+ All Categories
Home > Documents > Curs Istorie bisericeasca universala.pdf

Curs Istorie bisericeasca universala.pdf

Date post: 13-Dec-2015
Category:
Upload: butca-m-bogdan
View: 461 times
Download: 46 times
Share this document with a friend
99
1 TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARTĂ SACRĂ Anul I, Sem. I Anul univ. 2014/2015 CURS Istoria Bisericească Universală Pr. Prof. Dr. Daniel Benga ATENȚIE !!! Prezentul suport de curs conține 90% din materialul predat
Transcript

1

       

   

TEOLOGIE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ  ARTĂ  SACRĂ    Anul  I,  Sem.  I  

 Anul  univ.  2014/2015  

 

CURS  Istoria  Bisericească  Universală    

 Pr.  Prof.  Dr.  Daniel  Benga  

 ATENȚIE  !!!  -­‐  Prezentul  suport  de  curs  conține  90%  din  materialul  

predat                              

2

       

TEMATICA    CURSULUI          

1.  Introducere  în  studiul  Istoriei  Bisericeşti  Universale.  Cronologie.  Periodizare.  2.  Istoricitatea  Persoanei  Mântuitorului  Iisus  Hristos:  izvoarele  antice  iudaice  şi  profane.  Întemeierea  Bisericii  și  activitatea  misionară  a  Sfinţilor  Apostoli.  3.  Persecuţiile  împotriva  creştinilor.  Martiriul  și  cultul  martirilor.  4.  Constantin  cel  Mare.  Sinoadele  Ecumenice  I  și  II.  Simbolul  Niceo-­‐Constantinopolitan.  5.  Sinoadele  Ecumenice  III-­‐VI.  Dogma  Hristologică.  6.  Iconoclasmul.  Sinodul  VII  Ecumenic.  Duminica  Ortodoxiei.    7.  Înfiinţarea  Bisericilor  Vechi  Orientale  și  situația  lor  până  azi.  8.  Încreștinarea  popoarelor  Europei.  9.  Schisma  cea  Mare.  Cauze,  desfășurare,  consecințe.  10.  Monahismul  răsăritean  şi  apusean.  11.  Creștinismul  în  Răsărit  și  Apus  între  1054  -­‐  1453.    12.  Cauzele,  desfășurarea  și  urmările  Reformei  protestante.  13.  Conciliul  I  Vatican.  Apariţia  Bisericii  Vechi-­‐Catolice.  Conciliul  II  Vatican.  Biserica  Romano-­‐Catolică  azi.  14.  Bisericile  Ortodoxe  între  1453-­‐2013.  Conferinţele  panortodoxe  (sec.  XX).  Sinodul  panortodox.  Diaspora  ortodoxă.    

                                   

3

 1.  Introducere  în  studiul  Istoriei  Bisericeşti  Universale.  Cronologie.  Periodizare.  

    Termenul   „istorie“   are   două   înţelesuri   majore.   Istoria   desemnează   evenimentele  trecutului,   dar   și   relatarea   acestor   evenimente.   Etimologic   cuvântul   vine   de   la   verbul   grecesc  istoreo   –   a   întreba,   a   cerceta,   a   cunoaşte,   dar   şi   a   relata   despre   cele   cercetate   şi   substantivul  istoria  (în  limba  latină  historia)  –  cercetarea,  cunoaşterea,  relatarea,  povestirea  celor  cunoscute.  În  limbile  moderne  înţelesul  cuvântului  se  referă  mai  mult  la  istorisirea  faptelor  trecutului:  history  şi  story,   istorie  şi   istorisire.  Cuvântul  „istorie“  este  folosit   în  practica  zilnică   într-­‐un   limbaj  mult  mai  larg,  de  la  istoria  sistemului  solar,  a  infernului  sau  a  muzicii,  până  la  istoria  internetului,  a  unui  om,  a  unei  jucării  sau  a  unei  flori.    

Istoria  se  ocupă  cu  cercetarea  faptelor   istorice,   iar  atunci  trebuie  definit   faptul   istoric,  un  lucru  deosebit  de  complex   şi  nesfârşit.  Tucidide  a   fost  preocupat   să   lase  generaţiilor  de  după  el  desfăşurarea   războiul   peloponesiac   dintre   Sparta   şi   Atena   (sec.   V.   î.   Hr.),   perceput   de  contemporani   ca   fiind  de   însemnătate  majoră   (el   însuşi   era   strateg  al  Atenei).   Primele   înscrisuri  care  şi-­‐au  propus  să  relateze  fapte  istorice  au  fost  genealogiile  faraonilor.  Dar  fapte  istorice  pot  fi  considerate  orice  vestigii  lăsate  de  oamenii  din  trecut.  

Din   punct   de   vedere   creştin   pe   lângă   istoria   profană   a   lumii   se   derulează   însă   istoria  mântuirii.   Istoria   mântuirii   este   planul   lui   Dumnezeu   cu   privire   la   această   lume   şi   la   fiecare  persoană  în  parte.  Lumea  şi  istoria  sunt  creaţia  lui  Dumnezeu,  iar  ele  au  ca  scop  reîntoarcerea  la  Dumnezeu.  Primul   istoric  al  Bisericii,   Eusebiu  de  Cezareea,   în  primul   capitol  al   Istoriei  Bisericeşti  consideră   că   „oricine  va  vrea   să   redacteze   istorie  bisericească   trebuie   să   se  ducă   înapoi  până   la  începuturile   Iconomiei   lui   Hristos“   (Mielul   jertfit   înainte   de   facerea   lumii   văzut   de   Sf.   Ioan  Evanghelistul   în   Apocalipsă).   Pentru   realizarea   planului   de   mântuire   Dumnezeu   a   întemeiat  Biserica,  iar  IBU  se  ocupă  cu  prezentarea  istoriei  acestei  instituţii,  care  are  o  preistorie  în  Vechiul  Testament.    

Lui  Petre  Ţuţea  i  s-­‐a  spus  că  Noica  practica  istoria  ca  o  disciplină  deschisă,  la  care  gânditorul  creştin  i-­‐a  răspuns:  „I-­‐am  spus  odată  lui  Noica:  istoria  e  într-­‐adevăr  deschisă  spre  cimitir!  Ai  intrat  în  cimitir  şi  bună  ziua.  Cum  e  istoria  deschisă?“.  Pentru  ca  istoria  să  nu  fie  „deschisă  spre  cimitir“  Dumnezeu   a   întemeiat   biserica.   Astfel,   a   face   IBU   înseamnă   a   prezenta   istoria   mântuirii   de   la  Hristos  până  azi,  de  la  comunitatea  apostolică  a  începuturilor  până  la  bisericile  creştine  de  azi.    

Denumirea  disciplinei  este  IBU  (bisericească  şi  universală  sunt  adjective),  deoarece  prezintă  istoria   privitoare   la   bisericile   creştine   de   pretutindeni,   nerezumându-­‐se   numai   la   Biserica  Ortodoxă.  În  realitate,  istoria  bisericească  prezentată  de  noi  este  una  europocentrică,  mişcându-­‐se  în  pimul  mileniu  în  special  în  spaţiul  mediteranean.  

Conţinutul   IBU  este  dat  de  viaţa  internă  a  bisericii  (răspândirea,  organizarea,  cultul,  viaţa,  hotărârile  doctrinaire,   arta,   arhitectura),   cât   şi  de   raportarea  bisericii   la  exterior   (stat,   societate,  culturi  etc.).  

Scopul   studierii   trecutului   bisericii   este   înţelegerea   prezentului   în   perspectiva   viitorului.  Astfel,  se  poate  înţelege  configuraţia  actuală  a  creştinismului.  Întâlnirea  cu  istoria  bisericii  este  în  acelaşi  timp  o  întâlnire  cu  mine  însumi,  deoarece  îmi  pot  verifica  identitatea  creştină  raportându-­‐mă   la   cei   care   au   trăit   viaţa   în   Hristos   înaintea  mea,   deoarece   Hristos   ieri   şi   azi   şi   în   veci   este  Acelaşi.      

4

 Cronologie.  Marile  perioade  ale  IBU.    Timpul  a  fost  măsurat,  pornind  de  la  mai  multe  evenimente  majore  din  istoria  umanității.  

Există  un  timp  al  istoriei  numit  kronos  și  un  timp  sfânt  și  veșnic  numit  kairos.        Era  olimpiadelor  -­‐  de  la  prima  olimpiadă  -­‐  778  î.  Hr.      Era  romană  -­‐  de  la  întemeierea  Romei  -­‐  753  î.  Hr.  Era  bizantină  de  la  facerea  lumii  -­‐  5509  î.  Hr.    Dionisie  Exiguul  -­‐  a  calculat  pentru  prima  oară  era  creștină,  ca  începând  în  anul  753  de  la  

întemeierea  Romei.  Calendarul   iulian   a   fost   reformat   de   papa   Grigorie   al   XIII-­‐lea   în   1582,   iar   în   Bisericile  

Ortodoxe   s-­‐a   adoptat   calendarul   iulian   în   1923   la  Conferința  Panortodoxă  de   la  Constantinopol.  Patriarhia  de   Ierusalim,  Biserica  Ortodoxă  Rusă,  Biserica  Ortodoxă  Sârbă  și  Muntele  Athos  nu  au  aplicat  îndreptarea  calendarului  până  azi.  Celelalte  biserici  ortotodoxe  serbează  sărbătorile  cu  dată  fixă  pe  stil  nou,  iar  pe  cele  cu  dată  schimbătoare  pe  vechiul  calendar.  Excepție  Biserica  Ortodoxă  a  Finlandei.    

 Marile  Perioade  ale  Istoriei  Bisericești  Universale  

   I.  1  -­‐  324  -­‐  de  la  Hristos  până  la  Constantin  cel  Mare    -­‐  dezvoltarea  primelor  comunități  creștine  în  urma  predicii  apostolice  -­‐  răspândirea  creștinismului  în  spațiul  mediteranean  -­‐  o  vreme  a  persecuțiilor  din  partea  statului  roman  -­‐  martiriul  și  cultul  martirilor      II.  325  -­‐  381  -­‐  perioada  Sinoadelor  Ecumenice    -­‐  precizarea  dogmei  trinitare,  concretizată  în  Simbolul  Niceo-­‐Constantinopolitan  -­‐  precizarea  dogmei  hristologice    -­‐  formularea  teologiei  icoanei  -­‐  întemeierea  Bisericilor  Vechi  Orientale  -­‐  apariția  islamului  și  cucerirea  zonelor  orientale  creștine    III.  787-­‐1054  -­‐  de  la  ultimul  Sinod  Ecumenic  la  Schisma  cea  Mare    -­‐  încreștinarea  popoarelor  slave  și  a  Europei  de  Nord  -­‐  înaintarea  ocupației  islamului  în  Asia  Mică  -­‐  întemeierea  monahismului  athonit    IV.  Răsărit  -­‐  1054-­‐1453  -­‐  de  la  Schisma  cea  Mare  la  căderea  Constantinopolului    

5

-­‐  încercările  de  unire  dintre  Roma  și  Constantinopol    -­‐  spațiul  creștinismului  grec  cade  total  sub  stăpânirea  turcilor  otomani  -­‐  creștinismul  rus  sub  stăpânirea  tătarilor    -­‐  mișcarea  isihastă  și  formularea  teologiei  energiilor  necreate  -­‐  confruntarea  cu  creștinismul  latin  în  cadrul  cruciadelor      IV.  Apus  -­‐  1054  -­‐  1517  -­‐  de  la  Schisma  cea  Mare  la  Reforma  protestantă    -­‐  monahismul  occidental  se  diversifică  și  se  întemeiază  noi  ordine  -­‐  mișcări  de  reformă  interioară  a  bisericii  -­‐  cearta  pentru  investitură  -­‐  apariția  noilor  erezii  și  dezvoltarea  inchiziției    -­‐  activitatea  prereformatorilor      V.  Răsărit  -­‐  1453  -­‐  1821  -­‐  creștinismul  răsăritean  sub  stăpânirea  musulmană    -­‐  creștinii  din  Imperiul  Otoman  organizați  sub  formă  de  millet    -­‐  sunt  redactate  Mărturisirile  de  credință  ortodoxe    -­‐  Patriarhul  de  Constantinopol  devine  etnarh    V.  Apus  -­‐  1517  -­‐  1789  -­‐  de  la  Reformă  la  Revoluția  franceză      -­‐  de  acum  începe  laicizarea  statelor  europene    -­‐  se  diversifică  ramurile  protestante  -­‐  evanghelici,  reformați  și  anglicani  -­‐  încep  misiunile  pe  alte  continente,  mai  ales  după  cucerirea  Americii  -­‐  Biserica  Romano-­‐catolică  realizează  unele  reforme  interne    VI.  Răsărit  -­‐  1821  -­‐  azi      -­‐  constituirea  și  afirmarea  statelor  moderne  din  Europa  de  Est  -­‐  proclamarea  autorcefaliei  sau  a  autonomiei  Bisericilor  naționale  din  Răsărit  -­‐  secularizarea  societăților  din  statele  ortodoxe    -­‐  persecuția  comunistă  împotriva  Bisericilor  Ortodoxe    VI.  Apus  -­‐  1789  -­‐  azi      -­‐  convocarea  Conciliilor  I  (1869-­‐1870)  și  II  Vatican  (1962-­‐1965)  -­‐  aduc  schimbări  importante  în  viața  catolicismului  -­‐    conflictul  cu  modernitatea  în  Apus    -­‐  nașterea  mișcării  ecumenice  -­‐  încercarea  de  refacere  a  unității  pierdute        

6

 2.  Istoricitatea  Persoanei  Mântuitorului  Iisus  Hristos:  izvoarele  antice  iudaice  şi  profane.  Întemeierea  Bisericii  și  activitatea  misionară  a  Sfinţilor  Apostoli.  

   

2.1  -­‐  Istoricitatea  Persoanei  lui  Iisus  Hristos         2.1.1  Izvoare  creştine       Atunci  când  vorbim  despre  persoana  istorică  a  lui  Hristos  trebuie  să  nu  pierdem  din  vedere  faptul  că  vorbim  despre  Fiul  lui  Dumnezeu  Intrupat.  Deoarece  chipul  evanghelic  al  lui  Iisus  Hristos  este   prezentat   amănunţit   de   teologia   biblică,   ne   vom   opri   în   rândurile   ce   urmează   asupra  izvoarelor  istorice  privitoare  la  viaţa  şi  activitatea  Sa.  

În  cazul  Mântuitorului  Iisus  Hristos  izvoarele  istorice  nu  sunt  sărace,  în  ciuda  a  ceea  ce  se  crede   adesea.   Evangheliile   canonice   (poartă   amprenta   comunităţilor   creştine   timpurii   care   au  depus  mărturie  despre  moartea  şi  învierea  Sa),  unele  texte  apocrife  posterioare  acestora  şi  unele  izvoare   necreştine   ne   furnizează   o   documentaţie   complexă   asupra   Intemeietorului   bisericii  creştine1.      

Evangheliile  canonice  au  fost  redactate  între  anii  50-­‐100,  conţinând  majoritatea  tradiţiilor  orale   care   circulau   în   creştinismul   timpuriu.   Cel  mai   vechi   papirus  păstrat   cu  un   text   evanghelic  este  P  52  (cuprinde  versete  din  capitolul  18  al  Evangheliei  după  Ioan),  fiind  datat  spre  125  d.Hr.  La  ora  actuală  numărul  manuscriselor   greceşti   ale  NT  depăşesc  3000   (98  papirusuri   sec.   II-­‐VIII;   301  manuscrise  cu  litere  unciale  sec.  IV-­‐X  şi  2800  manuscrise  cu  litere  minuscule  sec.  IX-­‐XVIII).  Pe  lângă  Evanghelii  amintim  celelalte  texte  ale  NT  şi  scrierile  părinţilor  apostolici.  

Pe  noi  ne  interesează  să  urmărim  procesul  întâmplat  de  la  Iisus  la  cele  patru  Evanghelii,  de  la  tradiţia  orală  la  cea  scrisă.  Tradiţia  orală,  ca  expresie  vie  a  memoriei  collective,  este  dominantă  în  Antichitatea   creştină   şi   în  Galileea  epocii   lui   Iisus.  Comunităţile  primare   rememorau   în   cadrul  întâlnirilor   cuvintele,   faptele   şi   învăţătura   lui   Hristos.   Transmiterea   s-­‐a   făcut   sub   impactul  evenimentului   fundamental   al   istoriei   creştine:   Invierea   din   morţi   a   lui   Hristos.   Informaţiile  provenite  din  tradiţia  orală  au  luat  o  formă  scrisă  în  următorii  ani.       După  ce   între  anii  30  şi  60  domină   tradiţia  orală,   spre  anul  50   încep  colecţiile  de  cuvinte  scrise  ale  lui  Iisus  (culegerea  cea  mai  importantă  ar  fi  după  cercetătorii  apuseni  colecţia  Q  –  de  la  Quelle  =   izvor   în   limba  germană  –  existenţa  acestei  colecţii   fiind  numai  o   ipoteză  deductibilă  din  cercetările  de  până  acum)2,  urmând  apoi  redactarea  Evangheliilor  cândva  între  anii  50  şi  100  d.  Hr.     Evangheliile   canonice   sunt   biografii,   a   căror   intenţie   este   naşterea   credinţei   în  Hristos   la  cititorii   lor.   Evangheliile   necanonice   sau   apocrife   (Protoevanghelia   lui   Iacob,   Evanghelia   lui  Nicodim,  Evanghelia  lui  Iuda  etc.),  redactate  în  secolele  II-­‐III  d.  Hr.,  nu  narează  viaţa,  activitatea  şi  învăţăturile   lui  Hristos,  ci  se  referă  doar   la  unele  aspecte  ale   itinerariului  sau  ale   învăţăturii  Sale.  

1  The  lost  Tomb  of  Jesus  –  documentar  al  National  Geographic  (2007)  care  are  pretenţia  de  a  prezenta  un  mormant  ce  conţine  rămăşiţele  pământeşti  ale  lui  Iisus  Hristos  este  considerat  un  fals  de  cei  mai  importanţi  savanţi  ai  lumii.  Filmul  constituie  o  încercare  de  a  distruge  esenţa  creştinismului,  adică  Invierea  din  morţi  a  lui  Hristos.  2  Chiar  dacă  ar  fi  existat  Q  nu  este  o  biografie  a  lui  Iisus  la  fel  ca  Evangheliile,  deoarece  nu  prezintă  viaţa  şi  faptele  sale,  ci  numai  învăţături  de-­‐ale  lui  Hristos.  

7

Ele  nu  pot  fi  citite  şi   înţelese  în  afara  Evangheliilor  canonice.  Astfel  aceste  texte  nu  contribuie  cu  nimic  la  cunoaşterea  persoanei  istorice  a  lui  Hristos,  dar  sunt  o  dovadă  în  plus  că  aceasta  a  existat.         2.1.2  Izvoare  iudaice       Istoricul  iudeu  Iosif  Flaviu,  născut  într-­‐o  familie  de  preoţi  la  Ierusalim  în  anul  37  d.Hr.,  a  fost  un  lider  al  răscoalei  împotriva  romanilor,  a  căzut  prizonier  şi  i-­‐a  promis  generalului  Vespasian  că  va  ajunge   împărat,   lucru  care  s-­‐a   întâmplat.  Astfel,  noua  familie   imperială  a   flavienilor   l-­‐au  protejat  (Vespasian,  Tit  şi  Domiţian  69-­‐96),  el  activând  la  Roma  şi  luându-­‐şi  numele  de  Flavius.       De  la  el  s-­‐au  păstrat  3  relatări   importante  pentru  creştinism:  una  vorbeşte  pe  larg  despre  Ioan  Botezătorul  (AI  18,5,2);  a  doua  se  referă  la  moartea  violentă  a  lui  Iacob,  fratele  Domnului  (AI  20,9,1)  şi  al  treilea  cunoscut  ca  „Testimonium  Flavianum“  vorbeşte  direct  de  Iisus  (AI  18,3,3).       În  cartea  Sanhedrin  din  Talmudul  Babilonian  (redactat  la  sf.  sec.  V  d.Hr.)  sunt  redate  două  tradiţii  iudaice  datând  din  secolul  II,  care  fac  referire  la  Iisus.    

 2.1.3  Izvoare  romane    

    Istoricul   roman   Cornelius   Tacitus   (56-­‐120   d.Hr.)   a   scris   în   anii   116-­‐117   Annales,   operă  dedicată   istoriei  Romei  de   la  Augustus   la  Nero.  Vorbind  despre   incendierea  Romei   în  anul  64  de  către   Nero,   îi   numeşte   pe   creştini   răufăcători,   explicând   de   unde   le   vine   numele:   „Hristos,  căpetenia   de   la   care   îşi   luaseră   numele,   pe   vremea   împăratului   Tiberiu   fusese   osândit   de   către  procuratorul  Pontius  Pilat“  (Annales  15,  44).     Suetoniu   (70-­‐130),   biograful   celor   12   cezari   ce   s-­‐au   succedat   de   la   Iulius   Caesar   la  Domitian,  relatează  în  Viaţa  lui  Claudius  25  că  împăratul  i-­‐a  alungat  pe  evrei  din  Roma  „din  cauza  neîntreruptelor  răzmeriţe  la  care  erau  aţâţaţi  de  Hristos“.     Pliniu   cel   Tânăr   –   legat   al   împăratului   Traian   în   Pont   şi   Bitinia   –   aminteşte   în   celebra  scrisoare  trimisă   împăratului   între  111  şi  113,   în  care  descrie  viaţa  creştinilor  din  acele  provincii,  numele  lui  Hristos  de  mai  multe  ori.       Aceste   trei   relatări  ale  autorilor   latini   sunt  dovezi   indubitabile  ale  existenţei   istorice  a   lui  Iisus  Hristos.  Pe  lângă  acestea  există  şi  izvoare  elenistice  care  vorbesc  despre  Iisus  –  filozoful  stoic  Mara  bar  Sarapion  (sec.   I)  şi  Lucian  de  Samosata  (sec.   II)   îl  amintesc  ca   înţelept  şi  sofist.  Coranul  însuşi,  redactat   în  secolul  al  VII-­‐lea,   îl  aminteşte  ca  fiu  al  Mariei,  căruia  Alah  i-­‐a  dat  puterea  de  a  face  minuni,  fiind  un  profet  sfânt  (surele  2,  253  şi  21,  91).        

                 

8

 2.2  Întemeierea  Bisericii.  Sfinții  Apostoli  și  activitatea  misionară  a  acestora    2.2.1  Întemeierea  Bisericii  

 La  Înălțarea  Mântuitorului  exista  la  Ierusalim  un  grup  de  120  de  frați  care  stăteau  alături  de  

cei   doisprezece   apostoli   (Matia   a   completat   numărul   lor   -­‐   Fapte   1,   15-­‐26)   direcți   ai   lui   Hristos,  așteptând   împlinirea   făgăduinței   lui   Hristos   de   a   le   trimite   un   alt   Mângâietor   (Fapte   1,   4-­‐5).    Învierea   lui   Hristos   şi   Cincizecimea   petrecute   la   Ierusalim   stau   la   începutul   Bisericii   creștine.  Apostolii  erau  adunați  în  casa  lui  Ioan  Marcu,  după  cum  știm  din  Tradiție,  când  pe  la  ceasul  3  din  zi  un  vuiet  puternic  a  umplut  casa,  s-­‐au  arătat  limbi  ca  de  foc  pe  fiecare  dintre  ei  și  s-­‐au  umplut  toți  de  Duhul   Sfânt,   începând   să   vorbească   în   alte   limbi   (Fapte  2,   1-­‐4).   Petru   ține  o  predică,   în   care  arată  că  toate  profețiile  Vechiului  Testament  s-­‐au  împlinit  în  Hristos,  care  a  înviat  din  morți,  iar  în  urma  ei  3000  de  suflete  s-­‐au  botezat.  Auzind  cuvântul  lui  Petru  aceștia  „au  fost  pătrunși  la  inimă“  (Fapte  2,  37)  și  au  întrebat  de  să  facă?  Petru  le-­‐a  răspuns:  „Pocăiți-­‐vă  și  să  se  boteze  fiecare  dintre  voi   în  numele   lui   Iisus  Hristos,   spre   iertarea  păcatelor   voastre   și   veți   primi  darul  Duhului   Sfânt“  (Fapte  2,  38).  Așa  se  intră  în  Biserică  de  atunci  și  până  azi.      

Această   umplere   a   oamenilor   de   Duhul   Sfânt   este   evenimentul   fundamental   al   nașterii  Bisericii.   Prima   comunitate   creștină   se   naşte   din   Duhul   Sfânt   în   ziua   Cincizecimii   şi   îşi   duce  existenţa   în   umbra   Duhului.   Sfântul   Luca   relatează   că   "Biserica,   în   toată   Iudeea   şi   Galileea   şi  Samaria,  avea  pace,  zidindu-­‐se  şi  umblând  în  frica  de  Domnul,  şi  sporea  prin  mângâierea  Duhului  Sfânt"   (F.Ap.   9,   31).   Această  mângâiere   a  Duhului   care   se   revarsă   neîncetat   zidind   împreună   cu  apostolii   şi   ucenicii   Biserica   lui   Hristos   este   experienţa   trăită   de   primele   comunităţi   creştine.  Diferenţa  esenţială  dintre  comunitatea  creştină  şi  orice  alt   tip  de  comunitate  a   fost  şi   trebuie  să  rămână  "calitatea  inspirată  a  propriei  sale  vieţi"3.  Prin  aceasta  Biserica  diferă  de  orice  asociație  sau  confrerie  umană,  deoarece  își  trage  viața  din  Iubirea  nemărginită  a  Sfintei  Treimi  revelată  în  Sfânta  Scriptură  și  Sfânta  Tradiție.  Un  mare  teolog  apusean  spunea  că  „Biserica  este  cel  mai  frumos  gând  de  iubire  al  lui  Dumnezeu“  pentru  această  lume.    

Comunitatea   descrisă   are   un   ethos   propriu,   născut   din   ethosul   iudaic   radicalizat   şi  transformat   calitativ   uneori   până   la   limita   puterilor   umane   de   către   Mântuitorul   Hristos   în  cunoscuta  Predică  de  pe  Munte  prin  celebrele  formulări:  "Aţi  auzit  că  s-­‐a  zis  celor  de  demult...  Eu  însă  vă  spun  vouă..."  (Mt.  5,  21-­‐22,  27-­‐28,  31-­‐34,  38-­‐39,  43-­‐44).  

Creştinismul   s-­‐a   prezentat   încă   la   începuturile   sale   drept   o   cale,   "calea   mântuirii"   sau  citându-­‐l   pe   un   duhovnic   român   din   secolul   al   XX-­‐lea,   drept   Cărarea   Împărăţiei.   Cei   care   s-­‐au  convertit  la  Hristos  dintre  iudei  au  pornit  de  fapt  pe  o  cale  nouă  de  viaţă,  urmându-­‐l  pe  Hristos.  FA  relatează  ca  Saul  a  plecat  la  Damasc  să-­‐i  aducă  legaţi  la  Ierusalim  pe  cei  care  mergeau  pe  calea  lui  Hristos  (FA  9,  2).  Priscila  şi  Aquila  i-­‐au  arătat  lui  Apollo  "cu  de-­‐amănuntul  calea  lui  Dumnezeu"  (FA  18,   26).   Iudeii   din   Efes,   care   nu   au   crezut   mărturiei   lui   Pavel,   nu   credeau   în   Hristos,   iar   astfel  bârfeau  calea  Domnului  (FA  19,  9).  Calea  creştină  a  începuturilor  are  "rezonanţe  ecleziale,  fiindcă,  îmbrăţişând  "Calea"  se  adoptă  modul  de  viaţă,  radical  înnoit,  al  comunităţii,  are  loc  inserarea  vieţii  

3  James  Vernon  Bartelet,  Church-­‐life  and  Church-­‐order  during  the  first  four  centuries,  Oxford,  1943,  p.  10,  nota  1.  

9

personale   în  Legământul  pe  care  Dumnezeu   l-­‐a   încheiat  cu  această  comunitate,  ce   fiinţează  prin  comuniunea  în  Duhul  Sfânt"4.    

Biserica   s-­‐a   întemeiat   pe   credinţa   în   învierea   lui   Iisus   Hristos,   pe   care   Domnul   Însuşi   o  mijloceşte  ucenicilor  Săi  prin   repetate  arătări,   care  au  culminat   cu   şederea   la  masă   şi  mâncarea  împreună  cu  ei,  urmate  apoi  de   Înălţarea   la  ceruri.  Apostolii   şovăitori  sunt   întăriţi   în  credinţă  de  Mântuitorul  Hristos,  iar  mai  apoi  de  Duhul  Sfânt  pogorât  asupra  lor.  Apostolii  au  devenit  martori  ai  învierii   Domnului.   Mărturia   primă   nu   se   naşte   din   credinţă,   ci   din   evidenţă,   din   manifestarea  directă  a  lui  Hristos  în  faţa  ucenicilor  Săi,  care  vor  propovădui  apoi  ceea  ce  au  văzut  cu  ochii  lor  şi  au  pipăit  cu  mâinile  lor  despre  Cuvântul  vieţii.  

Credinţa   este   însă   un   dar   al   lui   Dumnezeu   şi   se   naşte   în   urma   auzirii   cuvântului   lui  Dumnezeu  din  mărturia  oamenilor  şi  mângâierea  Sfântului  Duh.  Faptele  Apostolilor  ne  prezintă  o  lume  în  care  Dumnezeu  lucrează  prin  îngeri,  oameni  şi  minuni  ale  acestora  la  aducerea  oamenilor  la  credinţă.  Dumnezeu  îi  cheamă  pe  oameni  prin  propovăduirea  kerygmatică  apostolică,  iar  aceştie  răspund   liber   chemării   divine.   Sfântul   Luca   i-­‐a   denumit   pe   primii   creştini   cu   expresiile   "cei   care  cred"  sau  "cei  care  au  crezut"  (FA  2,  44;  4,  32)5.  

Faptele  Apostolilor  (2,  42)  ne  relaează  că  primii  creștini  stăruiau  „în  învățătura  apostolilor  și  în   comuniune   (koinonia),   în   frângerea   pâinii   și   în   rugăciuni“.   Acestea   sunt   de   atunci   încoace  elementele  fundamentale  ale  vieții  creștine.    

Comunitatea  creştină  diferea  de  celelalte  asociaţii  sau  colegii  ale  lumii  antice  nu  numai  prin  faptul  că  era  o  grupare  eterogenă,  ci  şi  datorită  celor  două  "cetăţenii",  pământească  şi  cerească,  obţinută   în  urma  convertirii  prin  botez,  pe  care  membrii   săi   le  deţinea,  asigurându-­‐le  drepturi   şi  datorii.   Participarea   la   rugăciunea   comună   și   la   Liturghia   euharistică   reînnoia   apoi   neîncetat  unitatea  creştinului   cu  Hristos   şi   cu   ceilalţi   fraţi6,  devenind   sursă  de  putere  pentru   "Liturghia  de  după  Liturghie",  adică  slujirea  adusă  lumii  şi  oamenilor  de  către  creştin.  Creștinismul  nu  s-­‐a  afirmat  apoi  ca  o  forță  persuasivă  prin  vorbe,  ci  ca  o  măreție  a  iubirii.    

Mărturia  comunității  apostolice  despre  Iisus  Hristos  cel  Înviat  are  valoarea  unei  paradigme  valabile   în   orice   biserică   creştină   până   la   sfârşitul   veacurilor,   mijlocindu-­‐ne   elementele  fundamentale  ale  ethosului  creştin  al  începuturilor.    

 2.2.2  Sfinții  Apostoli  și  activitatea  misionară  a  acestora    

Cercetătorii   au   distins   trei   cercuri   de   ucenici   ai   lui   Hristos:   grupuri   de   oameni   din   popor  cuceriţi  de  mesajul  şi  Persoana  Sa  (mulţimile  care  îl  urmează  –  de  ex.  la  înmulţirea  pâinilor  Ioan  6),  ucenicii  sau  discipolii  sedentari  şi  itineranţi  (Lazăr  şi  surorile  sale,  Marta  şi  Maria  din  Betania  -­‐  Luca  10,  diferite  case  în  care  intră  şi  mănâncă)  şi  cei  12  apostoli.  

4  Aurelian  C.  Marinescu,  Semnificaţia  convertirii   la  creştinism   în  teologia  secolelor   I-­‐III,   (Teză  de  doctorat),  Bucureşti,  1999,  p.  117-­‐118,  nota  291.    5  Cf.  Constantin  Preda,  Credinţa  şi  viaţa  bisericii  primare.  O  analiză  a  Faptelor  Apostolilor,  Editura  IBMBOR,  Bucureşti,  2002,  p.  60  ş.u.  6  Euhariastia  este  întâi  o  taină  a  adunării.  Adunarea  în  Biserică  este  prima  lucrare  liturgică,  baza  întregii  Liturghii.  Merg  la  Biserică  pentru  a  alcătui  Biserica  împreună  cu  celelalte  mădulare,  pentru  a  fi  ceea  ce  am  devenit  prin  Botez,  adică  mădular  în  sensul  deplin  şi  absolut  al  trupului  lui  Hristos.  Cf.  Alexander  Schmemann,  Euharistia  Taina  Impărăţiei,  Trad.  Boris  Răduleanu,  Editura  Anastasia,  Bucureşti,  1993,  p.  28-­‐29.  

10

Apostol  înseamnă  trimis  și  prin  acest  concept  sunt  desemnați  toți  cei  care  au  fost  aleși  de  Hristos  și  trimiși  ăn  misiune  cu  împuterniciri  și  daruri  deosebite.      Cei  doisprezece  apostoli    

Izvoarele   evanghelice   prezintă   patru   liste   cu   numele   celor   12   ucenici   (Marcu   3,   16-­‐19;  Matei   10,   2-­‐4,   Luca   6,   14-­‐16   şi   Fapte   1,   13),   iar   Evanghelia   după   Ioan   cuprinde   9   nume.   Cele  douăsprezece  nume   sunt   grupate   în   trei   serii   de   câte  patru,   având   în   frunte   constant  pe   Simon  Petru,  Filip  şi  Iacob,  fiul  lui  Alfeu.      Prima  serie:  Simon  Petru,  Andrei,  Iacob  şi  Ioan            

Este  vorba  de  două  perechi  de  fraţi,  unde  Petru  şi  Iacob  sunt  fraţii  mai  mari.  Primii  doi  sunt  originari   din   Betsaida,   iar   ceilalţi   doi   din   apropiere   de   Capernaum,   toţi   patru   pescari   galileeni.  Andrei  este  ucenicul  prim  al  lui  Hristos,  numit  protocletos  (primul  chemat).    

Petru  era  căsătorit  şi  a  venit  la  Hristos  chemat  de  fratele  său  Andrei,  care  fusese  ucenic  al  lui  Ioan  Botezătorul.  Primeşte  supranumele  aramaic  de  Chefa,  tradus  în  greceşte  cu  Petros,  adică  piatră.    

Iacob   şi   Ioan,   cunoscuţi   ca   „fiii   lui   Zevedeu“,   numiţi   de   Iisus   Boanerghes,   adică   „fiii  tunetului“,  datorită  caracterului   îndrăzneţ  al  celor  doi.    Ultimii   trei,  Petru,   Iacob  şi   Ioan,  sunt  cei  mai  apropiaţi  ucenici  ai  săi,  pe  care  Iisus  a  dorit  să-­‐i  aibă  aproape  în  cele  mai  speciale  momente  ale  activităţii   sale:   învierea   fiicei   lui   Iair   (Marcu   5,   37),   Schimbarea   la   Faţă   (Marcu   14)   şi   în   timpul  rugăciunii  din  Grădina  Ghetsimani.  Preeminenţa  (Matei  26,  37).     Preeminenţa   acestor   trei   ucenici   în   comunitatea   creştină   timpurie   de   la   Ierusalim   este  evidentă   din   faptul   că   Iacob   este   decapitat   din   porunca   lui   Agrippa   (prăznuit   pe   30   aprilie),   iar  Petru  şi  Ioan  îşi  asumă  un  rol  determinant  la  începuturile  Bisericii  (Cf.  FAp  cap.  3-­‐8).     Din  relatarea  lui  Eusebiu  de  Cezareea  știm  că  Andrei  a  predicat  în  Sciția,  Petru  în  Palestina,  Asia  Mică  și  Italia,  iar  Ioan  în  Asia.    Ioan  a  participat  la  Sinodul  de  la  Ierusalim  din  anul  50,  când  s-­‐a  stabilit  ca  creștinii  să  nu  fie  supuși  circumciziei.  Trăiește  ultima  parte  a  vieții   la  Efes,   iar  mai  apoi   în  exil  pe   insula  Patmos,  unde  are  revelația  Apocalipsei.  Este  prăznuit  pe  8  mai.  

Petru  a  participat  la  Sinodul  de  la  Ierusalim  (50),  a  predicat  în  Ierusalim,  Iudeea,  Asia  Mică,  Babilon,  Roma.  La  Roma  a  murit  răstignit  pe  o  cruce  cu  capul  în  jos.  Sfintele  sale  moaște  se  află  în  Basilica  Sfântul  Petru  din  Roma.      A  doua  serie:  Filip,  Toma,  Natanael  Bartolomeu  şi  Matei    

Filip  este  primul  din  al  doilea  grup.  Era  din  Betsaida,  fost  ucenic  al  lui  Ioan,  care  îl  va  chema  şi  pe  Natanael  la  urmarea  lui  Hristos  (Ioan  1).  Eusebiu  ne  spune  că  ar  fi  murit  la  Ieropole  în  Frigia,  unde  au  trăit  și  două  fiice  de-­‐ale  lui  care  aveau  darul  profeției.    

Toma   se   bucură   de   o   atenţie   deosebită   în   Evanghelia   după   Ioan.   Te’oma   înseamnă   în  aramaică  geamăn,  lucru  tradus  în  greacă  prin  dydimos,  fiind  ucenicul  care  reprezintă  trecerea  de  la  

11

îndoială  la  credinţă.  El  este  cel  care  l-­‐a  pipăit  pe  Domnul  Înviat,  iar  după  Cincizecime  se  spune  că  a  predicat  în  India  și  în  Parția.  Biserica  îl  serbează  pe  6  octombrie.        

Bartolomeu,  care  apare   în   trei  din  cele  patru   liste  cu  cei  doisprezece  a   fost   identificat  cu  Natanael.  Natanael  este  prenumele  patronimului  Bartolomeu,  adică  fiul  lui  Tolomeu,  derivate  din  aramaicul  Tolmai.  După  tradiție  ar  fi  predicat  în  Armenia.    

Matei  este   chemat  de   Iisus   în  apropiere  de  Capernaum  să   îl  urmeze,  acesta   fiind  vameş.  Matei  este  identificat  cu  Levi,  fiul  lui  Alfeu,  deşi  este  foarte  greu  de  explicat  de  ce  Marcu  şi  Luca  nu  îl   identifică   pe  Matei   cu   Levi.   El   scrie   Evanghelia   care   îi   poartă   numele   pentru   compatrioții   săi  iudei,  în  anul  43-­‐44,  în  limba  aramaică.  Este  prăznuit  pe  16  noiembrie.      A  treia  serie:  Iacob  al  lui  Alfeu,  Simon  Zelosul,  Iuda  Tadeu  şi  Iuda  Iscarioteanul    

Iacob   al   lui   Alfeu   este   numit   şi   Iacob   cel   Mic,   pentru   a   putea   fi   distins   de   Iacob   al   lui  Zevedeu.  Pe  mama  sa  o  chema  Maria  (femeie  mironosiţă,  numită  la  Matei  28,  1  „cealaltă  Marie“)  şi   avea   şi   un   frate   Iosif.   A   participat   la   alegerea   lui  Matia,   dar   nu   se   știe   unde   a   predicat.   Este  prăznuit  la  9  octombrie.    

Simon  Zilotul  sau  Canaaneul,  de  la  qan’ana  sau  zelotes,  care  înseamnă  „zelos“,  dar  nu  făcea  parte  din  grupul  zeloţilor,  rezistenţii  cu  arma  împotriva  stăpânirii  romane.    

Iuda  Tadeu  apare   în  două   liste  cu  numele   Iuda  (Luca  6  şi  FAp.  1),   iar   în  celelalte  două  cu  numele  Tadeu  (Marcu  3  şi  Matei  3).  Cercetătorii  au  identificat  cele  două  persoane,  considerând  că  numele  lui  era  Iuda  şi  supranumele  Tadeu  (de  la  grecescul  Teodot  –  dăruit  de  Dumnezeu).    

Ultimul  este  Iuda  Iscarioteanul,  diferit  de  celălalt  Iuda,  trădătorul  lui  Iisus  Hristos.  Explicaţia  ultimă  a  trădării  nu  sunt  banii,  ci  faptul  că  diavolul  a  intrat  în  el  (Luca  22,  3).  

Cei  doisprezece  ucenici   îl  părăsesc  pe  Mântuitorul   în   timpul  patimilor   şi   al   răstignirii,  dar  după  arătările  Celui  Înviat  vor  mărturisi  cu  toată  puterea  ceea  ce  au  văzut  şi  auzit  despre  Cuvântul  Vieţii.   Acest   lucru   reprezintă   una   din   cele  mai   puternice   dovezi   pentru   dumnezeirea   şi   Învierea  Domnului.    

Ucenicii,  aleşi  în  număr  de  12  pentru  a  sintetiza  tendinţele  mesianice  existente  în  poporul  Israel,  devin  o  prelungire  vie  a  Persoanei  lui  Iisus  şi  a  activităţii  Sale  în  prezent  şi  în  viitor.  Şederea  apostolilor   pe   12   tronuri   la   venirea   împărăţiei   Sale   arată   că   rolul   celor   12   nu   va   înceta   până   la  sfârşitul  veacurilor.  Apostolii  (trimişii)  vor  face  tot  ceea  ce  a  făcut  Învăţătorul  lor,  vestesc  Împărăţia  lui  Dumnezeu  cu  putere.  Trimişii  au  acelaşi  rang  ca  Cel  care  i-­‐a  trimis:  „Cine  vă  primeşte  pe  voi  pe  mine  mă  primeşte,  şi  cine  mă  primeşte  pe  mine  primeşte  pe  cel  care  m-­‐a  trimis  pe  mine“  (Mt.  10,  40).    

Sfinții  Apostoli  au  fost  cinstiți  ca  martiri,  după  cum  atestă  tradiția  apostolică.  Cea  mai  veche  mărturie  despre  un  martiriu  al  apostolilor   în   totalitatea   lor  o   întâlnim   la  Policarp  al  Smirnei7,   iar  cinstirea  acestora  s-­‐a  realizat  și  printr-­‐un  cult   la  mormintele   lor  de   la  sfârșitul  secolului  al   II-­‐lea8.  Cinstirea  Sfinților  Apostoli  s-­‐a  generalizat  definitiv   în  secolul  al   III-­‐lea9.  Cele  mai  vechi   imagini  ale   7  Cf.  Sfântul  Policarp  al  Smirnei,  Epistola  către  Filipeni  (9),  în:  Scrierile  Părinților  Apostolici,  traducere  de  pr.  dr.  Dumitru  Fecioru,  București,  1995,  p.  254.    8  Dovezile   se   găsesc   în   Istoria   bisericească   a   lui   Eusebiu   de   Cezareea.   Pentru   amănunte   vezi   Theofried   Baumeister,  „Heiligenverehrung  I”,  p.  105-­‐106.  9  Cf.   Karl   Suso  Frank,   „Vita  Apostolica.  Ansätze   zur   apostolischen   Lebensform   in  der   alten  Kirche”,   în:  Zeitschrift   für  Kirchengeschichte,  Band  82  (1971),  p.  153-­‐159.  

12

Sfinților  Apostoli  Petru,  Pavel,  Ioan  și  Andrei  au  fost  descoperite  în  anul  2012  într-­‐o  catacombă  din  apropierea  Romei  cu  ajutorul  unor  tehnici  noi  de  restaurare  care  folosesc  laserul.  Imagile  pictate  pe  plafonul  unui  mormânt  au  fost  datate  în  a  doua  jumătate  a  secolului  al  IV-­‐lea.  

    Eusebiu  de  Cezareea  menționează  următoarele  teritorii  de  misiune  ale  unora  dintre  Sfinții  Apostoli:  

  «Când   Sfinţii   Apostoli   şi   ucenici   ai   Mântuitorului   nostru   s-­‐au   împrăştiat   peste   întreg  pământul,   lui  Toma,  după  spusele  Tradiţiei,   i-­‐a  căzut   la   sorţi  Ţara  parţilor,   lui  Andrei   Scythia,   lui  Ioan,   Asia,   unde   şi-­‐a   petrecut   viaţa   până   ce   a   murit   la   Efes.   Petru   pare   să   fi   predicat   evreilor  răspândiţi   în   Pont,   Galatia,   Bitinia,   Cappadocia   şi  Asia,   pentru   ca   la   urmă   ajuns   la   Roma   să   fie  răstignit  cu  capul  în  jos,  aşa  cum  singur  dorise  să  pătimească.  Ce  să  mai  spun  de  Pavel,  care,  după  ce  vestise  Evanghelia  lui  Hristos  din  Ierusalim  până-­‐n  părţile  Illyriei,  a  suferit  martiriul  la  Roma  sub  Nero?  Acestea   sunt  arătate   tocmai  de  Origen   în   cartea  a   III-­‐a  a  Comentariilor  asupra  Genezei  »  (Istoria  Bisericească,  III,  1,  1-­‐3).  

   2.2.3  Sfântul  Apostol  Pavel    Alături  de  cei  doisprezece  apostoli,  un  loc  de  frunte  în  răspândirea  creștinismului  l-­‐a  jucat  

Sfântul   Apostol   Pavel.   Deoarece   viața,   activitatea   și   misiunea   sa   sunt   studiate   în   cadrul   Noului  Testament,  vom  schița  doar  succint  importanța  sa  pentru  misiunea  creștină  în  primul  secol.    

Călătoriile  misionare  ale  Sfântului  Apostol  Pavel,  însoţit  de  colaboratorii  săi,  au  avut  drept  consecinţă   întemeierea  mai  multor  centre  creştine  urbane   în  Cipru,  Asia  Mică  şi  Grecia.  Mesajul  creştin   a   ajuns   însă   în   unele   oraşe   înainte   de  misiunea   apostolului   neamurilor,   spre   exemplu   în  Efes10.   Din   nefericire   nu   ştim   decât   foarte   puţin   sau   deloc   despre   modul   în   care   comunităţile  pauline  din  aceste  provincii  s-­‐au  dezvoltat.  După  ce  Pavel  şi  Barnaba  au  vestit  Evanghelia  în  Cipru  nu  mai  avem  nici  o  ştire  despre  evoluţia  creştinismului  în  această  insulă  până  în  secolul  al  IV-­‐lea,  când  trei  episcopi  ciprioţi  sunt  prezenţi  la  lucrările  Sinodului  I  Ecumenic.  Nu  ştim  ce  s-­‐a  întâmplat  după  propovăduirea  paulină  în  Perga,  Antiohia  Pisidiei,  Iconium,  Listra,  Derbe,  pentru  a  numi  doar  cetăţile  vizitate   în  prima  călătorie  misionară   (45-­‐48).   În  cea  de-­‐a  doua  și   cea  de-­‐a   treia  călătorie  misionară   (51-­‐54   și   54-­‐58),   Sfântul   Apostol   Pavel   își   mărește   zona   de  misiune   înspre   Nordul   și  Vestul  Asiei  Mici,  petrecând  cea  mai  multă  vreme  în  Efes,  dar  încreștinând  și  cele  mai  importante  cetăți  ale  Greciei  de  azi,  începând  de  la  Filipi  și  până  la  Atena  și  Corint.    

Și-­‐a   sfârșit   viața   martirizat   la   Roma   prin   tăierea   capului   în   anul   67   d.   Hr,   în   timpul  persecuției  împăratului  Nero.            

10  Cf.  Simon  Légasse,  Les  autres  voies  de  la  mission  (de  l'Orient  jusqu'à  Rome),  în  Histoire  du  christianisme:  Tome  I  -­‐  Le  nouveau  peuple  (des  origines  à  250),  Desclée,  Paris,  2000,  p.  155.  

13

 3.  Persecuţiile  împotriva  creştinilor.  Martiriul  și  cultul  martirilor.  

 3.1  Persecuțiile  împotriva  creștinilor.         A.   Persecuții   iudaice:   Sf.   Arhid.   Ștefan;   Iacob,   fratele   Domnului   -­‐   mor   ca   martiri   le  Ierusalim,  fiind  uciși  de  iudei,  acuzați  de  blasemenie  împotriva  lui  Dumnezeu,  prin  recunoașterea  lui  Iisus  Hristos  cel  Înviat  ca  Fiu  al  lui  Dumnezeu.     Martiriul   Sf.   Ștefan.   Sfântul   Ștefan   a   făcut   parte   din   cei   șapte   diaconi   aleși   de   Sfinții  Apostoli   la   Ierusalim   pentru   slujba   diaconiei,   adică   ajutorarea   văduvelor,   săracilor   și   orfanilor.  Sfântul  Luca  istorisește  că  era  un  „bărbat  plin  de  credință  și  de  Duh  Sfânt”  (F.  Ap.  6,  5),  excelând  în  înțelepciune  și  putere,  făcând  semne  și  minuni  mari   în  popor  (F.Ap.  6,  8-­‐10).  Mărturisind  plin  de  curaj  faptul  că  Iisus  Hristos,  cel  răstignit  de  iudei,  este  Fiul  lui  Dumnezeu  și  a  înviat  din  morți,  este  acuzat  de  hulă  și  judecat  în  sinedriu,  instanța  de  judecată  a  evreilor.  În  ședința  sinedriului  Sfântul  Ștefan  ține  o  cuvântare  extraordinară,  în  care  interpretează  toată  istoria  poporului  Israel  în  cheie  hristologică,   iar  urma  acestei   cuvântări  este  condamnat   la   lapidare.  Finalul  vieții   lui  este   istorisit  astfel  de  Sfântul  Luca:     „Iar  Ștefan,  fiind  plin  de  Duh  Sfânt  și  privind   la  cer,  a  văzut  slava  lui  Dumnezeu  și  pe  Iisus  stând  de-­‐a  dreapta  lui  Dumnezeu.  Și  a  zis:   Iată  văd  cerurile  deschise  și  pe  Fiul  Omului  stând  de-­‐a  dreapta  lui  Dumnezeu!  Iar  ei,  strigând  cu  glas  mare,  și-­‐au  astupat  urechile  și  au  năvălit  asupra  lui.  Și  scoțându-­‐l  afară  din  cetate,   îl  băteau  cu  pietre.  Iar  martorii  și-­‐au  pus  hainele  la  picioarele  unui  tânăr,  numit  Saul.  Și   îl  băteau  cu  pietre  pe  Ștefan  care  se  ruga  și  zicea:  Doamne   Iisuse,  primește  duhul  meu!  Și,   îngenunchind,  a   strigat   cu  glas  mare:  Doamne,  nu   le   socoti   lor  păcatul  acesta!  Și  zicând  aceasta  a  murit”  (F.  Ap.  7,  55-­‐60).     Aceasta   este   mărturia   lăsată   nouă   de   primul   sfânt   al   bisericii,   o   mărturie   a   iubirii   de  Dumnezeu  și  a  iertării  dușmanilor.  Martiriul  este  cel  mai  înalt  gest  de  mărturie  pe  care  îl  poate  de  cineva  înaintea  lui  Dumnezeu.           Martiriul   Sf.   Iacob,   fratele   Domnului:   Începând   cu   anul   30   d.   H.   în   fruntea   Bisericii  Ierusalimului  s-­‐a  aflat  Iacov,  "fratele  Domnului".  Hegesip,  evreu  convertit  la  creştinism,  care  a  trăit  în   generaţia   imediat   următoare   apostolilor,   renumit   datorită   călătoriilor   întreprinse   prin  marile  centre  creştine,  a  relatat  în  Memoriile  sale  despre  Iacov  fratele  Domnului  că  a  fost  primul  episcop  al   Ierusalimului,   fiind   aşezat   la   conducerea   Bisericii   de   către   apostolii   înşişi.11  Mărturia   dată   de  acesta  pentru  mesianitatea  lui  Hristos  şi  faptul  că  a  desfăşurat  o  misiune  deosebită  convertindu-­‐i  pe  mulţi   conducători   evrei   la   creştinism   i-­‐au   atras   ura   iudeilor,   care   l-­‐au   ucis   aruncând-­‐l   de   pe  aripa   templului12.   În   timp   ce   tronul   său   episcopal   putea   fi   văzut   încă   în   vremea   lui   Eusebiu   de  

11  Acesta  este  diferit  de  "Iacov  al  lui  Alfeu"  şi  de  "Iacov,  fratele  lui  Ioan",  ambii  fiind  fiii  lui  Zevedei.  Fericitul  Ieronim  şi  după  el  teologii  romano-­‐catolici   îl   identifică  pe  Iacov  al   lui  Alfeu  cu  Iacov  fratele  Domnului,  afirmând  prin  aceasta  că  este  numai  văr  cu  Mântuitorul,  în  timp  ce  răsăritenii,  urmând  lui  Clement,  Origen  şi  Epifanie,  susţin  că  el  este  deosebit  de   apostoli.   O   prezentare   a   persoanelor   cu   numele   de   Iacov   care   apar   în   Evanghelie   prezintă   André   Benoit,  Personajele   din   Evanghelie   numite   Iacov,   în  Originile   creştinismului,   trad.   de   Gabriela   Ciubuc,   Editura   Polirom,   Iaşi,  2002,  p.  208-­‐210.  12  Cf.  Eusebiu,  Ist.bis.,  II,  23,  4-­‐20.  Iosif  Flavius  vorbeşte  despre  omorârea  sa  cu  pietre  Cf.  Josephus  Flavius,  Antichităţi  iudaice,  II,  p.  571.  

14

Cezareea13,   mormântul   său   se   poate   vedea   până   azi   în   valea   Chidronului,   alături   de   cel   al  profetului  Zaharia  şi  al  lui  Abesalom.    Între   anii   34-­‐37,   atunci   când   Apostolul   Pavel   a   făcut   prima   vizită   la   Ierusalim,   nu   a   întâlnit   aici  decât  pe  Petru   şi  pe   Iacov   fratele  Domnului   (Gal.   1,  18-­‐19),  pe   care   l-­‐a   vizitat   şi  după   sosirea   la  Ierusalim  din   cea  de-­‐a   treia   călătorie  misionară   în  anul  58   (F.  Ap.  21,  18)14.   Prin  urmare,   ceilalţi  apostoli  nu  se  mai  aflau  în  Cetatea  Sfântă  în  vremea  aceea,  fiind  împrăştiaţi  deja  printre  neamuri  spre  a-­‐L  vesti  pe  Hristos.     Moartea   lui   Iacov   fratele   Domnului   s-­‐a   întâmplat   cu   puţin   timp   înaintea   asediului   lui  Vespasian   asupra   Ierusalimului,   aproximativ   în   anul   62,   fiind   iniţiată   de   către   marele   arhiereu  Anania  din  partida  saducheilor,  care  s-­‐a  folosit  de  dreptul  de  procurator  în  timpul  vacanţei  dintre  procuratorii   romani   Porcius   Festus   şi   Albinus,   lucru   care   a   dus   la   destituirea   sa   din   funcţia  sacerdotală15.       Războiul   iudeo-­‐roman   izbucnit   în   mai   66   din   cauza   jefuirii   casei   templului   de   către  procuratorul   roman   Florus   urmărea   eliberarea   iudeilor   de   sub   jugul   romanilor,   fiind   iniţiat   de  zeloţi.  Vespasian  şi  Tit  au  condus  armatele  romane,  cucerind  în  anul  70  Ierusalimul,  iar  în  73  ultima  fortăreaţă   a   zeloţilor,  Masada16.   Templul   din   Ierusalim,   despre   care  Mântuitorul   Iisus   Hristos   a  mărturisit  că  nu  va  rămâne  piatră  pe  piatră  (Mt.  24,  2)  a  fost  distrus,  iar  astfel  au  încetat  jertfele  sângeroase,   dar   s-­‐a   realizat   și   separarea   definitivă   a   creștinismului   de   iudaism.   Conducerea  spirituală  a  iudeilor  a  fost  preluată  de  școlile  iudaice  din  Babilon  și  Tiberias.         Comunitatea   creştină   din   Ierusalim,   compusă   din   creştini   dintre   evrei,   a   părăsit   cetatea  înainte   de   izbucnirea   războiului   iudaic   datorită   unei   "proorocii   împărtăşite   mai   marilor   acestei  cetăţi"17,   mutându-­‐se   la   Pella,   oraş   păgân   din   Pereea.   Nu   se   ştie   mai   nimic   despre   istoria  posterioară  mutării  la  Pella  a  comunităţii  ierusalimitane.       Intenţia   împăratului   Adrian   de   a   construi   în   locul   Ierusalimului   oraşul   păgân   Aelia  Capitolina,  cât  şi  un  decret  care   interzicea  circumcizia  au  condus   la  o  a  doua  revoltă  condusă  de  Bar  Cohbar   (fiul   stelei)   între  anii   132-­‐135.  După   înăbuşirea   revoltei   şi   dărâmarea   Ierusalimului   a  fost  construit  pe  locul  templului  un  sanctuar  în  cinstea  lui  Jupiter,  evreilor  fiindu-­‐le  interzis  accesul  în  oraş  sub  pedeapsa  cu  moartea.  În  secolul  al  4-­‐lea  le  era  permis  accesul  în  oraş  numai  în  ziua  de  8  august  (ziua  distrugerii  oraşului  de  către  Tit),  pentru  a  plânge  lângă  vechiul  zid  al  templului18.  De  atunci  până  azi  evreii  se  roagă  zi  şi  noapte   la  Zidul  Plângerii  pentru  binele  personal,  al  poporului  lor,  dar  şi  pentru  reconstruirea  templului  distrus19.     Împăratul  a  construit  în  acelaşi  timp  deasupra  locului  unde  se  aflase  Golgota  şi  Mormântul  Mântuitorului,   locuri   cunoscute   de   creştinii   vremii   prin   tradiţie   şi   respectate   ca   atare,   un  terasament  de  piatră,  pe  care  a  fost  ridicat  un  templu  în  cinstea  zeiţei  Afrodita.  Ceea  ce  trebuia  să  

13  Cf.  Eusebiu,  Ist.bis.,  VII,  19.  14  Privitor   la   importanţa   sa   ca  episcop  al   Ierusalimului   cf.   Iustin  Moisescu,   Ierarhia  bisericească   în   epoca  apostolică,  Editura  Mitropoliei  Olteniei,  Craiova,  1955,  p.  52-­‐53.  15  Cf.  Josephus  Flavius,  Antichităţi  iudaice,  II,  p.  571.  16  O  descriere  amănunţită  a  războiului  oferă    Josephus  Flavius,  Istoria  războiului  iudeilor  împotriva  romanilor,  trad.  de  Gheneli  Wolf  şi  Ion  Acsan,  Editura  Hasefer,  Bucureşti,  1999.  17  Cf.  Eusebiu,  Ist.bis.,  III,  5,  3.  18  Cf.  Joachim  Gnilka,  op.  cit.,  p.  31-­‐32.  19  Valoarea   spirituală   pe   care   acest   zid   rămas   din   templu   o   are   pentru   evrei   este   arătată   şi   de   faptul   că   cele   mai  scumpe  locuiţe  din  lume  sunt  locuinţele  aflate  în  imediata  apropiere  a  acestui  zid.  Pe  vechiul  loc  al  templului  se  ridică  azi  moscheea  El-­‐aqsa,  al  treilea  loc  sfânt  al  musulmanilor  după  Meca  şi  Medina.    

15

fie   o   victorie   a   păgânismului   s-­‐a   arătat   însă   aproape   200   de   ani  mai   târziu   a   fi   fost   providenţă  divină,  deoarece  această  platformă  a  protejat  locurile  sfinte  ale  creştinilor,  astfel  încât  la  începerea  săpăturilor   de   către   Constantin   cel  Mare   în   anul   326   stânca   Golgotei   şi   peştera   Învierii   au   fost  găsite  intacte.           B.  Persecuții  ale  autorităților  romane  păgâne:  Nero  (54-­‐68)  -­‐  Dioclețian  (285-­‐305)       Persecuțiile  au  cunoscut  două  etape:           1.  până  la  Deciu  (249-­‐251)  -­‐  incidentale  și  locale,  aplicate  pe  bază  de  rescript,  creștinii  fiind  urmăriți  mai  mult  din  inițiativa  guvernatorilor  de  provincii  și  a  mulțimii  păgâne.     2.  de  la  Deciu  la  Dioclețian  (285-­‐305)  -­‐  sistematice  și  generale,  aplicate  pe  bază  de  edict,  fiind  dezlănțuite  de  autoritățile  romane  cele  mai  înalte,  îndeosebi  de  împărați.         Cauzele  persecuțiilor:           Monoteismul  creștin  și  exclusivismul  său  au   intrat   imediat   în  conflict  cu   lumea  politeistă,  care   permitea   în   panteonul   său   nenumărați   zei,   care   nu   se   excludeau   unul   pe   altul.   Strânsa  legătură   dintre   religie   și   viața   socială   și   politică   au   condus   la   prezența   idolatriei   în   toate  manifestările   sociale   și   culturale  ale   lumii   greco-­‐romane.  Nu  exista  nici   o  manifestare  politică   în  care   zeii   să   nu   fie  mai   întâi   cinstiți.   Necinstirea   acestora   de   către   creștini   a   fost   considerată   de  păgâni   ca   ofensă   adusă   statului   și   zeilor   săi.   Orice   calamități   venite   asupra   orașelor   romane  (molime,  incendii,  cutremure  etc.)  erau  considerate  răzbunări  ale  zeilor,  pentru  faptul  că  nu  erau  cinstiți  de  creștini.  Cultul   împăratului,  considerat  în  rândul  zeilor,  era  o  obligație  cetățenească  de  prim  rang  și  el  asigura  unitatea  politică  a  imperiului.  Acesta  se  realiza  prin  jertfe  de  tămâie  și  libații  aduse  în  fața  statuii  împăratului.  Aceste  acte  erau  însă  considerate  idolatrie  de  către  creștini,  fapt  pentru  care  le  refuzau,  fiind  ca  urmare  acuzați  de  ofensă  adusă  majestății  imperiale.                   Persecuția  lui  Deciu  (249-­‐251)         Edict  de  persecuție  în  toamna  lui  249,  nu  se  păstrează  textul,  dar  se  știe  ce  prevedea  din  modul  de  aplicare.  Creștinii  trebuiau  să  facă  acte  de  adeziune  la  păgânism  în  întreg  imperiul:  sacrificii,  libațiuni,  jertfe  de  tămâie.  Erau  chemați  după  liste  în  toate  orașele,  iar  după  cinstirea  zeilor  se  emiteau  certificate.  Au  fost  nenumărați  apostați,  dată  fiind  amploarea  persecuției,  reprimirea  acestora  în  Biserică  după  încetarea  persecuției  constituindu-­‐se  într-­‐o  foarte  mare  dilemă.  Au  fost  patru  categorii  de  apostați:     -­‐  sacrificati  -­‐  cei  ce  au  sacrificat  zeilor.     -­‐  thurificati  -­‐  cei  ce  au  adus  ardere  de  tămâie     -­‐  libellatici  -­‐  cei  care  au  adus  un  certificat  obținut  fără  mărturisire  creștină  de  la  autorități  (descurcăreții)     -­‐  acta  facientes  -­‐  au  declarat  la  interogatoriu  că  nu  sunt  creștini,  dar  nu  au  adus  jertfă  zeilor  în  nici  un  fel.    

16

  Au   fost   stabilite   grade   de   penitență   diferite   pentru   reprimirea   în   biserică,   în   funcție   de  gravitatea  vinei  lor.     În   timpul   lui   Dioclețian   (285-­‐305)   a   fost   declanșată   cea   mai   amplă   ofensivă   împotriva  creștinilor,   fiind   emise   patru   Edicte   de   persecuție   (303-­‐304).   S-­‐a   urmărit   nimicirea   totală   a  creștinismului,   fiind   prevăzută   distrugerea   locașurilor   de   cult,   interzicerea   adunării   creștinilor,  arderea  cărților  sfinte,  arestarea  clericilor  etc.  Au  murit  cei  mai  mulți  martiri  de  până  atunci.           Martiri  din  timpul  persecuțiilor:       Sf.   Ap.   Petru   și   Pavel   (Roma,   67);   Sf.   Ioan   Evanghelistul   (Efes,   100);   Ignatie   al   Antiohiei  (Roma,  107);  Simeon  al  Ierusalimului  (în  timpul  lui  Traian  117-­‐138);  Sf.  Policarp  (Smirna,  155);  Sf.  Justin  Martirul  și  Filozoful  (Roma,  165);  Cecilia  (Roma,  sub  Marcu  Aureliu  161-­‐180);  Potin  și  alți  48  de  martiri  din  Lugdunum  (sub  Marcu  Aureliu);  12  martiri  în  Scili  (Africa),  anul  180,  sub  Comod  180-­‐192;  Leonida  (Alexandria,  sub  Septimiu  Sever  193-­‐211);  Perpetua  și  Felicitas  (Cartagina,  203);  Ipolit  și  Ponțian  ai  Romei  (Roma,  235);  Fabian  al  Romei,  Alexandru  al   Ierusalimului,  Vavila  al  Antiohiei,  preotul  Pionius  din  Smirna  (sub  persecuția  lui  Deciu  249-­‐251);  Sixt  II  al  Romei,  Ciprian  al  Cartaginei,  diaconul  Laurențiu  din  Roma  (sub  persecuția  lui  Valerian  253-­‐260);       Martiri  în  timpul  persecuțiilor  lui  Dioclețian  (285-­‐305):  Antim  al  Nicomidiei;  Sfânta  Varvara  (Eliopol,  Egipt);  Cosma  și  Damian  (medici  fără  de  arginți,  Asia  Mică,  Roma);  Gheorghe  (Capadocia);  Dimitrie,  diacon  din  Sirmium;  Dimitrie  din  Tesalonic;  Ecaterina  (307,  sub  Maximin  Daia),  Petru  al  Alexandriei,  preotul  Pamfil  din  Cezareea  Palestinei;  Cei  40  de  martiri  din  Sevastia  (320  sub  Liciniu).     Epoca   persecuțiilor   s-­‐a   încheiat   în   timpul   împăratului   Constantin   cel   Mare,   care   prin  decretul  de  la  Milano  313,  iar  mai  apoi  prin  învingerea  lui  Liciniu  (324)  a  asigurat  libertatea  totală  de   cult   a   creștinilor.   Chiar   și   în   această   perioadă   nu   toți   împărații   au   fost   persecutori,   existând  printre  ei  și  unii  care  au  fost  favorabili  creștinilor:  Filip  Arabul  (244-­‐249)  și  Gallienus  (260-­‐268).                    3.2  Martiriul  și  cultul  martirilor       Sfântul  Apostol  Pavel  îi  numește  în  adresele  epistolelor  sale  pe  primii  creștini  convertiți,  ca  fiind  mădulare  ale  Trupului   lui  Hristos,  adică  ale  Bisericii,  „sfinți  și  aleși”.  Prin  aceasta  el  exprimă  sfințenia   colectivă   a   comunității   creștine.   Participarea   acestora   la   sfințenia   lui   Dumnezeu   prin  urmarea  lui  Hristos  (cf.  Rom  1,  7;  1  Cor  1,  2)  se  realizează  prin  Sfântul  Duh20.  Dorința  de  sfințenie  este  urmarea  lui  Hristos  în  umbra  Sfântului  Duh21.     În   Noul   Testament   se   întâlnește   calificativul   de   „sfânt”,   de   asemenea,   pentru   profeți,  apostoli   și  martiri.   Sufletele  martirilor  care  au   fost  uciși  pentru  cuvântul   lui  Dumnezeu  se  află   la  picioarele  dumnezeiescului  altar  din  ceruri22,  conform  Apocalipsei   lui   Ioan,  și  strigă  cu  voce  tare:  „Până  când,  Stăpâne  sfinte  și  adevărate,  nu  vei  judeca  și  nu  vei  răzbuna  sângele  nostru,  față  de  cei  ce  locuiesc  pe  pământ?”  (Apoc  6,  9-­‐10)23.  De  aici,  s-­‐a  născut  concepția  că  martirii  după  moartea  lor   20  Albrecht  Dihle,  „Heilig”,  în:  Reallexikon  für  Antike  und  Christentum,  Band  XIV  (1988),  col.  40.  21  Bernhard  Kötting,  „Entwicklung  der  Heiligenverehrung  und  Geschichte  der  Heiligsprechung”,  în:  Die  Heiligen  in  ihrer  Zeit,  Band  I,  hrsg.  von  Peter  Manns,  Mainz,  1966,  p.  27.  22  Cf.  Arnold  Angenendt,  Heilige  und  Reliquien.  Die  Geschichte  ihres  Kultes  von  frühen  Christentum  bis  zur  Gegenwart,  zweite,  überarbeitete  Auflage,  Verlag  C.  H.  Beck,  München,  1997,  p.  172.    23  Cf.  Apocalipsa  7,  13-­‐17.    

17

petrec  în  rai  la  Dumnezeu  și  pot  vorbi  cu  El24.  Această  înțelegere  a  ridicat  ceata  martirilor  deasupra  „creștinilor  obișnuiți”  și  le-­‐a  creat  un  acces  spre  sfințenie  într-­‐o  manieră  ieșită  din  comun.  Același  proces   s-­‐a   întâmplat   și   cu   privire   la   mărturisitorii   credinței,   asceți,   fecioare,   episcopi   și   alte  personalități  ale  Bisericii  vechi,  care  au  fost  considerați  sfinți  în  sens  restrâns.  Toți  acești  sfinți  sunt  invocați  în  rugăciune  și  cinstiți  ca  vase  ale  Sfântului  Duh.         Aceste   două   aspecte   complementare   ale   sfințeniei   -­‐   cea   a   comunității   și   cea   a   sfinților   -­‐  sunt  exprimate  foarte  clar  și  pot  fi  trăite  în  Dumnezeiasca  Liturghie  a  Bisericii  Ortodoxe.  Înaintea  împărtășirii,  preotul  ridică  Sfântul  Agneț  și  spune:  Să  luăm  aminte!  Sfintele  sfinților.  Comunitatea,  ca   trezită   de   această   chemare25,   cântă   imediat,   mărturisindu-­‐și   nevrednicia:   Unul   Sfânt,   Unul  Domn   Iisus   Hristos,   întru   slava   lui   Dumnezeu   Tatăl.   Amin26.   Prin   aceasta,   membrii   comunității  sfințiți   prin   baia   botezului   primesc   Sfânta   Euharistie   spre   sfințirea   vieții   lor.   La   sfârșitul   Sfintei  Liturghii,   Hristos   este   rugat,   ca   pentru   rugăciunile   Preasfintei   Născătoare   de   Dumnezeu,   ale  Sfinților  Apostoli  și  ale  Sfinților  Martiri  să  ne  miluiască  și  să  ne  mântuiască  pe  noi27.  Prin  aceasta,  comunitatea   euharistică   intră   în   communio   sanctorum   și   primește   prin  mijlocirea   sfinților   harul  mântuitor  al  lui  Dumnezeu28.               Primul   sfânt   cunoscut   al   creștinătății   a   fost   Sfântul   Arhidiacon   Ștefan29,   care   și-­‐a   dăruit  viața   lui   Iisus   Hristos   (FA   6   și   7)   și   prin   aceasta   a   imitat   dăruirea   lui   Hristos   până   la   moarte   și  ascultarea  Sa  față  de  Tatăl30.  Faptele  Apostolilor  relatează  că  el  „plin  de  credință  și  de  Duh  Sfânt  făcea  minuni   și   semne  mari   în   popor”   (FA   6,   5   și   8).   În   timpul   uciderii   cu   pietre   a   strigat   către  Dumnezeu  și  a  zis:  „Doamne  Iisuse,  primește  Duhul  meu!”  (FA  7,  59).  Această  strigare  și  prezența  sufletului  său   la  altarul   lui  Dumnezeu,  așa  cum  este  descris  acest   lucru   în  Apocalipsă  6,  au  creat  premisele  teologice  necesare  pentru  invocarea  martirilor  din  ceruri.  Cinstirea  sfintelor  sale  moaște  este  atestată  mai  târziu,  după  ce  au  fost  descoperite  de  un  presbiter  din  Ierusalim  în  anul  41531.  Pentru   sufletul   aflat   în   ceruri   a   fost   creat   un   corespondent   pentru   trup   pe   pământ,   mai   întâi  mormântul   și   apoi   translarea   Sfintelor  Moaște   la   picioarele   altarelor32.   Pe   aceasta   s-­‐a   întemeiat  practica  de  azi  a  Bisericii  Ortodoxe  de  a  construi  bisericile  deasupra  moaștelor  sfinților.       Ceata   Sfinților   era   formată   în   secolele   I   și   II   în   mod   special   din   martiri.   Sfinții   Apostoli,  „martori   ai   învierii”   (FA  1,   21),   au   fost   cinstiți,   de   asemenea,   ca  martiri,   lucru   atestat   în   tradiția  apostolică.  Cea  mai  veche  mărturie  despre  un  martiriu  al  apostolilor  în  totalitatea  lor  o  întâlnim  la  Policarp   al   Smirnei33,   iar   cinstirea   acestora   s-­‐a   realizat   și   printr-­‐un   cult   la  mormintele   lor   de   la   24  Theofried  Baumeister,  „Heiligenverehrung  I”,  în:  Reallexikon  für  Antike  und  Christentum,  Band  XIV  (1988),  col.  115-­‐116.    25  Vgl.  Paul  Evdokimov,  „Sfințenia  în  tradiția  Bisericii  Ortodoxe”,  572.    26  Cf.   Die   Göttliche   Liturgie   des   Hl.   Johannes   Chrysostomus   mit   den   besonderen   Gebeten   der   Basilius-­‐Liturgie   im  Anhang,  hrsg.  von  Fairy  von  Lilienfeld,  2.,  verbesserte  Auflage,  (OIKONOMIA,  Band  2,  Heft  A),  Erlangen,  1986,  p.  153.    27  Ibidem,  p.  181.    28  Un  loc  foarte  important  referitor  la  cinstirea  sfinților  în  Dumnezeiasca  Liturghie  se  găsește  în  anafora  după  epicleză.  Cf.  Fairy  von  Lilienfeld,  „Die  Bedeutung  der  Heiligenverehrung  in  der  orthodoxen  Theologie  und  Volksfrömmigkeit”,  în:  Fairy   von   Lilienfeld,   Sophia   -­‐   Die  Weisheit  Gottes.  Gesammelte  Aufsätze   1983-­‐1995,   hrsg.   von   Karl   Christian   Felmy,  Heinz  Ohme,  Karin  Wildt,  (Oikonomia,  Band  36),  Erlangen,  1997,  p.  102-­‐103.    29  Cf.  Paul  Evdokimov,  „Sfințenia  în  tradiția  Bisericii  Ortodoxe”,  p.  576.    30  Cf.  Arnold  Angenendt,  Heilige  und  Reliquien,  p.  26.  31  Cf.  Epistula  Luciani,   în:  PL  41,  col.  809-­‐815.  P.  Peeters,  Le  tréfonds  oriental  de   l’hagiographie  byzantine,  Bruxelles,  1950,  p.  56.    32  Cf.  Arnold  Angenendt,  Heilige  und  Reliquien,  p.  173.    33  Cf.   Sfântul   Policarp   al   Smirnei,   Epistola   către   Filipeni   (9),   în:   Scrierile   Părinților   Apostolici,   traducere   de   pr.   dr.  Dumitru  Fecioru,  București,  1995,  p.  254.    

18

sfârșitul  secolului  al  II-­‐lea34.  Cinstirea  Sfinților  Apostoli  s-­‐a  generalizat  definitiv  în  secolul  al  III-­‐lea35.  Marea  cinste  de  care  se  bucura  martirul  a  condus  la  dezvoltarea  unei  teologii  a  martiriului,  care  s-­‐a  combinat  cu  o  venerare  a  martirului.  după  cum  reiese  din  Martyrium  Polycarpi  (jumătatea  sec.  al  II-­‐lea).  În  scrisoarea  „Bisericii  lui  Dumnezeu  din  Smirna  către  Biserica  lui  Dumnezeu  din  Filomelium  și  către  toate  comunitățile  Sfintei  Biserici  catholice  de  pretutindeni”,  se  spune  privitor  la  martiriul  său:      

  „Văzând   deci   centurionul   supărarea   iudeilor,   punând   trupul   Sfântului  Policarp  în  mijloc,  cum  e  obiceiul  lor,  l-­‐a  ars.  În  acest  chip,  noi  am  dobândit  mai  în  urmă   osemintele   lui,  mai   cinstite   decât   pietrele   preţioase   şi  mai   scumpe   decât  aurul,  şi  le-­‐am  aşezat  la  un  loc  cuviincios.  Dea  Domnul  să  ne  adunăm  şi  noi  acolo,  după   putinţă,   cu   bucurie   şi   veselie   ca   să   sărbătorim   ziua  martiriului   lui   ca   zi   a  naşterii,   atât   pentru   amintirea   celor   ce   au   săvârşit   lupta,   cât   şi   pentru  deprinderea  şi  pregătirea  celor  ce  vor  lupta  în  urmă”36.  

  Adunarea   comunității   la   mormânt,   în   ziua   morții   Sfântului   Policarp,   era   legată   foarte  probabil  și  cu  o  celebrare  euharistică  ,   în   cadrul   căreia   era   amintit   numele  martirului   și   era   citită  relatarea   martiriului   său.   Aceasta   este   prima   mărturie   sigură   despre   cultul   martirilor,   aflat   în  formare   în   acea   perioadă37.   Ziua   anuală   a  morții   și   locul   unde   erau   așezate   Sfintele  Moaște   au  format  primele  date  fundamentale  ale  cinstirii  martirilor38.     Toate  actele  martirice  atestă  prezența   și  puterea  Sfântului  Duh   sau  a  Mântuitorului   Iisus  Hristos   în   desfășurarea   pământeană   a   suferinței   (Christus   in   martyre   est)39.   Martirii   simțeau  ajutorul  și  mângâierea  Sfântului  Duh  nu  doar  duhovnicește,  ci  și  în  corporalitatea  lor40.  De  aceea,  nu   trebuie   să   ne  mire   faptul   că   în   cultul  martirilor   au   fost   incluse   și   rămășițele   lor   pământești,  deoarece  acestea  au  fost  considerate  a  fi  pline  de  Sfântul  Duh41.  Astfel,  în  mod  corespunzător,  atât  mormântul,  cât  și  Sfintele  Moaște  ale  unui  martor  al  lui  Hristos  ofereau  celor  rămași  o  posibilitate  de  contact  direct  cu  el  aici  pe  pământ.       Istoricul  bisericesc  Ioan  Rămureanu,  plecând  de  la  cele  mai  vechi  relatări  despre  martiri,  a  stabilit  faptul  că  atât  cultul  martirilor,  cât  și  cel  al  rămășițelor  pământești  ale  acestora  s-­‐au  născut  

34  Dovezile   se  găsesc   în   Istoria  bisericească   a   lui   Eusebiu  de  Cezareea.  Pentru  amănunte  vezi   Theofried  Baumeister,  „Heiligenverehrung  I”,  p.  105-­‐106.  35  Cf.  Karl  Suso  Frank,  „Vita  Apostolica.  Ansätze  zur  apostolischen  Lebensform   in  der  alten  Kirche”,   în:  Zeitschrift   für  Kirchengeschichte,  Band  82  (1971),  p.  153-­‐159.  36  Martyrium  des  Hl.   Polykarp   (18),   în:  Frühchristliche  Apologeten,   Band   II.  Aus  dem  Griechischen  oder   Lateinischen  übersetzt  von  Gerhard  Rauschen,  (Bibliothek  der  Kirchenväter,  1.  Reihe,  Band  14),  München,  1913.  37  Theofried  Baumeister,   „Heiligenverehrung   I”,  p.  114.  Referitor  al   relația  din  adorarea   lui  Hristos  și   cinstea  arătată  martirului,  scrierea  relatează:  „[...]  Căci  lui  Hristos  ne  închinăm  pentru  că  este  Fiul  lui  Dumnezeu,  iar  pe  martiri  îi  iubim  după  vrednicie  ca  pe  ucenicii  şi  imitatorii  Domnului,  pentru  neîntrecuta  lor  iubire  faţă  de  împăratul  şi  învăţătorul  lor.  Fie  ca  şi  noi  să  devenim  părtaşi  şi  împreună  ucenici  cu  ei!”.    Martyrium  des  Hl.  Polykarp  (17).  38  Cf.  Hippolyte  Delehaye,  Cinq  leçons  sur  la  méthode  hagiographique,  (Subsidia  Hagiographica  21),  Bruxelles,  1934,  p.  13-­‐17.  39  Cf.  Hippolyte  Delehaye,  Les  origines  du  culte  des  martyrs,  Bruxelles,  1933,  p.  9-­‐10.    40  Cf.   Scrisoarea   comunităților  din   Lyon   și  Vienne   către  Bisericile   lui  Dumnezeu  din  Asia  Mică  despre  persecuția  din  timpul  lui  Marcu  Aureliu  (161-­‐180).  Eusebius,  Ausgewählte  Schriften  Band  II:  Kirchengeschichte,  Aus  dem  Griechischen  übersetzt  von  Phil.  Häuser,  (Bibliothek  der  Kirchenväter,  2.  Reihe,  Band  1),  München,  1932,  p.  207-­‐221.    41  Amănunte  la  Theofried  Baumeister,  „Heiligenverehrung  I”,  p.  113-­‐114.  

19

într-­‐o   strânsă   relație  unui   față  de  altul42.   Epoca  martirilor   era   la   sfârșitul   secolului   al   IV-­‐lea  deja  intrată   în   istorie.   Aceasta   nu   a   însemnat   însă   în   interiorul   comunității   creștine   că   acei   sfinți   ai  începuturilor   și-­‐ar   fi  pierdut   influența  asupra  bisericii.   Prin   răspândirea  Sfintelor  Moaște,   aceștia  nu  au  rămas  prezenți  doar  în  comunitățile  lor  de  baștină,  ci  au  inflențat  biserica  într-­‐o  manieră  mai  mare   decât   în   timpul   existenței   lor   pământești43.   Dacă   au  murit  mai  mulți   martiri   într-­‐o   sigură  comunitate,  aceștia  nu  erau  cinstiți   în  mod  egal.  După  ce  Biserica  a  dobândit  pacea   în  anul  313,  comunitățile   creștine   care   nu   aveau   martiri   au   început   să-­‐ți   creeze   propriile   centre   de   cult   al  martirilor44  prin   împărțirea   sau   translarea   acestora45.   Au   existat   însă   două   evoluții   diferite:   1.   în  Roma  au  fost  păstrate  sfintele  trupuri  ale  martirilor  neatinse,   iar  ca   înlocuitor  pentru  aceasta  au  fost   acceptate   relicvele   de   contact46;   2.   în   Răsărit   era   însă   foarte   răspândită   împărțirea   sau  translarea  Sfintelor  Moaște47.     Invocarea   martirilor   în   rugăciune   este   atestată   de   la   jumătatea   secolului   al   3-­‐lea   în  catacombele  din  Roma  de  diferite  inscripții  păstrate  până  azi.  Cu  formule  precum  „pete   pro   nos”  sau  „roga  pro  nos”  s-­‐a  dezvoltat  un  cult  propriu-­‐zis  de  invocare  și  rugăciuni  adresate  martirilor48.  Sfântul  Vasile  i-­‐a  numit  pe  martiri  „intercesori  puternici”,  iar  familia  sa  păstra  Sfinte  Moaște  de-­‐ale  celor   40   de   martiri   din   Sevasta,   care   au   fost   uciși   în   anul   320   sub   împăratul   Liciniu49.   Prin  înmormântarea  ad  sanctos,  ridicarea  de  capele  martirice  și  relatările  despre  nenumăratele  minuni  făcute   de  martiri,   aceste   areae  martyrum   au   devenit   unele   din   cele  mai   importante   centre   de  pelerinaj  ale  Antichității.       Lectura  actelor  martirice  (passio)  aducea  cu  sine  prezența  sfântului  (praesentia),  în  sensul  în  care  acesta  era  cu  adevărat  în  mijlocul  comunității.  Aceasta  conducea  la  speranța  și  încrederea  nestrămutată   în   puterea   (potentia)   lui.   Este   cunoscut   faptul   că   sfinții   ale   căror   acte  martirice   și  vieți  nu  erau  cunoscute,  se  bucurau  de  o  mai  mică  venerare  și  invocare  în  rugăciune50.  Praesentia  înțeleasă   ca   prezență   a   sfântului   în  mijlocul   unei   comunități   prin   Sfintele  Moaște,   constituia   cel  mai   mare   dar   și   cea   mai   mare   binecuvântare   pentru   un   creștin   al   Antichității.   Paulin   de   Nola  descria   în  poemele  sale  dedicate  Sfântului  Felix,  al  cărui  mormânt  se  afla   în  apropierea  orașului,  comuniunea  sa  cu  acest  „însoțitor  și  prieten  nevăzut”51.    

42  Cf.  Actele  martirice,  studiu,  introducere,  traducere  și  note  de  pr.  prof.  dr.  Ioan  Rămureanu,  Editura  Institutului  Biblic  și  de  Misiune  al  Bisericii  Ortodoxe  Române,  București,  1997,  p.  17.  Dr.  Petru  Rezuș,  Aghiologia  Ortodoxă,  Caransebeș,  1940,  p.  280  ș.u.      43  Cf.   E.   D.   Hunt,   „The   Traffic   in   Relics:   some   Late   Roman   Evidence”,   în:   Sergei   Hackel   (ed.),   The   Byzantine   Saint,  London,  1981,  p.  171-­‐172  și  179-­‐180.    44  Cf.  Karl  Hausberger,  „Heilige/Heiligenverehrung.  III.  Anfänge  der  christlichen  Heiligenverehrung”,  p.  649.    45  Prima  traslare  cunoscută  a  Sfintelor  Moaște  este  cea  a  rămășițelor  Sfântului  Vavila  din  Antiohia  la  Daphne.  Aceasta  este  însoțită  de  nenumărate  minuni.  Cf.  Jean  Chrysostome,  Discours  sur  Babylas,  (Sources  Chrétienns,  nr.  362),  Paris,  1990,  p.  179  ș.u.      46  Este  vorba  despre  obiecte  de  tot  felul  (de.  ex.  batiste,  amulete,  filacterii  etc.),  care  erau  atinse  de  mormânt  sau  de  moaștele  propriu-­‐zise.    47  Cf.  Hippolyte  Delehaye,  Les  origines  du  culte  des  martyrs,  p.  52-­‐53.    48  Pentru  nenumăratele  dovezi  rămase  până  azi  a  se  vedea  Hippolyte  Delehaye,  Les  origines  du  culte  des  martyrs,  p.  102-­‐105;   Karl   Hausberger,   „Heilige/Heiligenverehrung.   III.   Anfänge   der   christlichen   Heiligenverehrung”,   p.   649;  Damasus  und  die  römischen  Märtyrer,  Città  del  Vaticano,  1986.      49  Cf.   Christoph   Markschies,   Zwischen   den   Welten   wandern.   Strukturen   des   antiken   Christentums,   Fischer   Verlag,  Frankfurt  am  Main,  1997,  p.  121.  50  Cf.  Peter  Brown,  Cultul  Sfinților.  Apariția  și  rolul  său  în  creștinismul  latin,  traducere  de  Doina  Lică,  Editura  Amarcord,  Timișoara,  1995,  p.  89.    51  Cf.   Peter   Brown,   Cultul   Sfinților,   63.   Referitor   la   tema   prieteniei   între   sfinți   vezi   Daniel   Benga,   „Întâlnirea   dintre  istorie  şi  eshaton  în  teologia  şi  viaţa  Sfinţilor  Trei  Ierarhi“,  în:  Studii  Teologice,  Seria  a  III-­‐a,  II  (2006),  nr.  1,  p.  25-­‐26.  

20

  Începând  cu  secolul  al  III-­‐lea  poate  fi  observată  o  extindere  a  cinstirii  sfinților.  Mărturisitorii  se  bucurau  de  o  mare  cinstire  la  creștini,  deoarece  s-­‐au  dovedit  martori  curajoși  ai  credinței  în  fața  autorităților  romane52.  Viața  ascetică  și  cea  feciorelnică  au  fost  fost  înțelese  după  schimbarea  din  anul  313  ca  martiriu  nesângeros53,  astfel  că      

  „din   reinterpretarea   martiriului   în   forma   mortificării   exersată   zilnic   s-­‐a  născut  un  nou  tip  de  sfințenie,  cel  al  asceților  și  fecioarelor,  care  s-­‐a  păstrat  de-­‐a  lungul   secolelor   până   în   ziua   de   azi   și   a   dăruit   bisericii   cea  mai  mare   grupă   a  sfinților  recunoscuți”54.        

  Marii   asceți   ai   lumii  monahale,   părinții   duhovnicești   și   unii   episcopi   erau   cinstiți   ca   sfinți  încă   din   timpul   vieții   lor.   Cete   întregi   de   oameni  mergeau   la   ei   în   pelerinaje,   iar   după  moartea  acestora  la  moaștele  și  mormintele  lor55.  Un  singur  exemplu  este  de  ajuns.  Sâmbătă,  11  decembrie  493,  a  trecut  la  cele  veșnice  Sfântul  Daniel  Stilitul,  după  ce  trăise  pe  o  coloană  aflată  în  apropiere  de   Constantinopol,   timp   de   33   de   ani.   Era   cunoscut   pentru   asceza   sa   severă,   renumit   exorcist,  sfătuitorul   a   trei   împărați   bizantini,   cea  mai  mare   autoritate   din   imperiu   de-­‐a   lungul   vieții   sale.  Imediat  după  moartea   sa,   „trupul   său   sfânt”  a   fost   venerat   și   sărutat  mai   întâi  de  arhiepiscopul  Eufemiu,  iar  mai  apoi  de  consilierii  imperiali  și  de  toți  credincioșii56.     Cultul   sfinților   a   marcat   într-­‐un   mod   deosebit   istoria   creștinismului   și   a   lumii.   Prin  venerarea   Sfintelor   Moaște   și   pătrunderea   acestora   intra   muros   s-­‐a   creat   o   nouă   topografie   a  orașelor  antice  și  s-­‐a  dezvoltat  o  evlavie  vie.  Granița  dintre  cei  vii  și  cei  morți,  între  cer  și  pământ,  a  fost  anulată.  Creștinismul  a  purtat  cu  el,  oriunde  s-­‐a  răspândit,  „prezența”  sfinților57.                                

52  Cf.  Pr.  dr.  Vasile  Muntean,  „Sfântul  bizantin”,  în:  Biserica  Ortodoxă  Română,  XXXVII  (1986),  nr.  3-­‐4,  p.  104.  53  Referitor  la  asceză  ca  premisă  pentru  un  om  sfânt  vezi  Daniel  Caner,  Wandering,  Begging,  Monks.  Spiritual  Authority  and  the  Promotion  of  Monasticism  in  Late  Antiquity,  University  of  California  Press,  2002,  p.  4-­‐11.  54  Karl  Hausberger,  „Heilige/Heiligenverehrung.  III.  Anfänge  der  christlichen  Heiligenverehrung”,  p.  650.  55  Cf.   Georgia   Frank,   The   Memory   of   the   Eyes.   Pilgrims   to   Living   Saints   in   Chiristian   Late   Antiquity,   University   of  California  Press,  2000,  p.  79  ș.u.  56  Pr.  Constantin  Necula,  Elena  Tâmpănariu,  Sfântul  Daniil  Stâlpnicul,  Editura  Agnos,  Sibiu,  2007,  p.  134.    57  Cf.  Peter  Brown,  Cultul  Sfinților,  p.  15-­‐23.  

21

 4.  Constantin  cel  Mare.  Sinoadele  Ecumenice  I  și  II.  Simbolul  Niceo-­‐Constantinopolitan.  

 4.1  Sfântul  Împărat  Constantin  cel  Mare  

Constantin   s-­‐a   născut   din   părinţi   păgâni,   Constantius   Chrlorus   și   Elena,   la   Naissus   (Niș,  Serbia   de   azi),   în   272,   dar   atmosfera   din   familie   a   fost   una   prietenoasă   vis-­‐à-­‐vis   de   creştini.   La  curtea  lui  Diocleţian  în  Nikomidia  el  a  trăit  perioada  persecuţiilor  împotriva  creştinilor,  observând  arbitrarul  acestora.  Presupusul  edict  de  toleranţă  dat  în  favoarea  creştinilor  la  urcarea  pe  tron  în  anul  306,  despre  care  relatează  Lactanţiu58,  este  până  azi  controversat,  deşi  nu  este  exclus  ca   în  unele  cazuri  noul  împărat  să  fi  asigurat  libertatea  de  cult  creştinilor59.    

Monezi  datate   în  310  dovedesc  că  cel   târziu   în  acest  an  Constantin  a  abandonat  teologia  tetrarhică   herculiană,   alegându-­‐l   ca   zeu   pe   Sol   Invinctus,   zeul   soarelui,   venerat   în   toate   părţile  imperiului,   în   Galia   ca   Apollo,   iar   în   armată   ca  Mithra.   Acum   are   loc  mutaţia   de   la   politeism   la  monoteismul   solar.   Împăratul   protejat   de   acest   zeu   este   chemat   să   domnească   peste   întreg  imperiul,  iar  la  vizitarea  templului  lui  Apollo  din  Galia  lui  Constantin  i-­‐a  fost  revelat  şi  promis  acest  lucru60.    

Marşul   împotriva   uzurpatorului   Maxenţiu   din   toamna   anului   312   este   primul   pas   al   lui  Constantin  în  realizarea  dorinţei  sale  de  stăpânire  universală.  În  preajma  acestei  bătălii  a  avut  loc  descoperirea   Dumnezeului   creştinilor   care   l-­‐a   ajutat   să   câştige   lupta   şi   pe   care   Constantin   va  începe  să  îl  venereze61,  deşi  într-­‐o  manieră  foarte  personală.    

Eusebiu  a  redat  pe  larg  acest  eveniment  în  Vita  Constantini,  sursă  fiind  împăratul  însuşi,  care  îi  povestise   înainte  de  moarte   ce   s-­‐a   întâmplat.   Şi   anume  că,   în   ajunul   luptei,   în  urma  unei   rugăciuni  adresate  Dumnezeului  tatălui  său,  i  s-­‐a  arătat  pe  cer,  „pe  la  ceasurile  amiezii”,  semnul  biruitor  al  crucii,  alături   de   cuvintele:   "Întru   aceasta   vei   birui!”.   După   ce   a   reflectat   îndelung   asupra   acestei   apariţii  miraculoase,  fără  să-­‐i  găsească  sensul,  împăratului  i  S-­‐a  arătat  Hristos  la  ceas  de  noapte,  poruncindu-­‐i  să   folosească   imaginea   apărută   pe   cer   ca   semn   de   ocrotire   împotriva   duşmanului.   După   aceasta,  Constantin  a  poruncit  să  se  înscrie  acel  semn  pe  steagurile  de  luptă62.  

Constantin  fusese  un  protector  al  creştinilor  din  provinviile   lui,  mulţi  preoţi   frecventând  anturajul  acestuia.  Cu  siguranţă  aceştia  l-­‐au  informat  despre  semnul  crucii,  ca  simbol  al  victoriei  asupra  morţii,  ca  semn  apotropaic  şi  protector  împotriva  forţelor  răului.  Victoria  purtată  cu  ajutorul  acestui  semn  a  fost  decisivă   pentru   convertirea   lui   Constantin   la   creştinism.   Revelaţia   de   dinaintea   bătăliei   de   la   Pons  

58  Lactantius,  De  mortibus  persecutorum,  XXIV,  9.  (trad.  de  Claudiu  T.  Arieşan,  Editura  Amarcord,  Timişoara,  2000,  p.  150-­‐151).  59  Cf.  Karl  Baus,  op.  cit.,  p.  456.  60  A  se  vedea  textul  panegiricului  din  310  în  care  este  amintită  venerarea  lui  Sol  Invinctus  sub  chipul  lui  Apollo  de  către  Constantin.   Este   important   de   reţinut   că   această   comunicare   a   zeului   a   avut   loc   tot   sub   forma   unei   viziuni.   Textul  panegiricului   la   Volkmar   Keil   (Hrsg.),   Quellensammlung   zur   Religionspolitik   Konstantins   des   Grossen,   (Texte   zur  Forschung,  Band  54),  Darmstadt,  1995,  p.  68-­‐69.  61  O  prezentare  a  controverselor  legate  de  viziunea  şi  convertirea  lui  Constantin  înainte  de  bătălia  de  la  Pons  Milvius  oferă  prof.  dr.  Emilian  Popescu  în  Studiul  introductiv  la  Eusebiu  de  Cezareea,  Viaţa  lui  Constantin  cel  Mare,  traducere  de  Radu  Alexandrescu,  (PSB,  vol.  14),  Editura  IBMBOR,  Bucureşti,  1991,  p.  29-­‐32.  62  Relatarea  cuprinde  mult  mai  multe  amănunte.  Vezi  Eusebiu  de  Cezareea,  Viaţa  lui  Constantin  cel  Mare,  traducere  şi  note  de  Alexandru  Mironescu,  (PSB,  14),  Editura  IBMBOR,  Bucureşti,  1991,  p.  76-­‐77.  

22

Milvius  din  28  octombrie  312  l-­‐a  convins  că  Dumnezeul  creştinilor  i-­‐a  răspuns  la  rugăciunile  lui  sincere  şi  că  acele  signa  ale  cultului  lor  îi  îndeplinesc  dorinţele63.    

Panegiricul  de  la  Trier  din  toamna  anului  313  relatează  că  după  intrarea  în  Roma  împăratul  n-­‐a   urmat   drumul   tradiţional   de   trimf   spre   Capitoliu   şi   nici   nu   a   adus   jertfă   lui   Jupiter,   cum   se  obişnuia64.   Lucrul   acesta   arată   că   împăratul   nu   a   mai   dedicat   victoria   sa   lui   Jupiter,   ci   altui  Dumnezeu,  ceea  ce  va  conduce  treptat   la  o  îndepărtare  a   lui  Constantin  de  cultul  păgân.  Analiza  monedelor  bătute  între  313  şi  322  arată  că  pe  lângă  Sol  Invictus  apar  treptat  şi  insemne  creştine,  în   special  monograma   creştină   chiar   pe   coiful   împăratului.   Unii   cercetători   au   interpretat   acest  lucru   ca   fiind   o   dovadă   a   neutralităţii   lui   Constantin,   care   pe   lângă   păgânism   are   în   vedere   şi  creştinismul.  Dar,  folosirea  monogramei  lui  Hristos  pe  coiful  imperial  nu  poate  fi  înţeleasă  decât  ca  o  mărturisire  de  credinţă  personală  a  lui  Constantin65.  

Între   octombrie   312   şi   februarie   313   Constantin   a   redactat   trei   scrisori,   două   adresate  proconsulului  Africii  Anullinus  şi  una  episcopului  Cecilian  al  Cartaginei  contestat  de  către  donatişti.  Toate   cele   trei   scrieri   arată   o   cunoaştere   exactă   a   problemelor   practice   legate   de   controversa  donatistă,   biserica   oficială   fiind   minoritară   şi   fără   mijloace   materiale   substanţiale.   În   timp   ce  aristocrata   bogată   Lucilla   din   Cartagina   sprijinea   mişcarea   donatistă66  Constantin   se   aşază   de  partea  bisericii  catolice,  intervenind  în  favoarea  acesteia.  

Din  cele   trei   scrisori   citate  mai   sus   rezultă   implicit   întreaga   libertate  de  cult  a   creștinilor,  dar  apar  în  plus  următoarele  măsuri  luate  de  împăratul  Constantin  pentru  Africa  Proconsulară:    

1.   Retrocedarea   bunurilor   confiscate   în   timpul   persecuţiilor   anterioare   (loca-­‐șuri   de   cult,  grădini,  case).  2.   Punerea   la   dispoziția   clericilor   bisericii   catholice   a   unor   consistente   sume   de   bani   și  disponibilitatea  de  a  ajuta  mai  departe.    3.  Scutirea  clerului  de  sarcinile  publice   (implicit   impozite)  pentru  a  practica   fără  tulburare  cultul  cuvenit  Dumnezeului  creștin67.    În   februarie   313   a   fost   emis   un   decret   de   libertate   în   favoarea   creștinilor   cunoscut   sub  

numele   de   Edictul   de   la   Milano.   Măsurile   decise   de   Constantin   și   Liciniu   s-­‐au   păstrat   în   două  scrisori   trimise   de   Liciniu   după   victoria   asupra   lui   Maximin   Daia   în   vara   lui   313,   către   doi  guvernatori  aflaţi  în  provincii  din  nou  cuceritul  teritoriu,  Bithynia  şi  Palestina.  Textele  transmise  de  Lactanţiu,   respectiv   Eusebiu 68  prevăd   pe   lângă   libertatea   practicării   cultului   şi   retrocedarea  bunurilor  confiscate  ale  creştinilor.     Împăratul   Constantin   cel   Mare   a   sprijinit   din   313   până   la   moartea   sa   credința   creștină,  devenită  permisă  (religio   licita)   în   imperiu,  dar  nu  recunoscută  ca  religie  de  stat,   lucru   întâmplat  doar  în  timpul  împăratului  Teodosie  cel  Mare  în  380.       Măsurile  în  favoarea  creștinismului  sunt  nenumărate  în  următorii  ani:  a  convocat  sinoadele  împotriva  donatiștilor  de  la  Roma  313  și  Arelate  314,  a  convocat  Sinodul  I  Ecumenic  (325),  a  luat  o   63  Cf.  Charles  Matson  Odahl,  Constantin  şi  imperiul  creştin,  traducere  de  Mihaela  Pop,  Editura  BIC  ALL,  Bucureşti,  2006,  p.  107.  64  Ibidem,  p.  31.    65  Cf.  Karl  Baus,  op.  cit.,  p.  461.  66  Pr.   Prof.   Ioan  Rămureanu,   Pr.   Prof.  Milan   Şesan,   Pr.   Prof.   Teodor   Bodogae,   Istoria   Bisericească  Universală,   vol.   I,  Editura  Institutului  Biblic  şi  de  Misiune  al  BOR,  Bucureşti,  1987,  p.  362.  67  Un  nou  comentariu  asupra  acestor   scrisori  oferă    Klaus  Martin  Girardet,  Der  Kaiser  und  sein  Gott,  p.  125-­‐128.  Cf.  Hermann  Dörries,  Das  Selbstzeugnis  Kaiser  Konstantin,  Vandenhoeck  &  Ruprecht,  Göttingen,  1954,  p.  16-­‐19.    68  Pentru  cele  două  texte  în  versiune  originală  cf.  Volkmar  Keil  (Hrsg.),  op.  cit.,  p.  58-­‐67.  

23

serie   de   măsuri   pentru   a   se   respecta   demnitatea   umană:   a   interzis   tortura,   a   dat   dreptul  episcopilor  de  a-­‐i  elibera  pe  sclavi,  a  pedepsit  adulterul,  a  protejat  văduvele  și  săracii,  a  generalizat  duminica,   ca   zi   de   repaus   în   imperiu,   a   bătut   monezi   cu  monogramul   creștin,   a   ridicat   biserici  mărețe,   iar   la  11  mai  330  a   inaugurat  Constantinopol  ca  a  doua  Romă,  unde  a  construit  Biserica  Sfinților  Apostoli,  în  care  a  fost  înmormântat  alături  de  sarcofagele  celor  12  apostoli,  după  botezul  primit  pe  patul  de  moarte  în  337.      Sfânta  Împărăteasă  Elena       Împărăteasa  Elena  era  fiica  unui  hangiu  din  Bitinia,  regiune  de  la  Sud  de  Marea  Marmara,  în  Turcia  de  astăzi.  Ştim  că  s-­‐a  născut  în  localitatea  Drepanum,  unde  tatăl  său  avea  un  han,  în  anul  249.  Acolo  a   cunoscut-­‐o   şi   viitorul   împărat,  Constanţiu  Clor,   care  era  ofiţer   în  armata   imperială.  Fiind  ofiţer  şi  mergând  din  loc  în  loc,  s-­‐a  oprit  la  acest  han  şi,  uimit  de  frumuseţea  ei,  a  cerut-­‐o  în  căsătorie.   Viaţa   ei   nu   va   fi   uşoară   alături   de   Constanţiu   Clor,   pentru   că,   în   cariera   sa   militară,  acesta  va  atinge  diverse  trepte  care  impuneau  la  vremea  aceea  unele  restricţii.  Se  va  ajunge  chiar  la   un   moment   în   care   ea   va   fi   abandonată   ca   soţie.   După   căsătorie,   la   vârsta   de   20   de   ani,   îl  urmează  şi,  în  oraşul  Naissus  din  Moesia  –  Nişul  din  Serbia  de  astăzi  –  îl  naşte  pe  viitorul  împărat  Constantin   cel  Mare.   După   naşterea   fiului,   cariera   lui   Constanţiu   Clor   capătă   o   ascensiune   fără  precedent,   fiind   numit   de   către   Diocleţian   cezar   al   Apusului.   Realitatea   vremii   nu-­‐i   permitea,  pentru  a  deveni  cezar,  să  aibă  o  soţie  dintr-­‐o  clasă  inferioară.  Este  nevoit  să  renunţe  la  Elena  şi  se  căsătoreşte  cu  Teodora,  o  rudă  a   împăratului  Diocleţian.  Elena  este  nevoită  să  rămână  în  Orient,  soţul   ei   plecând   în   Apus.   Sistemul   tetrarhiei   pe   care   împăratul   Diocleţian   l-­‐a   iniţiat   în   anul   285  cerea  unele  sacrificii:  el  îşi  asocia  la  domnie  un  cezar,  dar  lua  garanţii  pentru  ca  acela  să  fie  fidel.  Astfel,   tânărul   Constantin   este   nevoit   să   trăiască   la   curtea   lui   Diocleţian,   ca   un   fel   de   garanţie.  Elena  este  despărţită,  aşadar,  şi  de  fiul  ei.       După  ce  împăratul  Constantin  ajunge  cezar  în  Apus,  în  locul  tatălui  său,  în  anul  306,  o  ia  pe  Elena  la  curtea  sa  de  la  Trier,  din  Germania.  În  312,  Constantin  îl  învinge  pe  Maxenţiu  şi  îi  acordă  mamei  sale  primul  titlu,  de  „Nobilissima  Femina”.  Ascensiunea  ei  se  va  definitiva  în  anul  324,  după  învingerea   împăratului   Liciniu   de   către   Constantin,   când   primeşte   titlul   de   „Augusta”,   co-­‐împărăteasă.  Abia  după  acest  moment  putem  vorbi  de  Elena  ca   împărăteasă.  Nu  s-­‐a  bucurat  de  acest   titlu   foarte  multă   vreme,   ci   numai   5-­‐6   ani,   pentru   că   în   anul   329   sau  330   a   trecut   la   cele  veşnice.     Asociată   la  domnie  cu   împăratul  Constantin  cel  Mare  şi  dată   fiind  convertirea  acestuia   la  creştinism,   începând  cu  anii  310-­‐312,  Sfânta  Elena  va  avea  marea  şansă  de  a  sprijini   instaurarea  creştinismului  şi  primele  comunităţi  creştine.  Noi  nu  ştim  despre  împărăteasă  până  astăzi  dacă  ea  a  fost  botezată   încă  de  mică  sau  s-­‐a  botezat  mai  târziu,  dacă  ea   l-­‐a   încreştinat  pe  Constantin  cel  Mare  sau  abia  după  acest  moment  a  venit  în  contact  cu  elemente  creştine.  Este  cert  că  în  Bitinia,  regiunea  în  care  s-­‐a  născut,  creştinii  erau  foarte  prezenţi.       Mărturiile  despre  activitatea  ei  sunt  păstrate  la  diverşi  istorici  sau  teologi  din  sec.  IV-­‐V  şi  ne  relevă   mai   multe   aspecte   legate   de   atitudinea   împărătesei   faţă   de   creştini.   În   primul   rând,  activităţile  de   filantropie.  Era  o   împărăteasă  milostivă,  avea  grijă  de  săraci,   încerca  să-­‐i  ajute,  de  multe  ori  îl  îndemna  pe  fiul  său  să  fie  milostiv  şi  să  sprijine  spitalele,  să  ajute  oamenii  bolnavi.  Un  al  doilea   aspect   este   dragostea   pentru   locurile   creştine   şi   pentru   ajutorarea   creştinilor   din  Orient.  

24

Aici   libertatea  a  venit  mai   târziu.  Fiind   împărat  Liciniu,  el  nu  a  protejat  comunităţile  creştine  aşa  cum  a   făcut-­‐o   împăratul   Constantin   în  Apus.   Abia   după   324,   când  Constantin   devine   împărat   al  întregului   imperiu,   acest   lucru   este   posibil.  Mama   sa,   Elena,   a   făcut   o   călătorie   după   Sinodul   I  Ecumenic   de   la  Niceea,   în   anul   326,   la   Locurile   Sfinte.   Sunt  mai  multe   discuţii   despre  motivaţia  pelerinajului.  A  existat   şi  o  dramă   în   familia   împăratului  Constantin   legată  de   fiul   său  şi  de  soţia  Fausta,  care  au  sfârşit  într-­‐un  mod  nefericit.  Există  o  relatare  relativ  târzie,  la  un  cronicar  bizantin  din  sec.  al  XIII-­‐lea,  care  ne  spune  că   împărăteasa  Elena  a  plecat   la  Locurile  Sfinte   la   îndemnul   lui  Constantin  cel  Mare,  care  discutase  deja  cu  Patriarhul  Macarie  al  Ierusalimului,  prezent  la  Sinodul  I  Ecumenic,   să   încerce   descoperirea   locului   Sfintei   Cruci   şi   al   Sfântului   Mormânt.   Ajunsă   în   Ţara  Sfântă,  mai  întâi  s-­‐a  ocupat  de  ajutorarea  şi  eliberarea  celor  care  din  închisori,  din  mine  şi  din  alte  captivităţi  datorate  credinţei  creştine.  Urmează  activitatea  sa  de  edificare  a   locaşurilor  sfinte  din  Orient,  în  special  la  Ierusalim.  În  primul  rând  a  fost  descoperirea  Cinstitului  Lemn  al  Sfintei  Cruci,  apoi   construirea   de   biserici.   S-­‐a   implicat   direct   în   construirea   a   trei   locaşuri:   Biserica   Învierii,  deasupra   Sfântului   Mormânt   şi   a   Golgotei;   Biserica   Naşterii   de   la   Betleem   şi   Biserica   Înălţării  Domnului  de  pe  Muntele  Măslinilor.  La   locurile   Sfinte   găseşte   templul   închinat   zeiţei   Afrodita.   Împăratul   Adrian,   în   136,   după  reprimarea  răscoalei  iudeilor,  a  distrus  Ierusalimul,  iar  pe  locul  Sfântului  Mormânt  a  fost  construit  acest   templu.   Acolo   s-­‐a   făcut   un   paviment   din   marmură,   pe   care   s-­‐a   ridicat   statuia   zeiţei.  Împărăteasa   a   dat   poruncă   să   se   dărâme   templul   şi,   după   ridicarea   plăcii   de   marmură,   s-­‐au  descoperit  Mormântul  Mântuitorului  şi  stânca  Golgotei.  Acolo  s-­‐au  găsit  şi  cele  trei  cruci,  precum  şi  mai  multe   cuie.   Aceste   cuie   vor   face   o   tradiţie,   considerate   fiind   obiecte   sfinte   în   creştinism.  Unul  dintre  istoricii  sec.  al  V-­‐lea  spune  că  împărăteasa  a  dăruit  două  cuie  sfântului  Constantin,  care  le-­‐a  folosit  într-­‐un  sens  protector:  pe  unul  l-­‐a  topit  şi  l-­‐a  pus  în  coiful  său,  iar  pe  celălalt  l-­‐a  pus  la  căpăstrul   calului,   pentru   a   fi   ocrotit   de   Dumnezeu.   Evident   că   se   punea   problema   identificării  Sfintei  Cruci  a  Mântuitorului,  dintre  cele  trei.  O  tradiţie  spune  că  s-­‐ar  fi  găsit  pe  una  dintre  Cruci  expresia  „Iisus  Hristos,  regele  iudeilor”,  cunoscută  din  Evanghelii.  Alte  tradiţii  vorbesc  de  minuni:  fie  vindecarea  unei  femei  bolnave,  fie  învierea  unui  copil  prin  atingerea  de  Sfânta  Cruce.  Cert  este  că  Cinstitul  Lemn  a  fost  identificat  şi  venerat  ca  obiect  de  mare  valoare  în  istoria  creştinismului.  Pe  locul  acela  se  va  construi  Bazilica  Învierii,  aşa-­‐numita  Rotondă.  Activitatea  Sfintei  Elena  la  Locurile  Sfinte  a  dus  la  o  dezvoltare  a  cultului  şi  a  tradiţiei  creştine  într-­‐o  manieră  cum  nu  s-­‐a  mai  cunoscut,  astfel  că  deja  la  finele  sec.  IV  devenise  o  tradiţie  pentru  fiecare  creştin  să  încerce  să  ajungă,  o  dată  în  viaţă,  la  locurile  unde  Dumnezeu  S-­‐a  pogorât  pe  pământ.       Împărăteasa  Elena  a  murit  la  scurt  timp  după  pelerinajul  din  Ţara  Sfântă,  în  329  sau  330,  se  pare   că   la   Nicomidia.   Eusebiu   de   Cezareea   istoriseşte   că   a   fost   înmormântată   într-­‐o   cetate  împărăteasă,  într-­‐un  mormânt  împărătesc,  dar  nu  numeşte  locul.  Împăratul  Constantin  cel  Mare  i-­‐a  făcut  un  sarcofag  de  marmură,  artefact  ce  se  păstrează  până  astăzi  în  Muzeul  Vaticanului.  Trupul  Sfintei  Elena  se  află  într-­‐o  mănăstire  de  lângă  Veneţia,  pe  o  insulă  ce-­‐i  poartă  numele,  păstrat  într-­‐un  sicriu  de  sticlă,  într-­‐o  biserică  romano-­‐catolică.            

25

4.2  Sinoadele  Ecumenice  I  și  II.  Simbolul  Niceo-­‐Constantinopolitan.    

Fomula   din   prologul   ioanin   "Cuvântul   S-­‐a   făcut   trup"   (In   1,   14)   şi   imnul   hristologic   din  Epistola  către  Filipeni  2,  5-­‐11,  unde  Sfântul  Apostol  Pavel  descrie  parcursul   iconomiei   lui  Hristos  începând   cu   coborârea   de   la   Tatăl,   trecând   prin   moarte   și   înviere,   până   la   înălţarea   la   cer,   au  constituit  în  teologia  Părinţilor  jaloanele  învăţăturii  hristologice.  Primii  teologi  creştini  au  analizat  taina   Sfintei   Treimi   din   perspectiva   trimiterii   Fiului   lui   Dumnezeu   în   lume,   adică   a   iconomiei  mântuirii.  Întrebările  apărute  se  referă  atât  la  raportarea  Fiului  faţă  de  Tatăl  şi  Duhul  Sfânt,  cât  şi  la  posibila  unire  dintre  dumnezeire  şi  umanitate  în  persoana  Sa.  Cu  această  problematică  se  deschide  perioada  Sinoadelor  Ecumenice  (325-­‐787),   în  care  s-­‐au  formulat  dogma  trinitară,  cea  hristologică  şi  teologia  icoanei.    

Atunci   când   Biserica   a   mărturisit   şi   a   precizat   ceea   ce   credea   a   făcut-­‐o   ca   răspuns   la  atacurile  venite  dinăuntrul  şi  din  afara  creştinismului.  Este  paradoxal  că  primele  erezii  hristologice  -­‐   gnosticismul   (considera  materia   și   trupul   a   fi   rele)   şi   dochetismul   (considera   că  Hristos   a   avut  doar  un  trup  aparent)  -­‐  au  vizat  umanitatea,  nu  divinitatea  lui  Hristos.  Astfel  că  strădania  părinţilor  apostolici  şi  a  apologeţilor  de  la  Sfântul  Ignatie  al  Antiohiei  la  Sfântul  Irineu  al  Lyonului  şi  Tertulian  a  constat  în  afirmarea  realităţii  "trupului"  lui  Hristos,  înţeles  ioaneic  ca  întreaga  condiţie  umană.  În  lucrarea   "Contra   ereziilor",   Sfântul   Irineu   îi   combate   pe   gnostici   care   respingeau   umanitatea   lui  Hristos,   dar   şi   pe   ebioniţi,   care   susţineau   că   Iisus   este   un   simplu   om   născut   din   Iosif   şi  Maria,  anunţând   temele   majore   ale   hristologiei   ulterioare   lui:   Hristos   ca   Dumnezeu   adevărat   şi   om  adevărat69.  

Părinţii   secolului   al   III-­‐lea   au   teologhisit   pe   linia   Iconomiei   mântuirii,   reflectând   asupra  Sfintei  Treimi  în  relaţie  cu  creaţia  şi  în  perspectiva  mântuirii  omului,  trimiterea  Fiului  în  trup  fiind  o  temă   centrală   în   această   problematică.   Provocarea   în   definitivarea   Dogmei   Trinitare   a   fost   tot  înţelegerea   Tainei   lui   Hristos.   El   era   înţeles   ca   Dumnezeu   şi   om,   dar   trebuia   precizat   modul  raportării  sale  la  Tatăl.  Datorită  supunerii  Fiului  faţă  de  Tatăl  şi  ascultării  de  El  până  la  moartea  pe  Cruce   pe   parcursul   vieţii   sale   pământeşti   apare   în   teologia   preniceeană   eroarea  subordinaţianistă70  (Justin  Martirul,  Irineu  de  Lyon,  Origen  şi  Ipolit).     Pe  lângă  această  eroare  existau  şi  două  direcţii  eretice.  Una  era  constituită  din  antitrinitarii  dinamici  (Teodot  Curelarul  şi  Pavel  de  Samosata)  care  considerau  că  Logosul  nu  este  o  persoană,  ci  o  putere  atunci   când  se   refereau   la  Sfânta  Treime,   iar   când  vorbeau  de   întrupare  considerau  că  asupra   omului   Iisus,   născut   din   fecioară,   s-­‐a   pogorât   Hristos   în   chip   de   porumbel.   Cealaltă  constituită   din   antitrinitarii   modalişti   (Sabelie   şi   Praxeas),   care   plecând   de   la   prejudecata   unui  Dumnezeu  unic  şi  solitar  considera  pe  Tatăl,  Fiul  şi  Sfântul  Duh  ca  "modalităţi"  de  manifestare  în  lume   sau   nume   ale   persoanei   unice   a   lui   Dumnezeu.   Astfel,   teologia   creştină   era   provocată   să  formuleze   învăţătura   despre   Sfânta   Treime   (Dumnezeu   Unul   şi   Trei   în   acelaşi   timp),   în   faţa  concepţiei  filozofice  antice,  care  nu  putea  accepta  „împărţirea“  divinităţii  unice  şi  solitare  în  trei.     Această  formulare  s-­‐a  realizat  mai  întâi  în  cadrul  a  ceea  ce  s-­‐a  numit  „disputa  trinitară  din  secolul  al  IV-­‐lea“  (Christoph  Markschies),  începută  în  anul  318  şi  încheiată  în  381,  prin  formularea  definitivă  a  Crezului  Niceno-­‐Constantinopolitan.  Deşi  Sinodul  I  Ecumenic  l-­‐a  condamnat  definitv  pe  

69  O  excelentă  prezentare  a  hristologiei  Sfântului  Irineu  al  Lyonului  oferă  Bernard  Sesboüé,  Tout  récapituler  dans  le  Christ.  Christologie  et  sotériologie  d'Irénée  de  Lyon,  Desclée,  Paris,  2000.  70  Idem,  Hristologia  patristică...,  p.  16.  

26

Arie   în   325,   abia  marii   teologi   capadocieni   (Sfântul   Vasile   cel  Mare,   Sfântul  Grigorie   Teologul   şi  Sfântul  Grigorie  de  Nyssa)  au  reuşit  după  362  să  împace  subordinaţianismul  tradiţional  cu  teologia  antisubordinaţianistă   de   la   Niceea,   în   faimoasa   sinteză   a   „teologiei   neoniceene“.   A   fost   nevoie  astfel  de  munca  şi  jertfa  a  trei  generaţii  de  teologi  care  au  realizat  sinteza  trinitară.      

Sinodul  I  Ecumenic    

(Niceea   325,   318   Sfinţi   Părinţi,   C-­‐tin   cel   Mare,   arianismul,   Crezul   –   primele   7   articole,   20  canoane).   „Primul   Sfânt   Sinod  Ecumenic,   de   la  Niceea,   a   fost   cel   alcătuit   din  318  de  Dumnezeu  purtători   Părinţi   pe   vremea   împărăţiei   marelui   împărat   cel   întocmai   cu   Apostolii   Constantin  împotriva  smintitului  Arie,  prezbiter  al  Bisericii  Alexandriei.  Au  condus  Sinodul  Silvestru  al  Romei,  Alexandru   al   Constantinopolului,   Alexandru   al   Alexandriei,   Eustatie   al   Antiohiei   şi   Macarie   al  Ierusalimului.  A  avut  loc  în  anul  5833  de  la  zidirea  lumii,   iar  de  la  Hristos  325.  De  la  primul  Sinod  până  la  cel  de-­‐al  doilea  vor  trece  55  de  ani.  De  la  el  am  primit  şi  credem  că  Domnul  nostru  Iisus  Hristos   nu   e   creatură,   ci   Cel   ce   este   peste   toate,   Dumnezeu   binecuvântat,   potrivit   expresiei   lui  Pavel  [Rm  9,  5],  şi  de  o  fiinţă  cu  Dumnezeu  şi  Tatăl  Lui  şi  cu  Sfântul  Duh  potrivit  dumnezeirii  Lui,  iar  pe  cel  ce  nu  gândeşte  aşa  îl  anatemizăm“71.    

Arianismul  a  rezolvat  paradoxul  trinitar  adoptând  o  direcţie  opusă  modalismului  din  secolul  al  III-­‐lea,  propunând  pentru  Fiul  un  statut  ontologic  inferior  Tatălui,  considerându-­‐l  făptură  creată  (chiar  dacă  prima  dintre  făpturi).  S-­‐a  vorbit  despre  cearta  pentru  un  iota,  plecând  de  la  faptul  că  două   concepte   fundamentale   din   cadrul   disputelor   ariene   se   diferenţiau   prin   litera   jota  (omoousioς  şi  omoiousioς).  Dezbaterea  s-­‐a  purtat  pe  trei  paliere:  prin  tratate  ştiinţifice  şi  scrisori  teologice,  prin  predici  în  cadrul  cultului  şi  prin  rugăciuni  şi  cântări  populare  (vezi  Thalia).       Biserica  egipteană  era   în   schismă   la   începutul   sec.   IV,  provocată  de  Melitie  de   Lycopolis,  care  nu  mai  recunoştea  autoritatea  ep.  de  Alexandria.  Preocupările  teologice  ale  presbiterului  Arie  de  la  Biserica  Baukalis  din  Alexandria  au  provocat  disputele  în  jurul  modului  în  care  trebuie  înţeles  subordinaţianismul.   Arie   susţinea,   influenţat   de   neoplatonism,   transcendenţa   absolută   a   lui  Dumnezeu,   mărturisită   în   multe   scrisori,   dar   şi   unicitatea   sa,   înţelegându-­‐l   ca  monadă.   După  excomunicarea   lui  Arie  de   către  episcopul  Alexandru  al  Alexandriei,   într-­‐un   sinod  alexandrin  din  anul  318,  au  izbucnit  nelinişti  şi  certuri  care  au  divizat  episcopatul  din  imperiu,  având  loc  o  serie  de  sinoade   care   au   afirmat   învăţătura   lui   Arie.   Victoria   lui   Constantin   asupra   lui   Liciniu   la   19  septembrie   324   a   adus   unitatea   politică,   acesteia   trebuind   să-­‐i   urmeze   cea   religioasă   (adică  rezolvarea   problemelor   legate   de   teologia   trinitară,   data   Paştilor   şi   schismele   melitienilor   şi  novaţienilor).   Pentru   aceasta   împăratul   a   convocat   Sinodul   I   Ecumenic72  la   Niceea   (azi   Iznik   în  Turcia),  reşedinţă  imperială  de  vară,  probabil   în  virtutea  titlului  de  pontifex  maximus,  pe  care  l-­‐a  exercitat   deja   la   convocarea   sinoadelor   de   la   Roma   312   şi   Arelate   314   pentru   lămurirea  

71  Textul   aparţine  Mitropolitul   Nil   al   Rodosului   -­‐   canonist   bizantin   din   a   doua   jumătate   a   secolului   XIV   -­‐,   Relatare  sinoptică    despre  Sfintele  Sinoade  Ecumenice,  (preluat  din  Sinodiconul  Ortodoxiei,  în  curs  de  apariţie  la  Editura  Deisis,  trad.  de  diac.  Ioan  I.  Ică  jr,  prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  72  Ecumenic   în   sensul   participării   episcopilor   din   întreg   imperiul.   Trei   episcopi   erau   din   afara   imperiului,   din  Mesopotamia,  Caucaz  şi  Goţia.  

27

controversei  donatiste  din  Nordul  Africii.  Cei  318  părinţi73  erau  în  mare  parte  din  răsărit,  din  apus  participând  doar  patru  episcopi  şi  doi  prezbiteri.     În   Vita   Constantini   III   Eusebiu   de   Cezareea   descrie   în   mare   desfăşurarea   lucrărilor   din  palatul   imperial   al  Niceii.   Şedinţa  de  deschidere   a   avut   loc   în   prezenţa   împăratului   -­‐   intrarea   sa  fiind  prezentată   sub   forma  unui  adventus  augusti,   „asemeni  unui   înger   trimis  de  Dumnezeu  din  cer.  Constantin  era  îmbrăcat  în  veşminte  atât  de  strălucitoare  că  aruncau  în  jur  talazuri  de  fulgere  înfocate,  cărora   li  se  adăuga  orbitoarea  sclipire  a  aurului  şi  a  pietrelor  nestemate“  (Eus.,  v.C.,   III,  10,  1)  –  în  iunie  325,  sinodul  încheindu-­‐se  la  25  iulie  325,  o  dată  cu  vicennalia.  Discuţiile  s-­‐au  purtat  în  greacă  şi   latină,  concretizându-­‐se   în  simbolul  niceean,  alcătuit  pe  baza  unei  propuneri   iniţiale,  adăugită   ulterior,   lucru   arătat   de   repetiţiile   din   prima   parte,   centrală   fiind   particula   omoousios  (deofiinţă).  Pe  lângă  afirmarea  dumnezeirii  Fiului  simbolul  aminteşte  la  sfârşit:  „Credem  şi  în  Duhul  Sfânt“,   antematizând   apoi   învăţăturile   ariene.   Unii   au   refuzat   semnarea   textului   datorită   unui  cuvânt   neexistent   în   Sf.   S.   –   omousios.   La   ameninţarea   împăratului   majoritatea   episcopilor   a  semnat   textul   simbolului,   Eusebiu   de   Nicomidia   şi   Teognis   de   Niceea   refuzând   să   semneze   şi  anatematizmele  au  fost  exilaţi  împreună  cu  Arie.  

Expunerea  credinţei  celor  318  de  Părinţi  

(Niceea,  325)  

Credem   într-­‐Unul  Dumnezeu,  Tată,  Atotţiitor,   Făcător  al   tuturor   celor   văzute   şi  nevăzute.  

Şi  într-­‐Unul  Domn  Iisus  Hristos,  Fiul  lui  Dumnezeu,  născut  din  Tatăl,  Unul-­‐Născut,  adică   din   fiinţa   Tatălui,   Dumnezeu   din   Dumnezeu,   lumină   din   lumină,   Dumnezeu  adevărat  din  Dumnezeu  adevărat,   născut  nu   făcut,   de  o   fiinţă   cu  Tatăl,   prin  Care  toate  s-­‐au  făcut,  cele  din  cer  şi  cele  de  pe  pământ;  Care  pentru  noi  oamenii  şi  pentru  a  noastră  mântuire  S-­‐a  pogorât  şi  S-­‐a  întrupat  şi  S-­‐a  făcut  om,  a  pătimit,  a  înviat  a  treia  zi,  S-­‐a  înălţat  la  ceruri  şi  va  veni  să  judece  viii  şi  morţii.  

Şi  întru  Duhul  Sfânt.  

Iar  pe  cei  ce  spun  „a  fost  cândva  când  nu  era”  şi  „înainte  de  a  se  fi  născut  nu  era”  şi   s-­‐a   făcut   „din   cele   ce   nu   sunt”   sau   spun   că   Fiul   lui   Dumnezeu   este   „din   altă  ipostasă”  sau  „fiinţă”  sau  că  e  „creat”,  „schimbător”  sau  „transformabil”,  Biserica  universală  şi  apostolică  îi  anatemizează.74  

   Sinodul   I   Ecumenic   de   la   Nicea   325   a   afirmat   în   limbajul   filozofiei   greceşti   deofiinţimea  

Fiului  cu  Tatăl.  "Paradoxul  niceean  constă   în   faptul  că  elenizarea   limbajului  credinţei,  operată  de  sinod,  a  fost  pusă  în  slujba  dezelenizării  conţinutului  credinţei75".     Dintre   cele   20   de   canoane,   c.   10,   11,   12,   13   şi   14   se   ocupau   de   reprimirea   lapsilor   în  Biserică,  excluzând  de  la  preoţie  pe  cei  căzuţi  în  persecuţie  şi  punând  termene  de  pocăinţă  pentru  

73  În  listele  din  secolul  al  IV-­‐lea  numărul  este  de  220,  222  sau  218,  ele  fiind  completate  până  la  numărul  de  318  pentru  a  avea  o  similitudine  cu  cele  318  slugi  ale  lui  Avraam.    74  Text   preluat   din   Sinodiconul   Ortodoxiei,   în   curs   de   apariţie   la   Editura   Deisis,   trad.   de   diac.   Ioan   I.   Ică   jr,   prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  75  Bernard  Sesboüé,  Hristologia  patristică...,  p.  19.  

28

reprimirea  laicilor  în  biserică  (3  ani  cu  catehumenii  -­‐  audientes,  şapte  ani  plecaţi  –  genuflectentes  şi  doi  ani   fără   împărtăşire   -­‐   consistentes),  urmând  să   fie   totuşi   împărtăşiţi  dacă  ar   fi  pe  moarte.  Canonul   8   acceptă   reprimirea   novaţienilor   (katharoi   –   nu   acceptau   reprimirea   lapsilor,   aveau   în  frunte  pe  Novaţian  al  Romei)   în  biserică  prin  punerea  mâinilor  şi  acceptarea  Simbolului  niceean,  iar  c.  19  prevede  rebotezarea  ereticilor  antitrinitari  pavlinişti  (adepţi  ai  lui  Pavel  de  Samosata  sec.  III).  O  altă  serie  de  canoane  reglau  raporturile  dintre  episcopi  şi  eparhii  (c.  4,  5,  6),  cât  şi  criteriile  de   alegere   a   clericilor   (c.   1,   2,   9)   şi   ordinea   ierarhică   în   parohii   (c.   18   –   diaconii   nu   pot   da  împărtăşania).  Episcopului  Ierusalimului  îi  este  recunoscut  un  primat  de  onoare,  dar  sub  jurisdicţia  scaunului   metropolitan   al   Cezareii   Palestinei   (c.   7).     C.   20   prevede   că   nu   se   îngenunchează   în  biserici  duminica  şi  în  zilele  Cincizecimii.       Sinodalii   au   reprimit   pe   melitienii   schismatici   din   Egipt   în   biserică   sub   ascultarea  episcopului   alexandrin   şi   au   stabilit   data  Paştilor   –  prima  duminică  după   lună  plină,   ce  urmează  echinocţiului  de  primăvară  –  anulând  tradiţia  quartodecimană.  După   Sinodul   niceean   nu   s-­‐a   aşternut   dorita   pace,   iar   luptele   teologice   au   continuat   în   anii  următori   nu   numai   prin   tratate,   ci   prin   implicarea   împăraţilor   şi   exilarea   episcopilor   care   se  opuneau   unei   atenuări   a   formulei   de   credinţă   niceene.   Receptarea   definitivă   a   avut   loc   abia   la  Sinodul   II   Ecumenic,   după   dispute   teologice,   mai   multe   sinoade   locale   şi   chiar   exiluri   ale  episcopilor  (cf.  Sf.  Atanasie  cel  Mare).      

Sinodul  II  Ecumenic    

(Constantinopol   381,   150   părinţi,   Teodosie   cel   Mare,   pnevmatomahismul   şi   apolinarismul,  ultimele  5  articole  ale  Crezului,  8  canoane).  „Al  II-­‐lea  Sfânt  Sinod  Ecumenic,  de  la  Constantinopol,  a  fost  pe  vremea  împărăţiei   lui  Teodosie  cel  Mare,  fiind  alcătuit  de  150  de  episcopi   împotriva  lui  Macedonie  pnevmatomahul,  patriarhul  Constantinopolului,  a  lui  Sabelie  din  Libia  şi   lui  Apolinarie  al   Laodiceii.   Au   condus   Sinodul   Damasus   al   Romei,   Nectarie   al   Constantinopolului,   Timotei   al  Alexandriei,   Chiril   al   Ierusalimului,   Meletie   al   Antiohiei,   Grigorie   Teologul,   Grigorie   al   Nyssei   şi  Amfilohie  al  Iconiei.  Era  anul  5889  de  la  zidirea  lumii,  iar  la  Hristos  381.  De  la  al  II-­‐lea  Sinod  până  la  al   III-­‐lea   vor   trece   41   de   ani.   De   la   el   am   primit   şi   credem   că   Preasfântul   Duh   este   Dumnezeu  adevărat,  ca  Unul  de  o  fiinţă  cu  Dumnezeu  şi  Tatăl  şi  cu  Fiul,  pentru  că  Domnul  Iisus  a  zis  aşa:  „Să  se  boteze  şi  să  creadă  în  numele  Tatălui  şi  al  Fiului  şi  al  Sfântului  Duh”  [Mt  28,  19],  lucru  pe  care  nu  l-­‐ar  fi  zis  dacă  ar  fi  fost  creatură.  Deci  cel  ce  nu  gândeşte  aşa  să  fie  anathema“76.       Disputele  pentru  receptarea  formulei  de  credinţă  de  la  Niceea  au  continuat  până  la  al  II-­‐lea  Sinod  Ecumenic,  arienii  fiind  sprijiniţi  în  special  de  împăraţii  arieni  care  i-­‐au  urmat  lui  Constantin.    

Între  timp  arienii  se  grupaseră  în  trei  direcţii:    - anomei  sau  eunomieni  –  conduşi  de  Eunomie  de  Cizic  –  radicali  ce  negau  orice  

asemănare  a  Fiului  cu  Tatăl  –  anomios.  - omiusienii   sau   semiarienii   –   în   frunte   cu   Eusebiu   de   Nicomidia   –   similitudine  

substanţială  

76  Textul   aparţine  Mitropolitul   Nil   al   Rodosului   -­‐   canonist   bizantin   din   a   doua   jumătate   a   secolului   XIV   -­‐,   Relatare  sinoptică    despre  Sfintele  Sinoade  Ecumenice,  (preluat  din  Sinodiconul  Ortodoxiei,  în  curs  de  apariţie  la  Editura  Deisis,  trad.  de  diac.  Ioan  I.  Ică  jr,  prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  

29

- omienii   –   358   –   similitudine   nesubstanţială   –   „asemănător   cu   Tatăl   după  Scripturi“.  

La   începutul   anului   379,   după   moartea   împăratului   arian   Valens   petrecută   în   urmă   cu  câteva   luni   şi   numirea   lui   Teodosie   ca   împărat   al   Imperiului,   mica   comunitate   ortodoxă   din  Constantinopol   şi-­‐a   chemat   un   episcop   propriu   pentru   restaurarea   ortodoxiei   în   oraşul   lui  Constantin,  nimeni  altul  decât  Sfântul  Grigorie  de  Nazianz,  personalitate  crescută  într-­‐o  familie  de  aristocraţi  şi  instruită  la  cele  mai  bune  şcoli  ale  vremii.  Toate  bisericile  se  aflau  în  mâna  arienilor,  astfel  că  Grigorie  a  fost  nevoit  să  slujească  într-­‐o  biserică  improvizată,  pe  care  a  numit-­‐o  Anastasia.  Aici  a  rostit  celebrele  Cinci  cuvântări  teologice,  în  care  a  formulat  în  termeni  fără  echivoc  teologia  trinitară  a  deofiinţimii  celor  trei  Persoane  ale  Sfintei  Treimi77.  

Între  timp  a  apărut  o  grupă  de  episcopi,  clerici  şi  teologi  care  negau  dumnezeirea  Sfântului  Duh,   numiţi  macedonieni   de   la   numele   episcopului   semiarian  Macedoniu   al   Constantinopolului,  dar  şi  pnevmatomahi  –  adică  luptători  împotriva  Sfântului  Duh.  

La   începutul   anului   380,   Teodosie   care   era   grav   bolnav   a   fost   botezat   de   episcopul  Ascholios  al  Tesalonicului,  iar  Crezul  rostit  de  împărat  a  fost  cel  de  la  Niceea.  Prin  decretul  Cunctos  populos,   promulgat   la   28   februarie   380   la   Tesalonic   ortodoxia   a   devenit   religie   de   stat,   singura  credinţă   care   avea   dreptul   să   existe78.   După   ce   episcopul   arian   Demofil   al   Constantinopolului   a  refuzat  semnarea  Crezului  de   la  Niceea,  Grigorie  a  fost   instalat  de  Teodosie   la  27  noiembrie  380  episcop  al  capitalei  imperiului.  

Deoarece   macedonienii   contestau   dumnezeirea   Sfântului   Duh,   Teodosie   a   convocat  Sinodul   II   Ecumenic   la   Constantinopol   în   luna   mai   a   anului   381.   Grigorie   este   ales   episcop   al  capitalei,   dar   este   contestat   de   episcopii   egipteni,   care   deja   cu   un   an   înainte   hirotoniseră   pe  Maxim   ca   episcop   al   Constantinopolului.   Văzând   certurile   dintre   partide   şi   contestarea  canonicităţii  alegerii  sale,  reproşându-­‐i-­‐se  că  era  deja  episcop  al  Sasimei,  Grigorie  se  va  distanţa  de  sinod,   retrăgându-­‐se   în   palatul   episcopal79.   Sfântul   Grigorie   afirmase   însă   în   Cuvântarea   a   5-­‐a  teologică   deofiinţimea   Sfântului   Duh   cu   Tatăl,   iar   formularea   homotimiei   –   „închinat   şi   mărit  împreună  cu  Tatăl  şi  cu  Fiul“  –  părea  acestui  teolog  al  Sfintei  Treimi  a  fi  o  garanţie   insuficientă  a  adeziunii  la  divinitatea  deplină  şi  totală  a  Sfântului  Duh.    

Expunerea  credinţei  celor  150  de  Părinţi  

(Constantinopol,  381)  

Credem  într-­‐Unul  Dumnezeu,  Tată,  Atotţiitor,  Făcător  al  cerului  şi  al  pământului,  al  tuturor  celor  văzute  şi  nevăzute.  Şi  într-­‐Unul  Domn  Iisus  Hristos,  Fiul  lui  Dumnezeu  Unul-­‐Născut,  Care  din  Tatăl  S-­‐a  născut   mai   înainte   de   toţi   vecii,   lumină   din   lumină,   Dumnezeu   adevărat   din  Dumnezeu   adevărat,   născut   nu   făcut,   de   o   fiinţă   cu   Tatăl,   prin   Care   toate   S-­‐au  făcut.  Care  pentru  noi  oamenii  şi  pentru  a  noastră  mântuire  S-­‐a  coborât  din  ceruri  şi  S-­‐a  întrupat  din  Duhul  Sfânt  şi  din  Fecioara  Maria  şi  S-­‐a  făcut  om,  

77  Sfântul  Grigorie  de  Nazianz,  Cele  cinci  cuvântări  teologice,  trad.  de  pr.  prof.  dr.  Dumitru  Stăniloae,  Editura  Anastasia,  Bucureşti,  1993.  78  Cf.  pr.  Adrian  Gabor,  Biserică  şi  stat  în  timpul  lui  Teodosie  cel  Mare,  Editura  Bizantină,  Bucureşti,  2004,  p.  100-­‐101.  79  Ibidem,  p.  243-­‐245.  

30

Care  S-­‐a  răstignit  pentru  noi  sub  Pontius  Pilatus,  a  pătimit  şi  a  fost  îngropat,  şi  a  înviat  a  treia  zi  după  Scripturi,  şi  S-­‐a  înălţat  la  ceruri  şi  şade  de-­‐a  dreapta  Tatălui,  şi   iarăşi   va   veni   cu   slavă   să   judece   viii   şi  morţii,   şi   a   Cărui   împărăţie   nu   va   avea  sfârşit.  Şi  întru  Duhul  Sfânt,  Domnul,  de  viaţă  făcătorul,  Care  împreună  cu  Tatăl  şi  cu  Fiul  e  închinat  şi  mărit,  Care  a  grăit  prin  proroci.  Şi  întru  una,  sfântă,  universală  şi  apostolică  Biserică.  Mărturisim  un  Botez  spre  iertarea  păcatelor.  Aşteptăm  învierea  morţilor.  Şi  viaţa  veacului  ce  va  să  vină.  Amin.80  

 Dogmei  niceene  care  definise  deofiinţimea  sau  consubstanţialitatea  dintre  Fiul  şi  Tatăl   i-­‐a  

urmat   hotărârea   de   la   Constantinopol   381,   care   definitiva   dogma   trinitară,   dar   la   acelaşi   sinod  Apolinarie  de  Laodiceea  aduce  atingere  "omului  adevărat"  din  Hristos,  considerând  că  omul  este  format   din   trup  material,   suflet   neraţional   şi   suflet   raţional   şi   nemuritor.   Plecând   de   la   această  concepţie  antropologică  trihotomică,  Apolinarie  a  considerat  că  în  Hristos  locul  sufletului  raţional  a  fost  luat  de  Logosul  veşnic.  Deşi  această  învăţătură  a  fost  condamnată,  ea  va  deschide  în  deceniile  următoare  întrebarea  asupra  relaţiei  dintre  divin  şi  uman  în  Hristos,  asupra  posibilităţii  naşterii  în  timp  a  Logosului  Unul-­‐Născut  din  veşnicie81.     Sinodul  a  redactat  8  canoane.  Primul  este  de  natură  dogmatică  şi  anatematizează  pe  arieni  şi  semiarieni,  pnevmatomahi,  sabelieni,  marcelieni  şi  fotinieni,  dar  şi  pe  apolinarişti.  Canoanele  5,  7  şi  8  se  ocupă  de  reprimirea  ereticilor  în  biserică;  cei  care  erau  botezaţi  în  numele  Sfintei  Treimi  erau  primiţi  după  abjurarea  ereziei  prin  mirungere   (arienii  moderaţi,  pnevmatomahii,  novaţienii,  quartodecimanii  şi  apolinariştii),  iar  eunomienii,  montaniştii  şi  sabelienii  erau  rebotezaţi.  După  ce  canonul  2  a  stabilit  autonomia  diocezană,  canonul  3  a  hotărât  că  „episcopul  de  Constantinopol  să  aibă  întâietatea  de  onoare  –  primatum  honoris  –  după  episcopul  Romei,  deoarece  este  Roma  cea  nouă“.                          

80  Acest  Simbol  de  credinţă  se  rosteşte  în  cadrul  Sfintei  Liturghii  începând  cu  secolul  al  VI-­‐lea,  până  atunci  fiind  rostit  numai  de  catehumeni  în  Vinerea  Mare.        81  Ibidem,  p.  20-­‐21.  

31

5.  Sinoadele  Ecumenice  III-­‐VI.  Dogma  Hristologică.    

 Sinodul  III  Ecumenic  

 (Efes   431,   198   părinţi,   Teodosie   II,   nestorianismul,   9   canoane).   „Al   III-­‐lea  mare   Sfânt   Sinod  

Ecumenic,  de  la  Efes,  a  fost  ţinut  pe  vremea  împărăţiei  lui  Teodosie  cel  Mic,  fiind  alcătuit  din  200  de   Sfinţi   Părinţi   împotriva   lui   Nestorie,   patriarhul   Constantinopolului.   L-­‐au   condus   Celestin   al  Romei,   Chiril   al   Alexandriei,   Iuvenalie   al   Ierusalimului,  Memnon   al   Efesului.   Era   anul   5939   de   la  zidirea  lumii  şi  431  de  la  Hristos.  De  la  al  III-­‐lea  Sinod  la  al  IV-­‐lea  vor  trece  30  de  ani.  De  la  el  am  primit   şi   credem   că   Domnul   nostru   Iisus   Hristos   este   Fiul   Dumnezeului   Celui   Viu,   căci   aşa   a   zis  Petru  întrebat  fiind  de  Domnul  despre  El,  şi  pentru  aceasta  a  fost  lăudat  şi  a  fost  mărturisit  de  Cel  ce  este   Însuşi  Adevărul   că  această   ştiinţă   i   s-­‐a  descoperit  de   la  Dumnezeu-­‐Tatăl   [Mt   16,  13–17].  Deci  cel  ce  nu  gândeşte  aşa  să  fie  anathema“82.  

   Dacă  pentru  realizarea  sintezei  trinitare  a  fost  nevoie  de  munca  teologică  a  trei  generaţii,  

formularea  dogmei  hristologice  a  necesitat   aproape   trei   secole,  deci   jertfa   a   zeci   de  generaţii   şi  martiriul  multora  dintre  părinţi  (vezi  Sfântul  Maxim  Mărturisitorul).  

Motivaţia  hristologiei  Părinţilor  este  una  soteriologică.  Toate  ereziile  hristologice  apărute  în   antichitate   lezau   calitatea   de  Mântuitor   a   lui   Iisus   Hristos.   Pentru   ca   să   ne   poată   mântui   El  trebuia  să  fie  Dumnezeu  desăvârşit,  altfel  nu  ne  putea  pune  în  legătură  directă  cu  Dumnezeu  şi  om  desăvârşit,  altfel  n-­‐am  fi  fost  noi  cei  mântuiţi  de  vreme  ce  nu  şi-­‐a  asumat  întreaga  fire  umană,  deci  o  solidaritate  adevărată  cu  noi83.     Nestorie   spre   deosebire   de   Arie   era   convins   de   dumnezeirea   transcendentă   a   Fiului   lui  Dumnezeu,  dar  nu  putea  să  accepte  întruparea  Logosului,  chenoza  Întrupării  şi  alăptarea  la  sânul  Fecioarei,  o  umilinţă  de  nesuportat.  În  urma  predicii  diaconului  antiohian  Anastasiu,  care  punea  în  discuţie   termenul   theotokos,   Nestorie   intervine   şi   propune   christotokos.   Se   pare   că   adevăratul  motiv  al  ereziei  nestoriene  a   fost  neputinţa   lui  Nestorie  de  a  accepta  un  Dumnezeu  care  devine  prunc84.   Afirmând   faptul   că   în   Hristos   există   două   persoane   şi   două   firi,   unite   în   chip   moral,  Nestorie   a   introdus   o   distanţă   definitivă   între   Logos   şi   umanitatea   Sa,   periclitând  mântuirea   în  Hristos.  Şcoala  alexandrină  susţinea  însă  o  unire  reală  a  celor  două  firi  în  Hristos.  Cele  două  poziţii  diferite  au  condus  la  o  puternică  dispută  teologică  privitoare  la  hristologie  între  cele  două  şcoli,  în  prima  jumătate  a  secolului  al  V-­‐lea.       Cel  care  a  intervenit  în  dezbaterea  teologică  a  fost  Sfântul  Chiril  al  Alexandriei,  combătând  viziunea  hristologică  nestoriană  în  mai  multe  tratate,  în  care  a  demonstrat  că  Maica  Domnului  nu  a  născut  Dumnezeirea  în  Sine,  ci  Logosul  unit  cu  firea  umană,  fiind  astfel  cu  adevărat  Născătoare  de  Dumnezeu   –   theotokos.   În   noiembrie   430   a   convocat   un   Sinod   la   Alexandria,   ale   cărui   hotărâri  

82  Textul   aparţine  Mitropolitul   Nil   al   Rodosului   -­‐   canonist   bizantin   din   a   doua   jumătate   a   secolului   XIV   -­‐,   Relatare  sinoptică    despre  Sfintele  Sinoade  Ecumenice,  (preluat  din  Sinodiconul  Ortodoxiei,  în  curs  de  apariţie  la  Editura  Deisis,  trad.  de  diac.  Ioan  I.  Ică  jr,  prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  83  Cf.  Bernard  Sesboüé,  Hristologia  patristică...,  p.  28.  84  Un   istoric   constantinoplitan  precizează  că  Nestorie   "a   fost   înspăimântat  de  cuvântul  Maica   lui  Dumnezeu  ca  de  o  fantomă  şi  această  spaimă  n-­‐a  provenit  decât  din  ignoranţa  sa".  Socrate  Scolasticul,  Istoria  bisericească,  traducere  de  Iosif  Gheorghian,  Bucureşti,  1899,  p.  344  (VII,  32).    

32

dogmatice  le-­‐a  cuprins  într-­‐o  lungă  Epistolă  sinodală,  care  se  încheia  cu  12  anatematisme,  pe  care  Nestorie   trebuia   să   şi   le   asume,   pentru   a   rămâne   în   comuniune   cu   celelalte   biserici.   La   acestea  Nestorie  a  răspuns  cu  12  contraanatematisme.    

Aceasta  a  dus   la  convocarea  celui  de-­‐al   III-­‐lea  Sinod  Ecumenic   la  Efes,   între  22   iunie  şi  31  iulie  431.  Sfântul  Chiril  a  deschis  Sinodul  la  22  iunie  431,  fără  să  aştepte  episcopii  din  Asia  în  frunte  cu  Ioan  al  Antiohiei.  Episcopii  prezenţi  au  hotărât  că  Fecioara  Maria  poate  fi  numită  theotokos,  iar  Nestorie  a  fost  antematizat  şi  excomunicat.    

Peste  cinci  zile  au  sosit  în  capitală  Ioan  al  Antiohiei  şi  episcopii  din  Asia,  care  auzind  de  cele  întâmplate  s-­‐au  întrunit  într-­‐un  sinod  propriu  şi  au  declarat  nule  şi  fără  valoare  hotărârile  luate  de  Sfântul  Chiril   şi  episcopii   întruniţi   cu  el,  anatematizându-­‐i  pe  chirilieni   şi  acuzându-­‐i  de  arianism,  eunomianism  şi  apolinarism.   Între   timp  au  sosit   şi  delegaţii  papei  Celestin  al  Romei,   în  prezenţa  cărora   Sfântul   Chiril   şi   episcopii   alăturaţi   lui   au  mai   ţinut   încă   6   şedinţe,   pe   11   iulie   rostindu-­‐se  anatema   asupra   lui   Nestorie   şi   Ioan   al   Antiohiei.   În   data   de   16   iulie   431   s-­‐a   condamnat,   de  asemenea,   pelagianismul   (învăţătură   eretică,   care   nega   păcatul   strămoşesc   şi   afirma   putinţa  mântuirii  prin  puterile  proprii,  susţinută  de  călugărul  englez  Pelagiu).    

În  cursul  următoarelor  dezbateri  nu  a  reuşit  să  se   impună  nici  una  din  cele  două  partide,  discuţiile  dogmatice  nu  au  prea  avut  loc,  iar  o  formulă  de  pace  lipsea,  astfel  că  sinodalii  au  plecat  acasă,  fără  o  rezolvare  concretă  a  lucrurilor.  Receptarea  hotărârilor  celor  două  partide  de  la  Efes  s-­‐a   realizat   prin   celebra   Epistolă   a   lui   Chiril   către   Ioan   al   Antiohiei   şi   mărturisirea   de   credinţă   a  împăcării  cu  răsăritenii  (433),  în  care  Sfântul  Chiril  acceptă  mărturisirea  de  credinţă  a  antiohienilor,  după  ce  Ioan  semnase  în  prealabil  condamnarea  lui  Nestorie:    

 „Mărturisim,  prin  urmare,  pe  Domnul  nostru   Iisus  Hristos  Fiul  Unul-­‐Născut  

al   lui  Dumnezeu,  Dumnezeu  desăvârşit  şi  om  desăvârşit  din  suflet  raţional  şi   trup;  născut  din  Tatăl  mai  înainte  de  veci  după  divinitate,  iar  în  zilele  de  pe  urmă  Acelaşi  născut  pentru  noi  şi  a  noastră  mântuire  din  Fecioara  Maria  după  umanitate;  Acelaşi  de  o  fiinţă  cu  Tatăl  după  Dumnezeire  şi  de  o  fiinţă  cu  noi  după  umanitate;  căci  s-­‐a  făcut  o  unire  a  două  firi;  drept  pentru  care  mărturisim  un  Hristos,  un  Fiu,  un  Domn.  Potrivit  acestei  noţiuni  a  unei  uniri  necontopite  o  mărturisim  pe   Sfânta   Fecioară  Născătoare  de  Dumnezeu,  pentru  faptul  că  Dumnezeu  Cuvântul  S-­‐a  întrupat  şi  S-­‐a  făcut  om,  iar  din  această  zămislire  Şi-­‐a  unit  cu  Sine  templul  luat  din  ea.  Iar  expresiile  evanghelice   şi   apostolice   despre   Domnul   ştim   că   bărbaţii   teologi   pe   unele   le   fac  comune   ca   referindu-­‐se   la   o   singură   persoană,   iar   pe   altele   le   despart   ca  referindu-­‐se   la   două   firi   şi   pe   cele   cuvenite   lui   Dumnezeu   le   predau   ca   potrivit  divinităţii  lui  Hristos,  iar  pe  cele  umile  ca  potrivit  umanităţii  Lui”85.    Sinodul   de   la   Efes   a   afirmat   naşterea   în   timp   a   Fiului   lui   Dumnezeu   din   Fecioara  Maria,  

după   ce   Sinodul  de   la  Niceea   formulase  naşterea  din   veşnicie   a   Fiului   lui  Dumnezeu.   Încheierea  acestui  sinod  este  considerată  împăcarea  dintre  Sfântul  Chiril  al  Alexandriei  şi  Ioan  al  Antiohiei,  în  celebra   scrisoare   chiriliană   care   începe   cu   cuvintele:   „Să   se   bucure   cerurile   şi   să   se   veselească  pământul”   [Ps   95,   11]   căci   s-­‐a   desfiinţat   peretele   din  mijloc   al   despărţiturii   [Ef   2,   14],   a   încetat   85  Text   preluat   din   Sinodiconul   Ortodoxiei,   în   curs   de   apariţie   la   Editura   Deisis,   trad.   de   diac.   Ioan   I.   Ică   jr,   prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  

33

întristarea  şi  s-­‐a  desfiinţat  orice  fel  de  dihonie,  pentru  că  Mântuitorul  nostru  al  tuturor  a  dat  drept  premiu  Bisericilor  Lui  pacea…“86.  

Această  pace  nu  a   fost   însă  durabilă,  deoarece  scrierile  Sfântului  Chiril,  care  acceptase   în  formula  de  unire  faptul  că  în  Hristos  s-­‐au  unit  două  firi,  dumnezeiască  şi  omenească,  comportau  o  problemă  de   limbaj,  căci  Sfântul  Chiril   folosea,  de  asemenea,  termenul   fire  cu  sensul  de   ipostas,  folosind   formula   "o   singură   fire   a   lui   Dumnezeu   Cuvântul   întrupat".   Exista   în   acelaşi   timp   şi   o  problemă   de   nuanţă,   deoarece   deosebirea   firilor   în   Hristos   era   mai   puţin   clar   formulată   decât  unitatea  acestora87.     Sinodul  III  Ecumenic  a  formulat  şi  9  canoane.  Primul  canon  depune  din  treapta  arhierească  pe  toţi  cei  care  acceptă  comuniunea  cu  pelagienii.  Canoanele  2-­‐5  depun  din  treaptă  clericii  trecuţi  la  nestorianism  şi   iau  măsuri  de  ocrotire  a  celor  ameninţaţi   sau  depuşi  de  nestorieni.  Canonul  8  confirmă  autocefalia  Bisericii  din  Cipru,  care  este  azi  cea  mai  veche  Biserică  ortodoxă  autocefală  din  lume.        

Sinodul  IV  Ecumenic    

(Calcedon  451,  Marcian,  monofizitismul,  520-­‐630  părinţi,   30   canoane).  „Al   IV-­‐lea  mare  Sfânt  Sinod  Ecumenic,  de  la  Chalcedon,  s-­‐a  făcut  pe  vremea  împărăţiei  lui  Marcian,  fiind  alcătuit  din  630  de   Sfinţi   Părinţi   împotriva   lui   Dioscor,   patriarhul   Alexandriei,   şi   a   lui   Eutihie,   arhimandrit   din  Constantinopol.   L-­‐au   condus   Leon   al   Romei,   Anatolie   al   Constantinopolului,   Iuvenalie   al  Ierusalimului,  Maxim  al  Antiohiei.  Era  anul  5959  de  la  zidirea  lumii,   iar  de  la  Hristos  451.  De  la  al  IV-­‐lea  Sinod  la  al  V-­‐lea  vor  trece  102  ani.  De  la  el  am  primit  şi  credem  că  cele  două  firi  care  converg  în  unica  ipostasă  a  Domnului  nostru  fără  contopire,  rămân  şi  în  sine,  având  fiecare  lucrările  proprii.  Căci   acestea   le-­‐a   arătat   limpede   Domnul   zicând   odată:   „Acum   sufletul   este   tulburat.   Părinte,  izbăveşte-­‐Mă  de  ceasul  acesta”  [In  12,  27]  şi  altă  dată:  „Nimeni  nu  ia  sufletul  Meu  de  la  Mine,  ci  putere  am  să-­‐l  pun  şi   iarăşi   să-­‐l   iau”   [In  10,  17],   întrucât   faptul  de  a   fi   tulburat  este  propriu   firii  create,   iar  cel  de  a  avea  putere  e  propriu  Dumnezeirii.  Deci  pe  cei  ce  spun  că  acestea  două  s-­‐au  făcut  o  singură  fire  şi  cinstesc  în  Hristos  o  singură  fire,  îi  dăm  anatemei“88.  

   În   impreciziile   terminologice   ale   Sfântului   Chiril   al   Alexandriei   s-­‐a   strecurat   erezia   lui  

Eutihie,   stareţul   unei   mânăstiri   de   lângă   Constantinopol,   care   nu   a   înţeles   sensul   formulărilor  acestuia.  Formula  "o  singură  fire  a  lui  Dumnezeu  Cuvântul  întrupat"  a  Sfântului  Chiril  se  referea  la  ipostasul   Logosului.   Eutihie   a   înţeles-­‐o   ca   fire   şi   a   susţinut   că   firea   umană   este   înghiţită   de   cea  divină,   precum   o   picătură   de   apă   în   mare.   Această   erezie   a   fost   numită   monofizism   sau  nestorianism.  

Denunţat  patriarhului  Flavian  al  Constantinopolului,  Eutihie  a  fost  chemat  la  12  noiembrie  448  să  se   justifice   în   faţa  unui  sinod,  care   l-­‐a  anatematizat.  Acesta  a  făcut  apel   la  papa  Leon   I  al  

86  Ibidem.  87  Cf.  Bernard  Sesboüé,  Hristologia  patristică...,  p.  22-­‐24.  88  Textul   aparţine   Mitropolitul   Nil   al   Rodosului   -­‐   canonist   bizantin   din   a   doua   jumătate   a   secolului   XIV   -­‐   Relatare  sinoptică    despre  Sfintele  Sinoade  Ecumenice,  (preluat  din  Sinodiconul  Ortodoxiei,  în  curs  de  apariţie  la  Editura  Deisis,  trad.  de  diac.  Ioan  I.  Ică  jr,  prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  

34

Romei  (440-­‐461)  şi  la  patriarhul  Dioscor  al  Alexandriei  (444-­‐451).  În  timp  ce  primul  l-­‐a  condamnat  în   celebrul  Tomus   ad   Flavianum,   cel   de-­‐al   doilea   s-­‐a   arătat   a   fi   un   apărător   înfocat   al   acestuia,  considerându-­‐l  un  interpret  fidel  al  teologiei  Sfântului  Chiril.    

Eunucul   Hrisafie,   finul   lui   Eutihie   şi   apropiat   al   lui   Dioscur,   a   convocat   din   însărcinarea  împăratului  Teodosie  II  un  sinod  la  Efes  în  449,  spre  a  rediscuta  teologie  lui  Eutihie.  Prin  presiuni  militare   şi   influenţe  puternice   s-­‐a   condamnat   învăţătura  despre  două   firi   în  Hristos   susţinută  de  Tomus   Leonis   şi   patriarhul   Flavian,   care   a   fost   brutalizat   în   timpul   şedinţelor,   murind   chiar   în  timpul   sinodului.  Vestea  hotărârilor  ajunse  până   la  papa  Leon   l-­‐a   făcut  pe  acesta   să  dea  acestui  sinod  apelativul  de  tâlhăresc.  Teodoret  de  Cir  şi  Ibas  de  Edesa  au  fost  condamnaţi  ca  nestorieni.  

Aceste   tensiuni  au  dus   la   convocarea  Sinodului   IV  Ecumenic,  de  către  generalul  Marcian,  devenit  soţul  Pulheriei,  sora  lui  Teodosie  II,  ale  cărui  şedinţe  s-­‐au  ţinut  între  8  şi  25  octombrie  451  în   biserica   Sfânta   Eufimia   din   Constantinopol.   În   timp   ce   i-­‐a   condamnat   pe   Nestorie,   Eutihie   şi  Dioscor,  sinodalii  au  formulat  credinţa  ortodoxă  în  următorii  termini:  

  „Urmând   deci   Sfinţilor   Părinţi,   învăţăm   pe   toţi   să   mărturisească   într-­‐un  singur  glas  pe  Unul  şi  Acelaşi  Fiu,  Domnul  nostru  Iisus  Hristos,  pe  Acelaşi  desăvârşit  în   divinitate   şi  Acelaşi   desăvârşit   în   umanitate,   pe  Acelaşi  Dumnezeu  adevărat   şi  om   adevărat   din   suflet   raţional   şi   trup,   pe   acelaşi   de   o   fiinţă   cu   Tatăl   după  divinitate  şi  de  o  fiinţă  cu  noi  după  umanitate,  întru  toate  asemenea  nouă  afară  de  păcat  [Evr  4,  15],  pe  Acelaşi  născut  mai  înainte  de  veci  din  Tatăl  după  divinitate,  iar  în  zilele  cele  mai  de  pe  urmă  [Evr  1,  2]  pentru  noi  şi  pentru  a  noastră  mântuire  din  Fecioara  Maria,   de   Dumnezeu   Născătoarea,   după   umanitate,   pe   Unul   şi   Acelaşi  Hristos,   Fiu,   Domn,   Unul-­‐Născut   în   două   firi   cunoscut   în   mod   necontopit,  neschimbat,  neîmpărţit,  nedespărţit,  diferenţa   firilor  nefiind  nicidecum  suprimată  din   cauza   unirii   ci   mai   degrabă   salvgardându-­‐se   proprietatea   fiecărei   firi   care  converge  într-­‐o  unică  persoană  şi  o  unică  ipostasă,  nu  împărţit  sau  divizat  în  două  persoane,   ci   pe  Unul   şi  Acelaşi   Fiu,  Unul-­‐Născut,  Dumnezeu,   Cuvânt,  Domn,   Iisus  Hristos,   precum   ne-­‐au   învăţat   mai   înainte   despre   El   prorocii   cum   ne-­‐a   povăţuit  Însuşi  Iisus  Hristos  şi  ne-­‐a  predat  Simbolul  Părinţilor.     Acestea   fiind,   aşadar,   formulate   de   noi   cu   toată   exactitatea   şi   atenţia   din  toate  părţile,   Sfântul   Sinod  Ecumenic  a  hotărât   ca  nimeni   să  nu  mai  poată   rosti,  scrie  sau  compune  altă  credinţă,  sau  să  gândească  ori  să  înveţe  altfel.  Iar  pe  cei  ce  îndrăznesc  fie  să  compună  o  altă  credinţă,  fie  să  avanseze,  să  înveţe  sau  să  predea  alt  Simbol  celor  ce  vor  să  se  întoarcă  la  cunoaşterea  adevărului  de  la  păgânism  sau  iudaism  ori  de  la  oricare  altă  erezie,  dacă  sunt  episcopi  sau  clerici,  să  fie  străini  de  episcopie  şi  de  cler,  iar  dacă  sunt  monahi  sau  laici,  să  fie  anatemizaţi“89.  

Hotărârea  acestui  Sinod  a  fost  promulgată  de  un  edict   imperial  dat   la  27   ianuarie  452  de  către   împăraţii   Valentinian   şi  Marcian.   Cu   toate   acestea,   Sinodul   de   la   Calcedon   nu   a   reuşit   să  rezolve  toate  aspectele  legate  de  unirea  ipostatică  a  celor  două  firi  în  Persoana  lui  Hristos.  Sinodul  V   Ecumenic   de   la   Constantinopol   553   a   subliniat   acordul   între   Efes   şi   Calcedon,   iar   Sinodul   VI  Ecumenic  a  afirmat,  potrivit   logicii  deplinătăţii  celor  două  firi   în  Hristos,  existenţa  a  două  voinţe.  Teologia  icoanei  este  în  cele  din  urmă  tot  o  expresie  a  receptării  hristologiei  ecumenice.   89  Text   preluat   din   Sinodiconul   Ortodoxiei,   în   curs   de   apariţie   la   Editura   Deisis,   trad.   de   diac.   Ioan   I.   Ică   jr,   prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  

35

Sinodul  a  elaborat  şi  30  de  canoane.  Acestea  stabilesc  supunerea  monahilor  sub  episcopul  locului   (c.4),   ordinea   monahală,   condamnă   simonia   (c.2),   rânduiesc   condiţiile   hirotoniei   şi  transferului  clerului  (c.  5-­‐8,  10,  13,  14,  20,  22,  23,  25),  fixează  vârsta  hirotesiei  diaconiţei  la  40  de  ani   (c.   15),   hotărăsc   ţinerea   sinoadelor  mitropolitane   de   două   ori   pe   an   (c.   19),   iar   canonul   28  stabileşte   jurisdicţia   scaunului   de   Constantinopol   asupra   diecezelor   Pontului,   Asiei,   Traciei   şi  asupra  ţinuturilor  barbare,  în  sensul  canonului  3  de  la  Sinodul  II  Ecumenic.      

Sinodul  V  Ecumenic      (Constantinopol   553,   165   părinţi,   Justinian,   Cele   trei   capitole,   fragmente   din   operele   lui  

Origen,  Didim  cel  Orb  şi  Evagrie  Ponticul).  „Al  V-­‐lea  Sfânt  Sinod  Ecumenic  a  fost  în  Constantinopol  pe   vremea   împărăţiei   lui   Iustinian  alcătuit   fiind  din  160  de  Sfinţi   Părinţi   împotriva   lui  Origen   cel  smintit.   Sinodul   l-­‐au   condus   Vigilius   papa   Romei,   Eutihie   al   Constantinopolului,   Apolinarie   al  Alexandriei  şi  Damian  al  Ierusalimului.  Era  anul  6061  de  la  zidirea  lumii,  iar  de  la  Hristos  553,  iar  de  la  al  V-­‐lea  Sinod  la  al  VI-­‐lea  128  de  ani“90.       Punctele   centrale   ale   domniei   împăratului   Justinian   (527-­‐565)   au   fost   două:   restabilirea  vechilor  graniţe  ale  imperiului  micşorate  în  urma  invaziilor  barbare  şi  unitatea  statului  şi  a  Bisericii,  care   trebuia   să   se   manifeste   în   aşa-­‐numita   symphonie   a   celor   două   puteri   care   îşi   aveau  autoritatea  de  la  Dumnezeu  şi  aveau  ca  ţel  să-­‐i  conducă  pe  oameni  către  Împărăţia  lui  Dumnezeu.  Mare  legislator  şi  teolog  în  acelaşi  timp,  autor  al  mai  multor  tratate  teologice,  împăratul  Justinian  a  căutat   rezolvarea  problemei  monofizite,   care   afecta   unitatea   religioasă   a   imperiului   aproape  un  secol.     Împăratul   Justinian   promova   ca   bază   a   unirii   dintre   monofiziţi   şi   ortodocşi   teologia  neocalcedoniană,   care   încerca   să   înlăture   suspiciunile   de   nestorianism   care   planau   asupra  Calcedonului  datorită  folosirii  formulei  „în  două  firi“  (en  duo  ϕusesi).  Prima  încercare  de  unire  s-­‐a  făcut  cu  ajutorul  teologiei  teopashite  promovată  de  călugării  sciţi   în  frunte  cu  teologul  Leonţiu  de  Bizanţ,  care  au  propus  formula  „Unul  din  Sfânta  Treime  a  pătimit  în  trup“.   Această   formulă   se   apropia   de   cea   a   Sfântului   Chiril   –   o   singură   fire   a   lui   Dumnezeu-­‐Cuvântul  întrupat  –  şi  exprima  comunicarea  însuşirilor  celor  două  firi  ale  lui  Hristos  datorită  unirii  într-­‐o   singură   persoană.   Astfel   se   arăta   lămurit   unnirea   celor   două   firi   în   Hristos.   Deşi   această  formulă  a  fost  publicată  sub  formă  de  decret   în  527  şi  533  de  către  împărat,  nu  a  fost  acceptată  nici  de  ortodocşi,  nici  de  monofiziţi.       Prezenţa  multor  monofiziţi  în  Constantinopol  a  impus  condamnarea  monofizismului  într-­‐un  sinod   ţinut   la   Constantinopol   în   536,   fiind   anatematizaţi   Antim   de   Constantinopol,   Sever   de  Antiohia   şi   Petru   de   Apameia,   care   erau   sprijiniţi   de   împărăteasa   Teodora,   recunoscută   ca  apropiată   a   monofiziţilor.   Această   condamnare   a   fost   promulgată   de   Justinian   sub   forma   unui  edict  imperial.       În  această  vreme  atenţia  împăratului  a  fost  atrasă  de  o  nouă  controversă  apărută  în  rândul  monahilor  palestinieni  privitoare  la  scrierile  lui  Origen.  Deja  la  începutul  secolului  al  cincelea  a  avut  

90  Textul   aparţine   Mitropolitul   Nil   al   Rodosului   -­‐   canonist   bizantin   din   a   doua   jumătate   a   secolului   XIV   -­‐   Relatare  sinoptică    despre  Sfintele  Sinoade  Ecumenice,  (preluat  din  Sinodiconul  Ortodoxiei,  în  curs  de  apariţie  la  Editura  Deisis,  trad.  de  diac.  Ioan  I.  Ică  jr,  prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  

36

loc   o   primă   dispută   privitoare   la   ortodoxia   lui   Origen,   în   cadrul   ei   înfruntându-­‐se   admiratori   ca  Evagrie   Ponticul   şi   Ioan   al   Ierusalimului,   cât   şi   antiorigenişti   ca   Epifanie   de   Salamina   şi   Ieronim.  Rufin   tradusese   în   latină   în   398   opera  Peri   arhon   îndreptând   toate   locurile   care   puteau   arunca  îndoială   asupra   ortodoxiei   lui   Origen.   În   pustiul   Nitriei   începuse   o   mare   luptă   între   călugării  antropomorfiţi   şi   intelectualiştii   influenţaţi   de   spiritualitatea   lui   Origen   reintrodusă   în   Egipt   de  Evagrie   Ponticul.   Antropomorfiţii   egipteni   au   incendiat   chiliile   "intelectualilor",   care   au   fugit   în  Palestina   şi   Capadocia.   Prezenţa   „celor   patru   fraţi   lungi“   (călugări   egipteni   origenişti)   în  Constantinopol  a  constituit  în  403  mobilul  condamnării  la  exil  a  Sfântului  Ioan  Gură  de  Aur.       Lavra  lui  Sava  (†532),  care  era  originar  din  Capadocia,  întemeiată  în  483  număra  şi  călugări  origenişti.  Aceştia  au  fost  expulzaţi  din  mânăstire  şi  au  întemeiat  Noua  Lavră,  născându-­‐se  astfel  o  nouă   dispută   în   jurul   teologiei   lui   Origen   în   care   au   intervenit   teologi   şi   ierarhi.   Origeniştii  considerau   ca   autoritate   pe   Origen   şi-­‐l   condamnau   pe   Teodor   de   Mopsuestia,   în   timp   ce  antiorigeniştii  îl  condamnau  pe  Origen  şi-­‐l  considerau  autoritate  pe  Teodor  de  Mospuestia.  Sfântul  Sava   a   respins   aceste   păreri,   considerând   că   nici   unul   din   cei   doi   nu   este   autoritate   pentru  credinţă.       Printr-­‐un   decret   publicat   în   543   împăratul   Justinian   a   condamnat   învăţăturile   lui   Origen  privitoare  la  preexistenţa  sufletelor  şi  apocatastază,  iar  prin  alte  două  decrete  publicate  în  551  şi  553  a  condamnat  „Cele  Trei  Capitole“.  Prin  „Cele  Trei  Capitole“  se  înţelege  persoana  şi  opera  a  trei  teologi  care  au   jucat  un  oarecare  rol   între  Efes  şi  Calcedon,  devenind  un  fel  de  măr  al  discordiei  între   ortodocşi   şi   monofiziţi:   1.   Scrisoarea   lui   Ibas   de   Edesa   către   episcopul   Maris   din   Ardaşir  (Persia),  în  care  acesta  nu-­‐l  apăra  pe  Nestorie,  dar  nici  prea  prietenos  faţă  de  Chiril  al  Alexandriei  nu   se   arăta;   2.   Scrierile   lui   Teodoret   de   Cyr   împotriva   lui   Chiril   şi   a   Sinodului   din   Efes   449;   3.  Persoana   şi   opera   lui   Teodor   de   Mopsuestia,   considerat   a   fi   nestorian.   Primii   doi   au   fost  condamnaţi  de  Sinodul  din  Efes  449,  dar  reabilitaţi  la  Calcedon.  Ultimul  nu  fusese  condamnat  nici  de  Efes,  nici   de  Calcedon.  Condamnarea  acestora  ar   fi   însemnat   în  ochii  monofiziţilor  detaşarea  definitivă   a   ortodocşilor   de  orice   tendinţă  nestoriană   a  Calcedonului.  Deşi   primit   cu  ostilitate   în  Orient   acest   decret   a   fost   semnat   în   cele   din   urmă   de   patriarhii   răsăriteni   datorită   presiunii  exercitate  de  Justinian.    

Apusul  s-­‐a  opus  însă  vehement  de  la  început.  Papa  Vigiliu  (537-­‐555)  a  fost  chemat  în  547  la  Constantinopol,  unde  a  condamnat  prin  faimosul  Iudicatum  cele  trei  capitole.  Episcopii  occidentali  nu  au  acceptat  însă  decizia  lui  Vigiliu,  cei  din  Africa  excomunicându-­‐l  în  550,  ţinuând  cu  străşnicie  la  deciziile  Calcedonului.       Neliniştile   provocate   au   condus   la   convocarea   celui   de-­‐al   V-­‐lea   Sinod   Ecumenic   la  Constantinopol   în   553,   sub   preşedenţia   noului   patriarh   Eutihie   al   Constantinopolului.   Lucrările  Sinodului   s-­‐au   ţinut   în   Secretarium-­‐ul   Bisericii   Sfânta   Sofia,   fără   participarea   papei   aflat   în  Constantinopol   şi  au  participat  peste  150  de  episcopi,  majoritatea   răsăriteni.  Deşi   Justinian  nu  a  participat   personal,   el   a   trimis   un   „Cuvânt“   către   Sinod   în   care   explica   întreaga   sa   politică  bisericească  şi  motivele  pentru  care  a  condamnat  „Cele  Trei  Capitole“,  considerând  că  era  necesar  ca  sinodalii  să  le  condamne  în  mod  canonic  pentru  a  stopa  orice  tendinţă  nestoriană  în  Biserică.     În  urma  discuţiilor  purtate  de-­‐a   lungul   lunii  mai  a  anului  553  sinodalii  au  dezbătut  asupra  temelor  enunţate  şi  au  decis  condamnarea  „Celor  Trei  Capitole“,  cât  şi   învăţăturile  greşite  ale  lui  Origen,  Didim  cel  Orb  şi  Evagrie  Ponticul  referitoare  la  apocatastază.  La  redactarea  hotărârilor  sale  dogmatice  sinodalii  au  luat  ca  fundament  decretul  lui  Justinian  din  551,  formulând  14  anateme.      

37

  Papa  Vigiliu  a  alcătuit  separat  un  memoriu  numit  Constitutum,  redactat  împreună  cu  alţi  13  episcopi,  adresat  la  24  mai  împăratului  Justinian,  în  care  erau  condamante  unele  învăţături  eretice  ale  lui  Teodor  de  Mopsuestia,  neacceptând  să  condamne  celelalte  două  capitole,  cu  excepţia  unor  idei   suspecte  de  nestorianism  de   la  Teodoret  al  Cyrului.  Papa  Vigiliu  a   revenit   însă   în  decembrie  553  printr-­‐un  al  doilea  Constitutum,  solidarizându-­‐se  cu  Sindul  V  Ecumenic.     Cu   toate  acestea  populaţiile  monofizite  din  Răsărit  au   rămas  mai  departe   străine   faţă  de  Bizanţ,  devenind  evident  faptul  că  motivele  separării  populaţiilor  răsăritene  nevorbitoare  de  limbă  greacă  nu  erau  numai  teologice,  ci  şi  politice,  naţionale,  sociale  şi  culturale.      

 Sinodul  VI  Ecumenic  

   „Al  VI-­‐lea   Sfânt   Sinod  a   fost  pe   vremea   împărăţiei   lui  Constantin  Pogonatul,   alcătuit   fiind  din  

170   de   Sfinţi   Părinţi.   L-­‐au   condus   Agaton   al   Romei,   Gheorghe   al   Constantinopolului.   Pentru  monahul  locţiitorul  Alexandriei  şi  Teofan  al  Antiohiei,  împotriva  lui  Honorius  papa  Romei,  Chiril  al  Alexandriei,   şi   Serghie,   Pyrrhus,   Pavel   şi   Petru   episcopii   Constantinopolului.   Era   anul   6189  de   la  zidirea  lumii,  de  la  Hristos  680.  De  la  al  şaselea  Sinod  la  al  şaptelea  vor  trece  106  ani“91.  

   Bibliografie  selectivă    Asterios  Gerostergios,  Iustinian  cel  Mare.  Sfânt  şi  Împărat,  traducere  din  limba  engleză  de  

Ovidiu  Ioan,  Editura  Sophia,  Bucureşti,  2004.    Hans-­‐Georg  Beck,  „Die  frühbyzantinische  Kirche“,  în  Handbuch  der  Kirchengeschichte,  Band  

II,1   –   Die   Kirche   in   Ost   und   West   von   Chalkedon   bis   zum   frühmittelalter   (451-­‐700),   Herder,  Freiburg,  Basel,  Wien,  1999.  

Friedhelm   Winkelmann,   Die   östlichen   Kirchen   in   der   Epoche   der   christologischen  Auseinandersetzungen,  (KiED  I  /  6),  Berlin,  1980.  

Pr.   Prof.   Dr.   Ioan   Rămureanu,   Pr.   Prof.   Dr.   Milan  Şesan,   Pr.   Prof.   Dr.   Teodor   Bodogae,  Istoria  Bisericească  Universală,  vol.   I,  Editura  Institutului  Biblic  şi  de  Misiune  al  Bisericii  Ortodoxe  Române,  Bucureşti,  1987.                    

91  Textul   aparţine   Mitropolitul   Nil   al   Rodosului   -­‐   canonist   bizantin   din   a   doua   jumătate   a   secolului   XIV   -­‐   Relatare  sinoptică    despre  Sfintele  Sinoade  Ecumenice,  (preluat  din  Sinodiconul  Ortodoxiei,  în  curs  de  apariţie  la  Editura  Deisis,  trad.  de  diac.  Ioan  I.  Ică  jr,  prin  bunăvoinţa  căruia  am  primit  textul  pentru  uz  în  cadrul  cursurilor  şi  seminariilor).  

38

 6.  Iconoclasmul.  Sinodul  VII  Ecumenic.  Duminica  Ortodoxiei.    

 Au  fost  predate  la  curs  din  Manualul  de  IBU.                                                                                  

39

 7.  Înfiinţarea  Bisericilor  Vechi  Orientale  și  situația  lor  până  azi  

    În  urma  disputelor  hristologice  din  secolul  al  V-­‐lea,  o  mare  parte  a  episcopilor  răsăriteni  din  Siria   și  Egipt  nu  au   receptat  hotărârile  Sinodului   IV  Ecumenic  de   la  Calcedon   (451).   În   ciuda  mai  multor   încercări   de   ajungere   la   un   conses   teologic,   totuși   bisericile   din   ținuturile   amintite   s-­‐au  desprins   de   comuniunea   cu   Biserica   bizantină   (melkită),   constituindu-­‐se   în   Biserici   de   sine  stătătoare,  fără  comuniune  euharistică  cu  cele  calcedoniene.  Pe  lângă  așa-­‐numiții  necalcedonieni,  trebuie  amintite  și  Biserica  nestoriană  și  cea  maronită,  detașate  de  creștinismul  ortodox  bizantin  în  urma   Sinoadelor   III   și   VI   Ecumenice.   Pe   lângă   conotația   religioasă   a   separării   acestor   biserici   de  Bizanț,  un   rol   important   l-­‐a   jucat  dimensiunea  națională,  precum  și   cea  culturală,  aceste  biserici  fiind  situate  în  regiuni  bine  definite  la  granița  răsăriteană  a  Imperiului  Bizantin.  Aria  geografică  în  care  se  află  astăzi  aceste  biserici  este  cea  a  Orientului  Apropiat  și  Mijlociu,  unele  fiind  situate  chiar  în  interiorul  Asiei  (Biserica  Indiei)  sau  al  Africii  (Biserica  Etiopiei).    

O  caracteristică   comună  a   lor  este   faptul   că   s-­‐au  aflat   începând  din   secolul  al  VII-­‐lea   sub  dominația   arabă   islamică,  mai   apoi  mongolă   și   turcă,   într-­‐un   regim   de  minoritate   religioasă,   cu  drepturi   restrânse  și  obligații   fiscale  mărite.   Încă  din  perioada  cruciadelor  au   intrat   în  contact  cu  creștinismul  latin,  ajungându-­‐se  la  uniri  cu  acestea  sau  la  influențe  evidente  (cazul  armenilor).  

În  spațiul  siriac,  care,  comparat  cu  Egiptul,  nu  a  fost  unul  omogen  pe  plan  geografic,  etnic  și  cultural,   există   atât   Biserica   nestoriană   (siriacă   orientală),   cât   și   cea   siro-­‐iacobită   (siriacă  occidentală).  Granița  mereu  modificată  dintre  imperiile  roman  și  persan,  cât  și  elenizarea  Antiohiei  au  condus  la  influențe  și  interferențe  între  elementul  grecesc  și  cel  semitic  (aramaic  și  iudaic).  

 Biserica  Apostolică  Asiriană  de  Răsărit  (Nestoriană)      La   şcoala   teologică   din   Edessa   era   reprezentat   dioprosopismul   mai   departe   chiar   după  

condamanrea  lui  Nestorie  în  anul  431.  Teologii  pe  care  se  întemeia  această  şcoală  erau  Diodor  de  Tars   şi   Teodor   de   Mopsuestia.   După   moartea   lui   Ibas   de   Edessa   în   457   s-­‐a   ajuns   la   atacuri  puternice  ale  monofiziţilor   împotriva  acestei   şcoli.  Reprezentanţii  nestorianismului  au  emigrat   la  Nisibi,   în   spaţiul   persan,   unde   s-­‐a   dezvoltat   adevăratul   centru   al   bisericilor   nestoriene.   Centrul  nestorienilor   s-­‐a  mutat   către   sfârşitul   secolului   al  V-­‐lea   la   Seleucia  –  Ctesifon,   întemeindu-­‐se  un  catolicosat   propriu.   Într-­‐un   sinod   ținut   la   Beth   Lapath   (484)   această   biserică   a   aderat   oficial   la  hristologia  nestoriană.    Din  secolul  al  VII-­‐lea  au  ajuns  sub  dominaţia  arabilor  islamici,  mutându-­‐şi  centrul  în  762  la  Bagdad,  iar  în  782  la  Mosul,  în  nordul  Mesopotamiei.  

Între   secolele   VIII-­‐XIII   au   desfăşurat   nenumărate  misiuni,   ajungând   chiar   până   în   India   şi  China,  dar  și  în  sud-­‐vest,  în  Peninsula  Arabică.  Expansiunea  nestoriană  în  zona  centrală  a  Asiei  s-­‐a  remarcat   prin   puterea   de   inculturare   a   Evangheliei   în   spații   foarte   diferite   din   punct   de   vedere  cultural  și  politic.  Pluralitatea  de  limbi  și  literaturi  utilizate  în  misiune  alături  de  siriacă,  din  care  s-­‐au  păstrat  până  azi  fragmente  sunt  o  dovadă  pentru  această  misiune  unică  în  istoria  creștinismului  oriental.   Creștinsmul   a   fost   răspândit   în   Afghanistan,   Uzbekistan,   Siberia   Meridională,   Tibet,  Mongolia,  China,  Manciuria.   La   sfârșitul   secolului  al  XIII-­‐lea  a   fost  ales  chiar  un  catholicos   turco-­‐mogol,  dată   fiind   favoarea   împăraților  mongoli   care   cuceriseră  o  mare  parte  a  Asiei.   La   sfârșitul  secolului   al   XIII-­‐lea   biserica   nestoriană   număra   25   de  mitropolii   cu   200   de   episcopii   sufragane,  

40

întinzându-­‐se  din  Orientul  Apropiat  până  în  China.  Cu  toate  acestea,  nestorianismul  a  fost  mereu  minoritate  tolerată,  fără  a  fi  vreodată  religie  de  stat.  Astfel,  în  fața  invaziei  lui  Timurlenk  nu  au  fost  protejați   de   nimeni.   Distanțele   uriașe   dintre   eparhii   au   dus   la   imposibilitatea   unei   organizări  temeinice.  Nestorienii  s-­‐au  adaptat  foarte  mult  la  culturile  pe  care  le-­‐au  încreștinat,  încât  granița  dintre  inculturare  și  sincretism  a  fost  adesea  incertă.  Au  suferit  influențe  din  partea  șamanismului  și  budismului,  ceea  ce  a  dus  la  scindări  înlăuntrul  lor.      

O  dată  cu  întoarcerea  în  direcție  filoislamică  a  dominției  mongole  (sec.  XIV),  nestorienii  au  fost   supuși   la   persecuții   de   către   turci,   curzi   sau   persani,   ceea   ce   a   dus   la   distrugerea   aproape  totală  a  acestor  comunități.  Între  secolele  XV-­‐XX  s-­‐au  aflat  sub  stăpânirea  turcilor  otomani.  

Datorită  misiunilor   latine   în   Orient,   în   anul   1552,   o   parte   a   Bisericii   Asiriene   s-­‐a   unit   cu  Roma  și  este  cunoscută  sub  numele  de  Biserica  caldeică.  Aceasta  numără  azi  în  jur  de  o  jumătate  de  milion  de  credincioși.    

La   începutul   veacului   al   XX-­‐lea   au   fost   deportați   și   persecutați   de   turci   și   curzi,   care   i-­‐au  acuzat  de  colaboraționism  cu  britanicii.  Peste  o  treime  de  populația  creștină  și-­‐a  găsit  moartea,  iar  ceilalți  am  emigrat.  După  ce  un  catholicos  al  acestei  biserici  a  fost  ucis  în  1918,  iar  urmașul  său  a  murit  în  1920  într-­‐un  lagăr  de  refugiați,  capul  Bisericii  Asiriene  a  fost  exilat,  mutându-­‐și  reședința  la  San  Francisco,  iar  mai  apoi  la  Chicago.        

Azi,  mai  există  mici  comunități  de  creștini  asirieni  în  Iran,  Irak,  Siria,Liban,  India,  America  de  Nord  și  Australia,  numărul  acestora  ridicându-­‐se  la  aproximativ  400.000.  Din  1976  este  condusă  de  catholicosul  Mar  Dinkha  IV.      

 Biserica  Siriană  (siro  –  iacobită)      Biserica   siro-­‐iacobită   are   doi   întemeitori   principali:   Sever   al   Antiohiei   (512-­‐518)   a   pus  

bazele  teologiei  monofizite  siriene,  iar  Jacob  Baradaeus  (490-­‐578),  episcop  monofizit  cu  reședința  în  Edessa,  a  hirotonit  peste  30  de  episcopi  în  oraşele  aflate  în  mâna  calcedonenilor,  creând  astfel  o  ierarhie  paralelă  cu  cea  a  bisericii  melkite.  În  557-­‐558  a  hirotonit  pe  Sergiu  de  Tella  ca  patriarh  cu  sediul   în  Antiohia,   seria  patriarhilor   iacobiţi   neîntrerupându-­‐se  până  azi.   La   început   episcopii   nu  rezidau   în   oraşele   pentru   care   au   fost   hirotoniţi,   acestea   aflându-­‐se   sub   jurisdicţie   imperială  bizantină,   ci   în  mânăstiri.   Aria   teritorială   a   acestei   biserici   s-­‐a   situat   între  Marea  Mediterană   și  Mesopotamia,  de  la  vest  la  est,  și  între  Armenia  și  Palestina,  de  la  nord  la  sud.  După  reunificarea  politică   a   acestei   arii   sub   stăpânirea   arabă,   centrul   geografic   s-­‐a   mutat   către   partea   orientală,  având  centrele  cele  mai  importante  în  Edessa  (Urfa)  și  Amida  (Diyarbakir),  în  sud-­‐estul  Turciei  de  azi,  și  Mosul  în  Irakul  de  azi.  În  această  regiune  au  conviețuit  și  melkiții,  aflați  preponderant  în  fâșia  urbană   mai   elenizată   de   la   Mediterana,   cât   și   nestorienii   aflați   preponderant   în   aria  mesopotamiană.  

În   fața  deselor  cuceriri  musulmane,  bastionul  cel  mai  sigur  pentru  supraviețuirea  bisericii  siro-­‐iacobite  a  fost  oferit  de  monahism.  Alături  de  Mânăstirea  Mar  Mattai  (Sfântul  Matei)  de  lângă  Mosul,   „Muntele   Athos“   al   iacobiților   a   fost   regiunea   Tur   Abdin   (muntele   slujitorilor   lui  Dumnezeu),  situată  în  zona  muntoasă  a  Turciei  de  Sud-­‐Est.  

Aflată   la   începutul   mileniului   al   II-­‐lea   sub   stăpânire   musulmană,   biserica   de   aici   urma  regulile  comunităților  religioase  minoritare,  respectând  dreptul   islamic  și  plătind  taxele  necesare  unei   libertăți   de   credință   limitate.   Cu   toate   acestea,   între   secolele   al   XI-­‐lea   și   al   XIII-­‐lea   biserica  

41

iacobită  a  cunoscut  o  renaștere  extraordinară  datorită  patriarhului  Mihail  (†1199)  și  mitropolitului  Mesopotamiei,   Grigorie   Bar   Hebraeus   (1226-­‐1286),   capabil   să   articuleze   o   teologie   iacobită   ca  răspuns   la   solicitările   islamului.   Această   înflorire   coincide   cu   epoca   stăpânirii   mongole,   dar  aderarea  mongolilor  la  islam  (1295)  marchează  începutul  unei  decadențe,  care  răvășește  această  biserică   începând   cu   prigoana   lui   Timurlenk   din   secolul   al   XIV-­‐lea.     Dacă   în   secolul   al   XIII-­‐lea  biserica  aceasta  avea  20  de  mitropolii,  cu  120  episcopii  sufragane,   în  secolul  al  XVII-­‐lea  structura  ecleziastică  mai  cuprindea  numai  5  mitropoliți,  cu  20  de  episcopii  sufragane.    

Deși  în  1882  le-­‐a  fost  recunoscut  dreptul  unui  millet,  totuși  nu  au  fost  scutiți  de  persecuțiile  turcești  din  primul  război  mondial  când  aproximativ  186.000  de  iacobiți  din  zona  Tur-­‐Abdin  (Sud-­‐Estul  Turciei  de  azi)  și-­‐au  găsit  moartea.    

Reședința  patriarhală  a  fost  mutată  din  Amida  la  Mardin,  iar  apoi  la  Dair  az-­‐Zafran,  pentru  ca   în  1959  să  ajungă   la  Damasc,  unde  se  află  și  azi.  Numărul  credincioșilor   iacobiți,   răspândiți   în  Siria,   Liban,   Turcia,   Israel,   Europa   și   America   este   de   250.000.   Sub   jurisdicția   patriarhului   Mar  Ignatius  Zakka  I,  din  1980  patriarh  siariaco-­‐ortodox  al  Antiohiei  și  al  întregului  Răsărit,  se  află  azi  și  1.000.000  de  creștini  din  India.    

 Biserica  Coptă      Monofiziţii   din   Egipt   şi-­‐au   luat   numele   de   copţi,   probabil   o   corupere   a   cuvântului  

„Aegyptos“.   Aceştia   erau   descendenţi   ai   vechilor   egipteni,   numindu-­‐i   pe   ortodocşii   din   Egipt  melkiţi  (cuvânt  derivat  din  aramaicul  melek  =  rege).  Politica  lui  Justinian  a  contribuit  la  formarea  şi  distanţarea   definitivă   a   confesiunii   copte   din   Egipt,   în   urma   refuzului   patriarhului   Teodosie   al  Alexandriei  de  a  semna  actele  Sinodului  din  Constantinopol  536,  când  s-­‐a  încercat  împăcarea  celor  două  facțiuni.  

În   timpul   patriarhului   Veniamin   a   început   cucerirea   arabă   (639),   lucru   care   a   condus   la  izolarea  bisericii   egiptene  de  Bizanţ   şi   la   introducerea   limbii   arabe   ca   limbă  oficială   la   începutul  secolului  al  VIII-­‐lea.  În  urma  mai  multor  răscoale  împotriva  arabilor  înăbuşite  în  secolele  al  VIII-­‐lea  şi  al  IX-­‐lea  au  avut  loc  multe  convertiri  la  islam,  astfel  că  musulmanii  deţineau  deja  în  secolul  al  IX-­‐lea  majoritatea.  În  timpul  califatului  fatimid  de  la  Cairo  (969-­‐1171),  al  mamelucilor  și  al  Imperiului  Otoman   (1517),   copţii   au   trăit   în   toleranţă,  deşi  au  existat   şi  epoci  de  persecuţii   şi  distrugeri  de  biserici.    

În  1798  au  invadat  Egiptul  armatele  lui  Napoleon,  iar  copții  au  luptat  de  partea  francezilor,  în   ciuda   avertismentelor   patriarhului   Marcu   de   atunci,   fapt   ce   a   condus   după   eșecul   atacului  francez   la   represalii   asupra   acestora.  După   decăderea   ce   a   urmat,   sub   patriarhul   Chiril   al   IV-­‐lea  (1854-­‐1861)   biserica   copților   a   cunoscut   o   adevărată   renaștere,   intensificându-­‐se   cateheza   și  formarea   preoților,   înființându-­‐se   școli   publice   etc.   Cel   care   a   continuat   și   aprofundat   acest  reviriment   a   fost   patriarhul   Chiril   al   VI-­‐lea   (1959-­‐1971),   când   relațiile   dintre   stat   și   biserică   s-­‐au  îmbunătățit,   iar  mânăstirile,  viața  spirituală  și  activitatea  pastorală  au  cunoscut  o  mare   înflorire.  Această   tendință   s-­‐a   continuat   și   în   timpul   patriarhului   Shenuda   al   III-­‐lea   (1971-­‐2012).   Actualul  papă  și  patriarh  al  copților  din  Egipt  este  Teodor  al  II-­‐lea,  înscăunat  la  18  noiembrie  2012.  Biserica  Coptă   s-­‐a   confruntat   în   ultimii   ani   cu   persecuții   din   partea   unor  musulmani   fanatici.   Din   timpul  

42

patriarhatului   lui  Hristodulos   (1047-­‐1077)   sediul  patriarhiei   copte  a   fost  mutat   la  Cairo,  unde   se  află  până  azi92.  Numărul  creștinilor  copți  este  estimat  între  10  și  18  milioane.    

 Biserica  Etiopiană      În  secolele  6  şi  7  copţii  au  realizat  misiuni   însemnate   în  Nubia  şi  Etiopia,   făcând  astfel  ca  

teologia  de  nuanţă  monofizită  să  se  răspândească  şi   în  acele  ţinuturi.  Tot  în  acest  timp,  Etiopia  a  fost   înconjurată   de   islam   și   izolată   de   restul   bisericilor   creștine,   dezvoltând   un   creștinism  inconfundabil  și  cu  multe  caracteristici  proprii.  Biserica  Etiopiană  a  rămas  legată  ce  cea  coptă  de-­‐a  lungul   veacurilor,   patriarhul   copt   fiind   cel   care   alegea   și   introniza  Mitropolitul   Etiopiei,   care   se  numea  Abuna.  Biserica  Etiopiei  era  o  biserică  de  stat,  relațiile  dintre  suzeran  și  biserică  fiind  foarte  strânse.      

Pe   lângă   islam,   etiopienii   au   avut   de   luptat   împotriva   propagandei   uniate   catolice,  susținută   de   portughezi.   Iezuiții   au   desfășurat   misiuni   în   Etiopia   între   1557-­‐1632,   reușind   să  convertească  la  catolicism  chiar  pe  regele  Susenyos  (1632-­‐1667).  Cu  toate  acestea  și  în  ciuda  unei  uniunii  cu  Roma  din  1662,  totuși  Biserica  și-­‐a  păstrat  vechea  credință.    

După  o   luptă   îndelungată,  patriarhul  copt  a  numit   în  1951  pentru  prima  oară  un  etiopian  pe  tronul  mitropolitan,  pe  Abuna  Basileios.  În  1959  Biserica  Etiopiei  a  obținut  autonomie  deplină  față  de  Biserica  Coptă,  ridicându-­‐l  pe  Basileios  la  rangul  de  patriarh.    

Această  bucurie  avea  să  fie  urmată  în  1974  de  revolta  militară  care  a  desființat  monarhia  și  a  condus  Etiopia  la  instaurarea  comunismului,  prin  apropierea  de  Uniunea  Sovietică.  Acest  regim  marxist  a  început  în  1977  cu  ample  persecuții  și  demolări  de  biserici,  care  au  durat  până  în  1991.  În  1992  a  fost  ales  patriarh  Pavlos,  care  se  străduie  să  intensifice  misiunea  bisericii  în  societate  prin  cateheză  și  formarea  preoților.    

Reședința   Abunei   Pavlos   al   Etiopiei   se   află   la   Addis   Abeba,   el   fiind   păstorul   a   peste   16  milioane  de  creștini  etiopieni.  Biserica  Etiopiană  este  astfel  cea  mai  mare  biserică  veche  orientală  din  lume.    

După  ce   la  24  mai  1993  s-­‐a  proclamat   independența  Eritreei,  o   fostă  provincie  etiopiană,  patriarhul   Shenuda   al   Egiptului   a   hirotonit   episcopi   în   Eritreea   în   1994,   consfințind   autocefalia  Bisericii  din  Eritreea  sub  primatul  onorific  al  papei  din  Alexandria.  În  1998,  întâistătătorul  acestei  biserici,   Abuna   Philipos,   a   fost   ridicat   la   rangul   de   patriarh,   păstorind   în   jur   de   1.700.000  credincioși.      

 Biserica  Armeană    Tot  sub   influenţa   iacobiţilor  a   rămas   în   tabăra  bisericilor  monofizite  şi  Biserica  Armeană,  

care   a   respins   hotărârile   Sinodului   IV   Ecumenic   ca   fiind   nestoriene,   apropiindu-­‐se   de   sirienii  chirilieni.   Aceştia   nu   au   participat   la   sinod   din   cauza   stăpânirii   persane,   dar   după   dobândirea  libertăţii   au   acceptat   mai   întâi   Henotikonul   la   Sinodul   de   la   Valarschapat   491,   iar   mai   apoi   la  Sinoadele  din  Dvin  505  şi  552  au  trecut  de  partea  anticalcedonenilor.  

92  Cf.  Otto  F.  A.  Meinardus,  Two  Thousand  Years  of  Coptic  Christianity,  The  American  University  in  Cairo  Press,  Cairo  –  New  York,  2002.  

43

Începând  cu  anul  654  Biserica  Armeană  s-­‐a  aflat  sub  stăpânirea  arabă  musulmană.  Armenii  au   emigrat   în  masă   din   teritoriul   lor   și   s-­‐au   așezat   în   veacul   al   XII-­‐lea   în   Cilicia   (Sudul   Turciei),  întemeind   un   regat   armean   în   1198,   care   a   fost   mai   apoi   distrus   de   mameluci   în   1375.   Chiar  catolicosul  armean  și-­‐a  avut  reședința  aici,  în  Sis,  până  în  veacul  al  XV-­‐lea.  Datorită  contactului  pe  care   l-­‐au   avut   cu   latinii,   armenii   din   Cilicia   au   suferit   numeroase   influențe   apusene,   care   au  culminat   cu   semnarea   actelor   sinodului   unionist   de   la   Ferrara-­‐Florența   în   1439   de   către  catholicosul  Constantin  VI,  care  a  murit  chiar  la  scurt  timp  după  aceea  în  Florența.  Adversarii  unirii  s-­‐au   impus   însă   în   Armenia   și   au   ales   un   nou   catholicos,   pe   Kirakos   (1441-­‐1443),   care   va   purta  numele   de   catholicos   al   tuturor   armenilor   cu   sediul   în   Ecimiadzin,   creându-­‐se   astfel   o   schismă.  Catholicosul  din  Cilicia  va  purta  numele  de  Catholicos  al  Marii  Case  de  Cilicia,   fiind  deportat  din  Turcia   în   urma   genocidului   asupra   armenilor   de   la   începutul   veacului   XX.   Azi   își   are   sediul   în  Antelias,  lângă  Beirut.  Așa  se  face  că  Biserica  Armeană  are  până  azi  doi  catholicoși  și  doi  patriarhi,  unul  de  Ierusalim  (1311)  și  unul  de  Constantinopol  (1461).      

Datorită  acestor  cuceriri  consecutive  mulți  armeni  au  ales  calea  exilului   în   India  și  Persia,  dar   și   în  Rusia,  Polonia  și  România.   În   timpul   lui  Alexandru  cel  Bun,  aceștia  posedau   în  Moldova  însemnate  privilegii  comericale.  În  veacul  al  XIV-­‐lea,  orașul  Liov  din  regatul  Poloniei  devenise  deja  un   renumit   centru   al   culturii   și   comerțului   armean.   Această   răspândire   a   armenilor   în   întreaga  lume   este   similară   cu   cea   a   poporului   Israel.   Aceștia   au   devenit,   de   asemenea,   comercianți  renumiți.   Creștinismul   a   fost   liantul   care   a   păstrat   identitatea   poporului   armean   de-­‐a   lungul  multelor  secole  de  exil,  în  care  majoritatea  armenilor  au  trăit.    

În  secolul  al  XIX-­‐lea,  Rusia  reușește  să  cucerească  mari  teritorii   în  Caucaz,   între  care  și  pe  cel  armean,  supunând  biserica  și  poporul  armean  la  un  proces  intens  de  rusificare,  prin  închiderea  școlilor   armenești   și   confiscarea   averilor   bisericești   (1903).   Biserica   Armeană   nu   a   putut   fi  subordonată  Bisericii  Ortodoxe  Ruse  datorită  diferențelor  doctrinare  existente  între  acestea.      

Cu   toate   acestea,   mulți   armeni   trăiau   încă   pe   teritoriul   Imperiului   Otoman.   La   sfârșitul  veacului  XIX  și  începutul  veacului  XX,  minoritatea  armeană  din  spațiul  turc,  care  era  superioară  din  punct   de   vedere   economic,   cultural   și   spiritual,   a   căzut   victimă   fanatismului   naționalist   turc.  Numeroase  masacre  asupra  armenilor  au  condus  între  1884  și  1915  la  uciderea  a  peste  un  milion  de  armeni,  un  adevărat  genocid  fără  egal  la  acea  vreme.  

În   anul   1920   Armenia   a   fost   anexată   Uniunii   Sovietice,   intrând   în   sfera   de   influență   a  bolșevicilor.  Catholicoșii  Kevork  V   (1912-­‐1930)   și  Choren   (1932-­‐1938)  au   reușit  printr-­‐o  strategie  de   adaptare   la   noua   realitate   să   păstreze   vie   viața   eclezială,   în   ciuda   naționalizării   școlilor   și  averilor  bisericești.  Datorită  sprijinului  dat  rușilor  în  timpul  celui  de-­‐al  doilea  război  modial  Biserica  Armeană   și-­‐a   obținut   unele   libertăți,   printre   care   alegerea   unui   nou   catholicos   în   persoana   lui  Kevork  VI.  (1945-­‐1952).  Atât  sub  el,  cât  și  sub  urmașul  său  Vasken  I  (1955-­‐1994),  care  era  originar  din   România,   Biserica   Armeniei   a   reușit   să   se   reorganizeze,   prin   numirea   a   zeci   de   noi   ierarhi,  întemeierea   unui   seminar   în   Ecimiadzin   și   noi   publicații.   Exista,   de   asemenea,   o   viață   religioasă  ascunsă,  mulți  armeni  botezându-­‐se  și  cununându-­‐se  departe  de  ochii   lumii.  Diaspora  armeană  a  jucat  un  rol  esențial  în  această  perioadă,  fiind  alături  financiar  de  cei  rămași  acasă.    

La  21  septembrie  1991,  Republica  Armenia  și-­‐a  obținut   independența.  Biserica  se  bucură  de   atunci   de   libertate  deplină,   la   fel   ca   în  România,   dar   are  de   restaurant   locașuri   de   cult   și   de  reorganizat   eparhiile.  După   catholicosul   Karekin   I   (1995-­‐1999),   astăzi   conduce  Biserica  Armeană  

44

catholicosul  Karekin  II.  Reședința  sa  se  află  la  Ecimiadzin,  iar  Biserica  Armeană  numără  în  jur  de  3  milioane  de  credincioși.  

 Biserica  Indiană      Creștinii   indieni,   numiți   și   creștinii   Sfântului   Toma,   își   revendică   originea   de   la   apostolul  

care  l-­‐a  pipăit  pe  Mântuitorul  Iisus  Hristos  după  Înviere  și  trăiesc  până  azi  în  statul  Kerala,  slujind  în  limba  malayalam.   Creștinii   de   aici   au   stat   de-­‐a   lungul   veacurilor   în   legătură   cu   cei   din   imperiul  persan,  în  special  cu  nestorienii.  După  misiunile  franciscanilor  și  dominicanilor  din  veacurile  al  XIII-­‐lea  și  al  XIV-­‐lea,  iar  în  special  după  sosirea  portughezilor  în  1498,  au  avut  loc  mai  multe  convertiri  ale   acestora   la   catolicism.   În   1599   a   luat   ființă   o   biserică   unită   cu   Roma,   dar   în   1665   multe  comunități   simțind   înstrăinarea  de  propria   tradiție   s-­‐au   adresat   patriarhului   iacobit   al   Antiohiei.  Schismele   au   continuat,   astfel   că   azi   există   în   India   cinci   biserici   deosebite,   aflate   sub   influențe  catolice,  protestante  sau  iacobite.    

Cele   două  mari   ramuri   sunt   Biserica   Ortodoxă   Siriacă   Iacobită  Malankara,   care   aparține  patriarhiei   antiohiene   și   Biserica  Ortodoxă  Malankara   a  Răsăritului,   care  este   autocefală.  Ultima  are  sediul   în  Kottayam  și  este  condusă  de  Mar  Basileios  Thoma  din  1991,  având  în  jurisdicție  1,5  milioane  credincioși.        

 Biserica  Maronită    Îşi   trage  numele  de   la  stareţul  sirian  Maron  (†423),  care  a  strâns   în   jurul  său  mulţi  asceţi  

care   au   întemeiat   mai   apoi   Mânăstirea   Sfântului   Maron   în   Liban.   După   ce   au   opus   rezistenţă  monofiziţilor  acceptând  Calcedonul,  mai  apoi  au  respins,  se  pare,  hotărârile  Sinodului  VI  Ecumenic.  La   sfârşitul   secolului  VI   şi   începutul   secolului  VII   s-­‐au   transformat  dintr-­‐o  mişcare  ascetică   într-­‐o  biserică  autocefală,  alegându-­‐şi  un  patriarh  propriu.  Persecutată  ca  biserică  atât  de  iacobiţi,  cât  şi  de   melchiţi   şi   califi   arabi,   în   1182   a   acceptat   unirea   cu   Biserica   Romei.   Azi   maroniţii   sunt   în  comuniune  totală  cu  Biserica  Romano-­‐Catolică.  La  sfârşitul  secolului  trecut  existau  între  1.800.000  și  3.000.000  de  maroniţi  în  întreaga  lume.  

 Bibliografie    Friedhelm   Winkelmann,   Die   östlichen   Kirchen   in   der   Epoche   der   christologischen  

Auseinandersetzungen,  (KiED  I  /  6),  Berlin,  1980.  Otto  F.  A.  Meinardus,  Two  Thousand  Years  of  Coptic  Christianity,  The  American  University  

in  Cairo  Press,  Cairo  –  New  York,  2002.  Pr.   Prof.   Dr.   Ioan   Rămureanu,   Pr.   Prof.   Dr.   Milan  Şesan,   Pr.   Prof.   Dr.   Teodor   Bodogae,  

Istoria  Bisericească  Universală,  vol.   I,  Editura  Institutului  Biblic  şi  de  Misiune  al  Bisericii  Ortodoxe  Române,  Bucureşti,  1987.  

Erich  Bryner,  Die  Ostkirchen  vom  18.  bis  zum  20.  Jahrhundert,  (KGEi),  Leipzig,  1996.  Idem,  Die  orthodoxen  Kirchen  von  1274  bis  1700,  (KGEi),  Leipzig,  2004.  Dietmar   W.   Winkler/Klaus   Augustin,   Bisericile   din   Răsărit.   O   scurtă   prezentare,   Editura  

Arhiepiscopiei  Romano-­‐catolice  de  București,  București,  2003.    

45

8.  Încreștinarea  popoarelor  Europei.       În  urma  Învierii  Mântuitorului  Iisus  Hristos  şi  a  Pogorârii  Sf.  Duh,  Sfinții  Apostoli  împreună  cu  mulți  alți  misionari  necunoscuți  au  plecat  în  lume  să  vestească  Evanghelia  mântuirii.  Trimiterea  la  misiune  a  fost  realizată  de  Mântuitorul  Însuși  după  înviere,  când  le-­‐a  spus:  „Mergând,   învățați  toate  neamurile,  botezându-­‐le   în  numele  Tatălui   și   al   Fiului   și   al   Sfântului  Duh...”   (Mt.  28,19).  Chiar   înainte   de   înălțarea   Sa   la   cer,   Mântuitorul   le-­‐a   cerut,   de   asemenea,   să-­‐i   fie   martori   în  Ierusalim,  în  Iudeea,  în  Samaria  și  până  la  marginile  pământului  (F.Ap.  1,  8).  În  urma  predicii  lui  Petru  din   ziua  Cincizecimii   peste  3000  de  oameni   „au   fost  pătrunși   la   inimă“   (Fapte  2,   37)   și   au  întrebat  de  să  facă?  Petru  le-­‐a  răspuns:  „Pocăiți-­‐vă  și  să  se  boteze  fiecare  dintre  voi  în  numele  lui  Iisus  Hristos,  spre  iertarea  păcatelor  voastre  și  veți  primi  darul  Duhului  Sfânt“  (Fapte  2,  38).    

Astfel   Sfinții   Apostoli   au   pronit   în   misiunea   în   întreaga   lume.   În   Europa   au   predicat  următorii   apostoli:   Petru,   Andrei   și   Iacob.   Dacă   integrăm   și   Asia  Mică   în   continentul   european,  acestora  li  se  adaugă  apostolii  Ioan  și  Filip.    

 Etapele  încreștinării  Europei    Istoria  încreștinării  Europei  a  durat    din  secolul  I  d.  Hr.  până  în  secolul  al  XIV-­‐lea,  când  au  

primit  Evanghelia  popoarele  baltice.  Tot  atât  a  durat  și  formarea  Sfintel  Liturghii  până  la  rânduiala  de  azi  prezentă  în  Diataxies-­‐ul  lui  Filotei  Kokinos  în  sec.  al  XIV-­‐lea.  Astfel,  încercăm  să  prezentăm  o  istorie  ce  se  întinde  din  anul  47  (botezul  Lidiei)  până  în  1386  (botezul  marelui  principe  Jagiello  al  Lituaniei).    

O  primă  etapă  este  formată  din  misiunile  Sfinților  Apostoli  în  secolul  I,  în  frunte  cu  Sf.  Ap.  Pavel.  O   altă   etapă  este   formată  din   încreștinarea  parțială   a   Imperiului   Roman   în  primele  patru  secole,   în   ciuda   persecuțiilor   și   a   caracterului   ilegitim   al   creștinismului.   Următoarea   etapă   este  formată   de   încreștinarea   popoarelor  migratoare   germanice   și   slave,   așezate   în   Vestul,   respectiv  Estul  Europei  (sec.  IV-­‐XII).   Încreștinarea  popoarelor  nordice  și  baltice  încheie  acest  proces  abia  în  secolul  al  XIV-­‐lea  (sec.  IX-­‐XIV).    

Răspândirea   creștinismului   a   fost   constitutivă   pentru   Europa,   care   a   fost   inițial   un  conglomerat  de  etnii,  culturi  și  religii  foarte  diverse.  Creștinismul  a  fost  legătura  interioară  care  a  condus  la  realizarea  Europei  moderne,   întemeiată  pe  valori  comune  creștine,   în  ciuda  diversității  etnice  și  a  diferitelor  războaie  religioase  purtate  de-­‐a  lungul  veacurilor.  Sărăcia  izvoarelor  păstrate  până   azi   nu   permite   înțelegerea   deplină   a   procesului   de   încreștinare.  Multe   întrebări   rămân   în  mare  parte  neelucidate  până  azi:  motivația  misionarilor,  strategiile  misionare  ale  acestora,  reacția  lor   la   cultele  politeiste,  preluarea  obiceiurilor   locale,  mijlocirea   conceptelor  de  credință   centrale  creștinismului  etc.  Mulți  locuitori  ai  Europei  s-­‐au  convertit,  pentru  că  așa  le-­‐a  fost  poruncit,  alții  au  primit  liberi  Evanghelia.  

Biserica  creștină  nu  a  dezvoltat  niciodată  un  plan  de  misiune  elaborat,  nu  a  creat  o  slujire  specială  a  misionarilor,  ci  elanul  misionar  a  aparținut  până  în  Evul  Mediu  personal  creștinilor  care  s-­‐au   simțit   chemați   să   vestească   vestea   cea   bună   altor   oameni.   Disputele   dintre   Roma   și  Constantinopol  privitoare  la  jurisdicție,  dublate  de  cereri  venite  din  partea  unor  principi  păgâni  ai  Europei,  au  condus  la  trasarea  unei   linii  de  demarcație   între  creștinismul  bizantin  și  cel  apusean,  

46

care  merge  de  la  Marea  Baltică  până  la  Marea  Adriatică,  traversând  Polonia,  Ucraina,  Transilvania  și  Serbia.    

 I.  Sfântul  Apostol  Pavel    Cel  mai   important  misionar   al   Europei   rămâne   însă   Sfântul  Apostol   Pavel,   care   în   timpul  

călătoriilor   sale  misionare   a   vestit   Evanghelia   în   centrele   creştine   urbane   din  Cipru,   Asia   Mică,  Malta,   Grecia,   Italia   și   Spania.   Primul   creștin   cunoscut   al   Europei   este   Lidia,   vânzătoarea   de  porfiră  din  Tiatiara,  botezată  de  Sf.  Pavel  la  Filipi,  urmată  de  temnicerul  din  Filipi,  înspăimântat  de  cutremurul  care  a  zguduit  temnița  unde  erau  închiși  Pavel  și  Sila.  Nu  doar  cei  doi  ci  și  toată  casa  lor  au  primit  botezul  creștin  (Cf.  F.Ap.  16).    

Mesajul  creştin  a  ajuns  însă  în  unele  oraşe  înainte  de  misiunea  apostolului  neamurilor,  spre  exemplu   în   Efes93.   Din   nefericire   nu   ştim   decât   foarte   puţin   sau   deloc   despre   modul   în   care  comunităţile   pauline   din   aceste   provincii   s-­‐au   dezvoltat.   După   ce   Pavel   şi   Barnaba   au   vestit  Evanghelia  în  Cipru  nu  mai  avem  nici  o  ştire  despre  evoluţia  creştinismului  în  această  insulă  până  în   secolul   al   IV-­‐lea,   când   trei   episcopi   ciprioţi   sunt  prezenţi   la   lucrările   Sinodului   I   Ecumenic.  Nu  ştim   ce   s-­‐a   întâmplat   după   propovăduirea   paulină   în   Perga,   Antiohia   Pisidiei,   Iconium,   Listra,  Derbe,  pentru  a  numi  doar  cetăţile  vizitate  în  prima  călătorie  misionară  (45-­‐48).  În  cea  de-­‐a  doua  și  cea   de-­‐a   treia   călătorie   misionară   (51-­‐54   și   54-­‐58),   Sfântul   Apostol   Pavel   își   mărește   zona   de  misiune  înspre  Nordul  și  Vestul  Asiei  Mici,  petrecând  cea  mai  multă  vreme  în  Efes,  dar  încreștinând  și  cele  mai  importante  cetăți  ale  Greciei  de  azi,  începând  de  la  Filipi  și  până  la  Atena  și  Corint.    

Și-­‐a   sfârșit   viața   martirizat   la   Roma   prin   tăierea   capului   în   anul   67   d.   Hr,   în   timpul  persecuției  împăratului  Nero.         II.  Răspândirea  creștinismului  în  Imperiul  Roman  (sec.  I-­‐IV)       Primele  spații   încreștinate  au  fost  cetățile,  astfel  că  creștinismul  s-­‐a  răspândit  mai  întâi   în  spațiul  urban,  iar  abia  mai  târziu  orașele  au  realizat  misiuni  în  spațiul  rural.  Încreștinarea  Europei  a  avut  loc  de  asemenea,  de  la  Sud  la  Nord.  Deplasarea  misionarilor  s-­‐a  realizat  în  special  pe  apă,  pe  mări   și   pe   fluvii   sau   râuri.   De   aceea,   încreștinarea   s-­‐a   realizat   de   la   țărmul   continentului   către  interiorul   acestuia.   Principalii   misionari   au   fost   creștinii   cu   profesii   ce   implicau   deplasarea:  negustori  și  soldați,  dar  și  călătorii  și  sclavii.  Celebra  pax  romana,  cu  drumurile  imperiale  și  limba  de   legătură,   a   constituit   premisa   răspândirii   creștinismului.   Forța   care   a   permis   răspândirea  creștinismului   a   fost   marea   ofertă   de   har   a   iertării   păcatelor   și   a   Învierii,   dublată   de   iubirea  creștină,  grija  de  săraci  etc.,  cărora  cultele  păgâne  nu  le  puteau  opune  nimic  similar.             La  sfârșitul  secolului  al  IV-­‐lea  existau  comunități  creștine  numeroase  și  puternic  dezvoltate  în  Grecia,  Italia,  Galia  și  Spania.  În  același  timp,  creștinismul  s-­‐a  răspândit  și  în  Germania  superior,  Belgica  prima  și  Britania.       Există  evident  o  diferență  fundamentală  între  primele  trei  secole  și  cel  de-­‐al  patrulea,  când  creștinismul  a  trecut  în  313  de  la  religio  illicita,  la  starea  de  religio  licita,  pentru  ca  în  380  să  ajungă  

93  Cf.  Simon  Légasse,  „Les  autres  voies  de  la  mission  (de  l'Orient  jusqu'à  Rome)”,  în:  Histoire  du  christianisme:  Tome  I  -­‐  Le  nouveau  peuple  (des  origines  à  250),  Desclée,  Paris,  2000,  p.  155.  

47

religie  de  stat  în  Imperiul  Roman.  Nu  misiunea  în  sine,  ci  schimbarea  politicii  imperiale  în  313  sub  Constantin  cel  Mare  a  condus  la  o  epocă  a  triumfului  creștin  în  misiune  fără  precedent.      Asia  Mică  şi  Grecia    

Asia  Mică  este  teritoriul  unde  creștinismul  prezintă  în  primele  două  veacuri  cea  mai  mare  vitalitate.  În  listele  episcopale  de  la  Sinodul  I  Ecumenic  de  la  Niceea  (325)  sunt  atestați  peste  100  de  episcopi  din  Asia  Mică.      

Din   Apocalipsă,   din   scrisorile   Sfântului   Ignatie   al   Antiohiei   şi   din   alte   surse   primare   este  evidentă  prezenţa  creştinismului  în  foarte  multe  urbe  ale  Asiei  Mici,  dar  informaţiile  despre  viaţa  creştină   din   ele   sunt   foarte   fragmentare.   Asia  Mică   pare   împărțită   în   zone   de   influență.  Deși   în  Licaonia   și   Cilicia   este   atestată   misiunea   Sfântului   Apostol   Pavel,   totuși   despre   aceste   zone  posedăm  cele  mai  puține  informații  din  primele  veacuri  creștine.    

Frigia  este   locul  de  misiune  al  Sfântului  Apostol  Filip,  care  a  murit  ca  martir   la  Hierapolis,  unde  au  trăit  ca  profetese  două  dintre  fiicele  sale,  care  au  murit  tot  în  această  cetate.  Papias  a  fost  de  asemenea  episcop  de  Hierapolis  înainte  de  anul  150,  iar  informațiile  păstrate  de  la  el  în  Istoria  Bisericească  a  lui  Eusebiu  confirmă  datele  de  mai  sus.  Frigia  a  fost  patria  unde  tradițiile  milenariste  cu   caracter   apocaliptic   erau   foarte   prezente,   aici   născându-­‐se   și   montanismul.   Papias   însuși   se  pare  că  era  milenarist.    

Frigia   apuseană   și   litoralul   apusean  al  Asiei  Mici   par   să   fi   constituit   în   timpul   împăraților  Domițian  (81-­‐96),  Nerva  (96-­‐98)  și  Traian  (98-­‐117)  teritoriul  misionar  al  Sfântului  Apostol  Ioan,  al  cărui  mormânt  poate  fi  văzut  până  azi  în  Efes.  La  sfârșitul  domniei  lui  Domițian,  Sfântul  Ioan  a  fost  exilat  în  insula  Patmos,  unde  a  redactat  sub  inspirație  divină  Apocalipsa,  acea  carte  dumnezeiască  care  vorbește  despre  sensul   lumii  și  al   istoriei,  cerul  nou  și  pământul  nou,   în  care  o  să   locuiască  dreptatea.   Creștinismul   ioanin   va   păstra   adânc   înrădăcinat   etosul   iudaic,   astfel   că   toate  comunitățile   din   această   regiune   vor   serba   Paștile   o   dată   cu   cel   iudaic,   la   data   de   14   nissan,  întemeind   tradiția   pascală   quartodecimană.   Tendințele   iudaizante   puternice   din   Asia  Mică   sunt  atestate   de   epistolele   Sfântului   Ignatie   al   Antiohiei,   care   caută   reducerea   influențelor   acestora,  cerând  adunarea  comunităților  creștine  în  jurul  episcopului94.        

La   sfârşitul   secolului   I   Apocalipsa   ne   relatează   despre   comunităţile   din   Efes,   Smirna,  Pergam,   Tiatira,   Sardes,   Filadelfia   şi   Laodiceea   (Apoc.  2-­‐3).  Viaţa  creştină  din  aceste  comunităţi  era  perturbată  de  persecuţii,  erezii  şi   raporturi  dificile  cu   iudeii95.  Din  Epistolele  Sfântului   Ignatie  Teoforul   adresate   câtorva   comunităţi   creştine   din   Asia   Mică,   între   care   remarcăm  Magnesia   și  Tralles,  putem  remarca  o  organizare  foarte  precisă  a  acestora  şi  existenţa  unei  vieţi  creştine  dusă  în  conformitate  cu  tradiţia  apostolică96.    

Printre   marile   personalităţi   trăitoare   în   secolul   al   II-­‐lea   în   Asia   Mică   trebuie   amintiţi  Policarp  al  Smirnei  şi  Meliton  de  Sardes.    

Sfântul  Policarp  al  Smirnei  a  stat   în  contact  cu  Sfântul   Ioan  Evanghelistul  şi  cu  alţi  ucenici  care   L-­‐au   văzut   pe   Domnul.   S-­‐a   deplasat   la   Roma   unde   a   discutat   cu   episcopul   Anicet   despre  

94  Cf.  Jean  Daniélou,  Biserica  începuturilor.  De  la  origini  până  la  începutul  secolului  al  III-­‐lea,  trad.  de  Wilhelm  Tauwinkl,  Editura  Universității  din  București,  București,  2006,  p.  51-­‐58.  95  Cf.  Ibidem,  p.  160-­‐165.  96  Cf.  Scrierile  Părinţilor  Apostolici,  traducere  de  pr.  dr.  Dumitru  Fecioru,  Editura  IBMBOR,  Bucureşti,  1995,  p.  173  ş.  u.  

48

tradiția   quartodecimană   pascală   pe   care   o   respecta,   ce   era   diferită   de   cea   romană   duminicală.  Atunci  când  Sfântul   Ignatie  al  Antiohiei  a  poposit   în  Smirna,   în  drum  spre  martiriul  din  Roma,   în  jurul  anului  105,  Policarp  era  episcop  al  cetății.  A  murit  ca  martir  în  timpul  unei  persecuții  locale,  desfășurate  conform  Cronicii  lui  Eusebiu  de  Cezareea  în  al  șaptelea  an  al  domniei  lui  Marcu  Aureliu  (161-­‐180).  Ni  s-­‐a  păstrat  actul  martiric  al  Sfântului  Policarp,  unde  e  atestată  celebra  sa  afirmație  adresată   proconsulului,   care   îl   îndemna   să   se   lepede   de   Hristos   pentru   a   scăpa   cu   viață:   „De  optzeci   și   șase   de   ani   Îi   slujesc   și   nu   m-­‐a   nedreptățit   cu   nimic“.   În   acest   act   se   păstrează,   de  asemenea,  o   rugăciune   rostită  de  Sfântul  Policarp   în   clipa  morții,   care   se  pare   că  era  anaforaua  euharistică  a  Bisericii  din  Smirna97.  Ni  s-­‐a  păstrat  scrisoarea  trimisă  de  el  Bisericii  din  Filipi,  în  jurul  anului  135,   în  care  atacă   iubirea  de  argint  a  unui  presbiter  Valens  de  acolo,  referindu-­‐se   la  viața  practică  și  morala  comunității.  

De  la  guvernatorul  provinciei  Bitinia,  Plinius  Secundus  sau  Plinius  cel  Tânăr,  ni  s-­‐a  păstrat  cea   mai   veche   mărturie   păgână   despre   Hristos   şi   creştini.   În   scrisoarea   trimisă   de   acesta  împăratului   Traian   la   începutul   secolului   al   II-­‐lea   este   atestată   răspândirea   creştinismului   în  această  provincie  de  nord  a  Asiei  Mici:  

 "...sunt   oameni  mulţi,   de   toate   vârstele,   de   toate   categoriile,   bărbaţi   şi  femei,  care  sunt  şi  vor  fi  cuprinşi  de  acest  pericol.  Şi  molima  acestei  superstiţii  s-­‐a  răspândit  nu  numai  în  oraşe,  dar  şi  în  sate  şi  pe  ogoare..."98.    În  primul  secol  creștin  este  atestată  misiunea  din  orașe,  dar  această  corespondență  este  o  

mărturie   foarte   importantă   despre   existența   comunităților   creștine   în   sate.   Prezenţa  creştinismului  la  țară  în  această  parte  a  Asiei  Mici  despre  care  până  la  Plinius  nu  prea  avem  ştiri,  ne  face  să  presupunem  că  în  celelalte  provincii  credinţa  în  Hristos  era  şi  mai  răspândită.  

Cetățile  Nicomidia  (capitala  Bitiniei  și  reședință  imperială  în  sec.  III-­‐IV)  și  Niceea  s-­‐au  impus  ca   centre   creștine   de   seamă.   Distrugerea   bisericii   din   Nicomidia   de   către   Dioclețian   și   numărul  mare  de  martiri  care  au  plătit  cu  viața  mărturisirea   lui  Hristos   în  303  vorbesc  de  măreția  acestei  cetăți  creștine.  Eusebiu  de  Nicomidia,  episcop  semiarian,  a  jucat  un  rol  foarte  important  în  cadrul  disputelor  ariene  de  după  328,  el  botezându-­‐l  pe  patul  de  moarte  și  pe   împăratul  Constantin.   În  Calcedon   este   atestată   credința   creștină   din   veacul   al   II-­‐lea,   iar   în   303   comunitatea   devine  renumită   datorită   Sfintei  Martire   Eufimia   (16   septembrie),   ale   cărei   sfinte  moaște   se   păstrează  până   azi   în   Catedrala   Sfântul   Gheorghe   a   Patriarhiei   Ecumenice   din   Constantinopol.   O   minune  săvârșită  de  ea  în  timpul  Sinodului  IV  Ecumenic  de  la  Calcedon  a  arătat  care  era  dreapta  credință.    

Monahismul   răsăritean   a   fost   caracterizat   de   tradiția   munților   sfinți   (Sinai,   Athos).   În  Bitinia,  la  sud  de  Marea  Marmara  și  în  apropiere  de  Prusa  se  afla  Muntele  Olimp.  Monahismul  este  atestat   aici   din   veacul   al   III-­‐lea,   când   un   neofit   necunoscut   fuge   din   cauza   persecuțiilor.   Între  veacul  al  V-­‐lea  și  al  IX-­‐lea  (existau  pe  munte  și  în  jurul  lui  peste  40  de  mânăstriri)  trăiesc  aici  o  serie  de  monahi   reunmiți,   între   care   amintim   pe   Teoctist,   Ilarion   cel   Tânăr,  Marcu,  Macarie,   Platon,  Ioanichie  cel  Mare,  Luca  Stilitul.  Totul  a  fost  distrus  în  1326  de  otomani99.    

97  Cf.   Scrisoarea   Bisericii   din   Smyrna   despre   martiriul   episcopului   Policarp,   în:   diacon   Ioan   I.   Ică   jr,   Canonul  Ortodoxiei,Vol.  I:  Canonul  apostolic  al  primelor  veacuri,  Deisis/Stavropoleos,  Sibiu,  2008,  p.  369-­‐375.  98  Plinius  cel  Tânăr,  Epistolae,  X,  96  în  Remus  Mihai  Feraru  /  Constantin  Jinga,  Merele  de  Aur.  Antologie  de  documente  scrise  din  epoca  Noului  Testament,  Editura  Marineasa,  Timişoara,  2001,  p.  191.  99  Cf.  Maciej   Bielawski,  Monahismul   bizantin,   trad.   din   italiană   de   Andrei  Mărcuș,   Galaxia   Gutenberg,   Târgu-­‐Lăpuș,  2007,  p.  19-­‐21.  

49

Asia  Mică  a  jucat  un  rol  fundamental  în  definitivarea  dogmelor  trinitară  şi  hristologică  între  secolele  al  4-­‐lea  şi  al  7-­‐lea.  Niceea,  Efesul  şi  Calcedonul  sunt  cele  trei  cetăţi  ale  Asiei  Mici,  alături  de   Constantinopol   unde   au   avut   loc   patru   din   cele   şapte   Sinoade   Ecumenice.   Marii   părinți  capadocieni,   Sfântul   Vasile   cel   Mare,   Sfântul   Grigorie   de   Nyssa   și   Sfântul   Grigorie   Teologul,   au  contribuit   în   mod   definitiv   la   formularea   învățăturii   trinitare,   realizând   ca   episcopi   și   păstori  încreștinarea   Capadociei   și   a   provinciilor   vecine.   Instituțiile   filantropice   inaugurate   de   Sfântul  Vasile  cel  Mare  au  condus  la  dezvoltarea  diaconiei  în  întreg  Răsăritul  orthodox.  Din  corespondența  acestor  părinți  poate  fi  reconstituită  viața  comunităților  creștine  din  Capadocia  veacului  al  IV-­‐lea.  

După   invaziile   arabe   din   secolul   al   VII-­‐lea   și   cele   selgiucide   din   veacul   al   XI-­‐lea,   viața  creștină  a  Asiei  Mici  a  fost  aproate  în  întregime  distrusă,  minunatele  ruine  din  vechile  cetăți  antice  și  bisericile  rupestre  păstrate  până  azi   în  Capadocia  dând  mărturie  despre  măreția  acestui  spațiu  creștin  în  primul  mileniu,  în  special  la  începuturile  lui.    

Referitor   la   Grecia   europeană   (marile   cetăți   din   Vestul   Asiei   Mici   era   grecești)   putem  remarca  existenţa  unor  informaţii  răsfirate  cu  privire  la  dezvoltarea  comunităţilor  creştine.  Prima  comunitate  creștină  despre  care  avem  știri  precise  este  cea  din  Filipi,  Lidia  cea  botezată  de  Sfântul  Apostol   Pavel   în   cursul   celei   de-­‐a   doua   călătorii   misionare   fiind   prima   creștină   cunoscută   a  Europei.  Din  Epistola  către  Filipeni  a  Sfântului  Apostol  Pavel  și  din  cea  a  lui  Policarp  al  Smirnei  de  la  jumătatea  veacului  al  II-­‐lea  avem  știri  interesante  cu  privire  la  viața  creștină  a  acestei  cetăți  antice  grecești,  ale  cărei  ruine  pot  fi  vizitate  până  azi.    

De  la  Meliton  de  Sardes  cunoaştem  existenţa  unui  rescript  al  împăratului  Antonin  Piul  (138-­‐161),   în  care   intervine   în   favoarea  creştinilor  din  Tesalonic,   Larisa   şi  Atena100.   La  Atena  a  activat  apologistul   Quadratus,   care   a   prezentat   împăratului   Adrian   (117-­‐138)   o   scriere   în   favoarea  creştinilor.  Filozoful  atenian  Aristide  şi  Atenagora  Atenianul  au  intervenit  de  asemenea  din  Atena  prin   apologii   în   favoarea   creştinilor   în   a   doua   jumătate   a   secolului   al   II-­‐lea.   Comunitatea   din  Tesalonic   era   bine   consolidată   la   sfârşitul   secolului   I,   după   cum   reiese   din   Scrisoarea   I   către  Corinteni   a   lui   Clement  Romanul.  Hegesip   confirmă  ortodoxia   comunităţii   în   secolul   al   II-­‐lea,   iar  episcopul  Dionisie  al  Corintului  o  face  cunoscută  prin  epistolele  sale  în  întreaga  lume  creştină101.  

Întemeierea   Constantinopolului   în   imediata   vecinătate   a   Asiei   Mici   şi   a   Greciei   şi  inaugurarea  oraşului  la  11  mai  330  de  către  împăratul  Constantin  cel  Mare  au  condus  în  secolul  al  5-­‐lea   la   incorporarea   acestor   teritorii   în   arealul   jurisdicţional   al   celei   de-­‐a   doua   Rome.   De   la  sfârşitul   secolului   al   4-­‐lea   viaţa   Constantinopolului   a   fost   marcată   de   spiritualitatea   monahală.  Dreptul  bisericesc  bizantin,  liturghia  şi  spiritualitatea  bizantine  şi  calendarul  bizantin  au  devenit  în  decursul  vremii  normative  pentru  toate  Bisericile  Ortodoxe102.    Roma  și  Italia    

Începuturile   încreştinării   oraşelor   din   apusul   Europei,   inclusiv   Roma,   au   rămas   în   mare  parte   în   întuneric.   Misionari   creştini   necunoscuţi   până   astăzi,   călători   în   spaţiul   mediteranean,  purtaţi   fiind  de  Duhul   lui  Dumnezeu  au   întemeiat  primele  comuniţăţi  creştine   în  această  parte  a  lumii.    

100  Cf.  Eusebiu,  Ist.bis.,  IV,  26,  10.  101  Pentru  mai  multe  amănunte  cf.  Simon  Légasse,  op.  cit.,  p.  156-­‐157.  102  Cf.  H.-­‐G.  Beck,  Konstantinopel,  în  RGG3,  Band  3,  col.  1788.  

50

  Informaţia   istoricului   roman   Suetoniu   despre   alungarea   iudeilor   din   Roma   de   către  împăratul  Claudiu   în  anul  49  din  cauza  neînţelegerilor   iscate  de  "Crestus"  trebuie   interpretată   în  sensul  că  mesajul  despre  Învierea  lui  Hristos  şi  identificarea  lui  cu  Mesia  cel  aşteptat  a  iscat  astfel  de  controverse  între  iudei,  încât  împăratul  a  fost  nevoit  să-­‐i  alunge  din  cetate.     În  orice  caz,  comunitatea  din  Roma  număra  deja  atunci  când  Apostolul  Pavel   îi  scrie  din  Corint,   în   iarna   dintre   anii   57-­‐58,   mai   multe   "biserici",   credinţa   romanilor   fiind   cunoscută   în  întreaga  lume  (Rom.  1,  8;  16).  Bisericile  din  casele  creştinilor  se  refereau  la  adunările  liturgice  ale  comunităţii,   care   în   lipsa   unui   locaş   propriu   de   cult   se   strângea   pentru   exercitarea   acestuia   în  casele  creştinilor  mai  înstăriţi.  Venirea  Apostolului  Neamurilor  la  Roma  în  anul  60  sau  61  ne  lasă  să  întrevedem  faptul  că  creştinii  proveneau  dintre  păgâni,  deoarece  iudeii  au  venit  mai  târziu   la  el  să   îl  asculte  vorbind  (cf.  F.  Ap.  28).     După   ce   Petru   şi   Pavel   ajung   la   Roma   şi  mor   ca  martiri   în   timpul   persecuţiei   neroniene,  comunitatea  reuşeşte  să-­‐şi  păstreze  vigoarea  şi  conştiinţa  de  sine,  deoarece  o  întâlnim  la  sfârşitul  secolului   I   intervenind   printr-­‐o   scrisoare   în   Corint,   încercând   să   aducă   în   acea   comunitate  frământată  ordinea,  disciplina  şi  ascultarea.  Aceste  trei  elemente  au  fost  preluate  de  comunitatea  creştină  însăşi  de  la  Roma  păgână103.     Martiriul  Sfinților  Apostoli  Petru  și  Pavel  la  Roma  este  atestat  de  tradiția  veche  a  Bisericii,  preluată  de  Eusebiu  de  Cezareea  în  Istoria  Bisericească  II,  25,  6-­‐8.  Preotul  Gaius  atesta  pe  la  210  că  mormintele   celor   doi   se   află   în   Vatican   și   pe   Via   Ostia.   Fericitul   Ieronim   amintește   în  De   viris  illustribus   I  și  V  aceeași  tradiție.  Săpăturile  arheologice  de  sub  altarul  Bisericii  Sfântul  Petru  de  la  Roma  au  arătat  că  pe  la  120  amintirea  apostolului  era  venerată  în  acel  loc.     La  început  majoritatea  creştinilor  din  Roma  au  fost  câştigaţi  din  rândul  populaţiei  greceşti,  lucru   documentat   de   limba   creştinismului   roman   de   până   la   sfârşitul   secolului   al   2-­‐lea:   limba  greacă.   Cu   toate   acestea   au   existat   încă   de   la   început   şi   romani   băştinaşi.   Chiar   dacă   episcopul  Victor   I   (190-­‐199)  a   folosit  pentru  prima  oară   limba   latină,   Ipolit   scria   încă  greceşte   la   începutul  secolului  al  3-­‐lea.  Deja  la  jumătatea  secolului  al  2-­‐lea  s-­‐a  introdus  alături  de  greacă  şi  limba  latină  în  cult104.  Pe  la  jumătatea  secolului  al  2-­‐lea  Biserica  Romei  a  devenit  predominant  latină.       Aflată   în   capitala   Imperiului   Roman,   comunitatea   se   dezvoltă   repede,   devenind   datorită  păstrării   tradiţiei  apostolice  reprezentată  de  Sfinţii  Apostoli  Petru  şi  Pavel  punct  de  reper  pentru  întreaga   creştinătate   apuseană   şi   sprijin   pentru   toate   comunităţile   creştine   din   spaţiul  mediteranean.   În   jurul   anului   170  episcopul  Dionisie   al   Corintului,   un   fel   de   "episcop  al   Bisericii  universale"   ce   trimitea   epistole   multor   comunităţi   creştine   aflate   în   spaţiul   vechii   Elade,   scria  comunităţii  creştine  din  Roma  următoarele:    "Aţi  avut  într-­‐adevăr  încă  de  la  început  obiceiul  de  a  face  bine  în  diferite  chipuri  tuturor  fraţilor  şi  de   a   trimite   ajutoare   Bisericilor   din   fiecare   cetate.   [...]   Sotir,   episcopul   vostru,   nu   numai   că   a  păstrat  acest  obicei,  ci   l-­‐a   întărit,   trimiţând  din  belşug  ajutoare  sfinţilor  şi  mângâind  prin  cuvinte  calde  pe  cei  ce  vin  la  el  ca  un  tată  iubitor  care-­‐şi  mângâie  astfel  copiii"105.  Comunitatea   din   Roma   a   devenit   în   secolul   al   II-­‐lea   cea   mai   căutată   comunitate   creştină   a  imperiului.  Justin  Martirul,  Hegesip,  Iuliu  Africanul,  Origen,  Valentin,  gnosticul  egiptean,  Policarp  al  

103  Cf.  Adolf  von  Harnack,  op.cit.,  p.  801.  104  Karl-­‐Wolfgang  Tröger,  Das  Christentum  im  zweiten  Jahrhundert,  (KGEi  I/2),  Berlin,  1988,  p.  48.  105  Eusebiu,  Ist.bis.,  IV,  23,  10.  

51

Smirnei,   Marcion,   Tertulian   şi   celebrul   episcop   Abercius   de   Hierapolis   în   Frigia   sunt   cei   mai  renumiţi  teologi  şi  eretici  ai  vremii  care  au  trecut  prin  Cetatea  eternă.       Dezvoltarea  ulterioară  a   comunităţii  din  Roma  ne  este   cunoscută  dintr-­‐o  altă  scrisoare   a  episcopului  Corneliu  de  la  jumătatea  secolului  al  3-­‐lea,  în  care  acesta  prezintă  biserica  din  Roma  aflată  în  ascultarea  sa,  ca  având  şase  preoţi,  şapte  diaconi,  şapte   ipodiaconi,  patruzeci  şi  doi  de  acoluţi,   cincizeci   şi   doi   de   exorcişti,   citeţi   şi   uşieri,  mai  mult   de   o  mie   cinci   sute   de   văduve   şi  nevoiaşi,  hrăniţi  de  comunitate  din  iubire  şi  filantropie  creştină106.  Adolf  von  Harnack  consideră  că  aceasta  este  cea  mai  importantă  informaţie  statistică  despre  o  comunitate  creştină  în  primele  trei  veacuri,  considerând  conform  acestor  date  numărul  creştinilor  din  Roma  la  peste  30.000107.  

La   Sinoadele   de   la   Roma   313   și   Arles   314,   ce   s-­‐au   ocupat   de   problema   donatistă,   au  participat   15,   respectiv   9   episcopi   italieni.   Din   aceste   date   și   din   alte   surse   se   pare   că   în   Italia  existau   la   sfârșitul   perioadei   persecuțiilor   25  de   sedii   episcopale,   fără  a  se  putea  preciza  exact  data   întemeierii   lor.   Un   număr   însemnat   de   sedii   episcopale   (Ostia,   Portus,   Albanum,   Forum  Clodii  etc.)  s-­‐au  întemeiat  în  jurul  anului  250  prin  misiunea  directă  a  Romei,  în  regiunea  vechiului  Latium.  O  altă  zonă  unde  existau  sedii  episcopale  era  Campania  –  Neapel,  Benevent,  Capua.  Nola,  un   alt   oraș   al   Campaniei   și   sediu   episcopal,   a   devenit   renumit   datorită   Sfântului   Paulin   de  Nola  (354-­‐431),  care  în  renumitele  sale  scrisori  și  poeme  ne  mijlocește  detalii   importante  despre  viața  creștină  a  Italiei  antice,  dar  și  prin  martirii  cunoscuți.    

În  Nordul  Italiei  trebuie  remarcate  sediile  episcopale  din  jurul  Florenței,  dar  în  mod  special  Aquileia   și  Mediolanum.   Biserica  din  Aquileia   a  dat  numeroși  martiri   (Felix,   Fortunatus,  Cantus,  Protus,  Chrysogonus  etc.)  și  se  bucura  de  cele  mai  importante  monumente  de  arhitectură  creștină  primară   din   Nordul   Italiei,   fiind   principalul   centru   de   iradiere   a   creștinismului   la   Nordul   Mării  Adriatice108.  Aici   s-­‐a  născut  Rufin  din  Aquileia,   presbiter   și   prieten   cu   Fericitul   Ieronim,   care   și-­‐a  petrecut  cea  mai  mare  parte  a  vieții  în  Orient.  A  fost  traducătorul  lui  Origen,  Sf.  Vasile  cel  Mare,  Sf.  Grigorie   Teologul,   Eusebiu   de   Cezareea   în   limba   latină.   Scaunul   episcopal   al  Mediolanului,   oraș  reședință   imperială,  s-­‐a  bucurat  de  o  mare   însemnătate   în  timpul  Sfântului  Ambrozie,  episcop  al  cetății  între  373-­‐397.  Acesta  a  reușit  să-­‐i  învingă  definitiv  pe  arieni,  lăsându-­‐ne  importante  opere  exegetice,  morale  și  liturgice.  În  scrierea  De  Sacramentis,  Sf.  Ambrozie  apără  tradiția  baptismală  a  Milanului   în   fața   celei   romane.   Tradiția   milaneză   prevedea   după   botez   și   spălarea   picioarelor  catehumenilor,  întemeiată  pe  Ioan  13,  8  –  „Dacă  nu  te  voi  spăla,  nu  ai  parte  de  Mine“.  Episcopul  de  Milano  spune:  „Aș  dori  să  urmez  Biserica  Romei  în  toate,  totuși  posedăm  și  noi  rațiune  umană  sănătoasă.  De  aceea,  respectăm  și  noi  din  bune  motive,  ceea  ce  în  alt  loc  este  ținut,  de  asemenea,  din  motive  bune“  (sacr.  3,  5)109.    

După   mutarea   capitalei   imperiale   la   Constantinopol   la   11   mai   330,   episcopul   Romei   a  devenit   persoana   cea  mai   importantă   din   partea   apuseană   a   imperiului,   lucru   ce   a   condus   la   o  creştere  continuă  a  puterii  papale  sub  papii  Damasus  I  (366-­‐384),  Inocenţiu  I  (402-­‐417)  şi  Leon  cel  

106  Ibidem,  VI,  43,  11.  107  Cf.  Adolf  von  Harnack,  op.cit.,  p.  806.  108  Cf.   Yvette  Duval,   „Eine  neue  Geographie.  B.  Der  Westen  und  die  Balkan-­‐Donau-­‐Randgebiete“,   în:  Die  Geschichte  des  Christentums.  Vol.  2:  Das  Entstehen  der  einen  Christenheit  (250-­‐430),  Herder,  Freiburg/Basel/Wien,  2005,  p.  131-­‐135.  109  Cf.   Christian   LANGE,   „Gestalt   und   Deutung   der   christlichen   Initiation   in   der   Alten   Kirche“,   în:   Christian  LANGE/Clemens  LEONHARD/Ralph  OLBRICH  (Hrsg.),  Die  Taufe.  Einführung  in  Geschichte  und  Praxis,  Wissenschaftliche  Buchgesellschaft,  Darmstadt,  2008,  p.  20-­‐21.  

52

Mare   (440-­‐461)110.   La  mijlocul   secolului   al   5-­‐lea,   în  Roma  exista   conştiinţa   că   "sedes  Petri   caput  mundi  est"111.    Galia  şi  Spania       Primii  misionari  ajunşi  în  Galia  nu  au  venit  de  la  Roma,  ci  tocmai  din  Orient.  Nu  ucenici  care  l-­‐au  cunoscut  direct  pe  Hristos,  ci  creştini  plini  de  zel  au  pornit  să  transmită  acestei  părţi  a   lumii  credinţa  pe   care   au  primit-­‐o.   Sudul  Galiei   a   fost  mai   întâi   elenizat,   iar  mai   apoi   romanizat  după  încorporarea   provinciei   în   Imperiul   Roman.   Lugdunum   (Lyon),   oraş   fondat   la   confluenţa   dintre  Rhone  şi  Saone  în  anul  43  î.  Hr.  de  către  un  consul  roman  a  devenit  un  centru  comercial  prosper,  unde  se  amestecau  populaţii  variate,  este  primul  centru  creştin  cunoscut  al  Galiei.  În  acest  centru  cosmopolit   se   întâlneau   religii   provenite  din  Orient   sau  Roma,  un   rol   important   jucându-­‐l   cultul  împăratului112.   Înfiinţarea   primei   comunităţi   creştine   în   jurul   anului   150   la   Lyon   prin   misionari  intineranţi   necunoscuţi,   probabil   originari   din   Asia   Mică,   poate   fi   dedusă   din   actul   martiric   al  comunităţilor  din  Lyon  şi  Vienne,  trimis  Bisericilor  din  Phrigia  în  Asia  Mică,  în  care  ni  se  relatează  despre   moartea   primului   episcop   al   comunităţii,   Fotin113.   Din   cuprinsul   acestui   act   martiric   se  poate   deduce   faptul   că   creştinismul   era   deja   răspândit   în   toate   păturile   sociale,   ierarhia  bisericească  cuprindea  toate  treptele  cunoscute,   iar  numărul  creştinilor  şi  al  martirilor  era  foarte  numeros.  Deja  la  sfârşitul  secolului  al  2-­‐lea  în  sudul  Galiei  erau  cunoscute  următoarele  erezii:  gnosticismul,  dochetismul,   marcionismul   şi   montanismul,   deoarece   urmaşul   lui   Fotin   pe   scaunul   episcopal   al  Lyonului,  Sfântul  Irineu,  s-­‐a  văzut  nevoit  să  ia  atitudine  împotriva  acestor  mişcări  în  celebra  lucrare  Adversus  Haeresis114.  Celebra  inscripţie  a  lui  Pectorios  de  Autun,  localitate  din  centrul  Galiei,  datată  la  sfârşitul  secolului  al   2-­‐lea   şi   începutul   secolului   al   3-­‐lea   demonstrează   prezenţa   creştinilor   în   aceste   ţinuturi115.  Sfântul   Irineu  menţionează   faptul   că  uneori   trebuia   să  predice   în   limba  celtică   şi   că  printre   celţi  existau  creştini  care  aveau  dreapta  credinţă  fără  "hârtie  şi  cerneală"116.  Cu  siguranţă  creştinismul  s-­‐a   răspândit   rapid   în   secolul   al   3-­‐lea   deoarece   la   sinodul   de   la   Arelate   din   314,   convocat   de  Constantin  cel  Mare  pentru  a-­‐i   combate  pe  donatiști,   au   fost   reprezentate  43  de  biserici,  dintre  care  marea  majoritate  din  Galia.  Cele  mai  multe  centre  episcopale  se  aflau  în  Sudul  Galiei.       În  secolele  4-­‐5  biserica  Galiei  s-­‐a  bucurat  de  mari  personalităţi  ca  Sfinţii  Hilarie  de  Poitiers,  Martin   de   Tours   sau   Ioan   Casian,   venit   din   Sciţia   după   un   lung   pelerinaj   prin   Palestina,   Egipt,  Constantinopol   şi   Roma.   Toţi   trei   au   fost   mari   misionari   contribuind   la   răspândirea   credinţei  creştine   printre   franci.   Sfântul   Martin   de   Tours   a   jucat   un   rol   fundamental   în   înfrângerea  păgânismului  celtic  din  centrul  Galiei,  fiind  şi  primul  întemeietor  al  unei  mânăstiri  în  apropiere  de  

110  O   scurtă   istorie   a   papalităţii   oferă   Paul   Poupard,  Papa,   traducere   şi   note   Cătălina   Cărăbaş-­‐Olaru,   Editura   Corint,  Bucureşti,  2001.  111  Pr.  prof.  dr.  Ioan  Rămureanu,  pr.  prof.  dr.  Milan  Şesan,  pr.  prof.  dr.  Teodor  Bodogae,  Istoria  Bisericească  Universală,  Vol.  I  (1-­‐1054),  Ediţia  a  III-­‐a,  revăzută  şi  completată,  Editura  IBMBOR,  Bucureşti,  1987,  p.  306-­‐307.  112  Cf.  Les  Pères  de  la  Gaule  chrétienne,  textes  choisis  et  présentés  par  soeur  Agnès  Égron,  Cerf,  Paris,  1996,  p.  9-­‐10.  113  Cf.  Eusebiu,  Ist.bis.,  V,  1,  1-­‐63.  114  Cf.  Les  Pères  de  la  Gaule  chrétienne,  p.  11-­‐12.  115  Cf.   Inscripţia   lui   Pectorios   din   Autun,   în   Actele   martirice,   traducere   de   pr.   prof.   dr.   Ioan   Rămureanu,   Editura  IBMBOR,  Bucureşti,  1997,  p.  264-­‐268.  116  Cf.  Adolf  von  Harnack,  op.cit.,  p.  875.  

53

Poitiers   în   anul   380.   După   ce   Honoratus   de   Arles   a   întemeiat   o   a   doua   mânăstire   în   Lerinum,  Sfântul  Ioan  Casian  a  fundat  în  Marseille  una  de  bărbaţi  şi  una  de  femei.  Aceste  mânăstiri  au  jucat  un   rol   fundamental   în   secolul   al   5-­‐lea,   contribuind   la   păstrarea   creştinismului   în   Galia   în   ciuda  invaziilor   şi   suferinţelor   provocate   de   invaziile   barbarilor.     Episcopii   Galiei   au   condamnat  arianismul   în   sinodul   de   la   Arles   din   353,   devenind   pionieri   în   lupta   împotriva   acestei   erezii  răspândite  de  ostrogoţi  şi  vizigoţi  în  spaţiul  apusean117.  Activitatea   publică   a   mai   multor   sfinţi   franci,   între   care   s-­‐a   remarcat   Cuvioasa   Genevieva   ca   o  importantă  figură  ce  a  contribuit  la  crearea  Europei  creştine118,  şi  botezul  regelui  Clovis  în  noaptea  de  Crăciun  a  anului  498   în  Reims119  au  constituit  paşi  decisivi   în  creştinarea  Galiei  şi  a  teritoriilor  învecinate120.    SPANIA    Spre   deosebire   de   Galia,   despre   creştinismul   antic   spaniol   posedăm   foarte   puţine   informaţii.  Sfântul   Irineu   de   Lyon   şi   Tertullian   ne   dau   primele   amănunte   referitoare   la   existenţa   unor  comunităţi  creştine  pe  actualul  teritoriu  al  peninsulei  iberice.  În  jurul  anului  200  creştinismul  era  destul   de   mult   răspândit   în   Spania,   mai   ales   în   regiunile   puternic   romanizate.   La   mijlocul  secolului   al   3-­‐lea   într-­‐o   scrisoare   a   Sfântului   Ciprian   al   Cartaginei   sunt  menţionate   comunităţile  creştine   din  Astorga,  Merida   şi   Zaragoza.   Aceste   informaţii   şi   alte   câteva   legate   de   unii  martiri  spanioli  sunt  tot  ceea  ce  ştim  despre  creştinismul  din  această  peninsulă  până  la  începutul  secolului  al  4-­‐lea121.    Sinodul  de  la  Elvira  (ţinut  cândva  între  300  şi  312),  la  care  au  participat  19  episcopi  spanioli,  arată  prin   canoanele   adoptate   că   bisericile   din   Spania   se   aflau   în   mijlocul   unui   mediu   păgân   care   le  influenţa   destul   de   puternic.   Toate   hotărârile   luate   vizau   depărtarea   creştinilor   de   practici   şi  superstiţii  păgâne,  cât  şi  moralitatea  vieţii  creştine122.  Cel  mai  important  episcop  spaniol  cunoscut  a  fost  Osius  de  Cordoba  (257-­‐358),  care  a  fost  prezent  la  Sinodul  de  la  Elvira,  devenind  în  anul  313  consilier  personal  al  împăratului  Constantin  cel  Mare.  Datorită  faptului  că  în  anul  357  ar  fi  semnat  în  Sirmium  o  mărturisire  de  credinţă  ariană,  a  fost  condamnat  de  un  sinod  al  episcopilor  spanioli,  numele  său  nefiind  trecut  în  dipticele  bisericii  din  Cordoba123.  Vizigoţii  arieni  conduşi  de  regele  Euric  (468-­‐477)  au  întemeiat  un  regat  independent  în  Spania,  dar  s-­‐au  arătat  toleranţi  faţă  de  biserica  autohtonă  de  confesiune  niceeană124.  În  secolele  al  4-­‐lea  şi  al  5-­‐lea   Spania   a   fost   zguduită   de   ereziile   prisciliană   şi   ariană.  Un   sinod   ţinut   în   380   a   condamnat  priscilianismul,   un   sistem   gnostico-­‐maniheic,   iar   în   383   Priscilian,   episcop   de   Avila,   a   fost  condamnat   la   moarte   la   curtea   imperială   de   la   Trier.   Lupta   împotriva   acestei   erezii   a   fost  continuată  de  mai  multe  sinoade  ulterioare  acestuia125.  

117  Cf.  †  E.  Lachenmann  (H.  I.  Marrou),  Gallien,  RGG3,  Bd.  2,  col.  1193.  118  Cf.   Janine   Hourcade,   Sfânta   Cuvioasă   Genevieva,   ocrotitoarea   Parisului,   traducere   de   Vasile   Manea,   Editura  Patmos,  Cluj-­‐Napoca,  2001,  p.  31.  119  Cf.  Les  Pères  de  la  Gaule  chrétienne,  p.  287  ş.u.  120  Privitor   la   urmările   politico-­‐religioase   ale   creştinării   regelui   Clovis   a   se   vedea   Lutz   E.   von   Padberg,   Die  Christianisierung  Europas  im  Mittelalter,  Stuttgart,  1998,  p.  54  ş.u.  121  Cf.  Adolf  von  Harnack,  op.cit.,  p.  920-­‐924.  122  O  prezentare  a  conţinutului  acestor  canoane  la  ibidem,  p.  925-­‐926.  123  Cf.  R.  Konetzke,  Spanien,  în  RGG3  Bd.  6,  col.  229.  124  Cf.  ibidem.  125  Gert   Haendler,   Von   Tertullian   bis   zu   Ambrosius.   Die   Kirche   im   Abedland   vom   Ende   des   2.   Bis   zum   Ende   des   4.  Jahrhunderts,  (KGEi,  I/3),  Leipzig,  1992,  p.  128-­‐129.  

54

    III.  Încreștinarea  popoarelor  germanice  (sec.  IV-­‐XI)       Etnogeneza  popoarelor   germane  este   până   azi   obiect   al   controverselor   între   cercetători.  Din   punctul   de   vedere   al   limbii,   popoarele   germane   pot   fi   împărțite   în:   germanii   de   răsărit  (vandali,  goți,  burgunzi,   longobarzi)  și  germanii  de  apus   (suebi,  franci,  saxoni,  bajuvari,  alamani),  cărora  li  se  adaugă  germanii  nordici  din  Scandinavia.  Migrația  acestor  popoare  în  spațiul  Imperiului  Roman  a  condus  la  crearea  unei  noi  Europe,  aflată  într-­‐o  construcție  ce  a  durat  secole.  Ușa  misiunii  a   fost   deschisă   prin   însăși   pătrunderea   acestora   în   spațiul   imperiului.   Politeismul   acestora   este  foarte   diferit,   astfel   că   nu   se   poate   vorbi   de   o   religie   a   germanilor,   ci   trebuie   diferențiat   între  diferite  triburi  și  timpuri.  Zeul  Odin  și  zeul  Thor  erau  principalii  zei  ai  acestora.       Primii  germani  convertiți  au  fost  goții,  care  au  primit  creștinismul  în  forma  semiariană  de  la  Constantinopol,  în  341  Ulfila  fiind  sfințit  episcop  de  Eusebiu  de  Nicomidia  pentru  creștinii  din  țara  goților.  Goții  au  emigrat   înspre  Apusul  Europei  și  au   format  două   imperii   în  Spania   (al  vizigoților  568-­‐711   -­‐   până   la   cucerirea   arabilor)   și   Italia   (al   ostrogoților   493-­‐553),   răspândind   credința  semiariană   în   Vestul   Europei.   Burgunzii   au   întemeiat   un   imperiu   în   Sudul   Galiei   (406-­‐534),  acceptând  tot  creștinismul  arian,  fiind  mai  apoi  cuceriți  de  franci.  Longobarzii  au  pătruns  în  Italia  în  568,   întemeind   un   imperiu   care   a   durat   până   în   774,   când   au   fost   cuceriți   de   franci.   Regele  Liutprand  (712-­‐744)  al  longobarzilor  a  acceptat  creștinismul  catolic,  renunțând  cu  totul  la  arianism.       Convertirea   lui   Clovis   (481-­‐511),   regele   francilor   care   a   acceptat   credința   niceeană,   prin  botezul  primit  în  498  din  partea  episcopului  Remigius  de  Reims,  în  noaptea  de  Nașterea  Domnului,  a   condus   la   victoria   creștinismului   catolic   în   întregul   imperiu   al   francilor.   Creșterea   imperiului  francilor   sub   merovingieni   (481-­‐751)   a   contribuit   fundamental   la   reprimarea   politeismului   în  Europa  apuseană,  precum  și  la  impunerea  treptată  a  credinței  niceene  la  popoarele  germanice  din  jur.  Astfel,  au  primit  evanghelia  alamanii,  turingienii  și  bavarezii.         În   Irlanda   creștinismul  era  prezent  deja   în   secolul  al   IV-­‐lea.   În  431  este  atestat  episcopul  Paladius,  trimis  de  papa  Celestin  al  Romei,  iar  în  anii  următori  Sfântul  Patric,  apostolul  Irlandei,  a  continuat  misiunea.  Creștinismul  irlandez  s-­‐a  caracterizat  prin  trei  dimensiuni  speciale:  autoritarea  abaților  înaintea  celei  episcopale  datorită  harismelor  de  care  se  bucurau;  pocăința  înțeleasă  ca  o  compensare  pentru  păcate,  pe  care  o  putea  realiza  și  un  reprezentant  sau  se  putea  cumpăra  prin  indulgențe;   peregrinatio   -­‐   o   plecare   de   bunăvoie   a   unor   monahi   de   pe   insulă   pentru   a   vesti  evanghelia,   deoarece   printre  măsurile   de   pedeapsă   pentru   păcate   aparținea   și   alungarea   de   pe  insulă.       Începând  din  590,  călugări  irlandezi  pleacă  în  misiune  în  afara  insulei:  Columban  cel  Bătrân  (520-­‐597)   a   plecat   în   563   la   tribul   picților   din   Scoția.   Columban   cel   Tânăr   (543-­‐615)   începe  împreună  cu  12  confrați  în  590  misiunea  pe  continent,  contribuind  la  convertirea  nobililor  franci.  Columban   a   întemeiat   mânăstiri   din   Nordul   Galiei   până   în   Sudul   Italiei.   Influența   misionarilor  irlandezi   a   încetat   la   sfârșitul   secolului   al   VII-­‐lea,   când   locul   lor   a   fost   luat   de   misionari   anglo-­‐saxoni.         Britania  cunoscuse  credința  creștină  deja  în  secolul  al   IV-­‐lea,  dar  după  ce  trupele  romane  au  părăsit  insula  în  410,  teritoriul  a  fost  cucerit  de  triburile  germane  ale  anglilor  și  saxonilor,  care  

55

erau  păgâni.  Aceștia  au  fost  chemați  să  lupte  împotriva  picților  și  scoților  păgâni,  care  au  atacat  din  nord,  dar  nu  am  mai  părăsit  insula.  Papa  Grigorie  cel  Mare  (590-­‐604)  a  trimis  în  anul  597  un  număr  de  40  de  misionari  în  Anglia,  sub  conducerea  egumenului  benedictin  Augustin.  Convertirea  regelui  Aethelbert   de   Kent   (560-­‐616)   și   a   multor   nobili   din   anturajul   său   au   fost   primele   succese  misionare.  Până  în  anul  627  au  fost  încreștinate  și  celelalte  regate  anglo-­‐saxone,  în  frunte  cu  Essex  și  Northumbria.  În  nordul  Angliei  a  rămas  dominantă  viziunea  irlandeză  a  episcopilor  abați,  în  timp  ce  în  sud  s-­‐a  impus  structura  romană  episcopală.         Mișcarea   de   încreștinare   sud-­‐nord   a   fost   urmată   de   o   alta   nord-­‐sud,   în   care   misionari  anglo-­‐saxoni   au  misionat   continentul   european.   În   comparație   cu  misiunea   irlandeză,   misiunea  aceasta   avea   caracteristică   cooperarea   cu   domnitorii   politici   și   legătura   cu   Roma.   Misionari  precum  Willibrord  (658-­‐739)  și  Winfrid  -­‐  Bonifaciu  (672-­‐754)  au  plecat  în  misiune  la  frizi,  turingieni  și  la  alte  neamuri  germanice  de  pe  actualul  teritoriu  al  Germaniei.  În  722  a  fost  hirotonit  episcop  al  germanilor,  iar  în  732  a  fost  ridicat  la  rangul  de  arhiepiscop  de  papă,  astfel  întemeind  episcopiile  de  Erfurt,  Buraburg,  Würzburg  și  reorganizând  pe  cele  de  Freising,  Regensburg,  Passau  și  Salzburg.  Bonifaciu  a  doborât  faimosul  stejar  de  la  Geismar,  închinat  zeului  Thor,  un  puternic  centru  de  cult  păgân,   și   a   ridicat   din   lemnul   său   o   biserică   închinată   Sf.   Petru.   A   întemeiat  mânăstirea   Fulda,  centru  de  iradiere  a  creștinismului  în  zona  Hessei  inferioare  și  a  Thuringiei.  Aici  a  fost  înmormântat  după  moartea   sa  martirică   în   țara   frizilor,   la   5   iunie   754.   Poartă  până   azi   numele  de   „Apostolul  Germanilor”.  Misiunea  printre  saxoni  și   frizi  a   fost  continuată  de  Carol  cel  Mare  (768-­‐814),  după  incorporarea   acestora   în   Imperiul   Carolingian   între   772-­‐804.   Atacurile   avarilor   și   ale   slavilor   în  centrul  Europei  au  condus  la  învecinarea  Imperiului  Carolingian  cu  aceștia  și  la  primele  încercări  de  misiune.         IV.  Încreștinarea  popoarelor  Scandinaviei  -­‐  danezi,  norvegieni,  suedezi  (sec.  IX-­‐XII)       Încreștinarea  Scandinaviei  a  fost  un  proces  ce  a  durat  între  secolele  IX-­‐XI,  așadar  vreme  de  peste  250  de  ani.  Primele  misiuni  îi  sunt  datorate  lui  Ludovic  cel  Pios  (814-­‐840),  urmașul  la  tron  al  lui  Carol  cel  Mare.  Botezul  regelui  danez  Harald  Klak   în  826  a  fost  primul  succes,   iar  mai  apoi  au  urmat   misiunile   lui   Ansgar   în   Suedia   începând   din   829   și   până   în   865,   urmate   de   întemeierea  arhiepiscopiei   de   Hamburg   și   a   centrului   de   misiune   din   Birka.   Acesta   a   și   primit   numele   de  „Apostolul  Nordului”.  Caracteristic  pentru  Scandinavia  este  faptul  că  populația  prefera  convertirile  individuale,   cele   în   masă   lăsându-­‐se   mai   multe   decenii   așteptate.   O   influneță   majoră   asupra  misiunii  au  exercitat-­‐o  laicii  aflați  în  centrele  de  comerț.         În  Danemarca  primele  progrese  majore  în  misiune  s-­‐au  înregistrat  în  secolul  al  X-­‐lea,  când  au   fost   întemeiate   episcopiile   de   Schleswig,   Ribe   și   Aarhus.   Misiunea   a   continuat   cu   mai   mult  succes   în   secolul   al   XI-­‐lea   sub   regii   Sven  Gabelbart   (988-­‐1014)   și   Knut   cel  Mare   (1014-­‐1035).   În  1104  s-­‐a  întemeiat  arhiepiscopia  de  Lund,  care  a  garantat  autonomia  bisericii  din  Danemarca.       În  Norvegia,  procesul  de  încreștinare  s-­‐a  întins  din  secolul  al  X-­‐lea  până  în  al  XII-­‐lea.  Voința  regilor  a  fost  definitorie  în  aceste  ținuturi,  între  aceștia  remarcându-­‐se  Olaf  Tryggvason  (995-­‐1000)  și  Olaf  Haraldsson  cel  Sfânt  (1015-­‐1030).  Nepotul  său,  Olaf  Kyrre  (1066-­‐1093)  l-­‐a  declarat  sfânt  și  i-­‐a  așezat  moaștele  sub  masa  altarului  Domului  din  Trondheim.  Proceul  de  încreștinare  a  durat  până  în  1154,  când  s-­‐a  întemeiat  arhiepiscopia  de  Trondheim.    

56

  Suedia   a   cunoscut   creștinismul   în   secolul   al   IX-­‐lea   datorită   misiunilor   lui   Ansgar.  Creștinismul   s-­‐a   răspândit   treptat,   primul   rege   creștin   activ   fiind   Olaf   Erikson   (980-­‐1022).  Confruntarea  între  păgânism  și  creștinism  s-­‐a  dat  în  Vechea  Uppsala  până  în  sec.  al  XII-­‐lea,  când  a  fost   întemeiată   arhiepiscopia   de   Uppsala   în   1164.   Regele   Erik   al   IX-­‐lea   (1150-­‐1160),   inițiatorul  misiunii  printre  finlandezi,  a  suferit  moarte  de  martir  aici,  devenind  sfânt  național  al  Suediei.       Regiunea   Baltică.  Ultimele  bastioane  păgâne   în  Europa  au   fost   cele  din   regiunea  baltică.  Estonii,   letonii,   prusacii   și   lituanienii   au   fost   ultimele   popoare   creștinate,   în   urma   intersectării  intereselor  rușilor,  scandinavilor,  germanilor  și  polonezilor.  Primele  comunități  creștine  din  Estonia  au   fost   întemeiate   de   negustori   germani   și   danezi   în   secolul   al   XI-­‐lea.   În   1228   s-­‐a   întemeiat  episcopia   de   Reval,   în   1255   episcopia   de   Riga,   iar   în   1386   a   fost   botezat   principele   lituanian  Jagiello,  pentru  ca  în  1386  să  se  întemeieze  episcopia  de  Riga.         V.  Încreștinarea  popoarelor  slave  (sec.  VII-­‐XI)         Marea   familie   a   slavilor,   un   grup   de   popoare   a   căror   etnogeneză   și   origine   sunt  controversate   până   azi,   au   migrat   către   Sud-­‐Estul   și   Centrul   Europei   în   secolele   V-­‐VI,   aceștia  împărțindu-­‐se  în  trei  regiuni:       1.  Slavii  de  Est:  rușii,  ucrainenii  și  bielorușii  etc.     2.  Slavii  de  Vest:  polonezi,  cehi,  slovaci  etc.       3.  Slavii  de  Sud:  sârbi,  bulgari,  croați,  sloveni,  macedoneni  etc.       În   urma   încreștinării   acestor   popoare   sub   influența   Romei   sau   a   Bizanțului   a   avut   loc   o  regrupare  confesională  și  religioasă  a  lor:  catolici,  ortodocși,  protestanți,  musulmani.  Azi  trăiesc  în  Europa  aproximativ  290  de  milioane  de  slavi.     Încreștinarea  slavilor  a  durat  secole  de-­‐a  rândul.  Izvoarele  care  documentează  acest  proces  sunt   sărace   și   interpretate   diferit   de   cercetători.   Constituirea   statului   și   încreștinarea   au   mers  adesea   mână   în   mână,   iar   rivalitățile   dintre   state   și   biserici   particulare   au   condus   la   peisajul  confesional  european  de  azi.  Recunoașterea  internațională  de  către  alte  state  creștine,  dorința  de  a   se   desprinde   dintr-­‐o   anumită   sferă   de   influență   și   multe   alte   motive   lumești   au   determinat  orientări   și   reorientări   diverse   în   sânul   popoarelor   slave.   Să   nu   uităm   că   puterea   vizibilă   a  Dumnezeului  creștin  asupra  altor  zei  era  fundamentală  pentru  omul  medieval.  Principele  și  pătura  conducătoare   a   statului   au   jucat   un   rol   mult   mai   mare   la   încreștinarea   acestor   popoare   decât  strădaniile  misionarilor  veniți  din  afară.     Misiunile  în  lumea  slavă  au  pornit  din  două  sfere  de  influență:  din  Vest  și  din  Bizanț.       A.  Misiunile  din  Vest  pentru  încreștinarea  slavilor  de  sud  au  fost  inițiate  de  patriarhatul  de  Aquileea,   în   Dalmația,   și   Arhiepiscopia   de   Salzburg,   cu   episcopiile   sale   sufragane   Passau   și  Regensburg.  Aceștia  au   încreștinat  slovenii,   croații,  moravii,   cehii   și  polonezii   între  secolele  7-­‐9.  Slovenii  au   fost   încreștinați   în  secolul  al  8-­‐lea,   iar   în  secolul  al  9-­‐lea  moravii,   care  aveau   în  acest  secol  cel  mai  important  stat  slav  din  centrul  Europei.       Aici  au  desfășurat  misiune  Chiril  și  Metodie,  apostolii  slavilor,  la  cererea  prințului  Rostislav,  care,   pentru   a   se   emancipa   de   sub   influența   germană   și   latină,   s-­‐a   adresat   în   862   împăratului  Mihail  al  III-­‐lea  al  Bizanțului  și  patriarhului  Fotie.  Invazia  ungurilor  în  secolul  al  10-­‐lea  a  condus  la  distrugerea   regatului   Moraviei,   iar   noile   state   întemeiate   în   același   secol   -­‐   Croația,   Boemia,  Polonia  și  Ungaria  -­‐  au  primit  creștinimul  latin.  Primul  rege  al  Croației  unite  a  fost  Tomislav  (910-­‐

57

928),   încoronat  de   legații   papali   la   Sinodul  din  Split   în  925.  Croația  este   singurul   stat   catolic  din  lume   cu   liturghie   romană   în   limbă   slavă   și   scriere   glagolitică,   moștenire   a   Sfântului   Metodie,  diferită  de  cea  chirilică  impusă  în  Bulgaria  în  sec.  al  10-­‐lea.       Botezul  principelui  Mieszko   în  966  marchează  începutul  creștinismului  catolic   în  Polonia,  fiind  precedat  de  căsătoria  acestuia  cu  prințesa  Dobrawa,  fica  regelui  boem  Boleslaw  I  de  Praga,  un  sufragan  al  împăratului  german  Otto  I.  Mieszko  s-­‐a  aliat  astfel  cu  germanii  împotriva  triburilor  slave  păgâne  din  Răsărit.  Ajutorul  a  fost  condiționat  de  botezul  acestuia.     B.  Misiunile   bizantine   în   lumea  slavă  au   început   sistematic  o  dată  cu   trimiterea  Sfinților  Chiril   și   Metodie   în  Moravia   în   863.   Apostolii   slavilor   s-­‐au   născut   în   apropiere   de   Tesalonic,   o  regiune  unde  diferite  slavonii  coexistau  împreună  cu  populația  romanică  și  cea  greacă.  Constantin-­‐Chiril   (826-­‐869)   și   Metodie   (815-­‐885)   au   fost   formați   ca   misionari   la   curtea   imperială   din  Constantinopol  sub  patriarhul  Fotie.  Crearea  unui   alfabet   slav   a   permis   transmiterea   culturii   creștine  bizantine   în   haină   slavă  pentru  toate  popoarele  slave.  G.  Florovschi  a  vorbit  de  un  „bizantinism  rusesc”.  Limba  slavă  vorbită  era  lipsită   complet   de   terminologia   abstractă,   așa   că   acești   termeni   au   fost   împrumutați   din   limba  greacă.  Creștinismul  bizantin  s-­‐a  răspândit  mai  întâi  în  Bulgaria  și  Serbia.  În  ambele  state  balcanice  încreștinarea   s-­‐a   desfășurat   în  mai  multe   etape   și   s-­‐a   concretizat   prin   întemeierea   unor   biserici  naționale.           Sârbii:   Primul  principe   sârb  botezat   cunoscut  a   fost  Mutimir   (867-­‐874).  Presiunile  papale  pentru  a  intra  sub  jurisdicția  sferei  romane  de  influență  au  rămas  fără  succes,  deoarece  împăratul  Vasile   I  Macedoneanul   (867-­‐886)   a   reușit   să-­‐i   atragă   pe   sârbi   în   zona   de   influență   a   Bizanțului.  Încreștinarea   a   fost   continuată   de   ucenicii   lui   Chiril   și   Metodie,   iar   biserica   sârbă   a   rămas   sub  jursidicția   arhiepiscopiei   bulgare   de   Ohrida,   sufragană   a   Patriarhiei   de   Constantinopol.   Abia   în  1219,   Patriarhul   de   Constantinopol   Gherman   al   II-­‐lea   (1222-­‐1240),   aflat   în   exil   la   Niceea,   l-­‐a  hirotonit  pe  Sfântul  Sava  arhiepiscop  și  a  declarat  Biserica  Sârbă  autocefală  față  de  Arhiepiscopia  de   Ohrida.   Mânăstirea   Žiča,   întemeiată   în   1208,   a   devenit   reședință   arhiepiscopală   și   centru  cultural  și  spiritual  al  statului  nemaniazilor.  Ca  arhiepiscop,  Sf.  Sava  a  întemeiat  8  eparhii  în  care  a  hirotonit  episcopi  ucenici  de-­‐ai  săi,  a  întemeiat  mânăstiri  și  regulamente  bisericești.  Imediat  după  moartea  sa  în  1237  a  fost  venerat  ca  întemeietor  al  Bisericii  Ortodoxe  Sârbe  și  sfânt  național.       Bulgarii:  La  începutul  veacului  VII,  slavii,  care  erau  organizați  în  triburi,  s-­‐au  așezat  în  toate  regiunile   Peninsulei   Balcanice.   Hanul   Asparuh,   conducătorul   protobulgarilor,   a   fost   cel   care   a  pătruns   în   veacul   al   VII-­‐lea   în   Peninsula   Balcanică,   i-­‐a   învins   pe   bizantini   în   680   în   apropiere   de  Balcic   și   a   mutat   întregul   trib   (250.000)   înspre   vest.   Aici   protobulgarii   s-­‐au   unit   cu   slavii   și   au  obținut  din  partea  bizantinilor  recunoașterea  noului  stat  slavo-­‐bulgar  în  681,  guvernat  de  o  pătură  conducătoare   protobulgară.   Statul   lor   s-­‐a   dezvoltat   ajungând   în   timpul   hanului   Krum   (802-­‐814)  până  la  Carpați  și  la  Tisa,  pentru  a  deveni  în  timpul  hanului  Presjam  (836-­‐852)  un  mare  imperiu  ce  incorpora  și  părți  ale  Albaniei  și  Macedoniei,  situate  între  Imperiul  Bizantin  și  cel  Carolingian.    

Sub  hanul  Boris  (852-­‐889)  a  avut  loc  încreștinarea  bulgarilor  în  anul  865,  regele  Boris  fiind  botezat   în  Constantinopol  și  primind  numele  de  Mihail.  Capitala  Pliska  a  devenit  curând  o  cetate  creștină,   vechile   temple   păgâne   fiind   transformate   în   Biserici.   Bulgaria   a   oscilat   o   vreme   între  Roma   și   Constantinopol,   pentru   ca   la   sfârșitul   secolului   al   IX-­‐lea   să   rămână   sub   jurisdicția  Bizanțului.  Un  prim  centru  spiritual  al  Bulgariei  alături  de  Pliska  a  fost  Ohrida  (azi   în  Macedonia),  vechi  centru  episcopal  atestat  în  sec.  IV,  locul  în  care  s-­‐au  stabilit  ucenicii  Sfinților  Chiril  și  Metodie  

58

–  Clement,  Naum,  Angelarie   –   alungați   din  Moravia   după  moartea   părintelui   lor   duhovnicesc   în  885.   Aici   au   întemeiat   școala   de   la  Ohrida,   un   centru   spiritual   de   traduceri   în   limba   slavă   și   de  formare  a  preoților  bulgari.  Aceasta  este  faza  a  două  de  încreștinare  a  bulgarilor.    

Țarul  Simeon  cel  Mare  (893-­‐927)  a  extins  teritoriul  imperiului  bulgar  înspre  Epir  și  Serbia,  dar  și  în  Nordul  Greciei  și  Sudul  Traciei  (Adrianopol),  mutând  capitala  la  Preslav,  după  o  revoltă  a  nobililor  slavi  păgâni  din  Pliska.  În  917  Simeon  s-­‐a  proclamat  „țar  al  bulgarilor  și  al  romeilor“,  iar  un  sinod  bulgar  din  918  a  proclamat  autocefalia  Bisericii  Bulgare,   ridicând-­‐o   la   rangul  de  Patriarhie,  lucru  recunoscut  de  bizantini  în  927.  Aceasta  este  așa-­‐numita  „epocă  de  aur“  din  istoria  Bulgariei.  În  Preslav  s-­‐a  dezvoltat  scrierea  chirilică,  arta  și  literatura  bulgare.    

În   timpul   țarului   Petru   (927-­‐969)  Bulgaria   a   trăit   un   timp  al   păcii.   În   acest   timp  a   trăit   și  Sfântul  Ioan  de  Rila  (†  946),  întemeietorul  celei  mai  celebre  mânăstiri  bulgare  ce  îi  poartă  numele  până  azi.  Pe   lângă  acest  mare  ascet   și  monah,  pentru  bulgari   la   loc  de  mare  cinstire   se  afltă  cei  „Șapte  Sfinți“  (Chiril,  Metodie,  Clement,  Naum,  Sava,  Gorazd  și  Angelarie),  prăznuiți  la  27  iulie.  

În   970,   principele   kievean   Sviatoslav   a   cucerit   capitala   Preslav.   A   reacționat   împăratul  bizantin   Ioan  Tzimiskes,  care   în  971  a  cucerit  Estul  Bulgariei,   inclusiv  Preslavul,  pe  care   l-­‐a  numit  Ioanopolis  și   l-­‐a  transformat  în  garnizoană  bizantină,  desființând  și  patriarhatul  bulgar.   Împăratul  Vasile   II   Bulgaroctonul   (976-­‐1025)   a   desființat   Primul   Imperiu   Bulgar   în   1018.   Acesta   ar   fi   orbit  confom  cronicilor  vremii  peste  15.000  de  bulgari  luați  ostateci,  lăsând  fiecărui  al  100-­‐lea  un  ochi.  

A  urmat  o  perioadă  de  aproape  2  secole  în  care  bulgarii  s-­‐au  aflat  sub  stăpânire  bizantină.  Arhiepiscopia   de   Ohrida   și-­‐a   păstrat   o   oarecare   autonomie,   dar   scaunele   episcopale   au   fost  ocupate  cu  ierarhi  greci,  încercându-­‐se  o  grecizare  a  Bisericii  Bulgare.  În  această  perioadă  a  activat  arhiepiscopul   grec   Teofilact   al   Ohridei   (1084-­‐1108),   unul   dintre   cei   mai   importanți   teologi   ai  timpului   său.   Acesta   a   lăsat   comentarii   la   Sfânta   Scriptură,   o   importantă   corepondență   și   date  istorice   importante   despre   creștinismul   bulgar.   Sub   această   influență   greacă   s-­‐au   construit  începând  cu  veacul  al  XI-­‐lea  celebrele  biserici  bizantine  din  Mesembria  (Nessebar).  

În   primele   două   veacuri   creștine   ale   rușilor,   textele   bizantine   erau   traduse   în   slavă   în  Bulgaria  și  Serbia,  iar  de  aici  ajungeau  în  Rusia.       Rușii:   Termenul   rus,   în   izvoarele   grecești   rhos,   denumea  mai   întâi   pătura   conducătoare  varegă  din  imperiul  kievean,  iar  mai  târziu  a  fost  aplicat  imperiului  nou  creat  și  populației  slave.     Unirea   politică   a  mai  multor   triburi   slave   (polani,   drevliani,   polotschani,   volinieni   etc.)   în  secolul   al   9-­‐lea   a   creat   premisele   pentru   întemeierea   unui   imperiu   slav.   Conform   Cronicii   lui  Nestor,  slavii  din   jurul  Novgorodului  au  trimis  soli   la  varegii  din  Scandinavia  (numiți  și  vikingi  sau  normanzi)126  în   anul   862   cu   următorul   mesaj:   „Ţara   noastră   este   mare   şi   bogată,   dar   nu   este  ordine   în  ea.  Veniţi  deci   să   fiţi  principi  ai  noştri   şi   să  ne  porunciţi“.  Normanzii   scandinavi   -­‐   tribul  numit  rus,  în  frunte  cu  Rurik  -­‐  au  urmat  cererii  slavilor,  întemeind  la  Novgorod  un  principat  vareg.  Doi   vasali   de-­‐ai   lui   Rurik   au   descoperit   pe   drumul   de   întoarcere   dintr-­‐o   expediţie   nereuşită   la  Constantinopol   o   colonie   numită   Kiev,   după   numele   unui   oarecare   Kij   care   a   întemeiat-­‐o.   Au  cucerit-­‐o  şi  au  întemeiat  un  nou  principat  vareg  în  anul  879  sau  882,  Oleg  preluând  conducerea  şi  

126  Marinari  scandinavi  temuți,  aceștia  au  înfricoșat  Europa  de  Nord  vreme  de  aproape  trei  secole,  între  anii  793-­‐1066,  prin  raidurile  de  pradă  ce  mergeau  până  în  Bizanț  și  Maroc.  A  megre  pe  viking  înseamnă  a  porni  într-­‐un  raid  de  pradă.  Au  fost  mari  comercianți  și  au  întemeiat  regate  în  Anglia,  Suedia,  Norvegia,  Danemarca,  Islanda,  Kiev,  Sicilia  (1130)  și  Antiohia.  Puterea  politică  a  acestora  a  încetat  în  1066,  când  o  hoardă  slavă  a  ars  capitala  lor  de  la  Haithabu  (în  Nordul  Germaniei  de  azi).    

59

numind   Kievul   „mama   oraşelor   ruseşti“.   Pătura   scandinavă   varegă   s-­‐a   slavizat   apoi   în   câteva  generații.     În   această   perioadă,   Patriarhul   Fotie   al   Constantinopolului,   vorbește   în   Enciclica   sa   către  patriarhii  orientali  din  867  de  o  misiune  bizantină  în  rândul  rușilor,  care  ar  fi  primit  și  un  episcop.  Acest   lucru   îi   producea   bucurie,   în   comparație   cu   tristețea   provocată   de   misionarii   latini   din  Bulgaria.  Este  foarte  probabil  vorba  de  un  episcop,  trimis  din  Bizanț  prin  Crimeea  către  Kiev,  unde  este   atestat   un   stat   slav   în   anii   854/855   în   izvoare   arabe,   precum   geograful   al-­‐Yaqubi.   Printre  principii  din  sec.  9-­‐10  ai  rușilor  se  numără  Ascold  și  Dir,  Oleg  (†912),  Igor  și  Olga  (945-­‐957).  Aceștia  au   avut   relații   politice   și   comerciale   cu   Constantinopolul,   care   au   facilitat   și   răspândirea   ideilor  creștine.   Cronica   lui   Nestor   atestă   prezența   creștinilor   ruși   în   Kiev   cu   ocazia   unui   contract  comercial  între  Igor  și  împăratul  Roman  Lecapenul  al  Bizanțului,  pecetluit  cu  jurământ  de  păgânii  ruși  în  numele  zeului  Perun,  iar  de  creștinii  ruși  în  Biserica  Sfântului  Ilie.  Această  biserică  trebuie  să  fi  fost  un  fel  de  filie  a  Bisericii  Sfântul  Ilie  din  Constantinopol,  vizitată  în  special  de  varegi.       Principesa   Olga   a   primit   botezul   la   Constantinopol   în   954-­‐955,   fiind   botezată   chiar   de  patriarhul  Theofilact,  în  prezența  împăratului  Constantin  VII  Porfirogenetul,  care  i-­‐a  fost  și  naș.  Ea  este  primul  creștin  rus  cunoscut  cu  numele,  așa  cum  Lidia  din  Filipi  este  prima  creștină  cunoscută  a  Europei.  La  reîntoarcerea  în  Kiev  a  fost  însoțită  de  clerici  și  misionari  bizantini,  dar  nici  aceștia,  nici  alți   misionari   veniți   din   Trier   nu   au   reușit   să-­‐i   convertească   pe   kieveni,   cu   atât   mai   puțin   pe  Sviatoslav  (957-­‐972)  fiul  Olgăi,  un  anticreștin  înrăit.       Abia  Vladimir   (980-­‐1015)   a   reușit   să   încreștineze  poporul   rus.  Acesta  a  avut  nenumărate  soții,   între  care  se  pare  și  o  bulgăroaică  creștină.  Diferitele  contacte  cu   religii   vecine   l-­‐a   făcut   să  trimită   soli   pentru   a   cerceta   religiile   iudaică,  musulmană   și   creștină.   Relatarea  despre   cultul   din  Aghia  Sophia  l-­‐a  cucerit  și  pe  el.  Până  azi,  rușii  au  o  dragoste  deosebită  pentru  Sfânta  Liturghie  și  casa   lui   Dumnezeu,   care   este   înțeleasă   ca   cer   pe   pământ.   Decizia   finală   este   luată   după  descoperirea  miraculoasă  a  izvoarelor  de  apă  ale  cetății  Chersones,  pe  care  Vladimir  a  cucerit-­‐o  în  988   și   în   urma   unei   boli   de   ochi.   După   cucerirea   Chersonesului   a   cerut-­‐o   de   soție   pe   sora  împăratului   Vasile   II.   El   s-­‐a   botezat   în   Cherson,   iar   după   întoarcerea   la   Kiev   a   poruncit   ca   tot  poporul  să  se  boteze  în  fluviul  Nipru127.  S-­‐a  căsătorit  apoi  cu  prinţesa  Ana,  promiţând  împăratului  bizantin   ajutor   împotriva   uzurpatorului   Bardas.   Astfel,   Vladimir   a   devenit   cumnat   al   împăratului  german   Otto   II,   care   se   căsătorise   în   972   cu   Teofano,   sora   Anei.   Este   evident   că   două   aspecte  fundamentale   au   contribuit   alături   de   relatarea   despre   frumusețea   Aghiei   Sophia   la   decizia   lui  Vladimir:  1.  Bizanțul  se  afla  prin  cultura  și   influența  sa   în  Blacani  și   regiunea  Mării  Negre  „la  ușa  Kievului”.  2.  Botezul  bunicii  lui  Vladimir,  Olga,  la  Constantinopol  în  954.         În   timpul   domniei   lui   Vladimir   sunt  menționați   și   primii  martiri   ruși,   care   ar   fi   fost   după  Cronică  jertfiți  zeului  Perun.  Săpăturile  arheologice  nu  confirmă  însă  existența  unor  astfel  de  jertfe  umane.  Boris   și  Gleb,  doi   fii   ai   lui  Vladimir,  uciși   de  un  alt   fiu  pe  nume  Sviatopolk,  de   teama  ca  aceștia   să   nu   ocupe   tronul   tatălui   lor,   după   întoarcerea   dintr-­‐o   campanie   victorioasă   împotriva  pecenegilor,   sunt  primii  martiri   cunoscuți   ai   Rusiei   kievene.  Actul   lor  martiric   s-­‐a  păstrat   într-­‐un  codex  de  la  sfârșitul  secolului  al  12-­‐lea.    

127  „Cât  de  exterioară  a  fost  această  convertire,  atât  de  importantă  era.  Ce  s-­‐ar  fi   întâmplat  cu  Europa  creştină,  dacă  ruşii  nu  s-­‐ar  fi  convertit   la  creştinism  şi  ar  fi  devenit  aliaţi  ai  arabilor  sau  ai  turcilor  ?“  (Johannes  Herzog).  Este  vorba  aşadar  de  un  moment  fundamental  pentru  istoria  creştinismului.  

60

  Monahismul  rus  stă  de  asemenea  în  strânsă  legătură  cu  Bizanţul.  În  sec.  8-­‐9  mulţi  călugări  au  emigrat  din  Bizanţ  în  Crimeea  şi  Sudul  Rusiei,  din  cauza  iconoclasmului.  De  aici  au  ajuns  până  la  Kiev,  unde  Sfântul  Antonie,  un  monah  rus  trăitor  în  Muntele  Athos,  a  întemeiat  Lavra  Peșterilor  de  la  Kiev.  Ucenicul  său  Teodosie  a  introdus  regulile  lui  Teodor  Studitul   la  Kiev.  În  timpul  principelui  Iaroslav  cel  Înţelept  (1015-­‐1054)  statul  rus  kievean  a  cunoscut  o  mare  înflorire,  acum  construindu-­‐se  măreața   catedrală   a   Sfintei   Sofii   din   Kiev.   Tot   el   numește   pe   Ilarion   ca   primul  mitropolit   de  origine   rusă.   Închinarea   marilor   catedrale   ruse   Înțelepciunii   divine   și   Maicii   Domnului   sunt  moșteniri  ale  Bizanțului.  Maica  Domnului  este  ocrotitoarea  cetății,  căreia  i  se  cântă  „mântuiește-­‐ne  (slavează-­‐ne)  pe  noi”.            

                                                           

61

9.  Schisma  cea  Mare.  Cauze,  desfășurare,  consecințe.    

Sintagma  „Marea  Schismă“  din  1054  este  de  fapt  o  invenţie  a  istoricilor  catolici  din  secolele  al   XVI-­‐lea   şi   al   XVII-­‐lea.   Evenimentele   din   1054   au   fost   marcate   vreme   de   secole   de   polemica  confesionalistă   şi   subordonate   efortului   de   a   demonstra   că   responsabilitatea   „marii   schisme“  aparţine  în  exclusivitate  părţii  celeilalte.  În  timp  ce  istoriografia  ortodoxă  acuză  orgoliul  sfidător  al  cardinalului   Humbert   şi   dezvoltarea   monarhiei   absolutiste   papale,   considerându-­‐le   cauzele  schismei,   cea   romano-­‐catolică   (Anton   Michel,   E.   Amman   şi   M.   Jugie)   deplânge   ambiţiile  autocefaliste  excesive  ale  patriarhului  Mihail  Cerularie,  înţelegând  schisma  ca  o  ruptură  de  Roma,  urmată  de  consecinţe  nefaste  pentru  întreaga  viaţă  eclezială  a  Bisericilor  Răsăritului.  Unica  soluţie  de  ieşire  din  acest  impas  ar  fi  în  viziunea  catolică  reîntoarcerea  la  „staulul  Romei“.    Cauzele    În   atmosfera   pregătitoare   a   Conciliului   II   Vatican   au   apărut   2   volume   de   studii   dedicate  fondatorului   congregaţiei   Unităţii,   Dom   Lambert   Beauduin,   în   care   se   observă   o   cotitură  fundamentală  în  evaluarea  „schismei  răsăritene“128.    Studiul  dominicanului  Yves  Congar,  Nouă  sute  de   ani   după.   Note   asupra   „schismei   răsăritene“,   pune   între   ghilimele   conceptul   de   „schismă  răsăriteană“,   prezentând   trei   serii   de   factori   care   au   condus   la   schismă:   politici,   culturali   şi  ecleziologici.   Pornind   de   la   aceeaşi   ecleziologie   apostolică   s-­‐au   dezvoltat   două   tipuri   de  ecleziologie  diferite  în  Răsărit  şi  Apus,  peste  care  s-­‐au  suprapus  două  regimuri  canonice  diferite  –  sinodal   răsăritean   şi  monarhic  apusean.   Schisma  este   rezultatul  acestei   înstrăinări   îndelungate  a  celor   două   jumătăţi   ale   creştinătăţii   care   au   început   să   se   comporte   ca   una   singură.   Y.   Congar  consideră  că  schisma  nu  este  această  înstrăinare  însăşi,  ci  „acceptarea“  acestei  înstrăinări.      Cauzele  au  fost  politice,  religioase  şi  culturale  Cauzele  politice:    

- 286  –  Diocleţian  a  împărţit  imperiul  în  două  –  cel  de  Răsărit  şi  cel  de  Apus  - 330  –  C-­‐tin  cel  Mare  întemeiază  CO  Noua  Romă  - 395  –  Teodosie  cel  Mare  împarte  imperiul  între  fiii  săi  Arcadiu  primeşte  Orientul  şi  Honoriu  

Occidentul  - 476  –  căderea  Romei  sub  loviturile  regelui  herulilor  Odoacru    - 754  –  Întemeierea  Statulu  papal  în  754  prin  donaţia  teritoriului  cucerit  de  regele  francilor  

Pepin  cel  Scurt  de  la  longobarzi  –  Patrimonium  Sancti  Petri  - 800  –  încoronarea  lui  Carol  cel  Mare  ca  împărat  al  Apusului.    - 962  –  încoronarea  lui  Oto  I  ca  împărat  al  Imperiului  roman  de  naţiune  germană  

Cauze  religioase  - mentalităţi  religioase  diferite   încă  din  primele  secole  creştine,  răsăritul  fiind  orientat  spre  

mistică   şi   contemplaţie,   apusul   spre  drept   şi   legislaţie.   Tertulian,  primul   scriitor  de   limbă  latină  era  avocet.    

- 588  –  patriarhul  Ioan  IV  POstitorul  al  CO  –  îşi  ia  titlul  de  „patriarh  ecumenic“    

128  1054-­‐1954  L’Église  et  les  Églises.  Neuf  siècles  de  douloureuse  séparation  entre  l’Orient  et  l’Occident,  Chevetogne,  1954,  2  vol.,  480  +  480  p.  În  acelaşi  an  au  apărut  în  revista  Ortodoxia,  nr  2-­‐3/1954  o  serie  de  studii  ale  celor  mai  importanţi  teologi  români  dedicate  aceluiaşi  eveniment.    

62

- 691-­‐692  –  sinodul  quinisext  condamnă  multe  practici  apusene  - 867  –  Encilica  lui  Fotie  către  patriarhii  orientali  –  unde  combate  filioque  şi  azima  - 1009   are   loc   „schisma   celor   doi   Serghie“,   respectiv   între   papa   Sergiu   IV   (1009-­‐1012)   şi  

patriarhul   ecumenic   Serghie   II   (1001-­‐1019),   iar   apoi   papa   Benedict   VIII   (1012-­‐1024)  introduce   adaosul   germanic   filioque   în   simbol   în   timpul   missei   celebrate   cu   ocazia  încoronării  la  Roma  a  lui  Henric  II  cel  Sfânt  (1002-­‐1024).  

Schisma   dintre   patriarhul   Fotie   (858-­‐867   şi   877-­‐886)   şi   papa  Nicolae   I   (858-­‐867),   declanşată   de  amestecul  papei  în  treburile  interne  ale  CO  şi  declanşată  şi  datorită  pretenţiei  de  jurisdicţie  asupra  Bulgariei  a  ambelor  scaune,  a  sfârşit  în  cele  din  urmă  prin  împăcarea  celor  doi.          Persoanele  implicate    „Reconquistele“  militare  bizantine  în  Italia,  Bulgaria  şi  Orient  au  perturbat  echilibrul  religios  intern  al   societăţii   bizantine,   confruntată   cu   reintegrarea   unor   întregi   populaţii   heterodoxe   (bogomili,  necalcedonieni,  latini  şi  iudei).  Urmaşii  lui  Vasile  II  Macedoneanul  vor  susţine  o  politică  forţată  de  reprimare   şi   asimilare   forţată   a   tuturor   heterodocşilor,   unul   din   promotorii   acesteia   fiind  patriarhul   Mihail   Cerularie.   „Heterodoxia“   acestor   comunităţi   nu   era   una   dogmatică,   ci   rituală,  fiind   perceptibilă   sub   forma   folosirii   azimelor   de   către   latini   şi   armeni129.   Cerularie   începe   un  adevărat  război  împotriva  azimelor  interzicând  riturile  armean  şi  latin  la  Constantinopol  şi  chiar  în  tot   imperiul,   angajându-­‐l   polemic   împotriva   azimelor   pe   Nichita   Stethatul,   ucenic   al   Sf.   Simeon  Noul  Teolog,  care  îi  atacă  întâi  pe  armeni,  iar  abia  apoi  pe  latini.      Argyros  era  un  longobard  latin,  care  trecuse  de  partea  bizantinilor,  salvând  chiar  viaţa  împăratului  Constantin   IX   Monomahul,   care   în   1051   l-­‐a   numit   catepan   al   Italiei   (Catepanatul   Italiei   avea  capitala  la  Bari  şi  cuprindea  toate  teritoriile  bizantine  unificate  în  975),  o  incompatibilitate  pentru  un  demnitar  ortodox   ce   trebuia   să  participle   la   toate   serviciile  divine.   Patriarhul  Mihail   îi   refuza  însă  împărtăşania  deoarece  era  latin.    Roma:   Papa   Leon   IX   (1048-­‐1054)   era   ajutat   în   programul   de   reformă   de   benedictinul   Humbert  (1006-­‐1061)  de  la  abaţia  alsaciană  Mayenmoutier,  devenit  apoi  cardinal  episcope  de  Silva  Candida,  de   învăţatul   benedictin   italian   Petrus   Damianus   şi   de   monahul   benedictin   Hildebrand,   viitorul  Benedict  VII,  cel  care  va  declanşa  în  1075  cearta  pentru  investitură  cu  Henric  al  IV-­‐lea.  Humbert  a  fost   teoreticianul  unui  papalism  riguros  şi   infailibil   şi  al  unei  mistici  petrine  conform  căreia  papa  este  Petru  în  persoană.      Derularea  Schismei  la  16  iulie  1054    În  vara  lui  1053  Arhiepiscopul  de  Trani  (Apulia),  primeşte  o  scrisoare  deschisă  de  la  Arhiepiscopul  Leon   al   Ohridei,   adresată   episcopilor   latini,   rugaţi   să   o   trimită   papei,   care   să   cerceteze   această  practică  vechi-­‐testamentară  abrogată  de  Hristos.  Papa  deleagă  pe  Humbert  să  răspundă,  care   în  

129  Această  distanţare  faţă  de  practicile  rituale  ale  latinilor  şi  armenilor  privitoare  la  post  este  vizibilă  deja  în  canoanele  55  şi  56  ale  sinodului  Quinisext,  când  biserica  răsăriteană  încearcă  o  uniformizare  a  modului  postirii.        

63

două   tratate   face   o   lungă   apologie   a   azimelor   şi   afirmă   primatul   Bisericii   Romei   şi   autoritatea  acesteia.      Datorită  normanzilor  Argyros  şi  papa  Leon  IX  sunt  nevoiţi  să  trateze  cu  împăratul  bizantin  şi  au  loc  schimburi   de   scrisori,   în   care   fiecare  parte   îşi   apără  punctual   de   vedere   cu  privire   la   azime   şi   la  autoritatea  din  biserică.  Pentru  a  putea  colabora  era  nevoie  de  reconcilierea  religioasă,  exprimată  de   papă   ca   supunere   faţă   de   Roma.   Are   loc   un   schimb   epistolar   şi   între   patriarhul   Petru   III   al  Antiohiei   (1052-­‐1056),   papa   Leon   IX   şi   patriarhul   Dominic   al   Veneţiei,   cel   care   a   iniţiat   în   1063  reconstrucţia  monumentală  a  Catedralei  San  Marco  încheiată  în  1093.      Scrisorile   către   patriarh   şi   împărat   au   fost   redactate   în   ianuarie   1054,   fiind   trimise   la  Constantinopol   printr-­‐o   delegaţie   compusă   din   Humbert,   diaconul   Frederic   de   Lorena   şi  Arhiepiscopul  Petru  de  Amalfi.  Ei  trec  pe  la  Bari,  unde  Argyros  se  pare  că  le-­‐a  desfăcut  scrisorile  şi  ajung   la  Constantinopol  cu  câteva  zile   înaintea  morţii  papei   (19  aprilie  1054),   care  abia   revenise  din  captivitatea  normanzilor  de   la  Benevento.  Prin  decesul  papei   legaţii  nu  mai  aveau  un   statut  oficial,  noul  papă  Victor  II  fiind  numit  abia  în  septembrie  în  Germania,  venind  la  Roma  în  3  aprilie  1055,  neştiind  probabil  nimic  despre  legaţia  trimisă  de  Leon  IX  la  Constantinopol.    La   Constantinopol   Humbert   s-­‐a   dus   direct   la   împărat,   sfidându-­‐l   pe   patriarhul  Mihail   Cerularie,  căruia  i-­‐a  lăsat  scrisoarea  papei,  pe  care  însă  patriarhul  a  considerat-­‐o  o  flasificare  a  lui  Argyros.  În  cursul  negocierilor  cu  împăratul  şi  a  disputelor  din  capitală  Humbert  a  hotărât  să  trnaşeze  situaţia  printr-­‐un  act  de  autoritate,  excomunicând  în  numele  papei  Leon  IX  pe  patriarh,  pe  Leon  al  Ohridei  şi   pe   sachelarul   Nichifor,   printr-­‐un   act   aşezat   pe   masa   Sfintei   Sofia   la   16   iulie   1054.   Astfel,  anathema  nu  a  fost  aruncată  asupra  întregii  biserici  ortodoxe,  ci  numai  asupra  unui  grup  restrâns.  În  actul  de  anatematizare  grecii  erau  acuzaţi  că  sunt  simonieni,  că  rebotează  pe  latinii  botezaţi  în  numele  Sfintei   Treimi,   că  admit   căsătoria  preoţilor,   că   la   fel   ca  pnevmatomahii   au   scos  din  Crez  adaosul   filioque  etc.  Patriarhul  a  convocat  un  sinod,  care  a  anatematizat  actul  de  excomunicare,  legaţii  papali  şi  pe  Argyros.  Putem  spune  astfel  că  schisma  a  fost  una  între  Humbert  şi  Cerularie,  iar  nu  între  cele  două  Biserici.    În  scrisoarea  trimisă  de  Patriarhul  Petru  III  al  Antiohiei   în  august  1054  lui  Mihail  Cerularie  acesta  consideră  că  motivele   invocate  atât  de   latini,  cât  şi  de  greci   în  anatemele  de  excomunicare  sunt  neîntemeiate,   singura  problemă  reală   fiind  adaosul  „filioque“   în   textul  Crezului,   rezumând  astfel  foarte  realist  întreaga  dispută  a  lui  Humbert  şi  Cerularie.  Spre  deosebire  de  Fotie  şi  Nicolae  I,  când  conflictul  dintre  două  persoane  a  fost  supus  conştiinţei  întregii   biserici   într-­‐un   sinod   ecumenic,   acest   lucru   nu   s-­‐a   întâmplat   la   1054,   când   persoanele  liderilor  s-­‐au  ridicat  deasupra  bisericilor,  pronunţand  sentinţe  ultime,  impuse  „de  facto“  bisericilor    Consecinţele    „Marea   Schismă“   nu   a   fost   receptată   ca   atare   imediat   după   derularea   ei.   Legăturile   dintre   cele  două   biserici   au   continuat   până   în   vremea   cruciadelor,   care   au   marcat   adevărata   despărţire   a  Bisericilor,  culminând  cu  fratricidul  din  1204  când  Co  a  fost  cucerit  de  latini,  în  timpul  Cruciadei  a  IV-­‐a.  Astfel,  încercările  unioniste,  sinoadele  de  la  Lyon  1274  şi  Ferrara  –  Florenţa  1438-­‐1439  pot  fi  numărate   printre   consecinţele     schismei   de   la   1054.   Chiar   Refoma   este   indirect   o   consecinţă   a  

64

schismei,   deoarece   Roma   s-­‐a   dezvoltat   unilateral   introducând   indulgenţele,   purgatoriul   şi   alte  practici  care  au  constituit  critica  reformatorilor.  În  cele  din  urmă  noile  dogme  stabilite  în  biserica  Romano-­‐catolică   în   secolul   al   XIX-­‐lea   (Infailibilitatea   papală   şi   Imaculata   concepţie)   sunt   o  consecinţă  a  despărţirii  bicericilor.    La   7   decembrie   1965   Papa   Paul   al   VI-­‐lea   şi   Patriarhul   Ecumenic   Athenagora   I   au   ridicat   din  memoria   şi   conştiinţa   bisericilor   Romano-­‐catolică   şi   Ortodoxă   anatemele   aruncate   în   1054  deschizând   drumul   către   un   dialog   eliberat   de   actele   regretabile   din   vremea   aceea.   Ridicarea  anatemelor  a  anulat  doar  acuzaţiile  neîntemiate,  nu  şi  divergenţele  separatoare  care  au  rămas.        Schisma  trebuie  înţeleasă  astfel  ca  un  proces  îndelungat,  iar  nu  ca  un  eveniment  petrecut  în  urmă  cu  aproape  1000  de  ani.    

                                                             

65

10.  Monahismul  răsăritean  şi  apusean.      Monahismul  răsăritean.  Originile  căii  monahale  creştine    Nici  una  din  teoriile  raţionaliste  cu  privire   la  originea  monahismului  creştin  şi  nici  o   influenţă  din  partea   budismului,   iudaismului   sau   a   ascetismului   grec   nu   explică   satisfăcător   originile  monahismului  creştin130,  deoarece  nu  ţin  cont  de  următorul   fapt  fundamental  petrecut   în   istoria  lumii.   Învierea   lui   Hristos   şi   întemeierea   Bisericii   prin   pogorârea   Sfântului   Duh   au   însemnat   o  cotitură  atât  de  radicală  în  destinul  religios  al  omenirii,   încât  întrebarea  dacă  monahismul  creştin  îşi  poate  avea  originile  în  alte  forme  de  trăire  analoage  este  de  prisos.    Primii   anahoreţi   şi  monahi   sunt   legaţi   direct   de   apostoli   prin   lanţul  martirilor,   al   fecioarelor,   al  văduvelor   şi   al   altor   categorii   de   persoane   consacrate,   care   au   menţinut   vie   în   sânul   Bisericii  mărturia  despre   Învierea   lui  Hristos,   trăită  ca   lepădare   totală  de   lume  pentru  a   trăi   în   Împărăţia  făgăduită  de  Domnul  Însuşi.  Eshatologia  prezenteistă  a  primilor  creştini,  împărăţia  în  cadrul  căreia  se  poate   trăi  deja  aici   şi   acum,  a  născut  acea  anticipare  vie  a  parusiei,  manifestată  atât   în   viaţa  martirilor,  cât  şi  mai  târziu  în  cea  a  monahilor.  Trecerea  de  la  epoca  martiriului  la  epoca  imperiului  (313)  rodeşte  prin  apariţia  monahismului,  care  îşi   asumă   mai   departe   sarcina   "martiriului   alb",   adică   mărturia   despre   împărăţia   lui   Hristos,  anticipată  şi  trăită  la  limitele  extreme  ale  firii  omeneşti  în  această  lume.  Astfel,  sensul  ultim  al  ivirii  monahismului  în  sânul  Bisericii  este  cel  pascal131.  Motivul  pascal  mijloceşte  însă  o  altă  dimensiune  a   monahismului,   anume   cea   profetică.   Monahismul   este   "profeţia   vizibilă"   a   împărăţiei   divine,  încercarea  de  a  arăta  profetic   încă  din   lumea  aceasta  acea   lume   în  care  Dumnezeu  va   fi   totul   în  toate.    Plecarea   monahilor   în   pustie   nu   reprezintă   nicidecum   "ieşirea   din   sânul   Bisericii,   ci   dimpotrivă  înaintarea   tot   mai   adâncă   în   Biserică,   până   la   atingerea   inimii   ei"132.   Prin   ajungerea   în   "inima  Bisericii",   lucru   ce   presupune   cea   mai   deplină   pregustare   a   Împărăţiei   încă   în   această   lume,  monahismul   va   deveni   însăşi   inima   Bisericii,   "garda   de   corp"   şi   "laboratorul"   experimentării  învăţăturii  Bisericii.  Origen  poate  fi  privit  ca  un  adevărat  precursor  al  monahilor  creştini.  Exemplul  vieţii  sale,  petrecută  în  rugăciune,  asceză  şi  lectio  divina  alături  de  cei  mai  apropiaţi  ucenici  ai  săi,  importanţa  acordată  luptei   duhovniceşti   împotriva   gândurilor   rele   în   scrierile   sale,   aprofundarea   sensului   fecioriei   ca  prefigurare   a   vieţii   viitoare   au   reprezentat   o   solidă   bază   exemplară   şi   doctrinară   pentru  monahismul  ulterior  lui133.  Astfel,  Origen  a  exprimat  în  scrierile  sale  "ceea  ce  monahii  vor  încerca  să  realizeze  mai  apoi  în  mânăstirile  lor"134.    Experinţa  pustiei  Egiptului  Plinătatea  vieţii  monahale  se  întinde  de  la  anhoretismul  absolut  şi  până  la  monahismul  chinovitic.     130  Cu  privire  la  aceste  teorii  raţionaliste  şi  alte  influenţe  posibile  cf.  Tomás  Spidlík,  Spiritualitatea  Răsăritului  creştin;  III.  Monahismul,  traducere  de  diac.  Ioan  I.  Ică  jr.,  Editura  Deisis,  Sibiu,  2000,  p.  11-­‐18.  131  Cf.  André  Scrima,  Monahismul  ortodox:  istorie,  tradiţie,  spiritualitate,  p.  26  şi  37.    132  Ibidem,  p.  27.  133  Cf.  Tomás  Spidlík,  op.  cit.,  p.  18-­‐19.  134  Ibidem,  p.  19.  

66

Viaţa  anahoretică:  Viaţa  Sfântului  Antonie  cel  Mare  (251-­‐356)  scrisă  de  Sfântul  Atanasie  cel  Mare  arată   cum   "patriarhul  monahilor"   se   retrage   în   pustie   şi   se   închide   într-­‐un  mormânt,   experiind  profund  moartea-­‐înviere,  retrăgându-­‐se  apoi  în  adâncul  pustiului  peste  20  de  ani,  unde  se  iniţiază  în  misterul  Duhului.  Aceastei  faze  îi  urmează  însă  o  a  doua,  întoarcerea  în  lume,  spre  a  fi  de  folos  fraţilor  săi,  căci  viaţa  monahală  îşi  are  împlinirea  în  apostolat.  În  Antonie  monahismul  răsăritean  îşi  află  prototipul,  icoana  vie135.    Viaţa  idioritmică:  Prin  ucenicii  adunaţi  în  jurul  său,  Antonie,  iar  după  modelul  său  Amun  şi  Macarie  au   întemeiat   o   formă   de   viaţă   monastică   intermediară   între   sihăstrie   şi   chinovie,   idioritmia,  călugării   locuind  în  chilii  destul  de  îndepărtate  unele  de  altele,  sub  îndrumarea  spirituală  a  unuia  sau  mai  mulţi  "avva".    Excurs:  Întemeierea  comunităţilor  monahale  din  Nitria,  Chilii  şi  Sketis  În   secolele   4   şi   5  monahismul   ia   amploare   în   Egipt   în   celebrele   centre:  Nitria,   Chilii   şi   Sketis136.  Ammun,   un   adolescent   rămas   orfan   de   ambii   părinţi,   se   desparte   de   soţia   sa   după   18   ani   de  căsnicie,  la  sfatul  acesteia  pentru  a  se  putea  dedica  vieţii  ascetice  şi  a  fi  de  ajutor  celor  din  jur.  Se  retrage  15  km  sud  de  Damanhur,  centrul  diocezan,  construindu-­‐şi  două  chilii   în   jurul  anului  330.  Spre  sfârşitul  secolului  al  4-­‐lea  centrul  monahal  de  la  Nitria  număra  peste  trei  mii  de  călugări  (după  Palladius  5000).  Apoftegma  34  a  Sfântului  Antonie  ne  lasă  să  întrevedem  că  sfântul  a  jucat  un  rol  important   în   atragerea  monahilor   pe  muntele   Nitriei,   chiar   dacă   locuia   la   câteva   săptămâni   de  mers  pe  jos,  aproape  de  Marea  Roşie.  Avva  Ammun  îi  cere  sfatul  cu  privire  la  întemeierea  unei  noi  comunităţi  monahale,  căci,   spune  el,  prin   rugăciunile  Sfântului  Antonie  s-­‐au   înmulţit   fraţii   şi  unii  dintre  ei  vor   să-­‐şi   ridice  chilii  mai  departe  spre  a  practica   isihia.  Ambii  părinţi   iau  gustarea  de   la  ceasul  al  9-­‐lea  şi  merg  prin  pustiu  către  sud  până  la  apusul  soarelui,  unde  pun  o  cruce  întemeind  astfel   locul  numit  Kelia  sau  Chilii.  Locul  este  ales  astfel   încât  monahii  din  ambele  centre  să  poată  ajunge  unii  la  alţii  după  ce  au  luat  gustarea  de  la  ceasul  al  9-­‐lea137.    Noul  centru  de  la  Chilii  a  fost  identificat  de  A.  Guillaumont  la  18  km  sud  de  Nitria.  Acesta  depindea  de   Nitria   în   ce   priveşte   aprovizionarea   cu   pâine,   dar   avea   biserică   proprie.   Aici   a   trăit   vestitul  Evagrie  Ponticul,  cel  care  a  reintrodus  spiritualitatea  lui  Origen  în  Egipt.  Teologia  lui  Origen  revine  în  Egipt  şi  primeşte  "botezul  deşertului"138.  Evagrie  împreună  cu  alţi  călugări  "intelectuali"  intră  în  conflict  cu  antropomorfiţii  egipteni,  care  în  cele  din  urmă  au  incendiat  chiliile  "intelectualilor",  care  au   fugit   în   Palestina   şi   Capadocia.   După   sfârşitul   secolului   al   4-­‐lea   nu   mai   ştim   nimic   despre  comunitatea  de  la  Chilii.  În  această  dispută  trebuie  remarcată  grija  monahilor  pentru  ca  "teologia  să  nu  devină  intelecţie  abstractă,  când  ea  înseamnă  acces  al  întregii  fiinţe,  prin  puritatea  inimii,  la  viaţa  lui  Dumnezeu"139.  Cel  de-­‐al  treilea  centru  monahal  egiptean  a  fost  cel  din  Sketis,  aflat  la  50  km  sud  de  cel  de  la  Chilii,  la  o  zi  şi  o  noapte  de  mers  de  la  Nitria.  Întemeietorul  comunităţii  de  aici  este  Macarie  Egipteanul,  care  povesteşte  modul   în  care  ajuns  monah   în  prima  sa  apoftegmă.  Sketis-­‐ul  se  află  situat   într-­‐o  

135  André  Scrima,  Monahismul  ortodox:  istorie,  tradiţie,  spiritualitate,  p.  29-­‐30.  136  Expunerea   va   urma   în   mare   prezentarea   făcută   de   Cristian   Bădiliţă,  O   carte   despre   oameni   cu   aripi   de   foc,   în  Patericul  sau  apoftegmele  părinţilor  din  pustiu.  Colecţia  alfabetică.  Text  integral,  traducere,  introducere  şi  prezentări  de  Cristian  Bădiliţă,  Editura  Polirom,  Iaşi,  2003,  p.  7-­‐24.  137  Cf.  Patericul  sau  apoftegmele  părinţilor  din  pustiu.  Colecţia  alfabetică.Text  integral,  traducere,  introducere  şi  prezentări  de  Cristian  Bădiliţă,  Editura  Polirom,  Iaşi,  2003,  p.  51-­‐52.  138  André  Scrima,  Monahismul  ortodox:  istorie,  tradiţie,  spiritualitate,  p.  31.  139  Ibidem,  p.  31.  

67

depresiune   lungă  de  30  km  şi   lată  de  6  km  plină  cu   lacuri  de  salpetru   (produs  utilizat   în   tehnica  mumificării).  La  început  comunitatea  nu  a  avut  biserică  proprie,  călugării  mergând  săptămânal   la  Nitria   pentru   a   participa   la   Sfânta   Liturghie.   Cele   mai   multe   apoftegme   ale   părinţilor   vin   din  această   zonă,   printre   cei   mai   celebrii   părinţi   numărându-­‐se   Macarie   Egipteanul   -­‐   fost   cămilar,  Macarie   Orăşanul   -­‐   fost   cofetar,   Arsenie   -­‐   fost   dregător   imperial,  Moise   -­‐   fost   tâlhar   la   drumul  mare  etc.   În  urma  unor   invazii  ale  mazicilor  din  anii  407  şi  434  situl   se  pustieşte,   iar  monahii   se  îndreaptă   spre   Palestina,   Muntele   Sinai   şi   Siria,   făcând   ca   secolele   5-­‐6   să   devină   "secolele  monahismului  palestinian  prin  excelenţă.  Exilaţii  de  la  Sketis,  înainte  de  a  dispărea  din  istorie,  vor  dărui  însă  creştinismului  cea  mai  adevărată,  cea  mai  umană  şi  mai  substanţială  carte  după  Biblie:  Patericul"140.    Viaţa   chinovitică:   Tot   în   pustia   Egiptului   secolului   al   IV-­‐lea   se   naşte   şi   a   treia   formă   de   viaţă  monahală,  cea  de  obşte  sau  chinovială.  Regula  Sfântului  Pahomie  (+347)  cuprinde  trăsăturile  unei  mânăstiri,  aşa  cum  o  cunoaştem  azi.      Palestina,  Siria  şi  Constantinopolul    Urmând   drumul   vechiului   Israel   din   Egipt   prin   Sinai   către   Ţara   Sfântă   vom   face   un   popas   pe  muntele   Sinaiului,   unde   sunt   atestaţi  monahi   la   începutul   secolului   al   IV-­‐lea.  Mânăstirea   Sfânta  Ecaterina,   ctitorie   a   împăratului   Justinian,   este   astăzi   cea  mai   veche  mânăstire  din   lume   în   care  viaţa  monahală  nu  s-­‐a  întrerupt  niciodată.  În  pustiul  Gazei  şi  al  Ierihonului  s-­‐au  dezvoltat  primele  centre   ale  monahismului   palestinian.   La   sfârşitul   secolului   al   IV-­‐lea   şi   începutul   celui   de-­‐al   V-­‐lea  mari   personalităţi   ale   creştinismului   veniseră   din   Occident   şi   întemeiaseră   mânăstiri   în   jurul  Ierusalimului.  Melania  cea  Bătrână  şi  Melania  cea  Tânără  sunt  două  exemple  binecunoscute.  Aici  s-­‐a  constituit   în  secolele  următoare  marea  sinteză  liturgică  valabilă  până  azi   în  Biserica  Răsăritului,  născută  din  simţul  deosebit  pentru  măsură  al  monahismului  palestinian.    Monahismul  sirian  se  caracterizează  printr-­‐un  instinct  aprig  al  ascezei  -­‐  Siria  a  fost  patria  "stiliţilor"  şi   a   "nebunilor   pentru   Hristos"   -­‐   dar   şi   printr-­‐un   mare   lirism   al   sufletului,   impregnat   în  impresionantele  imne  liturgice  şi  poetice  lăsate  de  Iacob  de  Edesa,  Iacob  de  Nisibe,  Iacob  de  Sarug  şi  mai  ales  de  Sfântul  Efrem  Sirul  (306-­‐373)141.  Monahismul  sirian  este  unul  de  tip   itinerant,  spre  deosebire  de  cel  egiptean,  organizat  în  centre  monahale  ca  cele  din  Nitria,  Chilii  sau  Sketis.  Didahia  apostolilor,  redactată  în  jurul  anului  100  în  Siria  sau  Palestina,  evocă  o  serie  de  didascali,  profeţi  şi  apostoli   ce  practicau  o  asceză   radicală,   renunţând   la  orice  posesiune   lumească  pentru  o  urmare  deplină  a  lui  Hristos.    Sfântul   Vasile   cel   Mare   trasează   axul   principal   în   jurul   căruia   Biserica   bizantină   îşi   va   organiza  întreaga   viaţă   monastică.   În   sinteza   sa   monastică   Sfântul   Vasile   cel   Mare   a   accentuat  omogenitatea  dintre  monahism  şi  vasta  realitate  a  Bisericii  şi  a  pus  în  valoare  viaţa  comunitară  şi  munca  drept  trăsături  constitutive  ale  monahului.    Sinodul  ecumenic  de  la  Calcedon  451  a  aprofundat  convergenţa  dintre  întruparea  lui  Dumnezeu  şi  îndumnezeirea  omului,  intergând  prin  această  viziune  viaţa  monastică  în  chip  definitiv  în  structura  Bisericii  bizantine.  Canoanele  date  la  Calcedon  supun  monahismul  autorităţii  episcopale.  Corpusul   140  Cristian  Bădiliţă,  op.  cit.,  p.  22.  141  Cf.  André  Scrima,  Monahismul  ortodox:  istorie,  tradiţie,  spiritualitate,  p.  35.  

68

de  legi  al  împăratului  Justinian  (527-­‐565)  şi  Canoanele  Sinodului  Quinisext  692  stau  de  asemenea  la   temelia   statutului   canonic   al   monahismului   răsăritean.   De   atunci   înainte   episcopii   Bisericii  provin  din  rândul  clerului,  îmbinând  în  persoana  lor  slujirea  Bisericii  în  lumea  acesta  şi  încordarea  înspre  lumea  viitoare142.  Disputele   monofizite,   invaziile   persană   şi   arabă   (sec.   V-­‐VII)   duce   la   pustiirea   primelor   centre  monastice   şi   constituirea   a   trei   centre   de   rezistenţă   până   în   veacul   al   X-­‐lea:   Muntele   Sinai,  Palestina   şi   Constantinopolul.   Sinaiul,   Muntele   Domnului,   va   avea   la   poalele   sale   Mânăstirea-­‐fortăreaţă   a   Sfintei   Ecaterina,   care   s-­‐a   bucurat   din   secolul   al   IX-­‐lea   de   autonomie   ecleziastică,  egmenul   ei   având   rangul   de   arhiepiscop.   Sfântul   Ioan   Scărarul   (580-­‐650),   autorul   Scării   (Climax)  urcuşului  spiritual,  "adevărată  sumă  mistică  şi  sinteză  a  epocilor  monastice  anterioare"143.  Spiritul  sinaitic   a   rămas   un   izvor   viu   al   monahismului   răsăritean   vreme   de  mai   multe   veacuri,   Grigorie  Sinaitul  ducându-­‐l  în  secolul  al  XIV-­‐lea  la  Athos.  Sinteza  realizată  de  Ioan  Climax  poate  fi  sintetizată  în   următoarele   cuvinte:   "Cine   este   monah   credincios   şi   înţelept?   Acela   care   şi-­‐a   păstrat   inima  înflăcărată  până  la  capăt,  acela  care,  până  la  sfârşitul  vieţii,  nu  conteneşte  să  adauge  foc  peste  foc,  flacără   peste   flacără,   râvnă   peste   râvnă,   dorinţă   peste   dorinţă"144.   Sinaiul   a   existat   de-­‐a   lungul  veacurilor  ca  o  insulă  monahală  în  mijlocul  lumii  musulmane.    În  Palestina  trebuie  amintite  mânăstirile  Seridos  de  lângă  Gaza,  unde  au  trăit  Varsanufie  Zăvorâtul,  Ioan   şi   Dorotei,   discipolul   lor,   lavra   Sfântului   Teodosie   la   est   de   Betleem   şi   a   Sfântului   Sava   pe  valea  Chedronului.  Aici   s-­‐a  definitivat  Tipicon-­‐ul  şi   s-­‐a  dezvoltat   imnografia  bizantină  prin  Cosma  Melodul,  Andrei  Cretanul  şi  Ioan  Dmaschinul.  Totul  se  va  pustii  în  secolul  al  X-­‐lea.  În   jurul   Constantinopolului   s-­‐au   înmulţit   mânăstirile   începând   cu   secolul   al   IV-­‐lea.   La   începutul  veacului   al   V-­‐lea   s-­‐a   întemeiat   pe  malul   asiatic   vestita  mânăstire   a   achimiţilor,   sub   conducerea  egumenului   Alexandru.   În   463   aceştia   s-­‐au   strămutat   în   oraş   în   Mânăstirea   Sfântul   Ioan  Botezătorul,  danie  a  consului  Stoudios,   fiind  cunoscuţi  sub  numele  de  "studiţi",   jucând  un  rol  de  seamă   în   realizarea   sintezei   liturgice   şi   în   disputele   teologice   ale   vremii.   Monahismul  constantinopolitan   era   chinovitic   şi   basilian   ca   structură,   activ   şi   social   ca   orientare145.  Monahii  mânăstirilor   constantinopolitane,   situate   între   Calcedon   şi   Chrysopolis,   au   jucat   un   rol   activ   la  formularea   dogmelor   sinoadelor   ecumenice,   participând   la   marea   creaţie   liturgică   a   acestor  veacuri:  Maxim  Mărturisitorul,  Gherman  al  Constantinopolului  şi  Teodor  Studitul,  Sfântul  Simeon  Noul  Teolog  etc.      Monahismul  Athonit    După   ce   Nicodim   Aghioritul   (+1809)   popularizează   ideea   că   Maicii   Domnului   i-­‐a   revenit   după  înviere   ca   spaţiu  de  misiune  Muntele  Athos,  această  versiune  este  preluată  de  mulţi   istoriografi  ulteriori   lui,   astfel   născându-­‐se   imaginea   despre   "Grădina  Maicii   Domnului"146.   Poate   că   simpla  maternitate  spirituală  a  Maicii  Domnului  este  de  ajuns  spre  a  justifica  numele  ales  pentru  Muntele  Sfânt.  

142  Cf.  André  Scrima,  Monahismul  ortodox:  istorie,  tradiţie,  spiritualitate,  p.  41-­‐42.  143  Ibidem,  p.  44.  144  Ibidem,  p.  45.  145  Cf.  ibidem,  p.  46-­‐47.  146  Cf.  Teodor  Bodogae,  Ajutoarele  româneşti  la  Mănăstirile  din  Sfântul  Munte  Athos,  Editura  Paralela  45,  Piteşti,  2003,  p.  21  

69

Viaţa  creştină   în  aceste   locuri  este  atestată  de  o  piatră  funerară  familiară  datată   în  secolul  al   IV-­‐lea.  Abia  în  secolul  al  IX-­‐lea  este  atestată  prezenţa  monahilor  în  Athos,  Sf.  Petru  Athonitul  şi  Ioan  Colovul  fiind  primii  cunoscuţi  cu  numele.    Sfântul  Atanasie  (prăznuit  pe  5  iulie)  este  adevăratul  întemeietor  al  monahismului  athonit.  Născut  în   Trebizonda,   vine   la   jumătatea   secolului   al   X-­‐lea   la   Constantinpol,   unde   îl   cunoaşte  pe   Sfântul  Mihail  Maleinos   şi   pe  nepoţii   acestuia  Nichifor   Focas   (împărat   963-­‐969)   şi   Leon,  mare  demnitar  imperial.  Este  tuns  în  monahism  şi  devine  duhovnicul  generalului  Nichifor  Focas.  Atanasie  pleacă  la  Athos,   unde   se   aşează   ca  monah,   dar   în   960-­‐961  merge   în   tabăra  de   luptă   a   lui   Focas   în  Creta,  unde   acesta   lupta   împotriva   arabilor.   Pentru   ajutorul   dat   cu   rugăciunea   Atanasie   primeşte   din  partea   lui   Focas   ajutoare   substanţiale,   astfel   că   la   1  mai   963   chiliile   erau   gata,   zidind  mai   apoi  Katholiconul  Marii  Lavre  şi  pe  cel  din  Karies.  Astfel  sunt  puse  bazele  vieţii  chinoviale  în  detrimentul  anahoretismului  practicat  până  atunci  la  Athos.  Atanasie   atrage   trei   nobili   georgieni,   Ioan,   Eftimie   şi   Ion   Tornikios,   care   datorită   înmulţirii  monahilor   în  Marea   Lavră   se   vor   retrage  mai   la   nord   punând   în   972   bazele   actualei  mânăstirii  Iviron.  Eftimie  traduce  aici  Sfânta  Scriptură  în  limba  georgiană147.    Opera   legislativă:   Anahoreţii   vedeau   în   opera   Sf.   Atanasie   un   fel   de   burghezism   monahal,  izbucnind   astfel   un   conflict.   Atanasie   alcătuieşte   un   Tipicon,   bazat   pe   rânduielile  monahale   ale  studiţilor,  scris  în  970  pe  piele  de  ţap.  Regulile  de  viaţă  erau  adresate  călugărilor  cu  viaţă  de  obşte  şi  pustnicilor.  Toate  mânăstirile  existente  se  conduceau  de  către  adunarea  egumenilor   în  Karies,  unde   exista   un   protos   al   Sfântului   Munte   numit   de   regulă   de   împărat   şi   hirotonit   de   patriarh,  având  dreptul  de  a  hirotoni  citeţi   şi   ipodiaconi.  Tipiconul  prevedea  ca  cei  ce  doreau  să  se  poată  retrage  într-­‐o  chilie  separată.  Cea  de-­‐a  treia  mânăstire  înfiinţată  înainte  de  anul  1000  este  Vatoped,  întemeiată  de  trei  fraţi  din  Adrianopol.   Un   document   din   992   aminteşte   de   mânăstirea   Filoteu.   În   secolul   al   XI-­‐lea   sunt  înfiinţate   următoarele   mânăstiri:   Esfigmen,   Dochiariu,   Xenofon,   Xiropotam,   Caracalu   şi  Constamonitu.   Acestora   le-­‐au   urmat  mânăstirile   slave:   Zografu   (1000),   Sf.   Pantelimon   (1143)   şi  Hilandar  (1197).  În  secolul  al  XIV-­‐lea  au  fost  înfiinţate:  Cutlumuş,  Pantocrator,  Sf.  Pavel,  Grigoriu,  Simonopetra  şi  Dionisiu,  iar  în  sec.  XVI  Stavronichita148.  Lavra  din  Karies  s-­‐a  dezvoltat  datorită  faptului  că  aici  aveau  loc  reuniunile  egumenilor,  care  şi-­‐au  construit   chilii   proprii,   dezvoltându-­‐se   un   fel   de   lavră,   azi   o   mică   piaţă   a   Athosului.   În   jurul  Protatonului  sunt  vestite  chiliile  Sf.  Sava,  Cuvine-­‐se  cu  adevărat,  Nicodim  Aghioritul.  Protatonului  i-­‐au  fost  închinate  Sfinţii  Trei  Ierarhi  şi  Cotrocenii.    Marea  Lavră  a  avut  afiliată  şi  mănăstirea  amalfitanilor,  iar  în  sec.  XIV  -­‐  Calist,  Gherasim,  Atanasie,  Macarie,   Isidor  şi  Calist  au  ajuns  patriarhi  ecumenici,   iar  o  serie  din  cei  mai   însemnaţi   isihaşti  au  trăit  în  chiliile  din  jurul  ei.  De  Marea  Lavră  depind  schitul  Prodromul,  Cavsocalivia,  Sf.  Ana.     Monahismul  răsăritean  din  mileniul  al  II-­‐lea  se  întemeiază  pe  Monahismul  Athonit,  de  unde  s-­‐a  răspândit  în  toate  țările  ortodoxe.  Sprijinit  pe  contrafortul  athonit  şi  silit  de  invazia  musulmană  monahimul  bizantin  îşi  scroieşte  drumuri  noi  către  Europa  centrală  şi  răsăriteană.  În  veacurile  X-­‐XI  monahismul  sârb  şi  bulgar  cunoaşte  o  dezvoltare  deosebită  prin  iradierile  venite  de  la  Mânăstirea  Rila  şi  de  la  cele  sârbeşti  din  jurul  lacului  Ohrida.  Studenica  (locul  unde  odihneşte  

147  Cf.  ibidem,  p.  26-­‐29.  148  Cf.  ibidem,  p.  39-­‐45.  

70

Sfântul  Simeon,  pe  numele  de  mirean  Ştefan  Nemanja,  întemeietorul  dinastiei  sârbe),  Zica,  Decani,  Vechea  Ravanica  sunt  numai  câteva  din  capodoperele  artei  sârbeşti  de  influenţă  bizantină.    Din  Athos,  prin  intermediul  Sfântului  Antonie,  tuns  monah  în  Sfântul  Munte,  monahismul  bizantin  întemeiază  uimitoarea  aventură  a  monahismului  rus.  Acesta  întemeiază  în  Kiev  vestita  "Pecerskaia  Lavra"   şi   îl   are   ca   ucenic   pe   Teodosie,   rânduitor   al   vieţii   monahale   de   tradiţie   stoudită   şi  palestiniană.  După  marea   invazie  tătară  din  secolul  al  XIII-­‐lea  monahii  ajung   în  nord,  pe  malurile  Mării  Albe,  întemeind  pe  insulele  acesteia,  mai  ales  la  (Solovki)  "o  Tebaidă  arctică,  pustiu  îngheţat  ce  comunică  totuşi  cu  pustiul  arzător  al  Egiptului"149.  Insulele  Solovki  au  ajuns  între  anii  1920-­‐1939  locul   unde   peste   un  milion   de   creştini   din   toate   confesiunile   au   fost  maltrataţi,   persecutaţi   sau  ucişi,  făcând  din  ele  un  sanctuar  al  martirilor  creştini  ai  secolului  al  XX-­‐lea150.  Întemeietorul  Lavrei  Sfânta   Treime   din   Zagorsk   (lângă   Moscova),   Sfântul   Serghie   de   Radonej   (1314-­‐1394)   îmbină  armonios  viaţa  anahoretică  şi  chinovială.  În  jurul  mişcării  iniţiate  de  el  s-­‐a  cristalizat  noul  centru  de  unitate  naţională  a  ruşilor,  Moscova.  La  sfârşitul  secolului  al  XV-­‐lea  are  loc  o  celebră  dispută  între  doi   reprezentanţi   ai   monahismului   rus:   Sfântul   Iosif   din   mânăstirea   Volok,   lângă   Moscova,  reprezentant   al   monahismului   chinovitic   orăşenesc,   având   în   proprietate   bunuri   materiale,   cu  implicare  în  viaţa  culturală,  socială  şi  politică  şi  Sfântul  Nil  din  Sora,  călugăr  nordic,  reprezentant  al  monahismului  evanghelic  şi  isihast,  propunând  o  viaţă  de  sărăcie  şi  iradiere  a  Duhului.  Iosefinienii  au  câştigat,  dar  spiritul  Sfântului  Nil  s-­‐a  păstrat  în  evlavia  rusă.    

Renaşterea  neoisihastă  paisiană  a  impregnat  şi  monahismul  rus  prin  mijlocirea  filocaliei  în  limba   slavonă   -­‐   Dobrotoliubie   -­‐   Sankt   Petersburg   1793.   Aceasta   a   iradiat   duhul   isihast   în   Rusia  secolului  XIX,  având   influenţe  puternice  până   la   începutul   secolului  al  XX-­‐lea.  Mânăştirea  Optina  din  Rusia  Centrală  a  dat  sfinţi  precum  Macarie,  Ambrozie.  Celebru  a  rămas  însă  Sfântul  Serafim  de  Sarov,  canonizat  în  1903,  care  primea  pe  oricine  cu  urarea:  "Hristos  a  înviat,  bucuria  mea!"151.  

Prin   intermediul   Sfântului   Grigorie   Sinaitul   şi   al   Sfântului   Nicodim   de   la   Tismana,  monahismul   isihast   a   pătruns   şi   în   Tările   Române,   primind   noi   impulsuri   organizatorice.   Prin  intermediul   stareţilor  Vasile  de   la  Poiana  Mărului   şi  Paisie  de   la  Neamţ  monahismul   românesc  a  cunoscut   în   secolul   al   XVIII-­‐lea   o   mare   înflorire   isihastă,   iradiind   acest   duh   prin   intermediul  traducerilor  filocalice  în  întregul  cuprins  al  monahismului  românesc  şi  chiar  în  spaţiul  rus.  Stareţul  Gheorghe  de  la  Cernica  şi  Sfântul  Calinic  sunt  doi  dintre  cei  mai  de  seamă  exponenţi  ai  acestui  tip  de  monahism  în  Muntenia.  Traducerea  integrală  a  Filocaliei  de  către  Părintele  Dumitru  Stăniloae  va  aduce  cu  siguranţă  noi  roade  duhovniceşti  în  cadrul  monahismului  românesc.       Monahismul  apusean    

 Deja  în  secolul  al  IV-­‐lea,  idealurile  ascetice  monahale  ale  Răsăritului  au  devenit  cunoscute  

în  Apus  datorită  exilului  Sfântului  Atanasie  al  Alexandriei  în  această  regiune,  autorul  faimoasei  vieți  a   Sfântului   Antonie   cel   Mare.   Pe   lângă   episcopi   ce   sprijineau   viața   ascetică   comunitară   de   tip  monahal  în  jurul  lor  -­‐  Augustin  de  Hippo  Regius,  Ambrozie  de  Milano,  Martin  de  Tours,  Paulin  de  Nola,  imediat  după  anul  400  s-­‐au  dezvoltat  comunități  monahale,  pe  insula  Lerin,  în  fața  orașului  

149  Ibidem,  p.  51.  150  Cf.  Andrea  Riccardi,  Secolul  Martiriului.  Creştinii   în  veacul  XX,   trad.  de  dr.  Veronica  Turcuş,  Editura  Enciclopedică,  Bucureşti,  2004,  p.  40-­‐46.  151  Cf.  André  Scrima,  Monahismul  ortodox:  istorie,  tradiţie,  spiritualitate,  p.  55.  

71

Cannes,   sub   îndrumarea   lui   Honoratus   de   Arles,   și   la  Marsilia,   prin   Sfântul   Ioan   Casian,  monah  dobrogean,  pelerin  pe   la   locurile  monahale  ale  Răsăritului  și   stabilit  aici   în   jurul  anului  415.   Ioan  Casian  a  fost  primul  care  a  dezvoltat  în  vest  o  teorie  a  monahismului  și  a  spiritualității  monahale,  influențând  decisiv  slujbele  laudelor.  

Sfântul   Benedict   de   Nursia   (~   480-­‐547),   întemeietorul   comunității   monahale   din   Monte  Casino,  a  redactat  o  regulă  monahală  întemeiată  pe  prescripțiile  ascetice  ale  lui  Augustin  și  pe  așa-­‐numita  Regula  Magistri,  născută  în  jurul  Romei  între  500  și  530  sub    forma  de  întrebare  și  răspuns  între  ucenic  și  magistru.  Faima  Sfântului  Benedict  și  cea  de-­‐a  doua  carte  a  Dialogurilor  redactate  de  Papa  Grigorie   cel  Mare   (590-­‐604),   în   care  acesta   îi  descrie  viața   și   regula   sa,   condiderându-­‐o  plină   de   înțelepciune   și   măsură   în   prescripții,   iar   în   prezentare   plină   de   lumină   a   condus   la  impunerea  regulii  benedictine  în  tot  imperiul  carolingian  începând  cu  Carol  cel  Mare  (768-­‐814).  Un  rol   decisiv   l-­‐a   jucat   uniformizarea   regulii   benedictine   de   către   Benedict   de   Aniane,   un   fost  aristocrat  vizigot  retras  din  viața  seculară  și  devenit  monah  în  apropiere  de  Montpelier.  Ludovic  cel  Pios  l-­‐a  chemat  datorită  faimei  dobândite  la  curtea  de  la  Aachen  și  i-­‐a  încredințat  realizarea  unor  norme  de  aplicare  concretă  a  regulii  Sfântului  Benedict,  al  cărui  nume  și-­‐l  luase,  pentru  a  elimina  discrepanțele  existente  între  mânăstiri.   În  cadrul  Conciliului  din  Aachen  816,  la  care  au  participat  toți  abații  din   Imperiul  Carolingian  s-­‐a  hotărât  adoptarea  regulii  benedictine  și   implementarea  ei  după  normele  Sfântului  Benedict  de  Aniane  în  întreg  imperiul.  Tot  la  acest  conciliu  s-­‐a  făcut  pentru  prima  oară  distincția  clară  între  monahi  și  canonici  (capitulari)  –  clerici  fără  voturi  monahale.  Până  la   impunerea   acestei   reguli,   în   monahismul   apusean   s-­‐au   dezvoltat   între   anii   400   și   700,  aproximativ  30  de  reguli.  

O   caracteristică   a   regulii   benedictine   în   comparație   cu   cele   răsăritene   centrate  pe  ora  et  labora  a  fost  lectio  divina.  Prin  aceasta  studiul,  biblioteca  și  școala  au  căpătat  un  loc  fundamental  în  spiritualitatea  monahală  apuseană.  Marile  dinastii  apusene  –  carolingiană,  ottoniană  și  saliană  –  au   sprijinit   enorm   cultura   mânăstirească,   astfel   că   deja   în   veacul   al   IX-­‐lea   multe   mânăstiri  benedictine   au   ajuns   la   o   înflorire   cultural-­‐duhovnicească   de   renume   –   Reichenau   și   St.   Gallen,  Fulda,  Corvey,  Niederaltaich,  Tegernsee.    

Mânăstirile  benedictine  au  fost  originar  comunități  de  laici.  În  veacul  al  IX-­‐lea  a  intervenit  o  schimbare  radicală,  conform  căreia  hirotonia   întru  preot  era   împlinirea  vieții  duhovnicești.  Astfe,  mânăstirea  a  devenit  dintr-­‐o  comunitate  laică  o  comunitate  clericală.  Aceasta  a  influențat  decisiv  liturghia,   mulțimea   preoților   monahi   conducând   la   nașterea   misselor   private   pentru   vii,   dar   în  special  pentru  răposați,  dar  și  arhitectura  bisericilor  mânăstirești,  cărora  le-­‐au  fost  construite  mai  multe  altare.    

Pe  lângă  regula  Sfântului  Benedict  era  respectat  și  așa-­‐numitul  consuetudo  (obiceiul  local),  astfel   că   nu   se   poate   vorbi   de   o   unitate   absolută   a   regulii.   Secolele   al   X-­‐lea   și   al   XI-­‐lea   au   fost  marcate   în   întregul   Apus   de   o  mișcare   de   reformă   și   înnoire   a   vieții   în   duh   apostolic.   Reforma  pornită  de  la  Mânăstirea  Cluny  din  Burgundia,  întemeiată  de  Ducele  Wilhelm  de  Aquitania  în  910,  care  i-­‐a  dat  și  privilegiul  exempțiunii152,  a  fost  cea  mai  influentă  și  puternică  mișcare  de  schimbare  și  înnoire  din  întregul  Ev  Mediu.  Centralitatea  Sfintei  Liturghii  și  a  rugăciunii  ceasurilor,  dublată  de  o  observare  foarte  strictă  și  radicală  a  regulii  benedictine,  datorită  eliberării  monahilor  de  muncile  agricole   și   înlocuirii   lor   cu   laici,   alături   de   reforme   administrative   și   economice   în   interiorul   152  De   la   eximere   –   a   scoate,   se   referă   la   scoaterea   unei   mânăstiri,   teritoriu   sau   ordin  monahal   de   sub   ascultarea  episcopului  locului  și  supunerea  directă  papei.    

72

mânăstirii,   au   condus   la   nașterea   unui   lanț   de   1300   de   mânăstiri   de   observanță   clunisiană   pe  parcursul  a  trei  mari  abați  de  la  Cluny:  Majolus  (954-­‐993),  Odilo  (993-­‐1048)  și  Hugo  (1049-­‐1109).  De  la  Cluny  reforma  s-­‐a  răspândit  la  Mânăstirea  Hirsau  din  Pădurea  Neagră,  renumită  prin  basilica  sa  cu  trei  nave  în  stil  romanic,  care  a  influențat  la  rându-­‐i  sute  de  mânăstiri.  Trebuie  amintit  că  atât  benedictinii,  cât  și  celelalte  ordine  monahale  despre  care  vom  vorbi  au  avut  și  ramuri  feminine.    

După   o   decădere   a   ordinului   în   timpul   Reformei   protestante,   când   au   fost   confiscate   și  desființate  multe  mânăstiri,  continuată  și   în  timpul  Revoluției  franceze,  s-­‐a  instaurat  începând  cu  veacul   al   XIX-­‐lea   o   mișcare   de   reînnoire   a   vieții   monahale.   În   Germania   s-­‐au   întemeiat,   de  exemplu,  două  mânăstiri  benidictine  noi  foarte  importante:  Beuron  și  St.  Ottilien.  Beuron  a  devenit  punct  central  al  unei  puternice  mișcări  liturgice  și  științifice,  întemeind  alte  mânăstiri  renumite  ca  Maria   Laach   în  Germania   și  Dormitio   la   Ierusalim,   având  un   institut  pentru  editarea   vechii   biblii  latine   (Vetus  Latina).  Mânăstirea  St.  Ottilien  de   lângă  Augsburg  are  azi  misiuni   în   întreaga   lume.  Astăzi  există  în  lume  peste  40.000  de  călugări  și  călugărițe  ce  aparțin  ordinului  benedictin.      Ordinele  monahale  militare    

De-­‐a  lungul  Evului  Mediu  s-­‐au  născut  multe  comunități  laice  de  bărbați  și  femei,  care  s-­‐au  dedicat   faptelor   milei   trupești,   din   ele   născându-­‐se   mai   multe   ordine   monahale.   Ordinele  monahale  militare  marchează  o   legătură   între  monahism  și   ideile  cavalerești,  ele  născându-­‐se   în  contextul   reformei   generale   a   vieții   ecleziale   apusene   în   strânsă   legătură   cu   cruciadele.   Idealul  cavalerului  creștin  a  fost  influențat  decisiv  de  ideea  de  cruciadă.  Începuturile  acestor  ordine  este  situat  în  Palestina,  unde  aveau  sarcini  ca:   însoțirea  și  protecția  pelerinilor  la  locurile  sfinte,  dar  și  îngrijirea  bolnavilor  și  sprijinirea  săracilor.  Mai  târziu   în  sarcinile   lor  a   intrat  și  apărarea  Locurilor  Sfinte  de  atacurile  saracinilor,  dar  și  a  unor  state  creștine.     Cele  mai  importante  ordine  monahale  călugărești  au  fost  cele  ale  ioaniților,  templierilor  și  teutonilor.       Ordinul   Ioaniților   (mai   târziu   numiți   ospitalieri   și   maltezi)   a   fost   întemeiat   de   câțiva  negustori  din  Amalfi  într-­‐un  spital  din  Ierusalim  (Sancta  Maria  Latina)  în  1048,  având  ca  protector  pe   Sfântul   Ioan   Botezătorul,   cu   scopul   de   a   asigura   găzduire   pelerinilor   și   a-­‐i   îngriji   pe   bolnavi.  După   prima   cruciadă   s-­‐au   militarizat,   iar   din   1154   a   fost   recunoscut   de   papă   ca   ordin   militar  propriu-­‐zis.  Regula  adoptată  a  fost  cea  a  Sfântului  Augustin,  fiind  conduși  de  un  Mare  Maestru  și  împărțiți  pe  priorate,   inclusiv   în  Europa,  unde  au  dobândit  unele  domenii.  La  mijlocul  veacului  al  XIII-­‐lea,   în   urma   pierderii   posesiunilor   la   Locurile   Sfinte   au   intenționat   să   se   așeze   în   Banatul  Severinului,  după  cum  atestă  Diploma  Cavalerilor   Ioaniți  din  1247,  redactată  de  regele  Bela   IV  al  Ungariei   în   urma   unor   negocieri   cu   marele   preceptor   Rembald   al   caselor   ospitalierilor   din  Ierusalim.   Acest   document   redă   pentru   prima   oară   date   prețioase   cu   privire   la   viața   românilor  dintre   Dunăre   și   Carpați,   stabilind   posesiunile   și   drepturile   materiale   ale   ioaniților   în   aceste  teritorii.   Se   pare   că   nu   au   dat   urmare   acestei   înțelegeri,   conform   căreia   ar   fi   urmat   să   apere  Regatul  Ungariei  creștine  de  atacurile  tătarilor.  Ioaniții  au  ajuns  însă  în  Rodos  și  Malta,  de  unde  și  denumirea  de  maltezi.  Azi  au  revenit  la  origini,  dedicându-­‐se  îngrijirii  bolnavilor.    Ordinul   Templierilor   a   fost   întemeiat   de   cavaleri   francezi   în   frunte   cu   Hugues   de   Payens   la  Ierusalim   în   1120,   fiind   recunoscut   ca   ordin  monahal   la   Conciliul   din   Troyes   1129,   iar   ca   ordin  militar   în   1139.   Numele   le   vine   de   la   reședința   așezată   pe   fostul   loc   al   templului,   pe   care   o  

73

primiseră  de  la  regele  Balduin  al  II-­‐lea  al  Ierusalimului  (1118-­‐1131).  Sarcina  era  aceea  de  a-­‐i  proteja  pe  pelerinii   veniți   la   Ierusalim.  Susținuți  de  Bernard  de  Clairvaux  prin  predică   și  prin   scrierea  De  laude  novae  militiae,  în  care  acesta  justifică  teologic  legătura  dintre  viața  ascetică  și  lupta  pentru  creștinătate   în   vederea   iertării   păcatelor   și   a   mântuirii,   templierii   devin   renumiți   în   Europa,  primind   ca   donații   posesiuni   nenumărate   și   adoptând   o   regulă   asemănătoare   celei   cisterciene.  Deoarece  au   transformat  Domul  Stâncii   în  biserică,  arhitectura   templierilor  a   fost   influențată  de  această   construcție   rotundă,  multe   din   Bisericile   ridicate   de   ei   în   Europa   având   formă   de   cerc.  Necesitatea  de  a   transporta  bani  din  Occident   în  Orient   și   invers   i-­‐a   transformat  pe   templieri   în  primii  bancheri  ai  Europei,  ei  fiind  creatorii  cecului.  După  întoarcerea  în  Europa  (1291),  templierii  au  fost  deființați  ca  ordin  prin  Sinodul  de  la  Vienne  (1312),  fiind  acuzați  de  erezie  de  papa  Clement  al   V-­‐lea   (1305-­‐1314)   și   arși   pe   rug  de   regele   Filip   al   IV-­‐lea   al   Franței   (1285-­‐1314),   bucuros   să   le  preia  averile  și  posesiunile.    În  afara  Franței,  posesiunile  templierilor  au  fost  preluate  de  cavalerii  ioaniți.    

Cavalerii   teutoni,   cunoscuți   și   sub  numele  de  Ordinul  German,   s-­‐au  constituit   în  ordin   în  anul  1190.  Câțiva  cavaleri  din  Bremen  și  Lübeck  au  constituit  mai   întâi  o  frăție  care   îi   îngrijea  pe  bolnavi  de   limbă  germană,   iar   în  1199  au   fost   recunoscuți  de  papă  ca  ordin  militar.  Cu   sediul   la  Montfort,  o  fortăreață  în  apropiere  de  Acra,  aceștia  aveau  puține  posesiuni  în  Palestina.  Ca  urmare  au  fost  implicați  în  multe  acțiuni  de  apărare  a  altor  teritorii  creștine.     Între  1211-­‐1226  au  primit  posesiuni   în  Țara  Bârsei  de  la  regele  Andrei  al   II-­‐lea  al  Ungariei  (1205-­‐1235),  cu  scopul  de  a  o  apăra  de  cumani  și  de  a-­‐i  misiona  pe  aceștia.  Din  1230  s-­‐au  implicat  în  lupte  împotriva  prusacilor  păgâni,  invitați  de  ducele  Masoviei  (Polonia),  reușind  să  formeze  din  teritoriul  capturat  un  stat  al  ordinului,  pe  care  l-­‐au  întărit  cu  noi  posesiuni  până  în  veacul  al  XV-­‐lea.  Învinși  de  Polonia  în  luptele  de  la  Grünwald  (1410)  și  Marienburg  (1422),  ajutată  și  de  domnitorul  Moldovei  Alexandru  cel  Bun  (1400-­‐1432),  teutonii  au  cedat  Poloniei  o  mare  parte  a  teritoriului  lor  în  1466.  Ordinul  a   fost  dizolvat  unilateral  de  marele  maestru  Albrecht  de  Hohenzollern   în  1525,  care  s-­‐a  autodeclarat  stăpân  ereditar  al  posesiunilor  Ordinului  cu  titlul  de  duce  al  Prusiei,  trecând  în  același  timp  la  luteranism.  Acesta  a  fost  primul  stat  luteran  din  lume!    

Teutonii  au  dezvoltat  în  Prusia  o  formă  de  așezare  specifică,  anume  mânăstirea  fortificată  sau  castelul  convent,  un  complex  pătrat  cu  o  curte   interioară  din  care  se  realiza  accesul   în  toate  laturile  (capelă,  camere  de  locuit,  dormit,  bolnavi).  Cel  mai  faimos  monument  al  Ordinului  German  este   castelul  de   la  Marienburg   (azi  Malbork).  Ordinul  există  până  azi,   în   formă   religioasă,   având  sediul  la  Viena,  în  apropiere  de  Domul  Sfântul  Ștefan.  

În  Evul  Mediu  au  existat  pe  lângă  cele  trei  mari  ordine  militare  amintite  mai  mult  de  20  de  mici  ordine  militare  regionale,  unele  cu  ramuri  feminine.  Amintim  Ordinele  Calatrava  și  Alcántara  din  Spania,  Ordinul  de  Avis  din  Portugalia  care  au  luptat  în  cadrul  Reconquistei.      

Noi  ordine  apărute  din  reforma  regulii  benedictine    Noua   mișcare   de   înnoire   a   adus   cu   ea   și   o   dorință   după   viața   eremitică.   O   renumită  

comunitate  cu  viață  eremitică,  care  combină  viața  comunitară  cu  cea  strict  idioritmică,  a  întemeiat  Sfântul  Bruno  de  Köln  (†1101)  -­‐  Ordinul  Cartusienilor.  Fost  canonic  în  Köln,  apoi  director  al  Școlii  Domului  din  Reims,  acesta  a  început  în  urma  unei  convertiri  profunde  o  viață  de  asceză  severă  în  sălbăticia  de  la  Chartreuse  (Cartusia),  la  poalele  Alpilor  francezi,  fără  intenția  de  întemeia  un  ordin.  

74

Aici  a  întemeiat  două  case  de  asceză,  iar  mai  apoi  în  Italia.  La  100  de  ani  de  la  moartea  sa  existau  37  de  case  cartusiene,  care  urmăreau  următoarele  reguli:  nu  mâncau  carne,  se  rugau  și  mâncau  împreună,  dar  trăiau  izolați   în  chilii,  votul  tăcerii  totale  în  afara  câtorva  momente  din  săptămână  era  strict,   se   tundeau  zero.  Se   înmormântau  fără  coșciug  și   fără  a  se  trece  numele  pe  crucea  de  lemn  de   la  mormânt.  Arhitectura  acestor  case  cartusiene,  construite   în  văii   împădurite,   făcea  ca  toate  chiliile  să  aibă  o  mică  grădină  și  ieșire  în  galeria  boltită  a  mânăstirii  (Kreuzgang).  Azi  numărul  monahilor  cartusieni  se  ridică  la  400  în  întreaga  lume.  Regizorul  german  Philip  Gröning  a  realizat  în  anul   2005   un   film   documentar   despre  Marea   Chartreuse   de   lângă   Grenoble,   intitulat   Le   grand  silence,  foarte  apreciat  în  întreaga  lume.    

Din  aceeași  dorință  de  reformă  s-­‐ai  născut  noi  ordine  monahale,  care  au  cuprins   întreaga  Europă.  Un  prim  ordin   în  acest  sens  este  cel  al  benedictinilor  cistercieni.  Ordinul  Cistercienilor  a  pornit  de  la  Mânăstirea  Cîteaux  (Cistercium),  din  Burgundia,  întemeiată  de  Robert  de  Molesme  în  anul  1098,  care  alături  de  alți  21  de  monahi  au  dorit  respectarea  regulii  benedictine  în  singurătate.  Cu   singurătatea   s-­‐a   sfârșit   atunci   când   Bernard   de   Clairvaux   (1090-­‐1153),   un   nobil   burgund,   a  intrat   în  mânăstirea  de  la  Cîteaux,  după  care  a  întemeiat  o  mânăstire  soră  la  Clairvaux.  În  timpul  vieții  Sfântului  Bernard  s-­‐au  întemeiat  încă  68  de  noi  mânăstiri  cisterciene.  Prin  scrisori  și  predici,  Bernard  de  Clairvaux  a  devenit  unul  din  cei  mai  mari  profesori  de  asceză  și  mistică,   întemeind  o  spiritualitate  profundă,  care  a  lăsat  urme  în  Apus  și  în  secolele  de  după  moartea  sa.  Cistercienii  s-­‐au   răspândit   în   întreaga   Europă,   cele  mai   estice  mânăstiri   ale   lor   fiind   cele   de   la   Igriș   (Timiș)   și  Cârța  (Sibiu),  ale  cărei  ruine  pot  fi  văzute  până  azi.  

Din  ordinul  cistercienilor  s-­‐a  desprins  în  secolul  al  XVII-­‐lea  ca  ramură  reformatoare  ordinul  trappiștilor,   întemeiat   de   abatele   Mânăstirii   cisterciene   franceze   La   Trappe   din   Normandia.  Reforma   a   constat   în   asceză   severă,   smerenie,   votul   tăcerii   și   muncă   manuală   asiduă.   Ordinul  numără   azi   4000   de   călugări   și   călugărițe   în   întreaga   lume,   fiind   renumit   pentru   celebra   bere  trappistă.    

 Ordinele  monahale  cerșetoare    Dorința   de   viață   apostolică   s-­‐a   exprimat   plecând   de   la   Evanghelie   într-­‐o   multitudine   de  

variante.   Un   tip   deosebit   l-­‐a   marcat   acele   ordine   născute   din   mișcarea   ce   urmărea   realizarea  sărăciei  ca  ideal  creștin.  Pe  lângă  catari  și  valdensi  chiar,  care  s-­‐au  despărțit  de  Biserică  deraind  în  erezii,  a  existat  o  astfel  de  mișcare  și  înlăuntrul  Bisericii,  care  urmărea  realizarea  urmării  lui  Hristos  printr-­‐o  viață   în  sărăcie,  pocăință,  predică  și   iubire  de  aproapele.  Din  acesre  dorințe  s-­‐au  născut  ordinele   mendicante   (mendicare   –   a   cerși)   sau   cerșetoare   ale   Evului   Mediu   –   franciscani,  dominicani,   carmeliți,   augustinienii-­‐eremiți.   Aceste   ordine   diferă   de   celelalte   prin   faptul   că  monahul   nu   este   legat   de   o  mânăstire   tot   timpul   vieții,   ci   de     ordinul   în   care   intra.   Nu   numai  monahii,   ci   și  mânăstirea   trebuia   să   fie   săracă.   Activitatea   acestor   ordine   diferă   de   cea   a   celor  amintite  până  acum  datorită  concentrării  lor  în  orașe,  unde  au  activat  ca  predicatori,  duhovnici  sau  lucrători   sociali,   primind   mici   pomeni   pentru   activitatea   depusă.   Ordinele   erau   organizate   pe  provincii  și  din  ele  făceau  parte  mulți  nobili  și  persoane  din  păturile  înalte  ale  societății,  unii  fiind  profesori  universitari   în   vremea  aceea.  De  amintit   sunt  Albertus  Magnus   și   Toma  de  Aquino  din  ordinul  dominican,  dar  și  Bonaventura  și  Duns  Scotus  din  ordinul  franciscan.    

75

Ordinul  Franciscanilor  a  fost  întemeiat  de  Sfântul  Francisc  din  Assisi  (1182-­‐1226),  fiul  unui  negustor   italian,   care   tânăr   fiind   a   auzit   glasul   lui   Dumnezeu   în   fața   icoanei   răstignirii  Mântuitorului,   care   i-­‐a   spus:   „Restaurează  Biserica  Mea  din  nou!“.  Mai   întâi  a   început   să   repare  capele  dărâmate,  dar  apoi  a  înțeles  că  această  chemare  este  mai  profundă.  Cu  ucenici  adunați  în  jurul   său,   Sfântul   Francisc   a   început   să   cutreiere   satele   și   orașele   Umbriei,   fără   casă   și   masă,  ajutându-­‐i  pe  săraci  și  predicând,  numai  în  sandale  și  cu  o  haină  neagră  legată  cu  o  funie.  Ordinul  a  fost   aprobat   în   1209,   cu   oregulă   foarte   simplă   din   Evanghelie.   Sfântului   Francisc   i-­‐au   apărut  stigmatele   sau   rănile   Domnului   pe   corp,   fiind   unul   din   cei  mai   populari   întemeietori   de   ordine  monahale,  datorită  iubirii  pe  care  o  arăta  tuturor,  inclusiv  soarelui  și  păsărilor.  Ucenicul  Sfântului  Francisc,  Antonie  de  Padova  (1195-­‐1231)  este  de  asemenea  un  franciscan  renumit.    

În   anul   1282,   Ordinul   Franciscanilor   număra   1583   de   mânăstiri   înființate.   Din   cauza  disputelor  cu  privire  la  proprietate  ordinul  s-­‐a  scindat  în  franciscani,  minoriți  și  capucini  (sec.  16).  Pe   lângă  ordinul  masculin  există   și   unul   feminin  al   clariselor,   după  Clara  din  Assisi,   o  prietenă  a  Sfântului  Francisc.  Până  azi  franciscanii  au  rămas  cel  mai  mare  ordin  al  Bisericii  Romano-­‐Catolice.  Semnul   distinctiv   este   crucea   în   formă   de   T,   numită   și   Crucea   Sfântului   Antonie   sau   Crucea  egipteană,  iar  reverenda  purtată  are  culoare  maronie.    

Ordinul  Dominicanilor  a   fost   întemeiat  de  Dominic  Guzman  (1170-­‐1221),  canonic  spaniol  născut  în  Castilia  și  mort  în  Bologna,  care  a  incorporat  în  reforma  râvnită  de  el  întregul  zel  spaniol  al   reconquistei,   de   a   recuceri   de   la   maurii   musulmani   întreg   teritoriul   Spaniei.   Acest   dor   se   va  transforma  în  dorința  de  a-­‐i  readuce  în  biserică  pe  eretici.  După  ce  a  trăit  o  vreme  ca  augustinian-­‐canonic  a  reușit  să  primească  confirmarea  papei   Inocențiu  al   III-­‐lea   în  1206  pentru  un  nou  ordin  monahal,  cu  scopul  predicii  apostolice  în  sărăcie  apostolică.  În  cadrul   luptelor  pentru  distrugerea  albigenzilor  prin  măsuri  inchizitoriale,  Dominic  a  dorit  să-­‐i  câștige  pe  eretici  pentru  Biserică  în  mod  liber,  prin  exemplul  unei  vieți  simple  și  prin  predică  apostolică.  Ordinul  a  fost  aprobat  în  1216  de  către  papa  Honoriu   III  sub  numele  de  Fratres  Praedicatores  și  s-­‐a  răspândit  mai   întâi   în  Franța  și  Italia,   iar  mai   apoi   în   întreaga   Europă.   Studiul   asiduu   i-­‐a   confirmat   pe   dominicani   ca   teologi   de  renume,   cu   o   înaltă   cultură   filosofică,   ordinul   lor   aflându-­‐se   la   temelia   universităților   Apusului  medieval.  

Ordinul   Augustinienilor   -­‐   Eremiți   s-­‐a   născut   între   1244   și   1256   prin   unirea   mai   multor  comunități  eremitice  conform  Regulii  Sfântului  Augustin.   În  1968  s-­‐a  șters  denumirea  de  eremiți  din   titlul   ordinului,   care   de   atunci   se   numește   oficial   Ordo   Fratrum   Sancti   Augustini   (OSA).  Organizați   după   modelul   comunității   de   tip   monahal   dezvoltată   de   Augustin   de   Hippo   Regius  împreună   cu   clerul   său,   augustinienii   se   dedică  până   azi   celor   două  elemente   fundamentale   ale  spiritualității   episcopului   de   Hippo   Regius   –   vita   activa   (slujirea   pentru   Biserică)   și   vita  contemplativa   (meditație  duhovnicească).   În  acest  ordin  monahal  a   intrat  Martin  Luther   în  1505,  când  a  devenit  monah  în  Erfurt.    

Ordinul  Carmeliților   își   trage  numele  de   la  Muntele  Carmel,  unde  a   trăit  Proorocul   Ilie   în  secolul  IX  î.  Hr.  El  a  fost  considerat  prin  viața  lui  de  rugăciune  și  asceză  un  prototip  al  monahilor.  Deși  viața  monahală  eremitică  pe  Carmel  este  atestată  din  Antichitatea  creștină,  abia  în  veacul  al  XII-­‐lea,  după  cucerirea  Palestinei  de  către  cruciați,  s-­‐a  așezat  aici  o  grupă  de  eremiți  apuseni,  trăind  în   sărăcie,   tăcere,   asceză   și   solitudine.   O   primă   regulă   a   ordinului   a   fost   confirmată   de   papa  Honoriu  al  III-­‐lea  în  1226.  După  plecarea  din  Țara  Sfântă  la  sfârșitul  veacului  al  XIII-­‐lea,  s-­‐au  stabilit  în  Europa,  transformându-­‐se  într-­‐un  ordin  implicat  prin  pastorație  duhovnicească  în  viața  orașelor,  

76

devenind   al   patrulea  mare   ordin   cerșetor.   Ca   întemeietor   propriu-­‐zis   este   considerat   Proorocul  Ilie,  iar  marea  evlavie  arătată  Maicii  Domnului  i-­‐a  atras  ordinului  o  mare  apreciere  în  popor.    

În  veacul  al  XVI-­‐lea  a  avut  loc  o  reformare  a  ordinului  prin  activitatea  Sfintei  Tereza  de  Avila  și  a  Sfântului  Ioan  al  Crucii,  a  căror  mistică  a  marcat  profund  spiritualitatea  ordinului.  Există  și  un  ordin  al   carmelitelor   și   terțiarii   carmelitani.  Astăzi   sunt   înrădăcinate   în   spiritualitatea  Carmelului  peste  23.000  de  monahi,  monahii,  frați  și  surori  în  întreaga  lume.    

 Ordine  și  comunități  de  tip  monahal  în  anglicanism  și  protestantism    Deși  reforma  a  avut  o  dimensiune  antimonahală  pronunțată,  totuși  după  mai  multe  sute  de  

ani,  atunci  când  reflecția  asupra  monahismului  a  fost  liberă  de  prejudecățile  veacului  al  XVI-­‐lea,  s-­‐au  reîntemeiat  ordine  și  comunități  de  tip  monahal.    

În  Anglia,  Scoția  și  Irlanda  au  fost  desființate  mânăstirile  în  timpul  regelui  Henric  al  VIII-­‐lea,  fiind   secularizate   toate   averile   mânăstirești.   Cu   toate   acestea,   începând   cu   înnoirea   adusă   în  veacul   al   XIX-­‐lea   de  Mișcarea   de   la   Oxford,   s-­‐a   trecut   la   întemeierea   de  mânăstiri,   astfel   că   la  jumătatea   veacului   al   XX-­‐lea   existau   în   Biserica   Anglicană   8   ordine   monahale   masculine   și   47  feminine.    

Începând  cu  pietismul  veacului  al  XVII-­‐lea  s-­‐au  dezvoltat  și  în  Bisericile  protestante  frății  și  comunități   de   tip   monahal,   asemănătoare   ordinelor   monahale,   dedicate   diaconiei,   acestea  dezvoltându-­‐se   în   special   din   veacul   al   XIX-­‐lea.   În   acestea,   la   fel   ca   în   institutele   seculare   ale  Bisericii  Romano-­‐Catolice,  s-­‐a  ajuns  la  trăirea  unei  vieți   în  comuniune,  în  celibat  sau  familie,  cu  o  mare   prețuire   a   Sfintei   Liturghii,   a   ceasurilor   și   a   iubirii   practice   și   active   față   de   aproapele.  Comunitatea   ecumenică  de   la   Taizé   a   fost   fondată   în   1949  de   teologul   protestant  Roger   Schutz  (1915-­‐2005)  alături  de  alți  șapte  frați,  dedicându-­‐se  după  cel  de-­‐al  doilea  Război  Mondial  îngrijirii  celor   în  nevoi.  Prin   rugăciune  și   contemplație  au  ca  scop   reconcilierea  dintre  creștinii   lumi,   cu  o  atenție   deosebită   acordată   tinerilor   din   toate   țările   lumii,   invitați   să   locuiască   și   se   roage   pe  perioade  determinate  în  cadrul  comunității  din  Taizé.    

Chiar   și   în   Biserica   Romano-­‐Catolică   s-­‐au   dezvoltat   în   ultimele   decenii   noi   congregații   și  institute   seculare   ca   o   nouă   formă   de   viață   religioasă,   ca   societăți   de   clerici   și   laici   angajați   în  slujirea  aproapelui  și  sfințirea  lumii.  Misionarele  carității,  congregație  întemeiată  de  Maica  Tereza  (1910-­‐1997),   originară   din  Macedonia   și   distinsă   cu   Premiul   Nobel   pentru   pace   și   beatificată   în  2003,   se   dedică   slujirii   nedreptățiților   social,   bolnavilor   și  muribunzilor   în   întreaga   lume,   dar   în  special  în  Calcutta  (India),  numărând  peste  3000  de  surori  în  întreaga  lume.        Bibliografie    Georg  Schweiger/Manfred  Heim,  Orden  und  Klöster.  Das  christliche  Mönchtum  in  der  Geschichte,  C.  H.  Beck,  München,  2008.    Kristina   Krüger,  Monasteries   and  Monastic   Orders.   2000   Years   of   Christian   Art   and   Culture,   h.f.  ullmann,  2008.          

77

11.  Creștinismul  în  Răsărit  și  Apus  între  1054  -­‐  1453      

  Primele   două   veacuri   de   după   schismă   sunt   marcate   de   perioada   cruciadelor.   După  constuirea  Bisericii  Sfântului  Mormânt  de  la  Ierusalim  la  începutul  veacului  al  IV-­‐lea  s-­‐au  dezvoltat  pelerinajele  religioase.  Dacă  până   la  sfârșitul  Antichității   târzii  pelerinajul  avea  motive  de  evlavie  personală,   în   Evul  Mediu,   o  dată   cu  dezvoltarea  disciplinei   penitențiale   apusene,   pelerinajul   era  efectuat  pentru  iertarea  păcatelor  sau  obținerea  unei  indulgențe.    

Această  mutație  majoră,  alături  de  așa-­‐numitul  miraj  al  Orientului,  cât  și  de  desele  apeluri  ale   împăratului   Alexios   Comnenul   adresate   în   1095   papei   Urban   al   II-­‐lea   să   salveze   Imperiul  Bizantin   ale   cărui   teritorii   se   aflau   în   mâna   selgiucizilor   până   la   Marea   Marmara   a   condus   la  declanșarea  cruciadelor.  Cuvântarea  ținută  de  papă   la  Conciliul  de   la  Clermont  din  26  noiembrie  1095   muțimilor   adunate   a   fost   considerată   cea   mai   eficientă   cuvântare   a   istoriei   (Philip   Hitti).  Nobilii   doreau   noi   posesiuni   în   Răsărit,   negustorii   italieni   aveau   interese   comerciale,   penitenții  iertarea  păcatelor,  iar  marile  mase  scăparea  din  condițiile  economice  și  sociale  apăsătoare.    

Cele  7  cruciade  clasice  pot  fi  grupate  în  trei  perioade:  una  a  cuceririlor,  de  la  1096  până  în  1144,  când  Edesa  este  recucerită  de  musulmani;  a  doua  a  recuceririlor  musulmane  din  1144  până  la  recucerirea  Ierusalimului  în  1187  de  către  sultanul  Saladin;  a  treia  de  războaie  locale  încheiată  în  1291  cu  pierderea  Aconului,  când  cruciații  sunt  definitiv  învinși  în  interiorul  Siriei.    

 Prereformatorii  

 Prin  prereformatori  îi  înțelegem  pe  acei  teologi  care  prin  opera  și  activitarea  lor  au  pregătit  

marea  reformă  din  secolul  al  XVI-­‐lea.  John  Wicliff  (1320-­‐1384),  profesor  de  teologie  și  filosofie  la  Universitatea   din   Oxford   și   paroh   la   Lutterworth,   Jan   Hus   (1369-­‐1415),   profesor   de   filosofie   la  Universitatea   din   Praga   și   predicator   la   capela   imperială   și   Girolamo   Savonarola   (1452-­‐1498),  călugăr   dominican   și   predicator   la   Florența,   sunt   cei   trei   prereformatori   ce   au   pregătit   terenul  pentru   ideile   reformatoare   de  mai   târziu.   Ultimul   dintre   ei,   Girolamo   Savonarola,   nu   a   fost   un  prereformator   în   adevăratul   sens   al   cuvântului,   ci   un   fel   de   predicator   ce   condamna   luxul  papalității   și   al   ierarhiei   bisericești,   ajuns   la   apogeu   în   timpul   papei   Alexandru   VI   Borgia   (1492-­‐1503).  Girolamo  îndemna  clerul  și  poporul  la  viață  morală  în  acord  cu  Evanghelia  lui  Hristos.  Oprit  de   la  predică  de  papă  și  orașul  Florența,  nu  se  supune,   fiind  arestat,   spânzurat  și  ars   în  cele  din  urmă  pe  rug,  la  23  mai  1498,  alături  de  alți  doi  colaboratori.       John   Wicliff   atacă   privilegiile   Bisericii   din   vremea   sa,   susținând   politica   engleză   de  emancipare  de  sub  tutela  papei  promovată  de  regele  Eduard  al   III-­‐lea  (1327-­‐1377).  Sprijinit  și  de  Ducele  de  Lancaster,  acesta  traduce  Sfânta  Scriptură   în   limba  engleză,  atacă   luxul  clerical  și  cere  slujitorilor  altarelor  să  se  mulțumească  cu  donații  și  zeciuieli,  urmând  ca  restul  averilor  (domenii,  robi,   castele)   să   fie   date   săracilor   după  modelul   apostolic.   Susține   că   omul   nu   se  mântuie   prin  ceremonii,   indulgențe  și  acte  de   falsă  pocăință,  ci  prin  vrednicia   faptelor   lui.  Papalitatea  nu  este  așezământ  dumnezeiesc  pentru  că  nu  are  temei  în  Biblie.     Chemat  de  mai  multe  ori  în  fața  tribunalului  ecleziastic  de  către  Arhiepiscopul  Londrei,  i-­‐au  fost  condamnate  ca  eretice  24  de  teze,  fiind  înlăturat  de  la  catedră  în  1382.  La  28  decembrie  1384  a  suferit  un  atac  cerebral  în  timpul  Sfintei  Liturghii  săvârșită  de  prietenul  său  John  Percy,  iar  după  

78

trei   zile   a  murit.   Predicile   sale   și-­‐au   găsit   ecoul   în   popor   până   în   veacul   al   XVI-­‐lea,   în  mișcarea  „lolarzilor“,  oameni  simpli  ce  tăgăduiau  ierarhia  și  Sfintele  Taine,  întrunindu-­‐se  pentru  a  citi  Sfânta  Scriptură,  fiind  persecutați  de  autoritățile  civile  și  bisericești.       Mișcarea  husită  din  Cehia  a  jucat  însă  un  rol  mult  mai  important  în  istoria  Europei.  În  Cehia  lui  Jan  Hus,  în  secolul  al  XIV-­‐lea  se  mai  păstra  împărtăşania  sub  ambele  forme,  cât  şi  tendinţa  de  traducere  a  Bibliei  în  limba  cehă,  ca  urmare  a  misiunii  Sfinților  Chiril  și  Metodie  din  veacul  al  IX-­‐ea.  Biserica  era  cel  mai  mare  feudal,  deţinând  o  treime  din  totalitatea  pământurilor  Cehiei  şi  ducând  o  politică  fiscală  excesivă.  Social,  se  adaugă  inegalităţile  dintre  păturile  sociale  conducătoare  şi  cele  asuprite,   iar   la   toate   acestea   "se   adaugă   contradicţiile   naţionale   dintre   cehi   şi   germani"153.   Din  această  cauză  mulţi  istorici  au  privit  mişcarea  husită  ca  o  mişcare  pur  naţionalistă.  La  Universitatea  din  Praga  înfiinţată  în  1348  germanii  deţineau  trei  voturi,  iar  cehii  unul  singur,  dominând  astfel  viaţa  universitară.                        Cu   câţiva   ani   înaintea   apariţiei   lui   Jan   Hus,   activau   în   Cehia:   predicatorul   austriac   Konrad  Waldhauser,  care  predică   împotriva  simoniei,   ipocriziei   şi  a  goanei  după  bani;   Jan  Milic,  preot  ce  renunţă   la   veniturile   funcţiunii   sale   eclesiastice   şi   -­‐   simplu   preot   -­‐predică   împotriva   lăcomiei   şi  desfrâului   clerului   catolic,   de   aceea   va  muri   la  Avignon   în   temniţele   inchiziţiei;   Toma  din   Stitne,  ucenic  de-­‐al  lui  Milic  ce  căuta  adevărul  şi  Matei  din  Janov,  canonic  latin  care  practica  împărtăşania  sub  ambele  forme.                          Jan  Hus  s-­‐a  născut   în  1369   la  Husineţ,   iar  după  studii  de   filosofie   şi   teologie,   în  anul  1401  ajunge   preot   în   Praga,   iar   în   1402   predicator   în   capela   Betleem   din   palatul   regal   şi   confesor   al  reginei   Sofia.   În   acelaşi   timp   era   şi   profesor   de   filosofie   la   Universitatea   din   Praga.   Datorită  legăturilor   dintre  Cehia   şi  Anglia,   la   Praga   se   fac   cunoscute   ideile   lui  Wicliff,   idei   pe   care  Hus   le  cunoaşte   "fără   însă   a   împărtăşi   concepţia   teologică  wiclifiană,   ci   numai   opoziţia   acestuia   contra  papalităţii   în   schismă"154.   El   nu   atacă   instituţia   sacramentală   a   Bisericii,   nici   Tainele   ei,   ci   doar  abuzurile  papalităţii.  Teologii  catolici  vor  trata  însă  husitismul,  "a  priori",  ca  pe  o  erezie,  iar  pe  Jan  Hus  ca  pe,  un  eretic  care  şi-­‐a  meritat  soarta,  aceea  de  a  fi  ars  pe  rug.                        Concepţia   sa   teologică   reiese   din   tratatul   "Despre   Biserică".   Principalele   învăţături   ale   lui  erau   următoarele:   Biserica   Mântuitorului   Hristos   se   sprijină   pe   Sfânta   Scriptură   şi   tradiţiile  apostolice,  capul  ei  fiind  Hristos  şi  nu  papa;   la  Sfânta  Euharistie  are   loc  prefacerea  darurilor  şi  de  aceea  ea  trebuie  oferită  sub  ambele  forme;  sfintele  icoane,  sfintele  moaşte  şi  sfinţii  sunt  vrednici  de   cinstire   şi   pot   să   se   aprindă   lumânări   în   faţa   lor;   trebuie   pedepsite   păcatele   de   moarte   şi  înlăturate  marile  averi  bisericeşti  şi  limba  cultului  să  fie  cea  a  poporului.  Astfel  ceea  ce  îl  interesa  pe  Hus   era   "obţinerea  mântuirii   sufletului   în   Biserica   lui   Hristos   şi   ducerea   unei   Vieţi   conformă   cu  spiritul   Evangheliilor"155,   lucru   care   îl   va   obseda   şi   pe   Luther   şi-­‐l   va   determina   să   purceadă   la  începerea   Reformei.   Nu   ura   şovină   şi   naţionalistă   faţă   de   germani   l-­‐a   determinat   să   acţioneze  astfel.  Hus  îşi  considera  opera  ca  o  contribuţie  la  tratarea  maladiilor  a  toată  creştinătatea  şi  voia  ca  opera  de  reformare  a  Bisericii  să  se  facă  la  scară  internaţională.  

153  Mihail  Dan,  Sub  flamura  Taborului,  Ed.  Tineretului,  Bucureşti,  1959,  p.  20.  Germanii  au   fost  colonizaţi   în  Cehia   în  secolele   XII-­‐XIII,   dar   ajung   să   deţină   posturi   foarte   importante,   de   aceea  mişcarea   husită   pe   lângă   faptul   că   este   o  mişcare  anticatolică  apare  şi  ca  una  antigermană.  154    Pr.  Prof.  Milan  Şesan,  Din  căile  reformaţiei  cehe,  în  Rev.  "Mitropolia  Banatului"  -­‐  1963,  nr.  9-­‐10,  p.  437.  155  Joseph  Macek,  Jean  Hus  et  les  traditions  hussites,  Ed.  Plon,  Paris,  1973,  p.  70.  

79

                     Papa  Alexandru  al  V-­‐lea  (1409-­‐1410)  va  trimite  pe  cardinalul  Colonna  să  se  ocupe  de  "cazul  Hus".  Hus  a  fost  chemat  la  anchetă,  dar  a  refuzat  să  vină,  iar  bulele  papale  au  fost  arse.  Se  aruncă  "interdictul"  asupra  oraşului  Praga.  Între  timp  conciliul  din  Pisa  alege  un  nou  papă,  Ioan  XXIII  (1410-­‐1415).  Pentru  a  se  lămuri   lucrurile  se  convoacă  sinodul  de  la  Konstanz-­‐Elveţia,  care  va  dura   între  anii   1414-­‐1418.   Împăratul   Sigismund  de   Luxemburg   (1410-­‐1437)   îl   asigură   pe  Hus   că   nu   va   păţi  nimic.   La  11  octombrie  1414  Hus  pleacă  spre  Elveţia.  Prin  această  plecare  arată   faptul   că  voia  o  cooperare  a  tuturor  pentru  realizarea  Reformei.  El  credea  că  prin  puterea  cuvântului  şi  cu  ajutorul  Mântuitorului  Hristos  va  convinge  conciliul.  Dar  din  nefericire  se  va  trezi  în  faţa  unui  tribunal  care  îl  va   judeca.  Este  cazat   la  o  bucătăreasă,  apare  zvonul  că  ar  vrea  să   fugă  şi  este  dus   la   închisoarea  mănăstirii   dominicane   din   Konstanz.   Judecata   durează   până   pe   6   iulie   1415   când   în   catedrala  oraşului   i   se   citeşte   sentinţa156.  Nu   vrea   să   retracteze   nimic.   Iar   în   timp   ce   era  pe   rug   ar   fi   spus:  "Pentru  adevărul  pe  care  l-­‐am  scris,  l-­‐am  învăţat  şi  l-­‐am  predicat...  azi  vreau  să  mor!"157.                        După  moartea  sa,  poporul  a  fost  trezit  la  realitate,  iar  un  uriaş  val  revoluţionar  a  frământat  Cehia   între   anii   1414-­‐1434158.   Va   fi   o   perioadă   în   care   "glorioasele   armii   husite"   vor   dobândi  victorii  după  victorii.  Din  păcate,  în  cele  din  urmă  vor  fi  învinşi  datorită  fărâmiţării  în  multe  partide.                        Încă  de  la  început  husiţii  se  împart  în  două  tabere:  husiţii  radicali  sau  taboriţii,  care  vor  trece  dincolo   de   programul   reformatoric   al   lui   Hus   voind   răsturnarea   orânduirii   existente   şi   husiţii  moderaţi  sau  calixtinii,  care  voiau  doar  reformarea  vieţii  Bisericii  şi  a  societăţii.   Împotriva  tuturor  husiţilor  se  aflau  catolicii  sprijiniţi  de  împărat.  După  mai  multe  victorii  ale  husiților,  la  30  mai  1434,  în   bătălia   de   la   Lipany,   oștile   taborito-­‐orfeline159  ale   radicalilor   au   fost   învinse,   iar   în   1437   vor   fi  cucerite  ultimele  lor  puncte  de  rezistenţă:  Tabor,  Hradec  Kralove  şi  Sion.                        În   ceea   ce-­‐i   priveşte   pe   calixtini,   aceştia   au   încheiat   la   30   noiembrie   1433   cu   catolicii  Compactatele  de   la  Praga,  prin  care   li   se   recunoştea  dreptul  de  a  primi  sfânta   împărtăşanie  sub  ambele   forme  şi  predica   liberă.  Regentul  George  de  Podiebrady  va   limpezi   lucrurile   în   sensul   că  statul  se  declara  stat  husit,  iar  Rokyţana  era  recunoscut  ca  arhiepiscop  al  utraquiştilor  calixtini.  În  1457  Rokyţana  va  căuta  unificarea  fracţiunilor  husite  în  "Uniunea  Fraţilor  cehi  şi  moravi",  care  va  avea  o  "doctrină  protestantă  curată"160.  Se  vor  menţine  sub  această  formă  până  în  1520  când  se  vor  uni   cu   luteranii,   iar   mai   apoi   cu   calvinii,   dar   vor   rămâne   şi   deosebiţi   atât   de   catolici   cât   şi   de  protestanţi   până   în   secolul   al   XVII-­‐lea,   când   în  1670  moare  ultimul   lor   episcop,  marele  pedagog  Ioan  Amos  Comenius.                          Din   cauza   persecuțiilor,   husiții   au   ajuns   și   pe   pământ   românesc.   O   cronică   a   Bisericii  evanghelice   din   Levoca   arată   că   în   1420   "câţiva   unguri   din   cauza   învăţăturii   lui   Ioan  Hus   au   fost  goniţi  în  Moldova"161,  iar  un  izvor  sibian  (Ephemerides  Cibinienses)  afirmă  că  tot  în  1420  "nu  numai  

156  Pentru   amănunte   cu  privire   la   viaţa   lui  Hus   şi   asupra  procesului   care   i   s-­‐a   intentat   vezi   şi   Charles  Héfélé   -­‐  Henri  Leclerq,  Histoire   des   Conciles   d'aprês   les   documentes   originaux,  voi.   VII,   partea   I,   Paris,   1916,   p.   259-­‐269;  Gogeanu  Paul,  Mari  procese  din   istoria   justiţiei,  Bucureşti,  1973;  Mihail  Dan,  Jan  Hus  și   învăţătura  sa,  Bucureşti,  1967;  Joseph  Macek,  op.  cit.,  p.  54-­‐91;  Lutsow  Francks,  The  life  and  times  of  Master  John  Hus,  New  York,  1921;  Josepha  Pilny,  La  fin  de  Jean  Hus,  Genêve,  1970;  Paul  de  Vooght,  L'hérésie  de  Jean  Hus,  Louvain,  1960.  Menţionăm  că  aceste  lucrări  se  află  în  bibliotecile  din  ţara  noastră.  157  Mihail  Dan,  Sub  flamura  Taborului,  p.  110.  158  Descrierea  amănunţită  a  acestor  lupte  se  găseşte  la  Mihail  Dan,  Sub  flamura  Taborului,  p.  115-­‐305  şi  E.  Denis,  Hus  et  la  guerre  des  hussites.  Paris,  1930.  159  După  moartea  lui  Ziska,  în  1424,  husiţii  pe  care-­‐i  conducea  şi-­‐au  luat  numele  de  orfelini.  160  Idem,  Din  căile  reformaţiei  cehe,  în  rev.  "Mitropolia  Banatului",  XIII  (1963),  nr.  9-­‐10,  p.  440.  161  Mihail  Dan,  Cehi,  Slovaci,  Români...p.  84.  

80

saşi,  dar  şi  unguri   transilvăneni  husiţi  au  părăsit   ţara  şi   saşii   s-­‐au  stabilit   la  Cotnari,   iar  ungurii   la  Faraoane,   Bacău   şi   în   vecinătăţi"162.   Dar   în   acelaşi   timp   "propagatorii   husiţi   îşi   fac   apariţia   şi   în  Transilvania,  reuşind  să  câştige  noi  aderenţi"163.                          Atestaţi  în  ţara  noastră  la  doar  cinci  ani  după  arderea  lui  Jan  Hus  pe  rug,  deci  în  1420,  ei  au  reuşit  să  se  menţină  mai  ales  în  Moldova,  până  în  anul  1571,  când  secretarul  episcopului  catolic  din  Cameniţa,  aflat  la  Trotuş,  îşi  anunţă  episcopul  că  ultimii  eretici  din  Huşi,  Roman  şi  satele  vecine  au  fost   aduşi   la   catolicism.   Refugiindu-­‐se   în   Transilvania   şi   Moldova,   datorită   unor   împrejurări  prielnice   ei   au   avut   colonii   în   cel   puţin   şapte   oraşe   din  Moldova:   Trotuş,   Bacău,   Roman,   Târgu  Neamţ,  Cotnari,  Huşi   şi  Ciubărciu   şi   au   reuşit   să   se  menţină  aici   cu   toată  propaganda   şi   acţiunile  catolice  întreprinse  împotriva  lor.  Se  pare  că  husiţii  de  pe  teritoriul  patriei  noastre  făceau  parte  din  ramurile  radicale  husite,  aşa  cum  rezultă  din  punctele  lor  de  doctrină  combătute  de  către  catolici.  Cu  toate  acestea,  domnitorii  moldoveni  nu  numai  că  i-­‐au  tolerat,  dar  unii  dintre  ei,  ca  Alexandru  cel   Bun,   le-­‐a   acordat   şi   unele   privilegii,   ceea   ce   a   provocat   indignarea   regelui   polon   Vladislav  Iagello.                      Efectul  şederii  lor  pe  teritoriul  patriei  noastre  a  fost  cercetat  de  mulţi  istorici,  teologi,  lingvişti  şi   critici   literari,   ale   căror   păreri   se   îndreaptă   spre   o   întreită   influenţă:   social-­‐politică   (revoluții  sociale),   religioasă   (influențele   ideilor   reformatoare)   şi   literară   (traducerea   Sf.   Scripturi   în   limba  poporului.    

                                           

162  Constantin  C.  Giurescu,  op.  cit.,  p.  33.  163  ***  Istoria  romanilor,  vol.  II,  Ed.  Academiei,  Bucureşti,  1962,  p.  403.  

81

12.  Cauzele,  desfășurarea  și  urmările  Reformei  protestante      

Contextul  istoric  și  cauzele  apariției  Reformei    Situaţia  religioasă,  culturală,  social-­‐economică  şi  politică  a  Europei  în  secolele  al  XIV-­‐lea  și  al  

XV-­‐lea  a  fost  caracterizată  de  către  Jacques  le  Goff  ca  una  de  "criză  a  creştinătăţii"164,  manifestată  la   nivel   social   prin   răzmeriţe   şi   revolte,   economic   prin   mari   schimbări   ce   vor   duce   la   apariţia  capitalismului,  cultural  prin  aducerea  pe  lume  a  societăţii  Renaşterii,  iar  politic  va  favoriza  evoluţia  spre  o  centralizare  statală.                        Tendinţa  de  supremaţie  a  papilor,  cearta  dintre  sacerdoţiu  şi  imperiu,  captivitatea  papală  de  la  Avignon,  decadenţa  din  rândul  clerului  superior,  abuzurile  şi  noile   inovaţii  -­‐  merite,   indulgenţe,  supramerite   -­‐   vor   duce   la   o   discreditare   a   Bisericii   romano-­‐catolice,   care   nu   mai   răspunde  necesităţilor  spirituale  ale  credincioşilor.                        Pe  de  altă  parte,  Biserica  era  consolidată  cu  privilegii  şi  avea  o  mare  influenţă  politică.  Roma  devine  centrul  spre  care  vor  curge   însemnate  sume  de  bani,  papalitatea  sărăcind  prin  susţinerea  încercărilor   cruciaţilor   de   a   recâştiga   locurile   sfinte   din   mâna   păgânilor.   Inchiziţia   reuşise   să  anihileze  multe   secte   apărute,   dar   nu   era   prea   bine   văzută   de   către   învăţaţii   vremii.   Aşadar   se  impunea   cu   necesitate   o   reformă   a   Bisericii   "in   capite   et  membris".   Ea   nu   era   făcută   deoarece  înşişi   episcopii   şi   clericii   "rămâneau   prizonieri   ai   sistemului   şi   politicii   beneficiilor"165  pe   care   în  cazul  unei  reforme  riscau  să  le  piardă.                      Astfel,  reforma  protestantă  a  secolului  al  XVI-­‐lea  nu  apare  "ex  nihilo"  ci  s-­‐a  detaşat  pe  un  flux  ascendent  de  reformare  a  Bisericii.  Între  1054  şi  1517  în  Biserica  Occidentală  se  observă  o  serie  de  reforme:   cea   a   papei   Grigorie   al   VII-­‐lea   (1073-­‐1085),   o   reformă   a  monahismului   prin   înfiinţarea  multor  ordine  monahale  noi.   În  acest  flux  ascendent  spre  reformă  se  situează  şi  mişcarea  iniţiată  de  Jan  Hus,  care  a  avut  ca  premergător  pe  John  Wicliff  (1320-­‐1384)  în  Anglia.  Astfel  marele  savant  Pierre  Chaunu  se  întreabă  dacă  vorbim  de  "două  sau  patru  reforme?"166.  Tot  el  răspunde  că  putem  vorbi   de  patru   reforme:   una   lungă   cuprinsă   între   secolele   XI-­‐XIV,   a   doua   cuprinsă   între   secolele  XIV-­‐XV,  a  treia  fiind  cea  protestantă  şi  ultima  reformă  catolică  iniţiată  de  conciliul  din  Trident.    

                 

164  Jacques  le  Goff,  Civilizaţia  occidentului  medieval,  Ed.  Ştiinţifică,  Bucureşti,  1970,  p.  162-­‐166.  165  Nouvelle  histoire  de  l'Eglise,  voi.  III,  Ed.  Seuil,  Paris,  1968,  p.  42.  166  Pierre  Chaunu,  Le  temps  des  Reformes,  Ed.  Fayard,  Paris,  1975,  p.  21.  

82

Biserica  evanghelică  de  la  Reformă  până  azi  

Datorită  faptului  că  învăţătura  lui  Martin  Luther  nu  a  fost  una  sistematică,  protestantismul  luteran  s-­‐a  confruntat  în  secolele  care  au  urmat  Reformei  cu  o  serie  de  controverse  şi  divizări  ce  au  lăsat  urme  până  azi  în  peisajul  confesional  al  lumii.  Interpretarea  subiectivă  a  Sfintei  Scripturi  este  cea  care  a  condus  la  împărţirea  în  ortodocşi  (aşa-­‐numita  ortodoxie  luterană)  şi  liberali,  scindaţi  la  rândul   lor   în   supranaturalişti   (acceptă   revelaţia   supranturală)   şi   raţionalişti   (acceptă   revelaţia   în  acord  cu  raţiunea).  În  secolele  XVII-­‐XVIII  începe  în  sânul  luteranismului  o  mişcare  de  înnoire  a  vieţii  şi   spiritualităţii   bisericii,   care   a   mutat   centrul   de   greutate   de   la   disputele   dogmatice   la   viaţa  liturgică  şi  practică  a  comunităţii  creştine.  Este  vorbe  de  mişcarea  pietistă,  care  a  lăsat  urme  adânci  în  spiritualitatea  luterană.  Ea  face  parte  dintr-­‐un  curent  spiritual  european  de  înnoire  din  secolul  al  XVII-­‐lea   alături   de   puritanismul   anglo-­‐saxon,   jansenismul   şi   quietismul   din   Franţa   şi   hasidismul  iudaic  din  Europa  de  Est.  Reprezentanţii  de  seamă  ai  mişcării  pietiste  au  fost  Philipp  Jakob  Spener  (1635-­‐1705)  şi  August  Hermann  Francke  (1663-­‐1727).    

Luteranismul  în  secolele  XIX  –  XX  

Aceste   două   secole   s-­‐au   caracterizat   atât   prin   misiunea   internă   a   luteranilor,   cât   şi   prin   cea  externă,   mari   dezbateri   teologice   şi   lupta   cu   nazismul.   Misiunea   internă   s-­‐a   caracterizat   prin  slujirea   socială   a   bisericilor   şi   încercarea   de   misiune   în   cadrul   societăţilor   industrializate   ale  apusului.   S-­‐au   ridicat   adevărate   oraşe   ale   diaconiei,   cum   ar   fi   Bethel,   Neuendettelsau,  Hermannsburg  etc.  

Misiunea   externă   se   caracterizează   prin   înfiinţarea  multor   societăţi  misionare,   care   abia   în   anul  1910  s-­‐au  constituit   în  Conferinţa  mondială  a  misiunilor  protestante.   S-­‐au  creat  catedre  speciale  pentru  studiul  şi  predarea  metodelor  de  misiune  creştină.  Imperiile  coloniale  ale  statelor  europene  protestante  au  dus  la  răspândirea  credinţei  protestante  pe  toate  continentele  lumii.  

 Situaţia  de  azi  a  luteranismului  

Astăzi  în  lume  există  trei  tipuri  de  Biserici  luterane:  

1.  Bisericile   landurilor  din  Germania  –   sunt  biserici   care   se   suprapun  cu   teritoriile  vechilor   landuri   germane,   păstrând   configuraţia   acestora   din   secolul   al   XVI-­‐lea.  Aceste   biserici   sunt   autocefale,   dar   unite   împreună   sub   numele   de   Biserica  Evanghelică  din  Germania.  

2.   Bisericile   luterane   de   stat   –   sunt   biserici   care   s-­‐au   identificat   cu   structurile  statelor  din  care  provin.  Este  vorba  de  bisericile  din  Suedia,  Norvegia  şi  Finlanda.    

    3.  Bisericile  liberale  –  sunt  separate  total  de  structurile  politice.  

Federaţia  Luterană  Mondială  (LWB)  –  o  comuniune  de  Biserici  de  tradiţie  luterană  -­‐  a  fost  fondată  la  Lund  în  Suedia,  în  anul  1947.  Este  formată  din  140  de  biserici,  care  sunt  răspândite  în  78  

83

de  ţări  şi  numără  aproximativ  66  milioane  de  credincioşi167.  Pe  lângă  credincioşii  din  Europa  există  mulţi  luterani  pe  celelalte  continente.  În  Africa  peste  15  milioane,  în  Asia  7  milioane,  în  America  de  Nord   5   milioane,   iar   tendinţa   este   aceea   a   unei   creşteri   pe   celelalte   continente   şi   scăderea  numărului  credincioşilor  în  Europa.  În  Germania,  patria  luteranismului,  au  părăsit  biserica  aproape  200.000  luterani  în  anul  2005.    

  În  România  există  azi  Biserica  Evanghelică  de  Confesiune  Augustană  cu  sediul  la  Sibiu,  din  care   fac   parte   saşii   transilvăneni.   Înainte   de   1944,   totalul   credincioşilor   evanghelici   se   ridica   la  250.000  de  persoane,  în  peste  250  de  parohii.  În  urma  războiului  şi  a  evenimentelor  politice,  mai  ales  în  urma  emigrării  din  ultimele  două  decenii,  numărul  enoriaşilor  a  scăzut  simţitor,  ajungând,  conform  recensământului  din  anul  2002,  la  11.203  credincioşi.  

Biserica  Evanghelică  Luterană  sinodo-­‐presbiteriană  a  comunităţii  maghiare  cu  sediul  la  Cluj  a   luat  fiinţă  după  primul  război  mondial  şi  a  fost  constituită  din  credincioşii  evanghelici   lutherani  din   Transilvania   şi   Banat   care   nu   erau   de   limbă   germană   şi   care   aparţinuseră   până   atunci   de  districtul   evanghelic   de   confesiune   augustană   Tisa,   al   cărui   sediu   rămăsese   după   Tratatul   de   la  Trianon   în   Ungaria.   Conform   datelor   recensământului   oficial   din   2002   număra   26.194   de  credincioşi,  iar  conform  datelor  proprii,  35.000  de  credincioşi.  

Biserica  reformată  de  la  Reformă  până  azi    

Bisericile  reformate  sunt  comunităţi  de  tradiţie  calvină168,  înţelegându-­‐se  pe  sine  ca  biserici  „reformate  după  cuvântul  lui  Dumnezeu“.  Multe  din  ele  se  numesc  presbiteriene,  accentuând  un  element   important   al   constituţiei   bisericii   –   presbiteriul,   cercul   bătrânilor,   care   conduce  comunitatea.   Comunităţile   sunt   unite   în   unităţi   administrative   mai   mari,   iar   acestea   formează  sinodul   unei   biserici   la   nivel   naţional.   Tot   tradiţiei   reformate   aparţin   şi   bisericile  congregaţionaliste,  în  care  autonomia  comunităţii  (congregatio)  şi  independenţa  acesteia  sunt  mai  puternic  accentuate,  fiecare  parohie  fiind  o  instanţă  supremă  pentru  sine.    

Bisericile  reformate  sunt  foarte  simple,  lipsind  orice  imagine  religioasă  şi  punând  în  centrul  Bisericii  nu  masa  altarului,  care  este  foarte  simplă  şi  adesea  fără  crucifix,  ci  amvonul,  adică  locul  de  unde  se  vesteşte  cuvântul  lui  Dumnezeu.  Se  accentuează  foarte  mult  Vechiul  Testament,  care  este  considerat  unul  din  cele  două  legăminte  încheiate  de  Dumnezeu  cu  omenirea.  

Învăţătura   lui   Calvin   despre   „dubla   predestinaţie“   nu   conduce   la   pasivitate,   deoarece,  conform  acestei   învăţături,  deşi  nu  putem  contribui  cu  nimic   la  mântuirea  noastră,   totuşi  putem  recunoaşte   alegerea   divină   după   faptele   vieţii   noastre   (aşa-­‐numitul   „syllogismus   practicus“).  Gruparea   remonstranţilor   din   Olanda   consideră   această   învăţătură   doar   ca   simplă   părere  teologică.    

 Abia   după   tratatul   de   pace   de   la   Münster   şi   Osnabrück   (oraşe   din   Westfalia)   din   24  

octombrie   1648   calvinii   au   fost   incluşi   în   rândul   confesiunilor   cu   drept   de   existenţă   în   Imperiul   167  Ultimele  trei  biserici  primite   în  Federaţie   în  septembrie  2005  sunt:  Biserica  Evanghelică-­‐Luterană  Liberă  a  Suediei  (21.000  credincioşi),  Biserica  Luterană-­‐Evanghelică  din  Peru  (1110  membri)  şi  Biserica  Evanghelică-­‐Luterană  din  Statele  Himalaiei  în  India  (23.350  membri).    168  Denumirea  de  biserici  calvine  sau  calviniste  nu  este  oficială.  

84

german.   Ţările   în   care   aceştia   s-­‐au   răspândit   sunt:   Elveţia,   Franţa,   Olanda,   Scoţia,   Germania,  Ungaria,  Polonia,  România.  

 Alianţa  Mondială  a  Bisericilor  Reformate      În   anul   1875   s-­‐a   constituit   Alianţa   Bisericilor   Reformate   din   întreaga   lume,   care   au  

organizare  presbiteriană,  formată  din  21  de  biserici  din  Europa  şi  America  de  Nord.    În  anul  1891  s-­‐a   întemeiat   la  Londra,  Consiliul   Internaţional  al  Congregaţioniştilor.   În  anul  1970  această  Alinţa  a  fuzionat   cu   Consiliul   Mondial   al   Congregaţionaliştilor,   în   Nairobi,   întemeind   astfel   Alianţa  Mondială  a  Bisericilor  Reformate  (World  Alliance  of  Reformed  Churches),  care  cuprinde  azi  75  de  milioane   de   reformaţi   din   218   biserici   aflate   în   107   ţări   ale   lumii169.   Bisericile   membre   sunt  congregaţionaliste,   presbiteriene,   reformate   şi   evanghelice-­‐unite 170 ,   baza   doctrinară   fiind  constituită  din  teologia  lui  Jean  Calvin  şi  John  Knox.  Din  AMBR  fac  parte  şi  Biserica  fraţilor  boemi  (husiţi),   remonstranţii  din  Olanda  şi  valdenzii  din   Italia.  Secretariatul  general  al  alianţei  se  află   la  Geneva.   În   afara   acestei   alianţe  există   gruparea   conservativă   a   vechilor   reformaţi,   constituită   în  secolul  al  XIX-­‐lea,  care  numără  aproape  5  milioane  de  reformaţi.    

  Baza  doctrinară  a  constituirii  acestei  alianţe  este  Sfânta  Scriptură  şi  interpretarea  ei  în  baza  mărturisirilor  de  credinţă  reformate  (cele  mai  importante  sunt  Catehismul  de  la  Heidelberg  1563,  A  două  mărturisire  de  credinţă  helvetică  1566  şi  Mărturisirea  din  Westminster  1647).    

 România  

Biserica  Reformată  a  fost  recunoscută  oficial   în  anul  1564  de  principele  Transilvaniei   Ioan  Sigismund.   Sinoadele   din   1564   şi   1567   au   pus   bazele   organizatorice   ale   calvinismului   din  Transilvania.  Între  1570-­‐1580  s-­‐a  înfiinţat  Episcopia  Reformată  din  Ardeal.  Biserica  Reformată  din  România  numără  în  prezent  698.550  credincioşi,  în  marea  majoritate  maghiari,  organizaţi  în  două  eparhii  (Cluj  şi  Oradea),  cu  circa  1.000  lăcaşuri  de  cult,  în  care  slujesc  750  preoţi.  

Excurs:  Unitarienii  

Unitarienii   sunt   numiţi   antitrinitari   şi   socinieni,   după   numele   a   doi   fraţi   italieni   Lelio   şi  Faustus   Socinus,   care   au   trăit   în   secolul   al   XVI-­‐lea,   negând   învăţătura   despre   Sfânta   Treime  (Dumnezeu  este  unic  şi  indivizibil)  şi  dumnezeirea  lui  Iisus  Hristos.  Un  alt  reprezentant  de  seamă  a  fost  Miguel   Served,   un   fost   călugăr   spaniol   care   umbla   prin   universităţile   europene   propagând  teologia  unitariană.  A  fost  ars  pe  rug  la  Geneva  în  anul  1553.    

Deşi  persecutaţi  în  Europa,  unitarienii  au  găsit  îngăduinţă  în  Transilvania  –  un  celebru  reprezentant  al   lor   fiind   David   Francisc   (1519-­‐1579)   -­‐   fiind   recunoscuţi   oficial   prin   edictul   Dietei   de   la   Turda  privind  libertatea  religioasă  (1568)  în  Transilvania.  

169  130  biserici  se  află  în  Africa  şi  Asia.    170  Bisericile  evanghelice-­‐unite  sunt  constituite  prin  uniunea  de  natură  administrativă  sau  doctrinară  a  unor  comunităţi  care  provin  fie  din  tradiţia  reformată,  fie  din  cea  evanghelică-­‐luterană.    

85

In  ciuda  acestui  edict,  unitarienii  au  fost  persecutaţi  de  principii  catolici  şi  protestanţi,  făcând  astfel  ca   numărul   parohiilor   să   scadă   de   la   425   în   sec.   al   XVI-­‐lea,   la   numai   125   în   anul   1700.   Cultul  unitarian,   cu   sediul   central   la   Cluj,   cuprinde   66.846   credincioşi   de   naţionalitate   maghiară   (   în  judeţele  Cluj,  Braşov,  Covasna,  Harghita  şi  Mureş),  deserviţi  de  110  preoţi.  

Biserica  Anglicană  de  la  Reformă  până  azi    

Lupta  dintre  orientarea   catolică   şi   cea  protestantă   în   rândul   regilor   englezi   din   secolul   al  XVI-­‐lea   a   luat   sfârşit   cu  măsurile   luate   de   regina   Elisabeta   (1558-­‐1603).   Aceasta,   deşi   a   respins  multe   din   învăţăturile   Bisericii   Romei,   a   păstrat   totuşi   în   cult  mai  multe   elemente   din   romano-­‐catolicism.  Acest  aspect  dă  până  azi  unicitatea  Bisericii  anglicane  în  cadrul  creştinătăţii  mondiale.    

Arhiepiscopul  de  Canterbury  Matthew  Parker   (1559-­‐1575)  a  considerat  Biserica  anglicană  ca   „via   media“   între   catolicism   şi   protestantism.   Ea   a   păstrat   succesiunea   apostolică   pe   linie  episcopală   prin   arhiepiscopul   Thomas   Cranmer   (1489-­‐1556),   care   a   fost   din   1533   conducătorul  reformei   anglicane.   Cele   două   texte   fundamentale   ale   familiei   anglicane   sunt:   „Cele   39   de  Articole“  din  1571  şi  „The  Book  of  Common  Prayer“  –  Cartea  comună  de  rugăcine  –  din    1662.  

În   secolele  XVI  –  XVII   s-­‐au  desprins  din  Biserica  anglicană  o   serie  de   confesiuni  existente  până   azi   pe   harta   confesională   a   lumii   creştine:   preotul   anglican   John   Smyth   (1554-­‐1612)   –  reprezentant  al  mişcării  de  stânga  a  reformei,  a  emigrat  în  Olanda  unde  s-­‐a  botezat  sub  influenţa  menoniţilor.  În  1611  s-­‐a  întors  în  Anglia,  întemeind  acolo  primele  comunităţi  de  baptişti,  care  s-­‐au  răspândit  apoi  în  America  datorită  persecuţiilor,  ajungând  la  o  mare  dezvoltare.  Azi  cea  mai  mare  parte  a  baptiştilor  sunt  uniţi   în  Alianţa  Baptistă  Mondială,  care  numără  peste  80  de  milioane  de  membrii.    

Pantofarul   englez   George   Fox   (1624-­‐1691)   este   întemeietorul   grupării   quaekerilor,  „tremurători“   situaţi   departe   de   Bisericile   tradiţionale,   respingând   Sfintele   Taine   şi   ierarhia,  reprezentând   un   creştinism   fără   dogme,   cu   slujbe   în   tăcere.   Acceptă   Sfânta   Scriptură,   dar   pun  accent   pe   iluminarea   Sfântului   Duh.   Quaekerul   William   Penn   (1644-­‐1718)   a   întemeiat   statul  American  Pennsylvania  în  1683.  În  lume  trăiesc  peste  250000  de  quaekeri.  

Dintr-­‐o   altă   mişcare   de   înnoire   înlăuntrul   Bisericii   anglicane   s-­‐a   născut   şi   „Biserica  Metodistă“.  Întemeietorul  a  fost  preotul  anglican  John  Wesley  (1703-­‐1791),  alături  de  fratele  său  Charles  Wesley  (1707-­‐1788),  care  au  întemeiat  în  Oxford  un  cerc  biblic.  Datorită  lecturii  metodice  a  Bibliei  şi  a  unei  spiritualităţi  strict  personale  au  fost  numiţi  metodişti.    Momentul  convertirii  este  important   şi   mântuirea   numai   prin   credinţă.   Este   o   sinteză   între   luteranism,   anglicanism   şi  pietismul   herrnhuterilor.   Învăţătura   este   protestantă,   iar   organizarea   bisericească  congregaţionalistă.  Sunt  răspândiţi  în  America,  Canada,  Australia  şi  alte  state,  fiind  foarte  activi  din  punct  de  vedere  social.  Azi  în  lume  trăiesc  peste  70.000.000  de  metodişti.  

Ca  reacţie  la  influenţele  catolice  şi  la  iluminismul  european,  în  secolul  al  XIX-­‐lea  au  apărut  în  Biserica  anglicană  trei  direcţii:  

1. High  Church  –  biserica   înaltă  –   formată  din  episcopi  şi  aristocraţie.  Aceştia  pun  accent   pe   tradiţie,   liturghia   euharistică   şi   oragnizarea   episcopală,   având   o  tendinţă  anglo-­‐catolică.  Din  această  direcţie  s-­‐a  născut  între  anii  1833-­‐1845  aşa-­‐numita   „Mişcare   de   la   Oxford“,   care   milita   pentru   mai   multă   moralitate   şi  sfinţenie   la   săvârşirea   Sfintelor   Taine,   păstrarea   tradiţiei   şi   combaterea  

86

liberalismului.  Tulburările  născute  au  dus   la   trecerea   la  catolicism  a  mai  multor  preoţi.   Mişcarea   ritualistă   (dorea   reintroducerea   lumânărilor,   tămâiei,  procesiunilor,   monahismului   etc.)   din   a   doua   jumătate   a   secolului   al   XIX-­‐lea   a  sfârşit  prin  intergrarea  în  High  Church.  

2. Low  Church  –  biserica  de  jos  –  căreia  îi  aparţin  păturile  mijlocii,  este  apropiată  de  puritani.  Se  pune  accentul  pe  Biblie,  ca  măsură  pentru  viaţă  şi  spiritualitate.  

3. Broad   Church   –   biserica   largă   –   mai   puţin   numeroasă,   căreia   îi   aparţin  intelectualii  liberali,  care  încearcă  să  facă  acordul  dintre  credinţă  şi  raţiune.  A  dat  foarte   mulţi   teologi   importanţi,   preocupaţi   de   majoritatea   problemelor   care  frământă  omenirea  contemporană.  

Biserica   anglicană   s-­‐a   remarcat   încă   din   secolul   al   XIX-­‐lea   prin   actvitatea   misionară   de  răspândire  a  Bibliei  prin  „Societatea  Biblică  Britanică“,  cu  sediul  la  Londra,  înfiinţată  în  1804.  Anual  această  societate  răspândeşte   în   lume  câteva  zeci  de  milioane  de  Biblii   în  peste  1000  de   limbi  şi  dialecte.  

 Comuniunea  anglicană    

În   secolul  al  XVIII-­‐lea   s-­‐a   întemeiat  o  biserică  de   tradiţie  anglicană   în  America,   la  aceasta  adăugându-­‐se  multe  alte  biserici  episcopale  anglicane  pe  întregul  glob,  în  fostele  colonii  engleze  şi  în  alte  ţări  în  urma  misiunilor  din  secolele  XVIII-­‐XIX.  Astăzi  din  Comuniunea  anglicană  (The  Anglican  Communion)  fac  parte  44  de  biserici  de  pe  toate  continentele,  cu  aproximativ  78  de  milioane  de  creştini.    

                                         

87

 13.  Conciliul  I  Vatican.  Apariţia  Bisericii  Vechi-­‐Catolice.  Conciliul  II  Vatican.  Biserica  Romano-­‐Catolică  azi  

 13.1  Conciliul  I  Vatican.  Apariţia  Bisericii  Vechi-­‐Catolice.    

      După   Revoluția   Franceză   din   1789   s-­‐a   instaurat   în   țările   Occidentului   procesul   de  secularizare  și  laicizare,  marcându-­‐se  începutul  modernității.  De  la  începutul  secolului  al  XIX-­‐lea  a  început  un  proces  de  centralizare  spre  Roma  a  Bisericilor  locale  catolice,  încercându-­‐se  obținerea  unei   independențe  totale  sau  parțiale  față  de  stat,  deși  au  existat  și  tendințe  centrifuge.  Biserica  catolică  a  devenit  tot  mai  mult  biserică  papală,  iar  istoria  bisericii,  istoria  papalității.  Catolicismul  a  avut  de  clarificat   relațiile  dintre   stat   și  biserică   în  diferite   state  europene,   lucru   realizat   în  parte  prin   concordate,   dar   și   poziționarea   și   compatibilitatea   sa   cu  modernitatea   născută   după   1789.  Napoleon  părea  să  fi  dat  o  lovitură  definitivă  papalității  prin  desființarea  statului  papal  în  1797,  dar  papii   Pius   VII   și   Grigorie   XVI   au   reușit   să   refacă   oarecum   prestigiul   papalității,   reușindu-­‐se   la  Congresul  de  la  Viena  (1815)  restabilirea  statului  papal  în  vechile  granițe.     Personalitatea   care   a   marcat   veacul   al   XIX-­‐lea   este   papa   Pius   al   IX-­‐lea   (1846-­‐1878).  Prezentat  de  istorici  fie  ca  sfânt,  fie  ca  bolnav  și  paranoic,  a  fost  totuși  beatificat  în  anul  2000  de  către  Papa  Ioan-­‐Paul  al  II-­‐lea.  În  decursul  pontificatului  său  a  trebuit  să  facă  față  multor  provocări,  dar   a   condus   cu   deosebit   curaj   și   autoritate   biserica   catolică   a   vremii   sale.  Mediatizat   de   presa  liberă  născută  după  revoluțiile  europene  din  1848  și  venerat  de  catolicii  ultramontani,  papa  Pius  IX,   considerat   a   fi   un   liberal   de   cei   care   l-­‐au   ales,   s-­‐a   pronunțat   încă   din   prima   sa   enciclică  Qui  pluribus   (9  noiembrie  1946)   împotriva  abuzului  de   rațiune   și  pentru  autoritatea   și   infailibilitatea  papei.  După  ce  a  refuzat  să  participe  la  războiul  împotriva  Austriei  pentru  crearea  unei  Italii  unite,  papa  a  decretat  dogma  Immaculata  Conceptio  (1854)  și  Syllabus  errorum  (1864).       Dogma   conceperii   și   nașterii   Fecioarei   Maria   fără   păcat   strămoșesc   a   fost   discutată   și  respinsă  deja  în  secolul  al  12-­‐lea  de  către  dominicani  pe  baza  Sfintei  Scripturi  și  a  Sfintei  Tradiții,  dar   acceptată   de   franciscani,   în   special   de   Johannes   Duns   Scotus   (1265-­‐1308),   în   baza   axiomei  speculative  potuit,   decuit   ergo   fecit   fiind  propagată   în  mediile   catolice   spaniole  de   același   ordin  monahal,  alături  de  iezuiți.  Evlavia  deosebită  arătată  de  papa  Pius  IX  Fecioarei  Maria,  mai  ales  în  timpul   exilului   din   Gaeta   (1849/50)   a   condus   la   chestionarea   tutror   episcopilor   cu   privire   la  dogmatizarea  acestei  învățături.  Papa  spera  ca  Maria  să-­‐l  ajute  printr-­‐o  minune  să  păstreze  statul  papal   râvnit   de   revoluționarii   din   1848.   După   ce   90   %   au   răspuns   pozitiv,   Pius   IX   a   promulgat  această   nouă   dogmă   la   8   decembrie   1854   într-­‐o   festivitate   liturgică   la   care   a   invitat   întregul  episcopat.  Deși  au  existat  unele  proteste  și  chiar  facultăți  de  teologie  din  Germania  au  reacționat  împotriva  dogmatizării,  totuși  papa  a  formulat  singur  această  dogmă,  prin  aceasta  lăsând  oarecum  să  se  întrevadă  ceea  ce  urma  să  se  întâmple  la  Vatican  I:    

„Declarăm,  proclamăm  și  definim  că  învățătura  care  susține  că  printr-­‐o  grație  și   un  privilegiu   singular  al  Atotputernicului  Dumnezeu,  având   în   vedere  meritele   lui  Iisus  Hristos,  Mântuitorul  neamului  omenesc,  Preafericita  Fecioară  Maria  a   fost  din  prima  clipă  a  zămislirii  ei  păstrată  ferită   (immunem)  de  orice  pată  a  vinii  originare,  

88

este   revelată   de   Dumnezeu   și   de   aceea   trebuie   crezută   ferm   și   constant   de   toți  credincioșii“171.      

  Zece   ani  mai   târziu,   papa   a   reușit   să   publice   enciclica  Quanta   cura   (8   decembrie   1864),  căreia   i-­‐a  adăugat  un  Syllabus   (listă)   în   care  a   condamnat   în  18  puncte  greșelile  modernității.   În  această   enciclică   este   vorba   de   poziționarea   papalității   și   a   catolicismului   față   de  modernitate.  Printre   concepțiile   greșite   condamnate   de   papă   se   numără:   panteismul,   naturalismul,  raționalismul,   indiferentismul,   socialismul,   comunismul,   cât   și   alte   greșeli   teologice,  morale   sau  politice   (liberalismul).   Această   poziție   a   papei   a   acționat   ca   o   bombă   asupra   statelor   europene,  reacțiile   acestora   fiind   deosebit   de   virulente.  Mai  mult   decât   atât,   respectarea   acestor   hotărâri  făcea  imposibilă  existența  catolicilor  în  statele  marcate  de  astfel  de  curente.  Astfel,  a  fost  nevoie  de  precizări  cu  privire  la  această  poziție  a  papei,  arătându-­‐se  că  papa  a  condamnat  indiferentismul  religios  în  sine,  iar  nu  guvernele  care  au  postulat  libertatea  religioasă  în  constituțiile  lor.    Conciliul  I  Vatican       După   ce   în   decembrie   1864,   papa  Pius   al   IX-­‐lea   a   primit   în   general   un   răspuns  pozitiv   la  întrebarea  adresată  cardinalilor  cu  privire  la  convocarea  unui  nou  conciliu  general  al  Bisericii  (acest  lucru   nu   se  mai   întâmplase   de   la   Trident),   acesta   a   instituit   o   comisie   de   cardinali   care   să   facă  propuneri  pentru  temele  dezbaterilor.  S-­‐au  propus  teme   legate  de  credință,  disciplină  și  morală,  dar  și  legate  de  relația  biserică-­‐stat.  În  subcomisii  s-­‐au  elaborat  proiecte,  dar  acestea  erau  formate  în   general  din  ultramontaniști.   Catolicii   liberali   așteptau  un   conciliu   al  dezbaterilor   teologice,  pe  când  cei  ultramontaniști  vedeau  în  el  numai  un  organ  de  aclamare  a  deciziilor  papei.       Sinodul  a  fost  convocat  prin  bula  Aeterni  patris  (26  iunie  1868),  în  care  nu  era  menționată  expres  tema   infailibilității,  și  a   fost  deschis   festiv   în  data  de  8  decembrie  1869   în  basilica  Sfântul  Petru  din  Vatican,  fiind  condus  de  papa  însuși  sau  de  un  prezidiu  format  din  cinci  cardinali.  Numai  papa  avea  dreptul  să  propună  spre  discuție  teme  venite  din  comisii,  arătându-­‐se  atât  prin  locul  de  convocare,   cât   și   prin   procedura   dezbaterilor   că   autoritatea   papală   are   ultimul   cuvânt.   Au  participat   toți   cardinalii,   700   de   episcopi   și   200   de   episcopi   titulari,   cât   și   abații   generali   ai  ordinelor   monahale   (italienii   300,   francezii   130).   După   primele   dezbateri   s-­‐a   remarcat   că  aproximativ   80   %   din   cei   prezenți   susțin   autoritatea   deplină   a   papei.   Atunci   s-­‐a   adus   o   petiție  semnată  de  380  sinodali,  în  care  s-­‐a  cerut  papei  să  se  discute  tema  infailibilității,  în  timp  ce  136  au  fost  împotriva  acestei  dezbateri.  Papa  a  sprijinit  majoritatea  și  a  propus  ca  din  schema  numită  De  Ecclesia  Christi  să  fie  scoase  capitolele  11  și  12  și  să  se  redacteze  o  nouă  constituție  despre  papă.  La  începutul   lunii  mai  a  anului  1870  a  început  dezbaterea  privitoare  la  această  dogmă.  Opozanții  noii   dogme   au   argumentat   pe   baza   Sfintei   Scripturi   și   a   Sfintei   Tradiții,   arătând   că   acestea   nu  cuprind  o  astfel  de  învățătură.  În  urma  votului  din  601  sinodali  au  votat  451  pentru  infailibilitate,  88  contra  (non  placet),   iar  62  au  cerut  modificări   la  text  (placet   juxta  modum).  O  dogmă  trebuia  votată   însă   în   unanimitate.   Opozanții   însă,   pentru   a   nu   vota   împotriva   papei   în   privința   unei  chestiuni  care   îl  privea  au  părăsit  Roma  înainte  de  votarea  finală,  astfel   la  18  iulie  1870  au  votat  535  sinodali  pentru  constituția  Pastor  Aeternus  și  doar  2  împotrivă  (un  italian  și  un  american).  

171  Cf.  Diac.  Ioan  I.  Ică  jr,  Maica  Domnului  în  teologia  secolului  XX  și  în  spiritualitatea  isihastă  a  secolului  XIV:  Grigorie  Palama,  Nicolae  Cabasila,  Teofan  al  Niceii,  Editura  Deisis,  Sibiu,  2008,  p.  31.    

89

  Această   constituție   cuprinde   de   fapt   două   dogme:   primatul   de   jurisdicție   universală   al  papei   și   infailibilitatea   acestuia.   Prin   primatul   papal   de   jurisdicție   se   arată   că   episcopul   Romei  posedă   cea   mai   înaltă   și   absolută   putere   în   biserică,   putând   interveni   direct   în   orice   dioceză,  condusă  de  un  episcop.  Această  definiție  a  avut  mult  mai  mare  efect  decât  cea  a  infailibilității.       Cea  de-­‐a  doua  prevede  că  „cu  aprobarea  sfântului  Conciliu,  noi  învățăm  și  declarăm  că  este  dogmă  revelată  de  Dumnezeu  ori  de  câte  ori  Pontiful  Roman  vorbește  de  pe  tronul   lui  Petru  (ex  cathedra),   adică   în  momentul   exercitării   plenare   a   oficiului   său  de  Păstor   și   Învățător   al   tuturor  creștinilor  și  prin  maxima  autoritate  apostolică  declară  că  o  doctrină  privitoare   la  credință  sau   la  morală  trebuie  considerată  obligatorie  pentru  întreaga  Biserică“.  Această  putere  o  posedă  ex  sese,  non  autem  ex  consensu  Ecclesiae  (de  la  sine,  nu  prin  aprobarea  Bisericii).  Cine  cuteza  să  contrazică  această   hotărâre   urma   să   fie   excomunicat.   Deși   această   dogma   crează   până   azi   probleme  ecleziologice   insurmontabile,   principiul   infailibilității   a   fost   folosit   o   singură   dată   în   materie  dogmatică   de   papa   Pius   al   XII-­‐lea,   care   prin   constituția   apostolică  Munificentissimus  Deus   din   1  noiembrie  1950  a  proclamat  dogma  Înălțării  la  ceruri  cu  trupul  și  sufletul  a  Maicii  Domnului:  

  „Pronunțăm,  declarăm  și  definim  drept  dogmă  revelată  de  Dumnezeu  faptul  că,   încheindu-­‐și   viața   pământească,   imaculata   Mamă   a   lui   Dumnezeu,   Pururea  Fecioară  Maria,  a  fost  ridicată  (assumptam)  cu  trupul  și  sufletul  la  slava  cerească“172.  

  Receptarea   acestei   noi   dogme  mai   ales   în  Germania   a   dus   la   o   serie   de   conflicte.  Unele  facultăți  de  teologie  catolică  și  unii  profesori  s-­‐au  opus  noii  dogme,  iar  episcopii  au  receptat-­‐o  în  urma   unor   mari   presiuni.   Ultimul   dintre   germani   a   fost   celebrul   episcop   de   Rottenburg,   Carl  Joseph   Hefele   (†1895),   autorul   unei   monumentale   Istorii   a   Conciliilor,   folosită   până   azi   în  facultățile  de  teologie,  care  s-­‐a  supus  acestei  hotărâri  la  10  aprilie  1871  pentru  a  evita  o  schismă  în  dioceza   sa,   spunând:   „Unitatea   Bisericii   este   un   bun   atât   de  mare,   încât   convingerile   personale  trebuie   să   rămână   în   urmă“.   Acesta   nu   este   însă   un   principiu   teologic   corect,   atunci   când   este  vorba  de  mărturisirea  adevărului.       Conciliul  s-­‐a  închis  la  20  octombrie  1870,  după  ce  naționaliștii  italieni  conduși  de  Giuseppe  Garibaldi,  care  reușiseră  unificarea  teritoriilor  italiene  sub  regele  Piemontului  Victor  Emanuel  II  în  1859,  au  intrat  în  Roma  și  au  anexat  ceea  ce  mai  exista  din  statul  papal,  desființându-­‐l.  Aceștia  au  fixat  apoi  prin  Legea  Garanțiilor  din  15  mai  1871  o  serie  de  privilegii  papei  (posesiunea  Vaticanului,  a  Lateranului   și  a  Castelului  Gandolfo),  care  s-­‐a  declarat  prizonier  al  Vaticanului   și  nu  a  acceptat  garanțiile  date.     Statul   papal   a   fost   reînființat   abia   la   11   februarie   1929,   sub   papa   Pius   XI,   când   prin  Convenția   de   la   Quirinal   (constă   din  Trattato   di   Stato   –   creează   bazele   de   drept   ale   existenței  Statului   Vatican,   Concordato   –   care   fixează   până   azi   relațiile   dintre   biserică   și   statul   Italian   și  Convenzione   Finanziaria   –   cu   privire   la   pierderile   bisericii   din   1870   până   în   1929)   statul   italian  condus  de  dictatorul  fascist  B.  Mussolini  a  recunoscut  suveranitatea  noului  stat  sub  denumirea  de  Città  del  Vaticano  (44h).     În  urma  Conciliului  I  Vatican  s-­‐a  născut  Biserica  Veche  Catolică  ca  protest  al  unor  profesori  de  teologie   în  special   față  de  noua  dogmă.  Conducător  al  protestului  a   fost  profesorul  de   istorie  din  München  Ignaz  von  Döllinger  (†1890),  care  a  dorit  o  rediscutare  a  acestei  dogme,  nu  o  rupere  de  Roma.  Mai  întâi,  în  Declarația  de  la  Nürnberg,  din  26  august  1870,  32  de  profesori  au  făcut  apel  

172  Ibidem,  p.  37-­‐38.  

90

la  un  nou   conciliu   liber   în  Nordul  Alpilor.  Deoarece  un  astfel  de   conciliu  părea   fără  perspectivă,  aceștia  au  convocat  în  septembrie  1871  la  München,  primul  Congres  al  Vechilor  Catolici,  la  care  au  participat  teologi  și  catolici  din  Germania,  Austria  și  Elveția,  alături  de  reprezentanți  ai  Bisericii  de  la   Utrecht   și   ai   anglicanilor,   unde   s-­‐a   votat   întemeierea   unor   asociații   religioase,   care   au   fost  așezate   sub  episcopul   Joseph  Hubert  Reinkens   (†1896),  ales   în  1873  ca  prim  episcop  al  Vechilor  Catolici  și  hirotonit  de  un  episcop  al  Bisericii  de  la  Utrecht,  păstrând  astfel  succesiunea  apostolică.     La  24  septembrie  1889  Bisericile  vechilor  catolici  din  Europa  s-­‐au  organizat  în  Uniunea  de  la  Utrecht,  care  are  azi  membrii  din  toată  lumea.  Azi,  Biserica  Vechilor  Catolici  are  în  jur  de  500.000  membrii  în  întreaga  lume.       În  Germania,  fărâmițată  după  Războiul  de  30  de  ani  în  zeci  de  stătulețe  s-­‐a  început  procesul  de  unificare  prin   revoluția  de   la  1848,   iar  după  victoria  Prusiei   în   războiul   franco-­‐prusian   (1870-­‐1871),  s-­‐a  întemeiat  la  18  ianuarie  1871  Imperiul  German,  prin  încoronarea  împăratului  Wilhelm  I  și  alegerea  lui  Otto  von  Bismarck  (1871-­‐1898)  ca  primul  cancelar  federal.  Imediat  după  întemeiere  noul   imperiu   a   început   ceea   ce   s-­‐a   numit   în   istoriografie  Kulturkampf-­‐ul   (lupta   pentru   cultură).  Este  vorba  de  o  mișcare  etatistă  germană,  care  urmărea  ca  prin  guvernul  condus  de  Bismarck  să  controleze  viața  bisericească   în   toate  domeniile  acesteia,   în  numele  apărării   civilizației   și   culturii  moderne.  Expresia  Kulturkampf  a  fost  întrebuințată  de  deputatul  prusac  Karl  Virchow  în  1873.  Prin  celebrele  Maigesetze,   legi  ale  Parlamentului  german  elaborate   în  mai  1873,  s-­‐a  dispus  ca  preoții  catolici  să  fie  numiți  numai  cu  acordul  statului  și  să  studieze  filozofie  și  literatură.  În  celebra  Lege  a  coșului  de  pâine  se  oprea  orice  prestație  a  statului  față  de  biserică,  episcopi  și  preoți,  dacă  aceștia  nu   semnau   o   declarație   de   fidelitate   față   de   stat.   Cu   ajutorul   noului   papă   Leon   al   XIII-­‐lea   și   al  partidului   catolic  de  centru  din  Germania  s-­‐a  ajuns   la  un  modus  vivendi  abia  prin  cea  de-­‐a  doua  Lege   a   păcii   (23  mai   1887),   prin   care   au   fost   retrase   aproape   toate  măsurile   luate   de-­‐a   lungul  Kulturkampf-­‐ului.   Biserica   a   ieșit   din   situația   de   „ghetto”   în   care   fusese   aruncată,   separându-­‐se  prietenește  de  stat,  dar  cooperând  cu  acesta.    

 13.2  Conciliul  II  Vatican.  Biserica  Romano-­‐Catolică  azi.  

 Conciliul  II  Vatican  reprezintă  pentru  Biserica  Romano-­‐Catolică  un  sfârșit  și  un  nou  început.  

Deja  papii  Pius  al  XI-­‐lea  și  Pius  al  XII-­‐lea  au  făcut  planuri  pentru  continuarea  Conciliului  I  Vatican,  deoarece   atitudinea   antimodernistă   și   integralistă   a   BRC   era   depășită.   Cel   care   a   convocat   însă  acest  Conciliu  a  fost  Papa  Ioan  al  XXIII-­‐lea  (1958-­‐1963)173,  ales  la  vârsta  de  77  de  ani  din  scaunul  de  patriarh  al  Veneției,  după  ce   fusese  nunțiu  papal   în  Bulgaria,  delegat   în  Turcia   și  Grecia,   iar  mai  apoi  nunțiu  papal  în  Franța.  Considerat  un  papă  al  tranziției,  datorită  vârstei  înaintate  la  care  a  fost  ales,   Ioan   al   XXIII-­‐lea   a   marcat   în   mod   decisiv   istoria   catolicismului   mondial   prin   convocarea  Conciliului   II  Vatican,  care  a  condus  la  schimbări  fără  precedent   în   istoria  acestei  biserici.  Marcat  de  teoria  aggiornamento  –  adaptarea  Bisericii   la  problemele  actuale  ale  societății  –  acest  papă  a  convocat  în  1962  Conciliul  II  Vatican.    

Conciliului  a  fost  anunțat  deja  la  25  ianuarie  1959  în  fața  cardinalilor  prezenți  la  săptămâna  pentru  unitatea  creștinilor,   fiind  primit  cu  răceală  de  cardinali,  dar  cu  mare  entuziasm  de  opinia  publică.  Dacă  Tridentul  sau  I  Vatican  au  avut  țeluri  precise,  acest  sinod  își  dorea  la  început  înnoirea   173  A  luat  numele  purtat  de  papa  Ioan  al  XXIII-­‐lea  în  secolul  al  XV-­‐lea,  un  papă  ce  a  fost  depus  de  Sinodul  de  la  Konstanz  (1414-­‐1418).  

91

bisericii  și  unitatea  creștinilor.  La  17  mai  1959  s-­‐a  instituit  Commissio  antepraeparatoria,  condusă  de   cardinalul   secretar   de   stat   Domenico   Tardini   (1888-­‐1961),   care   avea   ca   țel   să   întrebe  episcopatul,  ordinele  monahale  și   facultățile  de  teologie  care  sunt     temele  pe  care   le  doresc  a   fi  discutate  la  Conciliu.  După  realizarea  acestui  lucru  a  fost  convocată  Commissio  praeparatoria  la  5  iunie  1960,  care  a  format  11  comisii  de  pregătire,  ce  urmau  să  prelucreze  temele  pentru  conciliu,  din  care  făceau  parte  episcopi  și  teologi  catolici  din  întreaga  lume.  Aceste  comisii  au  pregătit  70  de  teme  (Schemata)  ce  urmau  a  fi  dezbătute  la  conciliu.    

Convocarea  festivă  și  oficială  a  conciliului  a  avut  loc  la  data  de  25  decembrie  1961,  pentru  anul  1962  cu  triplul  țel:  reforma  interioară  a  Bisericii  catolice,  unitatea  creștinilor  și  pacea  întregii  lumi.  Sinodul  s-­‐a  deschis  la  11  octombrie  1962  în  Basilica  Sfântul  Petru  din  Vatican,  folosind  ca  aulă  a   conciliului   nava   centrală,   cu   participarea   a   2500  de   părinți   conciliari,   sprijiniți   la   rândul   lor   de  câteva  mii  de  teologi.  Limba  textelor  era  latina,  ca  și  cea  a  dezbaterilor.  Au  participat  observatori  ai  Bisericilor  Ortodoxe  și  protestante,   iar   lucrările  au  fost  transmise   în  direct   la  radio  și   televiziune.  Sinodul  a  durat  până   la  data  de  8  decembrie  1965,  când   lucrările  s-­‐au   închis,  desfășurându-­‐se   în  patru  sesiuni.    

Prima  sesiune  (11  octombrie  –  8  decembrie  1962):  În  cuvântul  de  deschidere  Papa  Ioan  al  XXIII-­‐lea   a   subliniat   dimensiunea   pastorală   a   conciliului   și   faptul   că   nu   trebuie   formulate  condamnări,  ci  formulări  pozitive  ale  credinței.  S-­‐au  discutat  unele  texte  importante  ca  cel  despre  Liturghie  sau  Revelație,  fiind  trimise  pentru  modificări   la  comisii.  Cel  mai  mare  rezultat  al  acestei  prime  sesiuni  a  fost  atmosfera  extraordinară,  colegială  și  responsabilă,  alături  de  marea  dorință  de  schimbare.    

Intersesiunea  1962/1963   –   În   această  perioadă   lucrările  de   redactare   a  documentelor   au  continuat,  până  când  la  data  de  3  iunie  1963  papa  Ioan  al  XIII-­‐lea  s-­‐a  stins  din  viață,  fiind  plâns  de  întreaga   lume   catolică.   La   21   iunie   1963   era   ales   ca   papă   arhiepiscopul   de   Milano,   Cardinalul  Giovani   Battista   Montini,   cu   numele   de   Paul   al   VI-­‐lea   (1963-­‐1978),   care   a   continuat   procesul  conciliar  de  reformă,  dar  nu  atât  de  evident  ca  predecesorul  său,  fiind  mai  conservator.    

A   doua   sesiune:   (29   septembrie   –   4   decembrie   1963):   Au   fost   discutate   și   amendate   în  această  perioadă  constituțiile  cu  privire  la  Biserică,  ecumenism  și  Liturghie.    

A  treia  sesiune  (14  septembrie  –  noiembrie  1964):  a  probat  constituțiile  de  mai  sus.    A   patra   sesiune   (14   septembrie   –   8   decembrie   1965):   au   fost   aprobate   textele   despre  

apostolatul  laicilor,  educație,  formarea  preoților  și  altele.  Sesiunea  festivă  din  7  decembrie  1965  a  fost   cea   în   care   s-­‐a   aprobat   constituția   pastorală   despre   Biserică   în   lumea   de   azi   și   s-­‐a   ridicat  anatema  rostită   la  16   iulie  1054.   În  data  de  8  decembrie  1965,   într-­‐o  ceremonie   festivă   în  Piața  Sfântul  Petru,  au  fost  anunțate  public  hotărârile  conciliului,  o  dată  cu  chemarea  tuturor  creștinilor  de  a  le  pune  în  practică  alături  de  cler.    

Hotărârile  Conciliului  II  Vatican  sunt  cuprinse  în  16  texte:    

Constituţii  

• Dei  Verbum  (Despre  revelaţia  divină)    • Lumen  Gentium  (Despre  Biserică)    • Gaudium  et  Spes  (Bucurie  şi  speranţă)    • Sacrosanctum  Concilium  (Despre  sacralitatea  liturghiei)    

92

Decrete  

• Ad  Gentes  (Despre  activitatea  misionarilor)    • Apostolicam  Actuositatem  (Apostolatul  laicilor)  • Christus  Dominus  (Arhiepiscopi  în  biserică)    • Inter  Mirifica  (Despre  comunicaţiile  sociale)    • Optatam  Totius  (Formarea  preoţilor)  • Orientalium  Ecclesiarum  (Bisericile  orientale)    • Perfectæ  Caritatis  (Reînnoirea  vieţii  religioase)  • Presbyterorum  Ordinis  (Formarea  preoţilor)  • Unitatis  Redintegratio  (Ecumenism)    

Declaraţii  

• Dignitatis  Humanæ  (Libertatea  religioasă)    • Gravissimum  Educationis  (Învăţăturile  bisericii)    • Nostra  Ætate  (Relaţiile  cu  celelalte  religii)    

Receptarea  conciliului  a  fost  diferită  și  nu  este  încheiată  până  azi,  conducând  la  sciziuni  și  dezbateri  intense.  Receptarea  la  nivelul  învățăturii  de  credință  a  conciliului  a  fost  rapidă  și  a  decurs  fără   probleme,   în   special   prin   publicarea   textelor,   în   timp   de   receptarea   practică   a   decurs   cu  accente  diferite.    

Lui   Paul   al   VI-­‐lea,   care   a   fost   primul   papă   care   a   vizitat   Ierusalimul,   Asia   și   Europa,  construind  poduri  de  legătură  cu  întreaga  lume.  

După  moartea  sa,  la  6  august  1978,  a  fost  ales  papă  Patriarhul  Veneției,  Albino  Luciano,  cu  numele  de  Ioan  Paul  I,  arătând  prin  aceasta  continuitatea  cu  cei  doi  înaintași  ai  săi.  După  33  de  zile  de  pontificat  a  fost  găsit  mort  în  camera  sa.    

Urmașul   său,   arhiepiscopul   Cracoviei,   Cardinalul   Carol   Wojtyla,   ales   la   data   de   16  octombrie   1978,   și-­‐a   luat   numele  de   Ioan   Paul   al   II-­‐lea   (1978-­‐2005).   Primul   papă   slav   și   primul  neitalian   din   1522   încoace,   venea   din   blocul   communist   și   s-­‐a   declarat   împotriva   acestuia,  conducând  BRC  peste  26  de  ani.  Pontificatul  său  este  caracterizat  prin  următoarele:  peste  100  de  vizite  pastorale  în  întreaga  lume,  multe  beatificări  și  canonizări,  numeroase  enciclice.  Prin  vizitarea  unui   locaș  de  cult  protestant  (1983),  a  unei  sinagogi  (1986),  a  unei  țări  ortodoxe  (1999)  și  a  unei  moschei   (2001),   a  marcat   pași   decisivi   în   deschiderea   catolicismului   către   celelalte   confesiuni   și  religii.  A  fost  împușcat  de  un  turc  în  Piața  Sfântul  Petru  și  înjunghiat  în  Haiti,  fiind  un  papă  al  mass-­‐mediei.  

După  moartea   sa,   a   fost   ales   la   19   aprilie   2005   cardinalul   Josif   Ratzinger,   care   și-­‐a   ales  numele   de   Benedict   al   XVI-­‐lea.   Acesta   s-­‐a   restras   în   martie   2013,   în   locul   său   fiind   ales   papa  Francisc.  Noul  papă  încearcă  o  reformare  a  curiei  papale  și  o  deschidere  către  săraci.    

 Biserica  Romano-­‐Catolică  azi    În  secolul  al  XX-­‐lea,  Biserica  Romano-­‐Catolică  a  devenit  o  biserică  universală  în  adevăratul  

sens   al   cuvântului.   Dacă   în   1900   existau   264   de   milioane   de   catolici,   în   1961   existau   562   de  

93

milioane,  iar  în  1985  851  de  milioane.  Dacă  în  1900  66%  din  catolici  trăiau  în  Europa,  iar  27  %  în  America,   în   1990   doar   30%   mai   erau   europeni,   numărul   celor   din   celelalte   continente   fiind   în  creștere.    

Conform   statisticii   din   2008,   BRC   numără   1.131.000.000   credincioși,   407.262   preoți,  815.237  monahi.  O  statistică  realizată  în  Germania,  în  anul  2007  arată  că  din  cei  25.461.000  (31  %)  catolici,  duminica  participă  la  Missă  3.492.000  (13,7  %).  În  Filipine,  fostă  colonie  spaniolă,  peste  82  %   din   populație   este   catolică   (46  milioane).   În   Zair,   fostă   colonie   portugheză,   peste   50   %   sunt  catolici  (20  milioane),  iar  în  Burundi  90  %  (5  milioane).  Brazilia  număra  în  1993,  la  o  populație  de  158.962.000,  88  %  catolici.      

                                                                 

94

14.  Bisericile  Ortodoxe  între  1453-­‐2013.  Conferinţele  panortodoxe  (sec.  XX).  Sinodul  panortodox.  Diaspora  ortodoxă.    

   

14.1  Bisericile  Ortodoxe  între  1453-­‐2013.          14.2  Conferinţele  panortodoxe  (sec.  XX)    

 Prin  obţinerea  autocefaliei  de  către  Bisericile  Ortodoxe  din  Europa  răsăriteană  în  secolul  al  

XIX-­‐lea,  la  începutul  secolului  XX  s-­‐a  resimţit  o  slăbire  puternică  a  conştiinţei  sinodale  a  Bisericilor  Ortodoxe,   întărită  apoi  de  situaţia  politico-­‐religioasă  a  Europei  din  veacul  trecut.  Mai  mult  decât  atât,   au   apărut   noi   probleme   practice   şi   teologice,   legate   de   structurile   diasporale   ortodoxe   şi  multe  alte  aspecte  practice,  care  nu  puteau  fi  soluţionate  decât  printr-­‐o  dezbatere  panortodoxă.  Patriarhia   Ecumenică   a   sesizat   acest   lucru   în   enciclicile   patriarhale   din   anii   1902,   1904   şi   1920,  chemând  bisericile  ortodoxe  surori  la  o  mai  strânsă  comuniune.    Conferinţele  panortodoxe     Din   această   necesitate   s-­‐au   născut   conferinţele   panortodoxe   din   secolul   XX,   care   au  încercat  să  rezolve  diferite  probleme  practice  referitoare  la  relaţiile  interortodoxe.    1.   Conferinţa   Panortodoxă   din   Constantinopol   –   10  mai   –   8   iunie   1923   –   în   timpul   Patriarhului  Ecumenic  Meletie  Metaxakis  (1921-­‐1923).  Au  participat  toate  Bisericile  Ortodoxe  cu  excepţia  celei  ruse.  Principala  hotărâre   luată  s-­‐a  referit   la   îndreptarea  calendarului   iulian,  rămas   în  urmă  cu  13  zile  faţă  de  anul  civil.  Hotărârea  trebuia  însă  aplicată  de  fiecare  Biserică  Ortodoxă  în  parte.  În  afară  de  Patriarhia  Ierusalimului,  Patriarhia  Moscovei,  Patriarhia  Sârbă  şi  Muntele  Athos  –  celelalte  şi-­‐au  îndreptat  calendarul174.  2.   Conferinţa   Panortodoxă   de   la   Vatoped   –   8   –   23   iulie   1930   –   s-­‐a   ocupat   de   pregătirea   unui  prosinod  panortodox,  care  să  pregătească  un  sinod  panortodox.  Temele  ce  urmau  a  fi  dezbătute  erau   de   natură   organizatorică,   liturgică   (un   tipic   comun),   dar   şi   de   precizare   a   relaţiilor   dintre  Bisericile  Ortodoxe  (acordarea  autonomiei,  autocefaliei).    3.  Congresul  profesorilor  de  teologie  din  Atena  –  29  noiembrie  –  6  decembrie  1936.  S-­‐a  ocupat  de  discutarea   poziţiei   ştiinţei   teologice   în   Biserica   Ortodoxă   şi   chestiuni   preliminare   pentru  convocarea  unui  sinod  panortodox.    4.  Conferinţa  panortodoxă  de   la  Moscova  –  8-­‐18   iulie  1948.  A  fost  convocată   în  acelaşi   în  care  a  fost   înfiinţat   Consiliului   Ecumenic   al   Bisericilor,   ca   un   răspuns   ortodox   critic   la   încercările  ecumenice  ale  vremii.          

174  Biserica  Ortodoxă  Bulgară  numai  în  1968,  la  fel  ca  şi  cea  din  Macedonia.    

95

14.3  Pregătirea  viitorului  Sinod  panortodox    

La  începutul  anilor  50,  Patriarhia  Ecumenică  s-­‐a  adresat  celorlalte  biserici  ortodoxe  locale,  chemându-­‐le  să  se  implice  pentru  convocarea  unui  Sfânt  şi  Mare  Sinod  al  Bisericii  Ortodoxe.  Astfel,  au   fost   convocate   trei   conferinţe   panortodoxe   în   insula   Rodos   (1961,   1963,   1964)   pentru  pregătirea   şi   definitivarea   temelor   cu   care   avea   să   se   ocupe   viitorul   Sinod   panortodox.   Prima  conferinţă   a   hotărât   temele   cu   care   urma   să   se   ocupe   Sinodul,   următoarele   aprofundând   şi  analizând   unele   din   temele   propuse.   Cea   de-­‐a   patra   conferinţă   panortodoxă   a   avut   loc   la  Chambésy  (1968)  hotărând  înfiinţarea  Secretariatului  pentru  pregătirea  Sfântului  şi  Marelui  Sinod  în  acelaşi  oraş  şi  formarea  unei  comisii  interortodoxe  pregătitoare.    

În  1976  a  avut  loc  la  Chambésy  prima  Conferinţă  Panortodoxă  Presinodală,  care  a  revizuit  lista   cu   temele   propuse   la   Rodos   în   1961,   alegând   10   teme   pentru   viitorul   sinod:   diaspora,  autocefalia,   autonomia,   diptice   –   impedimente   la   căsătorie,   postul,   problema   calendarului   –  dialoguri   teologice   bilaterale,   locul   Ortodoxiei   în   mişcarea   ecumenică   şi   mărturia   ortodoxă   în  lumea  de  azi.    

A   doua   Conferinţă   Panortodoxă   Presinodală   (Chambésy,   1982)   n-­‐a   reuşit   să   ia   hotărâri  definitive   referitoare   la   post   şi   calendar,   amânându-­‐le   pentru   viitoarea   conferinţă.   A   treia  Conferinţă   Panortodoxă   Presinodală   (Chambésy,   1986)   a   promulgat   ca   acceptate   de   toate  Bisericile  Ortodoxe  patru  documente:   Importanţa  postului   şi   respectarea   lui  azi;   relaţiile  Bisericii  Ortodoxe   cu   lumea   creştină;   Biserica  Ortodoxă   şi  mişcarea   ecumenică;   contribuţia   B  O   la   pace,  dreptate   etc.   Pentru   cea   de-­‐a   patra   Conferinţă   panortodoxă   presinodală   s-­‐au   stabilit   temele:  diaspora   ortodoxă,   autocefalia   şi   proclamarea   ei,   autonomia   şi   proclamarea   ei   şi   dipticele.  Conferinţele   interortodoxe  pregătitoare  din  1990   şi   1993  au  dezbătut  aceste  patru  puncte   şi   au  elaborate   documentele   pregătitoare   pentru   cea   de   a   patra   şi   ultima   Conferinţă   panortodoxă  presinodală   înaintea   convocării   Sfântului   şi   Marelui   Sinod.   În   regulamentul   Conferinţelor  panortodoxe  presinodale  se  cere  ununimitate  în  adoptarea  deciziilor.    

Cea  de-­‐a  patra  Conferință  Panortodoxă  Presinodală  a  avut  loc  la  Chambésy,  între  6-­‐13  iunie  2009.   Biserica   noastră   a   fost   reprezentată   de   Î.   P.  Mitropolit   Irineu   al  Olteniei,   de   P.   S.   Episcop  Ciprian  Câmpineanul  și  de  Pr.  Prof.  Dr.  Viorel  Ioniţă.  S-­‐a  discutat  chestiunea  organizării  canonice  a  diasporei   ortodoxe,   fiind   stabilite   regiunile   în   care   vor   fi   create,   într-­‐o   primă   etapă,   Adunări  Episcopale  ale  ierarhilor  ortodocși:      

I.   America  de  Nord  şi  America  Centrală     II.   America  de  Sud     III.     Australia,  Noua  Zeelandă  şi  Oceania  

IV.   Marea  Britanie  şi  Irlanda  V.   Franţa  VI.   Belgia,  Olanda  şi  Luxemburg  VII.   Austria    VIII.   Italia  şi  Malta  IX:   Elveţia  şi  Lichtenstein  X.   Germania  XI.   Ţările  scandinave  (fără  Finlanda)  

96

XII.   Spania  şi  Portugalia  Conferința   a   aprobat,   de   asemenea   și   Regulamentul   de   funcționare   a   Adunărilor   Episcopale   în  diaspora  ortodoxă.    

   14.4  Diaspora  ortodoxă      

Conceptul   „Diaspora“  defineşte  grupe  etnice   sau   religioase,   care   şi-­‐au  părăsit   ţara  natală  din   diferite   motive   şi   se   află   într-­‐o   situaţie   minoritară.   După   ce   mai   întâi   conceptul   s-­‐a   folosit  pentru   comunităţile   antice   iudaice   aflate   în   afara   Israelului,   din   epoca   modernă   se   foloseşte  pentru  minorităţile  confesionale  creştine.  

În  ultimele  secole  au  existat  emigrări  în  masă  ale  ortodocşilor  în  spaţii  confesionale  străine  datorită  războaielor,  stăpânirilor  străine,  persecuţiilor  religioase,  condiţiilor  economice  mizere  etc.    Secolul  XX  a  fost  unul  al  martiriului  ortodox  în  multe  din  spaţiile  răsăritene.    

 Diaspora  ortodoxă  în  Europa    

  După  schisma  din  1054  şi  reforma  din  secolul  al  XVI-­‐lea  Europa  s-­‐a  împărţit  confesional  în  trei  părţi:  ortodocşii  sunt  majoritari  în  Europa  de  răsărit,  catolicii  în  Sudul  Europei,  iar  protestanţii  în  Nord.  În  fiecare  din  cele  trei  regiuni,  celelalte  două  confesiuni  sunt  minoritare,  putându-­‐se  vorbi  de  diasporă.  Diaspora  ortodoxă  se  află  în  Europa  occidentală.     Primele   comunităţi   ortodoxe   în   vestul   european   au   apărut   după   căderea  Constantinopolului  sub  turci,  o  dată  cu  întemeierea  primelor  comunităţi  greceşti  în  Italia  catolică.  Marea  migraţie  sârbă  din  1690,  condusă  chiar  de  patriarhul  Arsenie  a  sfârşit  prin  stabilirea  a  peste  70.000  de  imigranţi  sârbi  în  interiorul  imperiului  austriac.  Prin  relaţiile  princiare  dintre  Moscova  şi  diferitele  curţi  europene  s-­‐au  întemeiat  multe  biserici  ruseşti  în  oraşe  vest-­‐europene,  Berlin,  Praga  şi   Paris   dezvoltându-­‐se   în   secolul   al   XX-­‐lea   ca   centre   ale   culturii   ruse.   Prinţul   Mihail   Sturza   a  întemeiat  o  capelă  ortodoxă  în  Baden-­‐Baden  în  1866.    

De  la  aceste  începuturi  modeste  s-­‐au  dezvoltat  în  secolul  al  XX-­‐lea  structuri  bisericeşti  precise  în  majoritatea  statelor  europene.  Toate  bisericile  ortodoxe  de  pe  continentul  european  au  sub  jurisdicţie  comunităţi  în  diaspora.  Din  1922  jurisdicţia  asupra  tuturor  comunităţilor  greceşti  din  diaspora  aparţine  Patriarhiei  Ecumenice.  Au  fost  încercări  de  a  supune  întreaga  diasporă  ortodoxă,  dar  s-­‐au  lovit  de  o  critică  vehementă  din  partea  celorlalte  biserici.  Astfel,  până  azi  diaspora  ortodoxă  se  caracterizează  prin  pluralism  jurisdicţional.    

După  ce   în   secolele  al  XVIII-­‐lea   şi  al  XIX-­‐lea   s-­‐au   întemeiat  primele  comunităţi   greceşti   în  Europa  apuseană,  înfrângerea  Greciei  de  către  Turcia  în  1922  a  avut  drept  consecinţă  un  mare  val  de  imigranţi  greci  către  apusul  Europei,   în  special  Franţa.  După  cel  de-­‐al  doilea  Război  Mondial  a  urmat  un  nou  val  de  imigranţi  în  partea  vest-­‐europeană  format  din  aşa-­‐numiţii  „Gastarbeiter“  –  cei  veniţi   acolo   pentru   a  muncii.   După   ce   Patriarhia   Ecumenică   a   înfiinţat   în   1922  Arhiepiscopia   de  Thyteira  şi  Marea  Britanie,  cu  sediul  în  Londra,  au  urmat  în  1963  alte  trei  mitropolii  greceşti.  Astăzi  există   în   Europa   o   arhiepiscopie,   şapte  mitropolii   şi   un   exarhat   ce   ţin   de   Patriarhia   Ecumenică:    Arhiepiscopia   de   Thyteira   şi   Marea   Britanie,   Mitropolia   Franţei,   Mitropolia   Austriei,   Mitropolia  Suediei   şi   Scandinaviei,   Mitropolia   Belgiei,   Mitropolia   Elveţiei,   Mitropolia   Italiei   şi   Maltei,  Mitropolia  Spaniei  şi  Portugaliei  şi  Exarhatul  comunităţilor  ortodoxe  de  tradiţie  rusă  din  Europa  de  

97

Vest175.   Diasporei   greceşti   îi   aparţin   în   domeniul   academic   în   Vestul   Europei   Institutul   Sfântul  Serghie   din   Paris,   locul   unde   au   predat  mari   teologi   ortodocşi   ai   aşa-­‐numitei   şcoli   neopatristice  Vladimir   Lossky,   Jean  Meyendorff,  Alexander   Schmemann  etc.,   Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  din  München  şi  Catedra  de  Teologie  Ortodoxă  din  Münster.    

Diaspora  Bisericii  Ortodoxe  Ruse  este  de  asemenea  numeroasă.  După  ce  dinastiile  princiare  ruseşti  au  întemeiat  biserici  şi  capele  pe  lângă  ambasadele  şi  legaţiile  ruseşti  din  Vestul  Europei  în  secolele  al  XVIII-­‐lea  şi  al  XIX-­‐lea,  după  Revoluţia  din  octombrie  1917  a  urmat  un  mare  val  de  imigranţi  ruşi  către  Europa  de  Vest.  Datorită  declaraţiei  de  loialitate  faţă  de  statul  bolşevic,  făcută  de  locţiitorul  de  patriarh  Evloghie  în  1927,  Sinodul  ierahilor  ruşi  din  exil,  aflat  la  Karlovitz,  a  întrerupt  orice  legătură  cu  biserica-­‐mamă,  formând  Biserica  Rusă  din  Exil.  Sub  jurisdicţia  acestei  biserici  s-­‐au  aflat  majoritatea  parhiilor  ruseşti  din  Diaspora.  Biserica  Rusă  din  Exil  şi-­‐a  mutat  sediul  din  Sremski  Karlovitz  la  Karlbad,  München,  iar  în  1952  la  New  York.  Biserica  Ortodoxă  Rusă  a  întreţinut  sturcturi  diasporale  paralele,  dar  cu  un  număr  mult  mai  mic  de  credincioşi.           În   anul   2007   a   avut   loc   unificarea   canonică   a   celor   două   biserici   ruse,   reorganizarea  diasporei  fiind  în  plină  desfăşurare.       Primele  comunităţi  ortodoxe  române  în  Europa  s-­‐au  întemeiat   în  secolele  al  XVIII-­‐lea  şi  al  XIX-­‐lea,  după  ce  deja  în  1787  exista  o  capelă  românească  în  Lvov.  Capela  Prinţului  Mihail  Sturza  din  Baden-­‐Baden   se   află   din   1882   sub   jurisdicţia   Mitropoliei   Moldovei   şi   Bucovinei.   La   sfârşitul  secolului  al  XIX,  înainte  de  primul  Război  Mondial  şi  după  al  doilea  Război  Mondial  au  urmat  valuri  de  imigranţi  români.  

Fostul   Mitropolit   al   Bucovinei   (1935-­‐1940),   iar   mai   târziu   al   Transnistriei   (1942-­‐1944),  Visarion  Puiu,  a  fost  condamnat  la  moarte  de  comunişti  în  1944,  emigrând  în  Austria,  apoi  în  Italia,  Elveţia   şi   stabilindu-­‐se   în   cele   din   urmă   la   Paris.   Acolo   a   întemeiat   în   1949   o   episcopie   pentru  românii  din  Occident  cu  titlul  Episcopia  Ortodoxă  Română  pentru  Europa  Occidentală  cu  sediul  la  Paris.  Din  această  Episcopie,  în  afara  românilor  stabiliţi  în  Franţa,  mai  făceau  parte  şi  unele  parohii  româneşti   din   Germania,   Suedia,   Belgia,   Anglia   şi   Canada.   Împreună   cu   alţi   doi   mitropoliţi   ai  Bisericii   Ruse   din   Exil   l-­‐a   hirotonit   la   26   decembrie   1954   pe   arhimandritul   Teofil   Ionescu   ca  episcop-­‐vicar,   în   vederea   organizării   canonice   a   comunităților   românești   din   Europa   și   America.  După   retragerea   Mitropolitului   Visarion   din   viața   bisericească   în   iunie   1958,   episcopul   Teofil   a  urmat   la   conducerea  eparhiei   române.   Judecat   în   contumacie   și   condamnat   la  moarte  de   statul  comunist,  a   fost  caterisit  de  Sfântul  Sinod   în  1950.   În  1990,  Sfântul  Siond  a  anulat  condamnarea  din  1950,  reabilitându-­‐l  pe  Mitropolitul  Visarion.    

Episcopul  Teofil  nu  a  reuşit  să  unească  din  punct  de  vedere  spiritual  diaspora  românească,  aceasta   rămânând   împărţită   sub   diferite   jurisdicţii   bisericeşti   (Patriarhia   ecumenică,   Biserica  Ortodoxă  Română  sau  Biserica  Ortodoxă  Rusă  din  exil).  Comunităţile  române  s-­‐au  aflat  sub  aceste  jurisdicţii   până   în   1972,   când   episcopul   Teofil   a   fost   reprimit   sub   jursidicţia   Bisericii   Ortodoxe  Române,  dar  nu  l-­‐au  urmat  decât  o  mică  parte  a  parohiilor  românești,  rămase  mai  departe  sub  alte  jurisdicții.   În   1974   episcopia   a   fost   ridicată   la   rangul   de   arhiepiscopie   cu   titlul   Arhiepiscopia  Ortodoxă  Română  pentru   Europa  Centrală   şi  Occidentală,   fiind   ales   episcop-­‐vicar,   arhimandritul  Lucian  Florea.    

175  Acest  exarhat  s-­‐a  născut  după  1917  din  emigraţia  rusă,  fiind  dependent  până  în  1931  de  Moscova,  trecând  apoi  sub  jurisdicţia  Patriarhiei  Ecumenice  datorită  evolulţiei  politico-­‐religioase  din  Rusia.  Cf.  Pr.  Dr.  Emanoil  Băbuş,  Ortodoxie  şi  Occident.  Biserica  Catolică  Ortodoxă  a  Franţei,  Editura  Sophia,  Bucureşti,  2003,  p.  32-­‐34.  

98

După  moartea   Arhiepiscopului   Teofil   (9  mai   1975),   arhiepiscopia   a   fost   condusă   până   în  1980  de  episcopul-­‐vicar   Lucian  Florea,  ulterior  arhiepiscop  al  Tomisului.   La  16   iulie  1980  Sfântul  Sinod  a  numit  episcop-­‐vicar  la  Paris  şi  locţiitor  de  arhiepiscop  pe    episcopul-­‐vicar  Adrian  Hriţcu  al  Mitropoliei  Moldovei,  căruia   la  16  noiembrie  1982   i   s-­‐a  acordat   titlul  de  arhiepiscop,  conducând  eparhia  până  la  30  aprilie  1992,  când  s-­‐a  retras.    

În  anul  1993  s-­‐a  organizat  cu  binecuvântarea  Sfântului  Sinod  "Mitropolia  Ortodoxă  Română  pentru   Germania   şi   Europa   Centrală",   iar   în   şedinţa   Sf.   Sinod   din   12   ianuarie   1994   este  recunoscută   alegerea   episcopului-­‐vicar   de   la   Sibiu,   Dr.   Serafim   Joantă,   ca   Mitropolit   al   acestei  eparhii,   care   are   în   prezent   sediul   la   Nürnberg.   Acesta   a   fost   între   1993-­‐1998   și   locțiitor   al  Arhiepiscopului  de  Arhiepiscopia  Ortodoxă  Română  pentru  Europa  Occidentală  și  Meridională  cu  sediul  la  Paris,  până  la  alegerea  Înalt  Preasfințitului  Mitropolit  Iosif.     Azi  structura  diasporală  a  Bisericii  Ortodoxe  Române  arată  astfel:  Mitropolia  autonomă  a  Basarabiei   (Arhiepiscopia   Chişinăului,   Episcopia   de   Bălţi   (fostă   a   Hotinului),   cu   sediul   în   oraşul  Bălţi;   Episcopia   Basarabiei   de   Sud   (fostă   de   Cetatea   Albă-­‐Ismail),   cu   sediul   în   oraşul   Cantemir;  Episcopia   Ortodoxă   a   Dubăsarilor   şi   a   toată   Transnistria   (fostă  Misiunea   Ortodoxă   Română   din  Transnistria),   cu   sediul   la   Dubăsari);  Mitropolia   Ortodoxă   Română   pentru   Germania   şi   Europa  Centrală   (Episcopia   Ortodoxă   Română   a   Europei   de   Nord,   cu   sediul   la   Stockholm);  Mitropolia  Ortodoxă  Română  a  Europei  Occidentale  şi  Meridionale  (Episcopia  Ortodoxă  Română  a  Spaniei  şi  Portugaliei,  Episcopia   Italiei);  Arhiepiscopia  Ortodoxă  Română  din   cele  două  Americi;  Episcopia  Ortodoxă  Română  Dacia  Felix  şi  Episcopia  Ortodoxă  Română  din  Australia  şi  Noua  Zeelandă,  cu  sediul  la  Melbourne,  dependentă  canonic  direct  de  Patriarhia  Română.  Biserica  Ortodoxă   Sârbă   şi   Biserica  Ortodoxă  Bulgară   au  de   asemenea  o   numeroasă   diasporă   în  Europa,  organizată  în  special  după  1990.  Biserica  Ortodoxă  Sârbă  a  înfiinţat  în  anul  1968  o  primă  dieceză  cu  sediul  în  Londra,  care  avea  jurisdicţie  asupra  Europei  de  Vest  şi  Australiei.  Astăzi  există  în  Europa  trei  dieceze  sârbe  şi  una  bulgară.       Astăzi   trăiesc   în   Europa   de   Vest   peste   2,5   milioane   credincioşi   ortodocşi.   Numai   în  Germania  sunt  peste  1,2  milioane.  Aceste  biserici  din  diaspora  contribuie  nu  numai   la  păstrarea  identităţii   confesionale   a   diferitelor   comunităţi   ortodoxe,   ci   sunt   şi   adevărate   mesagere   ale  credinţei  ortodoxe  într-­‐un  spaţiu  neortodox.      Diaspora  ortodoxă  în  America      

 Primele  comunităţi  ortodoxe  s-­‐au  înfiinţat  în  Alaska  în  secolul  al  XVIII-­‐lea,  datorită  misiunii  

Bisericii  Ortodoxe  Ruse.   În  1794  a  fost  stabilită  prima  misiune  ortodoxă  pe   insula  Kodiak,  printre  băştinaşii   din   Alaska,   formată   din  monahi   de   la  Mânăstirea   Valaam   din   Finlanda.   În   1867,   când  Alaska  a  fost  vândută  de  Rusia  Statelor  Unite  ale  Americii  existau  deja  12.000  de  ortodocşi.  Între  1870   şi   1920  misiunea   ortodoxă   s-­‐a   extins   asupra   întregii   Americi   de   Nord,   mutarea   scaunului  episcopal  de  la  Sitka  la  San  Francisco  şi  mai  ales  valul  emigraţionist  de  greci,  sârbi,  români,  bulgari,  uncraineni,   macedoneni   etc.   de   la   sfârşitul   secolului   al   XIX-­‐lea   contribuind   fundamental   la  înmulţirea  ortodocşilor.  

Aceasta  a  condus  în  1921  la  apariţia  a  10  juridicţii  independente,  după  încercările  nereuşite  ale  episcopului  Tikhon  de   la   începului   secolului  XX  de  a   crea  o  episcopie  multi-­‐etnică.  Astfel,  pe  acelaşi   teritoriu   credincioşii   sunt   împărţiţi  pe  criterii   etnice,  apărând  nu  o  diasporă  ci  mai  multe  

99

diaspore.   Prima   episcopie   misionară   rusă   s-­‐a   declarat   autonomă   în   1924,   fiind   declarată  schismatică  de  Biserica  Ortodoxă  Rusă   în  1933,  care  şi-­‐a  stabilit  propria   jurisdicţie   în  America  de  Nord  sub  forma  unui  Exarhat.  După  cel  de-­‐al  doilea  Război  Mondial  au  avut  loc  schisma  şi  în  cadrul  celorlalte  Biserici  Ortodoxe  din  America,  ajungându-­‐se  astfel  la  o  situaţie  şi  mai  complicată.    

În   anul   1970,   în   urma   unor   discuţii   purtate   în   anii   60,   Patriarhia   Moscovei   a   acordat  Mitropoliei  din  America  (fosta  episcopie  misionară)  statutul  de  Biserică  autocefală,  cunoscută  de  atunci   înainte  ca  Orthodox  Church  of  America  (OCA).  Critica  vehementă  a  Patriarhiei  Ecumenice,  care   se   consideră   singurul   for   canonic   ce   poate   acorda   autocefalia   pe   baza   unei   interpretări  subiective   a   canonului   28   al   Sinodului   4   Ecumenic,   a   făcut   ca   numai   Bisericile   Ortodoxe   din  Georgia,   Bulgaria,   Polonia   şi   Cehia   şi   Slovacia   să   recunoască   autocefalia   OCA.   Acestei   biserici  ortodoxe  americane  i  s-­‐au  alăturat  în  anii  70  Episcopia  Ortodoxă  Română,  Episcopia  Bulgară  şi  cea  Albaneză.  Azi  are  şi  un  Exarhat  în  Mexic  şi  câteva  parohii  răzleţe  în  Australia.  

Azi   există   în  America  13   jursidicţii   diferite,   iar   statisticile   cu   credincioşii   ortodocşi   variază  între  2  şi  7  milioane.  

Biserica  Ortodoxă  Română  este  prezentă  în  America  prin  Arhiepiscopia  Ortodoxă  Română  din  cele  două  Americi,  urmaşă  a  primei  Episcopii  Ortodoxe  Române  din  America  înfiinţată  în  1929,  în   fruntea  căreia  s-­‐a  aflat   înainte  de  primul  Război  Mondial  episcopul  Policarp  Moruşca.   În  1939  Policarp  s-­‐a  întors  în  România,  pentru  a  raporta  Patriarhiei  despre  Misiunea  Ortodoxă,  şi  datorită  izbucnirii  războiului  nu  s-­‐a  mai  putut  întoarce  în  America,  comuniştii  constrângându-­‐l  la  domiciliu  forţat  în  ţară.  Patriarhia  a  dorit  să-­‐l  trimită  pe  episcopul  Antim  Nica,  dar  acesta  nu  a  fost  acceptat,  la  fel  ca  şi  episcopul  Andrei  Moldovan  hirotonit  în  1950  de  Patriarhie  pentru  America.  Credincioşii  români   s-­‐au   rupt   de   biserica-­‐mamă,   a   ales   în   1952   ca   episcop   urmaş   al   lui   Policarp   pe   teologul  Valerian  Trifa,  intrând  în  1960  sub  jurisdicţia  Mitropoliei  Ruse,  iar  în  1970  în  OCA.    

Episcopul  Andrei  a   înfiinţat  o  nouă   jurisdicţie   în  America  –  Episcopia  Ortodoxă  Misionară  Română  din  America  –  ridicată  de  Patriarhia  Română   în  anul  1974   la  rangul  de  Arhiepiscopie.   În  prezent  arhiepiscopia  condusă  de  arhiepiscopul  Nicolae  Condrea  reuneşte  60  de  parohii.      Bibliografie    Dr.  Damaskinos  Papandreou,  Sfâtul  şi  Marele  Sinod  al  Ortodoxiei:  tematică  şi  lucrări  pregătitoare,  Eidtura  Trinitas,  Iaşi,  1998.    Pr.  Viorel  Ioniță,  „A  4-­‐a  Conferință  Panortodoxă  Presinodală  Chambésy/Geneva,  Elveția,  6-­‐12  iunie  2009“,  în:  Studii  Teologice,  Seria  a  III-­‐a,  V  (2009),  nr.  2,  p.  235-­‐254.  Pr.  Dr.  Emanoil  Băbuş,  Ortodoxie  şi  Occident.  Biserica  Catolică  Ortodoxă  a  Franţei,  Editura  Sophia,  Bucureşti,  2003.    Gabriel-­‐Viorel  Gârdan,  Episcopia  Ortodoxă  Română  din  America  –  parte  a  ortodoxiei   americane,  Presa  Universitară  Clujeană,  Cluj-­‐Napoca,  2007.    


Recommended