Home >Documents >Compendium Sondermaschinen nach Maß Maşini speciale ... · PDF fileSiemens SPS Beckhoff...

Compendium Sondermaschinen nach Maß Maşini speciale ... · PDF fileSiemens SPS Beckhoff...

Date post:10-Sep-2019
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • GmbH

  Sondermaschinen nach Maß Das Kompendium Projektierung Konstruktion Realisierung

  Maşini speciale personalizate

  Proiectare Construcţie Realizare

  Compendium

  www.fabm.de

 • 2 3

  Mecanică Electrotehnică

  Software

  EPLAN PNOZmulti Configurator Safety Calculator PAScal

  Siemens SPS Beckhoff TwinCAT

  LabVIEW MS Visual Studio C-Sharp Sisteme AOI Sisteme de prelucrare a imaginilor Legături la baze de date Flash BDE

  Creo Elements/Pro FluidDraw Safexpert eDrawings

  Un mare plus Büttel und Marx dezvoltă soluţii inteligente de automatizare complet la sediul propriu

  www.fabm.de

  Büttel und Marx GmbH construieşte maşini speciale pentru automatizarea proceselor de producţie industrială precum staţii de montaj, unităţi de inscripţionare, echipamente de testare, staţii de măsurare şi pune la dispoziţie piese.

  Punctele noastre tari şi avantajul dumneavoastră: Maşinile de la Büttel und Marx se realizează complet la sediul propriu. Pe lângă construcţia mecanică sunt dezvoltate de către personal calificat propriu toate insta- laţiile electrotehnice şi componentele software necesare.

  Oferim clienţilor noştri soluţii inovatoare şi economice, bazate pe directiva CE Maşini şi prevederile normale ale industriei.

  Clienţii noştri sunt, preponderent, Industria automotive şi industria furnizorilor pentru automobile

  Industria aparaturii electrice şi electro-casnice

  Industria metalurgică Industria de prelucrare a maselor plastice

  Industria de construcţii maşini Industria de tehnică medicală

  Certificarea companiei noastre conform ISO 9001:2008 este expresia şi garanţia calităţii ireproşabile a produselor noastre.

  http://goo.gl/N5hgS

  »Dacă fiecare unealtăar putea face, la ordin sau

  din proprie iniţiativă, munca ce i se potriveşte, atunci n-ar mai fi nevoie

  nici de ucenici pentru lucrătorii meşterului, nici de sclavi pentru stăpâni.«

  Aristotel (384–322 B.C.)

 • 4 5

  t1 t2 t3 t4

  25 % 50 % 100 %

  Înaintea dezvoltării tehnice şi a realizării se află proiectarea pentru rentabilitatea unei soluţii de auto- matizare.

  t1 = timp de proiectare t2 = timp de achiziţie t3 = timp de amortizare t4 = perioada de folosire a produsului

  Profit

  Costuri

  Perioada

  Automatizare este un proces în a cărui evoluţie se înlocuiesc continuu activităţile umane cu funcţiile sistemelor artificiale (automate, roboţi, calculatoare) pentru a îmbunătăţi calitatea şi a reduce costurile.

  Evaluarea amortizărilor şi a profitului

  Analiza ciclurilor

  Un criteriu important pentru expunerea economică şi tehnică a unei instalaţii de montaj şi testare este analiza ciclurilor

  Poziții

  Parkposition

  Input / Fail

  Stație 1

  Stație 2

  Stație 3

  Stație 4

  Laser / Scan

  Imprimantă

  Timp în secunde10

  A0

  A1

  A2

  A3

  A4

  A5

  A6

  A7

  A8

  A9

  A10

  A11

  A12

  A13

  A14

  A15

  A16

  A17

  A18

  A11

  A12

  A13

  A18

  A15

  A16

  A17

  A18

  20 30 40 50 60 70 80 90 100 Durata ciclurilor în 18 secunde

  26 secunde 34 secunde 34 secunde

  34 secunde

  34 secunde

  34 secunde

  16 secunde 16 secunde

  38 secunde

  36 secunde

  Ciclu

  Începutul cicluluiFaza de start

  Durata ciclurilor în 18 secunde Durata ciclurilor în 18 secunde 110 120 130 140

  Automatizarea industrială funcţionează numai în interacţiune cu mai multe componente. Electrotehnica reprezintă conectorul dintre software- ul de comandă şi mecanica executantă – comparabil cu sistemul nervos uman ca conector între creier şi aparatul locomotor.

  Număr de piese

  Grad de automatizare

  Din punct de vedere al gradului de automatizare, soluţiile noastre tehnice şi maşinile sunt corelate cu nevoile dumneavoastră.

  Alte domenii ale automatizării:

  Trepte de automatizare

  Mai multe la pagina 6

  Mai multe la pagina16 Mai multe la pagina18 Mai multe la pagina20 şi22 Mai multe la pagina 24

  Mai multe la pagina 8

  Mai multe la pagina10 şi 12

  Mai multe la pagina14

  500.000

  250.000

  100.000

  500

  Dispozitive manuale şi dispozitive auxiliare

  Posturi de operare manuală

  Standuri de probă

  Automatizarea elementelor Automate cu

  transfer rotativ Sisteme de transfer cu

  suporţi de piese

  Electrotehnică & Software

  Automatizare completă

  Sisteme de manipulare manuală

  Maşini specialeAutomatizare pentru testări permanente în panoul de

  temperatură

 • 6 7

  1 3 7

  6

  5

  2 4 8

  9

  10

  http://youtu.be/QoRURPSb3wg

  Echipamentele sunt manipulate de un operator manual sau echipamente au- tomat şi preluate cu sisteme automate prin diverse sisteme de manipulare precum sistemele de suporţi de piese, roboţi, sisteme de axe lineare, insta- laţii de sortare, sisteme de înmaga- zinare, unităţi »Pick & Place« şi benzi transportoare automate.

  Dispozitivele acţionate manual sunt necesare

  Pentru producţie prototipurilor Pentru producţie primelor mostre Ca mijloc auxiliar pentru pornirea în preserie a unui produs Pentru producţia de serie a varian- telor de tipuri cu loturi mici şi Pentru realizarea produselor în număr foarte mic.

  Echipamentele pot fi integrate ca scule sau suporţi de piese într-un post de operare manuală, o instalaţie semi- automată sau complet automată. Caracteristica echipamentului este că se foloseşte sau se poate înlocui ca un modul integral.

  Echipamente sunt mijloacele de lucru ce se împart în echipamente universale sau echipamente dependente de piesele de prelucrat

  Dispozitivele pentru aplicaţii diferite, precum 1 Dispozitive manuale de îmbinare 2 Dispozitiv de montaj pneumatic semi-automat 3 Dispozitiv manual de contactare şi verificare pentru cilindrii comutatorului de aprindere 4 Dispozitiv automat de contactare şi verificare pentru cilindrii comutatorului de aprindere 5 Dispozitiv de montaj pentru fotoconductori 6 Staţie de curăţare semi-automată pentru comutatoare duble cu aer ionizat 7 Dispozitivul de sudură pentru automat de sudură cu laser 8 Dispozitiv semi-automat de contactare şi verificare pentru comutatorul de aprindere al capotei motorului 9 Dispozitiv manual de îndoire a diodelor 10 Dispozitiv manual de montaj şi verificare pentru senzorul de distanţare al laserului

  Unităţi de prindere Unităţi de contactare, de exemplu adaptor ace Dispozitive de îmbinare şi montaj Unităţi de ştanţare şi îndoire Staţii de sudură Staţii de curăţare şi aspirare Unităţi de înşurubat Dispozitive de ungere Sisteme de dozare Unităţi de frezare şi găurire Dispozitive de marcaj şi inscripţionare, de exemplu unităţi de ştanţare la cald şi rece, unităţi de marcaj cu creioane, imprimante de etichete, sisteme de gravură laser, unităţi de ştanţare coduri de verificare, siste- me de imprimare Ink Jet, unităţi de ştanţare cu ac etc.

  Unităţile de testare precum sistemele de prelucrare a imaginilor, staţiile de testare a vitezei – forţei – căii, unităţi de testare a unghiurilor – cuplului motor – turației, unităţi de verificare a diametrului şi concen- tricităţii, staţii de verificare a etanşeității, unităţi de testare de mare tensiune, unităţi de testare a rezistenţei etc.

  Competenţele noastre de bază în domeniul dispozitivelor include realizarea următoarelor

 • 8 9

  1

  2

  3

  4

  5

  800 600 400 200 0 200 400 600 800

  400

  200

  0

  200

  mm

  1 2 3

  4

  mm

  Cu posturile de operare manuală se vor lega manual, avantajos din punct de vedere al costurilor, dispozitivele de montaj, verificare şi măsurare şi sistemul de flux material aferent.

  Posturi de operare manuală Ajutoare rafinate pentru automatizarea parţială a proceselor

  Mecanică dulapuri, în care se execută procese de montaj, respectiv verificare, precum şi în afara şi în interiorul unei cabine.

  1

  Mecanică dulapuri duble şi mecanică discuri rotative în care se execută procese simultan în afara şi în interiorul unei cabine.

  2

  Mecanici uşi ridicătoare în care tehnica proceselor se execută în principal în interiorul unei cabine.

  3

  Mecanică deschisă Procesele fiind executa- te exclusiv manual, cu instrumente şi/sau scule electrice.

  4

  Mecanici complexe în care diverse procese sunt executate în dispo- zitive diferite, cu diverse uşi de siguranţă (aici uşă glisantă şi mecanica dulapurilor).

  5

  Realizăm posturile de operare manuală în diverse variante:

  Alte opţiuni pentru toate posturile de operare manuală menţionate mai sus sunt construcţie cu pupitru sau cutie, reglarea pe înălțime a mesei de lucru, susţinere picioare, obturatoare vizuale, sertare, portal de montaj cu ilum