Home >Documents >FIŞĂ DE PREZENTARE - UAT JUDEȚUL SIBIU Proiect CSEI Sibiu

FIŞĂ DE PREZENTARE - UAT JUDEȚUL SIBIU Proiect CSEI Sibiu

Date post:03-Nov-2021
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
Proiect cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operaional Regional 2014-2020
Coninutul acestui material nu reprezint în mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: [email protected]
Proiectul aferent cererii de finanare: COD SMIS 122818
Titlul: Reabilitarea, modernizarea si extinderea Scolii nr.22 în vederea relocarii Centrului Scolar pentru Educaie Incluziva nr. 1 Sibiu Solicitant – UAT JUDEUL SIBIU Localizare proiect – Regiunea Centru, Strada Doctor Dumitru Bagdazar 12, Municipiul Sibiu, judetul Sibiu.
Durata de implementare: 70 luni, respectiv între data 05.03.2018 i data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dac este cazul, i perioada de desfurare a activitilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului este creterea gradului de participare la învmântului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de prsire timpurie a sistemului de învmânt special, la nivelul judetului Sibiu. Obiectivele specifice al proiectului: reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii în care funcioneaz Scoala nr. 22 si realizarea unei infrastructuri adecvate pentru colarizarea elevilor din cadrul C.S.E.I. nr. 1 Sibiu pentru un numar preconizat de 258 copii. Elevii din CSEI-uri sunt copii cu nevoi speciale care au nevoie de infrastructura scolara piata pe tipurile de dizabiliti pentru a putea finaliza cursurile învmântului obligatoriu. Proiectul nostru vine in întâmpinarea nevoilor speciale ale copiilor si anume acces, refacerea accesului prin montare lifturi, ateliere specifice medicale/ logopedice/kineto/stimulare senzoriala, loc de joaca specific i piscina pentru recuperare medicala si activitate fizica.
Indicatori prestabilii de realizare: Capacitatea infrastructurii de educaie care beneficiaz de sprijin colar – 258 de persoane (80 fete i 178 biei).
Beneficiarii direci i indireci ai proiectului: cei 258 elevi din cadrul Centrului care beneficiaza de actul educational Consiliul Judetean Sibiu/Judetul Sibiu prin reducerea costurilor aferente întretinerii si functionarii. cadrele didactice care asigura desfasurarea actului educational Inspectoratul Scolar Judetean.
Bugetul proiectului (lei):
Proiect cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operaional Regional 2014-2020
Coninutul acestui material nu reprezint în mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: [email protected]
Descrierea investiiei: Prin proiect se propune executarea urmtoarelor categorii de lucrri de baza: - Reabilitarea actualei coli nr.22 si adaptarea acesteia la noile necesiti; - Extinderea cladirii existente cu un corp nou ce va include 15 sali de clasa pentru scolari cu deficienta severa, cel putin 14 sali de clasa pentru scolari cu deficienta medie/usoara, cancelarie cadre didactice, birou director, birou director adjunct, birou secretar, birou contabil si birou administrator patrimoniu, oficiu, arhiva, magazie, sala art- terapie, sala stimulare senzo/ludoterapie, Centru de documentare si informare CDI, sala time-out, un cabinet informatica, sala depozitare materiale didactice, cabinet medical, cabinet stoma, ateliere de profesionalizare pentru baieti si pentru fete, cabinet consiliere, cabinet asistent social, 4 cabinete logopedice, spalatorie, depozitare, centrala termica, bazin, sala kinetoterapie, grupuri sanitare la fiecare nivel raportate la numarul de elevi. -Realizarea încaperilor conform normativelor UE si a exigentelor de calitate prevazute de legislatia în vigoare; -Adaptarea cladirii la exigentele prevazute de legislatie pentru asigurarea accesului facil al persoanelor cu dizabiliti; -Asigurarea dimensiunilor necesare pentru rampe si holuri la gabaritele prevazute de normative; -Amenajarea unui grup sanitar cu gabaritul si dotarile pentru pers cu handicap; -Asigurarea confortului termic al cladirii prin termoizolarea anvelopantei; -Amenajarea întregii incinte. A fost realizat o analiza minutioasa a alternativelor optime legate de realizarea infrastructurii necesare, astfel încât evaluarea acestora sa conduca la alegerea unei alternative durabile (alternativa fezabila din punct de vedere tehnic si economic si cu impact pozitiv, atât asupra calitatii procesului educational, cât si asupra mediului socio-economic). În acest sens, analiza si selectia alternativelor s-a realizat tinându-se cont de aspecte precum cost-eficienta, flexibilitate, oportunitate si probabilitate de atingere a obiectivului. S-a optat pentru realiz unor interventii de natura structural functionala asupra cladirii cât si pentru niste interventii de realizare a unor instalatii performante care sa corespunda cerintelor legale în vigoare. Pe lânga lucrarile de modernizare/reabilitare/consolidare a cladirii existente, s-a mai propus ext acesteia cu un nou corp de cladire si amenaj incintei obiectivului prin crearea unei curti de recreatie si realizarea accesului facil. Asta presupune: reabilitarea si modernizarea cladirii Scolii nr. 22, aferenta functiunii viitoare de gradinita; reabilitarea si modernizarea cladirii Scolii nr. 22, aferenta functiunii viitoare de scoala; realizarea unei sali de sport împreuna cu anexele aferente: vestiare si dusuri, exteriorul corpului de scoala existent cu un corp nou de cladire. Spatiile vor fi distribuite în corpul de cladire existent, ce va fi reabilitat, precum si în ext acestui corp de cladire. Echipamentele si dotarile au fost alese astfel încât sa corespund funciunii cladirii cât si a necesitaii de utiliti, astfel: Echipamente tehnologice: Centrala termica; Echipamente de detectare si semnalizare a incendiilor; Detector de gaze naturale; Echipamente electrice. Dotri prevzute în proiect: cele specifice în vederea desfurrii activitii în cadrul încaperilor specifice – pentru sali de clasa, laboratoare, spatiu stimulare senzoriala si ludoterapie, spatiu art-terapie, spatiu kinetoterapie etc; Dotarea cu mobilier specific pentru fiecare încapere în parte. Construcia se racordeaz la reteaua electrica a localitatii. Necesarul de energie termica si ap cald de consum se va asigura prin dispunerea a trei cazane pe combustibil gazos si prin intermediul panourilor solare propuse în cadrul acestui proiect. Construcia se racordeaz la reteaua de distribuie gaze naturale existent. În ceea ce privete arhitectura, vor fi realizate închideri exterioare i compartimentri interioare, precum i finisaje interioare/exterioare, atât la Corpul de cldire existent CE1, la Corpul de cldire propus–Extindere–CP2, precum i la Corpul propus–Extindere – CP3 Sala sport.
of 2/2
www.regio-adrcentru.ro www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613 Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: [email protected] FIŞĂ DE PREZENTARE - UAT JUDEȚUL SIBIU – Proiect CSEI Sibiu Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară: 10. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE Prioritatea de investiții: 10.1. Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; OPERAŢIUNEA: 10.1B. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 122818 Titlul: Reabilitarea, modernizarea si extinderea Scolii nr.22 în vederea relocarii Centrului Scolar pentru Educație Incluziva nr. 1 Sibiu Solicitant UAT JUDEȚUL SIBIU Localizare proiect – Regiunea Centru, Strada Doctor Dumitru Bagdazar 12, Municipiul Sibiu, judetul Sibiu. Durata de implementare: 70 luni, respectiv între data 05.03.2018 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare la învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ special, la nivelul judetului Sibiu. Obiectivele specifice al proiectului: reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii în care funcționează Scoala nr. 22 si realizarea unei infrastructuri adecvate pentru școlarizarea elevilor din cadrul C.S.E.I. nr. 1 Sibiu pentru un numar preconizat de 258 copii. Elevii din CSEI-uri sunt copii cu nevoi speciale care au nevoie de infrastructura scolara piata pe tipurile de dizabilități pentru a putea finaliza cursurile învățământului obligatoriu. Proiectul nostru vine in întâmpinarea nevoilor speciale ale copiilor si anume acces, refacerea accesului prin montare lifturi, ateliere specifice medicale/ logopedice/kineto/stimulare senzoriala, loc de joaca specific și piscina pentru recuperare medicala si activitate fizica. Indicatori prestabiliți de realizare: Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 258 de persoane (80 fete și 178 băieți). Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: cei 258 elevi din cadrul Centrului care beneficiaza de actul educational Consiliul Judetean Sibiu/Judetul Sibiu prin reducerea costurilor aferente întretinerii si functionarii. cadrele didactice care asigura desfasurarea actului educational Inspectoratul Scolar Judetean. Bugetul proiectului (lei): Valoarea totală Valoarea totală eligibilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului Valoarea neeligibilă inclusiv TVA 13.104.230,50 9.254.377,44 7.866.220,83 1.203.069,06 185.087,55 3.849.853,06 din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 9.069.289,89 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.946.867,99 Euro, 1 euro = 4.6584 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).
Embed Size (px)
Recommended