+ All Categories
Home > Documents > GP 078-2003

GP 078-2003

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: truonganh
View: 317 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
of 107 /107
I GHIO PRIVIND PROIECTAREA HALELOR U$0ARE CU STRUCTURA METALICA INDICATIV GP 078-03 60 CUPRINS 1. Generalitati ................................................................................. 65 1.1. Scop .............................................................................. 65 1.2. Obiective �i domenii de aplicare .................................. 65 1.3. Definitii �i notatii .......................................................... 66 1.3.1. Definitii .............................................................. 66 1.3.2. Notatii .............................................................. ;. 66 1.4. Clasificari ..................................................................... 67 1.5. Prescriptii tehnice coplementare ............................... 70 ) \ 1.5.1. Standarde ........................................................... 70 1.5.1.1. Principii generate .................................. 70 1.5.1.2. lncarcari ................................................ 71 1.5.1.3. Prescriptii de proiectare spec'ifice constructiilor din otel ............................ 71 1.5.1.4. Oteluri pentru constructii metalice ....... 72 1.5.1.5. Protectia allticor6ziva ........................... 73, 1.5.1.6. Invelitori ............................................... 74 1.5.2. Alte categorii de prescriptii tehnice .................... 74 2. Sisteme constructive: alcatuire �i conrmare ......................... 75 2.1. Forma �i alcatuirea de ans;mblu .................................. 75 2.2. Stalpi, grinzi �i noduri .................................................. 77 2.3. Contravantuiri orizontale de ansamblu ......................... 78 2.4. lnvelitori �i pane .................................. , ........................ 79 2.5. Pereti ............................................................................. 81 2.6. Fundatii ......................................................................... 82 2.7. Rosturi .......................................................................... 82 61
Transcript
Page 1: GP 078-2003

I

GHIO PRIVIND PROIECTAREA HALELOR U$0ARE

CU STRUCTURA METALICA

INDICATIV GP 078-03

60

CUPRINS

1. Generalitati ................................................................................. 65 1 . 1 . Scop .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..... ... .. . 65 1.2. Obiective �i domenii de aplicare .................................. 65 1.3. Definitii �i notatii .......................................................... 66

1.3.1. Definitii .............................................................. 66 1.3.2. Notatii .............................................................. ;. 66

1.4. Clasificari ..................................................................... 67 1.5. Prescriptii tehnice cornplementare ............................... 70

) \ 1.5.1. Standarde ........................................................... 70 1.5.1.1. Principii generate .................................. 70 1.5.1.2. lncarcari ................................................ 71 1.5.1.3. Prescriptii de proiectare spec'ifice

constructiilor din otel ............................ 71 1.5.1.4. Oteluri pentru constructii metalice ....... 72 1.5.1.5. Protectia allticor6ziva ........................... 73, 1.5.1.6. Invelitori ............................................... 74

1.5.2. Alte categorii de prescriptii tehnice .................... 74

2. Sisteme constructive: alcatuire �i conformare ......................... 75 2.1. Forma �i alcatuirea de ans;mblu .................................. 75 2.2. Stalpi, grinzi �i noduri .................................................. 77 2.3. Contravantuiri orizontale de ansamblu ......................... 78 2.4. lnvelitori �i pane .................................. , ........................ 79 2.5. Pereti ............................................................................. 81 2.6. Fundatii ......................................................................... 82 2.7. Rosturi .......................................................................... 82

61

Page 2: GP 078-2003
Page 3: GP 078-2003

ANEXE

Anexa A. Calculul capacitatii de rotire plastica 124

Anexa B. Calculul de ordinul I la stari limita ultime SLU ...................................................................... 128

Anexa C. Calculul rezistentei critice de flambaj ................. 138

Anexa D. Calculul de ordinul II la stari limita ultime SLU ...................................................................... 150

Anexa E. Calculul starii limita ale exploatarii normale SLEN .................................................................... 152

Anexa F. Pierderea stabilitatii laterale a grinzilor ............... 153

Anexa G. Verificarea de rezistenta a sectiunii transversale ........................................................... 179

Anexa H. Verificarea de stabilitate �i flambaj a elementelor ........................................................... 185

Anexa I. Determinarea giituirii minime Z:nec ...................... 191

Anexa J. Diagrame Wood . .... .. .. . .. .. . .. ....... .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . 194

Exemplu de proiectare: Exemplu de calcul al unei hale parter

64

cu o singura deschidere, aviind structura principala de rezistenta executate din elemente compuse din table cu sectiuni de clasa 3 sau 4 .................................................. 199

GHID PRIVIND PROIECT AREA HALELOR

USO ARE CU STRUCTURA MET ALICA lndicativ

GP 078-03

1. GENERALITATI

1.1. Scop

Prezentul ghid este conceput a se aplica la proiectarea halelor metalice u�oare din domeniul constructiilor civile, industriale �i agricole. El este aplicabil partial Ji la alte tipuri de structuri metalice u�oare.

1.2. Obiective �i domeniu de aplicare

Halele metalice u�oare sunt constructii parter cu una sau mai multe deschideri, eventual plus etaj, cu inchideri �i elemente de compartimentare din materiale cu greu,tate r�dusa, fara poduri rulante, eventual dotate cu echipamente de ridicat' �i transport interior, cu capacitate redusa (grinzi rulante).

in general structura principala de rezistenta a acestor constructii se realizeaza prin cadre cu inima plina, alcatuite din profile laminate sau avand sectiuni formate qin tablf sudate. Pentru deschiderile mici se pot folosi solutii structurale realizate in intregime din profile cu pereti subtiri formate la rece.

65

Page 4: GP 078-2003
Page 5: GP 078-2003
Page 6: GP 078-2003
Page 7: GP 078-2003
Page 8: GP 078-2003
Page 9: GP 078-2003
Page 10: GP 078-2003
Page 11: GP 078-2003
Page 12: GP 078-2003
Page 13: GP 078-2003
Page 14: GP 078-2003
Page 15: GP 078-2003
Page 16: GP 078-2003
Page 17: GP 078-2003
Page 18: GP 078-2003
Page 19: GP 078-2003
Page 20: GP 078-2003
Page 21: GP 078-2003
Page 22: GP 078-2003
Page 23: GP 078-2003
Page 24: GP 078-2003
Page 25: GP 078-2003
Page 26: GP 078-2003
Page 27: GP 078-2003
Page 28: GP 078-2003
Page 29: GP 078-2003
Page 30: GP 078-2003
Page 31: GP 078-2003
Page 32: GP 078-2003
Page 33: GP 078-2003
Page 34: GP 078-2003
Page 35: GP 078-2003
Page 36: GP 078-2003
Page 37: GP 078-2003
Page 38: GP 078-2003
Page 39: GP 078-2003
Page 40: GP 078-2003
Page 41: GP 078-2003
Page 42: GP 078-2003
Page 43: GP 078-2003
Page 44: GP 078-2003
Page 45: GP 078-2003
Page 46: GP 078-2003
Page 47: GP 078-2003
Page 48: GP 078-2003
Page 49: GP 078-2003
Page 50: GP 078-2003
Page 51: GP 078-2003
Page 52: GP 078-2003
Page 53: GP 078-2003
Page 54: GP 078-2003
Page 55: GP 078-2003
Page 56: GP 078-2003
Page 57: GP 078-2003
Page 58: GP 078-2003
Page 59: GP 078-2003
Page 60: GP 078-2003
Page 61: GP 078-2003
Page 62: GP 078-2003
Page 63: GP 078-2003
Page 64: GP 078-2003
Page 65: GP 078-2003
Page 66: GP 078-2003
Page 67: GP 078-2003
Page 68: GP 078-2003
Page 69: GP 078-2003
Page 70: GP 078-2003
Page 71: GP 078-2003
Page 72: GP 078-2003
Page 73: GP 078-2003
Page 74: GP 078-2003
Page 75: GP 078-2003
Page 76: GP 078-2003
Page 77: GP 078-2003
Page 78: GP 078-2003
Page 79: GP 078-2003
Page 80: GP 078-2003
Page 81: GP 078-2003
Page 82: GP 078-2003
Page 83: GP 078-2003
Page 84: GP 078-2003
Page 85: GP 078-2003
Page 86: GP 078-2003
Page 87: GP 078-2003
Page 88: GP 078-2003
Page 89: GP 078-2003
Page 90: GP 078-2003
Page 91: GP 078-2003
Page 92: GP 078-2003
Page 93: GP 078-2003
Page 94: GP 078-2003
Page 95: GP 078-2003
Page 96: GP 078-2003
Page 97: GP 078-2003
Page 98: GP 078-2003
Page 99: GP 078-2003
Page 100: GP 078-2003
Page 101: GP 078-2003
Page 102: GP 078-2003
Page 103: GP 078-2003
Page 104: GP 078-2003
Page 105: GP 078-2003
Page 106: GP 078-2003
Page 107: GP 078-2003

Recommended