+ All Categories
Home > Documents > CV Nicoleta DUTA PhD

CV Nicoleta DUTA PhD

Date post: 15-Dec-2016
Category:
Upload: lythien
View: 527 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
of 13 /13
CURRICULUM VITAE Nicoleta DUŢĂ 1 C URRICULUM V ITAE F ORMAT E UROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume / Prenume Adresa E-mail Sex EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ Perioada Functia sau postul ocupat Activitati si responsabilitati principale Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de activitate Perioada Functia sau postul ocupat Activitati si responsabilitati principale Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de activitate Perioada Functia sau postul ocupat Activitati si responsabilitati principale Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de activitate Perioada Functia sau postul ocupat Activitati si responsabilitati principale NICOLETA VERGINICA DUŢĂ Sos. Panduri, nr. 90 [email protected] Feminin În prezent Lector universitar doctor (titular) Activităţi de curs si seminar la forma de invatamant zi, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor. Printre seminariile susţi nute: Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculum-ului, Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii, Managementul clasei de elevi, Proiectarea si managementul programelor educaţionale, Practică Pedagogică etc. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor de la diverse facultati ale UB, ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Participarea la proiectele de cercetare/dezvoltare în interiorul departamentului şi în parteneriat cu alte instituţii.Universitatea din Bucuresti,Departamentul de Formarea Profesorilor, FPSE. Activitate didactica si de cercetare in invatamantul superior 2012-2013 Asistent universitar doctor (titular) Activităţi de seminar la forma de invatamant zi, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor. Printre seminariile susţi nute: Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculum-ului, Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi, Proiectarea si managementul programelor educaţionale etc. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor de la diverse facultati ale UB, ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Participarea la proiectele de cercetare/dezvoltare în interiorul departamentului şi în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior etc. Activităţi de organizare a conferinţelor, congreselor la nivelul facultăţii şi departamentului, etc. Membru în CEAC. Universitatea din Bucuresti, Departamentul pentru Formarea Profesorilor, FPSE.Activitate didactica si de cercetare in invatamantul superior 2012 -prezent Asistent universitar doctor (asociat) Activităţi de seminar la forma de invatamant zi, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor. Printre seminariile susţinute: Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculum -ului, Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii (TMI+TME), Managementul clasei de elevi. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor de la Facultatea de Litere, Socio-umane (Psihologie, Istorie), Relaţii Internaţionale, Jurnalism, ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Activitate didactica in invatamantul superior 2008-2012 Preparator universitar (titular) Activităţi de seminar la forma de invatamant zi, participarea la diferite conferinte de profil, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor, indrumare in cadrul activitatilor stiintifice si consultatii. Printre seminariile susţinute: Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei şi Teoria şi metodologia curriculum- ului), Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii -TMI+TME), Managementul clasei de elevi, etc. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Participarea la proiectele de cercetare şi dezvoltare în interiorul departamentului şi în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior, preuniversitar, ONG etc. Activităţi de organizare a conferinţelor, congreselor la nivelul facultăţii şi departamentului, etc. Activităţi de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale. Membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) în Educaţie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (din 2007). Membru în colectivul redacţional al revistei „EDUCAŢIA AZI”, editată de DPPD., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Centrul de Cercetare pentru Comunicarea Pedagogică (CCCP), Universitatea din Bucureşti (2008, 2009, 2010);
Transcript
Page 1: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 1

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E U R O P E A N

INFORMATII PERSONALE

Nume / Prenume Adresa E-mail

Sex

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Perioada Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioada Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioada Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioada Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

NICOLETA VERGINICA DUŢĂ Sos. Panduri, nr. 90 [email protected] Feminin În prezent Lector universitar doctor (titular) Activităţi de curs si seminar la forma de invatamant zi, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor. Printre seminariile susţinute: Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculum-ului, Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii, Managementul clasei de elevi, Proiectarea si managementul programelor educaţionale, Practică Pedagogică etc. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor de la diverse facultati ale UB, ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Participarea la proiectele de cercetare/dezvoltare în interiorul departamentului şi în parteneriat cu alte instituţii.Universitatea din Bucuresti,Departamentul de Formarea Profesorilor, FPSE. Activitate didactica si de cercetare in invatamantul superior 2012-2013 Asistent universitar doctor (titular) Activităţi de seminar la forma de invatamant zi, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor. Printre seminariile susţinute: Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculum-ului, Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi, Proiectarea si managementul programelor educaţionale etc. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor de la diverse facultati ale UB, ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Participarea la proiectele de cercetare/dezvoltare în interiorul departamentului şi în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior etc. Activităţi de organizare a conferinţelor, congreselor la nivelul facultăţii şi departamentului, etc. Membru în CEAC. Universitatea din Bucuresti, Departamentul pentru Formarea Profesorilor, FPSE.Activitate didactica si de cercetare in invatamantul superior 2012 -prezent Asistent universitar doctor (asociat) Activităţi de seminar la forma de invatamant zi, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor. Printre seminariile susţinute: Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculum-ului, Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii – (TMI+TME), Managementul clasei de elevi. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor de la Facultatea de Litere, Socio-umane (Psihologie, Istorie), Relaţii Internaţionale, Jurnalism, ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Activitate didactica in invatamantul superior 2008-2012 Preparator universitar (titular) Activităţi de seminar la forma de invatamant zi, participarea la diferite conferinte de profil, activitati de dirijare, stimulare si indrumare a învăţării studenţilor, indrumare in cadrul activitatilor stiintifice si consultatii. Printre seminariile susţinute: Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei şi Teoria şi metodologia curriculum-ului), Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii+Teoria si metodologia evaluarii -TMI+TME), Managementul clasei de elevi, etc. Organizarea şi realizarea evaluării în vederea certificării studenţilor ca urmare a parcurgerii modulului psihopedagogic. Participarea la proiectele de cercetare şi dezvoltare în interiorul departamentului şi în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior, preuniversitar, ONG etc. Activităţi de organizare a conferinţelor, congreselor la nivelul facultăţii şi departamentului, etc. Activităţi de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale. Membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) în Educaţie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (din 2007). Membru în colectivul redacţional al revistei „EDUCAŢIA AZI”, editată de DPPD., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Centrul de Cercetare pentru Comunicarea Pedagogică (CCCP), Universitatea din Bucureşti (2008, 2009, 2010);

Page 2: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 2

Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioada Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioada Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioada

EDUCATIE ŞI FORMARE Perioada

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de

invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic Activitate didactica si de cercetare in invatamantul superior 01.09.2005 - 31.09.2008 Profesor Consilier Psihopedagog Activităţi de informare, dezvoltare şi cunoaştere personală Activităţi de promovare a cabinetului de consiliere psihologică Activităţi de dirijare şi stimulare a învăţării preşcolarilor şi elevilor,de integrare în grup prin intermediul jocului Activităţi de consiliere individuală şi de grup, de asistență psiho-socială a părinților și preșcolarilor/elevilor Responsabilităţi în cadrul Consiliului Profesoral privind activitatea ştiinţifică Activităţi de coordonare a Parteneriatelor cu diverse instituţii, organizaţii Activităţi de colaborare cu Direcţia Generală pentru Protecţia Copiilor, cu Organizaţia Salvaţi Copiii şi cu Centrele Logopedice Interşcolare Parteneriate cu familia, comunitatea şi şcoala în colaborare cu conducerea unităţii de învăţământ. CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAŢIONALA (CMBRAE) (Gradinita Nr. 197,246,274; Colegiul Spiru Haret) Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică/Invăţământ preuniversitar 2004-2007 Asistent Marketing Redactarea articolelor publicate in newsletter-ul lunar al companiei, scrierea de texte pentru diverse materiale promotionale cum ar fi brosuri, flyere, blog, mass-mail-uri trimise catre cei din baza de date, colaborarea la scrierea textelor de pe site-ul companiei, colaborarea la stabilirea activitatilor de promovare pentru diverse produse, participare la organizarea conferintelor. Zepter International Romania Marketing/Cercetare de piaţă 18-25 mai 2013 – Stagiu de predare (Teaching Mobility ERASMUS) la Universitat de les Illes Balears, Facultatea de Educație, Departamentul de Pedagogie Aplicată și Psihologia Educației (Spania) 08.08-11.08.2013 – Participare la Academia de vară „Perspective noi în didactică. Între centrarea pe elev şi abordarea prin competenţe” care a avut loc la Alba Iulia în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3./S /63709 “Calitate, Inovare, Comunicare in sistemul de formare continua a didacticienilor din invatamantul superior”. Noiembrie 2011-martie 2012 Certificat de absolvire a cursului formare de formatori in cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62689 "Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar" privind modulele Managementul scolaritatii si SAP, beneficiar Universitatea Petrol Gaze - Ploiești derulat in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, etc. Noiembrie 2011-mai 2012 Certificat de absolvire a cursului postuniversitar Asigurarea calității în învățământul superior, Modulul M1.1. Sisteme interne de management și asigurarea calității (66 ore), elaborat și derulat în parteneriat de Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, și Universitatea de Vest, Timișoara, în cadrul Proiectului Formare continuă de tip blended-learning pentru cadrele didactice universitare, POSDRU/57/1.3/S/26646.

09.08 - 16.08.2012 FORMATOR, cu clasificare în COR-242401, acreditat CNFPA (ANC-Autoritatea Naţională pentru Calificări) SC TRAINING & TEACHING CENTER SRL (TTC) 16.08-23.08.2012 EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE, cu clasificare COR – 242405, acreditat CNFPA (ANC) SC TRAINING & TEACHING CENTER SRL (TTC)

2007- 2011 Studii Doctorale în Științe ale Educației, doctorat în cotutelă Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti

Page 3: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 3

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada Tipul calificarii/diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant

DIPLOME/CERTIFICATE

2008 – 2009 Studii doctorale-Bursa de studii postuniversitare si stagiu de cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat in cadrul Departamentului de Didactică şi Management Educaţional Facultatea de Pedagogie-Psihologie, Universitatea din Barcelona (Spania).

2005 – 2007 Master în Management şi Evaluare Educaţională Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti

septembrie 2006 – februarie 2007 Bursa de specializare în cadrul Departamentului “Didactica y Organización Educativa (DOE)” – Departamentul de Didactică şi Management Educaţional, Master “Management şi Evaluare Educaţională” (în cadrul Programului de Mobilităţi ERASMUS). Facultatea de Pedagogie-Psihologie, Universitatea din Barcelona (Spania) 2001 – 2005 Diplomă de Licenţă-Promotia 2005 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti

1997-2001 Diplomă de Bacalaureat Liceul Teoretic “Ion Ghica”, Profil Filologie 1989-1997, Absolvent de şcoală generală-învăţământ obligatoriu, Şcoala Generală “Ion Ghica”, Învăţământ general obligatoriu de 8 ani OBTINUTE PRIN PARTICIPAREA LA CURSURI, SEMINARII DE FORMARE, DOCUMENTARE ŞI SPECIALIZARE 09.08-16.08. 2012 – Diplomă de FORMATOR cu clasificare în COR-242401, acreditat CNFPA (ANC-Autoritatea Naţională pentru Calificări), SC TRAINING & TEACHING CENTER SRL (TTC). 16.08-23.08.2012 – Diplomă de EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE, cu clasificare COR – 242405, acreditat CNFPA (ANC), SC TRAINING & TEACHING CENTER SRL (TTC). 16-17 iunie 2011- Diplomă de AUDITOR INTERN obţinută în cadrul absolvirii cursului de formare pentru auditori interni Managementul calităţii în sistemul ISO 9001:2008. 10-11 decembrie 2011- Diplomă de participare la Workshop-ul: Avantaje și limite ale autodezvăluirii în procesul instructiv-educativ, care a avut loc in cadrul Conferintei Internationale “Modernitate şi competitivitate in educatie”, Universitatea Politehnica Bucureşti, DPPD. 17/22 nov.2009- 23 ian. 2010 – Diplomă de absolvire a cursului de formare “Managementul de Proiect Modern, Inovativ conform celor mai bune practici”, instruire asigurată de Crownford Limited UK, o companie de top în consultanţă şii training managerial din Marea Britanie. Director de curs: DR. Arthur Davies, curs care a avut loc la CNFPPP al ANOFM–Râşnov, jud. Braşov. 6-7 iunie 2008 - Diplomă de participare la Workshop-ul cu tema “Dimensiunea psihologico-clinică a preadolescenţei şi adolescenţei”, formator: Prof. Dr. Doc. Mario Fulcheri de la Universitatea D’Annunzio – Italia, organizat cu sprijinul Colegiului Psihologilor din România. 1-2 iulie 2009 – Certificat de participare la Seminarul de formare: V Jornades de reflexió-Formar-nos des de la perspectiva educativa dels projects de treball, cu o durată de 12 ore, organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, de la Universitatea din Barcelona, Spania. 5-6 aprilie 2006 – Diplomă de absolvire a cursului de formare cu titlul : “Promovarea metodelor alternative de educaţie a copiilor”, din cadrul programului de prevenire a violenţei în mediul şcolar şi preşcolare „DA NU!”, program finanţat de Radda Barnen, curs organizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică (CMAP) şi Salvaţi Copiii 20-21 martie 2006 – Certificat de participare ca şi coordonator de şcoală şi administrator a instrumentelor de evaluare pentru Testarea Internaţională PISA, la Colegiul Naţional “Inochentie Micu Clain” – Blaj, jud. Alba-Iulia, organizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). 1 martie 2006 – Certificat de participare la Programul Social intitulat: “Paralele şi interferenţe între cultura românească şi cultura ţărilor europene”, din cadrul activităţilor metodice pe municipiu în colaborare cu Şc.200 9 februarie 2006 – Certificat de participare în cadrul Seminarului de formare cu titlul: “O abordare interculturală a cetăţeniei europene, active şi democratice în consilierea şi orientarea şcolară”, organizat de Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică (CMAP) cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Grundtving 2, Parteneriate pentru învăţare. Educaţia adulţilor. 22-24 februarie 2006 – Diplomă de participare la prima ediţie a seminarului: “Zilele Carierei în Bucureşti” având tematică: performanţă, succes, cariere; organizată de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică şi Editura Polirom.

Page 4: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 4

DIPLOME/MEDALII

APTITUDINI SI COMPETENTE

PERSONALE Limba maternă

Limbi Străine cunoscute

1. Limba franceză

2.Limba spaniolă

3.Limba engleză

4.Limba catalană

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Permis de conducere

Alte competenţe şi aptitudini

Arii de calificare relevante

21 oct-15 nov2005 – Certificat de absolvire a cursului de formare cu titlul: “Debutul şcolar din perspectiva competenţelor socio-afective”, organizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti (CCD) 7-9 mai 2004 – Certificat de participare la organizarea şi desfăşurarea Târgului Educaţiei, ediţia a V-a, Universitatea din Bucureşti, în calitate de membru voluntar în Organizaţia Non-guvernamentale “Team Work” 6-29 mai 2003 – Certificat de absolvire a cursului de pregătire pentru voluntari în cadrul proiectului “Centru de voluntariat pentru prevenirea şi reducerea consumului de droguri” – proiect finanţat prin Programul Dezvoltarea Societăţii Civile 2000 – Program PHARE. 27 noiembrie 2002 – Diplomă de participare cu lucrare ca unic autor şi medalia jubiliară obţinute în cadrul Colocviului Internaţional “Comenius 410”, organizat cu sprijinul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul “Step by Step”, pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti; Centrul Ceh Bucureşti, Muzeul Pedagogic “Jan Amos Komensky” din Praga. Limba română Franceză, spaniolă, engleză, catalană

Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire

Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

1 Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Utilizator elementar Utilizator independent

Utilizator experimentat

2 Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Utilizator experimentat Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

3 Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Utilizator independent Utilizator independent

Utilizator experimentat

4 Utilizator

experimentat

Utilizator

experimentat

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator

independent

Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă încă din facultate, participând la activităţile presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii, fiind membru in echipa ASPSE şi organizaţia TEAM WORK. Abilităţi de comunicare interculturală obţinută în context profesional. Competenţe de relaţionare şi comunicare (interpersonală şi de grup) dobândite în cadrul diverselor activităţi la care am participat atât în ţară, cât şi în străinătate prin lucrul cu alte persoane într-un mediu intercultural. Competenţe pentru comunicarea ştiinţifică şi academică presupusă de activitatea didactică. Competenţe pentru colaborare profesională/pentru cercetare presupusă de activitatea desfăşurată pe parcursul studiilor. Experienţă bună a lucrului în proiecte şi implicare in cadrul echipei. Gestionarea timpului şi a resurselor. Competenţe pentru organizarea de activităţi de grup (şcolare, extraşcolare) dobândite prin coordonarea diferitelor activităţi. Competenţe privind activitatea de proiectare a unor cercetări teoretico-aplicative la locul de muncă. Competenţe privind coordonarea activităţii elevilor/studenţilor prin realizarea unor lucrări cu caracter teoretic-aplicativ şi de cercetare în cadrul unor proiecte educaţionale. Cunoştinţe operare PC, o bună stăpânire şi utilizare a calculatorului- programele Microsoft Office: tehnoredactare computerizată (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), etc.

Categoria B din 2007 Disponibilitatea de a învăţa lucruri noi şi capacitatea de adaptare la situaţii şi activităţi imprevizibile, receptivitate, responsabilitate, punctualitate, sociabilitate, flexibilitate, spirit întreprinzător şi de echipă, capacitate empatică, capacitate de analiza si sinteza, originalitate.

Cercetare si predare

Domenii principale de expertiză: - Formarea cadrelor didactice; proiectarea şi dezvoltarea curriculară; psihologia educaţiei;

Tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC), e-learning; proiectare si dezvoltare de politici educationale (strategii, metodologii/ghiduri metodologice, rapoarte, alte documente oficiale); evaluarea programelor sociale şi educationale; educatie interculturală

Participarea in proiecte de cercetare - Cercetarea teoretico-aplicativă din cadrul lucrării de doctorat Dezvoltarea profesională a

cadrelor didactice universitare; construcția și evaluarea programelor de formare, realizată in cotutela și coordonată de Prof.univ.dr. Dan Potolea (Universitatea din București) si Prof. dr. Vicente Benedito (Universitatea din Barcelona)

- Participarea in proiecte de cercetare si la manifestari stiintifice in domeniul dezvoltarii curriculare, educatiei interculturale, educatiei adultilor, al formarii cadrelor didactice si al consilierii si orientarii școlare și profesionale a elevilor.

Page 5: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 5

Participare la organizarea de manifestari stiintifice naţionale/internaţionale in invatamantul superior; participare ca membru în asociaţii

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Conferinta Nationala a DPPD cu tema „Educatia azi”, Bucuresti, 4 iunie 2010 (organizatori: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD);

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Seminarul cu titlul “L`avaluació de les competències en els entorns de practicum/Evaluarea competentelor in contextul practicii educaţionale”, Barcelona, 26 ianuarie 2010, care se înscrie în cadrul proiectului “Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES/Evaluarea competentelor studentilor in fata provocarilor Spatiului European al Invatamantului Superior”, proiect de Cercetare+Dezvoltare cu referinta SEJ2007-65786/EDUC (2007-2010), seminar desfăşurat la Universitatea din Barcelona, Departamentul de Didactica si Management Educational (DOE).

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Conferinta Nationala a DPPD cu tema „Educatia azi”, Bucuresti, 27 martie 2009 (organizatori: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD);

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Conferinta Nationala a DPPD cu tema „Educatia azi”, Bucuresti, 30 mai 2008 (organizatori: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD);

- Membru in echipa Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei (Universitatea din Bucuresti) la cea de-a 9-a editie a Targului Educatiei (21 – 23 martie 2008).

- Membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (2007-prezent);

- Membru în colectivul redacţional al revistei „EDUCAŢIA AZI”, editată de D.P.P.D., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Centrul de Cercetare pentru Comunicarea Pedagogică (CCCP), Universitatea din Bucureşti (2008, 2009, 2010);

- Membru al Asociaţiei Consilierilor din România (ACROM)

I. PARTICIPAREA IN PROIECTE DE CERCETARE NAŢIONALE ŞI EUROPENE a) PROIECTE DE CERCETARE NAŢIONALE:

- 1.Expert Formator în cadrul Proiectului POSDRU/ /86/1.2/S/62689 "Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar"

- 2.Expert-Formator în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/57406 ,,Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”.

- 3.Membru al echipei de cercetare în cadrul Proiectului POSDRU 87/1.3/S/ 62536 „Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”

- 4.Expert in educatie în cadrul Proiectului POSDRU 55/1.1/S/ 25952 „Proces educational optimizat în viziunea competenţelor societatii cunoasterii”

- 5.Expert în cadrul Proiectului FSE POSDRU 55/1.1/S/ 25088 Cadru de referinta al curriculumului national pentru invatamantul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, activitatea A6.

- 6.Membru participant in cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/60281 “Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”

- 7.Participant in cadrul Proiectului POSDRU 26646, „Formare continua de tip blended-learning pentru cadrele didactice universitare”

- 8.Membru ACADEMIA DE VARA in cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3./S/63709 “Calitate, Inovare, Comunicare in sistemul de formare continua a idacticienilor din invatamantul superior”.

b) PROIECTE DE CERCETARE INTERNAŢIONALE: - 1.Membru al echipei de cercetare in cadrul Proiectului de Cercetare-Dezvoltare “Evaluación

de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del Espacio Europeo de Educación Superior: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de tranferencia a diferentes entornos” (Evaluarea competentelor studentilor universitari in contextul Spatiului European pentru Invatamant Superior: descrierea scenariului actual, bune practici si propuneri de transfer la diferite medii). Proiect finantat de Ministerul Educatiei si Stiintei din Spania (I+D: SEJ2007-65786/EDUC), Coordonator: Dra. Elena Cano, Universitatea din Barcelona. Durata: 2007-2010. Buget: 27.700 Euro.

- 2. Coordonator monitorizare și responsabil comunicare în cadrul Proiectului „Las matemáticas una herramienta de inclusión y de equidad para el alumnado recién llegado” (Matematica-un instrument de incluziune şi de echitate pentru elevii recent sosiţi în Spania). Finantat de Ministerul Educatiei si Stiintei din Spania (I+D:EDU 2008-05050). Coordonator: Dra. Núria Rosich Sala, Universitatea din Barcelona, Durata: 2010-2012.

Page 6: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 6

II. PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

a) CONFERINŢE NAŢIONALE:

29-31 octombrie 2011- Participare cu lucrarea „Formarea cadrelor didactice universitare – opinii privind modalităţile necesare pentru perfecţionarea activităţii didactice” la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi SIVECO România.

4 iunie 2010- Participare cu lucrarea “Teacher Professional Development” la Conferinţa Naţională “Educaţia azi”, organizată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Bucuresti;

27-29 mai 2010 - Participare cu lucrarea “Professional development of university teachers: functions for the definition of competency-based profile”, la Conferinţa 'Positive thinking –applications and implications in educational sciences” organizată de către DPPPD, Universitatea din Oradea.

27 martie 2009- Participare cu lucrarea “The influence of personal, institutional and contextual in the career and educational development of university teachers” la Conferinţa Naţională “Educaţia azi”, organizată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Bucuresti;

7 iunie 2008 - Participare cu lucrarea „Deficienţele de comunicare ca sursă a violenţei în şcoală” la Simpozionul Naţional “Copii şi violenţa – metode de prevenţie”, organizat de Asociaţia Invăţătorilor din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti-ISMB.

30 mai 2008 - Participare cu lucrarea „Relaţia empatie-cunoaştere în structura personalităţii actorilor educaţionali” la Conferinţa Naţională “Educaţia azi”, organizată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti

23 mai 2008 – Participare cu lucrarea „Activităţile de orientare şi consiliere vocaţională-activităţi educaţionale” la Simpozionul Naţional “Strategii de intervenţie in consilierea şcolară”, organizat de CMBRAE-Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti şi Şcoala Nr. 147 Petrache Poenaru.

9-10 mai 2008 - Participare cu lucrarea „Relaţia profesor-elev, o relaţie bazata pe empatie?” la Conferinţa Naţională a Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, organizată de Asociaţia Studenţilor de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucuresti.

12 aprilie 2008 - Participare cu lucrarea „Consilierea şi orientarea tinerilor din perspectivă managerială” la Simpozionul Naţional “Contribuţia educaţiei la valorificarea naturii umane în folosul societăţii”, organizat de Grup Şcolar industrial Dimitrie Gusti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti-ISMB

b) CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

14-15 iunie 2013 - Participare cu lucrarea Patterns and trends in the professional development of university teaching staff novice la 11th edition of the International Conference on Science of Education Learning for Life, University of Suceava.

6-8 feb. 2013 – Participare cu lucrarea Continuous training of university teachers - theoretical approaches and practical implication la 5th World Conference Educational Sciences, Sapienza University of Rome, Italy.

6-8 feb. 2013 - Participare cu lucrarea Emotional traits of the Rroma minority teenagers: implications for Educational Sciences la 5th World Conference Educational Sciences, Sapienza University of Rome, Italy.

15-18 noiembrie 2012 - Participare cu lucrarea The importance of the continuous training of teachers –models of training and professional development la International Conference Professional development of teachers from kindergarten and primary school, Iasi, Romania.

9-11 noiembrie 2012 – Participare cu lucrarea Professional development of the university teachers – inventory of training needs psycho-pedagogical la Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice cu tema Calitate și performanță în învățământ, DPPPD, Universitatea din Oradea.

8 iunie 2012 - Participare indirectă cu lucrarea El papel de las TIC en la educación superior - un estudio empírico sobre las necesidades formativas del profesorado universitario la a III-a Conferință Jornada sobre Docencia del Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación, organizată de Universitatea Deschisă din Catalunya (UOC), Spania.

7-8 iunie 2012 - Participare indirectă cu lucrarea Formacion psicopedagógica del profesorado universitario en el contexto actual de la enseñanza superior, la a X-a Conferinţa Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria; La participacion y el compromiso de la comunidad universitaria, organizată de Institutul de Stiinte ale Educatiei, Universitatea din Alicante, Spania.

24-26 mai 2012 – Participare indirectă cu lucrarea Professional development of academic teachers – reflections on participation in training programs, la Conferința Internaționala „SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION IN THE AIR FORCE”,– secțiunea de stiinte socio-umane, indexată EBSCO, desfășurată la

Page 7: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 7

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov.

29 noiembrie -1 decembrie 2012 – Participare cu lucrarea Training of university teachers-study on training needs perceived by them in their professional activity la 5th International Conference EDU-WORLD - Education Facing Comtemporary World Issues, Pitești, 10-11 decembrie 2011 – Participare cu lucrarea „Provocările formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice universitare” la Conferinţa Internaţională „Modernitate şi competitivitate în educaţie”, organizată de Universitatea Politehnica din Bucureşti.

10-11 decembrie 2011- Participare la Workshop-ul: Avantaje și limite ale autodezvăluirii în procesul instructiv-educativ, care a avut loc in cadrul Conferintei Internationale “Modernitate şi competitivitate in educatie”, Universitatea Politehnica Bucureşti, DPPD. 11-12 noiembrie 2011 – Participare cu lucrarea „The issue of socialization process of young university teachers – perceptions and attitudes regarding possible participation in a training program” la Conferinţa Internaţională Education and Creativity for a Knowledge Society, ediţia a V-a, organizată de UniversitateaTitu Maiorescu din Bucureşti.

28-29 octombrie 2011- Participare cu lucrarea „Training Teachers University - some reflections on the development of digital competence in the knowledge society” la Conferinţa Internaţională Virtual Learning - Virtual Reality Models and Methodologies Technologies and Software Solutions (ICVL), organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi SIVECO România şi INTEL Company.

27-30 octombrie 2011 – Participare cu lucrarea Professional development of the university teacher –inventory of methods necessary for continuing training la Conferința Internațională de Psihologie „Psihologia şi realităţile lumii contemporane” (PSIWORLD) organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu creditare din partea Colegiului Psihologilor din România.

5-8 septembrie 2011 – Participare cu lucrarea „Caracteristicas de un buen profesor universitario. Hacia un perfil docente basado en competencias”, la cel de-al III-lea Congres Internaţional “Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado”, organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea din Barcelona şi Grupul FODIP, Spania.

7-9 iulie 2011 – Participare cu lucrarea “La formación inicial de los profesores principiantes y sus principales problemas en la enseñanza universitaria” la a X-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe ale Educaţiei, organizată de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava.

7-9 iulie 2011 – Participare în calitate de coautor cu lucrarea “Conexión entre el aprendizaje informal y formal de los jóvenes de la generación digital en la universidad/Connection between the informal and formal learning of young digital in the university ” la a X-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe ale Educaţiei, organizată de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava

26-28 mai 2011 – Participare cu lucrarea „Beginning teachers university and pedagogical training needs”, la Sesiunea Anuala de Comunicări Ştiinţifice cu participare internatională"Educatia pentru toti - o şcoală pentru fiecare", organizată de DPPPD al Universităţii din Oradea.

26-27 noiembrie 2010 - Participare la Conferinţa Internatională Improving Quality Management Learning Outcomes and Quality Evaluation, organizată de Universitatea din Bucureşti.

29-30 octombrie 2010 - Participare cu lucrările “Asynchronous communication in e-Learning: promoting debate for training in the knowledge society” şi “The professional needs of novice university teacher”, la Conferinta Internationala “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” organizată de Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti sub patronajul stiintific al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania.

29-30 octombrie 2010 - Participare cu lucrarea “The values of education in the European Higher Education Area” la Conferinţa Naţională cu participare Internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”, organizată de Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia.

8-9 octombrie 2010 – Participare cu lucrarea “Professional insertion and critical perspectives of the professional development of university teachers” împreună cu Vicenç Benedito ANTOLÍ (Prof. dr. Universitatea din Barcelona) în cadrul 4th International Conference EduWorld "Education Facing Contemporary World Issues", Piteşti, Romania.

23-25 septembrie 2010 – Participare cu lucrarea “Competence assessment: the way towards an authentic curricular change” impreună cu Elena Cano (Prof. dr. Universitatea din Barcelona) în cadrul Conferintei Internaţionale Phoenix-PHE 2010 Is it necessary a phoenix Phenomen in Higher Education?, organizată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Transilvania din Braşov.

5-6 iunie 2010 – Participare cu lucrarea “Empatia ca dimensiune a inteligenţei emoţionale” , la Conferinţa Internaţională “Psihologie şi societate”, organizată de către Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti.

28-29 mai 2010 – Participare cu lucrarea “A critical look at the process of European Convergence in

Page 8: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 8

Higher Education”, la Conferinţa Internaţională de Cercetare si Politici Sociale, organizată de către Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinţe Socio-Umane, Oradea.

30 aprilie-1 mai 2010 - Participare cu lucrarea “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi calitatea învăţământului superior”, la Conferinţa Internaţională “Quality in Formal and Non Formal Education”, organizaţă de către Asociaţia Formare Studia şi Colegiul Richard Wurmbrand, Iaşi.

19-20 nov. 2009 – Participare cu lucrarea “Strengths and weaknesses in the competency evaluation experience of university teachers” la Conferinţa Internaţională “Educaţie şi Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, organizată de Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti.

21 nov. 2009 – Participare cu lucrarea “Professional development of academics. Design evaluation of initial teacher training programs in the Polytechnic University in Spain” la Conferinţa Internaţională “Directions and Modern Strategies for Training and Improvement in Human Resources Field” organizată de DPPD, Universitatea Politehnica din Bucureşti.

5-6 iunie 2009 – Participare cu lucrarea “Desarrollo profesional del docente universitario” impreuna cu Prof. Dr. Vicente Benedito, la Conferinţa Internaţionala “Ştiinţe ale Educaţiei – dinamică şi perspectivă”, organizata de Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava.

25 aprilie 2009 – Participare la primul Seminar Jornada Espurna, organizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, de la Universitatea Autonomă din Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spania.

5-6 februarie 2009 – Participare la Seminarul Internaţional RED-U 8-09 „La coordinación mediante equipos docentes en Educación Superior: fortalezas, recursos y necesidades”, organizat de Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) şi desfăşurat la Universitatea din Santiago de Compostela, Spania.

21-22 ianuarie 2009 – Participare la Primul Forum Internaţional şi la a IV-a Jornada despre „Transdisciplinarietat i ecoformación a la pràctica. Cercant la Innovació i creativitat docent”, organizat de Grupul de Cercetare GIAD (Grup d`Investigació i Assessorament Didáctic) din cadrul Departamentului DOE, de la Universitatea din Barcelona.

23-24 mai 2008 – Participare cu lucrarea „Evaluarea calităţii în educaţie” la Simpozionul Internaţional “Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente”, organizat de CNFP-Centrul Naţional de Formare a Personalului din Invăţământul Preuniversitar şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucuresti.

c) PARTICIPARE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN STRĂINĂTATE PE PERIOADA STUDIILOR DOCTORALE:

9 februarie 2011- Participare la Seminarul de cercetare, seminar care a avut loc la Universitatea din Barcelona, Departamentul de Didactica si Management Educational (DOE), organizat de DOE si ISE

26 ianuarie 2010- Participare la seminarul cu titlul “L`avaluació de les competències en els entorns de practicum/Evaluarea competentelor in contextul practicii”, care se inscrie in cadrul proiectului “Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES/Evaluarea competentelor studentilor in fata provocarilor Spatiului European al Invatamantului Superior” proiect de Cercetare+Dezvoltare cu referinta SEJ2007-65786/EDUC (2007-2010), seminar care a avut loc la Universitatea din Barcelona, Departamentul de Didactica si Management Educational.

4 iulie 2009 – Participare cu lucrarea “¿En función de qué criterios los docentes universitarios escogen las competencias a trabajar y a evaluar?” la Congresul de Didactică Universitară,Universitatea din Vigo, Spania

25-26 iunie 2009 – Participare la al XIV-lea Congres National de Modele de Cercetare Educaţională: educaţie, cercetare şi dezvoltare socială (XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Educación, investigación y desarrollo social), care a avut loc la Universitatea din Huelva, Spania.

4-5 iunie 2009 – Participare cu lucrarea “Aspectos positivos y negativos en la experiencia de evaluación por competencias de los docentes universitarios”, in cadrul celei de a VII-a Jornada de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, organizata de Universitatea din Alicante, Spania.

3 iunie 2009 – Participare la Seminarul de Cercetare Dones a les Ciències i a la Universitat,organizat de Grupul de Cercetare Consolidat ESBRINA şi DOE de la Universitatea din Barcelona.

13 mai 2009 – Participare la Forum Europeu d`Administradors de L`Educació de Catalunya având ca

tematică El sistema educatiu romanés i el catalá: éxit vs. fracas/Sistemul de învăţământ românesc şi catalan: succes vs. eşec, Barcelona, Spania.

5-6 februarie 2009 - Participare la Seminarul de reflecţie RED-U-USC-Seminario de reflexión RED-U-USC "La coordinación mediante equipos docentes en la Educación Superior", organizat de Universitatea din Santiago de Compostela, Spania.

Page 9: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 9

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE Teză de doctorat

1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare; construcția și evaluarea programelor de formare. Coordonatori științifici:

Prof. dr. Dan Potolea și prof. dr. Vicente Benedito. Biblioteca Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, 2011.

Cărţi şi capitole

Cărţi publicate (unic autor)

1. Duţă, N. (2012). Cariera didactică universitară: fundamente și strategii formative. București: Editura Universitară, 220 pagini. ISBN:

978-606-591-587-9 (Cod CNCSIS 180). 2. Duţă, N. (2010). Empatia în şcoală. Cunoaştere, comunicare, competenţă. Bucureşti: Editura Universitară, 119 pagini, ISBN: 978-

973-749-932-5. (Cod CNCSIS 180).

Capitole de carte publicate în volume colective 1. Duţă, N. (coautor)(2013). The importance of the continuous training of teachers –models of training and professional development.

In Seghedin, E.& Masari G.A. Knowledge Based Society Teaching Profession Challenges. Iaşi: Institutul European Publishing House, Romanian Academy. ISBN: 978-973-611-970-5. (Cod CNCSIS 206). Disponibil: www.euroinst.ro/titlu.php?id=1300

2. Duţă, N. (2012). El papel de las TIC en la educación superior – Un estudio empírico sobre las necesidades formativas del profesorado universitario. În Cerrillo i Martínez, A. y García Delgado, AM (Coords.) (2012). La Innovación en la docencia del Derecho a Través del USO de las TIC. Barcelona: Huygens Editorial. ISBN: 978-84-939245-9-1.Disponibil: http://www.uoc.edu/symposia/dret_tic2012/comunicacions_es.html

3. Duţă, N. (2010). Evaluación de la calidad de los entornos e-learning en el mundo académico (Capitolul 12). În Martínez A.C. şi Delgado A.M, (Coord.) Docencia del Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Barcelona: Huygens Editorial, 4 iulie, pp. 157-171, ISBN: 978-84-937606-5-6, 448 pagini, Disponibil: http://books.google.ro/books?id=sY1h_BeAIDIC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=capitulo+12++Evaluación

Articole & proceedings Articole publicate în reviste de specialitate din străinătate

1. Clipa, O., Duţă N. (2010). La percepción de los estudiantes sobre la frecuencia de la evaluación académica. În Revista d'Innovació i

Recerca en Educació. Barcelona, pp. 53-67. ISSN: 1886-1946. Disponibil: http://www.raco.cat/index.php/reire/article/view/196165/262999

Articole publicate în reviste de specialitate acreditate CNCSIS 1. Duţă, N. (2011). Formarea continuă a cadrelor didactice universitare. Studiu comparativ privind scopurile formării continue şi

importanţa lor. În Revista de Pedagogie, anul LIX, nr. 4, pp. 159-174. ISSN: 0034-8678. (CNCSIS: categoria B, cod 994) 2. Duţă, N., et al. (2010). Evaluarea prin competenţe: o abordare empirică a criteriilor utilizate de cadrele didactice universi tare în

activitatea cu studenţii. În Revista de Pedagogie, nr. 58 (3), pp. 87-93. ISSN: 0034-8678. (CNCSIS: categoria B, cod 994) 3. Duţă, N. (2010). Professional development of university teachers: functions for the definition of competency-based profile. În Analele

Universităţii din Oradea, Fascicula DPPPD, Tom XIV, Seria Psihologie şi Psihopedagogie specială-Pedagogie-Metodică. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, pp. 187-193, ISSN 1224-6239. Disponibil: http://educatie-oradea.ro/Volum_2010.pdf

Articole publicate în reviste indexate ISI şi Proceeding indexate ISI & BDI 1. Duţă N. (2012). Professional development of the university teacher – inventory of methods necessary for continuing training. Elsevier

in Procedia-Social and Behavioural Sciences, Vol. 33, 1003-1007. Disponibil: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/33; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812002819.

2. Duţă N. (in press). Continuous training of university teachers - theoretical approaches and practical implications. Elsevier in Procedia-Social and Behavioural Sciences, lucrare prezentată în cadrul 5th World Conference Educational Sciences, Sapienza University of Rome, Italy, 5-8 feb.2013.

3. Duţă N. in colab. (in press). Emotional Traits of the rroma minority teenagers: Implications for Educational Sciences. Elsevier in Procedia-Social and Behavioural Sciences, lucrare prezentată în cadrul 5th World Conference Educational Sciences, Sapienza University of Rome, Italy, 5-8 feb.2013.

4. Duţă N. (coautor) (in press). Psycho-pedagogical training needs of university teaching staff - a comparative study. In Procedia- Social and Behavioural Sciences.

Page 10: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 10

5. Duţă N. (2012). Professional development of academics teachers – reflection on participation in training programs. În vol. International Conference of Scientific Paper AFASES, indexat EBSCO, pp. 345-350. ISSN, ISSN-L: 2247-3173. Disponibil la: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf

6. Duţă, N. (2011). Training Teachers University - some reflections on the development of digital competence in the knowledge society. In Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning. București: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 352-358. ISSN 1844–8933. Disponibil la: http://c3.icvl.eu/files/content-authors-ICVL2011.pdf; http://www.icvl.eu/2011/disc/icvl/documente/pdf/met/ICVL_ModelsAndMethodologies_paper47.pdf

Proiecte & granturi Proiecte de cercetare

Identificare proiect Finanţator Rolul în proiect

Perioada Categorie

Proiect de Cercetare-Dezvoltare (I+D: SEJ2007-65786/EDUC) “Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del Espacio Europeo de Educación Superior: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de tranferencia a diferentes entornos” (Evaluarea competentelor studentilor universitari in contextul Spatiului European pentru Invatamant Superior: descrierea scenariului actual, bune practici si propuneri de transfer la diferite medii).

Ministerul Educatiei din Spania

Membru al echipei de cercetare

2007-2010

Internaţional

Proiect de Cercetare-Dezvoltare (I+D:EDU2008-05050) „Las matemáticas una herramienta de inclusión y de equidad para el alumnado recién llegado” (Matematica un instrument de incluziune şi echitate pentru elevii recent sosiţi).

Ministerul Educatiei din Spania

Coord. monitorizare și responsabil comunicare

2009-2012

Internaţional

Proiecte de dezvoltare (POS DRU, POS CCE etc)

POSDRU 55/1.1/S/ 25952 „Proces educațional optimizat în viziunea competențelor societății cunoașterii”

FSE POS DRU

Expert 2010-2011

Național

POSDRU /87/1.3/S/57406 „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”

FSE POS DRU

Expert-Formator

2011- 2012

Naţional

POSDRU 86/1.2/S/62689 "Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar"

FSE POS DRU

Expert-Formator

2011-2013

Naţional

POSDRU 87/1.3/S/ 62536 "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii"

FSE POS DRU

Membru în echipa de cercetare

2011-2013

Naţional

POSDRU 55/1.1/S/ 25088 "Cadru de referinta al curriculumului national pentru invatamantul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare"

FSE POS DRU

Membru în echipa de cercetare

2011 Naţional

POSDRU/86/1.2/S/60281 “Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” FSE POS DRU

Membru Participant

2011-2013

Naţional

POSDRU 26646 „Formare continua de tip blended-learning pentru cadrele didactice universitare”

FSE POS DRU

Participant 2011-2012

Naţional

POSDRU/87/1.3./S/63709 “Calitate, Inovare, Comunicare in sistemul de formare continua a idacticienilor din invatamantul superior”.

FSE POS DRU

ParticipantAcademia de vara

2013 Naţional

Proiecte LLL (Erasmus, Comenius, Leonardo etc)

Mobilitate de predare (Teaching Mobility ERASMUS) la Universitat de les Illes Balears, Facultatea de Educaţie, Departamentul de Pedagogie Aplicată şi Psihologia Educaţiei (Palma de Mallorca, Spania)

UB-FPSE Cadru didactic

18-25 mai 2013

Internaţional

Prezentări susţinute la conferinţe Conferinţe internaţionale (participare cu articole/studii publicate în volume cu ISBN/ ISSN)

1. Duţă N. (2013). Continuous training of university teachers - theoretical approaches and practical implications. Elsevier in Procedia-Social and Behavioural Sciences, lucrare prezentată în cadrul 5th World Conference Educational Sciences, Sapienza University of Rome, Italy.

2. Duţă N. in colab. (2013). Emotional Traits of the rroma minority teenagers: Implications for Educational Sciences. Elsevier in Procedia-Social and Behavioural Sciences, lucrare prezentată în cadrul 5th World Conference Educational Sciences, Sapienza University of Rome, Italy.

3. Duţă, N. (2012). The importance of the continuous training of teachers – models of training and professional development. Studiu prezentat la Conferința Internațională Professional Development of Teachers from Kindergarten and Primary School, Iași, publicat în Seghedin, E. & Masari G.A. Knowledge Based Society Teaching Profession Challenges. Iaşi: Institutul European Publishing House,Romanian Academy.ISBN: 978-973-611-970-5.

Page 11: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 11

4. Duţă N. (2012). Professional development of academics teachers – reflection on participation in training programs. În vol. International Conference of Scientific Paper AFASES, indexat EBSCO, pp. 345-350. ISSN, ISSN-L: 2247-3173.

5. Duţă N. (2012). Training of university teachers-study on training needs perceived by them in their professional activity. In 5th International Conference EDU-WORLD - Education Facing Comtemporary World Issues, Pitești, 29 noiembrie -1 decembrie 2012.

6. Duţă, N. (2012). Formación psicopedagógica del profesorado universitario en el contexto actual de la enseñanza superior. În vol. Conferinţei Internaţionale X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2012. MESA 12. Aula A2/A12 http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/comunicaciones-orales.html; http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/comunicaciones-orales/245690.pdf

7. Duţă, N., et al. (2011). Caracteristicas de un buen profesor universitario. Hacia un perfil docente basado en competencias. În volumul celui de al-III-lea Congres Internaţional “Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado”, 5-7 septembrie 2011, organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea din Barcelona şi Grupul FODIP, Spania, 14 pagini. Adresa web: http://www.ub.edu/congresice/castellano/programa.html;

8. Duţă N., (2011). Beginning Teachers University and pedagogical training needs. În Analele Universitatii din Oradea, vol. Sesiunea Anuală de Comunicări Stiintifice cu participare internatională Educaţia pentru toţi– o şcoală pentru fiecare, Oradea, 26-28 mai, Program-rezumate, Editura Universităţii din Oradea, ISSN: 1224-6239. Disponibil: http://www.educatie-oradea.ro/conferinta_2011/Program_2011.pdf

9. Duţă, N. (2011). Training Teachers University - some reflections on the development of digital competence in the knowledge society. In Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning. București: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 352-358. ISSN 1844–8933.

10. Duţă, N. (2011). Provocările formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice universitare. În volumul Conferinţei Internaţionale Modernitate şi competitivitate în educaţie. Bucureşti: Editura Printech (cod CNCSIS 54). ISSN: 2248-230x

11. Duţă, N. (2011). The issue of socialization process of young university teachers – perceptions and attitudes regarding possible participation in a training program. În volumul Conferinţei Internaţionale Education and Creativity for a Knowledge Society, 5th edition, 11-12 noiembrie, Bucureşti: Editura Universităţii Titu Maiorescu, pp.262-266. ISBN: 978-606-8002-60-6(cod CNCSIS 41).

12. Duţă, N., Forés, A., Escofet, A., (2011). Conexión entre el aprendizaje informal y formal de los jóvenes de la generación digital en la universidad. În Nagy, M., Clipa, O. (ed.). Tendinţe actuale în Stiinţele Educaţiei: conferinţă internaţională. Suceava: Editura Universităţii din Suceava. ISBN 978-973-666-384-0, (cod CNCSIS 115).

13. Duţă, N. (2011). La formación inicial de los profesores principiantes y sus principales problemas en la enseñanza universitaria. În Nagy, M., Clipa, O. (ed.). Tendinţe actuale în Stiinţele Educaţiei: conferinţă internaţională. Suceava: Editura Universităţii din Suceava. ISBN 978-973-666-384-0, (cod CNCSIS 115).

14. Duţă, N. (2010). Empatia ca dimensiune a inteligenţei emoţionale. In volumul Conferinţei Internationale „Psychology and Society” (CD-ROM), Faculty of Psychology. Bucureşti: Editura Universităţii Titu Maiorescu, ISBN: 978-606-8002-40-8.

15. Duţă, N., (2010). The Values of Education in the European Higher Education Area. In volumul Conferinţei cu participare internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor, Tom II: Suma Paedagogica, 29-30 octombrie, Alba-Iulia: Editura Aeternitas, pp. 280-290. ISBN general: 978-973-1890-81-4, ISBN Tom II: 978-973-1890-83-8. (Cod CNCSIS 18).

16. Duţă, N., (2010). Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi calitatea învăţământului superior. În Proceeding of the International Conference Quality in Formal and Non Formal Education. Iaşi: Editura Samia, pp. 308-314. ISBN: 978-973-7783-39-4.

17. Duţă, N. (2010). Asynchronous communication in e-Learning: promoting debate for training in the knowledge society. În volumul Conferinţei Internationale Education and Creativity for a Knowledge Society, 4th edition. Bucureşti: Editura Universităţii Titu Maiorescu (cod CNCSIS 41).

18. Duţă, N. (2010). The professional needs of novice university teacher. În volumul Conferinţei Internationale Education and Creativity for a Knowledge-based Society, 4th edition, pp. 195-201. Bucureşti: Editura Universităţii Titu Maiorescu. ISBN: 978-606- 8002-48-4 (cod CNCSIS 41).

19. Duţă, N., Benedito, V. A. (2010). Professional insertion and critical perspectives of the professional development of university teachers. In Volumul Conferinţei Internationale EduWorld "Education Facing Contemporary World Issues". Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, ISSN: 1844-6272.

20. Duţă, N. (2010). A critical look at the process of European Convergence in Higher Education. În volumul Conferinţei Internaţionale de Cercetare şi Politici Sociale, 28-29 mai 2010, (4 pagini). https://sites.google.com/site/socioumane2010/program. Book of abstracts, Oradea: Editura Universităţii din Oradea, ISBN: 978-606-10-0141-5. (cod CNCSIS 149).

21. Cano, E., Duţă N. (2010). Competence`s assessment: the way towards an authentic curricular change. În Vol. II Conference International POHENIX-PHE, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, pp. 41-51. ISSN: 2068-9845 (cod CNCSIS 81).

22. Duţă N. (2010). Desarrollo profesional del docente universitario y las dificultades de su práctica docente. În volumul celei de a VIII-a Conferinţe Internaţionale Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Nuevas titulaciones y cambio universitario, Universitatea din Alicante, Spania, 8-9 iulie, 12 pagini, ISBN: 978-84-692-5510-0. Disponibil: http://www.eduonline.ua.es/jornadas2010/comunicaciones/370.pdf

23. Duţă, N. (2010). Professional development of university teachers: functions for the definition of competency-based profile. În volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională "Positive thinking – applications and implications for educational sciences”. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, ISSN 1224-6239. (cod CNCSIS 149).

24. Duţă N. (2009). Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare. Evaluarea de proiect a programelor de formare iniţială a profesorilor de la Universităţile Politehnice din Spania. În Training and Professional Development in Human Resources Field (CD-ROM), ISSN 2067 – 1024.

25. Duţă N. et al.(2009). ¿En función de qué criterios los docentes universitarios escogen las competencias a trabajar y a evaluar? În volumul Congresului Internaţional de Docencia Universitaria „La docencia en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación

Page 12: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 12

Superior”, Editura Andavira, Vicerrectora de Formación e Innovación Educativa. Universidad de Vigo, Spania, pp. 535-541, 2-4 iulie, ISBN: 978-84-8158-494-3. Disponibil: http://www.andavira.com/catalogo/?cat=7&cat2=0&cat3=0&libros=check&idlibro=316&lang=esp

26. Duţă N., et al. (2009). Aspectos positivos y negativos en la experiencia de evaluación por competencias de los docentes universitarios. În volumul celei de a VII-a Conferinţe Internaţionale Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectiva del cambio, Universitatea Alicante, Spania, 4-5 iunie, 10 pagini. ISBN: 978-84-692-5510-0, Adresa web: http://www.ua.es/ice/redes/jornadas/2009/index.htm; http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/5/51/3.pdf

27. Duţă N., Cano, E (2009). The role of evaluation as incentive to develop skills in university education. În Training and Professional Development in Human Resources Field International Conference Directions and Modern Strategies for Training and Improvement in Human Resources Field, 1st edition, vol. I, Bucureşti: Editura Politehnica Press Publishing House, pp. 84-94. ISSN: 2067-0869

28. Duţă N. (2009). Professional development of academics. Design evaluation of initial teacher training programs in the Polytechnic University in Spain. În Training and Professional Development in Human Resources Field International Conference Directions and Modern Strategies for Training and Improvement in Human Resources Field, 1st edition, vol. I, Bucureşti: Editura Politehnica Press Publishing House, pp. 279-295, ISSN: 2067-0869.

29. Duţă N., Benedito, V.A., (2009). Desarrollo profesional del docente universitario. În vol. celei de-a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Ştiinţe ale Educaţiei – dinamică şi perspectivă”, Analele Universităţii “Stefan cel Mare” Suceava, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Tomul VI, Suceava: Editura Universităţii din Suceava, pp. 12-31, ISSN: 1582-1129. (Cod CNCSIS 115).

30. Duţă N. (2009). La formación del profesorado universitario ante el proceso de convergencia europea. În volumul celei de-a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Ştiinţe ale Educaţiei –dinamică şi perspectivă”, Analele Universităţii „Stefan cel Mare” Suceava, Seria Stiinte ale Educaţiei, Tomul VI, Suceava: Editura Universităţii din Suceava, pp. 570-577, 5-6 iunie 2009, ISSN: 1582-1129. (Cod CNCSIS 115).

31. Duţă N., et al. (2009). Strengths and weaknesses in the competency evaluation experience of university teachers. În volumul Conferinţei Internationale Education and Creativity for a Knowledge Society, 3rd edition, 19-20 noiembrie, Bucureşti: Editura Universităţii Titu Maiorescu, pp. 67-72, ISBN: 978-606-8002-35-4. (Cod CNCSIS 41).

32. Duţă N. (2008). Evaluarea calităţii în educaţie. În volumul Simpozionului Internaţional Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ISBN: 978-973-0-05720-1. (Cod CNCSIS 78).

Conferinţe naţionale (participare cu articole/studii publicate în vol. cu ISBN /ISSN) 1. Duţă, N. (2012). Problematica activităţii profesionale a cadrelor didactice universitare - dificultăţi, obstacole. În volumul Conferinţei

Naţionale de Invăţământ Virtual (CNIV), editia a X-a, 9 pagini. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ISSN: 1842-4708 2. Duţă, N. (2011). Formarea cadrelor didactice universitare – opinii privind modalităţile necesare pentru perfecţionarea activităţii

didactice. În volumul Conferinţei Naţionale de Invăţământ Virtual (CNIV), editia a IX-a, 8 pagini (pp.269-275). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ISSN: 1842-4708. (Cod CNCSIS 78).

3. Duţă, N. (2010). WebQuest- o alternativă modernă de învăţare în domeniul e-learning. In vol. Conferinţei Naţionale de Invăţământ Virtual (CNIV), ediţia a VIII-a, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 100-105. ISSN: 1842-4708. (Cod CNCSIS 78).

4. Duţă, N. (2010). Teacher Professional Development. În Volumul Conferinţei Naţionale „Educaţia azi” - Revista Educaţia Azi, Anul III, nr. 1, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 8 pagini, 4 iunie, ISSN: 1844-8488. (Cod CNCSIS 78).

5. Duţă N. (2009). The influence of personal, institutional and contextual in the career and educational development of university teachers. În Volumul Conferinţei Naţionale „Educaţia azi”- Revista Educaţia Azi, Anul II, nr. 1, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 255-265, ISSN: 1844-8488. (Cod CNCSIS 78).

6. Duţă N. (2008). Relaţia empatie-cunoaştere în structura personalităţii actorilor educaţionali. În Volumul Conferinţei Naţionale „Educaţia azi” - Revista Educaţia Azi, Anul I, nr. 1, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 101-113, ISSN: 1844-8488. (Cod CNCSIS 78).

7. Duţă N. (2008). Activităţile de orientare şi consiliere vocaţională-activităţi educaţionale. În Volumul Simpozionului Naţional Strategii de intervenţie în consilierea şcolară, Bucureşti: Editura Atelier Didactic, 4 pagini. ISBN: 978-973-1846-11-8.

8. Duţă N. (2008). Deficienţele de comunicare ca sursă a violenţei în şcoală. În volumul Revista Asociaţiei Învăţătorilor din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, din cadrul Simpozionului Naţional cu tema: Copiii si violenţa-un pericol real - metode de prevenţie, 7 iunie 2008.

9. Duţă N. (2008). Consilierea şi orientarea tinerilor din perspectivă managerială. În volumul Simpozionului Naţional Contributia educaţiei la valorificarea naturii umane în folosul societăţii, organizat la Grup Şcolar Dimitrie Gusti, Bucureşti, 12 aprilie 2008.

Cursuri /ghiduri metodologice elaborate

1. Făt S., Duţă N. (2012). Metode interactive de predare-învăţare. Curs elaborat în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/57406 „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”. ISBN: 978-606-629-181-1.

2. Duţă N. în colab. (2010). Ghid metodologic de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar, pentru domeniile ştiinţific şi umanist. Document elaborat în cadrul Proiectului POSDRU/55/1.1/S/25952 „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”. Disponibil la: http://transdisciplinar.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=47875&folderId=105570&name=DLFE-4419.pdf

3. Duţă N. în colab. (2010). Curriculum integrat pentru domeniile ştiinţific şi umanist. Material elaborat în cadrul. Document elaborat în cadrul Proiectului POSDRU/55/1.1/S/25952 „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”. Disponibil la: http://transdisciplinar.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=47875&folderId=105570&name=DLFE-3307.pdf

Page 13: CV Nicoleta DUTA PhD

CURRICULUM VITAE – Nicoleta DUŢĂ 13

Afiliere şi reprezentare Afilierea la organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale

- Membru in Asociația Consilierilor din România (ACROM)

Membru în colectivul editorial al unor reviste ştiinţifice

- Membru în colectivul editorial al revistei „EDUCAŢIA AZI”, editată de D.P.P.D., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Centrul de Cercetare pentru Comunicarea Pedagogică (CCCP), Universitatea din Bucureşti (2008, 2009, 2010);

- Membru în colectivul editorial al revistei The Journal of Teacher Education and Educators Print ISSN: 2147-0456 Online ISSN: 2147-5407, http://jtee.org/?page_id=9

Participarea în echipele ştiinţifice sau de organizare a unor conferinţe ştiinţifice

- Reviewer-The International Conference Psychology and the Reality of the Contemporary World, 4th Edition (PSIWORLD 2013)

- Reviewer - Journal of Genital System & Disorders, www.scitechnol.com - Membru în Comitetul Științific pentru Conferința Internațională Transforming the educational relationship: intergenerational

and family learning for the lifelong learning society. Web: http://srep.ro/international-conference/scientific-committee.php - Membru în Comitetul Științific al ISNITE’2013, International Symposium, New Issues on Teacher Education, May 9-11,

2013, Hacettepe University, Ankara-TURKEY. Web: http://isnite.jtee.org/?page_id=32 - Moderator Workshop 8: Formarea şi evaluarea cadrelor didactice universitare împreuna cu Otilia Clipa, Facultatea de Ştiinţe

ale Educaţiei, în cadrul the Conferince International on Science of Education, 7-9 iulie 2011, la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, http://www.usv.ro/icsed/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17

- Membru în Comitetul Științific al Concursului “Didactica Nova” Curriculum academic inovativ: Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Metode didactice şi instrumente tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenţi, proiect dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014. Pagina web: www.unibuc.ro/d-nova/Comitete.php

- Membru în Comitetul de Organizare al Concursului “Didactica Nova” Curriculum academic inovativ: Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Metode didactice şi instrumente tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenţi, proiect dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014. Pagina web: www.unibuc.ro/d-nova/Comitete.php

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Conferința Națională a DPPD cu tema „Educatia azi”, Bucuresti, 4 iunie 2010 (organizatori: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic-DPPD)

- Membru în Comitetul de Organizare pentru Conferinţa Naţională de Invăţământ Virtual (CNIV+ICVL) http://c3.cniv.ro/files/poster_CNIV-13.pdf

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Seminarul cu titlul “L`avaluació de les competències en els entorns de practicum/Evaluarea competentelor in contextul practicii educaţionale”, Barcelona, 26 ianuarie 2010, care se înscrie în cadrul proiectului “Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES/Evaluarea competentelor studentilor in fata provocarilor Spatiului European al Invatamantului Superior”, proiect de Cercetare+Dezvoltare cu referinta SEJ2007-65786/EDUC (2007-2010), seminar organizat și desfăşurat la Universitatea din Barcelona, Departamentul de Didactica si Management Educational (DOE).

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Conferința Națională a DPPD cu tema „Educatia azi”, Bucuresti, 27 martie 2009 (organizatori: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic-DPPD);

- Membru in Comitetul de Organizare pentru Conferința Națională a DPPD cu tema „Educatia azi”, Bucuresti, 30 mai 2008 (organizatori: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactică-DPPD);

- Membru in echipa Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei (Universitatea din Bucuresti) la cea de-a 9-a editie a Targului Educatiei (21 – 23 martie 2008).

- Membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (2007-prezent);


Recommended