+ All Categories
Home > Documents > HG409-2009 eficienta energetica

HG409-2009 eficienta energetica

Date post: 03-Apr-2018
Category:
Upload: mihaivlad22
View: 216 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 32

Transcript
 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  1/32

  P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTEAnul 177 (XXI) Nr. 263 Miercuri, 22 aprilie 2009

  S U M A R

  Nr. Pagina

  HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

  409. Hotrre pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privindeficiena energetic i promovarea utilizrii la consumatoriifinali a surselor regenerabile de energie .................... 2 5

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

  658. Ordin al ministrului ntreprinderilor mici i mijlocii,comerului i mediului de afaceri privind aprobareaRegulamentului de organizare i funcionare alAgeniei pentru Implementarea Proiectelor iProgramelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii ........ 632

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  2/32

  H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E IGUVERNUL ROMNIEI

  H O T R R Epentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 22/2008

  privind eficiena energetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabilede energie

  n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 28 din Ordonana Guvernului nr. 22/2008 privind eficienaenergetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.20092

  Art. 1. Se aprob Normele metodologice de aplicare aOrdonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetici promovarea utilizrii la consumatorii finali a surseloregenerabile de energie, prevzute n anexa care face partentegrant din prezenta hotrre.

  Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri seabrog Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2007 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privindutilizarea eficient a energiei, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2007.

  PRIM-MINISTRUEMIL BOC

  Contrasemneaz:Ministrul economiei,Adriean VideanuViceprim-ministru,

  ministrul administraiei i internelor,Dan Nica

  Ministrul dezvoltrii regionale i locuinei,Vasile Blaga

  Ministrul transporturilor i infrastructurii,Radu Mircea Berceanu

  eful Departamentului pentru Afaceri Europene,

  Vasile Puca

  Bucureti, 1 aprilie 2009.Nr. 409.

  ANEX

  N O R M E M E T O D O L O G I C Ede aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i promovarea utilizrii

  la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

  CAPITOLUL I

  Programe i msuri de mbuntire a eficieneienergetice i de promovare a utilizrii la consumatoriifinali a surselor regenerabile de energie

  Art. 1. Prezentele norme metodologice stabilesc modul deaplicare a Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienaenergetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali aurselor regenerabile de energie, denumit n continuare

  ordonan.Art. 2. (1) Politica naional de eficien energetic i

  utilizare a surselor regenerabile de energie este implementatprin programe de mbuntire a eficienei energetice i deutilizare a surselor regenerabile de energie, denumite ncontinuare programe, n toate sectoarele de activitate aleeconomiei naionale.

  (2) Programele prevzute la alin. (1) conin msuri dembuntire a eficienei energetice n conformitate cuprevederile art. 7 alin. (1) din ordonan.

  Art. 3. (1) Programele urmresc atingerea obiectivelor

  stabilite n cadrul planurilor naionale n domeniul eficieneienergetice.(2) Programele se trimit pentru evaluare i avizare

  Comitetului de coordonare prevzut la art. 19 alin. (3) dinordonan.

  CAPITOLUL II

  Obligaiile consumatorilor finali de energie

  Art. 4. Consumatorii finali de energie, persoane juridice,prevzui la art. 3 i 4 din ordonan au obligaia de a dispunede:

  a) sistem de msurare a consumurilor energetice, careinclude mijloace de msurare verificate metrologic pentruenergie;

  b) sistem de eviden a consumurilor energetice, organizatastfel nct s msoare i s nregistreze consumurile de

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  3/32

  energie defalcate pe fiecare tip n parte, cu totalizarea acestorape fiecare lun calendaristic;

  c) sistem de monitorizare a consumurilor energetice, care sasigure prelucrarea datelor nregistrate privind evoluiaproduciei i evoluia consumurilor de energie, astfel nct spermit att planificarea acestora, ct i calcularea indicatorilorde eficien energetic de tip consum specific i/sau intensitateenergetic, dup caz.

  Art. 5. (1) Consumatorii finali de energie care folosesc ocantitate de energie cuprins ntre 200 i 1.000 tone echivalentpetrol pe an completeaz i transmit Ageniei Romne pentruConservarea Energiei, denumit n continuare ARCE, prinntermediul filialelor sale teritoriale, pn la data de 30 aprilie aecrui an, declaraia de consum total anual de energie.

  (2) Consumatorii finali de energie care folosesc o cantitate deenergie mai mare de 1.000 tone echivalent petrol pe ancompleteaz i transmit ARCE, prin intermediul filialelor saleeritoriale, pn la data de 30 aprilie a fiecrui an, declaraia de

  consum total anual de energie i chestionarul de analizenergetic a consumatorului de energie.(3) Machetele pentru declaraia de consum total anual de

  energie i pentru chestionarul de analiz energetic aconsumatorului de energie se aprob prin decizie apreedintelui ARCE i se public n termen de 60 de zile de lapublicarea prezentelor norme metodologice n Monitorul Oficialal Romniei, Partea I.

  (4) Consumul total anual de energie declarat este exprimatn tone echivalent petrol pe an, lundu-se n considerareransformrile din tabelul de conversie privind coninutul n

  energie al unei selecii de combustibili pentru utilizare final,

  prezentat n anexa nr. 1(5) ARCE are obligaia de confidenialitate cu privire la dateleprimite de la consumatorii finali de energie incluse n declaraiade consum total anual de energie i n chestionarul de analizenergetic.

  Art. 6. Consumatorii finali de energie au obligaia ca, ncadrul aciunilor de control ntreprinse, s pun la dispoziiaeprezentanilor ARCE, la cererea acestora, documentele

  aferente nregistrrii i prelucrrii datelor privind consumurile deenergie, chestionarele de analiz energetic, auditurileenergetice, precum i programul de mbuntire a eficieneienergetice.

  Art. 7. n cazul operatorilor economici care consum anualo cantitate de energie de peste 200 tone echivalent petrol i caredein un sistem computerizat de monitorizare automat aconsumului de energie, care permite realizarea audituluienergetic pe un anumit contur de consum cu personal propriu,auditul respectiv este luat n considerare de ARCE dupavizarea acestuia de ctre o persoan fizic sau juridic avndcalitatea de auditor energetic autorizat.

  Art. 8. Atunci cnd consumatorul constat c valoareaconsumului de energie total anual s-a modificat, prin trecereapeste/sub nivelul de 200 tone echivalent petrol pe an sau prinrecerea peste/sub nivelul de 1.000 tone echivalent petrol pe an,dup caz, aceast informaie trebuie transmis, nsoit de unmemoriu tehnic justificativ, la sediul filialei competente teritoriala ARCE, pentru actualizarea categoriei de ncadrare aconsumatorului de energie, ntr-un interval de timp de maximumdou luni de la data notificrii consumului.

  Art. 9. Programele de mbuntire a eficienei energeticeprevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) i la art. 7 alin. (3) din ordonanse transmit ARCE, prin intermediul filialelor teritoriale, pn ladata de 30 septembrie a anului n care au fost elaborate.

  Art. 10. (1) Programele de monitorizare i de gestiune aconsumului de carburani prevzute la art. 8 din ordonanconin msuri de reducere a consumului de combustibili i, dupcaz, msuri privind utilizarea biocarburanilor.

  (2) Gestiunea consumului de carburani include datestatistice privind distanele parcurse, numrul de cltoritransportai i/sau cantitile transportate, precum i consumurilespecifice, exprimate n tone echivalent petrol/mii km, toneechivalent petrol/mii cltori, tone echivalent petrol/mii tone km,tone echivalent petrol/mii cltori km, dup caz.

  Art. 11. (1) Programele de mbuntire a eficieneienergetice prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonan seelaboreaz cu includerea msurilor, pe urmtoarele categorii:

  a) pe termen scurt, cu durat de pn la un an;

  b) pe termen mediu, cu durat cuprins ntre unu i 3 ani;c) pe termen lung, cu implementarea unei lucrri de investiiipe o durat mai mare de 3 ani.

  (2) Aceste msuri pot fi introduse n programul de investiii aloperatorului economic ca urmare a elaborrii auditului energeticanual i n baza msurilor de cretere a eficienei energeticepentru care s-au elaborat calcule tehnico-economice.

  CAPITOLUL IIIObligaiile distribuitorilor de energie, ale operatorilorsistemului de distribuie a energiei i ale societilor

  de vnzare cu amnuntul a energiei

  Art. 12. (1) Monitorizarea implementrii prevederilor art. 9alin. (1) lit. c) pct. (i) i (ii) din ordonan se realizeaz prinrapoarte anuale, transmise pn la data de 30 septembriefilialelor ARCE competente teritorial de ctre reprezentaniidistribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distribuie aenergiei i ai societilor de vnzare cu amnuntul a energiei.

  (2) ARCE analizeaz rapoartele prevzute la alin. (1) ipropune, dac este cazul, msuri n vederea eficientizriiaciunilor ntreprinse conform art. 9 alin. (1) lit. c) pct. (i) i (ii)din ordonan.

  Art. 13. (1) Structura informaiilor statistice agregate

  prevzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonan este prevzutn anexa nr. 2.(2) Pe baza prelucrrii informaiilor statistice agregate

  furnizate de distribuitorii de energie, operatorii sistemului dedistribuie a energiei i/sau societile de vnzare cu amnuntula energiei, Institutul de Cercetri i Modernizri Energetice S.A. ICEMENERG, care ndeplinete funcia de ObservatorEnergetic Naional, vor transmite rapoarte de sintez MinisteruluiEconomiei i ARCE.

  (3) Finanarea activitii prevzute la alin. (2) se asigur dectre Ministerul Economiei, conform legii.

  CAPITOLUL IVAtribuii i rspunderi

  Art. 14. Pentru monitorizarea implementrii programelorde mbuntire a eficienei energetice prevzute la art. 3alin. (1) lit. b) i la art. 7 alin. (3) din ordonan, filialele teritoriale

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.2009 3

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  4/32

  ale ARCE primesc din partea iniiatorilor rapoarte semestrialeprivind stadiul de implementare a acestora. Sinteza programelorde mbuntire a eficienei energetice se realizeaz anual deARCE.

  Art. 15. Monitorizarea programelor prevzute la art. 2 seealizeaz prin rapoarte ale ministerelor de resort, care se trimit

  Comitetului de coordonare. Economiile de energie rezultate prinmplementarea programelor se raporteaz de ctre ARCEMinisterului Economiei.

  Art. 16. Programele de pregtire n materie dembuntire a eficienei energetice i de utilizare de ctreconsumatorii finali a surselor regenerabile de energie se aprobprin decizie a preedintelui ARCE, n limita bugetului aprobat.

  Art. 17. (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilorenergetici i Regulamentul pentru atestarea managerilorenergetici se aprob prin ordin al ministrului economiei, nermen de 60 de zile de la data publicrii prezentelor norme

  metodologice n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.(2) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  prevzut la alin. (1) include i procedura de monitorizare iverificare a auditurilor.

  Art. 18. Ghidul de pregtire i examinare a cursanilorpentru atestarea ca manageri energetici i Ghidul de pregtirei examinare a cursanilor n vederea autorizrii ca auditorienergetici se aprob prin decizie a preedintelui ARCE, ntermen de 60 de zile de la data publicrii prezentelor normemetodologice n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  Art. 19. Programele de mbuntire a eficienei energeticeprevzute la art. 7 alin. (3) din ordonan se elaboreaz cuincluderea msurilor aferente serviciilor de utiliti publice, aacum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Legea serviciilorcomunitare de utiliti publice nr. 51/2006, cu modificrile icompletrile ulterioare.

  Art. 20. Structura programelor de mbuntire a eficieneienergetice prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) i la art. 7 alin. (3)din ordonan se aprob prin decizie a preedintelui ARCE i sepublic n termen de 60 de zile de la data publicrii prezentelornorme metodologice n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  CAPITOLUL VDispoziii finale

  Art. 21. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant dinprezentele norme metodologice.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.20094

  ANEXA Nr. 1la normele metodologice

  T A B E L D E C O N V E R S I Eprivind coninutul n energie al unei selecii de combustibili pentru utilizare final

  Surs: Eurostat.

  1) 93% metan.

  Produs energetic kJ (PCI) Kgep (PCI) kWh (PCI)

  1 kg de cocs 28500 0,676 7,9171 kg de crbune slab 1720030700 0,4110,733 4,7788,528

  1 kg de brichete de lignit 20000 0,478 5,556

  1 kg de lignit negru 1050021000 0,2510,502 2,9175,833

  1 kg de lignit 560010500 0,1340,251 1,5562,917

  1 kg de isturi bituminoase 80009000 0,1910,215 2,2222,500

  1 kg de turb 780013800 0,1860,330 2,1673,833

  1 kg de brichete de turb 1600016800 0,3820,401 4,4444,667

  1 kg combustibil lichid greu 40000 0,955 11,111

  1 kg combustibil lichid casnic 42300 1,010 11,7501 kg de carburani (benzin) 44000 1,051 12,222

  1 kg de ulei de parafin 40000 0,955 11,111

  1 kg de gaz petrol lichefiat 46000 1,099 12,778

  1 kg de gaz natural1) 47200 1,126 13,10

  1 kg de gaz petrol lichefiat 45190 1,079 12,553

  1 kg de lemn (umiditate 25%) 13800 0,330 3,833

  1 kg aglomerai/brichete de lemn 16800 0,401 4,667

  1 kg de deeuri 740010700 0,1770,256 2,0562,972

  1 MJ cldur derivat 1000 0,024 0,278

  1 kWk de energie electric 3600 0,086 1

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  5/32

  ANEXA Nr. 2

  la normele metodologice

  STRUCTURA INFORMAIILOR STATISTICE AGREGATE

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.2009 5

  1. Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuiea energiei i/sau societile de vnzare cu amnuntul a energieiransmit n format electronic Observatorului Energetic Naional

  nformaii statistice agregate despre consumatorii lor dup cumurmeaz:a) informaiile se transmit distinct pentru consumatorii de

  energie persoane fizice (consumatori casnici) i consumatoriide energie persoane juridice;

  b) pentru consumatorii de energie persoane juridice caredein mai multe locuri de consum, raportarea se realizeazpentru fiecare loc de consum n parte.

  Prin consum anual de energien cele ce urmeaz se nelegeconsumul determinat pe baza a dou citiri ale indexuluicontorului unui abonat ntre care a trecut un interval de timp deaproximativ un an (cu aproximaie, n plus sau n minus, de

  cteva zile) i care s-au fcut ct mai aproape posibil de data de ianuarie;

  c) informaiile privind consumul de energie al consumatorilorde energie persoane juridice vor fi agregate n funcie dedomeniul principal de activitate al consumatorului respectivconform clasificrii CAEN, cu luarea n considerare a primelordou cifre din aceast clasificare.

  2. Operatorii sistemului de distribuie i/sau societile devnzare cu amnuntul a energiei electrice transmitObservatorului Energetic Naional urmtoarele informaii despreconsumatorii casnici din raza lor de activitate:

  a) numrul de consumatori casnici, ncepnd cu anul 2007 i

  pn n anul de referin (anul pentru care se face raportarea),i consumul anual de energie electric al acestora;

  b) numrul de consumatori care, ncepnd cu anul 2007 ipn n anul de referin, au rmas permanent n portofoliuloperatorului care face raportarea i consumul anual de energieelectric al acestora;

  c) numrul de consumatori cu un consum anual mai mic de600 kWh, ncepnd cu anul 2007 i pn n anul de referin, iconsumul anual al acestora.

  3. Operatorii sistemului de distribuie i/sau societile devnzare cu amnuntul a energiei electrice transmitObservatorului Energetic Naional informaii despreconsumatorii de energie persoane juridice (consumatoriindustriali i similari acestora), agregate n funcie de primeledou cifre ale codului CAEN indicnd activitatea principal aacestora:

  a) consumul anual de energie electric al consumatorilor dinecare grup, ncepnd cu anul 2007 i pn n anul deeferin;

  b) consumul anual de energie al consumatorilor care aumas n portofoliul operatorului n toat perioada analizatncepnd cu anul 2007 i pn n anul de referin).

  4. Operatorii sistemului de distribuie a energiei electrice

  ransmit Observatorului Energetic Naional informaii privindcantitatea total de energie electric distribuit anualconsumatorilor din reelele pe care le administreaz, ncepndcu anul 2007 i pn n anul de referin.

  5. Operatorii sistemului de distribuie a gazelor naturaletransmit Observatorului Energetic Naional urmtoareleinformaii despre consumatorii casnici din raza lor de activitate:

  a) numrul de consumatori casnici care beneficiaz de unfoc (consum numai pentru gtit) i consumul anual de gazenaturale al acestora, ncepnd cu anul 2007 i pn n anul dereferin;

  b) numrul de consumatori casnici care beneficiaz de maimulte focuri (gtit i nclzire) i consumul anual de gazenaturale al acestora, ncepnd cu anul 2007 i pn n anul dereferin.

  6. Operatorii sistemului de distribuie a gazelor naturaletransmit Observatorului Energetic Naional informaii despreconsumatorii de energie, persoane juridice (consumatorii

  industriali i similari acestora), agregate n funcie de primeledou cifre ale codului CAEN indicnd activitatea principal aacestora:

  a) consumul anual de gaze naturale al consumatorilor dinfiecare grup, ncepnd cu anul 2007 i pn n anul dereferin;

  b) consumul anual de gaze naturale al consumatorilor careau rmas n portofoliul operatorului n toat perioada analizat(ncepnd cu anul 2007 i pn n anul de referin).

  7. Distribuitorii, operatorii sistemului de distribuie i/sausocietile de vnzare cu amnuntul a energiei termice transmit

  Observatorului Energetic Naional urmtoarele date privindconsumatorii casnici din raza lor de activitate:

  a) numrul de apartamente alimentate cu energie termic,ncepnd cu sezonul de nclzire 2006/2007 i pn n sezonulde nclzire care se ncheie n anul de referin;

  b) cantitatea de energie termic furnizat consumatorilorcasnici n fiecare sezon de nclzire din perioada analizat;

  c) numrul de apartamente racordate la reeaua de distribuiea energiei termice n permanen n toat perioada analizat;

  d) consumul de energie termic al apartamentelor racordatefr ntrerupere la reeaua de distribuie a cldurii, pentru fiecare

  an din perioada analizat.8. Operatorii sistemului de distribuie a energiei termice

  transmit Observatorului Energetic Naional informaii despreconsumatorii de energie persoane juridice (consumatoriiindustriali i similari acestora), agregate n funcie de primeledou cifre ale codului CAEN indicnd activitatea principal aacestora:

  a) cantitatea de energie termic furnizat consumatorilor dinfiecare grup CAEN n scopul nclzirii spaiilor, ncepnd cusezonul de nclzire 2006/2007 i pn n sezonul care sencheie n anul de referin;

  b) cantitatea de energie termic furnizat consumatorilorcare au fost alimentai cu cldur n mod continuu, n toatperioada analizat, de ctre societatea respectiv.

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  6/32

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

  MINISTERUL NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII,COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI

  O R D I Nprivind aprobarea Regulamentului de organizarei funcionare al Ageniei pentru Implementarea Proiectelor

  i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

  Avnd n vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Hotrrea Guvernuluinr. 65/2009 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei pentruImplementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii,

  n temeiul art. 5 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 4/2009 privindorganizarea i funcionarea Ministerului ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comeruluii Mediului de Afaceri, cu modificrile ulterioare,

  ministrul ntreprinderilor mici i mijlocii, comerului i mediului de

  afaceri emite urmtorul ordin:Art. 1. Prin prezentul ordin se aprob Regulamentul de organizare i

  funcionare al Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentruntreprinderi Mici i Mijlocii, prevzut n anexa care face parte integrant dinprezentul ordin.

  Art. 2. Direcia resurse umane, legislaie, juridic i management i Direciageneral buget, finane, patrimoniu public i gestiuni vor duce la ndeplinireprevederile prezentului ordin.

  Ministrul ntreprinderilor mici i mijlocii,comerului i mediului de afaceri,

  Constantin Ni

  Bucureti, 6 aprilie 2009.Nr. 658.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.20096

  ANEX

  R E G U L A M E N Tde organizare i funcionare al Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor

  pentru ntreprinderi Mici i MijlociiPARTEA I

  Rolul, obiectivele i atribuiile principale

  CAPITOLUL I

  Rolul Ageniei pentru Implementarea Proiectelori Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

  Art. 1. (1) Agenia pentru Implementarea Proiectelor iProgramelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, denumit ncontinuareAgenie, este o instituie public avnd personalitateuridic, n subordinea Ministerului ntreprinderilor Mici i Mijlocii,Comerului i Mediului de Afaceri, care realizeaz politicaGuvernului n domeniul implementrii proiectelor i programelorpentru ntreprinderile mici i mijlocii de ncurajare i de stimularea nfiinrii i dezvoltrii acestora.

  (2) Agenia funcioneaz i este organizat n baza HotrriiGuvernului nr. 65/2009 privind nfiinarea, organizarea iuncionarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i

  Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii.(3) n subordinea Ageniei funcioneaz oficii teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, organizate ca uniticu personalitate juridic.

  (4) Politica Guvernului de dezvoltare a ntreprinderilor mici imijlocii vizeaz maximizarea valorificrii potenialului

  ntreprinderilor mici i mijlocii, contribuia la creterea economicdurabil, crearea unui mediu permisiv dezvoltrii afacerilor,crearea de noi locuri de munc, sprijinirea inovrii i aprogresului tehnic i tehnologic, creterea competitivitiintreprinderilor mici i mijlocii n conformitate cu standardele

  europene, prin iniierea i implementarea proiectelor iprogramelor pentru stimularea nfiinrii i dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii, la nivel naional i local, precumi pentru creterea competitivitii i eficienei acestora ncondiiile mediului concurenial i ale fenomenelor specificeeconomiei de pia.

  (5) Principalele acte normative n baza crora Agenia indeplinete funcii le i atribuiile sunt: Hotrrea Guvernuluinr. 65/2009, Hotrrea Guvernului nr. 4/2009 privindorganizarea i funcionarea Ministerului ntreprinderilor Mici iMijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri, cu modificrileulterioare, Programul de guvernare 20092012, prevzut nanexa nr. 2 la Hotrrea Parlamentului nr. 31/2008 pentruacordarea ncrederii Guvernului, denumit n continuare Programul

  de guvernare, Strategia guvernamental de susinere adezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM), Legea nr. 346/2004privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici imijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonana deurgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitiloreconomice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  7/32

  ndividuale i ntreprinderile familiale, Legea nr. 1/2005 privindorganizarea i funcionarea cooperaiei i Ordonana Guvernuluinr. 99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor depia, aprobat cu modificri i completri prin Legeanr. 650/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

  CAPITOLUL IIFunciile Ageniei

  Art. 2. n realizarea rolului su, Agenia ndeplineteurmtoarele funcii:

  a) de implementare, prin care se asigur programarea,dentificarea, formularea, finanarea, monitorizarea i evaluareaprogramelor pentru sprijinirea nfiinrii de noi ntreprinderi iusinerea dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu finanare

  de la bugetul de stat, la nivel naional i local;b) de administrare, prin care se asigur administrarea

  programelor de dezvoltare i a proiectelor de sprijinire a nfiinriide noi ntreprinderi i de susinere a dezvoltrii ntreprinderilormici i mijlocii, la nivel naional i local;

  c) de reprezentare, prin care se asigur, n numele

  Ministerului ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediuluide Afaceri, potrivit mandatului aprobat de ministrulntreprinderilor mici i mijlocii, comerului i mediului de afaceri,eprezentarea la nivel departamental, local i regional n

  domeniul su de activitate;d) de autoritate, prin care se asigur controlul oficiilor

  eritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, nvederea ndeplinirii atribuiilor i obligaiilor ce le revin ncondiiile legii, precum i urmrirea aplicrii i controlulespectrii procedurilor de implementare a programelor dencurajare i de stimulare a nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilormici i mijlocii, la nivel naional i local;

  e) de transpunere la nivel naional i local, n colaborare cuMinisterul ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediuluide Afaceri, a Small Business Act i de elaborare a Planuluinaional de aciuni, a Raportului anual privind domeniul IMM infiinarea reprezentantului pentru IMM-uri la nivelul Romniei;

  f) de implementare tehnic la nivel local, n condiiile delegriide competene de ctre Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii,Comerului i Mediului de Afaceri Direcia pentru gestionareaondurilor comunitare pentru ntreprinderi mici i mijlocii, cu

  aprobarea i avizul Autoritii de management pentru Programuloperaional sectorial Creterea competitivitii economice.

  CAPITOLUL IIIAtribuiile generale ale Ageniei

  Art. 3. (1) n exercitarea funciilor sale, Ageniandeplinete urmtoarele atribuii generale:

  1. pe baza strategiei Ministerului ntreprinderilor Mici iMijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri, fundamenteaz,elaboreaz, implementeaz i monitorizeaz programele pentrutimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,a nivel naional i local, precum i pentru cretereacompetitivitii i eficienei acestora n condiiile mediuluiconcurenial i ale fenomenelor specifice economiei de pia;

  2. administreaz, gestioneaz i deruleaz direct programelede ncurajare i de stimulare a nfiinrii i dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii, finanate de la bugetul de stat,conform Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrileulterioare, la nivel naional i la nivel local, prin oficiile teritoriale

  pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie;3. stabilete, n concordan cu Programul de guvernare,prioritile de dezvoltare n domeniile de activitate ale Ageniei,pe baza crora se vor elabora propuneri de proiecte i programede finanare din fondurile alocate de la bugetul de stat i bugetulUniunii Europene;

  4. aplic strategia i politicile Guvernului n domeniulprogramelor de ncurajare i de stimulare a nfiinrii idezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, n conformitate cuProgramul de guvernare, astfel nct acestea s devincompetitive, conform cu regulile pieei interne unice i fr adistorsiona condiiile concureniale loiale;

  5. sprijin, mpreun cu alte organe ale administraiei publicede specialitate, elaborarea i implementarea politicilor iprogramelor de cercetare, inovare i a transferului tehnologic nsectorul ntreprinderilor mici i mijlocii, promovnd cretereacompetitivitii IMM-urilor i a tuturor formelor de inovaie;

  6. implementeaz proiectele i programele Uniunii Europenei ale Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare Economicdin domeniul ntreprinderilor mici i mijlocii, sub coordonarea iprin delegarea de atribuii de ctre Ministerul ntreprinderilor Micii Mijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri;

  7. implementeaz, elaboreaz i completeaz legislaia cunoi scheme privind acordarea ajutorului de stat prin adaptareainstrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor, facilitndparticiparea IMM-urilor la achiziiile publice i exploatarea maijudicioas a posibilitilor oferite IMM-urilor de a beneficia de

  ajutoare de stat;8. particip, mpreun cu alte organe ale administraiei

  publice cu atribuii n domeniu i organizaii neguvernamentale,la implementarea programelor de dezvoltare i a proiectelor desprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i de susinere adezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, la nivel naional i local;

  9. elaboreaz criteriile, prioritile i procedurile deimplementare necesare n vederea desfurrii programelor dedezvoltare i a proiectelor de sprijinire a nfiinrii de nointreprinderi i de susinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici imijlocii, n colaborare cu Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii,Comerului i Mediului de Afaceri;

  10. elaboreaz, finaneaz i implementeaz un program

  naional destinat stimulrii spiritului ntreprinztor, implementriide noi tehnologii, noutii ca surs major de dezvoltareeconomic;

  11. elaboreaz, finaneaz i implementeaz un programnaional multianual de susinere a micilor meteugari npromovarea produselor i conservarea tradiiilor autohtone;

  12. deruleaz programe i proiecte cu finanare extern, prinnfiinare de uniti de implementare a programelor de ncurajarei de stimulare a nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici imijlocii, la nivel naional i local;

  13. colaboreaz la implementarea programelor de susinerefinanciar de ctre stat a polilor de competitivitate;

  14. asigur implementarea programelor de dezvoltare i aproiectelor de sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i desusinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, rezultatedin acordurile i conveniile internaionale la care Romnia esteparte;

  15. exercit calitatea de agenie naional de implementarea Programului naional multianual de nfiinare i dezvoltare deincubatoare de afaceri, derulat conform Memorandumului denelegere ncheiat cu Programul Naiunilor Unite pentruDezvoltare (PNUD) Romnia;

  16. urmrete modul de implementare la nivel naional ilocal a programelor de dezvoltare i a proiectelor de sprijinire anfiinrii de noi ntreprinderi i de susinere a dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii i formuleaz propuneri dembuntire a procedurilor de implementare, n vederea

  respectrii indicatorilor de performan ai programelor definanare;17. particip la elaborarea instrumentelor de monitorizare a

  programelor de dezvoltare din domeniul su de activitate;18. asigur managementul financiar i/sau tehnic al

  fondurilor alocate de la bugetul de stat i al tuturor fondurilor

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.2009 7

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  8/32

  nterne i externe, precum i al fondurilor alocate Romniei deUniunea European, n domeniul su de activitate;

  19. asigur, prin intermediul centrelor de informare, asisteni instruire create la nivelul oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi

  mici i mijlocii i cooperaie n acest scop, servicii de informare,asisten, consiliere primar i instruire pentru ntreprinderilemici i mijlocii, prin:

  a) acordarea de sprijin n activitile de informare,consultan, consiliere i instruire pentru accesarea programelorde ncurajare i de stimulare a nfiinrii i dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii, finanate att din fonduri de labugetul de stat, ct i din fonduri comunitare;

  b) identificarea surselor de finanare a unor programe iaciuni destinate facilitrii accesului ntreprinderilor mici i mijlociia serviciile de informare, consultan, consiliere, precum ipentru extinderea sferei de servicii oferite ntreprinderilor mici imijlocii;

  c) sprijinirea IMM-urilor n identificarea oportunitilor oferitede piaa unic;

  d) alctuirea i gestionarea bazei de date cu ntreprinderilemici i mijlocii la nivel naional i local, pe baza protocolului decolaborare cu Oficiul Naional al Registrului Comerului (ONRC),protocolul avnd ca obiect schimbul de informaii cu titlu gratuitprivind ntreprinderile mici i mijlocii nregistrate;

  20. colaboreaz cu reprezentanii prefecturilor, administraieipublice locale, ai ageniilor de dezvoltare regional i cuorganizaiile reprezentative pentru ntreprinderile mici i mijlocii,precum i cu persoane juridice sau fizice, pentru implementareaStrategiei guvernamentale pentru susinerea dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii, precum i eliminarea disparitiloregionale prin asigurarea complementaritii dintre Programul

  operaional sectorial Creterea competitivitii economice iProgramul operaional regional;

  21. colaboreaz cu sucursalele/filialele Fondului Naional deGarantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii iFondului de Contragarantare a Creditelor pentru ntreprinderileMici i Mijlocii n scopul mbuntirii accesului ntreprinderilormici i mijlocii la finanare;

  22. ntocmete, prin oficiile teritoriale pentru ntreprinderi micii mijlocii i cooperaie, baza de date cuprinznd ntreprinderile

  mici i mijlocii care au efectuat transferul afacerilor, conformprevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrileulterioare, pe baza protocolului semnat cu ONRC pentrumplementarea Programului pentru sprijinirea transferuluiafacerilor;

  23. particip la stimularea mediului de afaceri local prinaciuni de contientizare a factorilor locali i a asociaiilor de

  eprezentare a ntreprinderilor mici i mijlocii implicate direct ncrearea condiiilor necesare susinerii incubatoarelor de afaceri,parcurilor tiinifice i tehnologice i a structurilor de sprijinire aafacerilor;

  24. faciliteaz accesul ntreprinderilor mici i mijlocii laerviciile i achiziiile publice, precum i la activele aparinndegiilor autonome, societilor/companiilor naionale iocietilor comerciale cu capital majoritar de stat, prin:

  a) identificarea i realizarea msurilor corespunztoare nvederea reducerii semnificative a birocraiei i parafiscalitii;

  b) eliminarea barierelor administrative;c) formularea unor soluii de simplificare prin diseminarea

  nformaiilor referitoare la acest domeniu;

  25. organizeaz seminarii de instruire i promovare aprocedurilor de achiziie public, n contextul aplicabilitiiacestora n cadrul programelor de finanare implementate deAgenie;

  26. constat contraveniile i aplic sanciunile prevzute deLegea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;

  27. asigur implementarea i monitorizarea prevederilorLegii nr. 1/2005 i ale Ordonanei Guvernului nr. 99/2000, cumodificrile i completrile ulterioare, la nivel local;

  28. primete i rezolv sau, dup caz, transmite spresoluionare celor n drept, potrivit competenelor, sesizrilepersoanelor fizice i juridice n conformitate cu prevederile Legiinr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia

  public;29. administreaz bunurile proprietate public a statului pecare le deine cu acest titlu i exercit dreptul de proprietateprivat asupra bunurilor dobndite n conformitate cu legea;

  30. solicit informaii, n condiiile legii, de la celelalte organeale administraiei publice centrale, de la autoritile administraieipublice locale, de la alte instituii i autoriti publice, precum ide la societile comerciale la care statul este acionar sauasociat, acestea avnd obligaia de a furniza datele solicitate nscopul ndeplinirii atribuiilor;

  31. organizeaz activitatea de prelucrare i gestionare deinformaii i date n domeniul su de activitate, participnd lasistemul informaional naional i internaional;

  32. elaboreaz materiale promoionale i publicaii despecialitate n domeniul su de activitate;

  33. promoveaz i dezvolt, alturi de Ministerulntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri,relaii de colaborare i parteneriat cu organizaiile patronalereprezentative la nivel naional pentru ntreprinderile mici imijlocii, potrivit Comunicrii Comisiei ctre Consiliu, ParlamentulEuropean, Comitetul Economic i Social European i ComitetulRegiunilor Gndii mai nti la scar mic: Prioritate pentruIMM-uri. Un Small Business Actpentru Europa COM (2008)394 final, precum i bunelor practici din celelalte ri membreale Uniunii Europene;

  34. particip la reglementarea nfiinrii instituieireprezentantului pentru IMM-uri (SME Envoy) la nivelul

  Romniei, care va fi nsrcinat cu gestionarea procesului deaplicare a Small Business Act;

  35. organizeaz i coordoneaz Comitetul consultativ pentrudezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii, organism consultativ,fr personalitate juridic, ce i desfoar activitatea nconformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificrilei completrile ulterioare.

  (2) n exercitarea atribuiilor sale, Agenia colaboreaz cuministerele i autoritile administraiei publice centrale,autoritile administraiei publice locale, precum i cu organizaiide reprezentare a intereselor ntreprinderilor mici i mijlocii, cupersoane juridice sau fizice.

  (3) Agenia ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin acte

  normative pentru domeniul su de activitate, prin ordineleministrului ntreprinderilor mici i mijlocii, comerului i mediuluide afaceri, precum i cele conferite expres sau care decurg dinacorduri internaionale la care Romnia este parte.

  PARTEA a II-aAtribuiile specifice, relaiile funcionale

  i competenele

  Structura organizatoric

  Art. 4. Structura organizatoric a Ageniei, prevzut nanexa nr. 1 la prezentul regulament, asigur ndeplinireafunciilor, respectiv a atribuiilor acesteia, stabilite prin Hotrrea

  Guvernului nr. 65/2009.Ar t. 5. St ruc tu ra or ga ni za tor ic es te for mat di n3 segmente principale:

  a) structura organizatoric la nivel central Agenia pentruImplementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderiMici i Mijlocii;

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.20098

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  9/32

  b) structura organizatoric la nivel regional oficiileeritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie;

  c) structura organizatoric la nivel judeean centrele denformare, asisten i instruire.

  Art. 6. La nivel regional funcioneaz 13 oficii teritorialepentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie (OTIMMC),conduse de un ef, numit prin decizie a preedintelui Ageniei.

  Art. 7. La nivel judeean funcioneaz 42 de centre denformare, asisten i instruire, subordonate direct efuluiOTIMMC la care sunt arondate.

  Art. 8. Repartizarea posturilor pe structura organizatoricde la nivel central i regional se face de ctre preedinteleAgeniei. Preedintele poate modifica repartizarea posturilor petructuri la nivel central, regional sau judeean, n funcie de

  complexitatea lucrrilor de executat n diferite compartimente in diferite perioade de timp, cu respectarea numrului de posturiaprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 65/2009.

  Art. 9. n urma modificrii repartizrii posturilor pe structuri,chimbarea locului de munc se poate realiza cu respectareaunciei deinute i a drepturilor salariale anterioare, n funciede studiile i de pregtirea profesional ale angajatului.

  Art. 10. Oficiile teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlociii cooperaie din structura Ageniei sunt organe de specialitateale administraiei publice, cu personalitate juridic, n subordineaAgeniei. Acestea funcioneaz n baza regulamentului deorganizare i funcionare aprobat de preedinte i prevzut nanexa nr. 2 la prezentul regulament.

  Art. 11. La nivelul fiecrui jude este organizat un centru denformare, asisten i instruire (CIAI), fr personalitate juridic,aflat n subordinea OTIMMC n a crui arondare se afl.

  Art. 12. n cadrul fiecrui OTIMMC se constituie un biroude implementare programe i proiecte pentru ntreprinderi micii mijlocii i un compartiment economic, juridic, resurse umanei administrativ corespunztor, cu activitile atribuite. Numrul

  de posturi repartizat pe serviciile i compartimentele respectiveeste flexibil i se stabilete prin decizie a preedintelui Ageniei.Art. 13. efii OTIMMC se subordoneaz preedintelui

  Ageniei. Serviciile i compartimentele economic, juridic iesurse umane din structura OTIMMC sunt coordonate detructurile similare, ierarhic superioare, din cadrul aparatului

  central al Ageniei.Art. 14. efii OTIMMC din structura Ageniei sunt

  mputernicii de ctre preedinte, prin decizie, s efectueze:a) operaiuni tehnico-administrative n legtur cu

  administrarea OTIMMC din structura Ageniei;b) pli ctre furnizorii de servicii i utiliti ai OTIMMC;c) operaiuni financiar-contabile desfurate strict n limita

  asigurrii funcionrii normale a OTIMMC;d) organizarea procedurii de atribuire a contractelor de

  achiziii publice interne conform legislaiei n vigoare;e) reprezentarea OTIMMC n relaiile cu terii, persoane

  uridice i persoane fizice;f) semnarea, prin delegare de atribuii de ctre preedinte, a

  contractelor de finanare i a actelor adiionale aferentecontractelor ncheiate la nivel local ntre Agenie i beneficiariiprogramelor de ncurajare i de stimulare a nfiinrii idezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, finanate de la bugetulde stat.

  PARTEA a III-aAtribuiile conducerii

  CAPITOLUL IPreedintele

  Art. 15. (1) Preedintele Ageniei, cu rang de secretar detat, asigur conducerea Ageniei, ajutat de un vicepreedinte,

  cu rang de subsecretar de stat, numii prin decizie a primului-ministru.

  (2) Pe perioada ct preedintele lipsete din instituie,atribuiile sale sunt exercitate de vicepreedinte.

  (3) Preedintele poate participa ca invitat la edineleGuvernului n care se dezbat probleme din domeniul deactivitate al Ageniei.

  (4) Preedintele este ordonator secundar de credite.(5) n exercitarea atribuiilor sale, preedintele emite deciziii instruciuni. Deciziile i instruciunile cu caracter normativ sepublic n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n condiiilelegii.

  Art. 16. Preedintele Ageniei are urmtoarele atribuiiprincipale:

  a) reprezint Agenia n raporturile cu celelalte autoritipublice, cu persoane juridice i fizice din ar i din strintate;

  b) prezint Ministerului ntreprinderilor Mici i Mijlocii,Comerului i Mediului de Afaceri proiecte de acte normative dindomeniul de activitate al Ageniei;

  c) semneaz toate materialele care se nainteaz

  Ministerului ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediuluide Afaceri, precum i toate actele care angajeaz rspundereapentru patrimoniul/patrimonial a instituiei;

  d) numete, prin decizie, directorul Direciei programe iproiecte, efii de oficii teritoriale pentru ntreprinderi mici imijlocii i cooperaie din subordine, precum i funciile deconducere i execuie din instituie;

  e) coordoneaz implementarea tehnic i financiar aprogramelor i proiectelor de sprijinire a nfiinrii de nointreprinderi i de susinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici imijlocii, finanate de la bugetul de stat i din fonduri comunitare,gestionate de Agenie;

  f) coordoneaz modul de implementare a politicilor destinate

  IMM, n conformitate cu Programul de guvernare i Strategia deimplementare a msurilor i aciunilor ce decurg din actelenormative elaborate de Agenie;

  g) este responsabilul de program/proiect (Senior ProjectOfficer) conform procedurilor proiectelor finanate/propuse lafinanare n cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune aUniunii Europene, Politicilor Comune Agricole i de Pescuit,precum i altor faciliti i instrumente postaderare, iar n lipseste nlocuit de vicepreedinte, care este responsabilul adjunctde program/proiect (Deputy Senior Project Officer);

  h) asigur participarea la ntlnirile la nivelul conduceriiinstituiei legate de activitatea de asisten financiarpostaderare;

  i) prezideaz Comitetul consultativ pentru dezvoltareantreprinderilor mici i mijlocii;j) este membru desemnat prin ordin al ministrului

  ntreprinderilor mici i mijlocii, comerului i mediului de afacerin Consiliul de administraie al Fundaiei Post-Privatizare,conform art. 7 din Hotrrea Guvernului nr. 435/1996 privindautorizarea Ageniei Naionale pentru Privatizare de a participala constituirea Fundaiei Post-Privatizare, cu modificrileulterioare;

  k) ndeplinete orice alte atribuii reglementate de legepotrivit rangului su de demnitate public.

  A. Asigur:a) elaborarea propunerii bugetului anual de venituri i

  cheltuieli;b) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuieliloraprobate prin bugetul de venituri i cheltuieli;

  c) realizarea veniturilor;d) efectuarea cheltuielilor, n limitele stabilite prin bugetul

  anual;

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.2009 9

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  10/32

  e) organizarea activitii de eviden a patrimoniului i aasigurrii integritii bunurilor ce fac parte din patrimoniulAgeniei;

  f) organizarea activitii de contabilitate i prezentarea laermen a situaiilor financiare;

  g) organizarea sistemului de monitorizare a programelorderulate prin Agenie, a achiziiilor publice i a programului de

  ucrri i investiii necesare;h) organizarea controlului intern, inclusiv a controluluinanciar preventiv i a auditului intern;

  i) coordonarea activitii efilor de oficii/direcii/servicii/birouri/compartimente din subordonarea sa direct;

  j) nfiinarea i desfiinarea structurilor Ageniei, innd contde implicaiile i condiiile financiare ale desfurrii activitiiacestora, cu aprobarea ministrului ntreprinderilor mici i mijlocii,comerului i mediului de afaceri;

  k) evaluarea rapoartelor de activitate i dispune msuri dembuntire a activitii Ageniei;

  l) elaborarea i, dup caz, modificarea Regulamentului deorganizare i funcionare, a Regulamentului intern i a Codului

  de conduit ale Ageniei;m) comunicarea permanent cu Ministerul ntreprinderilorMici i Mijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri, ReprezentanaComisiei Europene n Romnia, Ministerul Finanelor Publice ialte organizaii guvernamentale i neguvernamentale saueprezentane ale organizaiilor internaionale.

  B. Aprob:a) prin decizie procedurile de implementare a programelor i

  proiectelor de sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i deusinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, finanate

  de la bugetul de stat i din fonduri comunitare, la nivel naionali local, prevzute n Strategia guvernamental pentruusinerea dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii i n

  Programul de guvernare;b) documentele care, potrivit legii, intr n competena deaprobare/avizare a Ageniei, n baza fundamentrilor/propunerilor naintate de ctre direciile de specialitate alenstituiei;

  c) structura organizatoric, numrul de posturi pecompartimente, precum i statele de funcii pentru aparatulpropriu i pentru oficiile teritoriale pentru ntreprinderi mici imijlocii i cooperaie;

  d) regulamentul de organizare i funcionare al instituiei ieventualele modificri;

  e) regulamentul de organizare i funcionare al oficiiloreritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie;

  f) ncadrarea, promovarea, sancionarea, eliberarea dinuncie, transferul sau deplasrile n ar i n strintate pentrupersonalul instituiei, inclusiv al oficiilor teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie;

  g) proiectul anual de buget de venituri i cheltuieli al Agenieii al oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i

  cooperaie;h) planul de achiziii al Ageniei i al oficiilor teritoriale pentru

  ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie din subordine, n bazaundamentrilor/propunerilor naintate de ctre direciile depecialitate ale instituiei;

  i) componena i atribuiile unitilor de implementare,unitilor de plat i unitilor de monitorizare i control

  constituite prin deciziile efilor de oficii;j) lista cererilor de finanare eligibile i neeligibile;k) scoaterea la concurs a funciilor de conducere i execuie

  vacante din cadrul Ageniei i al oficiilor teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie din subordine, potriviteglementrilor legale n vigoare;

  l) aprob plata drepturilor salariale pentru personal iprogramul de lucru al instituiei;

  m) aprob cheltuielile de protocol n limita plafonului maximaprobat;

  n) aprob componena nominal a colectivelor de lucru dincadrul instituiei.

  C. Alte atribuii:

  a) organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde dendeplinirea activitilor n cadrul Compartimentului economic,juridic, resurse umane i administrativ, al oficiilor teritorialepentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, al Direcieiprograme i proiecte i al Compartimentului audit intern;

  b) coordoneaz politic de personal n cadrul Ageniei iaplic sanciuni pentru abaterile constatate, conform legislaieinaionale n vigoare;

  c) coordoneaz i rspunde de elaborarea instruciunilor istrategiei de audit intern, precum i de executarea operaiunilorde audit;

  d) verific, aprob i rspunde de toate documentele emise

  n numele Ageniei sau contrasemneaz, dup caz,documentele emise n numele Ministerului ntreprinderilor Mici iMijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri;

  e) coordoneaz i controleaz efectuarea corespunztoarei la termenele stabilite a plilor din cadrul programelor iproiectelor de sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i desusinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, finanatede la bugetul de stat i din fonduri comunitare;

  f) rspunde de ndeplinirea obligaiilor care revin Ageniei nbaza Acordului-cadru de delegare a funciilor legate deimplementarea msurilor din cadrul Programului operaionalsectorial Creterea competitivitii economice axa prioritar1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, n condiiiledelegrii de funcii de ctre Ministerul ntreprinderilor Mici iMijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri Direcia pentrugestionarea fondurilor comunitare pentru ntreprinderi mici imijlocii, cu aprobarea i avizul Autoritii de management pentruProgramul operaional sectorial Creterea competitivitiieconomice.

  D. Dispune cnd este cazul:a) analizarea i controlul activitii oficiilor teritoriale pentru

  ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, cu completarea saumodificarea, dup caz, a listei cererilor de finanare verificateprin sondaj;

  b) msurile care se impun n urma rapoartelor ntocmite

  asupra activitii oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici imijlocii i cooperaie;c) msurile care se impun n urma rapoartelor ntocmite de

  ctre Compartimentul audit intern i celelalte compartimente dincadrul Ageniei cu competene de control;

  d) efectuarea lucrrilor prevzute de legislaia n vigoareprivind aciunile de control.

  Art. 17. Preedintele are orice alte competene prevzutede lege, stabilite de Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii,Comerului i Mediului de Afaceri.

  Art. 18. n realizarea atribuiilor sale, preedintele Agenieipoate delega, prin decizie, competenele ce i revin, precum i

  dreptul de semntur vicepreedintelui.Art. 19. Preedintele Ageniei aprob regulamente/proceduri/norme/instruciuni/circulare aplicabile n activitateaspecific, dup consultarea vicepreedintelui, secretaruluigeneral, efilor i directorilor compartimentelor de specialitateale Ageniei.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.200910

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  11/32

  CAPITOLUL IIVicepreedintele

  Art. 20. Vicepreedintele, cu rang de subsecretar de stat,numit prin decizie a primului-ministru, ndeplinete urmtoareleatribuii generale:

  a) organizeaz i coordoneaz iniierea sau elaborarea ori,dup caz, avizarea proiectelor de acte normative n domeniile de

  activitate ale Ageniei, acionnd pentru asigurareaundamentrii acestora n sectorul pe care l coordoneaz,espectiv dezvoltarea infrastructurii de afaceri i a serviciiloruport pentru acestea;

  b) aplic prevederile actelor normative n domeniuldezvoltrii structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interesnaional;

  c) organizeaz i coordoneaz fundamentarea Strategiei detimulare a dezvoltrii reelei naionale de incubatoare de

  afaceri;d) analizeaz evoluia fenomenelor specifice n domeniul

  dezvoltrii structurilor de sprijin al afacerilor (SSA), n corelarecu tendinele pe plan mondial, n scopul armonizrii acestora cu

  eglementrile Uniunii Europene i cu principiile economiei depia;e) iniiaz i negociaz, din mputernicirea preedintelui,

  ncheierea de convenii, acorduri i alte nelegeri internaionaleau propune acestuia ntocmirea formelor de aderare la cele

  existente, lund msuri de aplicare a acestora;f) coordoneaz direct activitatea Direciei programe i

  proiecte i a oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlociii cooperaie;

  g) este responsabilul adjunct de program/proiect (SeniorProject Officer), conform procedurilor proiectelor finanate/propuse la finanare n cadrul programelor aferente Politicii deCoeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricole i dePescuit, precum i de alte faciliti i instrumente postaderare,n lipsa preedintelui, care este responsabilul de program/proiect (Senior Project Officer);

  h) asigur participarea la ntlnirile la nivelul conduceriinstituiei legate de activitatea de asisten financiarpostaderare;

  i) este coordonatorul naional al Programului naionalmultianual pe perioada 20022012 de nfiinare i dezvoltarede incubatoare tehnologice i de afaceri, program care seealizeaz mpreun cu Programul Naiunilor Unite pentru

  Dezvoltare (PNUD) Romnia;j) rspunde de selectarea i de recrutarea personalului

  necesar pentru implementarea activitilor Programului naionalmultianual pe perioada 2002 2012 de nfiinare i dezvoltare

  de incubatoare tehnologice i de afaceri;k) reprezint Agenia pentru punerea n aplicare a

  Protocolului dintre Agenie i Programul Naiunilor Unite pentruDezvoltare;

  l) este coordonatorul naional al Programului UNCTADEMPRETEC Romnia pentru sprijinirea dezvoltrii IMM.Programul se desfoar sub egida Conferinei Naiunilor Unitepentru Comer i Dezvoltare (UNCTAD) Geneva;

  m) este National Coordinator The European SME Week2009, pentru Romnia, desemnat de ctre Comisia European,Directoratul General pentru ntreprinderi i Industrie SMEsand Entrepreneurship;

  n) stabilete planul anual de activitate la nivelul oficiilor

  eritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie,evideniind activitile prioritare;o) urmrete realizarea la termen a atribuiilor delegate de

  ctre preedintele Ageniei ctre oficiile teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, pe baza unor indici deperforman, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;

  p) ntocmete i transmite spre aprobare preedinteluiAgeniei raportul anual de activitate a oficiilor teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, precum i, dac estecazul, planul de msuri pentru remedierea deficienelorconstatate n activitatea desfurat de ctre oficiile teritorialepentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie;

  q) asigur procesul de transfer de expertiz de la Ageniectre oficiile teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii icooperaie nou-nfiinate;

  r) asigur ndeplinirea oricror sarcini stabilite de preedinte,cu respectarea limitelor de autoritate i a principiilor ceguverneaz statul de drept;

  s) reprezint Agenia n raporturile cu alte instituii publice pebaza delegrilor de competen date de preedinte;

  t) n exercitarea atribuiilor sale, analizeaz lucrrileelaborate n cadrul compartimentelor de specialitate pentru carea fost mputernicit, propune msuri de organizare eficient amuncii att n cadrul aparatului central al Ageniei, ct i ncadrul oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii icooperaie i urmrete realizarea n termen a sarcinilor primite,n strns concordan cu reglementrile legale n vigoare.

  Art. 21. Atribui ile specifice vicepreedintelui se aprobprin decizie a preedintelui.

  CAPITOLUL IIICabinetul preedintelui

  Art. 22. (1) Cabinetul preedintelui se organizeaz nconformitate cu Ordonana Guvernului nr. 32/1998 privindorganizarea cabinetului demnitarului din administraia publiccentral, aprobat cu modificri prin Legea nr. 760/2001, cumodificrile i completrile ulterioare.

  (2) Cabinetul preedintelui este un compartiment distinct,care cuprinde urmtoarele funcii: 1 director de cabinet,1 asistent de cabinet, 2 consilieri personali, 1 secretar personal,

  precum i 1 curier personal.(3) Conducerea Cabinetului preedintelui este asigurat dectre directorul de cabinet, iar n lipsa acestuia, n limitelemandatului dat, de ctre persoana desemnat de acesta, deregul, dintre consilierii personali ai preedintelui.

  Art. 23. Directorul de cabinet are urmtoarele atribuii:a) asigur interfaa operativ a preedintelui cu oricare dintre

  compartimentele funcionale ale Ageniei;b) asigur consilierea preedintelui pe probleme specifice;c) organizeaz i coordoneaz activitatea Cabinetului

  preedintelui;d) acioneaz n vederea cunoaterii i pregtirii agendei de

  lucru a preedintelui;e) pregtete i solicit materialele necesare ntlnirilor

  demnitarului;f) pstreaz i deruleaz corespondena oficial a

  demnitarului;g) ndeplinete orice alte atribuii pentru care este mandatat

  de demnitar, n limitele legii.Art. 24. Activitatea de baz a consilierilor este legat de

  modul n care direciile de specialitate din Agenie elaboreazlucrrile solicitate, astfel nct s respecte legislaia n vigoare,Programul de guvernare, pentru a prezenta preedinteluidocumente, rapoarte i sinteze ct mai corecte, n vederea luriicelor mai eficiente msuri.

  Art. 25. n funcie de domeniile de activitate care le-au fostrepartizate, consilierii au urmtoarele responsabiliti:

  a) in legtura n permanen cu direciile despecialitate/oficiile teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlociii cooperaie din cadrul Ageniei, astfel nct demnitarul s fiepermanent informat asupra desfurrii activitii;

  b) asigur analizarea i verificarea informaiilor primite de ladireciile Ageniei, astfel nct s poat face recomandri, n

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.2009 11

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  12/32

  uncie de atribuiile fiecruia, n vederea lurii celor mai eficientemsuri la nivel central;

  c) elaboreaz sau colaboreaz la realizarea unor analizecomplexe n domeniul de activitate al Ageniei, urmrindevidenierea elementelor concrete care s permitundamentarea de decizii pe termen mediu i lung;

  d) particip sau prezint puncte de vedere/propuneri iobservaii la elaborarea proiectelor de acte normative dindomeniul de activitate al Ageniei;

  e) particip la analizarea i soluionarea materialelorransmise Ageniei, formulnd propuneri i observaii, mpreuncu direciile din structura organizatoric a Ageniei;

  f) ndeplinesc alte atribuii ncredinate de demnitar.Art. 26. n realizarea atribuiilor ce le revin, consilierii pot

  olicita de la direciile din structura organizatoric a Ageniei ide la oficiile teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii icooperaie, n limitele mandatului pe care l au, documente, datei informaii, precum i asistena personalului de specialitate din

  cadrul Ageniei. Atribuiile concrete ale consilierilor vor fidetaliate, n funcie de problematica de care rspund, prin fieleposturilor.

  Art. 27. Asistentul de cabinet i/sau secretarul personalau/are urmtoarele atribuii:

  a) organizeaz conferine de pres, ntlniri cu reprezentaniimass-mediei i alte evenimente de interes public n care estemplicat conducerea Ageniei;

  b) ntocmete comunicatele de pres prin care prezintpoziia Ageniei fa de diferite probleme sau aspecte aleactivitii sale;

  c) studiaz, monitorizeaz, analizeaz i arhiveazmaterialele aprute n pres cu privire la activitatea Ageniei iprezint conducerii Ageniei informri cu privire la coninutulacestora;

  d) organizeaz i coordoneaz programul audienelor cu

  publicul ale conductorilor instituiei, conform programuluiaprobat:e) rspunde, la nivelul Ageniei, de pregtirea i organizarea

  audienelor solicitate de persoane fizice sau juridice;f) selecteaz persoanele solicitante i problemele ce vor fi

  upuse ateniei demnitarilor;g) stabilete, cu acordul conductorilor Ageniei, modalitatea

  practic de desfurare a audienelor;h) particip, prin reprezentant, alturi de demnitari, la

  programul de audiene, ocazie cu care ia not de coninutulolicitrilor petenilor;

  i) centralizeaz ntr-o baz de date informaiile legate deconinutul petiiilor, memoriilor, scrisorilor adresate de ctrepersoanele fizice sau juridice Ageniei, precum i modul deezolvare a acestora de ctre direciile de specialitate din cadrul

  Ageniei;j) colaboreaz atunci cnd este cazul cu direcii le de

  pecialitate n vederea soluionrii problemelor ce privesc relaiaAgeniei cu persoanele fizice sau juridice petiionare i formulriispunsurilor ce se impun;

  k) asigur implementarea i aplicarea Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaiile de interes public, cumodificrile i completrile ulterioare;

  l) asigur ntocmirea corespondenei cu caracter protocolaradresate de preedinte cu diverse ocazii i redacteazspunsurile la corespondena de acest tip primit de

  conducerea Ageniei;

  m) asigur relaia operativ cu Departamentul purttorului ielaii cu presa din cadrul Ministerului ntreprinderilor Mici iMijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri;

  n) colaboreaz cu direciile din Agenie pentru obinereanformaiilor solicitate de mass-media sau pe care conducereaAgeniei dorete s le mediatizeze;

  o) controleaz modul n care este primit i distribuitcorespondena Ageniei i asigur rezolvarea acesteia ntermenul legal, prin intermediul direciilor de specialitate;

  p) menine contactul permanent cu oficiile teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie privind comunicarea cumass-media, cu publicul larg, cu potenialii beneficiari aiprogramelor de sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i desusinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii; asigurpregtirea documentelor i informaiilor anterior transferului lorctre/de la demnitar;

  q) asigur confidenialitatea datelor i informaiilor dincabinet;

  r) transmite membrilor cabinetului sau altor persoane dincadrul Cabinetului preedintelui i al Ageniei sarcinile directeale demnitarului;

  s) asigur informarea complet a demnitarului cu privire laagenda de lucru;

  t) ndeplinete orice alte atribuii ncredinate de demnitar.

  CAPITOLUL IVSecretarul general

  Art. 28. Secretarul general are calitatea de nalt funcionarpublic i este numit n condiiile legii.

  Art. 29. Secretarul general ndeplinete urmtoareleatribuii:

  a) coordoneaz buna funcionare a direciilor i activitilorcu caracter funcional din cadrul Ageniei i asigur legturaoperativ dintre preedinte i conductorii direciilor din Ageniei efii oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii icooperaie subordonate;

  b) coordoneaz elaborarea i avizarea de ctre direciile despecialitate din instituie a proiectelor de acte administrative cucaracter normativ i individual;

  c) coordoneaz activitatea de elaborare de ctre direciile de

  specialitate a proiectelor de acte normative din domeniul deactivitate specific i urmrete operarea corect a observaiilori propunerilor rezultate n urma edinelor de Guvern sauprimite de la ministere;

  d) coordoneaz ntregul personal al Ageniei, activitatea deelaborare a politicilor de personal i a principiilor directoarepentru managementul de personal din cadrul direciilor;

  e) coordoneaz nemijlocit activitatea Compartimentuluieconomic, juridic, resurse umane i administrativ i aCompartimentului economic, juridic, resurse umane iadministrativ din cadrul oficiilor teritoriale pentru ntreprinderimici i mijlocii i cooperaie;

  f) reprezint preedintele n relaia cu personalul instituiei;g) coordoneaz desfurarea activitilor cu caracter

  funcional i de secretariat din cadrul instituiei;h) controleaz modul n care este primit i distribuit

  corespondena Ageniei i asigur rezolvarea acesteia ntermenul legal, prin intermediul direciilor de specialitate;

  i) repartizeaz cererile de informaii de interes publicpurttorului de cuvnt, nsrcinat cu nregistrarea i rezolvarealor;

  j) semneaz petiiile adresate instituiei alturi de efuldireciei care a soluionat petiia;

  k) urmrete respectarea de ctre personalul instituiei aregulamentelor/procedurilor/normelor/instruciunilor/circularelori a altor reglementri interne;

  l) ndeplinete alte atribuii stabilite prin acte normative,

  precum i nsrcinri ncredinate de preedinte.Art. 30. n relaiile cu terii, secretarul general areurmtoarele atribuii:

  a) reprezint Agenia, conform mandatului primit de lapreedinte, n faa autoritilor publice, a persoanelor juridice ia persoanelor fizice;

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.200912

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  13/32

  b) conlucreaz cu direciile de specialitate din cadrulSecretariatului General al Guvernului, cu secretarul general alMinisterului ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediuluide Afaceri, cu secretarii generali din ministere i alte organe aleadministraiei publice centrale, pentru soluionarea unorprobleme de interes comun;

  c) urmrete elaborarea rapoartelor periodice prevzute deeglementrile n vigoare, precum i prezentarea sau depunerea

  acestora la forurile competente;d) urmrete ndeplinirea sarcinilor ce revin instituiei ca

  urmare a edinelor Guvernului;e) asigur legtura operativ dintre Agenie i alte instituii

  publice;f) asigur transmiterea spre avizare ministerelor implicate a

  actelor normative iniiate de Agenie;g) asigur legtura cu Regia Autonom Monitorul Oficial

  pentru aducerea la cunotina public a deciziilor instruciunilor cu caracter normativ emise de instituie;

  h) coordoneaz evidena actelor emise de Agenie, precumi publicarea sau transmiterea lor celor interesai.

  Art. 31. Secretarul general are urmtoarele atribuii

  eferitoare la relaia cu preedintele:a) asist n organizarea i desfurarea activitii instituiei;b) prezint preedintelui analiza activitii instituiei i face

  propuneri n consecin;c) prezint preedintelui actele i documentele pentru

  ezoluie i semntur;d) prezint preedintelui mapa cu lucrrile edinei de

  Guvern i observaiile direciilor Ageniei n legtur cuproiectele aflate pe ordinea de zi, atunci cnd este cazul;

  e) asigur contrasemnarea de ctre preedinte a acteloradoptate de ctre Guvern;

  f) organizeaz participarea preedintelui la seminarii,dezbateri i alte manifestri interne i internaionale.

  CAPITOLUL VDirectorul Direciei programe i proiecte

  Art. 32. Directorul Direciei programe i proiecteorganizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde deactivitile direciei i ale compartimentelor din coordonarepentru care a primit mputernicire pe baza sarcinilor i atribuiilortabilite prin fia postului. Directorul Direciei programe i

  proiecte este funcionar public de conducere.Art. 33. n desfurarea activitii sale, directorul Direciei

  programe i proiecte ndeplinete urmtoarele atribuii:a) coordoneaz i controleaz activitatea compartimentelor

  din cadrul Direciei programe i proiecte i a birourilor demplementare programe i proiecte pentru ntreprinderi mici imijlocii din cadrul oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici imijlocii i cooperaie, asigurndu-se c activitatea acestora sedesfoar organizat, pe baza unui program de activitate;

  b) coordoneaz activitatea de elaborare a procedurilor demplementare a programelor pentru ntreprinderile mici imijlocii, de ncurajare i de stimulare a nfiinrii i dezvoltriiacestora, precum i a indicatorilor i a procedurilor de evaluare,elecie, monitorizare i control n cadrul schemelor de finanare;

  c) ntocmete propuneri pentru elaborarea bugetuluiprogramelor de sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i deusinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, la nivel

  naional i local, i urmrete ncadrarea cheltuielilor n sumeleaprobate;

  d) coordoneaz i controleaz implementarea programelorde sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i de susinere adezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii;

  e) asigur ntocmirea lunar i naintarea la conducereaAgeniei a rapoartelor de verificare ale Direciei programe iproiecte i ale birourilor de implementare programe i proiecte

  pentru ntreprinderi mici i mijlocii din cadrul oficiilor teritorialepentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie;

  f) asigur activitatea de comunicare i colaborare cuMinisterul ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediuluide Afaceri Direcia general pentru ntreprinderi mici imijlocii, comer interior i cooperaie, Direcia politici dezvoltareai creterea competitivitii pentru IMM, comer interior icooperaie, precum i Direcia pentru gestionarea fondurilorcomunitare pentru IMM;

  g) coordoneaz relaia cu oficiile teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie pe partea de activitatecare implic implementarea tehnic i financiar a proiectelor iprogramelor de sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i desusinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, la nivelnaional i local, potrivit strategiilor guvernamentale pentrususinerea dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii iProgramului de guvernare;

  h) rspunde de ndeplinirea corespunztoare i la termen asarcinilor ncredinate direciei de ctre preedinte,vicepreedinte sau secretarul general, dup caz;

  i) particip la elaborarea sau rezolv efectiv lucrri de

  complexitate ori importan deosebit;j) repartizeaz spre rezolvare lucrrile ce intr n atribuiile

  direciei pe care o conduce i d ndrumri n vederea rezolvriiacestora n termenul stabilit de ctre conducerea instituiei;

  k) semneaz, potrivit competenelor stabilite pe linieierarhic, lucrrile rezolvate n cadrul direciei respective;

  l) urmrete elaborarea n termen a studiilor, sintezelor,rapoartelor, metodologiilor, proiectelor de acte normative i atuturor lucrrilor repartizate spre rezolvare;

  m) stabilete, n limitele competenelor ce i sunt acordate,cadrul relaiilor de colaborare cu alte direcii din instituie, dinministere sau alte autoriti ale administraiei publice centraleori locale;

  n) elaboreaz graficul concediilor de odihn pentru salariaiidin subordine i urmrete derularea concediilor n conformitatecu acest grafic;

  o) vizeaz delegaiile salariailor din subordine i lenainteaz spre aprobare conducerii Ageniei;

  p) asigur respectarea normelor interne i de disciplin nserviciu de ctre salariaii din subordine;

  q) coordoneaz activitatea salariailor cu funcii de execuiedin subordine i urmrete ndeplinirea de ctre structurasubordonat a sarcinilor ce i revin conform regulamentului deorganizare i funcionare;

  r) elaboreaz fia postului pentru fiecare salariat dinsubordine i rspunde de repartizarea echilibrat a sarcinilor pesalariai;

  s) se asigur ca personalul din subordine s cunoasclegislaia care reglementeaz activitatea compartimentelorrespective i acioneaz pentru respectarea acesteia;

  t) asigur aplicarea unitar de ctre personalul din subordinea legislaiei n vigoare n materia funciilor i obiectului deactivitate ale Ageniei;

  u) controleaz corectitudinea personalului din subordine nndeplinirea sarcinilor i atribuiilor stabilite prin fiele posturilori procedurile aprobate;

  v) soluioneaz sau, dup caz, transmite oficiilor teritorialepentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie spre soluionaresesizrile i reclamaiile formulate n legtur cu activitateaspecific structurii pe care o conduce;

  w) particip, mpreun cu conducerea Ageniei, la elaborareaplanului de msuri privind pregtirea profesional a personaluluiinstituiei i al oficiilor teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlociii cooperaie;

  x) desemneaz persoanele de la nivelul structurii teritorialeresponsabile de pregtirea personalului din cadrul oficiilor,

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.2009 13

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  14/32

  precum i persoanele responsabile de verificarea corectitudiniinformaiilor din rapoartele de evaluare transmise ctre Agenie;

  y) coordoneaz, controleaz i rspunde de efectuareacorespunztoare i la termen a plilor din cadrul programelorpentru sprijinirea sectorului IMM, cu finanare de la bugetul detat;

  z) particip i urmrete efectuarea cercetrii administrative

  n cazul svririi de abateri de la regulamentul intern i propuneconducerii Ageniei sanciunile specifice nclcrii raporturilor demunc;

  aa) organizeaz i rspunde de rezolvarea n termenul legala cererilor cu care este sesizat din partea terilor i apersonalului din subordine;

  bb) organizeaz activitatea specific de asisten acordat laolicitarea beneficiarilor de proiecte;

  cc) prelucreaz cu personalul din subordine i aplicegulamentele, procedurile, instruciunile legale n vigoare,

  precum i orice alte dispoziii legale adoptate la nivelul UniuniiEuropene, Ministerului ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comeruluii Mediului de Afaceri sau al Ageniei;

  dd) asigur un climat corespunztor desfurrii activitii ntructura pe care o conduce;ee) asigur informarea corect a preedintelui cu privire la

  problemele specifice i la eventualele disfuncionaliticonstatate n cadrul direciei pe care o conduce;

  ff) asigur informarea celorlalte compartimente din cadrulAgeniei cu privire la activitatea proprie i la implicaiile acesteiaasupra ntregii activiti.

  PARTEA a IV-aAtribuiile direciilor i compartimentelor

  CAPITOLUL IDirecia programe i proiecte

  Art. 34. Direcia programe i proiecte ndeplineteurmtoarele atribuii specifice:

  A. n domeniul implementrii tehnice i financiare aprogramelor i proiectelor de ncurajare i de stimulare anfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, finanate dea bugetul de stat:

  1. fundamenteaz, elaboreaz, gestioneaz implementeaz programele de ncurajare i de stimulare anfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, finanate dea bugetul de stat, derulate prin intermediul oficiilor teritorialepentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie la nivel local;

  2. coordoneaz activitatea de implementare tehnic:a) primirea cererilor de finanare ntocmite de potenialiibeneficiari ai proiectelor finanate de la bugetul de stat;

  b) verificarea cererilor de finanare, n vederea aprobriiproiectelor finanate de la bugetul de stat, n raport cu criteriileeligibile stabilite prin procedura de implementare a programelornaionale;

  c) selectarea proiectelor finanate de la bugetul de stat, nconformitate cu prevederile stabilite prin procedura demplementare a programelor naionale;

  d) stabilirea obligaiilor contractuale dintre Agenie ipotenialii beneficiari i totodat aprobarea nceperii derulriiproiectelor finanate de la bugetul de stat;

  e) efectuarea verificrii pe teren a proiectelor care vor finanate de la bugetul de stat;f) ntreprinderea unor aciuni privind promovarea,

  comunicarea, informarea, controlul i altele asemenea, care sasigure buna derulare a proiectelor finanate de la bugetul detat;

  3. coordoneaz activitatea de implementare financiar:a) verificarea cererilor de plat ale beneficiarilor proiectelor

  finanate de la bugetul de stat;b) verificarea pe teren a proiectelor finanate de la bugetul

  de stat pentru a stabili eligibilitatea plilor;c) certificarea plilor ctre beneficiarii proiectelor finanate

  de la bugetul de stat;

  d) efectuarea plilor ctre beneficiarii proiectelor finanatede la bugetul de stat;e) nregistrarea n Registrul unic electronic a angajamentelor

  de plat i a plilor ctre beneficiarii proiectelor finanate de labugetul de stat;

  4. informeaz periodic Ministerul ntreprinderilor Mici iMijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri cu privire laimplementarea programelor de ncurajare i de stimulare anfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, finanate dela bugetul de stat.

  B. n domeniul implementrii tehnice a programelor iproiectelor de ncurajare i de stimulare a nfiinrii i dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii, finanate din fonduri comunitare axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficientdin cadrul Programului operaional sectorial Cretereacompetitivitii economice (POS CCE), poate ndeplini, ncondiiile delegrii de ctre Direcia pentru gestionarea fondurilorcomunitare pentru ntreprinderi mici i mijlocii, cu aprobareaAutoritii de management pentru Programul operaionalsectorial Creterea competitivitii economice i avizarea dectre aceasta din urm a actului de delegare, urmtoareleatribuii:

  a) ntreprinderea unor aciuni privind promovarea,comunicarea, informarea i altele asemenea, care s asigurebuna derulare a proiectelor finanate prin POS CCE axa

  prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient;b) acordarea sprijinului organismului intermediar nelaborarea Planului de comunicare pentru POS CCE, precumi n implementarea msurilor specifice organismului intermediarprivind informarea i publicitatea prevzute n Planul decomunicare;

  c) elaborarea calendarelor proprii de aciuni privindinformarea i publicitatea aciunilor specifice din Planul decomunicare pentru axa prioritar 1 Un sistem de producieinovativ i ecoeficient;

  d) organizarea de ntlniri, seminarii, aciuni la nivel localprivind informarea i publicitatea, implementarea imonitorizarea aciunilor specifice din Planul de comunicare

  pentru POS CCE axa prioritar 1 Un sistem de producieinovativ i ecoeficient;

  e) furnizarea tuturor informaiilor potenialilor beneficiariprivind posibilitatea obinerii finanrii proiectelor n cadrul axeiprioritare 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient;

  f) furnizarea de informaii beneficiarilor cu privire laimplementarea proiectelor selectate n cadrul axei prioritare 1Un sistem de producie inovativ i ecoeficient;

  g) diseminarea ghidurilor solicitantului;h) acordarea de asisten primar potenialilor beneficiari n

  scopul dezvoltrii proiectelor finanabile, inclusiv prinorganizarea de sesiuni de informare;

  i) primirea i nregistrarea la nivel local a proiectelor depusede potenialii beneficiari ai POS CCE axa prioritar 1 Unsistem de producie inovativ i ecoeficient;

  j) transmiterea ctre organismul intermediar a proiectelordepuse de potenialii beneficiari ai POS CCE axa prioritar 1Un sistem de producie inovativ i ecoeficient.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.200914

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  15/32

  Art. 35. n cadrul Direciei programe i proiecte senfiineaz i funcioneaz urmtoarele structuri organizatorice:

  a) Compartimentul programare, informare, asisten tehnici documentare, avnd un numr de 5 funcii publice de

  execuie;b) Compartimentul selectare, evaluare i contractare, avnd

  un numr de 5 funcii publice de execuie;c) Compartimentul monitorizare, raportare i control, avnd

  un numr de 5 funcii publice de execuie.Art. 36. (1) Compartimentul programare, informare,

  asisten tehnic i documentare ndeplinete urmtoareleactiviti:

  a) coordoneaz i controleaz centrele de informare,asisten i instruire din cadrul oficiilor teritoriale pentruntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie;

  b) asigur planificarea bugetar anual a resurselornanciare necesare programelor de ncurajare i de stimulare anfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, finanate dea bugetul de stat;

  c) contribuie la elaborarea i fundamentarea procedurilor demplementare, evaluare i monitorizare a programelor pentru

  timularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlociigestionate de Agenie, n conformitate cu Strategiaguvernamental pentru susinerea dezvoltrii ntreprinderilormici i mijlocii i cu Programul de guvernare;

  d) definete i cuantific indicatorii de monitorizare;e) identific categoriile de poteniali beneficiari ai sprijinului

  nanciar;f) asigur buna funcionare a Registrului unic electronic

  RUE) i menine permanent legtura cu administratorulaplicaiei, care rspunde de securitatea datelor obinute prinntermediul acesteia;

  g) se asigur, prin ofierul de nregistrare, de corectitudineaculegerii datelor;

  h) verific i asigur toate condiiile optime pentrunregistrarea on-line i n Registrul unic electronic;i) contribuie la constituirea portofoliului de proiecte/scheme

  de finanare, precum i la elaborarea procedurilor interne denregistrare, evaluare i monitorizare a programelor pentrutimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii

  gestionate de Agenie;j) elaboreaz materiale destinate informrii beneficiarilor,

  organizeaz i particip la aciunile de comunicare i informarea acestora referitoare la programele de ncurajare i detimulare a nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,nanate de la bugetul de stat;

  k) organizeaz i particip la seminarii, cursuri, conferineeferitoare la gestionarea programelor de sprijinire a nfiinrii

  de noi ntreprinderi i de susinere a dezvoltrii ntreprinderilormici i mijlocii;

  l) realizeaz chestionare privind impactul campaniilor decontientizare n rndul beneficiarilor;

  m) urmrete utilizarea eficient a resurselor materiale iumane n realizarea campaniilor de informare;

  n) contribuie la coordonarea i urmrirea derulriiprogramului i propune, dac este cazul, modificri aleprocedurilor de implementare a programelor de sprijinire anfiinrii de noi ntreprinderi i de susinere a dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii;

  o) urmrete periodic gradul de ndeplinire a obiectivelorprogramelor de sprijinire a nfiinrii de noi ntreprinderi i de

  usinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, nconformitate cu indicatorii de monitorizare i pe baza rapoartelorde evaluare;

  p) identific necesarul i deruleaz sondaje, analize, studiii sinteze pentru fundamentarea i actualizarea activitilor

  eligibile;

  q) identific nevoile de instruire i asisten tehnic apersonalului Ageniei i al oficiilor teritoriale pentru ntreprinderimici i mijlocii i cooperaie;

  r) asigur transpunerea Small Business Act, elaboreazPlanul regional de aciuni i contribuie la elaborarea Raportuluianual privind domeniul IMM, n colaborare cu Ministerulntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri;

  s) urmrete modificrile legislaiei i reglementriloreuropene i naionale n domeniile relevante i contribuie laaplicarea acestora n cadrul procedurilor de implementare aproiectelor i programelor pentru ntreprinderile mici i mijlociide ncurajare i de stimulare a nfiinrii i dezvoltrii acestora;

  t) raporteaz stadiul proiectelor de asisten tehnic ctreDirecia programe i proiecte;

  u) ntreprinde alte activiti care s asigure implementareaeficient a procedurilor de lucru specifice direciei;

  v) ntocmete alte materiale i lucrri legate de activitateaspecific Ageniei, repartizate de conducere, i pstreazconfidenialitatea datelor;

  w) asigur arhivarea documentelor n conformitate cu

  reglementrile comunitare.(2) Pentru transpunerea n practic la nivel naional i local aSmall Business Act, Agenia va urmri aplicarea unui ansamblude 10 principii menite s ghideze concepia i punerea n aplicarea proiectelor i programelor de sprijinire a nfiinrii de nointreprinderi i de susinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici imijlocii. Aceste principii sunt eseniale pentru a conferi o valoareadugat la nivel comunitar, pentru a plasa IMM-urile n condiiide egalitate i a ameliora cadrul juridic i administrativ:

  (i) crearea unui mediu n care antreprenorii intreprinderile familiale s poat prospera i undespiritul antreprenorial este recompensat;

  (ii) asigurarea posibilitii pentru antreprenorii cinstii care

  au dat faliment de a beneficia n mod rapid de o a douaans;(iii) definirea regulilor dup principiul Gndii mai nti la

  scar mic;(iv) asigurarea reactivitii administraiilor la nevoile

  IMM-urilor;(v) adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile

  IMM-urilor: facilitarea participrii IMM-urilor la achiziiilepublice i exploatarea mai judicioas a posibilitiloroferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat;

  (vi) facilitarea accesului IMM-urilor la finanare i punerean aplicare a unui cadru juridic i comercial care sfavorizeze punctualitatea plilor cu ocazia tranzaciilor

  comerciale;(vii) sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult deoportunitile oferite de piaa unic;

  (viii) promovarea ameliorrii competenelor n interiorulIMM-urilor i a tuturor formelor de inovaie;

  (ix) sprijinirea IMM-urilor pentru a transforma provocrilen materie de mediu n oportuniti;

  (x) ncurajarea i sprijinirea IMM-urilor pentru a profita decreterea pieelor.

  Art. 37. Compartimentul selectare, evaluare i contractarendeplinete urmtoarele activiti:

  a) coordoneaz i controleaz Unitatea programare, selecie,evaluare i contractare din cadrul OTIMMC;

  b) elaboreaz, mpreun cu OTIMMC, procedurile deselectare, evaluare i contractare a programelor de sprijinire anfiinrii de noi ntreprinderi i de susinere a dezvoltriintreprinderilor mici i mijlocii;

  c) urmrete nregistrarea cererilor de finanare n Registrulunic electronic al programului, pe msura primirii lor;

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 263/22.IV.2009 15

 • 7/28/2019 HG409-2009 eficienta energetica

  16/32

  d) coordoneaz transmiterea scrisorilor de ntiinare cuprivire la acceptarea solicitanilor la evaluare pentru a priminanare n cadrul programelor;

  e) asigur nregistrarea documentelor specifice activitilorde evaluare, selectare, contractare i verificare tehnic aproiectelor;

  f) coordoneaz transmiterea contractelor de finanare nsoitede notificarea privind acordul de principiu la finanare saucrisorile de ntiinare a respingerii cererii-tip de acord de

  principiu;g) urmrete nregistrarea cererilor-tip de renunare total

  au parial la finanare;h) urmrete procesul de nregistrare a cererilor-tip de

  eliberare a alocaiei financiare nerambursabile n conformitatecu prevederile programului;

  i) analizeaz documentele pentru efectuarea decontului dinpunctul de vedere al autenticitii lor, al conformitii cu acordulde principiu i n limita bugetelor maxime aprobate i transmisen acordul de principiu;

  j) urmrete evidenierea n registrul special al programului antregii corespondene cu solicitanii, a sumelor aprobate i a

  destinaiilor acestora pe tipuri de activiti;k) ntocmete raportul de evaluare, precum i lista proiectelor

  eligibile, lista proiectelor neeligibile i le supune aprobriidirectorului direciei;

  l) ntocmete rapoarte privind contractele ncheiate pentruproiectele selectate i sumele alocate acestora;

  m) urmrete aplicarea i respectarea procedurilor specificede lucru ale direciei, respectiv procedurile de selectare,evaluare i contractare;

  n) organizeaz i verific fluxurile operaionale demplementare a procedurilor direciei pe nivele, servicii, birouri icompartimente;

  o) particip la activitatea de ndrumare i coordonare

  metodologic a OTIMMC specific atribuiilor direciei;p) colaboreaz cu toate direciile i serviciile din cadrulAgeniei de la nivel central i regional, cu Ministerulntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediului de Afacerii cu instituiile guvernamentale i neguvernamentale implicate;

  q) ntocmete alte materiale i lucrri legate de activitateapecific Ageniei, repartizate de conducere, i pstreaz

  confidenialitatea datelor i lucrrilor;r) centralizeaz lista tuturor erorilor financiare i de form

  dentificate de ctre OTIMMC n rapoartele de selecie i oupune aprobrii directorului direciei.

  Art. 38. Compartimentul monitorizare, raportare i controlndeplinete urmtoarele activiti:

  a) coordoneaz i controleaz Unitatea de monitorizare,aportare i control din cadrul OTIMMC;

  b) contribuie la elaborarea seciunii de monitorizare,aportare i control din procedura de implementare a

  programului;c) colecteaz n mod continuu datele referitoare la

  mplementarea proiectelor;d) colaboreaz cu instituii internaionale n elaborarea,

  mplementarea i monitorizarea programelor/proiectelor ce suntderulate cu finanare extern n domeniul ntreprinderilor mici imijlocii;

  e) monitorizeaz activitile de cooperare extern cu impactasupra sectorului IMM ce revin Ageniei n implementareaacordurilor la care Agenia este parte;

  f) ntocmete documentele de raportare periodic privindtadiul implementrii programelor, rapoartele de monitorizare ievaluare a proiectelor;

  g) nregistreaz informaiile cuprinse n rapoarte n baza dedate, ntocmete rapoartele


Recommended