Home >Documents >CEN/TS 2016. 2. 22.آ  39 CEN/TS 15293:2011 Automotive fuels â€گ Ethanol (E85) automotive fuel...

CEN/TS 2016. 2. 22.آ  39 CEN/TS 15293:2011 Automotive fuels â€گ Ethanol (E85) automotive fuel...

Date post:27-Apr-2021
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 20 CEN/TS 13130‐ 16:2005

  Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 16: Determinarea caprolactamului şi  sării de caprolactam în simulanţi alimentari

  SMV CEN/TS 13130‐16:2011 Trim. I

  21 CEN/TS 13130‐ 20:2005

  Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 20: Determinarea epiclorohidrinei în  materialele plastice

  SMV CEN/TS 13130‐20:2011 Trim. I

  22 CEN/TS 13130‐ 23:2005

  Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 23: Determinarea formaldehidei şi  hexametilentetraminei în simulanţi alimentari

  SMV CEN/TS 13130‐23:2011 Trim. I

  23 EN 15341:2007 Mentenanţă. Indicatori‐cheie de performanţă în materie de mentenanţă SMV EN 15341:2011 Trim. I

  24 EN 13269:2006 Mentenanţă. Linii directoare pentru pregătirea contractelor de mentenanţă SMV EN 13269:2011 Trim. I

  25 EN 13306:2010 Mentenanţă. Terminologia mentenanţei SMV EN 13306:2011 Trim. I

  26 EN 846‐4:2001 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 4: Determinarea rezistenţei şi caracteristicile deformării sub sarcină  a bridelor de fixare

  SMV EN 846‐4+A1:2011 Trim. I

  27 EN 196‐5:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 5: Încercarea de puzzolanicitate a cimentului puzzolanic SMV EN 196‐5:2011 Trim. I

  28 EN ISO 16852:2010 Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare SMV EN ISO 16852:2011 Trim. I

  29 EN ISO 23993:2010 Produse de izolaţie termică pentru echipament în construcţii şi instalaţii industriale. Determinarea conductivităţii termice de proiectare SMV EN ISO 23993:2011 Trim. I

  30 EN 1717:2000 Protecţia împotriva poluării apei potabile în instalaţiile de apă şi cerinţe generale pentru dispozitivele de prevenire a poluării prin reflux SMV EN 1717:2011 Trim. I

  31 EN ISO 3126:2005 Sisteme de canalizare de material plastic. Componente de material plastic. Determinarea dimensiunilor SMV EN ISO 3126:2011 Trim. I

  32 CEN/TS 1852‐ 3:2003+A1:2005

  Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru drenaj subteran şi canalizare fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 3: Ghid pentru  instalare

  SMV CEN/TS 1852‐3+A1:2011 Trim. I

  33 EN ISO 11298‐1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea reţelelor de alimentare cu apă îngropate. Partea 1: Generalităţi SMV EN ISO 11298‐1:2011 Trim. I

  34 EN 15089:2009 Sisteme de izolare a exploziei SMV EN 15089:2011 Trim. I

  35 EN 408:2010+A1:2012 Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat. Determinarea anumitor proprietăţi fizice şi mecanice SMV EN 408:2011 Trim. I

  36 ISO 13528:2015 Metode statistice pentru verificarea calificării prin metoda de comparări interlaboratoare SM ISO 13528:2015 Trim. I

  37 EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare SM SR EN ISO 14001:2006 Trim. I

  38 ISO 7268:1983 Componentele conductei. Definiţia presiunii nominale SMV ISO 7268:2011 Trim. I

  39 CEN/TS 15293:2011 Automotive fuels ‐ Ethanol (E85) automotive fuel ‐ Requirements and test methods SMV CEN/TS 15293:2011 Trim. I

  40 EN ISO 10545‐14:2015 Plăci și dale ceramice. Partea 14: Determinarea rezistenței la pătare SM STB EN ISO 10545‐14:2010 Trim. I

  41 EN 1427:2015 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel și bilă SM STB EN 1427:2013 Trim. I

  42 EN 1426:2015 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea penetrației cu ac SM STB EN 1426:2013 Trim. I

  43 EN 14105:2011 Fat and oil derivatives ‐ Fatty Acid Methyl Esters (FAME) ‐ Determination of free and total glycerol and mono‐, di‐, triglyceride contents SM STB EN 14105:2010 Trim. I

  Page 2 of 211

 • 44 EN 14103:2011 Fat and oil derivatives ‐ Fatty Acid Methyl Esters (FAME) ‐ Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents SM STB EN 14103:2010 Trim. I

  45 EN 12596:2014 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea viscozității dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid SM STB EN 12596:2013 Trim. I

  46 EN 12595:2014 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea viscozității cinematice SM STB EN 12595:2013 Trim. I

  47 EN 12594:2014 Bitum și lianți bituminoși. Prepararea eșantioanelor de încercat SM STB EN 12594:2013 Trim. I

  48 EN 12593:2015 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea punctului de rupere Fraass SM STB EN 12593:2013 Trim. I

  49 ISO/IEC 7812‐2:2015 Carduri de identificare. Identificarea emitenților. Partea 2: Proceduri de cerere și de înregistrare SM SR ISO/CEI 7812‐2:2014 Trim. I

  50 ISO/IEC 7812‐1:2015 Carduri de identificare. Identificarea emitenților. Partea 1: Sistem de numerotare SM SR ISO/CEI 7812‐1:2014 Trim. I

  51 ISO/IEC/IEEE  23026:2015

  Inginerie software. Practică recomandată pentru internet. Ingineria site‐ului web, managementul site‐ului web şi ciclul de viaţă al site‐ului  web

  SM SR ISO/CEI 23026:2011 Trim. I

  52 ISO 8178‐8:2015 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 8: Identificarea grupei de motoare SM SR ISO 8178‐8:2012 Trim. I

  53 ISO 8178‐7:2015 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 7: Identificarea familiei de motoare SM SR ISO 8178‐7:2012 Trim. I

  54 ISO 668:2013 Containere din seria 1. Clasificare, dimensiuni şi mase brute maxime SM SR ISO 668:2012 Trim. I

  55 ISO 5053‐1:2015 Cărucioare de manipulare autopropulsate. Vocabular SM SR ISO 5053:2012 Trim. I

  56 ISO 3529‐3:2014 Tehnica vidului. Terminologie. Partea 3: Vacuumetre de presiune totală şi de presiuni parţiale SM SR ISO 3529‐3:2012 Trim. I

  57 ISO 1999:2013 Acustică. Determinarea expunerii la zgomot profesional şi estimarea deteriorării auzului SM SR ISO 1999:2012 Trim. I

  58 ISO 1187:2014 Sticlă textilă. Determinarea conţinutului de substanţe combustibile SM SR ISO 1887:2013 Trim. I

  59 ISO 10068:2012 Vibraţii şi şocuri mecanice. Impedanţa mecanică liberă a sistemului mînă‐braţ în punctul de intrare SM SR ISO 10068:2012 Trim. I

  60 EN ISO 9934‐3:2015 Examinări nedistructive. Examinare cu pulberi magnetice. Partea 3: Aparatură SM SR EN ISO 9934‐3:2013 Trim. I

  61 EN ISO 9934‐2:2015 Examinări nedistructive. Examinare cu particule magnetice. Partea 2: Medii de detectare SM SR EN ISO 9934‐2:2013 Trim. I

  62 EN ISO 9016:2012 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin șoc. Poziția epruvetei, orientarea  crestăturii și examinare

  SM SR EN ISO 9016:2012 Trim. I

  63 EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SM SR EN ISO 9000:2011 Trim. I

  64 EN ISO 8503‐4:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products ‐ Surface roughness characteristics of blast‐cleaned steel  substrates ‐ Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile ‐ Stylus  instrument procedure (ISO 8503‐4:2012)

  SM SR EN ISO 8503‐4:2012 Trim. I

  65 EN ISO 8503‐3:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products ‐ Surface roughness characteristics of blast‐cleaned steel  substrates ‐ Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile ‐ Focusing  microscope procedure (ISO 8503‐3:2012)

  SM SR EN ISO 8503‐3:2012 Trim. I

  66 EN ISO 8503‐2:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products ‐ Surface roughness characteristics of blast‐cleaned steel  substrates ‐ Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast‐cleaned steel ‐ Comparator procedure (ISO 8503‐2:2012)

  SM SR EN ISO 8503‐2:2012 Trim. I

  Page 3 of 211

 • 67 EN ISO 8503‐1:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products ‐ Surface roughness characteristics of blast‐cleaned steel  substrates ‐ Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast‐cleaned surfaces  (ISO 8503‐1:2012)

  SM SR EN ISO 8503‐1:2012 Trim. I

  68 EN ISO 8362‐2:2015 Recipiente și accesorii pentru produse injectabile. Partea 2: Capace pentru flacoane SM SR E

of 211

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended