+ All Categories
Home > Documents > BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor...

BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor...

Date post: 29-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 16 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 53 /53
BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014
Transcript
Page 1: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

BULETINUL NOUTĂŢILOR

Lista cărţilor achiziţionate

LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Page 2: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

CUPRINS0 - GENERALITĂŢI............................................................................................................................4

008 - Civilizaţie. Cultură.................................................................................................................402 - Biblioteconomie. Biblioteci......................................................................................................4070 - Ziaristică. Presă......................................................................................................................4087.5 - Publicaţii pentru copii..........................................................................................................5

1 - FILOSOFIE.....................................................................................................................................6101 - Natura şi rolul filosofiei..........................................................................................................614 - Sisteme filosofice.....................................................................................................................6159.9 - Psihologie............................................................................................................................716 - Logică. Teoria cunoaşterii........................................................................................................717 - Morală. Etică............................................................................................................................7

2 - RELIGIE.........................................................................................................................................823/28 - Religie creştină....................................................................................................................829 - Religii necreştine......................................................................................................................9

3 - ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE.....................................................................10316 - Sociologie.............................................................................................................................10330 - Economie în general.............................................................................................................10334 - Forme de organizare şi cooperare în economie....................................................................11338 - Situaţie economică. Politică economică...............................................................................1134 - Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă..............................................................................................1135/354 - Administraţie publică......................................................................................................1239 - Etnografie. Folclor..................................................................................................................12396 - Feminism. Situaţia femeilor.................................................................................................12

5 - ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE......................................................................................1351 - Matematică.............................................................................................................................1353 - Fizică......................................................................................................................................1359 - Zoologie..................................................................................................................................13

6 - ŞTIINŢE APLICATE...................................................................................................................14613/614 - Igienă.............................................................................................................................14615 - Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie..............................................................................14620 - Materiale. Merceologie. Energetică.....................................................................................1465 - Conducere şi organizare.........................................................................................................15658 - Management şi organizare comercială în întreprinderi........................................................15659 - Publicitate. Informaţii...........................................................................................................15

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT.......................................................................1672 - Arhitectură..............................................................................................................................1673/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate....................................................................................16791/792 - Arta spectacolului..........................................................................................................17796/799 - Sport..............................................................................................................................17

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ...................................................................................18811 - Limbi individuale.................................................................................................................18811.135.1 - Limba română.............................................................................................................1882 - Literatură................................................................................................................................19821.11 - Literaturi de limbi germanice..........................................................................................19821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză..........................................................................20821.112.2 - Literatură germană......................................................................................................29821.131.1 - Literatură italiană........................................................................................................29821.133.1 - Literatură franceză......................................................................................................29

2

Page 3: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

821.134.2 - Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă.....................................................................30821.134.3 - Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................................................30821.135.1 - Literatură română.......................................................................................................31821.14 - Literatură greacă..............................................................................................................35821.16 - Literaturi slave.................................................................................................................35

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.........................................................................................37908 - Monografii zonale................................................................................................................37911 - Geografie generală................................................................................................................37913(498) - Geografia României.....................................................................................................3794(100) - Istorie universală............................................................................................................3894(4/9) - Istoria pe ţări individuale................................................................................................3894(498) - Istoria României.............................................................................................................38

INDEX DE NUME.............................................................................................................................40INDEX DE SUBIECTE.....................................................................................................................48INDEX DE EDITURI........................................................................................................................50

3

Page 4: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

0 - GENERALITĂŢI

008 - Civilizaţie. Cultură

1 - The World Almanac and book of facts 2014 / senior editor Sarah Janssen ; editor M. L. Liu. - New York : World Almanac Books, 2013.1008 p. : il. în parte color, fig.The autority since 1868ISBN 978-1-60057-182-4, ISBN 1-60057-182-4008(100)"2013"(059)008/W83

2 - BÎLBÎIE, RĂDUŢInterviul, plăcerea dialogului / Răduţ Bîlbîie. - Bucureşti : Tritonic, 2013.201 p. - (Comunicare. Media)ISBN 978-606-8536-77-4008(498)(047.53) 929 A/Z008/B53

02 - Biblioteconomie. Biblioteci

3 - Ghidul activităţilor de îndrumare metodică în bibliotecile publice / colectiv de redacţie : Vlăduţ Andreescu, Virgil Cojocaru, Mihail Grinea, .... - Brăila : Proilavia, 2013.80 p. : fig.Lucrarea este un produs al Grupului Impact realizat cu sprijinul IREX - România prin programul

BiblionetISBN 978-606-8375-41-0027.5:021(036)02/G49

4 - MOTOŞAN, MARIUSÎndrumător pentru bibliotecari / Marius Motoşan, Diana Ocolişan. - Zrenianin : Editura

Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, 2010.146 p. : fig. - (Biblioteca Cartea românescă)ISBN 978-86-87803-13-8Bibliografie p. 139025.3/.802/M92

070 - Ziaristică. Presă

5 - SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE JURNALISM (2012 ; CLUJ-NAPOCA) (11)Obiectivitatea în jurnalism / Ilie Rad (editor coord.). - Bucureşti : Tritonic, 2012.271 p. - (Comunicare. Media)ISBN 978-606-8320-98-4070.11/.12(498) 179.1România070/O-13

4

Page 5: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

087.5 - Publicaţii pentru copii

6 - TAGG, CHRISTINEIsprăvile lui Pânzel / scrisă de Christine Tagg ; ilustraţii de Bill Bolton ; traducere din limba

engleză Diana Lupu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2003.[7] f. pl. cartonate : il. color. - (Gângănii Bâzzzdâgănii)ISBN 978-973-103-337-2087.508/T13

5

Page 6: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

1 - FILOSOFIE

101 - Natura şi rolul filosofiei

7 - ŢUŢEA, PETREScrieri filosofice / Petre Ţuţea. - Bucureşti : Diana Press, 2012.Vol.ISBN 978-973-88243-1-7Vol.1 : Filosofia nuanţelor / Petre Ţuţea. - 2012. - 206 p. - Index p. 201-204 - ISBN 978-973-

88243-2-41(498)(081) 821.135.1-96(081)1/Ţ96

14 - Sisteme filosofice

8 - NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELMAmurgul idolilor sau Cum se filozofează cu ciocanul : (1889) / Friedrich Nietzsche ; traducere

din germană de Alexandru Al. Şahighian. - Bucureşti : Humanitas, 2008.144 p.ISBN 978-973-50-2011-814(430) Nietzsche, Friedrich 141.32 141.45 165.72414/N72

9 - NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELMDincolo de Bine şi de Rău : preludiu la o filozofie a viitorului / Friedrich Nietzsche ; traducere

din germană de Francisc Grünberg. - Ediţie revăzută. - Bucureşti : Humanitas , 2007.248 p. - (Paradigme)ISBN 978-973-50-1772-914(430) Nietzsche, Friedrich 111.84 17.03714/N72

10 - SCHIFIRNEŢ, CONSTANTINFilosofie românească în spaţiul public : modernitate şi europenizare / Constantin Schifirneţ. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Tritonic, 2013.452 p.Indice de nume, de termeni şi de titluri de lucrări p. 439-452ISBN 978-606-8571-03-41(498)"18/19" 316.4(498)"18/19":1 32.01(498)Maiorescu, Titu Xenopol, Alexandru D. Rădulescu-Motru, Constantin Mehedinţi, SimionRomânia1/S33

6

Page 7: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

159.9 - Psihologie

11 - FAROS, FILOTHEIMitul bolii psihice / părintele Filothei Faros ; traducere : Ovidiu Lăzărescu. - Galaţi : Egumeniţa,

2009.256 p.Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi

TeleormanuluiISBN 978-606-529-032-7159.97 615.852159.9/F23

16 - Logică. Teoria cunoaşterii

12 - HEIDEGGER, MARTINFiinţă şi timp / Martin Heidegger ; traducere din germană de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă. -

Bucureşti : Humanitas, 2006.678 p.IndexISBN 973-50-1375-4, ISBN 978-973-50-1375-2165.62(430) Heidegger, Martin 141.32 11516/H44

17 - Morală. Etică

13 - SCHOPENHAUER, ARTHURArta de a fi fericit : prin 50 de reguli de viaţă / Arthur Schopenhauer ; traducere de Mariana Ilie. -

Bucureşti : Incitatus, 2001.80 p.ISBN 973-99912-3-817.023.34 14(430) Schopenhauer, Arthur17/S35

7

Page 8: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

2 - RELIGIE

23/28 - Religie creştină

14 - BOCA, ARSENIECărarea Împărăţiei / Ieromonarh Arsenie Boca ; îngrijită de preot conf. dr. Simion Todoran şi

monahia Zamfira Constantinescu. - Ediţia a 5-a. - Arad : Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 2006.359 p. : il.Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului şi Hunedoarei24124/B61

15 - HIEROTHEOS VLACHOSPsihologia existenţialistă şi psihoterapia ortodoxă / Mitropolit Hierotheos Vlachos ; traducere

din limba greacă, introducere şi note de Nicuşor Deciu. - Bucureşti : Bizantina, 2007.112 p.ISBN 978-973-9492-94-2281.9:615.85228/H61

16 - HIEROTHEOS VLACHOSPsihoterapia ortodoxă : continuare şi dezbateri / Mitropolitul Hierotheos Vlachos ; traducere din

limba greacă: prof. Ion Diaconescu şi prof. Nicolae Ionescu. - Bucureşti : Sophia , 2001.318 p.Tipărită cu binecuvâtarea Prea Sfinţitului Galaction, Episcopul Alexandriei şi TeleormanuluiISBN 973-99692-9-1281.9:615.852 248.1:281.928/H61

17 - NICODIM AGHIORITULCarte foarte folositoare de suflet : sfătuire către duhovnic / Sfântul Nicodim Aghioritul ; studiu

introductiv şi note de Protosinghel Teodosie Paraschiv. - Galaţi : Editura Fotini, 2007.216 p.Indice de numePublicată cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi acum

tipărită a douăsprezecea oarăISBN 978-973-88500-0-22424/N59

18 - SILUAN ATHONITULÎntre iadul deznădejdii şi iadul smereniei : însemnări duhovniceşti / Cuviosul Siluan Athonitul ;

studiu introductiv şi traducere : diac. Ioan I. Ică jr.. - Ediţia a 4-a revizuită. - Sibiu : Deisis, 2001.304 p. - (Mistica)ISBN 973-9344-56-9248 271(47) Siluan AthonitulSiluan Athonitul24/S55

8

Page 9: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

19 - VASILE, DANIONDespre înfruntarea bolii : scrisoare către omul bolnav / Danion Vasile. - Ediţia a 4-a. - Galaţi :

Egumeniţa, 2010.200 p.Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Galaction, Episcopul Alexandriei şi TeleormanuluiISBN 978-606-550-003-7Bibliografie234.2:616 248.143:61623/V33

29 - Religii necreştine

20 - MANOLESCU, ANCAEuropa şi întîlnirea religiilor : despre pluralismul religios contemporan / Anca Manolescu ; cuv.

însoţitor de Andrei Pleşu. - Bucureşti : Polirom, 2005.280 p. - (Plural. Religie ; 115)ISBN 973-681-905-1Bibliografie p. 257-266291.16(4)Europa29/M27

9

Page 10: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

3 - ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

316 - Sociologie

21 - Comunicare nonverbală şi construcţii sociale / coord. : Loredana Ivan, Alina Duduciuc. - Bucureşti : Tritonic, 2011.384 p. : fig. - (Comunicare. Media)ISBN 978-606-8320-22-9Bibliografie316.772.2 81'221316/C63

22 - APOSTU, IULIANCăsătoria între stabilitate şi disoluţie / Iulian Apostu. - Bucureşti : Tritonic, 2013.499 p. - (Sociologie)Bibliografie p. 462-470ISBN 978-606-8571-01-0316.356.2316/A68

23 - ORTEGA Y GASSET, JOSÉRevolta maselor / Jose Ortega Y Gasset ; traducere din spaniolă de Coman Lupu. - Ediţia a 3-a. -

Bucureşti : Humanitas , 2007.272 p.ISBN 978-973-50-1639-5316.356.4(4) 316.454.3(4) 323.2(4)"19"Europa316/O-82

24 - SCHIFIRNEŢ, CONSTANTINRomânii, cum au fost şi cum sunt / Constantin Schifirneţ. - Bucureşti : Tritonic, 2013.152 p. - (Tritonic. Istorie)Indice de nume, de termeni şi de titluri de lucrări p. 145-152ISBN 978-606-8536-91-0316.4(498) 316.7(498)România316/S33

330 - Economie în general

25 - COCIOC, PAULComplemente de microeconomie / Paul Cocioc, Octavian Jula. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.203 p.ISBN 973-651-000-3 : 8 leiBibliografie p. 201-202330.101.542(075.8)(079)330/C59

10

Page 11: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

334 - Forme de organizare şi cooperare în economie

26 - Responsabilitatea socială corporativă : de la relaţii publice la dezvoltare durabilă / Dumitru Borţun (coord.). - Bucureşti : Tritonic, 2012.462 p. : fig. - (Comunicare. Media)ISBN 978-606-8320-31-1334.784 659.4 174.4334/R47

27 - CRIŞAN, CAMELIACorporaţiile şi societatea : responsabilitatea socială corporativă între act voluntar şi obligaţie /

Camelia Crişan. - Bucureşti : Tritonic, 2013.197 p. - (Comunicare. Media)ISBN 978-606-8536-82-8Bibliografie p. 190-197334.784334/C86

338 - Situaţie economică. Politică economică

28 - LUŢAŞ, MIHAELAEconomie europeană / Mihaela Luţaş, Sorin Câlea. - Cluj-Napoca : Imprimeria Ardealul, 2005.188 p.ISBN 973-87038-6-7 : 15 leiBibliografie p. 185-186338(4) 339.92(4)Europa338/L97

34 - Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

29 - DÂRJAN, TRAIANCartea funciară : cartea de identitate a imobilului / Traian Dârjan. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2013.XXIX, 377 p. - (Jurisprudenţă)Index p. 375-377ISBN 978-606-678-582-2Bibliografie selectivă p. 367-374347.235(498)34/D19

30 - DÂRJAN, TRAIANOrdonanţa preşedinţială / Traian Dârjan. - Bucureşti : Universul Juridic, 2013.258 p. - (Noul Cod de procedură civilă)ISBN 978-606-673-192-8Bibliografie p. 251-253347.994.2:342.51134/D19

11

Page 12: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

31 - DÂRJAN, TRAIANPractică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011 : rezumată şi comentată / Traian

Dârjan. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.XXIV, 355 p. - (Jurisprudenţă)Index alfabetic p. 353-355ISBN 978-973-115-905-8347.95(498-Cluj-Napoca)"2010/2011"Cluj-Napoca34/D19

35/354 - Administraţie publică

32 - LIS, ELENA CARMENOrientarea socială şi managementul social în acţiune / Elena Carmen Lis. - Bucureşti : Tritonic,

2012.125 p. : fig. - (Administraţie Publică)ISBN 978-606-8320-75-5Bibliografie p. 119-12535:65.012.4 352(498-Piteşti):351.84Piteşti35/L65

39 - Etnografie. Folclor

33 - POP, LĂCRĂMIOARA FLORENTINAFrata - vatră de cultură, tradiţii şi spiritualitate / Lăcrămioara Florentina Pop. - Frata : [s.n.],

2013.213 p. : foto.ISBN 978-973-0-15333-0Bibliografie p. 20939(498.4-Frata)(084) 398(498.4-Frata)(084)Frata39/P78

396 - Feminism. Situaţia femeilor

34 - BĂLUŢĂ, OANAFeminism modern reflexiv / Oana Băluţă. - Bucureşti : Tritonic, 2013.228 p. : fig. - (Studii feministe)ISBN 978-606-93388-1-0Bibliografie p. 193-209396.9 316.346.2(498)România396/B27

12

Page 13: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

5 - ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

51 - Matematică

35 - Analiză matematică şi teoria probabilităţilor aplicate în economie / Anton S. Mureşan, Diana A. Filip, Ilie Râp, .... - Cluj-Napoca : Todesco, 2005.300 p.ISBN 973-8198-99-2Bibliografie p. 299-300517(075.8) 519.2(075.8) 51-7:33(075.8)51/A48

53 - Fizică

36 - LUCA, RODICAÎnvăţăm fizica rezolvând probleme / Rodica Luca. - Ediţia a 4-a. - Bucureşti : Polirom, 2005.368 p. : fig. - (Gymnasium)Anexe p. 363-366ISBN 973-46-0001-XBibliografie p. 36753(075.33)(076)53/L83

59 - Zoologie

37 - LONGMAN, CHRISTINASavanele africane / Christina Longman ; ilustraţii de Fiammetta Dogi ; traducere de Vicenţiu

Euriante Drăgan. - Bucureşti : Vox, 2007.32 p. : il. color. - (Descoperirea naturii)ISBN 978-973-7811-65-3591.9(213.54) 087.559/L77

13

Page 14: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

6 - ŞTIINŢE APLICATE

613/614 - Igienă

38 - Enciclopedia medicală a familiei : ghidul sănătăţii familiei tale / coordonator: Yves Morin ; concepţia grafică: Dominique Dubois. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011.8 vol. - (Biblioteca Adevărul)ISBN 978-606-539-842-9Vol.1 : Ghidul unui corp sănătos / dr. Michel Bicheron, dr. Michel Biour, dr. Xavier Coudert .... -

2011. - 194 p.. - Indice p.187-191 - ISBN 978-606-539-842-9Vol.2 : Viaţa sexuală / dr. Didier Armengaud, prof. Aldo Campana, prof. Bernard Gattegno .... -

2011. - 194 p.. - Indice p.183-187 - ISBN 978-606-539-843-6Vol.3 : Sarcina, naşterea şi îngrijirea copilului / dr. Didier Armengaud, dr. Bernard Guyot, dr.

Jean Pierre Restellini .... - 2011. - 188 p.. - Indice p. 179-183 - ISBN 978-606-539-881-8Vol.4 : Prevenirea şi tratamentul principalelor afecţiuni / prof. Jean-Luc Breau, prof. François

Vachon, dr. Jean-Pierre Restellini .... - 2011. - 194 p.. - Indice p. 187-191 - ISBN 978-606-539-845-0Vol.5 : Sănătatea inimii, sângelui şi plămânilor / prof. Nicole Casadevall, dr. Michel Febvre, dr.

Gilles Poignard .... - 2011. - 188 p.. - Indice p. 183-187 - ISBN 978-606-539-846-7Vol.6 : Sănătatea oaselor, muşchilor şi pielii / prof. Jacques Amouroux, prof. François Daniel,

prof. Jean-Luc Thibault .... - 2011. - 192 p.. - Indice p. 183-187 - ISBN 978-606-539-847-4Vol.7 : Sănătatea aparatelor digestiv şi urinar / coord.: Yves Morin. - 2011. - 194 p.. - Indice p.

186-190 - ISBN 978-606-539-848-1Vol.8 : Creierul şi organele de simţ / coord.: Yves Morin. - 2011. - 194 p.. - Indice p. 183-191 -

ISBN 978-606-539-849-8613(031)=135.1 616(036)613/E52

615 - Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

39 - MUTULESCU, OLTEAAloe Vera : planta celor 1000 de miracole / Oltea Mutulescu. - Bucureşti : Lux Sublima, 2010.208 p.ISBN 978-973-1823-12-6Bibliografie p. 198-200615.322 633.88615/M99

620 - Materiale. Merceologie. Energetică

40 - Fundamentele ştiinţei mărfurilor : lucrări practice şi studiu de caz / Rodica Frăţilă, Alexandru Chiş, Mihaela Drăgan, Romolica Mihaiu, Răzvan Nistor, Marinela Ghereş, Lucia Scorţar. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2006.106 p. : fig.ISBN 973-7898-46-X : 6 lei, ISBN 978-973-7898-46-3620.2:658.56(076.5)620/F95

14

Page 15: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

41 - Merceologie şi calitatea produselor / Rodica Frăţilă, Răzvan Nistor, Mihaela Drăgan, .... - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2005.336 p.ISBN 973-7898-11-7Bibliografie p. 335-336620.2 658.62.018.2620/M59

65 - Conducere şi organizare

42 - Arta şi ştiinţa leadershipului : un ghid teoretic şi practic / Mariana Nicolae (ed.) ; Irina Ion, Elena E. Nicolae, Alexandra Viţelar. - Bucureşti : Smart Books, 2013.188 p. : fig.ISBN 978-606-93388-2-7Bibliografie p. 183-18865.012.4(100)(091)65/A84

43 - NICOLAE, MARIANAManagementul inovaţiei organizaţionale : drumul spre excelenţă / Mariana Nicolae. -

Bucureşti : Smart Books, 2013.116 p. : il., fig.ISBN 978-606-8571-00-3Bibliografie p. 107-10965.012.465/N60

658 - Management şi organizare comercială în întreprinderi

44 - Managementul firmei / Liviu Ilieş, Codruţa Osoian, Roxana Stegerean, Dan Lungescu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.301 p. : fig.ISBN 973-651-017-8 : 11 leiBibliografie p. 299-301658.012.4658/M20

659 - Publicitate. Informaţii

45 - STAVRE, IONComunicare audiovizuală : aspecte ale europenizării societăţii româneşti / Ion Stavre. - Bucureşti

: Tritonic, 2011.320 p. : il. - (Comunicare. Media)ISBN 978-606-8320-12-0Bibliografie p. 314-319659.3/.4 654.19 316.77659/S80

15

Page 16: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

72 - Arhitectură

46 - Palatul culturii Tîrgu-Mureş (1913-2013) : 100 de ani de cultură = A Marosvásárhelyi Kultúrpalota : 100 év a kultúra szolgálatában = The Palace of Culture Tirgu-Mures : 100 years of culture / Consiliul Judeţean Mureş. - Tîrgu Mureş : [s.n.], [2013].125 p. : il.Centenar Palatul Culturii Tîrgu Mureş725.82(498-Tîrgu Mureş) Palatul Culturii 082.2Palatul Culturii72/P14

73/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate

47 - Gorzo : salve fiat Romuli nepos : [album] / curator Liviana Dan ; trad. Liviana Dan, Anca Mihuleţ. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.].124 p. : il.ISBN 978-973-0-04828-575(498) Gorzo, Dumitru(084) 929 Gorzo, DumitruGorzo, Dumitru75/G72

48 - Ion Popescu-Negreni : [album] / coord. Viorica Ghiţă, Iulian Ghiţă ; foto. Ion Şerban. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2007.206 p. : il. în parte color.ISBN 978-973-577-539-175(498) Popescu-Negreni, Ion(084) 929 Popescu-Negreni, IonPopescu-Negreni, Ion75/P81

49 - Marin Gherasim : [album] / foto. Marius Caraman, Marin Gherasim ; trad. în lb. engleză Ariadna Grădinaru. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2005.224 p. : il.ISBN 978-973-577-533-9Bibliografie selectivă p. 219-22175(498) Gherasim, Marin(084) 929 Gherasim, MarinGherasim, Marin75/G43

50 - DIMA, VICTOREducaţie plastică : manual pentru clasa a VI-a / Victor Dima. - Bucureşti : Teora, 1998.72 p. : il.ISBN 973-601-747-873(075.33)73/D42

16

Page 17: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

51 - PAVEL, VICTOREducaţie artistică plastică : manual pentru clasele V-VIII / Victor Pavel. - Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 1996.84 p. : il., fig.ISBN 973-30-4810-073(075.33)73/P46

791/792 - Arta spectacolului

52 - MODREANU, CRISTINAJurnal de selecţioner : Festivalul Naţional de Teatru (2008, 2009, 2010) / de Cristina Modreanu. -

Cluj-Napoca : Imprimeria Ardealul, 2010.384 p.ISBN 978-606-8004-13-6 : 35 lei792.079(498)"2008/2010"Festivalul Naţional de TeatruRomânia792/M84

53 - PRICOP, LUCIANMarketing şi cinema : artă, tehnică, stare de spirit / Lucian Pricop, Ada Solomon, Maxim Meca. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Tritonic, 2013.354 p. : il., tab. - (Comunicare. Media)ISBN 978-606-8536-96-5791.43:658.879/P92

796/799 - Sport

54 - ALMĂŞANU, DORINAşii : 100 de mari sportivi în microportrete / Dorin Almăşanu, Georgeta Nazarie ; prefaţa şi

postfaţa de prof. dr. inginer Radu Munteanu. - Cluj-Napoca : Editura Remus, 2011.239 p. : foto.ISBN 978-973-7915-22-1796(100)(092) 929 A/Z796/A43

17

Page 18: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811 - Limbi individuale

55 - Muzzy : curs multilingvistic : engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană, română : nivel I / traducere: Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2011.[15 vol.]. - (BBC Muzzy)Numerotarea în cadrul colecţiei este în alternanţă cu volumele lucrării "Muzzy interactiv"ISBN 978-606-600-063-5Partea 1. - 2011. - 68 p. (BBC Muzzy ; 1) - ISBN 978-606-600-064-2Partea 2. - 2011. - 68 p. (BBC Muzzy ; 3) - ISBN 978-606-600-065-9Partea 3. - 2011. - 68 p. (BBC Muzzy ; 5) - ISBN 978-606-600-066-6Partea 4. - 2011. - 68 p. (BBC Muzzy ; 7) - ISBN 978-606-600-067-3Partea 5. - 2011. - 68 p. (BBC Muzzy ; 9) - ISBN 978-606-600-068-0Partea 6. - 2011. - 68 p. (BBC Muzzy ; 11) - ISBN 978-606-600-069-7811(075.2) 087.5811/M99

56 - Muzzy interactiv : jocuri şi exerciţii interactive : engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană, română : nivel I / traducere: Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2011.[15 vol.]. - (BBC Muzzy)Numerotarea în cadrul colecţiei este în alternanţă cu volumele lucrării "Muzzy : curs

multilingvistic"ISBN 978-606-600-079-6Partea 1. - 2011. - 60 p. (BBC Muzzy ; 2) - ISBN 978-606-600-080-2Partea 2. - 2011. - 60 p. (BBC Muzzy ; 4) - ISBN 978-606-600-081-9Partea 3. - 2011. - 60 p. (BBC Muzzy ; 6) - ISBN 978-606-600-082-6Partea 4. - 2011. - 60 p. (BBC Muzzy ; 8) - ISBN 978-606-600-083-3Partea 5. - 2011. - 60 p. (BBC Muzzy ; 10) - ISBN 978-606-600-084-0Partea 6. - 2011. - 60 p. (BBC Muzzy ; 12) - ISBN 978-606-600-085-7811(075.2) 087.5811/M99

811.135.1 - Limba română

57 - PLATON, ELENAManual de limba română ca limbă străină (RLS) : A1-A2 / Elena Platon, Ioana Sonea, Dina

Vîlcu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.274 p. : il. - (Delta)ISBN 978-606-17-0153-7811.135.1'243(075.8)811.135.1/P70

18

Page 19: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

82 - Literatură

58 - Fabule / Esop, Jean de La Fontaine, Anton Pann ... ; traducere: Anca Benea. - Constanţa : Steaua Nordului, 2007.160 p. - (Colecţia pentru copii)ISBN 978-973-8459-69-482-191=135.1(082) 82-822-93=135.182-1/F11

59 - Lecturile şcolarului : clasa a IV-a : antologie de texte din literatura română şi literatura universală / prezentările autorilor: Laura Ivona Dumitru ; traduceri: Iulia Feldrihan, Otilia Felea, Gabriela Simion, Consuela Tănase ; desene interior: Constantin Armeanu, Costin Călimoceanu, E. W. Kemble, Vasile Olac. - Bucureşti : Andreas Print, 2009.368 p. : il.Conform Programei şcolare de limba şi literatura română a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi

InovaţieiISBN 978-973-8958-76-082-822-93=135.1 821.135.1-822-9382-822/L37

821.11 - Literaturi de limbi germanice

60 - AMBJØRNSEN, INGVARFraţi de cruce : [roman] / Ingvar Ambjørnsen ; traducere din limba germană de Monica-Livia

Grigore. - Bucureşti : Allfa, 2013.200 p. - (Strada Ficţiunii)ISBN 978-973-724-452-9821.113.5-31=135.1821.113-3/A45

61 - ANDERSEN, HANS CHRISTIANBasme / Hans Christian Andersen ; coperta şi ilustraţiile: Adrian Barbu. - Cluj-Napoca : Maxim

Bit, [s.a.].190 p. : il.ISBN 973-8976-08-1, ISBN 978-973-8976-08-5821.113.4-34-93=135.1821.113-3/A51

62 - ANDERSEN, HANS CHRISTIANCrăiasa Zăpezii : [poveşti] / H.C. Andersen ; traducere: Mihaela Istrati, Roxana Radu, Magdalen

Kis. - Constanţa : Steaua Nordului, 2007.192 p. : il.ISBN 978-973-8459-63-2821.113.4-34-93=135.1821.113-3/A51

63 - ANDERSEN, HANS CHRISTIANDegeţica : [poveşti] / H.C. Andersen. - Constanţa : Steaua Nordului, [s.a.].176 p. : il. - (Colecţia pentru copii)

19

Page 20: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Lipsă pagina de titluISBN 978-606-511-020-5821.113.4-34-93=135.1821.113-3/A51

64 - IBSEN, HENRIKCînd noi, morţi, înviem : un epilog dramatic în trei acte / Henrik Ibsen ; trad. din norvegiană şi

pref. de Sanda Tomescu-Baciu ; tabel cronologic şi un studiu de Ion Vartic ; cu un eseu de Marta Petreu. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2009.143 p. - (Puck)ISBN 978-606-8007-01-4821.113.5-2=135.1821.113-2/I-32

65 - STRINDBERG, AUGUSTSalonul roşu : [roman] / August Strindberg ; traducere de Corneliu Papadopol. - Bucureşti :

Jurnalul Naţional ; Litera, 2010.320 p. - (Carte de buzunar ; 10)ISBN 978-973-675-886-7821.113.6-31=135.1821.113-3/S90

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

66 - Colecţia de romane / John Grisham, Nicholas Sparks, Peter James, Alexander McCall. - Bucureşti : Reader's Digest, 2007.576 p. : il.ISBN 978-973-88240-7-2821.111(73)-31=135.1 821.111-31=135.1821.111(73)-3/C62

67 - ASTLEY, JUDYIubiri clandestine : [roman] / Judy Astley ; trad. din lb. engleză Bianca Paulevici. - Bucureşti :

Lira, 2012.236 p.ISBN 978-606-21-0047-6821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/A89

68 - BEVERLEY, JOFericire periculoasă : [roman] / Jo Beverley ; trad. din lb. engleză Dana Purgaru. - Bucureşti :

Lira, 2012.412 p.ISBN 978-606-600-821-1821.111-31=135.1821.111-3/B50

20

Page 21: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

69 - BEVERLEY, JOMireasă fără voie : [roman] / Jo Beverley ; trad. din lb. engleză Ruxandra Târcă. - Bucureşti :

Lira, 2012.398 p.ISBN 978-606-600-647-7821.111-31=135.1821.111-3/B50

70 - BOYNE, JOHNBăiatul cu pijamale în dungi : [roman pentru copii] / John Boyne ; trad. din limba engleză de

Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2013.218 p.ISBN 978-606-609-559-4821.111-31-93=135.1821.111-3/B74

71 - CALDWELL, ERSKINEJenny : [roman] / Erskyne Caldwell ; traducere de Dumitru Mazilu. - Bucureşti : Jurnalul Naţional

: Litera, 2010.219 p. - (Carte de buzunar ; 13)ISBN 978-973-675-888-1821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/C13

72 - CARTER, MARYUn Crăciun de neuitat : [povestiri] / Mary Carter şi Terri DuLong ; traducere din limba engleză

de Alexandru Maniu. - Bucureşti : Lira, 2011.224 p.Volumul conţine 2 povestiri: "Un Crăciun tropical" de Mary Carter şi "Un Crăciun magic" de Terri

DuLongISBN 978-606-600-597-5821.111(73)-32=135.1821.111(73)-3/C27

73 - CHAMBERLAIN, DIANEÎnainte de furtună : [roman] / Diane Chamberlain ; trad. din lb. engleză Ruxandra Târcă. -

Bucureşti : Lira, 2012.444 p.ISBN 978-606-600-864-8821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/C38

74 - CHAMBERLAIN, DIANEMinciuni din dragoste : [roman] / Diane Chamberlain ; trad. din lb. engleză Raluca Moţ. -

Bucureşti : Lira, 2012.380 p.ISBN 978-606-600-784-9821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/C38

21

Page 22: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

75 - CHANCE, REBECCAFete rele : [roman] / Rebecca Chance ; trad. din lb. engleză Alina Rogojan. - Bucureşti : Lira,

2013.2 vol.ISBN 978-606-8494-93-7Vol.1. - 2013. - 234 p. - ISBN 978-606-8494-89-0Vol.2. - 2013. - 235 p. - ISBN 978-606-8494-90-6821.111-31=135.1821.111-3/C38

76 - CHASE, LORETTASeducţie : [roman] / Loretta Chase ; trad. din lb. engleză Dana Purgaru. - Bucureşti : Lira, 2012.332 p.ISBN 978-606-21-0025-4821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/C39

77 - COETZEE, JOHN MAXWELLCopilărie : scene de viaţă provincială : memorii / J.M. Coetzee ; traducere din limba engleză şi

note de Irina Horea. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011.208 p. - (Raftul Denisei)ISBN 978-973-689-435-0821.111(680)-94=135.1821.111(680)-9/C60

78 - COLLINS, JACKIEZeiţa răzbunării : [roman] / Jackie Collins ; trad. din lb. engleză Alexandru Macovescu. -

Bucureşti : Lira, 2011.463 p.Tit. orig. (eng.): Goddess of vengeanceISBN 978-606-600-555-5821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/C62

79 - DEFOE, DANIELRobinson Crusoe : [roman] / Daniel Defoe. - Constanţa : Steaua Nordului, [s.a.].256 p. : il. - (Colecţia pentru copii)ISBN 973-99732-9-9821.111-31-93=135.1821.111-3/D27

80 - DELINSKY, BARBARAEvadarea : [roman] / Barbara Delinsky ; trad. din lb. engleză Ana Zavate. - Bucureşti : Lira, 2011.399 p.ISBN 978-606-600-243-1821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/D28

22

Page 23: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

81 - GOLON, ANNEAngelica : serbări regale : [roman] / Anne Golon ; trad. din lb. franceză Aurelia Ulici. - Bucureşti :

Lira, 2012.314 p.ISBN 978-606-8481-21-0821.133.1-311.3=135.1821.133.1-3/G68

82 - GOLON, ANNEAngelica, logodnica vândută : [roman] / Anne Golon ; trad. din lb. franceză Aurelia Ulici. -

Bucureşti : Lira, 2012.250 p.ISBN 978-606-93314-0-8821.133.1-311.3=135.1821.133.1-3/G68

83 - GOLON, ANNEAngelica, marchiza îngerilor : [roman] / Anne Golon ; trad. din lb. franceză Aurelia Ulici. -

Bucureşti : Lira, 2012.283 p.ISBN 978-606-21-0068-1821.133.1-311.3=135.1821.133.1-3/G68

84 - GOODWIN, DAISYUltima mea ducesă : [roman] / Daisy Goodwin ; trad. din lb. engleză Alexandru Macovescu. -

Bucureşti : Lira, 2012.395 p.ISBN 978-606-93319-2-7821.111-31=135.1821.111-3/G69

85 - HILDERBRAND, ELINInsula : [roman] / Elin Hilderbrand ; trad. din lb. engleză Ruxandra Târcă. - Bucureşti : Lira, 2012.428 p.ISBN 978-606-600-892-1821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/H62

86 - IVEY, EOWYNCopila de zăpadă : [roman] / Eowyn Ivey ; trad. din lb. engleză de Veronica D. Niculescu. - Iaşi :

Polirom, 2014.327 p. - (Biblioteca Polirom)ISBN 978-973-46-4367-7821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/I-98

87 - JAMES, ELOISAAtingerea dragostei : [roman] / Eloisa James ; trad. din lb. engleză Raluca Podeanu. - Bucureşti :

Lira, 2011.

23

Page 24: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

335 p. - (Vieţi împlinite)ISBN 978-606-600-552-4821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/J24

88 - JAMES, ELOISAUn sărut la miezul nopţii : [roman] / Eloisa James ; trad. din lb. engleză Lorena Ranga. -

Bucureşti : Lira, 2011.367 p. - (Vieţi împlinite)ISBN 978-606-600-503-6821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/J24

89 - JEWELL, LISAPetrecerea lui Ralph : [roman] / Lisa Jewell ; traducere din limba engleză de Maria Zirra. -

Bucureşti : Lira, 2013.299 p.Titlul original (eng.): Ralph's partyISBN 978-606-8494-08-1821.111-31=135.1821.111-3/J53

90 - JIO, SARAHAnotimpul regăsirii : [roman] / Sarah Jio ; trad. din lb. engleză Oana Adriana Duţă. - Bucureşti :

Lira, 2012.284 p.Roman desemnat de Library Journal "Cea mai bună carte a anului 2011"ISBN 978-606-600-894-5821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/J60

91 - JONSSON, ULRIKASuflete regăsite : [roman] / Ulrika Jonsson ; trad. din lb. engleză Andreea Năstase. - Bucureşti :

Lira, 2012.284 p.ISBN 978-606-21-0026-1821.111-31=135.1 821.113.6-31=135.1821.111-3/J73

92 - LOVERING, JANEMuzica inimii : [roman] / Jane Lovering ; trad. din lb. engleză Daniela Truţia. - Bucureşti : Lira,

2013.285 p.Roman câştigător al premiului "Cea mai bună carte romantică a anului 2012"ISBN 978-606-686-028-4821.111-31=135.1821.111-3/L81

24

Page 25: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

93 - MANSELL, JILLCel pe care ţi-l doreşti... e mai aproape decât crezi : [roman] / Jill Mansell ; traducere din limba

engleză de Liliana Andronache. - Bucureşti : Leda, 2012.496 p.Titlul original (eng.): The one you really wantISBN 978-973-102-415-8821.111-31=135.1821.111-3/M28

94 - MEACHAM, LEILATrandafiri : [roman] / Leila Meacham ; trad. din lb. engleză Alexandru Maniu. - Bucureşti : Lira,

2012.2 vol.ISBN 978-606-21-0108-4Vol.1. - 2012. - 266 p. - ISBN 978-606-21-0106-0Vol.2. - 2012. - 298 p. - ISBN 978-606-21-0107-7821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/M54

95 - MEISTER, ELLENVieţi paralele : [roman] / Ellen Meister ; traducere din limba engleză Ruxandra Târcă. -

Bucureşti : Lira, 2012.336 p.Titlul original (eng.): The other lifeISBN 978-606-600-781-8821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/M55

96 - MICHAELS, FERNÎn căutarea fericirii : [roman] / Fern Michaels ; trad. din lb. engleză Raluca Anuţa. - Bucureşti :

Lira, 2013.219 p.ISBN 978-606-8494-78-4821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/M65

97 - MICHAELS, FERNNoi începuturi : [roman] / Fern Michaels ; trad. din lb. engleză Ileana Iorga. - Bucureşti : Lira,

2012.267 p.ISBN 978-606-93314-5-3821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/M65

98 - MICHAELS, FERNO dorinţă de Crăciun : [povestiri] / Fern Michaels şi Cathy Lamb ; traducere din limba engleză

de Vera Trocin. - Bucureşti : Lira, 2011.272 p.Volumul reuneşte 2 povestiri: "Magia sărbătorilor" de Fern Michaels şi "Un Crăciun fericit" de

Cathy Lamb

25

Page 26: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

ISBN 978-606-600-598-2821.111(73)-32=135.1821.111(73)-3/M65

99 - MONTEFIORE, SANTACasa de la malul mării : [roman] / Santa Montefiore ; trad. din lb. engleză Ana Dragomirescu. -

Bucureşti : Lira, 2012.2 vol.Tit. orig. (eng.) : The house by the seaISBN 978-606-600-938-6Vol.1. - 2012. - 251 p. - ISBN 978-606-600-649-1Vol.2. - 2012. - 284 p. - ISBN 978-606-600-937-9821.111-31=135.1821.111-3/M88

100 - MORSI, PAMELAO femeie de succes : [roman] / Pamela Morsi ; trad. din lb. engleză Petru Munteanu. - Bucureşti :

Lira, 2012.379 p.ISBN 978-606-600-648-4821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/M90

101 - NOBLE, ELIZABETHIubiri de altădată : [roman] / Elizabeth Noble ; trad. din lb. engleză Alexandru Macovescu. -

Bucureşti : Lira, 2012.316 p.ISBN 978-606-21-0080-3821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/N83

102 - NOBLE, ELIZABETHScrisori pentru fiicele mele : [roman] / Elizabeth Noble ; trad. din lb. engleză Raluca Matiş. -

Bucureşti : Lira, 2012.379 p.ISBN 978-606-93318-5-9821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/N83

103 - OLIVER, LAURENO zi din şapte : [roman] / Lauren Oliver ; trad. din lb. engleză Laura Frunză. - Bucureşti : Litera,

2011.384 p.Roman pentru adolescenţiISBN 978-606-600-522-7821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/O-43

26

Page 27: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

104 - PRICE, LISSAStarters : [roman] / Lissa Price ; trad. din engleză de Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Editura

Trei, 2013.391 p. - (Fiction connection)Roman pentru adolescenţiISBN 978-973-707-736-3821.111(73)-311.9=135.1821.111(73)-3/P92

105 - RICE, LUANNEBarca de argint : [roman] / Luanne Rice ; trad. din lb. engleză Anca Cristina Ilie. - Bucureşti :

Lira, 2012.299 p.ISBN 978-606-600-896-9821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/R51

106 - RICE, LUANNEUn albastru infinit : [roman] / Luanne Rice ; trad. din lb. engleză Anca Cristina Ilie. - Bucureşti :

Lira, 2013.267 p.ISBN 978-606-8481-87-6821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/R51

107 - ROWLING, J. K.Harry Potter şi Ordinul Phoenix : [roman] / J.K. Rowling ; traducere: Ioana Iepureanu. - Ediţia a

5-a, revizuită. - Bucureşti : Egmont, 2013.872 p.ISBN 978-606-22-0153-1821.111-31-93=135.1821.111-3/R86

108 - SHALVIS, JILLIrezistibil : [roman] / Jill Shalvis ; trad. din lb. engleză Alexandru Macovescu. - Bucureşti : Lira,

2012.251 p.ISBN 978-606-8481-24-1821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/S52

109 - STEEL, DANIELLEEcouri : [roman] / Danielle Steel ; traducere din limba engleză de Oana Adriana Duţă. -

Bucureşti : Lira, 2012.299 p.Titlul original (eng.): EchoesISBN 978-606-8481-20-3821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/S81

27

Page 28: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

110 - THAYER, NANCYPaşi pe nisip : [roman] / Nancy Thayer ; trad. din lb. engleză Anca Cristina Ilie. - Bucureşti : Lira,

2012.444 p.ISBN 978-606-600-726-9821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/T49

111 - TROLLOPE, JOANNANurorile : [roman] / Joanna Trollope ; trad. din lb. engleză Alina Rogojan. - Bucureşti : Lira,

2012.319 p.ISBN 978-606-600-596-8821.111-31=135.1821.111-3/T87

112 - TROLLOPE, JOANNAO altă familie : [roman] / Joanna Trollope ; trad. din lb. engleză Alexandru Maniu. - Bucureşti :

Lira, 2012.318 p.Titlul original (eng.): The other familyISBN 978-606-600-599-9821.111-31=135.1821.111-3/T87

113 - UPDIKE, JOHNRabbit se odihneşte : [roman] / John Updike ; traducere din engleză şi note de Viorica Boitor şi

George Volceanov. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011.504 p. - (Raftul Denisei)ISBN 978-973-689-422-0821.111(73)-31=135.1821.111(73)-3/U66

114 - WARNER, HELENInvitaţie la nuntă : [roman] / Helen Warner ; trad. din lb. engleză Dana Purgaru. - Bucureşti :

Lira, 2012.299 p.ISBN 978-606-8481-27-2821.111-31=135.1821.111-3/W26

115 - WILDE, OSCARPrinţul fericit / Oscar Wilde. - Cluj-Napoca : Maxim Bit, [s.a.].128 p.ISBN 973-8976-17-0, ISBN 978-973-8976-17-7821.111-34-93=135.1821.111-3/W68

28

Page 29: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

821.112.2 - Literatură germană

116 - SPYRI, JOHANNAHeidi : [povestire] / Johanna Spyri ; adaptare: Alice Thorne ; ilustraţii de Miriam Troop. -

Bucureşti : Regis, [s.a.].128 p. : il.ISBN 973-98850-4-7821.112.2(494)-31-93=135.1(1.04) 821.111-34-93=135.1821.112.2(494)-3/S74

821.131.1 - Literatură italiană

117 - PIRANDELLO, LUIGIŞase personaje în căutarea unui autor şi alte piese / Luigi Pirandello ; traducere din limba

italiană şi note de Alice Georgescu. - Bucureşti : Art, 2012.290 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 1)ISBN 978-973-124-747-2821.131.1-2=135.1821.131.1-2/P67

118 - SVEVO, ITALOO farsă reuşită şi alte povestiri / Italo Svevo ; trad. şi cuv. înainte Helga Tepperberg. - Cluj-

Napoca : Napoca Star, 2002.252 p.ISBN 973-647-088-1 : 8.00821.131.1-32=135.1821.131.1-3/S97 DL 103/2003

119 - TOMASI DI LAMPEDUSA, GIUSEPPEGhepardul : roman / Giuseppe Tomasi Di Lampedusa ; traducere din italiană de Gabriela Lungu ;

cuvânt înaite de Gioacchino Lanza Tomasi. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011.286 p. - (Raftul Denisei)ISBN 978-973-689-427-5821.131.1-31=135.1821.131.1-3/T71

821.133.1 - Literatură franceză

120 - BALZAC, HONORÉ DEMoş Goriot : [roman] / Honoré de Balzac ; traducere din limba franceză Victor Vasilache. -

Bucureşti : Jurnalul Naţional : Litera, 2010.302 p. - (Carte de buzunar ; 9)ISBN 978-973-675-838-6821.133.1-31=135.1821.133.1-3/B25

29

Page 30: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

121 - HUGO, VICTORGavroche ; Cosette : fragmente din romanul "Mizerabilii" / Victor Hugo ; ilustraţii de Brion ;

gravuri de Yon & Perrichon. - Bucureşti : Regis, [s.a.].128 p. : il.ISBN 973-8373-67-0821.133.1-34-93=135.1821.133.1-3/H92

122 - LEVY, MARCHoţul de umbre : [roman] / Marc Levy ; trad. din franceză şi note de Marie-Jeanne Vasiloiu. -

[Ed. a 2-a]. - Bucureşti : Editura Trei, 2013.235 p. - (Fiction connection)Tit. orig. (fr.): Le voleur d'ombresISBN 978-973-707-889-6821.133.1-31=135.1821.133.1-3/L55

123 - SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DEMicul Prinţ : [poveste] / Antoine de Saint-Exupery. - Sibiu : Donaris, 2009.80 p.ISBN 978-606-8014-15-9821.133.1-34-93=135.1821.133.1-3/S15

821.134.2 - Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

124 - FRANZ, CARLOSLocul în care a fost paradisul : [roman] / Carlos Franz ; traducere din limba spaniolă Cecilia

Policsek. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2012.226 p. - (Biblioteca RAO)ISBN 978-606-609-249-4821.134.2(83)-31=135.1821.134.2(83)-3/F87

821.134.3 - Literatură portugheză şi de limbă portugheză

125 - COELHO, PAULOBrida : [roman] / Paulo Coelho ; traducere din portugheză de Robertina Sfetcu. - Bucureşti :

Humanitas Fiction, 2012.247 p. - (Biblioteca "Paulo Coelho")ISBN 978-973-689-489-3821.134.3(81)-31=135.1821.134.3(81)-3/C60

126 - SARAMAGO, JOSÉEseu despre orbire : [roman] / Jose Saramago ; traducere de Mioara Caragea. - Iaşi : Polirom,

2005.344 p. - (Biblioteca Polirom)

30

Page 31: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

ISBN 973-681-723-7821.134.3-31=135.1821.134.3-3/S23

127 - SARAMAGO, JOSÉIntermitenţele morţii : [roman] / Jose Saramago ; traducere din limba portugheză de Georgiana

Bărbulescu. - Iaşi : Polirom, 2007.272 p. - (Biblioteca Polirom)ISBN 978-97346-0711-2821.134.3-31=135.1821.134.3-3/S23

821.135.1 - Literatură română

128 - Lecturi suplimentare pentru vacanţă : clasa a III-a. - Cluj-Napoca : Sinapsis, 2012.96 p.ISBN 978-606-93138-5-5821.135.1-34-93(082) 821.135.1-822-93 82-34-93=135.1821.135.1-3/L37

129 - Lecturi suplimentare pentru vacanţă : clasa a II-a. - Cluj-Napoca : Sinapsis, 2012.96 p.ISBN 978-606-93138-4-8821.135.1-34-93(082) 821.135.1-822-93 821.161.1-342-93=135.1821.135.1-3/L37

130 - Proverbe şi zicători. - Bucureşti : Editura Ştefan, 2002.144 p.Pe copertă titlul: Proverbe, zicători, ghicitoriISBN 973-85679-4-7821.135.1-84(082) 821.135.1-193.1(082) 821.135.1-822-93821.135.1-4/P95

131 - COŞBUC, GEORGEPoezii / George Coşbuc. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Vox Cart, 2008.144 p.ISBN 978-973-1770-27-7821.135.1-1821.135.1-1/C73

132 - CREANGĂ, IONAmintiri din copilarie / Ion Creangă ; ilustraţii: Ian Gabriel. - Bucureşti : Tedit FZH, [s.a.].268 p. : il. - (Piccolino ; 33)Volumul conţine şi poveştile: "Povestea lui Harap-Alb", "Soacra cu trei nurori", "Capra cu trei

iezi", "Punguţa cu doi bani" şi "Dănilă Prepeleac"ISBN 973-8007-16-X821.135.1-32-93 821.135.1-34-93821.135.1-3/C84

31

Page 32: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

133 - CREANGĂ, IONPoveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Vox Cart, 2008.272 p.Glosar p. 256-271ISBN 978-973-1770-28-4821.135.1-34-93 821.135.1-32-93821.135.1-3/C84

134 - DAMIAN, ANAScenariu pentru dragoste : [roman] / Ana Damian. - Bucureşti : Lira, 2013.267 p.ISBN 978-606-686-017-8821.135.1-31821.135.1-3/D13

135 - GROZA, GABRIELA GENŢIANASulfinică : poezii pentru copii / Gabriela Genţiana Groza ; ilustraţii: Andrada-Diana Matei. - Cluj-

Napoca : Ecou, 2013.41 p. : il. - (Cărţile copilăriei)ISBN 978-606-8438-76-4821.135.1-1-93821.135.1-1/G89

136 - HERGYÁN TIBORConfesiunea în romanul românesc interbelic / Tibor Hergyán. - Ediţia a 2-a, revăzută şi

adăugită. - Giula : [s.n.], 2013.208 p.Note p. 201-208ISBN 978-615-5369-06-3821.135.1.09-31821.135.1.09/H51

137 - MILCHIŞ, ANCAAna şi prietenii, spre Castelul de piatră : o poveste din zilele noastre / scrisă de Anca Milchiş ;

ilustrată de Iulia Burlac. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.36 p. : il.ISBN 978-606-17-0136-0821.135.1-34-93821.135.1-3/M72

138 - MITRU, ALEXANDRUCântecul Columnei : [povestire] / Alexandru Mitru. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Vox, 2001.112 p. : foto. - (Tezaur - Alexandru Mitru)ISBN 978-973-1969-47-3Bibliografie p.112821.135.1-32-93Columna lui Traian821.135.1-3/M82

32

Page 33: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

139 - MITRU, ALEXANDRUPalatul de argint : [poveşti] / Alexandru Mitru. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Vox, 2001.64 p. : il. - (Tezaur - Alexandru Mitru)"Palatul de argint" face parte din lucrarea "În Ţara Legendelor" care a obţinut Premiul de proză

"Ion Creangă" al Academiei Române în Anul internaţional al cărţii - 1972ISBN 978-973-1969-31-2821.135.1-34-93821.135.1-3/M82

140 - MITRU, ALEXANDRUPoveşti / Alexandru Mitru. - Bucureşti : Vox, 2012.190 p. - (Tezaur)ISBN 978-973-1969-83-1821.135.1-34-93821.135.1-3/M82

141 - PATROLE, CLAUDIASalba cu mărgele care plîng : poveste-romanţată pentru copii şi părinţi / Claudia Patrole ; design şi ilustraţii: Vasile Movileanu. - Chişinău : PRAG-3, 2004.64 p. : il.ISBN 9975-77-035-5821.135.1(478)-34-93821.135.1(478)-3/P36

142 - PECICAN, OVIDIURazzar : roman / Ovidiu Pecican & Alexandru Pecican. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Tritonic, 2012.248 p. : il. - (Sci-Fi)ISBN 978-606-662-030-7821.135.1-311.9821.135.1-3/P48

143 - PETRAŞ, IRINAOglinda şi drumul : prozatori contemporani / Irina Petraş. - Bucureşti : Cartea Românească,

2013.424 p. - (Critică & istorie literară)ISBN 978-973-23-3042-5821.135.1.09 929 A/Z821.135.1.09/P56

144 - PETRESCU, CEZARFram, ursul polar : [roman pentru copii] / Cezar Petrescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009.160 p.ISBN 978-973-104-233-6821.135.1-31-93821.135.1-3/P57

145 - POPESCU, DUMITRU RADUF : roman / Dumitru Radu Popescu ; cronologie şi postf. de Mihai Iovănel. - Bucureşti : Editura

Institutului Cultural Român, 2004.XI, 404 p. - (Cărţile civilizaţiei româneşti. Lecturi esenţiale)

33

Page 34: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Roman câştigător al Premilui Uniunii Scriitorilor în 1969ISBN 973-577-414-3821.135.1-31821.135.1-3/P81

146 - SILVESTRU, AURELIANTemplul bunătăţii : legende şi parabole / Aurelian Silvestru ; ilustraţii de Violeta Dabija şi Stela

Damaschin-Popa. - Chişinău : Prut Internaţional, 2005.32 p. : il.ISBN 9975-69-747-X821.135.1(478)-343-93821.135.1(478)-3/S55

147 - SLAVICI, IOANPoveşti / Ioan Slavici. - Cluj-Napoca : Maxim Bit, [s.a.].208 p.ISBN 973-8976-18-9, ISBN 978-973-8976-18-4821.135.1-34-93821.135.1-3/S63

148 - STOICA, PETREUnsprezece adnotări lirice la covoarele Şerbanei / Petre Stoica ; îngrijirea ediţiei şi cuvânt

înainte: Marcel Tolcea. - Timişoara : Brumar, 2013.29 p.Cartea reproduce întocmai dactilograma volumului de poezie respectând inclusiv numerotarea

paginilor de către autorISBN 978-973-602-902-8821.135.1-1821.135.1-1/S88

149 - TEODOREANU, IONELUliţa copilăriei : [povestiri pentru copii] / Ionel Teodoreanu. - Bucureşti : Regis, [s.a.].256 p. - (Biblioteca şcolarului)ISBN 978-973-88680-6-9821.135.1-32-93821.135.1-3/T37

150 - TUDORAN, RADUUn port la răsărit : [roman] / Radu Tudoran ; prefaţă de Alex. Ştefănescu. - Bucureşti : Jurnalul

Naţional ; Art, 2011.489 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 93)ISBN 978-973-124-596-6821.135.1-31821.135.1-3/T91

151 - ŢURLEA, STELIANÎmi ies din minţi : [roman] / Stelian Ţurlea. - Bucureşti : Crime Scene, 2011.144 p. - (Crime scene ; 48)ISBN 978-606-8320-15-1821.135.1-31821.135.1-3/Ţ95

34

Page 35: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

152 - UNGUREANU, DĂNUŢAlţi români deja deştepţi : miniaturi / Dănuţ Ungureanu ; cu desene de Traian Furnea. - Bucureşti

: Tritonic, 2013.212 p. : il. - (Serie de autor Dănuţ Ungureanu)ISBN 978-606-8536-83-5821.135.1-92821.135.1-9/U52

153 - UNGUREANU, DĂNUŢRomâni deja deştepţi : miniaturi / Dănuţ Ungureanu ; cu desene de Traian Furnea. - Bucureşti :

Tritonic, 2013.259 p. : il. - (Serie de autor Dănuţ Ungureanu)ISBN 978-606-8536-74-3821.135.1-92821.135.1-9/U52

154 - ZDRENGHIA, MARIAMac-Mac şi Pufuleţ : carte de citit şi colorat / Maria Zdrenghia, Sanflora Schiau. - Cluj-Napoca :

Eikon, [s.a.].32 p. : il. - (Eikon Educaţional)ISBN 973-7987-63-2 : 2 lei821.135.1-34-93 087.5821.135.1-3/Z41

821.14 - Literatură greacă

155 - HOMERUSOdiseea / Homer ; traducere de George Murnu. - Bucureşti : Minerva, 2008.752 p. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 97 (1627))ISBN 978-973-21-0898-7821.14'02-13=135.1821.14-1/H76

821.16 - Literaturi slave

156 - GONCŮAROV, IVAN ALEKSANDROVICŮOblomov : roman în patru părţi / I. A. Goncearov ; traducere revăzută de: Ştefana Velisar

Teodoreanu şi Tatiana Berindei ; prefaţă şi tabel cronologic de Mihai Novicov. - Bucureşti : Editurapentru Literatură, 1964.2 vol. - (Biblioteca pentru toţi ; 253-254)Vol.1. - 1964. - 392 p.Vol.2. - 1964. - 304 p.821.161.1-31=135.1821.161.1-3/G69

35

Page 36: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

157 - SEIFERT, JAROSLAVToate frumuseţile lumii : întâmplări şi amintiri / Jaroslav Seifert ; selecţie şi traducere din limba

cehă de Jean Grosu ; prefaţă de Libuše Valentová. - Bucureşti : Art, 2012.242 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 13)ISBN 978-973-124-745-8821.162.3/.4-94=135.1821.162.3/.4-9/S42

158 - SOKOLOV, SAŞAŞcoală pentru proşti : [roman] / Saşa Sokolov ; traducere din limba rusă şi note de Antoaneta

Olteanu. - Bucureşti : Allfa, 2011.184 p. - (Strada Ficţiunii)ISBN 978-973-724-380-5821.161.1-31=135.1821.161.1-3/S65

159 - SOLJENICYN, ALEKSANDR ISAEVIČIubeşte revoluţia! : [nuvelă] / Aleksandr Soljeniţîn ; traducere din limba rusă şi note de Vadim

Vasiliu. - Bucureşti : Art, 2012.334 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 3)ISBN 978-973-124-742-7821.161.1-32=135.1821.161.1-3/S67

36

Page 37: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 - Monografii zonale

160 - MOLDOVAN, NADIACaiet de călătorie europeană : 10-12 ani / text: Nadia Moldovan ; ilustraţii: Mihai Ungureanu ;

coordonator: Claudia Popescu. - Braşov : Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu". Braşov, 2012.27 p. : il.ISBN 978-973-0-14011-8908(4)(036)(084) 087.5Europa908/M87

161 - MOLDOVAN, NADIACaiet de călătorie europeană : 7-9 ani / text: Nadia Moldovan ; ilustraţii: Radu Ardeleanu ;

coordonator: Claudia Popescu. - Braşov : Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu". Braşov, 2012.27 p. : il.ISBN 978-973-0-14012-5908(4)(036)(084) 087.5Europa908/M87

911 - Geografie generală

162 - Sălaj : ghidul localităţilor / coord. Florica Pop ; culegere, prelucrare, redactare : Lucia Bălaş,Bódis Ottilia. - Zalău : Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj, 2013.301 p., [2] f. pl. foto.Index localităţi p. 296-301ISBN 978-973-0-15798-7Bibliografie p. 268-286911.37(498-Sălaj)(036)Sălaj911/S16

913(498) - Geografia României

163 - BOŢAN, CRISTIAN NICOLAEŢara Moţilor : studiu de geografie regională / Cristian Nicolae Boţan. - Cluj-Napoca : Presa

Universitară Clujeană, 2010.528 p. : il., h.ISBN 978-973-610-977-5Bibliografie p. 467-492913(498-Ţara Moţilor)Ţara Moţilor913/B72

37

Page 38: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

164 - DAVID, NICOLETAŢara Zărandului : studiu de geografie regională / Nicoleta David. - Cluj-Napoca : Presa

Universitară Clujeană, 2010.391 p. : il., h.ISBN 978-973-610-990-4 : 35 leiBibliografie p. 357-368913(498-Ţara Zărindului)Ţara Zărandului913(498)/D22 DL 1184/2010

94(100) - Istorie universală

165 - BERGHORN, DETLEFIstoria : oameni, fapte, evenimente / Detlef Berghorn, Markus Hattstein ; design: Burga Fillery ;

traducere: Oana Cristescu. - Bucureşti : Litera, 2010.3 vol. - (Raftul de cultură generală)ISBN 978-973-675-818-8Vol.1 : Antichitatea şi Evul Mediu. - 2010. - 180 p. (Raftul de cultură generală ; 16) - ISBN 978-

973-675-808-9Vol.2 : Perioada modernă. - 2010. - p. 184-360. (Raftul de cultură generală ; 17) - ISBN 978-973-

675-809-6Vol.3 : Lumea contemporană. - 2010. - p. 364-540. (Raftul de cultură generală ; 18) - ISBN 978-

973-675-810-294(100)94(100)/B47

94(4/9) - Istoria pe ţări individuale

166 - GILBERT, MARTINIsrael : a history / Martin Gilbert. - Rev. and enlarged ed.. - London : Black Swan, 2008.XIX, [16] f. pl. foto., 786 p. : h.Index p. 711-786ISBN 978-0-552-77428-4Bibliografie p. 701-71094(569.4)"19/20"94(569.4)/G57

94(498) - Istoria României

167 - CONSTANTINESCU, SILVIA"Rămâne de înlăturat urmările mentalităţii comuniste" : interviurile mele cu Majestatea Sa

Regele Mihai şi alte texte legate de Casa Regală a României, pe care le-am publicat iniţial în Curierul Românesc / Silvia Constantinescu. - Finnerödja : Silvia & Octavian Förlag HB, 2014.176 p. : foto., facs.Indice de nume p. 171-174ISBN 978-91-972440-9-194(498)"19" Mihai I de România, rege al României(047.53) 929 Mihai I de România, Rege al

38

Page 39: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

României 821.135.1-92Mihai I de România, Rege al României94(498)/M68

168 - SPECTOR, SHERMAN DAVIDRomania at the Paris Peace Conference : a study of the diplomacy of Ioan I.C. Brătianu /

Sherman David Spector. - Iaşi : Centrul de Studii Româneşti, 1995.356 p.Index p. 347-355ISBN 973-9155-72-3Bibliografie p. 299-34694(498)"1916/1918" 341.382(44-Paris)"1919" 327(498:100)"1916/1918" 929 Brătianu Ioan I.C.Brătianu, Ioan I.C.România94(498)/B79

39

Page 40: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

INDEX DE NUME

A

Aesopus - 58Almăşanu, Dorin - 54Ambjørnsen, Ingvar - 60Andersen, Hans Christian - 61-63Andreescu, Vlăduţ - 3Andronache, Liliana - 93Anuţa, Raluca - 96Apostu, Iulian - 22Ardeleanu, Radu - 161Armeanu, Constantin - 59Astley, Judy - 67

B

Bălaş, Lucia - 162Băluţă, Oana - 34Balzac, Honoré De - 120Barbu, Adrian - 61Bărbulescu, Georgiana - 127Benea, Anca - 58Berghorn, Detlef - 165Berindei, Tatiana - 156Beverley, Jo - 68-69Bîlbîie, Răduţ - 2Boca, Arsenie - 14Bódis Ottilia - 162Boitor, Viorica - 113Bolton, Bill - 6Borţun, Dumitru - 26Boţan, Cristian Nicolae - 163Boyne, John - 70Brion - 121Burlac, Iulia - 137

C

Caldwell, Erskine - 71Câlea, Sorin - 28Călimoceanu, Costin - 59Caragea, Mioara - 126Caraman, Marius - 49Carter, Mary - 72Chamberlain, Diane - 73-74Chance, Rebecca - 75Chase, Loretta - 76Chiş, Alexandru - 40-41

40

Page 41: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Cioabă, Cătălin - 12Cocioc, Paul - 25Coelho, Paulo - 125Coetzee, John Maxwell - 77Cojocaru, Virgil - 3Collins, Jackie - 78Consiliul Judeţean Mureş - 46Constantinescu, Silvia - 167Constantinescu, Zamfira - 14Coşbuc, George - 131Creangă, Ion - 132-133Crişan, Camelia - 27Cristescu, Oana - 165

D

Dabija, Violeta - 146Damaschin-Popa, Stela - 146Damian, Ana - 134Dan, Liviana - 47Dârjan, Traian - 29-31David, Nicoleta - 164Deciu, Nicuşor - 15Defoe, Daniel - 79Delinsky, Barbara - 80Diaconescu, Ion - 16Dima, Victor - 50Dogi, Fiammetta - 37Drăgan, Mihaela - 40-41Drăgan, Vicenţiu Euriante - 37Dragomirescu, Ana - 99Dubois, Dominique - 38Duduciuc, Alina - 21DuLong, Terri - 72Dumitru, Laura Ivona - 59Duţă, Oana Adriana - 90,109

F

Faros, Filothei - 11Feldrihan, Iulia - 59Felea, Otilia - 59Filip, Diana Andrada - 35Fillery, Burga - 165Franz, Carlos - 124Frăţilă, Rodica - 40-41Frunză, Laura - 103Furnea, Traian - 152-153

41

Page 42: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

G

Gabriel, Ian - 132Georgescu, Alice - 117Gherasim, Marin - 49Ghiţă, Iulian - 48Ghiţă, Viorica - 48Gilbert, Martin - 166Golon, Anne - 81-83Goncůarov, Ivan Aleksandroviců - 156Goodwin, Daisy - 84Grădinaru, Ariadna - 49Grigore, Monica-Livia - 60Grinea, Mihail - 3Grisham, John - 66Grosu, Jean - 157Groza, Gabriela Genţiana - 135Grünberg, Francisc - 9

H

Hattstein, Markus - 165Heidegger, Martin - 12Hergyán Tibor - 136Hierotheos Vlachos - 15-16Hilderbrand, Elin - 85Homerus - 155Horea, Irina - 77Hugo, Victor - 121

I

Ibsen, Henrik - 64Ică, Ioan I. - 18Iepureanu, Ioana - 107Ilie, Anca Cristina - 105-106,110Ilie, Mariana - 13Ilieş, Liviu - 44Ionescu, Nicolae - 16Ion, Irina - 42Iorga, Ileana - 97Istrati, Mihaela - 62Ivan, Loredana - 21Ivey, Eowyn - 86

J

James, Eloisa - 87-88James, Peter - 66Janssen, Sarah - 1

42

Page 43: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Jewell, Lisa - 89Jio, Sarah - 90Jonsson, Ulrika - 91Jula, Octavian - 25

K

Kemble, E. W. - 59Kis, Magdalen - 62

L

La Fontaine, Jean de - 58Lamb, Cathy - 98Lanza Tomasi, Gioacchino - 119Lăzărescu, Ovidiu - 11Levy, Marc - 122Liiceanu, Gabriel - 12Lis, Elena Carmen - 32Liu, M. L. - 1Longman, Christina - 37Lovering, Jane - 92Luca, Rodica - 36Lungescu, Dan - 44Lungu, Gabriela - 119Lupu, Diana - 6Luţaş, Mihaela - 28

M

Macovescu, Alexandru - 78,84,101,108Maniu, Alexandru - 72,94,112Manolescu, Anca - 20Mansell, Jill - 93Matei Albastru, Gavril - 7Matei, Andrada-Diana - 135Matiş, Raluca - 102Mazilu, Dumitru - 71Meacham, Leila - 94Meca, Maxim - 53Meister, Ellen - 95Michaels, Fern - 96-98Mihaiu, Ramolica - 41Mihuleţ, Anca - 47Milchiş, Anca - 137Mitru, Alexandru - 138-140Modreanu, Cristina - 52Moldovan, Nadia - 160-161Montefiore, Santa - 99Morin, Yves - 38

43

Page 44: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Morsi, Pamela - 100Motoşan, Marius - 4Moţ, Raluca - 74Movileanu, Vasile - 141Munteanu, Petru - 100Munteanu, Radu - 54Mureşan, Anton S. - 35Murnu, George - 155Mutulescu, Oltea - 39

N

Năstase, Andreea - 91Nazarie, Georgeta - 54Nicodim Aghioritul - 17Nicolae, Elena E. - 42Nicolae, Mariana - 42-43Niculescu, Veronica D. - 86Nietzsche, Friedrich Wilhelm - 8-9Nistor, Răzvan - 41Noble, Elizabeth - 101-102Novicov, Mihai - 156

O

Ocolişan, Diana - 4Olac, Vasile - 59Oliver, Lauren - 103Olteanu, Antoaneta - 158Ortega y Gasset, José - 23Osoian, Codruţa Luminiţa - 44Ostafi-Iliescu, Lucia - 70

P

Pann, Anton - 58Papadopol, Corneliu - 65Papuc, Matei - 7Paraschiv, Teodosie - 17Patrole, Claudia - 141Paulevici, Bianca - 67Pavelescu, Mihai-Dan - 104Pavel, Victor - 51Pecican, Alexandru - 142Pecican, Ovidiu - 142Petraş, Irina - 143Petrescu, Cezar - 144Petreu, Marta - 64Pirandello, Luigi - 117Platon, Elena - 57

44

Page 45: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Pleşu, Andrei - 20Podeanu, Raluca - 87Policsek, Cecilia - 124Popescu, Claudia - 160-161Popescu, Dumitru Radu - 145Pop, Florica - 162Pop, Lăcrămioara Florentina - 33Price, Lissa - 104Pricop, Lucian - 53Purgaru, Dana - 68,76,114

R

Rad, Ilie - 5Radu, Roxana - 62Ranga, Lorena - 88Râp, Ilie - 35Rice, Luanne - 105-106Rogojan, Alina - 75,111Rowling, J. K. - 107

S

Şahighian, Alexandru Al. - 8Saint-Exupéry, Antoine de - 123Saramago, José - 126-127Schiau, Sanflora - 154Schifirneţ, Constantin - 10,24Schopenhauer, Arthur - 13Scorţar, Lucia Monica - 41Seifert, Jaroslav - 157Şerban, Ion - 48Sfetcu, Robertina - 125Shalvis, Jill - 108Siluan Athonitul - 18Silvestru, Aurelian - 146Simion, Gabriela - 59Simpozionul Naţional de Jurnalism - 5Slavici, Ioan - 147Smith, Alexander Mccall - 66Sokolov, Saşa - 158Soljenicyn, Aleksandr Isaevič - 159Solomon, Ada - 53Sonea, Ioana Silvia - 57Sparks, Nicholas - 66Spector, Sherman David - 168Spyri, Johanna - 116Stavre, Ion - 45Steel, Danielle - 109Ştefănescu, Alex. - 150

45

Page 46: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Stegerean, Roxana - 44Stoica, Petre - 148Strindberg, August - 65Svevo, Italo - 118

T

Tagg, Christine - 6Tănase, Consuela - 59Târcă, Ruxandra - 69,73,85,95Teodoreanu, Ionel - 149Tepperberg, Helga - 118Thayer, Nancy - 110Thorne, Alice - 116Todoran, Simion - 14Tolcea, Marcel - 148Tomasi Di Lampedusa, Giuseppe - 119Tomescu-Baciu, Sanda - 64Trocin, Vera - 98Trollope, Joanna - 111-112Troop, Miriam - 116Truţia, Daniela - 92Tudoran, Radu - 150Ţurlea, Stelian - 151Ţuţea, Petre - 7

U

Ulici, Aurelia - 81-83Ungureanu, Dănuţ - 152-153Ungureanu, Mihai - 160Updike, John - 113

V

Valentová, Libuše - 157Vartic, Ion - 64Vasilache, Victor - 120Vasile, Danion - 19Vasiliu, Vadim - 159Vasiloiu, Marie-Jeanne - 122Velisar-Teodoreanu, Ştefana - 156Vîlcu, Dina - 57Viţelar, Alexandra - 42Volceanov, George - 113

W

Warner, Helen - 114Wilde, Oscar - 115

46

Page 47: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

Z

Zavate, Ana - 80Zdrenghia, Maria - 154Zirra, Maria - 89

47

Page 48: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

INDEX DE SUBIECTE

B

Brătianu, Ioan I.C. - 168

C

Cluj-Napoca - 31Columna lui Traian - 138Conferinţa de pace de la Paris. 1919 - 168

E

Europa - 20,23,28,160-161

F

Festivalul Naţional de Teatru - 52Frata - 33

G

Gherasim, Marin - 49Gorzo, Dumitru - 47

M

Maiorescu, Titu - 10Mehedinţi, Simion - 10Mihai I de România, Rege al României - 167

P

Palatul Culturii - 46Piteşti - 32Popescu-Negreni, Ion - 48

R

Rădulescu-Motru, Constantin - 10România - 5,10,24,34,52,168

S

Sălaj - 162Siluan Athonitul - 18

48

Page 49: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

T

Ţara Moţilor - 163Ţara Zărandului - 164

X

Xenopol, Alexandru D. - 10

49

Page 50: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

INDEX DE EDITURI

A

Adevărul Holding - 38Allfa - 60,158Alma Mater - 40-41Andreas Print - 59Art - 117,150,157,159

B

Biblioteca Apostrof - 64Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu". Braşov - 160-161Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj - 162Bizantina - 15Black Swan - 166Brumar - 148

C

Cartea Românească - 143Cartex 2000 - 144Casa Cărţii de Ştiinţă - 57,137Centrul de Studii Româneşti - 168C. H. Beck - 31Crime Scene - 151

D

Deisis - 18Diana Press - 7Donaris - 123

E

Ecou - 135Editura Didactică şi Pedagogică - 51Editura Fotini - 17Editura Hamangiu - 29Editura Institutului Cultural Român - 48-49,145Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina - 4Editura pentru Literatură - 156Editura Remus - 54Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului - 14Editura Ştefan - 130Editura Trei - 104,122Egmont - 107Egumeniţa - 11,19Eikon - 154

50

Page 51: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

H

Humanitas - 8,12Humanitas - 9,23Humanitas Fiction - 77,113,119,125

I

Imprimeria Ardealul - 28,52Incitatus - 13

J

Jurnalul Naţional - 65,71,120,150

L

Leda - 93Lira - 67-69,72-76,78,80-85,87-92,94-102,105-106,108-112,114,134Litera - 65,71,103,120,165Litera Internaţional - 55-56Lux Sublima - 39

M

Maxim Bit - 61,115,147Minerva - 155

N

Napoca Star - 118

P

Polirom - 20,36,86,126-127PRAG-3 - 141Presa Universitară Clujeană - 163-164Proilavia - 3Prut Internaţional - 146

R

RAO International Publishing Company - 6,70,124Reader's Digest - 66Regis - 116,121,149Risoprint - 25,44

51

Page 52: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

S

Silvia & Octavian Förlag HB - 167Sinapsis - 128-129Smart Books - 42-43[s.n.] - 33,46-47,136Sophia - 16Steaua Nordului - 58,62Steaua Nordului - 63,79

T

Tedit FZH - 132Teora - 50Todesco - 35Tritonic - 2,5,10,21-22,24,26-27,32,34,45,53,142,152-153

U

Universul Juridic - 30

V

Vox - 37,138-140Vox Cart - 131,133

W

World Almanac Books - 1

52

Page 53: BULETINUL NOUTĂŢILOR noutatilor ianuarie-februarie 2014.pdfBULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

© Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj 2014

Material elaborat de:

Serviciul achiziţii, prelucrare, baze de date şi dezvoltare IT


Recommended