Home >Documents >Editarea Sup 3D

Editarea Sup 3D

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  1/11

  Editarea

  suprafeţelor 3Dpornind de la

  desene 2D 

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  2/11

  Generalităţi 

  • Una din modalităţile de a realiza un desen 3Dconstă în desenarea în plan şi mai apoi cu comenzi

  specifice să se transforme acest desen într-oreprezentare în trei dimensiuni. Metoda nu estegreoaie, dar nu este apropiată de realitate. Înscim! comenzile de multiplicare şi rotaţie

   prezentate în acest su!capitol sunt foarte utile nunumai în cazul suprafeţelor ci şi în cazul solidelor.

  • "rezentăm în continuare aceste comenzi.

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  3/11

  Comenzile ELEV şi CHANGE 

  • #omanda ELEV  permite introducereaele$aţiei %altitudinii& şi ad'ncimii unuio!iect. #omanda nu este $ala!ilăretroacti$, ea a$'nd efect numai dupăapelarea sa.

  • Unui o!iect plan i se poate atri!uio altitudine şi o ad'ncime %fig. (& astfelînc't el să se transforme într-osuprafaţă. Dialogul comenzii este)

  #ommand) *+*• pecif ne/ default ele$ation01.11112) se introduce altitudinea

  • pecif ne/ default ticness01.11112) se introduce adâncimea

  ad'ncime

  altitudine

  4

  5

  6

  67

  8

  "lan curent

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  4/11

  Dacă ne propunem, de e9emplu, să realizăm o masă cu trei picioare şi !latrotund, picioarele a$'nd dimensiunile :19:19;11, dispuse ecidistant pe un diametru de pecifne/ default ele$ation 01.11112) ;11> pecif ne/ default ticness 0;11.11112) =1>#ommand) donut> pecif inside diameter of donut 01.:1112) 1> pecif outside

  diameter of donut 0(.11112) ;11> pecif center of donut or 0e9it2) 1,311> pecifcenter of donut or 0e9it2)>&• $om $izualiza construcţia din punctul (,(,( şi $om ascunde părţile entităţilor ce se aflăîn spatele altor entităţi %#ommand) $point> #urrent $ie/ direction)?*KD?GI1.1111,1.1111,(.1111> pecif a $ie/ point or AGotateB 0displa compassand tripod2) (,(,(> #ommand) ide>&. a apare desenul din fig. =.

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  5/11

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  6/11

  • În cazul unor entităţi plane deFa construite li se poate modifica altitudinea şiad'ncimea cu comanda CHANGE, apel'nd opţiunea A"ropertiesB. "rintre alte

  modificări pe care le permite comanda, putem scim!a ad'ncimea ALicnessBşi altitudinea A*le$B, cu dialogul următor)• #ommand) #[email protected]*• elect o!Fects) ( found• elect o!Fects)• pecif cange point or A"ropertiesB) p• *nter propert to cange

  A#olorE*le$E+NerE+LpeEltcaleE+KeigtELicnessB) t• pecif ne/ ticness 01.11112) ;11• *nter propert to cange

  A#olorE*le$E+NerE+LpeEltcaleE+KeigtELicnessB) e

  • pecif ne/ ele$ation 01.11112)• *nter propert to cange

  A#olorE*le$E+NerE+LpeEltcaleE+KeigtELicnessB)• În continuare prezentăm comenzi cu care putem multiplica şi roti spaţial

  entităţi e9istente.

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  7/11

  Comanda 3DARRA • Nre efect similar cu comanda Nrra din plan dar ea se

  completează cu numărul de planuri în care se $amultiplica o!iectul selectat. Dialogul este )

  • #ommand) 3DNGGN4• elect o!Fects) ( found• elect o!Fects)

  • *nter te tpe of arra AGectangularE"olarB 0G2)• *nter te num!er of ro/s %---& 0(2)• *nter te num!er of columns %PPP& 0(2)• *nter te num!er of le$els %...& 0(2)• pecif te distance !et/een ro/s %---&)• pecif te distance !et/een columns %PPP&)

  • pecif te distance !et/een le$els %...&)• #onstrucţia din fig. s-a o!ţinut prin multiplicarea cu

  comanda 3DNGGN4 a unui cerc de rază :1, pe douăr'nduri două coloane şi (1 ni$eluri, cu distanţele de)=11 între coloane, =11 între r'nduri şi =1 întreni$eluri.

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  8/11

  Comanda R!"A"E3D 

  • #omanda are efect similar cu comanda G6LNL*din plan. În plus putem roti entităţile în Furul

  a9elor de coordonate 65, 64, 68, în Furul uneia9e definite de noi prin două puncte sau în Furulunei a9e definite anterior. om e9emplificadialogul acestei comenzi pentru desenarea unei

   Fumătăţi de cilindru. e pleacă de la desenarea în=D a o!iectului din fig. Q. a, folosind comanda"[email protected]* %două segmente de dreaptă şi douăsemicercuri&.

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  9/11

  • #ommand) G6LNL*3D• #urrent positi$e angle) [email protected]?GIcountercloc/ise [email protected]*I1• elect o!Fects) ( found• elect o!Fects)• pecif first point on a9is or define a9is !• A6!FectE+astEie/E5a9isE4a9isE8a9isE=pointsB) 9• pecif a point on te 5 a9is 01,1,12) 1,(11• pecif rotation angle or AGeferenceB) 1• #ommand) G6LNL*3D• #urrent positi$e angle) [email protected]?GIcountercloc/ise [email protected]*I1• elect o!Fects) ( found• elect o!Fects)

  • pecif first point on a9is or define a9is ! A6!FectE+astEie/E5a9isE4a9isE8a9isE=pointsB) 9• pecif a point on te 5 a9is 01,1,12)1,1• pecif rotation angle or AGeferenceB) 1• #ommand) $point• #urrent $ie/ direction) ?*KD?GI1.1111,1.1111,(.1111• pecif a $ie/ point or AGotateB 0displa compass and tripod2) (,(,(

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  10/11

  • În ordine s-au efectuat următoarele operaţii, după realizarea construcţiei plane dinfig. Q. a şi apelarea comenzii G6LNL*3D)

  • s-a selectat semicercul superior şi s-a rotit în Furul a9ei o9%A6!FectE+astEie/E5a9isE4a9isE8a9isE=pointsB) 9& cu 1°% pecif rotation angle orAGeferenceB) 1&, a9ă ce are originea în capătul din st'nga al semicercului selectat%pecif a point on te 5 a9is 01,1,12) 1,(11&>

  • se apelează din nou comanda G6LNL*3D, se selectează semicercul inferior şi se

  roteşte în Furul a9ei o9 %A6!FectE+astEie/E5a9isE4a9isE8a9isE=pointsB) 9& cu1°% pecif rotation angle or AGeferenceB) 1&, a9ă ce are originea în capătul dinst'nga al semicercului selectat %pecif a point on te 5 a9is 01,1,12) 1,1&>

  • figura o!ţinută este cea din fig. Q. ! care $izualizată cu comanda "[email protected] din punctul (,(,( %pecif a $ie/ point or AGotateB 0displa compass and tripod2)(,(,(& $a da reprezentarea din fig. Q, c.

 • 8/18/2019 Editarea Sup 3D

  11/11

   

  • #omanda G6LNL*3D mai are şi alte opţiuni şi anume)• rotaţia în Furul unor o!iecte %A6!FectB& de tip linie, cer, arc sau polilinie %elect

  a line, circle, arc, or =D-polline segment)& cu un anumit ungi %pecifrotation angle or AGeferenceB)&• rotaţia în Furul unei a9e definite anterior %A+astB& cu specificarea unui nou

  ungi % pecif rotation angle or AGeferenceB)&• rotaţia în Furul direcţiei de $izualizare %Aie/B& cu specificarea acesteia

  %%pecif a point on te $ie/ direction a9is 01,1,12)& şi a ungiului de rotaţie

  %pecif rotation angle or AGeferenceB) 31&>• rotaţia în Furul a9elor o9, o, oz ca în e9emplu precedent%A5a9isE4a9isE8a9isB) > pecif a point on te 5 a9is 01,1,12) > pecifrotation angle or AGeferenceB)&>

  • rotaţia în Furul unei drepte %A=pointsB& definite prin două puncte %pecif first point on a9is) > pecif second point on a9is)& cu un anumit ungi de rotaţie

  %pecif rotation angle or AGeferenceB)&.• ensul de rotaţie poziti$ este dat de regula !urgiului drept, lucru specificat şila începutul comenzii %#urrent positi$e angle) [email protected]?GIcountercloc/[email protected]*I1&. Ungiul de rotaţie poate a$ea şi $alori negati$e, sensul derotaţie fiind astfel in$ers celui dat de regula !urgiului drept.

Embed Size (px)
Recommended