+ All Categories
Home > Documents > BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

Date post: 06-Apr-2018
Category:
Upload: anei-mihai
View: 292 times
Download: 3 times
Share this document with a friend

of 100

Transcript
 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  1/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 001

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Variabila x este de tip real. Care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i

  numai dac num rul real memorat n variabila x apar ine intervalului (5,8] ? (4p.)a. (x=5) b. (x5)c. (x>8) || (x0 execut c n%10 n [n/10] dac c%3=0 atunci z z+p*(9-c) p p*10 scrie z

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  2/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 002

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Variabilele x i y sunt tip int . Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1

  dac i numai dac valorile ntregi nenule memorate n variabilele x i y sunt egale? (4p.)a. (x%y==0) && (y%x==0) && (x*y>0) b. (x

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  3/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 003

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i numai dac num rul real

  memorat n variabila x se afl n intervalul (-2,2) ? (4p.)a. x*x-40 c. (20 execut cite te y (num r natural) dac z

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  4/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 004

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este rezultatul evalu rii expresiei C/C++ alturate? (4p.) 10*2/3*3/2

  a. 0 b. 10 c. 1.11 d. 9

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.

  2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului ntreg x lanum rul ntreg nenul y . a) Scrie i ce se afi eaz pentru a=5 i b=17 . (6p.)b) Scrie i toate perechile de valori care pot fi citite

  pentru variabilele a i b , astfel nct s se afi eze, nacest ordine, numerele: 0 -2 -4 -6 -8 -10 .

  (4p.)

  cite te a,b (numere ntregi) dac a

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  5/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 005

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Variabila x este de tip real. Care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i

  numai dac num rul real memorat n variabila x nu apar ine intervalului (2,9] ? (4p.) a. (x>2) && (x0 i y%10=z%10 execut y [y/10] z [z/10] dac y+z=0 atunci scrie 1altfel scrie 0

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se foloseasc o singur structur repetitiv . (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  6/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 006

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre urm toarele expresii C/C++ , are ca valoare cel mai mic dintre numerele

  naturale nenule, cu cel mult 4 cifre fiecare, memorate n variabilele ntregi x i y ? (4p.) a. (x+y-abs(x-y))/2 b. x+y-abs(x-y)/2c. (x+y+abs(x-y))/2 d. (x+y+abs(x+y))/2

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod:S-a notat cu [c] partea ntreag a num rului real c, iar cu a%b restul mp ririi num rului ntreg a la num rul ntreg nenul b . a) Scrie i valoarea care se afi eaz , n urma execut rii

  algoritmului, dac se cite te num rul 9321 . (6p.) b) Scrie i o valoare care poate fi citit pentru n astfel nct

  s se afi eze valoarea 11 . (4p.) c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat n

  care s se nlocuiasc structura ct timp ... execut cu o structur repetitiv cu test final. (6p.)

  cite te n (num r natural)s -1 ct timp n>0 execut dac n%10>s atunci s n%10altfel s 11 n [n/10] scrie s

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  7/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 007

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Fiecare dintre variabilele ntregi x i y memoreaz cte un num r natural. Care dintre

  expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dac i numai dac num rul memorat n x estestrict mai mare dect 0 i num rul memorat n y este strict mai mare dect 5 ? (4p.)

  a. x*y-5!=0 b. x*(y-5)!=0

  c. x*(y-5)>=0 d. !(x*(y-5)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  8/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 008

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre urm toarele expresii C/C++ , are ca valoare cel mai mare dintre numerele

  naturale nenule memorate n variabilele ntregi a i b ? (4p.) a. (a+b+abs(a-b))/2 b. a+b+abs(a-b)/2 c. (a+b-abs(a-b))/2 d. (a+b-abs(a+b))/2

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris npseudocod:S-a notat cu [c] partea ntreag a num rului realc , iar cu a%b restul mp ririi num rului ntreg a lanum rul ntreg b . a) Scrie i valoarea care se afi eaz , n urma

  execut rii algoritmului, dac se cite tepentru n valoarea 932125 i pentru k valoarea 3 . (4p.)

  b) Scrie i un set de date de intrare astfel nct, n urma execut rii algoritmului, s seafieze valoarea 0 . (6p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalentcu cel dat n care s se nlocuiasc structura ct timp ... execut cu ostructur repetitiv cu test final. (6p.)

  cite te n,k (numere naturale nenule)nr 0

  p 1 ct timp n 0 i k 0 execut dac n%2=0 atunci nr nr+ n%10*p p p*10altfel k k-1 n [n/10]

  scrie nr

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  9/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 009

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este

  echivalent cu expresia al turat ? (4p.) ((a>3) && (a3) || (a3) || (a0 execut dac n%10

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  10/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 010

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este valoarea expresiei C/C++ alturate? (4p.) 9/2*2-5

  a. 3 b. 4c. -3 d. -3.75

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocodS-a notat cu [c] partea ntreag a num rului real c ,iar cu a%b restul mp ririi num rului ntreg a lanum rul ntreg nenul b . a) Scrie i valoarea care se afi eaz , n urma

  execut rii algoritmului, dac se cite te pentrun valoarea 23456 i pentru k valoarea 3 . (4 p.)

  b) Scrie i dou seturi distincte de date de intrare,astfel nct, pentru fiecare dintre ele, n urmaexecut rii algoritmului, s se afi eze valoarea234 . (6p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cucel dat n care s se nlocuiasc structura cttimp ... execut cu o structur repetitiv cutest final. (6p.)

  cite te n,k(numere naturale nenule)nr 0

  p 1 ct timp n 0 i k 0 execut dac n%2 0 atunci nr nr + [n/10]%10*p p p*10altfel k k-1 n [n/10]

  scrie nr

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  11/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 011

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.

  1. Variabilele x i y sunt de tip ntreg, x memornd valoarea 8 , iar y valoarea 6 . Care dintreexpresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0 ? (4p.)

  a. 3*x-4*y==0 b. (x+y)/2 > x%y+1

  c. !(x/2+2==y) d. x-y+3!=0

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x la num rul natural nenul y i cu [z] partea ntreag anum rului real z .a) Scrie i valoarea care se va afi a dac se

  cite te pentru n valoarea 296385 , iar pentru k valoarea 3 . (6p.)

  b) Dac se cite te pentru k valoarea 4 , scrie i ovaloare nenul care poate fi citit pentru n astfel nct num rul afiat n urma execut riialgoritmului s fie 1 . (4p.)

  cite te n,k (numere naturale) p 1

  ct timp n>0 i k>0 execut c n%10 dac c%2=1 atunci p p*c n [n/10] k k-1

  scrie p

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.) d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu algoritmul dat, n care s se nlocuiasc

  structura repetitiv ct timp...execut , cu o structur repetitiv pentru...execut . (6p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  12/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 012

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i numai dac variabilele x i

  y memoreaz dou numere naturale pare consecutive? (4p.) a. (x-y==2) && (y-x==2) b. (x==2) && (y==4)c. x-y==2 d. ((x-y==2) || (y-x==2)) && (x%2==0)

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu [c] partea ntreag a num rului real c .a) Scrie i valoarea care va fi afi at dac se citesc, n

  aceast ordine, numerele 12 , 7 , 354 , 9 , 630 , 0 . (6p.)

  b) Scrie i un ir de numere ce pot fi citite astfel nctvaloarea afi at s fie 321 . (4p.)

  cite te x(num r natural)

  y 0 ct timp x 0 execut ct timp x>9 execut x [x/10] y y*10+x cite te x scrie y

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.) d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se nlocuiasc fiecare

  dintre cele dou structuri ct timp...execut , cu cte o structur repetitiv cu testfinal. (6p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  13/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 013

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalent cu

  expresia al turat ? (4p.) !((a7))

  a. (a>=5)&&(b=5) && !(b0 execut dac n%2=1 atunci c c+1 n [n/10] dac c>0 atunci k k+1 scrie k

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  14/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 014

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Pentru care dintre perechile de valori

  de mai jos expresia C/C++ alturat are valoarea 1 ? (4p.)

  (a%100==b%100) && (a>99) || (b>99)

  a. a=1003 i b=3 b. a=35 i b=35

  c. a=1100 i b=10 d. a=1234 i b=12

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y i cu [z] partea ntreag anum rului real z .a) Scrie i valoarea ce se va afi a dac se citesc, n

  aceast ordine, numerele 12 , 7 , 354 , 9 , 1630 , 0 . (6p.)

  b) Scrie i un set de date de intrare care s determine, nurma execut rii algoritmului, afi area valorii 752 . (4p.) c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului

  dat. (10p.) d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat,

  n care s se nlocuiasc fiecare structur cttimp...execut , cu cte o structur repetitiv cutest final. (6p.)

  cite te x(num r natural)

  n 0 ct timp x 0 execut y x; c 0 ct timp y>0 execut dac y%10>c atunci c y%10

  y [y/10] n n*10+c cite te x

  scrie n

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  15/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 015

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Variabilele x i y sunt de tip ntreg, x memornd valoarea 4 , iar y valoarea 2 . Care dintre

  expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 0 ? (4p.) a. x-y!=0 b. x+y>x%y+1 c. x-2*y==0 d. !(x==2*y)

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y .a) Scrie i valoarea care se afi eaz dac pentru a se

  cite te valoarea 25 , iar pentru n se cite te valoarea 6 .(6p.)

  b) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te a,n(numere naturale)

  pentru i 1,n execut dac i%2=0 atunci a a-i*i altfel a a+i*i

  scrie a

  c) Dac pentru variabila a se cite te valoarea 18 , scrie i valoarea care trebuie citit pentruvariabila n , astfel nct s se afi eze num rul 8 . (6p.)

  d) Dac se cite te pentru a valoarea 0 , cu ce instruc iune de atribuire trebuie nlocuit atribuirea a a-i*i n algoritmul dat, astfel nct algoritmul ob inut s afieze valoareaexpresiei n 2 dac num rul citit pentru n este impar i respectiv 0 dac num rul cititpentru n este par. (4p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  16/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 016

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre urm toarele instruc iuni C/C++ determin inserarea cifrei 7 n fa a ultimei cifre a

  unui num r natural, cu mai mult de 2 cifre, memorat n variabila x ? (4p.) a. x=(x/10*10+7)*10+x%10; b. x=x/10+7+x%10; c. x=(x%10*10+7)*10+x/10; d. x=(x/10+7)*10+x%10;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural, nenul, y .

  a) Scrie i caracterele care se vor afi a n urmaexecut rii algoritmului dac se cite te valoarea 4 .

  (6p.) b) Scrie i o valoare care poate fi citit pentru variabila

  n , astfel nct caracterul * s fie afiat de exact 66 de ori. (4p.)

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz toralgoritmului dat. (10p.)

  d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu celdat, n care s se nlocuiasc fiecare structur repetitiv pentru...execut cu cte o structur repetitiv ct timp...execut . (6p.)

  cite te n (num r natural nenul) pentru i 1,n-1 execut dac i%2=0 atunci scrie # pentru j i+1,n execut scrie *

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  17/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 017

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este valoarea pe care poate s o aib

  iniial variabila ntreag x dac , la sfr itulexecut rii secven ei al turate, variabila

  ntreag y are valoarea 2 ? (4p.)

  y=0;do

  { x=x/10;y=y+1;

  } while(x%100==0);

  a. 300 b. 5000 c. 120 d. 0

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.a) Scrie i succesiunea de caractere pe care le va afi a

  algoritmul dac se citesc, n aceasta ordine, valorile 2 ,respectiv 9 . (6p.)

  b) Scrie i num rul de perechi de valori apar inndintervalului [1,20] , care pot fi citite pentru variabilele xi y , astfel nct rezultatul afi at s fie format din exact12 caractere ? (4p.)

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se nlocuiasc structura repetitiv cttimp...execut cu o structur repetitiv de alt tip.

  (6p.)

  cite te x,y(numere naturale)

  dac x

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  18/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 018

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre urm toarele instruc iuni C/C++ determin eliminarea cifrei din mijloc a unui

  num r natural, cu exact 5 cifre, memorat n variabila x ? (4p.) a. x=x/1000*100+x%100; b. x=x%1000*100+x/100;c. x=x/100*100+x%100; d. x=x/1000+x%100;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.S-a notat cu a%b restul mp ririi num rului natural a lanum rul natural, nenul, b i cu a b interschimbareavalorilor re inute de variabilele a i b . a) Scrie i succesiunea de caractere care se vor afi a n

  urma execut rii algoritmului dac se citesc, n acest ordine, valorile 2 i 9 . (6p.)

  b) tiind c pentru variabila y se cite te valoarea 79 ,scrie i 2 valori distincte care pot fi citite pentru variabilax , astfel nct s fie afiat de exact 40 de ori caracterul* . (4p.)

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se nlocuiasc structura repetitiv cttimp...execut cu o structur repetitiv de alt tip.

  (6p.)

  cite te x,y(numere naturale)

  dac x>y atunci y x dac x%2=0 atunci x x+1 ct timp x y execut x x+2 scrie *

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  19/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 019

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Cte atribuiri se execut , n total, n

  secven a al turat , dac n i p suntvariabile de tip ntreg? (4p.)

  p=1; n=279;while (n>=100){ p=p*10;

  n=n-100;}

  a. 4 b. 6 c. 2 d. 8

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y i cu [z] partea ntreag anum rului real z .

  a) Scrie i numerele care se vor afi a n urmaexecut rii algoritmului dac se citesc valorilea=312 i b=1354 . (6p.)

  b) Scrie i cte o valoare care poate fi citit pentruvariabila a , respectiv b , astfel nct algoritmul s afieze exact 2 valori. (4p.)

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz toralgoritmului dat. (10p.)

  d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu celdat, n care s se nlocuiasc structura

  pentru...execut cu o structur repetitiv dealt tip. (6p.)

  cite te a,b(numere naturale)

  a [a/10]%10*10+a%10 b [b/10]%10*10+b%10

  pentru i a,b execut dac [i/10]=i%10 atunci scrie i%10

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  20/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 020

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este valoarea tip rit de secven a de

  program C/C+ + al turat , tiind c x i y sunt variabile ntregi, iar z este o variabil real ? (4p.)

  x=30;y=5;z=(x+y)/6.0;z=floor(z*100);z=z/100;

  coutb atunci m m*10+b

  a b

  scrie m

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  21/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 021

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are

  valoarea 1 dup executarea secven ei deinstruc iuni C/C++ alturat , n care toate variabilelesunt ntregi? (4p.)

  v1=0; v2=0;for(i=1;i

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  22/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 022

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este valoarea expresiei C/C++ alturate dac

  variabilele ntregi a , b , c au valorile a=20 , b=3 ,c=5 ? (4p.)

  (a/b%c

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  23/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 023

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Variabilele a , b , c i d memoreaz valori reale astfel nct a

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  24/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 024

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care din urm toarele afirma ii despre operatorii din C/C++ este fals ? (4p.)

  a. > este operator rela ional b. % este operator aritmetic c. && este operator logic d.

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  25/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC, limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic-informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 025

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. n secvena pseudocod alturat, toate variabilele

  memoreaz numere naturale. Cu ce valori pot fi nlocuite punctele de suspensie din secven astfel nct, la finalul executrii secvenei s se afieze, nacest ordine, valorile16 i 41 ? (4p.)

  a ... b ...

  pentru i 3,7 execut c a+b; x a; a b; b c

  scrie x,c a. 1 i 1 b. 3 i 4 c. 5 i 2 d. 2 i 7

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris n pseudocod.S-a notat cu y|x faptul c x este divizibil cu y .a) Scriei care sunt valorile ce se vor afia pentru a=10 ,

  b=20 i c=6 . (6p.) b) Scriei un algoritm echivalent cu cel dat n care s se

  nlocuiasc structura ct timp...execut cu ostructur pentru...execut . (6p.)

  c) Scriei programul C/C++ corespunztor algoritmuluidat. (10p.)

  d) Scriei o formul care s calculeze cte numere seafieaz dac a b . (4p.)

  cite te a,b,c(numere naturale nenule)

  dac a>b atunci t a; a b; b t ct timp a b execut dac c|a atunci scrie a a a+1

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  26/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 026

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect. 1. Care este cea mai mic valoare pe care o poate avea expresia C/C++

  alturat dac variabila x , de tip int , memoreaz un num r natural cu osingur cifr? (4p.)

  x/7-x%7

  a. 0 b. 1.14 c. -6 d. 1

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris n pseudocod. S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y . a) Scrie i valorile care se afi eaz pentru n=11 . (6p.)b) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat.

  (10p.) c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n

  care s se nlocuiasc structura pentru...execut cuo structur repetitiv de un alt tip. (6p.)

  d) Scrie i num rul de valori distincte, numere naturale nenule,cu cel mult dou cifre fiecare, care pot fi citite pentru n , astfel

  nct cifra 1 s fie afiat de exact 3 ori. (4p.)

  citeste n (num r natural) c 0

  pentru i 1,n execut c (c+1)%10 scrie c

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  27/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC, limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic-informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 027

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect. 1. n expresia C/C++ alturat variabila x este de tip ntreg. Aceast

  expresie: (4p.)x%2+(x+1)%2

  a. are valoarea 1 pentru orice numr naturalx .b. are valoarea 1 dac i numai dac x este un numr par.c. are valoarea 1 dac i numai dac x este un numr impar.d. are o valoare strict mai mare dect1 pentru orice numr naturalx .

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris npseudocod. S-a notat cu x%y restul mpririi numrului naturalx lanumrul natural nenul y i cu [x] partea ntreag anumrului realx . a) Scriei valoarea care se afieaz dac se citesc

  numerelea=493 i b=1836 . (6p.)

  b) Scriei programulC/C++ corespunztor algoritmuluidat. (10p.) c) Scriei n pseudocod un algoritm echivalent cu cel

  dat, n care s se nlocuiasc structuract timp...execut cu o structur repetitiv deun alt tip. (6p.)

  d) Scriei n pseudocod un algoritm echivalent cu celdat, care s NU foloseasc structuri repetitive saurecursive. (4p.)

  citeste a,b(numere naturale)

  c 0d 0

  p 1 ct timp a+b+c>0 execut c a%10+b%10+c d d+(c%10)*p p p*10 a [a/10] b [b/10] c [c/10] scrie d

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  28/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 028

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect. 1. Cte valori distincte, numere naturale, poate primi variabila x pentru ca valoarea expresiei

  x/2/2 scris n C/C++ s fie egal cu 1 ? (4p.) a. 1 b. 4 c. 2 d. 0

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris n pseudocod. S-a notat cu [x] partea ntreag a num rului real x . a) Scrie i valoarea afi at dac se cite te num rul

  120.12 . (6p.)b) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat.

  (10p.) c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat,

  n care s se nlocuiasc structuract timp...execut cu o structur repetitiv de unalt tip. (6p.)

  d) Scrie i un num r real, cu exact dou cifre la partea ntreag , care poate fi citit pentru x , astfel nctalgoritmul s afieze valoarea 1 . (4p.)

  citeste x(num r real pozitiv)

  y [x]x x-y

  ct timp x [x] execut x x*10 dac x=y atunci scrie 1altfel scrie 2

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  29/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 029

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect. 1. Care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i numai dac num rul natural

  nenul memorat n variabila x , de tip int , este divizibil cu 100 ? (4p.) a. x%10+x/10%10==0 b. x/100==0c. x%10+x/10==0 d. x%10+x%10/10==0

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris n pseudocod. a) Scrie i valoarea care se afi eaz dac se citesc numerele n=6

  i m=12 . (6p.)b) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat.

  (10p.)c) Scrie i dou perechi distincte de numere ce pot fi introduse

  pentru n i m astfel nct s se afi eze valoarea 10 , nurma execut rii algoritmului, pentru fiecare dintre perechi. (6

  d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, care s NUfoloseasc structuri repetitive sau recursive. (4p.)

  citeste n,m (numere naturale)

  ct timp n m execut n n+1 m m-1 ct timp m

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  30/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 030

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect. 1. Care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i numai dac num rul natural

  memorat de variabila x de tip int are exact dou cifre? (4p.) a. x/100==0 b. x/100==0 && x%10==0c. x/10!=0 d. x/100==0 && x/10!=0

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris n pseudocod. S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y i cu [z] partea ntreag anum rului real z . a) Scrie i valoarea care se afi eaz dac se cite te

  num rul n=5172 . (6p.)b) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat.

  (10p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se nlocuiasc structuract timp...execut cu o structur repetitiv de unalt tip. (6p.)

  d) Scrie i dou valori distincte, fiecare avnd exact patrucifre, care pot fi citite pentru variabila n astfel nct s seafieze valoarea 2008 n ambele cazuri. (4p.)

  citeste n (num r natural) m 0

  P 1 ct timp n>0 execut c n%10 dac c>0 atunci c c-1 m m+c*p p p*10 n [n/10] scrie m

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  31/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 031

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Se consider variabila a care memoreaz un num r cu exact 6 cifre. Care dintre expresiile

  C/C++ de mai jos are ca valoare num rul format din cele dou cifre din mijloc ale valoriimemorate n a ? (4p.)

  a. (a%100)/100 b. a/100%100

  c. a/1000+a%1000 d. a/100%10+a/1000%10

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod:S-a notat cu [x] , partea ntreag a num rului real x .

  a) Scrie i valorile care se vor afi a pentru a=9 .(4p.)

  b) Scrie i num rul valorilor din intervalul [1,5] care, cititepentru variabila a , determin , dup executareaalgoritmului al turat, memorarea valorii 1 n variabila b .

  (6p.) c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului

  dat. (10p.) d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat,

  n care s nu se utilizeze structuri repetitive sausubprograme recursive. (6p.)

  cite te a(num r natural, a>0 )

  k 0 b [(a+1)*(a+2)/2] ct timp b a execut b b-a k k+1

  scrie b,k

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  32/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 032

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect1. Stabili i care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i numai dac num rul

  ntreg memorat n variabila x nu apar ine intervalului (-35,-20) [17,100] . (4p.) a. (x100)b. (x=100)c. (x100)d. (x100)

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.

  a) Scrie i numerele care sunt afi ate dac pentru a i b se citesc valorile a=150 i b=9 . (4p.)

  b) Dac pentru b se cite te valoarea 150 , scrie i cea maimare valoare care se poate citi pentru a , astfel nct

  algoritmul s afieze exact 4 valori. (6p.) c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului

  dat. (10p.) d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat,

  n care s se nlocuiasc structura ct timp execut cu o structur repetitiv cu test final. (6p.)

  cite te a,b(numere naturale)

  dac a>b atunci c b b a a c ct timp a

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  33/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 033

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Variabila a memoreaz un num r natural care are exact 3 cifre. Care dintre expresiile

  C/C++ de mai jos are ca valoare num rul format din prima i ultima cifr a num ruluimemorat de a ? (4p.)

  a. a/10+a%100 b. a/100+a%10

  c. a/100*10+a%10 d. a-a/10%10

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris in pseudocod.

  S-a notat cu [z] , partea ntreag a num rului real z , iar cux%y restul mp ririi num rului natural x la num rul naturalnenul y .

  a) Scrie i care este valoarea afi at dac pentru x i y secitesc numerele x=5 i y=27 . (4p.)

  b) Scrie i un set de valori nenule care pot fi citite pentruvariabilele x i y (x

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  34/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC, limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic-informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 034

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. n secvena alturat de program, instruciunea de

  afiare se va executa de un numr de ori egal cu:(4p.)

  for (i=1;i=i+1;j--)

  cout

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  35/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 035

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Stabili i care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i numai dac

  num rul ntreg memorat n variabila x nu apar ine intervalului (-35,-20] . (4p.) a. (x-20) b. (x=-20)c. (x-20) d. (x20)

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu [z] partea ntreag a num rului real z , iar cux%y restul mp ririi num rului natural x la num rul naturalnenul y .

  a) Scrie i valoarea care va fi afi at dac se cite tenum rul x=140 . (6p.)

  b) Scrie i o valoare care poate fi citit pentru x (x 1 )astfel nct valoarea afi at s fie 6 . (4p.)

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  d) Scrie i valorile naturale din intervalul [7,28] carepot fi introduse pentru variabila x , astfel nct, dup executarea programului, valoarea afi at s fie 1 .

  (6p.)

  cite te x(num r natural)

  s 0f 2

  ct timp x>1 execut p 0 ct timp x%f=0 execut x [x/f] p p+1

  dac p

  0 atunci s s+p f f+1

  scrie s

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  36/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC, limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic-informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 036

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. n secvena de instruciuni alturat,

  variabilelex i y sunt de tip int . Care estevaloarea pe care trebuie s o aib iniialvariabila x dac la finalul executriisecvenei s-a afiat un singur caracterasterisc (*) ? (4p.)

  y=x;while(x

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  37/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 037

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este valoarea pe care trebuie s o

  aib iniial variabila ntreag x pentru ca, nurma execut rii secven ei al turate, s seafieze irul de mai jos?

  HHHHHH (4p.)

  while (x!=3){x=x-1;cout

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  38/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 038

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care dintre expresiile urm toare, scrise n limbajul C/C++ , are valoarea 1 dac i numai

  dac valorile variabilelor ntregi x i y sunt numere pare? (4p.) a. x-y==0 b. (x+y)%2==0c. (x%2==0) || (y%2==0) d. (x%2==0) && (y%2==0)

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris n pseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x la num rulnatural nenul y i cu [z] partea ntreag a num rului real z .

  a) Scrie i num rul afiat dac se citesc valorile n=21405 ik=2 . (6p.)

  b) Scrie i un set de date de intrare astfel nct, n urmaexecut rii algoritmului, s se afi eze cea mai mare cifr a valorii citite pentru variabila n . (4p.)

  cite te n,k(numere naturale, k 9 )

  i k ct timp i > 0 execut n [n/10] i i-1

  z n%10scrie z

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se nlocuiasc structuract timp...execut cu o structur repetitiv de tip pentru...execut . (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  39/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 039

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este num rul total de atribuiri efectuate la executarea

  secven ei de instruc iuni al turate? (4p.) x=4; y=6;while (y==6) y=y+1;if (x==y) x=x+1;

  a. 4 b. 3 c. 2 d. 5

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris npseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y i cu [z] partea ntreag anum rului real z .

  a) Scrie i num rul afiat dac se cite te valoarean=12939 . (6p.)

  b) Scrie i o valoare care poate fi citit pentruvariabila n astfel nct, n urma execut riialgoritmului, valoarea afi at s fie egal cu ceacitit. (4p.)

  cite te n (num r natural) nr 0; p 1 ct timp n 0 execut c n%10 dac c < 9 atunci c c+1 nr nr+c*p p p*10 n [n/10] n nrscrie n

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se nlocuiasc structuract timp...execut cu o structur repetitiv de un alt tip. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat. (10p.)

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  40/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 040

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este valoarea expresiei C/C++ alturate? (4p.) 50-(100300/2/(2+3))

  a. -30 b. 70 c. -20 d. 60

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.

  2. Se consider algoritmul alturat descris npseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y i cu [z] partea ntreag anum rului real z .

  a) Scrie i numerele afi ate dac se cite te valoareax=168 . (6p.)

  b) Scrie i o valoare care poate fi citit pentruvariabila x astfel nct, n urma execut riialgoritmului, s se afi eze dou valori egale. (4p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu celdat, n care s se nlocuiasc fiecare structur ct timp...execut cu cte o structur repetitiv cu test final. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz toralgoritmului dat. (10p.)

  cite te x(num r natural nenul)

  d 2; y 0; z 0 ct timp x 1 execut p 0 ct timp x%d=0 execut p p+1 x [x/d] dac p 0 atunci dac y=0 atunci y d

  z d

  d d+1 scrie yscrie z

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  41/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 041

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. tiind c variabilele x i y sunt de tip ntreg, care este instruc iunea prin care variabilei x i

  se atribuie ultima cifr a num rului natural memorat n variabila y ? (4p.) a. x=y%10; b. y=x%10; c. y=x/10; d. x=x/10;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu [x] partea ntreag num rului real x , iar cux%y restul mp ririi num rului ntreg x la num rul ntregnenul y .

  a) Scrie i num rul care se afi eaz dac se cite tevaloarea 100 . (6p.)

  b) Scrie i cel mai mare num r natural de dou cifre caretrebuie citit pentru variabila x , astfel nct algoritmuls afieze exact dou valori. (4p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat,care s con in o singur structur repetitiv . (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat(10p.)

  cite te x (num r natural)d 2scrie x

  ct timp x d execut ct timp x%d=0 execut x [x/d] scrie x d d+1

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  42/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 042

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. tiind c variabilele x i y sunt de tip ntreg, care este instruc iunea prin care variabilei x i

  se atribuie cifra zecilor num rului natural cu cel pu in dou cifre memorat de variabila y ?(4p.)

  a. x=y%10/10; b. x=y/10%10; c. x=y%10; d. x=x/100;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu [x] partea ntreag a num rului real x , iar cux%y restul mp ririi num rului natural x la num rul naturalnenul y .

  a) Scrie i valoarea care se va afi a la finalul execut riialgoritmului dac se citesc valorile x=15 i y=25 .

  (6p.) b) Dac pentru y se cite te valoarea 100 , scrie i cel

  mai mare num r natural de cel mult dou cifre caretrebuie citit pentru variabila x astfel nct la finalulexecut rii algoritmului s se afi eze valoarea 20 .

  (4p.) c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel

  dat n care structura ct timp...execut s fie nlocuit cu o structur repetitiv cu test final. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te x,y (numere naturale)

  ct timp y>0 execut z x%y x y y z

  scrie x

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  43/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 043

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este instruc iunea prin care variabilei x i se atribuie valoarea sumei cifrelor num rului

  natural format din exact trei cifre, memorat de variabila y ? (4p.) a. x=y/100+y/10%10+y%10; b. x=y+y/10+y/100;c. x=y%10+y%10/10+y/100; d. x=y%10+y%100+y%1000;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.

  S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y .

  a) Scrie i valoarea pe care o va afi a algoritmul dac secitesc, n aceast ordine, numerele 30 i 25 . (6p.)

  b) Dac se cite te pentru variabila y valoarea 26 , scrie itoate numerele naturale de cel mult dou cifre care pot ficitite pentru variabila x , astfel nct la finalul execut riialgoritmului s se afi eze valoarea 13 . (4p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm care sa fie echivalentcu cel dat n care structura ct timp...execut s fie nlocuit cu o structur repetitiv cu test final. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te x,y (numere naturale)

  ct timp x*y 0 execut daca x>y atunci x x%yaltfel y y%x scrie x+y

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  44/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 044

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este instructiunea prin care variabilei x i se atribuie valoarea cifrei sutelor num rului

  natural cu cel pu in 4 cifre memorat n variabila y ? (4p.) a. x=y%10/10; b. x=y/10/10; c. x=y%100; d. x=y/100%10;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod.S-a notat cu x%y restul mpar irii num rului natural x lanum rul natural nenul y.

  a) Scrie i num rul care se afi eaz dac se cite tevaloarea 274 . (6p.)

  b) Scrie i un num r natural de 3 cifre care poate fi cititpentru variabila x , astfel nct, la finalul execut riialgoritmului s se afi eze valoarea 1111 . (4p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat ncare structura ct timp...execut s fie nlocuit cu o structur repetitiv cu test final. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te x (num r natural)

  y 0 ct timp x>y execut y y*10+9-x%10; scrie y

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  45/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 045

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Care este instruc iunea prin care variabilei x i se atribuie num rul ob inut prin inversarea

  ordinii cifrelor num rului natural format din exact 2 cifre, memorat n variabila y ? (4p.) a. x=y/10*10+y%10; b. x=y%10*10+y/10;c. x=y%10+y/10*10; d. x=y%10+y/10;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris npseudocod:S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului natural x lanum rul natural nenul y .

  a) Scrie i valoarea care va fi afi at de algoritm dac secitesc, n aceast ordine, valorile 12 i 3 . (6p.)

  b) Dac valoarea citit pentru variabila y este 19 , scrie icare este cea mai mare valoare care trebuie citit pentru

  x , astfel nct algoritmul s afieze num rul 0 . (4p.)c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel

  dat n care s se nlocuiasc structura cttimp...execut cu o structur repetitiv cu testfinal. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te x,y (numere naturale)z 1t 0 ct timp x z execut dac x%z=y atunci t z z z+1 scrie t

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  46/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 046

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.

  1. Variabila ntreag n memoreaz un num r natural impar. Care dintre urm toarele expresiiC/C++ are valoarea 1 ? (4p.)

  a. !(n%2) b. n%2==0 c. n%2!=0 d. !((n+1)%2==0)

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.S-a notat cu x %y restul mp ririi num rului ntreg x la num rul

  ntreg nenul y i cu [a] partea ntreag a num rului real a . a) Scrie i valoarea afi at dac se cite te num rul

  n=10326 . (6p.) b) Scrie i pentru cte numere de forma , unde a

  este cifra sutelor, b este cifra unit ilor i a b , valoareaafiat este 1 . (4p.)

  c) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat.

  (10p.) d) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat n

  care s se nlocuiasc structura ct timp...execut cu o structur repetitiv cu test final. (6p.)

  cite te n(num r natural)

  s 0nr 0 ct timp n 0 execut dac n%2=0 atunci s s*10+n%10 n [n/10] dac s 0 atunci

  nr 1 scrie nr

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  47/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 047

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.

  1. Care dintre urm toarele variabile nu i modific valoarea n urmaexecut rii secven ei de instruc iuni al turate, oricare ar fi valorile loriniiale? ( a , b ,c sunt variabile de tip int ). (4p.)

  c=2 * a-b ;a=a-b ; a=c-a ;

  b=2 * a-c ;

  a. niciuna b. doar c c. doar a i c d. doar a i b

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.S-a notat cu x %y restul mp ririi num rului ntreg x la num rul

  ntreg nenul y i cu [a] partea ntreag a num rului real a . a) Scrie i valoarea afi at dac se cite te num rul 27349 .

  (6p.) b) Scrie i cte numere naturale de trei cifre pot fi citite

  pentru variabila n , astfel nct valoarea afi at s fie 3 .(4p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat n care s se nlocuiasc structura repet ...pn cnd cu o structur repetitiv cu test ini ial. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmului dat.(10p.)

  cite te n(num r natural nenul)

  max 0 repet n [n/10] dac max < n%10 atunci max n%10 pn cnd n = 0

  scrie max

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  48/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 048

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.

  1. Variabilele a , b i c , de tip int , pot fi ini ializate cu oricare numere naturale imparedistincte. tiind c c este divizor al lui a , iar b nu este multiplu al lui c , care dintreurm toarele expresii scrise n C/C++ are valoare 1 ? (4p.)

  a. !((a % c!=0) || !(b % c!=0)) b. (a % c!=0) && !(b % c!=0) c. (a % c!=0) || !(b % c!=0) d. !(c % a!=0) && (c % b!=0)

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.S-a notat cu x %y restul mp ririi num rului ntreg x la num rul

  ntreg nenul y i cu [z] partea ntreag a num rului real z . a) Scrie i valorile afi ate dac pentru n se cite te valoarea

  6 , iar pentru x se citesc n ordine urm toarele valori: 2008, 1965, 2727, 1861, 11021, 165 . (6p.)

  b) tiind c valoarea citit pentru n este 4 , scrie i un set

  de valori distincte, numere naturale cu exact 3 cifre,care trebuie citite pentru variabila x , astfel nct setulde valori afi ate n urma execut rii algoritmului s fieidentic cu setul de valori citite pentru x . (4p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, ncare s se nlocuiasc structura pentru...execut cuo structur repetitiv cu test final. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te n(num r natural nenul )

  pentru i 1,n execut cite te x (num r. natural) nr 0 ct timp x>0 execut nr nr*100+x%10 x [x/100] ct timp nr>0 execut x x*10+nr%10 nr [nr/10] scrie x

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  49/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 049

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Variabila a , de tip int , memoreaz un num r natural impar, iar variabila b , de tip int ,

  memoreaz un num r natural par. Care dintre urm toarele expresii C/C++ are valoarea 1? (4p.) a. a%2 && b%2; b. !(!(a%2) || b%2); c. (a+b+1)%2; d. !(a%2) || b%2;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat, descris n pseudocod.S-a notat cu x %y restul mp ririi num rului ntreg x la num rul

  ntreg nenul y i cu [a] partea ntreag a num rului real a . a) Scrie i valoarea afi at dac pentru x se cite te

  num rul 21034 . (6p.) b) Scrie i o valoare cu exact 5 cifre distincte care trebuie

  citit astfel nct num rul afiat s fie 987 . (4p.) c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat,

  n care s se nlocuiasc fiecare structur cttimp...execut cu cte o structur repetitiv cu testfinal. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te x(num r natural nenul)

  k 0 ct timp x 0 execut k k*10+x%10 x [x/10] ct timp k 0 execut x x*10+k%10 k [k/100] scrie x

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  50/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 050

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.

  1. Variabilele a i b sunt de tip int , iar variabilele c i d sunt de tip double . Care dintreurm toarele instruc iuni de atribuire nu este corect din punct de vedere sintactic? (4p.)

  a. c=d+2*c; b. c=2-d%2*a; c. c=sqrt(b*b); d. b=(d

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  51/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respecte preciz rile din enun

  (bold), iar n lipsa unor precizri explicite, notaiile trebuie s corespund cu semnifica iileasociate acestora (eventual n form prescurtat ).

  Subiectul I (30 de puncte) - Varianta 051

  Pentru itemul 1, scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare rspunsului corect.1. Fie x un num r natural cu exact 4 cifre. Care dintre urm toarele instruc iuni C/C++

  determin , n urma execut rii, eliminarea cifrei sutelor num rului memorat de variabila x ? (4p.)

  a. x=x%10+x/10+x/1000; b. x=x%1000*100+x/100;

  c. x=x%1000+x%100+x%10; d. x=x/1000*100+x%100;

  Scriei pe foaia de examen r spunsul pentru fiecare dintre cerin ele urmtoare.2. Se consider algoritmul alturat descris n pseudocod.S-a notat cu x%y restul mp ririi num rului ntreg x lanum rul ntreg nenul y i cu [a] partea ntreag a num ruluireal a . a) Scrie i ce valoare se va afi a dac pentru x se cite te

  num rul 1234 . (6p.) b) Scrie i o valoare format din exact 4 cifre, care poate

  fi citit pentru variabila x , astfel nct algoritmul s afieze un num r format din toate cifrele lui x , dar nordine invers . (4p.)

  c) Scrie i n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care s se nlocuiasc structura repetitiv cu testfinal cu o structur repetitiv cu test ini ial. (6p.)

  d) Scrie i programul C/C++ corespunz tor algoritmuluidat. (10p.)

  cite te x(num r natural nenul)

  z 0 repet c x%10 dac c%2 0 atunci z z*10+c-1 altfel z z*10+c

  x [x/10] pn cnd x = 0

  scrie z

 • 8/3/2019 BAC Info neintensiv Subiectul 1 Variantele 1-100

  52/100

  Ministerul Educaiei, Cercetrii i TineretuluiCentrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  BACALAUREAT 2008 - INFORMATIC , limbajul C/C++ Subiectul ISpecializarea Matematic -informatic

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008Proba scris la INFORMATIC

  PROBA E, limbajul C/C++Specializarea Matematic-informatic

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n rezolvrile cerute, identificatorii utilizai trebuie s respe


Recommended