+ All Categories
Home > Documents > Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Date post: 10-Aug-2015
Category:
Upload: rujan-elena-roxana
View: 42 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 23 /23
INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Titlul proiectului: „Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context european!” ID proiect 63659 Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/63659 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Activitatea A2. Crearea de materiale suport necesare stagiilor de pregatire practica A 2.1 Dezvoltarea materialelor suport necesare stagiilor de lucru A 2.2 Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare si evaluarea a stagiilor de practica Material de ȋnvățare A. DATE DE IDENTIFICARE Unitatea de învățământ Agent economic ..COLEGIUL AGRICOL GH. IONESCU SISESTI-VALEA CALUGAREASCA.. .SC LA VIE SRL /SC BUNESCU SRL. Coordonator de practică:MARINESCU DANA Tutori:STUPU VALENTIN/CHELARU VALENTIN-BUCUR Clasa:XI Nivelul de calificare:2 Domeniul de pregătire:AGRICULTURA Modulul:TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A VITEI DE VIE Exploatarea agregatelor si instalatiilor horticole Calificarea profesională:HORTICULTOR Perioada:9-20 05.2011 B. CONȚINUTURI Competenţa 18.3. Execută lucrări de îngrijire a plantaţiilor de vii Tema: Lucrările solului în plantaţiile viticole tinere Obiective:-Identificarea obiectivelor lucrarilor solului in plantatia de vita de vie -Cunoasterea lucrarilor mecanice si manuale de intretinere a solului in plantatia viticola -Insusirea si respectarea normelor de securitatea muncii Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA OIPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU
Transcript
Page 1: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Titlul proiectului: „Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context european!”ID proiect 63659Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/63659Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Activitatea A2. Crearea de materiale suport necesare stagiilor de pregatire practica A 2.1 Dezvoltarea materialelor suport necesare stagiilor de lucru A 2.2 Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare si evaluarea a stagiilor de practica

Material de ȋnvățare

A. DATE DE IDENTIFICARE

Unitatea de învățământ Agent economic

..COLEGIUL AGRICOL GH. IONESCU SISESTI-VALEA CALUGAREASCA.. .SC LA VIE SRL /SC BUNESCU SRL.

Coordonator de practică:MARINESCU DANA Tutori:STUPU VALENTIN/CHELARU VALENTIN-BUCUR

Clasa:XI Nivelul de calificare:2

Domeniul de pregătire:AGRICULTURA Modulul:TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A VITEI DE VIE Exploatarea agregatelor si instalatiilor horticole

Calificarea profesională:HORTICULTOR Perioada:9-20 05.2011B. CONȚINUTURI

Competenţa 18.3. Execută lucrări de îngrijire a plantaţiilor de vii

Tema: Lucrările solului în plantaţiile viticole tinere

Obiective:-Identificarea obiectivelor lucrarilor solului in plantatia

de vita de vie

-Cunoasterea lucrarilor mecanice si manuale de intretinere a solului in plantatia viticola

-Insusirea si respectarea normelor de securitatea muncii

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 6

Fondul Social EuropeanPOSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007-2013

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

OIPOSDRUUNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEIMINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

Page 2: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Având în vedere aceste condiţii, obiectivele concrete ale lucrărilor solului pot fi următoarele:

- reglarea însuşirilor fizice, chimice şi biologice, concomitent cu crearea condiţiilor optime pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor;

- menţinerea şi sporirea fertilităţii solului prin refacerea periodică a afânării statutului arat si încorporarea în sol a resturilor vegetale rămase după recoltarea plantelor, a gunoiului de grajd, a îngrăşămintelor verzi, îngrăşămintelor minerale, amendamentelor etc.;

- eliminarea sau diminuarea însuşirilor negative ale solurilor afectate de factori limitativi (exces de umiditate, salinizare, secetă, eroziune) prin îmbunătăţirea drenajului intern al solului, fragmentarea hardpanului, mărunţirea crustei, favorizarea procesului de spălare a sărurilor;

- combaterea buruienilor precum şi unele boli şi dăunători care au ciclurile de dezvoltare în legătură cu solul;

- potenţarea efectului celorlalte elemente tehnologice; vigoarea plantelor şi eficacitatea îngrăşămintelor, a apei de irigat, a rotaţiei culturilor este strâns legată de modul cum s-a pregătit solul; sistemul radicular al plantelor tinere se dezvoltă mai uşor într-un strat afânat, decât în unul compact; la fel şi activitatea microorganismelor este mai intensă în solurile lucrate;

- depoluarea solului prin intensificarea activităţii microorganismelor, favorizarea proceselor de oxidare.

TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII LA FOLOSIREA MAŞINILOR PENTRU LUCRĂRILE DE INTREŢINERE

In exploatarea masinilor pentru lucrarile de intretinere este necesar sa se respecte urmatoarele :

-inainte de inceperea lucrului trebuie sa se faca o recunoastere a terenului marcand portiunile periculoase pentru a fi ocolite ;

-bolturile de cuplare a masinilor la tractor trebuie bine asigurate ;

-nu se admite urcarea si deplasarea de persoane pe masinile agregate atat in lucru cat si in transport ;

Lucrările solului sunt intervenţii (operaţii) efectuate cu unelte şi maşini agricole pentru a-i modifica însuşirile şi a dirija factorii de vegetaţie (apă, aer, căldură, elemente nutritive şi

activitate biologică), creând astfel condiţii optime pentru dezvoltarea plantelor cultivate. De asemenea, prin lucrările solului se creează premizele pentru execuţia de calitate a celorlalte elemente tehnologice cum ar fi: realizarea la suprafaţa terenului a condiţiilor pentru plantat, administrarea erbicidelor preemergente şi chiar pentru recoltarea mecanizată a unor culturi.

Page 3: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

-intoarcerile la capetele parcelei, cu masini purtate pe teren in panta trebuie sa se faca din trei manevre ;

-la iesirea din brazda se vireaza spre vale, se manevreaza inapoi spre deal si apoi se intre dinou in brazda ;

-in timpul stationarii, pentru orice interventie la masina, aceasta se lasa sa se sprijine pe sol sau pe suporti speciali confectionati ;

-nu se admite apropierea persoanelor de masina in timpul deplasarii sau functionarii ;

-curatirea, defundarea, gresarea, verificarea suruburilor se fac numai la stationar dupa oprirea motorului ;

-la transportul pe drum al cultivatoarelor, grapelor cu discuri si al altor masini cu latimi cu gabarit peste 2 metri se vor marca partile laterale ale cadrului, spre inainte si spre inapoi cu dungi de culoare deschisa, vizibile de la distanta.

Competenţa 18.3. Execută lucrări de îngrijire a plantaţiilor de vii Tema: Lucrările solului în plantaţiile viticole tinere

Obiective:-Identificarea obiectivelor lucrarilor solului in plantatia

de vita de vie

-Insusirea si respectarea normelor de securitatea muncii

FISA DE AUTOEVALUARE

SARCINA DE LUCRU: Mentionati 4 obiective ale realizarii lucrarilor solului si 5 norme de protectia muncii la aceste lucrari.Fiecare raspuns corect va fi apreciat cu 1punct,iar 1p va fi acordat din oficiu.

Nr.crt.

Cerintele impuse

Punctaj autoevaluare

Punctaj cadru didactic

1

2

3

4

Page 4: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

5

6

7

8

9

Competenţa 18.3. Execută lucrări de îngrijire a plantaţiilor de vii Tema: Lucrările solului în plantaţiile viticole tinere

Obiective:-Identificarea obiectivelor lucrarilor solului in plantatia

de vita de vie

-Cunoasterea lucrarilor mecanice si manuale de intretinere a solului in plantatia viticola

-Insusirea si respectarea normelor de securitatea muncii

FISA DE DOCUMENTARE NR.7

Lucrările solului în anul I de la plantare:

Primăvara - Afânarea solului la 14-16 cm , primăvara, imediat după plantare

-4 cultivaţii mecanice pe interval

- 3 praşile manuale pe rândul de vie

Toamna - Arătura la 16-18 cm, după căderea frunzelor, cu răsturnarea brazdei spre rândurile de vite

- Muşuroirea viţelor

Controlul viţelor de 2-3 ori în cursul lunilor mai-iunie pentru a urmări creşterea lăstarilor. În cazul în care lăstarii nu apar se desface muşuroiul până sub punctul de altoire.

Copcitul – înlăturarea lăstarilor din altoi şi a rădăcinilor crescute din portaltoi, în lunile iunie şi august, prin tăierea acestora în ras cu ajutorul unui briceag. După primul copcit se reface muşuroiul, ceva mai mic, iar după cel de al doilea nu se mai reface, pentru a favoriza maturarea cordiţei.

Alte lucrări de întreţinere: legatul lăstarilor, combaterea bolilor şi dăunătorilor, irigarea şi fertilizarea, completarea golurilor şi protejarea viţelor peste iarnă.

În anul al doilea de la plantare se execută următoarele lucrări:

Dezmuşuroitul şi arătura de primăvară la 14-16 cm,

Page 5: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Tăierea în uscat imediat după dezmuşuroit şi copcitul viţelor pentru butucii conduşi în formă joasă se păstrează la tăiere 2 cepi de 2-3 ochi,

pentru butucii conduşi în forme semiînalte sau înalte se lasă o cordiţă de 5-6 ochi, care se

leagă vertical

Instalarea sistemului de susţinereÎn funcţie de tipul de tăiere şi forma de conducere, spalierii folosiţi în plantaţiile viticole sunt de mai multe tipuri, mai folosite fiind:- spalieri pentru cultura joasă sau clasică; - spalieri pentru conducere semiînaltă sau înaltă.

Plivitul şi legatul lăstarilor se face atunci când lăstarii au atins o lungime de 8-10 cm când se îndepărtează cei de prisos, reţinând numai pe cei corespunzători sub raportul creşterii, alegând un număr de 3-4 la viţele viguroase, şi numai 2 la viţele slab dezvoltate pentru a favoriza creşterea. Pe măsură ce lăstarii se alungesc vor fi dirijaţi printre rândurile de sârmă duble ale mijlocului de susţinere.

Competenţa 18.3. Execută lucrări de îngrijire a plantaţiilor de vii Tema: Lucrările solului în plantaţiile viticole tinere

Obiective:-Identificarea obiectivelor lucrarilor solului in plantatia

de vita de vie

-Cunoasterea lucrarilor mecanice si manuale de intretinere a solului in plantatia viticola

-Insusirea si respectarea normelor de securitatea muncii

FIŞĂ DE LUCRU NR.7

TEMA:

Elevul:

Clasa: a XI-a

Locul de desfăşurare: plantaţia viticolă a agentului economic

Perioada:

VERIFICAT CADRU DIDACTIC.............................................................

Sarcini de lucru :

1. Mentioneaza cultura pentru care se execută lucrările solului.

LUCRĂRILE SOLULUI

Page 6: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

2. Precizează lucrarea care se execută.3. Identifică agregatul agricol care execută lucrarea.4. Apreciază calitatea lucrării.5. Înregistrează şi interpretează datele.

1

Cultura

2

Lucrarea

3

Agregatul

4

Calitatea

lucrării

5

Observaţii

Modulul:Exploatarea agregatelor si instalatiilor folosite in horticultura

Competenţa 12.2. Foloseşte maşinile agricole pentru îngrijirea culturilor horticole

Clasa a-XI-a HORTICULTOR

COORDONATOR-Marinescu Dana

TEMA- Agregate pentru lucrările solului

Obiective:-Identificarea masinilor de lucrat solul in vii

-Cunoasterea rolului fiecareia

-Insusirea normelor de protectia muncii la lucrul cu agregatele viticol

FISA DE DOCUMENTARE NR.8După frecvenţa aplicării lor, lucrările solului se clasifică în:

Lucrările solului în plantaţiile viticole

Page 7: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Lucrări anuale Lucrări periodice

• arătura de primăvară (martie-aprilie) •subsolajul (oct.-nov.)

• arătura de toamnă (octombrie-noiembrie) la 2-3 ani odată

• afânarea superficială a solului (mai-august) (35-45 cm adâncime)

Lucrarea solului cu plugul Lucrarea solului cu grapa cu discuri Subsolierul

În funcție de adâncimea la care se execută lucrările solului sunt:

● Lucrări adânci ● Lucrări normale

• subsolajul (35-45cm) • arătura de toamnă (16-18cm)

• afânarea adâncă de toamnă (20-25cm) • arătura de primăvară (14 -16cm)

Lucrări superficiale• arătura superficială de primăvară executată după tăierea şi conducerea coardelor la 12-14 cm adâncime

• cultivaţia (praşila)

• discuitul

• lucrarea cu freza la 5-10 cm adâncime

Page 8: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Lucrarea solului cu freza

Lucrarea solului cu grapa cu discuri Subsolierul

Modulul:Exploatarea agregatelor si instalatiilor folosite in horticultura

Competenţa 12.2. Foloseşte maşinile agricole pentru îngrijirea culturilor horticole

Clasa a-XI-a HORTICULTOR

COORDONATOR-Marinescu Dana

TEMA- Agregate pentru lucrările solului

Page 9: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Obiective:-Identificarea masinilor de lucrat solul in vii

-Cunoasterea rolului fiecareia

-Insusirea normelor de protectia muncii la lucrul cu agregatele viticole

FISA DE LUCRU NR.8

ELEVUL……………………………………………………

DATA………………………………………..

LOCATIA…………………………………….

VERIFICAT CADRU DIDACTIC………………………………………………..

1. Observaţi cu atenţie imaginile maşinilor agricole prezentate mei jos;

- precizaţi lucrările ce se pot executa cu aceste maşini

agricole: ..a).........................................................................................................................................

.......

- .b).............................................................................................

- c)..................................................................................................................

- d).........................................................................................................

2. Ce alte maşini agricole pentru efectuarea lucrărilor solului aţi mai întâlnit la agentul economic unde desfăşuraţi

instruirea practică? Precizaţi câteva norme de protecţie a muncii din cele care v-au fost

prezentate: ......................................................................................................................

.....................................................................................................................

a-grapa cu discuri b-plug

Page 10: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

-c) freza - d) plug purtat universal

e) cultivator

Modulul-Tehnologia de cultivare a vitei de vie

Unitatea de competenţă: Întreţinerea plantaţiilor viticole

Competenţa: 18.3 Execută lucrări de îngrijire în plantaţiile de vii pe rod

Tema: Lucrări şi operaţii în verde la viţa de vie

FIŞǍ DE DOCUMENTARE NR. 10

Scopul:

reglarea proceselor de creştere şi fructificare;

mărirea longevităţii butucilor;

sporirea producţiei;

îmbunătăţirea calităţii;

crearea condiţiilor pentru mecanizarea lucrărilor;

Reţineţi!

reglarea proceselor de creştere şi fructificare;

mărirea longevităţii butucilor;

sporirea producţiei;

îmbunătăţirea calităţii;

crearea condiţiilor pentru mecanizarea lucrărilor;

Page 11: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

obişnuite

Lucrări şi operaţii în verde:

speciale.

Lucrări în verde obişnuite:

Plivitul lăstarilor – suprimarea lăstarilor de prisos (lăstari crescuţi din portaltoi, lăstarii infertili, lăstarii porniţi din elemente multianuale);

Legatul lăstarilor – de 2-3 ori pe an- primul legat se execută înainte de înflorit când lăstarii au 40-60cm, al doilea la mijlocul lunii iunie, iar al treilea legat, înainte de intrarea strugurilor în pârgă; se leagă cel mult 2-3 lăstari la un loc; legăturile se fac în “8”, largi, pentru a evita strangularea.

Ciupitul – suprimarea vârfului de creştere a lăstarilor fertili înainte de înflorit (pentru a întrerupecreşterea lăstarilor pe perioada înfloritului şi a favoriza fecundarea florilor). Ciupitul se aplică şi în cazul viilor afectate de îngheţ, când se ciupesc lăstarii lacomi pentru a stimula formarea copililor şi refacerea butucului.

Cârnitul – înlăturarea vârfului lăstarului după 8-9 frunze, pentru redistribuirea substanţelor hrănitoare către alte organe ale plantei şi stimularea maturării strugurilor şi coardelor.

Lucrări în verde speciale, se aplică în general la soiurile de struguri pentru masă:

rărirea numărului de inflorescenţe; scurtarea inflorescenţelor; inelarea dezfrunzitul parţial

Plantaţie de viţă de vie după legat

Ciupitul lăstarilor

Page 12: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Copilitul lăstarilor

FISA DE OBSERVATIE NR.10

Unitatea de competenţă: Întreţinerea plantaţiilor viticole

Competenţa: 18.3 Execută lucrări de îngrijire în plantaţiile de vii pe rod

Tema: Lucrări şi operaţii în verde la viţa de vie

Numele elevului…………………………………………………….

Locul de desfăşurare………………………………………………….:

Numele evaluatorului:……………………………………………………

A. Identificarea lucrărilor şi operaţiilor în verde obişnuite la viţa de vie

Prezentaţi lucrările în verde care se execută la viţa de vie şi completaţi tabelul de mai jos.

Nr.

crt.Lucrarea Operaţia efectuată Momentul execuţiei

B.Executaţi lucrări şi operaţii în verde obişnuite la viţa de vie

Page 13: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Lucrarea executată de elev la unitatea economica Perioada Obs.

Plivitul lastarilor

Legatul lăstarilor (dirijarea lăstarilor)

Cârnitul

Desfrunzitul parţial

Copilitul şi ciupitul

Copcitul

C. IMAGINI

D. TEST DE EVALUARE

Page 14: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Titlul proiectului: „Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context european!”ID proiect 63659Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/63659Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Activitatea A2. Crearea de materiale suport necesare stagiilor de pregatire practica A 2.1 Dezvoltarea materialelor suport necesare stagiilor de lucru A 2.2 Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare si evaluarea a stagiilor de practica

INSTRUCȚIUNI DE ELABORARE

1. Materialele de ȋnvăţare se vor elabora pentru fiecare săptămană a stagiului de practică (10 materiale de ȋnvăţare pentru toată perioada de derulare a proiectului

2. Un material de ȋnvăţare va cuprinde ȋntre 3 şi 6 pagini word3. Conţinuturile teoretice vor fi adaptate activităţilor specifice agentului economic (echipamente

tehnologice, materii prime, produse, flux de producţie)4. Se vor prezenta 3 – 5 imagini (exemplu: imagini de ansamblu a fluxului tehnologic, utilaje specifice,

elevi la posturile de lucru, produse realizate de agenţii economici)5. Testul de evaluare va fi structurat astfel:

- 3 itemi de tip asociere- 3 itemi de tip alegere multiplă - cu un singur răspuns corect- 1 item de tip alegere multiplă – cu mai multe răspunsuri corecte- 2 itemi de tip DA sau NU (adevărat sau fals)

Ȋn elaborarea testului se va respecta următorul format:TESTUL NR.3

Item de tip asociere

Instrucţiune: Faceti asocierea corecta

Scrieţi aici întrebarea

plug lucrarea de bază a soluluicultivator prasittavalug tasarea soluluigrapa pregatirea patului germinativ

Notă: Răspunsurile corecte sunt scrise în dreptul variantelor de răspuns.

Fondul Social EuropeanPOSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007-2013

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

OIPOSDRUUNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEIMINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

Page 15: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

tractor tractiunefreza maruntiredisc grapaagregat Plug+cultivator

superficial Freza25-30cm AraturaCilindru inelar TavalugCultivatie partiala cultivator

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitivFeedback constructiv

Scrieţi aici feedback-ul constructiv

Item de tip alegere multiplă - MAI MULTE VARIANTE DE RĂSPUNS/ UN SINGUR RĂSPUNS CORECT:

Instrucţiune: Alegeti varianta corecta-

1-Lucrarea de arat se execută cu:

a) grapa cu discuri

X b) plugul

c) combinatorul

d) tractorul

2-Lucrarea cu cultivatorul printre rânduri se numeşte:

tăvălugit

cultivaţie totală

X cultivaţie parţială

afanare

3-În timpul perioadei de vegetaţie se aplică pentru întreţinerea solului în plantaţiile viticole:

4-5 praşile la 12-14 cm

nu se aplică praşile

1-2 praşile

X Depinde de gradul de imburuienare si tasare a solului

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitiv

Page 16: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Feedback constructiv Scrieţi aici feedback-ul constructiv

Item de tip alegere multiplă - MAI MULTE VARIANTE DE RĂSPUNS/ MAI MULTE RĂSPUNSURI CORECTE:

Instrucţiune: Alegeti variantele corecte-

Aratura de baza se poate executa

In orice perioadaX ToamnaX Primavara

In timpul perioadei de vegetatie

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitivFeedback constructiv Scrieţi aici feedback-ul constructiv

Item de tip DA sau NU (adevărat sau fals):

Instrucţiune: Mentionati cu adevarat/fals urmatoarele enunturi

1- Arătura se execută cu tăvălugul în agregat cu freza

AX F

2-Grapa cu discuri este folosită numai pentru combaterea buruienilor la viţa de vie

AX F

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitivFeedback constructiv Scrieţi aici feedback-ul constructiv

Exemplu:

Feedback pozitiv Într-adevăr acesta este răspunsul corect! Mergeți mai departe în curs pentru a afla mai multe informații despre procesul de instruire!

Feedback constructiv

Din păcate nu acestea era răspunsul corecte! Vă invităm să parcurgeţi secţiunea din curs aferentă capitolului………….

TESTUL NR.4

Item de tip asociere

Page 17: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

Instrucţiune: Faceti asocierea corecta

Scrieţi aici întrebarea

copilit Lastari de la baza frunzelorCarnit Varful lastarilordesfrunzit Ruperea frunzelorDirijat lastari sarme

Notă: Răspunsurile corecte sunt scrise în dreptul variantelor de răspuns.

plivit Lastari steriliLegat lastari rafiecopcit Indepartat lastari din portaltoiScurtare inflorescente Ciorchini cu boabe mari

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitivFeedback constructiv

Scrieţi aici feedback-ul constructiv

Item de tip alegere multiplă - MAI MULTE VARIANTE DE RĂSPUNS/ UN SINGUR RĂSPUNS CORECT:

Instrucţiune: Alegeti varianta corecta-

1-desfrunzitul partial are ca scop:

d) dezvoltarea lastarilor

X e) stimularea maturarii strugurilor

f) evitarea dezhidratarii boabelor

d) usurarea recoltatului

2-Copcitul se executa pentru:

Echilibrarea rodirii

Stimularea lastaririi

X Evitarea formarii radacinilor din altoi si lastarilor din potaltoi

Impiedicarea imbolnavirii stugurilor

3-Cirnitul se face :

Cand lastarii au 10-15cm

La aparitia primelor inflorescente

Dupa ploi

Page 18: Lucr_rile solului în plantaciile viticole tinere

X Dupa 8-9 frunze

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitivFeedback constructiv Scrieţi aici feedback-ul constructiv

Item de tip alegere multiplă - MAI MULTE VARIANTE DE RĂSPUNS/ MAI MULTE RĂSPUNSURI CORECTE:

Instrucţiune: Alegeti variantele corecte-

Dirijatul lastarilor se face in scopul:

Protejarii de grindinaX Usurarii lucrarilor mecaniceX Insolatie mai buna a strugurilor

Reducerea atacului de filoxera

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitivFeedback constructiv Scrieţi aici feedback-ul constructiv

Item de tip DA sau NU (adevărat sau fals):

Instrucţiune: Mentionati cu adevarat/fals urmatoarele enunturi

1- Copcitul se executa concomitent cu taierile

AX F

2- Copilitul presupune indepartarea lastarilor de la baza frunzelor

X AF

Feedback pozitiv Scrieţi aici feedback-ul pozitivFeedback constructiv Scrieţi aici feedback-ul constructiv


Recommended