+ All Categories
Home > Documents > Educatie Moral Civica v-IX

Educatie Moral Civica v-IX

Date post: 10-Dec-2015
Category:
Upload: bogdan-zoicareanu
View: 269 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Planificre
of 44 /44
PROIECTAREA DIDACTICĂ DISCIPLINA: EDUCAŢIE MORAL CIVICĂ CLASELE A V-A - A IX- A TIPUL DE DEFICIENŢĂ: DEFICIENŢE SENZORIALE MULTIPLE COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE I.- Conştientizarea necesităţii formării unor deprinderi de comportament civilizat; II.- Manifestarea unor comportamente civice în activitatea de interrelaţionare socioafectivă; III.- Exersarea unor comportamente civice dezirabile; IV.- Familiarizarea cu evenimentele cele mai importante din viaţa comunităţii. 1
Transcript
Page 1: Educatie Moral Civica v-IX

PROIECTAREA DIDACTICĂDISCIPLINA: EDUCAŢIE MORAL CIVICĂ CLASELE A V-A - A IX- A

TIPUL DE DEFICIENŢĂ: DEFICIENŢE SENZORIALE MULTIPLE

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

I.- Conştientizarea necesităţii formării unor deprinderi de comportament civilizat;

II.- Manifestarea unor comportamente civice în activitatea de interrelaţionare socioafectivă;

III.- Exersarea unor comportamente civice dezirabile;

IV.- Familiarizarea cu evenimentele cele mai importante din viaţa comunităţii.

1

Page 2: Educatie Moral Civica v-IX

COMPETENŢE SPECIFICEcomponente ale fiecărei competenţe generale, pentru fiecare clasă

CLASA A V-A

I.1 Însuşirea unor reguli simple şi norme de comportare;I.2 Cunoaşterea programului zilnic de viaţă;I.3 Implicarea părinţilor în aplicarea programului zilnic de viaţă.

II.1 Conştientizarea propriei identităţi;II.2 Reflectarea/regăsirea propriei identităţi în colegii de şcoală;II.3 Trăirea emoţiilor şi sentimentelor proprii şi, implicit recunoaşterea existenţei acestora la persoanele cu care interacţionează.

III.1 Învăţarea conduitei civice în situaţii diferite;III.2 Funcţionarea capacităţii de proiectare şi anticipare a consecinţelor unor comportamente (ce se întâmplă dacă...);III.3 Selectarea ccomportamentului civic manifest în funcţie de situaţia în care elevul este obligat să acţioneze.

IV.1 Culegerea de informaţii privind evenimentele importante din viaţa personală;IV.2 Selectarea celor mai importante evenimente din viaţa comunităţii;IV.3 Implicarea în acţiuni şi evenimente sociale în care sunt evidenţiate valorile morale şi civice ale simbolurilor naţionale.

CLASA A VI-A

I.1 Cunoaşterea programului zilnic de viaţă;I.2 Integrarea elevului în programul zilnic de viaţă;I.3 Extinderea programului de viaţă şcolară şi în mediul social apropiat.

II.1 Trăirea emoţiilor şi sentimentelor proprii şi, implicit, recunoaşterea existenţei acestora la persoanele cu care interacţionează;II.2 Înţelegerea realităţii existenţei mai multor tipuri de relaţii umane;II.3 Selectarea relaţiilor de colaborare şi ajutor reciproc (copil-părinte, copil-copil, elev-profesor);

III.1 Anticiparea consecinţelor mai importante ale unor comportamente (ce se întâmplă dacă...);III.2 Selectarea comportamentului civic manifest în funcţie de situaţia în care elevul este obligat să acţioneze;III.3 Exersarea unor comportamente civice adaptate situaţiilor din viaţă (normale sau la limită).

2

Page 3: Educatie Moral Civica v-IX

IV.1 Selectarea celor mai importante evenimente din viaţa comunităţii;IV.2 Implicarea în acţiuni şi evenimente sociale în care sunt evidenţiate valorile morale şi civice ale simbolurilor naţionale;IV.3 Respectarea simbolurilor morale şi civice specifice comunităţii din care face parte.

CLASA A VII-A

I.1 Adaptarea elevilor la programul zilnic de şcoală;I.2 Extinderea programului zilnic de şcoală la activitatea din viaţa socială;I.3 Pregătirea elevilor pentru autoevaluarea stadiului formării deprinderilor de comportament civilizat.

II.1 Recunoaşterea propriei identităţi;II.2 Exteriorizarea emoţiilor proprii în activitate;II.3 Formarea capacităţii de autoevaluare a stadiului formării unui comportament civilizat.

III.1 Învăţarea conduitei civice în situaţii diferite de viaţă;III.2 Eliminarea consecinţelor care duc la formarea unor comportamente necivilizate;III.3 Corelarea comportamentului civic al elevului cu conţinutul şi cerinţele acţiunii.

IV.1 Corelarea informaţiilor despre evenimentele importante cu trăirile din viaţa personală;IV.2 Cunoaşterea în detaliu a unor evenimente din viaţa comunităţii;IV.3 Participarea elevului la unele evenimente sociale care evidenţiază anumite valori morale (bine, rău, prietenie, ajutor, frumos etc.).

CLASA A VIII-A

I.1 Acceptarea conştientă a programului zilnic de viaţă;I.2 Cunoaşterea componentelor programului zilnic de şcoală;I.3 Autoevaluarea gradului de adaptarea la programul zilnic de viaţă.

II.1 Conştientizarea existenţei propriei identităţi;II.2 Exteriorizarea propriilor sentimente în activitate;II.3 Selectarea relaţiilor umane de colaborare.

3

Page 4: Educatie Moral Civica v-IX

III.1 Exersarea conduitei civice în viaţa cotidiană;III.2 Eliminarea consecinţelor negative în comportamentul elevului;III.3 Exersarea unor comportamente civice adaptate situaţiilor de viaţă.

IV.1 Transferarea informaţiilor privind evenimentele din viaţa personală în viaţa cotidiană;IV.2 Implicarea în acţiuni şi evenimente sociale în care sunt evidenţiate valorile morale şi civice ale simbolurilor naţionale;IV.3 Respectarea simbolurilor morale şi civice specifice comunităţii din care face parte.

CLASA A IX-A

I.1 Acceptarea, ca necesitate obiectivă, a programului zilnic de viaţă;I.2 Elaborarea unor opinii personale privind îmbunătăţirea programului zilnic de viaţă;I.3 Autoevaluarea setului de deprinderi ce formează un comportament civilizat.

II.1 Înţelegerea relaţiei EU – CEILALŢI ca modalitate de interacţiune umană;II.2 Aprecierea existenţei emoţiilor şi sentimentelor proprii şi la cei din jur;II.3 Selectarea relaţiilor de sprijin şi ajutor reciproc în activitatea cotidiană.

III.1 Consolidarea relaţiei conduită civică – comportament civic;III.2 Realizarea unor comportamente admise în mediul social în care tânărul acţionează;III.3 Exersarea unor comportamente civice adaptate situaţiilor de viaţă (normale sau la limita normalului).

IV.1 Transformarea informaţiei în evenimente din viaţa cotidiană (emoţii, sentimente, atitudini etc);IV.2 Implicarea în acţiuni şi evenimente sociale în care sunt evidenţiate valorile morale şi civice ale simbolurilor naţionale;IV.3 Respectarea simbolurilor morale şi civice specifice comunităţii din care face parte.

4

Page 5: Educatie Moral Civica v-IX

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE PENTRU FIECARE CLASĂNumărul de ore este orientativ

Clasele a V-a şi a VI-a (unităţi de învăţare identice) a V-a a VI-a

NORME ŞI REGULI 8 4

PROGRAMUL ZILNIC DE VIAŢĂ 4 4

EU ŞI CEILALŢI 4 4

EMOŢII ŞI SENTIMENTE 4 6

RELAŢII ŞI INTERRELAŢII UMANE 5 6

COMPORTAMENTE CIVILIZATE 4 6

EVENIMENTE DIN VIAŢA PERSONALĂ 6 5

Clasele a VII-a - a IX-a a VII-a a VIII-a a IX-a

PROGRAMUL ZILNIC DE VIAŢĂ 4 4 4

EU ŞI CEILALŢI 4 4 4

COMPORTAMENTE CIVILIZATE 6 6 6

COMPORTAMENTELE NEGATIVE ŞICONSECINŢELE LOR 3 3 3

EVENIMENTE DIN VIAŢA COTIDIANĂ 6 6 6

5

Page 6: Educatie Moral Civica v-IX

VALORI MORALE ŞI CIVICE(adevăr, dreptate, bine, frumos etc.) 8 6 4

ELEVUL DE AZI-ADULTUL DE MÂINE 4 6 8

6

Page 7: Educatie Moral Civica v-IX

PROIECTAREA DIDACTICĂ ANUALĂ

Clasa a V-aNr. crt.

Unitatea de învăţare Competenţe Număr de ore

Observaţii

1 Norme şi reguli 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 82 Programul zilnic de viaţă 1.2; 1.3; 2.1; 2.2 43 Eu şi ceilalţi 2.2; 2.3; 3.1;3.2 44 Emoţii şi sentimente 2.3; 3.2; 3.3 45 Relaţii şi interrelaţii umane 3.2; 3.3; 4.1 56 Comportamente civilizate 3.3; 4.1; 4.2 47 Evenimente din viaţa personală 3.1; 3.2; 4.2; 4.3 6

Clasa a VI-aNr. crt. Unitatea de învăţare Competenţe Număr de

oreObservaţii

1 Norme şi reguli 1.1 4

2 Programul zilnic de viaţă 1.1; 1.2; 1.3 43 Eu şi ceilalţi 1.3; 2.1; 2.2 44 Emoţii şi sentimente 2.1, 2.2; 2.3 65 Relaţii şi interelaţii umane 2.2, 2.3; 3.1; 3.2 66 Comportamente civilizate 3.2, 3.3; 4.1 67 Evenimente din viaţa personală 4.1; 4.2; 4.3 5

Clasa a VII-aNr. crt. Unitatea de învăţare Competenţe Număr de

oreObservaţii

1 Programul zilnic de viaţă 1.1; 1.2; 1.3 42 Eu şi ceilalţi 2.1; 2.2; 2.3 43 Comportamente civilizate 2.3; 3.1 64 Comportamente negative şi consecinţele

lor3.1; 3.2 3

7

Page 8: Educatie Moral Civica v-IX

5 Evenimente din viaţa cotidiană 3.3; 4.1 6

6 Valori morale şi civice (bine, adevăr, frumos)

4.1; 4.2 8

7 Elevul de azi – adultul de mâine 4.3 4

Clasa a VIII-aNr. crt. Unitatea de învăţare Competenţe Număr de

oreObservaţii

1 Programul zlnic de viaţă 1.1; 1.2; 1.3 42 Eu şi ceilalţi 2.1; 2.2; 2.3 43 Comportamente civilizate 2.3; 3.1 64 Comportamente negative şi consecinţele

lor3.1; 3.2 3

5 Evenimente din viaţa cotidiană 3.3; 4.1 66 Valori morale şi civice (bine, adevăr,

frumos)4.1; 4.2 6

7 Elevul de azi – adultul de mâine 4.3 6

Clasa a IX-aNr. crt. Unitatea de învăţare Competenţe Număr de

ore Observaţii

1 Programul zilnic de viaţă 1.1; 1.2; 1.3 42 Eu şi ceilalţi 1.3; 2.1 43 Comportamente civilizate 2.2; 2.3; 3.1 64 Comportamente negative şi consecinţele

lor3.2; 3.3 3

5 Evenimente din viaţa cotidiană 3.3; 4.1 66 Valori morale şi civice (bine, adevăr,

frumos)4.1; 4.2 4

7 Elevul de azi- adultul de mâine 4.3 8

8

Page 9: Educatie Moral Civica v-IX

PROIECTAREA CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ

CLASA a V-a, semestrul I

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

1. Norme şi reguli

8 ore

1.1; 1.2, 2.1, 2.2 a. Norme :- ce norme trebuie să ştim;- ce norme devin reguli.b.Regulile din viaţă:- cum ne comportăm în şcoală;- cum ne comportăm în familie;- cum ne comportăm în societate;- reguli din programul zilnic.c. Evaluare - exerciţii practice

211411112

2. Programul zilnic de viaţă

4 ore

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 - Descopăr ziua;- Ce fac eu toată ziua; - Programul de dimineaţă;- Programul de după masă

1111

3. Eu şi ceilalţi

4 ore

2.2; 2.3; 3.1; 3.2 - Cine sunt eu;- Ce acte de identitate am; - Cine este cel de lângă mine;- Sunt un om, o fiinţă.

1111

9

Page 10: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a V-a, semestrul al II-lea

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

4. Emoţii şi sentimente

4 ore

2.3; 3.2; 3.3 - Pe cine iubesc eu;- Familia mea – iubirea mea;- Ce înseamnă să ai un grup de prieteni: - pentru joacă; - pentru învăţătură.

11211

5. Relaţii şi interrelaţii umane

5 ore

3.2; 3.3; 4.1 - Relaţii de grup : - cu colegii de joacă; - cu colegii de învăţătură; - pentru a nu fi singur:- Colegii mei – emoţiile mele;- Să muncim împreună.

311111

6. Comportamente civilizate

4 ore

3.3; 4.1; 4.2 - Formule de politeţe;- Eu şi grupul în care activez;- Să ne cunoaştem drepturile;- Să ne cunoaştem îndatoririle.

1111

7. Evenimente din viaţa personală

6 ore

3.2; 3.3; 4.2; 4.3 Jocul- mijloc de învăţare: - de-a familia; - de-a şcoala; - de-a doctorul; - în vizită.Să ştim simbolurile ţării: - Tricolorul; - Stema României.

41111211

10

Page 11: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a VI-a, semestrul I

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

1. Norme şi reguli

4 ore

1.1; a. Norme:- ce norme trebuie să ştim şi ce norme devin reguli.b. Regulile din clasă:- cum ne comportăm în şcoală, în familie şi în societate;- reguli din programul zilnic.c. Evaluare - exerciţii practice

11

211

1

2. Programul zilnic de viaţă

4 ore

1.1; 1.2; 1.3; - Descopăr ziua;- Ce fac eu toată ziua; - Programul de dimineaţă;- Programul de după masă.

1111

3. Eu şi ceilalţi

4 ore

1.3;2.1; 2.2 - Cine sunt eu;- Ce acte de identitate am; - Cine este cel de lângă mine;- Sunt un om, o fiinţă.

1111

4. Emoţii şi sentimente

6 ore

2.1 2.2; 2.3 - Pe cine iubesc eu;- Familia mea – iubirea mea;- Ce înseamnă să ai un grup de prieteni: - pentru joacă; - pentru învăţătură.

12111

11

Page 12: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a VI-a, semestrul al II-lea

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

5. Relaţii şi interrelaţii umane

6ore

2.2; 2.3; 3.1;3.2 - Relaţii mele de grup : - cu colegii de învăţătură; - pentru a nu fi singur:- Colegii mei – grupul meu de joacă;-Împreună reuşim mai bine- Să muncim împreună.

211112

6. Comportamente civilizate

6 ore

3.2; 3.3; 4.1 - Formule de politeţe;- Să ne cunoaştem drepturile;- Să ne cunoaştem îndatoririle- Ce înseamnă: ţara, patria, poporul.

2112

7. Evenimente din viaţa personală

6 ore

4.1; 4.2; 4.3 - Jocul- mijloc de învăţare: - de-a familia; - de-a doctorul.-Să ştim simbolurile ţării: - Tricolorul; - Stema României.Vreau să merg : -în vizită; -la biserică; -la prieteni.

1

2113111

12

Page 13: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a VII-a, semestrul I

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

1. Programul zilnic de viaţă

4 ore

1.1; 1.2; 1.3 Programul zilnic:- pe ore;- pe activităţi;- pe perioade mari din zi.

4121

2. Eu şi ceilalţi

4 ore

2.1; 2.2; 2.3 - Eu-tu-voi;- Singur sau împreună;- Familia mea;- Grupul meu.

1111

3. Comportamente civilizate

6 ore

2.3; 3.1 - Formule de politeţe;-Ce înseamnă un bun coleg;-Munca mea este învăţătura;-Vreau să fiu informat despre:ţară, popor, patrie.

2112

4. Comportamente negative şi consecinţele lor

3 ore

3.1; 3.2 Ce înseamnă:lipsă de respect;răutate;laşitate;frică;minciună;ură.

3

13

Page 14: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a VII-a, semestrul al II-lea

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

5. Evenimente din viaţa cotidiană

6 ore

3.3; 4.1 - Viaţa mea-viaţa şcolii;- Familia mea – bucurii şi necazuri;- Toţi suntem oameni;- Sărbătorim cu toţii: Crăciunul, Paştele, 1 Decembrie, Anul Nou, 1 şi 8 martie, 1 iunie.

1113

6. Valori morale şi civice(adevar, bine, dreptate, frumos)

8 ore

4.1; 4.2 - Vreau să ştiu şi să cultiv: binele; adevărul; frumosul; respectul, sinceritatea; dragostea; prietenia; încrederea.

811111111

7. Elevul de azi-adultul de mâine

4 ore

4.3 - Cum să mă comport în viaţă;- Munca şi binefacerile ei;- Acum elev, mâine adult.

1

2

1

14

Page 15: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a VIII-a , semestrul I

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

1. Programul zilnic de viaţă

4 ore

1.1; 1.2; 1.3 Programul zilnic:- pe ore;- pe activităţi;- pe perioade mari din zi.

4121

2. Eu şi ceilalţi

4 ore

2.1; 2.2; 2.3 - Eu şi ceilalţi;- Mai bine împreună;- Familia mea;- Grupul meu de prieteni.

1111

3. Comportamente civilizate

6 ore

2.3; 3.1 - Formule de politeţe;-Ce înseamnă un bun coleg;-Munca mea este învăţătura;-Vreau să fiu informat despre:ţară, popor, patrie.

2112

4. Comportamente negative şi consecinţele lor

3 ore

3.1; 3.2 Ce înseamnă:lipsă de respect;răutate;laşitate;frică;minciună;ură.

3

15

Page 16: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a VIII-a, semestrul al II-lea

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

5. Evenimente din viaţa cotidiană

6 ore

3.3; 4.1 - Viaţa mea-viaţa şcolii;- Bucurii şi necazuri;- Toţi suntem oameni;- Sărbătorim cu toţii: Crăciunul, Paştele, 1 Decembrie, Anul Nou, 1 şi 8 martie, 1 iunie.

1113

6. Valori morale şi civice(adevar, bine, dreptate, frumos)

6 ore

4.1; 4.2 - Vreau să ştiu şi să cultiv: binele şi adevărul; frumosul şi respectul; sinceritatea; dragostea şi prietenia; încrederea; dreptatea şi cinstea.

6111111

7. Elevul de azi – adultul de mâine

6 ore

4.3 - Ce drepturi am;-Ce responsabilităţi am;- Munca şi binefacerile ei;- Ce e bine şi ce e rău;- Prieteni şi vecini;- Aşa da, aşa nu.

111111

16

Page 17: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a IX-a, semestrul I

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

1. Programul zilnic de viaţă

4 ore

1.1; 1.2; 1.3 Programul zilnic:- pe ore;- pe activităţi;- pe perioade mari din zi;- acţiuni independente.

41111

2. Eu şi ceilalţi

4 ore

1.3;2.1; - Eu- om, fiiinţă umană-Toţi suntem la fel;- Singur sau împreună;- Viitoarea mea familie.

1111

3. Comportamente civilzate

6 ore

2.2; 2.3; 3.1 - Formule de politeţe;-Ce înseamnă un bun prieten;-Munca mea este învăţătura;-Vreau să fiu informat despre:ţară, popor, patrie.

2112

4. Comportamente negative şi consecinţele lor

3 ore

3.2; 3.3 Ce înseamnă:lipsă de respect;răutate;laşitate;frică;minciună;ură.

3

17

Page 18: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a IX-a, semestrul al II-lea

Nr. crt. Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Detalierea conţinuturilor unităţii de învăţare Nr. ore Obs.

5. Evenimente din viaţa cotidiană

6 ore

3.3; 4.1 - Viaţa mea-viaţa şcolii;- Familia mea – bucurii şi necazuri;- Toţi suntem oameni;- Sărbătorim cu toţii: Crăciunul, Paştele, 1 Decembrie, Anul Nou, 1 şi 8 martie, 1 iunie;- Politeţea-regula de aur într-o relaţie.

11121

6. Valori morale şi civice(adevar, bine, dreptate, frumos)

4 ore

4.1; 4.2 - Vreau să ştiu şi să cultiv: binele, adevărul, respectul, prietenia, cinstea şi încrederea.

- Ce e bine şi ce e rău;- Aşa da, aşa nu.

2

11

7. Elevul de azi-adultul de mâine

8 ore

4.3 - Cum să mă comport în viaţă;- Munca şi binefacerile ei;- Acum elev, mâine adult.- Ce e iubirea , dar dragostea;- Gospodar la casa lui;- Ajută căci vei fi ajutat (exemple de bune practice).

121112

18

Page 19: Educatie Moral Civica v-IX

PLANIFICARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CLASA a V a

Nr. crt

Conţinut Obiective/competenţe Unitate de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. a. Norme :- ce norme trebuie să ştim;- ce norme devin reguli.b.Regulile din viaţă:- cum ne comportăm în şcoală;- cum ne comportăm în familie;- cum ne comportăm în societate;- reguli din programul zilnic.c. Evaluare - exerciţii practice

1.1; 1.2, 2.1, 2.2 Norme şi reguli Conversaţia, explicaţia, simularea, jocul de rol, limbaj mimicogestual, exerciţiul motric, etc.

Colaje, planşe,filmul didactic,ştampile didactice, etc.

Aprecieri orale,

îndemnul,fişe de lucru

personalizate,recompensa,

etc.

2. - Descopăr ziua;- Ce faci tu toată ziua; - Programul de dimineaţă;- Programul de după masă

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 Programul zilnic de viaţă

Jocul didactic, povestirea, simularea, conversaţia, etc.

Mijloace audiovizuale,planşe, colaje, fişe de lucru, etc.

Laude,aprecieri

orale,chestionare,observaţii,

etc.

3. - Cine sunt eu ;- Ce acte de identitate am ; - Cine este cel de lângă mine ;- Sunt un om, o fiinţă.

2.2; 2.3; 3.1; 3.2 Eu şi ceilalţi Compunerea, dialogul,exerciţiul, jocul didactic,imitaţia, scrierea Braille, etc.

Filmul didactic, manualul,

Fişe de lucru,chestionare,recompense, îndemnul,

calificative,

19

Page 20: Educatie Moral Civica v-IX

CD-uri, diapozitive, etc. etc.4. - Pe cine iubesc eu;

- Familia mea – iubirea mea;- Ce înseamnă să ai un grup de prieteni: - pentru joacă; - pentru învăţătură.

2.3; 3.2; 3.3 Emoţii şi sentimente Explicaţia, jocul didactic,exerciţiul, demonstraţia didactică, dramatizarea, etc.

Obiecte personale, mulaje, albume, texte literare, modele, etc.

Teste de cunoştinţe,

chestionarul, fişe

personalizate,calificative,

etc.

5. - Relaţii de grup : - cu colegii de joacă; - cu colegii de învăţătură; - pentru a nu fi singur:- Colegii mei – emoţiile mele;- Să muncim împreună.

3.2; 3.3; 4.1 Relaţii şi interrelaţii umane

Explicaţia, metode active participative, demonstaţia didactică, jocul didactic, tehnici de emitere, etc.

Instrumente muzicale, calculatorul, planşe, panouri, etc.

Recompense,calificative,aprecieri orale, etc.

6. - Formule de politeţe;- Eu şi grupul în care activez;- Să ne cunoaştem drepturile;- Să ne cunoaştem îndatoririle.

3.3; 4.1; 4.2 Comportamente civilizate

Explicaţia, interviul în trei etape, demonstaţia didactică, jocul didactic, citirea explicativă, etc.

Colaje, filme, modele, albume, etc.

Chestionare,observaţii,

laude, calificative,

etc.

7. Jocul- mijloc de învăţare: - de-a familia; - de-a şcoala; - de-a doctorul; - în vizită.Să ştim simbolurile ţării: - Tricolorul; - Stema României.

3.2; 3.3; 4.2; 4.3 Evenimente din viaţa personală

Jocul didactic, dramatizarea, exerciţiul, conversaţia, etc.

Ştamplile didactice, imagini, diapozitive, etc.

Calificative, recompense, fişe de lucru, mesaje colective, etc.

20

Page 21: Educatie Moral Civica v-IX

CLASA a VI a

Nr. crt

Conţinut Obiective/competenţe Unitate de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. a. Norme:- ce norme trebuie să ştim şi ce norme devin reguli.b. Regulile din clasă:- cum ne comportăm în şcoală, în familie şi în societate;- reguli din programul zilnic.c. Evaluare - exerciţii practice

1.1; Norme şi reguli Explicaţia, simularea, jocul de rol, conversaţia,limbajul mimicogestual,exerciţiul motric, etc.

Colaje, planşe,filmul didactic,ştampile didactice, etc.

Aprecieri orale,

îndemnul,fişe de lucru

personalizate,recompensa,

obsevaţii,etc.

2. - Descopăr ziua;- Ce fac eu toată ziua; - Programul de dimineaţă;- Programul de după masă.

1.1; 1.2; 1.3; Programul zilnic de viaţă Povestirea, jocul didactic simularea, scrierea Braille, conversaţia, etc.

Mijloace audiovizuale,planşe, colaje, fişe de lucru, etc.

Laude,aprecieri

orale,fişe

personalizate,calificative,

etc.

3. - Cine sunt eu;- Ce acte de identitate am; - Cine este cel de lângă mine;- Sunt un om, o fiinţă.

1.3;2.1; 2.2 Eu şi ceilalţi Dialogul, compunerea,exerciţiul, jocul didactic, tehnici de emitere, imitaţia, etc.

Fişe de lucru,chestionare,calificative, încurajări, observaţii,

mesaje

21

Page 22: Educatie Moral Civica v-IX

Filmul didactic, manualul,CD-uri, diapozitive, etc.

colective, etc.

4. - Pe cine iubesc eu;- Familia mea – iubirea mea;- Ce înseamnă să ai un grup de prieteni: - pentru joacă; - pentru învăţătură.

2.1 2.2; 2.3 Emoţii şi sentimente Explicaţia, jocul didactic,exerciţiul, imitaţia, comunicarea adaptată, dramatizarea, etc.

Obiecte personale, mulaje, albume, texte literare, modele, etc.

Teste de cunoştinţe,

chestionarul, fişe

personalizate,calificative,

aprecieri orale, etc.

5. - Relaţii mele de grup : - cu colegii de învăţătură; - pentru a nu fi singur:- Colegii mei – grupul meu de joacă;-Împreună reuşim mai bine- Să muncim împreună.

2.2; 2.3; 3.1;3.2 Relaţii şi interrelaţii umane Metode active participative, explicaţia, demonstaţia didactică, jocul didactic, etc.

Instrumente muzicale, calculatorul, planşe, panouri, etc.

Recompense,calificative,aprecieri orale, fişe de lucru, chestionare, observaţii, etc.

6. - Formule de politeţe;- Să ne cunoaştem drepturile;- Să ne cunoaştem îndatoririle

3.2; 3.3; 4.1 Comportamente civilizate Explicaţia, interviul în trei etape, demonstaţia didactică, jocul

Chestionare,observaţii,

laude, mesaje colective,

22

Page 23: Educatie Moral Civica v-IX

- Ce înseamnă: ţara, patria, poporul.

didactic, etc.

Colaje, filme, modele, albume, etc.

explicaţii suplimentare,

aprecieri orale, etc.

7. - Jocul- mijloc de învăţare: - de-a familia; - de-a doctorul.-Să ştim simbolurile ţării: - Tricolorul; - Stema României.Vreau să merg : -în vizită; -la biserică; -la prieteni.

4.1; 4.2; 4.3 Evenimente din viaţa personală

Dramatizarea, jocul didactic exerciţiul, imitaţia, conversaţia, etc.

Ştamplile didactice, imagini, diapozitive, etc.

Calificative, recompense, fişe de lucru, observaţii, laude, mesaje colective, etc.

CLASA a VII a

Nr. crt

Conţinut Obiective/compentenţe Unitate de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. Programul zilnic:- pe ore;- pe activităţi;- pe perioade mari

din zi.

1.1; 1.2; 1.3 Programul zilnic de viaţă

Povestirea, simularea, jocul didactic, scrierea Braille, conversaţia, etc.

Mijloace audiovizuale,planşe, colaje, fişe de lucru, etc.

Laude,aprecieri orale,

calificative, chestionare,

teste de cunoştinţe,

oservaţii, etc.2. - Eu-tu-voi;

- Singur sau împreună;- Familia mea;

2.1; 2.2; 2.3 Eu şi ceilalţi Dialogul, exerciţiul, compunerea, jocul didactic, tehnici de

Fişe de lucru,chestionare,

23

Page 24: Educatie Moral Civica v-IX

- Grupul meu. emitere, imitaţia, etc.

Filmul didactic, manualul,CD-uri, diapozitive, etc.

calificative, recompense,

aprecieri orale, mesaje

colective, etc.

3. - Formule de politeţe;-Ce înseamnă un bun coleg;-Munca mea este învăţătura;-Vreau să fiu informat despre:ţară, popor, patrie.

2.3; 3.1 Comportamente civilizate

Interviul în trei etape, demonstaţia didactică, jocul didactic, explicaţia etc.

Colaje, filme, modele, albume, etc.

Chestionare,observaţii,

laude, fişe de lucru, teste de

cunoştinţe, încurajări, etc.

4. Ce înseamnă:lipsă de respect;răutate;laşitate;frică;minciună;

ură.

3.1; 3.2 Comportamente negative şi consecinţele lor

Imitaţia, pantomima, limbajul mimicogestual, dramatizarea, scrierea Braille, problematizarea, etc.

Planşe, filme, texte literare, colaje, etc.

Fişe de lucru,aprecieri orale,

chestionare, observaţii,

mesaje colective,

recompense, etc.5. - Viaţa mea-viaţa şcolii;

- Familia mea – bucurii şi necazuri;- Toţi suntem oameni;- Sărbătorim cu toţii: Crăciunul, Paştele, 1 Decembrie, Anul Nou, 1 şi 8 martie, 1 iunie.

3.3; 4.1 Evenimente din viaţa cotidiană

Explicaţia, compunerea, pictura, exerciţiul, pantomima, povestirea, etc.

Planşe, colaje, imagini, albune, panouri, etc.

Laude,calificative,îndemnul,

recompense, aprecieri orale,

explicaţii suplimentare,

etc.6. - Vreau să ştiu şi să

cultiv: binele; adevărul; frumosul; respectul, sinceritatea;

4.1; 4.2 Valori morale şi civice(adevar, bine, dreptate, frumos)

Problematizarea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, metode activizante, etc.

Texte literare, imagini,

Chestionare, recompense,

laude, observaţii,

mesaje

24

Page 25: Educatie Moral Civica v-IX

dragostea; prietenia; încrederea.

filme, panouri, mijloace mass-media, etc.

colective, aprecieri orale,

etc.7. - Cum să mă comport în

viaţă;- Munca şi binefacerile ei;- Acum elev, mâine adult.

4.3 Elevul de azi-adultul de mâine

Problematizarea, simularea, explicaţia, exerciţiul, povestirea, etc.

Planşe, prezentarea de modele din viaţa cotodiană sau publică, etc.

Fişe de lucru individualizate,

teste de cunoştinţe,

aprecieri orale, observaţii, calificative,

încurajări, etc.

CLASA a VIII a

Nr. crt

Conţinut Obiective/competenţe Unitate de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. Programul zilnic:- pe ore;- pe activităţi;- pe perioade mari

din zi.

1.1; 1.2; 1.3 Programul zilnic de viaţă Scrierea Braille, povestirea, simularea, conversaţia, jocul didactic, etc.

Mijloace audiovizuale,planşe, colaje, fişe de lucru, etc.

Laude,aprecieri

orale, chestionare, fişe de lucru,

mesaje colective,

recompense, etc.

2. - Eu şi ceilalţi;- Mai bine împreună;- Familia mea;- Grupul meu de prieteni.

2.1; 2.2; 2.3 Eu şi ceilalţi Tehnici de emitere, compunerea, dialogul,exerciţiul, jocul didactic, imitaţia, etc.

Filmul didactic,

Fişe de lucru,chestionare, încurajări,

teste de cunoştinţe, observaţii, explicaţii

25

Page 26: Educatie Moral Civica v-IX

manualul,CD-uri, diapozitive, etc.

suplimentare, etc.

3. - Formule de politeţe;-Ce înseamnă un bun coleg;-Munca mea este învăţătura;-Vreau să fiu informat despre:ţară, popor, patrie.

2.3; 3.1 Comportamente civilizate Explicaţia, interviul în trei etape, demonstaţia didactică, jocul didactic, etc.

Colaje, filme, modele, albume, etc.

Chestionare,observaţii,

laude, recompense,

teste de cunoştinţe,

remarci generale, etc.

4. Ce înseamnă:lipsă de respect;răutate;laşitate;frică;minciună;

ură.

3.1; 3.2 Comportamente negative şi consecinţele lor

Limbajul mimicogestual, dramatizarea, pantomima, scrierea Braille, problematizarea, imitaţia, etc.Planşe, filme, texte literare, planşe, etc.

Fişe de lucru,aprecieri

orale,chestionare,

mesaje colective, observaţii, laude, etc.

5. - Viaţa mea-viaţa şcolii;- Bucurii şi necazuri;- Toţi suntem oameni;- Sărbătorim cu toţii: Crăciunul, Paştele, 1 Decembrie, Anul Nou, 1 şi 8 martie, 1 iunie.

3.3; 4.1 Evenimente din viaţa cotidiană

Povestirea, compunerea, explicaţia, pictura, exerciţiul, pantomima, etc.

Planşe, colaje, imagini, albune, panouri, etc.

Laude,calificative,

îndemnul,fişe de lucru, mesaje

colective, încurajări,

recompense, etc.

6. - Vreau să ştiu şi să cultiv: binele şi adevărul; frumosul şi respectul;

4.1; 4.2 Valori morale şi civice(adevar, bine, dreptate, frumos)

Jocul didactic, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea,

Chestionare, recompense,calificative,

laude, mesaje

26

Page 27: Educatie Moral Civica v-IX

sinceritatea; dragostea şi prietenia; încrederea; dreptatea şi cinstea.

metode activ participative, etc.

Texte literare, imagini, filme, panouri, mijloace mass-media, etc.

colective, observaţii, note, etc.

7. - Ce drepturi am;-Ce responsabilităţi am;- Munca şi binefacerile ei;- Ce e bine şi ce e rău;- Prieteni şi vecini;- Aşa da, aşa nu.

4.3 Elevul de azi – adultul de mâine

Problematizarea, simularea, explicaţia, exerciţiul, povestirea, etc.

Planşe, prezentarea de modele din viaţa cotodiană sau publică, etc.

Fişe de lucru individualiza-te,

teste de cunoştinţe,

note, aprecieri orale,

încurajări, mesaje

colective, etc.

CLASA a IX a

Nr. crt

Conţinut Obiective/competenţe Unitate de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. Programul zilnic:- pe ore;- pe activităţi;- pe perioade mari

din zi;- acţiuni

independente.

1.1; 1.2; 1.3 Programul zilnic de viaţă Jocul didactic, povestirea, simularea, scrierea Braille, conversaţia, etc.

Mijloace audiovizuale,planşe, colaje, fişe de lucru, etc.

Laude,aprecieri

orale,calificative, chestionare,

teste de cunoştinţe, observaţii,

probe orale, etc.

2. - Eu- om, fiiinţă umană-Toţi suntem la fel;

1.3;2.1; Eu şi ceilalţi Imitaţia compunerea, dialogul, Fişe de lucru,

27

Page 28: Educatie Moral Civica v-IX

- Singur sau împreună;- Viitoarea mea familie.

exerciţiul, jocul didactic, tehnici de emitere, etc.

Filmul didactic, manualul,CD-uri, diapozitive, etc.

chestionare, probe orale, calificative,

mesaje colective,

laude, note, explicaţii

suplimentare, etc.

3. - Formule de politeţe;-Ce înseamnă un bun prieten;-Munca mea este învăţătura;-Vreau să fiu informat despre:ţară, popor, patrie.

2.2; 2.3; 3.1 Comportamente civilzate Explicaţia, interviul în trei etape, demonstaţia didactică, jocul didactic, etc.

Colaje, filme, modele, albume, etc.

Chestionare,observaţii,laude, note,

fişe de lucru, probe orale, încurajări, observaţii,

etc.4. Ce înseamnă:

lipsă de respect;răutate;laşitate;frică;minciună;

ură.

3.2; 3.3 Comportamente negative şi consecinţele lor

Pantomima, imitaţia, limbajul mimicogestual, dramatizarea, scrierea Braille, problematizarea, etc.

Planşe, filme, texte literare, planşe, etc.

Fişe de lucru,aprecieri

orale,chestionare, îndemnul,

recompense, note, probe

orale, mesaje colective, etc.

5. - Viaţa mea-viaţa şcolii;- Familia mea – bucurii şi necazuri;- Toţi suntem oameni;- Sărbătorim cu toţii: Crăciunul, Paştele, 1 Decembrie, Anul Nou, 1 şi 8 martie, 1 iunie;- Politeţea-regula de aur

3.3; 4.1 Evenimente din viaţa cotidiană

Povestirea, explicaţia, compunerea, pictura, exerciţiul, pantomima, etc.

Planşe, colaje, imagini, albune, panouri, etc.

Chestionare, note, laude,

calificative,îndemnul,

mesaje colective,

probe orale, fişe de lucru,

28

Page 29: Educatie Moral Civica v-IX

într-o relaţie. etc.6. - Vreau să ştiu şi să

cultiv: binele, adevărul, respectul, prietenia, cinstea şi încrederea.

- Ce e bine şi ce e rău;

- Aşa da, aşa nu.

4.1; 4.2 Valori morale şi civice(adevar, bine, dreptate, frumos)

Metode activizante explicaţia, conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, etc.

Texte literare, imagini, filme, panouri, mijloace mass-media, etc.

Chestionare, recompense,

aprecieri orale, note, observaţii,

remarci generale, explicaţii

suplimentare, fişe de lucru,

etc.7. - Cum să mă comport în

viaţă;- Munca şi binefacerile ei;- Acum elev, mâine adult.- Ce e iubirea , dar dragostea;- Gospodar la casa lui;- Ajută căci vei fi ajutat (exemple de bune practice).

4.3 Elevul de azi-adultul de mâine

Problematizarea, simularea, explicaţia, exerciţiul, povestirea, etc.

Prezentarea de modele din viaţa cotodiană sau publică, colaje, etc.

Aprecieri orale, note,

fişe de lucru,teste de

cunoştinţe, chestionare, observaţii,

mesaje colective,

încurajări, etc.

NOTĂ: Prima formă de planificare conţine strategiile didactice şi mijloacele de evaluare doar în anexă, deoarece elevii cu deficienţe multiple sunt extrem de diferiţi profesorii alegând resursele didactice în funcţie de caracteristicile psihoindividuale ale acestora.Vă rog să alegeţi forma care vi se pare a fi potrivită scopului propus. Cu deosebită stimă, prof. Ioan Halip

29


Recommended