+ All Categories
Home > Documents > Informare privind actele necesare la încheierea Contractului … documente nec contract.pdfDD- 40;...

Informare privind actele necesare la încheierea Contractului … documente nec contract.pdfDD- 40;...

Date post: 24-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 2 /2
_________________________________________________________________________________________________ DD- 40; Pag. 1/ 2 Informare privind actele necesare la încheierea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Persoane fizice : act de identitate; contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi garanţie bancară; în localităţile din Zona Metropolitană, Tinca şi Beiuş sunt valabile şi adeverinţele eliberate de către Primării; certificat de nomenclatură stradală şi adresă, dacă este cazul; schiţă de defalcare, în cazul imobilelor cu mai multe apartamente; avizul Companiei în cazul branşamentelor/racordurilor noi; orice alte acte care se consideră necesare de către Compania de Apă pentru încheierea contractului. Obs. Actele se vor depune în xerocopii. Persoane juridice : cod unic de înregistrare fiscală (CUI, CIF) ; extras de CF şi contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere ; angajament de plată sau garanţie bancară în cazul chiriaşilor; certificat de nomenclatură stradală şi adresă, dacă este cazul ; avizul Companiei în cazul branşamentelor/racordurilor noi; schiţele reţelelor de apă şi de canalizare, dacă este cazul buletine de verificare metrologică pentru contoarele montate pe sursele proprii,dacă este cazul; notificare de la Administraţia Bazinală de Ape Crişuri Oradea (dacă deţin surse proprii de apă, dacă evacuează apele în emisar, etc); autorizaţie de mediu, dacă este cazul; ştampilă, cont bancar; orice alte acte care se consideră necesare de către Compania de Apă pentru încheierea contractului. Obs. Actele se vor depune în xerocopii. .Asociaţii de Proprietari : delegaţie/împuternicire sau dovada calităţii de reprezentant al Asociaţiei şi o copie a C.I. a reprezentantului; certificat de înregistrare fiscală; sentinţă Civilă sau Încheiere Judecătorească de înfiinţare a Asociaţiei; adresă prin care să comunice pentru fiecare scară de bloc din Asociaţie: adresa, numărul de persoane, suprafaţa construită (amprenta la sol), agenţii economici şi instituţiile publice care Tel : 0040 259 436 909 Fax : 0040 259 432 576 CUI: 54760 J 05 / 14 / 28. 05. 1991 Cont : RO41BRDE050SV03433450500 E-mail: [email protected] Capital social : 12.000.800 RON Website: http://www.apaoradea.ro
Transcript
 • _________________________________________________________________________________________________

  DD- 40; Pag. 1/ 2

  Informare privind actele necesare la încheierea Contractului de

  furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

  � Persoane fizice: • act de identitate; • contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi garanţie

  bancară; în localităţile din Zona Metropolitană, Tinca şi Beiuş sunt valabile şi adeverinţele eliberate de către Primării;

  • certificat de nomenclatură stradală şi adresă, dacă este cazul; • schiţă de defalcare, în cazul imobilelor cu mai multe apartamente;

  • avizul Companiei în cazul branşamentelor/racordurilor noi; • orice alte acte care se consideră necesare de către Compania de Apă pentru încheierea

  contractului.

  Obs. Actele se vor depune în xerocopii.

  � Persoane juridice: • cod unic de înregistrare fiscală (CUI, CIF) ;

  • extras de CF şi contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere ; • angajament de plată sau garanţie bancară în cazul chiriaşilor;

  • certificat de nomenclatură stradală şi adresă, dacă este cazul ; • avizul Companiei în cazul branşamentelor/racordurilor noi; • schiţele reţelelor de apă şi de canalizare, dacă este cazul

  • buletine de verificare metrologică pentru contoarele montate pe sursele proprii,dacă este cazul;

  • notificare de la Administraţia Bazinală de Ape Crişuri Oradea (dacă deţin surse proprii de apă, dacă evacuează apele în emisar, etc);

  • autorizaţie de mediu, dacă este cazul; • ştampilă, cont bancar;

  • orice alte acte care se consideră necesare de către Compania de Apă pentru încheierea contractului.

  Obs. Actele se vor depune în xerocopii.

  � .Asociaţii de Proprietari:

  • delegaţie/împuternicire sau dovada calităţii de reprezentant al Asociaţiei şi o copie a C.I. a reprezentantului;

  • certificat de înregistrare fiscală;

  • sentinţă Civilă sau Încheiere Judecătorească de înfiinţare a Asociaţiei; • adresă prin care să comunice pentru fiecare scară de bloc din Asociaţie: adresa, numărul de

  persoane, suprafaţa construită (amprenta la sol), agenţii economici şi instituţiile publice care

  Tel : 0040 259 436 909

  Fax : 0040 259 432 576

  CUI: 54760

  J 05 / 14 / 28. 05. 1991

  Cont : RO41BRDE050SV03433450500 E-mail: [email protected]

  Capital social : 12.000.800 RON Website: http://www.apaoradea.ro

 • _________________________________________________________________________________________________

  DD- 40; Pag. 2/ 2

  beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza contractului încheiat de Asociaţie.

  • ştampila, cont bancar.

  Obs. Actele se vor depune în xerocopii.


Recommended