+ All Categories
Home > Documents > Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

Date post: 01-Feb-2017
Category:
Upload: trankiet
View: 256 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
10
Conf.univ.dr. IOLANDA TOBOLCEA Asist.univ.dr. ADINA KARNER- HUŢULEAC
Transcript
Page 1: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

Conf.univ.dr. IOLANDA TOBOLCEAAsist.univ.dr. ADINA KARNER-

HUŢULEAC

Page 2: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

Există cinci direcţii majore de utilizare a software-ului în logopedie:

1. pentru articularea sunetelor şi cuvintelor se utilizează mai multe formate grafice care operaţionalizează vizual caracteristicile pronunţiei logopatului dar şi erorile de durată ale articulării. Captura vocală şi afişarea grafică reprezintă un feed-back cu impact maxim:

Page 3: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

2. pentru conştientizarea şi exersarea volumului, amplitudinii, intensităţii vocii.

Page 4: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

De asemenea, utilizarea computerului în logoterapie este extrem de importantă deoarece contribuie la corectarea unor aspecte ale pronunţiei, cum ar fi amplitudinea (Hz):

Alt aspect legat decorectarea pronunţiei este şi intensitatea, măsurată în decibeli:

Page 5: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

3. Jocuri şi imagini grafice care stimulează efortul logopatului de îmbunătăţire a pronunţiei.

Page 6: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

4. Soft-urile terapeutice cel mai frecvent întâlnite şi utilizate reprezintă ansambluri de exerciţii tematice şi jocuri didactice interactive care transformă materialul didactic de tip clasic (planşe, palatograme etc.) într-o excepţional de variată gamă de materiale clinice electronice.

Page 7: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

5. Evaluarea pe parcurs poate fi prezentată cantitativ şi/sau grafic, putându-se obţine o imagine generală a evoluţiei copilului pe parcursul intervenţiei logopedice, ritmul modificărilor pozitive de pronunţie, se pot afişa sugestii pentru modificarea tipurilor de exerciţii, a obiectivelor terapeutice pe termen scurt şi/sau lung, a tehnicilor specifice etc.

Page 8: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

In plus, s-a realizat primul sistem computerizat pentru dislalie pentru limba romana (computer-based speech therapy).A fost implementat sistemul de terapie asistată de computer – Logomon (Fig. 9), care cuprinde module clasice ca modelul de articulare 3D, sistemul de management al temelor pentru acasă (instalat pe PC-ul sau PDA-ul copilului), sistemul de management al sarcinilor terapeutice realizate în cabinetul terapeutic, dar şi un sistem expert care are rolul de a lua decizii cu privire la activităţile terapeutice optime care ar trebui urmate pentru fiecare copil dislalic (număr de şedinţe, conţinutul exerciţiilor terapeutice etc.).

Page 9: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

Pentru copiii cu tulburări de limbaj severe sau cu alte dizabilităţi asociate pentru care compensarea deficitelor de vorbire nu se poate face decât parţial, se pot utiliza aplicaţii software standardizate (pentru limba engleză) [Lahm şi Nickels, 1999] :

sistemele de procesare a cuvintelor (word processing systems)

aplicaţii computerizate de management a datelor (PDAs) [Raskind, 1993]

tehnologia de asistare : pentru copiii cu deficite de vedere se utilizează programe de modificare a caracteristicilor literelor, sau aparate de sintetizare a vocii artificiale care transformă codul grafic în cod auditiv, tastaturi modificate etc.

Page 10: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac.ppt

Vă mulţumim pentru atenţie!


Recommended