+ All Categories
Home > Documents > Utilizarea Calculatorului in Terapia

Utilizarea Calculatorului in Terapia

Date post: 07-Nov-2014
Category:
Upload: eugeniatudor4
View: 129 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
psihologie speciala
Popular Tags:
25
UTILIZA UTILIZA REA REA CALCULATORULUI ÎN CALCULATORULUI ÎN TERAPIA TERAPIA DISLALIILOR DISLALIILOR PROFESOR PROFESOR LOGOPED LOGOPED TĂNASE TĂNASE LILIANA LILIANA
Transcript
Page 1: Utilizarea Calculatorului in Terapia

UTILIZAUTILIZAREA REA CALCULATORULUI ÎN CALCULATORULUI ÎN

TERAPIATERAPIADISLALIILORDISLALIILOR

PROFESOR LOGOPED PROFESOR LOGOPED

TĂNASE LILIANATĂNASE LILIANA

ŞCOALA NR. 2 MĂRĂŞEŞTIŞCOALA NR. 2 MĂRĂŞEŞTI

Page 2: Utilizarea Calculatorului in Terapia

AVANTAJELE FOLOSIRII AVANTAJELE FOLOSIRII CALCULATORULUI ÎN TERAPIA CALCULATORULUI ÎN TERAPIA

DISLALIILORDISLALIILOR Oferă informaţii într-un mod distractiv şi

interactiv Timpul de formare a deprinderilor de pronunţie

corectă în silabe, cuvinte şi propoziţii este mult scurtat

Menţine şi dezvoltă atenţia elevilor prin culori şi imagini animate

Învaţă cu mult mai multă plăcere, devin mai perseverenţi şi capătă încredere în forţele proprii

Le permite să exerseze oricât de mult într-un mediu prietenos

Page 3: Utilizarea Calculatorului in Terapia

DEZAVANTAJELE FOLOSIRII DEZAVANTAJELE FOLOSIRII CALCULATORULUI ÎN TERAPIA CALCULATORULUI ÎN TERAPIA

DISLALIILORDISLALIILOR Poate fi folosit doar la grupe mici din câte doi

elevi Nu putem înlocui profesorul cu calculatorul

deoarece acesta nu poate răspunde la întrebările şi neînţelegerile neprevăzute ale elevului

Calculatorul este doar un instrument de optimizare a terapiei logopedice el vine în sprijinul procesului terapeutic

Page 4: Utilizarea Calculatorului in Terapia

FOLOSIM CALCULATORUL ÎN TOATE FOLOSIM CALCULATORUL ÎN TOATE

ETAPELE DE CORECTAREETAPELE DE CORECTARE

Page 5: Utilizarea Calculatorului in Terapia

IMPOSTAREA SUNETULUI CIMPOSTAREA SUNETULUI CCU AJUTORUL IMAGINILOR ANIMATE CU CU AJUTORUL IMAGINILOR ANIMATE CU

SONORSONOR

Page 6: Utilizarea Calculatorului in Terapia
Page 7: Utilizarea Calculatorului in Terapia

DIFERENŢIEREA SUNETELOR R ŞI L DIFERENŢIEREA SUNETELOR R ŞI L

Page 8: Utilizarea Calculatorului in Terapia

DIFERENŢIEREA SUNETELOR C ŞI GDIFERENŢIEREA SUNETELOR C ŞI G

Page 9: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETELOR ÎN CUVINTE ÎN CAZUL CONSOLIDAREA SUNETELOR ÎN CUVINTE ÎN CAZUL UNEI DISLALII POLIMORFE CU AJUTORUL UNEI DISLALII POLIMORFE CU AJUTORUL

IMAGINILOR STATICE ŞI COLORATEIMAGINILOR STATICE ŞI COLORATE

-am respectat principiul de la uşor la greu

-am cautat imagini cât mai reprezentative( să fie usor de recunoscut de copil) din mediul lui cel mai apropiat

- să fie cât mai colorate şi animate pentru a atrage atenţia copilului

Page 10: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREACONSOLIDAREA SUNETULUI S ÎN CUVINTE SUNETULUI S ÎN CUVINTE MONOSILABICE, SUNETUL S ESTE ÎN POZIŢIE MONOSILABICE, SUNETUL S ESTE ÎN POZIŢIE

INIŢIALĂ ŞI FINALĂINIŢIALĂ ŞI FINALĂ

Page 11: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI C ÎN CUVINTE CONSOLIDAREA SUNETULUI C ÎN CUVINTE MONOSILABICE, SUNETUL C SE AFLĂ ÎN MONOSILABICE, SUNETUL C SE AFLĂ ÎN

POZIŢIE INIŢIALĂPOZIŢIE INIŢIALĂ

Page 12: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI CONSOLIDAREA SUNETULUI Ţ ÎN CUVINTE Ţ ÎN CUVINTE MONOSILABICE, SUNETUL Ţ ESTEMONOSILABICE, SUNETUL Ţ ESTE

ÎN POZIŢIE INIŢIALĂ MEDIANĂ ÎN POZIŢIE INIŢIALĂ MEDIANĂ ŞŞI FINALI FINALĂĂ

Page 13: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI R CONSOLIDAREA SUNETULUI R ÎN CUVINTE ÎN CUVINTE MONOSILABICE, SUNETUL R SE AFLĂ ÎN MONOSILABICE, SUNETUL R SE AFLĂ ÎN

POZIŢIE INIŢIALĂ MEDIANĂ POZIŢIE INIŢIALĂ MEDIANĂ ŞŞI FINALI FINALĂĂ

Page 14: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI S CONSOLIDAREA SUNETULUI S ÎN CUVINTE ÎN CUVINTE BISILABICE, SUNETUL S SE AFLĂ ÎN BISILABICE, SUNETUL S SE AFLĂ ÎN

INTERIORUL CUVINTELORINTERIORUL CUVINTELOR

Page 15: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI Z ŞI S ÎN CUVINTE CONSOLIDAREA SUNETULUI Z ŞI S ÎN CUVINTE BISILABICE, SUNETUL Z ŞI S SE AFLĂ ÎN INTERIORUL BISILABICE, SUNETUL Z ŞI S SE AFLĂ ÎN INTERIORUL

CUVINTELORCUVINTELOR

Page 16: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI R ÎN CUVINTE CONSOLIDAREA SUNETULUI R ÎN CUVINTE BISILABICE, SUNETUL R SE AFLĂ ÎN BISILABICE, SUNETUL R SE AFLĂ ÎN

INTERIORUL CUVINTELORINTERIORUL CUVINTELOR

Page 17: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI Ţ ÎN CUVINTE CONSOLIDAREA SUNETULUI Ţ ÎN CUVINTE POLISILABICE, SUNETUL Ţ SE AFLĂ ÎN POLISILABICE, SUNETUL Ţ SE AFLĂ ÎN

INTERIOR ŞI LA FINALINTERIOR ŞI LA FINAL DE CUVÂNTDE CUVÂNT

Page 18: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI G ÎN CUVINTECONSOLIDAREA SUNETULUI G ÎN CUVINTEPOLISILABICE, SUNETUL G SE AFLĂ LA POLISILABICE, SUNETUL G SE AFLĂ LA

ÎNCEPUT ŞI ÎN INTERIORUL CUVÂNTULUIÎNCEPUT ŞI ÎN INTERIORUL CUVÂNTULUI

Page 19: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETULUI Z ÎN CUVINTECONSOLIDAREA SUNETULUI Z ÎN CUVINTEPOLISILABICE, SUNETUL Z SE AFLĂ LA POLISILABICE, SUNETUL Z SE AFLĂ LA

ÎNCEPUT ŞI ÎN INTERIORÎNCEPUT ŞI ÎN INTERIOR

Page 20: Utilizarea Calculatorului in Terapia

DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC CU DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC CU AJUTORUL IMAGINILOR ANIMATEAJUTORUL IMAGINILOR ANIMATE

Page 21: Utilizarea Calculatorului in Terapia

DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC CU DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC CU AJUTORUL IMAGINILOR STATICE ŞI ANIMATEAJUTORUL IMAGINILOR STATICE ŞI ANIMATE

Page 22: Utilizarea Calculatorului in Terapia

DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC CU DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC CU AJUTORUL IMAGINILOR STATICEAJUTORUL IMAGINILOR STATICE

Page 23: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETELOR S, Z, C, R, GCONSOLIDAREA SUNETELOR S, Z, C, R, GÎN PROPOZIŢII SIMPLEÎN PROPOZIŢII SIMPLE

Page 24: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETELOR R, C, S, G,CONSOLIDAREA SUNETELOR R, C, S, G,ÎN PROPOZIŢII SIMPLEÎN PROPOZIŢII SIMPLE

Page 25: Utilizarea Calculatorului in Terapia

CONSOLIDAREA SUNETELOR S, Z, C, G, R ÎN CONSOLIDAREA SUNETELOR S, Z, C, G, R ÎN PROPOZIŢII SIMPLEPROPOZIŢII SIMPLE


Recommended