+ All Categories
Home > Documents > Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007...

Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 24 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Pagina 1 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Băjenaru Lidia Adresă(e) Str. Cetatea de Baltă, nr.133, CP 060965, Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0730615543 Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 26 iunie 1962 Sex F Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada 06.01.2017 în prezent Analist Principal 1 Departamentul 08.2 „Cercetare-Dezvoltare Sisteme şi Aplicaţii pentru Societate” Realizare activităţi de analiză, specificare a cerinţelor, proiectare, dezvoltare, instalare, implementare şi întreţinere a sistemelor şi aplicaţiilor informatice realizate în cadrul contractelor de cercetare- dezvoltare sau a contractelor directe cu beneficiari din economie; Realizare şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date, în conformitate cu obiectivele programelor naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare-inovare, cu obiectul de activitate al institutului şi domeniul de competenţă;Iniţiere şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date; Propuneri de teme / proiecte de cercetare în conformitate cu obiectul de activitate al institutului, cu obiectivele din Programele naţionale de cercetare-dezvoltare şi cu domeniile sale de competenţă; Participare la competiţii pentru finanţarea activităţii ştiinţifice proprii din fonduri bugetare sau private, în condiţiile legii;Asigurare a diseminării rezultatelor cercetărilor prin diferite forme (publicaţii, articole, participare la manifestări ştiinţifice). Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare În Informatică B-dul Mareşal Al. Averescu, 8-10. sector 1, Bucureşti Cercetare-dezvoltare în Informatică Transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 2013 09 05.01.2017 Funcţia sau postul ocupat Şef departament Biblioteca Naţională de Programe şi e-servicii
Transcript
Page 1: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 1 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Băjenaru Lidia

Adresă(e) Str. Cetatea de Baltă, nr.133, CP 060965, Bucureşti, România

Telefon(oane) Mobil: 0730615543

Fax(uri)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 26 iunie 1962

Sex F

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

06.01.2017 – în prezent Analist Principal 1 Departamentul 08.2 „Cercetare-Dezvoltare Sisteme şi Aplicaţii pentru Societate” Realizare activităţi de analiză, specificare a cerinţelor, proiectare, dezvoltare, instalare, implementare şi întreţinere a sistemelor şi aplicaţiilor informatice realizate în cadrul contractelor de cercetare-dezvoltare sau a contractelor directe cu beneficiari din economie; Realizare şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date, în conformitate cu obiectivele programelor naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare-inovare, cu obiectul de activitate al institutului şi domeniul de competenţă;Iniţiere şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date; Propuneri de teme / proiecte de cercetare în conformitate cu obiectul de activitate al institutului, cu obiectivele din Programele naţionale de cercetare-dezvoltare şi cu domeniile sale de competenţă; Participare la competiţii pentru finanţarea activităţii ştiinţifice proprii din fonduri bugetare sau private, în condiţiile legii;Asigurare a diseminării rezultatelor cercetărilor prin diferite forme (publicaţii, articole, participare la manifestări ştiinţifice). Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare În Informatică B-dul Mareşal Al. Averescu, 8-10. sector 1, Bucureşti Cercetare-dezvoltare în Informatică Transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 2013 09 – 05.01.2017

Funcţia sau postul ocupat Şef departament Biblioteca Naţională de Programe şi e-servicii

Page 2: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 2 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare, organizare a activitătilor desfăşurate în cadrul departamentului BNP Definire, menţine şi actualizare a sistemului informatic BNP Realizare activităţi de analiză, specificare a cerinţelor, proiectare, dezvoltare, instalare, implementare şi întreţinere a sistemelor şi aplicaţiilor informatice realizate în cadrul contractelor de cercetare-dezvoltare sau a contractelor directe cu beneficiari din economie Realizare şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date, în conformitate cu obiectivele programelor naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare-inovare, cu obiectul de activitate al institutului şi domeniul de competenţă Asigurare a diseminării rezultatelor cercetărilor prin diferite forme (publicaţii, articole, particpare la manifestări ştiinţifice) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare În Informatică B-dul Mareşal Al. Averescu, 8-10. sector 1, Bucureşti Cercetare-dezvoltare în Informatică Transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

2013 04 - 09 Analist Principal I Iniţiere şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date,

Propuneri de teme/proiecte de cercetare în conformitate cu obiectul de activitate al institutului, cu obiectivele din Programele naţionale de cercetare-dezvoltare şi cu domeniile sale de competenţă

Participare la competiţii pentru finanţarea activităţii ştiinţifice proprii din fonduri bugetare sau private, în condiţiile legii Realizare şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date, în conformitate cu obiectivele programelor naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare-inovare, cu obiectul de activitate al institutului şi domeniul de competenţă; Iniţiere şi conducere de cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii aplicate, al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de date; Propuneri de teme / proiecte de cercetare în conformitate cu obiectul de activitate al institutului, cu obiectivele din Programele naţionale de cercetare-dezvoltare şi cu domeniile sale de competenţă; Asigurare a diseminării rezultatelor cercetărilor prin diferite forme (publicaţii, articole, participare la manifestări ştiinţifice) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare În Informatică B-dul Mareşal Al. Averescu, 8-10. sector 1, Bucureşti Cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul programelor naţionale şi internaţionale Transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 1995 09 – 2013 03 EXPERT Formator IT Formare profesională pentru domeniul IT Formare de Formatori; Formare de Manageri de proiect; Formare de administratori de formare Cercetare pentru domeniul formării profesionale în general cu obiective specifice pentru domeniul IT&C Proiectare şi realizare de software educaţional Elaborare materiale de instruire – inclusiv pentru e-Learning Proiectarea, pregătirea şi susţinerea de sesiuni de formare profesională în domeniul IT Elaborare a structurii pentru cursurile de instruire/ formare în vederea dezvoltării competenţelor profesionale ale formatorilor/ trainerilor

Page 3: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 3 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare Elaborarea mijloacelor didactice necesare sesiunilor de formare - suporturi de curs, manuale, prezentări, teme şi exerciţii practice, teste şi proceduri de testare, etc. Elaborarea de instrumente de evaluare, organizarea de proceduri de evaluare, evaluarea participanţilor la sesiunile de formare Evaluare de competenţe profesionale pe baza Standardelor Ocupaţionale din domeniul IT şi pentru formare de formatori (S.O.M10) Elaborarea de instrumente de evaluare pentru evaluarea competenţelor profesionale cf. S.O. din domeniul IT şi de Formarea Formatorilor Elaborarea strategiei de instruire/ formare si analizarea cerinţelor specifice clienţilor/beneficiarilor Participarea la teme de cercetare din programul ORIZONT 2000, participare în proiecte Phare, POSDRU Dezvoltarea sistemului de instruire în utilizarea instrumentelor informatice diverse,inclusiv cu componente de instruire asistata pentru tehnologii „blended learning” Dezvoltarea unor tehnologii noi de comunicare şi informaţie Dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor de vârf ale informaţiei şi mijloacelor multimedia în domeniul instruirii în informatică Elaborare pachet educaţional de formare continuă în domeniul tehnologiilor informaţiei Elaborare standarde ocupaţionale pentru domeniul tehnic informatic Dezvoltare, testare si implementare de instrumente de evaluare pentru ocupaţiile:specialist în domeniul proiectării asistate de calculator; administrator de reţea de calculatoare; operator calculator electronic şi reţele S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A., Bucureşti Str. Alexandru Averescu, nr. 8-10, Bucureşti Formare profesională în domeniul IT Evaluare şi certificare naţională oficială a competenţelor profesionale conform standardelor ocupaţionale din domeniul „Tehnologia informaţiei Autorizări şi certificări naţionale şi internaţionale a competenţelor în domeniu TIC 1992 10 -1995 09 Inginer sistem Implementare soluţii software, dezvoltare software, marketing, formare în domeniul proiectării asistate de calculator Societatea de Calculatoare şi Electronică Industrială Str Barajul Argeş, Nr. 15, Sect. 1, Bucureşti Realizare calculatoare şi reţele de calculatoare, service si intretinere, proiectare, instalare si consultanta in domeniul calculatoarelor electronice 1990 05 – 1992 10 Inginer sistem Analiză, proiectare, dezvoltare şi implementări produse software. Asistenţă tehnică software şi hardware, proiectare asistată de calculator Institutul de Proiectări Metalurgice (IPROMET), Bulevardul Constructorilor 20A, Bucureşti 6, Proiectare, Exploatare sisteme de calcul / Centrul de Calcul IPROMET

Page 4: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 4 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1985 09 – 1990 05 Inginer sistem Exploatare sisteme de calcul, asistenţă tehnică software/hardware, implementări software, programare, analiză Activităţi de instruire prin cursuri de perfecţionare pentru operatori, programatori ai Centrului de Calcul Întreprinderea de Rulmenţi, Bârlad Exploatare sisteme de calcul / Centrul de Calcul IRB

Educaţie şi formare

Perioada 2013 - prezent

Calificarea / diploma obţinută Doctorand in Informatică Economică

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Ingineria programării şi limbajele de asamblare Baze de date pe Internet Informatică economică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Bucureşti – Şcoala Doctorală

Studii doctorale cu frecvenţă

2013

Certificat de Evaluator competenţe profesionale conform standard ocupaţional “Evaluator în sistemul formării profesionale continue”

S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A., Bucureşti

Curs perfecţionare

2009 Certificate de participare la cursurile autorizate Microsoft: M2273, M2276, M2277, M2285, M2279 Microsoft Certified Systems Administrator: M2273 – Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment M2276 - Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts M2277 - Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure Network Services M2285 - Installing, Configuring and Administering Windows XP Professional M2279 - Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server Active S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A., Bucureşti

Page 5: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 5 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator” conform standardului ocupaţional, certificat CNFPA Elaborarea de soluţii şi servicii CAD Realizarea desene 2D şi 3D Transpunerea desenelor CAD pe un suport adecvat Utilizarea elementelor standardizate în desenul tehnic Realizarea de proiecte complexe S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A., Bucureşti Curs perfecţionare 2006 Diplomă de Formator de competenţe profesionale conform standardului ocupaţional, certificat CNFPA Metodele de investigare a necesarului de formare Metode de pregătire şi prezentare Legea privind dreptul de proprietate intelectuală S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A., Bucureşti Curs perfecţionare 2004 Diplomă de Examinator autorizat de ECDL ROMANIA S.A Concepte esenţiale în utilizarea tehnologiilor informaţionale Utilizarea calculatorului şi gestiunea fişierelor Editarea textelor Calcul tabelar Baze de date Prezentări Informaţie şi comunicare Curs perfecţionare 29.10.2001 – 30.10.2001 Autodesk Certificate of Completion „AutoCAD 2002” AutoCAD 2002 Elaborarea de soluţii şi servicii CAD Realizarea de desene 2D Realizarea de desene 3D Transpunerea desenelor CAD pe un suport adecvat Autodesk Certificate of Completion „AutoCAD 2002 ROCADA-Romanian CAD Academy Bucureşti

Page 6: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 6 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs perfecţionare 1980 – 1985 Diplomă de licenţă de Inginer în specializarea,Profilul electric, Specializarea Automatizări şi calculatoare Matematică Arhitectura Calculatoarelor Programare Programare în limbaj de asamblare Ingineria sistemelor de programare Automate secvenţiale şi programabile Calcul numeric

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Secţia Automatizări şi Calculatoare

Studii universitare de licenţă

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent

Franceză A2 Utilizator

elementar B2

Utilizator independent

A2 Utilizator

elementar A1

Utilizator elementar

A1 Utilizator elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, motivare, spirit creativ Capacitate de relaţionare Abilitate în relaţiile interumane Abilitate de a lucra în medii multiculturale Adaptabilitate în faţa unor situaţii noi Flexibilitate, disponibilitate, dinamism, sociabilitate, capacitate de analiză, diagnoză, cercetare, comunicare, organizare, coordonare, ordonarea prioritatilor

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Abilităţi de leader, capacitate de sinteza şi analiză, capacitaţi decizionale Capacitate de organizare şi spirit organizatoric Comunicare, coerenţă şi eficienţă în lucrul în echipă Noţiuni de metodologie, management, psihologie educaţională Creativitate şi adaptabilitate în alternarea activităţilor Capacitatea de a redacta materiale (manuale, suporturi de curs, teme, teste, etc.) clare şi corecte Cunoaşterea de investigare informaţională Meticulozitate şi acurateţe Bun echilibru emoţional

Page 7: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 7 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Competenţe şi aptitudini tehnice Certificări şi acreditări:

Expert instructor - acreditat CPI S.A. Bucureşti Formator – acreditat CNFPA Evaluator de competenţe profesionale – cod COR 241219, certificat de CNFPA – conf. standard ocupațional Evaluator de competenţe profesionale – cod COR 242405, certificat de ANC – conf. standard ocupațional Evaluator în sistemul formării profesionale continue 2012 Programator de sistem informatic – cod COR: 213904, certificat de CNFPA – conf. standard ocupațional Specialist în domeniul proiectării asistată de calculator cod COR 213907, certificat de CNFPA – conform standardului ocupaţional Administrator de rețea de calculatoare- cod COR 213902, certificat de CNFPA - conform standardului ocupațional Examinator ECDL – certificat de examinator autorizat ECDL ROMÂNIA S.A. Permis european de conducere a computerului - autorizat ECDL ROMÂNIA S.A. Trainer autorizat AUTODESK

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

O foarte bună cunoaştere a calculatorului, sisteme de operare: Microsoft MS-DOS, Windows, Windows Server 2003; LINUX Utilizare la nivel avansat a aplicaţiilor: Microsoft Office 2003/2007/2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) Limbaje de programare: LISP, JAVA, PHP Baze de date (ACCESS, ORACLE, MySQL) Aplicaţii de grafică: CorelDraw, MS Visual Aplicaţii de management a proiectelor - Microsoft Project Manager Aplicaţii multimedia de predare/învăţare interactive (Learning Content Development System) Aplicaţie pentru proiectare asistată de calculator: AutoCAD (AUTODESK)2002,2006, 2010 Medii de dezvoltare a ontologiilor in computer science, PROTEGE Sisteme de management de conţinut digital

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere Nu

Informaţii suplimentare

Anexa A

Membru in organizatii profesionale: Membru în Asociaţia Naţională a Experţilor Formatori în Informatică (ANEFI) Membru în Asociaţia Patronală si profesionala a centrelor de FORmare continua a specialistilor si utilizatorilor in domeniul Tehnologiilor Informatice FORTI Anexa cu proiecte de cercetare, articole, cărţi şi manuale

Page 8: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 8 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Anexa A Participări la conferinţe

Proiecte de cercetare

Participări la peste 30 conferinte naţionale şi internaţionale 15th International Conference on Informatics in Economy (IE 2016), Cluj 14th International Conference on Informatics in Economy (IE 2015), Bucureşti 13th International Conference on Informatics in Economy (IE 2014), Bucureşti 13th Annual International Congress of The Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology

(AMN), Mexic, 2015 11th Congress of the Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity, Mexic, 2015 Conferinţa Naţionala de Interacţiune Om-Calculator - The 12th National Conference on Human-

Computer Interaction (RoCHI), 2015, Bucuresti Conferinţă Naţională „„Biblioteca între Tradiţia Tiparului şi Cultura Digitală” Slove Muscelene,

ediţia a VII-a , Câmpulung – Muscel, 16-17 iulie 2015 Conferinţă Naţională „„Biblioteca între Tradiţia Tiparului şi Cultura Digitală” Slove Muscelene,

ediţia a VII-a , Câmpulung – Muscel, 21-22 iulie 2016 Simpozionul Slove Muscelene -a Vlll -a ediţie - „Informare şi comunicare – de la poşta

tradiţională, la comunicarea electronică” Proiecte ORIZONT 2000

Cercetari privind dezvoltarea unui sistem de instruire pentru utilizarea instrumentelor informatice in activitatea de birotica (tema de cercetare in cadrul C.P.I.)

Evaluarea sistemului experimental de lectii din cadrul sistemului integrat de instruire in domeniul informaticii (tema de cercetare in cadrul C.P.I.).

Proiect pilot pentru dezvoltarea si utilizarea tehnologiilor de varf ale informatiei si mijloacelor multimedia in domeniul instruirii in informatica, avand ca obiectiv calificarea si reorientarea profesionala a adultilor (tema de cercetare in cadrul C.P.I.)

Proiecte PHARE.

Proiect: PHARE /RO2006/018-147.01.04.10.01„Continuarea informatizării Sistemului Judiciar din România – partea a II-a" martie 2009 - noiembrie 2009, expert implementare

Proiect: PHARE „Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar din România”, 2007 – 2010, expert implementare

POSDRU/108/2.3/G/79434, “Formare profesionala continua a angajatilor prin calificare/ recalificare de nivel tehnic ridicat in contextul societatii bazata pe cunoastere”, 2011 – 2013, expert implementare

PHARE/2005/017-553.04.02.02.01.802, “Pregatirea capitalului uman din Regia Autonoma, Monitorul Oficial pentru folosirea noilor tehnologii de comunicare si informatie – cerinta necesara si obligatorie pentru atingerea masei critice de personal competent si adaptabil la schimbari in vederea cresterii productivitatii muncii si dezvoltarii sistemului informatic propriu”, 2008 – 2008, expert implementare

Proiect PHARE/2005/017- 553.04.02.02.01.810 „ Elaborarea de standarde ocupaţionale pentru domeniul tehnologiilor informaţiei” 2008 –2010, expert implementare

Proiect PHARE/2004/016-772.04.02.02.01.01.805 “Elaborarea de instrumente de evaluare profesionala a competenţelor profesionale obţinute pe căi informale şi non-formale, bazate pe standarde ocupaţionale pentru ocupaţii din domeniul IT. Dezvoltarea unui centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale ale adultilor obtinute in sistem informal si non-formal, cu proceduri si instrumente de evaluare bazate pe standarde ocupationale, in domeniul tehnologiilor informatiei”, ianuarie 2007-noiembrie 2007, expert implementare

Proiect PHARE /2003/005-551.05.03.02.147„Elaborare de standarde ocupaţionale pentru domeniu tehnologiilor informaţiei, ca suport necesar si obligatoriu pentru aplicarea reglementarilor legale privind formarea profesionala a adulţilor” 2006 – 2007, expert implementare

Proiect PHARE “Train IT” 2002 – 2003, expert implementare

Proiect PHARE, “Economia bazată pe cunoaştere” – faza pilot, septembrie – decembrie 2005, Expert în echipa de implementare

Proiectul Train-SEE: Information & Communication Technologies Training needs for SE Europe desfăşurat în anul 2003 cu participare internaţională (Training Center in Informatics partener), expert implementare

Proiecte POSDRU:

POSDRU/83/5.2/S/54912 „ANTREPRENOR RURAL EUROPEAN - Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competenţelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC şi comunicare în limba engleză” – 2011 -2013, Expert în echipa de implementare

Page 9: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 9 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Articole publicate

Lucrări ştiinţifice / tehnice cotate sau indexate ISI şi în baze de date

internaţionale

POSDRU/57/1.3/S/30462, „ Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua, in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu - FPC-FORMATOR , 2009 - 2013- Expert în echipa de implementare

POSDRU/3/1.3/S/5 (ID 4103), „Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si atingerea masei critice de stabilizare a acestora in scoli, precum si orientarea lor către domenii cerute de piaţa muncii” din 2009 – pana in prezent - 2008 - 2012, - Expert în echipa de implementare

POSDRU/20/1.4/G/12764, „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achiziţiilor de învăţare anterioară dobândite în contexte non-formale şi informale de învăţare, inclusiv dezvoltarea competenţelor personalului acestuia” , Expert coordonator pentru activităţile de formare continua a evaluatorilor si extindere a acestui subgrup ţinta, 2009 - 2012

POSDRU/58/1.4/S/40539, 2010-2011, „Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in domeniul reprezentat, cât şi transectorial, inclusiv prin utilizarea soluţiilor TIC”– Expert în echipa de implementare, 2010 - 2013

Alte proiecte:

Participare la elaborarea “Strategiei de Reformă a Serviciilor de Sănătate din România”

Proiecte ICI Proiect European „The Once Only Principle Project”- TOOP, finanţat prin programul H2020-SC6-

CO-CREATION-2016-2017, perioada 01.2017 – 06.2019, membru în echipă Program Nucleu - Tema: PN 16 09 03 02, Ministerul Educaţiei Naţionale, 15.06.2016, „Servicii

Cloud cu suport baze de date NoSQL destinate dezvoltării de proiecte Open-Source”, membru în echipa de cercetare

Program nucleu - Tema PN 09 23 01 06, 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale - „Sistem integrat pentru managementul proiectelor bazat pe arhitecturi orientate spre servicii”, membru în echipa de cercetare

Program nucleu Tema PN 09 23 02 05 / Contract nr. 23N / 2009 Act. Ad. 3 / 2013, 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale - „Metode, tehnici şi instrumente de măsurare a agilităţii unei întreprinderi virtuale”, membru în echipa de cercetare

Proiect sectorial Nr.46/2012, 2013-2014, MCSI - “Metodologie Pentru Evaluarea Calităţii Serviciilor E- Guvernare” , membru în echipa de cercetare

Proiect sectorial Nr. 100 / 01.08.2011, 2014, MCSI- “Sistem informatic INTEGRAT de tip Portal pentru ACCES la Biblioteca Naţională de Programe”, director de proiect

Program nucleu Tema PN 09 23 01 08/contract nr. 23N/2009, 2014, Ministerul Educaţiei Naţionale, „Metode şi instrumente avansate de evaluare a calităţii produselor software din Biblioteca Naţională de Programe (BNP)” , director proiect

Program Nucleu - Tema PN 09-23 07 04 /Contract nr. N23 / 2009, Act adiţional nr. 2 / 2015, Ministerul Educaţiei Naţionale, „Sistem suport bazat pe tehnologii cloud pentru dezvoltarea afacerilor în mediu rural”, membru în echipa de cercetare

Program Nucleu - Tema PN 09-23 02 07- Contract nr. N23 / 2009, Act adiţional nr. 1 / 2015, Ministerul Educaţiei Naţionale, „Metode şi instrumente de evaluare a siturilor web pentru reţele sociale ca surse de „big data”, membru în echipa de cercetare

Program nucleu Tema PN 09 23 05 08 EXTINS /contract nr. 23N/2009, 2015, Ministerul Educaţiei Naţionale, „Modernizarea Sistemului Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) prin aducerea unei contribuţii în domeniul managementului de conţinut digital, director proiect

Proiect sectorial nr. 361/2015 din Planul Sectorial de cercetare-dezvoltare al MSI 2015-2017- TIC în sănatate: “Analiză comparativă a soluţiilor de eHealth în statele membre şi modele de succes pe plan mondial”, membru în echipa de cercetare

Program nucleu Tema PN 16 09 08 01/ contract nr. /2016, Ministerul Educaţiei Naţionale, „Diversificarea conţinutului informaţional şi a serviciilor oferite de Sistemul Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP)” director proiect

Băjenaru, L., Smeureanu. I., (2017). Learning Styles in an Ontology-Based E-Learning System, ConferenceIE 2016 Postproceedings at Springer Lecture Notes in Business Information Processing (send to LNCS SPRINGER)

BĂJENARU, L., Marinescu, I.A. ( 2017). Contributions to the Development of an Ontology-Based E-Learning System for Healthcare Management, Proceeding of The 16th International Conference on Informatics in Economy (IE2017) Education, Research & Business Technologies, Bucharest, 2017, pp. 200-205, ISSN: 2247 – 1480, will be indexed in RePEC and will be sent for evaluation to ISI Thomson Reuters

Page 10: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 10 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Băjenaru, L., Smeureanu. I., Balog, A., (2016). An Ontology-Based E-Learning Framework for Healthcare Human Resource Management, Studies in Informatics and Control (SIC), ISSN 1220-1766, vol. 25(1), pp. 99-108, ISI Thomson Reuters, Scientific – SCIEx şi BDI Scipio, WOS:000372945700011

Băjenaru, L., Smeureanu. I., Marinescu, I. A. (2016). Learning Styles in an Ontology-Based E-Learning System, Proceeding of The 15th International Conference on Informatics in Economy (IE2016), Education, Research & Business Technologies, pp. 153-158, ISSN: 2284-7472, indexed ISI Thomson Reuters, WOS:000386192300025

Băjenaru, L., Marinescu, I. A., Tomescu, M., Savu, D., (2016). Diversificarea conţinutului informaţional şi a serviciilor oferite de noul sistem al bibliotecii naţionale de programe, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 26, nr. 3, pg. 5-16, sept. 2016, ISSN: 1220-1758, revistă indexată CNCSIS categoria C şi în bazele de date internaţionale: Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO

Marinescu, I.A., Nicolau, D., Băjenaru, L. (2016). Consideraţii asupra atacurilor cibernetice, executate în contextul comunicaţiilor prin reţea, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 26, nr. 4, pg. 17-28, ISSN: 1220-1758, revistă indexată CNCSIS categoria C şi în bazele de date internaţionale: Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO (in print)

Băjenaru, L., Smeureanu, I., (2015). An Ontology Based Approach for Modeling E-Learning in Healthcare Human Resource Management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (ECECSR), vol. 49, nr. 1, pg. 23-40, ISSN 0424-267X, ISI Thomson Reuters, WOS:000350843300002

Băjenaru, L., Marinescu, I.A., Smeureanu. I., (2015). A Framework for Designing an Ontology-Based E-Learning System in Healthcare Human Resource Management, Proceeding of The 14th International Conference on Informatics in Economy (IE2015), Education, Research & Business Technologies, pp. 176-181, ISSN 2284-7472, ISI Thomson Reuters, WOS:000362796900029

Radulescu, C. Z., Balog, A., Bajenaru, L., Radulescu, D. M. ( 2015), Multi-criteria Decision Making software products - a comparison and ranking in terms of usability and functionality, publicat in volum de lucrari al Conferinţei Internaţionale de Interacţiune Om-Calculator (RoCHI), pg 11-14, ISSN 2344-1690, indexat DBLP şi trimisă spre indexare ISI

Băjenaru, L., Balog, A., Smeureanu, I., Marinescu, I. A. (2015), Abordare bazată pe ontologii a unui sistem de e-learning în domeniul managementul resurselor umane într-un spital universitar. Revista Romana de Interactiune Om-Calculator (RRIOC) 8(2), 139-156, ISSN 1843-4460, revistă indexată CNCSIS categoria B+ şi în: HCI Bibliography – Journals, HCI Bibliography – Proceedings, Computer Science Bibliographies, Index Copernicus, EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS

Băjenaru, L. Borozan, A-M., Smeureanu, I. ( 2015) Using Ontogies for the E-Learning System in Healthcare Human Resources Management, Revista de Informatica Economica, vol.19, nr.2, pg. 15-24, ISSN 1453-1305, revistă indexată CNCSIS B+ şi în bazele de date şi cataloage internaţionale: DOAJ, ICAAP, Index Copernicus, Index of Information Systems Journals, INSPEC, Open J-Gate, etc.

Băjenaru, L., Marinescu, I. A., Tomescu, M. (2015). „Modernizarea sistemului Bibliotecii Naţionale de Programe prin utilizarea mediului de dezvoltare Oracle APEX”, publicat în Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 25, nr. 3, pp. 17-28, septembrie 2015, ISSN: 1220-1758, revistă indexată în Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO

Băjenaru, L., Tomescu, M., Marinescu, I. A. (2015). Studiu asupra metodelor de evaluare a produselor software”. Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 25, nr. 1, pp. 62-73, martie 2015, ISSN: 1220-1758, indexată în Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO

Petre. I., Băjenaru, L., Răduţ, V., (2015). Platformă on-line pentru înregistrarea şi evaluarea publicaţiilor de literatură tehnico-ştiinţifică”, Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 25, nr. 4, ISSN: 1220-1758, revistă indexată în Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO

Băjenaru, L., Borozan, A.M., Smeureanu, I., (2014). An Ontology Based Approach for E-Learning in Health Human Resources Planning, Proceeding of The 13th International Conference on Informatics in Economy (IE 2013) Education, Research & Business Technologies, pp. 352-357, ISSN: 2247 – 1480, indexed by major databases Thomson Reuters Services, Directory of Open Access Journal,abell’s Directories of Publishing Opportunities, EBSCO (Business Source Complete), ICAAP, Index Copernicus, etc. (sent for evaluation to ISI Thomson Reuters)

Borozan, A-M., Băjenaru, L., Savu, D., Tomescu, M. (2014). Sistemul Prototip Mercur pentru determinarea agilităţii unei întreprinderi virtuale. Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 24, nr. 1, pp. 25-36, martie 2014, ISSN: 1220-1758, revistă indexată în Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO

Marinescu, I.A. Tomescu, M. Coardoş, D. Băjenaru, L. (2014). Sistemul integrat DigiMultiCult - Punct unic de acces la informaţia digitală multiculturală. Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 24, nr. 1, pp. 13-24, martie 2014, ISSN: 1220-1758, revistă indexată în Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO.

Page 11: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 11 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Citări în reviste de specialitate cotate ISI în baze de date ISI Web of Science

şi în baze de date internaţionale

Tomescu, M., Marinescu, I.A., Coardoş, D., Băjenaru, L. (2014). Modelul nucleului bazei de date a sistemului DigiMultiCult. Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 24, nr. 1, pp. 57-68, martie 2014, ISSN: 1220-1758, revistă indexată în Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO

Marinescu, I.A. Băjenaru, L. Tomescu, M. (2014). Sistem interactiv pentru managementul şi promovarea conţinutului multicultural din spaţiul românesc, publicat in volum de lucrari al Conferinţei Naţionale de Interacţiune Om-Calculator (RoCHI), pp. 105-108, ISSN 2344-1690, septembrie 2014. Editura Matrix Rom, Constanta, România, indexată în HCI Bibliography şi Open Academic Journal Index (OAJI)

Băjenaru, L., Borozan, A.M., Tomescu, M., Savu. D., (2014). Sistem interactiv de evaluare a agilităţii unei întreprinderi virtuale, publicat in volum de lucrari al Conferinţei Naţionale de Interacţiune Om- Calculator (RoCHI), pp. 109-112, ISSN 2344-1690, ISBN, Constanta, indexată în HCI Bibliography şi Open Academic Journal Index (OAJI)

Lidia Băjenaru, Mihaela Tomescu, Daniel Savu. (2013). Abordări fundamentale privind agilitatea întreprinderii virtuale, Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), vol. 23, nr. 4, pp. 5-14, decembrie 2013, ISSN: 1220-1758, revistă indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus Journal Master List şi EBSCO

1. Articol citat:

Lidia Băjenaru, Ion Smeureanu, Alexandru Balog, An Ontology-Based E-Learning Framework for Healthcare Human Resource Management, Studies in Informatics and Control (SIC), vol. 25(1), 2016, pg. 99-108, ISSN 1220-1766, ISI Thomson Reuters, Scientific – SCIEx şi BDI Scipio, WOS:000372945700011 (2 autocitari)

Citări:

Gao Wei, Baig Abdul Qudair, Ali Haidar, Sajjad Wasim, Farahani Mohammad Reza, 2017, Margin based ontology sparse vector learning algorithm and apglied in biology science, Saudi Journal of Biological Sciences- Elsevier, vol 24, issue 1, pp. 132-138, ISSN: 1319-562X , DOI: 10.1016/j.sjbs.2016.09.001, Indexed ISI Thomson, WOS:000391837000020

2. Articol citat:

Lidia Băjenaru, Ion Smeureanu, 2015, An Ontology Based Approach for Modeling E-Learning in Healthcare Human Resource Management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (ECECSR), vol. 49, nr. 1, pg. 23-40, ISSN 0424-267X, ISI Thomson Reuters, WOS:000350843300002, 5 citari (2 autocitari)

Citări:

Yuyi Jiang, Zhiqing Shao, Yi Guo, Huanhuan Zhang and Liping Sun, 2015, Building XML Data Warehouse with Data Reconstruction by Knowledge Graph, Proceedings 2015 IEEE Fifth International Conference on Big Data and Cloud Computing BDCloud 2015, Dalian, China pg. 314-320, ISBN:978-1-4673-7183-4, DOI: 10.1109/BDCloud.2015.48, Indexed ISI Thomson , WOS:000380444200057

Rinciog Octavian, Vlad Posea, 2015, Publishing Romanian public health data as Linked Open Data. In 2015 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 2015, pg. 1-4, pp. 1-4, ISBN:978-1-4673-7545-0, Indexed ISI Thomson , WOS:000380397900036

Julija Kurilova. 2016 , Research on Multiple Criteria Decision Making Methods and its Application for Evaluating the Quality of Personalised Learning Scenarios,Technological Sciences, Informatics Engineering - 07T, Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics, LITHUANIA

3. Articol citat:

Lidia Băjenaru, Ana-Maria Borozan, Ion Smeureanu, 2015, Using Ontogies for the E-Learning System in Healthcare Human Resources Management, Revista de Informatica Economica, vol.19, nr.2, , pg. 15-24, ISSN 1453-1305, revistă indexată CNCSIS B+ şi în bazele de date şi cataloage internaţionale: DOAJ, ICAAP, EBSCO, Index Copernicus, Index of Information Systems Journals, INSPEC, Open J-Gate, ProQuest Central, RePEc.Ulrich’s Periodicals Directory,

DOI: 10.12948/issn14531305/19.2.2015.02 – 3 citari

Citări:

Lourdusamy Ravi, Joseph Merlin Florrence, 2016, A multilingual ontology for Tamil Literary works, 2016 3rd International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), Coimbatore, India, 2016, pp. 1-4, IEEE, ISBN:978-1-4673-9206-8, ISSN: 2469-5556, Indexed ISI Thomson, WOS:000386953800013

Sakarkar, Gopal, Deshpande, S.P., Thakare, V.M., Semantic Web and Intelligent Mobile Agent Based Architecture for Intelligent e-Learning System, International Journal of Scientific & Engineering Research, vol 7, nr. 9, pp. 1653-1659, September-2016, ISSN 2229-5518 indexed ISI Thomson

Page 12: Curriculum vitae Europass - doctorat.ase.ro teze doctorat/documente... · Curs perfecţionare 2007 Certificat de competenţe „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”

Pagina 12 / 12 - Curriculum vitae al Băjenaru Lidia

Participare la elaborare cărţi publicate

John K. Tarus, Zhendong Niu, Abdallah Yousif, A hybrid knowledge-based recommender system for e-learning based on ontology and sequential pattern mining, Future Generation Computer Systems, Available online 2 March 2017, ISSN 0167-739X, Indexed ISI Thomson, http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.02.049.

Eugenia Aldica, Mihaela Tudose, Lidia Băjenaru, Claudiu Gura, Nicoleta Fratila, Leila Mihai, “Competente cheie comune: Utilizarea calculatorului; prelucrare informaţii”, 2006; Editura Albastra, ISBN 978-973-9171-09-0

Eugenia Aldica, Lidia Bajenaru, Mihaela Tudose, Claudiu Gura, Leila Mihai, “Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri”, 2009, Editura Albastra, ISBN 978-973-650-252-1

Eugenia Aldica, Doina Mirella Bozdoc, Lidia Bajenaru, Mihaela Tudose, Leila Mihai, Lidia Bajenaru, Eugen Maftei, “Formarea Formatorilor, 2011; Editura Afir , ISBN 978-973-7714-72-5

Eugenia Aldica, Doina Mirella Bozdoc, Lidia Bajenaru, Mihaela Tudose, Leila Mihai, Administrator de formare, 2011; Editura Afir , ISBN 978 -973-7714-73-2

Bozdoc, Lidia Bajenaru, Eugenia Aldica, Manager de formare, 2011; Editura Afir; ISBN

Mihaela Tudose, Lidia Bajenaru, Veronica Iuga, Nicoleta Caloian, Administrarea reţelelor de calculatoare, 2007; revizuit 2009, 2011; Editura CPI; suport WEB

Lidia Bajenaru, Aplicaţii informatice pentru asistarea managementului proiectelor, 2008; Editura CPI; suport WEB

Eugenia Aldica, Lidia Bajenaru, Mihaela Tudose, Claudiu Gura, Leila Mihai, “Tehnologii avansate privind instrumentele soft moderne pentru birotica si Internet, 2007; Editura CPI

Lidia Bajenaru, Suport de curs pentru formarea operatorilor de introducere, validare şi prelucrare date, 2005; revizuit 2007; extins 2009 si 2011; Editura CPI; suport WEB

Claudiu Gura, Lidia Bajenaru,Suport de curs pentru formarea utilizatorilor SQL, 2010; Editura CPI; suport WEB

Remus Tudorica, Claudiu Gura, Dan Radu Simota, Lidia Bajenaru, Mihaela Tudose, Eugenia Aldica, Documentaţie suport pentru proiectarea, realizarea si implementarea platformei electronice de instruire „blended learning”si / sau e-learning a CPI, 2009; revizuit 2010, 2011; Editura CPI; suport WEB

Eugenia Aldica, Lidia Bajenaru, Mirella Bozdoc, Documentaţie de tip ”Analiza ocupationala”si „Standard Ocupaţional” pentru ocupaţia:, Specialist in proiectarea asistata de calculator”2007; revizuit 2012; Editura CPI; suport electronic

Mihaela Tudose, Lidia Bajenaru, Veronica Iuga, Documentaţie de tip ”Analiza ocupationala”si „Standard Ocupaţional” pentru ocupaţia:„Administrator retea de calculatoare”2008; revizuit 2012; Editura CPI; suport electronic

Mihaela Tudose, Lidia Bajenaru, Veronica Iuga, Documentaţie de tip ”Analiza ocupationala”si „Standard Ocupaţional” pentru ocupaţia:„Inginer de sistem software”2006; revizuit 2012; Editura CPI; suport electronic

Mihaela Tudose, Lidia Bajenaru, Veronica Iuga, „Inginer de sistem software”2009; revizuit 2011; Editura CPI; suport electronic

Mihaela Tudose, Lidia Bajenaru, Veronica Iuga, Instrumente de evaluare a competentelor profesionale pentru ocupaţia: „Administrator reţea de calculatoare2009; revizuit 2011; Editura CPI; suport electronic

Eugenia Aldica, Lidia Bajenaru, Mirella Bozdoc, „Specialist in proiectarea asistata de calculator”2009; revizuit 2011; Editura CPI; suport electronic


Recommended