Calcul tabelar

Date post:20-Jul-2015
Category:
View:143 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1Calcul tabelar-Excel 2003ECDL-Modulul 4

  Calcul Calcul tabelartabelar--Excel 2003Excel 2003ECDLECDL--Modulul 4Modulul 4

  PermisulPermisul European de European de ConducereConducere a a ComputeruluiComputerului

 • 2Cuprins:

  Lectia 1 Utilizarea aplicatiei Excel................................................51. 1 Deschiderea aplicatiei Excel....................................................61. 2 Crearea unui registru de calcul nou si salvarea acestuia.....................81. 3 Deschiderea unui registru de calcul existent si salvarea acestuia.........111. 4 Deschiderea mai multor registre de calcul...................................151. 5 Salvarea registrelor de calcul sub alt nume, in alt loc sau in alt format.151. 6 Inchiderea registrului..........................................................181. 7 Obtinerea ajutorului functia Help...........................................191. 8 Inchiderea aplicatiei Excel....................................................201. 9 Functia de modificare a dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran.....211.10 Modificarea barei de instrumente...........................................221.11 Exercitii.......................................................................25

 • 3Cuprins:

  Lectia 2 Lucrul cu celule............................................262. 1 Introducerea datelor, textului intr-o celula...................262. 2 Selectarea celulelor, coloanelor si randurilor..................292. 3 Copierea, stergerea si mutarea textului sau a datelor.......322. 4 Gasire si inlocuire................................................422. 5 Moduri de lucru cu randuri si coloane..........................492. 6 Fixarea pe ecran a randurilor si coloanelor....................592. 7 Exercitii...........................................................61

  Lectia 3 Foile de calcul..............................................623. 1. Lucrul cu foile de calcul.........................................623. 2. Exercitii..........................................................65

  Lectia 4 Formule si functii..........................................664. 1. Formule aritmetice..............................................664. 2. Referintele celulelor............................................694. 3. Lucrul cu functii................................................794. 4. Exercitii.........................................................89

 • 4Cuprins:

  Lectia 5 Formatare....................................905. 1. Formatarea numerelor/datelor...................905. 2. Formatare text....................................935. 3. Borduri si alinieri..................................975. 4. Exercitii...........................................101

  Lectia 6 Grafice.......................................1026. 1. Utilizarea graficelor si diagramelor.............1026. 2. Exercitii...........................................122

  Lectia 7 Imprimarea foilor de calcul................1237. 1. Setarea paginii...................................1237. 2. Imprimarea fisierului............................1317. 3. Exercitii..........................................133

  Simulari.................................................134

 • 5Lectia 1 Utilizarea aplicatiei Excel

  Microsoft Excel este un program care organizeaza si gestioneaza date organizate matriceal in linii si coloane. Scopuldeclarat al acestuia este de a tine la un loc datele dumneavoastrapentru a putea efectua calcule asupra lor si de a le aranja in asa felincat sa capete un inteles.

  Operatiile care se pot efectua : * calcule utilizand formule simple sau complexe;* formatare si protejare spatiu de lucru ;* portabilitatea informatiilor continute in diferite foi de calcul

  adica schimbul de informatii intre aplicatii de acelasi tip sau de tipuri diferite ;

  * reprezentari grafice a datelor numerice* exploatare si interogare baze de date.

 • 61.1 Deschiderea aplicatieiAplicatia de calcul tabelar se poate deschide in mai multe moduri :

  Din meniul Start Programs Microsoft Office Microsoft Office2003

 • 7Daca exista o pictograma pe ecran sub care scrie Microsoft Excel se poateporni aplicatia printr-un dublu clik pe aceasta iconita.

 • 81.2. Crearea unui registru de calcul nou si salvarea acestuia;

  Un registru de calcul este un fisier in care se pot stoca si prelucra date. Un registru poate contine mai multe foi de calcul care pot fi organizate in maimulte moduri. Crearea unui registru de calcul nou se poate face in mai multe moduri: Din meniul File -> New

  Tastand: Ctrl-N Din bara de instrumente standard apasand pe simbolul:

 • 9 Daca avem fereastra Explorer deschisa -> clic dreapta in directorul incare dorim sa salvam registrul si apoi alegem optiunea: New -> Microsoft Excel Worksheet.

 • 10

  Salvarea registrului se face: din meniul File -> Save

  Tastand: Ctrl-S

  Din bara de instrumente standard apasand pe simbolul:

 • 11

  1.3. Deschiderea unui registru de calcul existent si salvarea acestuia;

  Deschiderea unui registru de calcul existent se poate face in mai multe moduri: Daca aplicatia Excel este deschisa alegem meniul File -> Open sau

  Tastam: Ctrl-O sau

  Din bara de instrumente standard apasam pe simbolul:

 • 12

  Daca avem deschisa fereastra Explorer atunci registrul se poatedeschide facand dublu clic pe numele fisierului.

  Prin meniul Start, in documentele recente:

  In partea de jos a meniului File exista, in ordinea folosirii, ultimele fisiere accesate(aproximativ 4-5 fisiere). Faceti clic pe cel pecare doriti sa-l deschideti.

 • 13

  Dupa deschiderea unui registru de calcul este afisata fereastra de aplicatii Microsoft Excel care este formata din:

  Bara de titlu cuprinde: -denumirea programului (Microsoft Excel)

  -numele documentului (Book 2)-butoanele pentru optiunile de marire/micsorareale ferestrei si butonul de iesire din aplicatie

  Barele de instrumente

  Panoul de activitati

  Bara de stare

  Bara pentru formule

  Barele de instrumente

  Foaia de lucru

 • 14

  Salvarea unui registru de calcul se poate face in urmatoarele moduri:

  Din meniul File -> Save

  Tastand: Ctrl-S

  Din bara de instrumente standard apasand pe simbolul:

 • 15

  1.4. Deschiderea mai multor registre de calcul;

  Este posibil sa avem mai multe registre de calcul deschise simultan. Elese deschid prin aceleasi procedee prezentate anterior. Ele apar peecran suprapuse si sunt semnalate pe bara de jos a ecranului (Taskbar).

  1.5. Salvarea registrelor de calcul sub alt nume, in alt loc sau in alt format;

  Din meniul File -> Save As

 • 16

  Pe ecran apare caseta de dialog Save As in care stabilim:- tipul documentului- numele lui- calea locul unde va fi salvat . Calea unde

  va fi salvatregistrul.

  Numele sub care va fi salvat registrul

  Tipul alespentru

  registru

 • 17

  Salvarea in format Web se poate face in doua moduri:- din meniul File -> Save as Web Page

  - din meniul File -> Save As in caseta de dialog alegem tipul Web Page

 • 18

  1.6. Inchiderea registrului;

  Putem inchide registrul de calcul fara a inchide aplicatia Excel (pentru a putea sa o utilizam in continuare) astfel: Din meniul File -> Close

  Sau apasam pe butonul existent in coltul din dreapta sus.

 • 19

  1.7. Obtinerea ajutorului functia Help (Ajutor);

  Ajutorul poate fi activat apasand tasta din imagine:

  Pe ecran apare fereastra Assistance (Ajutor Excel).Pentru a gasi informatiile dorite introducem in campul Search for (Cautarepentru) ceea ce dorim sa cautam, apoi, apasam butonul Search (Pornire cautare)(butonul verde din partea dreapta a campului Search for (Cautare pentru)).

 • 20

  Asistentul se mai poate activa si prin apasarea tastei F1. Pentru a inchide asistentul mouse clic stanga pe butonul Close din

  partea dreapta a ferestrei.

  1.8. Inchiderea aplicatiei Excel;

  Din meniul File (Fisier) -> Exit (Iesire)Clic pe butonul din dreapta sus a ferestrei.

 • 21

  Din meniul View (Vizualizare) -> Zoom (Panoramare) se deschidefereastra de dialog Zoom(Panoramare) in care putem opta pentrudimensiunile oferite automat sau cele stabilite de noi.

  1.9. Functia de modificare a dimensiunii de vizualizare a paginii peecran;

  IMPORTANT: Modificarile asupra dimensiunii de vizualizare nuau efect asupra marimii reale a paginii si a caracterelor.

 • 22

  1.10. Modificarea barei de instrumente;

  Mediul Excel are la dispozitie mai multe bare cu meniuri.- Bara cu meniul principal

  Modul de afisare al aceastei bare nu poate fi modificatBara contine meniul principal de comenzi.

  - Barele cu instrumenteAceste bare contin o multime de functii oferite de mediul Excel.

 • 23

  Pictogramele prin care sunt accesate functiile pot fi adaugate sausterse din barele de instrumente in functie de necesitatile utilizatorului.Adaugarea sau stergerea in/din bare se executa asfel:

  Din meniul View (Vizualizare) -> Toolbars (Bare de instrumente) prin simpla apasare a mouse-ului se pot activa sau inactiva barele de instrumente oferite de mediul Excel.

  Toate barele active sunt marcate cu bifa.Pentru a le dezactiva trebuie apasatmouse clic dreapta pe numele lor.

 • 24

  Pot fi modificate anumite optiuni predefinite ale aplicatieiExcel ca de exemplu: numele utilizatorului, directorulimplicit in care vor fi salvate documentele si alte optiuni.Aceasta se relizeaza prin meniul: Tools (Instrumente) ->

  functia Options (Optiuni)

  In meniul User Name (Nu

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended