Home >Documents >Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

Date post:19-Feb-2018
Category:
View:663 times
Download:34 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  1/14

  Proiect pentru sustinerea examenului de obtinere a

  certificatului de competente profesionale nivel 4

  Prof. Coordonator Canditat

  Mihaita Corina Buga Petrica Florin

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  2/14

  INVN!"#I#"P"!#IM$NI%&%I

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  3/14

  CUPRINS

  ARGUMENT

  CAPITOLUL 1 INVENTARIEREA'.' (efinirea) obiectu) scopul si momentele obligatorii de inventariere

  '.* Functiile inventarierii

  '.+ Clasificarea inventarierii

  '.4 tapele inventarierii

  CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA INVENTARIERII

  *.' Inregistrari contabilie privind inventarierea

  CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ LA FIRMA SC OPTIMEDIA

  SRL

  +.' ,curt istoric

  +.* (enumirea) sediu) obiect de activitate) forma -uridica

  +.+ Inventarierea la firma ,C $P!IM(I" ,#&

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  4/14

  ARGUMENT

  Contabilitatea) ca principal instrument al conducerii) trebuie sa asigure informatii

  reale asupra activitatii unitatii patrimoniale) in vederea adoptarii de deciii

  fundamentate din punct de vedere stiintific. Pentru realiarea acestui obiectiv) oconditie fundamentala o preinta concordanta deplina care trebuie sa existe intre datele

  inregistrate in conturi si realitatea faptica existenta in unitate.

  Mi-locul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si care

  permite compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii) il repreinta

  inventarierea.Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin importanta

  deosebita pe care o preinta pentru activitatea practica a acestora.

  In primul rand) ea constituie baa de pornire pentru deschiderea si organiarea

  evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale nou infiintate) iar in al doilea

  rand) in decursul exercitiului) ea este determinata de faptul ca intre datele contabilitatiisi realitatea de pe teren pot sa apara anumite diferente) in plus sau in minus) chiar si in

  conditiile unei bune organiari a evidentei operative si contabile) datorita mai multor

  caue dintre care mentionam/ modificari intervenite la elementele patrimoniale ale

  unitatii) fie ca urmare a unor caue naturale 0cum sunt/ uscarea) evaporarea) scaderea in

  greutate etc.1) fie datorita unor caue subiective 0ca de exemplu/ masurari inexacte2sustrageri de mi-loace economice12

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  5/14

  CAPITOLUL 1INVENTARIEREA

  (in punctul de vedere al contabilitatii) inventarierea este un procedeu de

  verificare faptica) valorica si cantitativa sau numai valorica a existentei si starii

  mi-loacelor economice) a creantelor si datoriilor unei unitati patrimoniale) la un

  moment dat.

  Functiile inventarierii

  a1Functia de control a concordantei dintre informatiile furniate de

  contabilitate si realitate

  b1 Functia de stabilire a situatiei nete si a reultatului exercitiului.

  c1Functia de calcul si evidenta a stocurilor) consumurilor si vanarilor.

  tapele inventarierii

  )Pregatirea inventarierii

  )Inventarierea propriu-zisa

  )Stabilirea si regularizarea diferenelor la inventar

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  6/14

  CAPITOLUL 2

  CONTABILITATEA INV ENTARIERII

  Plusurile cos!"!"!e l" i#e!"r se inregistreaa in patrimoniu prin debitarea

  conturilor de activ corespunatoare) astfel/

  '. Plusul de imobiliari corporale si necorporale constatat se inregistreaa ca o intrare

  de imobiliari si ca o crestere a capitalurilor proprii reflectate in contul '+' 3,ubventii

  pentru investitii/

  *5 3Imobiliari necorporale 6 '+' 3,ubventii pentru investitii

  *' 3Imobiliari corporale 6 '+' 3,ubventii pentru investitii

  *. Plusurile de materii prime se inregistreaa ca o intrare in conturile de stoc si ca oreducere a cheltuielilor/

  +5' 3Materii prime 6 75' 3Cheltuieli cu materiile prime

  Pentru a nu influenta rula-ul contului 75' 3cheltuieli cu materiile prime) inregistrarea

  de mai sus se poate face in rosu in debitul contului de cheltuieli si in creditul contului destoc.

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  7/14

  Miusurile cos!"!"!e l" i#e!"riere se inregistreaa ca o iesire din patrimoniu a

  elementelor de active) prin creditarea conturilor corespunatoare) astfel/

  '. Minusurile imobiliarilor necorporale si corporale integral amortiate/

  *85 3"mortiari privind 6 *5 3Imobiliari necorporale

  imobiliarile necorporale

  *8' 3"mortiari privind 6 *' 3Imobiliari corporale

  imobiliarile corporale

  *. Minusurile imobiliarilor necorporale si corporale partial amortiate/

  9 6 *5 3Imobiliari necorporale

  *85 3"mortiari privind

  imobiliarile necorporale7:88 3"lte cheltuieli de exploatare

  9 6 *' 3Imobiliari corporale

  *8' 3"mortiari privind

  imobiliarile corporale7:88 3"lte cheltuieli de exploatare

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  8/14

  CAPITOLUL 3

  STUDIU DE CAZ LA FIRMA SC OPTIMEDIA SRL

  Firma 3$P!IM(I" este preent; activ pe piaa realiat o gama larga de lucrari care dovedesc

  profesionalismul si experienta ,.C. $P!IM(I" ,.#.&./ hale si sedii pentru magaine si firme din -udetele Bihor) Clu-) ,atu Mare)

  Maramures) ,uceava) Iasi) "lba) ,ibiu) Mures) ?unedoara si ,ala-2

  sedii banci2

  [email protected]>room pentru preentare autoturisme2 sedii pentru '4 Cooperative de Credit din -udetele Bihor2

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  9/14

  3$3 S!u%iu %e c"& 'ri#i% i#e!"riere"

  SC OPTIMEDIA SRL avand ca obiect de activitate prodctia de!ea"ri# $i ter"opan $i acce$orii pre%inta &a incept& &nii

  dece"brie r"atoarea $itatie'

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  10/14

  In cursul lunii au loc urmatoarele operatii/

  '. ,e aproviioneaa de la furnior cu materii prime in valoare de *555 lei)

  !V" '=9 si se primesc pe baa aviului de insotire.%lterior soseste factura si seplateste prin virament bancar

  *. ,e vand produse finite in valoare de 7555 lei) !V" '=9

  +. ,e inregistreaa amortiarea lunara 0liniara1 a unui utila-.Valoarea contabila a

  utila-ului este de =555lei) iar durata de folosinta '5 ani

  4. ,e vinde utila-ul) amortiat +59) la pret de A555 lei) !V" '=9 si se scoate

  din evidenta

  :. ,e incaseaa) prin banca :555 lei din contravaloarea produselor finite

  vandute) iar diferenta se inaseaa prin casierie.

  7. ,e primeste factura telefonica) valoare facturata *55 lei) !V" '=9. "chitareacu : ile intariere atrage dupa sine o penaliare de *9 pe i intariere.

  A. ,e platesc salariile datorate in valoare de *555 lei.

  8. &a sfarsitul lunii decembrie) ,C 3$P!IM(I" ,#& preinta in urma

  inventarierii generale urmatoarea situatie reultata din listele de inventariere/

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  11/14

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  12/14

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  13/14

 • 7/23/2019 Inventarierea patrimoniului- prezentare power point

  14/14

  Bibliografie

  '. Mihaela ,tefanescu > Negocierea in afaceri > manual pentru clasa a II>a0filiera tehnologica) profil servicii) tehnician in activitati economice1) *55=

  *. ,uana Camelia > Mediul concurential) clasa a II>a) filiera tehnologica)

  profil servicii) *55=

  +. Maria Popan > Contabilitatea evenimentelor si tranactiilor 0modul IV) clasa

  a I>a) filiera tehnologica) profilul servicii) calificarea/ tehnician in

  activitati economice1

  4. Vonea #avan &ucian > Contabilitatea evenimentelor in administratie) clasa

  a I>a) filiera tehnologica) profil

Embed Size (px)
Recommended