+ All Categories
Home > Documents > CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete...

CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete...

Date post: 14-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 35 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
100
CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete
Transcript
Page 1: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

CATALOGDETALII TEHNICEPanouri termoizolante pentru perete

Page 2: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP
Page 3: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .3

CUPRINS pag.

CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5

CAP 2. Capacităţi portante panouri pag.14

CAP 3. Detalii tehnice de montaj panouri pag.19

Page 4: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .4

INTRODUCERE

Capitolele 1 și 2 ale acestui catalog tehnic s-au realizat prin colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj, Facultatea de Construcții - Departamentul de structuri, în baza unui contract de cercetate.

În Capitolul 1 sunt prezentate ipotezele pe baza cărora s-a efectuat calculul și sistemele statice analizate.

Capitolul 2 conține tabelele cu capacitățile portante în funcție de deschiderile limită admisibile pentru panourile termoizolante cu fețe standard și prinderi vizibile.

Capitolul 3 a fost realizat de către Departamentul de Proiectare a companiei .

Capitolul 3 conține detalii de montaj al panourilor de perete.

Tabelele de încărcări se referă exclusiv la tipurile de panouri cu spumă poliuretanică , cu fețe standard pentru aplicații de pereți, pe care compania noastră le produce. Tabelele prezintă capacitățile portante ale panourilor analizate conform tipo-dimensiunilor secțiunilor fabricate și a caracteristicelor mecanice aferente.Calculele s-au efectuat în conformitate cu norma SR EN 14509/2013 - Anexa E „Panouri sandwich autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică”, ce reglementează proiectarea subansamblelor realizate din panouri termoizolante de tip sandwich.

Capitolele 1 și 2

Capitolul 3

Tabelele de încărcări

REZUMAT

Page 5: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru acoperiş .5

CARACTERISTICI TEHNICE PANOURI. IPOTEZE DE CALCUL

CAP. 01

Page 6: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .6

Caracteristici tehnice panouri Grosimi

Au fost analizate tipurile de panouri termoizolante pentru pereţi cu feţele standard din portofoliul de produse Terasteel, cu caracteristicile geometrice prezentate mai jos. Diferenţele mici între momentul de inerţie al feţei standard, plisse şi lis permite utilizarea tabelelor elaborate pentru faţa standard şi pentru tipurile plisse şi lis.

Având în vedere că feţele panourilor sunt identice în cele două sisteme de prindere (vizibile şi ascunse), se poate accepta că valorile capacităţilor portante sunt similare sub acţiunea presiunii vântului.

Tip. 1: Panou de pereţi cu prinderi vizibileGrosimi D=30, 40, 50, 60, 80,100, 120, 150, 200 mm

Tip. 2: Panou de pereţi cu prinderi ascunseGrosimi D=40, 50, 60, 80,100,120 mm

Page 7: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .7

Caracteristici materiale / grosimi / ipoteze

Calităţile de oţel considerate în calcul sunt conform standardului SR EN 10346:2009, „Produse plate de oţel acoperite prin imersie la cald. Condiţii tehnice de livrare”. Panourile termoizolante analizate au urmatoarele tipo-dimensiuni:

· la faţa exterioară tablă de oţel galvanizat şi prevopsit S250GD+Z180cu protecţia anticorozivă prin zincare la cald cu grosime de 25 μm, grosime tablă 0,45 mm

· la faţa interioară tablă de oţel galvanizat şi prevopsit S220GD+Z100cu protecţia anticorozivă prin zincare la cald cu grosime de 15µm, grosime tabla 0.4 mm

· grosimi de panouri (miez de spumă poliuretanică) 30-40-50-60-80-100-120-150-200 mm

Caracteristicile oţelului utilizat la faţa exterioară pentru calitatea S250GD+Z180 sunt:

· limita de curgere: fy = 250 N/mm2

· coeficient de expansiune termică αTi=1.20x10-5 /°C

· modulul de elasticitate: E = 210000 N/mm2

Caracteristicile oţelului utilizat la faţa interioară pentru calitatea S220GD+Z100 sunt:

· limita de curgere: fy = 220 N/mm2

· coeficient de expansiune termică αTi=1.20x10-5 /°C

· modulul de elasticitate: E = 210000 N/mm2

Caracteristicile spumei ce formează miezul panoului și eforturile de îndoire a fețelor obținute în urma testelor de laborator s-au utilizat în procesul de determinare a capacitații portante a panourilor.

Tipuri de panouri pentru care s-au întocmit tabelele de capacităţi portante:

· grosimi de panouri cu prinderi vizibile şi feţe standard 30-40-50-60-80-100-120-150-200 mm

· Lungimea maximă de fabricaţie: L max = 12,00 m

Page 8: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .8

Panourile termoizolante sunt cel mai des folosite pe post de anvelopă exterioară (acoperiş sau perete). În urma modului de dispunere pe pane de acoperiş sau rigle de pereţi pot rezulta scheme statice simplu rezemate sau continue. De aceea au fost analizate schemele statice în varianta de grindă simplu rezemată sau grindă continuă pe două deschideri la efectul presiunii şi sucţiunii vântului.

În modelul de calcul pentru determinarea capacității portante a panourilor termoizolante s-au considerat următoarele ipoteze:

· încărcarea este uniform distribuită pe toată lungimea panoului,· încărcarea poate proveni din acţiunea greutăţii proprii combinată cu încărcarea din acţiunea vântului (presiune),· încărcarea poate proveni din acţiunea greutăţii proprii combinată cu încărcarea din acţiunea vântului (sucţiune),· conform SR EN 14509:2013, culoarea feţei exterioare poate influenţa capacitatea portantă (efortul suplimentar din dilatările şi contracţiile diferenţiate / împiedicate se suprapun peste eforturile rezultate din presiune şi sucţiune), de aceea analiza s-a făcut pentru 3 grupuri distincte de culori,· conform SR EN 14509:2013, capacitatea portantă a panoului este afectată de efectul de fluaj, de aceea la dimensionarea panourilor s-au considerat efectele de lungă şi scurtă durată,· gradientul de temperatură s-a considerat între feţele panoului:

o Δt=40°C pentru grupa I de culorio Δt=45°C pentru grupa II de culorio Δt=60°C pentru grupa III de culori

Astfel s-au analizat 2 tipuri de sisteme statice, fiecare cu 2 cazuri de încărcare (presiune şi sucţiune din vânt) :

Sistem static nr. 1: Grinda simplu rezemată;

Sistem static nr. 2: Grinda continuă peste două deschideri;

Realizarea tabelelor

cu încărcări capabile ale panourilor termoizolante

Ipoteze de calcul

Page 9: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .9

Ipoteze de calculRealizarea tabelelor

cu încărcări capabile ale panourilor termoizolante

În funcţie de culoarea panourilor termoizolante considerate în proiect, în tabelele cu capacitățile portante apar 3 cazuri de dimensionare.

o Δt=40°C - Grupa I de culori:

prezintă capacitatea portantă cu deschiderea admisibilă specificată în metri (capacitate în kN/m2 - Valoarea de calcul se obține prin înmulțirea valorii caracteristice cu coeficientul de siguranță) pentru culori foarte deschise. În acest grup pot fi incluse culorile din gama de culori RAL 1015, 1016, 1018, 6019, 7035, 9001, 9002, 9010.

o Δt=45°C - Grupa II de culori:

prezintă capacitatea portantă cu deschiderea admisibilă specificată în metri (capacitate în kN/m2 - Valoarea de calcul se obține prin înmulțirea valorii caracteristice cu coeficientul de siguranță) pentru culori deschise. În acest grup pot fi incluse culorile din gama de culori RAL 1001, 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 5012, 5018, 5024, 6018, 6021, 6033, 7000, 7004, 7032, 7037, 7040, 7042, 7045, 7046, 9006, 9022.

o Δt=60°C - Grupa III de culori:

prezintă capacitatea portantă cu deschiderea admisibilă specificată în metri (capacitate în kN/m2 - Valoarea de calcul se obține prin înmulțirea valorii caracteristice cu coeficientul de siguranță) pentru culori închise. În acest grup pot fi incluse culorile din gama de culori RAL 3000, 3002, 3003, 3005, 3009, 3011, 3013, 3020, 5002, 5005, 5007, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5017, 5022, 6000, 6003, 6005, 6011, 6020, 6024, 6029, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 8004, 8016, 8017, 8023, 9005, 9007.

Conform SR EN14509/2013 valoarea limită admisă pentru deformaţii s-a considerat L/100.

Page 10: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .10

Date de intrare:Se exemplifică evaluării încărcarea distribuită din vânt (conform normativului CR 1-1-4-2012 pentru Bucureşti:

Exemplu de alegere a panoului

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete

Valori de calcul

a) Valoarea caracteristică a încărcării din vânt pe peretele exterior se determină în funcție de mai mulţi parametri, cu ajutorul relaţiei:

Obţinem pentru suprafaţa D presiunea vântului valoarea we=0,71kN/m2

Pentru simplitate, asumăm coeficienţii din relaţia de calcul de mai jos:

· presiunea de referinţă: qref=0.5kN/m2 (fig. 2.1)

· înălţimea de referinţă: ze=8.20m

· rugozitatea terenului: z0=0.05m (conf. Cap2., tab.2.1, Cat II)

· factorul de rugozitate: Cr(z)= 0.9639 (kr(z0)=0.189 pt Cat. II)

· factorul de rafală Cg(z)=1.8954

· factorul topografic: Ct=1

· factorul de expunere: Ce(z)=Cg(z)xCr(z)xCt(z)=1.761(conf. Cap.2)

· din coeficienţii aerodinamici considerăm Cp =0,8 pentru suprafaţa D

Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa, având IMR = 50 de aniNotă: Pentru altitudini peste 1000 m, valorile presiunii dinamice a vântului se corectează cu relația CR 1-1-4-2012

we = gIw x cpe x qp (ze)

Page 11: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .11

Tabele incarcari-PS-pereti-Rev.2 8 / 10

Coeficienţii încărcărilor pentru starea limită ultimă (SLU) şi stare limită de serviciu (SLS) sunt:

• 1.50=n - starea limită ultimă de rezistenţă şi stabilitate sub acţiunea grupării fundamentale

• 1.00=n - starea limită a exploatării normale sub efectul încărcărilor totale de serviciu

Rezultă conform celor de mai sus încărcarea caracteristică pentru o anvelopă de clădire din Bucureşti supusă la acţiunea vîntului pe panourile de perete din suprafaţa D, wk=0,71 kN/m2,respectiv valoarea de calcul al actiunii wd=0,71x1,065= kN/m2.

Fig. 1: Planul clădirii cu suprafaţa D direct expusă vîntului

La stabilirea capacităţii portante a panourilor s-au luat în considerare coeficienţii încărcărilor pentru tipurile de încărcare analizate (încărcare permanentă din greutate proprie cu coeficientul de siguranţă γG=1,35 şi încărcarea de vînt cu γQ=1,5), astfel în tabelele evaluate se face identificarea deschiderii admisibile numai cu încărcarea dominantă din vînt, fără înmulţirea cu coeficientul γQ=1,5. Alegerea panoului adecvat conform tabelelor evaluate se face astfel: Pas 1: Se alege tipul, grosimea de izolaţie şi schema statică a panoului dorit. Presupunînd că alegem panou cu 60 mm grosime, rezemat pe cel puţin 2 deschideri, se identifică tabelul aferent tipului şi a grosimii de panou dorit.

Fig. 2: Schema statică a panoului de perete

Direcţia vîntului

D E

Exemplu de alegere a panoului

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete

Valori de calcul

Coeficienţii încărcărilor pentru starea limită ultimă (SLU) şi stare limită de serviciu (SLS) sunt:

· n =1.50 - starea limită ultimă de rezistenţă şi stabilitate sub acţiunea grupării fundamentale· n =1.00 - starea limită a exploatării normale sub efectul încărcărilor totale de serviciu

Rezultă conform celor de mai sus încărcarea caracteristică pentru o anvelopă de clădire din Bucureşti supusă la acţiunea vântului pe panourile de perete din suprafaţa D, wk=0,71 kN/m2,respectiv valoarea de calcul a acțiuniiwd=0,71x1,065= kN/m2.

La stabilirea capacităţii portante a panourilor s-au luat în considerare coeficienţii încărcărilor pentru tipurile de încărcare analizate (încărcare permanentă din greutate proprie cu coeficientul de siguranţă yG=1,35 şi încărcarea de vânt cu yQ=1,5), astfel în tabelele evaluate se face identificarea deschiderii admisibile numai cu încărcarea dominantă din vânt, fără înmulţirea cu coeficientul yQ=1,5.

Alegerea panoului adecvat conform tabelelor evaluate se face astfel:

Pas 1: Se alege tipul, grosimea de izolaţie şi schema statică a panoului dorit. Presupunând că alegem panou cu 60 mm grosime, rezemat pe cel puţin 2 deschideri, se identifică tabelul aferent tipului şi a grosimii de panou dorit.

Planul clădirii cu suprafaţa D direct expusă vântului

Schema statică a panoului de perete

Direcția vântului

Page 12: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .12

Tabele incarcari-PS-pereti-Rev.2 9 / 10

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 9.48 7.08 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.41 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 5.49 4.84 4.42 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 60D=59.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sunt conform SR EN 14509:2013: L/100

Pas 2: Se identifică grupul de culoare (I, II, III) funcţie de culoarea optată pentru panoul dorit. Presupunînd panou de culoare albă (RAL 9010), acesta se încadrează în grupul I de culori.

Grupa de culori - panouri sandwich

Grupa I.RAL 1015 RAL 1001 RAL 1023 RAL 5012 RAL 7032 RAL3000 RAL 3013 RAL 5012 RAL 6020 RAL 7022RAL 1016 RAL 1002 RAL 1035 RAL 5018 RAL 7037 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5014 RAL 6024 RAL 7024RAL 1018 RAL 1003 RAL 2000 RAL 5024 RAL 7040 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5017 RAL 6029 RAL 8004RAL 6019 RAL 1004 RAL 2003 RAL 6018 RAL 7042 RAL 3005 RAL 5005 RAL 5022 RAL 7011 RAL 8016RAL 7035 RAL 1014 RAL 2004 RAL 6021 RAL 7045 RAL 3009 RAL 5007 RAL 6000 RAL 7012 RAL 8017RAL 9001 RAL 1017 RAL 2008 RAL 6033 RAL 7046 RAL 3010 RAL 5009 RAL 6003 RAL 7015 RAL 8023RAL 9002 RAL 1019 RAL 2009 RAL 7000 RAL 9006 RAL 3011 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7016 RAL 9005RAL 9010 RAL 1021 RAL 2011 RAL 7004 RAL 9022 RAL 3013 RAL 5011 RAL 6011 RAL 7021 RAL 9007

Grupa II. Grupa III.

prezentată la datele de intrare, se identifică în tabel deschiderea admisă între reazemele panoului, ceea ce ne defineşte dispunerea pe structura de rezistenţă a sistemului de rigle de pereţi. Avînd o valoare a încărcării ce nu se regăseşte printre valorile calculate ale încărcărilor din capul de tabel, se poate efectua o interpolare liniară pentru determinarea valorii exacte a distanţei dintre reazeme: La 0,75 kN/m2 - distanţa admisă între reazeme conform tabel este 5,05 m La 1,13 kN/m2 - distanţa admisă între reazeme conform tabel este 4,12 m

Prin interpolare liniară pentru 1,065 kN/m2 rezultă distanţa admisă între reazeme la panoul de perete conform tabel de cca. 4,43 m.

Tabele incarcari-PS-pereti-Rev.2 9 / 10

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 9.48 7.08 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.41 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 5.49 4.84 4.42 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 60D=59.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sunt conform SR EN 14509:2013: L/100

Pas 2: Se identifică grupul de culoare (I, II, III) funcţie de culoarea optată pentru panoul dorit. Presupunînd panou de culoare albă (RAL 9010), acesta se încadrează în grupul I de culori.

Grupa de culori - panouri sandwich

Grupa I.RAL 1015 RAL 1001 RAL 1023 RAL 5012 RAL 7032 RAL3000 RAL 3013 RAL 5012 RAL 6020 RAL 7022RAL 1016 RAL 1002 RAL 1035 RAL 5018 RAL 7037 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5014 RAL 6024 RAL 7024RAL 1018 RAL 1003 RAL 2000 RAL 5024 RAL 7040 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5017 RAL 6029 RAL 8004RAL 6019 RAL 1004 RAL 2003 RAL 6018 RAL 7042 RAL 3005 RAL 5005 RAL 5022 RAL 7011 RAL 8016RAL 7035 RAL 1014 RAL 2004 RAL 6021 RAL 7045 RAL 3009 RAL 5007 RAL 6000 RAL 7012 RAL 8017RAL 9001 RAL 1017 RAL 2008 RAL 6033 RAL 7046 RAL 3010 RAL 5009 RAL 6003 RAL 7015 RAL 8023RAL 9002 RAL 1019 RAL 2009 RAL 7000 RAL 9006 RAL 3011 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7016 RAL 9005RAL 9010 RAL 1021 RAL 2011 RAL 7004 RAL 9022 RAL 3013 RAL 5011 RAL 6011 RAL 7021 RAL 9007

Grupa II. Grupa III.

prezentată la datele de intrare, se identifică în tabel deschiderea admisă între reazemele panoului, ceea ce ne defineşte dispunerea pe structura de rezistenţă a sistemului de rigle de pereţi. Avînd o valoare a încărcării ce nu se regăseşte printre valorile calculate ale încărcărilor din capul de tabel, se poate efectua o interpolare liniară pentru determinarea valorii exacte a distanţei dintre reazeme: La 0,75 kN/m2 - distanţa admisă între reazeme conform tabel este 5,05 m La 1,13 kN/m2 - distanţa admisă între reazeme conform tabel este 4,12 m

Prin interpolare liniară pentru 1,065 kN/m2 rezultă distanţa admisă între reazeme la panoul de perete conform tabel de cca. 4,43 m.

Pas 3: Pentru încărcarea evaluată de vânt de 1,065 kN/m2 (valoare de calcul) prezentată la datele de intrare, se identifică în tabel deschiderea admisă între reazemele panoului, ceea ce ne defineşte dispunerea pe structura de rezistenţă a sistemului de rigle de pereţi. Având o valoare a încărcării ce nu se regăseşte printre valorile calculate ale încărcărilor din capul de tabel, se poate efectua o interpolare liniară pentru determinarea valorii exacte a distanţei dintre reazeme:

La 0,75 kN/m2 - distanţa admisă între reazeme conform tabelului este 5,05 mLa 1,13 kN/m2 - distanţa admisă între reazeme conform tabelului este 4,12 mPrin interpolare liniară pentru 1,065 kN/m2 rezultă distanţa admisă între reazeme la panoul de perete conform tabelului de cca. 4,43 m.

Pas 2: Se identifică grupul de culoare (I, II, III) în funcție de culoarea optatăpentru panoul dorit. Presupunând că alegem un panou de culoare albă (RAL 9010), acestase încadrează în grupul I de culori.

Exemplu de alegere a panoului

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete

Valori de calcul

Page 13: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .13

Tabele incarcari-PS-pereti-Rev.2 10 / 10

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 9.48 7.08 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.41 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 5.49 4.84 4.42 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 60D=59.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sunt conform SR EN 14509:2013: L/100

Dispunerea riglelor de perete astfel rezultă:

4,43 m

Dispunerea riglelor de perete rezultă astfel:

Exemplu de alegere a panoului

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete

Valori de calcul

Page 14: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru acoperiş .14

CAPACITĂŢI PORTANTE PANOURI

CAP. 02

Page 15: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .15

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 6.18 4.50 3.85 3.34 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73II 6.18 4.50 3.85 3.34 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73III 4.50 4.50 3.85 3.34 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 6.18 5.11 4.05 3.49 3.07 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73II 6.18 4.50 3.85 3.34 3.00 2.74 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73III 4.50 3.72 3.31 3.03 2.82 2.59 2.40 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 16.15 5.89 4.17 3.40 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73II 16.15 5.89 4.17 3.40 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73III 16.15 5.89 4.17 3.40 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 16.15 6.16 4.36 3.56 3.08 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73II 16.15 6.16 4.36 3.56 3.08 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73III 16.15 5.48 4.22 3.56 3.08 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 40D=39.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 7.83 5.49 4.62 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92II 7.83 5.49 4.62 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92III 5.70 5.49 4.62 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 7.83 6.09 4.83 4.10 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92II 7.83 5.49 4.62 4.01 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92III 5.70 4.60 4.07 3.71 3.40 3.12 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 6.57 6.57 4.65 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92II 6.57 6.57 4.65 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92III 6.57 6.57 4.65 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 7.10 7.10 5.03 4.10 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92II 7.10 7.10 5.03 4.10 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92III 6.01 6.01 4.66 4.05 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 50D=49.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Capacități portante panouri Valori de calcul

Page 16: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .16

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 9.48 7.08 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 9.48 6.49 5.41 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.90 5.49 4.84 4.42 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 60D=59.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 12.78 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50II 12.78 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50III 9.30 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 12.78 8.67 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50II 12.78 8.28 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50III 9.30 7.11 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 7.61 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50II 7.61 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50III 7.61 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 8.67 8.67 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50II 8.67 8.67 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50III 6.84 6.84 5.39 4.73 4.32 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 80D=79.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Capacități portante panouri Valori de calcul

Page 17: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .17

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 16.08 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83II 16.08 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83III 11.56 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 16.08 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88II 16.08 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88III 11.56 8.64 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 8.15 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83II 8.15 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83III 8.15 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 9.39 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88II 9.39 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88III 7.34 7.34 5.86 5.17 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 100D=99.33 mm

tnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 14.10 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98II 14.10 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98III 14.10 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 14.10 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27II 14.10 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27III 14.10 10.12 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 8.84 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98II 8.84 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98III 8.84 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 10.36 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27II 10.36 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27III 7.60 7.60 6.19 5.50 5.06 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 120D=119.33 mmtnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Capacități portante panouri Valori de calcul

Page 18: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .18

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 17.70 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21II 17.70 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21III 17.70 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 17.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62II 17.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62III 17.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 9.85 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21II 9.85 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21III 9.76 9.76 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 11.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62II 11.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62III 8.58 8.58 6.94 6.16 5.67 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 150D=149.33 mmtnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56II 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56III 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12II 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12III 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12

0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50

I 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56II 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56III 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56

0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50

I 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12II 12.17 12.17 9.28 8.01 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12III 7.85 7.85 6.74 6.14 5.75 5.46 5.23 5.04 4.88 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12

Notă:

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:

Panou ISOPERn 200D=199.33 mmtnom,1=0.45 mmtnom,2=0.40 mm

Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100 Panou cu o deschidere

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Panou cu două deschideri

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

Grupa de culori

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]

Distanța admisă dintre reazeme [m]

1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane estedin tablă S220 GD+Z100-0.40 mm2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.503. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Capacități portante panouri Valori de calcul

Page 19: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru acoperiş .19

DETALII TEHNICE DE MONTAJPANOURI

CAP. 03

Page 20: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .20

1. Detalii tehnice

Panouri perete cu fixare vizibilă - montaj orizontal

PARTEA .01

1.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 21

1.2. Detaliu PNH0 Detalii fixare ISOPER N pag. 22

1.3. Detaliu PNH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 23

1.4. Detaliu PNH2 Detaliu rost fixare pe structură metalică pag. 27

1.5. Detaliu PNH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armat pag. 29

1.6. Detaliu PNH4 Detaliu colț exterior pag. 31 1.7. Detaliu PNH5 Detaliu colț interior pag. 33

1.8. Detaliu PNH6 Detaliu rost de dilatare pag. 35 1.9. Detaliu PNH7 Detalii ferestre pag. 37

Page 21: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .21

PAH4

PAH7PAH1

PAH6PAH0

PAH2PAH3

PAH5

Vedere 3D

Montaj orizontal (h)

ISOPER N

PNH0 Detalii fixare ISOPER NPNH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2PNH2 Detaliu rost fixare pe structură metalicăPNH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armatPNH4 Detaliu colț exteriorPNH5 Detaliu colț interiorPNH6 Detaliu rost de dilatarePNH7 Detalii ferestre

LEGENDĂ

Page 22: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .22

PNH0 -1DETALII FIXARE ISOPER N

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

1000

1000

LEGENDA:1. Structura suport panou sandwich2. ISOPER N - panou sandwich perete cu prindere normala (vizibila)3. Surub �xare panou sandwich pe structura suport.

3

3

1

1000

3

3

1

4. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

4

min

. 50

min

. 50

2

2

20m

in. 5

0m

in. 5

020

Detaliu PNH0

Detalii fixare ISOPER N

PNH0

1. Structură suport panou termoizolant2. ISOPER N - panou termoizolant perete cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant pe structură suport4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

LEGENDĂ

Page 23: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .23

PNH1 - 1

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

DETALIU SOCLU - VAR 1

43

1

5

9

5. Profil suport panou sandwich soclu, 01pnh

1. Structura suport din beton2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala

LEGENDA:

3. Structura suport panou sandwich4. Surub fixare panou sandwich pe structura suport

6. Banda de etansare autoadeziva, PU 20x4

7

7. Diblu pentru fixare zincat pe structura de beton armat

9. Profil picurator soclu, 02pnh

2

8. Banda de etansare autoadeziva PE 20x5

8

6

10. Banda de etansare autoadeziva PE 50x5

10

cota denivel

Detaliu PNH1 PNH1 - 1

1. Structură suport din beton2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală3. Structură suport panou termoizolant4. Șurub fixare panou termoizolant pe structură suport5. Profil suport panou termoizolant soclu, 01pnh6. Bandă de etanșare autoadezivă, PU 20x47. Diblu pentru fixare zincat pe structură de beton armat8. Bandă de etanșare autoadezivă PE 20x59. Profil picurător soclu, 02pnh10. Bandă de etanșare autoadezivă PE 50x5

LEGENDĂ

Detaliu soclu - VAR. 1

Page 24: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .24

PNH1 - 2

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

DETALIU SOCLU - VAR 2

5. Profil suport panou la soclu, 03pnh

2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala

LEGENDA:

3. Structura suport panou sandwich4. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

4

8. Profil ghidaj panou sandwich, 04pnh.

7

7. Diblu fixare profil zincat de structura de beton.

8

6

3

11

11. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5

10

6. Banda de etansare autoadeziva - PU 20x4 (expandabila).

Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.

5

2

9

1

9. Profil picurator soclu, 02pnh

cota denivel

1. Structura suport din beton

10. Banda de etansare autoadeziva PE 50x5

1. Structură suport din beton2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală3. Structură suport panou termoizolant4. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport5. Profil suport panou la soclu, 03pnh6. Bandă de etanșare autoadezivă - PU 20x4 (expandabilă)7. Diblu fixare profil zincat de structură de beton8. Profil ghidaj panou termoizolant, 04pnh9. Profil picurător soclu, 02pnh10. Bandă de etanșare autoadezivă 11. Bandă de etanșare autoadezivă

Notă: Soclu de beton cu înălțimea > 20cm se va izola cu polistiren.

LEGENDĂ

Detaliu PNH1 PNH1 - 2

Detaliu soclu - VAR. 2

Page 25: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .25

ACCESORII

01pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu

PNH1 - 3

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

02pnh - profil picurator soclu

15

120° 30

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 75mm

B=A-14mm

2020

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

25 15

15

ACCESORII

01pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu

PNH1 - 3

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

02pnh - profil picurator soclu

15

120° 30

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 75mm

B=A-14mm

2020

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

25 15

15Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mm

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)

30 16 5640 26 6650 36 7660 46 8680 66 106100 86 126120 106 146

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 100mm

01pnh - profil suport panou termoizolant la soclu

02pnh - profil picurător soclu

Detaliu PNH1 / Accesorii PNH1 - 3

Page 26: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .26

ACCESORII

03pnh - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

PNH1 - 4

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

04pnh - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.0 mmLatime desfasurata: 75mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

50

25

B = A - 7mm

70

20

ACCESORII

03pnh - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

PNH1 - 4

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

04pnh - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.0 mmLatime desfasurata: 75mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

50

25

B = A - 7mm

70

20

Detaliu PNH1 / Accesorii PNH1 - 4

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mm

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)

30 23 11340 33 12350 43 13360 53 14380 73 163100 93 183120 113 203

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0 mmLățime desfășurată: 75mm

03pnh - profil suport panou termoizolant la soclu

04pnh - profil ghidaj panou termoizolant la soclu

Page 27: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .27

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

min. 50 min. 50

~30mm

32

465

1

5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm) 4. Profil mascare rost panouri sandwich, 05pnh

1. Structura suport panou sandwich (structura metalica)2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport

6. Izolatie ce se va aplica in santier.

APNH2 - 1DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA METALICA

7. Banda de etansare autoadeziva PE20x5.

7

Detaliu PNH2

Detaliu rost fixare pe structură metalică

PNH2 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare rost panouri termoizolante, 05pnh 5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)6. Izolație ce se va aplica în șantier7. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

LEGENDĂ

Page 28: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .28

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 260mm

RAL130

135°

135°25

25

15

25

15

25

ACCESORII PNH2 - 2

05pnh - pro�l mascare rost panouri sandwich - structura metalica

Detaliu PNH2 / Accesorii PNH2 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurata: 260mm

05pnh - profil mascare rost panouri termoizolante - structură metalică

Page 29: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .29

PNH3 - 1DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA BETON ARMAT

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

A

3

5

1

4

4. Profil zincat fixare panouri sandwich, 08pnh.

1. Structura suport panou sandwich ( stalp din beton armat).2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala.

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

7

8. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm). 7. Izolatie ce se va aplica in santier.

5. Surub fixare profil suport pe stalpul din beton armat.6. Profil mascare rost panouri sandwich tip omega, 06pnh.

9

9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.10. Banda de etansare autoadeziva - PU 20x4.

862 21010

3

5

4

9

Detaliu PNH3

Detaliu rost fixare pe structură beton armat

PNH3 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (stâlp din beton armat)2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală.3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil zincat fixare panouri termoizolante, 07pnh5. Șurub fixare profil suport pe stâlpul din beton armat6. Profil mascare rost panouri termoizolante tip omega, 06pnh7. Izolație ce se va aplica în șantier8. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x510. Bandă de etanșare autoadezivă - PU 20x4

LEGENDĂ

Page 30: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .30

ACCESORII PNH3 - 2

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

06pnh - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 205mm

35

40

3015

3015RAL

08pnh - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich

D

25

Material : Tabla zincataNota:1. Grosimea profilelor se va stabili de proiectant care va tine cont de posibilitatea preluarii abaterilorstructurii de beton.2. D se va stabili prin masuratori in santier tinand cont de abaterile betonului.

ACCESORII PNH3 - 2

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

06pnh - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 205mm

35

4030

1530

15RAL

08pnh - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich

D

25

Material : Tabla zincataNota:1. Grosimea profilelor se va stabili de proiectant care va tine cont de posibilitatea preluarii abaterilorstructurii de beton.2. D se va stabili prin masuratori in santier tinand cont de abaterile betonului.

Detaliu PNH3 / Accesorii PNH3 - 2

Material: Tablă zincată

Notă:1. Grosimea profilelor se va stabili de proiectant care va ține cont de posibilitatea preluării abaterilor structurii de beton.2. D se va stabili prin măsurători în șantier ținând cont de abaterile betonului.

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 205mm

07pnh - profil zincat pentru fixarea panourilor termoizolante

06pnh - profil mascare rost panouri termoizolante, profil omega - structură beton armat

Page 31: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .31

6

4

2

PNH4 - 1DETALIU COLT EXTERIOR

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm). 4. Profil mascare colt exterior panouri sandwich, 09pnh.

1. Structura suport panou sandwich (structura metalica).2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa.

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

6. Spuma poliuretanica.7. Profil suport panou sandwich, 10pnh.8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.

3

5

2

1

7

8

Detaliu PNH4 / Detaliu colț exterior PNH4 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normala3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colt exterior panouri termoizolante, 08pnh5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)6. Spumă poliuretanică7. Profil suport colț exterior panouri termoizolante, 09pnh8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 32: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .32

PNH4 - 2

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

09pnh - profil mascare colt exterior panouri sandwich

ACCESORII

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: B1+B2+130mmmNota: B1,B2 se vor determina prin masuratoriin santier.

1525 25

135°

B2

B1

1525

25

135°

RAL

A

B

10pnh - profil suport colt exterior panouri sandwich

Material : Tabla zincataGrosime: 2.0mmDimensiunile: A, B se vor stabili decatre proiectant.

PNH4 - 2

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

09pnh - profil mascare colt exterior panouri sandwich

ACCESORII

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: B1+B2+130mmmNota: B1,B2 se vor determina prin masuratoriin santier.

1525 25

135°

B2

B1

1525

25

135°

RAL

A

B

10pnh - profil suport colt exterior panouri sandwich

Material : Tabla zincataGrosime: 2.0mmDimensiunile: A, B se vor stabili decatre proiectant.

Detaliu PNH4 / Accesorii PNH4 - 2

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mmDimensiunile: A, B se vor stabili de către proiectant.

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: B1+B2+130mmmNota: B1,B2 se vor determina prin măsurători în șantier.

09pnh - profil suport colț exterior panouri termoizolante

08pnh - profil mascare colț exterior panouri termoizolante

Page 33: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .33

3

5

2

1

PNH5 - 1DETALIU COLT INTERIOR

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm). 4. Profil mascare colt exterior panouri sandwich, 11pnh.

1. Structura suport panou sandwich (structura metalica).2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa.

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

6. Spuma poliuretanica.

6

4

7

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

3

2

Detaliu PNH5 / Detaliu colț interior PNH5 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colț interior panouri termoizolante, 10pnh5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)6. Spumă poliuretanică7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 34: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .34

PNH5 - 2

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 190mm

11pnh - profil mascare colt interior panouri sandwich

RAL

15

50145°

50

15

ACCESORII

15

15

Detaliu PNH5 / Accesorii PNH5 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 190mm

10pnh - profil mascare colț interior panouri termoizolante

Page 35: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .35

DETALIU ROST DE DILATATIE

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

PNH6 - 1

3 6

A A

4. Profil rost dilatare exterior, 12pnh

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

2

4

1

5

6. Surub fixare profil de mascare / popnit . 5. Profil rost dilatare interior, 13pnh

7. Izolatie ce se va aplica in santier.

78

8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.

6

1

28

Detaliu PNH6

Detaliu rost de dilatare

PNH6-1

1. Structură suport panou termoizolant.2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare rost de dilatare exterior, 11 pnh5. Profil mascare rost de dilatare interior, 12 pnh6. Șurub fixare profil de mascare / popnit7. Izolație ce se va aplica în șantier8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 36: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .36

ACCESORII

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

12pnh - profil mascare exterior rost de dilatatie

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

25

60 60

20

30

15

30

1520

PNH6 - 2

15

75 75

15

25

25

60°

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

13pnh - profil mascare interior rost de dilatare

145°145°

ACCESORII

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

12pnh - profil mascare exterior rost de dilatatie

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

25

60 60

20

30

15

30

1520

PNH6 - 2

15

75 75

15

25

25

60°

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

13pnh - profil mascare interior rost de dilatare

145°145°

Detaliu PNH6 / Accesorii PNH6 - 2

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 300mm

12 pnh - profil mascare rost de dilatare interior

11 pnh - profil mascare rost de dilatare exterior

Page 37: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .37

DETALII FERESTRE PNH7 - 1

1

3

2

4

2

3

5

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil picurator bandou ferestre, 14pnh

6. Profil bordare bandou exterior, 16pnh

8. Fereastra din PVC

A

A

2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

A - A

7

LEGENDA:

Lățim

e pa

nou

1000

mm

5. Profil picurator soclu ferestre, 15pnh

8

7. Popnit / surub fixare profil de mascare.

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

6

Profil PVCSOLBANC

8

9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

9

9

Detaliu PNH7 / Detalii ferestre PNH7 - 1

1. Structură suport2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil picurător soclu ferestre, 13pnh5. Profil picurător bandou ferestre, 14pnh6. Profil bordare bandou exterior, 15pnh7. Popnit / șurub fixare profil de mascare8. Fereastră din PVC9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 38: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .38

PNH7 - 2

BB

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 17pnh

6. Fereastra din PVC

2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

DETALII FERESTRE

A

ALă

țime

pano

u10

00m

m

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

Profil PVCSOLBANC

5

5. Popnit / surub fixare profil de mascare.

3

1

2

4

6

5

3

1

2

4

6

Profil PVCSOLBANC

6 6

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

7 7

Detaliu PNH7 / Detalii ferestre PNH7 - 2

1. Structură suport2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 16pnh5. Popnit / șurub fixare profil de mascare6. Fereastră din PVC7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 39: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .39

ACCESORII PNH7 - 3

14pnh - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

15pnh - profil bordare soclu ferestre

B = A + 20mm

201592°

60

2015

20

ACCESORII PNH7 - 3

14pnh - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

15pnh - profil bordare soclu ferestre

B = A + 20mm

201592°

60

2015

20

Detaliu PNH7 / Accesorii PNH7 - 3

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 135mm

14 pnh- profil picurător soclu ferestre

13pnh - profil picurător bandou ferestre

Grosime panou A (mm) B (mm) Latime desfasurata (mm)30 50 20040 60 21050 70 22060 80 23080 100 250100 120 270120 140 290

Page 40: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .40

RAL

ACCESORII PNH7 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

16pnh - profil bordare bandou exterior

RAL

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

B=A-5mm30

15

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

17pnh - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

20m

m

60

20

15

20

RAL

ACCESORII PNH7 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

16pnh - profil bordare bandou exterior

RAL

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

B=A-5mm

3015

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

17pnh - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

20m

m

60

20

15

20

Detaliu PNH7 / Accesorii PNH7 - 4

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

16 pnh - profil mascare glafuri ferestre

15pnh - profil bordare bandou exterior

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 25 10540 35 11550 45 12560 55 13580 75 155100 95 175120 115 195

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 50 20040 60 21050 70 22060 80 23080 100 250100 120 270120 140 290

Page 41: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .41

RAL

ACCESORII PNH7 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

16pnh - profil bordare bandou exterior

RAL

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL

B=A-5mm

3015

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

17pnh - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

20m

m

60

20

15

20

2. Detalii tehnice

Panouri perete cu fixare vizibilă - montaj vertical

PARTEA .02

2.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 42

2.2. Detaliu PNV0 Detalii fixare ISOPER N pag. 43

2.3. Detaliu PNV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 44

2.4. Detaliu PNV2 Detaliu colț exterior pag. 49

2.5. Detaliu PNV3 Detaliu colț interior pag. 51

2.6. Detaliu PNV4 Detaliu rost seismic pag. 53 2.7. Detaliu PNV5 Detalii ferestre pag. 55

Page 42: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .42

Vedere 3D

Montaj vertical

ISOPER N

PNV0

PNV1PNV5

PNV2

PNV5 PNV3PNV4

PNV0 Detalii fixare ISOPER NPNV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2PNV2 Detaliu colț exteriorPNV3 Detaliu colț interiorPNV4 Detaliu rost seismicPNV5 Detalii ferestre

LEGENDĂ

Page 43: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .43

Detaliu PNV0

Detalii fixare ISOPER N

PNV0

1. Structură suport panou termoizolant (rigle fațadă).2. ISOPER N - panou termoizolant perete cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

LEGENDĂ

PNV0 - 1DETALII FIXARE ISOPER N

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

1000

1

3

LEGENDA:1. Structura suport panou sandwich (rigle fatada).2. ISOPER N - panou sandwich perete cu prindere normala (vizibila)3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

3

2

3

1

1000

4

4. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

min. 50 min. 5020

2

4

Page 44: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .44

PNV1 - 1DETALIU SOCLU

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

7

3

12

18

6

2

7. Surub fixare profil de mascare

12. Profil mascare soclu pe interior, 04pnv

4. Profil picurator soclu, 01pnv

2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

3. Structura suport panou sandwich ( conform proiect de rezistenta).

6. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

8. Banda de etansare autoadeziva PU 20x4.0

VARIANTA 1

9. Izolatie ce se va aplica in santier10. Profil zincat suport panou sandwich, 03pnv.11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.

9

1011

5. Profil mascare picurator soclu, 02pnv

5

Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.

4cota de

nivel

1. Structura suport din beton

13. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

13

Detaliu PNV1 PNV1 - 1

1. Structură suport din beton2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)4. Profil picurător soclu, 01pnv5. Profil interior picurător soclu, 02pnv6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport7. Șurub fixare profil de mascare8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.09. Izolație ce se va aplica în șantier10. Profil zincat tip L suport panou termoizolant, 03pnv11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat12. Profil mascare soclu pe interior, 04pnv13. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5 Notă: Soclu de beton cu înălțimea > 20cm se va izola cu polistiren

LEGENDĂ

Detaliu soclu - VAR. 1

Page 45: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .45

PNV1 - 2DETALIU SOCLU

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

2

VARIANTA 2

4

8

9

11

7. Surub fixare profil de mascare

12. Profil mascare soclu pe interior, 06pnv

4. Profil picurator soclu, 01pnv

2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

3. Structura suport panou sandwich ( conform proiect de rezistenta).

6. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

8. Banda de etansare autoadeziva PU 20x4.09. Izolatie ce se va aplica in santier

10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului sandwich, 05pnv.11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.

5. Profil mascare picurator soclu, 02pnv

5

6

7

10

12

7

1

cota denivel

1. Structura suport din beton

13

13. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

3

Detaliu PNV1 PNV1 - 2

1. Structură suport din beton2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)4. Profil picurător soclu, 01pnv5. Profil interior picurător soclu, 02pnv6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport7. Șurub fixare profil de mascare8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.09. Izolație ce se va aplica în șantier10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolant, 05pnv.11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat12. Profil mascare soclu pe interior, 06pnv13. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

1. Structură suport din beton2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)4. Profil picurător soclu, 01pnv5. Profil interior picurător soclu, 02pnv6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport7. Șurub fixare profil de mascare8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.09. Izolație ce se va aplica în șantier10. Profil zincat tip L suport panou termoizolant, 03pnv11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat12. Profil mascare soclu pe interior, 04pnv13. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5 Notă: Soclu de beton cu înălțimea > 20cm se va izola cu polistiren

LEGENDĂ

Detaliu soclu - VAR. 2

Page 46: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .46

ACCESORII PNV1 - 3

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

01pnv - profil picurator soclu

02pnv - profil mascare soclu interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

25 15

120°

60

RAL

15

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 130mm

RAL

B=A+5mm

20

141°

15

15

ACCESORII PNV1 - 3

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

01pnv - profil picurator soclu

02pnv - profil mascare soclu interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

25 15

120°

60

RAL

15

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 130mm

RAL

B=A+5mm

20

141°

15

15

Detaliu PNV1 / Accesorii PNV1 - 3

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 130mm

02pnv - profil interior picurător soclu

01pnv - profil picurător soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 35 7040 45 8050 55 9060 65 10080 85 120100 105 140120 125 160

Page 47: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .47

ACCESORII PNV1 - 4

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

04pnv - profil mascare soclu pe interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: C+100mmNota: Dimensiunea C se va stabili prin masuratori insantier.

20 15

98°

C

5015

RAL

06pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 150mm

20 15 30

50 15

RAL

113°

20

Detaliu PNV1 / Accesorii PNV1 - 4

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: C+100mmNota: Dimensiunea C se va stabili prin măsurători în șantier.

Material: Tablă zincată Grosime: 2.0mm

04pnv - profil mascare soclu pe interior

03pnv – profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolant la soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 15 8540 25 9550 35 10560 45 11580 65 135100 85 155120 105 175

PNV1 - 4

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

03pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

70

B=A-15mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

05pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

A= B-15mm

50

ACCESORII

Page 48: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .48

PNV1 - 4

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

03pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

70

B=A-15mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

05pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

A= B-15mm

50

ACCESORII

Detaliu PNV1 / Accesorii PNV1 - 5

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 150mm

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mm

06pnv - profil mascare soclu pe interior

05pnv - profil tip L pentru suportul panoului termoizolant la soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 15 6540 25 7550 35 8560 45 9580 65 115100 85 135120 105 155

ACCESORII PNV1 - 4

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

04pnv - profil mascare soclu pe interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: C+100mmNota: Dimensiunea C se va stabili prin masuratori insantier.

20 15

98°

C

5015

RAL

06pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 150mm

20 15 30

50 15

RAL

113°

20

Page 49: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .49

PNV2 - 1DETALIU COLT EXTERIOR

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

A

2 3 6

2

3

5

6. Surub fixare profil de mascare

4. Profil colt exterior, 07pnv

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Spuma poliuretanica

7. Profil colt interior, 08pnv

A

1

4

7

8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

8

8

Detaliu PNV2 / Detaliu exterior PNV2 - 1

1. Structură suport panou termoizolant.2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colt exterior, 07pnv5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Profil mascare colt interior, 08pnv8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 50: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .50

ACCESORII PNV2 - 2

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

140

15

15

140

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 310mm

7015

7015

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 170mm

07pnv - profil mascare colt "iesit'' exterior

08pnv - profil mascare colt "iesit'' interior

ACCESORII PNV2 - 2

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

140

15

15

140

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 310mm

7015

7015

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 170mm

07pnv - profil mascare colt "iesit'' exterior

08pnv - profil mascare colt "iesit'' interior

Detaliu PNV2 / Accesorii PNV2 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 170mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 310mm

08pnv - profil mascare colț „ieșit” interior

07pnv - profil mascare colț „ieșit” exterior

Page 51: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .51

DETALIU COLT EXTERIOR

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

A

2

3

6. Surub fixare profil de mascare

4. Profil colt exterior, 09pnv

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Spuma poliuretanica

7. Profil colt interior, 10pnv

4

6

PNV3 - 1

A

1

5

7

8

8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

Detaliu PNV3 / Detaliu colț interior PNV3 - 1

1. Structură suport panou termoizolant.2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă) 3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colt exterior, 09pnv5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Profil mascare colt interior, 10pnv8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 52: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .52

ACCESORII

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

09pnv - profil mascare colt "intrat'' exterior

1510

0

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

10pnv - profil mascare colt "intrat'' interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 310mm

10015

PNV3 - 2

140

15

15

140

RAL

ACCESORII

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

09pnv - profil mascare colt "intrat'' exterior

1510

0

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

10pnv - profil mascare colt "intrat'' interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 310mm

10015

PNV3 - 2

140

15

15

140

RAL

Detaliu PNV3 / Accesorii PNV3 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLățime desfășurată: 310mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLățime desfășurată: 230mm

10pnv - profil mascare colț „intrat” interior

09pnv - profil mascare colț „intrat” exterior

Page 53: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .53

DETALIU ROST DE DILATATIE

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

PNV4 - 1

6

A

6. Surub fixare profil de mascare

4. Profil rost de dilatare exterior, 11pnv

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Spuma poliuretanica5. Profil rost de dilatare interior, 12pnv

4

5

3

8

7. Izolatie ce se va aplica in santier. 8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.

7 26 432

1 8 1

Detaliu PNV4

Detaliu rost seismic

PNV4 - 1

1. Structură suport panou termoizolant.2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare rost seismic exterior, 11pnv5. Profil mascare rost seismic interior, 12pnv5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Izolație ce se va aplica în șantier8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 54: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .54

ACCESORII

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

PNV4 - 2

11pnv - profil mascare exterior rost de dilatare

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

25

60 60

20

30

15

30

1520

15

75 75

15

25

25

60°

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

12pnv - profil mascare interior rost de dilatare

ACCESORII

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

PNV4 - 2

11pnv - profil mascare exterior rost de dilatare

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

2560 60

20

30

15

30

1520

15

75 75

15

25

25

60°

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

12pnv - profil mascare interior rost de dilatare

Detaliu PNV4 / Accesorii PNV4 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 230mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 300mm

12pnv- Profil mascare rost seismic interior

11pnv- Profil mascare rost seismic exterior

Page 55: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .55

DETALII FERESTRE PNV5 - 1

8

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil picurator bandou ferestre, 13pnv

6. Profil bordare bandou exterior, 15pnv

8. Fereastra din PVC

2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

A - A

LEGENDA:

5. Profil picurator soclu ferestre, 14pnv

8

7. Popnit / surub fixare profil de mascare.

Profil PVCSOLBANC

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

A

A

Lățime panou1000mm

1

3

2

2

3

4

5

7

6

9

9

9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

Detaliu PNV5 / Detalii ferestre PNV5 - 1

1. Structură suport2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil picurător bandou ferestre, 13pnv5. Profil picurător soclu ferestre, 14pnv6. Profil bordare bandou exterior, 15pnv7. Popnit / șurub fixare profil de mascare8. Fereastră din PVC9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 56: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .56

PNV5 - 2

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 16pnv

6. Fereastra din PVC

2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

DETALII FERESTRE

5. Popnit / surub fixare profil de mascare.

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

Lățime panou1000mm

BB

Profil PVCSOLBANC

5

3

1

2

4

6

5

3

1

2

4

6

Profil PVCSOLBANC

6 6

7 7

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

Detaliu PNV5 / Detalii ferestre PNV5 - 2

1. Structură suport2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală vizibilă3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 16pnv5. Popnit / șurub fixare profil de mascare6. Fereastră din PVC7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 57: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .57

ACCESORII PNV5- 3

13pnv - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

14pnv - profil bordare soclu ferestre

B = A + 20mm

201592°

60

2015

20

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

ACCESORII PNV5- 3

13pnv - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

14pnv - profil bordare soclu ferestre

B = A + 20mm

201592°

60

2015

20

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

Detaliu PNV5 / Accesorii PNV5- 3

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 135mm

14pnv - profil picurător soclu ferestre

13pnv - profil picurător bandou ferestre

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 50 20040 60 21050 70 22060 80 23080 100 250100 120 270120 140 290

Page 58: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .58 RAL

ACCESORII PNV5 - 4

15pnv - profil bordare bandou exterior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

16pnv - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

20m

m

60

20

15

20

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

RAL

B=A-10mm

2015

153°

20

RAL

ACCESORII PNV5 - 4

15pnv - profil bordare bandou exterior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

16pnv - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

20m

m

60

20

15

20

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

RAL

B=A-10mm

2015

153°

20

Detaliu PNV5 / Accesorii PNV5 - 4

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

16pnv – profil mascare glafuri ferestre

15pnv – profil bordare bandou exterior

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 50 20040 60 21050 70 22060 80 23080 100 250100 120 270120 140 290

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)30 20 7540 30 8550 40 9560 50 10580 70 125100 90 145120 110 110

Page 59: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .59

3. Detalii tehnice

Panouri perete cu fixare ascunsă - montaj orizontal

PARTEA .03

3.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 60

3.2. Detaliu PAH0 Detalii fixare ISOPER A pag. 61 3.3. Detaliu PAH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 62

3.4. Detaliu PAH2 Detaliu rost fixare pe structură metalică pag. 66

3.5. Detaliu PAH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armat pag. 68 3.6. Detaliu PAH4 Detaliu colț exterior pag. 70

3.7. Detaliu PAH5 Detaliu colț interior pag. 72

3.8. Detaliu PAH6 Detaliu rost de dilatare pag. 74

3.9. Detaliu PAH7 Detalii ferestre pag. 76

Page 60: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .60

Vedere 3D

Detalii ISOPER A - montaj orizontal (h)

ISOPER A

PAH4

PAH7PAH1

PAH6PAH0

PAH2PAH3

PAH5

PAH0 Detalii fixare ISOPER APAH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2PAH2 Detaliu rost fixare pe structură metalicăPAH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armatPAH4 Detaliu colț exteriorPAH5 Detaliu colț interiorPAH6 Detaliu rost de dilatarePAH7 Detalii ferestre

LEGENDĂ

Page 61: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .61

Detaliu PAH0

Detalii fixare ISOPER A

PAH0

PAH0 - 1DETALII FIXARE ISOPER A

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

1

3

210

00

3

1000

1000

LEGENDA:1. Structura suport panou sandwich (stalpi principali / secundari).2. ISOPER A - panou sandwich perete cu prindere ascunsa3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.4. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

4

1. Structură suport panou termoizolant (stâlpi principali / secundari)2. ISOPER A - panou termoizolant perete cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

LEGENDĂ

Page 62: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .62

PAH1 - 1DETALIU SOCLU - VAR 1

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

3

5

5. Profil suport panou sandwich, 01pah

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Structura suport panou sandwich4. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

7. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.

6

8

9

8. Banda de etansare autoadeziva PE20x59. Profil picurator soclu, 02pah

10. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).

10

2

7 81

4

cota denivel

1. Structura suport din beton

6. Banda de etansare autoadeziva PE 50x5

Detaliu PAH1

Detaliu soclu - VAR. 1

PAH1 - 1

1. Structură suport din beton2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Structură suport panou termoizolant4. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport5. Profil suport panou termoizolant la soclu, 01pah6. Bandă de etanșare autoadezivă PE 50x57. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat8. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x59. Profil picurator soclu, 02pah10. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)

LEGENDĂ

Page 63: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .63

PAH1 - 2DETALIU SOCLU - VAR 2

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

5. Profil suport panou la soclu, 03pah

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Structura metalica pentru suportul panoului sandwich4. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

4

2

8. Profil ghidaj panou sandwich, 04pah.

8

9. Diblu fixare profil zincat de structura de beton.

6

9

6. Banda de etansare autoadeziva, PU 20x4 ( expandabila).

11. Banda de etansare autoadeziva PE20x512. Profil picurator soclu, 02pah

7. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).

Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.

7

12

10

5

3

11

1cota de

nivel

1. Structura suport din beton

10. Banda de etansare autoadeziva PE 50x5

Detaliu PAH1

Detaliu soclu - VAR. 2

PAH1 - 2

1. Structură suport din beton2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Structură metalică pentru suportul panoului termoizolant4. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport5. Profil suport panou la soclu, 03pah6. Bandă de etanșare autoadezivă, PU 20x4 (expandabilă)7. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)8. Profil ghidaj panou termoizolant, 04pah9. Diblu fixare profil zincat de structura de beton10. Bandă de etanșare autoadezivă PE 50x511. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x512. Profil picurător soclu, 02pah Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.

LEGENDĂ

Page 64: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .64

01pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu

PAH1 - 3

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

25 15

120°

60

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 130mm

B=A-14mm

20

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

02pah - profil picurator soclu

15

15

01pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu

PAH1 - 3

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

25 15

120°

60

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 130mm

B=A-14mm

20Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

02pah - profil picurator soclu

15

15

Detaliu PAH1

Detaliu soclu - VAR 2

PAH1 - 3

Material: Tablă zincatăGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 130mm

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mm

02pah - profil picurător soclu

01pah - profil suport panou termoizolant la soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 26 6650 36 7660 46 8680 66 106100 86 126

Page 65: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .65

ACCESORII

03pah - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

PAH1 - 4

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

04pah - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.0 mmLatime desfasurata: 75mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

B=A-14mm

70

20

50

25

ACCESORII

03pah - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

PAH1 - 4

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

04pah - pro�l ghidaj panou sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.0 mmLatime desfasurata: 75mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

B=A-14mm

70

20

50

25

Detaliu PAH1 / Accesorii PAH1 - 4

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0 mmLățime desfășurată: 75mm

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mm

04pah - profil ghidaj panou termoizolant la soclu

03pah - profil suport panou termoizolant la soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 26 11650 36 12660 46 13680 66 156100 86 176

Page 66: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .66

PAH2 - 1DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA METALICA

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

1

5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm). 4. Profil mascare rost panouri sandwich, 04pao.

1. Structura suport panou sandwich (structura metalica).2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa.

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

A

min. 50 min. 50

465

3

7

2

7. Banda de etansare autoadeziva PE20x5.

~30mm

6. Izolatie ce se va aplica in santier.

Detaliu PAH2

Detaliu rost fixare pe structură

PAH2 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (Structură metalică)2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare rost panouri termoizolante, 05pah5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)6. Izolație ce se va aplica în șantier7. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

LEGENDĂ

Page 67: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .67

ACCESORII PAH2 - 3

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 260mm

RAL 130

2515

2515

135°

135°25

25

04pah - profil mascare rost panouri sandwich - structura metalica

Detaliu PAH2 / Accesorii PAH2 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 260mm

05pah- profil mascare rost panouri termoizolante - structură metalică

Page 68: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .68

PAH3 - 1DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA BETON ARMAT

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

A

4. Profil zincat fixare panouri sandwich, 08pah.

1. Structura suport panou sandwich ( stalp din beton armat).2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa.

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Surub fixare profil suport pe stalpul din beton armat.6. Profil mascare rost panouri sandwich tip omega, 06pah.

7862 21010

3

5

1

4

9

3

5

4

9

8. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm). 7. Izolatie ce se va aplica in santier.

9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.10. Banda de etansare autoadeziva - PU 20x4.

Detaliu PAH3

Detaliu rost fixare pe structură beton armat

PAH3 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (stâlp din beton armat)2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil zincat fixare panouri termoizolante, 07pah5. Șurub fixare profil suport pe stâlpul din beton armat6. Profil mascare rost panouri termoizolante tip omega, 06pah7. Izolație ce se va aplica în șantier8. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x510. Bandă de etanșare autoadezivă - PU 20x4

LEGENDĂ

Page 69: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .69

ACCESORII PAH3 - 2

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

06pah - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 205mm

35

40

3015

3015RAL

08pah - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich

D

25

Material : Tabla zincataNota:1. Grosimea profilelor se va stabili de catre proiectant care va tine cont de posibilitatea preluarii abaterilorstructurii de beton.2. D se va stabili prin masuratori in santier tinand cont de abaterile betonului.

ACCESORII PAH3 - 2

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

06pah - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 205mm

35

40

3015

3015RAL

08pah - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich

D

25

Material : Tabla zincataNota:1. Grosimea profilelor se va stabili de catre proiectant care va tine cont de posibilitatea preluarii abaterilorstructurii de beton.2. D se va stabili prin masuratori in santier tinand cont de abaterile betonului.

Detaliu PAH3 / Accesorii PAH3 - 2

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0 mm

Notă:1. Grosimea profilelor se va stabili de către proiectant care va ține cont de posibilitatea preluării abaterilorstructurii de beton.2. D se va stabili prin măsurători în șantier ținând cont de abaterile betonului

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 205mm

07pah - profil zincat fixare panou termoizolant

06pah - profil mascare rost panouri termoizolante, profil omega - structură beton armat

Page 70: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .70

8 6

4

7

3

1

PAH4 - 1DETALIU COLT EXTERIOR

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

5. Surub �xare pro�l de mascare / popnit ( ~ 300 mm). 4. Pro�l mascare colt exterior panouri sandwich, 09pah.

1. Structura suport panou sandwich (structura metalica).2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa.

LEGENDA:

3. Surub �xare panou sandwich pe structura suport.

6. Spuma poliuretanica.7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5

2

2

5

Detaliu PAH4 PAH4 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colț exterior panouri termoizolante, 08pah5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)6. Spumă poliuretanică 7. Profil suport colț panou sandwich, 09pah8. Banda de etanșare autoadeziva - PE20x5

LEGENDĂ

Detaliu colț exterior

Page 71: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .71

PAH4 - 3

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

ACCESORII

09pah - profil mascare colt exterior panouri sandwich

1525 25

135°

B2

B1

1525

25

135°

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: B1+B2+130mmmNota: B1, B2 se vor determina prin masuratoriin santier.

Detaliu PAH4 / Accesorii PAH4 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: B1+B2+130mmmNotă: B1, B2 se vor determina prin măsurători în șantier

Material : Tabla zincataGrosime: 2.0mmDimensiunile: A, B se vor stabili de către proiectant

08pah - profil mascare colț exterior panouri termoizolante

09pah- profil suport colț panou sandwich

A

B

Page 72: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .72

PAH5 - 1DETALIU COLT INTERIOR

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm). 4. Profil mascare colt exterior panouri sandwich, 10pah.

1. Structura suport panou sandwich (structura metalica).2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa.

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

6. Spuma poliuretanica.

3

2

1

6

7

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

5

4

3

2

Detaliu PAH5 PAH5 - 1

1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colț interior panouri termoizolante, 10pah5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)6. Spumă poliuretanică7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Detaliu colț interior

Page 73: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .73

PAH5 - 2

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 190mm

11pah - profil mascare colt interior panouri sandwich

RAL

15

50145°

50

15

ACCESORII

15

15

Detaliu PAH5 / Accesorii PAH5 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 190mm

10pah - profil mascare colț interior panouri termoizolante

Page 74: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .74

DETALIU ROST DE DILATATIE

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

PAH6 - 1

A A

4. Profil rost dilatare exterior, 12pah

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

6. Surub fixare profil de mascare / popnit . 5. Profil rost dilatare interior, 13pah

7. Izolatie ce se va aplica in santier. 8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.

3 646

2

1

5 78

1

28

Detaliu PAH6

Detaliu rost de dilatare

PAH6 - 1

1. Structură suport panou termoizolant2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare rost de dilatare exterior 11pah5. Profil mascare rost de dilatare interior 12pah6. Șurub fixare profil de mascare / popnit7. Izolație ce se va aplica în șantier8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 75: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .75

ACCESORII

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

25

60 60

20

30

15

30

1520

PAH6 - 2

15

75 75

15

25

25

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

145°

60°

145°145°145°

ACCESORII

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

2560 60

20

30

15

30

1520

PAH6 - 2

15

75 75

15

25

25

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

145°

60°

145°145°145°

Detaliu PAH6 / Accesorii PAH6 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 230mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 300mm

12pah - profil mascare rost de dilatare interior

11pah - profil mascare rost de dilatare exterior

Page 76: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .76

DETALII FERESTRE PAH7 - 1

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil picurator bandou ferestre, 14pah

6. Profil bordare bandou exterior, 16pah

8. Fereastra din PVC

A

A

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

A - A

LEGENDA:

Lățim

e pa

nou

1000

mm

5. Profil picurator soclu ferestre, 15pah

7. Popnit / surub fixare profil de mascare.

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Profil PVCSOLBANC

1

3

2

4

2

3

5

7

8

8

6

9

9

9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

Detaliu PAH7 / Detalii ferestre PAH7 - 1

1. Structură suport2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil picurător bandou ferestre, 13pah5. Profil picurător soclu ferestre, 14pah6. Profil bordare bandou exterior, 15pah7. Popnit / șurub fixare profil de mascare8. Fereastră din PVC9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 77: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .77

PAH7 - 2

BB

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 17pah

6. Fereastra din PVC

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

DETALII FERESTRE

A

ALă

țime

pano

u10

00m

m

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Profil PVCSOLBANC

5. Popnit / surub fixare profil de mascare.

5

3

1

2

4

6

5

3

1

2

4

6

7 7

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

Detaliu PAH7 / Detalii ferestre PAH7 - 2

1. Structură suport2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 16pah5. Popnit / șurub fixare profil de mascare6. Fereastră din PVC7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 78: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .78

ACCESORII PAH7 - 3

14pah - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

15pah - profil bordare soclu ferestre

B = A + 20mm

201592°

60

2015

20

ACCESORII PAH7 - 3

14pah - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

15pah - profil bordare soclu ferestre

B = A + 20mm

201592°

60

2015

20

Detaliu PAH7 / Accesorii PAH7 - 3

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 135mm

14pah - profil picurător soclu ferestre

13pah - profil picurător bandou ferestre

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 60 21050 70 22060 80 23080 100 250100 120 270

Page 79: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .79

RAL

ACCESORII PAH7 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

16pah - profil bordare bandou exterior

RAL

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

B=A-5mm30

15

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

17pah - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

20m

m

60

20

15

20

RAL

ACCESORII PAH7 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

16pah - profil bordare bandou exterior

RAL

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

B=A-5mm

3015

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

17pah - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

20m

m

60

20

15

20

Detaliu PAH7 / Accesorii PAH7 - 4

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

16pah - profil mascare glafuri ferestre

15pah - profil bordare bandou exterior

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 60 21050 70 22060 80 23080 100 250100 120 270

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 35 11550 45 12560 55 13580 75 155100 95 175

Page 80: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .80

4. Detalii tehnice

Panouri perete montaj vertical - ISOPER A

PARTEA .04

4.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 81

4.2. Detaliu PAV0 Detalii fixare ISOPER A pag. 82

4.3. Detaliu PAV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 83

4.4. Detaliu PAV2 Detaliu colț exterior pag. 88

4.5. Detaliu PAV3 Detaliu colț interior pag. 90 4.6. Detaliu PAV4 Detaliu rost seismic pag. 91

4.7. Detaliu PAV5 Detalii ferestre pag. 93

Page 81: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .81

Vedere 3D

Montaj vertical

ISOPER A

PAV0

PAV1PAV5

PAV2

PAV5PAV3

PAV4

PAV0 Detalii fixare ISOPER APAV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2PAV2 Detaliu colț exteriorPAV3 Detaliu colț interiorPAV4 Detaliu rost seismicPAV5 Detalii ferestre

LEGENDĂ

Page 82: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .82

PAV0 - 1DETALII FIXARE ISOPER A

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

1

32

1000 1000

LEGENDA:1. Structura suport panou sandwich (rigle fatada).2. ISOPER A - panou sandwich perete cu prindere ascunsa.3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

3

1

4

4. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

2

4

Detaliu PAV0

Detalii fixare ISOPER A

PAV0

1. Structură suport panou termoizolant (rigle fațadă)2. ISOPER A - panou termoizolant perete cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

LEGENDĂ

Page 83: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .83

PAV1 - 1DETALII FIXARE ISOPER A

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

1

VARIANTA 1

9

3

2

7

6

5

7. Surub fixare profil de mascare

12. Profil mascare soclu pe interior, 04pav

4. Profil picurator soclu, 01pav

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Structura suport panou sandwich ( conform proiect de rezistenta).

6. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

8. Banda de etansare autoadeziva PU 20x4.09. Izolatie ce se va aplica in santier

10. Profil zincat suport panou sandwich, 03pav.11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.

5. Profil mascare picurator soclu, 02pav

12

7

8

1011

4

6

Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.

cota denivel

1. Structura suport din beton

13

13. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

Detaliu PAV1

Detalii fixare ISOPER A - VAR. 1

PAV1 - 1

1. Structură suport din beton2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)4. Profil picurător soclu, 01pav5. Profil interior picurător soclu, 02pav6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport7. Șurub fixare profil de mascare8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.09. Izolație ce se va aplica în șantier10. Profil zincat tip L suport panou termoizolant la soclu, 03pav11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat12. Profil mascare soclu pe interior, 04pav13. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5 Notă: Soclu de beton cu înălțimea > 20cm se va izola cu polistiren

LEGENDĂ

Page 84: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .84

PAV1 - 2DETALII FIXARE ISOPER A

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

1

VARIANTA 2

10

11

7. Surub fixare profil de mascare

12. Profil mascare soclu pe interior, 06pav

4. Profil picurator soclu, 01pav

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Structura suport panou sandwich ( conform proiect de rezistenta).

6. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

8. Banda de etansare autoadeziva PU 20x4.09. Izolatie ce se va aplica in santier

10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului sandwich, 05pav.11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.

5. Profil mascare picurator soclu, 02pav

6

5

4

98

2

6

712

7

cota denivel

1. Structura suport din beton

13. Banda de etansare autoadeziva PE20x5

3

13

Detaliu PAV1

Detalii fixare ISOPER A - VAR. 2

PAV1 - 2

1. Structură suport din beton2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)4. Profil picurător soclu, 01pav5. Profil interior picurător soclu, 02pav6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport7. Șurub fixare profil de mascare8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.09. Izolație ce se va aplica în șantier10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolante, 05pav11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat12. Profil mascare soclu pe interior, 06pav13. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

LEGENDĂ

Page 85: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .85

ACCESORII PAV1 - 3

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

01pav - profil picurator soclu

02pav - profil mascare soclu interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

25 15

120°

60

RAL

15

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 130mm

B=A-15mm

20

RAL

30

15

ACCESORII PAV1 - 3

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

01pav - profil picurator soclu

02pav - profil mascare soclu interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

25 15

120°

60

RAL

15Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 130mm

B=A-15mm

20

RAL

30

15

Detaliu PAV1 / Accesorii PAV1 - 3

1. Structură suport din beton2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)4. Profil picurător soclu, 01pav5. Profil interior picurător soclu, 02pav6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport7. Șurub fixare profil de mascare8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.09. Izolație ce se va aplica în șantier10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolante, 05pav11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat12. Profil mascare soclu pe interior, 06pav13. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 130mm

02pav - profil interior picurător soclu

01pav - profil picurător soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 25 7550 35 8560 45 9580 65 115100 85 135

Page 86: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .86

ACCESORII PAV1 - 4

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

04pav - profil mascare soclu pe interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: C+100mmNota: Dimensiunea C se va stabili prin masuratori insantier.

20 15

98°

C

5015

RAL

06pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 150mm

20 15 30

50 15

RAL

113°

20

PAV1 - 5

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

03pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

70

B=A-25mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

05pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

A = B-25mm

50

Detaliu PAV1 / Accesorii PAV1 - 4

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLățime desfășurată: C+100mmNotă: Dimensiunea C se va stabili prin măsurători în șantier

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mm

04pav - profil mascare soclu pe interior

03pav – profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolant la soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 15 8550 25 9560 45 11580 65 135100 85 155

Page 87: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .87

ACCESORII PAV1 - 4

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

04pav - profil mascare soclu pe interior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: C+100mmNota: Dimensiunea C se va stabili prin masuratori insantier.

20 15

98°

C

5015

RAL

06pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 150mm

20 15 30

50 15

RAL

113°

20

PAV1 - 5

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

03pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

70

B=A-25mm

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

05pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Material : Tabla zincataGrosime: 2.50mm

A = B-25mm

50

Detaliu PAV1 / Accesorii PAV1 - 5

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLățime desfășurată: 150mm

Material: Tablă zincatăGrosime: 2.0mm

06pav - profil mascare soclu pe interior

05pav - profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolant la soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 15 6550 25 7560 45 9580 65 115100 85 135

Page 88: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .88

PAV2 - 1DETALIU COLT EXTERIOR

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

A

2

4

2

5

6. Surub fixare profil de mascare

4. Profil colt exterior, 07pav

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Spuma poliuretanica

7. Profil colt interior, 08pav

A

1

8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

8

6

8

Detaliu PAV2 PAV2 - 1

1. Structură suport panou termoizolant2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colt exterior, 07pav5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Profil mascare colt interior, 08pav8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Detaliu colț exterior

Page 89: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .89

ACCESORII PAV2 - 2

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: l = B1+B2+ 120mm

70

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 260mm

07pav - profil mascare colt exterior

B2=A+60

15

15

B1=

A+8

0

RAL20

25

20

25

7015

25

20

20

15

RAL

08pav - profil mascare colt interior

25

ACCESORII PAV2 - 2

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: l = B1+B2+ 120mm

70

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 260mm

07pav - profil mascare colt exterior

B2=A+60

15

15

B1=

A+8

0

RAL20

25

20

25

7015

25

20

20

15

RAL

08pav - profil mascare colt interior

25

Detaliu PAV2 / Accesorii PAV2 - 2

1. Structură suport panou termoizolant2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare colt exterior, 07pav5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Profil mascare colt interior, 08pav8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 260mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: l = B1+B2+ 120mm

Grosime panou A (mm) B1=A+80 (mm)

B2=A+60 (mm)

Lățime desfășurată (mm)

40 120 100 34050 130 110 36060 140 120 38080 160 140 420100 180 160 460120 200 180 500

08pav - profil mascare colt interior

07pav - profil mascare colț exterior

Page 90: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .90

PAV3 - 1DETALIU COLT INTERIOR

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

6. Surub fixare profil de mascare

4. Profil colt exterior, 09pav

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Spuma poliuretanica

2

A

12

3

4

6 5

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

7

7

Detaliu PAV3 PAV3

1. Structură suport panou termoizolant2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil colt interior,08pav5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Detaliu colț interior

Page 91: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .91

PAV3 - 1DETALIU COLT INTERIOR

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

6. Surub fixare profil de mascare

4. Profil colt exterior, 09pav

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Spuma poliuretanica

2

A

12

3

4

6 5

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .

7

7

DETALIU ROST DE DILATATIE

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

PAV4 - 1

3

A

6. Surub fixare profil de mascare

4. Profil rost dilatare exterior, 10pav

1. Structura suport panou sandwich.2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)

LEGENDA:

3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.

5. Spuma poliuretanica5. Profil rost dilatare interior, 11pav

4

8

7

7. Izolatie ce se va aplica in santier. 8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.

66

1 15

Detaliu PAV4

Detaliu rost seismic

PAV4 - 1

1. Structură suport panou termoizolant2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil colt interior,08pav5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

1. Structură suport panou termoizolant2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport4. Profil mascare rost seismic exterior, 09pav5. Profil mascare rost seismic interior, 10pav5. Spumă poliuretanică6. Șurub fixare profil de mascare7. Izolație ce se va aplica în șantier8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 92: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .92

ACCESORII

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

PAV4 - 2

10pav - profil mascare rost dilatare exterior

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

25

60 60

20

30

15

30

1520

15

75 75

15

25

25

60°

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

11pav - profil mascare rost dilatare interior

Detaliu PAV4 / Accesorii PAV4 - 2

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 230mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 300mm

10pav - Profil mascare rost seismic interior

09pav - Profil mascare rost seismic exterior

ACCESORII

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 300mm

RAL

60°

25

25

60 60

20

30

15

30

1520

PAH6 - 2

15

75 75

15

25

25

RAL

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 230mm

145°

60°

145°145°145°

Page 93: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .93

DETALII FERESTRE PAV5 - 1

1

3

2

4

2

3

5

8

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil picurator bandou ferestre, 12pav

6. Profil bordare bandou exterior, 14pav

8. Fereastra din PVC

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

A - A

LEGENDA:

5. Profil picurator soclu ferestre, 13pav

8

7. Popnit / surub fixare profil de mascare.

6

Profil PVCSOLBANC

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

97

9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.

A

A

Lățime panou1000mm

9

1

Detaliu PAV5 / Detalii ferestre PAV5 - 1

1. Structură suport2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil picurător bandou ferestre, 11pav5. Profil picurător soclu ferestre, 12pav6. Profil bordare bandou exterior, 13pav7. Popnit / șurub fixare profil de mascare8. Fereastră din PVC9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 94: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .94

PAV5 - 2

1. Structura suport

3. Surub fixare panou sandwich de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 15pav

6. Fereastra din PVC

2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa

LEGENDA:

DETALII FERESTRE

5. Popnit / surub fixare profil de mascare.

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

Lățime panou1000mm

BB

Profil PVCSOLBANC

5

3

1

2

4

6

5

3

1

2

4

6

Profil PVCSOLBANC

6 6

7 7

7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.

Detaliu PAV5 / Detalii ferestre PAV5 - 2

1. Structură suport2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 14pav5. Popnit / șurub fixare profil de mascare6. Fereastră din PVC7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

LEGENDĂ

Page 95: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .95

ACCESORII PAV5 - 3

12pav - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

13pav - profil bordare soclu ferestre

B = A + 25mm

201592°

60

2015

20

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

ACCESORII PAV5 - 3

12pav - profil picurator bandou ferestre

2515RAL

30

5015

112°

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLatime desfasurata: 135mm

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

13pav - profil bordare soclu ferestre

B = A + 25mm

201592°

60

2015

20

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

Detaliu PAV5 / Accesorii PAV5 - 3

1. Structură suport2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport4. Profil mascare glafuri ferestre, 14pav5. Popnit / șurub fixare profil de mascare6. Fereastră din PVC7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime: 2000-6000mmLățime desfășurată: 135mm

12pav - Profil picurător soclu ferestre

11pav - Profil picurător bandou ferestre

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 65 21550 75 22560 85 23580 105 255100 125 275

Page 96: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete .96

RAL

ACCESORII PAV5 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

14pav - profil bordare bandou exterior

RAL

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

15pav - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

25m

m

60

20

15

20

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

B=A-15mm45

162°

RAL

ACCESORII PAV5 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

14pav - profil bordare bandou exterior

RAL

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

15pav - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

25m

m

60

20

15

20

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

B=A-15mm45

162°

Detaliu PAV5 / Accesorii PAV5 - 4

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

Material: Tablă zincată prevopsităGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mmLățime desfășurată: 135mm

14pav- Profil mascare glafuri ferestre

13pav - Profil bordare bandou exterior

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 65 21550 75 22560 85 23580 105 255100 125 275

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)40 25 10550 35 11560 45 12580 65 145100 85 165

Page 97: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

RAL

ACCESORII PAV5 - 4

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

14pav - profil bordare bandou exterior

RAL

2015

Material : Tabla zincata prevopsitaGrosime: 0.50mmLungime : 2000-6000mm

15pav - profil bordare glafuri ferestre

2015

B =

A +

25m

m

60

20

15

20

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

B=A-15mm45

162°

Densitate: 35-40 [kg/m³]

AlteleIndice de izolare la zgomot aerianISOPERn 40 -RW (C;Ctr) = 28 (-3;-4) dB

E- etanșeitate la focI - izolare termică la foc

* Pentru panourile cu două fețe metalice și pentru profilele zincate Z, C, U și Ʃ se aplică marcajul

Clasificări privind caracteristicile la foc (miez PIR)

Clasificări privind caracteristicile la foc (miez PUR)

REZISTENȚA LA FOC

REACȚIA LA FOC

REACȚIA LA FOC

ProdusGrosime produs -D- [mm]

50 60 80 100 120 150 200

ISOPERnRF [clasa] EI20 E90 EI30 E30

ISOFRIGRF [clasa] EI30 E30

ISOPERaRF [clasa] EI30 E30

Pentru toată gama deproduse și grosimi

Grosime produs -D- [mm]

D 30÷ 200

[clasa] B-S2, d0

Pentru toată gama deproduse și grosimi

D 30÷ 200

[clasa] F

PANOURI TERMOIZOLANTE PENTRU PERETE

Page 98: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP
Page 99: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP
Page 100: CATALOG DETALII TEHNICE Panouri termoizolante pentru perete · P ermoizolant erast Par petr perete .3 CUPRINS pag. CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5 CAP

TERASTEEL SA427298 România, jud. Bistrița-Năsăud,DN15A km. 45 + 500 (Bistrița - Reghin)Crainimăt, comuna Șieu-Măgheruș

Tel.: 004-0263-238.202Fax: 004-0263-342.276Mobil: 004-0729-258.181

e-mail: [email protected]

Ediți

a m

artie

201

7


Recommended