+ All Categories
Home > Documents > DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

Date post: 31-Dec-2016
Category:
Upload: duongbao
View: 255 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 21 /21
DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Transcript
Page 1: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A

FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Page 2: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

CONTEXTUL

ACŢIUNILOR

Page 3: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

PROIECTE TRANSNAŢIONALE POSDRU:

- SCAN, Salvaţi copii de Abandon şi

Neintegrare, ID 61264

- CESPeT, Cerinţe Educaţionale Speciale

pentru Toţi, ID 60655

Page 4: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

PERSPECTIVA DE ANALIZĂ

•CURRICULARĂ

•NIVELURI

Page 5: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

CURRICULARĂ

- obiective

- conţinuturi şi organizarea lor

- metode

- loc de desfăşurare

- forme de evaluare

Page 6: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

NIVELURI ALE FORMĂRII

Preuniversitar

Universitar

Page 7: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

PERIOADA FORMĂRII:Preuniversitar:

mai 2011 – oct 2012

-s-a dorit valorificarea pregătirii în

anul şcolar 2011-2012 şi 2012-2013

Universitar:

2010 oct. – apr. 2013

Page 8: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

FORMELE DE PREGĂTIRE

Page 9: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

FORMELE DE PREGĂTIRE:

PREUNIVESITAR:

•Predare în echipe mixte VIA University College

Danemarca şi UAIC Iaşi, RO

•Cursuri acreditate CNFPIP, 89 ore, 25 de

credite;

•Strategii de educaţie non-formală

Participanți - 206 cadre didactice, psihologi,

consilieri, terapeuţi

•Educaţie dincolo de şcoală/Outdoor

Participanți - 214 cadre didactice, psihologi,

consilieri, terapeuţi

Page 10: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

FORMELE DE PREGĂTIREUNIVERSITAR:

- Vizite de studiu RO – DK şi DK - RO :

- Studiu Comparat RO-DK

Page 11: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

VIZITE DE STUDIU RO – DK :

- 4 vizite SCAN

58 Experţi

- 3 vizite CESPeT

64 experţi

Page 12: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

TEMATICA VIZITELOR RO – DK :

•Prezentarea sistemului de învăţământ danez

•Strategii de formare a cadrelor didactice

•Vizite la instituţii de învăţământ de nivel

secundar-superior

•Vizite la instituţii de învăţământ special

•Vizite la centre de consiliere

•Vizite la centre after-school

Page 13: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

TEMATICA VIZITELOR RO – DK- Vizite la instituţii educaţionale

complementare - pentru elevi cu dificultăţi în

învăţare

- Strategii de prevenire şi corectare a

abandonului şcolar:

- Valorificarea stilurilor de învăţare,

planuri educaţionale individualizate,

educaţie outdoor, cultura tinerilor: sport, stil

de viaţă sănătos

- Parteneriatul şcoală – familie - comunitate

Page 14: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

TEMATICA VIZITELOR DK - RO–

•Prezentarea sistemului de învăţământ românesc

•Strategii de formare a cadrelor didactice

•Vizite la instituţii de învăţământ liceal

•Vizite la instituţii de învăţământ special

•Formarea experţilor locali (UAIC)pentru outdoor

learning

•Activităţi în Programele Strategii nonformale şi

Educaţie dincolo de şcoală

•Elaborarea studiului comparativ

Page 15: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

•STUDIUL COMPARATROMANIA – DANEMARCA

Page 16: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

TEMATICA STUDIULUI COMPARATIV :•Prezentarea sistemului de învăţământ

românesc şi danez

•Strategii de formare a cadrelor didactice

•Strategii de prevenire şi corectare a

abandonului şcolar

•Studii de caz. Instituţii şcolare

Page 17: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

CONCLUZII

Page 18: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

�Necesitatea dimensiunii europene a programelor de formare a cadrelor didactice- EQF

- Transferul de credite la toate nivelurile

�Problemele comune:- Atomizarea acţiunilor la nivel local, instituţional, unităţi

structurale

- Absenţa unor infrastructuri unitare vs centralizarea excesivă

- Construcţia unei viziuni comune despre formarea continuă a

formatorilor

- Formele de autoevaluare, de asumare a ei vs evaluare

periodică

Page 19: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

�Dimensionarea optimă a grupurilor de formare prin Programe POSDRU

Cifre prea mari impuse de Ghidul de

aplicare

Raportări fără de acoperire integrală

în calitatea formării

Imposibilitatea realizării tuturor

acţiunilor

Page 20: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

�Valorificarea resurselor umane şi financiare a comunităţilor locale•Nevoia unei politici locale şi regionale

•Posibilitatea armonizării intereselor

naţionale – regionale – locale – instituţionale

•Politici de regionalizare a educaţiei – la nivel

naţional şi transnaţional

•Construcţia unor structuri eficiente

interinstituţionale

Page 21: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE

�Relaţia continuitate –discontinuitate- Accent pe continuitate

- Discontinuitatea are importanţă în

contextul continuităţii!

- Diferenţele sunt semnificative dacă

există unitatea!


Recommended