Home > Documents > CUX[ ?`^M`[ 0 F - calorserv.ro · Adaosul pentru altitudini mai mari este de 0,01 bar/100 m...

CUX[ ?`^M`[ 0 F - calorserv.ro · Adaosul pentru altitudini mai mari este de 0,01 bar/100 m...

Date post: 14-Sep-2019
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 25 /25
Transcript
 • Fig. 1a Fig. 1b

  Fig. 2a Fig. 2b

  Fig. 3

 • Fig. 5

  Fig. 6

  Fig. 4 Fig. 7

 • Fig. 8 Fig. 9

  Fig. 10

  Fig. 11 Fig. 12

  Mod de reglaj

 • Fig. 13

  Fig. 14

 • Fig. 15 „LON“

  Fig. 15

  Fig. 15 „PLR“

  Fig. 15 „SBM“

  Fig. 15 „Ext. Min“

  Fig. 15 „Ext. Off“

  LONWORKS Retea

  Wilo - ConvertorInterfaþã

 • ROMÂNĂ

  7

  Cuprins: Pag.

  1. Generalit`]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.1 Scopul utiliz`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2 Date privind produsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.1Codul de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.2Date privind racordul [i performan]ele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  2. Securitatea muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.1 Marcarea indica]iilor în instruc]iunile de exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2 Calificarea personalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 Pericole în cazul nerespect`rii indica]iilor privind securitatea muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.4 Indica]ii privind securitatea muncii pentru utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.5 Indica]ii privind securitatea muncii pentru lucr`rile de inspec]ie [i montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.6 Modificarea [i executarea de piese de rezerv` prin for]e proprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.7 Moduri de exploatare nepermise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  3. Transportul [i depozitarea intermediar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  4. Descrierea produsului [i a accesoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1 Descrierea pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1.1Moduri de men]inere a presiunii diferen]iale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1.2 Alte posibilit`]i de economisire a energiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1.3 Func]iuni generale ale pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.2 Func]ionarea pompei cu 2 rotoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 Operarea pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.4 Priorit`]i la operarea pompei, a interfe]elor, a monitorului IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.5 Obiectul livr`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.6 Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  5. Montajul [i racordarea electric` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.1 Montarea pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.1.1Demontarea/montarea modulului de reglaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.1.2Demontarea/montarea ansamblului mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.1.3Izolarea pompei în instala]iile frigorifice sau de climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.2 Racordul electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.2.1Alimentarea electric` a pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  6. Punerea în func]iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.1 Umplerea [i dezaerisirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.2 Setarea performan]elor pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.3 Alegerea modului de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  7 Între]inerea / service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  8. Defec]iuni, cauze [i eliminarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.1 Mesaje de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.2 Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  9 Module IF pentru pompele Wilo-Stratos/Stratos-D/Stratos-Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.1 Func]iunile modulelor IF Stratos la pompele cu un rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.1.1Specifica]ia electric` a interfe]elor digitale a intr`rilor [i ie[irilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.1.2Alocarea bornelor modulelor IF Stratos [i specifica]ia cablurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.2 Posibilit`]ile de combinare a modulelor IF la func]ionarea pompelor cu 2 rotoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.2.1Func]iile interfe]elor digitale a intr`rilor [i ie[irilor la pompele cu 2 rotoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.2.2Alocarea bornelor modulelor IF Stratos la pompele cu 2 rotoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259.3 Montarea modulului IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 • 8

  ROMÂNĂ

  1. Generalit`]i1.1 Scopul utiliz`riiPompa de înalt` eficien]` din seria Wilo-Stratos este utilizat`pentru vehicularea lichidelor în • instala]iile de înc`lzire cu ap` cald` • circuitele de r`cire [i de ap` rece• instala]iile industriale închise de recirculare• instala]iile de recirculare pentru ap` potabil` (numai Stratos-Z)Seria Wilo-Stratos: pompe cu un rotorSeria Wilo-Stratos-D: pompe cu dou` rotoareSeria Wilo-Stratos-Z: pompe de circula]ie pentru ap` potabil`

  Pompele din seriile Stratos/Stratos-D nu vor fiutilizate în instala]iile pentru ap` potabil` sau înindustria alimentar`

  1.2 Date privind produsul

  1.2.1 Cod de identificareStratos 30/ 1-12Stratos-D 32/ 1-12Stratos-Z 32/ 1-12

  Pomp` de înalt` eficien]`Pomp` de recirculare cu rotor umedPomp` cu un rotor sauD→ pomp` cu dou` rotoareZ→ pomp` de circula]ie pentru ap` cald` menajer`Diametrul nominal DN al conductei de racord, [mm]Racord cu flan[e: 32, 40, 50, 65, 80, 100(Flan[` combinat` (PN 6/10) la DN 32, 40, 50, 65)Racord filetat: 25 (Rp1), 30 (Rp 1¼)În`l]imea de pompare impus` reglabil` continuude la 1 la 12 mHmin: 1 m, Hmax: 12 m

  1.2.2 Consumuri [i performan]e• Alimentarea electric`: 1~230 V ± 10%, 50 Hz conform

  DIN IEC 60038• Gradul de protec]ie: IP 44• Clasa de izola]ie: F• Protec]ia motorului : protec]ie integrat` de serie• EMV (compatibilitatea electromagnetic`):• EMV în general: EN 61800-3• Emisia perturbatoare: EN 6100-6-3, în trecut EN 50081-1

  (standard cl`diri)• Rezisten]a la perturba]ii: EN 6100-6-3, în trecut EN 50082-2

  (standard industrial)• Nivelul de presiune sonor` < 54 dB(A)• Domeniul de temperatur` a fluidului vehiculat: de la –10 °Cpân` la +110 °C• Temperatura maxim` a mediului ambiant: 40 °C

  • Presiunea maxim` de func]ionare a pompei: a se vedeaeticheta• Presiunea minim` \n racordul de aspira]ie pentru evitarea zgo -mo telor de cavita]ie (la temperatura fluidului vehiculat Tmax):

  TmaxRp DN

  1 1[ 40(32) 50 65 80 100

  -10°C...+50°C 0,3 bar

  +95°C 1,0 bar

  +110°C 1,6 bar

  Valorile se aplic` pentru altitudini pân` la 300 m peste nivelulm`rii. Adaosul pentru altitudini mai mari este de 0,01 bar/100 mcre[tere de altitudine.

  • Fluide vehiculate• Ap` pentru înc`lzire conform VDI 2035• Amestecuri ap`/glicol cu pân` la 50% glicol. În cazul

  adaosurilor de glicol, caracteristicile de debit ale pompeivor fi corectate în mod corespunz`tor cu viscozitatea mairidicat`. Se vor utiliza numai produse de marc` cuinhibitori de protec]ie împotriva coroziunii; se vor respectaindica]iile produc`torului.

  • Ap` potabil` [i ap` pentru industria alimentar` conformDirectivei CE pentru ap` [transpus` în Ordonan]aGerman` pentru ap` potabil` (TrinkwV) 2001] pân` la Tmax= 80 °C, 20 °C (numai Stratos-Z).

  • În cazul utiliz`rii altor fluide, este necesar` aprobarea firmeiWilo.

  La comanda pieselor de rezerv`, se vor indica toate datelede pe eticheta pompei [i a motorului.

  2. Securitatea munciiPrezentele instruc]iuni de exploatare con]in indica]ii deprincipiu care trebuie s` fie respectate la montaj [i la instalare.De aceea, prezentele instruc]iuni vor fi citite în modobligatoriu, înainte de montaj [i de punerea în func]iune, dec`tre montor precum [i de c`tre utilizatorul competent. Se vor respecta nu numai indica]iile generale de securitate dinprezentul capitol, dar [i indica]iile de detaliu din punctele careurmeaz`.

  2.1 Marcarea indica]iilor în instruc]iunile de exploatareIndica]iile de securitate cuprinse în prezentele instruc]iuni [i ac`ror nerespectare poate avea ca urmare pericole pentrupersoane, sunt marcate în mod deosebit în cazul avertiz`riiprivind tensiunea electric`, cu simbolul:

  ,iar în cazul avertiz`rii privind tensiunea electric`, cu simbolul:

  În cazul indica]iilor de securitate a c`ror nerespectare poateavea ca urmare pericole pentru pomp` sau pentru instala]ie [ipentru func]ionarea acestora, este inserat cuvântul :

  ATENÞIUNE!

  Temperatura ambiant` [C°]

  Temperatura apeiMax. [C°]

  bis 25 11030 10035 9540 80

 • ROMÂNĂ

  9

  2.2 Calificarea personaluluiPersonalul pentru montaj trebuie s` dispun` de calificareacorespunz`toare pentru aceste lucr`ri.

  2.3 Pericole în cazul nerespect`rii indica]iilor privind securitatea muncii

  Nerespectarea indica]iilor de securitate poate avea ca urmareun pericol pentru persoane [i pentru pomp` sau pentruinstala]ie. Nerespectarea indica]iilor de securitate poate aveaca urmare pierderea oric`ror drepturi de desp`gubire.În detaliu, nerespectarea poate avea ca urmare, de exemplu,urm`toarele pericole:• pierderea unor func]iuni importante ale pompei sau aleinstala]iei,• periclitarea unor persoane prin efecte electrice [i mecanice,

  2.4 Indica]ii privind securitatea muncii pentru utilizatorSe vor respecta prescrip]iile existente pentru prevenireaaccidentelor.Se vor elimina pericolele datorate energiei electrice. Se vorrespecta prescrip]iile na]ionale [i cele ale întreprinderilorlocale de furnizare a energiei electrice.

  2.5 Indica]ii privind securitatea muncii pentru lucr`rile deinspec]ie [i montajBeneficiarul se va îngriji ca toate lucr`rile de inspec]ie [imontaj s` fie executate de personal de specialitate autorizat [icalificat care a fost informat în m`sur` suficient` prin studiereaaprofundat` a instruc]iunilor de exploatare.În principiu, lucr`rile la pomp` sau la instala]ie se vor executanumai când aceasta este oprit`.

  2.6 Modificarea [i executarea de piese de rezerv` prinfor]e propriiModific`rile pompei sau ale instala]iei sunt permise numai cuacordul produc`torului. Piesele de rezerv` originale [iaccesoriile autorizate de produc`tor servesc securitatea.Utilizarea altor piese anuleaz` r`spunderea firmei pentruurm`rile care rezult` din aceasta..

  2.7 Moduri de exploatare nepermiseSiguran]a în exploatare a echipamentului livrat este garantat`numai în cazul utiliz`rii conform destina]iei, corespunz`tor cucapitolul 1 al instruc]iunilor de exploatare. Valorile limit`indicate în catalog sau în fi[a tehnic` nu vor fi dep`[ite în niciun caz.

  3 Transportul [i depozitarea intermediar`Pompa va fi protejat` împotriva umidit`]ii [i adeterior`rilor mecanice. Pompa nu va fi expus` unor temperaturi în afaradomeniului de la -10°C pân` la +50°C în timpultransportului [i al depozit`rii intermediare.

  4. Descrierea produsului [i a accesoriilor4.1 Descrierea pompei (fig. 1a, 1b)Pompa de înalt` eficien]` Wilo-Stratos reprezint` o serieconstructiv` de pompe cu rotor umed cu motor în comuta]ieelectronic` ("Electronic Commutated Motor" – ECM) [i reglajintegrat al tura]iei. Pompa poate fi utilizat` ca pomp` cu unrotor (fig. 1a) sau ca pomp` cu 2 rotoare (fig. 1b)Pe carcasa motorului, în pozi]ie axial`, se g`se[te un modul dereglaj (fig. 1a, poz. 1) care regleaz` tura]ia pompei men]inândpresiunea diferen]ial` la o valoare impus` care poate fi reglat`în limitele unui domeniu de reglaj. În func]ie de modul de reglaj,presiunea diferen]ial` se supune unor criterii diferite. Totu[i, întoate modurile de reglaj, pompa se adapteaz` continuu unui

  ATENÞIUNE!

  necesar variabil de debit al instala]iei, a[a cum rezult` înspecial în utilizarea cu robinete termostatate, repartitoare dezon` sau amestec`toare.Avantajele esen]iale ale reglajului electronic sunt:• Economia de energie, cu reducerea simultan` a costurilor

  de exploatare• Reducerea zgomotelor de curgere• Economisirea unor ventile de desc`rcarePompele de înalt` eficien]` din seria Stratos-Z sunt adaptateîn mod deosebit la condi]iile de exploatare din sistemele decircula]ie a apei calde menajere, prin alegerea materialului [iconstruc]ia lor. Toate materialele care vin în contact cu fluidulvehiculat sunt autorizate KTW/WRC (WRAS) (pentru ap`potabil`).

  4.1.1 Moduri de men]inere a presiunii diferen]ialeModurile de reglare care pot fi selectate sunt:

  • Δp-v: sistemul electronic modific` liniar valoarea impus` apresiunii diferen]iale care trebuie s` fie men]inut` de pomp`între ½Hs [i Hs. Valoarea impus` a presiunii diferen]ialescade sau cre[te cu debitul (Fig. 8). Este reglajul din fabric`.

  • Δp-c: sistemul electronic men]ine constant` valoarea impu -s` a presiunii diferen]iale generate de pomp`, la valoareareglat` Hs, pân` la curba caracteristic` maxim` (fig. 9)

  • Δp-T: sistemul electronic modific` valoarea impus` apresiunii diferen]iale care trebuie s` fie men]inut` depomp` în func]ie de temperatura m`surat` a fluidului.Acest mod de reglare poate fi activat numai prin monitorulIR sau prin LON. Sunt posibile dou` tipuri de reglaj (fig. 10):• Reglaj cu pant` pozitiv`: dac` temperatura mediului

  vehiculat cre[te, valoarea impus` a presiunii diferen]ialeeste m`rit` liniar între Hsmin [i Hsmax. (Setarea pe monitorulIR sau pe LON: Hsmax > Hsmin).Se utilizeaz`, de exemplu, la cazane standard cu tempe -ratura de tur variabil`.

  • Reglaj cu pant` negativ`: dac` temperatura mediuluivehiculat cre[te, valoarea impus` a presiunii diferen]ialeeste mic[orat` liniar între Hsmin [i Hsmax. (Setarea pemonitorul IR sau pe LON: Hsmax < Hsmin).Se utilizeaz`, de exemplu, la cazanele la care trebuie s` serealizeze o anumit` temperatur` minim` pe retur, pentru aob]ine un randament termic cât mai ridicat. În acest scop,este strict necesar` instalarea pompei pe returul instala]iei.

  4.1.2 Alte posibilit`]i de economisire a energiei• Reglajul de setare manual`: tura]ia pompei este men]inut` la

  o valoare constant` între nmin [i nmax (fig. 11). Reglajul desetare manual` dezactiveaz` reglajul de men]inere a presiuniidiferen]iale prin modul.

  • În regimul „auto“ (setat din fabric`), pompa are capacitatea dea sesiza o putere minim` a instala]iei de înc`lzire prin sc`dereaîndelungat` a temperaturii fluidului vehiculat [i de a comuta peregimul redus „Autopilot“. La cre[terea puterii de înc`lzire, areloc comutarea automat` în regimul reglat. Acest regim asigur`reducerea la minim a consumului de energie al pompei [i este,în majoritatea cazurilor, regimul optim.

  4.1.3 Func]iile generale ale pompei• Pompele sunt prev`zute cu o protec]ie electronic` la supra -

  sarcin` care deconecteaz` pompa în caz de suprasarcin`.• Pentru stocarea datelor, modulul de reglaj este prev`zut cu

  o memorie nonvolatil`. Datele r`mân stocate, indiferent dedurata de întrerupere a curentului. La revenirea tensiunii,pompa func]ioneaz` în continuare cu valorile de reglaj dedinaintea c`derii re]elei.

  • Eticheta modulului este lipit` în interiorul cutiei de borne amodulului. Ea con]ine toate datele pentru identificareaexact` a tipului.

 • ROMÂNĂ

  10

  • Pumpenkick: pompele deconectate prin ON/OFF, PLR,LON, monitorul IR. Ext. Aus, 0 ...10 V pornesc pentru un timpscurt la fiecare 24 h, pentru a evita o blocare datorit`sta]ion`rii îndelungate.

  • Dac` este prev`zut` o deconectare de la re]ea pe o durat`mai lung`, func]ia „Pumpenkick” va fi preluat` de automatizareainstala]iei sau a cazanului de înc`lzire. În acest caz, pompatrebuie s` fie conectat` (pe afi[aj →simbolul motor/modullumineaz`)

  Conexiuni la sistemul de automatizare a cl`dirii (GA)• SSM: pentru o sta]ie central` de dirijare (sistem de

  automatizare a cl`dirii GA), se poate racorda, în modstandardizat, o semnalizare general` de avarie SSM(contact normal închis, f`r` poten]ial). Contactul este închiscând pompa nu este sub tensiune, când nu exist` o avariesau o c`dere a modulului de reglaj. Avariile sunt descrise îndetaliu în cap. 8.1)

  • Module IF (Interface) (accesorii):Pentru racordarea la unit`]i externe de supraveghere (de ex.DDC sau GA), exist` module op]ionale analogice [i digitale,sub forma unor module IF care pot fi montate ulterior (a sevedea la cap. 9).

  4.2 Func]ionarea ca pomp` cu dou` rotoarePompele cu dou` rotoare sau dou` pompe identice cu unrotor pot fi prev`zute, ulterior, cu un management integrat.• Modulul IF Stratos: pentru comunicarea între pompe, sunt

  necesare dou` module IF care sunt conectate între ele prininterfa]a DP. În afar` de managementul pompelor cu dou`rotoare, modulele IF realizeaz` [i alte func]ii pentru pompacu dou` rotoare, a se vedea [i cap. 9.

  Acest management al pompelor cu dou` rotoare prezint`urm`toarele func]ii:• Master/Slave: reglarea ambelor pompe porne[te de la

  pompa master. Toate set`rile se fac la pompa master.• Regimul baz`-vârf cu optimizarea randamentului: în sarcin`

  par]ial`, debitul hidraulic este realizat, la început, de c`treuna dintre pompe. Cea de a doua pomp` este apoi pornit`,cu optimizarea randamentului, dac` suma puterilorabsorbite P1 ale celor dou` pompe este mai mic` decâtputerea absorbit` P1 a unei pompe. Dup` aceasta, tura]iacelor dou` pompe este reglat` sincron, dac` este necesar,pân` la tura]ia maxim`. Prin acest mod de func]ionare, serealizeaz` o economie suplimentar` de energie fa]` deregimul conven]ional baz`-vârf (pornirea [i oprirea celei de adoua pompe în func]ie de sarcin`).

  • Regimul activ`-rezerv`: fiecare dintre cele dou` pompedezvolt` debitul prev`zut. Cealalt` pomp` este disponibil`pentru caz de avarie sau func]ioneaz` dup` ciclul de alternarea pompelor. Func]ioneaz` în permanen]` numai o singur`pomp`.

  • În caz de c`dere sau avarie a unei pompe, cealalt` pomp`func]ioneaz` singur`, în regim de reglaj, dup` setareapompei master.

  • În caz de întrerupere a comunic`rii: pompa slave func]ioneaz`dup` ultima setare a valorii impuse la pompa pompă.

  • Alternarea pompelor: dac` func]ioneaz` numai o pomp`(regim activ`-rezerv`, baz`-vârf sau în regim redus), dup`fiecare 24 h de func]ionare efectiv` are loc o alternare apompelor.

  • SSM: pentru o sta]ie central` de dirijare, se poate racorda osemnalizare general` de avarie (SSM) a pompei master. Înacest caz, este alocat numai contactul de la pompa master.Indica]ia este valabil` pentru întreaga sta]ie.În mod alternativ, cu ajutorul monitorului IR, contactele desemnalizare a avariei de la pompa master [i de la pompaslave pot fi programate ca semnaliz`ri individuale de avarie

  Simbol Descrierea st`rilor posibile de func]ionare

  autoRegim de reglaj: comutarea automat` peregimul redus este autorizat`. Activarearegimului redus are loc la puterea minim` deînc`lzire.

  auto Pompa func]ioneaz` în regim redus (reducerepe timp de noapte) la tura]ia minim`.

  (f`r` simbol) Comutarea automat` pe regimul redus esteblocat`, pompa func]ioneaz` numai în regimulde reglaj.

  Regimul redus este activat prin interfa]a PLRsau LON sau Ext.Min, independent detemperatura din instala]ie.

  Pompa func]ioneaz` în regimul de înc`lzire ainstala]iei dup` pornire, la tura]ia maxim`.Acest regim poate fi activat numai prin LON.

  Pompa este conectat`.

  Pompa este deconectat`.

  Valoarea impus` a presiunii diferen]iale estereglat` la H = 5,0 m.

  Modul de reglare Δp-v, reglarea la o valoareimpus` variabil` a presiunii diferen]iale (fig. 8).

  Modul de reglare Δp-c, reglarea la o valoareimpus` constant` a presiunii diferen]iale (fig. 9).

  Regimul de reglaj manual dezactiveaz` reglajul prin modul. Tura]ia pompei este men]inut` la o valoare constant`. Tura]ia se regleaz` intern, prin butonul rotativ (fig. 11).

  (ESM). Pentru semnaliz`rile individuale de avarie, estenecesar` alocarea contactelor la ambele pompe.

  4.3 Operarea pompeiPe partea din fa]` a modulului de reglaj (fig. 1a, poz. 1), seg`se[te fereastra IR (fereastra în infraro[u, poz. 1.1) pentrucomunicarea cu un monitor IR, precum [i afi[ajul LC (cucristale lichide) (poz. 1.2) cu butonul de comand` (poz. 1.3)pentru comanda local` a pompei. Suprafe]ele de emisie [irecep]ie IR trebuie s` se afle fa]` în fa]` pentru a se puteastabili leg`tura la monitorul IR. Dac` leg`tura la monitorul IReste stabilit`, se aprinde LED-ul verde în fereastra IR, pentruconfirmarea comunic`rii IR, [i anume, la toate pompele caresunt în leg`tur`, simultan, cu monitorul IR. LED-ul pompei cucare comunic` monitorul IR clipe[te. El se stinge la 5 minutedup` ce leg`tura cu monitorul IR a fost întrerupt`. Un LEDro[u, de avarie, se aprinde la apari]ia unei avarii. Lucrul cumonitorul IR este explicat în instruc]iunile de exploatare aleacestuia.

  Afi[ajul LC: pe afi[ajul LC, sunt vizualiza]i parametrii de setarea pompei, prin simboluri [i valori numerice. Modul de afi[arese poate alege în func]ie de pozi]ia modulului, pe orizontal`sau pe vertical` [i pe o direc]ie convenabil` de citire (face toface).

  Iluminarea afi[ajului este conectat` în permanen]`. Simbolurileau urm`toarea semnifica]ie:

 • ROMÂNĂ

  11

  Manevrarea butonului de comand`: (fig. 1a, poz. 1.3). Dinpozi]ia de baz`, prin ap`sarea butonului (la meniul 1, ap`saremai lung` decât 1 s), se aleg meniurile de setare, într-osuccesiune fix`. Apare simbolul clipitor al fiec`rui meniu. Prinrotirea la stânga sau la dreapta a butonului, parametrii de peafi[aj pot fi modifica]i înainte sau înapoi. Apare clipitor noulsimbol selectat. Prin ap`sarea butonului, se valideaz` nouasetare. În acela[i timp, se face comutarea la meniul urm`tor.Valoarea impus` (presiunea diferen]ial` sau tura]ia) poate fimodificat`, în pozi]ia de baz`, prin rotirea butonului decomand`. Noua valoare clipe[te. Prin ap`sarea butonului, sepreia noua valoare impus`.Dac` noua setare nu este validat`, dup` 30 s se preia valoareaveche [i reapare ecranul de baz`.

  Schimbarea pozi]iei de afi[are: pentru fiecare pozi]ie amodulului de reglare, pozi]ie orizontal` sau vertical`, pozi]iade afi[are poate fi setat` rotit` cu 90°. Setarea pozi]iei sepoate face în punctul de meniu 3. Pozi]ia afi[ajului, care estestabilit` prin setarea de baz`, clipe[te prin „ON” pentru pozi]iaorizontal` de montaj. Prin rotirea butonului, se poate modificapozi]ia de afi[are. „ON” clipe[te pentru pozi]ia vertical` demontaj. Setarea este validat` prin ap`sarea butonului.

  Pozi]ia afi[ajului:

  orizontal verticalSetarea pozi]iei

  în punctul de meniu 3

  Pompa este setat` la o tura]ie constant` (în acest caz, 2600 r/min) (reglare manual`).

  Modul de reglare Δp-T, reglarea la o valoare impus` a presiunii diferen]iale func]ie de tem-pe ratur` (fig. 10). Este afi[at` valoarea impus` maxim` Hsmax. Acest mod de reglare poate fi activat numai prin monitorul IR sau prin LON.

  Toate set`rile la modul, cu excep]ia anul`rii avariilor, sunt blocate. Blocarea este ini]iat` de la monitorul IR. Set`rile [i deblocarea nu mai pot fi modificate decât de la monitorul IR.

  Pompa este comandat` printr-o interfa]` serial` de date ( a se vedea pct. 4.4). Func]ia „pornit/oprit“ nu este activat` la modul. Prin modul, nu se mai poate activa decât ,

  , schimbarea pozi]iei de afi[are [i anularea avariilor. Prin monitorul IR, func]io-narea de la interfa]` poate fi întrerupt` temporar (pentru verific`ri, pentru citirea datelor).

  Pompa func]ioneaz` ca pomp` slave. Pozi]iade afi[are nu poate fi modificat`.

  Pompa cu dou` rotoare func]ioneaz` în regim baz`-vârf (master + slave)

  Pompa cu dou` rotoare func]ioneaz` în regimactiv`-rezerv` (master sau slave)

  Apare la pompele cu modul IF LON, pentru aemite o comunicare de service c`tre centrala de comand` a cl`dirii.

 • ROMÂNĂ

  12

  La comanda afi[ajului pompei cu un rotor, apar succesiv urm`toarele meniuri (reprezentarea orizontal` a indica]iilorafi[ajului): Regimul pompei cu un singur rotor: setarea la prima punere în func]iune / succesiunea meniurilor în func]ionarea curent`

  1

  Afi[ajul LC Setarea

  La conectarea modulului, timp de 2 s, apar pe ecranul afi[ajului toatesimbolurile. Apoi, apare setarea momentan` w.

  2 Setarea momentan` (de baz`, din fabric`)auto f regimul redus autorizat

  Pompa func]ioneaz` în regim de reglajlipse[te f Pomp` cu un rotor

  de ex. H 5,0 m f în`l]imea de pompare impus` Hs = 5,0 m în acela[i timp | H max(setarea din fabric` în func]ie de timpul pompei)

  f Modul de reglare Δp-v

  Prin rotirea butonului de comand`, valoarea impus` apresiunii diferen]iale poate fi modificat`. Noua valoareaimpus` a presiunii diferen]iale clipe[te. Noua setare este preluat` printr-o ap`sarea scurt` abutonului.Dac` nu se apas` butonul, valoarea impus` setat`clipitoare a presiunii diferen]iale revine dup` 30 s lavaloarea anterioar`

  Se apas` butonul de comand` > 1 s.Apare meniul urm`tor 3

  3 Setarea pozi]iei de afi[are pe vertical` sau pe orizontal`

  Pozi]ia de afi[are setat` este indicat` prin „ON“ clipitor.

  Prin rotirea butonului de comand`, se poate selectacealalt` pozi]ie.

  Setarea este confirmat`.

  Dac` în meniurile succesive nu se face nici o setare timp de 30 s, pe afi[aj reapare ecranul de baz` w.

 • ROMÂNĂ

  13

  4

  Afi[ajul LC Setarea

  Apare iluminat modul de reglare setat momentan:

  Prin rotirea butonului de comand`, pot fi selectate altemoduri de reglare. Apare iluminat noul mod de reglareselectat.

  Prin ap`sarea butonului, este preluat noul mod de reglare[i se trece în meniul urm`tor.

  5 Punctul de meniu t apare numai dac` a fost instalat un modul IFStratos cu intrare 0...10V.

  Deconectare / conectare intrare 0...10V on/off

  Activare intrare 0...10V: în afi[aj apare „ON“ [i simbolul „Modul-motor“.

  Setarea poate fi modificat` prin rotirea butonului.

  Dezactivare intrare 0...10V: în afi[aj apare „OFF“ [i simbolul„Modul-motor“ dispare.

  Setarea este preluat`.

  Dac` intrarea a fost conectat`, are loc saltul la punctul demeniu 7a .

  6 Conectare / deconectare pomp`:

  Conectare pomp`: în afi[aj apare „ON“ [i „simbolul modul-motor“.

  Prin rotirea butonului de comand`, setarea poate fimodificat`.

  Deconectare pomp`: în afi[aj apare "OFF", iar "simbolul motor" sestinge.

  Setarea este preluat`.

 • ROMÂNĂ

  14

  7

  7a

  Afi[ajul LC Setarea

  Clipe[te:

  auto : f Regimul redus autorizat.

  Dup` aceasta, în meniul w este afi[at „auto “ întimpul regimului automat de reglaj sau „auto “ întimpul regimului redus.

  : f Regim normal de reglaj, regimul redus este blocat.

  Dup` aceasta, meniul w este f`r` simbol.se va selecta una dintre cele dou` set`ri

  [i se va confirma.

  Afi[ajul sare la meniul urm`tor.

  Punctul de meniu u este s`rit dac`:– pompa func]ioneaz` prin interfa]a PLR,– a fost selectat reglajul manual,– a fost activat` intrarea 0...10V.

  La regimul de pomp` cu un singur rotor, afi[ajul revine la ecranul de baz` w .În cazul unei avarii, înainte de ecranul de baz` w, apare meniul de avarie.La regimul de pomp` cu dou` rotoare, afi[ajul sare la meniuli.

 • ROMÂNĂ

  15

  1

  1a

  La conectarea modulului, timp de 2 s, apar pe ecranul afi[ajului toatesimbolurile. Apoi, apare meniul 1a

  Pe afi[ajul ambelor pompe, apare simbolul MA = Master. Dac` nu seface nici o setare, ambele pompe func]ioneaz` cu tura]ie constant`(Hs = | Hmax la Q = 0).

  Prin ap`sare pe butonul pompei din stânga, pe afi[aj aparesetarea regimului meniul 9. Pe afi[ajul pompei din dreapta, apare înmod automat SL = Slave.

  Prin aceasta, s-a selec]ionat: pompa stâng` – Master, pompadreapta – Slave. Dup` aceasta, butonul pompei slave nu mai estefunc]ional. Aici, nu se mai pot face set`ri.

  La pompa slave nu se poate face o modificare a pozi]iei de afi[are.Pozi]ia de afi[are la pompa slave se preia de la pompa master.

  Regimul pompei cu dou` rotoare: setarea la prima punere în func]iune / pozi]ia vertical` de afi[are

  Afi[ajul LC Setarea

 • ROMÂNĂ

  16

  8

  9

  Prin ap`sarea , butonului, se va confirma MA lapompa din stânga. În acest punct de meniu nu estepermis` nici o modificare.

  Este întotdeauna valabil: MA = pompa din stânga, SL = pompa dindreapta.

  ATENÞIUNE!

  Setare regim baz`-vârf sau activ`-rezerv`Setarea actual` lumineaz`.

  Cealalt` setare lumineaz`.

  Setarea este preluat`.

  Afi[ajul sare înapoi la ecranul de baz` w .

  Regimul pompei cu dou` rotoare: setarea la prima punere în func]iune / succesiunea meniurilor în func]ionarea curent`:La conectarea modulului, timp de 2 s, apar pe ecranul afi[ajului toate simbolurile. Apoi, apare setarea actual` w. Prin „defilare” înafi[ajul pompei MA, apare aceea[i succesiune a meniurilor w…u ca la pompa cu un rotor. Apoi, apare meniul MA afi[atcontinuu.

  Afi[area avariilor: pompa cu un rotor [i pompa cu dou` rotoare

  Afi[ajul LC Setarea

  10 În caz de avarie, avaria momentan` este indicat` prin E = Error,num`rul de cod [i clipirea sursei de avarie: motorul, modulul de reglajsau alimentarea electric`.

  Pentru numerele de cod [i semnifica]ia acestora – a se vedea cap. 8

 • ROMÂNĂ

  17

  4.4 Priorit`]i la operarea pompei, a modulelor LON, PLR, a monitorului IR.

  Indicarea avariilor (meniu 10), inclusiv anularea avariilor, areprioritatea cea mai ridicat`. Aceasta înseamn` c` avariile apar cuprioritate pe afi[ajul pompei [i trebuie s` fie înl`turate sauconfirmate.Dac` se fac set`ri la modulul de reglaj sau de la monitorul IR [iacestea nu se confirm` prin ap`sarea butonului, la 30 s dup`ultima setare, afi[ajul revine în starea anterioar`.– Pompa m–n LON: pompa este controlat` prin re]eaua LON

  de c`tre sistemul de automatizare a cl`dirii (GA). În afi[ajapare . Comanda de la pomp` este blocat`. Excep]ii:

  , , modificarea pozi]iei de afi[are, anulareaavariilor.

  – Pompa m–n PLR: La primirea unei comenzi de la sistemulde automatizare a cl`dirii (GA), pompa comut` automat peregimul PLR. În afi[aj apare . În afar` de aceasta, estesetat automat modul de reglare "Δp-c ( ) de la pomp` [ir`mâne blocat`. Excep]ii: , , schimbareapozi]iei de afi[are, anularea avariilor.

  – Pompa m–n PLR/LON m–n IR: În aceast` configura]ie,set`rile prin interfa]` sunt preluate cu prioritate de c`trepomp`. Prin monitorul IR, leg`tura prin interfa]` la GA poatefi întrerupte temporar. Dup` aceasta, se pot efectua set`riprin monitorul IR sau local, la modulul de reglaj. La 5 min.dup` ultima setare prin monitorul IR, leg`tura prin interfa]aPLR/LON se restabile[te. Pe durata întreruperii, dispare de pe afi[aj.

  – Pompa m–n IR f`r` func]ia Key: ultima comand`, fie de lamonitorul IR, fie de la modulul de reglaj, este preluat` depomp`.

  – Pompa m–n IR cu func]ia Key: la primirea comenzii "Keyfunction on", se men]in set`rile momentane ale modululuide reglaj. În afi[aj apare „ .“ Comanda pompei esteblocat`, cu excep]ia anul`rii avariilor.

  4.5 Obiectul livr`rii• Pompa complet` (cu 2 garnituri în cazul racordurilor filetate)• Izola]ie termic` din 2 piese (numai la pompa cu un rotor, fig.

  1a, poz. 2):• material: EPP, polipropilen` expandat`• conductibilitatea termic`:0,04 W/m conform DIN 52612• combustibilitatea: clasa B2 conform DIN 4102,

  FMVSS 302• [aibe (pentru [uruburile flan[elor Kombi DN 32-DN 65)• Instruc]iuni de montaj [i exploatare

  4.6 Accesorii• Module IF Stratos PLR, LON, Ext.Off, Ext.Min. SBM• Monitor IR

  5 Montajul [i racordarea electric`Montajul [i punerea în func]iune se va facenumai prin personal de specialitate!

  5.1 Montajul pompei• Pompa va fi montat` într-o înc`pere uscat`, bine ventilat` [i

  protejat` împotriva înghe]ului.• Montarea se va face numai dup` încheierea tuturor lucr`rilor

  de sudur` [i brazare [i, dup` caz, dup` sp`larea necesar` asistemului de conducte. Impurit`]ile pot scoate pompa dinfunc]iune.

  • Se recomand` instalarea unor arm`turi de închidere înainte[i dup` pomp`. Astfel, nu mai este necesar` golirea [iumplerea din nou a instala]iei la o eventual` înlocuire apompei.

  • La montarea pe turul instala]iilor deschise, conducta desiguran]` trebuie s` se ramifice înainte de pomp`.

  • Montajul se va realiza f`r` tensiuni. Conductele se vor fixaastfel încât pompa s` nu suporte greutatea conductelor.

  • Înainte de montarea pompei cu un singur rotor, se vor scoate

  ATENÞIUNE!

  cele dou` semicochilii de izolare termic` (fig. 4, poz. 1).• Sensul de curgere a fluidului trebuie s` corespund` cu

  triunghiul indicator de pe carcasa pompei (fig. 1a, poz. 2).• Sunt admise numai pozi]iile de montaj conform fig. 2.

  Arborele pompei trebuie s` fie orizontal.Fig. 2a: pozi]ii de montaj admisibile pentru pompele cu un rotorFig. 2b: pozi]ii de montaj admisibile pentru pompele cu dou`rotoareÎn condi]ii restric]ionate de montaj, de exemplu în distribui -toarele compacte, prin rotirea motorului, modulul de reglajpoate fi adus într-o pozi]ie vertical`, a[a cum se arat` în cap.5.1.2. Pompele cu dou` rotoare se livreaz` cu modulele dereglaj montate vertical.

  • Pompa va fi montat` într-un loc accesibil, astfel încâtlucr`rile ulterioare de service s` fie u[oare. Montajul se va face astfel încât s` se evite picurarea apei pemotor sau pe cutia de borne.

  • La montarea pompei cu flan[` Kombi PN 6/10, se vorrespecta urm`toarele linii directoare (fig. 3):1. Montajul flan[` Kombi cu flan[` Kombi nu este permis.2. Între capul de [urub sau piuli]` [i flan[a Kombi se vor

  introduce în mod obligatoriu [aibele (fig. 3 poz. 1) livrateîmpreun` cu pompa.

  Nu se admit elemente de siguran]` (de ex.[aibe elastice)În cazul unui montaj gre[it, piuli]a [urubului sepoate bloca în gaura alungit`. Ca urmare, poate fi afectat` func]ionalitateaîmbin`rii cu flan[e, datorit` unei strângeriinsuficiente a [uruburilor.

  3.Se recomand` utilizarea pentru îmbin`rile cu flan[e a[uruburilor cu clasa de rezisten]` 4.6. În cazul utiliz`rii de[uruburi dintr-un alt material decât 4.6 (de ex. [uruburi dinmaterial 5.6 sau cu rezisten]a [i mai mare), se va folosipentru montaj numai cuplul de strângere admisibilconform materialului 4.6.

  Cupluri de strângere admisibile:pentru M 12 f 40 Nm,pentru M 16 f 95 Nm

  Dac` [uruburile cu rezisten]` mai mare (≥ 4.6)sunt strânse la cupluri care difer` de celeadmisibile, datorit` strângerilor mai ridicate,pot ap`rea exfolieri pe muchiile g`uriloralungite. Prin aceasta, [uruburile î[i pierdstrângerea, iar îmbinarea prin flan[e poatedeveni neetan[`.

  4. Se vor folosi [uruburi cu lungimea suficient`:

  ATENÞIUNE!

  ATENÞIUNE!

  Filet Lung. minim` a [urubului

  DN 32 / DN 40 DN 50 / DN 65

  Îmbinare cu flan[e PN6 M12 55 mm 60 mm

  Îmbinare cu flan[e PN10 M16 60 mm 65 mm

  La montarea inelelor de flan[e, se va avea învedere o lungime suficient` a [uruburilor.Filetul [urubului trebuie s` ias` din piuli]a[urubului cu cel pu]in o spir` a [urubului (fig.3, poz. 2).

  • Se aplic` cele dou` semicochilii pentru izolarea termic` apompei cu un rotor [i se preseaz` astfel încât [tifturile deghidare s` p`trund` în g`urile corespondente.

  5.1.1 Demontarea [i montarea modulului de reglaj Modulul de reglaj poate fi separat de motor prin de[urubarea a2 [uruburi (fig. 4). • Se desfac [uruburile capacului de la cutia de borne (poz. 1).• Se scoate capacul cutia de borne (poz. 2).• Se îndep`rteaz` dopurile de etan[are cu o unealt`corespunz`toare; se va evita deteriorarea dopurilor (poz. 3).

  ATENÞIUNE!

 • ROMÂNĂ

  18

  • Se desfac cele 2 [uruburi Imbus M5 (SW4) (poz. 4).• Se extrage modulul de reglaj de pe motor (poz. 5).• Montarea se va face în ordinea invers`.

  Aceste dou` [uruburi sunt accesibile dup`scoaterea capacului cutiei de borne (fig. 4). Dup`scoaterea acestor [uruburi, modulul de reglajpoate fi extras de pe motor (fig. 8).La func]ionarea ca generator a pompei (punerea înmi[care a rotorului printr-o pomp` din amonte),dup` scoaterea modulului de reglaj, la bornelemotorului apare o tensiune periculoas`. Bornelemotorului sunt executate sub forma unor buc[econforme cu VDE, astfel încât pericolul prin atingeredirect` cu degetele este exclus. Se poate crea totu[io situa]ie periculoas`, prin introducerea în buc[e aunui obiect ascu]it (cui, [urubelni]`, sârm`).

  Pentru simplificarea montajului, pe partea posterioar` amodulului de reglaj 2 sau 3, exist` [tifturi de ghidare carep`trund în g`urile corespunz`toare din carcasa motorului.Numai atunci când aceste [tifturi de ghidare fixeaz` fermmodulul de reglaj pe carcasa motorului, intr` în contactpicioru[ul central de împ`mântare [i, apoi, picioru[ele decontact cu înf`[urarea (fig. 4).

  |ntre carcasa motorului [i modulul de reglaj,exist` o garnitur` plat` (fig. 4, poz. 6) carerealizeaz` izolarea termic` a celor dou`componente între ele. Aceast` garnitur` se vaintroduce în mod obligatoriu între modul [imotor, la montarea modulului.

  5.1.2 Demontarea [i montarea ansamblului arbore-rotor Pentru demontarea motorului, se desfac cele 4 [uruburi ImbusM6 (SW5). Aceste [uruburi sunt accesibile cu urm`toareleunelte (fig. 5, poz. 2):• [urubelni]` cotit` Imbus• [urubelni]` Imbus cu cap sferic• clichet reversibil de ¼ ]oli cu vârf corespunz`tor.

  Nu se va deteriora O-ringul care se g`se[te întrecapul motorului [i carcasa pompei. O-ringultrebuie s` se g`seasc` ner`sucit în canalulscutului cu lag`re din spre rotorul hidraulic.Arborele este asamblat fix cu rotorul hidraulic,scutul cu lag`r [i rotorul electric. Acestansamblu este asigurat împotriva extrageriineinten]ionate din motor. Atunci când rotorulelectric, cu magne]ii s`i puternici, nu se g`se[teîn carcasa motorului, el prezint` un poten]ial depericol important, de exemplu, prin atragereabrusc` a unor obiecte din metale feroase,influen]area aparatelor electrice (pericol pentrupersoanele cu stimulatoare cardiace)distrugerea cartelelor magnetice etc.

  Dac` accesul la [uruburile de la flan[a motorului nu esteasigurat, modulul de reglaj poate fi separat de motor prindesfacerea a 2 [uruburi, a se vedea pct. 5.1.1.

  5.1.3 Izolarea pompei în instala]iile de r`cire [i climatizarePompele din seria Wilo-Stratos sunt corespunz`toare pentruutilizarea în instala]ii de r`cire [i climatizare cu temperaturi alefluidului vehiculat pân` la -10°C. În asemenea aplica]ii, seadmite [i func]ionarea intermitent` a pompei.Cochiliile de izolare termic` cuprinse în livrare (fig. 5, poz. 1)sunt îns` admise numai în instala]iile de înc`lzire cutemperaturi ale fluidului vehiculat peste +20°C, deoareceaceste cochilii nu etan[eaz` împotriva difuziunii.În cazul utiliz`rii în instala]iile de r`cire [i climatizare, se vaprevedea pe [antier o izolare etan[` la difuziune.

  ATENÞIUNE!

  ATENÞIUNE!

  ATENÞIUNE!

  Carcasa pompei va fi izolat` numai pân` larostul de separare fa]` de motor, pentru caorificiile de evacuare a condensului s` r`mân`libere, iar condensul produs în motor s` sescurg` nestingherit (fig. 6).

  Pentru protec]ia împotriva coroziunii, carcasa pompei esteacoperit` prin cataforez`.

  5.2 Racordul electricRacordul electric se va executa de c`tre unelectrician autorizat de întreprinderea local` defurnizare a energiei electrice, în conformitate cuprescrip]iile locale [i na]ionale în vigoare.

  • Racordul electric se va executa, conform VDE 0730/p. 1,printr-un cablu fix de leg`tur` (sec]iune minim` 3 x 1,5 mm”prev`zut cu o fi[` sau cu un întrerup`tor pe to]i polii, cu odistan]` de deschidere a contactor de cel pu]in 3 mm.

  • Nu este necesar` prevederea unui contactor de protec]iepentru motor. Dac` acesta exist` în instala]ie, va fi ocolit saureglat la curentul maxim.

  • Pentru a asigura protec]ia împotriva pic`turilor de ap` [idesc`rcarea presetupei de cablu de for]ele de trac]iune, seva utiliza un cablu cu un diametru exterior corespunz`tor. Înafar` de aceasta, în apropierea presetupei, cablurile vor fiîndoite într-o bucl` descendent`, pentru conducerea apeiprovenite din picurare. Intr`rile de cablu neutilizate vor fiînchise cu [aibele de închidere existente [i strânse suficient.

  • Pentru adaptarea dintre cablurile de intrare [i diametrulinterior al presetupelor, garniturile sunt compuse din inele decauciuc concentrice, dintre care cele interioare pot fiîndep`rtate dac` este necesar.

  Se vor utiliza cabluri cu un diametru exteriorcorespunz`tor, astfel încât presetupa cabluluis` fie etan[` dup` strângerea acesteia.Presetupele de cablu neutilizate vor fi închise cuo [aib` din material plastic. Nu este permis`îndep`rtarea acestei [aibe. Presetupele decablu neutilizate vor fi strânse suficient.

  • În cazul utiliz`rii pompelor în instala]ii cu temperatura apeipeste 90 °C, se va folosi un cablu cu o rezisten]` termic`corespunz`toare.

  • Cablurile vor fi pozate astfel încât s` nu se ating`, în nici uncaz, de conduct` [i/sau de carcasa pompei [i a motorului.

  • Aceast` pomp` poate fi protejat` cu un întrerup`tor deprotec]ie FIDenumirea: FI - sau

  • Tipul de curent [i tensiunea re]elei trebuie s` corespund` cudatele de pe etichet`.

  • Siguran]a pe partea re]elei se va adopta conform datelor depe etichet`

  • Se va executa împ`mântarea pompei [i a instala]iei conformprescrip]iilor

  La probele de rezisten]` a izola]iei cu un gene -rator de înalt` tensiune, pompa va fi separat` înmodulul de reglaj pe to]i polii fa]` de re]ea.Capetele libere ale cablului vor fi izolate înconformitate cu tensiunea generatorului deînalt` tensiune.

  5.2.1 Racordul electric al pompei (Figura 7)• L, N, : tensiunea de alimentare a re]elei: 1 ~ 230

  Vac, 50 Hz, IEC 60038.• SSM: o semnalizare general` integrat` de avarieeste disponibil` la bornele SSM, printr-un contact

  f`r` poten]ial, normal închisÎnc`rcarea contactelor: • minim` admisibil`: 12 V cc, 10 mA

  • maxim` admisibil`: 250 V ca, 1 A– Pompe cu 2 motoare: cele dou` motoare ale pompei cu 2

  rotoare vor fi prev`zute cu o alimentare separat` de la re]ea[i o protec]ie separat` pe partea re]elei.

  ATENÞIUNE!

  ATENÞIUNE!

  ATENÞIUNE!

 • ROMÂNĂ

  19

  Dac`, la o pomp` cu 2 rotoare, unul dintremotoare este scos de sub tensiune, manage -mentul integrat al pompei cu 2 rotoare estedezactivat.

  • Frecven]a de conectare;• Conect`ri/deconect`ri prin tensiunea re]elei: ≤ 20/24/h• Conect`ri/deconect`ri prin Ext. Off sau 0 ...10 V ≤ 20/h

  • Alocarea presetupelor: tabelul care urmeaz` prezint`combina]iile posibile de circuite care pot fi alocate fiec`rei

  ATENÞIUNE!

  PG 13,5 PG 9 PG 7Func]ia Alimentare re]ea Management pomp` cu 2 rotoare

  SSMTipul cablului 5 x 1,5 mm2 Cablu bifilar (l ≤ 2,5 m)Func]ia Alimentare re]ea SSM Management pomp` cu 2 rotoare

  Tipul cablului 3 x 1,5 mm2 Cablu bifilar Cablu bifilar (l ≤ 2,5 m)3 x 2,5 mm2

  Func]ia Alimentare re]ea SSM 10…10V/Ext.Off Management pomp` cu 2 rotoaresauSSM 10…10V/Ext.MinsauSSM/SBM/0…10V

  Tipul cablului 3 x 1,5 mm2 multifilar, num`rul firelor, Cablu bifilar (l ≤ 2,5 m)3 x 2,5 mm2 dup` num`rul circuitelor

  de comand`, eventual ecranate

  Func]ia Alimentare re]ea PLR/LON Management pomp` cu 2 rotoare3 x 1,5 mm2 Cablu de magistral` Cablu bifilar (l ≤ 2,5 m)

  Tipul cablului 3 x 2,5 mm2

  presetupe. Se va respecta DIN EN 60204-1 (VDE 0113, Bl. 1):• Pct. 14.1.3 dup` caz: conductorii diferitelor circuite pot

  apar]ine aceluia[i cablu multifilar dac` izola]ia estesuficient` pentru tensiunea cea mai ridicat` care apare încablu.

  • Pct. 4.4.2 dup` caz: dac` exist` posibilitatea de afectare afunc]ion`rii prin perturba]ii electromagnetice, conductorii desemnal cu niveluri reduse vor fi separate de conductorii decuren]i tari

  6. Punerea în func]iune6.1 Umplerea [i dezaerisireaInstala]ia va fi umplut` [i dezaerisit` în mod corespunz`tor. Odezaerisire a spa]iului rotoric al pompei are loc în mod automat,dup` un timp scurt de func]ionare. O func]ionare de scurt`durat` f`r` ap` nu d`uneaz` pompei.

  În func]ie de regimul de func]ionare a pompei sau ainstala]iei (temperatura fluidului vehiculat), pompapoate deveni foarte fierbinte.

  La atingerea pompei, exist` pericol de arsuri.

  Temperatura la radiator poate atinge pân` la 70°C,în condi]ii normale de exploatare.

  6.2 Setarea performan]elor pompeiInstala]ia a fost dimensionat` pentru un anumit punct defunc]ionare (punctul de sarcin` maxim`, debitul maxim necesarde înc`lzire). La punerea în func]iune, performan]a pompei(în`l]imea de pompare) va fi setat` dup` punctul de func]ionareal instala]iei (a se vedea [i pct. 4.3). Setarea din fabric` nucorespunde cu performan]a necesar` în instala]ie. Ea sedetermin` cu ajutorul diagramei caracteristice a tipului de pomp`ales (din catalog sau din fi[a tehnic`). A se vedea [i fig. 8 – 10.

  Modurile de reglaj Δp-c, Δp-v, Δp-T.

  * Tipurile de conductori [i sec]iunile conductorilor la cap. 9.1.2

  Punctul de func]ionare pecaracteristica maxim`

  Se traseaz` o linie de la punctul de func]ionare spre stânga.Se cite[te valoarea impus` Hs [i se seteaz` pompa peaceast` valoare

  Set`rile se vor face ]inândseama de condi]iile instala]iei,de c`tre personalul deservice, prin magistrala LONsau cu monitorul IR.

  Domeniul de setare Hmin, Hmax a se vedea pct. 1.2.1 – codificarea Tmin: 20 ...90°CTmax: 40 ... 110°CΔT = Tmax - Tmin ≥ 10°CCre[terea:ΔH /ΔT ≤ 1 m/10°CHmin, Hmax

  Punctul de func]ionare îndomeniul de reglaj

  Se traseaz` o linie de lapunctul de func]ionare sprestânga. Se cite[te valoareaimpus` Hs [i se seteaz`pompa pe aceast` valoare

  Pe caracteristica de reglaj, semerge pân` la caracteristicamaxim`, apoi pe orizontal` sprestânga. . Se cite[te valoareaimpus` Hs [i se seteaz` pompape aceast` valoare

  Δp-c (fig. 9) Δp-v (fig. 8) Δp-T (fig. 10)

 • ROMÂNĂ

  20

  6.3 Alegerea modului de reglare

  Instala]ii de înc`lzire/ventila]ie/ climatizare cupierderi în partea de transfer (corpuri de înc`lzire +ventil termostatat) ≤ 25% din rezisten]a total`

  Tipul instala]iei Condi]iile din instala]ie Modul de reglarerecomandat

  1. Instala]ii cu 2 conducte cu ventile termo -statate/zonale [i autoritate redus` a consumatorului• HN > 4 m• Conducte de distribu]ie foarte lungi• Ventile de izolare a ramurilor puternic strangulate• Regulatoare de presiune diferen]ial` pe ramuri• Pierderi mari de presiune în acele p`r]i ale instala]iei

  care sunt parcurse de întregul debit (cazan/chiller,eventual schmb`toare de c`ldur`, conducta dedistribu]ie pân` la prima ramifica]ie.

  2.Circuite primare cu pierderi mari de presiune3. Instala]ii de recirculare a apei calde menajere cu

  arm`turi de închidere a ramurilor reglatetermostatic.

  Δp-v

  Instala]ii de înc`lzire/ventila]ie/ climatizare cupierderi în partea de generare/distribu]ie ≤ 25% dinpierderile în partea de transfer (corpuri de înc`lzire +ventil termostatat)

  Instala]ii de recirculare a apei calde menajere cupierderi în circuitul schimb`torului ≤ 50% dinpierderile în ramura ascendent`

  1. Instala]ii cu 2 conducte cu ventile termosta -tate/zonale [i autoritate sporit` a consumatorului• HN ≤ 2 m• Instala]ii gravita]ionale renovate• Trecerea la ecarturi mari de temperatur` (de ex.

  termoficare)• Pierderi reduse de presiune în acele p`r]i ale

  instala]iei care sunt parcurse de întregul debit(cazan/chiller, eventual schmb`toare de c`ldur`,conducta de distribu]ie pân` la prima ramifica]ie.

  2.Circuite primare cu pierderi mici de presiune3. Înc`lziri prin pardoseal` cu ventile termostatate

  sau zonale4. Instala]ii cu o singur` conduct`, cu ventile

  termostatate sau de închidere a ramurilor5. Instala]ii de recirculare a apei calde menajere cu

  arm`turi de închidere a ramurilor reglatetermostatic.

  Δp-v

  Instala]ii de înc`lzire

  Instala]ii de recirculare a apei calde menajere

  1. Instala]ii cu 2 conducte• Pompa este montat` pe tur• Temperatura pe tur este reglat` climaticLa cre[terea temperaturii pe tur, cre[te debitul2. Instala]ii cu o conduct`• Pompa este montat` pe retur• Temperatura pe tur este constant`La cre[terea temperaturii pe retur, scade debitul3.Circuite primare cu cazan cu condensa]ie• Pompa este montat` pe returLa cre[terea temperaturii pe retur, scade debitul4. Instala]ii de recirculare a apei calde menajere cuarm`turi de închidere a ramurilor reglate termostaticsau cu debit constant

  La cre[terea temperaturii în conducta de recirculare,scade debitul.

  Δp-T

  Instala]ii de înc`lzire - ventila]ie/climatizare recirculareap` cald` menajer`

  1. Debit constantReglaj manual

  Instala]ii de înc`lzire - ventila]ie/climatizare recirculareap` cald` menajer`

  1. Toate instala]iile • Pompa este montat` pe tur• Temperatura pe tur este redus` în perioadele de

  sarcin` redus` (de ex. noaptea).• Pompa func]ioneaz` 24 h alimentat` de la re]ea,

  f`r` reglaj extern

  Regim dereducere

  „Autopilot”

 • ROMÂNĂ

  21

  7 Între]inerea / serviceÎnainte de efectuarea lucr`rilor de între]inere sauservice, instala]ia se va scoate de sub tensiune [i seva asigura împotriva reconect`rii neautorizate.

  La temperaturi [i presiuni înalte ale apei în instala]ie,pompa va fi l`sat` s` se r`ceasc` în prealabil.Pericol de op`rire!

  Dac`, în timpul lucr`rilor de service saureparare, capul motorului este separat decarcasa pompei, O-ringul care se g`se[te întrecapul motorului [i carcasa pompei trebuie s`fie înlocuit cu unul nou. La montarea capuluimotorului, se va avea în vedere pozi]ia corect`a O-ringului.

  8 Defec]iuni, cauze [i remediereCu privire la defec]iuni, cauze [i remedierea acestora, a sevedea schema logic` "Mesaje de avarie [i de avertizare" [itabelul 1. Prima coloan` a tabelului cuprinde numerele de cod, iar ceade a doua – sursele de avarie care sunt afi[ate în cazul uneiavarii.

  ATENÞIUNE!

  Afi[area celor mai multe avarii dispare de la sine dac` motivulavariei dispare.

  8.1 Mesaje de avarieAre loc o avarie. Pompa se deconecteaz`. LED-ul de avarie(lumin` ro[ie continu`) se aprinde. Dup` un timp de a[teptarede 5 minute, pompa porne[te din nou, în mod automat. Numaidup` apari]ia aceleia[i avarii de 6 ori în 24 ore, pompa sedeconecteaz` definitiv. SSM deschide, iar interfa]a PLR sauLON transmite mesajul de avarie mai departe. Dup` aceasta,avaria trebuie s` fie resetat` manual.

  Excep]ie: în caz de blocare cod „E10“ [i„E25“, pompa se deconecteaz` imediat, laprima apari]ie.

  8.2 Mesaje de avertizareAvaria (numai avertizare) este indicat`, dar LED-ul de avarie [ireleul SSM nu declan[eaz`. Pompa func]ioneaz` încontinuare, avaria poate avea loc de un num`r nelimitat de ori.Starea de func]ionare defectuoas` semnalizat` nu trebuie s`se prelungeasc` pe un interval de timp mai lung. Cauzatrebuie s` fie eliminat`.

  Excep]ie: dac` avariile „E04“ [i „E05" suntprezente pentru mai mult de 5 minute, ele sunttransmise mai departe ca mesaje de avarie (ase vedea desf`[urarea).

  ATENÞIUNE!

  ATENÞIUNE!

 • ROMÂNĂ

  22

  8.1 Mesaje de avarie: LED-ul de avarie continuu aprinsNr. Clipe[te Avaria Cauza Remediereacod simbolul

  E04 Borna re]ea Subtensiune re]ea Re]eaua este supraînc`rcat` Verific` instala]ia electric`

  E05 Borna re]ea Supratensiune re]ea Verific` instala]ia electric`

  E10 Motor Blocare pomp` De ex. prin sedimente Rutina de deblocare porne[te automat. Dac` blocajul nu a fosteliminat dup` 10 s, pompa sedeconecteaz`.

  Se anun]` service-ul

  E20 Motor Supratemperatur` Motorul supraînc`rcat Se las` motorul s` se r`ceasc`, înf`[urare

  Temperatura apei prea ridicat`

  E21 Motor Suprasarcin` motor Sedimente în pomp` Se anun]` service-ul

  E23 Motor Scurtcircuit sau Motor defect Se anun]` service-ulpunere la p`mânt

  E25 Motor Contact defectuos Modulul nu este introdus corect Modulul se reintroduce în priz`în priza sa

  E30 Modul Supratemperatur` modul Accesul aerului la radiatorul Se realizeaz` accesul liber al aeruluimodulului este îngr`dit

  E31 Module Supratemperatur` Temperatura ambiant` prea ridicat` Se îmbun`t`]e[te ventila]ia înc`periipartea de putere

  E36 Module Modul defect Componente electronice defecte

  8.2 Mesaje de avertizare: LED-ul de avarie stins

  Nr. Clipe[te Avaria Cauza Remediereacod simbolul

  E03 Temp. apei Reglajul înc`lzirii este setat gre[it Se regleaz` la temperaturi mai joase>110°C

  E04 Subtensiune re]ea Re]eaua este supraînc`rcat` Se verific` instala]ia electric`

  E05 Supratensiune re]ea Se verific` instala]ia electric`

  E07 Func]ionare ca generator Ac]ionare de la pompa din amonte Se egalizeaz` reglajele de debit ale pompelor

  E11 Func]ionarea pompei Aer în pomp` Dezaerisire pomp`în gol

  E38 Motor Sesizorul de temperatur` Motorul defect (regim redus) Se anun]` service-ula fluidului defect

  E50 Defect de comunicare Interfa]a sau cablul defect, modulele Dup` 5 min., are loc comutarea de pe PLR/LON IF nu sunt introduse corect în prize

  E51 Combina]ie nepermis` Pompe diferite

  E52 Defect de comunicare Modulele IF Stratos nu suntmaster-slave. Pompa introduse corect în prize, cablu defectse abate de lacaracteristic` (func]ie de valoarea impus`setat` – la fig. 11)

  MA Nu s-a f`cut programa- Se stabile[te pompa master [i rea master-slave pompa slave

  Tabelul IAvaria Cauza Remedierea

  Pompa nu func]ioneaz` dup` Siguran]a electric` defect` Se verific` siguran]ele

  conectarea aliment`rii electrice Pompa nu are tensiune Se elimin` întreruperea tensiunii

  Pompa produce zgomote Cavita]ie datorit` presiunii Se m`re[te presiunea în amonte, în limitele admisibile

  Se verific` setarea în`l]imii derefulare, eventual se seteaz` lao valoare mai mic`

  se verific` set`rile

  Se reduce temperatura apei

  Se anun]` service / se înlocuie[temodulul

  modul PLR pe modul local de reglaj

  Dup` 5 min., are loc comutarea peregimul de pomp` singur`.

  Se reintroduc modulele în prize.

  Se controleaz` cablurile

 • ROMÂNĂ

  23

  Dac` avaria nu poate fi remediat`, v` rug`m s` v` adresa]ifirmei Dvs. de specialitate pentru instala]ii sanitare [i deînc`lzire sau service-ului Wilo

  9 Module IF pentru pompele Wilo-Stratos / Stratos-D/Stratos-Z

  9.1 Func]iile modulelor IF Stratos în regimul de pomp`singur`

  Stratos IF module

  Func]ia

  Interfa]` serial` digital` LON pentru racordarea la re]ele LONWORKS. xTransceiver FTT 10 A

  Interfa]` serial` digital` PLR pentru racor-darea la sistemul de automatizare a cl`dirii xBMS prin convertor de interfa]` Wilo sau mo-dule de cuplare puse la dispozi]ie de client

  Interfa]` DP pentru managementul unei pompe cu 2 rotoare sau a 2 pompe x x x x xcu un rotor

  Intrare de comand` „0...10 V” pentru reglarea de la distan]` a tura]iei sau a x x xvalorii impuse

  Intrare pentru un contact NI f`r` poten]ial xcu func]ia „Ext.Off“

  Intrare pentru un contact NI f`r` poten]ial xcu func]ia „Ext.Min“

  Semnalizarea func]ion`rii SBM sub form` xde contact ND f`r` poten]ial

  LON

  PLR

  Ext

  . Off

  Ext

  . Min

  SB

  M

  9.1.1 Specifica]ia electric` a interfe]elor digitale [i a intr`rilor [i ie[irilor

  • Interfa]a serial` digital` LON pentru conectarea la re]eleLONWORKS:Transceiver: FTT 10 AID neuron: autocolant dublu cu cod de bare [i repre -

  zentarea alfabetic` a ID-ului neuronuluiProtocol: LONTalk

  • Interfa]a serial` digital` PLR pentru conectarea la conver -torul de interfa]` sau la module de cuplare specifice: Conexiune specific` Wilo punct-la-punct cu protocol Wilo.Bornele sunt f`r` poten]ial, protejate \mpotriva tensiunilorexterne.Rezisten]a la tensiune: 250 V c.a.

  • Intrare pentru contactul NI f`r` poten]ial cu func]ia Ext. Min.Contactul închis: pompa func]ioneaz` în regimul de reglajContactul deschis: pompa func]ioneaz` la tura]ia fix` minim`Înc`rcarea contactelor NI f`r` poten]ial: 24 V c.c., 10 mARezisten]a la tensiune: 250 V c.a.

  • Ie[ire contact ND f`r` poten]ial cu func]ia semnalizarefunc]ionare SBM:Contactul închis: pompa func]ioneaz` în regimul stabilit înprealabilContactul deschis: pompa este oprit`

  Înc`rcarea maxim` admisibil` a contactelor ND f`r`poten]ial: 24 V c.a., 1 A

  • Intrare de comand` 0...10 V:Rezisten]a de intrare: > 100 kohmiRezisten]a la tensiune: 24 V =Precizie: ± 5%

  Pot fi setate urm`toarele func]ii:Setarea de la distan]` al valorii impuse: reglajul presiuniidiferen]iale la pomp` este activ. Valoarea impus` pentrupresiunea diferen]ial` este dat` prin tensiunea analog` 0 ... 10 V(fig. 12).

  Reprezentarea pe afi[aj:

  Setarea de la distan]` a tura]iei: reglajul presiunii diferen]iale lapomp` este dezactivat. Pompa func]ioneaz` ca organ deexecu]ie, cu o tura]ie constant` care este impus` printensiunea 0 . . . 10 V (fig. 12).

  Reprezentarea pe afi[aj:

  Func]ia dorit` trebuie s` fie activat` la pomp`; a se vedea înacest sens [i cap. 4.3.• Interfa]a DP pentru un management al pompelor cu 2

  rotoare, având func]iile:• regim baz` - vârf (pornirea [i oprirea optimizat` dup`

  randament a pompei de vârf)• Comutarea automat` în caz de avarie• regim activ` – rezerv`• alternarea pompelor de baz` dup` 24 h timp de

  func]ionare cumulat• bornele sunt f`r` poten]ial +/–

  9.1.2 Alocarea bornelor modulelor IF Stratos [i specifica]ia cablurilor (fig. 14)

  • Interfa]` serial` digital` PLR pentru conectarea la conver -toare de interfa]` sau la module de cuplare specifice firmelor:

  Sec]iunea bornelor: max. . 2.5 mm”Cablu de magistral`: min. 2 x 0.34 mm”, torsadat (10 t/m),

  ecranat (de ex. J-Y(st)Y 2x2x0.8 mm”)

  Lungimea maxim` - 750 m în topologia Bus, cu cabluria cablului: de ramificare de max. 3 m

  - 500 în topologia liber`, cu max.320 m între dou` noduri care comunic` între ele.Lungimile indicate depind de tipul de cablu utilizat.

  • Intrare pentru contactul NI f`r` poten]ial cu func]ia Ext. Off:Lungimea max. a cablului: 100 m, cablu bifilar, ecranatSec]iunea bornelor: max. 1,5 mm”

 • 24

  • Intrare pentru contactul NI f`r` poten]ial cu func]ia Ext. Min:Lungimea max. a cablului: 100 m, cablu bifilar, ecranatSec]iunea bornelor: max. 1,5 mm”

  • Ie[ire pentru contactul ND f`r` poten]ial cu func]ia SBM:Lungimea max. a cablului: 100 m, cablu bifilar, neecranatSec]iunea bornelor: max. 1,5 mm”

  • Intrare de comand` 0...10V:Lungimea max. a cablului: 2,5 m, cablu bifilar, ecranatSec]iunea bornelor: max. 1,5 mm”

  • Interfa]a DPLungimea max. a cablului: 2,5 m, cablu bifilar, neecranatSec]iunea bornelor: max. 1,5 mm” la modulele IF Stratos

  Ext.Min., Ext.Off, SBMmax. 2,5 mm” la modulele IF StratosPLR, LON

  9.2 Posibilit`]ile de combinare a modulelor IF pentru func -]ionarea pompelor cu 2 rotoarePompele cu 2 rotoare sau 2 pompe identice cu un rotor pot fiprev`zute, ulterior, cu un management al pompelor cu 2rotoare.• Modulele IF Stratos: pentru comunicarea între pompe sunt

  necesare dou` module IF care se conecteaz` între ele prininterfa]a DP. Modulele IF, pe lâng` managementul pompeicu 2 rotoare, realizeaz` [i alte interfe]e pentru pompa cu 2rotoare, a se vedea în acest sens [i cap. 9.1.1.

  • Condi]ii prealabile: existen]a unei pompe cu 2 rotoare sau adou` pompe cu un rotor. La punerea în func]iune, sedefine[te o pomp` master [i o pomp` slave, a se vedea [icap. 4.3.

  O pomp` cu un rotor care nu exist` ca pomp`cu 2 rotoare nu poate fi configurat` ca pomp`cu 2 rotoare.

  ATENÞIUNE!

  Modultype

  Func]ia1)

  Interfa]a serial` digital` PLR pentru conectarea la automatizarea cl`dirii BMS prin convertorul de 1xMA

  interfa]` sau prin module de cuplare specifice 1xSL

  Interfa]a serial` digital` LON pentru conectareala re]ele LONWORKS, Transceiver FTT 10 A 1xSL 1xMA

  Intrare pentru contactul NI f`r` poten]ial cufunc]ia "Ext. Off"2) Intrare de comand` "0...10 V" 1xSL 1xMApentru setarea de la distan]` a tura]iei sau a valorii impuse3)

  Intrare pentru contactul NI f`r` poten]ial cufunc]ia "Ext. Min"4) Intrare de comand` "0...10 V" 1xSL 1xMApentru setarea de la distan]` a tura]iei sau a valorii impuse3)

  Semnalizare func]ionare SBM sub form` de contact NDf`r` poten]ial5) Intrare de comand` "0...10 V" 1xMA

  pentru setarea la distan]` a tura]iei sau a valorii impuse3) 1xSL

  IF m

  od

  ule

  PLR

  IF m

  od

  ule

  LON

  Str

  ato

  s IF

  mo

  dul

  e E

  xt. O

  ff

  Str

  ato

  s IF

  mo

  dul

  e E

  xt. M

  in

  Str

  ato

  s IF

  mo

  dul

  e S

  BM

  MA=MasterSL=Slave

  9.2.1 Func]iile interfe]elor digitale [i a intr`rilor / ie[irilor în regimul pompelor cu 2 rotoare

  1)Func]iile interfe]elor digitale, respectiv ale intr`rilor decomand`, ac]ioneaz` asupra pompei cu 2 rotoare ca sta]ie, ase vedea cap. 9.1. Conectarea se face exclusiv la pompa MA.

  2)Ambele rotoare sunt oprite.3) Intrarea de comand` 0...10 V are diferite func]ii suplimentare

  (fig. 12), conform tabelului de mai jos.4)Pompa de baz` func]ioneaz` la tura]ia minim`, cealalt`

  este oprit`.5)Contactul SBM închide, dac` pompa corespunz`toare

  func]ioneaz` (semnaliz`ri individuale de func]ionare separatepentru MA [i SL).

 • ROMÂNĂ

  25

  Regimul de func]ionare ca pomp` cu 2 rotoare

  Setarea de la distan]` a tura]iei (DDC)0...1 V: Oprit1...3 V: Tura]ia minim`3...10 V: nmin...nmax

  Regim activ` – rezerv`

  • Pompa de baz` urm`re[tesemnalul de tensiune

  • Alternarea pompelor de baz`dup` 24 h de func]ionare

  • Ambele pompe urm`resc sem -nalul de tensiune cu aceea[itura]ie

  Setarea de la distan]` a valorii impuse0...1 V: Oprit1...3 V: Hmin3...10 V: Hmin...Hmax

  • Pompa de baz` men]inepresiunea diferen]ial`

  • Alternarea pompelor de baz`dup` 24 h de func]ionare

  • Pornirea [i oprirea optimizat`dup` randament a pompei devârf

  • Alternarea pompelor dup`24 h de func]ionare

  Regim baz` - vârf

  9.2.2 Alocarea bornelor IF Stratos în regimul de func]ionare ca pomp` cu 2 rotoare

  a se vedea fig. 15

  9.3 Montarea modulului IF StratosÎnainte de efectuarea unor lucr`ri la pomp`, seîntrerupe tensiunea de alimentare. Dup` aceasta,lucr`rile la modul pot fi începute numai dup`trecerea unei perioade de 5 minute, deoarece maiexist` tensiuni periculoase la atingerea de c`trepersonal (condensatoare).

  • Se scoate capacul cutiei de borne: a se vedea fig. 4• Se scoate capacul din cauciuc de pe contactele pl`cii: a se

  vedea fig. 13 poz. 1• Se introduce modulul IF Stratos în golul din spa]iul bornelor:

  a se vedea fig. 13 poz. 2• Se împinge lateral modulul IF Stratos cu priza pe contactele

  pl`cii: a se vedea fig. 13 poz. 3• Se instaleaz` cablul de comunicare. A se vedea [i pct.

  9.1.1/9.1.2.

  Pentru ca normele de compatibilitate electro -magnetic` (EMV) indicate în cap. 1.2.2 s` fierespectate, pentru racordarea inter fe]elordigitale LON, PLR [i a intr`rilor de comand`Ext. Off, Ext. Min. [i 0 ... 10 V, se vor utilizacabluri ecranate. Aceast` m`sur` nu excludeapari]ia perturba]iilor electromag netice,deoarece compatibilitatea electro magnetic`depinde în mare m`sur` de condi]iile leg`turilorelectrice (cablul de alimentare, impedan]are]elei, cablurile de comand` [i semnalizare,cablurile de magistral` etc.).

  • Pentru a aplica în mod corect ecranarea acestor cabluri lapomp`, se vor folosi presetupele metalice de cablu furnizateodat` cu modulele IF:• modulul IF LON: presetupele PG 9 [i PG 7• modulele IF PLR, Ext. Off, Ext. Min., SBM: presetupa PG 9• cota de strângere PG 7: diametrul exterior al cablului

  3,0 ... 6,5 mm• cota de strângere PG 9: diametrul exterior al cablului

  4,0 ... 8,0 mm

  ATENTIUNE!

  Sub rezerva unor modific`ri tehnice!

  • Pentru montarea acestei presetupe [i a cablurilorcorespunz`toare, se va proceda dup` cum urmeaz`:• Se îndep`rteaz` semipresetupa din material plastic, inelul

  de presiune, [aiba din material plastic [i inelul de etan[aredin intrarea de cablu a modulului de reglaj (fig. 13, poz. 4a).

  • Se în[urubeaz` presetupa metalic` de cablu în intrarea decablu a modulului de reglaj (fig. 13, poz. 4b).

  • Se scurteaz` mantaua exterioar` a cablului ecranat cu 10 ...15 mm [i se r`sfrânge ecranul cablului peste mantauaexterioar` (fig. 13, poz. 4c).

  • Se introduce cablul în presetup` pân` când ecranulr`sfrânt al cablului este prins în mod sigur de c`tre arcurilede contact (fig. 13, poz. 4d).

  • Se conecteaz` fiecare conductor al cablului la bornacorespunz`toare a modulului IF.

  • Se strânge piuli]a olandez` a presetupei cu o unealt`corespunz`toare (fig. 13, poz. 4e).

  • Pentru un efect suficient de ecranare, fiecare ecran se varacorda la ambele capete, deci [i în panoul de automatizare.

  • Dac` spa]iul din cutia de borne a pompei este restric]ionat,poate fi recomandat` [i o montare alternativ`:• Se introduce cablul de comunicare (desizolat) prin

  presetup`.• Conductorii cablului de comunicare se racordeaz` la

  modulul IF (modulul IF nu este introdus înc` în soclu).• Conductorii cablului de comunicare se strâng într-o bucl`

  [i se monteaz` modulul IF

  • Capacul cutiei de borne se introduce cu proeminen]ele îng`urile corespunz`toare [i se fixeaz` în [uruburi: a se vedeafig. 4.

  • Modulul IF Stratos LON: un autocolant cu codul Neuron-IDr`mâne pe modulul IF, al doilea autocolant poate fi lipit, deexemplu, în locul pompei corespunz`toare din planulinstala]iei. La legare, codul Neuron-ID poate fi citit din planulde ansamblu cu ajutorul unui cititor de cod de bare saupoate fi tastat manual.

  simona.vladuText BoxCALOR SRLStr. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucurestitel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14www.calorserv.ro - www.calor.ro

  www.calor.rowww.calorserv.ro


Recommended