+ All Categories
Home > Documents > Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

Date post: 30-Nov-2015
Category:
Upload: adina-ramona-vaideanu
View: 112 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
demo machiaj
of 21 /21
Transcript
Page 1: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj
Page 2: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

1

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj Lecţie demonstrativă

INTRODUCERE

Cucerirea frumuseţii rămâne una din cele mai arzătoare dorinţe ale femeilor, pe care trecerea timpului nu a reuşit s-o îmblânzească. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a simţit că nu poate trăi în absenţa ei, că viaţa nu poate fi trăită cu bucurie decât atunci când întâlneşti lucruri frumoase în cale. Înfrumuseţarea corpului este astăzi, la fel ca întotdeauna, la fel de importantă ca frumuseţea spiritului, pentru că ea deschide poarta spre respectul şi admiraţia celor din jur. Ne place să cucerim priviri admirative, să primim complimente sau să smulgem zâmbete de apreciere pentru felul în care arătăm, aşa că ne dorim să descoperim secretele frumuseţii şi să le aducem odată pentru totdeauna în viaţa noastră.

Cosmetica sau arta înfrumuseţării ne învaţă cum să avem un aspect îngrijit, cum să ne ascundem defectele sau cum să ne punem în evidenţă calităţile fi zice, deopotrivă pentru femei şi pentru bărbaţi. Pentru orice parte a corpului nostru – păr, ten, ochi, piele, mâini, picioare – cosmetica are multe trucuri de înfrumuseţare, pe care le puteţi descoperi chiar din acest curs propus de Institutul Eurocor.

Cursul de Cosmetică şi machiaj este o călătorie fascinantă prin universul frumuseţii, care vă va purta prin cele mai ascunse taine ale sale, adresându-se atât celor care vor să cunoască pur şi simplu acest domeniu, cât şi celor care vor să devină profesionişti în ale frumuseţii.

Veţi găsi cu siguranţă foarte interesante toate cele 16 module, ce abordează subiecte foarte râvnite de orice femeie: cum să ne îngrijim pielea, ce fel de produse cosmetice să folosim, cum să avem un ten frumos, ce poate face un tratament cosmetic, cum să ne relaxăm cu un masaj, ce efecte miraculoase poate avea un machiaj reuşit, cum să aplicăm trucuri inspirate din natură, cum să devenim pictori ai propriului corp şi nu numai. Inedit este şi istoricul frumuseţii, care vă poartă paşii prin lumea frumuseţii din Antichitate până în perioada modernă.

Cursul nostru îşi propune să vă ajute să cuceriţi acest domeniu vast printr-un material realizat în conformitate cu standardul ocupaţional pentru cosmetician. La fi nal, puteţi obţine Certifi catul de absolvire Eurocor sau un certifi cat de competenţe profesionale recunoscut ofi cial.

Vă aşteptăm cu drag să descoperim împreună secretele cosmeticii!

Să răsfoim deci împreună selecţiile din această lecţie demonstrativă.

Page 3: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

2

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

MODUL DE ORGANIZARE A CURSULUI COSMETICĂ ŞI MACHIAJ Materialul de studiu este compus din 16 module, prezentate sub forma a 16 caiete. Fiecare modul are o parte de introducere și enunţă obiectivele ce trebuie atinse după parcurgerea atentă a materialului. Veţi descoperi o îmbinare armonioasă a defi niţiilor și informaţiilor importante, a cuvintelor cheie semnalate pe marginea paginilor de curs, a exemplelor și exerciţiilor, cu ajutorul cărora vă veţi valorifi ca în mod curent cunoștinţele dobândite. Însușirea și înţelegerea informaţiilor sunt înlesnite de prezenţa imaginilor. Pentru a vă consolida informaţiile, la sfârșitul fi ecărui modul veţi găsi un rezumat al celor mai importante aspecte analizate, întrebări de verifi care care să vă testeze gradul de asimilare a cunoștinţelor, un vocabular care explică termenii de specialitate folosiţi și răspunsurile la exerciţiile din cadrul modulelor. Tema pentru acasă încheie modulul, fi ind o modalitate efi cientă de verifi care a cunoștinţelor.

Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal

Temele propuse în fi ecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor și să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală și atentă a materialului de curs.

Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fi e cât mai ușor și efi cient, pe marginea modulelor au fost introduse diferite simboluri:

Exerciţiu

Exemplu

Defi niţii şi informaţii esenţiale

Trimitere (|modulul| pagina)

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care dorește să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului de Cosmetică și machiaj, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple și exerciţii, un model de rezumat și de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.

|3| 14

Page 4: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

3

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

PROGRAMA CURSULUI COSMETICĂ ŞI MACHIAJ

1. Arta înfrumuseţării de ieri și de azi istoria frumuseţii din Antichitate până în zilele noastre• importanţa cosmeticii• cabinetul cosmetic• rolul cosmeticienei• relaţia cu clienţii•

2. Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă structura pielii• anexele pielii• funcţiile pielii• tipurile de piele• modifi cările externe ale pielii• deteriorarea pielii• factorii care accelerează îmbătrânirea pielii•

3. O pată oarecare sau o boală de piele? dermatoze provocate de agenţi mecanici, fi zici, chimici• dermatoze cu etiologie necunoscută• dermatologie estetică• bolile glandelor sudoripare•

4. Artifi ciile înfrumuseţării: produsele cosmetice dicţionar de ingrediente cosmetice• ingrediente cosmetice ce trebuie evitate• compuși periculoși din preparatele cosmetice•

5. Îngrijirea tenului – primul pas spre o impresie pozitivă clasifi carea tenului în funcţie de diversele tulburări metabolice• diferenţieri de ten• examenul cosmetic și fi șa cosmetică•

6. Calea spre un ten frumos: tratamentul cosmetic generalităţi• procesul de curăţire, hrănire, hidratare, tonifi ere• ridurile – cauze, clasifi care, profi laxie•

7. Acţiunile terapeutice ale tratamentului cosmetic tratamentul tenului normal, uscat, gras, gras uleios, gras asfi xic, gras • acneic, pletoric, senil, cașetic, deshidratat, cuperozic

tratamente antiîmbătrânire•

8. Să ne destindem cu un masaj clasifi care• masajul facial – generalităţi; efecte; reguli de bază; mișcări de bază; • diferenţierea mișcărilor de masaj

masaje corectoare: pentru ochi, gură, bărbie dublă• masaje speciale: masajul de întreţinere pentru mâini, picioare, păr și • pielea capului; masajul à sec al lui Jaquet; masajul decongestiv

masajul de relaxare•

Page 5: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

4

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

9. Cu mască, fără mască

condiţii pe care trebuie să le îndeplinească• efecte• clasifi carea măștilor• tipuri de măști•

10. Machiajul – magia frumuseţii

și machiajul are istoria lui• trusa și fi șa de machiaj• studiul morfologic al feţei• tehnica machiajului• armonia culorilor•

11. Iniţiere în tainele unei arte

clasifi carea machiajului• machiajul corector• machiajul semipermanent•

12. Un „nu” hotărât părului corporal nedorit

epilatul: generalităţi; metode de epilat; epilatul pe regiuni; epilatul • defi nitivpensatul: generalităţi; tipuri de sprâncene; corectările estetice ale • sprâncenelor; corectările diferitelor tipuri de sprâncene; corectările sprâncenelor în raport cu tipul de faţăvopsitul genelor și al sprâncenelor•

13. Miracole naturiste pentru frumuseţea noastră

fructele în cosmetică• plantele medicinale și aromatice în cosmetică• produsele apicole în cosmetică• laptele și oul în preparatele cosmetice• reţete cosmetice naturiste• calendarul frumuseţii•

14. Expresii ale frumosului pe/în piele

câteva noţiuni despre tatuaj, bodypainting și piercing – avantaje și • dezavantajerefl exoterapia facială•

15. Adio kilogramelor în plus

ce este celulita?• tratamente corporale• tratamente Spa•

16. Simte-te frumoasă mirosind ameţitor

parfumurile în Antichitate• aroma parfumului• parfumurile zilelor noastre•

Page 6: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

5

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

Fiecare modul începe cu o introducere și cu prezentarea obiectivelor de atins după parcurgerea conţinutului materialului.

În orice contact uman, prima impresie este dată de aspectul fi zic. Și mai mult ca orice de aspectul feţei noastre. Dincolo de fi zionomia propriu-zisă a feţei (forma ochilor, culoarea lor, profi lul nasului, forma buzelor etc.), suntem atenţi și la aspectul tenului. Fiecare dintre noi își dorește un ten sănătos și îngrijit. Fiind mai delicat decât orice parte a pielii corpului nostru, trebuie să-i acordăm o atenţie deosebită: să-l întreţinem și să-l curăţăm, să-l protejăm și să-l hrănim cu produse care corespund tipului nostru de piele.

Prin parcurgerea acestui modul ne-am propus atingerea umătoarelor obiective: să afl aţi cum se face • clasifi carea tenului; să recunoaşteţi • tenul după aspectul său; să identifi caţi diferitele • imperfecţiuni pigmentare şi vasculare la nivelul pielii;

să descoperiţi în ce constă o • fi şă cosmetică şi care sunt etapele examenului cosmetic.

1. CLASIFICAREA TENULUI ÎN FUNCŢIE DE DIVERSE TULBURĂRI METABOLICE

Studiind pielea prin diverse metode de examinare, putem observa o serie întreagă de caracteristici care fac posibilă încadrarea tenului într-o categorie anumită. Examenul trebuie făcut minuţios, iar prin interpretarea aspectelor ce se observă la nivelul pielii să se pună un diagnostic cât mai precis şi să se aplice un tratament adecvat cu procedeele şi produsele necesare pentru fi ecare categorie în parte. Aplicarea unui diagnostic greşit conduce la un tratament greşit care poate să accentueze anumite imperfecţiuni constatate la examenul cosmetic.

ÎNGRIJIREA TENULUI – PRIMUL PAS SPRE O IMPRESIE POZITIVĂ„Femeia la 20 de ani are fi gura pe care i-a dăruit-o natura, la 30 de ani are fi gura pe care i-a

modelat-o natura, iar la 50 de ani fi gura pe care o merită.”

(selecţie din modulul 5, pagina 1)

Page 7: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

6

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

Informaţiile importante și defi niţiile au fost marcate special pentru o mai ușoară înţelegere a terminologiei de specialitate. De asemenea, cuvintele cheie de pe marginea caietelor de curs vă ajută la identifi carea rapidă în text a noţiunilor importante.

Cosmetica şi medicinaCei mai celebri medici ai Antichităţii, Hipocrate la greci și Galen la romani, au fost interesaţi de cosmetică. Atât Hipocrate, cât și Galen au prescris norme de îngrijire igienică și chiar tratamente pentru unele dermatoze.

Galen face o deosebire clară între cosmetica şarlatanilor, care urmărea doar frumuseţea trecătoare, şi cosmetica cu adevărat serioasă, aceasta bazându-se pe relaţiile de frumuseţe cu igiena corpului.

Cosmetica poate fi împărţită în două sectoare: • cosmetica fi ziologică – care se ocupă de îngrijirea pielii sănătoase pentru a preveni și întârzia apariţia prematură a semnelor de îmbătrânire. Ea are un rol preventiv, urmărind menţinerea elasticităţii, a catifelării și a tonusului muscular.

• cosmetica decorativă – care se ocupă cu estomparea imperfecţiunilor și punerea în evidenţă a trăsăturilor frumoase cu ajutorul fardurilor.

În secolele al XIV-lea - XV-lea, medicina a făcut tot posibilul să se separe de orice tratament cosmetic. În anul 1600, această separare era aproape completă.

De aceea a apărut cosmiatria – specialitatea medicală care se îndeletniceşte cu înlăturarea defectelor fi zice şi menţinerea frumuseţii.

CosmetologiaCosmetologia modernă se bazează pe noţiuni de biologie, chimie și fi zică. Datează din anul 1895, când la Facultatea de medicină încep să se predea unele cursuri privind folosirea preparatelor cosmetice. Vine în sprijinul celor ce doresc să-și facă o îngrijire cosmetică adecvată.

De asemenea, cosmetologia este ştiinţa şi arta care se ocupă cu înfrumuseţarea copului, a îngrijirii pielii sănătoase a acestuia folosind anumite procedee şi substanţe.

Până la un moment dat, scopul esenţial al cosmetologiei era înfrumuseţarea femeii. Cremele, băile de lapte, unguentele catifelau pielea, iar machiajul camufl a imperfecţiunile feţei.

În timp, evoluţia știinţei medicale, a igienei, a esteticii, a gerontologiei au schimbat preocupările cosmetologiei. Astăzi se știe că procedeele cosmetice ajută la igiena pielii, întârzie apariţia ridurilor, infl uenţează vigoarea ţesuturilor.

(selecţie din modulul 1, pagina 12)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi

Page 8: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

7

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

Benefi ciile drenajului limfatic: Dureri de cap, migrene;• Răceală;• Eliminarea retenţiei fl uidelor în corp;• Eliminarea edemelor faciale;• Înlătură oboseala;• Înlătură durerea;• Relaxează.•

Acest tip de masaj trebuie făcut de fi ecare dată de un terapeut califi cat în acest domeniu.

Pentru a obţine rezultatele dorite, trebuie respectate următoarele condiţii: linişte, temperatură moderată, lumină slabă;• terapeutul va avea mâinile calde şi va exercita o presiune a manevrelor • plăcută şi relaxantă;

clienta va fi aşezată într-o poziţie confortabilă;• va fi folosit un ulei vegetal;• durata primei şedinţe nu va depăşi 10-15 minute;• mişcările vor fi executate încet, continuu, ritmic, păstrându-se în acelaşi • timp fl uenţa mişcărilor.

benefi ciile

condiţii

(selecţie din modulul 8, pagina 35)

MODULUL 8 Să ne destindem cu un masaj

Page 9: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

8

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

Efectele argilei sunt următoarele: efect tonic asupra organismului, reîncarcă celulele cu energie vitală, alungă stresul, efect tonic asupra sistemului nervos, efect antimicrobian, absorbant şi putere antitoxică şi efect cicatrizant.Proprietăţile argilei sunt următoarele:

Absorbţia reprezintă procesul de pătrundere a apei, a substanţelor minerale şi organice, precum şi a gazelor în celulele organismului.

Adsorbţia reprezintă fi xarea şi acumularea moleculelor unui lichid pe suprafaţa unui corp, iar adsorbantul se defi neşte ca substanţă fi xată prin absorbţie pe suprafaţa unui corp.

Argila este cunoscută sub următoarele forme:

Argila albă• este cunoscută sub denumirea de caolin. Este formată din silicat de aluminiu cu adaos de silicat de calciu şi silicat de magneziu. Siliciul favorizează eliminarea toxinelor şi remineralizarea. Este frecventă în compoziţia măştilor cosmetice.

Argila albă-cenuşie• , alb-negru, alb-roz, alb-verzui.

Argila verde• conţine aluminiu, oxid de fi er, siliciu, magneziu, apă. Dă rezultate deosebite în cazul tenului gras.

Argila verde închis• .

Argila cărămizie• .

Argila negru-brun, brun închis• .

Argila roşie• .

Argila galbenă• .

Argila albastră• .

Acestea din urmă sunt utilizate mai mult intern. Datorită faptului că are o compoziţie asemănătoare organismului uman, argila poate fi folosită atât intern, cât şi extern.

Măştile pot fi preparate în combinaţie cu mai multe ingrediente, în funcţie de tipul de ten pe care se aplică. Argila are efect antimicrobian, curăţă tenul în profunzime, îi conferă strălucire şi catifelare.

(selecţie din modulul 9, pagina 12)

MODULUL 9 Cu mască, fără mască

Page 10: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

9

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

Alături de secţiunea de întrebări de verifi care, prezentă la fi nalul fi ecărui capitol, exerciţiile sunt un instrument util de verifi care a cunoștinţelor învăţate.

vapofor

Aparatele electrice folosite în cadrul unui cabinet cosmetic sunt următoarele: vapofor; • vapozon;• electroderm;• galvanoderm;• lampă de ultraviolete;• lupe simple, luminoase și fl uorescente;• perie rotativă;• decantor pentru ceară; • aparat pentru ceara de unică folosinţă.•

Exerciţiul 6 Cum vă imaginaţi propriul cabinet cosmetic?

Mobilierul, produsele, ustensilele, aparatele electrice necesare unui cabinet cosmetic trebuie aranjate cu gust, păstrate într-o ordine perfectă și o curăţenie exemplară.

4. ROLUL COSMETICIENEI

Grija femeii zilelor noastre pentru întreţinerea frumuseţii fi zice a devenit o necesitate curentă, fi ind sincronă cu grija pentru sănătate. Un număr tot mai mare de femei se adresează cosmeticienelor pentru îngrijiri cosmetice.

Persoana care practică cosmetologia se numeşte cosmetolog, cosmetician sau estetician. Un cosmetician este lucrătorul specializat în a oferi tratamente de înfrumuseţare.

decantor pentru ceară

aparatele electrice

(selecţie din modulul 1, pagina 30)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi

Întrebări de verifi care

1. Care este mobilierul necesar unui cabinet cosmetic?

2. Precizaţi ce echipament cosmetic se foloseşte în cadrul cabinetului cosmetic.

3. Enumeraţi aparatele electrice întâlnite într-un cabinet cosmetic.

Page 11: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

10

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

vasele limfatice

inervaţia pielii

Vasele limfatice adună limfa care circulă prin spaţiile intercelulare și printre fasciculele conjunctive dermice. Circulaţia cutanată este reglată de centrii vasomotori din măduva spinării, hipotalamus, bulb, cortex și de factori hormonali. Sistemul circulator cutanat are un rol deosebit în schimburile metabolice și în termoreglare.

Inervaţia pielii se realizează prin nervi cerebrospinali senzitivi și prin fi lete simpatice, care au terminaţiile în mușchii cutanaţi, în pereţii vaselor și în glandele sudoripare. Are acţiune secretorie și vasomotorie.

În derm și în hipoderm se mai găsesc celule și ,,corpusculi” senzoriali specializaţi:

Sensibilitatea termică este asigurată de corpusculii Ruffi ni (pentru căldură) • şi corpusculii Krause (pentru frig).

Sensibilitatea tactilă este dată de corpusculii Meissner şi discurile Merkel, • ambele fi ind alcătuite din celule şi terminaţii nervoase libere.

Durerea este atribuită terminaţiilor nervoase libere din dermul superior.• Pruritul nu are terminaţii nervoase specializate.• Sensibilitatea tactilă şi la presiune este asigurată de corpusculii • Vater-Pacini.

Aceste manifestări ale sensibilităţii cutanate sunt transformate la nivelul scoarţei cerebrale în senzaţiile adecvate de frig, căldură.

Exerciţiul 1 Bifaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afi rmaţii:

1. Dermul este un ţesut conjunctiv format din fi bre, celule, colagen şi melanocite.

2. Vasele limfatice adună secreţia de sebum care circulă prin spaţiile intercelulare şi printre fasciculele conjunctive dermice.

3. Sensibilitatea termică este asigurată de corpusculii Ruffi ni (pentru căldură) şi corpusculii Meissner (pentru frig).

4. Din punct de vedere procentual, pielea conţine 2-4% săruri minerale.

Mucoasele și semimucoasele se defi nesc prin fl exibilitate și elasticitate. Sunt fragile și nu au strat cornos. Lizozimul este o substanţă cu proprietăţi antifungice și antimicrobiene, pe care o găsim în secreţiile lacrimală și salivară.

mucoasele şi semimucoasele

(selecţie din modulul 2, pagina 7)

MODULUL 2 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă

1. Ce este pielea?

2. Care sunt straturile pielii?

3. Care este rolul fi lmului hidrolipidic?

4. Numiţi straturile dermului.

Întrebări de verifi care

Page 12: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

11

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

• Muşchiul coborâtor al buzei inferioare este amplasat sub şi înăuntrul precedentului. Acest muşchi exprimă tristeţea, ironia, mânia, trage buza inferioară în jos. • Muşchiul mental este situat sub coborâtorul buzei inferioare. Participă la plâns, ridică vârful bărbiei, împinge înainte buza inferioară.

5. Muşchii gâtului • Muşchiul platisma este singurul muşchi al mimicii. Se întinde ca un trapez de la baza maxilarului inferior până la umăr şi claviculă. Acest muşchi exprimă tristeţea, dispreţul, frica, încreţeşte pielea gâtului. • Muşchiul sternocleidomastoidian întoarce capul lateral, îndoindu-l pe partea muşchiului retractat.

Exerciţiul 2 Priviţi cu atenţie poza şi identifi caţi muşchii angrenaţi în realizarea expresiilor faciale.

3. FUNCŢIILE PIELII

Pielea este ţesutul care ne acoperă corpul, ne izolează de mediul exterior, reglează temperatura organismului. Ea îndeplineşte o serie de funcţii.

Funcţia de termoreglare este o funcţie vitală a organismului, deoarece asigură o temperatură internă constantă, indiferent de temperatura exterioară. Pielea se comportă ca un intermediar al schimburilor de căldură între organism şi mediul extern.

funcţia de termoreglare

(selecţie din modulul 2, pagina 11)

MODULUL 1 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă

1. Enumeraţi anexele pielii.

2. Câte feluri de glande sudoripare cunoaşteţi?

3. Ce exprimă muşchiul sprâncenos?

4. Care este cel mai important muşchi al râsului?

Întrebări de verifi care

Page 13: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

12

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

În cele ce urmează vă oferim o selecţie de exemple însoţite de imagini sugestive cu ajutorul cărora este marcată importanţa anumitor noţiuni.

Obligaţiile profesionale ale cosmeticienei au în vedere: însuşirea temeinică a cunoştinţelor profesionale;• recomandarea serviciilor şi a produselor de care are nevoie clienta şi pentru • îngrijirea de acasă;

cunoaşterea a tot ce este nou pe piaţă pentru a putea recomanda;• participarea la cursuri, seminarii de specialitate;• participarea la diferite schimburi de experienţă, conferinţe sau specializări în • străinătate.

Starea psihică a cosmeticienei este foarte importantă. Cosmeticiana trebuie să manifeste calm, răbdare, bună dispoziţie, discreţie, seriozitate în tot ce face şi discută.

Şi chiar dacă uneori putem spune: Cariera în cosmetică rezultă exact din respectarea obligaţiilor profesionale, a normelor de igienă, a normelor de conduită, starea psihică a cosmeticienei şi că restul „se fură” ... ajungem uneori să ne dăm seama că de noi în calitate de cosmeticiană depinde foarte tare legătura dintre client şi cabinet.

Pentru aceia dintre dvs. care nu au intrat în cabinetul cosmetic decât în calitate de client, este poate mai uşor să înţelegeţi cât de bine este atunci când după o săptămână stresantă intraţi în cabinetul cosmeticienei „la care mergeţi de obicei”. De cele mai multe ori, aceasta vă este prietena care vă ascultă de fi ecare dată, care vă binedispune cu vorba şi cu fapta, căci la fi nalul operaţiunilor cosmetice veţi şi arăta fabulos. Cosmeticiana este deci un medic pentru trup şi pentru sufl et, căci felul în care arăţi poate semnifi cativ îmbunătăţi felul în care te simţi, poate spori încrederea în sine. Poate de aceea este ea cosmeticiana „la care mergeţi de obicei”, din aceste fapte de comunicare fericită care crează fi delizarea clientei faţă de un anumit loc sau persoană.

obligaţiile profesionale

(selecţie din modulul 1, pagina 34)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi

Page 14: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

13

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

Şi poate în momentul în care aţi ales să vă îndreptaţi atenţia către un curs de cosmetică, nu aţi luat în calcul şi perspectivele pe care vi le poate oferi un astfel de job. Şi da, se poate face o carieră în cosmetică, nu puţine fi ind acelea care s-au aplecat asupra tainelor frumosului din curiozitate sau din pasiune, pentru ca apoi acest lucru să dea o cu totul altă turnură caierei lor profesionale (să nu uităm exemplul lui Christine Valmy). Cosmetica între pasiune şi reconversie profesională rămâne o opţiune mereu la modă pentru tinerele sau de ce nu, tinerii care vor să facă din asta o meserie. Cosmetica înseamnă dăruire, răbdare şi simţ estetic şi chiar dacă nu sunt atribute cu care porneşti la drum, dacă vrei cu adevărat, le vei descoperi în tine, văzând cum din propriile mâini poate ieşi ceva frumos.

(selecţie din modulul 1, pagina 35)

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi

1. Care sunt normele de igienă ce trebuie respectate în cadrul tratamentului cosmetic?

2. Ce obligaţii profesionale are de îndeplinit cosmeticianul?

3. Există perspective de realizare a unei cariere în cosmetică? Argumentaţi răspunsul.

Întrebări de verifi care

Page 15: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

14

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

La birou putem purta un costum roşu, însă şi roşu pe pleoape ar fi prea mult…

8. coafura trebuie să fi e în concordanţă cu machiajul. Tunsorilor scurte li se potriveşte un machiaj discret. O coafură de seară necesită un machiaj accentuat.

9. lumina – este important în ce lumină se va purta machiajul, pentru a şti ce nuanţe de farduri se vor alege. După cum am mai spus, lumina fl uorescentă deformează culorile.

10. anotimpul – este important pentru alegerea calităţii fardurilor şi în ce cantitate se aplică.

Vara, fardurile se aplică în cantitate mai mică, deoarece pielea transpiră şi dă un aspect neplăcut. Se vor folosi farduri cu protecţie solară.

Iarna se vor folosi farduri grase la tenurile uscate şi farduri protectoare pentru tenurile grase.

11. ocazia este unul din factorii importanţi care infl uenţează machiajul. În funcţie de ocazie, machiajul se clasifi că astfel: machiaj de zi, machiaj de seară, machiaj de mireasă, machiaj fantezist, machiaj de teatru, machiaj pentru fotografi e, machiaj pentru televiziune, machiaj pentru cinematografi e, machiaj corector.

Exerciţiul 1 Consideraţi că sunt şi alţi factori care infl uenţează alegerea unui machiaj?

Fişa de machiajDupă ce s-a făcut un studiu amănunţit al feţei, toate datele obţinute vor fi notate în fi şa de machiaj. În dreptul fi ecărei caracteristici se va nota corectura necesară, dacă este cazul, apoi se va efectua machiajul.

(selecţie din modulul 10, pagina 9)

MODULUL 10 Machiajul – magia frumuseţii

Page 16: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

15

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

Exemplu de mască ce poate fi preparată pe loc:

2 linguri cacao neagră.

2 linguri miere.

6 linguri smântână.

Se amestecă toate ingredientele şi se aplică pe faţă timp de 15 minute. Înainte de a fi îndepărtată, se înmoaie degetele în apă plată şi se face un uşor masaj.

Este o mască pe bază de plante medicinale şi ardei iute. În primele zece minute se vor simţi pişcături, pielea se va înroşi şi se va înfi erbânta. Toate acestea au loc în urma intensifi cării circulaţiei sângelui şi limfei care curăţă acumulările din vene şi ţesuturi. Are un efect regenerant. Masca cu ardei iute este recomandată tenurilor obosite.

Masca ghipsată cu colagen şi cu acid hialuronic se aplică pe faţa curată. Peste acid se aplică foiţe de colagen care se dizolvă sub masca ghipsată. Colagenul va pătrunde în profunzimea pielii. Peste foiţele de ghips se toarnă un strat de ghips. Se lasă pe faţă timp de 20 minute, după care se îndepărtează foarte uşor. După îndepărtarea măştii, foiţele de colagen sunt topite.

Măştile pe bază de ciocolată, extracte de caviar, pulberi de aur, de acizi hidroxilici-alfa (AHA), acid hialuronic sunt produse profesionale şi se vor achiziţiona de la fi rmele furnizoare.

Înainte de a achiziţiona orice fel de produs, este bine ca acesta să fi e testat. Rugaţi furnizorul să vă aducă înainte de comandă câteva mostre din fi ecare produs pentru a face cea mai bună alegere.

Măştile cosmetice se aplică pe faţă, gât şi decolteu, ocolindu-se zona ochilor şi a buzelor. Bineînţeles că există şi pentru aceste zone măşti. Problemele care apar pe zona de contur a ochilor sunt deshidratarea, pierderea elasticităţii, apariţia edemelor.

masca cu ardei iute

masca ghipsată cu colagen

(selecţie din modulul 9, pagina 34)

MODULUL 9 Cu mască, fără mască

Page 17: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

16

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

MODULUL 2 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă

Fiecare modul conţine la fi nal un rezumat care și sintetizează cunoștinţele prezentate în cadrul său. Parcurgând cu atenţie această secţiune veţi recapitula principalele cunoștinţe prezentate în modul.

REZUMATUL MODULULUI 22.1 Pielea este un organ conjunctivo-epitelial care învelește corpul în

întregime, cu excepţia orifi ciilor naturale. Este un organ cu o activitate vitală ca și a fi catului, inimii sau a altor organe. Epidermul este stratul superfi cial al pielii, dermul este un ţesut conjunctiv, iar hipodermul este stratul cel mai profund al pielii.

2.2 Glandele sebacee produc sebumul și sunt situate mai sumar. Glandele sudoripare sunt responsabile de producerea transpiraţiei și sunt răspândite pe tot corpul.

2.3 Pielea este ţesutul care ne acoperă corpul și îndeplinește o serie de funcţii: funcţia de termoreglare, funcţia de absorbţie, funcţia antibacteriană, funcţia de secreţie, funcţia de excreţie, funcţia de protecţie, funcţia organ de simţ. Melanogeneza este procedeul prin care se sintetizează melanina, pigmentul pielii. Keratinogeneza este un procedeu care debutează la nivelul celulelor stratului germinativ și se încheie prin formarea celulelor stratului cornos. Pilogeneza este modalitatea de formare a fi relor de păr la nivelul foliculilor piloși. Ţesutul subcutanat reprezintă rezerva energetică datorită celulelor adipoase pe care le conţine.

2.4 Pielea normală este o piele al cărei echilibru fi zico-chimic, fi ziologic și anatomic a rezistat la infl uenţele la care organismul este supus.Pielea uscată este lipsită de grăsimi datorită metabolismului defectuos al lipidelor. Pielea grasă se caracterizează printr-o secreţie crescută a glandelor sebacee și printr-o depunere a grăsimilor în ţesutul adipos. Radicalii liberi sunt molecule care cuprind atomii de oxigen ce au pierdut un electron.

2.5 Deshidratarea pielii constă în scăderea drastică a cantităţii de apă din piele. Leziunile elementare ale pielii se clasifi că astfel: leziuni solide, leziuni cu conţinut lichid, leziuni cu pierdere de substanţă, leziuni prin deșeuri cutanate, schemele cutanate, leziuni elementare greu de încadrat.

2.6 Deteriorarea pielii este produsă atât de reducerea naturală a funcţiilor fundamentale, cât și de acţiunea dăunătoare a agenţilor din interiorul și exteriorul organismului. Apa este un element fundamental al pielii pe care organismul nostru o pierde zilnic prin transpiraţie. Ea reprezintă circa 70% din greutatea corporală. Există patru motive care contribuie la îmbătrânirea pielii: soarele, vârsta, deshidratarea, radicalii liberi.

(selecţie din modulul 2, pagina 42)

Page 18: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

17

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

MODULUL 2 Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă

Toate modulele sunt însoţite de o secţiune de răspunsuri la exerciţii, cu rolul de a vă oferi feedback-ul necesar în rezolvarea acestora.

RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII

Exerciţiul 1

Bifaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afi rmaţii:1. Dermul este un ţesut conjunctiv format din fi bre, celule, colagen şi melanocite. F2. Vasele limfatice adună secreţia de sebum care circulă prin spaţiile intercelulare şi

printre fasciculele conjunctive dermice. F3. Sensibilitatea termică este asigurată de corpusculii Ruffi ni (pentru căldură) şi

corpusculii Meissner (pentru frig). F4. Din punct de vedere procentual, pielea conţine 2-4% săruri minerale. A

Exerciţiul 2

Muşchii angrenaţi în realizarea expresiilor faciale din imagine sunt:Pentru mirare – muşchiul occipito frontal, muşchiul coborâtor al buzei inferioare, muşchiul platisma.Pentru râs – muşchiul orbicular al ochiului, muşchiul sprâncenos, buccinator, zigomatic mare, muşchiul platisma.Pentru exprimarea neplăcerii – muşchiul ridicător al buzei superioare, muşchiul zigomatic, muşchiul platisma.

Exerciţiul 3

1. Stratul cornos păstrează substanţele active prin spaţii din interiorul său, distribuindu-le ţesuturilor din profunzime.

2. Epidermul are rol de protecţie externă, de tip fi zico-chimic.3. Melanogeneza este infl uenţată de o serie de factori: hormonul

hipofi zar-hormonal melanostimulant, hormonul tiroidian, hormonii suprarenalelor.4. Rolul terminaţiilor nervoase este important în vasomotricitate, secreţia transpiraţiei

şi ajută la mişcarea fi relor de păr.

Exerciţiul 5

b. Melasmă

(selecţie din modulul 2, pagina 44)

Page 19: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

18

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

MODULUL 4 Artificiile înfrumuseţării: produsele cosmetice

Pentru a vă familiariza cu noţiunile și termenii specifi ci domeniului, modulele conţin un vocabular de specialitate.

VOCABULAR

acid organic aromatic, astringent, folosit la formarea coloranţilor

ion negativ

inhibă dezvoltarea microorganismelor fără să le distrugă

ion pozitiv

format din patru elemente (carbon, hidrogen, oxigen, azot)

răspândire

care are mirosul eterului

colorant roşu strălucitor

alcool cu aspect de lichid incolor, siropos, dulce având diferite întrebuinţări

care poate forma un amestec omogen (împreună cu alte substanţe)

proces de difuziune a uneia sau a mai multor substanţe printr-o membrană permeabilă

a uni mai mulţi monomeri în polimeri, prin păstrarea compoziţiei procentuale iniţiale şi aşezarea atomilor în moleculă

a extrage răşină din arbori răşinoşi

care se usucă repede

a fărâmiţa o substanţă solidă în particule fi ne

acid galic

anion

bacteriostatic

cuaternar

difuziune

eterat

eozină

osmoză

glicoli

cation

miscibil

polimeriza

rezină

sicativ

tritura

(selecţie din modulul 4, pagina 43)

Page 20: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

19

LECŢIE DEMONSTRATIVĂCosmetică şi machiaj

MODULUL 1 Arta înfrumuseţării de ieri şi de azi

Și pentru că știm cât de importantă este verifi carea și validarea cunoștinţelor, fi ecare modul al cursului cuprinde o temă pentru acasă.

TEMA PENTRU ACASĂ 1Pentru exerciţiile cu variante de răspuns, o singură variantă este corectă

1. În anii 1910 a fost lansată crema Nivea. Datorită principiului „apă în ulei” a apărut conceptul de:

a. hrănire;

b. hidratare;

c. tonifi ere.

2. Galen, celebru medic în Antichitate, a fost interesat de cosmetică. El face deosebirea clară între:

a. dermatologie şi cosmetologie; b. cosmetica şarlatanilor şi cosmetica adevărată; c. cosmetica fi ziologică şi cosmetica decorativă.

3. Cărei perioade îi aparţine personajul din imagine?

a. anii ‘40;

b. anii ‘70;

c. anii ‘60.

4. Completaţi afi rmaţia: Obligaţiile profesionale ale cosmeticienei au în vedere ...

5. Numiţi trei modalităţi de atragere a clientelei şi trei care în opinia dumneavoastră o îndepărtează.

6. Comentaţi zicala: „clientul nostru, stăpânul nostru”.

7. Încercaţi să vă imaginaţi care ar fi , din perspectiva unui client, avantajele şi dezavantajele cabinetului cosmetic pe care îl aveţi sau la care lucraţi?

(selecţie din modulul 9, pagina 34)

Page 21: Lectie Demo Cosmetica Si Machiaj

20

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cosmetică şi machiaj

Temele se rezolvă pe formularul de temă afl at la mijlocul caietului de curs și după rezolvare pot fi trimise profesorului personal. Acesta va oferi îndrumare și sugestii pentru desfășurarea studiului.

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea și atractivitatea cursului nostru,

vă așteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR,înscriindu-vă la cursul de Cosmetică și machiaj!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

EXEMPLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULUPLLLLLULULUMMMMMMMPMPMPMPMPMPMPMPPPPPPPMMMMEEEMMMMMMMM

XXXXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEMEEMEMEMEEMEEMXEMXXXXXXEEXEXEXEXEXEXEXEEEEX


Recommended