+ All Categories
Home > Documents > Life style centrul istoric

Life style centrul istoric

Date post: 13-Mar-2016
Category:
Upload: casamearo
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Life style centrul istoric
Embed Size (px)
of 8 /8
03 UN REPER AL CAPITALEI Plimbată de-a lungul timpului prin diverse locuri din București, Lupoaica, oferită de municipalitatea Romei la începutul secolului XX, străjuiește acum intrarea în Centrul vechi. 04 RăSFățUL MERITAT La Manufaktura puteți să vă alegeți produsul de îngrijire dorit, dar și cadouri pentru cei dragi, la prețuri rezonabile. 06 CăRțI RARE LA ANTICARIAT Situat pe strada Doamnei, ne amintește de Micul Paris atât prin cărțile de valoare noi și vechi, dar și prin atmosferă. 02 INTERVIU CU ISTORICUL ADRIAN MAJURU Povestea de atunci și de acum a Centrului vechi în care fiecare clădire are istoria ei. Străinii aflați în tranzit s-au locuind o parte din viață în București aleg să afle povestea începuturilor în Centrul vechi V I A ț A I E ș I T ă D I N T I P A R O arteră din Centrul vechi unde ne așteaptă galerii de artă, magazine de antichități, dar și terase unde putem savura în liniște o cafea. HANUL CU TEI CENTRUL ISTORIC S U P L I M E N T A L Z I A R U L U I R O M â N I A L I B E R ă M I E R C U R I , 1 5 S E P T E M B R I E 2 0 1 0
Transcript
Page 1: Life style centrul istoric

03un reper

al capitaleiPlimbată de-a

lungul timpului prin diverse locuri

din București, Lupoaica, oferită

de municipalitatea Romei la începutul

secolului XX, străjuiește

acum intrarea în Centrul vechi.

04 răsfățul meritat La Manufaktura puteți să vă alegeți produsul de îngrijire dorit, dar și cadouri pentru cei dragi, la prețuri rezonabile.

06 cărți rare la anticariat Situat pe strada Doamnei, ne amintește de Micul Paris atât prin cărțile de valoare noi și vechi, dar și prin atmosferă.

02 interviu cu istoricul adrian majuru Povestea de atunci și de acum a Centrului vechi în care fiecare clădire are istoria ei. Străinii aflați în tranzit s-au locuind o parte din viață în București aleg să afle povestea începuturilor în Centrul vechi

V i a ț a i e ș i t ă d i n t i p a r

O arteră din Centrul vechi unde ne așteaptă galerii de artă, magazine de antichități, dar și terase unde putem savura în liniște o cafea.

Hanul cu TeiCentrul istoriC

s u p l i m e n t a l z i a r u l u i r o m â n i a l i b e r ă ⁄ m i e r c u r i , 1 5 s e p t e m b r i e 2 0 1 0

Page 2: Life style centrul istoric

2 R o m â n i a L i b e R ă , m i e R c u R i , 1 5 s e p t e m b R i e 2 0 1 0

interviu

istorie la tot pasulOrice capitală are un punct de atracție care, de cele mai multe ori, este și cel ce îi reflecă identitatea istorică și culturală. Noi avem Centrul Vechi (zona Lipscani). Despre ce reprezintă el acum, dar și despre viitorul lui discutăm cu istoricul Adrian Majuru, autor al multor cărți și studii despre Bucureștiul vechi.

Fie care imobil are o poveste a sa, dar există și o poveste a locului, cu mult mai veche.“

adrian majuru,

istoric

[email protected]

D eși în ultimii doi ani lucruri­le s­au mișcat în sensul bun în refacerea

acestei zone, ceea ce se vede nu ne alimentează speranțele că într­un viitor apropiat Centrul istoric va fi o zonă pe care să o prezinți cu mândrie prietenilor sau partene­rilor sosiți în vizită în București.

Care sunt obiectivele din centrul istoric care spun ceva despre evoluția noastră culturală, arhitec tonică, socială etc?

În centrul istoric al Bucureștilor disting două rimturi care au reușit să coabiteze: un ritm al ora­șului vechi și un altul al orașului nou. În primul caz, ceea ce con­feră identitate orașului vechi este biserica Stavropoleos, de pildă, și apoi Hanul Manuc, vechi tribu­nal domnesc. Identitatea cultu­rală a noului oraș este prezentă în vechiul Palat al Poștelor dar și prin restaurantul Carul cu Bere. Și aș încheia cu Palatul Bursei de pe strada Doamnei, dar și vechiul sediu al Societății de Asigurare „Dacia­România“, prima din țara noastră datând din anul 1870. În Palatul Societății Dacia de pe Lipscani se află azi un sediul BCR.

Unde mai este istoria acum în Centrul istoric?

Se vede la tot pasul. Dar ai nevoie de filtrul atenției și al cunoașterii. Fie care imobil are o poveste a sa, dar există și o poveste a locului, cu mult mai veche.

Ce credeți că reprezintă Centrul istoric pentru români? Are și altă semnificație (dimensiune) în afară de cea comercială, de divertisment?

El a fost în Evul Mediu un centru exclusiv rezidențial și comercial, fiind numit Târgul din Lăuntru, al feluritelor negustorii și manufac­turi. Începând cu secolul al XIX­lea devine și un centru bancar, ma­joritarea băncilor bucureștene având un sediu în această zonă. Centrul vechi al anilor ’30 era de­ja un city financiar al României. Dispare la naționalizare.

Câți dintre români își propun să-și plimbe prietenii străini prin Centrul istoric? Și câți dintre ei cunosc „istoria“ acestui spațiu?

Foarte mulți dintre bucureșteni, cel puțin, în ultimii cinci ani, își aduc prietenii străini în Centrul vechi. În general, străinii aflați în tranzit sau locuind o parte din viață în București aleg să afle po­vestea începuturilor în Centrul Vechi. Iar unii dintre ei ajung chiar să și investească în această zonă.

În ce măsură s-au respectat parametrii necesari conservării, dar și modernizării zonei astfel încât ea să fie un reper în istoria noastră, dar și un punct de atracție, un „kilometru 0“ al românilor?

Deși procesul de restituire este foarte lent în comparație cu cen­trele istorice ale altor orașe euro­pene sau chiar și din România, fragmentele restituite consumu­lui turistic și servciilor sunt fidele parametrilor necesari conservării și modernizării deopotrivă. Strada Smârdan poate fi un exemplu în acest sens.

Care este dimensiunea artistică, istorică a Centrului nostru vechi față de alte centre asemănătoare din capitale europene acum, în prezent?

Este unul dintre puținele situri urbane conservate din sud estul Europei care s­a format în perioa­da scurtă de trecere de la modul de viață oriental (hanuri, cafene­le, depozite en gros) la urbanis­mul occidental (afacere și locuire, instituții bancare). Este vorba de perioada 1810­1860.

Cum vedeți evoluția zonei, cum v-o imaginați peste 10 ani?

Zona trebuie mai întâi asanată social și apoi lămurit regimul juridic al clădirilor. Numai astfel putem recupera pe deplin aceas­tă zonă din punctul de vedere al conservării și modernizării. Foar­te posbibil să fie rezolvat acest proces în următorii zece ani. Dar nu mai mult.

Page 3: Life style centrul istoric

istorieR o m â n i a L i b e R ă , m i e R c u R i , 1 5 s e p t e m b R i e 2 0 1 0 3

Fostul han Gabroveni va deveni un important centru cultural

stiați că?LupoaicaÎn 1906, municipalitatea Romei dăruia bucureștenilor o copie după celebrul monu-ment „Lupa capitolina“, reprezentând legendara lupoaică care i-ar fi hrănit pe Romulus și Remus, înte-meietorii orașului. Atunci la București se organiza „Expoziţiunea Generală şi Jubiliară Română“. Câmpia mlăștinoasă a Filaretului a fost tranformată într-un parc (actualul Parc Carol), iar statuia a stat acolo doi ani. În 1908, statuia, care avea să devină cel mai mutat monument din București, a ajuns în Piața Romei, lângă biserica Sfântul Gheorghe, adică cam acolo unde se află astăzi. În 1931, copia de bronz după monumen-tul realizat de un sculp-tor anonim grec a ajuns pe Dealul Patriarhiei, iar comuniștii au mutat-o apoi în mijlocul părculețului din Piața Dorobanți. Din 1997 până în acest an, statuia a stat în Piața Romană, unde șoferii erau atât absorbiți de fumusețea statuii încât intrau cu mașina în ea. Acum e în fața fostului magazin București. Dar pentru cât timp?

paLatuL poșteLorPiatra de temelie a clădirii situate în fața Palatului CEC a fost pusă de regele Carol I în 1894. Ea a fost dată în folosință în 1900. Până în 1972, aici a fost sediul cen-tral al Poștei. Clădirea a fost construită după planurile arhi-tectului Alexandru Săvescu pe locul unde s-a aflat odată Hanul Constantin Vodă, care a ars în „Marele Foc“ din mar-tie 1847. Până la momentul în care s-a hotărât construția noului Palat, aici a fost un loc viran pe care s-au instalat temporar mai multe trupe de circ. Din 1972 și până astăzi, în clădirea fostului Palat al Poștelor funcționează Muzeul Național de Istorie. (R.B.)

decât biserica, clădirea cea nouă fiind construită la înce-putul secolului al XX-lea du-pă planurile arhitectului Ion Mincu.

Între 1904 și 1940, Stavropo-leos a rămas doar un monu-ment istoric în care s-au depo-zitat elemente de arhitectură și pietre funerare de la biseri-cile demolate în centrul vechi al Bucureștiului. După 1940, mulți dintre preoții care au slujit aici au suferit represalii din partea regimului comu-nist. Din 1991, așezământul e păstorit de Părintele Iustin Marchiș, primul ieromonah după 100 de ani care slujește aici. Din 2008, Stavropoleos, una din puținele biserici unde se cântă muzică neobizantină, a redevenit mănăstire.

poftiți la cultură în noul han Gabroveni! [email protected]

Î ncă din primele însem-nări referitoare la zona Lipscaniului, negustorii

și breslașii sunt cei mai des pomeniți. Strada principală, care înainte se numea Ulița Mare și-a schimbat numele în Lipscani la mijlocul seco-lului al XVIII - lea, după nu-mele negustorilor de succes din zona Lipsca care își des-chiseseră prăvălii în centrul Bucureștiului.

Arhitectura zonei a fost de asemenea influențată de amalgamul de civilizații - ne-gustori greci, bulgari, sârbi, austrieci. O scrisoare a unui austriac din 1855 descrie Lipscaniul ca fiind cea mai frumoasă și mai veselă stradă din București, cu magazinele cele mai rafinate care semă-nau cu cele vieneze.

În centrul vechi al orașului se găseau odinioară multe hanuri, dintre care astăzi au rămas doar câteva: Hanul lui Manuc, Hanul cu Tei – din fericire restaurat, salvat și pe care îl avem întreg – și Ha-nul Gabroveni. Alte hanuri

[email protected]

M ica bijuterie din centrul istoric a fost construită

în 1724, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, de către arhimandritul Ioani-chie. Acesta a construit bi-serica și, mai târziu, mănăs-tirea în incinta hanului său, ele fiind susținute financiar de către han. Numele bise-ricii Stavropoleos vine de la cuvântul grecesc “stauro-polis“ care s-ar traduce prin „orașul crucii“.

Hanul și anexele mănăs-tirii au fost demolate la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar biserica a avut mult de suferit de-a lungul tim-pului din cauza cutremu-relor. În prezent, din fosta construcție nu a mai rămas Biserica Stavropoleos, o bijuterie arhitecturală

mari din zonă, precum Hanul Şerban-Vodă, care s-a aflat pe locul actualului sediu al Băncii Naționale, sau Hanul Greci, aflat vizavi de el, au dispărut.

Hanul Gabroveni, vechi de peste două secole, se va trans-forma, începând din martie, într-un centru cultural care va adăposti o sală de spectacole cu

La Stavropoleos se cântă muzică neobizantină

200 de locuri, dar și mici prăvă-lii, amintind de negoțul de altă-dată. O clădire nouă trebuie să aibă totuși propria ei personali-tate, așa cum clădirile vechi din jurul ei o au, păstrând o armonie în peisajul urban.

Proiectul de restaurare al ha-nului Gabroveni răspunde ne-voii de a asigura spații de calita-

te activităților culturale și de a revitaliza, fie și în parte, unele funcții tradiționale ale acestei zone istorice: micul comerț, atelierele artizanale sau meș-teșugărești, socializarea co-munitară, petrecerea timpului liber. Târgurile de carte sau de antichități de pe străzile îngus-te ale orașului vechi se vor mu-ta în noul han. Centrul va oferi posibilitatea artiștilor români să intre în legatură cu artiști din întreaga lume și va pune la dispoziție spațiul pentru o gamă diversificată de proiecte și expe-rimente artistice. Nu în ultimul rând, în acest centru cultural vor avea sediul două instituții publice de cultură din capitală, ArCuB și CIMEC.

Privind pozele cu noul han, îmi imaginez deja cum mă plimb printre prăvăliile artiștilor handmade și poposesc câteva minute în fața unui raft cu ve-deri din Bucureștiul de demult, înainte de a intra să văd o piesă de teatru adaptată după o schiță de Caragiale. În centrul istoric al capitalei, salutul la modă devine din nou „Bonjour!“.

Page 4: Life style centrul istoric

4 R o m â n i a L i b e R ă , m i e R c u R i , 1 5 s e p t e m b R i e 2 0 1 0

cadouri

O ieșire prin Centrul istoric sau Centrul vechi, cum doriți, poate constitui nu numai o plimbare plăcută – multitudinea și varietatea teraselor fiind tentantă pentru o invitație la privit și la un pahar de vorbă –, dar și utilă.

[email protected]

V ă puteți face un ca-dou de suflet dând o raită prin Hanul cu tei - imortali-zat în literatură

de I. Peltz (1899 - 1980) - unde există galerii de artă și magazi-ne de antichități extrem de ofer-tante, dar și terase în care puteți sta liniștiți la o cafea gândindu-vă ce să alegeți. Tot pe Lipscani, chiar vizavi de Rapsodia, există un magazinaș – în general în Centrul vechi vorbim de maga-zine mici, intime, cochete, care ne oferă plăcerea de a descoperi lucruri nebănuite - aparținând unui tânăr designer, Liliana Cernei, unde puteți descoperi haine cu iz retro extrem de mo-derne, cu multă personalitate, dar și tot felul de accesorii cu parfum de epocă.

Dintre arterele Centrului ve-chi care pare a fi cea mai ani-mată, strada Smârdan este de

Răsfățul pe care îl meritați

departe punctul de atracție co-mercială și de divertisment.

Ne-a atras atenția magazinul care se prezintă ca fiind „Cul-tural souvenirs shop“, unde pe lângă albume și cărți puteți găsi obiecte de ceramică românești și străine, dar și ceai. De aseme-nea magazinul Manufaktura, care te încântă de cum îi treci

pragul. Muzica plăcută, în sur-dină, aromele care te învăluie de la intrare, designul interi-or și mai ales cel al produselor sunt câteva atuuri care are tre-bui să vă îndemne să-l vizitați. Dacă veți și cumpăra hotărâți singuri!

Ce găsiți aici? Produse cosme-tice de origine cehă, făcute în

celebra stațiune Karlovy Vary, așezate pe game: gama spa, ga-ma cu vin, cu bere, cu săruri de la Marea Moartă. Dar și o gamă vastă de lumânări, produse și accesorii de baie, produse de peeling și masaj, care vor face cu siguranță din baia dumnea-voastră un adevărat salon SPA, un loc în care din când în când puteți beneficia de răsfățul pe care-l meritați din plin.

Am fost curioasă să aflu ce se caută, care este produsul cel mai bine vândut, dar și ce doresc turiștii străini care intră aici. Și am aflat că cel mai bine vândut produs este șamponul pe bază de bere. Cei mai mulți dintre turiștii străini caută produse românești, dar, din păcate, mul-te dintre produsele de îngrijire românești, care sunt de bună calitate, suferă la capitolul pre-zentare! În Manufaktura găsiți totuși o gamă românească făcu-

» Cosmetice cu bere. Gama de produse cosmetice „Beer Tradition“ este bazată pe tradiția berii cehești, recunoscută internațional drept cea mai bună.

» Cosmetice cu sare de la Marea Moartă. „Dead Sea Tradition“ are la bază săruri și nămol din Marea Moartă, substanțe cu efecte regenerative și anti stres.

» Cosmetice Carlsbad Spa Tradition. Această gamă utilizează sărurile naturale din izvoarele de la Carlsbad și extracte și uleiuri din plante.

» Cosmetice cu vin. Sunt produse care utilizează efectele benefice ale vinului și uleiului de struguri, îmbogățite cu extracte de rășină de mirt și rădăcină de mentă.

oferTe

tă la Cluj și purtând semnătura Dorin Negrău. Prețul produselor Manufaktura merg până la 45 lei cel mai scump produs.

Este important să aflați că ma-gazinul este deschis de la ora 10.00 la ora 21.00.

Page 5: Life style centrul istoric

cadouriR o m â n i a L i b e R ă , m i e R c u R i , 1 5 s e p t e m b R i e 2 0 1 0 5

Așa se prezintă magazinul de ceaiuri aflat pe strada Smârdan, inspirat, spun eu, deoarece, dincolo de marea varietate de ceaiuri pe care le au, titulatura te duce cu gândul la Bucureștiul vechi, cu ai lui comercianți pricepuți,care aveau știința de a te face să te simți un client atât de important încât nu ieșeai din magazin fără a cumpăra ceva.

arome exoticedin cele mai îndepărtate colțuri ale lumii

» darjeeling SelimbongAceastă grădină cu ceai a fost fondată în 1886. Ceaiul de aici are o culoare arămie strălucitoare și un gust foarte aromat, înțepător, cu o ușoară aromă florală. 100 de grame costă 38 lei.

» iriSh breakfaStCu un consum anual pe cap de locuitor care depășește 3 kg, irlandezii continuă să dețină titlul de campioni mondiali la băut de ceai. Au o preferință specială pentru aromele foarte tari ale amestecurilor ce pot conține adesea și whiskey. O infuzie închisă la culoare, foarte condimentată. 100 de grame costă 17 lei.

» Yellow Sun teaAcest ceai a început să fie produs la începu­tul acestui mileniu conform unei metode datând de pe vremea dinastiei Tang în urmă cu 1300 de ani. Frunza de ceai are un buchet cu o notă de pâine proaspăt coaptă. Infuzia măslinie surprinde cu o aromă fină de nucă. 100 de grame costă 50 lei.

» SunnY paSSionAcest amestec de diferite ceaiuri albe și verzi captivează simțurile. Boboci de trandafir galben, fulgi de ananas și cuburi de mango dau o notă de prospețime. 100 de grame costă 25 lei.

» morning flowerInflorescențele sunt de fapt sfere de ceai manufacturate din delicioasele frunze de ceai alb care înconjoară fie o floare de iaso­mie, fie de liliac fie de crizantemă. Aroma este dulce și florală în același timp. O sferă de ceai poate fi folosită de trei ori prin adău­garea a 50 sau 100 ml de apă fierbinte de fiecare dată. Două inflorescențe costă 20 lei.

» mouSSe au vin rougeConține boabe de struguri, flori de hibiscus, soc, vișine, ulei de semințe de țelină, carda­mom, coriandru, petale de trandafir, afine și coacăze negre. 100 de grame costă 17 lei.

» women’S activitY teaAre un parfum înțepător de ienupăr și por­tocale proaspete. Gustul este foarte delicat și plin cu o notă plăcută de chimen dulce și scorțișoară. 100 de grame costă 17 lei.

bernschutz, comercianți de ceaiuri alese

[email protected]

C hiar dacă ro-mânii nu au o tradiție în ce-ea ce privește cultura și con-

sumul ceaiului și pentru noi el a însemnat mai degrabă o chestie terapeutică, se pare că avem capacitatea de a învăța repede și curiozitatea de a ex-perimenta. Aceasta din urmă i-a convins pe mulți dintre noi cât de plăcut poate fi să sa-vurezi această licoare al cărui parfum îți îmbată simțurile într-o atmosferă plină de bun-gust, ascultând o mu-zică pe măsură, și depănând „povești“. Inspirați fiind, poa-te, chiar de povestea fiecărei varietăți de ceai în parte. Iar

dacă nu cunoașteți nici o poves-te, aveți la dispoziție nu numai sfaturile competente ale perso-nalului, dar și un catalog care vă ajută să vă hotărâți.

India, China, Taiwan, Afri-ca, Brazilia, Turcia sunt doar câteva dintre țările pe care le „vizitați“ aici prin intermediul ceaiului. Alegerea nu este însă deloc ușoară, deoarece urmează apoi alegerea „culorii“ ceaiului - verde, negru, alb, galben sau combinații ale acestora. Ce-ați zice însă de un ceai semi-fer-mentat de Taiwan? Îl încercați acolo, plătind 9 lei sau vă puteți cumpăra pentru acasă plătind 25 lei pe 100 de grame. Pentru cei care s-au orientat deja în to-talitate către produse organice

aici se găsesc și ceaiuri organice. Fără cofeină și substanțe amă-

rui, amestecurile de fructe cuce-resc noi admiratori. Concentrat, rece sau cu gheață, amestecul de fructe este o tratație specia-lă, răcit cu apă minerală sau vin spumant. Consumat acolo cos-tă 8 lei, iar pentru acasă puteți lua 100 de grame cu 17 sau 19 lei, în funcție de tipul de amestec.Iar „amestecul“ cu siguranță

este unul care vă stârnește cu-riozitatea. Dau un exemplu, la întâmplare: ceaiul Merry berry conține bucăți de mere, flori de hibiscus, coacăze, cuburi de pa-paya, măceșe, agrișe și căpșuni, flori de porumb, afine, floarea soarelui.

Cei cu gusturi exotice au la dispoziție amestecuri de plante și ceaiuri condimentate, în care intră și legendarul ceai Mate.

Page 6: Life style centrul istoric

6 R o m  n i a L i b e R à , m i e R c u R i , 1 5 s e p t e m b R i e 2 0 1 0

carte

Târg de carTeDe la 1 septembrie, editura Nemira a de-schis un târg de carte în Centrul vechi al capitalei, la librăria de pe strada Lipscani nr. 26. Cititorii pot alege între science fiction, fantasy, suspans, literatură clasică și contemporană, ghiduri practice și cărţi pentru copii, în total peste 300 de titluri la 5, 10 și 20 lei. Librăria este deschisă de miercuri până duminică, între orele 16.00-22.00.

Zilele BucureșTiuluiÎn perioada 15-18 septembrie sărbătorim Zilele Bucureștiului. Prima referire la orașul București a fost facută la 20 septembrie 1459, iar anul acesta capitala aniversează 551 de ani. Zilele Bucureștiului reprezintă un eveni-ment maraton susţinut de Primăria Municipiu lui București, care va cu-prinde concerte, repre-zentații artistice, parade, spectacole de teatru și multe surprize.

evenimente

Cărți vechi și noi în Bucureștiul de altădată

Dacă pașii vă poartă pe strada Doamnei, nu ocoliți anticariatul!

[email protected]

D e îndată ce am intrat, mi-au atras atenția câteva postere alb-negru cu

imagini vechi surprinse în centrul capitalei în urmă cu aproape un secol. Nu am recu-noscut Piața Unirii fără blocuri-le de sticlă, care găzduiesc astăzi bănci sau magazine de firmă sau strada Lipscani fără tranșee și clădiri dărăpănate. Am oftat, dorindu-mi să fi văzut în reali-tate aceste peisaje.

În schimb, am căutat o carte veche pe rafturile din anti-cariat ca să simt mirosul acelor vremuri. Sunt destul de puține cărți vechi, de aceea atunci când am găsit două volume din 1876, mi s-a părut că am descoperit o comoară. „Little women“ de Louisa May Alcott. Foile erau îngălbenite și hârtia subțire, dar coperțile vișinii ale volumelor erau legate bine și finisate per-fect. Am mai răsfoit puțin un

Peisajul din centrul vechi al Bucureștiului nu ar fi fost complet dacă nu ar fi existat alături de cafenele cu decor de epocă și buticurile cu haine vintage un anticariat unde să găsești vederi cu Micul Paris sau cărți copertate în piele ca odinioară. Anticariatul de pe strada Doamnei își deschide ușile atât pentru nostalgici cât și pentru tinerii care vor să descopere Micul Paris.

album al celor 501 filme pe care trebuie să le vezi neapărat și deja imaginaţia îmi zbura „Pe aripile vântului“.

Nu am rezistat să nu îmi cum-păr o carte și am ales „Portretul lui Dorian Grey“ de Oscar Wilde. Îmi doream demult să citesc ro-manul și am dat doar 2 lei pe el.

La casă, după ce am plătit car tea, am intrat în vorbă cu

vânzătorul care este, de fapt, chiar administratorul anticar-iatului. Îmi povestește că multe dintre cărţi le cumpără de la târguri de carte din Londra sau Frankfurt.

Cât am stat de vorbă cu dom-nul Ovidiu doi tineri și-au a chi ziţionat dicţionare de limba engleză, pesemne că se pregătesc de începutul facultăţii

și au profitat de oferta de a cum-păra un dicţionar „Macmillan“ cu cd la doar 15 lei. O tânără și-a ales un film din colecţia an tica-riatului – „Vălul pictat“ – pe care a dat doar 2 lei. Dar nu numai tinerii cumpără cărţi din anti-cariat, spune domnul Ovidiu, ci oameni de toate vârstele pasio-naţi de lectură. Mame și copiii lor vin să caute cărţi cu povești sau jocuri. Pe unul din rafturi, am văzut o cutie decorată cu figurine origami care conţinea hârtie colorată și o carte despre arta împăturirii hârtiei. Ar fi un cadou grozav pentru un copil, m-am gândit. De aproape opt ani, anticariatul face parte din peisajul centrului vechi al Capi-talei, iar o dată cu reanimarea zonei, tot mai mulţi trecători se opresc în faţa vitrinei uriașe cu sute de cărţi. De la beletristică la religie, dicţionare sau cărţi de economie, orice cititor găsește ceva pe gustul lui la anticariatul de pe Strada Doamnei.

micul paris păstrat la anticariat

EDITOR Maria [email protected]

GRAFICĂ Adrian Stan

PublICITATEAdriana Alexiuc, Ani Honcioiu, Claudiu Stana

MARKETING MANAGERAmalia Bădescu

DIRECTOR DE PublICITATEAndrei [email protected]

Life&Style este un supliment al ziarului

Ziarul România liberă este editat de Socie tatea „R“, din cadrul grupului

ADRESANerva Traian nr.3, bl. M101, et.8, sector 3, București CP 031041;Telefon: 021.2028290; Fax: 021.2028143

TIPARunited Print

Page 7: Life style centrul istoric

R o m  n i a L i b e R à , m i e R c u R i , 1 5 s e p t e m b R i e 2 0 1 0 7

La Brauhaus 41, marți și joi, karaoke cu heliu

relaxare

În spatele Curții Berarilor, la etajul unei clădiri vechi din secolul trecut este Absintheria Sixtină, unul dintre puținele localuri boeme din Centrul vechi. Urcând scara din lemn ajungi într-un bar elegant cu două saloane cochete care îți lasă impresia că te afli într-un conac de odinioară. Camerele sunt foarte înalte, la fel și ferestrele barului, pereții sunt acoperiți cu tapet, dar din loc în loc se zărește tencuiala scorojită a clădirii, menținută parcă pentru a păstra aerul boem al barului.

» Vineri, 25 septembrie, ora 17:30, editura ART lansează volumele de poezie „Adora“ de Iulian Tănase și „Dimensiunea Umbrella“ de Sebastian Reichmann și Dan Stanciu.

» Scriitura din online prinde viață în fiecare luni de la ora 19.00 la întâlnirile Cenaclului Recitiri.ro din Absintherie.

» Concursul Face a book/ Confruntă-te cu o carte, organizat de www.libhumanitas.ro, își va anunța câștigătorii pe data de 6 octombrie 2009, la Absintheria Sixtină, de la orele 18.30.

» Pe 25 octombrie se anunţă petrecere mare în abstinterie cu karaoke și multă voie bună.

eVenimente

nă fotografii sepia, se îmbină perfect cu tavanul roșu din care atârnă un candelabru cu aspect ruginit. Până și podea-ua dă un aer de originalitate, parchetul învechit fiind plin de inscripții. Așezați-vă co-mod pe o canapea sau un fo-toliu de piele maro închis iar o domnișoară îmbrăcată elegant vă va aduce meniul.

La capitolul prețuri, localul vă va surprinde din nou. „Brauha-us 41“ are tarife asemănătoare celorlate baruri din Centrul Vechi, în ciuda aspectului foarte elegant. Specialitățile din cafea costă între 6,5 și 13 lei, o bere poate ajunge între 5 și 10, 5 lei (încercați unul dintre

Liberte, égalité, absinthe [email protected]

A tmosfera gotică este completa-tă de mobilierul vechi de culoa-re închisă, de

mesele rotunde și scaunele tapițate cu diferite broderii vintage. Muzica în stilul go-thic, dark cabaret și un pic de 80’s new wave nu este dată prea tare, pentru a putea să stai la povești cu prietenii.

Cu siguranță, cea mai fru-moasă priveliște este cea de la masa retrasă din balconul Ab-sintheriei, de unde poți urmări toți trecătorii care se plimbă pe străzile întortocheate ale Cen-trului istoric. Îți vine cu adevă-rat să exclami „liberte, égalité, absinthe“ – motto-ul barului. Doi prieteni au avut ideea Ab-sintheriei, dorind să deschidă un local diferit de cele din cen-trul Bucureștiului, „unde mu-zica să nu îți bubuie în urechi și unde să poți încerca multe băuturi la prețuri accesibile”, povestește Bogdan Tănăsescu, unul dintre patronii localului. Au făcut un bar pe gustul lor, unde să se simtă bine, de aceea

[email protected]

F ie că locuiți în Buc u re șt i s au sunteți aici doar în vizită, poate fi un adevărat chin

să vă decideți asupra unui lo-cal în care să stați la un taifas cu prietenii ori să vă adunați gândurile în fața unei halbe cu bere. Centrul vechi este plin de terase, baruri și restaurante ca-re seamănă între ele. Pe strada Smârdan nr. 41, însă, un local se remarcă prin decorul deose-bit, ceea ce v-ar putea ajuta în alegere.

„Brauhaus 41“ este amena-jat în stilul vintage. Pereții tapetați cu mulaje după cărți poștale vechi, pe care atâr-

Absintheria Sixtină, un spațiu boem

au ales singuri culorile în care să vopsească pereții – verde și roșu, tapetul elegant și mobili-erul. Tot ei au făcut selecția de băuturi și încearcă tot timpul să găsească cocktail-uri noi și de calitate pentru clienții lor.

„Este singurul loc din București unde poți consuma absint veritabil, preparat cum trebuie, sau bere nefiltrată adusă din Germania“, spune cu mândrie Bogdan. Calitatea bău-turilor, dar și servirea foarte bu-nă i-au făcut pe unii clienți să vină aproape săptămânal la Ab-sintherie. „Avem clienți fideli, cărora chelnerii deja le cunosc preferințele, dar și clienți care de fiecare dată vor să încerce ceva nou. Pentru ei, din toamna aceasta am introdus o selecție inedită de cocktail-uri pe bază de vinuri fortificate“, povestește managerul.

Printre clienții fideli ai barului sunt artiști, scriitori și oameni pasionați de artă și cultură. La Absintherie se organizează pe-riodic întâlnirile Cenaclului Recitiri, lansări de cărți și alte evenimente culturale.

O berărie amenajată în stilul vintage

A trecut aproape un an de când am fost prima dată aici cu niște prieteni, curioasă să încerc bă-utura spirtoasă pentru care localul a devenit cunoscut - ab-

sintul. Am găsit loc chiar la ma-sa din balcon și m-am decis cu greu ce să aleg din meniul care oferă o varietate impresionată de băuturi alcoolice la prețuri

modice. Am comandat absint la doar 7 lei, iar chelnerița mi-a adus ceea ce semăna cu un butoiaș din sticlă umplut cu un lichid alb (care credeam că e ab-sintul, dar am aflat ulterior că era apa), un pahar cu puțin li-chid verzui pe fund, o linguriță și zahăr cubic. A trebui să apelez la ajutorul chelneriței pentru a desluși cum se bea absintul și până la urmă am reușit să îmi savurez băutura. De atunci, am revenit cu plăcere de fiecare da-tă la Absintherie.

cocktailurile pe bază de bere, nu veți regreta!) iar băuturile răcoritoare costă între 5 și 7,5 lei. Mâncarea are prețuri ceva mai piperate, dar puteți alege dintr-o gamă largă de prepara-te: salate (17-19 lei), paste (14-19 lei) și specialități, precum pui thailandez sau indian ori tigaie de porc picantă (18-22 lei). Da-că preferați mâncărurile mai puțin pretențioase, puteți opta pentru preparatele la grătar (15-27 lei) însoțite de o garnitură (5-7 lei). După ce ați servit masa, puteți comanda un desert deli-cios care vă poate costa între 14 și 15 lei.

De asemenea, dacă vreți o sea-ră de distracție și relaxare ală-

turi de prieteni, localul organi-zează în fiecare marți și joi, de la ora 22.00, karaoke cu heliu.

Fie că este vorba de o întâlni-re de afaceri, o ieșire cu priete-

nii sau cafeaua de dimineață, „Brauhaus 41“ vă oferă un am bient deosebit, servire ireproșabilă și prețuri rezona-bile.

Page 8: Life style centrul istoric

publicitate

Curtea Berarilor TimișoreanaC entrul istoric al

bucureștiului se află într-o conti-nuă transforma-re și redefinire

atât ca spații găzduite, cât și ca aspect. lucrurile evoluează în-tr-un mod natural, iar povestea merge mai departe.

astfel, vechea curte a Sti-clarilor (str. Șelari nr. 9-11) a devenit curtea berarilor timișoreana, un spațiu ce re-constituie destul de fidel ele-mentele unei fabrici de bere, dar și istoria și povestea ve-chiului spațiu prin multe ele-mente de decor. Detaliile din curtea berarilor timișoreana inspiră căldură și tradiție, tot așa cum tablourile te duc cu gândul la meșteșuguri și isto-rie locală.

tot în acest loc, pe lângă con-sumul de bere la roata de care se poate bucura împreună un grup de prieteni, berea la hal-bă sau direct de la draught,

consumatorul poate asculta și muzică românească de cali-tate, și va avea parte de multe alte surprize gândite pentru a-l transpune în bucureștiul

de altădată. curtea berarilor este un loc viu și mândru de originile sale.

În această toamnă, până pe 8 octombrie, curtea berari-

lor timișoreana îi așteaptă pe domni și domnițe cu seri te-matice, pline de antren și voie bună, animate de momente cu parfum de epocă.

8 R o m â n i a L i b e R ă , m i e R c u R i , 1 5 s e p t e m b R i e 2 0 1 0

curtea berarilor

» Promenada - 17 sePTemBrie La începutul secolului XX străzile cochete ale Bucureștiului erau împânzite de domni cu jobene asortate și domnițe îmbrăcate după ultima modă. Promenada intrase în acea perioadă în programul aproape zilnic al bucureștenilor, fiind considerată cel mai bun prilej de socializare.

» TeaTrul de vară - 24 sePTemBrieUna dintre cele mai în vogă distracții în perioada interbelică era mersul la teatru vara. Apoi urma plimbarea de seară, promenada.

» HalBele la ConTrol - 1 oCTomBrieCu puțin timp înainte de a muri, regele Ferdinand a cerut un tren special pentru călătoriile oficiale. Locomotiva cu abur este și astăzi în stare de funcționare și se deplasează cu ocazii speciale, purtând încă numele de „Trenul regal“.

» seara Cu CânTeC - 8 oCTomBrie Toată lumea știe că perioada interbelică a dat unii dintre cei mai buni cântăreți români, căci e perioada în care romanțele erau la mare căutare. Cei mai de seamă cântăreți, cum ar fi Moscopol sau Zavaidoc, au influențat decenii de muzică românească, iar restaurantele și grădinile de vară ale vremii răsunau până târziu în noapte, spre deliciul petrecăreților.

evenimenTe


Recommended