+ All Categories
Home > Documents > 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini /...

0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini /...

Date post: 23-May-2018
Category:
Upload: hanhi
View: 238 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
34
1 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. ORGANIZARE. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOTECONOMIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII 004 ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA CALCULATOARELOR. PRELUCRAREA DATELOR T. III 49654 PREDA, Mircea – Fundamentele tehnologiei informaţiei / Mircea Preda. - Petroşani: Editura Universitas, 2004. - 300 p. 004(075.8) B-UP 7 T. III 49612 RĂDESCU, Radu – Echipamente periferice şi multimedia. Memorii optice şi magnetice, echipamente de achiziţie şi prelucrare, standarde şi tehnologii multimedia: Lucrări practice / Radu Rădescu. - Bucureşti: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, 2004. - 137 p.: fig. 004.357(076.8) 004.4'27(076.8) B- UP 1, 9, 15 T. II 36503 RUNCEANU, Adrian – Metode şi tehnici de programare: Îndrumar de laborator / Adrian Runceanu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 123 p.: fig. 004.41(076.5) 004.438 B- UP 7 T. III 49631 BĂDUŢ, Mircea – AutoCad-ul în trei timpi: Ghidul proiectării profesionale / Mircea Băduţ. - Iaşi: Editura Polirom, 2004. - 240 p.: fig. 004.42 B-UP 7 T. II 36515 RUNCEANU, Adrian Programarea şi utilizarea calculatoarelor. Limbajul C++: [Îndrumar de laborator] / Adrian Runceanu.- Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003.-172 p. 004.42(076.5) 004.438(076.5) B-UP 7 T. III 49620 LUNGU, Vasile – Procesoare INTEL: Programare în limbaj de asamblare / Vasile Lungu. - Bucureşti: Editura Teora, 2004. - 450 p.: fig. 004.431.4 004.42 B- UP 1, 7, 19
Transcript
Page 1: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

1

0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. ORGANIZARE. INFORMARE.

DOCUMENTARE. BIBLIOTECONOMIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII

004 ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA CALCULATOARELOR. PRELUCRAREA DATELOR

T. III 49654 PREDA, Mircea – Fundamentele tehnologiei informaţiei / Mircea Preda. - Petroşani: Editura Universitas, 2004. - 300 p.

004(075.8) B-UP 7

T. III 49612 RĂDESCU, Radu – Echipamente periferice şi multimedia.

Memorii optice şi magnetice, echipamente de achiziţie şi prelucrare, standarde şi tehnologii multimedia: Lucrări practice / Radu Rădescu. - Bucureşti: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, 2004. - 137 p.: fig.

004.357(076.8) 004.4'27(076.8) B-UP 1, 9, 15

T. II 36503 RUNCEANU, Adrian – Metode şi tehnici de programare:

Îndrumar de laborator / Adrian Runceanu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 123 p.: fig.

004.41(076.5) 004.438 B-UP 7

T. III 49631 BĂDUŢ, Mircea – AutoCad-ul în trei timpi: Ghidul proiectării

profesionale / Mircea Băduţ. - Iaşi: Editura Polirom, 2004. - 240 p.: fig.

004.42 B-UP 7

T. II 36515 RUNCEANU, Adrian – Programarea şi utilizarea

calculatoarelor. Limbajul C++: [Îndrumar de laborator] / Adrian Runceanu.- Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003.-172 p.

004.42(076.5) 004.438(076.5) B-UP 7

T. III 49620 LUNGU, Vasile – Procesoare INTEL: Programare în limbaj de

asamblare / Vasile Lungu. - Bucureşti: Editura Teora, 2004. - 450 p.: fig.

004.431.4 004.42 B-UP 1, 7, 19

Page 2: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

2

T. III 49633 TRĂUŞAN-MATU, Ştefan – Programare în LISP: Inteligenţă artificială şi web semantic / Ştefan Trăuşan-Matu. - Iaşi: Editura Polirom, 2004. - 288 p.

004.432.42 004.8 B-UP 7, 19

T. II 36443 KOVÁCS, Sandor – Programarea interfeţelor cu Visual Basic

6.0: Elemente de bază / Kovács Sandor. - Cluj-Napoca: Editura Albastră, 2002. - 420 p.: fig.

004.438 B-UP 25

T. II 36443 KOVÁCS, Sandor – Programarea interfeţelor cu Visual Basic

6.0: Elemente speciale / Kovács Sandor. - Cluj-Napoca: Editura Albastră, 2002. - 485 p.: fig.

004.438 B-UP 25

T. III 48084 PĂLIVAN, Cornelia; PĂLIVAN, Horaţiu – LINUX pentru

avansaţi: Sugestii, exemple / Cornelia Pălivan, Horaţiu Pălivan. - Bucureşti: Editura Tehnică, 2001. - 272 p.: fig.

004.451.9 B-UP 25

T. III 49629 INTERACŢIUNE om-calculator 2004: Volumul de lucrări al

Primei Conferinţe Naţionale de Interacţiune om-calculator. RoCHI 2004, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti 23-24 septembrie 2004 / Ştefan Trăuşan-Matu, Costin Pribeanu (eds.). - Bucureşti: Editura Printech, 2004. - VIII, 316 p.: fig.

004.5(063) B-UP 1, 19

T. III 49608 MILICI, Dan; MILICI, Mariana – Utilizarea sistemelor de

calcul în inginerie / Dan Milici, Mariana Milici. - Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2004. - 262 p.: fig.

004:62(075.8) B-UP 7

T. III 49613 DAFINCA, Liliana; SUCIU, Constantin – Sisteme Expert în

automatică / Dafinca Liliana, Constantin Suciu. - Braşov: Universitatea „Transilvania” din Braşov, 2003. - 106 p.: fig.

Page 3: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

3

004.8(075.8) B-UP 7

T. III 49653 TEHNOLOGII informaţionale: Lucrări prezentate şi

selecţionate din cadrul Seminarului „Sisteme distribuite”, Suceava 2003 / Alexandru Valachi, Dan Gâlea, Adina Magda Florea, Mitică Craus (eds.). - Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2003. - 165 p.: fig.

004.8(063) 681.518(063) B-UP 7

C.S. 1891 CUANTIFICAREA obiectivă a calităţii şi similarităţii

imaginilor color prin modelarea percepţiei vizuale umane: Grant CNCSIS 13 / Director de Grant: Conf. univ. dr. ing. Constantin Vertan. - Bucureşti: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, 2003-2004; Vol. 1: Tema 10: Contract nr. 33552/2003, Faza unică: Identificarea unor caracteristici esenţiale de percepţie a culorilor şi formelor în aplicaţii de compresie: Raport de cercetare. - 104 f.: fig.; Vol. 2: Tema 11 AT: Contract nr. 33380/2004, Raport final 2004: Măsuri obiective de evaluare a calităţii imaginilor color. - 143 f: fig.

004.81:159.937.51 B-UP 9

T. IV 16420 GHIONEA, Ionuţ Gabriel – Module de proiectare asistată în

CATIA V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel Ghionea. - Bucureşti: Editura Bren, 2004. - 226 p.: fig.; il.

004.896 B-UP 1, 12

T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

mit Makros: Automatisierte Erstellung von Volumenkorpern, Drahtgeometrie und Flächen mit CATscript / Dieter R. Ziethen. - München: Carl Hanser Verlag, 2003. - 472 p.: fig.

004.925.8 B-UP 1

T. III 49626 BRASS, Egbert – Konstruieren mit CATIA V5: Methodik der

parametrisch-assoziativen Flächenmodellierung / Egbert Brass. - München: Carl Hanser Verlag, 2003. - 416 p.: fig. color

004.925.8:629.33 B-UP 1

Page 4: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

4

007 ACTIVITĂŢI ŞI ORGANIZARE. INFORMARE. TEORIA INFORMĂRII ŞI COMUNICĂRII ÎN GENERAL (Cibernetică)

INGINERIE UMANĂ

M. II 23383 LE COADIC, Yves F. - Ştiinţa informării / Yves F. Le Coadic; traducere de Elena Tîrziman. - Bucureşti: Editura Sigma, 2004. - 104 p.: fig.

007=135.1 B-UP 5

T. III 49598 BORANGIU, Theodor – Advanced Robot Motion Control /

Theodor Borangiu. - Bucureşti: Editura Academiei Române; AGIR, 2003. - 316 p.: fig.

007.52(075.8) 621.865.8(075.8) B-UP 7, 12

008 CIVILIZAŢIE. CULTURĂ. PROGRES

M. III 4331 OMUL grec / J. P. Vernant (coord.); traducere de Doina Jela. - Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 271 p.

008(38) B-UP 5

M. II 23379 COMPAGNON, Antoine; SEEBACHER, Jacques – Spiritul

Europei / Antoine Compagnon, Jacques Seebacher. - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 3 vol.: Vol. 1: Date şi locuri / traducere de Claudiu Constantinescu. - 2002. - 368 p.; Vol. 2: Cuvinte şi lucruri / traducere de Bogdan Udrea şi Dan Stănescu. - 2002. - 360 p.; Vol. 3: Gusturi şi maniere / traducere de Mihaela Zoicaş şi Bianca Bentoiu. - 2002. - 328 p.

008(4) B-UP 5

M. III 4336 CHENG, Anne – Istoria gândirii chineze / Anne Cheng;

traducere de Florentina Vişan şi Dorel Vişan. - Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 536 p.

Titlul original în limba franceză: Histoire de la pensée chinoise

008(510) B-UP 5

Page 5: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

5

061 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. SOCIETATE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.

FIRME. INSTITUTE DE CERCETARE

M. III 4339 SUVERANITATE naţională şi integrare europeană / Anton Niculescu (pref.). - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 463 p.

061.1 342.31 341.217(4) B-UP 5

T. IV 16428 CONFERENCE of the Advanced for Computing and Imaging.

7. 2001. Heijen – Proceedings of the 7th. Annual Conference of the Advanced School for Computing and Imaging, ASCI 2001: Heijen, May 30-June 1, 2001 / R. L. Lagendijk, J. W. J. Heijnsdijk, A. D. Pimentel, M. H. F. Wilkinson (eds.). - Delft: ASCI, 2001. - XII, 491 p.: fig.

Text pe două coloane 061.3(492 Heijen)”2001”:004.9

B-UP 7 T. IV 16427 CONFERENCE of the Advanced School for Computing and

Imaging. 5. 1999. Heijen – Proceedings of the 5th. Annual Conference of the Advanced School for Computing and Imaging, ASCI 1999: Heijen, June 15-17, 1999 / M. Boasson, J. A. Kaandorp, J. F. M. Tonino, M. G. Vosselman (eds.). - Delft: ASCI, 1999. - XVIII, 468 p.: fig.

Text pe două coloane 061.3(492 Heijen)”1999”:004.9

B-UP 7 T. IV 16421 ANNUAL Congress of the American Romanian Academy of

Arts and Science. 28. 2003. Târgu-Jiu – The 28th. Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Science (ARA): Proceedings, June 3-June 8, 2003, Târgu-Jiu / Emil Gheorghe Moroianu, Ştefan Sorinel Ghimisi (eds.). - /s.l./: Polytechnic International Press, 2003. - 2 vol.: Vol. 1. - XXIV, 614 p.; Vol. 2. - XXIV, p.: 615-1239: fig.

Text pe două coloane 061.3(498 Târgu-Jiu)”2003”:001

B-UP 3 T. IV 16424 ICMaS. 2004: International Conference on Manufacturing

Systems. 2004. Bucharest – Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems: ICMaS 2004: 7-8 oct.

Page 6: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

6

2004, Bucharest / University Politechnica of bucharest, Machines and Production Systems Department. - Bucureşti: Editura Academiei Române, 2004. - 714 p.: fig.

Text pe două coloane. În revista: Romanian Journal of Technical Sciences.

Applied Mechanics. Tome 49, special number, 2004 061.3(498 Bucureşti)”2004”:621.9

B-UP 1, 12 C.S. 1892 INTERNATIONAL Conference [on] Metrology and

Measurement Systems: METSIM' 2002. Bucureşti – METSIM' 2002: Metrology and Measurement Systems: International Conference: June 27-28, 2002, Bucharest [Resursă electronică] / Research Centre for Metrology and Measurement. - Bucureşti: Editura Electra, 2002

061.3(498 Bucureşti)”2002”:531.7 B-UP 32

C.S. 1893 INTERNATIONAL Conference [on] Metrology and

Measurement Systems: METSIM' 2003. Bucureşti – Proceedings of International Conference [on] Metrology and Measurement Systems: October 30-31, 2003 [Resursă electronică] / Research Centre for Metrology and Measurement . - Bucureşti: Editura Electra, 2003

061.3(498 Bucureşti)”2003”:531.7 B-UP 32

T. III 49121 WORKSHOP on Mathematical Modelling of Environmental Problems. 1. 2002. Bucharest – Proceedings of the 1st. Workshop on Mathematical Modelling of Environmental Problems: June 17-21, 2002, Bucharest / Gabriela Marinoschi, Stelian Ion. - Bucureşti: Editura Academiei Române, 2002. - 160 p.: fig.

061.3(498 Bucureşti)”2002”:[519.87:504.06] B-UP 1, 12

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

M. III 4350 TĂNASE, Elena – Elemente de filosofie generală: [curs] / Elena Tănase. - Iaşi: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2004. - 241 p.

1(100)(075.8) B-UP 5

M. III 4332 DE AQUINO, Thomas – De ente et essentia = Despre fiind şi

Page 7: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

7

esenţă / Thomas De Aquino; traducere, introducere şi comentarii de Eugen Munteanu. - Iaşi: Editura Polirom, 1998. - 184 p.

Ediţie bilingvă 111.1 111.12

B-UP 5 M. II 23389 VLĂDUŢESCU, Gheorghe – Cei doi Socrate / Gheorghe

Vlăduţescu. - Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 168 p. 14(38) Socrate 929 Socrate

B-UP 5 M. III 4351 PĂSTRĂGUŞ, Mihai – Epoci, curente şi personalităţi în istoria

filosofiei europene: Note de curs / Mihai Păstrăguş. - Iaşi: Tipografia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”, 2004. - 216 p.

Antetitlu: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi. Catedra de Ştiinţe Socio-umane

14(4)(075.8) B-UP 5

2 RELIGIE. TEOLOGIE

M. II 23390 ADĂMUŢ, Anton I. - Filosofia Sfântului Augustin / Anton I.

Adămuţ. - Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 200 p. 276(37) Augustinus, Sfântul 215 B-

UP 5 3 ŞTIINŢE SOCIALE. STATISTICĂ. POLITICĂ. ECONOMIE.

COMERŢ. DREPT. ADMINISTRAŢIE. ARTĂ MILITARĂ. ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI. ÎNVĂŢĂMÂNT.

ETNOGRAFIE. FOLCLOR

311 STATISTICA DREPT ŞTIINŢĂ. TEORIA STATISTICII

M. III 4327 BREŢCANU, Oana Anca – Statistică economică: Îndrumar de lucrări practice / Oana Anca Breţcanu. - Bucureşti: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, 2004. - Vol. 1. - 109 p.: fig.

Antetitlu: Universitatea „Politehnica” Bucureşti. Facultatea Chimie Industrială. Catedra Inginerie Economică

311(076.5) 519.2:330(076.5)

Page 8: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

8

519.862(076.5) B-UP 1, 5, 8, 14

316 SOCIOLOGIE

M. III 4335 OMUL secolului XX / Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt (coord.); traducere de Maria-Magdalena Anghelescu. - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 328 p.

316 B-UP 5

M. II 23381 SPAŢIUL public şi comunicarea / Pierre Chambat, Patrick

Champagne, Bernard Floris, Isabelle Pailliar (coord.); traducere de Monica Mitarcă, Eduard Săvescu, Beatrice Osanu. - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 208 p.

Titlul original: L'espace public et l'emprise de la communication

316.3(082) 316.77(082) B-UP 5

M. II 23385 CHIROVICI, Eugen Ovidiu – Naţiunea virtuală: Eseu despre

globalizare / Eugen Ovidiu Chirovici. - Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 145 p.

316.32 316.42 339.97 B-UP 5

M. III 4345 TRANSFORMĂRI globale. Politică, economie şi cultură / D.

Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton. - Iaşi: Editura Polirom, 2004. - 576 p.: fig.

316.32:339.9(100) B-UP 5

M. II 23382 REVOLUŢIILE din 1989, între trecut şi viitor / Vladimir

Tismăneanu (coord.); traducere de Cristina Petrescu şi Dragoş Petrescu. - Iaşi: Editura Polirom, 1999. - 288 p.

Titlul original: The Revolutions of 1989 316.422”1989”(082) 323.272(4-11)”1989”(082) 94(4-11)”1989”(082)

B-UP 5 M. II 23384 FISKE, John – Introducere în ştiinţele comunicării / John Fiske;

traducere de Monica Mitarcă. - Iaşi: Editura Polirom, 2003. - 255 p.: fig.

Page 9: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

9

Titlul original: Introduction to Communication Studies

316.77 B-UP 5

M. III 4340 PERETTI, André de; LEGRAND, Jean-André; BONIFACE,

Jean – Tehnici de comunicare / André de Peretti, Jean-André Legrand, Jean Boniface; traducere de Gabriela Sandu. - Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 392 p.: fig.

Text pe două coloane. Titlul original: Techniques pour communiques 316.77

B-UP 5

32 POLITICĂ

M. I. 7134 MICHNIK, Adam – Restauraţia de catifea / Adam Michnik; prefaţă de Andrei Pleşu. - Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 347 p.

32(438) 821.162.1-4=135.1 316.422(438)”19” B-UP 5

M. III 4328 SALCĂ, Horia; SALVAN, Florin – Dr. Alexandru Vaida

Voevod: Corespondenţă: 1918-1919 / Horia Salcă, Florin Salvan. - Braşov: Transilvania Expres, 2001. - 610 p.

32(498)”1918/1919”(044) 821.135.1-6 B-UP 5

M. III 4329 SALVAN, Florin; SALCĂ, Horia – Dr. Alexandru Vaida

Voevod, europeanul: 1872-1920 / Florin Salvan, Horia Salcă. - Braşov: Transilvania Expres, 2002. - 508 p.

32(498)”1878/1920” 929 Vaida Voevod, Alexandru

B-UP 5 M. II 23380 LIJPHART, Arend – Modele ale democraţiei. Forme de

guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări / Arend Lijphart; traducere de Cătălin Constantinescu. - Iaşi: Editura Polirom, 2000. - 320 p.

Titlul original: Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in 36 Countries

Page 10: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

10

321.7(100) 342.5(100) B-UP 5

M. II 23386 GRAY, John – Cele două feţe ale liberalismului / John Gray;

traducere de Alina Doica; postfaţă de Sorin Antohi. - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 200 p.

Titlul original: Two Faces of Liberalism 329.12

B-UP 5

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

M. III 4344 HARDWICK, Philip; LANGMEAD, John; KHAN, Bahadur – Introducere în economia politică modernă / Philip Hardwick, John Langmead, Bahadur Khan. - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 752 p.: fig.

330.1 B-UP 5

M. III 4342 CUCU, Dan – Micro- şi macroeconomie. Aplicaţii, teste şi

probleme / Dan Cucu. - Bucureşti: Editura Politehnica Press, 2004. - 336 p.

330.101(075.8) B-UP 1, 5

M. III 4341 DĂIANU, Daniel – Încotro se îndreaptă ţările postcomuniste?.

Curente economice în pragul secolului / Daniel Dăianu; cuvânt înainte de Ilie Şerbănescu. - Iaşi: Editura Polirom, 2000.- 264 p

338.1 B-UP 5

T. III 49624 POPA, Mihaela – Elemente de economia transporturilor /

Mihaela Popa. - Bucureşti: Editura Bren, 2004. - 358 p.: fig. 338.47(075.8)

B-UP 13 M. III 4343 SASU, Constantin – Marketing internaţional / Constantin Sasu.

- Iaşi: Editura Polirom, 2001. - 382 p.: fig. 339.138(100)

B-UP 5

Page 11: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

11

341 DREPT INTERNAŢIONAL

M. I. 7135 COTOARĂ, Daniela Maricica – Uniunea Europeană / Daniela Maricica Cotoară. - Bucureşti: Editura Cartea Universitară, 2004. - 215 p.

341.217(4) B-UP 5

368 ASIGURĂRI. PREVEDERI COMUNE PENTRU ÎMPĂRŢIREA RISCURILOR

M. II 23388 REASIGURĂRI / Mariana Văduva, Cecilia Elena Văduva, Constantin Căruntu, Genu Alexandru Căruntu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 218 p.

368.029 B-UP 5

378 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR. UNIVERSITĂŢI. CURSURI UNIVERSITARE

M. III 4347 E4 THEMATIC Network: Enhancing Engineering Education in Europe / Claudio Borri, Francesco Maffioli (eds.). - Firenze: Firenze University Press, 2003. - 6 vol.: Vol. A: Introductory Book / Claudio Borri, Francesco Maffioli. - IV, 72 p. + 1 CD-ROM; Vol. B1: Glossary of Terms Relevant for Engineering Education / Giuliano Augusti, Valeria Bricola, Günter Heitmann. - IV, 35 p.; Vol. B2: Tuning Educational Structures in Europe: Report of the Engineering Synergy Group / Giuliano Augusti. - p.: 37-85 (Vol. B1 şi B2 sunt legate împreună); Vol. C: Innovative Curricula in Engineering Education / Günter Heitmann, Aris Avdelas, Oddvin Arne. - IV, 86 p.: fig.; Vol. D: Quality Assessment and Transparancy for Enhanced Mobility and Trans-European Recognition: Activity 2 / Giuliano Augusti, Muzio Gola, Alfredo Soeiro. - V, 134 p.; Vol. E1: Engineering Profesional Development for Europe: Activity 3 / Patricio Montesinos, Roberto Romero. - V, 32 p.: fig.; Vol. E2: Enhancing the European Dimension: Activity 4 / Jean-Pierre Charlot, Radu Chişleag, Brian Mulhall. - p.: 33-60 (Vol. E1 şi E2 sunt legate împreună); Vol. F: Innovative Learning and Teaching Methods: Activity 5 / Inkeri Laaksonen, Matti Pursula. - IV, 116 p.

Page 12: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

12

378.6.01(4) B-UP 5

5 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

504 ŞTIINŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

T. II 36511 MIHĂIŢĂ, Gheorghe; PASĂRE, Minodora; SIMIONESCU, Nicoleta – Poluare şi protecţie fonică / Gheorghe Mihăiţă, Minodora Pasăre, Nicoleta Simionescu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 164 p.

504.055(035) B-UP 9

T. II 36505 POPA, Roxana-Gabriela; RACOCEANU, Cristinel – Poluanţi

atmosferici: Metode de determinare. Tehnologii de depoluare: Lucrări practice / Roxana-Gabriela Popa, Cristinel Racoceanu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2004. - 150 p.: fig.

504.064(076.5) B-UP 11

51 MATEMATICĂ

T. III 49636 KAUSHAL, Radley Shyam; PARASHAR, D. - Advanced Methods of Mathematical Physics / Radley Shyam Kaushal, D. Parashar. - Pangbourne, UK: Alpha Science International, 2000. - XX, 508 p.: fig.

51 B-UP 1

T. III 49618 ATANASIU, Gheorghe; TÂRNOVEANU, Mirela –

Matematica: pentru institutori / Gheorghe Atanasiu, Mirela Târnoveanu. - Braşov: Universitatea „Transilvania” din Braşov, 2003. - 380 p.: fig.

51(072) B-UP 1

T. IV 16416 ALIEV, Iskander; HENK, Martin – Successive Minima and

Best Simultaneous Diaphantine Approximatious / Iskander Aliev, Martin Henk. - Magdeburg: /s.n./, 2004. - 8 p. - (Universität Magdeburg. Fakultät für Mathematik)

511.4(045) B-UP 3

Page 13: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

13

512 ALGEBRĂ

T. IV 16425 MARTINEZ-PÉREZ, Conchita; WILLEMS, Wolfgang – Self-dual Extended Cyclic Codes / Conchita Martinez-Pérez; Wolfgang Willems. - Magdeburg: /s.n./, 2004. - 20 p.

512.542 B-UP 3

T. IV 16426 SCHÜRMANN, Achill; VALLENTIN, Frank – Local Covering Optimality of Lattices: Leech Lattice Versus Root Lattice E8 / Achill Schürmann, Frank Vallentin. - Magdeburg: /s.n./, 2004. - 14 p.

512.56(045) B-UP 3

T. III 49610 BRĂILEANU, Emilian – Algebră liniară, geometrie analitică şi

diferenţială, ecuaţii şi sisteme diferenţiale / Emilian Brăileanu. - Bucureşti: Editura Printech, 2004. - 429 p.: fig.

512.64 514.12 514.7 517.9 B-UP 4, 8, 10, 11

T. III 49642 MOCICĂ, C. Gheorghe – Algebră liniară, geometrie analitică,

geometrie diferenţială, ecuaţii diferenţiale: Probleme pentru seminar / Gheorghe C. Mocică. - Bucureşti: Editura Printech, 2004. - 90 p.

Antetitlu: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti 512.64 514.12 514.7 517.9(076.1)

B-UP 1, 4

514 GEOMETRIE

T. III 49622 BĂLAN, Vladimir; DINU, Simona – Geometrie analitică: Elemente de teorie şi probleme / Vladimir Bălan, Simona Dini. - Bucureşti: Editura Bren, 2004. - 119 p.: fig.

514.12(075.8) B-UP 4

517 ANALIZĂ

T. IV 16419 HOFMANN, Norbert; MÜLLER-GRONBACH, Thomas – An Optimal Algorithm for Strong Approximation of Scalar SDDE's with Constant Delay Based on Equidistant Brownian Evaluation / Norbert Hofmann, Thomas Müller-Gronbach. -

Page 14: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

14

Magdeburg: /s.n./, 2004. - 51 p. 517(045)

B-UP 3 T. III 49641 BUCUR, D. Constantin; ZLĂTESCU, Anca Manuela – Calcul

differentiel et integral / Constantin D. Bucur, Anca Manuela Zlătescu. - Bucureşti: Editura Matrix Rom, 2004. - 193 p.: fig.

Antetitlu: L'Université Politechnique de Bucarest. Chaire de Mathematiques I

517.3(076) B-UP 1, 4

T. IV 16418 KUNIK, Matthias – Selected Initial and Bounadry Value and

Problems for Hyperbolic Systems and Kinetic Equations / Matthias Kunik. - Magdeburg: /s.n./, 2004. - 165 p.: fig.

517:531(045) B-UP 3

T. III 49658 PAVLOVIĆ, Miroslav / Introduction to Function Spaces on the

Disk / Miroslav Pavlović. - Beograd: Matematicki Institut SANU, 2004. - VI, 184 p.

517.547.7 B-UP 3

T. III 49649 MUSCĂ, Ilie – Elemente finite cu aplicaţii în COSMOS / Ilie

Muscă. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004. - 144 p.: fig.

517.96:531 004.942 B-UP 6

519.1 Analiză combinatorică. Teoria grafurilor

T. III 49659 TWO Topics in Mathematics / Bogoliub Stankovic (ed.). - Beograd: Matematicki Institut SANU, 2004. - 91 p.: tab.

519.176 B-UP 3

519.2 Probabilitate. Statistică matematică

T. IV 16417 A NOTE on Designs for Estimating Population Parameters / Monika Entholzner, Norbert Benda, Thomas Schmelter, Rainer

Page 15: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

15

Schwabe. - Magdeburg: /s.n./, 2004. - 18 p. 519.2(045)

B-UP 3 M. III 4352 MODELE statistice în studii de piaţă / Arina Ureche, Ana

Tudorache, Ionuţ Bebu, George Ureche. - Bucureşti: Editura Fair Partners, 2004. - 210 p.: fig.

519.22:339.13(075.8) B-UP 1, 5

T. IV 16423 OPTIMAL Designs for Asymmetric Linear Paired

Comparisons with a Profile Strength Constraint / Heiko Grossmann, Hienz Holling, Ulrike Grasshof, Rainer Schwabe. - Magdeburg: /s.n./, 2004. - 39 p.: tab.

519.242.5(045) B-UP 3

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică

T. II 36510 BUNECI, Mădălina Roxana – Metode numerice: Lucrări de laborator / Mădălina Roxana Buneci. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 272 p.: fig.

519.6(076.5) B-UP 7

T. III 49607 BARBU, Daniela Mariana – Metode numerice în inginerie:

Baze teoretice / Daniela Mariana Barbu. - Braşov: Universitatea „Transilvania” din Braşov, 2003. - 107 p.: fig.

Antetitlu: Universitatea „Transilvania” din Braşov. Facultatea de Mecanică. Catedra de Mecanică fină şi Mecatronică

519.61(075.8) B-UP 12

53 FIZICĂ

T. III 49639 STICHLMAIR, Johann G. - Scale-up Engineering / Johann G. Stichlmair. - New York: Begell House, 2002. - VIII, 216 p.: fig.

53 517.958 B-UP 1

T. III 49623 ZAHARIA, Sorin Eugen; PREDESCU, Laurenţiu Georgel;

Page 16: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

16

ZAHARIA, Mirela – Teorie şi probleme de mecanică: Teste de mecanică analitică / Sorin Eugen Zaharia, Laurenţiu Georgel Predescu, Mirela Zaharia. - Bucureşti: Editura Punct, 2003. - 189 p.: fig.

531(076.3) B-UP 4, 11, 12, 14, 15

T. III 49651 CONE, Gabriela – Fizica: Mecanica punctului material şi a

corpului solid. Teoria relativităţii restrânse : [Curs] / Gabriela Cone. - Bucureşti: Editura Politehnica Press, 2004. - 265 p.: fig.

531.1/.3(075.8) 530.12(075.8) B-UP 4

T. III 49617 COMITÉ international des poids et mesures (CIPM): Procès-

verbaux de la 92e. session (octobre 2003) = Report of the 92nd. Meeting (October 2003). - Sèvres Cedex: BIPM, 2003. - 159 p.

531.7 B-UP 3

T. II 36504 IONICI, Cristina – Mecanica fluidelor / Cristina Ionici. -

Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2004. - 213 p.: fig. 532(075.8)

B-UP 11 T. II 36506 ANGHELESCU, Lucica; CRĂCIUN, Luminiţa Mihaela –

Măsurarea mărimilor neelectrice: Lucrări de laborator: Pentru uzul studenţilor / Lucica Anghelescu, Luminiţa Mihaela Crăciun. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 103 p.: fig.

Antetitlu: Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Facultatea de Inginerie. Catedra de Energetică

536.08(076.5) B-UP 11

T. III 49611 CAZACU, Emil – Utilizarea materialelor diamagnetice în

levitaţia electromagnetică: Aspecte teoretice şi experimentale / Emil Cazacu. - Bucureşti: Cartea Universitară, 2004. - VI, 141 p.: fig.

Antetitlu: Universitatea „Politehnica” Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică

537.622.2 537.8 B-UP 32

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

Page 17: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

17

T. III 49634 PERIŞANU, Ştefan – General Chemistry / Ştefan Perişanu. -

Târgu-Jiu: 2004. - 155 p.: fig. 54

B-UP 8 T. III 49657 BEJAN, Doina – Tehnici de analiză şi calitatea produselor

naturale şi alimentare / Doina Bejan. - Iaşi: Tipografia Universităţii „Gheorghe Asachi”, 2003. - 67 p.

543.2(075.8) B-UP 8

T. III 47573 STOICA, Ligia – Chimie anorganică / Ligia Stoica. - Bucureşti:

Editura Printech, 2004. - 2 vol.: Vol. 1: Baze teoretice. - 240 p.: fig.

546(075.8) B-UP 8, 13, 20

T. III 49640 STOICA, Ligia; CONSTANTIN, Carolina; LĂCĂTUŞU, Ioana

– Chimie anorganică: Lucrări practice I: Pentru studenţii anului I, Facultatea S.I.M. / Ligia Stoica, Carolina Constantin, Ioana Lăcătuşu. - Bucureşti: Editura Printech, 2004. - Vol. 1. - 116 p.: fig.

546(076.6) B-UP 8, 13, 20 577 BAZELE MATERIALE ALE VIEŢII.

BIOCHIMIE. BIOLOGIE MOLECULARĂ. BIOFIZICĂ

T. III 49644 BIOSEPARATIONS Science and Engineering / Roger G. Harrison, Paul Todd, Scott R. Reidge, Demetri P. Petrides. - New York: Oxford University Press, 2003. - XX, 406 p.: fig.

577.1.088 B-UP 1

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

615 FARMACOLOGIE. TERAPEUTICĂ. TOXICOLOGIE

T. III 49614 IANOSI, Endre; VĂCĂRESCU, Valeria – Aparate pentru

Page 18: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

18

dializă: Aspecte tehnice şi de calitate / Endre Ianosi, Valeria Văcărescu. - Timişoara: Editura Orizonturi Universitare, 2002. - 94 p.: fig.

615.47 B-UP 12

M. III 23378 ANTON, Speranţa – Incursiune în medicina naturistă: În

amintirea lui Valeriu Popa / Speranţa Anton. - Iaşi: Editura Polirom, 1998. - 256 p.

615.83 615.89 633.88 B-UP 16

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

T. II 36516 PASĂRE, Minodora; IONICI, Cristina; NIOAŢĂ, Alin – Tehnologia materialelor: Lucrări de laborator / Minodora Pasăre, Cristina Ionici, Alin Nioaţă. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 146 p.: fig.

Antetitlu: Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu. Facultatea de Inginerie

62.002.3(076.5) B-UP 4

T. II 36520 SESIUNE de Comunicări Ştiinţifice: SIMEC 2003. Bucureşti –

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Mecanică Tehnică şi Mecanisme-SIMEC 2003. Bucureşti, 28 martie 2003. - Bucureşti: Conspress, 2003. - 103 p.: fig.

62(063) B-UP 1

T. III 49616 SERVOMOTOARE sincrone pentru acţionări electrice /

Gheorghe Atanasiu (coord.). - Timişoara: Editura Mirton, 2003. - 323 p.: fig.

62-526 B-UP 10

T. III 49646 BAZELE ingineriei chimice / Tiberiu Dinu Danciu, Paula

Postelnicescu, Anca Mădălina Dumitrescu, Răzvan Sorin Onofrei. - Bucureşti: Editura Fair Partners, 2004. - 2 vol.: Vol. 1. - 230 p.: fig.

62::54(075.8) B-UP 8

T. III 49655 OLARU, Radu – Analiza şi sinteza schemelor electrice

Page 19: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

19

industriale / Radu Olaru. - Iaşi: Editura „Gheorghe Asachi”, 2004. - 176 p.: fig.

62-83(075.8) B-UP 10

621 CONSTRUCŢIA DE MAŞINI ÎN GENERAL. TEHNICĂ NUCLEARĂ. ELECTROTEHNICĂ.

TEHNOLOGIE MECANICĂ

T. III 49628 FACTS: Modelling and Simulation in Power Networks / Enrique Acha, Claudio R. Fuerte-Esquivel, Hugo Ambriz-Pérez, César Angeles-Camacho. - Chichester: Wiley, 2004. - XV, 403 p.: fig.

621.31.051.025 519.876.2 B-UP 61

T. III 49609 ATĂNĂSOAE, Pavel – Producerea energiei electrice şi termice

/ Pavel Atănăsoae. - Suceava: Editura Universităţii din Suceava. - 231 p.

621.311(076.8) B-UP 11

T. III 49632 COZMA, Vasile; ŢÎRCĂ, Aurelian; POPESCU, Cristinel –

Maşini şi acţionări electrice: Îndrumar de laborator / Vasile Cozma, Aurelian Ţîrcă, Cristinel Popescu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 210 p.: fig.

621.313(076.5) B-UP 10

T. III 49645 SHEPHERD, William; ZHANG, Li – Power Converter Circuite

/ William Shepherd, Li Zhang. - New York; Basel: Marcel Dekker, 2004. - IX, 538 p.: fig.

621.314 B-UP 1

T. II 36514 GROFU, Florin – Dispozitive şi circuite electronice: Îndrumar de laborator / Grofu Florin. - Târgu-Jiu: Academica Brâncuşi, 2003. - 73 p.: fig.

621.38(076.5) B-UP 9

T. III 49656 CLEJU, Mihaela; LIVINT, Gheorghe – Dispozitive şi circuite

electronice: Îndrumar de laborator / Mihaela Cleju, Gheorghe

Page 20: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

20

Livint. - Iaşi: Tipografia Universităţii „Gheorghe Asachi”, 2004. - 122 p.: fig.

621.382(076.5) B-UP 10

T. III 49647 MĂRGINEAN, Ioan; VELICU, Ştefan; STANCIU, Ion –

Prelucrabilitatea superaliajelor şi aliajelor dure / Ioan Mărginean, Ştefan Velicu, Ion Stanciu. - Bucureşti: Editura Printech, 2004. - 168 p.: fig.

621.7.01 B-UP 1

T. II 36512 MATERIALE speciale: Îndrumar de laborator / Alin Nioaţă,

Alin Stăncioiu, Gheorghe Gîrniceanu, Dan Dobrotă. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 122 p.: fig.

621.7(076.5) B-UP 8

T. II 36513 TEHNOLOGIE şi inovare: Îndrumar de laborator / Alin Nioaţă,

Alin Stăncioiu, Gheorghe Gîrniceanu, Dan Dobrotă. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 155 p.: fig.

621.7(076.5) B-UP 8

T. III 49627 CHILDS, Peter R. N. - Mechanical Design / Peter R. N. Childs.

- Amsterdam; Boston; Heidelberg: Elsevier, 2004. - XIII, 358 p.: fig.

621.8.001.18 B-UP 43

T. III 49652 LOVASZ, Erwin-Christian; CĂRĂBUŞ, Iosif – Principii de

sinteză a mecanismelor cu roţi dinţate şi came: Curs / Erwin-Christian Lovasz, Iosif Cărăbuş. - Timişoara: Editura Politehnica, 2004. - 190 p.: fig.

621.83(075.8) B-UP 12

T. III 49637 DAVIDSON, Joseph K.; HUNT, Kenneth H. - Robots and

Screw Theory: Applications of Kinematics and Statistics to Robotics / Joseph K. Davidson, Kenneth H. Hunt. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. - XVIII, 458 p.: fig.

621.865.8 007.52 B-UP 1

T. III 49621 ŞTEFĂNOIU, Dan; BORANGIU, Theodor; IONESCU, Florin

Page 21: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

21

– Robot Modelling and Simulation. Problems and Solutions / Dan Ştefănoiu, Theodor Borangiu, Florin Ionescu. - Bucureşti: AGIR; Editura Academiei Române, 2004. - 451 p.: fig.

621.865.8 B-UP 7, 12

T. III 49650 MUSCĂ, Ilie – Comportarea uleiurilor lubrifiante sub presiune

/ Ilie Muscă. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004. - 148 p.: fig.

621.891 B-UP 12

T. III 49660 SCULE aşchietoare, dispozitive de prindere a sculelor

aşchietoare, dispozitive de prindere a semifabricatelor, mijloace de măsurare: Elemente pentru proiectarea tehnologiilor / Ioan Popescu, Constantin Minciu, Ioan Tănase. - Bucureşti: Editura Matrix Rom, 2004. - 2 vol.: Vol. 1: Scule aşchietoare, sisteme flexibile de scule şi dispozitive de prindere a sculelor. - 494 p.: fig.

621.9.02(075.8) 531.7(075.8) B-UP 1, 12

T. I. 1627 TASCHENBUCH der Werkzeugmaschinen / Klauss-Jörg

Conrad. - Leipzig: Fachbuchverlag, 2002. - 807 p.: fig., il. 621.9.06(035)

B-UP 1 T. III 49619 MARTINESCU, Ionel – Sisteme tehnologice neconvenţionale

de deformare plastică: Curs / Ionel Martinescu. - Braşov: Universitatea „Transilvania” din Braşov, 2004. - 162 p.: fig.

621.98.044(075.8) 621.98.048.7(075.8) B-UP 13

629 TEHNICA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

M. II 23377 SALCĂ, Horia – Contribuţii româneşti în domeniul aviaţiei / Horia Salcă. - Braşov: Editura Transilvania Expres, 2003. - 160 p.: il.

629.7-054.5(498)(092) 629.7(498)(091) B-UP 5

631 AGRICULTURĂ ÎN GENERAL

Page 22: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

22

T. II 36508 CULTIVAREA subsolurilor / Emil Hristov, Ştefan Dimovvski, Cristinel Racoceanu, Ion Tomescu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 98 p.: fig.

631:622.228 B-UP 13

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

M. II 23387 NEAMŢU, Adina; NEAMŢU, Liviu – Management / Adina Neamţu, Liviu Neamţu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 268 p.: fig.

65.012.4(075.8) B-UP 5

T. II 36507 NEAMŢU, Adina; NEAMŢU, Liviu – Management turistic

rural: Studiu de caz realizat în zona judeţului Gorj / Adina Neamţu, Liviu Neamţu. - Târgu-Jiu: Editura Studii Economice, 2003. - 332 p.

65::338.48 B-UP 3

T. II 36509 NICULESCU, George; TĂNĂSOIU; Georgiana Lavinia –

Aplicaţii manageriale în turism / George Niculescu, Georgiana Lavinia Tănăsoiu. - Târgu-Jiu: Editura Academica Brâncuşi, 2003. - 311 p.: fig.

65:338.48 B-UP 3

T. IV 15984 TĂNĂSUICĂ, Ioan – Tehnologia activităţii staţiilor de cale

ferată / Ioan Tănăsuică. - Bucureşti: Editura Feroviară, 2000-2003. - 2 vol.: Vol. 2: Interdependenţe, graficul de lucru, staţionări. Capacităţi. Sistemul informaţional şi conducerea operativă. - 2003. - 239 p.: fig.

656.213.07 B-UP 1, 13, 14

M. III 4348 SZTOJANOV, Elza – Buchfühning / Elza Sztojanov. -

Bucureşti: Editura Politehnica Press, 2004. - 118 p. 657(075.8)

B-UP 5 M. III 4346 SZTOJANOV, Elza – Contabilitate financiară / Elza Sztojanov.

- Bucureşti: Editura Politehnica Press, 2004. - 180 p. 657.15(075.8)

B-UP 1, 5

Page 23: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

23

M. IV 830 ANA, Gheorghe – Finanţele întreprinderii: Sinteze: Probleme

în discuţie: Probleme rezolvate / Gheorghe Ana. - Petroşani: Editura Universitas, 2003. - 118 p.

658.14 B-UP 5

T. III 46478 ALEXIS, Jacques – Metoda Taguchi în practica industrială:

Planuri de experienţe / Jacques Alexis; traducere de Tatiana Samoilă. - Bucureşti: Editura Tehnică, 1999. - 176 p.

658.56:519.22 B-UP 25

M. III 4349 LUCA, Gabriel Petru – Sisteme flexibile şi logistică industrială: Model de simulare a activităţii firmelor industriale / Gabriel Petru Luca. - Iaşi: Editura „Gheorghe Asachi”, 2000. - 172 p.: fig.

658:65.012.34(075.8) B-UP 5

M. III 4334 POLITICI publice: Teorie şi practică / Alina Mungiu-Pippidi,

Sorin Ioniţă (coord.). - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 352 p.: fig. 659.4

B-UP 5 66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE

T. III 49643 ZLOKARNIK, Marko – Scale-up in Chemical Engineering / Marko Zlokarnik. - Weinheim: Wiley-VCH, 2002. - XV, 219 p.: fig.

66.01 B-UP 1

T. III 49648 THE INTEGRATION of Process Design and Control / Panos

Seferlis, Michael C. Georgiadis (eds.). - Amsterdam; Boston; Heidelberg: Elsevier, 2004. - XIV, 640 p.: fig.

66.011:004.8 B-UP 1

T. III 49635 RAWLINGS, James Blake; EKERDT, John G. - Chemical

Reactor Analisys and Design Fundamentals / James B. Rawlings, John G. Ekerdt. - Madison, Wisconsin: Nob Hill Pub, 2002. - XXX, 609 p.: fig.

66.09

Page 24: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

24

B-UP 1 T. III 49638 SOL-GEL Synthesis and Processing: Proceedings of the

International Symposium on Sol-Gel Processing, Cincinnati, Ohio, May 3-6, 1998 / Sridhar Komarneni, Sumio Sakka, Pradeep P. Phule, Richard M. Laine /eds.) / Westerville, Ohio: American Ceramic Society, 1998. - X. 265 p.: fig.

666.31.7(063) 544.773.43(063) B-UP 1

T. II 36519 BĂNCESCU, Nicolai; DULUCHEANU, Constantin –

Materiale şi tehnologii: [Curs] / Nicolai Băncescu, Constantin Dulucheanu. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004. - Vol. 1. - 200 p.: fig.

669.1(075.8) 669.2/.8(075.8) B-UP 12

67 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE

T. II 36502 CREANGĂ, Doina-Maria – Alternative la tăbăcirea în crom / Doina-Maria Creangă. - Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2004. - 105 p.: fig.

675.024.43 B-UP 8

T. II 36518 JOHANNABER, Friedrich – Injection Molding Machines: A

User's Guide / Friedrich Johannaber. - Munich; Vienna; New York: Hanser, Cincinnati: Hanser, Gardner, 1994. - XIII, 320 p.: fig.

678.027.74 B-UP 1

681 MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE PRECIZIE. MECANICĂ DE PRECIZIE. MECANICĂ FINĂ

T. III 49630 DAUPHIN-TANGUY, Genevieve; FOULLOY, Laurent; POPESCU, Dumitru – Modelisation, identification et commande des systemes / Genevieve Dauphin-Tanguy, Laurent Foulloy, Dumitru Popescu. - Bucureşti: Editura Academiei Române, 2004. - 453 p.: fig.

681.5 B-UP 7

Page 25: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

25

T. III 49593 CATANĂ, I.; SAFTA, C. A.; PANDURU, V. - Modelarea şi

conducerea proceselor prin tehnici de inteligenţă artificială / I. Catană, C. A. Safta, V. Panduru. - Bucureşti: Editura Printech, 2004. - 3 vol.: Vol. 1: Reţele neuronale. Aplicaţii în MATLAB. - 180 p.: fig.

681.518 004.8 B-UP 1, 7, 11, 15

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

T. IV 16422 DESIGN Secrets. Products: 50 Real-life Projects Uncovered / IDSA (Industrial Designers Society of America). - Gloucester: Rockport, 2001. - 208 p.: fig.; il. color

7.05:62 B-UP 1

T. II 36517 HANNAH, Gail Greet – Elements of Design: Rowena Reed

Kostellow and the Structure of Visual Relationships / Gail Greet Hannah. - New York: Princeton Architectural Press, 2002. - 160 p.: il. color

742.05 B-UP 1

T. III 49615 IONESCU, Dan – Stretching: Îndrumător de lucrări publice /

Dan Ionescu. - Timişoara: Universitatea „Politehnica” Timişoara, 2001. - 57 p.: fig.

Antetitlu: Universitatea „Politehnica” Timişoara. Catedra de Educaţie Fizică şi Sport

796(076) B-UP 10

8 LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

821.135.1 Literatură română

M. I. 7133 SALCĂ, Horia – Cum mi-l amintesc pe tata / Horia Salcă. - Braşov: Editura Transilvania Expres, 2000. - 128 p.

821.135.1 B-UP 5

Page 26: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

26

821.411.21 Literatură arabă

M. III 4337 TARTLER, Grete – Înţelepciunea arabă: Secolele V-XIV /

Grete Tartler. - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 392 p. 821.411.21-82=135.1 930.85(53)”04/13”(082)

B-UP 5

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

M. III 4338 LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude – Dicţionar tematic al Evului Mediu occidental / Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt. - Iaşi: Editura Polirom, 2002. - 870 p.

94(100-15)”04/15”(038) B-UP 5

M. III 4333 SOULET, Jean-François – Istoria comparată a statelor

comuniste din 1945 pînă în zilele noastre / Jean-François Soulet. - Iaşi: Editura Polirom, 1998. - 376 p.

94(4-11)+(498)”1945/...” B-UP 5

Page 27: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

27

INDICE ALFABETIC DE AUTORI

A. Adămuţ, A. I. p. 6 Cleju, Mihaela p. 18 Acha, E. p. 17 Compagnon, A. p. 4 Alexis, J. p. 20 Cone, Gabriela p. 14 Aliev, I. p. 11 Conrad, K. J. p. 19 Ana, Gh. p. 20 Constantin, Carolina p. 15 Anghelescu, Lucica p. 15 Cotoară, Anton, Speranţa p. 16 Daniela Maricica p. 10 Atanasiu, Gh. p. 11 Cozma, V. p. 17 Atănăsoae, P. p. 17 Crăciun, Luminiţa Mihaela p. 15 B. Creangă, Doina-Maria p. 22 Cucu, D. p. 9 Barbu, Daniela Mariana p. 14 Băduţ, M. p. 1 D. Bălan, V. p. 12 Băncescu, N. p. 21 Dafinca, Liliana p. 2 Bebu, I. p. 13 Danciu, T. D. p. 17

Page 28: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

28

Bejan, Doina p. 15 Dauphin-Tanguy, Benda, N. p. 13 Genevieve p. 22 Boniface, J. p. 8 Davidson, J. K. p. 18 Borangiu, Th. p. 3, 19 Dăianu, D. p. 9 Brass, E. p. 3 De Aquino, T. p. 6 Brăileanu, E. p. 12 Dimovski, Ş. p. 19 Breţcanu, Oana Anca p. 7 Dinu, Simona p. 12 Bucur, D. C-tin. p. 12 Dobrotă, D. p. 18 Buneci, Dulucheanu, C-tin. p. 21 Mădălina Roxana p. 14 Dumitrescu, Anca Mădălina p. 17 C. Camacho-Angeles, C. p. 17 E. Catană, I. p. 22 Cazacu, E. p. 15 Ekerdt, J. G. p. 21 Cărăbuş, I. p. 18 Entholzner, Monika p. 13 Căruntu, A. G. p. 10 Esquivel-Fuerte, C. R. p. 17 Căruntu, C-tin. p. 10 Cheng, Anne p. 4 Childs, P. R. N. p. 18 Chirovici, E. O. p. 7 F. Kunik, M. p. 13 Fiske, J. p. 8 L. Foulloy, L. p. 22 Langmead, J. p. 9 G. Lăcătuşu, Ioana p. 15 Le Coadic, Y. F. p. 3 Ghionea, I. G. p. 3 Le Goff, J. p. 23 Gîrniceanu, Gh. p. 18 Legrand, J. A. p. 8 Goldblatt, D. p. 7 Lijphart, A. p. 9 Grasshof, U. p. 13 Livint, Gh. p. 18 Gray, J. p. 9 Lovasz, E. Ch. p. 18 Grofu, F. p. 18 Luca, G. P. p. 21 Grossmann, H. p. 13 Lungu, V. p. 1 H. M. Hannah, G. G. p. 23 Martinescu, I. p. 19 Hardwick, Ph. p. 9 Martinez-Pérez, Harrison, R. G. p. 16 Conchita p. 11 Held, D. p. 7 Mărginean, I. p. 18 Henk, M. p. 11 Michnik, A. p. 8 Hofmann, N. p. 12 Mihăiţă, Gh. p. 11

Page 29: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

29

Holling, H. p. 13 Milici, D. p. 2 Hristov, E. p. 19 Milici, Mariana p. 2 Hunt, K. H. p. 18 Minciu, C-tin. p. 19 Mocică, C. Gh. p. 12 I. Muscă, I. p. 13, 19 Müller-Gronbach, Th. p. 12 Ianosi, Endre p. 16 Ionescu, D. p. 23 N. Ionescu, F. p. 19 Ionici, Cristina p. 14, 16 Neamţu, Adina p. 20 Ioniţă, S. p. 21 Neamţu, L. p. 20 Niculescu, G. p. 20 J. Nioaţă, A. p. 16, 18 Johannaber, F. p. 22 O. K. Olaru, R. p. 17 Onofrei, R. S. p. 17 Kaushal, R. S. p. 11 Khan, B. p. 9 Kovacs, S. p. 2 P. Simionescu, Nicoleta p. 11 Soulet, J. F. p. 23 Panduru, V. p. 22 Stanciu, I. p. 18 Parashar, D. p. 11 Stăncioiu, A. p. 18 Pasăre, Minodora p. 11, 16 Stichlmair, J. G. p. 14 Pavlovic, M. p. 13 Stoica, Ligia p. 15 Pălivan, Cornelia p. 2 Suciu, C-tin. p. 2 Pălivan, Horaţiu p. 2 Sztojanov, Elza p. 20 Păstrăguş, M. p. 6 Peretti, André de p. 8 Ş. Perez-Ambriz, H. p. 17 Perişanu, Ş. p. 15 Ştefănoiu, D. p. 19 Perraton, J. p. 7 Petrides, D. P. p. 16 T. Pippidi-Mungiu, Alina p. 21 Popa, Mihaela p. 9 Tartler, Grete p. 23 Popa, Roxana-Gabriela p. 11 Tănase, Elena p. 6 Popescu, C. p. 17 Tănase, I. p. 19 Popescu, D-tru. p. 22 Tănăsoiu, Popescu, I. p. 19 Georgiana Lavinia p. 20 Postelnicescu, Paula p. 17 Tănăsuică, I. p. 20 Preda, M. p. 1 Târnoveanu, Mirela p. 11 Predescu, L. G. p. 14 Todd, P. p. 16 Tomescu, I. p. 19 R. Trăuşan-Matu, Ş. p. 1

Page 30: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

30

Tudorache, Ana p. 13 Racoceanu, C. p. 11, 19 Rawlings, J. B. p. 21 Ţ. Rădescu, R. p. 1 Reidge, S. R. p. 16 Ţîrcă, A. p. 17 Runceanu, A. p. 1 U. S. Ureche, Arina p. 13 Safta, C. A. p. 22 Ureche, G. p. 13 Salcă, H. p. 8, 19, 23 Salvan, F. p. 8 V. Sasu, C-tin. p. 9 Schmelter, T. p. 13 Vallentin, F. p. 12 Schmitt, J. C. p. 23 Văcărescu, Valeria p. 16 Schürmann, A. p. 12 Velicu, Ş. p. 18 Schwabe, R. p. 13 Vlăduţescu, Gh. p. 6 Seebacher, J. p. 4 Shepherd, W. p. 17 W. Willems, W. p. 11 Z. Zaharia, Mirela p. 14 Zaharia, S. E. p. 14 Zhang, Li p. 17 Ziethen, D. R. p. 3 Zlătescu, Anca Manuela p. 12 Zlokarnik, M. p. 21

Page 31: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

31

SIGLE UTILIZATE ÎN TEXTUL LUCRĂRII

BIBLIOTECI FILIALE

B – UP 1 Sala Centrală de Lectură / P / I – 101 – 102 B – UP 2 Depozitul Central de Periodice / P / I – 109 B – UP 3 Sala de Referinţe / P / I – 107 B – UP 4 Secţia Centrală de Împrumut / NL / BN – S – 003 B – UP 5 Biblioteca Centrală de Literatură – Cărţi / NL / BN – S – 003 B – UP 6 Biblioteca de Inginerie Aerospaţială / P / I – 106 B – UP 7 Biblioteca de Automatică şi Calculatoare / NL / ED – 109 B – UP 8 Biblioteca de Chimie Industrială / P / L – 028 B – UP 9 Biblioteca de Electronică şi Telecomunicaţii / P / A – 018 – 020 B – UP 10 Biblioteca de Electrotehnică / NL / EG – 111 B – UP 11 Biblioteca de Energetică / NL / EG – 110 B – UP 12 Biblioteca de Mecanică / NL / CE – 304 B – UP 13 Biblioteca de Metalurgie-Transporturi / NL / JA – 201 B – UP 14 Biblioteca Tehnică nr. 1 Complex – Regie / Cx. P – 27 B – UP 15 Biblioteca Tehnică nr. 2 Complex – Regie / Cx. P – 23 B – UP 16 Biblioteca de Literatură Complex – Regie / Cx. P – 22 B – UP 17 Laboratorul de Ştiinţe Socio-umane / NL / R – 321 B – UP 28 Biblioteca Centrală de Literatură - Presă / NL / JA – 201

BIBLIOTECI DE CATEDRĂ

Facultatea de Inginerie Aerospaţială B – UP 18 Geometrie Descriptivă şi Desen / NL / BN – 331 Facultatea de Automatică şi Calculatoare B – UP 19 Calculatoare / NL / EF – 210 B - UP 66 Automatică şi Ingineria Sistemelor / NL / ED - 403 Facultatea de Chimie Industrială

Page 32: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

32

B – UP 20 Chimie Anorganică (şi Analitică) / P / I – 320 B – UP 21 Tehnologie Chimică Anorganică / P / C – 207 B – UP 22 Chimie Organică / P / A – 034 B – UP 23 Tehnologia Substanţelor Organice (Calea Victoriei nr. 149) B – UP 24 Tehnologia Compuşilor Macromoleculari (Calea Victoriei nr. 149) B – UP 25 Chimie Fizicã Aplicată / P / E – 205 B – UP 26 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Silicatice şi Oxidice / P / K – parter B – UP 27 Inginerie Chimică / P / A – 135 B – UP 29 Combustibili (Laborator) / P / E – 104 B – UP 63 Electrochimie / P / F - 106 Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii B – UP 30 Fizică / NL / BN – 136 B - UP 59 Telecomunicaţii / Leu / B – 04 B – UP 60 Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice / Leu / B – 028 bis B – UP 64 Centrul Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare / Leu / B - 301 Facultatea de Electrotehnică B – UP 31 Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice / NL / EA – 115 B – UP 32 Măsurări şi Aparate Electrice / NL / EC – 201 B – UP 33 Limbi Moderne / NL / R – 502 B – UP 62 Centrul C.S. MAGNAT / NL / EB – 223 B – UP 65 Centrul de Inginerie Biomedicală / NL / EB – 214-215 Facultatea de Energetică B – UP 34 Management Industrial / NL / BN – 232 B – UP 61 Electroenergetică / NL / EI - 217 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor B – UP 35 Ingineria Metalelor Feroase (Siderurgie) / NL / JB – 109 B – UP 36 Procesarea Materialelor şi Ecometalelor / NL / JB – 204 B – UP 37 Metalurgie Fizică, Studiul Metalelor şi Tratamente Termice / NL / JK – 112 B – UP 38 Metale şi Aliaje Neferoase / NL / JK – 105 B – UP 39 Prepararea Minereurilor / NL / JK – 304 B – UP 57 Deformări Plastice / NL / JB – 205 Facultatea de Inginerie Mecanică B – UP 40 Termotehnică, Maşini Termice şi Frigorifice / NL / CG – 125 B – UP 41 Motoare cu Ardere Internă / NL / CG – 133 B – UP 42 Echipament Termomecanic Clasic şi Nuclear / NL / FA – 103 B – UP 43 Organe de Maşini şi Tribologie / NL / CG – 119 B – UP 45 Mecanică Fină / NL / CH – 006 B – UP 46 Echipamente de Proces / NL / CI – 101 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice B – UP 47 Maşini Agricole / NL / D – 017 B – UP 48 Mecanică / NL / BN – 021 Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice B – UP 44 Teoria Mecanismelor şi Roboţi / NL / JC – 102 B – UP 49 Tehnologia Construcţiilor de Maşini / NL / CE – 111 B – UP 50 Maşini şi Sisteme de Producţie / NL / CE – 101

Page 33: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

33

B – UP 51 Tehnologia Materialelor şi Sudării / NL / CK – 111 B – UP 52 Rezistenţa Materialelor / NL / CA – 101 Facultatea de Transporturi B – UP 53 Autovehicule Rutiere / NL / JC – 201 B – UP 54 Telecomenzi şi Electronică în Transporturi / NL / JE – 202 B – UP 55 Tehnica Transporturilor / NL / JE – 002 Facultatea de Inginerie cu predare în limbi străine B – UP 56 Departamentul pentru Ştiinţe Inginereşti / NL / R – 421 B – UP 67 Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane (CPRU) / P / P - parter

• NL = Noul Local, Splaiul Independenţei nr. 313 • P = Local Polizu, Calea Griviţei nr. 132

Page 34: 0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. … V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini / Ionuţ Gabriel ... T. III 49625 ZIETHEN, Dieter R. – CATIA V5 - Effiziente Konstruktion

34


Recommended