+ All Categories
Home > Documents > BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual...

BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual...

Date post: 30-Jan-2018
Category:
Upload: nguyennhu
View: 246 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
41
BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA APRILIE 2015
Transcript
Page 1: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

BULETINUL NOUTĂŢILOR

Lista cărţilor achiziţionate

LUNA APRILIE 2015

Page 2: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

CUPRINS0 - GENERALITĂȚI........................................................................................................................3

00 - Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..............................................................................3008 - Civilizaţie. Cultură..............................................................................................................3070 - Ziaristică. Presă..................................................................................................................3

1 - FILOSOFIE................................................................................................................................4159.9 - Psihologie........................................................................................................................417 - Morală. Etică........................................................................................................................4

2 - RELIGIE.....................................................................................................................................523/28 - Religie creştină................................................................................................................529 - Religii necreştine..................................................................................................................5

3 - ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE ȘI JURIDICE....................................................................6316 - Sociologie...........................................................................................................................6323 - Politică internă....................................................................................................................637 - Educaţie. Învăţământ. Timp liber..........................................................................................739 - Etnografie. Folclor................................................................................................................7

5 - ȘTIINȚE TEORETICE ȘI NATURALE.....................................................................................855 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................................................8

6 - ȘTIINȚE APLICATE..................................................................................................................961 - Medicină...............................................................................................................................9611/612 - Anatomie şi fiziologie..................................................................................................9613/614 - Igienă...........................................................................................................................9615 - Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie............................................................................10659 - Publicitate. Informaţii.......................................................................................................1066/68 - Industrii şi meserii diverse.............................................................................................11

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACȚII. SPORT.....................................................................127.0 - Teoria artei. Curente artistice.............................................................................................1272 - Arhitectură..........................................................................................................................1273/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate.................................................................................1277 - Fotografie...........................................................................................................................1378 - Muzică................................................................................................................................13

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................................1481 - Lingvistică..........................................................................................................................14811 - Limbi individuale..............................................................................................................14811.135.1 - Limba română.........................................................................................................1482 - Literatură............................................................................................................................15821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză........................................................................15821.131.1 - Literatură italiană....................................................................................................16821.133.1 - Literatură franceză..................................................................................................16821.135.1 - Literatură română....................................................................................................17821.511.141 - Literatură maghiară.............................................................................................25

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE......................................................................................27908 - Monografii zonale.............................................................................................................27930 - Ştiinţa istoriei....................................................................................................................2794(4/9) - Istoria pe ţări individuale.............................................................................................2794(498) - Istoria României.........................................................................................................28

INDEX DE NUME.........................................................................................................................30INDEX DE EDITURI....................................................................................................................36INDEX DE SUBIECTE.................................................................................................................39

2

Page 3: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

0 - GENERALITĂȚI

00 - Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii

1 - GHEORGHE, VASILICACultură generală pentru ciclul primar / Vasilica Gheorghe, Teodora Mogoș. - Bucureşti :

Editura Niculescu, 2014.207 p. : il. - (Citim. Ştim).Bibliografie p. 206-207.ISBN 978-973-748-705-6001(075.2)001/G40

2 - GHEORGHE, VASILICACum? De ce? De unde? Când? : cultură generală pentru clasele 1-4 / Vasilica Gheorghe, Diana

Luiza Nedelciu. - Ediția a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2014.208 p. : il. - (Citim. Ştim).Bibliografie p. 206.ISBN 978-973-748-706-3001(075.2)001/G40

008 - Civilizaţie. Cultură

3 - LAZĂR, HORIAImaginar cultural și social : interferențe / Horia Lazăr. - Iaşi : Institutul European, 2014.388 p. - (Texte de frontieră ; 67).ISBN 978-606-24-0048-4008(100) 316.7(100)008/L32

4 - RÂPEANU, VALERIUOrientări în cultura română modernă : început de secol, direcția națională / Valeriu Râpeanu. -

Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2005.184 p.ISBN 973-725-216-0008(498)"18"(091)008/R25

070 - Ziaristică. Presă

5 - Jurnalismul tradițional și New Media / Ilie Rad (coordonator). - Bucureşti : Tritonic, 2013.376 p. : foto. - (Comunicare. Media).ISBN 978-606-8571-18-8070(498)"20":004.738.5(063)070/J93

3

Page 4: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

1 - FILOSOFIE

159.9 - Psihologie

6 - CAMERON, MILTONPuterea gândului / Milton Cameron ; traducere: Lydia Constanţa Ciucă. - Bucureşti : Editura

Niculescu, 2015.187 p. - (Citim. Ştim).ISBN 978-973-748-909-8159.955 159.964.225159.9/C16

7 - JUNG, CARL GUSTAVAmintiri, vise, reflecţii / C. G. Jung ; consemnate şi editate de Aniela Jaffé ; traducere şi note de

Daniela Ştefănescu. - Ediție revăzută. - Bucureşti : Humanitas, 2010.479 p. - (Memorii. Jurnale).ISBN 978-973-50-2622-6159.964.26(494) Jung, Carl Gustav(0:82-94) 821.112.2(494)-94=135.1 929 Jung, Carl Gustav159.9/J90

8 - LOOKER, TERRYManual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti :

Editura Niculescu, 2011.252 p. - (Utilitare. Sănătate).ISBN 978-973-748-442-0159.942.6 613.86159.9/L77

17 - Morală. Etică

9 - CHÂTELET, SYLVIE-ANNEGhidul bunelor maniere / Sylvie-Anne Châtelet ; traducere: Irina Mihăilescu de Hillerin. -

Bucureşti : Editura Niculescu, 2015.157 p. - (Citim. Ştim, Informare).ISBN 978-973-748-908-117(036) 395(036)17/C39

4

Page 5: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

2 - RELIGIE

23/28 - Religie creştină

10 - OANȚĂ, MARIUSPreotul Ivan Petre Sebastian în perioada de sovietizare a statului român : mărturii

documentare și memorialistice, caiete și surse conexe (1952-1961) / Marius Oanță. - Bucureşti : Editura Carmelitană, 2013.128 p.Index p. 126.Bibliografie p. 122-125.ISBN 978-606-93281-6-3271.73(498)"1952/1961" Sebastian, Ivan Petre 282(498)"1952/1961":329.15(498)929 Sebastian, Ivan Petre, preotSebastian, Ivan Petre26/S40

29 - Religii necreştine

11 - EBERT, GABRIELEBiografia lui Ramana Maharshi / Gabriele Ebert ; traducere: Viorica Weissman. - Braşov : Mix,

2014.300 p. : il. - (Alternative Spirituale).Bibliografie p. 297-300.ISBN 978-606-8460-36-9294.3 Ramana Maharshi 929 Ramana MaharshiRamana MaharshiBudism29/R23

5

Page 6: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

3 - ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE ȘI JURIDICE

316 - Sociologie

12 - GROSU, NICOLAERomânia sub invazia mârlăniei : o alertă sociologică / Nicolae Grosu, Ionel Dănciuc. - Cluj-

Napoca : Ecou, 2014.279 p. - (Sociologie).ISBN 978-973-8099-81-4316.42(498)"1989/..."România316/G88

13 - MIHĂILESCU, VINTILĂScutecele națiunii și hainele împăratului : note de antropologie publică / Vintilă Mihăilescu. -

Ediția a 2-a, adăugită. - Iaşi : Polirom, 2013.384 p. - (Eseuri & Confesiuni).ISBN 978-973-46-4231-1316.728(498) 572.026(498)România316/M69

323 - Politică internă

14 - Frauen und der Holocaust : Geschichte Jahrzehnte später erzählt / Konzept und Redaction Elisabeth Kohlhaas, Iwona Łatwińska, Katarzyna Białousz ; Übersetzung Elisabeth Büttner, Iwona Łatwińska. - Oswiecim : Internationale Jugendbegegnungsstätte, 2014.165 p.Bibliografie.ISBN 978-83-929532-4-1323.12(=411.16)(4)"1939/1945" 396:323.12(=411.16)(4)"1939/1945"Europa323/F88

15 - CESEREANU, RUXANDRAPanopticum : eseu despre tortură în secolul XX / Ruxandra Cesereanu. - Ediția a 2-a. - Iaşi :

Polirom, 2014.304 p. - (Eseuri & Confesiuni).Bibliografie p. 281-300.ISBN 978-973-46-4896-2323.28(100)"19"(0:82-4) 821.135.1-4323/C37

16 - MATAS, DAVIDRecoltarea sângeroasă : uciderea practicanților Falun Gong pentru organele lor / David Matas și

David Kilgour ; traducere: Gina Sturdza. - Bucureşti : [s.n.], 2014.250 p.Bibliografie p. 249-250.

6

Page 7: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

ISBN 978-973-0-17146-4323.281(510):299.51 Falun Gong 343.42(510):616-089.87Falun GongChina323/M46

37 - Educaţie. Învăţământ. Timp liber

17 - COMAN, NICOLAEUn secol de învățământ biologic la Universitatea clujeană : (1919-2019) : file de istorie /

Nicolae Coman. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2014-Vol.ISBN 978-973-595-681-5Vol. 1 . - 279 p. - ISBN 978-973-595-661-5.378.4(498-Cluj)"1919/2019":57(091)Universitatea din Cluj. Facultatea de Științe37/C72

18 - SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE DIDACTICĂ A LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE (2013 ; CLUJ-NAPOCA) (14)Profesorul de lectură : Simpozionul naţional de didactică a limbii şi literaturii române, ediția a

XIV-a : Cluj, 15-17 noiembrie 2013 / coordonatori: Monica Onojescu, Alina Pamfil. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014.290 p. : il., foto., tab.ISBN 978-606-17-0636-5371.3:821.135.1.09(063) 371.321:028(063)37/P94

39 - Etnografie. Folclor

19 - DATCU, IORDANMiscellanea ethnologica / Iordan Datcu. - Bucureşti : Saeculum, 2010.599 p.Indice de nume p. 577-594.ISBN 978-973-642-233-139(498)(0:82-92) 821.135.1-92România39/D20

7

Page 8: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

5 - ȘTIINȚE TEORETICE ȘI NATURALE

55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie

20 - HOFFER, ROBIN L.Physical geology : complete course review : outline format / Robin L. Hoffer. - Springhouse

(Pennsylvania) : Springhouse Corporation, 1995.151 p. - (Applied science review).Index p. 148-151.Bibliografie p. 147.ISBN 0-87434-607-X55/H71

8

Page 9: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

6 - ȘTIINȚE APLICATE

61 - Medicină

21 - Dicţionar de medicină : 5000 articole / traducere de Iulia Anania și George Anania. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2011.1059 p., 32 p. pl. il.ISBN 978-606-8162-98-061(038)=135.161/D39

22 - NEGREA, CORINACu mâna pe inimă : Corina Negrea în dialog cu Martin S. Martin / Corina Negrea, Martin S.

Martin. - Bucureşti : Humanitas, 2014.267 p. - (Portrete în dialog).ISBN 978-973-50-4679-861(498+73) Martin, Martin S.(047.53) 929 Martin, Martin S.Martin, Martin S.61/M43

611/612 - Anatomie şi fiziologie

23 - DE BURGH, JANEGhidul corpului uman / Jane De Burgh ; traducere din limba engleză Oana Popescu. - Bucureşti :

Editura Niculescu, 2014.320 p. : il. - (Citim. Ştim).Indice p. 314-320.ISBN 978-973-748-896-1611 (075)(036)611/D26

24 - NETTER, FRANK HENRYAtlas of Human Anatomy / Frank H. Netter. - 6th Edition. - Philadelphia : Saunders, 2014.531, [49] p. : il.Ediție aniversară (25 de ani).Index.Bibliografie.ISBN 978-1-4557-0418-7611(084.4)611/N52

613/614 - Igienă

25 - LEISTNER, LILIANGhidul complet al îngrijirii copilului : (0-5 ani) / Lilian Leistner ; traducere: Eliza Roșu. -

Bucureşti : Editura Niculescu, 2012.

9

Page 10: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

335 p. : il. - (Mame & copii, Citim. Ştim).Index p. 331-335.ISBN 978-973-748-398-0613.95613/L42

615 - Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

26 - BOUCHARD, MAUDETerapia prin vitamine / Maude Bouchard ; traducere: Monica Stanciu. - Bucureşti : Editura

Niculescu, 2008.160 p. - (Utilitare. Sănătate).ISBN 978-973-748-265-5615.356:613.2615/B74

27 - VASEY, CHRISTOPHERGhid de detoxifiere : metode simple de eliminare a toxinelor din organism / Christopher Vasey ;

traducere: Alexandra Năşcuţiu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2011.217 p. : fig. - (Utilitare. Sănătate).Index p. 216-217.Bibliografie p. 212-215.ISBN 978-973-748-228-0615.9 615.246.9615/V31

28 - WHICHELLO BROWN, DENISEAromaterapia : terapie prin uleiuri esențiale / Denise Whichello Brown ; traducere: Luciana

Răducanu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2011.291 p. - (Utilitare. Sănătate).Index p. 287-291.ISBN 978-973-748-419-2615.83615/W63

659 - Publicitate. Informaţii

29 - DĂMEAN, DIANADe la femeia - obiect la imaginea - identitate : reprezentări ale feminității în cultura de masă /

Diana Dămean. - Iaşi : Lumen, 2006.118 p.Bibliografie p. 113-118.ISBN 973-7766-93-8, ISBN 978-973-7766-93-9659.3:396 396:316.773659/D13

10

Page 11: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

30 - DOLEA, ALINABranding România : cum (ne) promovăm imaginea de țară / Alina Dolea, Adriana Țăruș ; cuvânt

înainte de Dorina Guțu. - Bucureşti : Curtea Veche, 2009.231 p. : fig. - (Relaţii publice internaționale).Index p. 221-225.Bibliografie p. 175-178.ISBN 978-973-669-768-5659(498):327(100) 659.4(498:100)România659/D64

66/68 - Industrii şi meserii diverse

31 - Ceaiul verde : alinare pentru trup și suflet / traducere din limba germană de Walter Radu Fotescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.160 p. - (Utilitare. Sănătate).Indice tematic p. 157-158.ISBN 973-568-989-8663.951 613.37663/C33

32 - CHARLES-ROUX, EDMONDECoco Chanel / Edmonde Charles-Roux ; traducere din limba franceză şi note Ileana Cantuniari. -

Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2014.636 p. - (Biblioteca RAO).Indice p. 635-636.ISBN 978-606-609-032-2687(44) Chanel, Coco(092) 929 Chanel, CocoChanel, Coco687/C38

11

Page 12: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACȚII. SPORT

7.0 - Teoria artei. Curente artistice

33 - DANTO, ARTHUR C.Transfigurarea locului comun : o filosofie a artei / Arthur C. Danto ; traducere și note de Vlad

Morariu. - Cluj-Napoca : Idea Design & Print, 2012.279 p. - (Balcon).Index p. 273-278.ISBN 978-606-8265-11-77.01 111.8527.01/D17

72 - Arhitectură

34 - Dragomirna și ctitorii ei : actele Colocviului din 20-23 iulie 2009 / carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. - Putna : Editura Mitropolit Iacov Putneanu, 2014.466 p. : il., facs.ISBN 978-606-92292-9-3726.7(498-Mitocu Dragomirnei) Mănăstirea Dragomirna(091)(063)Mănăstirea Dragomirna72/D78

73/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate

35 - Radu Constantinescu : album / ediție îngrijită de Iolanda Malamen ; foto.: Marius Caraman. - Bucureşti : Tracus Arte, 2014.164 p. : il.ISBN 978-606-664-326-975(498) Constantinescu, Radu(084) 929 Constantinescu, RaduConstantinescu, Radu75/C66

36 - Street art : [album] / editorial coordinator and editor Cristian Campos. - Köln : Könemann, 2013.503 p. : il.ISBN 978-3-86407-250-575.052(084)75/S90

37 - SCHMITT, DIDIERAll U need is space : [benzi desenate] / idee originală și concept: Didier Schmitt și Elena Ron ;

ilustrații: Jon Idago. - Bruxelles : [s.n.], 2013.28 p. : il.ISBN 978-92-79-26967-7

12

Page 13: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

741.5 087.574/S34

77 - Fotografie

38 - Prin Munții Apuseni : deasupra și dedesubtul pământului : [album fotografic] / coordonator: Cristian Lascu. - Oradea : [s.n.], 2009.[240] p. : il.Titlul proiectului: "Complementaritatea și similitudinea ca mijloc de dezvoltare durabilă a

euroregiunii Bihor-Hajdú-Bihar".ISBN 978-973-0-06910-577.047(498-23 Apuseni)(084) 913(498-23 Apuseni)(084)Apuseni77/P92

39 - ALBU, MIRCEAFotografia : de la impresie la expresie / copertă, text, fotografii: Mircea Albu. - Cluj-Napoca :

[s.n.], 2013.74 p. : il. color.ISBN 978-606-690-032-477.02(084)77/A33

40 - ALBU, MIRCEASemne în lemne : eseuri fotografice = Signs in wood : photo essays / texte și fotografii: Mircea

Albu ; traducere în engleză: prof. Alina Spânu. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2014.140 p. : il. în parte color.ISBN 978-973-0-17873-977.04(084)77/A33

78 - Muzică

41 - Celibidache : întâlniri cu un om de excepție / texte de Patrick Lang, Bertrand Brouder, Jean-Yves Altenburger, ... ; texte reunite de Stéphane Müller și Patrick Lang ; traducere: Andreea Hopârtean. - Bucureşti : Spandugino, 2012.179 p. : foto.ISBN 978-606-8401-06-578.071.2(498) Celibidache, Sergiu 929 Celibidache, SergiuCelibidache, Sergiu78/C34

13

Page 14: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

81 - Lingvistică

42 - NICHIFOR, GEORGETADicţionar englez-român, român-englez pentru toţi / Georgeta Nichifor. - Ediție revizuită. -

Bucureşti : Editura Niculescu, 2013.709 p. - (Citim. Ştim).ISBN 978-973-748-578-681'374.822=111=135.1 81'374.822=135.1=11181'374/N58

811 - Limbi individuale

43 - Engleza rapidă / de Michel Marcheteau, Jean Autret, Jean-Pierre Berman și Michel Savio ; traducere: Gina Belabed, Valeriu Simion. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2014.167 p. - (Citim. Ştim).ISBN 978-973-748-670-7811.111(075.4)811.111/E57

44 - Spaniola practică / Julian Garavito, Christian Régnier, José-Maria Marrón, Juan Torralbo ; traducere: Dana Hădăreanu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2006.351 p. : h., tab. - (Citim. Ştim).Indici p. 342-351.ISBN 978-973-568-484-6, ISBN 973-568-484-5811.134.2(075.4)811.134.2/S72

811.135.1 - Limba română

45 - Dicţionarul explicativ al limbii române : DEX / conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, dr.Luiza Seche, dr. Mircea Seche ; redactori: Alexandru Burnei, Elena Ciobanu, Eugenia Contraş, ... - Ediție revăzută și adăugită. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012.XVI, 1230 p.Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti".ISBN 978-606-8358-20-8811.135.1'374.3 811.135.1(038)=135.1811.135.1/D39

46 - Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române : DOOM / Cristiana Aranghelovici, Jana Balacciu Matei, Mioara Popescu, Marina Rădulescu Sala, Ioana Vintilă-Rădulescu ; coordonator: Ioana Vintilă-Rădulescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010.CIV, 872 p.Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti".

14

Page 15: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

Bibliografie p. 869-871.ISBN 978-606-8162-08-9811.135.1'35(038)=135.1 811.135.1'366(038)=135.1811.135.1/D39

47 - Gramatica de bază a limbii române / Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Gabriela Pană Dindelegan, Marina Rădulescu Sala, Rodica Zafiu ; coordonator: Gabriela Pană Dindelegan. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010.XI, 686 p.Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti".Indici p. 679-686.Bibliografie p. 673-677.ISBN 978-606-8162-68-3811.135.1'36811.135.1/G76

48 - Gramatica de bază a limbii române : caiet de exerciții / Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Gabriela Pană Dindelegan, Marina Rădulescu Sala, Rodica Zafiu ; coordonator: Gabriela Pană Dindelegan. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010.216 p.Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti".ISBN 978-606-8162-69-0811.135.1'36(076)811.135.1/G76

82 - Literatură

49 - Cele mai îndrăgite povești cu animale / ilustrații: Ilia Esaulov ; traducere din rusă de Bogdan Budeș. - Moscova : Roossa, [s.a.].144 p. : il. color.ISBN 978-5-91926-100-182-34-93=135.1(082) 087.582-3/C34

50 - MĂLĂNCIOIU, ILEANAVina tragică : tragicii greci, Shakespeare, Dostoievski, Kafka / Ileana Mălăncioiu. - Ediţia a 3-a,

revăzută. - Iaşi : Polirom, 2013.312 p. - (Eseuri & Confesiuni).ISBN 978-973-46-4032-482.0982.09/M17

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

51 - BERGREN, LISA T.Cei aleși : [roman] / Lisa T. Bergren ; traducere din limba engleză de Otilia Tudor. - Bucureşti :

Editura Niculescu, 2010.535 p. - (Citim. Ştim).

15

Page 16: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

ISBN 978-973-748-463-5821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/B47

52 - RIGGS, RANSOMVándorsólyom kisasszony különleges gyermekei : [regény] / Ransom Riggs ; fordította

Gálvölgyi Judit. - Budapest : Kossuth Kiadó, 2011.352 p. : il.ISBN 978-963-09-6882-9821.111(73)-31=511.141821.111(73)-3/R53

821.131.1 - Literatură italiană

53 - SIGNORINI, ALFONSOPrea mândră, prea fragilă : romanul Mariei Callas / Alfonso Signorini ; traducere din italiană de

Maria-Magdalena Mihăilescu și Oana Clopoțel. - Bucureşti : Humanitas, 2012.246 p. - (Portrete).ISBN 978-973-50-3704-8821.131.1-312.6=135.1821.131.1-3/S54

821.133.1 - Literatură franceză

54 - PRÉVOST, ANTOINE FRANÇOISHistoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut : [roman] / Antoine Prévost d'Exiles ;

édition de Frédéric Deloffre et Raymond Picard. - Paris : Gallimard, 2008.405 p. - (Folio. Classique ; 4664).Pe copertă titlul: Manon Lescaut.ISBN 978-2-07-034832-9821.133.1-31821.133.1-3/P91

55 - SCHMITT, ERIC-EMMANUELCea mai frumoasă carte din lume şi alte povestiri / Eric Emmanuel Schmitt ; traducere din

franceză de Ileana Cantuniari. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2013.205 p. - (Seria de autor Eric-Emmanuel Schmitt).ISBN 978-973-689-556-2821.133.1-32=135.1821.133.1-3/S34

16

Page 17: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

821.135.1 - Literatură română

56 - Hieroglife și animale / coordonator: Ovidiu Pecican. - Cluj-Napoca : Grinta, 2012.346 p.ISBN 978-973-126-387-8821.135.1.09 Cantemir, Dimitrie 929 Cantemir, DimitrieCantemir, Dimitrie821.135.1.09/C19

57 - Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi : [mărturiidocument] / culese şi editate de Irina Nicolau şi Theodor Niţu ; cu o prefață de Gabriel Liiceanu. - Bucureşti : Humanitas, 2012.189 p. - (Memorii. Jurnale).Carte dedicată d-nei Lucia Hossu Longin, realizatoarea documentarului TV "Memorialul durerii".ISBN 978-973-50-3437-5821.135.1-94 323.281(498)"1946/1962"(0:82-94)821.135.1-9/P88

58 - Scriitori ai Transilvaniei : 1949-2014 : dicționar critic ilustrat / alcătuit de Irina Petraș. - Cluj-Napoca : Eikon ; Școala Ardeleană, 2014.499 p. : foto.ISBN 978-606-711-182-8, ISBN 978-606-92575-0-0821.135.1.09(038)=135.1 929 A/ZTransilvania821.135.1.09/S38

59 - Scriitori în devenire : Concursul Naţional de Proză "Alexandru Odobescu" / Biblioteca Județeană "Alexandru Odobescu" Călărași. - Călăraşi : Alas, 2007-Vol.Vol.3 : Scriitori în devenire : Concursul Naţional de Proză "Alexandru Odobescu", ediţia a XXVI-

a. - 2007. - 219 p. - ISBN 978-973-7792-19-8.Vol.10 : Scriitori în devenire : Concursul Naţional de Proză "Alexandru Odobescu", ediţia a

XXXIII-a. - 2014. - 333 p. - ISBN 978-973-7792-41-9.821.135.1-32(082)821.135.1-3/B51

60 - ADAMEŞTEANU, GABRIELAAnii romantici : amintiri, gânduri / Gabriela Adameşteanu. - Iaşi : Polirom, 2014.416 p. - (Seria de autor Gabriela Adameșteanu).ISBN 978-973-46-3138-4821.135.1-94821.135.1-3/A18

61 - ANANIA, VALERIUMemorii / Valeriu Anania ; cronologie de Ștefan Iloaie. - Iaşi : Polirom, 2011.704 p. - (Seria de autor Valeriu Anania).ISBN 978-973-46-1175-1821.135.1-94 929 Anania, ValeriuAnania, Valeriu821.135.1-9/A48

17

Page 18: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

62 - BÂRLEA, OVIDIUDe la Ion Budai-Deleanu la Lucian Blaga / Ovidiu Bârlea ; ediție îngrijită și introducere de

Iordan Datcu. - Bucureşti : RCR Editorial, 2014.213 p.Indice de nume p. 207-211.ISBN 978-606-8300-72-6821.135.1.09821.135.1.09/B33

63 - BELDIE, CONSTANTINCaleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti (1900-1950) și alte pagini memorialistice /

Constantin Beldie ; ediție îngrijită de Oana Bârnă ; postfață de Nicolae P. Leonăchescu. - Bucureşti : Humanitas, 2014.359 p. - (Memorii. Jurnale. Vintage).ISBN 978-973-50-4574-6821.135.1-94821.135.1-9/B44

64 - BLANDIANA, ANAFals tratat de manipulare / Ana Blandiana. - Bucureşti : Humanitas, 2013.481 p.ISBN 978-973-50-4246-2821.135.1-94821.135.1-9/B56

65 - BLECHER, M.Coeurs cicatrisés : roman / Max Blecher ; traduit du roumain par Gabrielle Danoux. -

[Kingersheim] : [G. Sava], 2014.180 p.ISBN 978-1499207514821.135.1-31=133.1821.135.1-3/B57

66 - BRAD, IONDialoguri epistolare săptămânale : (din iarnă până-n vară - ianuarie-iunie 2014) / Ion Brad, Ilie

Rad. - Cluj-Napoca : Eikon, 2014.576 p., [32] p. foto.ISBN 978-606-711-170-5821.135.1-6 821.135.1.09(0:82-6) 929 Brad, Ion 929 Rad, IlieBrad, Ion821.135.1-4/B75

67 - BRAD, IONPoetul și criticii săi / Ion Brad. - Cluj-Napoca : Eikon, 2014.3 vol.ISBN 978-606-711-172-9Vol.1 : (1954-1977). - 2014. - 375 p. - ISBN 978-606-711-173-6.Vol.2 : (1979-1996). - 2014. - 327 p. - ISBN 978-606-711-174-3.Vol.3 : (1999-2014). - 2014. - 367 p. - ISBN 978-606-711-175-0.821.135.1-1"1954/2014"(081) 821.135.1.09 Brad, Ion 929 Brad, Ion

18

Page 19: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

Brad, Ion821.135.1-1/B75

68 - BRAGA, CORINAcedia : jurnal de vise (1998-2007) / Corin Braga. - Iaşi : Polirom, 2014.272 p. - (Ego grafii).ISBN 978-973-46-4590-9821.135.1-94"1998/2007"821.135.1-9/B76

69 - BRANIŞTE, VALERIUDiarul meu de septiman : (jurnal de licean, 1885-1886) / Valeriu Branişte ; ediție îngrijită de

Ruxandra Moașa Nazare și Gheorghe Iancu ; note de Ruxandra Moașa Nazare. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2014.435 p. : foto., facs. - (Istorie. Documente. Mărturii).Indici p. 418-430.ISBN 978-973-109-547-9821.135.1-94 929 Branişte, ValeriuBranişte, Valeriu821.135.1-9/B78

70 - BRUMARU, EMILCad castane din castani : amintiri de ieri și azi / Emil Brumaru, Veronica D. Niculescu. - Iaşi :

Polirom, 2014.303 p. - (Ego grafii).ISBN 978-973-46-5025-5821.135.1-94821.135.1-9/B85

71 - BRUMARU, EMILCerșetorul de cafea : [scrisori] / Emil Brumaru. - Ediția a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2014.696 p. - (Eseuri & Confesiuni).ISBN 978-973-46-4440-7821.135.1-6 821.135.1.09(0:82-6)821.135.1-4/B85

72 - BUDIȘ, SANDAFata tatei și mama fetei : istoria unei vieți între România și Elveția / Sanda Budiș. - Iaşi :

Polirom, 2012.392 p. : foto., facs.ISBN 978-973-46-3181-0821.135.1-94821.135.1-9/B88

73 - CARP, MIRCEAAici Mircea Carp, să auzim numai de bine! : amintiri și documente / Mircea Carp ; cuvânt

înainte de Dinu Zamfirescu ; volum îngrijit de Veronica Nanu și Florica Dobre. - Iaşi : Polirom, 2012.392 p. : foto., facs.ISBN 978-973-46-3353-1

19

Page 20: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

821.135.1-94 654.195(73+436) Carp, Mircea(0:82-94) 929 Carp, Mircea821.135.1-9/C26

74 - CERNOV, A. G.Literatura română și universală : manual pentru clasa a 8-a a școlilor cu predarea în limba

română / A. G. Cernov, I. V. Luceac. - Lvov : Svit, 2008.224 p. : il.ISBN 978-966-603-567-0821.135.1.09(075.3) 82.09(075.3)821.135.1.09/C36

75 - CERNOV, A. G.Pagini alese din literatura română și universală : culegere de texte, cu biografii, aprecieri critice

și vocabular / A. G. Cernov, I. V. Luceac. - Cernăuţi : Editura Alexandru cel Bun ; Suceava : Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2008.440 p. : il.ISBN 978-973-7656-12-4821.135.1-822(075.3) 82-822=135.1(075.3)821.135.1-822/C36

76 - COLFESCU, SILVIAMătuși fabuloase și alte istorioare bucureștene / Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea, 2013.144 p. - (Planeta Bucureşti).ISBN 978-973-645-603-9821.135.1-94821.135.1-9/C62

77 - CRISTEA, PETRESe apropie ora meciului : [roman] / Petre Cristea ; prefață de Fănuș Neagu ; ediție îngrijită,

cuvânt înainte și postfață de Dan Mucenic ; însemnări de Constantin Băraru, Răzvan Cristea, Mircea M. Ionescu, ... - Giurgiu : Editura pentru Sport, [2014].214 p. : il., foto. - (Biblioteca Giurgiuveană).ISBN 978-606-92772-7-0821.135.1-31821.135.1-3/C87

78 - CRISTEA-ENACHE, DANIELCinematograful gol : [publicistică] / Daniel Cristea-Enache ; prefață de Radu Cosașu. - Iaşi :

Polirom, 2011.255 p. - (Ego grafii).ISBN 978-973-46-2263-4821.135.1-92821.135.1-9/C87

79 - DIACONU, MIRCEAScaunul de pânză al actorului : [proze] / Mircea Diaconu. - Ediția a 2-a, revăzută și adăugită. -

Iaşi : Polirom, 2014.207 p. - (Ego grafii).ISBN 978-973-46-4889-4821.135.1-32821.135.1-3/D36

20

Page 21: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

80 - ESCA, ANDREEACe-am făcut când am tăcut / Andreea Esca. - Bucureşti : Humanitas, 2014.221 p.ISBN 978-973-50-4428-2821.135.1-92821.135.1-9/E76

81 - GROŞAN, IOANLumea ca literatură : amintiri / Ioan Groşan. - Iaşi : Polirom, 2014.183 p. - (Ego grafii).ISBN 978-973-46-4975-4821.135.1-94821.135.1-9/G88

82 - GROSU, MONICAIoan Popa și valențele evocării / Monica Grosu. - Cluj-Napoca : Grinta, 2013.260 p. : foto.ISBN 978-973-126-513-1821.135.1.09 Popa, Ioan 929 Popa, IoanPopa, Ioan821.135.1.09/P79

83 - GROSU, MONICALiteratura Apusenilor : o incursiune / Monica Grosu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2013.231 p.Bibliografie p. 217-229.ISBN 978-973-757-821-1821.135.1.09 929 A/Z821.135.1.09/G88

84 - HOSSU-LONGIN, VALENTINMantaua Iancului și alte istorisiri / evocări transilvane / Valentin Hossu-Longin. - Bucureşti :

Betta, 2014.228 p.ISBN 978-606-8396-48-4821.135.1-4821.135.1-4/H83

85 - IOANID, IONÎnchisoarea noastră cea de toate zilele / Ion Ioanid. - Bucureşti : Humanitas, 2013.3 vol. - (Memorii. Jurnale).ISBN 978-973-50-4203-5Vol.1 : 1949, 1952-1954. - 2013. - 575 p. - Indice de nume p. 567-573. - ISBN 978-973-50-4204-2.Vol.2 : 1954-1957. - 2013. - 523 p. - Indice de nume p. 515-522. - ISBN 978-973-50-4205-9.Vol.3 : 1959-1968. - 2013. - 490 p. - Indice de nume p. 481-487. - ISBN 978-973-50-4206-6.821.135.1-94 323.28(498)"19"(0:82-94) 343.819.7(498)"19"(0:82-94) 929 Ioanid, Ion821.135.1-9/I-62

21

Page 22: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

86 - IORGA, NICOLAEOameni cari au fost / N. Iorga ; ediţie critică, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda

Râpeanu ; studiu introductiv de Valeriu Râpeanu. - Prima ediţie critică integrală. - Bucureşti : [s.n.],2009-2012.3 vol.Donaţie George Constantin Păunescu.Vol.1 . - 2009. - 752 p. - Cuprinde volumele 1 și 2. - ISBN 978-973-0-07140-5.Vol.2 . - 2012. - 636 p. - Cuprinde volumele 3 și 4. - ISBN 978-973-0-13202-1.Vol.3 . - 2012. - 384 p. - Cuprinde portrete și consemnări neincluse în cele patru volume antume. -

Indice p. 365-377. - ISBN 978-973-0-13372-1.821.135.1-94 008(498):929 A/Z821.135.1-9/I-72

87 - IRIMIA, JUSTINAUltimul tango la Buenos Aires : o metropolă exotică pe înțelesul tuturor / Justina Irimia. -

Bucureşti : Humanitas, 2012.171 p. - (Memorii. Jurnale. Călătorii).ISBN 978-973-50-3498-6821.135.1-992Buenos Aires821.135.1-9/I-80

88 - MĂRUNȚELU, NICOLAEAlerg după o stea : poezii / Nicolae Mărunțelu. - Galaţi : InfoRapArt, 2010.615 p.ISBN 978-606-92540-0-4821.135.1-1821.135.1-1/M43

89 - MĂRUNȚELU, NICOLAEPrintre stele călător : poezii / Nicolae Mărunțelu. - Galaţi : InfoRapArt, 2012.696 p.ISBN 978-606-92540-3-5821.135.1-1821.135.1-1/M43

90 - MIHĂESCU, GIB I.La femme chocolat : roman / Gib I. Mihăescu ; traduit du roumain par Gabrielle Danoux. -

[Kingersheim] : [G. Sava], 2014.93 p.ISBN 978-1495232886821.135.1-31=133.1821.135.1-3/M68

91 - MUNTEAN, TEODORPrin fereastra amintirilor : (memorii) / Teodor Muntean ; cu o prefață de Rodica Scutaru Milaș. -

Cluj-Napoca : Napoca Nova, 2014.163 p.ISBN 978-606-8529-50-9821.135.1-94821.135.1-9/M95

22

Page 23: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

92 - MUREŞEANU, MARCELVoi plăti pentru faptele mele : versuri / Marcel Mureșeanu. - Cluj-Napoca : Eikon ; Școala

Ardeleană, 2014.125 p.ISBN 978-606-711-208-5, ISBN 978-606-92592-2-1821.135.1-1821.135.1-1/M96

93 - NEAMŢU, AMEDEIAPoveşti colorate din Ţara Curcubeilor / Amedeia Neamţu ; ilustraţii: Anda Ansheen. - Cluj-

Napoca : Aqua Forte, 2014.60 p. : il.ISBN 978-973-7758-72-9821.135.1-34-93821.135.1-3/N32

94 - NEDEA, STANCUFlăcări pe Burnaz : [roman] / Stancu Nedea ; ediție îngrijită și cuvânt înainte de Dan Mucenic ;

postfațăț de prof. Ion Dincă. - Giurgiu : Editura pentru Sport, [2014].139 p. : il. - (Biblioteca Giurgiuveană ; 10).ISBN 978-606-92772-4-9821.135.1-31821.135.1-3/N35

95 - NISTRU ŢIGĂNUŞ, VIRGILAlegerea noimelor : versuri / Virgil Nistru Ţigănuş. - Galaţi : Editura Academica, 2014.90 p.ISBN 978-973-8937-81-9821.135.1-1821.135.1-1/N78

96 - OLLĂNESCU-ORENDI, BARBUAșa a fost să fie : amintiri din anii mei buni și răi / Barbu Ollănescu-Orendi. - Bucureşti :

Humanitas, 2014.283 p., [4] f. pl. foto. - (Memorii. Jurnale).ISBN 978-973-50-4219-6821.135.1-94821.135.1-9/O-46

97 - PĂUNESCU, VALENTINRestituiri : pagini de publicistică / Valentin Păunescu ; ediție alcătuită, îngrijită și prefațată de

Valeriu Râpeanu. - Bucureşti : [s.n.], 2014.272 p.Donaţie George Constantin Păunescu.ISBN 978-973-0-16601-9821.135.1-92821.135.1-9/P45

23

Page 24: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

98 - PILLAT, CORNELIAOfrande : memorii / Cornelia Pillat ; ediție îngrijită de Monica Pillat. - Ediția a 2-a. - Bucureşti :

Humanitas, 2011.336 p., [8] f. pl. foto. - (Memorii. Jurnale).Bibliografie p. 329-332.ISBN 978-973-50-3323-1821.135.1-94821.135.1-9/P65

99 - PIŢU, LUCATemele delicate ale timpului nostru : navigațiuni zigzagante printre contemporani esențiali și

alte gesturi de pietate discipolară / Luca Piţu ; ilustrații de Vasilian Doboș, Petria Dolia, Mădălina Zăgan. - Iaşi : Opera Magna, 2014.241 p. : il.ISBN 978-973-1945-28-6821.135.1-4821.135.1-4/P69

100 - POTÂRNICHE, ZAHARIAÎndreptări stilistic revelate în cuget : calofiliostihuri / Zaharia Potârniche ; parafraza: autorul. -

Bucureşti : Din Condei, 2013.219 p.ISBN 978-606-93558-1-7821.135.1-1821.135.1-1/P88

101 - RALIAN, ANTOANETAAmintirile unei nonagenare : călătoriile mele, scriitorii mei / Antoaneta Ralian. - Bucureşti :

Humanitas, 2014.190 p. - (Convorbiri. Corespondenţă. Portrete).ISBN 978-973-50-4434-3821.135.1-94Ralian, Antoaneta821.135.1-9/R22

102 - ROSETTI, RADUPărintele Zosim și alte povestiri / Radu Rosetti ; ediție îngrijită de Radu Gârmacea. - Bucureşti :

Humanitas, 2014.239 p. - (Vintage).ISBN 978-973-50-4268-4821.135.1-32821.135.1-3/R76

103 - TOPÎRCEANU, GEORGEMemorii de război / G. Topîrceanu ; prefață și dosar iconografic de Daniel Cain. - Bucureşti :

Humanitas, 2014.210 p., [8] f. pl. foto. - (Memorii. Jurnale).ISBN 978-973-50-4646-0821.135.1-94 94(498)"1916"(0:82-94)Război mondial. 1821.135.1-9/T76

24

Page 25: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

104 - VIANU, IONApropieri : [eseuri] / Ion Vianu. - Iaşi : Polirom, 2011.319 p. - (Ego grafii).Index p. 309-314.ISBN 978-973-46-2259-7821.135.1-4821.135.1-4/V54

105 - VOINESCU, ALICEJurnal / Alice Voinescu ; ediție îngrijită, evocare, tabel biobibliografic și note de Maria Ana

Murnu ; prefață de Alexandru Paleologu. - Iaşi : Polirom, 2013.2 vol. - (Biblioteca Memoria).ISBN 978-973-46-3942-7Vol.1 . - 2013. - 544 p. - ISBN 978-973-46-4145-1.Vol.2 . - 2013. - 483 p. - ISBN 978-973-46-4146-8.821.135.1-94"1929/1961"821.135.1-9/V84

106 - ZAVATI GARDNER, MARIANABagatelle : poezii / Mariana Zavati Gardner. - Bacău : Ateneul Scriitorilor, 2014.122 p.ISBN 978-606-8380-51-3821.135.1-1821.135.1-1/Z39

821.511.141 - Literatură maghiară

107 - FREI TAMÁS2015 : a káosz éve és a magyar elit háborúja : [regény] / Frei Tamás. - Budapest : Ulpius-ház

Könyvkiadó, 2013.592 p.ISBN 978-963-254-590-5821.511.141-31821.511.141-3/F89

108 - FREI TAMÁSA bankár : [regény] / Frei Tamás. - Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2011.624 p.ISBN 978-963-254-413-7821.511.141-31821.511.141-3/F89

109 - LEINER LAURAAkkor szakítsunk : [regény] / Leiner Laura. - Budapest : Gabo, 2014.336 p.ISBN 978-963-689-851-9821.511.141-31821.511.141-3/L42

25

Page 26: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

110 - LEINER LAURAKéstél : [regény] / Leiner Laura. - Budapest : Gabo, 2014.416 p.Primul volum al seriei Bexi.ISBN 978-963-689-957-8821.511.141-31821.511.141-3/L42

26

Page 27: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 - Monografii zonale

111 - LUKÁCS JÓZSEFAranyosszék, Torda és Torockó : rövid történelmi áttekintés / Lukács József. - Turda : Erdélyi

Kárpát-Egyesület, 2014.87 p. : foto., fig.Bibliografie p. 83-86.ISBN 978-973-7877-97-0908(498-Turda) 908(498-Rimetea) 908(498-Valea Arieşului)Turda. Rimetea. Valea Arieșului908/L91

930 - Ştiinţa istoriei

112 - POPESCU, EUGEN COSTELReligia nemuririi / Eugen Costel Popescu. - Craiova : Editura MJM, 2014.156 p. : il.Bibliografie.ISBN 978-973-680-353-6930.85(398.2)Dacia930/P81

94(4/9) - Istoria pe ţări individuale

113 - AZAR, HELENJurnalul Marii Ducese Olga Romanova : martor regal al Revoluției Ruse : cu extrase din

scrisorile familiei și memorii ale contemporanilor / Helen Azar ; traducere și note de Roxana Claudia Olteanu ; prefață de Filip-Lucian Iorga. - Bucureşti : Corint, 2014.224 p., [4] f. pl. foto. - (Istorie).Index p. 213-220.Bibliografie p. 209-210.ISBN 978-606-8623-42-994(47)"19"(0:82-94) 821.161.1-94=135.1 929 Romanova, Olga Nicolaevna, ducesă a Rusiei929 Romanov, familiaRomanova, Olga Nicolaevna Romanov, familia94(47)/R70

114 - DES CARS, JEANSaga dinastiei Romanov : de la Petru cel Mare la Nicolae al II-lea / Jean des Cars ; traducere de

Ileana Cantuniari ; postfață de Doru Dumitrescu. - Bucureşti : Corint, 2014.400 p.ISBN 978-606-93688-8-694(47)"16/19" Romanov, familia(092) 929.52(47)"16/19" Romanov

27

Page 28: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

Romanov, familiaRusia94(47)/R70

115 - IOSIPESCU, SERGIUMarea Neagra : state și frontiere : de la sfârșitul Antichității la Pacea de la Paris (1856) / Sergiu

Iosipescu, Alexandru Madgearu, Mircea Soreanu. - Bucureşti : Editura Militară, 2013.456 p. : il. - (Marea Neagra).Antetitlu: Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.ISBN 978-973-32-0936-294(4-262.5)".../1856"Marea Neagră94(4)/I-75

116 - TROYAT, HENRIIvan cel Groaznic / Henry Troyat ; trad. din limba franceză și note de Sanda Grigoriu ; cuvânt

înainte de Zoe Petre ; postfață de Doru Dumitrescu. - Bucureşti : Corint, 2013.256 p, [4] f. pl. foto.Index p. 246-251.Bibliografie p. 244-245.ISBN 978-973-135-833-894(47)"16" Ivan IV, țar al Rusiei 929 Ivan IV, ţar al RusieiIvan IV94(47)/I-95

94(498) - Istoria României

117 - Al Doilea Război Balcanic (1913) / coordonator: general-maior (r) dr. Mihai E. Ionescu, prof. univ. dr. Nicolae-Șerban Tanașoca. - Bucureşti : Editura Militară, 2014.244 p. : foto.Antetitlu: Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară; Institutul de Studii Sud-

Est Europene al Academiei Române.Indice de nume p. 221-228.Bibliografie.ISBN 978-973-32-0965-294(498:497)"1913" 355.48(498:497)"1913"Războaiele balcanice (1912-1913)România94(498)/A35

118 - CIOBANU, PETREBătăliile românilor din secolul al XI-lea / Petre Ciobanu. - Iaşi : Performantica, 2014.92 p. : il.Bibliografie p. 88-92.ISBN 978-606-685-19394(498)"10" 355.48(498)"10"România94(498)/C51

28

Page 29: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

119 - MĂRDĂRESCU, G. D.Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei : (1918-1920) / generalul G.

D. Mărdărescu. - Ediție facsimilată. - București : Editura Militară, 2009.194 p. facs., [7] f. hărți.Această ediție este o reproducere în facsimil a lucrării cu același titlu, apărută la Editura Cartea

Românească în 1922.ISBN 978-973-32-0794-894(498.4)"1918/1920"Transilvania94(498)/M35

120 - TODEA, IOANIon (Ionel) I.C. Brătianu : întregitor și făuritor al României moderne (1864-1927) / Ioan Todea ;

cuvânt înainte de Ioan Todea ; postfață Ion Bulei. - Bucureşti : Editura Universitară, 2014.383 p. : il. - (Istorie și științe politice).Bibliografie p. 338-343.ISBN 978-606-28-0043-794(498)"18/19" Brătianu, Ion I.C. 929 Brătianu Ion I.C.Brătianu, Ion I.C.România94(498)/B79

121 - VĂTĂMANU, NICOLAEOdinioară în Bucureşti / N. Vătămanu ; ediție îngrijită de Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea,

2014.224 p. - (Planeta Bucureşti).ISBN 978-973-645-634-394(498-Bucureşti)(0:82-94) 821.135.1-94Bucureşti94(498)/V37

29

Page 30: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

INDEX DE NUME

A

Adameşteanu, Gabriela - 60Albu, Mircea - 39-40Altenburger, Jean-Yves - 41Anania, George - 21Anania, Iulia - 21Anania, Valeriu - 61Ansheen, Anda - 93Aranghelovici, Cristiana - 46Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu" - 18Autret, Jean - 43Azar, Helen - 113

B

Balacciu-Matei, Jana - 46Bârlea, Ovidiu - 62Bârnă, Oana - 63Beldie, Constantin - 63Bergren, Lisa T. - 51Berman, Jean-Pierre - 43Białousz, Katarzyna - 14Biblioteca Judeţeană "Alexandru Odobescu". (Călăraşi) - 59Blandiana, Ana - 64Blecher, M. - 65Bouchard, Maude - 26Brad, Ion - 66-67Braga, Corin - 68Branişte, Valeriu - 69Brouder, Bertrand - 41Brumaru, Emil - 70-71Budes, Bogdan - 49Budiș, Sanda - 72Buhalea, Florin - 10Bulei, Ion - 120Burnei, Alexandra - 45

C

Cain, Daniel - 103Cameron, Milton - 6Campos, Cristian - 36Cantuniari, Ileana - 32,55,114Caraman, Marius - 35Carp, Mircea - 73Cernov, A. G. - 74-75Cesereanu, Ruxandra - 15

30

Page 31: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

Charles-Roux, Edmonde - 32Châtelet, Sylvie-Anne - 9Ciobanu, Elena - 45Ciobanu, Petre - 118Ciucă, Lydia Constanţa - 6Clopoțel, Oana - 53Colfescu, Silvia - 76,121Coman, Nicolae - 17Contraş, Eugenia - 45Cosaşu, Radu - 78Coteanu, Ion - 45Cristea-Enache, Daniel - 78Cristea, Petre - 77

D

Dămean, Diana - 29Dănciuc, Ionel - 12Danoux, Gabrielle - 65,90Danto, Arthur C. - 33Datcu, Iordan - 19,62De Burgh, Jane - 23Deloffre, Frédéric - 54Des Cars, Jean - 114Diaconu, Mircea - 79Dincă, Ion - 94Doboş, Vasilian - 99Dobre, Florica - 73Dolea, Alina - 30Dolia, Petria - 99Dragomirescu, Adina - 47-48Dumitrescu, Doru - 114,116

E

Ebert, Gabriele - 11Esaulov, Ilia - 49Esca, Andreea - 80

F

Fotescu, Walter Radu - 31Frei Tamás - 107-108

G

Gálvölgyi Judit - 52Garavito, Julian - 44Gârmacea, Radu - 102Gheorghe, Vasilica - 1-2

31

Page 32: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

Gregson, Olga - 8Grigoriu, Sanda - 116Groşan, Ioan - 81Grosu, Monica - 82-83Grosu, Nicolae - 12Guțu, Dorina - 30

H

Hădăreanu, Dana - 44Hoffer, Robin L. - 20Hopârtean, Andreea - 41Hossu-Longin, Valentin - 84

I

Iancu, Gheorghe - 69Idago, Jon - 37Iloaie, Ştefan - 61Ioanid, Ion - 85Ionescu, Mihail E. - 117Iorga, Filip-Lucian - 113Iorga, Nicolae - 86Iosipescu, Sergiu - 115Irimia, Justina - 87

J

Jaffé, Aniela - 7Jung, Carl Gustav - 7

K

Kilgour, David - 16Kohlhaas, Elisabeth - 14

L

Lang, Patrick - 41Lascu, Cristian - 38Łatwińska, Iwona - 14Lazăr, Horia - 3Leiner Laura - 109-110Leistner, Lilian - 25Leonăchescu, Nicolae P. - 63Liiceanu, Gabriel - 57Looker, Terry - 8Luceac, I. V. - 74-75Lukács József - 111

32

Page 33: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

M

Madgearu, Alexandru - 115Malamen, Iolanda - 35Mălăncioiu, Ileana - 50Marcheteau, Michel - 43Mărdărescu, G. D. - 119Marrón, José-Maria - 44Martin, Martin S. - 22Mărunțelu, Nicolae - 88-89Matas, David - 16Mihăescu, Gib I. - 90Mihăilescu De Hillerin, Irina - 9Mihailescu, Maria-Magdalena - 53Mihăilescu, Vintilă - 13Moaşa Nazare, Ruxandra - 69Mogoș, Teodora - 1Morariu, Vlad - 33Mucenic, Dan - 94Muntean, Teodor - 91Mureşeanu, Marcel - 92Murnu, Maria Ana - 105Müller, Stéphane - 41

N

Nanu, Veronica - 73Năşcuţiu, Alexandra - 27Neagu, Fănuş - 77Neamţu, Amedeia - 93Nedea, Stancu - 94Nedelciu, Diana Luiza - 2Nedelcu, Isabela - 47-48Negrea, Corina - 22Netter, Frank Henry - 24Nichifor, Georgeta - 42Nicolae, Alexandru - 47-48Nicolau, Irina - 57Niculescu, Veronica D. - 70Nistru Ţigănuş, Virgil - 95Niţu, Theodor - 57

O

Oanță, Marius - 10Ollănescu-Orendi, Barbu - 96Olteanu, Roxana Claudia - 113Onojescu, Monica - 18

33

Page 34: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

P

Paleologu, Alexandru - 105Pamfil, Alina - 18Pană Dindelegan, Gabriela - 47-48Păunescu, Valentin - 97Pecican, Ovidiu - 56Petraş, Irina - 58Petre, Zoe - 116Picard, Raymond - 54Pillat, Cornelia - 98Pillat, Monica - 98Piţu, Luca - 99Popescu, Eugen Costel - 112Popescu, Mioara - 46Popescu, Oana - 23Potârniche, Zaharia - 100Prévost, Antoine François - 54

R

Rad, Ilie - 5,66Răducanu, Luciana - 28Rădulescu Sala, Marina - 46-48Ralian, Antoaneta - 101Râpeanu, Sanda - 86Râpeanu, Valeriu - 4,86,97Régnier, Christian - 44Riggs, Ransom - 52Ron, Elena - 37Rosetti, Radu - 102Roşu, Eliza - 25

S

Savio, Michel - 43Schmitt, Didier - 37Schmitt, Eric-Emmanuel - 55Scutaru-Milaş, Rodica - 91Seche, Luiza - 45Seche, Mircea - 45Signorini, Alfonso - 53Simpozionul naţional de didactică a limbii şi literaturii române - 18Soreanu, Mircea - 115Spânu, Alina - 40Stanciu, Monica - 26Ştefănescu, Daniela - 7

34

Page 35: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

T

Tanaşoca, Nicolae-Şerban - 117Țăruș, Adriana - 30Todea, Ioan - 120Topîrceanu, George - 103Torralbo, Juan - 44Troyat, Henri - 116Tudor, Otilia - 51

V

Vasey, Christopher - 27Vătămanu, Nicolae - 121Vianu, Ion - 104Vintilă-Rădulescu, Ioana - 46Voinescu, Alice - 105

W

Weissman, Viorica - 11Whichello Brown, Denise - 28

Z

Zafiu, Rodica - 47-48Zăgan, Mădălina - 99Zamfirescu, Dinu - 73Zavati Gardner, Mariana - 106

35

Page 36: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

INDEX DE EDITURI

A

Alas - 59Aqua Forte - 93Argonaut - 69Ateneul Scriitorilor - 106

B

Betta - 84

C

Casa Cărţii de Ştiinţă - 18Corint - 113-114,116Curtea Veche - 30

D

Din Condei - 100

E

Ecou - 12Editura Academica - 95Editura Alexandru cel Bun - 75Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor - 75Editura Carmelitană - 10Editura Fundaţiei "România de Mâine" - 4Editura Militară - 115,117,119Editura Mitropolit Iacov Putneanu - 34Editura MJM - 112Editura Niculescu - 1-2,6,8-9,23,25-28,31,42-44,51Editura pentru Sport - 77,94Editura Universitară - 120Eikon - 58,66-67,83,92Erdélyi Kárpát-Egyesület - 111

G

Gabo - 109-110Gallimard - 54Grinta - 56,82[G. Sava] - 65,90

H

Humanitas - 7,22,53,57,63-64,80,85,87,96,98,101-103

36

Page 37: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

Humanitas Fiction - 55

I

Idea Design & Print - 33InfoRapArt - 88-89Institutul European - 3Internationale Jugendbegegnungsstätte - 14

K

Kossuth Kiadó - 52Könemann - 36

L

Lumen - 29

M

Mix - 11

N

Napoca Nova - 91

O

Opera Magna - 99

P

Performantica - 118Polirom - 13,15,50,60-61,68,70-73,78-79,81,104-105Presa Universitară Clujeană - 17

R

RAO International Publishing Company - 32RCR Editorial - 62Roossa - 49

S

Saeculum - 19Saunders - 24Școala Ardeleană - 58,92[s.n.] - 16,37-40,86,97Spandugino - 41Springhouse Corporation - 20

37

Page 38: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

Svit - 74

T

Tracus Arte - 35Tritonic - 5

U

Ulpius-ház Könyvkiadó - 107-108Univers Enciclopedic Gold - 21,45-48

V

Vremea - 76,121

38

Page 39: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

INDEX DE SUBIECTE

A

Anania, Valeriu - 61Apuseni - 38

B

Brad, Ion - 66-67Branişte, Valeriu - 69Brătianu, Ion I.C. - 120Bucureşti - 121Budism - 11Buenos Aires - 87

C

Cantemir, Dimitrie - 56Celibidache, Sergiu - 41Chanel, Coco - 32China - 16Constantinescu, Radu - 35

D

Dacia - 112

E

Europa - 14

F

Falun Gong - 16

I

Ivan IV - 116

M

Mănăstirea Dragomirna - 34Marea Neagră - 115Martin, Martin S. - 22

P

Popa, Ioan - 82

39

Page 40: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

R

Ralian, Antoaneta - 101Ramana Maharshi - 11Războaiele balcanice (1912-1913) - 117Război mondial. 1 - 103Rimetea - 111România - 12-13,19,30,117-118,120Romanova, Olga Nicolaevna - 113Romanov, familia - 113-114Rusia - 114

S

Sebastian, Ivan Petre - 10

T

Transilvania - 58,119Turda - 111

U

Universitatea din Cluj. Facultatea de Științe - 17

V

Valea Arieșului - 111

40

Page 41: BULETINUL NOUTĂŢILOR - bjc.ro noutatilor... · 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ... Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; traducere de Magda Dumitru. - Bucureşti

© Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj 2015

Material elaborat de:

Serviciul achiziţii, prelucrare, baze de date şi dezvoltare IT


Recommended