+ All Categories
Home > Documents > Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune...

Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune...

Date post: 04-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
17
Buletin Informativ nr. 148 / 10 - 17 septembrie 2013 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia eVeNIMeNTe OPORTUNITăţI de fINANţARe Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO .......... 3 elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Turnu Măgurele încep noul an şcolar într-o unitate de învăţământ modernizată prin Regio ... 4 Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind regionalizarea şi resursele energetice deCLARAţIA SăPTăMâNII eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene .................... 4 INfO POS CCe evaluarea măsurilor luate de autorităţi pentru deblocarea POS CCe ..... 11 Catalogul surselor de finanţare valabil în luna septembrie 2013 ........... 5 „Oportunităţi de accesare a Fondurilor Structurale 2014 - 2020” ... 5 Comitetul Regiunilor a lansat o consultare publică privind Strategia europa 2020 ................ 5 Johannes Hahn: Am încredere că vom primi până la sfârşitul lui septembrie un draft de Acord de Parteneriat matur ........................ 6 INfO ReţeA ReGIO Ziua Cooperării europene, sărbătorită de BRCT Călăraşi ............... 8 INfO ReGIO Situaţia proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia .............. 10 Argeş / Concurs de escaladă la Cheile dâmbovicioarei Memorialul Bebe Nistorescu ................................................................................. 12 Călăraşi / Primăria Călăraşi va semna contractul de finaţare pentru izolarea termică a primelor blocuri .............................................................. 12 Dâmboviţa / Târgul Anual de Toamnă de la Titu: produse tradiţionale, mii de participanţi şi comercianţi .............................................................. 13 Giurgiu / festivalul Concurs Naţional de Muzică Populară „In Memoriam Marin GHIOCEL” .................................................................................. 13 Ialomiţa / Se construieşte un parc fotovoltaic la Gura Ialomiţei ................. 14 Prahova / Campania de informare „PNDR vine în satul tău” demarează în Prahova ... 14 Teleorman / Complex turistic, sportiv şi de agrement la dunăre, construit din fonduri europene ........................................................................... 15 INfO JUdeţe pagina 2
Transcript
Page 1: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

Buletin Informativ nr. 148 / 10 - 17 septembrie 2013

Publicaţie editată deAgenţia pentru

Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

evenIMenTe

oPoRTunITăţI de fInAnţARe

Magiunul de prune▪Topoloveni intră înal 100-lea an de existenţăcu certificare BIo .......... 3

elevii Colegiului naţional▪„Unirea” din Turnu Măgureleîncep noul an şcolar într-ounitate de învăţământmodernizată prin Regio ... 4

Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privindregionalizarea şi resursele energetice

deClARAţIA SăPTăMânII

eugen Teodorovici,▪ministrul fonduriloreuropene .................... 4

Info PoS CCeevaluarea măsurilor▪

luate de autorităţi pentrudeblocarea PoS CCe ..... 11

Catalogul surselor▪de finanţare valabil în lunaseptembrie 2013 ........... 5

„Oportunităţi de▪accesare a FondurilorStructurale 2014 - 2020” ... 5

Comitetul Regiunilor▪a lansat o consultare publicăprivind Strategiaeuropa 2020 ................ 5

johannes Hahn:▪Am încrederecă vom primipână la sfârşitullui septembrie un draftde Acord de Parteneriatmatur ........................ 6

Info ReţeA ReGIo

Ziua Cooperării europene,▪sărbătorită deBRCT Călăraşi ............... 8

Info ReGIo

Situaţia proiectelor▪depuse la nivelul regiuniiSud Muntenia .............. 10

Argeş / Concurs de escaladă la Cheile dâmbovicioarei Memorialul BebeNistorescu ................................................................................. 12

Călăraşi / Primăria Călăraşi va semna contractul de finaţare pentru izolareatermică a primelor blocuri .............................................................. 12

Dâmboviţa / Târgul Anual de Toamnă de la Titu: produse tradiţionale, mii departicipanţi şi comercianţi .............................................................. 13

Giurgiu / festivalul Concurs naţional de Muzică Populară „In Memoriam MarinGHIOCEL” .................................................................................. 13

Ialomiţa / Se construieşte un parc fotovoltaic la Gura Ialomiţei ................. 14

Prahova / Campania de informare „PNDR vine în satul tău” demarează în Prahova ... 14

Teleorman / Complex turistic, sportiv şi de agrement la dunăre, construit dinfonduri europene ........................................................................... 15

Info judeţe

pagina 2

Page 2: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

Marţi, 10 septembrie, directorul»ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat,a participat la Ploieşti, la dezbatereapublică privind regionalizarea şiresursele energetice, evenimentorganizat de Consiliul JudeţeanPrahova.

În cadrul dezbaterii, prezidată de Mircea Cos -ma, preşedintele Consiliului pentru dezvoltare Re-gională Sud Muntenia, delegaţia din Polonia, con-dusă de domnul Witold Stepien – mareşalul Regiuniilodz din Republica Populară Polonă şi domnul Prze-mysław Andrzejak – preşedintele Agenţiei de dez-voltare Regională din lodz, a prezentat modelulde regionalizare polonez, dar şi exemplele de bunăpractică.

ulterior acestui eveniment, s-a realizat o de-plasare în teren la începerea lucrărilor la primulsens giratoriu suspendat din România, ce face le-gătura dintre Spitalul judeţean cu oraşul Plopeni şi

centura Ploieştiului. lucrările de construcţii suntrealizate cu fonduri nerambursabile Regio în cadrulproiectului „Creșterea accesibilităţii către parteade nord a Polului de Creștere, în special către Spi-talul Judeţean Prahova, prin realizarea pasajuluirutier în continuarea DJ102 peste DN1B”.

În partea a doua a zilei s-au efectuat vizite delucru în comuna Măgurele, precum şi în oraşul tu-ristic vălenii de Munte.

Sursa foto: ph-online.ro

2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, a fost prezent la Ploieşti la dezbaterea privind regionalizarea şi resursele energetice

Directorul Liviu Muşat, la dezbatereaprivind regionalizarea şi resursele energetice

Page 3: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Magiunul de prune Topoloveni intrăîn al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO

În data de 12 septembrie, directorul Agenţieipentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, liviuMuşat, a participat la Ziua Porţilor deschise la fa-brica de Magiun Topoloveni. În acest an, evenimen-tul a marcat intrarea fabricii în cel de-al 100-leaan de existenţă şi în „era” BIo, prin lansarea pepiaţă a primei şarje de Magiun de prune Topolovenicertificat BIo. Multiplele premii şi certificări in-ternaţionale obţinute până în prezent de Magiunulde prune Topoloveni îi atestă calităţile de excepţieatât în ce priveşte latura nutriţională – conţinutul,cât şi pe cea gastronomică – gustul, aspectul, tex-tura.

despre acest eveniment, directorul liviu Mu-şat a declarat următoarele:

„Toamna acestui an vine cu două premierepentru vestitul magiun de Topoloveni: aniversareacentenarului și prima certificare BIO a produsului!Felicitări, doamna Bibiana Stanciulov! Felicităripentru susţinere, domnule primar Boţârcă! Feli-citări administraţiei judeţene Argeș! Sunt onoratcă pot participa la asemenea manifestări și suntconvins că vom fi în stare să punem la dispoziţiaîncercaţilor întreprinzători din toată ţara serioaseprograme de finan ţare pentru perioada 2014 -2020 și nu doar maldăre de hârtii, orgolii și ambiţiinefolositoare nimănui!”.

la eveniment au participat reprezentanţi aiautorităţilor locale, ai celor judeţene şi centrale,ai Casei Regale a României, ai asociaţiilor profe-sionale şi patronale din industria alimentară, nu-

triţionişti renumiţi, personalităţi publice, specia-lişti gastronomi, vedete care apreciază produseletradiţionale de calitate şi copiii instituţionalizaţicare formează echipa de şahişti a Centrului de Pri-mire în Regim de urgenţă Cireşarii II Bucureşti.

Delia Niţu – 14 ani de activitateîn cadrul ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani, Delia!În data de 16 septembrie, colega noastră delia niţu a împlinit 14

ani de activitate neîntreruptă în cadrul AdR Sud Muntenia!dorim să o felicităm pe delia pentru dedicarea şi puterea de

muncă de care a dat dovadă de-a lungul anilor în implementarea pro-gramului PHARe şi, ulterior, în monitorizarea proiectelor derulate prinProgramul operaţional Regional 2007 – 2013 în judeţul Argeş.

La Mulţi Ani plini de succese!

delia niţu – 14 ani de activitate încadrul AdR Sud Muntenia

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia a felicitat producătoriicelebrului magiun de Topoloveni la aniversarea a 100 de ani deexistenţă a fabricii

Page 4: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIM

ENTE

Elevii Colegiului Naţional„Unirea” din Turnu Măgurele

încep noul an şcolarîntr-o unitate de învăţământ

modernizată prin RegioColegiul Naţional»

„Unirea” din municipiulTurnu Măgurele, reabilitatşi extins cu finanţare Regio,şi-a deschis porţile odatăcu începerea anului şcolar2013 – 2014.

Municipiul Turnu Măgurele,în calitate de beneficiar, a sem-nat în luna iunie 2010 contractulde finanţare în cadrul programu-lui Regio, Axa prioritară 3 „Îmbu-nătăţirea infrastructurii socia -le”, dMI 3.4 „Reabilitarea, moder -nizarea, dezvoltarea și echipa-rea infrastructurii educaţionalepreuniversitare, universitare și ainfrastructurii pentru formareprofesională continuă”, pentruproiectul „Consolidare cu demo-lare parţială clădire Colegiul Na-ţional ‘Unirea’, municipiul TurnuMăgurele, judeţul Teleorman”.

Contractul de finanţare a a -vut o valoare totală de 13.281.497,86lei, din care valoarea totală eligi -bilă a fost de 10.417.757 lei (fondurinerambursabile fedR: 8.855.093,45lei; valoare nerambursabilă din bu -getul naţional: 1.354.308,41 lei; co -finanţare beneficiar: 208.355,14 lei).

Proiectul implementat a con -tribuit la creşterea calităţii proce -sului de învăţământ preuniversitardin municipiul Turnu Măgurele, prinmodernizarea şi dezvoltarea infra -structurii preuniversitare existen -

te, sporind astfel gradul de acces alpopulaţiei şcolare la facilităţi edu -caţionale moderne, eficiente şi ino -vatoare.

Contractul a finanţat extin-derea, consolidarea cu demolareaparţială şi dotarea unităţii şcola -re. Astfel, noua clădire, moderni -zată cu fonduri Regio, răspunde stan -dardelor de siguranţă şi de calita -te specifice unui învăţământ eu-ropean. Beneficiarii direcţi ai a -cestei investiţii sunt cei 869 de e -levi care studiază aici, cadrele di -dactice, precum şi personalul ad-ministrativ.

Acesta este primul proiectfinalizat ce a primit finanţare încadrul programului Regio pentrudezvoltarea infrastructurii edu-caţionale din judeţul Teleorman.

eugenTeodorovici,ministrulfonduriloreuropene

Săptămâna trecută, la Bru -xelles, eugen Teodorovici, mi -nistrul fondurilor europene,a avut o întreverede cu joha -nnes Hahn, comisarul europeanpentru politica regională.

Cu această ocazie, minis -trul eugen Teoedorovici s-a a -rătat încrezător că plăţile încadrul PoS CCe vor fi debloca -te, argumentând că deficien-ţele în funcţionarea PoS CCeau fost remediate: „În tot ceţinea de mediul privat, ceeace a dus la blocarea Axei 1pen tru IMM-uri, a fost dele-gată activitatea către Agen-ţiile pentru Dezvoltare Re-gională. A fost o decizie foar -te bună, pentru că vedemdeja că lucrurile s-au definitîntr-un mod foarte clar și auintrat în normalitate”.

DECLARAŢIA SĂPTĂMÂNII

Colegiul naţional „Unirea” dinTurnu Măgurele este beneficiarul primuluiproiect finalizat, finanţat prin Regio,pentru dezvoltarea infrastructuriieducaţionale dini judeţul Teleorman

Page 5: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

evaluarea la jumătatea pe-rioadei a strategiei de creştere aue, cunoscută sub numele deStrategia europa 2020, va începeanul viitor. Comitetul Regiunilor(CoR) susţine că progresele înre-gistrate până în prezent nu suntsatisfăcătoare. CoR afirmă că es -te decis să abordeze toţi factoriicare împiedică punerea în apli-care a strategiei, contribuind ladezbateri cu prezentarea puncte lorde vedere ale oraşelor şi regiu ni -lor europene.

În acest sens, prin interme-diul programului InTeRReG Iv C,CoR a lansat o amplă consultarea autorităţilor locale şi regionaleale ue pentru a verifica în ce mă-sură următoarele enunţuri reflec -tă necesitatea de a regândi eu-ropa 2020 şi pentru a colecta alteidei şi comentarii pe marginea stra -tegiei.

Concluziile acestei consul-tări vor fi utilizate în sprijinul de -claraţiei politice a CoR privindStrategia europa 2020 şi a rapor-tului de evaluare la jumătateaperioadei; acestea vor fi prezen-tate în datele de 7 şi 8 martie2014 la Summitul european al re-giunilor şi oraşelor de la Atena.Rezultatele chestionarului vor fiprezentate şi în cadrul Comuni-cării CoR, cu prilejul Summituluieuropean de primăvară 2014, un -de vor fi definite orientările stra-tegice pentru revizuirea Strate-giei europa 2020. de asemenea,CoR va transmite aceste rezulta -te Comisiei europene şi Parlamen -tului european, astfel încât toateinstituţiile implicate în procesulde revizuire să fie corect infor-mate în legătură cu necesităţileautorităţilor locale şi regionale.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

OPO

RTUN

ITĂŢI D

E FINA

NŢA

RE

Comitetul Regiunilor a lansato consultare publică privind

Strategia Europa 2020

Catalogul surselorde finanţare valabilîn luna septembrie 2013

Pentru a afla care sunt o -portunităţile de finanţare dis-ponibile pentru luna septem-brie 2013, publicaţia poate fiaccesată de pe site-ul Agenţi -ei, la secţiunea Bibliotecă - do-cumente utile, link: www.adr -muntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

***

„Oportunităţide accesarea Fondurilor Structurale2014 - 2020”

Camera de Comerţ şi In-dustrie a României, în partene-riat cu Camera de Comerţ, In-dustrie şi navigaţie Castellónorganizează vineri, 20 septem-brie, conferinţa „Oportunităţide accesare a Fondurilor Struc-turale 2014 - 2020”, cu scopulde a identifica potenţiale pro-iecte inovatoare care să răs-pundă provocărilor actuale în-tâmpinate de municipalităţi,Camere de comerţ şi companii,ce pot beneficia de oportunită -ţile de finanţare ale ue.

Sursa: www.fabricadebani.ro

Page 6: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

România nu se descurcă mai bine sau mai răudecât alte state ue în întocmirea Acordului de Par-teneriat pentru următoarea perioadă de progra-mare, iar opinia publică ar trebui să dea dovadăde mai multă răbdare în privinţa realizării acestuidocument, care reprezintă o premieră pentru toa -te ţările, a declarat comisarul european johannesHahn, după o întrevedere avută la Bruxelles cu mi-nistrul fondurilor europene din România, eugenTeodorovici.

Comisarul european pentru politică regionalăa precizat că serviciile Ce sunt într-un permanentdialog cu autorităţile române, executivul comuni-tar aşteptând primul draft de Acord de Parteneriatpână la „sfârșitul lui septembrie, începutul lui oc-tombrie”.

„Înţeleg că autorităţile române lucrează din greula pregătirea viitoarelor programe operaţionale,dezvoltând o strategie coerentă și asigurându-secă fondurile europene sunt alocate în modurile ce -le mai eficiente în conformitate cu priorităţile na-ţionale și sectoriale și că va exista o tranziţie linăde la actuala la viitoarea perioadă de programa -re”, a spus Hahn în cadrul unui briefing de presă.

Întrebat dacă România întâmpină mai multedificultăţi decât alte state membre în întocmireaAcordului de Parteneriat sau dacă se poate vorbidespre o lipsă de strategie în documentele trimisede autorităţile române, johannes Hahn a precizatcă „este un exerciţiu pe care îl facem pentru pri -ma dată cu toată lumea”.

„Politicile noastre au evoluat semnificativ, amintrodus multe elemente noi, ca de exemplu alinie -rea la Strategia Europa 2020 și Master Planul și, înaceastă privinţă, este o provocare, un prim exer-ciţiu pentru fiecare ţară. România nu se descurcămai bine sau mai rău decât orice altă ţară și amîncredere că vom primi un prim draft matur pânăla sfârșitul lui septembrie. Cred că opinia publicădin România, ca și cele din alte ţări, ar trebui sădea dovadă de mai multă răbdare în această ches -tiune. Avem un interes să dezvoltăm și mai multţări ca România, dar trebuie să facem acest lucru

în conformitate cu o strategie clară privind modulde folosire a banilor și garantând că nu ne vomconfrunta cu problemele pe care le-am văzut înactuala perioadă de programare”, a afirmat înaltuloficial european.

la rândul său, eugen Teodorovici a subliniat cădraftul de Acord de Parteneriat „este un documentcare necesită și va necesita o lungă dezbatere cutoţi factorii implicaţi, iar noi în România discutămfoarte mult cu toţi partenerii de dialog astfel în-cât să avem un document care să răspundă în pri-mul rând observaţiilor CE, primite în luna iulie aacestui an pe prima versiune a acestui document”.

În privinţa documentului care va fi trimis Cela finalul lui septembrie, Teodorovici şi-a exprimatsperanţa că va fi „o versiune care să fie cât mai a -proape de forma finală, pentru ca până la sfârșitulanului să putem semna, împreună cu partea comu -nitară, acest document de programare”.

„Acest nou document va arăta foarte clar și mo -dul în care mecanismul de implementare va fi gân-dit în România, va fi unul mai simplu, mai eficient,cu mai puţine structuri implicate în tot ceea ce în -seamnă managementul fondurilor europene, sperămnoi un mecanism care să aducă României un nivelde absorbţie încă din primii ani de implementare,mult mai ridicat decât în actualul cadrul finan-ciar”, a mai afirmat Teodorovici.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

OPO

RTUN

ITĂŢI D

E FINA

NŢA

RE

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene a avuto întrevedere la Bruxelles cu johannes Hahn, comisarul europenpentru politică regională

Johannes Hahn: Am încredere că vom primipână la sfârşitul lui septembrie

un draft de Acord de Parteneriat matur

Page 7: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

OPO

RTUN

ITĂŢI D

E FINA

NŢA

RE

Se pregăteşte un „Document unic europeanprivind achiziţiile”

Pachetul de noi directive UE privind»achiziţiile publice: mai puţin „pe preţ”,mai mult pe oferte „calitative”

noul pachet legislativ privind achiziţiile pu-blice, care conţine trei directive, a fost aprobatrecent în cadrul Comisiei „Piaţa internă și protec-ţia consumatorilor” din Parlamentul european, vo-tul în plen fiind programat pentru luna noiembrie.din informaţiile de sinteză incluse în comunicatulde presă reiese că directivele dau posibilitatea au-torităţilor publice să nu ia în considerare doar pre-ţul ofertat, ci şi anumite beneficii sociale sau ideiinovative incluse în oferte.

„Noile reguli mai degrabă vor încuraja auto-rităţile publice să selecteze soluţii inovative, maidegrabă decât să le constrângă să accepte preţulcel mai scăzut. Spre exemplu, o modalitate inte-ligentă de a construi un drum, mai degrabă decâtuna care este doar ieftină, ar trebui să ofere cer-titudinea că acest drum nu va trebui reconstruitdupă cinci ani”, detaliază comunicatul de presă alParlamentului european.

un alt exemplu de beneficii economico-so-ciale sau idei inovatoare: un contractor în zona delucrări publice ar putea să se asigure că în grădiniţasau şcoala respectivă se va furniza hrană de bunăcalitate sau ar putea lua ca subcontractor o com-panie care angajează persoane cu dizabilităţi.

Principiul a fost sintetizat prin sintagma „bestvalue for money”, ceea ce confirmă înclinaţia au-torităţilor europene, exprimată prin diferite căi înultima perioadă, de a limita cât mai mult aplicareacriteriului „preţul cel mai scăzut”.

Astfel, surse din cadrul Comisiei europene audeclarat recent pentru eurActiv.ro că acest criteriual preţului cel mai scăzut este dificil de aplicatpentru că necesită specificaţii foarte clare în ca-drul procedurilor astfel încât să fie asigurată şi ca-litatea produselor sau serviciilor. de aceea, în prin-cipiu, Comisia europeană nu mai doreşte să reco-mande utilizarea acestui criteriu, deşi ar fi încăsusţinut de anumite directorate ale instituţiei.Spre exemplu, acest criteriu ar fi necesar din per-spectiva concurenţei sau ajutorului de stat.

Concurenţa loială va asigura„cea mai bună valoare a banilor”

noile directive europene vor include, de ase-menea, reguli mai dure pentru oferte sau subcon-tractări cu preţ „anormal de scăzut”. „Aceste noiabordări ţintesc să combată dumpingul și să asi-gure o competiţie loială”, a declarat eurodeputa-tul Marc Tarabella, raportor pentru achiziţii pu-blice din cadrul Comisiei „Piaţa internă și protec-ţia consumatorilor” din Parlamentul european.

Sursa: economie.hotnews.ro

Marc Tarabella, raportorul pentru achiziţii publicedin cadrul Comisiei „Piaţa internă și protecţia consumatorilor”din Parlamentul European

Page 8: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REŢEAU

A REGIO SU

D MU

NTENIA

Ziua Cooperării Europene,sărbătorită de BRCT Călăraşi

Biroul Regional pentru Cooperare Transfronta-lieră Călăraşi pentru Graniţa România - Bulgaria(BRCT), în calitate de Secretariat Tehnic Comun alProgramului de Cooperare Transfrontalieră (PCT)România - Bulgaria 2007 – 2013, se alătură din noucampaniei coordonate de InTeRACT, prin organi-zarea unui eveniment în data de 20 septembrie înSvishtov, districtul veliko Tarnovo din Bulgaria.

Ziua Cooperării europene a fost sărbătorităpentru prima dată în anul 2012, când 72 de pro-grame de cooperare teritorială europeană şi de ve-cinătate au organizat o campanie comună sub de-viza „La graniţe, ne dezvoltăm împreună”. În a -cest an, în perioada 16 - 21 septembrie, pe întregcuprinsul europei se vor organiza diverse acţiunilegate de cooperarea teritorială europeană.

Conferinţa de deschidere a evenimentului or-ganizat de BRCT Călăraşi va avea loc la sediul pri-măriei din Svishtov şi va fi urmată de o expoziţiede prezentare a unor proiecte finanţate în cadrulProgramului.

directorul executiv al BRCT Călăraşi, nicoletaMincu, a evidenţiat prezenţa Programului de Coo -perare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 -2013 în contextul campaniei: „Cele două state par-tenere punctează realizări care se regăsesc pe har -

ta cooperării teritoriale europene. Evenimentul,organizat cu sprijinul Primăriei Svishtov, consoli-dează conceptul de parteneriat româno-bulgar, in-dispensabil programului operaţional în cauză.”

Scopul evenimentului constă în diseminareainformaţiilor privitoare la realizările cooperării te-ritoriale europene şi contribuţia PCT Ro - BG 2007- 2013 la îndeplinirea obiectivelor strategice sta-bilite prin documentele europene şi naţionale deprogramare.

Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând:www.ecday.eu şi www.cbcromaniabulgaria.eu.

Page 9: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

Autoritatea de Management pentru Programuloperaţional Regional din cadrul Ministerului dez-voltării Regionale şi Administraţiei Publice infor-mează că va fi modificată valoarea minimă de1.700.000 de lei (inclusiv TvA) pentru o cerere definanţare depusă în cadrul dMI 1.2 „Sprijinirea in-vestiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor delocuinţe” din cadrul Axei prioritare 1.

Această modificare va intra în vigoare dupăaprobarea ei de către Comitetul de Monitorizareal Programului operaţional Regional 2007 - 2013.

limita propusă pentru o cerere de finanţaredepusă în cadrul dMI 1.2 va fi 1.000.000 de lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să con-tactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,e-mail: [email protected].

Ministerul dezvoltării Regionale şi Administra-ţiei Publice a emis ordinul nr. 2544 din 30.08.2013,pentru aprobarea normelor de aplicare ale ordo-nanţei Guvernului nr. 14 / 2013, privind reglemen-tarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suporta-rea de la bugetul de stat a sumelor aferente co-recţiilor financiare aplicate pentru abaterile de laconformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţii-lor publice, constatate după intrarea în vigoare aprezentului ordin.

Prezenta ordonanţă se aplică beneficiarilor defonduri europene, instituţii publice locale, respec-tiv comunele, oraşele, municipiile, sectoarele muni -cipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti,instituţii publice din subordinea acestora, cu per-sonalitate juridică, indiferent de modul de finan-ţare a activităţii acestora, din cadrul Programuluioperaţional Regional 2007 - 2013, până la sfârşitulperioadei de implementare a Programului. docu-mentele pot fi consultate în secţiunea Legislaţie na -ţională / Legislaţie POR a site-ului www.fonduri-ue.ro.

9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

REGIO

Modificarea valorii minime pentrucererile de finanţare în cadrul DMI 1.2

Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetarepentru contractele care se derulează

cu finanţare Regio

Page 10: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3„Pro movarea potenţialului turistic şi creareainfrastructurii necesare în scopul creşterii a -tractivităţii României ca destinaţie turistică”,alocarea financiară în valoare de 150.355.934 deeuro este distribuită la nivel naţional.

* * *oRGAnISMul InTeRMedIAR PenTRu TuRISM:

Ministerul economiei, direcţia Gestionare fonduriComunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu,nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,e-mail: [email protected]

10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

REGIO

Situaţia proiectelor depusela nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 13 septembrie 2013, la sediulAgenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Munteniaau fost depuse 891 de proiecte, prin care se solicităfinanţare nerambursabilă prin Regio, Programul ope-raţional Regional, Planul Integrat de dezvoltare ur-bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul

Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi PlanuriIntegrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-bane. de asemenea au fost semnate 505 contractede finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitatăde 2.962.173.973,14 lei. din cele 502 contractesemnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

ADR Sud Muntenia este OrganismIntermediar pentru Regio şi areresponsabilităţi delegate pentruimplementarea acestui program.Mai multe detalii despre posibilităţilede finanţare din Regio puteţi obţinecontactând experţii ServiciuluiComunicare: 0242/331.769,0242/315.009, 0728/026.708,fax: 0242/313.167,e-mail: [email protected].

Page 11: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

Echipa de audit a Comisiei»Europene se află în această săptămânăîn România pentru a evalua măsurileluate de autorităţi pentru deblocareaplăţilor pe Programul OperaţionalSectorial „Creşterea CompetitivităţiiEconomice” (POS CCE), înainte detrimiterea la Bruxelles a raportuluiAutorităţii române de audit, a declaratsăptămâna trecută, la Bruxelles,comisarul european pentru politicăregională, Johannes Hahn, după oîntrevedere avută cu ministrulfondurilor europene, Eugen Teodorovici.

„În ceea ce privește progresul realizat în pro-gramul Competitivitate, salut eforturile clare șiconsiderabile realizate de autorităţile române, nudoar pentru a corecta trecutul, ci și pentru a asi-gura un sistem de management mai eficient. Suntprudent pentru că trebuie să așteptăm evaluareaautorităţii române de audit, care va trimite un ra-port zilele viitoare. Am cerut însă deja echipeimele de audit să meargă la București pentru a lu-cra în paralel și a nu pierde timpul. Trebuie să spuncă este o abordare excepţională, pentru că de obi-cei așteptăm evaluarea raportului naţional și abiaapoi mergem la faţa locului, dar, având în ve dere si-tuaţia specială, am decis să urmăm a ceastă abor-dare foarte flexibilă”, a afirmat joha nnes Hahn încadrul unui briefing de presă.

Comisarul european a spus că n-ar putea preci -za în momentul de faţă dacă PoS CCe se îndreaptămai mult spre suspendare sau spre deblocarea plă-ţilor, dar a menţionat că este optimist şi că autori -tăţile române ştiu ce au de făcut.

eugen Teodorovici i-a mulţumit comisarului Hahnpentru faptul că auditorii Ce vor lucra în paralel cucei români şi s-a arătat mai optimist decât johan-nes Hahn în privinţa deblocării plăţilor pe PoS CCe.

„Sperăm să primim deblocarea POS CCE cu-rând, după ce misiunea de audit care își va începeverificările în România va exprima o opinie favo-

rabilă. Așa cum am spus mereu, partea română acontinuat eforturile sale de a-și îndeplini toateacţiunile care să răspundă acelor cerinţe, acelorrecomandări făcute de auditor de-a lungul timpu-lui, astfel încât acest program să fie unul care sărăspundă în totalitate cerinţelor CE.”, a spus eu-gen Teodorovici.

el a exemplificat două dintre deficienţele înfuncţionarea PoS CCe care au fost remediate deautorităţile române.

„În tot ce ţinea de mediul privat, ceea ce adus la blocarea Axei 1 pentru IMM-uri, a fost de-legată activitatea către Agenţia pentru DezvoltareRegională. A fost o decizie foarte bună pentru căvedem deja că lucrurile s-au definit într-un modfoarte clar și au intrat în normalitate. A doua estelegată de modul în care autoritatea de manage-ment va asigura faptul că deficienţele de sistemnu se vor mai întâmpla. Tot ce ţine de partea deverificare, de control, de achiziţii publice era ofuncţie slabă la nivelul autorităţii de manage-ment. Acest lucru s-a schimbat, a fost angajat per-sonal nou, procedurile au fost clar definite”, a maispus ministrul român.

11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

POS CCE

Evaluarea măsurilor luate de autorităţipentru deblocarea POS CCE

johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională

Page 12: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

Municipalitatea călă-răşeană se pregăteşte pen -tru semnarea contractu-lui de finanţare în cadrulprogramului Regio pentruizolarea termică a prime-lor patru blocuri. Proprie-tarii apartamentelor vorplăti 20% din investiţie,pe parcursul a cinci ani,această sumă oscilând în-tre 5.000 şi 7.000 de lei,în funcţie de suprafaţa deizolat a fiecărui aparta-ment. „O să vă invit în cu -rând la semnarea contrac -tului de finanţare al pri-mul proiect de 600.000 de euro și urmează al doi-lea de 900.000 de euro. De la anul noi suntem pre-gătiţi cu proiecte de 100 de milioane de euro. Fon-durile europene sunt clar salvarea noastră, dacăpot spune așa”, a declarat primarul municipiului

Călăraşi, daniel Ştefan dră -gulin, în cadrul unei con-ferinţe de presă.

„Suntem printre pu-ţinele judeţe din ţară ca -re vom depune proiectepentru reabilitarea ter-mică. Dacă nu mă înșel, lanivelul regiunii Sud Mun-tenia sunt doar două jude -ţe care vor depune aces teproiecte: Ialomiţa și Că-lărași. Sunt regiuni în care,după câte am înţeles, la oraactuală sunt opt judeţedin ţară care vor depuneproiecte de acest tip. Es -

te foarte greu, oamenii sunt sceptici, oamenii nuvor să mai reînfiinţeze acele asociaţii, dar noi, to-tuși, vom da un exemplu”, a mai precizat primaruldrăgulin.

Sursa: obiectiv-online.ro

Sâmbătă, 14 septembrie, la Cheile dâmbovi-cioarei, a avut loc prima ediţie a Concursului deescaladă Memorialul Bebe Nistorescu. Concursul s-aadresat tuturor celor care practică escalada spor-tivă, traseele fiind în pereţii Cheilor, pe diferitegrade de dificultate.

Concursul a fost organizat în cadrul proiectu-lui european „Zona montană a Argeșului și Musce-lului - unicitate și diversitate”, elaborat de cătreConsiliul judeţean Argeş, împreună cu SalvamontArgeş, şi a fost dedicat lui Bebe nistorescu, cel ca rea fost timp de 10 ani şeful Salvamont Piteşti – făgă -raş Sud şi care a revigorat mişcarea alpină în Argeş.

Sursa: www.proarges.ro

12Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

Concurs de escaladăla Cheile Dâmbovicioarei

- Memorialul Bebe Nistorescu -

Argeş

Primăria Călăraşi va semnacontractul de finaţare pentru izolarea termică

a primelor blocuri

Călăraşi

Page 13: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

13Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

Târgul Anual de Toamnă de la Titu:produse tradiţionale, mii de participanţi şi comercianţi

Produse alimentare tradiţionale, brânzeturi, pro-duse apicole şi de panificaţie, oale de lut sau ustensilede casă făcute manual, acestea sunt atracţiile cu caredâmboviţenii au fost îmbiaţi să meargă la Târgul detoamnă de la Titu. În perioada 12 - 15 septembrie, satulSălcuţa a fost gazda evenimentului, ce a fost organizatde Primăria Titu. Târgul a readus în inima localităţii at -mosfera vechilor bresle, vizitatorii găsind aici produseşi obiecte specifice din aproape toate zonele judeţului,dar şi ale ţării. Târgul anual de toamnă de la Titu estepoate cel mai vechi din judeţ, având o tradiţie de 160 deani. Aici îşi dau întâlnire comercianţii, producătorii agri -

coli şi meşteşugarii din judeţ, dar şi din ţară, cu cumpă -rătorii. Anul acesta, la Titu au fost organizate peste 500de standuri. Preţurile au fost accesibile, mai ales cele laprodusele agro-alimentare, aşadar gospodinele au profi -tatde ofertă şi s-au aprovizionat cu cele necesare pen-tru prepararea delicioaselor murături. evenimentul adovedit şi anul acesta că merită titlul de cel mai mare târgde toamnă al dâmboviţei. Peste 10.000 de oameni au ve -nit şi au vizitat standurile, aprovizionându-se pentrutoamnă, de la cei peste 500 de agricultori, meşteşugarişi comercianţi care şi-au amplasat standurile în târg.

Sursa: www.ziardambovita.ro

Dâmboviţa

În perioada 18 - 19 septembrie are loc pe espla-nada din faţa Teatrului „Tudor Vianu” din municipiulGiurgiu, începând cu ora 19:00, prima ediţie a festi-valului Concurs naţional de Muzică Populară „In Me-moriam Marin GHIOCEL”. „Este festivalul pe care mil-am dorit de acum doi ani”, spune virgil Peţanca, di-rectorul Centrului cultural local „Ion Vinea”, instituţiaorganizatoare. „Am luptat cât am putut pentru rea-lizarea acestui vis. Acest lucru l-am făcut și trebuiesă-l facem și în anii următori pentru reala promovarea valorilor noastre din domeniul cultural-artistic. Ma-rin GHIOCEL, în opinia multor personalităţi ale sceneiromânești, constituie un reper cultural-artistic deprim rang. El a fost și rămâne unul dintre cei maimari orchestratori, dirijori, prim soliști instrumen-tiști, șefi de orchestră și mentor al marilor artiști demuzică populară, care în zilele noastre îi poartă unrespect imens. Marin GHIOCEL constituie un imensreper pentru tânăra generaţie. A pornit pe drumullung al prestigioasei sale cariere profesionale de jos,de pe aceste meleguri, respectiv din comuna Frătești,locul unde s-a născut și a copilărit. A muncit până lasfârșitul vieţii zile și nopţi, căutând permanent auto -perfecţionarea. Pe marele nostru dirijor de orchestrede muzică populară l-a caracterizat toată viaţa altru -ismul. Pe această linie, până la sfârșitul vieţii și-a aju -tat semenii sacrificându-și practic chiar și sănătatea”.

În prima zi a festivalului evoluează aproximativ25 de concurenţi – interpreţi vocali de muzică popu-lară din întreaga ţară. ei vor fi acompaniaţi live deorchestra naţională de folclor vAlAHIA, condusă demaestrul giurgiuvean Marius ZoRIlă. Publicul giurgiu-vean este invitat să asiste GRATuIT la spectacoleledin zilele de 18 şi 19 septembrie, unde, pe lângă evo-luţia live a concurenţilor, va putea asculta şi recitalurisusţinute de mari solişti vocali de muzică populară, ar -tişti care au lucrat direct cu maestrul Marin GHIoCel.În prima zi susţin recitaluri Ion GHIţuleSCu, MariaCIoBAnu şi Steli ana SIMA. A doua zi, 19 septembrie,va avea loc spectacolul de gală şi festivitatea de pre-miere a laureaţilor primei ediţii a festivalului Concursnaţional de Muzică Populară „In Memoriam MarinGHIOCEL”, festivitate urmată de recitalurile susţinutede soliştii vocali de muzică populară niculina SToICAn,Petrică Mîţu SToIAn, Maria na Ionescu CăPITăneSCu,Constantin MăGuReAnu şi victoriţa lăCăTuŞu. Câş-tigătorul festivalului va primi din partea organizato-rilor, pe lângă un premiu substan ţial în bani, o diplomăspecială şi Trofeul festivalului. Se vor mai acorda di-plome speciale şi premii în bani con curenţilor care vorfi distinşi cu premiile I, II şi III, diplome speciale urmânda fi acordate şi so liştilor vocali care vor primi din parteajuriului menţiuni.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Festivalul Concurs Naţional de MuzicăPopulară „In Memoriam Marin GHIOCEL”

Giurgiu

Page 14: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

Consiliul judeţean Ialomiţa a anunţat dema-rarea construcţiei parcului fotovoltaic de la GuraIalomiţei, situat în perimetrul sitului arheologicoraşul de floci. valoarea contractului se ridică la3.581.725,70 lei, durata de realizare fiind de şaseluni.

Reprezentanţii Consiliului judeţean Ialomiţaau anunţat că de curând s-a dat startul construcţieicelui mai nou parc de acest gen din judeţ, ce va fiamplasat în zona Gura Ialomiţei, într-o suprafaţăaflată în perimetrul sitului arheologic oraşul defloci. Conform reprezentanţilor administraţiei pu-blice locale, dezvoltarea economico-socială dura-bilă a judeţului Ialomiţa este un obiectiv pioritar,asumat prin Strategia de dezvoltare a judeţului, înperioada 2009 - 2020.

Sursa: www.observator24.ro

14Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

Se construieşte un parc fotovoltaicla Gura Ialomiţei

Ialomiţa

Agenţia de Plăţi»pentru Dezvoltare Ruralăşi Pescuit (APDRP) a demaratcea de-a doua etapăa Campaniei de Informare„PNDR vine în satul tau”.

Astfel, în perioada august – no-iembrie 2013 au fost programate a sedesfăşura 1.850 de întâlniri, la nivel naţional, cube neficiarii Programului naţional de dezvoltareRurală (PndR).

În judeţul Prahova, în luna septembrie, cara-vana de informare PndR va fi prezentă în localităţiprecum: drăgăneşti, Berceni, drajna, Sotrile, Plo -pu, Măneşti şi Rifov, Cornu, Brebu, Bucov, Gura vi-tioarei, jugureni, valea doftanei, Surani, PoienariiBurchi, Tomşani, Mâneciu, Poşeşti, Păuleşti, PoianaCâmpina, Telega, Blejoi, Proviţa de Sus, valea Că-lugărească, Bărcăneşti, Sălciile, Ciorani, CocorăştiiColţ. Informaţiile oferite se vor axa pe consiliereaşi sprijinul oferit beneficiarilor pentru derularea

proiectelor pe care le implementea -ză.

Mai precis, promotorii care acti-vează în cadrul campaniei vor comu-nica beneficiarilor şi publicului parti-cipant informaţii privind: respectareaobligaţiilor contractuale şi evitareaneregulilor sau a fraudelor, cu eviden-ţierea clară a posibilelor consecinţe

şi penalităţi; realizarea şi respectarea graficului deeşalonare al plăţilor efectuate prin PndR; aspecteale întocmirii şi respectării declaraţiei de cheltu-ieli; derularea procesului de achiziţie a bunurilor,serviciilor şi lucrărilor; posibilităţile de dezvoltaredurabilă a mediului rural.

de asemenea, evenimentele programate îi vorpregăti pe cei interesaţi în a-şi dezvolta spiritulantreprenorial, atât de necesar pentru derulareaproiectelor europene şi vor putea informa publiculdespre ultimele noutăţi legate de finanţarea agri-culturii şi dezvoltării rurale în România.

Sursa: www.prahovabusiness.ro

Campania de informare„PNDR vine în satul tău” demarează în PrahovaPrahova

Page 15: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

15Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

INFO

JUD

EŢE

Complex turistic,sportiv şi de agrement la Dunăre,construit din fonduri europene

Consiliul Judeţean Teleorman»şi-a propus să acceseze fondurieuropene pentru punerea în aplicarea unui proiect privind reabilitarea şivalorificarea cadrului natural al zoneiDunării, în vecinătatea localităţii Seaca.

documentaţia tehnico-economică a acestui pro-iect se află în portofoliul înaintat Agenţiei pentrudezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea cuprin -derii la finanţare din fonduri europene, în perioada2014 - 2020. Conform sursei citate, în vederea ma-terializării proiectului s-a solicitat trecerea în dome-

niul public al judeţului a două imobile, „Insula Beli -na” şi „Braţul Pavel”, situate în bazinul hidrografic du -nărea şi administrate de A.n. Apele Române, care şi-a dat acordul scris. Suprafaţa care urmează să fie in-clusă în viitorul complex turistic, sportiv şi de agrement„Dunăre - Belina - Seaca” este de peste 310 hectare.

Conform proiectului, aici se vor realiza, întrealtele, un hotel şi mai multe pensiuni, un complexsportiv pentru canotaj şi alte discipline, o tabărăde vară pentru elevi, bazine de înot, port pentruambarcaţiuni uşoare şi de croazieră, zonă de plajăşi drumuri de acces.

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

Page 16: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

16Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 148 / 10 - 18 septembrie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

REVISTA PRESEI

observatorcl.info / 11 septembrie 2013

Prahova / 11 septembrie 2013obiectiv / 13 septembrie 2013

ploieştiri.ro / 10 septembrie 2013

ph-online.ro / 10 septembrie 2013

Page 17: Directorul Liviu Muşat, la dezbaterea privind şi resursele energetice · Magiunul de prune Topoloveni intră în al 100-lea an de existenţă cu certificare BIO În data de 12 septembrie,

newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintădespre activitatea instituţiilor membre aleReţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn judeţele regiunii.

DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CălăRAŞI

Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. CălăraşiTel. / 0242/331.769Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

Biroul judeţean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanArgeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţavictoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

Biroul judeţean dâMBovIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeandâmboviţa, sediul Consiliului judeţeandâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. Iv,cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţaTel. / 0245/220.647E-mail / [email protected]

Biroul judeţean GIuRGIu

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanGiurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,mun. Giurgiu, jud. GiurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

Biroul judeţean IAloMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanIalomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomiţaTel./fax / 0243/234.806E-mail / [email protected]

Biroul judeţean PRAHovA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanPrahova, sediul Consiliului judeţean Prahova, B-dulRepublicii, nr. 2-4, et. vI, cam. 626/627, mun.Ploieşti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

Biroul Pol de Creştere Ploieşti

Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70E-mail / [email protected]

Biroul judeţean TeleoRMAn

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanTeleorman, sediul Consiliului judeţeanTeleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. TeleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

editor

Direcţia Dezvoltare şi Comuicare - ServiciulComunicare / Daniela TRAIAN - director adjunct,Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEȘTEANU,Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPAE-mail / [email protected]; Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.roData publicării / 18 septembrie 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecaresăptămână, instituţia şi activităţile pe care dumneavoastră le desfăşuraţi.dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugămsă ne transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca racterecu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,

acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa de e-mail

[email protected]. newsletter-ul va fi publicat pe site-ulAgenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic

săptămânal tuturor membrilor Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia,membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministeruluidezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor mass-mediade la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri

economice), precum şi publicului larg.Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.


Recommended