+ All Categories
Home > Documents > GP 088-2003

GP 088-2003

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: lamnguyet
View: 271 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
of 38 /38
GHIO PRIVIND ADOPT AREA MASURILOR SPECIF PENTRU ACCESUL PERSOANELORCU HANDICAP LA MONUMENTELE ISTORICE, INDICATIV GP 088-03 CUPNS • Prevederi generale ................................................................. 407 1.1. Obiect ........... . ................................................... .. ... . ... .... 407 1.2. Domeniu �i conditii de aplicare .................................... 408 1.3. Rerinte (acte normative conexe) ................................. 411 1.4. Tenninologie (definitii) ................................................ 411 ldentificarea problemelor legate de accesibilitate la monumente istorice .. ....... .......... .. .. .. ....... .......................... 414 2.1. Elemente de rise in exploatarea spatiilor publice la monumente istorice ... ........................... ........................ 414 Etape de abordare a inteenfiilor in cazul monumentelor istorice ..... ........... ....................... ................... 415 3.1. Analiza semnificatiei culturale a monumentului ........... 415 3.2. Evaluarea nivelului de accesibilitate existent �i cerut al monumentului .................................................. 416 3.3. Stabilirea zonelor cu accesibilitate totala din cadrul cladirii monument ........................................................ 416 3.4. ldentificarea �i evaluarea optiunilor de asigurare a accesului in contextul pastrarii valorii culturale a cladirii cu statut de monument istoric ........................ 417 4. Misuri de accesibilirea accesului in cazul monumentelor istorice .. ..... .... ...... ... . ...... .............. ................ . 417 4.1. Masuri reversibile ......................................................... 417 4.2. Masuri definitive ........................................................... 418 405
Transcript
Page 1: GP 088-2003

GHIO PRIVIND ADOPT AREA MASURILOR SPECIF

PENTRU ACCESUL PERSOANELORCU

HANDICAP LA MONUMENTELE

ISTORICE,

INDICATIV GP 088-03

CUPRINS

• Prevederi generale ......... ... . ... ... . ... ... . ... .... ... ..... . ... ... . .... .... .... ... 407

1.1. Obiect .... . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 407

1.2. Domeniu �i conditii de aplicare .................................... 408

1.3. Referinte (acte normative conexe) ................................. 411

1.4. Tenninologie (definitii) ................................................ 411

ldentificarea problemelor legate de accesibilitate

la monumente istorice .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. ... .. .. .. ... .. . .. 414

2.1. Elemente de rise in exploatarea spatiilor publice la

monumente istorice .. .. ....................... ... ......... .... ........... 414

Etape de abordare a intervenfiilor in cazul

monumentelor istorice ..... ...... ..... ............. .......... .......... ......... 415

3.1. Analiza semnificatiei culturale a monumentului ........... 415

3.2. Evaluarea nivelului de accesibilitate existent �i

cerut al monumentului .................................................. 416

3.3. Stabilirea zonelor cu accesibilitate totala din cadrul

cladirii monument ........................................................ 416

3.4. ldentificarea �i evaluarea optiunilor de asigurare

a accesului in contextul pastrarii valorii culturale

a cladirii cu statut de monument istoric ........................ 417

4. Misuri de accesibilizarea accesului in cazul

monumentelor is to rice .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. . 417

4.1. Masuri reversibile ......................................................... 417

4.2. Masuri definitive ........................................................... 418

405

Page 2: GP 088-2003

4.3. Masuri alternative ......................................................... 418

4.4. Principii in evaluarea masurilor .................................... 419

4.4.1. Compatibilitatea fizica �i vizuala ....................... 419

4.4.2. Asigurarea reversibilitatii ................................... 419

5. Planificarea interventiilor ...................................................... 419

6. Considerente de proiectare privind evaluarea tehnica

a masurilor posibile .............................................................. 420

6.1. Selectarea solutiilor ....................................................... 420

6.2. Solutii privind zona exterioara aferenta

monumentului .............................................................. 421

6.2.1. Parcaje ................................................................ 421

6.2.2. Drumuri, poteci, alei ........................................... 421

6.2.3. Intrari, accese in cladiri ...................................... 422

6.2.4. Servicii - dotari .................................................. 423

6.3. Solutii privind interioarele accesibile aferente

cladirilor monument ..................................................... 424

6.3.1. Circulatii orizontale ............................................ 424

6.3.2. Circulatii verticale .............................................. 425

6.3.3. Servicii, dotari .................................................... 426

6.3.4. Principii de proiectare a interioarelor

accesibile .............................................................. 427

6.4. Semnalizare ................................................................... 428

7. Anexe ...................................................................................... 431

7 .1. Lista anexelor ................................................................ 433

406

GHID PRIVIND ADOPTAREA MASURILOR

SPECIFICE PENTRU ACCESUL PERSOANELOR

CU HANDICAP LA MONUMENTE ISTORICE

lndicativ GP 088-03

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect

1.1.1. Prezentul Ghid cuprinde masurile necesare pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap la monumente istorice, in concordanta cu prevederile art. 11. al. I din Legea S 19/12.07.2002. Masurile specifice se refera la mediul construit interior �i exterior al monumentelor definite conf. Legii 422/200 I.

1.1.2. Cerintele specifice persoanelor cu handicap avute in vedere in prezentul Ghid sunt cele referitoare la confort �i siguranta in exploatare pe intreaga durata de exploatare a cladirii impreuna cu spatiul urban aferent (conform Legii nr. 10/1995).

1.1.3. Criteriile de performanta corespunzatoare monumentelor istorice sunt acelea�i cu cele ale cladirilor civile, conform normativului NP051/2001 (cap. 2 Cerinta de siguranta ,,calitatea in exploatare"), aprobat prin Ordinul MLPTL 649/25.04.2001.

1.1.4. La proiectarea �i executia interventiilor se vor respecta toate reglementarile in vigoare la data proiectarii.

407

Page 3: GP 088-2003
Page 4: GP 088-2003
Page 5: GP 088-2003
Page 6: GP 088-2003
Page 7: GP 088-2003
Page 8: GP 088-2003
Page 9: GP 088-2003
Page 10: GP 088-2003
Page 11: GP 088-2003
Page 12: GP 088-2003
Page 13: GP 088-2003
Page 14: GP 088-2003
Page 15: GP 088-2003
Page 16: GP 088-2003
Page 17: GP 088-2003
Page 18: GP 088-2003
Page 19: GP 088-2003
Page 20: GP 088-2003
Page 21: GP 088-2003
Page 22: GP 088-2003
Page 23: GP 088-2003
Page 24: GP 088-2003
Page 25: GP 088-2003
Page 26: GP 088-2003
Page 27: GP 088-2003
Page 28: GP 088-2003
Page 29: GP 088-2003
Page 30: GP 088-2003
Page 31: GP 088-2003
Page 32: GP 088-2003
Page 33: GP 088-2003
Page 34: GP 088-2003
Page 35: GP 088-2003
Page 36: GP 088-2003
Page 37: GP 088-2003
Page 38: GP 088-2003

ANEXA XVII.6

478 479


Recommended