+ All Categories
Home > Documents > Dragos Cirneci-Demascarea Secolului Ce Face Din Noi Creierul 09

Dragos Cirneci-Demascarea Secolului Ce Face Din Noi Creierul 09

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: jivina
View: 360 times
Download: 31 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 236

Transcript
 • 8/13/2019 Dragos Cirneci-Demascarea Secolului Ce Face Din Noi Creierul 09

  1/236

  DRAGO CRNECI

  DEMASCAREA SECOLULUI:

  CE FACE DIN NOI CREIERUL?Introducere n neurotiinele dezvoltrii

  CUPRINS PREFA!"#$ %& DINSPRE E'O(ERIC SPRE )(IIN!ELE *IOLO+ICE# ,

  -&-& .N C"U(AREA SUFLE(ULUI#, ii -&/& APARI!IA PSI0OLO+IEI#1 -&2& CE ES(E )(IIN!A?# -/ r -&3& CU4 SE FACE )(IIN!"#-2 -&$& IN(ROSPEC!IA 5 O 4E(OD" EFICIEN("?# /67 -&8& 9RELA!IACO+NI!IE 5 E4O!IE:#/- -&,& CREIERUL ; O COLEC!IE DE 4ODULE#/,7 9 -&

 • 8/13/2019 Dragos Cirneci-Demascarea Secolului Ce Face Din Noi Creierul 09

  2/236

  /&/&3& PLAS(ICI(A(EA COR(ICAL" .N DEPRINDEREA CI(IRII )I .N.N="!AREA LI4*ILOR& 81 /&/&$& 4ODELUL 9DECLARA(I=PROCEDURAL: AL LI4*AULUI#,/ /&/&$&- DO=E'I PSI0OLIN+=IS(ICE# ,3 /&/&$&/& DO=E'I NEUROI4A+IS(ICE#,$

  /&/&$&2& DO=E'I FURNI'A(E DE (UL*UR"RILE DE DE'=OL(ARE#,8 2& IN=ES(I+A!IA PSI0OLO+IC" .N(RE REALI(A(E )I ILU'IE#,1 2&-& SUN( PRO*ELE DE IN(ELI+EN!" UN PREDIC(OR AL SUCCESULUI .N=IA!"?# ,1 2&/& O )(IIN!" SPECIALI'A(" .N REDESCOPERIRI?#

 • 8/13/2019 Dragos Cirneci-Demascarea Secolului Ce Face Din Noi Creierul 09

  3/236

  8&,& .N="!AREA 4EDIA(" DE RECO4PENS" 5 SU*S(RA(UL9EG(RA=ERSIUNIP?# -8/MHr8&NDI(#//2 -6&/&/& PRE'EN( LA NA)(ERE SAU NU?# //3 -6&/&2& IS(ORIA S(UDIILOR +ENE(ICE PRI=IND ANGIE(A(EA#//$ -6&/&3& IPO(E'A SERO(ONER+IC"#//$ -6&/&$& S(RESUL )I S(RUC(URAREA CREIERULUI .N PRI4II DOI ANI DE=IA!"#//

 • 8/13/2019 Dragos Cirneci-Demascarea Secolului Ce Face Din Noi Creierul 09

  4/236

  -6&2& NEURO*IOLO+IA (UL*UR"RILOR ANGIOASE#/2/ -6&2&-& PRINCIPALELE S(RUC(URI I4PLICA(E .N ANGIE(A(E#/2/ @ -6&2&-&-& NUCLEU (RUNC0IULUI CERE*RAL /2/ -6&2&-&/& CO4PLEGUL A4I+DALIAN#/23 -6&2&-&2& 0IPOCA4PUL#-&/36 9

  -6&2&-&3& COR(EGUL PREFRON(AL#/32 -6&2&-&$& NUCLEUL ACCU4*ENS#/38 Q -6&2&/& *IOC0I4IA ANGIE("!II#/38 -6&2&/&-& CO4PLEGUL +A*A 5 *EN'ODIA'EPIN"&/38 -6&2&/&/& +LU(A4A(UL#/3< -6&2&/&2& NORADRENALINA#/31 @ -6&2&/&3& SERO(ONINA#/31 -6&2&/&$& DOPA4-NA#/$6 -6&2&/&8& ACE(ILCOLINA )I SO4A(OS(A(INA#/$- -6&2&/&,& SIS(E4UL 0IS(A4INER+IC#/$- -6&2&/&

 • 8/13/2019 Dragos Cirneci-Demascarea Secolului Ce Face Din Noi Creierul 09

  5/236

  --&2&2&/& (ES(E CARE NU NECESI(" AN+AAREA 4E4ORIEI DE LUCRU)I A CON(ROLULUI IN0I*I(OR#/83 --&3& PROFILUL PE CO4PONEN(E AL AD0D AU 9DEFICI(EA(EN!IONALE: COPIII CU DEFICI( A(EN!IONAL0IPERAC(I=I(A(E?# /8$ --&$& CE NU4I4 DE FAP( 9ANGIE(A(E#:? /8


Recommended