+ All Categories
Home > Documents > Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf ·...

Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf ·...

Date post: 11-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 23 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
6
Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport si kinetoterapie Anii: 2006, Nr.4-6; 2007, Nr.7-10; 2008, Nr.11-14; 2009, Nr.15 Format: 20/30 Pret: 10,00 ISSN: 1454-3907 Apărută din 1995, revista academiei noastre continua vechea revistă „Analele EducaŃiei Fizice” din 1935. În fiecare număr, abordează diverse teme din domeniul culturii fizice, educaŃiei fizice, sport și kinetoterapie, scrise de cadrele didactice ale academiei, de alși colaboratori și specialişti din domeniu. Revista are rubrici permanente de prezentare a foştilor noştri profesori, a studenŃilor noştri campioni. Ea se încheie cu o ofertă de maxime și cugetări culese și prezentate de redactorul sef al revistei, prof.univ.dr. Ion Bâtlan. Admitere. Studii universitare de licenta. 2009 Anul aparișiei : 2009 Nr. pagini : 96 ; Format : 17/22 PreŃ : 15,00 Broşura este utilă celor care doresc să devină studenŃi ai academiei. Cuprinde date utile privind: secŃiile si ciclurile de studii, calendarul concursului și modul de înscriere, desfăşurarea concursului, calculul mediei generale de admitere, conŃinutul probelor de concurs pentru ciclul I și caietul – grilă pentru materiile limba româna și biologie.
Transcript
Page 1: Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf · istoricul, obiectul, tehnica, tactica și regulamentul jocului de handbal. • Recuperare

• Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport si kinetoterapie

Anii: 2006, Nr.4-6; 2007, Nr.7-10; 2008, Nr.11-14; 2009, Nr.15 Format: 20/30 Pret: 10,00 ISSN: 1454-3907

Apărută din 1995, revista academiei noastre continua vechea revistă „Analele EducaŃiei Fizice” din 1935. În fiecare număr, abordează diverse teme din domeniul culturii fizice, educaŃiei fizice, sport și kinetoterapie, scrise de cadrele didactice ale academiei, de alși colaboratori și specialişti din domeniu. Revista are rubrici permanente de prezentare a foştilor noştri profesori, a studenŃilor noştri campioni. Ea se încheie cu o ofertă de maxime și cugetări culese și prezentate de redactorul sef al revistei, prof.univ.dr. Ion Bâtlan. • Admitere. Studii universitare de licenta.

2009 Anul aparișiei : 2009 Nr. pagini : 96 ; Format : 17/22 PreŃ : 15,00

Broşura este utilă celor care doresc să devină studenŃi ai academiei. Cuprinde date utile privind: secŃiile si ciclurile de studii, calendarul concursului și modul de înscriere, desfăşurarea concursului, calculul mediei generale de admitere, conŃinutul probelor de concurs pentru ciclul I și caietul – grilă pentru materiile limba româna și biologie.

Page 2: Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf · istoricul, obiectul, tehnica, tactica și regulamentul jocului de handbal. • Recuperare

2

• M.D.S. – Jocuri de echipă. Handbal. Curs Hantău, Cezar Gheorghe Anul aparișiei: 2009 Nr.pagini: 102, Format 14/21 Preș : 9,00

Cursul se adresează tuturor studenșilor care studiază această disciplină, având un conșinut divers, cu date care aduc informașii noi cu privire la istoricul, obiectul, tehnica, tactica și regulamentul jocului de handbal. • Recuperare – Reeducare prin mijloace

atletice: Curs pentru studii de master anul II – Recuperare – reeducare neuromotorie

Stoica, Marius Anul aparișiei: 2009 Nr.pagini: 92p.,Format: 17/22 Preș: 10,00

Această publicașie răspunde cerinșelor actuale ale planului de învășământ al Facultășii de Kinetoterapie, în cadrul programelor de masterat. Ea cuprinde o problematică din atletism adaptată domeniuluii recuperării – reeducării prin folosirea unor exercișii specifice atletismului.

Page 3: Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf · istoricul, obiectul, tehnica, tactica și regulamentul jocului de handbal. • Recuperare

3

• Index bibliografic al tezelor de doctorat 1990-2008

Anul aparișiei : 2009

Nr. pagini: 65p.; Format: 17/22 Pret : 6,50 lei

Lucrarea se adresează doctoranzilor și celor implicași în activitatea de cercetare. Indexul cuprinde toate tezele de doctorat elaborate în perioada 1990-2008, fiind structurat pe 3 capitole: indexul bibliografic propriu-zis, lista autorilor (doctoranzilor) și a conducătorilor știinșifici și lista titlurilor. • Tehnica și metodica disciplinelor montane

Florin Pelin Anul aparișiei: 2008 Nr. pagini: 181, Format: 17/22 Pret: 20,00 lei

Acest curs este util studenșilor, specialistilor și tuturor celor care iubesc și practică schiul. El cuprinde o scurtă istorie a acestei discipline montane, noșiuni de fizică și de tehnică sportivă de bază, atât pentru schiul alpin, schiul de fond, cât și pentru schiul de agrement.

Page 4: Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf · istoricul, obiectul, tehnica, tactica și regulamentul jocului de handbal. • Recuperare

4

• Metodica disciplinelor sportive gimnice: Curs de gimnastică ritmică

Macovei,Sabina Anul aparișiei: 2007 Nr. pagini: 97, Format: 14/21

Pret: 7,00 lei

Această publicașie se adresează studenșilor din anul I care participă la cursul „MDS Gimnice”. Tematica abordată prezintă reperele generale ale teoriei și metodicii din gimnastica ritmică, toate tipurile de mișcări specifice acestei discipline, aspecte generale, de bază de ordin tehnic și metodic • Vademecum I-II : Programe pentru ciclul II

studii universitare de masterat Cismas Gheorghe; Marinescu Gheorghe; Grigore Vasilica; Cordun Mariana Anul aparișiei : 2007 Vol. I : 130 pagini ; Vol. II : 154 pagini Format 17/24 PreŃ : 15,00 ; 12,00 ISBN: 978-973-648-685-2 ; 978-973-648-686-9

Lucrarea aparută în 2 volume tratează reforma programei analitice pe care a facut-o A.N.E.F.S.-ul în anul universitar 2006/2007. Transformările impuse de Procesul Bologna au impus implementarea sistemului « LMD » incepând cu ciclul I și terminand cu studiile de doctorat. Acestea sunt analiyate de această lucrare.

Page 5: Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf · istoricul, obiectul, tehnica, tactica și regulamentul jocului de handbal. • Recuperare

5

• Lupte – Curs de baza

Gheorghe Cismas; Florin Mostoflei Anul aparișiei: 2007 Nr. pagini: 147, Format: 16,5/22 Pret: 20,00 lei ISBN: 978-973-0-05014-1

Cursul se adresează studentilor și altor categorii de utilizatori care doresc sa se apropie și să practice această ramură sportivă. El cuprinde toate informașiile de bază a acestui sport : istoricul, organizarea și aplicarea lui pe plan nașional, inișierea, noșiuni de bază privind efortul în antrenament și compertișii etc. Cei care vor cumpara această carte, vor primi un bagaj util de cunoștinșe.

• Biomecanica analitica

Adrian Gagea

Anul aparișiei: 2006; Nr. pagini; 167, Format: 16,5/24 Pret: 20,00 lei

Această carte este o replică la « Biomecanica teoretică » apărută în 2002, dar cu un conșinut îmbogășit cu 3 capitole iar prin concepșia sa nouă este îndreptășită să se numească „analitică”. Ea poate fi utlila tuturor specialiștilor care studiază și practică domeniul activitășilor motrice.

Page 6: Discobolul: Revista A.N.E.F.S. de cultura, educatie, sport ... stand/Stand Iun Apr.pdf · istoricul, obiectul, tehnica, tactica și regulamentul jocului de handbal. • Recuperare

6

• Pregătirea artistică în gimnastica de performanșă Editie revăzută și reeditată 2002 Vasilica Grigore (coordonator)

Anul aparișiei: 2002; Nr. pagini: 79, Format: 14,5/21 Pret: 5,00 lei

Apărută în cadrul și cu asentimentul colectivului Catedrei de gimnastică din A.N.E.F.S, această carte tratează despre pregătirea fizică din cadrul gimnasticii artistice de performanta.


Recommended