+ All Categories
Home > Documents > Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Date post: 17-Jan-2015
Category:
Upload: daniela-munca-aftenev
View: 279 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 61 /61
GRANTURILE MICI PENTRU SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR DEMOCRATICE GHIDUL ELABORĂRII UNUI PROIECT Daniela Munca-Aftenev,
Transcript
Page 1: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

GRANTURILE MICI PENTRU SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR

DEMOCRATICE

GHIDUL ELABORĂRII UNUI PROIECT

Daniela Munca-Aftenev,

Page 2: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Cum definiți un PROIECT ?

1. Plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru.

2. Prima formă a unui plan (economic, social, financialr etc.), care urmează să fie discutat şi aprobat pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare. (DEX)

Page 3: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice
Page 4: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Hai, Moldova!

• Cea mai mare acţiune de implicare socială din istoria Republicii Moldova

• Un grup de voluntari din diferite regiuni curăță o porțiune de pe harta Moldovei

• O singură zi, o ţară întreagă.

• La 16 aprilie vă invităm să scriem istoria ÎMPREUNĂ!

Page 5: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Ce presupune statutul de ABSOLVENT

• Persoană care a participat în unul dintre programele de schimb finanțate de

Guvernul SUA.

• Persoană care a beneficiat de o finanțare considerabilă din partea Guvernului SUA pentru a implimenta idei noi in Republica Moldova.

Page 6: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Activităţile Absolvenţilor

•  Absolvenţii Open World sunt încurajaţi să formeze reţele profesionale locale regionale, naţionale şi internaţionale de lideri care colaborează elaborîn proiecte de importanţă semnificatovă

• Conferinţe pe ţară, • Seminare• Întâlniri cu experţi• Publicaţii • Crearea paginilor Web• Concursuri pentru agenții economici / sociali locali• Evenimente cu caracter ecologic

Page 7: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Rezultatele Programului• Un primar din Azerbaidjan a plasate cutii pentru

sugestii de la cetăţeni din comunitate

• O absolventă ucraineană a început o campanie pe site-ul ei pentru a deschide terenuri de înregistrări on-line pentru promovarea transparenţei în guvern

• Deschiderea unui centru pentru activitati extraşcolare;

• Implicarea pensionarilor in lucru de voluntariat în şcoală,

• Scrierea şi distribuirea broşurilor privind prevenirea infecţiei cu HIV

Page 8: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Ce presupune statutul de ABSOLVENT

• Împărtăşirea experienței acumulate în SUA

• Inițierea unor proiecte de care ar beneficia membrii comunității

• Agent pentru schimbare – la nivel local sau naţional

Page 9: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Cele mai des întîlnite erori în scrierea

proiectelor

GRANTURILE MICI PENTRU SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR DEMOCRATICE

Page 10: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Totul începe ….

Titlul Proiectului

Page 11: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

? Temă de Proiect

Reţeaua comunităţii profesionale –strategie

de fortificare şi valorificare a resurselor

umane

Page 12: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Soluţie

Crearea Reţelei Profesionale pentru fortificarea şi

valorificarea a resurselor umane în domeniul Creşterii Culturilor Agricole Sezoniere.

Page 13: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Soluţie

Reţeaua Profesională

“ Creşterea Culturilor Agricole Sezoniere “

Page 14: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Identificați erorile

1. Prezentare penrtu Lucrătorii Primăriilor

din Moldova.

Mai, 2010

Page 15: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Prezentare pentru Lucrătorii Primăriilor din Moldova

Ce fel de prezentare?

Care primării sunt implicate?

Mai, 2010

Cînd începe și cînd se termină proiectul?

10 Mai – 31 August 2010

Teachers
Ce fel de prezentare?Cind incepe si cind se termina proiectul?
Page 16: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Identificați erorile

Dezvoltarea Tursimului Rural în Nordul Republicii

Moldova

2010 – 2011

Page 17: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Dezvoltarea Turisimului în Republica Moldova

Prea general – care localități sunt implicate în proiect? Care activități

sunt prevăzute în proiect?

• 2010 – 2011

Indicați timpul exact / 21.06.2010 – 21.09.2011

Page 18: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Modele Proiecte Cîștigătoare 1. Dorosh Alona, Muskie:

“Jos pungile de plastic, sus sacoșa BIO!” 2. Sandu Godoroja, FLEX ’07 : “Business for Youth” 3. Dandis Nicolae, OW:

“O carte de vizită a raionului Cahul” 4. Valeria Svart, FLEX ’07: Eco week “Learn.Do.Connect” 5. Olga Bogdan, UGRAD: 

Organizarea Modelului Națiunilor Unite în Moldova

6. Nadejda Dobinda, CC: Teatrul social pentru copii ”Colectăm pentru că ne pasă!”

7. Mariana Harjevschi, JFDP: “Școala de vară pentru bibliotecari”

8. Cristina Poleacovschi, FLEX: “Ziua Internaţională a Tineretului Global”

Page 19: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Titlul Proiectului

Elaborat la sfîrșitul procesului de scriere a

grantului

Page 20: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Sumarul Executiv

Page 21: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Max. 2000 simboluri !!!

• O descriere succintă/informaţia cheie din fiecare secţiune a acestui proiect

• Cine este organizaţia care solicită grantul? • Pentru ce solicitaţi acest grant? • Ce sumă solicitaţi? • Ce problemă/probleme veţi aborda şi unde? • Cât timp va dura proiectul? • Care sunt rezultatele anticipate?

• completaţi această secţiune după ce completaţi restul formularului

Page 22: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

No comment ... Criza are repercusiuni considerabile asupra dezvoltării societăţii, dar mai ales ea afectează

domeniul de cercetare. În republica Moldova s-a constatat că echipele de cercetători, în deosebi din domeniul cercetării plantelor leguminoase, sunt dispersate şi activităţile lor nu sunt coordonate, fapt ce duce la risipă a resurselor umane, banilor publici, nu are loc un schimb de idei, experienţă cu alţi savanţi din acelaşi domeniu profesional din ţară şi străinătate. În scopul soluţionării acestei probleme şi creşterii competivităţii este necesar crearea unei reţele de cooperare între membrii comunităţii profesionale precum şi formarea unor poduri de integrare cu alte grupuri sociale şi autorităţi decizionale. Crearea acestui networking va contribui la conjugarea eforturilor, valorificarea mai eficientă a resurselor financiare şi umane. Reţeaua va oferi noi oportunităţi de atragere a tineretului în cercetare, a investiţiilor, se vor întări legăturile şi capacitatea de coordonare a programelor şi deciziilor comunităţii profesionale atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Realizarea proiectului va dura 10 luni, şi va avea continuitate deoarece network va fi viabil şi după data încheierii proiectului. Membrii activi ai reţelei vor fi savanţi de la 6 instituţii de cercetare, cadre didactice şi studenţi de la 3 universităţi (Universitatea de Stat din Chişinău, Universitatea din Tiraspol, regiunea Transnistria, Universitatea Agrară de Stat din Moldova), specialişti din sectorul guvernamental (Ministerul Agriculturii, Ministerul Ecologiei). Se va organiza un seminar cu participarea a 40-45 de savanţi, studenţi, profesori care va avea ca obiectiv: a) conştientizarea de către membrii echipelor de cercetare cu importanţa cooperării atât la nivel naţional, cât şi internaţional, identificarea strategiilor de cercetare b) familiarizarea participanţilor cu abilităţile de scriere şi management a proiectelor de nivel naţional şi internaţional.

Page 23: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Identificați erorile

• Primăria Orașului X solicită grantul pentru a organiza

competiții sportive în luna august. Participanții sunt peste 7 școli din

raion. Banii vor acoperi cheltuielile legate de cazare și

premii.

Page 24: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

• Primăria Orașului X solicită grantul pentru a organiza competiții sportive în luna august.

• Scopul competițiilor?• Participanții sunt școlile din raion. • În baza cărui criteriu au fost selectați

participanții?• Vom avea peste 50 de participanți. Banii vor

acoperi cheltuielile legate de cazare și premii. • Care este necesitatea organizării acestui

proiect? De ce trebuie Ambasada să finanțeze proiectul? Care este aportul absolventului?

Page 25: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Identificați erorile

ONGul Tinerii Moldovei necesită finanțarea Ambasadei SUA pentru a achita plecarea trainerului Domnul Ciobanu la Conferința Internațională a Trainerilor din UE din Cehia, luna iulie 2010. Grantul va acoperi cheltuielile legate de transport, cazare și diurnă.

Page 26: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Identificați erorile

ONGul Tinerii Moldovei necesită finanțarea Ambasadei SUA pentru a achita plecarea trainerului Domnul Ciobanu la Conferința Internațională a Trainerilor din UE din Cehia, luna iulie 2010. Grantul va acoperi cheltuielile legate de transport, cazare și diurnă.

• Cum va beneficia comunitatea de pe urma participării Domnului Ciobanu la aceasta conferință?

• Ce activități vor fi întreprinse dupa conferință?• Care este aportul absolventului pentru dezvoltarea

comunității?

Page 27: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Întrebări Cheie

Ce problemă/probleme veţi aborda, cum şi unde?

Care sunt

rezultatele

anticipate?

Page 28: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

1.Problemă

2.Soluție

3.Plan

4.Implementare

5.Raportare

Page 29: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

• Problemă – Tinerii din Raionul X nu sunt implicați în activități extra școlare din cauza lipsei unui centru adecvat pentru tineret.

• Soluție – Organizarea unui eveniment care le-ar permite să fie activi și în timpul verii, după terminarea anului școlar.

• Plan – Primăria în colaborare cu școlile din regiune organizează competiții sportive pentru a oferi tinerilor ocazia de a se implica activ

• Implementare – În luna august vor fi organizate întreceri sportive locale în incinta Primăriei cu participarea a peste 50 de elevi de toate vîrstele plus tot atîția maturi, părinți, elevi și profesori.

Page 30: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Justificarea proiectului: (max. 2000 simboluri)

Descrieţi problema pe care acest proiect urmează să o abordeze.

- Insuficiența oportunităților de dezvoltare în domeniul respectiv (lipsa unui centru educațional, lipsa calculatoarelor, lipsa consultanței juridice)

Page 31: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Modele Proiecte Cistigatoare

“O carte de vizita a raionului Cahul”

Descrieţi problema pe care acest proiect urmează să o abordeze.

Page 32: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Elaboraţi un context credibil şi profesional

• Absolventul are deja experiența în domeniul respectiv

• Absolventul colaborează cu parteneri de incredere – locali sau internaționali

• Absolventul dispune sau poate organiza resursele umane și tehnice pentru elaborarea proiectului

Page 33: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Modele Proiecte Cîștigătoare

Mariana Harjevschi, JFDP,Director “Biblioteca de Drept”

Scoala de vară pentru bibliotecari

Menţionaţi credibilitatea şi calificările organizaţiei solicitante

Page 34: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Descrieţi problema sau necesitatea realizării acestui

proiect: • Regiunea respectivă dispune de un potențial

turistic impunător, care nu a fost, însa, explorat la maxim din cauza lipsei unei inițiative corespunzătoare sau a unei finanțări adecvate.

• Tinerii din regiunea X încadrați în cîmpul muncii nu dispun de o pregătire profesională adecvată. Am hotărît să organizăm o conferința la care am invita experți din diferite domenii pentru a le vorbi participanților despre oportunitățile de angajare în Moldova.

Page 35: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Modele Proiecte Cîștigătoare

Valeria Svart, FLEX ’07:

Eco week “Learn.Do.Connect”

Page 36: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Scopul Proiectului• O schimbare generală de lungă durată,

aşa ca schimbarea atitudinilor sau a unei politici publice.

• Datorită limitărilor ce ţin de anvergura intervenţiilor, acoperirea geografică, resursele disponibile, un proiect aparte de regulă nu va fi capabil să realizeze scopul dar va contribui la realizarea lui.

Page 37: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Scopul Proiectului

• Faceţi referinţă la o problemă socială majoră

• Faceţi referinţă la populaţia ţintă şi la locul intervenţiei

• Utilizaţi terminologie clară

Page 38: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Exemplu de scop:

Scopul proiectului este de a familiariza judecatorii din

sectorul Centru cu procedura de mediatizare si de a încuraja utilizarea activă a acesteea în

practicile curente ale Judecătoriilor din regiunea

respectivă

Page 39: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Exemplu de scop:

Scopul proiectului este de a pregăti un grup de 30 de tineri din anul 3 de studii

pentru a se încadra activ în cîmpul muncii imediat după

terminarea studiilor.

Page 40: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Modele Proiecte Cîștigătoare

Olga Bogdan, UGRAD: 

- Participarea la Model United Nations în Milan

- Organizarea Model United Nations în Moldova

Page 41: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Obiective• schimbări intermediare dorite de

populaţia ţintă sau în mediul lor • descriu rezultatele anticipate ale

proiectului • mai specifice decât scopul şi se

referă la o localitate şi la o perioadă de timp concretă

• spre deosebire de scop - proiectul va contribui doar parţial la realizare, obiectivele - realizabile şi măsurabile în cadrul proiectului.

Page 42: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

!!!

• După implementarea proiectului, va trebui să raportaţi asupra fiecărui obiectiv şi să oferiţi

informaţii care ar demonstra gradul de realizare al obiectivelor menţionate în cererea de

finanţare. • Obiectivele formulate corect identifică : • • CINE vor fi beneficiarii • • CE schimbare va fi realizată • • IN CE PERIOADĂ va fi realizată schimbarea • • UNDE (in ce localitate) • • Relevanţa proiectului pentru Moldova

Page 43: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Business for Youth CINE vor fi beneficiarii

Tinerii 17-20 de ani care intentionează să devina oameni de afaceri în Moldova

CE schimbare va fi realizatăParticipanții vor participa în sesiuni organizate de

oameni de afaceri cu experiență din MoldovaIN CE PERIOADĂ va fi realizată schimbarea

6 săptămîni UNDE (in ce localitate)

ChișinăuRelevanţa proiectului pentru Moldova

Domeiu nou, insuficiență de proiecte similare

Page 44: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Activitățile Proiectului 1. Cum se va realiza activitatea? 2. De ce aţi ales această activitate? 3. Cine va conduce activitatea? 4. Cine vor fi beneficiarii? Vor fi aceştia implicaţi în elaborarea,

implementarea şi evaluarea activităţii? 5. Câţi beneficiari vor fi implicaţi la mod direct în activitate? 6. Cum veţi recruta sau atrage beneficiarii? Cum puteţi maximiza

participarea lor în activitate? 7. Când va avea loc activitatea? Cât va dura? Care va fi frecvenţa

activităţii (o dată sau va fi repetată?) 8. De ce materiale aveţi nevoie pentru a organiza activitatea?

Materialele de suport vor fi elaborate sau deja există? Va trebui de adaptat aceste materiale la noua populaţie ţintă? Dacă da, cum va fi realizat acest fapt?

9. Veţi colabora cu alte organizaţii în realizarea acestei activităţi? Care va fi rolul fiecărei organizaţii?

10.Activităţile descrise trebuie să fie în concordanţă cu bugetul.

Page 45: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

• Un plan de monitorizare şi evaluare bine elaborate

• Ce indicatori vor fi măsuraţi? • De unde vor fi luate informaţiile şi datele? • Cine se va ocupa de colectarea datelor? • În ce mod şi cât de des vor fi colectate

datele? • În ce mod şi cât de des va avea loc

raportarea?

Page 46: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Personalul-Cheie Resursele umane adecvate pentru sarcinile propuse

• Cine va lucra în cadrul proiectului? • Care vor fi responsabilităţile lor? • Care sunt calificările lor? • Ce parte din timp (in procente) o vor petrece în susţinerea acestui

proiect?

• Dacă voluntarii vor constitui o parte semnificativă a resurselor umane necesare pentru completarea activităţilor - pot fi incluşi în personalul cheie iar responsabilităţile şi calificările lor trebuie specificate.

• Dacă proiectul include serviciile unui consultant, includeţi-l în aceasta secţiune. Specificaţi dacă personalul necesar pentru realizarea proiectului este deja recrutat sau dacă va fi nevoie de a identifica şi angaja personalul.

Page 47: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Buget – Identificați erorile

• Dl. Ciobanu – coordonator proiect (salariu 400$ lunar)

• Trainer - Dl.Ciobanu (taxă expert – 50$)

• Monitorizare - Dl.Ciobanu și echipa Organizației X

Page 48: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Buget – Identificați erorile

• Chiria sălii – Sala de Conferință a Primăriei - $50

• Pauză de cafea – $250

• Publicarea broșurelor - $500

Page 49: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Parteneri • www.usalumni.md

Page 50: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Anunțuri

Page 51: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Evenimente

Page 52: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Istorii de Succes

Page 53: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Informații de

Contact

Page 54: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Punctele forte şi inovaţia proiectului

• Pot fi legate de organizaţia dumneavoastră, partenerii voştri, experienţa de lucru cu populaţia ţintă, faptul că respectivele strategii au avut succes în alte părţi, etc.

• noi iniţiative, proiecte-pilot, sau proiecte cu calităţi inovatoare.

• ce deosebeşte proiectul dumneavoastră de alte proiecte.

• descrieţi calităţile inovatoare ce ţin de structura proiectului, procesul de realizare sau activităţi

Page 55: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Exemple

• Abordarea tineretul prin intermediul noilor tehnologii - inovator în cazul când acest lucru nu a mai fost făcut în trecut

• Lucrul cu un segment al populaţiei care a fost ignorat anterior

• Stabilirea legăturilor între grupuri care nu au lucrat niciodată împreună pentru a atinge un scop

Page 56: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Durabilitatea proiectului

Capacitatea proiectului de a continua după expirarea grantului sau surselor alocate din

exterior.• Asigurarea că beneficiarii vor continua să fie

deserviţi • Reasigurarea donatorilor că investiţia nu va fi

pierdută • Convingerea donatorului că aţi planificat

viitorul proiectului • Asigurarea că investiţia organizaţiei (directă

sau indirectă) nu se va pierde

Page 57: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Strategii pentru generarea venitului:

• Integrarea proiectului în bugetul primariei / spitalului / judecatoriei

• Colectare de fonduri • Căutarea altor donatori locali,

naţionali şi internaţionali• Semnarea acordurilor şi stabilirea

relaţiilor de colaborare cu alte instituţii, aşa că agenţii guvernamentale

Page 58: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

• Implicarea comunităţii sau beneficiarilor în planificarea durabilităţii proiectului care îi afectează în mod direct

• Oferirea experienţelor acumulate din proiect altor organizaţii prin acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor de instruire contra plată

• Colectarea taxelor de la clienţi sau beneficiarii serviciilor şi produselor oferite

Page 59: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Proiectul “Un CV de Succes”

• Biblioteca de Drept (sala pentru conferințe, Calculatoare conectate la Internet)

• ARC (xerox, proiector)• Taxa de înregistrare pentru

participanți externi (25 lei)• USM (Volunteers - Experti locali,

invitați speciali)

Page 60: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Alte Contributii

• co-finanţare de la alţi donatori• contribuţie parţială pentru implementarea acestui proiect

Cristina Poleacovschi, FLEX: “Global Youth Service Day”

Olga Bogdan, UGRAD:  Organizarea Model United Nations

in Moldova si travel to Milan Model United Nations

Page 61: Granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice

Daniela Munca-Aftenev

[email protected]


Recommended