+ All Categories
Home > Documents > Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Date post: 08-Feb-2017
Category:
Upload: dinhminh
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor Termen limită: 1 martie 2014 Formular de intrare în competiţie la Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca formularul să fie valid, vă rugăm să abordaţi toate întrebările şi să-l transmiteţi la adresa [email protected] cel târziu în 1 martie 2014. Toate iniţiativele înscrise vor fi promovate de către NDI întocmai cum au fost redactate în acest formular, pe pagina web a Galei Participării Politice a Romilor (www.ce-re.ro/inscrierepartpolromi ). 1. Categoria din Gală la care înscrieţi iniţiativa (se poate selecta o singură categorie - categoriile în competiţie sunt descrise pe pagina web): Inițiativă pentru comunitate Primarul comunității Politică pentru comunitate Expertiză în comunitate Vocea tinerilor politicieni romi [Premiul special al echipei NDI] 2. Cine a iniţiat demersul? (Vă rugăm redactați exact așa cum doriți să fie menționat pe pagina web a Galei Participării Politice a Romilor) Primăria Municipiului Botoşani 3. Datele de contact ale iniţiatorului şi informaţii de bază: Nume: Goldenberg Marcel Telefon mobil: 0742386798 E-mail: [email protected] Instituţia/organizaţia/partidul (dacă este cazul): Primăria Municipiului Botoşani Funcţia inițiatorului în cadrul instituţiei/organizaţiei/partidului: consilier pentru minorităţi, Cabinet Primar Vechimea în cadrul instituţiei/organizaţiei/partidului: din anul 2012 Telefon și fax (instituţie/organizaţie/partid): Telefon 0231 502200 Fax 0231531595 Pagină web (instituţie/organizaţie/partid): http://www.primariabt.ro
Transcript
Page 1: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

Formular de intrare în competiţie la

Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra

Pentru ca formularul să fie valid, vă rugăm să abordaţi toate întrebările şi să-l transmiteţi la adresa [email protected] cel târziu în 1 martie 2014.

Toate iniţiativele înscrise vor fi promovate de către NDI întocmai cum au fost redactate în acest formular, pe pagina web a Galei Participării Politice a Romilor (www.ce-re.ro/inscrierepartpolromi).

1. Categoria din Gală la care înscrieţi iniţiativa (se poate selecta o singură categorie - categoriile în competiţie sunt descrise pe pagina web):

Inițiativă pentru comunitate

Primarul comunității

Politică pentru comunitate

Expertiză în comunitate

Vocea tinerilor politicieni romi [Premiul special al echipei NDI]

2. Cine a iniţiat demersul? (Vă rugăm redactați exact așa cum doriți să fie menționat pe pagina web a Galei

Participării Politice a Romilor)

Primăria Municipiului Botoşani

3. Datele de contact ale iniţiatorului şi informaţii de bază: Nume: Goldenberg Marcel

Telefon mobil: 0742386798

E-mail: [email protected]

Instituţia/organizaţia/partidul (dacă este cazul): Primăria Municipiului Botoşani

Funcţia inițiatorului în cadrul instituţiei/organizaţiei/partidului: consilier pentru minorităţi, Cabinet

Primar

Vechimea în cadrul instituţiei/organizaţiei/partidului: din anul 2012

Telefon și fax (instituţie/organizaţie/partid): Telefon 0231 502200 Fax 0231531595

Pagină web (instituţie/organizaţie/partid): http://www.primariabt.ro

Page 2: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

4. Faceţi un rezumat al iniţiativei (maxim 700 de cuvinte). Atunci când transmiteţi formularul completat la adresa [email protected], vă rugăm să atașați și orice alte documente relevante sau fotografii (atașamentele de mari dimensiuni pot fi transmise via www.transfer.ro sau www.wetransfer.com), precum şi să menționați în rezumat link-uri către materiale video sau alte informații din mediul online care ar ilustra mai bine iniţativa înscrisă la Gală și/sau ecourile ei.

Având în vedere situaţia comunităţii locale de romi în ceea ce priveşte accesul la muncă şi problemele

cu care aceştia se confruntă am considerat că aspectele importante pentru diminuarea acestora sunt

îmbunătăţirea imaginii comunităţii romilor din Municipiul Botoşani, diminuarea prejudecăţilor care există faţă

de romi şi în acelaşi timp asigurarea de sprijin pentru tinerii romi, selectaţi, în dezvoltarea unei cariere

profesionale.

In acest sens am colaborat pentru elaborarea şi desfăşurarea de acţiuni prin care să promovăm

imaginea pozitivă a tinerilor şi comunităţii de rromi în general prin evenimente publice, animaţie stradală/ flash

mob, scenete de teatru inspirate din poveşti de succes ale tinerilor romi din Botoşani şi în acelaşi timp am

organizat întâlniri săptămânale,cu rol în înscrierea unor tineri romi la cursuri de calificare profesională, sprijin

pentru iniţierea unor afaceri private, program de stagiatură, ucenicie, bursa locurilor de muncă.

Prin aceste activităţi am urmărit creşterea şanselor de integrare a romilor prin angajarea lor în muncă,

depăşind tendinţele de discriminare care se mai manifestă încă în societatea noastră, creşterea stimei de sine

şi sprijin efectiv pentru tinerii selectaţi în dezvoltarea lor personală şi construirea unei cariere profesionale.

Penru acasta în cadrul întâlnirilor săptămânale pe care le-am avut cu echipa de proiect şi tinerii romi

selectaţi, am invitat şi reprezentanţi ai instituţiilor locale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de

Muncă, Inspectoratul Şcolar Botoşani, unităţi şcolare, dar şi ai ONG-urilor din Botoşani şi din ţară pentru a

identifica cele mai bune mijloace pentru atingerea obiectivelor.

De asemenea la întâlnirile organizate au participat primarul municipiului Botoşani, Iulian Ovidiu

Portariuc, împreună cu viceprimarul Cosmin Andrei care şi-au exprimat entuziasmul şi susţinerea faţă de acest

proiect.

Pentru organizarea Zilei Internaţionale a Rromilor un grup de25 tineri au realizat un spectacol cultural

–artistic , coordonaţi de către Mirela Nistor, actriţă de la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani şi

Grant Mathews, actor şi voluntar „Corpul Păcii” la Vlădeni.

Din echipa proiecului „Minţi deschise, porţi deschise” implicată în consilierea şi mobilizarea tinerilor

participanţi la acţiuni au mai făcut parte Nanea Nicolaie Claudiu- reprezentant al organizaţiei Asociaţia

„Renaşterea Botoşăneană” şi angajat al Primăriei Botoşani, Buckley Deborah-voluntar „Corpul Păcii” , Jupiter

Borcoi – expert local pentru romi la Primăria Municiiului Botoşani , Petronia Scripcariu –inspector pentru

minorităţi în cadrul Inspectoratului Scolar Judeţean Botoşani .

Page 3: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

Dimensiunea iniţiativei:

Locală

Judeţeană

Regională

Naţională

Locul de desfăşurare a iniţiativei:

Județul:Botoşani

Orașul:Botoşani

Comuna:-

Satul:

Pe ce perioadă s-a desfăşurat iniţiativa? Perioada ianuarie – iunie 2013 Au existat parteneri sau colaboratori în cadrul demersului?

Da. Detaliaţi cine au fost partenerii sau colaboratorii şi ce rol au avut:

Proiectul „Minţi deschise, porţi deschise” este un proiect derulat de reprezentanţi ai Primăriei

Municipiului Botoşani, iniţiat de către Asociaţia „Renaşterea Botoşăneană”, în parteneriat

Fundaţia ,,„Corpul Păcii” („Peace Corps USA”) care a trimis un voluntar, Buckley Deborah,

pentru un stagiu de 6 luni, începînd cu ianuarie 2013.

Echipa formată pentru realizarea acţiunilor a avut în vedere diminuarea prejudecăţilor care

există faţă de romi în Municipiul Botoşani şi în acelaşi timp asigurarea de sprijin pentru 24

tineri romi, în dezvoltarea unei cariere profesionale.

Nu

În continuarea rezumatului, surprindeţi cât mai multe aspecte relevante pentru categoria alesă și adaptate la specificul iniţiativei propuse (întrebările de mai jos servesc drept linii directoare). Ce problemă aţi abordat sau ce oportunitate aţi fructificat? Care a fost necesitatea de la care ați pornit inițiativa?

Problemele cu care se confruntă comunitatea locală de romi sunt multiple în toate domeniile vieţii

sociale: educaţie, sănătate , locuire, ocupare şi în ceea ce priveşte existenţa de prejudecăţi şi stereotipuri

negative la nivelul societăţii civile. La acestea se adaugă rata ridicată a şomajului în Municipiul Botoşani care a

condus, în timp la un procent foarte mare de romi care nu au un loc de muncă.

Page 4: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

In acest sens am considerat că informarea şi consilierea corectă a tinerilor romi cât şi mobilizarea instituţiilor

locale, promovarea exemplelor de succes pot conduce la reducerea acestui decalaj între comunitatea de romi

şi populaţia majoritară.

Care era/este grupul afectat pe care l-ați considerat? Care a fost grupul țintă / beneficiarii direcți ai inițiativei? Grupul ţintă a fost constituit din 24 de tineri de etnie rromă cu vârsta între 17 şi 25 de ani , elevi în clasa a XII ,

studenţi , absolvenţi de liceu sau facultate aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Ce v-aţi propus? Ce scop/obiectiv aţi avut? . Proiectul ,, Minţi deschise , porţi deschise,, a avut în vedere două aspecte: Îmbunătăţirea imaginii comunităţii

romilor la Botoşani, diminuarea prejudecăţilor care există faţă de romi şi . asigurarea de sprijin pentru 24

tinerii romi, în dezvoltarea unei cariere profesionale.

Cum ați încurajat / construit participarea cetăţenilor de etnie romă?

Pentru asigurarea succesului acţiunii am colaborat atât cu părinţii tinerilor implicaţi cât şi cu

reprezentanţii formali şi nonformali de la nivel local- Jupiter Borcoi –expert local pentru romi la Primăria

Municiiului Botoşani , Petronia Scripcariu –inspector pentru minorităţi în cadrul Inspectoratului Scolar Judeţean

Botoşani, ONG- uri locale cu experienţă în desfăşurarea de acţiuni comunitare pentru romi .

Ce aţi făcut de fapt? (descrierea structurată a demersului și a pașilor realizați, nu uitaţi să menţionaţi ce factori interesaţi / actori relevanţi aţi inclus în demers și cum i-ați implicat)? Activităţi principale desfăşurate : - Organizarea de evenimente publice, animaţie stradală/ flash mob.

Realizarea a trei evenimente de prezentare a efectelor pe care discriminarea etnică şi prejudecăţilor le pot

avea în societate, flash/mob –uri realizate de tineri romi şi neromi prezentate în zone centrale din Municipiul

Botoşani’

Realizarea unei pagini facebook ,, Minţi deschise, porţi deschise,, de prezentare a activităţilor tinerilor din

cadrul proiectului.

- Prezentarea publică a poveştilor de succes ale tinerilor romi din Botoşani

Realizarea a două întâlniri de prezentare a exemplelor de succes din comunitatea locală de romi cu

participarea reprezentanţilor din cadrul instituţiilor locale şi a tinerilor care activează la nivel local sau în ţară

absolvenţi de studii superioare.

- Inscrierea la cursuri de calificare profesională,

Inscrierea a 4 tineri la cursurile de perfecţionare pentru limba engleză prin AJOFM Botoşani,

Page 5: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

- Consiliere şi sprijin pentru iniţierea unor afaceri private,

Consilierea a patru tineri în ceea ce priveşte obţinerea calificării pentru iniţierea unei afaceri în domeniul

serviciilor de reparaţii auto

- Identificarea de oportunităţi pentru angajare prin programe de stagiatură, ucenicie,

Identificarea a două firme care au preluat două tinere pentru stagiul de ucenicie şi apoi angajare ca bucătar –

ospătar

- Organizarea de întâlniri tematice şi participarea la bursa locurilor de muncă Au fost organizate trei întâlniri tematice pentru informare cu privire la paşii pentru ocuparea unui loc de muncă

- identificarea angajatorului, depunerea unui CV şi participarea la interviu.

Ce obstacole aţi întâmpinat pe parcurs? Care au fost soluţiile pe care le-ați aplicat? Nu am întâlnit dificultăţi . Ce succese aţi obţinut? Ce rezultate vizibile și măsurabile aţi înregistrat? Ce efecte vizibile a avut conlucrarea inițiatorilor cu cetățenii de etnie romă? - Considerăm că realizarea prezentărilor publice – programul cultural –artistic prezentat pe scena Teatrului

Mihai Eminescu din Municipiul Botoşani şi a fllash –mob-ului anti-discriminare au constituit un pas înainte

pentru îmbunătăţirea imaginii comunităţii de romi în rândul populaţiei majoritare.

- Deasemenea participarea a 7 tineri la cursurile de formare profesională , angajarea a 4 tineri în diverse

domenii de activitate , contribuţia pe care proiectul a avut-o la înscrierea a 7 tineri absolvenţi de liceu la diverse

universităţi din ţară, acţiunile de informare şi consiliere pentru ocuparea unui loc de muncă de care au

beneficiat alţi 42 de tineri romi reprezintă premisele pentru dezvoltarea acetui tip de acţiuni cu rol în

îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă pentru comunitatea locală de romi.

Care au fost lecțiile învățate? Cum veți continua demersul sau cum veți promova practicile descrise și lecțiile învățate? Ce am învăţat?

- Colaborarea între factorii de decizie şi implicarea în viaţa comunităţii de romi poate duce la creşterea

şanselor de integrare a romilor prin angajarea lor în muncă, depăşind tendinţele de discriminare care se mai

manifestă încă în societatea noastră. Aceasta poate conduce mai departe la asigurarea premiselor pentru

îmbunătăţirea situaţei acestora şi în celelalte domenii: educaţie , locuire , sănătate .

- Sprijinul efectiv pentru tineri în dezvoltarea lor personală poate conduce la construirea unei cariere

profesionale de succes.

Continuarea acestui tip de activităţi au fost incluse pe agenda autorităţilor locale prin planurile anuale de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivel local.

Page 6: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

Orice altceva vi se pare relevant pentru cei care citesc și evaluează acest rezumat al experienţei inițiatorilor (ex: ecouri în mass media, ecouri în mediul online, reacţia altor actori locali/regionali/naționali etc.): La finalul proiectului aproximativ 40 de tineri romi din Municipiul Botoşani au participat la o întâlnire organizată

de Primăria Municipiului Botoşani în scopul de a informa elevii de liceu, studenţii , absolvenţi ai diferitelor

instituţii de învăţământ despre angajatorii locali și despre oportunităţile de carieră în diferite domenii.

http://www.4botosani.ro/seminar-inedit-pentru-viitorii-absolventi-de-liceu-foto-video/

5. Menţionaţi în maxim 200 de cuvinte de ce iniţiativa propusă merită să fie premiată în cadrul Galei Participării Politice a Romilor la categoria respectivă: Proiectul este important pentru că abordează în mod direct o problemă a comunităţii de romi –lipsa

unui loc de muncă şi reprezintă un exemplu în ceea ce priveşte implicarea tuturor factorilor care pot colabora

la rezolvarea problemei . Pe de o parte tinerii romi sunt implicaţi în îmbunătăţirea propriei imagini în mod public

pe de altă parte instituţiile locale colaborează pentru identificarea soluţiilor acestei probleme .

Iniţiativa merită premiată mai ales pentru implicarea deosebită a reprezentatntului Primăriei Municipiului

Botoşani , Marcel Goldenberg la mobilizarea echipei din cadrul proiectului, a instituţiilor partenere şi a rolului

pe care l-a avut în informarea , consilierea şi mobilizarea celor 24 de tineri romi în rezolvarea propriei

probleme.

În cazul nominalizării, ce se va anunţa cel târziu în data de 10 martie, puteţi participa la evenimentul de decernare a premiilor (13 martie 2014, Bucureşti) şi la Atelierul „Bune practici ale participării politice a romilor” (13-14 martie 2014)? NDI va acoperi pentru persoanel nominalizate costurile de transport, masă și cazare (noaptea 13/14 martie).

Da, doar la Gală (seara zilei de 13 martie)

Da, la Gală şi Atelier (întreaga perioadă 13-14 martie)

Nu sunt disponibil/ă în perioada respectivă.

Succes! Echipa NDI

Page 7: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

Anexe . Ecouri din presa locală http://reporterul.ro/administratie/botosani-voluntari-americani-vin-sa-ne-deschida-mintea-fata-de-romi-3667

BOTOSANI: Voluntari americani vin sa ne „deschida

mintea” fata de romi JOI, 14 FEBRUARIE 2013 12:36 REPORTERUL

Proiectul „Minti deschise, porti deschise” este un proiect initiat de catre Asociatia „Renasterea Botosaneana”, in parteneriat cu Primaria Municipiului Botosani, cu participarea „Corpului Pacii” („Peace Corps USA”) care a trimis un voluntar, Buckley Deborah, pentru un stagiu de 6 luni, incepind cu ianuarie 2013.

Proiectul are doua componente. Prima consta in imbunatatirea imaginii comunitatii romilor la Botosani si diminuarea prejudecatilor care exista fata de romi. Astfel, se vor organiza evenimente publice, animatie stradala/ flash mob, scenete de teatru inspirate din povesti de succes ale tinerilor romi din Botosani. A doua componenta consta in sprijinul pentru tineri romi, selectati dupa anumite criterii, in dezvoltarea unei cariere profesionale. Astfel, unii tineri romi se vor inscrie la cursuri de calificare profesionala, sprijin pentru initierea unor afaceri private, program de stagiatura, ucenicie, bursa locurilor de munca. Obiective proiectului consta in cresterea sanselor de integrare a romilor prin angajarea lor in munca, depasind tendintele de discriminare care se mai manifesta inca in societatea noastra, precum si un sprijin efectiv pentru tinerii selectati in dezvoltarea lor personala si construirea unei cariere profesionale. In acest moment, proiectul se afla in faza de pregatire cand echipa de proiect impreuna cu tinerii romi selectati, dar si cu anumite institutii (de exemplu: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Inspectoratul Scolar Botosani, unitati scolare, ONG-uri din Botosani, din tara si din strainatate), identifica cele mai bune mijloace pentru atingerea obiectivelor. In acest context, miercuri, 13 februarie 2013, a avut loc o intalnire la care au participat, tinerii

Page 8: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

romi selectati, reprezentanti ai unor organizatii ale etnicilor romi din Botosani, de la Inspectoratul Scolar Botosani, elevi ai Colegiului National A.T. Laurian, precum si voluntarul „Corpului Pacii” din cadrul proiectului. La aceasta intalnire au participat primarul municipiului Botosani, Ovidiu Portariuc, impreuna cu viceprimarul Cosmin Andrei care si-au exprimat entuziasmul si sustinerea fata de acest proiect. Scopul intilnirii a fost initierea pregatirii unor manifestari artistice care vor debuta in data de 8 aprilie 2013 (Ziua Internationala a Romilor). Pentru aceste manifestari artistice, tinerii participanti sunt coordonati de catre Mirela Nistor, actrita de la Teatrul National „Mihai Eminescu” din Botosani si Grant Mathews, actor si voluntar „Corpul Pacii” la Vladeni. Din echipa proiecului „Minti deschise, porti deschise” fac parte: Nanea Nicolaie Claudiu - reprezentant al organizatiei gazda Asociatia „Renasterea Botosaneana” si angajat al Primariei Botosani, Goldenberg Marcel - consilier al primarului Ovidiu Portariuc si Buckley Deborah -voluntar „Corpul Pacii”.

Page 10: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

Pregătirea evenimentelor publice – flash-mob anti-discriminare

Page 13: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

http://www.4botosani.ro/seminar-inedit-pentru-viitorii-absolventi-de-liceu-foto-video/

Page 14: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014

Joi, 13 iunie, a avut loc in sala mare a Teatrului Mihai Eminescu un eveniment interactiv care si-a dorit sa vina în

sprijinul unui program de creare a locurilor de muncă în Botoșani, creat cu scopul de a informa elevii de liceu despre

angajatorii locali și despre oportunitățile de carieră în diferite domenii.

Seminarul interactiv a inclus prezentările companiilor. Elevii au avut ocazia să discute mai multe detalii cu

angajatorii și să obțină materiale informative suplimentare despre fiecare companie la punctele de prezentare,

pregătite în holul Teatrului „Mihai Eminescu”, înainte și după seminar.

Evenimentrul a fost organizat de Primăria municipiului Botoşani, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Botoșani și

Agenția Pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani.

Page 15: Gala Participării Politice a Romilor - ediția a patra Pentru ca ...

Formular de înscriere la Gala Participării Politice a Romilor

Termen limită: 1 martie 2014


Recommended