+ All Categories
Home > Documents > Crestere Eficienta Energetica Cacica

Crestere Eficienta Energetica Cacica

Date post: 11-May-2017
Category:
Upload: virgil-cenariu
View: 250 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
71
Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME) 1 10 septembrie 2013 Radu PENTIUC Universitatea Ștefan cel Mare” Suceava editia a XII-a a Conferintei: „EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGIIAudit energetic. Managementul energiei. Studiu de caz. Optimizarea fluxului tehnologic in vederea cresterii eficientei energetice la un consummator industrial.
Transcript
Page 1: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

1 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Audit energetic.

Managementul energiei.

Studiu de caz. Optimizarea fluxului tehnologic in vederea

cresterii eficientei energetice la un consummator industrial.

Page 2: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

2 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 2

Cuprins

CAPITOLUL 1 : Acte normative

CAPITOLUL 2.1 : Prezentarea consumatorului:

CAPITOLUL 2.2 : Prezentarea consumatorului: CAPITOLUL 3 : Prezentarea energetică CAPITOLUL 4 : Legislaţia de eficienţă energetică CAPITOLUL 5 : Organizarea activităţii de gestiune a

energiei în cadrul societăţii CAPITOLUL 6 : Lucrări de creştere a eficienţei energetice CAPITOLUL 7 : Studiu de caz

Page 3: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

3 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 3

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial

Partea I

Legea nr. 329 /9.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul

Monetar Internaţional : Agenţia Română pentru Conservarea Energiei

(ARCE) a fost desfiinţată /comasare prin absorbţie şi preluarea

activităţii de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în

domeniul Energiei (ANRE)

761/09.11.2009

Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata 577/17.11.2000

OG nr. 22/2008 privind eficienţa energetica şi promovarea utilizării la

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 628/29.08.2008

Ordin ANRE nr. 38/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea

auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor

energetici acreditarea societatilor de servicii energetice 400/03.07.2013

Decizia nr. 58/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a

cursanţilor în domeniul gestiunii energiei 423 /17.06.2003

Decizia nr. 16/2005 privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de

gestiune a energiei 450/27.05.2005

Noua directiva de eficienta energetica – cadru comun pentru promovarea EE in

Uniune dupa 2020; prevederi cu privire la obligativitatea auditarii energetice si

promovarea serviciilor energetice.

Planul National de Actiune pentru Eficienta Energetica (PNAEE) 2011-2013

– Masuri privind cresterea eficientei energetice in sectoarele de consum final

Page 4: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

4 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 4

OG nr. 22/2008 privind eficienţa energetica şi promovarea utilizării la

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Art. 3 (1) In scopul realizarii politicii nationale de eficienta energetica, operatorii economici care consuma

anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia:

a) sa efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoana fizica sau juridica autorizata de ANRE in

conditiile legii, si care sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;

b) sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice care includ masuri pe termen scurt,

mediu si lung;

c) sa numeasca un manager energetic, atestat de ANRE, conform legislatiei in vigoare, sau sa incheie un

contract de management energetic cu o persoana fizica/juridica prestatoare de servicii energetice,

acreditata in conditiile prezentei ordonante.

(2) In cazul consumatorilor de energie care detin subunitati consumatoare a mai mult de 1.000 tone

echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum si alte sedii secundare), amplasate in mai multe

puncte geografice, care nu sunt legate direct prin functionalitate sau retele energetice, fiecare subunitate

situata intr-un punct geografic diferit de al celorlalte subunitati este considerata din punctul de vedere al

obligatiilor ce ii revin ca unitate independenta. Acestor unitati independente le sunt aplicabile

prevederile alin. (1).

Art. 4

Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie cuprinsa intre 200 si 1.000 tone

echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o

persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei in conditiile

prezentei ordonante, care sa stea la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei

energetice.

Page 5: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

5 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 5

OG nr. 22/2008 privind eficienţa energetica şi promovarea utilizării la

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Art. 5

(1) Consumatorii finali dezvolta si pun in aplicare masurile de imbunatatire a eficientei energetice care

reprezinta orice actiune care, in mod normal, conduce la o imbunatatire a eficientei energetice verificabila si

care poate fi masurata sau estimata

(2) Consumatorii finali de energie, persoane juridice, prevazuti la art. 3 si 4, sunt obligati sa dispuna de un

sistem de masura, evidenta si monitorizare a consumurilor energetice si sa puna la dispozitia Agentiei

Romane pentru Conservarea Energiei, la cerere, informatii privind consumurile energetice si indicatorii de

eficienta energetica.

Art. 6

Administratorii cladirilor aflate in proprietate publica au obligatia sa ia masuri pentru:

a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare;

b) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie.

Art. 7

(3) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au

obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice, in care includ masuri pe termen

scurt si masuri pe termen lung (3-6 ani), vizand un program de investitii pentru care se vor intocmi studiile de

fezabilitate.

(4) Fara a aduce atingere legislatiei nationale si comunitare in domeniul achizitiilor publice, autoritatile

administratiei publice centrale si locale au obligatia de a aplica cel putin doua masuri din lista masurilor care

vizeaza promovarea eficientei energetice prin achizitii publice, prevazute in anexa nr. 2.

Art. 8

(1) Societatile comerciale, precum si unitatile administratiei publice locale si centrale, care detin mai mult de

25 de autovehicule, au obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de carburanti

pentru grupul de vehicule detinut.

Page 6: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

6

OG 22/2008 - Obligaţii ale consumatorilor de energie

Consumatorii finali dezvoltă şi pun în aplicare măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice

Consumatorii finali de energie, persoane juridice, sunt obligaţi să dispună de un sistem de măsură, evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice şi să pună la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la cerere, informaţii privind consumurile energetice şi indicatorii de eficienţă energetică.

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000

tone echivalent petrol au obligaţia:

să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt (până intr-un an), mediu (între 1 şi 3 ani) şi lung (durată mai mare de 3 ani)

să numească un manager energetic, atestat de ANRE, conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică/juridică prestatoare de servicii energetice acreditată în condiţiile OG 22/2008.

Page 7: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

7 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 7

OG 22/2008 - Obligaţii ale consumatorilor de energie

Audit energetic

Consumul anual de energie al operatorului economic(C)

Periodicitate

audituri energetice

C ≥ 1000 tep 1 / an

200 tep ≤ C ≤ 1000 tep 1 / 2 ani

Clasa

Tipuri de audit

Audit

electroenergetic

Audit

termoenergetic

Audit

complex

I P ≤ 1.000 kW P ≤ 2.000 kW P ≤ 3.000 kW

II P > 1.000 kW P > 2.000 kW Nelimitat

Page 8: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

8 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 8

Modificarea nivelului consumului anual de energie (peste/sub 200tep,peste/sub 1000 tep)

O.T.

ANRE

Actualizarea categoriei de încadrare se face în max. 2

luni de la data notificării consumului

Page 9: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

9 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 9

OG 22/2008 - Obligaţii ale consumatorilor de energie

Documente de transmis anual la ANRE

Termenul limită de depunere

Declaraţia de consum

30 aprilie

Chestionarul de analiză energetică

30 aprilie

Programul propriu de măsuri de eficienţă energetică

30 septembrie

Page 10: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

10 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 10

Temei legal: Ordinul ANRE 38/2013

C.I.M MANAGER

ENERGETIC

OPERATOR

ECONOMIC

C >1000 tep

MANAGER

ENERGETIC

PFA

MANAGER

ENERGETIC

Page 11: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

11

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

din partea Consiliului ARACIS

Page 12: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

12 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 12

Baza materială

amfiteatre laboratoare

Page 13: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

13 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 13

Baza materială

complex de nataţie şi kinetoterapie teren de sport

restaurant studenţesc cămin studenţesc

Page 14: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

14 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 14

Clasamentul universităţiilor emis de OSIM

Page 15: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

15 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 15

Premii şi diplome obţinute de cadrele didactice din

DETH la Saloanele Internaţionale de Inventică

2008-2012 Palmares de medalii, premii şi diplome:

Anul

2012

Anul

2011

Anul

2010

Anul

2009

Anul

2008

TOTAL

Premii şi

diplome

30 19 27 17 6 99

din care:

Medalii

de aur

Medalii

de argint

Medalii de

bronz

Premii

speciale

Diplome

de

excelenţă

23 24 15 22 15

Page 16: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

16 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 16

Saloane de inventică naţionale şi internaţionale

Page 17: Crestere Eficienta Energetica Cacica

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

17 10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII” 17

We invite you to participate to the 5th International Symposium

on

Electrical Engineering and Energy Converters

September 26 - 28, 2013

organized by the Faculty of Electrical Engineering and

Computer Science,

"Ştefan cel Mare" University of Suceava, Romania.

Page 18: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

18

Cap.2.1. Prezentare generală societate prestatoare de

servicii energetice

Experienţa dovedită prin portofoliul său de clienţi cu lucrările:

Granturi de cercetare;

Studii privind politici tarifare;

Analize de piaţă şi prognoză;

Studii tehnice şi de dezvoltare;

Proiectare;

Bilanţuri electroenergetice / termoenergetice / complexe pentru utilităţile locale;

Bilanţuri energetice pentru consumatorii industriali;

Întocmirea caietelor de sarcini şi a documentaţiei de achiziţie echipamente;

Organizarea de seminarii.

Page 19: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

19

Cap.2.2. Prezentare generală consumator.

Societatea Naţională a Sării - SALROM

Grija pentru satisfacerea constantă a cerinţelor clienţilor, pentru siguranţa

produselor alimentare şi protecţia mediului sunt principalele linii

directoare.

Exploatarea sării este atestată documnetar din perioada Imperiului

Roman, când Dacia constituia principalul furnizor de sare al Romei, însă dovezile

privind primele exploatări de sare din această zonă se pierd în negura timpurilor

Răspândirea largă a zăcământului de sare pe teritoriul României a dus la

apariţia şi dezvoltarea celor 7 exploatări, care ulterior au devenit sucursale ale

Societăţii Naţionale a Sării S.A. - Salrom.

Sucursale SALROM

Slănic Prahova, Ocna Mureş, Praid, Ocna Dej, Râmnicu Vâlcea, Târgu Ocna,

Cacica

Pentru o bună distribuţie a produselor sale, SNS şi-a dezvoltat o reţea proprie de

distribuţie, care include depozite la: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Bacău, Dej.

Page 20: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

20

Cap.2.2. Prezentare generală consumator.

Societatea Naţională a Sării - SALROM

În cadrul economiei naţionale, continuitatea tradiţiei miniere a exploatării sării este asigurată de singurul producător de sare din România - Societatea Naţională a Sării S.A.- Salrom, al cărei obiectiv de activitate îl constituie atât exploatarea, gestionarea şi comercializarea sării şi a substanţelor nemetalifere (calcar, mică, grafit, feldspat), cât şi promovarea turismului de tratament şi agrement în saline.

Persoană juridică română cu capital majoritar de stat, Societatea Naţională a Sării S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată ân baza Hotărârii de Guvern numărul 767/21.11.1997, fiind continuatoarea a diverse forme de organizare specifice etapelor de dezvoltare a societăţii:direcţie generală, centrală, regie autonomă

Cunoscută fiind ca unul dintre cei mai vechi producători de sare, România constituie un potenţial important în ceea ce priveşte această resursă naturală, ea situându-se din acest punct de vedere între primele ţări din Europa.

Page 21: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

21

Cap. 2.2. Prezentare generală consumator.

Salina Cacica

Salina Cacica este situată în localitatea cu acelaşi nume, în partea central-estică a judeţului Suceava, la poalele estice ale Obcinei Mari.

Mina de sare de la Cacica, reprezintă un obiectiv turistic ce se vizitează de la jumătatea sec. al XIX-lea, pe un traseu scurt, care s-a păstrat până în prezent.

Salina Cacica este deosebită prin vechime, simplitate şi spaţii generoase, pregătite pentru vizitare, dispuse pe mai multe orizonturi.

Aerosolii salini cu efecte terapeutice, temperatura constantă de cca. 140C, puritatea şi frumuseţea locului, recomandă salina în orice anotimp pentru relaxare şi agrement.

Prin galeriile săpate manual în masivul de sare, se ajunge la adâncimea de 44 m, în Grota Piticilor şi în Sala de Bal, săpate manual, fără utilaje.

Page 22: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

22

Cap. 2.2. Prezentare generală. Schema flux tehnologic

Salina Cacica

Page 23: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

23

Cap.3. Prezentare energetică Salina Cacica

Contururi energetice

Conturul energetic Staţia de alimentare Alimentare Trafo

1. Incinta Cacica.

Mina

PTCZ Cacica Trafo T 400 kVA

2. Pompe apă câmp PT 5 aerian Pârteştii de

Sus

Trafo T 63 kVA

Page 24: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

24

Puterea medie pompe apă câmp

8,01

30,44

21,38 21,25

1,98 1,452,71

16,04 15,28

32,13

12,87

23,80

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Ianu

arie

Febru

arie

Mar

tie

Apr

ilie

Mai

Iunie

Iulie

Aug

ust

Sep

tem

brie

Octom

brie

Noie

mbr

ie

Dece

mbr

ie

Anul 2010

[kW

]

Puterea medie Incinta Cacica

58,92

72,59 74,07 75,95

65,60

53,04

73,80

61,06

51,64

84,10

63,10

76,73

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Ianu

arie

Febru

arie

Mar

tie

Aprilie M

ai

Iunie

Iulie

Augus

t

Septe

mbr

ie

Octom

brie

Noiem

brie

Dec

embr

ie

Anul 2010

[kW

]

Page 25: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

25

Salina Cacica. Contururi energtice. 3. Platforma tehnologică pentru producţia de sare cristalizată

Nr. crt. Conturul energetic

Staţia de alimentare

Alimentare Trafo

Alimentare Celulă

Alimentare Circuit

1 Pavilion administrativ

PA 9

Trafo T2

1000 kVA

Celula 1 Circuit 1

2 Rezervă Celula 1 Circuit 2

3 Rezervă Celula 1 Circuit 3

4 Hidrofor Celula 1 Circuit 4

5 Baterii condensatoare Celula 1 Circuit 5

6 Sosire Trafo 2 Celula 2 Circuit 6

7 Evaporare. Cristalizare Celula 3 Circuit 1

8 Compresoare Celula 4 Circuit 1

9 Benzi transportoare Celula 4 Circuit 2

10 Cupla Celula 5

11 Staţie răcire apă

Trafo T1

1000 kVA

Celula 6 Circuit 1

12 Epurare Celula 6 Circuit 2

13 Paralel turbină Celula 7 Circuit 7

14 Staţie desecare Celula 8 Circuit 1

15 Atelier mecanic Celula 8 Circuit 2

16 Halda steril Celula 8 Circuit 3

17 Clasare Ambalare Celula 8 Circuit 4

18 Turn răcire Celula 8 Circuit 5

19 Iluminat exterior Celula 8 Circuit 6

20 Baterii condensatoare Celula 9 Circuit 1

21 Sosire Trafo 1 Celula 10 Circuit 1

22 Centrala termică Celula 11 Circuit 1

Page 26: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

26

Factorul de formă al energiei active Factorul de formă al energiei reactive Factorul de formă al factorului de putere

1,0008 1,0266 1,0000

Valori corectate Trafo T1

Energia activă [kW] Energia reactivă [kVAR] Factorul de putere

228 59 0,96

Cap.3. Prezentare energetică Salina Cacica.

Contururi energetice

Page 27: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

Nr. crt. Date Time

Puterea

activă

Puterea

reactivă

Puterea aparentă

Trafo T1 Factorul de putere

[kW] [kVAR] [kVA]

1 5/28/2011 12:38:00 PM 235,21 64,79 244,57 0,96

2 5/28/2011 12:39:00 PM 238,16 69,88 248,56 0,96

3 5/28/2011 12:40:00 PM 233,34 65,26 242,55 0,96

4 5/28/2011 12:41:00 PM 230,87 66,06 240,44 0,96

5 5/28/2011 12:42:00 PM 231,00 39,35 240,02 0,96

6 5/28/2011 12:43:00 PM 233,74 27,43 242,04 0,97

7 5/28/2011 12:44:00 PM 236,19 62,40 244,58 0,97

8 5/28/2011 12:45:00 PM 236,20 62,75 245,04 0,96

9 5/28/2011 12:46:00 PM 234,05 55,80 242,80 0,96

10 5/28/2011 12:47:00 PM 233,08 48,85 241,46 0,96

11 5/28/2011 12:48:00 PM 232,32 64,26 241,18 0,96

12 5/28/2011 12:49:00 PM 231,65 65,44 240,96 0,96

13 5/28/2011 12:50:00 PM 234,28 51,13 242,94 0,96

14 5/28/2011 12:51:00 PM 236,38 23,56 244,20 0,97

15 5/28/2011 12:52:00 PM 232,71 25,72 241,01 0,96

16 5/28/2011 12:53:00 PM 229,34 32,53 237,85 0,96

17 5/28/2011 12:54:00 PM 227,56 54,04 236,47 0,96

18 5/28/2011 12:55:00 PM 226,08 50,53 235,06 0,96

19 5/28/2011 12:56:00 PM 232,90 65,64 242,15 0,96

20 5/28/2011 12:57:00 PM 235,36 64,57 244,33 0,96

Page 28: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

Variaţia factorului de putere mediu pentru T1 din PA 9

Puterea medie absorbită Trafo T1

235238

233231 231

234236 236

234 233 232 232234

236233

229 228 226

233235

232230 232

234

229

224

218215

218

223

216

207 207

212216

211

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

[kW

]

Puterea medie absorbită [kW]

Puterea activă corectată: 228 kW

Puterea reactivă corectată: 59 kVAR

Factorul de putere corectat: 0,96

Page 29: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

Cacica Trafo T 2

Nr. crt. Date Time Puterea activă Puterea reactivă Puterea aparentă Factorul de

putere [kW] [kVAR] [kVA]

1 5/28/2011 1/0/1900 302,82 118,83 325,39 0,93

2 5/28/2011 1/0/1900 289,68 112,85 310,96 0,93

3 5/28/2011 1/0/1900 305,41 120,40 328,39 0,93

4 5/28/2011 1/0/1900 300,64 119,99 323,79 0,93

5 5/28/2011 1/0/1900 294,23 115,26 316,07 0,93

6 5/28/2011 1/0/1900 297,00 118,75 319,95 0,93

7 5/28/2011 1/0/1900 304,48 122,08 328,14 0,93

8 5/28/2011 1/0/1900 287,61 113,21 309,17 0,93

9 5/28/2011 1/0/1900 302,57 120,26 325,69 0,93

10 5/28/2011 1/0/1900 300,63 120,44 323,94 0,93

Cap.3. Prezentare energetică Salina Cacica.

Contururi energetice

Page 30: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

30

Puterea medie absorbită Trafo T2

303

290

305

301

294

297

304

288

303301

290

296

303

290

297

275

280

285

290

295

300

305

310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[kW

]

Factorul de formă al energiei

active

Factorul de formă al energiei

reactive

Factorul de formă al factorului de

putere

1,0002 1,0004 1,0000

Valori corectate Trafo T2

Energia activă [kW] Energia reactivă [kVAR] Factorul de putere

297 118 0,929

Variaţia factorului de putere mediu pentru T2 din PA 9

Page 31: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

31

Cap. 4. Legislaţia de eficienţă energetică

ACTUL NORMATIV

Monitorul

Oficial Partea I

Legea 329 /9.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional: Agenţia

Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) a fost desfiinţată / comasare prin

absorbţie şi preluarea activităţii de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare

în domeniul Energiei (ANRE) 761/09.11.2009

OG nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii

finali a surselor regenerabile de energie 628/29.08.2008

Ord. ANRE nr. 42/2010 modificat şi completat prin 67/26.01.2011

Ord. ANRE nr. 34/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea

managerilor energetici 602/25.08.2011

Decizia 58/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor

în domeniul gestiunii energiei 423

/17.06.2003

Decizia 16/2005 privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de gestiune a

energiei 450/27.05.2005

Page 32: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

32

Cap. 4. Legislaţia de eficienţă energetică

MODUL DE APLICARE A LEGISLAŢIEI • Numirea si atestarea responsabilului energetic conform OG

22/2008 şi Ord.ANRE 42/2010 modificat prin Ord.ANRE 34/2010

• Sistem de monitorizare a consumurilor energetice

• Realizarea auditurilor energetice anuale

• Întocmirea programelor de îmbunatăţire a eficienţei energetice cu măsuri pe termen scurt, mediu şi lung

• Modernizarea şi reabilitarea termică a clădirilor

ACŢIUNI DE CONFORMARE • Utilizarea lămpilor eficiente energetic

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin gestionarea cererii de energie şi realizarea de bilanţuri energetice

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin realizarea proiectelor de investiţii destinate reducerii consumului de energie

Page 33: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

33

Cap. 5. Organizarea activităţii de gestiune a energiei în

cadrul societăţii Activitatea de gestiune a energie la Salina Cacica este coordonată de o persoană autorizată

ANRE

Page 34: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

34

Cap.5. Matricea de management energetic. Aplicaţie

Politică energetică: Implicare activă a conducerii superioare prin stabilirea şi urmărirea indicatorilor de eficienţă – şedinţele lunare cu stabilirea de masuri clare, termene si responsabili.

Organizare: fiecare contur de producţie este monitorizat lunar, consumul pe utilaj principal, sau grupa de utilaje.

Angajament: Personalul are responsabilităţi clare şi sunt stabilite obiective clare în sistemul de bonusuri MBO (management by objectives).

Sistem de informare: Raportări zilnice.

Marketing: Promovarea obiectivelor de reducere a consumurilor energetice – se utilizează sistemul de comparaţie între sucursalele SALROM – platforma intranet pentru popularizarea soluţiilor eficiente aplicate in cadrul SNS-SALROM.

Investiţii: Fiecare proiect de investiţie pentru aprobare are un calcul de eficienţă a investiţiei în care economia energetică are un rol semnificativ.

Page 35: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

35

Cap.6. Programe proprii de eficienţă energetică

Audituri energetice

Contur bilanţ electroenergetic

Total fabrica

Incinta Cacica. Mina

Staţia de pompe apă

Centrala termică

Preparare şi uscare sare

Măsuri pe termen scurt propuse în urma auditului:

- ridicarea factorului de putere la valoarea neutrală prin montarea de baterii de

condensatoare la posturile de transformare, pe partea de joasă tensiune;

- dimensionarea corectă a treptelor bateriei de condensatoare;

- înlocuirea motoarelor de puteri mici care au un grad de încărcare redus, pe măsura îmbătrânirii şi uzării lor, cu alte motoare de puteri mai mici;

- reabilitare instalaţii de compensare şi din exploatarea minieră.

Măsuri pe termen mediu propuse în urma auditului:

- tarifarea energiei electrice la nivelul tensiunii de 6 kV

Măsuri pe termen lung propuse în urma auditului:

- se propune întocmirea unui studiu de fezabilitate privind cogenerarea, producerea de energie electrica şi

termică atunci cănd va fi asigurată sursa de gaze naturale aflată încă la distanţă

- optimizarea procesului termic de producere şi uscare a sării

Page 36: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

36

Cap.7. Studiu de caz

Cuprins Fluxul tehnologic actual pentru preparare şi recristalizare sare

Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei energetice. Soluţii în analiză. Soluţia 1

Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei energetice. Soluţii în analiză. Soluţia 2

Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei energetice, Soluţii în analiză. Soluţia 3

Varianta adoptată este soluţia 2. Procedeul tehnologic de obţinere a sării utilizând procedeul de recomprimare a vaporilor

1. Efectul distribuit mutiplu

2. Recompresia termică a vaporilor

3. Recompresia mecanică a vaporilor (MVR – Mechanical Vapour Reccompression)

3. Recompresia mecanică a vaporilor- MVR. Consideraţii teoretice. Avantaje

Eficienţa economică

Page 37: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

37

Cap.7. Studiu de caz. Fluxul tehnologic actual pentru preparare şi recristalizare sare

1. Fluxului tehnologic actual pentru preparare sare recristalizată la Salina Cacica

Sarea recristalizată se obţine prin metoda evaporării cu efect multiplu a soluţiei de NaCl (saramura).

1.1. Soluţia de NaCl (saramură)

Soluţia de NaCl se obţine prin dizolvarea cinetică prin ridicări continue a coloanelor de exploatare. Coloana de exploatare este mai scurtă decât coloana de extracţie, diferenţa delimitând zona activă de dizolvare sondei.

Sondele sunt realizate cu trei coloane concentrice: • coloana de ancoraj la exterior;

• coloana de exploatare;

• coloana de extracţie la exterior.

Saramura astfel obţinută se scoate din sonda prin tubul central de extracţie şi se depozitează într-un rezervor subteran de saramură. Pentru a putea fi utilizată, saramura se pompează într-un rezervor suprateran de 250 m3.

1.2. Purificarea saramurii

Sărurile metalelor alcalino-pământoase din saramură cum sunt clorurile şi sulfaţii de Ca şi Mg, pot influenţa negativ procesul de evaporare prin depunere de cruste de piatră ce reduce secţiunea de curgere dar mai ales reduce considerabil coeficientul de transfer termic şi reduce randamentul instalaţiei prin creşterea consumului de abur tehnologic.

1.3. Cristalizarea

Producerea sării recristalizate se bazează pe principiul suprasaturării soluţiei de sare în urma evaporării apei de diluţie şi de obţinere de cristale de sare care se separă din soluţie.

Page 38: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

Cap.7. Schema fluxului tehnologic actual

Page 39: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

39

Cap.7. Studiu de caz.

Fluxul tehnologic actual pentru preparare şi recristalizare sare

1.4. Separarea cristalelor de sare (desecare)

Terciul de sare descărcat din cele trei evaporatoare în vasul SA102, este îngroşat în acesta la o consistenţă de cca 50 %, partea limpede ce se acumulează la partea superioară a vasului se recirculă prin preaplinul acestuia la rezervorul de saramură SA101.

1.5. Uscarea

Sarea de pe banda de transport MW201 se tratează prin pulverizare cu antiaglomerant şi cu iodat de potasiu dacă este cazul.

Aditivii se separă în cele două vase SA201A,B prevăzute cu agitatoare şi cu o pompă de mare presiune MP202 care recirculă soluţia continuu şi o parte din ea o dozează prin pulverizare pe banda de transport MW201. Sarea umedă se descarcă de pe banda de transport MW201 în usc 201 pe la partea superioară a acestuia şi cade în patul fluid fierbinte al acestuia unde se dispersează rapid în masa de aer fierbinte şi se usucă prin vaporizarea apei de pe suprafaţa cristalelor.

1.6. Clasare - ambalare

Sarea uscată se transporta la faza de clasare prin intermediul a trei benzi transportoare, între banda 1 şi banda 2 fiind montat un deferizator magnetic cu funcţionare automată.

Clasarea sării se face cu ajutorul unui cernator ce are în componenţă două site de inox cu dimensiunea ochiurilor diferite, sita mai rară fiind aşezată deasupra şi având rolul de a îndepărta impurităţile mecanice şi aglomerările de sare cu dimensiunea mai mare de 1 mm iar sita inferioară, cu ţesătura mai deasă, are rolul de a evacua praful de sare cu granulaţie mai mica decât 0,2 mm. Clasarea sării se face în trei categorii şi anume:

a. faza ce ramâne pe sita rară este sare declasată şi se foloseşte în industrie sau ca sare pentru drumuri;

b. faza ce rămâne pe sita inferioară, este sarea propriu-zisă cu o granulaţie de 0,2-1 mm;

c. praful de sare care reprezintă refuzul de sub sita fină.

De la faza de clasare, sarea este stocată într-unul din cele trei buncăre de unde se ambalează funcţie de cerinţele clienţilor.

Ambalarea sării se face automat în saci de 25 şi 50 kg, în cutii de carton de ½ sau 1 kg şi semiautomat ca sare vrac în big-bag-uri de 1000 kg.

Page 40: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

40

Cap.7. Studiu de caz. Fluxul tehnologic actual pentru preparare şi recristalizare sare

Tabel 7.1

Nr.

crt. Punct consum Putere medie

absorbită.

[kW]

Număr de ore de

funcţionare [ore]

Producţie

de sare

[t]

Producţie medie

de sare pe oră

[t/oră]

Păcură

cumpărată

[t]

1 Mina/ Incinta Cacica 66,29 3528

2 Staţia de pompe din

câmp

14,97 3528

3 Platforma preparare

sare alim din PA 9

cu T1 şi T2

759 3528 30366 8,6

4 Total 840, 6 3528 30366 4133,54

5 din care: produsă în

sursa proprie la

turbina generator

298,6 3528

Page 41: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

41

Cap.7. Studiu de caz.

Fluxul tehnologic actual pentru preparare şi recristalizare sare

Tabelul 7.2

Nr. crt. Punct consum Tarif mediu anual

calculat

[lei/kW]

Număr de ore de

funcţionare

[ore]

Cantitate de energie

tarifată

[MWh]

Valoare energie

electrică

[lei]

1 Mina/ Incinta

Cacica

0,45 3528 234,68 104709,195

2 Staţia de pompe

din câmp

0,47 3528 53,64 25192,71

3 Platforma

preparare sare

0,35 3528 1624,02 567707,04

4 Total tarifat 3528 1912,35 668359,37

5 Energie electrică

produsă în surse

proprii

1053,62

6 Total energie

electrică

consumată

2965,95

Page 42: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

42

Tabelul 7.3

Anul

Consum

combustibil

(păcură)

[tone]

Producţie

sare

Durată

funcţionare Durată

funcţionare

[tone] [zile/an] [ore/an]

2010 4134 30366 147 3528

Cap.7. Studiu de caz. Fluxul tehnologic actual pentru preparare şi recristalizare sare

Page 43: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

43

Cap.7. Studiu de caz. Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei energetice.

Soluţii în analiză. Soluţia 1

În urma analizei bilanţului real pe ansamblul Sucursalei Salina Cacica şi pe

instalaţiile componente, în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice, au fost

propuse mai multe variante ca soluţii de eficientizare, dintre care enumerăm:

1. Înlocuirea combustibilului actual păcura cu combustibil gaze naturale

Păcura este în prezent cel mai scump combustibil. De asemenea în exploatare, combustibilul

păcură, necesită consumuri energetice suplimentare (abur şi energie electrică) pentru

descarcare (tranzvazare), încălzire şi menţinerea fluidităţii, transportul (pompare) de la

rezervoare la arzătoare.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a Sucursalei Salina

Cacica s-au identificat trei posibilităţi (variante) de alimentare,

discuţiile şi perspectivele de realizare a racordului de gaze

naturale fiind într-un stadiu destul de înaintat.

Page 44: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

44

Cap.7. Studiu de caz. Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei energetice.

Soluţii în analiză. Soluţia 1.

Varianta I

În cadrul proiectului „Utilitati si Mediu” demarat de Consiliul Judetean Suceava in anul 2004, s-a prevazut o magistrală de gaze naturale Radăuţi-Gura Humorului care includea şi localitatea Cacica. Acest proiect a fost intrerupt in perioada 2007-2009. Conducta pentru transport gaze este oprită în localitatea Clit, la cca 15 km de Cacica. În prezent această magistrală a fost predată catre Transgaz.

Pentru tronsonul Clit-Cacica-Gura Humorului există deja proiect aprobat. Conform HG 1043/2004, cererea trebuie facută catre SNTGN Transgaz Mediaş.

Varianta II

Legatura cu magistrala care trece prin localitatea Păltinoasa, pe o distanta de cca 14 km.

Varianta III

Există, în zona Cajvana-Comăneşti, sonde de extracţie gaze naturale care aparţin de Romgaz, iar staţia de filtrare este în comuna Todireşti la cca 22 km de Cacica.

Page 45: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

45

Harta judetului Suceva

Page 46: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

46

Cap.7. Studiu de caz. Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei

energetice. Soluţii în analiză. Soluţia 2

2. Modificarea procedeului tehnologic de obţinere a sării utilizând procedeul de recomprimare a vaporilor

Instalaţia de recristalizare utilizează, în prezent, o tehnologie de evaporare multiplu efect, în

vid. Din analiza bilanţului termoenergetic real se constată că ponderea cea mai mare a pierderilor se regăseşte la instalaţia de vid (57,03 %), căldura care se pierde în apa de răcire a condensatorului. Din acest motiv, în structura costului de producţie, ponderea combustibilului are valoarea cea mai mare.

În prezent, pe plan internaţional, producătorii de sare recristalizată au renunţat (datorită cheltuielilor) la folosirea energiei termice produsă din surse de combustibili fosili, compensând consumul prin utilizarea unor sisteme moderne de generare a energiei termice necesare procesului tehnologic de evaporare.

.

Se impune o reanalizare a procesului actual de producţie în sensul identificării unor soluţii tehnologice de obţinere a sării, eficientă energetic.

Page 47: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

47

3. Înlocuirea turbinei cu contrapresiune existente cu o instalaţie de cogenerare utilizând combustibil gaze naturale

Deoarece turbina existentă funcţionează frecvent la sarcini parţiale, se poate lua în considerare

şi varianta de înlocuire a acesteia cu o instalaţie de cogenerare cu funcţionare pe combustibil gaze naturale, dimensionată la necesarul actual de căldură tehnologic.

La o posibilă folosire a gazului metan în structura actuală de producţie, cu două cazane de abur de cîte 10 t abur pe oră, la 15 bar, şi un generator electric antrenat de o turbină acţionată cu aburi, ar rezulta o economie în jur de 400.000 - 500.000 euro pe an.

Dar sursa de gaz metan este la distanţă aprecibilă de consumator, la aproximativ 14 km, de aceea soluţia cu gaze naturale este în acest moment neviabilă.

Caracteristice tehnice nominale turbină:

tip C5-S-GIV TUTHILL

puterea activă nominală 968 kW

puterea aparenta nominală 1210 kVA

factor putere nominal 0,8

presiune nominală intrare turbină 15,5 bar (absolut)

presiune nominală ieşire turbină 3,5 bar (absolut)

turaţie 1500/rot/min

Cap.7. Studiu de caz.

Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei

energetice, Soluţii în analiză. Soluţia 3.

Page 48: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

48

Cap.7. Studiu de caz. Varianta adoptată este soluţia 2. Modificarea procedeului tehnologic de obţinere a sării utilizând procedeul de recomprimare a vaporilor

Tehnologia de evaporare prin utilizarea recompresiei vaporilor

Centralele pentru evaporarea, distilarea, cristalizarea prin evaporare și uscare

evaporativă sunt mari consumatoare de energie.

Costurile de funcționare ale acestor centralele sunt determinată în primul rând de

costurile de energie

1. Efectul distribuit multiplu

2. Recompresia termică a vaporilor

3. Recompresia mecanică a vaporilor

Există trei tehnici principale pentru minimizarea consumului specific de

energie, care pot fi aplicate fie individual, fie în combinațiile:

Page 49: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

49

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor.

1. Efectul distribuit mutiplu. Modificarea procedeului tehnologic de obţinere

a sării utilizând procedeul de recomprimare

1. Efectul distribuit multiplu

Într-o instalație de evaporare cu multiplu efect, vaporizarea produsă în prima etapă de către aburul viu nu duce la condensare, aburul este reutilizat ca mediu de încălzire a doilea efect. Acest lucru reduce în mod eficient consumul de abur cu aproximativ 50%.

Deoarece acest principiu se repetă, urmeză alte reduceri suplimentare de aburi.

Diagrama fluxului de caldură dintr-un

vaporizator cu dublu efect prin

încălzire directă

A Produs care urmează să fie evaporat

B Vapori reziduali

C Concentrat

D Aburul de lucru (iniţial)

E Condensat din aburul de încălzire

F Condensat de vapori

V Pierderi de căldură

Page 50: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

50

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 1. Efectul distribuit mutiplu

Temperatura maximă de încălzire la primul efect şi cea mai joasă temperatură de fierbere atinsă în efectul final creează domeniul/distribuţia totală de temperatură pentru efectele individuale.

Ca urmare, dacă diferența de temperatură scade pe efect va crește numărul de efecte.

Suprafețele lor de schimb de căldură trebuie să fie prin urmare cât mai mare în scopul de a creşte gradul de evaporare specific.

O primă aproximare arată că suprafața de încălzire care urmează să fie utilizată pentru toate efectele crește proporțional cu numărul de efecte, și că, în acest fel costurile de investiție considerabil cresc, în timp ce economiile de aburi se reduc progresiv.

Page 51: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

51

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 2. Recompresia termică a vaporilor

2. Recompresia termică a vaporilor În timpul recompresie termice a vaporilor, vaporii din camera de fierbere sunt

recomprimaţi la presiuni mai mari de o cameră de încălzire în conformitate cu principiul pompei de căldură, adică energia se adaugă la vapori.

Temperatura de saturaţie a aburului corespunzătoare presiunii din camera de încălzire este prin urmare mai mare, ceea ce permite vaporilor să fie reutilizaţi pentru încălzire.

În acest scop, sunt utilizaţi vaporii cu jet de aburi recomprimaţi.

Funcționarea este în conformitate cu principiul pompei cu jet.

Nu sunt piese în mișcare, se asigurâ o funcţionare simplă și eficientă, care

oferă o înaltă fiabilitate operațională.

Utilizarea unui proces termic cu vapori de abur recomprimaţi are aceeași energie/efect de economisire ca o evaporare suplimentară.

Page 52: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

52

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea mecanică a

vaporilor. 2. Recompresia termică a vaporilor

Diagrama fluxului de căldură al unui

vaporizator prin încălzire cu

recompresie termică a vaporilor

A Produs care urmează să fie evaporat

B Vapori

B1 Vapori reziduali

C Concentrat

D Abur de lucru (de încalzire suplimentară)

E Condensat din abur

V Pierderi de căldură

Pentru recompresia termică a vaporilor este necesară o anumită cantitate

de abur viu, abur așa numitul aburul de lucru (iniţial).

Această cantitate de abur iniţial trebuie să fie transferată la efectul următor sau la

condensator ca surplus rezidual de vapori.

Surplusului de energie conținută în vaporii residuali B1 corespunde

aproximativ la cantitatea de energie furnizată în aburul de lucru D.

Page 53: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

53

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor. (MVR – Mechanical Vapour

Reccompression)

În timpul recompresie mecanice a vaporilor, vaporii de la un vaporizator sunt

recomprimaţi la o presiune mai mare prin intermediul acţionării unui compresor mecanic.

Recomprimarea funcționează ca pompă de căldură, adăugând energie pentru vapori.

Spre deosebire de pompa de căldură de compresie cu un proces cu lichid circulant (de exemplu un sistem închis cu ciclul de refrigerare) recompresia vaporilor poate fi considerată ca un caz special al pompei de căldură de compresie, pentru că funcționează ca un sistem deschis.

După comprimarea vaporilor urmată de condensarea aburului de încălzire condensul părăseşte ciclul termic.

Încălzirea cu aburi (partea fierbinte) este separată de vapori (partea rece) de suprafața de schimb de căldură a vaporizatorului.

Page 54: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

54

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor. (MVR – Mechanical Vapour

Reccompression)

Comparația între pompa de căldură cu compresie deschisă și pompa de

căldură de compresie închisă arată că suprafața vaporizatorului în sistem deschis inlocuieşte practic funcţia supapei de expansiune a lichidului din sistemul închis.

Diagrama fluxului de căldură a

unui vaporizator prin încălzirea cu

recompresie mecanica a vaporilor

A Produs care urmează să fie evaporat

B Vapori

B1 Vapori reziduali

C Concentrat

D Energie electrică

E Condensat din abur

V Pierderi de căldură

Prin folosirea unei cantităţi relativ mici de energie, (adică energia mecanică a rotorului cu palete a compresorului) în cazul pompei de căldură cu compresie,

energia se adaugă la procesul termic şi este continuu reciclată.

Page 55: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

55

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor- MVR

În acest caz, nu mai este necesar ca mediul de încălzire să avem

aburul primar.

Dacă căldura de condensare este disipată prin mai multe etape

succesive atunci recompresia termică a vaporilor este în mod semnificativ mai eficientă.

Într-o instalație cu mai multe etape succesive, cu n numărul de etape, căldura de condensare este de aproximativ 1 / n din energia primară. În plus, un compresor pentru jet de abur va recomprima doar o parte din fluxul de vapori de aburi și energia aburului primar de lucru trebuie să fie disipată sub formă de căldură reziduală prin intermediul apei de răcire.

Page 56: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

56

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR

Raporturi constante de presiune și condiții de funcționare stabile se

pot obţine cu o cantitate mică de energie suplimentară sau exces de

vapori D .

Utilizarea principiul pompei de căldură cu compresie deschisă poate reduce

în mod semnificativ, și chiar elimina cantitatea de căldură care urmează să

fie disipată prin condensare adica E.

Page 57: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

57

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Avantaje

Argumente pentru utilizarea de recompresiei mecanice a vaporilor.

Consumul specific redus de energie

Evaporare ușoară a produsului ca urmare a diferențelor de temperatură scăzute/reduse

Timpul scurt de vehiculare a produsului, atunci când cel mai adesea se foloseşte un sistem cu o singură treptă

Disponibilitate ridicată a centralelelor datorită simplităţii procesului

Excelent comportament la încărcări parțiale

Costuri specifice de operare scăzute

Page 58: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

58

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor- MVR. Consideraţii teoretice

Principiile recompresiei mecanice a vaporilor

Din motive de cost sistemele mecanice de recompresie a vaporilor

utilizează o compresie centrifugală cu un singur etaj și un ventilator de

înaltă presiune.

Compresoare centrifugale sunt mașini guvernate volumetric.

Debitul volumetric rămâne aproape constant, indiferent de presiunea

de aspirație.

Fluxurile de mase nu se schimbă la presiunea de aspirație absolută.

Page 59: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

Cap.7. Studiu de caz Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei energetice.

Soluţii în analiză. Decizia justificată

Important în analiză.

O finanţare pentru eficienţă energetică nu este eligibilă pentru investiţia de reţele de utilităţi energetice.

De aceea soluţia propusă este de modificare a procedeului tehnologic de obţinere a sării utilizând procedeul de recomprimare mecanică a vaporilor (MVR – Mechanical Vapour Reccompression)

Soluţia propusă constă în folosirea unei baterii de ventilatoare, formată din trei bucăţi, Fiecare ventilator este antrenat de căte un motor de 710 kW. Aburul la ieşirea din instalaţia de evaporare cristalizare este recomprimat şi reintrodus în ciclu de fabricaţie.

Sursa de energie termică este un generator de 1200 kW, care produce 2 tone de abur pe oră.

Electric el este echipat cu un motor de 9 kW. Agentul primar folosit la generatorul termic de abur este păcura, dar poate fi şi CLU.

Arzătirul cu care este echipat poate funcţiona cu ambii combustibili.

Generatorul termic va fi utilizat şi în final de flux şi la uscarea sării de la umiditatea de 3%.

Caracteristicile şi detalii asupra tehnologiei noi propuse sunt prezentate pe larg de furnizorul de echipament.

Page 60: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

60

Entropia specifică specific entropy s (kJ/kgK)

(caracterizează procesul termodinamic)

Enta

lpia

seci

fică

sp

eci

fic

enth

alp

y h

(kJ/

kg)

(exprim

ă c

onţinutu

l de c

ăld

ură

)

Ciclul de compresie cu o

singură treaptă/etaj de

compresie centrifugală este

prezentat în digrama

entalpie (h), entropie (s).

Page 61: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

61

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Consideraţii teoretice

Puterea (la compresor) care este necesară la compresia centrifugală cu o

singură treaptă este: sshmN /

Ctşibarp 011 1199,1

Ctşibarp 022 1617,2

2768*2 h

4,17,2

9,1

În exemplul dat: compresia vaporilor saturați de apă din vaporizator

rezultaţi din starea de aspirație

, ceea ce corespunde unei entalpii h1 = 2704 kJ/kg

, ceea ce corespunde unei entalpii reale h2 = 2785 kJ/kg

(raport de compresie D = 1,4;

iar entalpia teoretică kJ/kg

Page 62: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

62

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Consideraţii teoretice

Ciclul de compresie urmează curba polytropică 1 - 2, cu entalpia

specifică a vaporilor majorându-se cu suma de Δ hp = h2 – h1.

Pentru entalpia specifică h2 a vaporilor, valoarea care urmează să

fie obţinută eficienţa compresorului se face prin definirea ecuaţiei

interne (isentropice):

8,0

81

64

27042785

27042768

12

1*2

hh

hh

h

h

p

ss

1*2 hhhs

12 hhhp

unde:

este căderea de entalpie teoretică

este căderea de entalpie reală

Pentru entalpia h2 = 2785 kJ/kg şi t2 = 161 0C randamentul ( aplicat/rezultat

pentru o compresia centrifugală în cazul vaporilor de apă) relativ la h2 şi p2.

Page 63: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

63

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Consideraţii teoretice

Aceşti vapori pot fi acum folosiţi pentru încălzirea vaporizatorului la

efectul I. Vaporii își pierd mai întâi supraîncălzirea și se răcesc până

la temperatura de saturație t3 (130 °C) la p2 (2,7 bari). La aceasta

temperatură, se trece în tubulatura vaporizatorului.

Se folosec relaţile de mai jos:

Căderea de entalpie reală:

Puterea la compresor

Unităţi de măsură:

s

sp

hh

p

s

s hmh

mN

kWs

kJ

kWh

kJ

3600

Page 64: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

64

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Consideraţii teoretice

- debitul masic al vaporilor de apă în

- căderea de entalpie teoretică

- eficienţa isentropică (internă) a compresorului

s

kg

m

sh

s

Page 65: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

65

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Consideraţii teoretice

Compresiea polytropică specifică Δ hp depinde, printre altele, de exponentul polytropic ê și masa molară M, precum şi temperatura de aspiraţie şi creşterea presiunii necesare. Pentru puterea efectivă a cuplajului motorului primar (motor electric, motor cu gaz, turbina etc), sunt luate în considerare şi pierderile mecanice suplimentare.

Compresoarele centrifugale cu o singură treaptă, cu rotoare din materiale standard, sunt capabile de a realiza o creştere a presiuni vaporilor de apă cu un factor de compresie D de 1,8, sau, prin folosirea de materiale de înaltă calitate, cum ar fi folosirea titanului, cu un factor mai mare de 2,5.

Presiunea finală p2 este atunci 1,8, sau max. 2,5, ori presiunea de aspirație p1, ceea ce corespunde unei creşteri absolute a temperaturii aburului saturat de aproximativ 12-18 K, până la un maxim 30 K, în funcţie de presiunea de aspiraţie.

În tehnologia de evaporare, este o practică de a determina diferenţele de temperatură disponibile care pot fi indicate în mod direct.

Page 66: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

66

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Consideraţii teoretice

Exemplu de caz pentru proces de evaporare:

presiunea de aspiraţie p1 = 1 bar corespunde la 100 °C

presiunea finală p2 = 1,7 bari corespunde la 115,2 °C

p2 raportului de comprimare = 1,7 p1

temperatura aburului saturat are o creştere: 15,2 K

Page 67: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

67

Cap.7. Studiu de caz. Recomprimarea vaporilor. 3. Recompresia mecanică a vaporilor - MVR. Consideraţii teoretice

Exemplu de caz pentru proces de evaporare

Puterea necesară la arborele

antrenat prin cuplare

Page 68: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

68

Cap.7. Eficienţa economică estimată anterior audit. Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea eficinţei energetice.

Studiu economic efectuat de beneficiar anterior audit energetic

Costuri si diferente pentru variantele de instalatie: existenta si cu MVR

Costuri pt.instalatie existenta [lei]

Costuri pt.instalatie cu MVR

Diferenta costuri [lei]

Producţia

[t]

Cost

energie

electrică Cost CLU Cost total

Cost

energie

electrică Cost CLU Cost total [lei] [EUR]

1 13,77 219,2 232,97 60,91 40 100,91 132,06 30,01

1000 13770 219200 232970 60906,52 40000 100906,5 132063,5 30014,4

10000 137700 2192000 2329700 609065,2 400000 1009065 1320635 300144,3

30000 413100 6576000 6989100 1827196 1200000 3027196 3961904 900432,8

Page 69: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

69

Cap.7. Puteri electrice reduse determinate prin audit

energetic. Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea

eficinţei energetice. Puteri electrice reduse din flux tehnologic

existent

Putere în funcţiune înainte de modernizare [kW] 840

Celula Punct consum Putere [kW]

T2. Celula 3 Evaporare 32

T1 Celula 6. Circ 1. Statie racire apă/ Picior barometric 142

T1 Celula 8. Circ 1. Statie desecare. Evaporare 15

T 1 Celula 8 Circ. 5 Turn răcire apă 43

T 1 Celula 11 Centrala termică 130

Total putere redusă [kW] 362

Rest putere după modernizare [kW] 478

Page 70: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

70

Cap.7. Puteri termice reduse determinate prin audit

energetic. Fluxul tehnologic modernizat pentru creşterea

eficinţei energetice. Puteri termice reduse din flux tehnologic

existent

Instalaţii termice reduse

Punct consum Catracteristici

Consum

mediu orar

păcură

[t/h]

Consum

păcură anul

2010

[t]

Centrala termică

cu 2 cazane de câte 10 t

abur 1,42 4133,54

Turbina generator C5-S-GIV TUTHILL

Page 71: Crestere Eficienta Energetica Cacica

10 septembrie 2013

Radu PENTIUC

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

editia a XII-a a Conferintei:

„EFICIENTA ENERGETICA – COMPONENTA ESENTIALA

A POLITICILOR ENERGETICE. POLITICI SI TEHNOLOGII”

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME)

71

Cap.7. Eficienţa economică determinate prin audit

energetic. Fluxul tehnologic modernizat.


Recommended