+ All Categories
Home > Documents > Initiere in utilizarea calculatorului

Initiere in utilizarea calculatorului

Date post: 29-Jun-2015
Category:
Upload: thebigboy0000
View: 451 times
Download: 8 times
Share this document with a friend
52
2002-01-24
Transcript
Page 1: Initiere in utilizarea calculatorului

2002-01-24

LEC ŢIA 1

Page 2: Initiere in utilizarea calculatorului

*** CALCULATORUL NUMERICEste un ansamblu de echipamente fizice numite HARDWARE, si sistemul de programe numite SOFTWARE, care permit prelucrarea informatiei în conformitate cu algoritmii impusi. *** ARHITECTURA CALCULATORULUI

* Unitatea de intrareAsigura introducerea datelor si programelor în calculator. Se disting doua moduri de operare:

1) Operare directa (prin tastatura si mouse).2) Operare indirecta [prin medii intermediare (discheta, banda magnetica si CD-

ROM)]

*Unitatea aritmetico logicaReprezinta sectiunea în care se genereaza informatia noua, prin efectuarea unor calcule aritmetice si logice.

* Unitatea de iesireAsigura comunicarea cu exteriorul. 1)Informatii accesibile direct operatorului uman(monitor si imprimanta).

2)Informatii ne accesibile operatorului uman direct(discheta si CD-ROM).

* UNITATEA DE COMANDA

2

Unitate de iesire

UnitateAritmetica Logica

UNITATE DECOMANDA

Memorie

Unitate De Intrare

Page 3: Initiere in utilizarea calculatorului

Reprezinta creierul întregului calculator, asigurând desfasurarea automata a procesului de prelucrare a informatiei. * MemoriaAsigura înregistrarea datelor si informatiilor, stocarea si redarea acestora.

***Litere specifice unitatii de intrare si iesire A: unitatea discului flexibil. C: Hard-disk. D: unitate CD-ROM. *** Principiul de functionare al calculatorului numeric.Se realizeaza prin sistemul BINAR, care este format numai din 0si1.Fiecare unitate binara reprezinta 1 Bit.8 Biti formeaza un octet.Un grup de octeti formeaza un cuvânt. * Fisierul.Este o colectie de date organizate pe un suport extern. Datele dintr-un fisier sunt de acelasi tip. Un fisier este format din doua câmpuri: a)Numele fisierului care poate avea maxim 8 caractere. b)Extensia, care poate avea maxim 3 caractere.Se cunosc mai multe tipuri de extensie: .COM- fisier executabil. .EXE- fisier executabil programelor de baza. .BAT- fisier de comenzi executabile. .SYS- fisierul sistemului de operare. * Atributele fisierelorUn atribut reprezinta o grupa de informatii asociate unui fisier, care îi spune acestuia ce sa faca cu acel fisier.Atributele sunt în numar de 4: R (Read-Only).Fisierul cu acest atribut este marcat numai pentru citire(nu se poate scrie în el) A (Archive) Fisierul arhiveaza. S (System) Sunt asociate fisierului sistemului de operare. H (Hidden) Ascunde fisierul sa nu fie vizibil comenzi DIR.*** DIRECTOR(DIR)este o modalitate de sortare a fisierelor în structuri arborescente.

*** Sisteme de operare(SO)Reprezinta un ansamblu de programe ce ghideaza calculatorul în executarea sarcinilor sale si ofera utilizatorului anumite facilitati privind accesul la resursele calculatorului. ***Sistemul de operare MS-DOSReprezinta modalitatea principala de exploatare a fisierelor. ***Comenzile sistemului MS-DOSSunt de doua feluri:

1) Interne.2) Externe.

Fiecare comanda a sistemului MS-DOS are o anumita sintaxa: COMANDA [PARAMETRII]/[OPTIUNI]

3

Page 4: Initiere in utilizarea calculatorului

\ Backslash. / Slash.

a) CLS- Sterge ecranul de lucru curent.b) VER- afiseaza versiunea sistemului de operare.c) /?-activeaza HELP în MS-DOSd) EXIT- iesire din MS-DOS.

***Sintaxa comenzilor MS-DOS.DIR[Nume unitate:][Cale][Nume director][/P][/W][/A[[:]Atribute]][/O[[:]Criteriu de sortare]][/S][/B][/L][/V].

2002-01-25

LECŢIA 2 ***Comanda DIRDIR/?= Specifica subdirectoarele si fisierele din directorul curent.DIR/P= Afiseaza subdirectoarele si fisierele directorului curent pagina cu pagina.DIR/W= Afiseaza pe 4 coloane fisierele si directoarele din directorul curent.DIR/A= Afiseaza fisierele sau directoarele cu un anumit atribut. DIR/AR;DIR/AH;DIR/AS;DIR/AADIR/O= Afiseaza directoarele si fisierele într-o anumita ordine. /OG= Afiseaza întâi directoarele apoi fisierele. /ON= Afiseaza în ordinea numelui directoarelor sau fisierelor. /OE= Afiseaza lista în ordinea extensiilor fisierelor. /OS= Afiseaza lista în ordinea marimi fisierelor(SIZE). /OD= Afiseaza lista în ordinea crescatoare a datei crearii fisierelor. /OT= Afiseaza lista în ordinea crescatoare a orei crearii fisierelor.

- =Daca semnul minus precede unul din aceste optionale, acesta va avea un efect invers actiunii sale normale.

DIR/S= Afiseaza în lista si continutul subdirectoarelor din directorul mentionat prin cale.DIR/B= Afiseaza doar numele, ne trunchiat, al directoarelor si fisierelor.DIR/L= Afiseaza lista folosind caractere minore.DIR/V= Afiseaza lista directoarelor si fisierelor incluzând si atributele acestora.

*** Comanda CD CD\ =Schimba directorul curent direct în radacina. CD.. =Semnul .. care urmeaza dupa comanda de schimbare a directorului realizeaza trecerea în directorul parinte al directorului curent. C:\>.

*** Comanda MDCreeaza un director nou în directorul mentionat prin cale sau în directorul curent(daca în cale nu se mentioneaza numele unui alt director).Exemplu:C:\>= (Directorul radacina).

4

Page 5: Initiere in utilizarea calculatorului

***Deschiderea unui director nou.C:\>MD Costesti (Am creat directorul Costesti) ENTERC:\>CD Costesti (Mutam directorul Costesti) în radacina, pentru a crea alt director)ENTERC:\Costesti> MD Gr3(Am creat directorul Gr3)ENTERC:\Costesti>CD Gr3 (Mutam directorul Gr3 în directorul C)ENTERC:\Costesti\Gr3>DIR (Afiseaza pe ecran directoarele create) *** Comanda RD (Remove Directory)Permite stergerea unui director în care nu se mai afla alte directoare sau fisiere.În cazul în care în directorul radacina se mai afla alte directoare, stergerea se executa în sens invers crearii acestora.Exemplu:C:\> (Directoru radacina)C:\>CD Costesti EnterC:\Costesti>RD Costesti (stergerea directorului Costesti) Enter Comanda e greşită, deoarece directorul COSTEŞTI, e un director rădăcină şi mai cuprinde încă două directoareSe sterge în ordine inversa creariiC:\Costesti>RD Gr3(stergerea ultimului director nou creat)EnterC:\Costesti>CD..(Revenirea în directorul radacina curent)EnterC:\>RD Costesti(stergerea directorului radacina nou creat Costesti)EnterC:\>DIR(Nu mai apare pe ecran nici un director nou)EnterC:\>CD WINDOWS (Trecerea în directorul radacina WINDOWS) EnterC:\WINDOWS>CD\(Trecerea în directorul radacina C) EnterC:\> *** Comanda DATEC:\>DATE(Enter) Afiseaza denumirea zilei(vineri)si data 01-25-2002. Introdu noua data(mm-dd-yy) _sau apasa Enter pentru a reveni în directorul radacina.C :\> *** Comanda TIMEC:\>TIME (Enter) Afiseaza ora………… Introdu noua ora………..sau apasa Enter pentru a reveni în directorul radacinaC:\> 2002-01-26

Lecţia3

*** Comanda EDITEDIT reprezinta editorul de texte al sistemului de operare MS-DOS.Dupa ce vor fi create directoarele Costesti\Gr3 le mutam în radacinaC:\>C:\>CD Costesti\Gr3 C:\Costesti\Gr3>Vom crea un text în directorul Gr3

5

Page 6: Initiere in utilizarea calculatorului

Pentru a edita un text în directoarele create dam comanda, EDITC:\Costesti\Gr3>EDITV-a apare pe ecran editorul de text,fara nume,pentru a scrie textul doritDupa editarea textului trecem la salvarea acestuia, parcurgînd urmatoarele etape :Apasam tasta ALT+F,se va deschide meniul File.Din meniul File selectam Save as…pentru salvare v-a apare fereastra pentru ai da un nume Mimi.TXT,dupa care dam comanda YES si vom reveni în directorul radacinaAm creat fisierul text Mimi.TXT *** Comanda COPYCopiaza unul sau mai multe fisiere sau întreaga structura arborescenta catre adresa indicata de utilizatorDam commanda COPY din directorul radacina indicând sursa de unde doresc copierea si destinatia unde doresc copiereaC:\Costesti\Gr3>COPY Mimi.TXT C:\(/V= Verifica corectitudinea copierii) (/A= Indica un fisier de tip text ASCII) (/B= Indica un fisier binar) (/Y= Anuleaza mesajul de avertizare în cazul în care gaseste un director sau fisier cu acelasi nume si copiaza peste el anulându-l.) (/-Y= Activeaza mesajul de avertizare si indica utilizatorului existenta unui fisier sau director cu acelasi nume)

2002-01-27

Lecţia 4 *** Copierea unui fisier pe dischetaC:\Costesti\Gr3>COPY Mimi.TXT A:\Daca dorim s-a verificam corectitudinea copierii, mutam directorul A, în locul directorului C, astfel:C:\Costesti\Gr3>CD A:A:\DIRA:\CD C:\C:\>CD Costesti\Gr3C:\Costesti\Gr3>Putem copia fisierul direct din editorul de text, folosind ALT+F, file, Save as.., TAB selectam direct directoru A:\,enter si va copia fisierul Mimi.TXT *** Comanda DEL(ERASE)Sterge fisierele createC:\Costesti\Gr3>DEL Mimi.TXTSe cere confirmarea (Yes/No/All) (Dupa preferinta)C:\Costesti\Gr3>DIR(Indica stergerea fisierului)*** Comanda REN (Redenumeste un fisier sau un director,mai multe fisiere sau directoareC:\Costesti\Gr3>REN Mimi.TXT TARE.TXTSchimbam denumirea (TARE.TXT)C:\Costesti\Gr3>DIR(Va apare in loc de Mimi.TXT(TARE.TXT) *** Comanda ATTRIB

6

Page 7: Initiere in utilizarea calculatorului

Afiseaza sau schimba Atributele fisierelorC:\Costesti\Gr3>ATTRIB/ ? + Stabileste un Atribut - Sterge un Atribut A (Archive), R (Ready online), S(System) ,(Hidden,ascuns) /S (Optiunea care afiseaza Atributele fisierelor din directorul curent si subdirectoarele sale *** Comanda SYSCopiaza fisierele sistemului de operare MS-DOS din calculator pe discul sau pe discheta mentionataC:\>SYS C: A:C:\>ATTRIB –H(Ne arata fisierele ascunse ale sistemului si le anuleaza ascunderea.

2002-01-28

Lecţia 5

*** Utilizarea WILDCARDAceasta utilizare vine în ajutorul utilizatorilor în sistemele de operareÎn cazul în care utilizatorul omite sau uita anumite caractere din cadrul numelui unui fisier sau director fie anumite caractere din cadrul extensiilor sau dorim sa lucram cu mai multe fisiere cu caracteristici comune în nume sau extensie vom folosi urmatoarele doua caracteristici:

1) * -Se foloseste pentru înlocuirea a 2 pâna la 8 caractere în cadrul numelui si 1 pana la 3 caractere in cadrul extensieiExempluC:\>COPY *STESTI T?T A:\

2) ? Se foloseste pentru înlocuirea doar a unui caracter fie în nume fie în extensieExempluC:\>COPY CO?TESTI.?XT A:\

***Comanda FORMATFormateaza o discheta sau un CD pentru a putea fi utilizata în sistemul de operare MS-DOS si WINDOWSC:\>FORMAT A: /V(Specifica eticheta discului sau dischetei formatate) /Q(Realizeaza o formatare rapida) /F:SIZE(Cere marimea la care dorim sa formatam discheta) /B (Aloca spatii pentru fisierele sistemului) /S(Copiaza fisierele sistemului direct pe discheta) /C(Testeaza sectoarele defecte)

2002-01-29

Lecţia 6 *** NORTON COMMANDER

7

Page 8: Initiere in utilizarea calculatorului

Pentru a efectua trecerea din sistemul de operare MS-DOS în NC vom parcurge urmatori pasi:C:\>CD NC ←C:\NC>NC enter-În NC sunt afisate pe ecran doua ferestre identice în interiorul carora se vizualizeaza structura directorului curent.-Fiecare fereastra dispune de un antet în care se specifica discul si calea pe care se lucreaza.-Pentru a ne muta dintr-o fereastra în alta folosim tasta TAB.-Fereastra activa este acea fereastra în care se afla cursorul.-Orice comanda lansata de utilizator va actiona asupra ferestrei active.-Comutarea în interiorul ferestrelor se realizeaza cu ajutorul tastelor directionale precum si cu tastele PG-UP;PG-DN;HOME si END.-În cadrul NC numele directoarelor se scriu cu litere mari, iar fisierele cu litere mici.-În cadrul unei ferestre este prezentata structura ultimului director al drumului afisat în partea superioara a ferestrei.-Pentru vizualizarea continutului unui director mutam cursorul pe acel director si apasam tasta ENTER.-Revenirea în directorul parinte se realizeaza prin pozitionarea cursorului la începutul ferestrei (..)si apasa tasta ENTER.-În NC se întâlnesc doua meniuri principale:

1) BAR- Meniul inferior(se afla în partea de jos a ferestrei) care contine 10 taste functionale.

2) BAR- Meniu superior(se afla în partea de sus a ferestrei) care contine 5 taste functionale din care 2 sunt identice ca functionare.

***BAR MENIU Inferior.-Tasta F1=HELP Ofera asistenat(ajutor)utilizatorului despre comenzile din NC.-Tasta F2=MENIU Activeaza meniul utilizatorului daca acesta exista pe disc.

Meniul utilizator contine o lista de comenzi utile care pot fi executate fie pozitionând cursorul pe comanda respectiva si apasam tasta ENTER fie prin tastarea codului comenzi aflat în partea stânga a ferestrei.

-Tasta F3 =VIEW Permite vizualizarea continutului unui fisier aflat sub cursor. Nu vom putea edita în acel fisier. Pentru a iesi din aceste ferestre apasam tasta ESC sau F10.

-Tasta F4= EDIT Asigura functia de editare în utilitarul NC. Intram în continutul fisierului aflat sub cursor cu ENTER putând adauga în el modificarile dorite.-Pentru crearea unui fisier nou în NC vom folosi combinatia de taste SIFT+F4 dupa care în NC(fata de MS-DOS) se va cere utilizatorului întâi crearea unui nume al fisierului nou(LOTO.TXT) apoi tastam ENTER pentru a edita continutul noului fisier, iar dupa editare vom folosi tasta ESC . Se va deschide o noua fereastra prin care se solicita trei optiuni:

***SAVE = Salveaza fisiere.-Don”t = Nu salveaza modificarile facute, daca fisierul a fost nou creat el va fi sters automat. -Continue editing = Continua editarea.

-Tasta F5= COPY Permite copierea unuia sau mai multe fisiere si directoare selectate în prealabil în directorul în care se afla deschisa cealalta fereastra.

8

Page 9: Initiere in utilizarea calculatorului

2002-01-30

Lecţia 7-Tasta F6 = Optiunea Ren Mov

Permite re denumirea sau mutarea fisierului sau directorului aflat sub cursor, precum si a fisierelor sau directoarelor selectate în prealabil în directorul deschis în cealalta fereastra.Pentru a muta un fisier sau un director este necesar sa stabilim sursa si destinatiadirectorului .În cazul în care ele vor fi aceleasi fisierul sau directorul selectat va fi re denumit printr-unul tastat de noi în acea fereastra

-Tasta F7 = Mk.DirPermite crearea de noi directoare si subdirectoare în functia directorului curent

-Tasta F8 = DeletePermite stergerea fisierelor sau directorului aflat sub cursor precum si a fisierului saudirectoarelor selectate în prealabil

-Tasta F9 = PullDnActiveaza meniul din partea superioara a ferestrei

-Tasta F10= QuitPermite iesirea din NC *** MENIUL SUPERIORSe activeaza cu tasta F9 si contine 5 meniuriLEFT;FILES;DISC;COMMANDS;RIGHTMeniul LEFT si RIGHT sunt identice si se refers la fereastra stânga si dreapta

Meniul Right-Optiunea Brief (pe scurt) afiseaza 3 coloane cu identificatori de directoare si fisiere

F9-Right-Brief-Optiunea Full Afiseaza informatii complete despre directori, subdirectori si fisiere data

ora ultimei modificariF9-Right-Full

-Optiunea InfoAfiseaza în fereastra informatii detaliate despre memoria calculatorului, spatiul pe disc a versiunii actuale a NCF9-Right-Info

-Optiunea Tree (arbore)Afiseaza imaginea structurii arborescente creata pe directorul corespunzator penelului alaturatF9-Right-Tree

-Optiunea Quik viewOfera informatii despre directorul aflat sub cursor în fereastra cealalta precum si continutul unor fisiere aflate în cealalta fereastraF9-Right-Quik view

-Optiunea Find File Panel. Permite cautarea unui fisier sau director pe discul curentF9-Right-Find File Panel

Optiunea LinkDetermina conectarea a doua calculatoare între eleF9-Right-Link

9

Page 10: Initiere in utilizarea calculatorului

-Optiunea On/Off (crtl+F1 si crtl+F2)Produce disparitia de pe ecran a penelului stânga sau dreaptaF9-Right-On/OffUrmatoarele optiuni determina sortarea subdirectoarelor si fisierelor din directorul curent dupa urmatoarele criterii:

NUME = CRTL+F3EXTENSIE = CRTL+F4TIME(TIMP) = CRTL+F5SIZE = CRTL+F6UNSORTED = CRTL+F7(dupa marime)

-Optiunea DRIVEPermite schimbarea rapida a unitati directorului curent în fereastra stânga sau dreaptaAlt+F1 si Alt+F2 2002-01-31

Lecţia 8 *** Comanda FILES

Contine cele 10 taste functionale din meniul inferior. ** Comanda Files attributes

F9- FILES- Files attributesAfiseaza, ataseaza si sterge atributele fisierului aflat sub cursor.

** Comanda Select GroupF9- FILES- Select GroupSelecteaza toate fisierele si directoarele din directorul curent(Tasta +) **Comanda Deselect groupF9- FILES- Deselect GroupDe selecteaza fisierele si directoarele din directorul curent(Tasta -) **Comanda Invert SelectSelecteaza fisierele si directoarele din directorul curent sau de selecteaza în functie decomanda anterioara (Tasta *) F9- FILES- Invert Select

**Comanda INSERTSelecteaza toate fisierele pentru copiere. Pentru a crea o copie, muta, e.t.c. folosim tasta INSERT dupa ce în prealabil ne-am pozitionat pe fisierele dorite. Culoarea se va modifica indicând selectia .Pentru de selectare inversul operatiei sus amintite.F9- FILES- Insert

2002-02-01

Lecţia 9

***Meniul COMMANDS-Comanda NCD Tree (ALT+F10)

F9- COMMANDS- NCD Tree

10

Page 11: Initiere in utilizarea calculatorului

Afiseaza o fereastra cu structura arborescenta corespunzatoare discului din fereastra activa ,în care se poate cauta rapid un director ,chiar sterge sau re denumeste directoare.

-Comanda History(ALT+F8)F9- COMMANDS- HistoryAfiseaza o lista cu ultimele 15 comenzi MS-DOS care au fost lansate în timpul sesiuni de lucru curente.

- Comanda EAG LinesF9- COMMANDS-EAG LinesPermite micsorarea numarului de linii si dimensiunea caracterelor afisate pe ecran atât sub incidenta programului NC cât si a MS-DOS

-Comanda Sistem information F9- COMMANDS- Sistem InformationActiveaza o fereastra ce ofera detalii amanuntite despre programul NC si optiunile sale precum si despre subsistemul calculatorului pe care lucrati

-Comanda Swap panelsF9- COMMANDS- Swap PanelsSchimba pozitia ferestrelor între ele (CRTL+U) -Comanda Panels ON/OFFF9- COMMANDS- ON/OFFFace sa dispara sau sa apara pe ecran cele doua ferestre concomitent

-Comanda Compare directoriesF9- COMMANDS- Compare DirectoriesDeschide o fereastra care ne permite sa comparam continutul celor 2 directoare deschise în cele 2 ferestre. În urma comparatiei sunt marcate prin colorare urmatoarele categorii de fisiere:Fisierele care au fost create sau editate la o data mai curenta decât cele cu acelasi identificator din celalalt director. Fisierele care nu exista în celalalt director.

-Comanda Menu file editF9- COMMANDS- Menu File Edit Creeaza si editeaza în meniul utilizator. Pot fi accesate cu ajutorul tastei F2 din meniul Inferior. -Comanda Extension file editF9- COMMANDS- Extension File EditCreeaza si gestioneaza fisierele din extensii care asociaza programele extensii din fisiere. Fisierul de extensii determina actiunea programului NC atunci când sub incidenta sa intra fisierele ale caror extensii au fost prevazute în cadrul sau.

02-02-2002

Lecţia 10***SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS

Este un program ce realizeaza un mediu prin informatia caruia putem lucra cu calculatorul, mediu bazat pe imagini colorate(pictograme) si meniuri organizate în casete din ferestre. Acest meniu este o interfata grafica(GUI) pentru utilizator. O interfata

11

Page 12: Initiere in utilizarea calculatorului

grafica(GUI) este un sistem bazat pe simboluri, necesar pentru interactionarea cu calculatorul. Sistemul WIN ne ajuta sa gestionam fisiere, sa lansam aplicatii, si sa controlam sistemul.

**Elementele Ecranului:Desktop; Icons; Toskbar; Indicatorul Mouse.

-Desktop este suprafata de lucru pe care se afla toate celelalte elemente ale ecranului .-Icons simboluri (poze) ce reprezinta un dosar, un fisier, o aplicatie sau o comanda rapida numita scurtatura (Shortcut) catre un alt dosar, fisier, program sau aplicatie.Orice calculator are cel putin doua pictograme pe desktop, si anume (My Computer si Recycle Byn).-Toskbar este bara de lucrari (sarcini) ce se afla în partea de jos a desktopului, si este format din butonul START zona, System Troy si Bara de sarcini.

Butonul START se afla în partea stânga a toskbarului si contine meniul START care are în componenta sa o lista cu comenzi care va ajuta sa lucrati repede cu calculatorul sa, lansati programe, sa deschideti fisiere, sa schimbam parametrii de configurare, sau închidem calculatorul, sau doar mediul WINDOWS.-System Troy se afla în partea dreapta a ecranului si contine simbolurile unui ce indica ora si data, precum si alte pictograme mici ce reprezinta indicatori ai sistemului.

***Bara de sarcini; este bara dintre START si SystemTroy si aici va aparea noi butoane pentru fiecare aplicatie în parte. -Elementele butonului START.Exista numai sapte optiuni în meniul start existând posibilitatea de a mai adauga. -

Programs, contine grupurile de pictograme destinate unor programe. -Documents, contine ultimele15 documente deschise. -Settings, contine optiuni despre configuratia calculatorului si imprimantei. -Fiind, va ajuta sa gasiti un fisier sau un dosar chiar fara sa-i stim numele. -Help, contine asistenta Soft, instructiuni de utilizare a sistemului WINDOWS,

precum si instructiuni pentru activitati uzuale. -Run, va permite sa introduceti numele unui program, sarcini, aplicatii, pentru al

putea rula. -Shut Down, va permite sa închideti sistemul WINDOWS sau calculatorul în sine

fara a accesa vreo alta informatie, dupa ce în prealabil s-a efectuat clic pe optiune din meniul start(sau ALT+F4 dupa ce în prealabil s-au închis toate ferestrele si aplicatiile deschise) si va apare pe ecran It”s now seif to turn off/on computer. Are urmatoarele optiuni:

Restart the computer, determina re setarea restartarea calculatorului. Se realizeaza în conditii speciale, nu tot timpul.

Restart the computer în MS-DOS mode, determina închiderea modului WINDOWS si resetarea direct din MS-DOS.

** Indicatorul MOUSE, este cursorul de lucru si are urmatoarele optiuni: Sageata oblica, semnificatia normala a cursorului. Sageata oblica+ ? ,selecteaza asistenta SOFT. Sageata oblica + clepsidra specifica faptul ca calculatorul lucreaza, dar îl putem

utiliza si în alte aplicatii.

12

Page 13: Initiere in utilizarea calculatorului

Clepsidra, specifica faptul ca calculatorul lucreaza dar nu îl pute folosi. + , ne ofera posibilitate unei selectii precise. I, semnifica faptul ca putem selecta o portiune de text \ ( inclus în cerc), semnifica faptul ca calculatorul nu poate fi utilizat în acel

moment, cursorul nu este disponibil si vom astepta pâna se va modifica în cursor normal sau în asteptare.

Sageti verticale, orizontale si oblice, ofera posibilitatea redimensionari ferestrelor. Sageti în cruce, ofera posibilitatea mutari obiectelor aflate sub cursor.

03-02-2002

Lecţia 11

***FERESTRELE. O fereastra este o zona dreptunghiulara a ecranului în care puteti vedea dosarele, fisierele sau pictogramele programului. Este formată din mai multe componente identice pentru toate aplicatiile WINDOWS si ferestrelor proprii WINDOWS.

**Elementele unei ferestre. - Bara de titlu(bara sau linia de deasupra ferestrei) si contine: Pictograma control meniu. Numele propriu-zis al ferestrei Butoanele de dimensionare (- minimizare, + maximizare sau restaurare, X

(closse)închidere -Bara de meniuri contine mai multe meniuri fiecare cu mai multe optiuni. -Bara de instrumente , contine un numar de instrumente (obiecte)care prin actionarea

lor determina o anumita operatie asupra continutului ferestrei. Pentru a afla ce operatie îndeplineste fiecare obiect,(plasam cursorul pe acel obiect si lasat acolo 1;2” va aparea un text explicativ)

-Bara de stare, se afla în partea de jos a ferestrei si afiseaza numarul obiectelor din fereastra cu spatiul ocupat pe disc.

-Bara de derulare. Acest gen de bara este afisat doar în cazul în care continutul ferestrei nu este vizibil

în totalitate. Ea poate fi orizontala, verticala, sau ambele în acelasi timp. ***Aranjarea pictogramelor în interiorul unei ferestre. Se aranjeaza în 4 modalitati, si se poate face prin intermediul ultimelor 4

butoane(instrumente)de pe bara de instrumente a ferestrei. Aceste 4 modalitati sunt: Large Icons; Small Icons;List şi Details.

***Lucrul cu ferestrele.

-Deschiderea unei ferestre (dublu clic pe pictograma). -Utilizarea barelor de derulare (plasati cursorul pe sageata în sus, în jos, la dreapta

sau la stânga si apasati butonul stâng al mouselui si continutul ferestrei se va derula în directia indicata de sageata.

-Dimensionarea ferestrelor prin intermediul butoanelor de dimensionare. -Re dimensionarea chenarului unei ferestre se face plasând cursorul pe o optiune, pe

o margine a ferestrei pâna când cursorul ia forma unei sageti dupa care apasam

13

Page 14: Initiere in utilizarea calculatorului

butonul stâng al mouselui si mutam acel chenar unde dorim dupa care eliberam mousul.

-Mutarea unei ferestre se face plasând cursorul mouselui pe bara de titlu si tinând apasat butonul mouselui mutam fereastra unde dorim.

-Închiderea unei ferestre se poate realiza în 5 moduri: -Executam clic pe butonul X. - Executam clic pe butonul meniu din partea stânga si selectam optiunea

Closse. -Executam dublu clic pe pictograma control meniu. -Deschidem meniul File si selectam optiunea Closse sau Exit. - Combinatia de taste ALT+F4. ***Meniurile.Fiecare fereastra din WINDOWS are propria bara de meniuri.Aceasta contine o lista de meniuri proprie pentru fereastra respectivaFiecare meniu din bara are câte o litera subliniata , iar fiecare comanda din cadrul unui meniu are câte o litera subliniata. Aceste litere se numesc litere de selectare sau taste directe (H”at Keys).si pentru a deschide astfel meniurile folosim combinatia de taste ALT + litera de selectare.

04-02-2002

Lecţia 12 ***Comanda rapida.Este combinatia de taste din dreptul unei comenzi dintr-un meniu.

COPY = CRTL + C = copiaza.CUT = CRTL+ X = decupeaza.PASTE = CRTL + V = lipeste.UNDO = CRTL + Z = anuleaza ultima comanda.SAVE = CRTL + S = salveaza.PRINT = CRTL + P = tipareste la imprimanta

***Meniul de comenzi rapide.Sunt acele comenzi care apar atunci când executam clic dreapta pe un obiect în interiorul unei ferestre pe desktop pe taskbar sau în orice alta aplicatie. Exista mai multe tipuri de comenzi: **Comenzi comutator; Sunt acele comenzi la care atunci când sunt selectate apare

un semn (marcaj) de validare. **Comenzi meniu; Sunt acele comenzi care au în dreapta lor un triunghi, indicând

spre dreapta când plasati indicatorul mouselui pe aceste comenzi se va deschide un alt meniu sau sub meniu .

**Comenzi optiune; Sunt acele comenzi la care apare în stânga lor o bulina neagra în dreptul optiuni selectate. Caracteristica acestor comenzi este faptul ca dintr-un grup de astfel de comenzi numai una poate fi selectata.

**Comenzi cu elipsa; Sunt acele comenzi care sunt urmate de trei puncte(…). La selectarea acestei comenzi se va deschide o caseta de dialog în care va apare mai multe date despre cea ce vreti sa faceti.

***Configurarea Desktop.

14

Page 15: Initiere in utilizarea calculatorului

Pentru a modifica parametrii de configurare exista doua posibilitati: Deschide meniul Start si pozitioneaza mousul pe comanda meniu Settings din care

selectam optiunea Control Panel. În urma acestei comenzi va apare pe ecran o fereastra cu multe pictograme.Start- Settings- Control Panel- dublu clic- Display- dublu clicExecutam dublu clic pe pictograma Display. Pe ecran va aparea o caseta de dialog în care puteti modifica parametrii de configurare ai desktopului.Executam clic dreapta pe un loc liber de pe desktopul din meniul de comenzi rapide aparut selectam Properties si se va deschide aceiasi caseta de dialog ca în primul caz. -Aceasta caseta de dialog are 4 etichete:

Backround; Ofera posibilitatea alegeri unui model sau a unui tapet pentru fundalul desktopului.

Screen Sever; Ofera posibilitatea alegeri unei imagini care va apare pe ecran atunci când nu se mai lucreaza cu WINDOWS precum si a timpului si a timpului dupa care va apare.

Appearance; Ofera posibilitatea alegeri marimi si culorilor pentru ferestre.Settings; Ofera posibilitatea modificari rezolutiei, a dimensiunilor precum si a numarului si adâncimi culorilor folosite în WINDOWS.

***Configurarea Taskbar.Modificarea dimensiunilor; se face pozitionând cursorul mouselui pe marginea superioara pâna se transforma într-o sageata cu doua capete si apasam butonul stâng al mouselui re-dimensionând taskbarul dupa preferinta.Modificarea proprietatilor; Pentru modificarea proprietatilor exista doua posibilitati:Deschidem meniul Start si pozitionam indicatorul mouselui pe comanda Settings de unde selectam optiunea Taskbar. Efectuam clic dreapta pe Taskbar si din meniul de comenzi rapide aparut selectam Properties de unde va aparea o caseta de dialog cu doua etichete. Taskbar options ; contine 4 comenzi comutator:(eticheta unu)

Alwas an top, daca este selectata taskbarul va fi vizibil întotdeauna astfel el va fi acoperit de ferestre.

Auto hide; determina ascunderea taskbarului si daca doriti sa-l vedeti pozitionati indicatorul mouselui în partea de jos a ecranului.

Show small icons în start meniu, determina aparitia pictogramelor din meniul start într-o forma micsorata.

Show clok determina aparitia ceasului, orei în partea dreapta a ecranului.

05-02-2002

Lecţia 13 ***Start menu Programs;(eticheta doi)Este formata din doua sub-meniuri: - Customize start meniu; Ofera posibilitatea adaugarii sau stergerii de meniuri si sub-

meniuri în cadrul meniului Start, se realizeaza prin intermediul a trei butoane: -Add = determina introducerea de noi meniuri si sub-meniuri atât în meniul Start, cât si

optiunile sale. -Remove = Determina stergerea unor meniuri sau sub-meniuri din meniul start, daca

stergem un meniu se vor sterge automat si sub-meniurile sale.

15

Page 16: Initiere in utilizarea calculatorului

-Advacent = Ofera posibilitatea adaugarii si stergerii de meniuri în meniul Programs cu ajutorul aplicatiei WINDOWS EXPLORER.

-Documents meniu =Determina lucrul cu documentele din meniul start. ***Configurarea Datei si Orei. Cunoaştem trei posibilitati: Deschidem meniul start si pozitionam mousul pe optiunea Control Panel, va apare o fereastra cu mai multe pictograme din care selectam Date/Time. Efectuam clic dreapta pe pictograma orei din partea dreapta a taskbarului, se va deschide un meniu de comenzi rapide din care selectam optiunea Adjust **Date/Time. Efectuam dublu clic stânga pe pictograma ceasului din taskbar. Aceasta caseta de dialog are doua etichete. **Date& Time = Ne ofera posibilitatea stabiliri datei si orei folosind atât mousul cât

si tastatura. **Time Zone = Ofera posibilitatea stabiliri zonei geografice cunoscute în care ne

aflam în vederea stabiliri fusului orar.***Crearea Shortcut pe Desktop.

Sunt scurtaturi care va ajuta sa intrati într-o fereastra sa deschideti un dosar sau un fisier, sau sa lansati un program, fara a mai parcurge drumul pâna la acea aplicatie ci doar executând dublu clic pe pictograma Shortcutului acolo unde am aplicato.Shortcut se poate pune pe desktop, în meniul start sau pur si simplu într-o fereastra. -Se realizeaza astfel: Deschidem dosarul în care se gaseste subdosarul, fisierul sau aplicatia caruia îi cream o scurtatura. Executam clic dreapta pe aplicatie , o tragem pe suprafata desktopului, pe ecran va aparea un meniu de comenzi rapide din care selectam optiunea Create Shortcut here. Astfel va fi creata o scurtatura pe acea aplicatie.

***Redenumirea si stergerea scurtaturilor.Pentru a redenumi o scurtatura efectuam urmatori pasi:Clic dreapta pe scurtatura al carui nume vrem s-al redenumim.Din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea Rename, pe ecran va apare un cursor tip text , semnificând faptul ca putem introduce noul nume.Apasam enter, sau într-un loc liber pe desktop apasam clic stânga.

***Stergerea Shortcut.Pentru a sterge shorcutul creat efectuam clic dreapta pe pictograma shorcutului pe care vrem s-al stergem, din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea Delete. Va aparea o fereastra de confirmare din care selectam YES daca dorim s-al stergem.

***Golirea meniului Documents.Pentru a sterge ultimele 15 fisiere din meniul Documents efectuam urmatori pasi:Efectuam clic pe meniul start , apoi selectam optiunea Taskbar.Selectam cea dea doua eticheta a casetei de dialog Start menu Programs unde exista o sub-fereastra denumita Documents menu din care selectam optiunea Clear si toate documentele vor fi sterse.

06-02-2002

Lecţia 14 ***Crearea meniurilor în programs.

16

Page 17: Initiere in utilizarea calculatorului

Pentru a crea meniuri noi în meniul programs din meniul START exista doua posibilitati:Deschidem meniul start si pozitionam indicatorul mousului pe comanda meniu programs,din care selectam optiunea WINDOWS EXPLORER. În urma acestei actiuni pe ecran va apare fereastra W.E. De aici deschidem dosarul WINDOWS , apoi dosarul start menu si apoi dosarul programs. În fereastra unde este afisat continutul dosarelor programului File , cream un nou dosar în care introducem un fisier, un program sau o aplicatie, fie mutam pur si simplu scurtatura acestora în meniul programsExecutam clic dreapta pe mouse, din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea Open si se va deschide dosarul Start menu de unde vom deschide dosarul programs, de unde fie cream un dosar nou, fisiere noi sau o aplicatie fie montam o scurtatura a acestora în programs, ca în primul caz.

***WINDOWS EXPLORER.W.E este un instrument de gestiune a fisierelor oferit de WINDOWS.În W.E. se poate intra astfel:Selectam meniul start apoi meniul programs de unde selectam W.E. care este împartit în doua ferestre: -Panelul All Folders în partea stânga a ferestrei. Contine toate dosarele si sub-

dosarele de pe unitatea de disc sub forma arborescenta. -Contents off în partea dreapta a ferestrei contine toate sub-dosarele si fisierele

dosarului deschis în penelul din partea stânga.Re-dimensionarea celor doua ferestre din W.E. Pentru a modifica spatiul ocupat de

catre fiecare penel în W.E se realizeaza urmatorii pasi: Pozitionam indicatorul mouselui pe linia verticala dintre cele doua peneluri pâna când aceasta se transforma în sageata cu doua capete, tinând apasat butonul stâng al mouselui mutam indicatorul în pozitia dorita si eliberam butonul mouselui , fereastra va fi re-dimensionata corespunzator.Schimbarea unitati de disc în W.E. Pentru a schimba unitatea de disc în W.E. (pentru a vedea ce contine acel disc),

executam clic stânga pe pictograma unitati respective.

07-02-2002

Lecţia 15*** Deschiderea si închiderea dosarelor în fereastra W.E.*În penelul All Folders sunt afisate toate dosarele de pe disc. În dreptul fiecarui

dosar apare semnul+ , cea ce înseamna ca acel dosar contine subdirectoare. Pentru a deschide sub-dosarele din dosarul dorit executam clic pe semnul + sau pozitionam cursorul pe respectivul dosar si apasam tasta +, dosarul se va deschide iar sub-dosarele din el vor fi afisate sub dosarul parinte , legate de el sub forma arborescenta. În dreptul dosarului va fi afisat semnul- însemnând ca dosarul a fost deschis.

*Pentru a închide un dosar deschis executam clic cu mousul pe semnul – în dreptul sau,sau pozitionam cursorul pe dosarul respectiv si actionam tasta- dosarul va fi închis iar în dreptul sau va apare semnul+.

*Pentru a vizualiza propriu-zis continutul unui dosar în panelul Contents off este necesar sa executam clic pe dosarul respectiv iar pictograma sa va deveni un dosar deschis.

*Selectarea simultana a mai multor dosare si fisiere.

17

Page 18: Initiere in utilizarea calculatorului

Selectarea simultana a unor dosare si fisiere Contigue(consecutive).Pentru a selecta mai multe fisiere si dosare consecutive selectam primul dintre ele

cu ajutorul mouselui apoi mentinând apasata tasta SHIFT selectam pe ultimul dintre ele, toate directoarele si fisierele vor fi selectate.

*Selectarea simultana a unor dosare sau fisiere Non-contigue(ne-consecutive).Pentru a selecta mai multe dosare si fisiere ne-consecutive apasam tasta CTRL si cu ajutorul mouselui selectam dosarele sau fisierele care ne intereseaza.Pentru a de selecta un dosar sau fisier dintr-un grup de dosare sau fisiere ne contigue selectate în prealabil mentinem apasata tasta CTRL si efectuam clic pe dosarul sau fisierul pe care dorim s-al de-selectam.

***Crearea unui dosar; Pentru crearea unui dosar nou executam clic dreapta în fereastra în care dorim sa plasam dosarul si din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea NEW FOLDER , pe ecran va aparea un nou dosar cu numele initial NEW FOLDER, urmând ca noi sa tastam numele dorit. Aceasta operatie se poate realiza si din meniul File.

***Re-denumirea unui dosar; Pentru a re-denumi un dosar sau fisier executam clic cu butonul dreapta al mouselui pe pictograma fisierului sau dosarului dorit si din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea Rename. De asemeni aceasta actiune se poate realiza din meniul File si optiunea Rename.

***Stergerea logica a unui dosar sau fisier. Pentru a sterge un dosar sau un fisier exista trei modalitati:

- Cu obiectul X de pe bara de instrumente a ferestrei (realizata cu optiunea VIEW/Taskbar), dupa ce în prealabil am selectat fisierul sau dosarul ce se doreste a fi sters.

- Cu optiunea Delete din meniul File .- Sau executând clic dreapta pe pictograma fisierului sau dosarului si din meniul de

comenzi rapide aparut selectam comanda Delete.

08-02-2002

Lecţia 16* Cautarea unui dosar sau fisier.

În WINDOWS pentru a gasi un dosar sau fisier efectuam urmatorii pasi:Selectam meniul Start, pozitionam indicatorul mouselui pe optiunea FIND de unde alegem optiunea Files or Folders, pe ecran se va deschide fereastra FIND: ALL FILES, care are trei etichete: - Name& Location; Aici putem trece numele si sau extensia fisierului cautat(tot aici putem folosi si caractere * . ?).în caseta de text Name. De asemenea în caseta de text Look in putem selecta unitatea de disc în care se va realiza cautarea, tot aici se afla si comanda comutator care include si subfolders cea ce determina si cautarea în subfolderele unitati de disc selectate. - Date Modified: Aici putem trece data ultimei modificari a fisierului în cazul în care nu stim numele. De asemenea ni se permite cautarea pe o anumita perioada caracteristica prin selectarea optiunii Betweon, stabilirea unei perioade fixe în luni, cu

18

Page 19: Initiere in utilizarea calculatorului

optiunea Druing the previous , cautarea unor fisiere si dosare modificate într-o perioada masurata în zile. -Advacend; Aici putem trece felul de fisier, marimea lui sau o fraza ori un cuvânt din continutul acelui fisier, aceasta în cazul în care nu stim nici numele, nici data cresrii sau modificarii. În caseta de text Of.Tipe, selectam tipul de fisier sau dosar pe care îl cautam. În caseta Contaning text introducem, numele, un cuvânt, o fraza din documentul, fisierul cautat. În caseta Size in putem alege optiunea At loast(cel putin)sau At most(cel mult) si cu ajutorul celor doua sageti stabilim marimea în KB a fisierului sau dosarului cautat.Indiferent de eticheta în care ne aflsm în partea dreapta a ferestrei exista trei butoane: *Find New ;determina începerea cautarii pornind de la conditiile stabilite de cele

trei etichete. *Stop; Determina oprirea cautarii în curs. *New Search; Determina începerea unei noi cautari cu posibilitatea de introducere a

unei noi conditii.***Determinarea spatiului liber pe disc.

Pentru a vedea cât spatiu liber mai avem pe unitatea de disc sau discheta procedam astfel:Dublu clic pe pictograma My Computer, din fereastra aparuta, clic stânga pe directorul C: clic dreapta pe directorul C: si din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea Properties, pe ecran va apare o caseta de dialog cu doua etichete: - Eticheta General, determina afisarea sub forma grafica (desen) procentul de acoperire al discului (culoarea albastra semnifica spatiul ocupat pe disc, iar culoarea violet spatiul liber pe disc). - Eticheta Tools; Ofera posibilitatea utilizarii unor programe, fie pentru a repara eventualele stricaciuni pe unitatile de disc precum si mentinerea informatiilor de pe ele.

09-02-2002

Lecţia 17

*** SCAN DISKEste un program oferit de WINDOWS, care verifica integritatea fizica si logica a unitatilor de disk pe care le avem la dispozitie. În primul rând în Scan disk putem selecta unitatea de disc pe care o vom cerceta fie selectam discheta fie selectam Hard Discul. În cadrul Hard Discului exista doua nivele de testare incluse în subfereastra Type of test:*Standard; determina realizarea unei verificari numai la nivel logic si anume, rezumându-se numai la scanarea programelor (Soft) aflate pe unitatile de disc în vederea gasiri unor erori de scriere.

*Tharough; determina realizarea unui test complet care include atât verificarea laturi logice(programele), cât si a laturi fizice prin verificarea fiecarui sector de memorie ocupat sau neocupat. Când optiunea Tharough este selectata, în partea dreapta o fereastra devine activa comanda options care ne permite stabilirea unor optiuni legate de scanarea numai a zonei în care se afla informatia obisnuita sau scanarea zonei cu informatia de sistem.

*Comanda comutator Automatically fix errors , ofera libertate calculatorului de a alege cele mai bune solutii pentru repararea problemelor aparute în procesul de scanare.Indiferent de optiunea selectata, în partea dreapta inferioara a ferestrei avem trei butoane:

19

Page 20: Initiere in utilizarea calculatorului

*Butonul Start ; determina începerea procesului de scanare luând în considerare optiunile selectate de utilizator.

*Butonul Close/Cancel; determina închiderea ferestrei scan disc când procesul de scanare nu a început, sau oprirea procesului de scanare aflat în curs de realizare. *Butonul Advacend; ofera optiuni avansate despre operatiile de scanare propriu-

zise.***Formatarea unei dischete.

Pentru formatarea unei dischete efectuam urmatorii pasi:În fereastra My Computer sau în penelul All folders executam clic cu butonul drept

al mouselui pe pictograma unitati de discheta, pe ecran va apare un meniu de comenzi rapide din care selectam optiunea Format…; În caseta de dialog format avem urmatoarele optiuni:

Selectam marimea la care va fi formatata discheta din caseta Capacity cu optiunea dorita din cele doua existente.În subfereastra format apar optiunile:

*Quik; daca dorim sa realizam o formatare rapida (aceasta optiune de formatare se realizeaza pentru dischete care au mai fost formatate în perioada anterioara).

*Full; aceasta optiune se foloseste atunci când dorim sa realizam o formatare completa(stergere si reparare).Acest tip formatare se foloseste pentru o discheta noua, neformatata sau pentru una presupusa a fi defecta.

*Copy sistem files only; aceasta optiune se selecteaza în cazul în care dorim doar sa copiem fisierele sistem pe discheta fara sa o formatam.Optional în caseta de text Label introducem sau nu eticheta sau numele dischetei.În partea inferioara a ecranului exista trei comenzi comutator:

*No label; determina ca sistemul sa nu permita utilizatorului sa introduca o eticheta dupa operatia de formatare.

*Display summary when finished; când este selectata aceasta optiune determina la sfârsitul operatiei de formatare, aparitia unei ferestre cu starea memoriei unitati de disc formatate.

*Copy sistem files; atunci când este selectata determina copierea fisierelor sistem pe discheta care a fost formatata în oricare dintre variantele disponibile.

*** Etichetarea unei dischete.Daca dorim sa aplicam o eticheta unei dischete deja formatate(sau a unui Hard disc) ori sa schimbam eticheta executam urmatorii pasi:

Executam clic cu butonul drept al mouselui pe pictograma dischetei sau HDD din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea Propertis. În eticheta General exista caseta de text Label unde putem introduce sau modifica numele existent.

10-02-2002

Lecţia 18

***Copierea unui dosar sau a unui fisier în WINDOWSPentru a copia un fisier sau un dosar în sistemul de operare WINDOWS parcurgem urmatoarele etape:

Varianta 1.

20

Page 21: Initiere in utilizarea calculatorului

*Efectuam clic stânga, clic dreapta pe fisierul sau dosarul pe care dorim sa-l copiem sau sa-l mutam(adica sursa) si din meniul de comenzi rapide aparut selectam, Copy daca dorim sa copiem, si Cut daca dorim sa mutam. Odata ce am stabilit sursa, în continuare cautam unitatea de destinatie fisierul sau dosarul unde dorim sa le copiem efectuam clic dreapta, clic stânga pe ele si din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea Paste, iar calculatorul va efectua copierea dorita. Daca dorim ca fisierul sau dosarul nostru sa fie trimis pe o discheta, din meniul de comenzi rapide aparut la stabilirea unitatii sursa, selectam optiunea Send to…iar apoi din My computer selectam unitatea de destinatie adica discheta care este reprezentata prin 3.1/2 Flopy A

Varianta 2.*Efectuam clic dreapta si mentinem apasat butonul mouselui pe fisierul sau dosarul

dorit si tinând apasat mutam sursa în unitatea de destinatie eliberând butonul mouselui se va deschide un meniu de comenzi rapide de unde vom selecta MOVE HERE daca dorim sa mutam si COPY HERE daca dorim sa copiem.Toate aceste operatii (cut, copy, paste)se pot reliza si folosind butoanele de pe bara de instrumente, în prealabil însa trebuie selectat fisierul sau dosarul dorit.

***Copierea unei dischete.Daca avem o discheta careia dorim sa-i facem o copie pe o alta discheta introducem discheta pe care vrem sa o copiem(sursa) în unitatea de discheta, executam clic cu butonul dreapta al mouseului pe pictograma unitatii de discheta si din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea COPY DISK. Caseta de dialog aparuta are doua subfoldere.

*COPY FROM:- reprezinta discheta de unde vom copia informatia dorita.*COPY TO:- reprezinta discheta destinatie unde vom copia informatiile dorite.

Selectând în ambele subferestre unitatea de discheta apasam butonul start. Sistemul Windows va începe sa citeasca pe discheta sursa, iar când vi se va cere de catre calculator, veti scoate discheta sursa si veti introduce discheta destinatie, actionând optiunea OK, se va copia automat continutul dischetei sursa.

***Capturarea unei imagini cu PRINT SCREEN(se afla pe tastatura deasupra tastei Insert, lânga tasta ROLLEN).Prin actionarea tastei PRINT SCREEN calculatorul va trimite la imprimanta, pentru tiparire imaginile ecranului(în momentul apasari tastei).

***RECICLE BIN.Fisierele, dosarele, aplicatiile sau programele pe care le stergeti în Windows vor fi stocate temporar în R.B.(cosul de gunoi reciclabil). De aici putem sa recuperam orice am sters în prealabil(sau din greseala) sau putem s-a stergem definitiv.

--Recuperarea din R.B.Pentru a recupera din R.B. informatii efectuam urmatorii pasi:Efectuam dublu clic pe pictograma R.B. de pe desktop, pentru a deschide fereastra respectiva, executam clic pe ce dorim sa recuperam pentru al selecta(daca dorim sa selectam mai multe fisiere folosim tastele de selectie multipla CRTL si SIFT).Executam clic pe meniul FILE din fereastra R.B. pentru a deschide acel meniu si selectam optiunea RESTORE. Windows va introduce optiunile selectate exact în locul de unde au fost sterse.Dublu Clic- Recicle Byn- Clic- Doc. Recuperat- FILE- RESTORE.

--Eliminarea din R.B.Avem doua posibilitati:

21

Page 22: Initiere in utilizarea calculatorului

1) Executam clic cu butonul al mouselui pe pictograma R.B. si din meniul de comenzi rapide aparut selectam EMPTY RECICLE BIN care va sterge toate documentele dupa ce în prealabil veti mai fi întrebat o data si vom selecta optiunea YES din fereastra de comenzi aparuta, iar pictograma R.B. aparuta va deveni un cos

de gunoi gol. 2) Dublu clic pe pictograma R.B. si din meniul FILE selectionam optiunea EMPTY R.B.

Daca efectuam clic dreapta pe R.B. de pe desktop si din meniul de comenzi rapide aparut selectam optiunea PROPERTIES pe ecran va apare o caseta de dialog cu optiunile:

**GLOBAL; *Comanda comutator DO NOT MOVE………daca este selectata determina ca toate

documentele sterse sa nu mai fie trimise în R.B. si sa fie sterse direct.*Comanda comutator Maximum SIZE…..determina cota procentuala din Hard Disk

care este oprita de Windows pentru documente din R.B.*Comanda comutator DISPLEY DELETE….determina aparitia ferestrei de confirmare

atunci când dorim sa stergem unul sau mai multe documente din R.B. ***(C:).

Ofera informatii în cifre cu privire la spatiul total al Hard Disk, si spatiul oferit documentelor din R.B.

13-02-2002

Lecţia 19

***Creare SHORTCUT din WINDOWS EXPLORER.Pentru a crea Shortcut din W. E., efectuam urmatorii pasi:Executam clic dreapta pe dosarul sau fisierul caruia dorim sa-i cream o scurtatura, pe ecran va apare un meniu de comenzi rapide din care selectam optiunea Creare ShortcutCalculatorul va crea o scurtatura dosarului sau fisierului selectat pe care o va pune în interiorul dosarului unde se afla originalul.

***My Coomputer.Este util atunci când doriti sa aruncati o scurta privire asupra unei anumite unitati de disc sau unui anumit dosar.Se gaseste pe Desktop si alaturi de Recycle Bin sunt singurele pictograme care vor aparea pe Desktop tot timpul.În cadrul ferestrei My Computer exista cel putin patru pictograme:C: =HDD. 3 1/2Flopy A =discheta. Printers = imprimanta. Control Panel = **CONTROL PANEL.Pentru a accesa Control Panel exista doua posibilitati:Efectuam dublu clic pe pictograma My Computer si apoi dublu clic pe Control Panel.Efectuam clic pe meniul Start si pozitionam cursorul pe optiunea Seting selectam Control Panel. În fereastra Control Panel avem posibilitatea sa modificam aproape orice dorim.Aici există pictograme care ne dau posibilitatea să modificăm :data şi ora să instalăm noi componente, HARDWARE şi să modificăm parametrii Desktopului e.t.c.

**Modificarea parametrilor Mouselui.Pentru a modifica parametrii mouselui deschidem Control Panel şi selectăm caseta de dialog MOUSE. Caseta Mouse Properties are patru etichete:

22

Page 23: Initiere in utilizarea calculatorului

*Buttons; ne oferă posibilitatea să schimbăm rolul butonului mouselui, inversând rolul acsetora (stânga să devină dreapta şi invers), precum şi modificarea vitezei de realizare a dublu clic.

*Pointers; ne oferă posibilitatea să schimbăm felul de prezentare al indicatorului mouselui pentru toate operaţiile.

*Motion; ne oferă posibilitatea de a mări sau micşora viteza cu care se mişcă mousul, precum şi posibilitatea de a ataşa mouselui urme şi diferite lungimi pentru al putea localiza mai repede pe ecran.

*General; în această etichetă putem instala un nou mous, executând clic pe butonul Change ne putem alege din lista de tipuri şi producători oferite de Windows.

**Modificarea parametrilor tastaturii;Pentru a modifica parametri tastaturii intrăm în Control Panel şi executăm dublu clic pe pictograma KEYBOARD, care la rândul ei are trei etichete;

*Speed; vă oferă posibilitatea să modificaţi timpul de întârziere, rata de repetiţie şi frecvenţă de pâlpâire a cursorului.

*Language; vă oferă posibilitatea să schimbaţi limbajul folosit de tastatură.*General; ne oferă posibilitatea să instalăm o nouă tastatură.

14-02-2002

Lecţia 20

**Asocierea de sunete pentru evenimentele din sistem.Pentru a asocia sunete diferitelor evenimente deschidem Control Panel şi de aici deschidem caseta de dialog SOUNDS , de unde efectuăm următori paşi:Selectaţi o schemă de sunet din cadrul casetei de text Schems şi o asociem cu un eveniment din caseta EVENTS, iar pentru al pune în aplicaţie selectăm Aplli. Pentru a asculta o monstră de sunet asociată cu un eveniment efectuăm clic pe butonul Preview.

**Instalarea şi dezinstalarea programelor.ADD/REMOVE PROGRAMS.Pentru a instala sau dezinstala programe sau pentru a crea un disc sistem deschidem Control Panel şi de aici caseta de dialog ADD/REMOVE PROGRAMS, unde există trei etichete:

-Install/Uninstall; vă oferă posibilitatea să instalaţi şi să dezinstalaţi Programe. În caseta de dialog ADD/REMOVE PROGRAMS , în cadrul etichetei Install/Uninstall, anumite programe sunt înserate automat în lista Uninstall atunci când instalaţi un program. * Pentru instalarea unui program efectuăm clic pe butonul Install din dreapta ferestrei , pe ecran va fi afişată o casetă de dialog în care vi se cere să introduceţi discheta sau discul CD cu programul care doriţi să-l instalaţi , iar apoi clic pe butonul NEXT.Sistemul Windows va căuta programul de instalare şi vă va anunţa când îl va găsi, după care efectuăm clic pe butonul FINIS pentru a lansa programul de instalare.

*Pentru a dezinstala un program din această listă efectuăm clic pe acel program şi selectăm opţiunea ADD/REMOVE din partea dreaptă, de jos a ferestrei Install. Dacă dorim să dezinstalăm o aplicaţie Windows care nu se găseşte în acea listă apelăm la ajutorul instrumentelor din My Computer şi Windows Explorer parcurgând dosarul acelui program de pe Hard Disk, de asemeni putem căuta şi în meniul Start, unde în submeniul acelui

23

Page 24: Initiere in utilizarea calculatorului

program uneori acolo există o comandă Uninstall pe care o putem rula sau lansa în execuţie. Dacă nu există această comandă nicăieri, ultima soluţie este să ştergeţi manual acel program de pe Hard Disk.

***Windows SetupVă oferă posibilitatea să adăugaţi sau să eliminaţi componente Windows. În cadrul acestei etichete există o listă cu componente sau aplicaţiiWindows grupate pe categorii.Selectăm o anumită aplicaţie şi pentru ai vedea componentele executăm clic pe butonul Details.Selectăm componentele pe care ni le dorim pentru instalare sau dezinstalare executând clic pe caseta de validare din stânga fiecărei opţiuni(dacă este selectată semnul de validare va dispărea şi componenta va fi dezactivată, iar dacă nu este selectată şi executăm clic ea va fi marcată şi se va instala.În cazul în care instalaţi componente Windows vi se va cere fie CD , fie discheta unde se află KITul de instalare al sistemuliWindows, după ce am introdus discheta sau CD executăm clic pe OK.

*Startup Disk.Ne oferă posibilitatea să creăm o dischetă de încărcare. În cadrul acestei etichete există un singur buton Creat Disk..(comandă cu elipsă).Pentru a încărca o dischetă de încărcare executăm clic pe opţiunea Creat Disk şi atunci când ni se va cere vom introduce discheta în unitate şi vom efectua clic pe butonul OK.

15-02-2002

Lecţia 21

***Instalarea şi configurarea IMPRIMANTEI.Există trei tipuri de imprimante:

-Imprimantă matricială sau cu ace.-Imprimantă cu jet de cerneală.-Imprimante laser.

Pentru a instala o imprimantă deschidem Control Panel şi apoi efectuăm dublu clic pe pictograma Printers, din dosarul Printers executăm dublu clic pe pictograma ADD.Printer şi se va deschide o casetă de dialog în care executăm clic pe butonul NEXT. În caseta apărută avem două subferestre de dialog Manufactures şi Printers.*Manufactures, aici se află denumirile mai multor producători de imprimante, iar Printers sunt afişate modelele de imprimante produse de producătorul selectat în subfereastra Manufactures. După ce am selectat modelul imprimantei şi producătorul apăsăm tasta NEXT. {În cazul în care modelul imprimantei nu există în această listă, atunci efectuăm clic pe butonul Have Disk , iar acesta va determina căutarea de către utilizator a fişierelor de instalare a imprimantei(se specifică CD-ul sau discheta de instalare)}.După clic pe NEXT se va deschide o casetă de dialog din care selectăm o altă listă cu portul de imprimantă de unde alegem numele imprimantei personale pe care îl vom însera în această casetă, după care apăsăm butonul NEXT, iar dacă dorim sau nu să imprimăm o pagină de verificare apoi executăm clic pe butonul Finiş. În caseta Printers va apare numele pictogramei imprimantei instalate.

***Configurarea Imprimantei.

24

Page 25: Initiere in utilizarea calculatorului

În dosarul Printers executăm dublu clic pe pictograma imprimantei instalate. Din meniul Printers selectăm opţiunea Properties şi pe ecran va apare o casetă de dialog cu şapte etichete:

*General; ne oferă posibilitatea să introducem un comentariu precum şi să selectăm o pagină de separae(opţional). Pentru a fi sigur că imprimanta funcţionează corect executăm clic pe butonul Print Test Page, calculatorul imprimă o pagină test.

*Details; vă oferă posibilitatea să configuraţi parametrii portului precum şi cei referitori la timpul de expirare.

*Paper: ne oferă posibilitatea să stabilim dimensiunea foii de hârtie, orientarea foii, sursa de alimentare precum şi numărul de copii realizat.

*Graphics; ni se oferă posibilitatea să configuraţi calităţile imprimantei, imaginilor grafice(rezoluţia imprimantei), nivelul de aproximare al colorilor, intensitatea nuanţelor de gri şi în cazul unor imprimante, modul grafic folosit.

*Device Opţions; ne oferă posibilitatea să definim opţional adiţionale pentru dispozitive.

*Fonts; ne oferă posibilitatea să configurăm fonturile, care reprezintă CORPUL LITERELOR. În cazul în care pe calculator există mai multe tipuri de fonturi va fi ales cel în care este imprimat documentul. Dacă în calculator există mai multe tipuri de imprimante instalate, la instalarea fiecărui nou tip, ni se va oferi opţiunea de a alege imprimanta de serviciu(imprimanta folosită la tipărirea documentelor).

***MS DOS PROMPT.MS DOS şi WINDOWS sunt două sisteme de operare care pot lucra separat unul de celălalt. Windows ne oferă posibilitatea să lucrăm în MS DOS fără să părăsim mediul Windows. Pentru acest lucru deschidem meniul Start şi alegem opţiunea Programs apoi clic pe opţiunea MS DOS PROMPT, pe ecran va apărea o fereastră în care rulează MS DOS-ul. Această fereastră poate ocupa toată suprafaţa ecranului. Pentru a părăsi această fereastră să ne întoarcem în Windows tastăm EXIT şi apoi tasta Enter.

16-02-2002

Lecţia 22***POINT

Aplicaţia Point(pictează) ne oferă posibilitatea să creăm, să modificăm şi să salvăm fişiere cu imaginile tip Bitmap(definită prin puncte) sau să creăm o schiţă simplă pe care o folosim într-o scrisoare sau un raport. Pentru a ajunge în Point efectuăm din meniul Start → Programs → Accesories → Paint.În tabelul de mai jos sunt descrise instrumentele de desenat:

*Free For Select(selecţie forme neregulate)= Selectează o zonă neregulată a desenului pentru a fi copiată , mutată sau modificată*Eraser(gumă) = Şterge culoarea de fond, text sau linii.*Pick Color(selecţie culoare) = Selectează din paleta de culoare, o culoare ce va fi folosită pentru a desena.*Pencil(creion) = Desenează linii neregulate(forme libere)*Airbrush(pulverizator) = Pulverizează culori în stropi(puncte de culoare) *Line(linie) = desenează linii drepte.

25

Page 26: Initiere in utilizarea calculatorului

*Rectangle(dreptunghi) = Desenează dreptunghiuri cu colţuri drepte (dacă apăsăm tasta Shift obţinem un pătrat cu colţuri drepte).*Elipse(elipsă) = Desenează elipse şi (cerc cu tasta Shift apăsată)

*Select(selecţie) = Selectează o zonă dreptunghiulară din desen pentru copiere, mutare sau modificare ulterioară.*Fill With Color(umplere) = Umple o zonă închisă cu culoarea selectată.*Magnifier(lupă) = Permite o vizualizare de aproape a desenului.*Brush(pensulă) = Desenează.*Text(text) = Permite introducerea literelor sau caracterelor*Curve(curbă) =Desenează linii curbe.*Polygon(poligon) = Desenează forme poligonale cu linii drepte.*Rounded Rectangle(dreptunghi rotunjit)= Desenează forme rotunjite(cu ajutorul Shift)

***WORD PADPentru a ajunge în programul Word Pad efectuăm clic pe meniul Start → Programs → Accesories → Word Pad Aplicaţia Word Pad este un adevărat procesor de text care poate aplica formatări caracterelor şi paginilor. Această aplicaţie salvează fişierele sale într-un format ce poate fi înţeles de programele Word şi Windows. În tabelul de mai jos prezentăm o parte din instrumentele Word Pad:New(crtl + n) = Creează un document nou. Open(crtl+ o) = Deschide o listă cu documente create în Word Pad pe care le poate Deschide.Save(crtl+ s) = Salvează fişierele la care lucraţi (fiecare are un nume)Save As… =Salvează fişiere la care lucraţi, permiţând să-i modificăm numelePrint(crtl+ p) =Tipăreşte documentul curent la imprimanta implicită.Print Preview = Vizualizează documentul înaintea trimiteri la imprimare.Page Setup.. = Permite stabilirea fontului pagini.Font = Schimbă corpul literelor(dacă avem o zonă selectată schimbă corpul de literă al întregului text selectat.Font Size = Permite mărirea corpului de literă şi schimbă într-un text selectatB(bold) = Scrie caracterele(literelor cifrelor) îngroşat.∕ (italic) = Scrie caracterele aplecate în partea dreaptăU(underline) = Scrie caracterele subliniate.Color(color) = Schimbă culoarea caracterelor.

17-02-2002

Lecţia 23

***MICROSOFT WORDEste un editor de texte cu ajutorul căruia putem crea nu numai simple pagini, un text dar şi adevărate documente, rapoarte în care putem ingera şi imagini, desene şi grafice.Pentru a accesa programul Word efectuăm următorii paşi:START→PROGRAMS→ACCESSORIES→MICROSOFT WORD.În unele cazuri din meniul programs selectăm Microsoft Office şi apoi Microsoft Word.

26

Page 27: Initiere in utilizarea calculatorului

**Meniurile Programului WORD.Bara de meniuri a programului Word conţine nouă meniuri: File; Edit; View; Insert; Format; Tols; Table; Windows şi Help.

**Meniul File conţine comenzi legate de fişiere.*New (Crtl+N) = Creează un document nou.*Open (Crtl+O) = Deschide o casetă de dialog care conţine fişierele de tip. Doc. existente în dosarul selectat, modificând dosarul curent se va actualiza automat conţinutul său. Deschideţi dosarul dorit , şi selectaţi fişierul pe care doriţi să-l deschideţi după care apăsa-ţi butonul Open. Documentul respectiv va fi deschis şi-l puteţi modifica sau completa.*Close (Delete) = Închide documentul deschis în cazul în care aveţi mai multe documente deschise şi va închide numai documentul activ.*Save (Crtl+S) = Salvează modificările făcute în documentul curent, de la ultima salvare În cazul în care este un document nou pe ecran va apare o casetă de dialog în care ni se va cere să introducem numele.*Save As.. = Salvează documentul activ deschizând o casetă de dialog în care putem modifica numele fişierului nostru(poate fi folosită numai pentru documentul care a fost creat anterior)*Page Setup… = Vă oferă posibilitatea să stabiliţi caracteristicile pagini(dimensiunile pagini, distanţa faţă de margini, tipul de hârtie, sursa de hârtie şi modul de aranjare al pagini).*Print Previw = Ne arată cum va arăta documentul activ înaintea imprimări.*Print(Crtl+P) = Deschide o casetă de dialog în care se specifică tipul imprimantei, numărul de pagini, numărul de copii, e.t.c.* Send to = Trimite documentul curent către Fax, Internet şi alte locaţii.

*Properties = Oferă proprietăţile documentului curent(numele documentului, mărimea, data şi ora creări, atributul documentului, numărul de pagini, paragrafe, cuvinte).*Numărul ultimelor patru documente cu care am lucrat.1.Doc.12.Doc.23.Doc.34.Doc.4executând clic pe una din aceste opţiuni se va deschide documentul în dreptul căruia aţi executat clic.*Exit = Iese din programul Word

***Meniul EDIT Conţine comenzi legate de lucrul cu textul din document.*Undo(Crtl+Z) = Anulează acţiunea pe care aţi realizato anterior.*Repeat(Crtl+Y)= Reface acţiunea realizată anterior.*Cut(Crtl+X) = Decupează zona selectată şi o păstrează în memorie(CLIPBOARD) pentru a o muta în altă parte.*Copy(Crtl+C) = Copiază zona selectată în(CLIPBOARD)în vederea copieri în altă parte.*Paste(Crtl+V) = Lipeşte cea ce aţi păstrat ultima dată în CLIPBOARD în locul unde

27

Page 28: Initiere in utilizarea calculatorului

se află cursorul.*Clear(Delete) = Şterge zona selectată.*Select All(Crtl+A)= Selectează întregul document activ.*Fiind(Crtl+F) = Caută caractere sau grupuri de caractere, cuvinte, nume e.t.c. în interiorul documentului activ*Replace(Crtl+H)= Deschide o casetă de dialog în care scriem un text în caseta de dialog Fiind With, care există în documentul activ şi pe care dorim să-l înlocuim. Şi un alt text pe care îl vom scrie în caseta de dialog Replace With care va înlocui textul scris în caseta Find With şi în documentul dorit. Executăm clic pe butonul Find Next pentru a găsi textul pe care doriţi să-l înlocuiţi, dacă doriţi să-l înlocuiţi clic pe Replace.*Go To(Crtl+G) = Realizează deplasarea în interiorul documentului activ (în interiorul documentului se mai deplasează şi cu mousul pe bara de derulare fie cu ajutorul tastelor PG UP şi PG DOWN.

18-02-2002

Lecţia 24

***Meniul VIEW.Conţine comenzi referitoare la modurile de afişare, şi instrumentele cu care lucraţi.

*Normal = Este tipul de vizualizare în care se poate vedea textul propriu-zis, precum şi formatarea paragrafelor.

*Onlyne = Organizează ideile şi structurează documentul.*Page Layont = Arată aranjarea în pagină a textului şi a grafici în timpul

editări unui text*Master Document = Combină subdocumentele prin înserarea lor într-un

document principal.*Toolbars = Deschide un submeniu din care putem adăuga sau şterge bare

de instrumente cu care dorim să lucrăm.*Ruler(riglă)= Afişează rigla zonei de lucru.*Header and Foter = Adaugă şi modifică rapid textul care apare în partea

superioară a pagini(antet) precum şi subsolul pagini.*Footnater = Creează un alt tip de text ce poate apărea la baza unei pagini ”Notă

de subsol” prin care se poate face o trimitere suplimentară în cadrul unui document.

*Full Screen = Afişează foaia de lucru pe întreg ecranul monitorului pentru o vizualizare mai bună a conţinutului său.

*Zoom… = Stabileşte scara de vizualizare a foi de lucru pe ecran.**Meniul INSERT .

Conţine comenzi referitoare la înserarea(introducerea)în cadrul documentului.*Break… = Înserează salt la o nouă pagină.*Page_Numbers = Introduce numărul de pagini foilor din document.*Date and Time = Înserează data şi timpul curent în document, în locul unde se

28

Page 29: Initiere in utilizarea calculatorului

află cursorul.*Field = Înserează câmpuri de natură diferită.*Auto Text = Permite introducerea unor formule clasice de corespondenţă în

documentul nostru.*Coption = Poziţionează numărul şi denumirea unei figuri tabel în funcţie de

preferinţele utilizatorului.*Simbol = Adaugă în document caractere specifice.*Cross Refference = Permite adăugarea unor referinţe documentelor.*Index and Tables..= Permite crearea tabelelor de cuprins precum şi a tabelelor index.*Picture = Permite înserarea unei imagini (picturi sau desen) în foaia de lucru.*Object = Înserează un obiect în locul în care se află cursorul.***Meniul FORMAT.

Conţine comenzi referitoare la formatare precum şi la stabilirea formatelor.*Font… = Modifică forma şi mărimea caracterelor.*Paragraph =Analizează textul unui paragraf

--Align Left – aliniază textul la stânga. --Center - centrează textul selectat(în special la titlu) --Align Right-aliniază textul în partea dreaptă a pagini. --Justify -plasează centrul stânga-dreapta

*Tols = Stabileşte modelul şi lungimea liniilor sau spaţiilor pe care o imprimă în document tasta TAB, atunci când este apăsată.

*Bullets and Numbering = Permite introducerea unei liste numerotate în cadrul documentului pentru a scoate în evidenţă diferite aspecte (opţiunea Numbering). Dacă în cadrul listei nu este necesar să se respecte o anumită ordine, numerele pot fi înlocuite cu diferite marcaje(Bullets).

*Birders and Shoding = Încadrează textul într-un chenar şi aplică diverse opţiuni prestabilite, referitoare la acest chenar.

*Columns … = Oferă posibilitatea introduceri de coloane în interiorul documentului şi prezintă opţiuni speciale pentru formatarea pentru formatarea coloanelor cum ar fi numărul de coloane înserarea de

linii verticale de coloană, coloane la lăţimi diferite. *Change Case… = Determină modificarea mărimi caracterelor(le transformă

din litere mari în litere mici şi invers) *Auto Format… =Când această opţiune este selectată programul Word va

face formatarea în locul utilizatorului.*Style = Imprimă paragrafului un anumit stil şi defineşte

caracteristicile stilului utilizat.

19-02-2002

Lecţia 25

***Meniul TOOLS.(instrumente).

29

Page 30: Initiere in utilizarea calculatorului

Conţine comenzi utilitare.*Spelling and Gramar F7(corectare ortografică şi gramaticală).

Oferă posibilitatea depistării de cuvinte ortografiate greşit sau necunoscute precum şi propoziţiile care conţin posibile greşeli gramaticale.*Language (limbă).

Oferă alternative pentru cuvinte sau expresii precum şi folosirea unui alt limbaj(caractere speciale).

*Word Count (contor de cuvinte).Oferă informaţii referitoare la numărul de pagini redactate, numărul de cuvinte

utilizate, numărul de paragrafe şi linii existente precum şi existenţa unor antete &subsol.*Auto corect(auto corecţie).

Stabileşte parametrii pentru auto corectarea documentului după un set de reguli,prestabilite.

*Envelopes and Lables..(plicuri şi etichete).Facilitează completarea şi tipărirea de plicuri pe baza informaţiei (document).

*Macro..(macrocomandă).Un macro este o secvenţă de comenzi pe care putem să le executăm automat înmod repetat.

*Protect Document. (protejare document).Protejează documentul pentru marcaje de revizuire comentarii sau înregistrareşi opţional se poate stabili o parolă.

*Customize.(particularizare).Permite personalizarea ferestrei Word.

*Options.(opţiuni).Stabileşte parametrii optimi pentru vizualizarea, editarea, salvarea şi verificareaortografică şi gramaticală a documentului.***Meniul TABLE(tabel)Conţine comenzi referitoare la tabele.

*Drow Table(desenare tabel).Activează bara de instrumente pentru realizarea de tabele.

*Insert Table(înserare tabel).Înserează un tabel cu numărul de linii şi de coloane specificate de utilizator.

*Delet Cells.(ştergere)Determină ştergerea unui tabel, unei linii, unei coloane şi a unei celule.

*Insert Rows.Determină introducerea de acolo unde se află cursorul.

*Split Cells (scindare celule)Determină scindarea unei celule în mai multe subcelule.

*Select Row(selectare linie).Selectează linia în care se află cursorul.

*Select Column(selectare coloană).Selectează întreaga coloană în care se află cursorul.

*Select Table(selectare tabel).Selectează întregul tabel.

*Table Auto Format.

30

Page 31: Initiere in utilizarea calculatorului

Transformă un tabel normal într-un tabel special cu anumite caracteristici aparte.*Cell Height and Width.

Specifică lăţimea unei coloane şi lungimea unei linii precum şi alinierea tabelului.*Hedinh..

Repetă partea superioară a tabelului care conţine denumirea coloanelor în cazul încare tabelul încape pe mai multe pagini.

*Sort..Sortează datele după o anumită cheie.

*Formula…Efectuează anumite operaţii aritmetice.

*Split Table.Scindează tabelul(este necesar să fie prezent cursorul în tabel)

*Hide Gridlens.Ascunde sau arată chenarul unui tabel(în cazul în care există)

20-02-2002

Lecţia 26

***Meniul WINDOWS(ferestre).Conţine comenzi legate de ferestre.

*New Windows = Deschide o nouă fereastră.*Arrange All = Aranjează ferestrele.*Split = Împarte foaia de lucru în zone distincte astfel putem vizualiza simultan două sau mai multe zone ale foii de lucru.***Meniul HELP(ajutor).

Oferă comenzi ajutătoare pentru Microsoft WORD.*Contents add Index = Oferă informaţii ajutătoare despre categoriile generale de ajutor precum şi despre categorii speciale.*What’s This ? (Shift+F1) = Atunci când selectăm această opţiune cursorul obişnuit al mouselui se modifică în ↑?. Dacă selectăm orice instrument, meniu,porţiune de text, vom obţine o casetă de text cu informaţii ajutătoare despretextul selectat(în limba engleză)*About Microsoft WORD.Oferă informaţii despre cei ce realizează M.W, date despre sistemul D-vs. E.t.c.21-02-2002

Lectia27

***Microsoft EXCELEste un procesor de calcul tabelar care pune la dispozitia utilizatorului foi de lucru, diagrame, operatii cu baze de date precum si posibilitati de progamare a aplicatiilor.Pentru a insera un sir in Excel efectuam urmatorii pasi:

*Clic dreapta pe celula sursa, in partea dreapta jos a ei, mentinind apasat butonul mouselui tragem cursorul pana la celula destinatie si eliberand butonul mouselui v-a aparea

31

Page 32: Initiere in utilizarea calculatorului

o caseta de comenzi rapide de unde selectam optiunea Series, din caseta aparuta selectam optiunea Step Value, iar apoi introducem rata de crestere a sirului. Pentru a insera o formula si a o asocia unei celule din bara de formule introducem=urmat de formula sau functia dorita. Pentru a copia si a atribui o formula mai multor celule executam clic stanga in dreapta jos a celulei sursa si tinand apasat selectam celula destinatie, eliberand butonul mouselui, continutul celulelor va fi actualizat.Realizarea unui grafic in Microsoft Excel.

*Selectam cu ajutorul mouselui zona de date care va fi reprezentata grafic.Din meniul Insert selectam optiuneaChart, efectuam clic pe butonul Next, din caseta de dialog aparuta ne alegem tipul si subtipul de grafic dorit,iar clic pe Next si ne alegem modul in care va fi orientat graficul, si iar clic pe Next si din caseta aparuta putem introduce numele graficului, precum si denumirea axelor OX si OY, iar clic pe Next si putem alege locul unde va fi afisat graficul, alaturi de tabelul de origine sau ca un nou document si clic pe Finis, procesul de crestere a graficului va fi terminat si vom putea sa vizualizam graficul in documentul creat.

THE END.

32


Recommended