimuleaza executantul in ridicarea nivelului propriilor performante;

5. asigura conducerea unitara a procesului de productie.

Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5; b. 1,3,4,5; c. 1,2,3,4; d. 1,2,3,5

e. 1,2,4,5.

PTS: 1

142.

Principalele tipuri de fluxuri de productie sunt:

1. fluxuri tehnologice monoliniare;

2. fluxuri tehnologice convergente;

3. fluxuri tehnologice in spirala;

4. fluxuri tehnologice divergente;

5. fluxuri tehnologice convergente-divergente;

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,5; b. 1,2,3,4; c. 1,2,4,5; d. 2,3,4,5; e. 1,3,4,5.

PTS: 1

143. In cadrul fluxurilor tehnologice monoliniare:

Alegeti raspunsul corect.

a. componentele produsului obtinute prin prelucrarea unor materii prime diferite

converg pe o linie finala de montaj sau de amestec, de pe care rezulta

produsul respectiv;

Page 53: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

b. operatiile se executa asupra unei anumite materii prime de-a lungul unei

singure linii de productie, pentru obtinerea unui produs, prin efectuarea

unor operatii tehnologice succesive; c. se pleaca de la o singura materie prima care, dupa o prelucrare primara, se

transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite,

pe fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs; d. materia prima se transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de

productie diferite, pe fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de

produs. e. se pleaca de la mai multe materii prime care, dupa o prelucrare primara, se

transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite,

pe fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs.

PTS: 1

144. Fluxurile tehnologice convergente se caracterizeaza prin:

1. componentele produsului obtinute prin prelucrarea unor materii prime diferite

converg pe o linie finala de montaj sau de amestec, de pe care rezulta produsul

respectiv;

2. aceea ca, in aceste procese de productie intra mai multe categorii de materii prime,

din care se obtine un anumit produs, prin asamblarea sau amestecarea unor

componente diferite;

3. prelucrarea unor materii prime diferite, se obtin o serie de componente de

asamblare sau amestec, care converg pe o linie de productie destinata realizarii

unui produs intermediar, ce este apoi distribuit pe linii distincte pentru executarea

mai multor feluri de produse;

4. procese de productie in care intra o materie prima, din care se obtine un anumit

produs, prin asamblarea sau amestecarea unor componente diferite;

5. in aceste procese de productie intra mai multe categorii de materii prime, din care

se obtin mai multe produse;

Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:

a. 2,3; b. 1,3; c. 1,5; d. 1,2; e. 2,4

PTS: 1

145. Fluxurile tehnologice divergente se caracterizeaza prin:

1. componentele produsului, obtinute prin prelucrarea unor materii prime diferite,

converg pe o linie finala de montaj sau de amestec, de pe care rezulta produsul

respectiv;

2. se pleaca de la o singura materie prima care, dupa o prelucrare primara, se

transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite, pe

fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs;

3. in aceste procese de productie intra o singura materie prima, din care se obtin mai

multe feluri de produse, prin prelucrari succesive sau paralele;

4. componentele produsului merg pe linii paralele pana la capatul sectiei;

Page 54: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

5. componentele produsului sunt depozitate dupa finisare.

Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:

a. 2,3; b. 1,3; c. 1,4

d. 1,2; e. 2,5.

PTS: 1

146. Amplasarea locurilor de munca pe suprafetele sectiilor si atelierelor intreprinderii

determina existenta a trei sisteme de organizare in spatiu a productiei, care au la baza

cerintele unor principii specifice, si anume:

1. principiul tehnologic;

2. principiul mecanicist;

3. principiul convergentei fortelor si utilajelor;

4. principiul pe obiect;

5. principiul mixt.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5; b. 1,3,4; c. 1,3,5; d. 1,4,5; e. 2,4,5.

PTS: 1

147. Sistemul de organizare spatiala a productiei bazat pe amplasarea locurilor de munca

conform principiului pe obiect presupune:

Alegeti raspunsul corect.

a. formarea in cadrul sectiei sau atelierului atat a unor grupe de locuri de munca

omogene sub raport tehnologic cat si a unor linii de productie specializate

pe obiect; b. formarea in cadrul sectiei sau atelierului a unor linii de productie; c. dispunerea sculelor pe bancurile de lucru;

d. constituirea in cadrul sectiei sau atelierului de productie a unor grupe de locuri

de munca omogene sub raport tehnologic; e. dispunerea muncitorilor dupa vechimea in productie.

PTS: 1

148. Sistemul de organizare spatiala a productiei bazat pe amplasarea locurilor de munca

conform principiului mixt presupune:

Alegeti raspunsul corect.

a. formarea in cadrul sectiei sau atelierului atat a unor grupe de locuri de munca

omogene sub raport tehnologic cat si a unor linii de productie specializate

pe obiect;

Page 55: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) · MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MANAGEMENTUL PRODUCTIEI (ORGANIZAREA PRODUCTIEI) MULTIPLE CHOICE 1. Intreprinderea

b. formarea in cadrul sectiei a unor linii de productie;

c. constituirea in cadrul sectiei sau atelierului de productie a unor grupe de locuri

de munca omogene sub raport tehnologic; d. constituirea de locuri fixe de munca; e. locuri de munca atat pentru femei cat si pentru barbati.

PTS: 1

149.

Metoda verigilor consta in:

Alegeti raspunsul corect.

a. stabilirea schemei teoretice de amplasare a locurilor de munca in raport cu

frecventa legaturilor dintre locurile de munca si volumul materialelor sau

produselor ce se vor deplasa intre acestea; b. stabilirea schemei teoretice de amplasare a locurilor de dispunere a

materialelor; c. stabilirea locului de amplasare a deseurilor; d. dispunere a materialelor dupa nevoi; e. amplasarea utilajelor.

PTS: 1

150. La elaborarea planului general de organizare a spatiilor este necesar sa se respecte o serie

de cerinte, sistematizate in mai multe grupe, privind:

1. procesul tehnologic;

2. circulatia materialelor si oamenilor;

3. conditiile naturale, climatice, geologice si topografice;

4. alimentarea cu energie;

5. problemele de ordin arhitectonic, urbanistic si constructiv, protectia contra

incendiilor;

6. conditiile tehnico-sanitare;

7. conditii de relaxare;

8. conditii de renovare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5,7; b. 1,3,4,6,7,8; c. 2,4,5,6,7,8; d. 1,2,3,4,5,6; e. 3,4,5,6,7,8.

PTS: 1


Recommended