+ All Categories
Home > Documents > Abecedar CD Press Partea2

Abecedar CD Press Partea2

Date post: 26-Dec-2015
Category:
Upload: imposed
View: 654 times
Download: 15 times
Share this document with a friend
Description:
Abecedar CD Press Partea2
64
limba română Comunicare în Manual pentru clasa I Partea a doua Daniela Barbu Iliana Dumitrescu Acest manual este proprietatea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3099, din 21.01.2015, în urma evaluării, și este realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3418, din 19.03.2013. Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și digital, și este valabil începând cu anul școlar 2014-2015.
Transcript
Page 1: Abecedar CD Press Partea2

limba română

Comunicareîn

Manual pentru clasa I

Partea a doua

Daniela BarbuIliana Dumitrescu

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3099, din 21.01.2015, în urma evaluării, și este realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3418, din 19.03.2013.Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și digital, și este valabil începând cu anul școlar 2014-2015.

Page 2: Abecedar CD Press Partea2

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa I – Partea a doua Editor: dr. Costin DIACONESCUReferenţi: conf. univ. dr. Vasile MOLAN, prof. gr. I Nicoleta CIOBANURedactor: Aura GÎGĂTehnoredactare: Mihai STOIANOVIlustraţii: Simona IACOBINI, arhivă CD PRESSCopertă: Roxana CIOBANUCoordonator tehnic și IT: Răzvan SOCOLOV

© Copyright CD PRESS 2015

Prima alegere în domeniul produselor şi al proiectelor educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie

Reviste ● CARte şCOLARĂ ●MAnuALe DiGitALe ● DOtĂRi şCOLARe

Editura CD PRESSBucureşti, str. Logofătul Tăutu nr. 67, sector 3, cod 031212Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27, 021.337.37.37Fax: 021.337.37.57e-mail: o�[email protected]

Editura CD PRESS

Comenzi: @ [email protected]; 0744.521.194www.cdpress.ro

Scanează codul şi consultă catalogul complet de titluri al Editurii CD PRESS.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiDUMITRESCU, ILIANA Comunicare în limba română : manual pentru clasa I / Iliana Dumitrescu, Daniela Barbu. - Bucureşti : CD PRESS, 2014 2 vol. ISBN 978-606-528-190-5 Partea 2. - ISBN 978-606-528-192-9I. Barbu, Daniela372.46

Page 3: Abecedar CD Press Partea2

3

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,În care te-adânciră barbarii de tirani!Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lumeCă-n aste mâni mai curge un sânge de roman,Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un numeTriumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,„Viaţa-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,Decât să fi m sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,În care te-adânciră barbarii de tirani!Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

..................................................................

..................................................................

Deșteaptă-te, române!de Andrei Mureșanu

Page 4: Abecedar CD Press Partea2

44 4

Salut! Sunt tot eu, prietenul tău, Roco. Ne vom conti nua minunata călătorie în lumea comunicării, a scrisului și a citi tului.

PREZENTAREA MANUALULUI

EdituraTitlulAutorii

Coperta manualului

Roco.Ne vom conti nua minunata călătorie în lumea comunicării, a scrisului și a citi tului.

PREZENTAREA MANUALULUI

Paginile manualului

citi re de la stânga la dreapta și de sus în jos

• Identi fi carea literei mici de ti par

• Scrierea literei mici de mână: literă, cuvinte, propoziție

• Exemplifi carea poziţiei literei mici de ti par în cuvânt

Litera mică de mână

• Identi fi carea/citi rea cuvintelor care conţin litera mică de ti par

Numărul unității de învățareDirecții de orientare în pagină

Litera mică de ti par

Numărul paginii din stânga

Pagină de învățare (stânga)

• Aşezarea textului în pagină• Citi rea textului integral/selecti v/

în lanţ/pe roluri• Formularea de propoziţii• Formularea de întrebări şi

răspunsuri despre conținutul textului citi t

Text

Page 5: Abecedar CD Press Partea2

555

Pagină de recapitulare Pagină de evaluare

Ilustrație reprezentativă• Povesti re după imagine

• Descrierea unui obiect sau a unei persoane

• Inițierea unor dialoguri• Recunoașterea în ilustrație a personajelor, a locului și a

momentului prezentate în text• Formularea de propoziții pornind

de la ilustrație

• Inițierea unui dialogpornind de la întrebare

• Identi fi carealiterei mari de ti par

• Exemplifi carea poziţiei literei mari de ti par în cuvânt

Litera mare de ti par

Litera mare de mână• Scrierea literei mari de mână:

literă, cuvinte, propoziție

Numărul paginii din dreapta

Întrebarea lui Roco

Exerciţii și jocuri

Pagină de învățare (dreapta)

Cum poți obține fi ecare califi cati v?Punctele indică numărul de rezolvări

corecte de la fi ecare exercițiu.

FB – foarte bine; B – bine; S – sufi cient

coloreazăscrie cu alineat

��������� ���������� ������

ascultă

acti vitateîn perechi

silabă

acti vitateîn grup

cuvânt

propoziție sau enunț

bifează încercuiește

ordonează123

scrie, copiază,transcrie

asociază, realizează corespondența

����� �� ��������

Page 6: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

6

b

În bucătărieTiberiu este în bucătărie. Mama lui prepară bucate alese. Tiberiu se

apropie bucuros.– Aș vrea să prepar o budincă. – Sunt de acord. Cum prepari budinca?– Vei vedea îndată.Tiberiu pune în bol lapte cald. Apoi bate bine ouăle. Amestecă

iaurtul și untul. Lasă totul la cuptor nouă minute.Mama îl observă cu bucurie. Este mândră de băiatul său. Tiberiu e

un bun bucătar.

4 bunbol

ba-tebă-iat

broască

cerbbu-că-tarbu-că-tă-ri-e

Ti-be-riubu-din-că

pre-parbi-ne

5

7

6

tărăboi corabie cioban bucate

mâncare larmă navă păstor

cerb

vrabie

c rd b bv

2

1

3

8

Tu ce mâncare știi să prepari?

Page 7: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

7

B

La Cabana BabeleBianca a sosit la Bușteni. Vremea este tocmai bună de plimbare.

Va urca împreună cu bunicii la Cabana Babele. Traseul este bine stabilit. Întâi iau telecabina. Apoi admiră priveliștea.

Sus, vântul adie blând. După câteva minute, se opresc lângă un brad bătrân. Bunica stă pe bancă. Bianca privește prin binoclu.

– Ai observat ceva interesant? întreabă bunicul.– Da. Se vede Crucea de pe Caraiman.Bianca respiră adânc. Aerul de munte aduce sănătate.

4 Buș-tenibu-nici

Ba-be-leBi-an-ca

Șerban scrie un bilet.

ca-ba-nabi-no-clu

blândban-că

sta-bi-litplim-ba-re

7

6

5

Babele

B V RD EB

Brașov

2

1

3

8

Cum au continuat plimbarea?

Page 8: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

8

gumă

riglă

steagglu-megru-pe

Mag-daNe-grești

Dra-goşBog-dan

gân-dă-celgră-di-nă

mar-ga-re-tegla-di-o-le

4

g

7

? ?

?

p gg ab e

2

1

3

8

Margareta. .

.Narcisa

margaretă narcisă

ScrisoareaMargareta este în tabără la Negreşti. Ea îi scrie Magdei o scrisoare.

5

Dragă Magda,Am sosit cu bine în tabără. Bogdan şi Dragoş sunt cu mine. Stăm la

vila Măgura. Vila are o grădină atrăgătoare. Am găsit un gândăcel galben.În interior sunt tablouri cu margarete şi gladiole.

Aseară am avut concurs de glume. Am alcătuit cu greu două grupe. Câştigătoare a ieşit grupa lui Bogdan.

Sunt tare încântată de programul taberei. Cu drag, Margareta

Negrești, 6.02.2014

6 Tu cui ai vrea să scrii o scrisoare?

Page 9: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

9

t

Gabriel

GăeștiGlo-ri-aGru-ia

Ga-bri-e-laGa-bri-el

gândcând

gra-băbu-tu-ru-gă

câș-ti-gă-torgră-ieș-te

4

GGCC

RGP

Gabriel

Gabriela

Gloria

– Buturuga mică răstoarnă carul mare.

– Graba strică treaba.

– Gura păcătosului adevăr grăieşte.

– Gând la gând cu bucurie.

2 1

3

4Gruia

Proverbe româneștiGabriela şi Gloria spun proverbe. Gabriel şi Gruia

adaugă alte proverbe.

2

2

1

3

7

5

Ce proverb e pe placul tău? De ce?6

adaugă alte proverbe.

Page 10: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

10

ge

4

5 6

7

deget

rege

deget

gene

Eugen trageun geamantan.

Băiatul se loveștela deget.

Angela are mărgele.

Ele culeg culege lăcrămioare.

El sting stinge lumina.

Ei împing împinge mașina.

ge ce ce ci ge cige ge

merg sparg plâng șterg a-ting a-legtrag

mer-ge tra-ge spar-ge plân-ge șter-ge a-tin-ge a-le-ge

ce

ge

tra varulre

treta

2

1

3

8

5

Page 11: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

11

t

Ge

3

Geta

tra-geplân-ge

a-gerșter-ge

min-gemin-gea

Ge-luGeor-ge

Colegul lui GeorgeGeorge privește pe geam. Cerul este senin. Gerul nu se mai simte

de multă vreme. Băiatul alege o minge. Apoi merge în curte. Trage cu mingea la poartă de câteva ori. Deodată, mingea se sparge.

Băiatul plânge de supărare.Apare colegul său, Gelu. El îl atinge ușor pe umăr.– De ce ești supărat? Eu pot lipi mingea.Acum mingea este ca nouă. George își șterge lacrimile. Are un coleg

tare ager.

Ci Ge Ce Ci Ge Ce

6

4

laPrietenul cunoaște.nevoiese

Gelu

C Ce C Ce

Cine este colegul tău? Cum este el?

1

2

7

5

123

Page 12: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

12

Transcrie propozițiile.• Iarna a trecut repede.• În curând va sosi primăvara.

6 Desparte în silabe cuvintele de la exercițiul 2.

7

1

Alcătuiește propoziții cu sensurile diferite ale cuvintelor date.

Găsește cuvintele corespunzătoare imaginilor.

Care sunt semnele primăverii?4 5

Omătul se topește.Culegem struguri.Soarele apare pe cerul senin.Se întorc păsările călătoare.Ninge neîncetat. Răsare iarba.

noi?

.

vie?

.

P A R A U I EL Ă V L D M CI A R B Ă A EL C S I Ș T ĂI M C N S B TA V R Ă B M AC S O A R E L

Asociază cuvântul cu imaginea potrivită.2

lalele narcise liliac viorele lăcrămioare

r ndunică

ne ncetat

r u

nc ntător

ra t

nceput

â / î

Am învățat

Completează cuvintele cu literele potrivite.3

Page 13: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

5

13

cocor

Scrie după dictare un dialog din două propoziții.

6

1

dar codru medic corect

2

4

33

bondar albină greiere

Copaculveselăseninadie

FB

B

S

FB

B

S

FB

B

S

FB

B

S

FB B S

Asociază cuvântul cu imaginea corespunzătoare.

Formează cuvinte.

Găsește cuvântul care completează fi ecare propoziție.

Formează perechi de cuvinte cu înțeles asemănător.

ce ce

ge ge

re cule

taros

FB

B

S

doctor cadou cinstit pădure

5 Ordonează cuvintele și transcrie propoziția.

bucurie. Primăvara multă aduce

Ce știu?123

Cerul este .Vântul blând.

a înmugurit.Rândunica este .

Page 14: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

14

nufăr

pantof

ffurnică

4

Înfl oresc grădinileSoarele a topit neaua cea pufoasă. Vremea a devenit foarte

frumoasă. Au început să răsară primele fl ori de primăvară. Pământul cafeniu parcă ar avea un covor de catifea.

Insectele ies la plimbare. Albine și fl uturi trec din fl oare în fl oare. Grăbita furnică fuge pe cărare, să caute mâncare.

Greierașul Grig se bucură că a scăpat de frig. Toată iarna a suferit. Acum este tare fericit. Îmbrăcat în frac, se pregătește de cântat.6

5

pu-foa-săca-ti-fea

fl oa-resoa-re

nea-uavre-mea

fur-ni-căfl u-turi

frigfrac

plim-ba-reîm-bră-cat

nufăr

pantof

td

fv

f l

înfl orit / înfl orităcafeniu / cafeniecatifelat / catifelată

cafea catifea fl oare

Cuvinte care arată însușiri De unde provin?

7 Cuvinte cu sens opus8frigurosfrumosfericit

gospodar

leneș nefericit călduros

urât

Văd că fi ecare face numai ce îi place. Oare este bine? Aștept răspunsul de la tine.

2

1

3

9

Page 15: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

15

F

Fata babei și fata moșneagului

A fost odată ca niciodată. Un moș și o babă aveau câte o fată. Baba îl cicălea pe moșneag de câte ori îl întâlnea. Nu o suferea pe fata lui.

Fata moșului era foarte frumoasă. Ea făcea mereu fapte bune. Pentru faptele sale, a fost răsplătită cu multe daruri.

Fata babei era urâtă, leneșă și rea, ca mama sa. Pentru lăcomia ei, a fost pedepsită de Sfânta Duminică.

________? ________?________ . ________ .________? ________?________ . ________ .

câ-teîn-tâl-nea

fap-tăfap-ta

Sfân-tafă-cea

ci-că-leasu-fe-rea

răs-plă-ti-tăpe-dep-si-tă

4

5

BF

V R E F

Făgăraș

Florin

2

1

3

9

după Ion CreangăAutor

• Bine faci, bine găsești. • După faptă și răsplată.8

a fost pedepsită de Sfânta Duminică.Cum era baba? Dar moșul?6

Alcătuiește propoziții despre personaje.7

Page 16: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

16

z

praz

zebră

gazelăgazelă

șz v z

s

bu-bu-ru-zăcă-ră-buș

Li-zaMă-ză-rel

zam-bi-lă zâm-bi-toa-re

zborzmeu

zboa-răvi-sea-ză

14

6

Liza și MăzărelBuburuza Liza iese la plimbare. Vrea să zboare prin grădină.

O zambilă zâmbitoare o atrage la lumină. Obosită, se oprește și zambilei îi zâmbește. I se pare că visează.

Lângă ea, aterizează cărăbușul Măzărel, foarte obosit și el. Auzise că, în zare, se ridică un zmeu mare.

– Liza, vrei și tu să vezi zmeul?– Sigur, Măzărel, dar crezi că rezist să zbor?– Da, Liza. E ușor dacă te mai antrenezi.

Cum se antrenează ei?

pilotează

picteazășofează

patineazăpictorul

patinatorulaviatorulșoferul

8Tu cum te antrenezila școală?

2

1

3

9

5

Răspunde la întrebări.7 Cine aterizează lângă Liza? Cum se antrenează Liza?

••

Page 17: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

17

t

Z

Zina

Zimnicea

VSGȘ Z

zizi-ua

Li-zu-caZi-na

zâm-betzâm-bi-toa-re

zâ-năva-ză

sur-pri-zăre-a-li-za-tă

14

Tu ce surprizăai pregătit mamei tale?

2

1

3

8

6

5 8 MartieLuna martie aduce

bucurie tuturor. Ziua de 8 Martie este specială. Este ziua femeilor din lumea întreagă.

Lizuca îi face o surpriză mamei sale, Zina. Îi dăruiește o felicitare realizată de ea.

zâm-bi-toa-re va-ză re-a-li-za-tă

ai pregătit mamei tale?

E ziua ta, mămica mea. Vreausă fi i fericită. Te iubesc pentru că ești alături de mine în fi ecare zi.

Te rog să rămâi mereu zâmbitoare și să fi i sănătoasă. Pentru mine ești o zână.

LA MULȚI ANI! Cu drag, Lizuca

7 Scrie un text din trei enunțuri despre mama ta.

Page 18: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

18

regină

fragi4 Geor-gi-că Li-gi-a ar-gin-tiu mingi ma-gic mar-gi-ne

EU TU EL /EAmerg mergi mergefug fugi fuge

culeg culegi culege

regină

7

gi

girafă

Un spectacol magicGeorgică și Sergiu sunt colegi de clasă. Merg împreună la circ.

Sala pare gigantică. Pe margine sunt imagini cu diferite reclame. Ultimul spectator se agită să își găsească locul.

Se face liniște. Începe spectacolul. Pe rând, intră pe scenă clovni, magicieni, gimnaști, dresori și animale. Regina spectacolului este Ligia. Ea poartă un costum argintiu, cu dungi albe. Are un număr cu girafe. Folosește crengi, mingi și cercuri.

Publicul aplaudă gălăgios. A fost o seară magică.

8

5

Răspunde la întrebări.• Georgică și Sergiu merg

la circ sau la cinema? • Ligia este dresoare

sau gimnastă? • Costumul Ligiei este

ruginiu sau argintiu?

ci gegi g c gi

2

1

3

9

gi

girafăgirafă2

6 Tu ce ai vrea să vezi la circ?

Page 19: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

19

Ginadragi fragi Vir-gil a-gi-tăgin-gaș in-gi-ner4 dragi fragi Vir-gil a-gi-tăgin-gaș4

Gi

La buniciGina merge la bunici. Îi sunt foarte dragi. Locuiesc la marginea

orașului Giurgiu, aproape de Dunăre.– Mergi cu mine în grădină? o întreabă bunica. – Desigur. Este locul meu preferat, răspunde Gina.Bunicul Virgil strânge crengile uscate. Fragi gingași au răsărit printre

rugi de zmeură. Albinele se agită pe lângă stup. Una este foarte mare. Gina nu se sperie. Știe că este regina albinelor. Pentru stup, ea este cel mai priceput inginer.

Giurgiu

Gi GGe C Ci Ce

6

2

1

3

9

5

reci cică Ciciroci

Gică rogiregi Gigi

Cum pronunțăm și scriem Ci, ci, Gi sau gi?

7

• Ce cuvinte poate forma regina albinelor?

• Ce sunt acestea?

8

Gina gi

că nel

Ce sunt acestea?

Cum sunt bunicii?

Page 20: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

20

ț

Musafi rul nepoftitAncuța stă sub nuc. Citește povestea Punguța cu doi bani, de Ion

Creangă. Deodată, aude un ronțăit. Pe o crenguță subțire, vede o veveriță. Ea ține în lăbuțe o nucă.

Ancuța are și ea două nuci. Începe să le ciocnească. Veverița se apropie de fetiță. Este foarte drăguță. Are blănița ruginie și pufoasă.

O vrăbiuță se apropie de ele, țop, țop, țop. Cine apare pe cărare? Este o mâță foarte zâmbitoare.

• Recunoaște poveștile. Formulează trei propoziții pentru fi ecare imagine.

4 An-cu-ța ron-ță-it pun-gu-ță vră-bi-u-ță co-di-ță mâ-ță

țap

veveriță

șorț

7

8

5

6

Cuvinte alintate9

Ancacreangă

degetblană

ș țt s fț

țap

veverițăveveriță

șorț

Ce crezi că se va întâmpla?

2

1

3

10

degețelblăniță

crenguțăAncuța

Page 21: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

21

Ț

SperietoareaLui Țicu îi plac mult cireșele. De ce oare? Sunt foarte dulci, zemoase

și îmbietoare. Pentru ele, păsările străbat distanțe mari. Vin tocmai din țările calde.

Dar Țicu e băiat isteț. A găsit soluția salvatoare. A pus în cireș o sperietoare. Din două bețe a făcut un T uriaș, mare cât tata. A așezat pe bețe multe zdrențe și clopoței. Când bate vântul, zdrențele fâlfâie. Păsările fug îngrozite. Cireșele lui Țicu sunt bine păzite.

4 spe-ri-e-toa-re so-lu-ți-e clo-po-țeiis-teț be-țe

7

6

5

Țicu

Ț ȚT S ȘZ

Alcătuiește propozițiidespre fructeledin imagine.

cireșe căpșune zmeură

Ție îți plac cireșele? De ce?

Țebea

Cum sunt ele?

2

1

3

8

Page 22: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

22

O zi de sâmbătăSâmbăta este zi de odihnă. Mihnea pleacă la munte cu familia.

Au hotărât să petreacă mai mult timp în natură. Ajung devreme la hotel. Pe hol se întâlnesc cu Mihai, vecinul lor. – Mergi cu noi în drumeție?– Mulțumesc, dar sunt obosit. Până acum

am hoinărit prin pădure cu câinele meu. Te aștept la o partidă de șah. Mă găsești în hamac.

Însă hamacul era ocupat de un motan răsfățat.

4 Mih-nea Mi-hai ho-tă-râtho-tel hol o-dih-nă

n tf h h

h

hamac

hărnicie mohorât hotărâtînhamă

5

nehotărât senin lene deshamă

7 Găsește cuvintele cu sens opus.

pahar

șah

Însă hamacul era ocupat de un motan răsfățat. Ce ar putea discuta Mihai cu motanul?

2

1

3

8

6

Page 23: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

23

HF

Prietenie

Haiduc împlinește un an. Bunicul a construit pentru el un coteț mai mare. Acum stă la soare. Privește spre poartă. Îl așteaptă pe Horia. Cu el, Haiduc hoinărește prin curte, aleargă, sare, face tumbe multe.

Apare un băiat costumat ca Motanul Încălțat. Are în mână un cadou în formă de ou. E un tort uriaș pentru câinele poznaș. În loc de papion, poartă un os. E tare haios.

Bunicul râde în hohote.

Ho-ri-a Hai-duc ho-ho-te hoi-nă-reș-te ha-ios4

7

5

T BH

H

Alcătuiește câte o propoziție pentru fi ecare sens al cuvintelor sare și mână.

sare sare

Motanul Horia este prieten cu Haiduc? De ce?Alcătuiește câte o propoziție pentru fi ecare sens al cuvintelor

Haiduc

Horia

2

1

3

8

6

mână

Page 24: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

24

che

ureche

Tache și EnacheTache și Enache sunt frați gemeni. Este difi cil să îi deosebești.

Amândoi poartă ochelari. Astăzi este ziua lor de naștere. Împlinesc opt ani. Au primit multe

cadouri și buchete de fl ori. Încep să desfacă pachetele. Enache le așază pe mochetă. Tache le duce pe parchet. Toate cadourile sunt frumoase. Enache preferă perechea de bascheți. Tache este încântat de racheta de tenis. Băieților le place mișcarea în aer liber.

8

9

4 Ta-che E-na-che bu-che-te ra-che-tăpa-che-te pe-re-che

________?________.

________?________.

cheie

ochelari

7

5

împachetat

rachetă

încheiatveche

difi cil admiratcadourigreudaruri

apreciatdespachetatdescheiatnouă

gege

ghe chegheche

6 Tu când îți serbezi ziua de naștere?

2

1

3

10

Page 25: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

25

Che

Doi prieteni sportiviGeorge Chelaru locuiește în stațiunea Cheia. Este pasionat de

tenis. Pleacă la antrenament. Își ia racheta și ochelarii de soare. Pe drum se întâlnește cu Marcel Costache. Îl recunoaște după geaca argintie. Acesta face baschet. Îi place să marcheze puncte la fi ecare meci.

– După antrenament ieșim la plimbare?– Desigur, dar cu bicicleta. Te rog să îți iei cascheta. – Am caschetă nouă. Cea veche a rămas fără o ureche.

CheiaCos-ta-che bas-chet cas-che-tămar-chez ra-che-tă4

7

5

Tu El / Ea Ei / Ele

marchezparchez

împachetez

marcheazăparchează

împachetează

marcheazăparchează

împachetează

marcheziparchezi

împachetezi

CheGe GheChe Ce

Chelaru

Eu

Che

2

1

3

8

Care este sportul tău preferat? De ce?6

Page 26: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

26

chi

ochi

chinez

rochie

che chi chi cige ci

pe-re-chepe-rechi

chi-piuchi-nez

chi-fl ăchif-tea

u-re-cheu-rechi

unchige-nunchi

chi-mo-nochi-tan-ță

ri-di-cheri-dichi

li-chidchioșc

chippri-chin-delpri-chin-del

76 Unește corespunzător. • Paraschiv vrea un ou ochi. • Nichita comandă un ou fi ert.• Achim mănâncă omletă.• Piratul are un ochi de sticlă.

14 Cuvinte încrucișate 5 Cuvinte cu înțeles opus

deschisînchis

nouvechi

.

. .

.

Citește propozițiile alăturate. Care este cuvântul cu mai multe înțelesuri?

2

1

Citește cuvintele în locul lui Pinocchio.3

8

C H IC H I

C H IC H I

C H IC H I

C H IC H I

C H I

Page 27: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

27

t

Chi

Chiț

6

9

Cu ce se hrăneștefi ecare?

Calculează.

8

Masă bunăȘoricelul Chiț stă iarăși de pază. Ca să scape de Ochilă, zilnic el se

antrenează. Astăzi vrea să viziteze un prieten vechi. Are boabe multe, câteva perechi. Ar mânca împreună din mâncarea bună. Papagalul Chichi este pentru el un model. Repetă de zor vestitul tenor.

Motanul Ochilă, zis și Păsărilă, pândește atent. Pare norocos. A ochit din timp un prânz copios. Are de mâncare trei perechi de aripioare, una de pulpițe și două codițe.

mergefugesare

zboară

șoricel papagal motan

ochiurechiaripi

picioare

perechi totalCum îi cheamă? 7

Chiț

papagalul Chichi șoricelul

ChițPăsărilămotanul

Ochilă

Che Ghi CiGheChiChi

2

1

3

de pulpițe și două codițe.Chiar a calculat corect Ochilă? 5

10

4Chitila

Page 28: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

28

Unește prin săgeată imaginea cu denumirea potrivită.

farfurie frigider șorț pahar chifl ă aragaz

1

2

cireașă caisă piersică

Desparte cuvintele în silabe. Câte silabe are fi ecare cuvânt?

căpșună

Gina primește trandafi ri. buchetun de

dupăfragi. prin umblăUrsul pădure

măr pară

3

4

che ra tă bi zam le har pa chi ro țări fe cit

Formează cuvinte cu ajutorul silabelor date. Scrie în caiet cuvintele găsite.

Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții.Transcrie propozițiile.

5 Completează cu semnele de punctuație potrivite.

un înMihneațânțar chenar.desenează

Completează cu semnele de punctuație potrivite.Florența și Gina stau de vorbă.

Când mergi cu mine la Zoo Mergem chiar în prima zi de vacanță

123

Am învățat

Page 29: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

6

29

furculiță ziar chec halat crengi

4

5

Realizează corespondența dintre imagine și etichetă.Realizează corespondența dintre imagine și etichetă.1

Completează cu A (adevărat) sau F (fals).

Scrie după dictare un dialogcu trei propoziții.

• Motanul Țanu doarme pe marginea fotoliului.

• Vrăbiuța Rița vinela fereastră.

• Pe pervaz e un pahar.• Șoricelul Relu ronțăie

un zar. • Pe parchet e o rachetă.

energie chec chibrit varză chitanță

Desparte în silabe. Scrie câte silabe are fi ecare cuvânt.2

pentru cântă harnica Greierașul furnică.

3 Ordonează cuvintele în propoziții.

are dragi bunicul? nepoțiCâți

FB

B

S

FB

B

S

FB

B

S

FB

B

S

FB B S

123

Ce știu?

Page 30: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

30

j

DrumețieEste joi. Mergem la bunici. Locuiesc în județul Gorj. Ajungem în jurul prânzului. Urcăm pe munte. Peisajul este minunat.

Pajiștea noastră este plină de bujori îmbobociți. Izvorul jucăuș vâjâie printre stânci.

Ne oprim la umbra unui stejar. Avem obrajii îmbujorați. Desfacem bagajul. Întindem pe jos o pătură.

– Vreți prăjituri sau jeleuri? întreabă băiatul.– Suntem în pădure. Astăzi mâncăm fragi și mure, spuse mama.Plecăm la joacă. Avem la dispoziție doar o jumătate de zi.

jucării

cojoc

g if z jj

Cuvinte cu sens opus6

întunecat

începutînțelesîntors

neînțelesterminatluminatneîntors

7

4

Adevărat (A) sau fals (F)? Dacă astăzi este joi,atunci mâine va fi vineri. Dacă astăzi este sâmbătă,atunci ieri a fost joi. O zi are 24 de ore. O jumătate de zi are 12 ore.

jucării

cojoc

bej

5 Tu unde ai vrea să mergi în drumeție?

2

1

8

3

Page 31: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

31

J

Vrejul de zmeurăGeorge și Jeni aleargă pe pajiște. Unchiul Jianu stă sprijinit de

trunchiul unui fag. Joiana paște iarbă grasă. O veveriță jucăușă sare printre copaci. Are blănița roșie ca jarul încins. Jeni o urmărește. Deodată, se împiedică de un vrej. Vrejul este plin de țepi.

– Ce ai găsit? o întreabă George zâmbind.Fetița se gândește puțin.– Pentru mine, ceva roșu, dulce și zemos. Pentru cineva ca tine,

am găsit ceva țepos.

Joiana

Jeni

G LJ I JF

6

5

4

Ce crezi că a găsit fetița? 8 Cum este fi ecare?

7 Completează.roșu ca albastru ca galben ca

harnic ca strălucitor ca dulce ca

.

.

.

.

Joiana

Cum este George? Dar Jeni? Continuă discuția dintre ei.

2

1

3

9

Page 32: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

32

xX

xilofon

pixLa Felix

Este vineri. Xenia pleacă în excursie cu familia. Drumul este exagerat de aglomerat.

Ajung în stațiunea Felix. Au venit pentru odihnă și relaxare. Uneori vin pentru tratament. Medicii îi examinează. Le dau explicații despre starea lor de sănătate. Le recomandă diverse exerciții în bazinele cu apă termală.

Seara ies la plimbare în parc. Aici există nuferi și lotuși uriași. Se aude un saxofon. La ora zece fi x, muzica încetează. Se așterne liniștea.

6

4

Formulați întrebări și răspunsuri cu privire la text, pornind de la steluța întrebărilor.

7

5

Ce cuvinte lipsesc?exactăAlex

Roxaneixilofonmixerul

exersează la .Ceasul indică ora .Mama folosește pentru frișcă.

xilofon

pix

saxofon

x v x k

Dacă ai fi la Felix, ce ai prefera să faci?

Când?Unde?

Cum? Ce?

Cine?

2

1

3

9

maximminim

extenuatistovit

exteriorinterior

exactinexact

toxicotrăvitor

excursieplimbare

8 Cuvinte cu sens asemănătorCuvinte cu sens opus

x v x k

2

Page 33: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

33

tenori karate China țambal

kK

kilometru

Kim

Petrecerea lui KimUrsulețul Kim este mulțumit.Pentru ziua lui, el a pregătitUn meniu bogat.Mai întâi a cumpăratUn kilogram de alune, Apoi zece de legumeȘi vreo opt de fructe bune.Desigur, nu a uitatVestitul tort Diplomat.

Trebuie să pregăteascăMasă mare, ursulească,Pentru neamuri și amici.În total, vor fi vreo cinci Rude koala și vreo zeceBuni prieteni, ce vor trece Să petreacă împreunăCel puțin o săptămână.

6

4

Ce cuvânt se potrivește?

7

Din lista de invitați, voi pe cine admirați? 5

Pentru a face toate cumpărăturile, Kim a mers la supermarketde patru ori. Câți kilometri a parcurs în total?

• Maimuțica Miki și motanul Karl,Interpreți de seamă, cântă la .

• Verișorul Karol vrea să îi arateCum se antrenează zilnic la .

• Papagalii vorbitori,Mark și Riki, sunt .

• Mătușa KarinaVine chiar din .

G T X HK V

2

1

3

8

Page 34: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

34

ghe

Înghețată sau salată?Știe cineva să spună Când e înghețata bună? Iarna, toamna, primăvara Sau vă place numai vara?Înghețata e gustoasă, Dar este și sănătoasă?Angheluș e un băiat Destul de interesat De mișcare, sănătate, Sport și cartea de bucate.

La ghereta de pe stradă, Zilnic îi place să vadă Înghețatele expuse În vitrina cu produse.Astăzi nu a mai găsit Înghețată cu fi stic. Cumpără două pachete Cu vestitele spaghete.Mâncarea lui preferată Sunt spaghetele cu salată.

înghețată

metețar

ghe-rătăță

ghea-în

pri-vispa

ța-tătoa-rete

-ghe-

ghem

7 Le cunoști?

ciocârlie privighetoare

4

Asemănări

Deosebiri

Care este mâncarea ta preferată?

che ghe gechi ghi

5

– _______?– _______.– _______.

– _______?– _______.– _______?– _______. – _______.

2

1

3

8

Alcătuiți dialoguri după schemele date.6

Page 35: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

35

t

Ghe

Ghemotoc

ghem ghe-mo-toc ghe-mu-it An-ghe-luș

Găsește în textcuvintele alintate. Câte sunt?

Descoperă un animal înrudit cu pisica.

5

3

ghe

che

ge

7 Ce se potrivește?

• ba__tă• pri-vi__toa-re• de__te•__ma-re•__me• măr__le

Cine este? Cum arată?

Unde stă?Ce face?

Ge Ghe Che Chi Che

Gheorghiță e fericit. De ziua lui, a primit Un bulgăraș alb, pufos, Ca un ghem rotund, lânos. Ghemotoc e un pisoi Tare drăgălaș, de soi. Toată ziua a dormit. Acum șade ghemuit În ghetuța lui cea veche

Rămasă fără pereche Și se spală pe gheruțe, Pe mustăți și pe lăbuțe. A mâncat, din întâmplare, Lapte rece și se pare Că nu trebuia să bea Din cutia altuia. Să fi fost o înghețată Afară demult uitată?

8

6

De ce crezi că era laptele rece? Ce i se poate întâmpla lui Ghemotoc? De ce?

4

2

1

9

Page 36: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

36

4

5

Cu baston și pălărie, Ca o umbreluță vie, Stă la umbră în pădure, Lângă fragi și lângă mure.

Poate fi o întrebare Sau o scurtă prezentare.Ai ghicit ce este oare?I se spune ... .

Marchează propozițiile corespunzătoare imaginii. Arghiruță merge cu bicicleta. El ține mâinile pe ghidon. Băiatul are un ghiozdan roșu.

Roșcată sau cenușie, Mititică și zglobie, Ronțăie mereu alune, Nuci sau ghinde foarte bune.

Din zăpadă, mititel, Iese gingaș clopoțel.Cine oare a ghicitDespre cine am vorbit?

Răspunde la ghicitori.

Cuvinte încrucișate

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

9.

10.

G

G

I

I

H

ghi ghichi ghe che

frânghie

triunghi

frânghie

gi

ghiocel

ghi

G H

G

G

G

I

I

I

H

H

H

2

1

3

6

1. căpșune mai mici

2. fructulstejarului

3. creștepe deget

4. animalcu țepi

5. fructul fagului6. încălțăminte

de iarnă7. ciocănitoare8. geanta

școlarului9. forma bradului

10. alunecuș

Page 37: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

37

StejarulLa marginea satului Ghimpați este un stejar bătrân. Are sute de ani.

Legenda spune că a crescut protejat de un mărăcine cu ghimpi ascuțiți. Acum îl apără o ghionoaie. Este doctorul său. Ciocăne trunchiul și îl curăță de insecte și viermișori. Îi înghite imediat.

Arghiruță vine aici adeseori. Primăvara culege ghiocei. Vara adună fragi. Toamna este vremea ciupercilor.

Băiatul vrea și el un stejar. A pus câteva ghinde în ghiveciul bunicului Ghiță.

t

Ghi

5

4

vară

iarnă

primăvară

toamnă

burghiu 1

2

3

4

frânghie

unghieră

menghină

Chi GheGhi GhiGi Ci

Ghiță

De ce au nevoie ghindele pentru a încolți?

Ghimpați

Ghiță

2

1

3

8

6 Câte silabe are fi ecare cuvânt?

7 Recunoaște anotimpul.

Page 38: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

38

qQ wWyY

Sunt un chi de u urmatȘi repede pronunțat.

QuebecAqualand yală

yoyo

Sunt rudă cu i și trecPrintre litere drept grec.

Sunt rudă cu i și trecPrintre litere drept grec.

Cu litera v sunt frateȘi mereu îl duc în spate.Sunt un dublu v adică,Voinic, vesel, fără frică.

weekendwesternkiwi

3 Completează pentru a obține propoziții.

4 Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare, apoi colorează literele q, y, w.

• Willy a practicat . • Avionul zboară spre . • este prietenul meu.

partykiwiyen hobby yoyo

New YorkMickey yoga

fruct jucărie

monedă japoneză petrecerepreocupare pasăre

2 Alege explicația corectă.

yoga cowboyquetzalHalloween

1

5

Page 39: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

39

Vacanță de vis Willy așteaptă cu nerăbdare vacanța de vară. Va pleca în vizită la

unchiul Quintus. Acesta locuiește în Paris. Visează la săptămâna pe care o va petrece împreună cu vărul Jacques și verișoara Yany.

Va veni și Jimmy, din Texas. El știe o mulțime de povești frumoase despre cowboy.

Trei zile sunt rezervate pentru vizitarea orașului Paris. Va fi o vacanță de vis.

stat

văr verișoară unchi nepot

5

3

6 Găsește cuvintele ascunse. Ce este fi ecare?

4

2

Ordonează cuvintele în propoziție. Transcrie propoziția.

ILLYW INQUTUS AQJEUS NIAY MIMIJ SIRAP SETAX

la înWilly Paris vacanță merge ?

kiwiAlcătuiește propoziții cu sensurilediferite ale cuvântului kiwi.

Tu ai prieteni din altă țară? Cum se numesc ei?

1

7

123

Page 40: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

40

F H

Î

A

J

H

Î

E

ĂÂ

IG

B

D

ALBINĂ

GĂINĂ

JDER

CÂINE

HIPOPOTAM

KOALA

ARCĂ

DELFIN

MAIMUȚĂ

BALENĂ

FLUTURE

ÎNGHEȚATĂ

ROMÂNIA

ELEFANT

IEPURE

LEU

Gata. Azi am terminat alfabetul minunat.Ca să îl reții mai bine, nu uita de unde vine fi ecare literă.

Am găsit câte un nume, care a rămas pe lume undeva, plutind pe o barcă. Ia privește, dragul meu, câte animale sunt în această arcă.

K

F

I

LN

U

O

S

G

D

H

Page 41: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

41

P R

M Ș

Y

T

R

Ș

OK

V

Y

Z

SQ

L

N

W

X

NUTRIE

ȚAP

XILOFON

RAȚĂ

URS

YALĂ

OAIE

STRUȚ

QUETZAL

TIGRU

KIWI

PISICĂ

ȘARPE

VULPE

ZEBRĂ

Scrie în bulină prima literă din denumirea fi ecărei viețuitoare reprezentate în desen.Colorează casetele care nu denumesc o viețuitoare.Scrie în bulina din dreptul acestora litera marcată cu roz.

U

J

B

Ț

T

Z

C

V

E

R

P

A

Q

_W_

2

1 Scrie în bulină prima literă din denumirea fi ecărei viețuitoare reprezentate în desen.

Page 42: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

42

Dragă ______________,

În prima zi din clasa I, doar ne-am prezentat. Apoi, treptat, zi de zi, ai învățat să citești și să scrii. Acum cunoști tot alfabetul. Mai vreau să îți prezint un prieten deosebit. Sunt sigur că îți va plăcea. Se numește Jurnal și arată cam așa:

. În el poți să notezi în fi ecare zi câteva cuvinte și să adaugi desene. Pot fi amintiri, întâmplări, gânduri, dorințe, sentimente. Astăzi, te rog să completezi o fi lă din jurnalul meu.

prezint un prieten deosebit. Sunt sigur că îți va

a

În prima zi din clasa I, doar ne-am prezentat. Apoi, treptat, zi de zi, ai învățat să citești și să scrii. Acum cunoști tot alfabetul. Mai vreau să îți prezint un prieten deosebit. Sunt sigur că îți va

,

prezint un prieten deosebit. Sunt sigur că îți va și arată cam așa: și arată cam așa:

prezint un prieten deosebit. Sunt sigur că îți va și arată cam așa: și arată cam așa:plăcea. Se numește

. În el poți să notezi în fi ecare zi câteva cuvinte și să adaugi desene. Pot fi amintiri,

Page 43: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

43

Invitaţie1 Iunie este Ziua Internațională a Copilului. La școală

va fi o mare serbare. Cu multă bucurie vă invităm să participați alături de noi la acest minunat eveniment.

Serbarea va avea loc sâmbătă, 1 iunie, ora 10:00, în sala de festivități a școlii.

Vă așteptăm cu drag, Roco și amicii săi din clasa I

unita

tea

7

43

unita

tea

7

Invitaţie1 Iunie este Ziua Internațională a Copilului. La școală 1 Iunie este Ziua Internațională a Copilului. La școală

va fi o mare serbare. Cu multă bucurie vă invităm să va fi o mare serbare. Cu multă bucurie vă invităm să participați alături de noi la acest minunat eveniment.

Serbarea va avea loc sâmbătă, 1 iunie, ora 10:00, în sala de festivități a școlii.

Vă așteptăm cu drag, Roco și amicii săi din clasa I

Realizează și tu o invitație la ziua ta de naștere. Precizează cu ce ocazie, când și unde are loc evenimentul, cine adresează invitația.

1 IUNIE

Page 44: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

44

unita

t

PrieteniaDe 1 Iunie, la şcoală,E petrecere internaţională.Copiii sunt încântaţi.Vor veni toți îmbrăcațiÎn costume populareDin țările lor natale.La mulți ani, iubiți copii,Oriunde în lume ați trăi!

samba

evantai

sari

straie

mască

Din Brazilia este CarlaŞi dansează bine .

Abby este indiancăCu mândrie poartă.

Din Japonia vine DaiCu un frumos .

Din Africa va veniCu o chiar Kumi.

Mândre româneştiDoar la Maria găseşti.

Petrecerea e în toi, Nu vreți să veniți și voi?

3

2

1

Ce cuvânt se potrivește?

Găsește însușiri potrivite pentru cuvintele ilustrate.

ușor dulce

Am învățat

Page 45: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

7

45

1 Indică propozițiile adevărate.• Eduard este împreună

cu familia. • Sora lui este mai înaltă.• Mama sa poartă pălărie.• Tatăl său are ochelari.• Eduard are un măr.

Ziua1 Iunie Copilului.este

3 Ordonează cuvintele. Transcrie propoziția obținută.

2 Cine sunt cetăţenii acestor ţări?

chinezi români japonezi norvegieni cehi greci

România Japonia China Grecia CehiaNorvegia

FB

B

S

FB B S

FB B S

FB B S FB B S

4 Indică grupurile de litere potrivite.

trun ___

un ___

pere ___

ba ___ tă

triun ___

ru ___ nă

spa ___ te

ful ___ r

ghi chi

ghi gi

ghe che

ghe ge

5 Găsește însușiri pentru animalele din imagini.animalele din imagini.

Ce știu?123

Page 46: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

46

AnotimpurileNatura este ca o zână din poveste. Ea își

schimbă hainele în fi ecare anotimp.Primăvara sosește cu alai de fl ori.

Ea aduce multă bucurie. Soarele mângâie blând dealurile înverzite.

Vara vine cu zile călduroase de vacanță. Florile de mac țin companie câmpului auriu.

Toamna umple coșul cu fructe parfumate. Vântul scutură coroanele de foc ale copacilor.

Iarna presară steluțe de argint peste pământ. Pe derdeluș este multă veselie.

Iarna

Vara

Toamna

Primăvara verde

arămie

argintie

aurie

5

6

Găsește culoarea specifi că fi ecărui anotimp.

Transcrie din text propozițiile despre anotimpul preferat.

4 Dă un alt titlu textului de mai sus.

3

1

• Care sunt cele patru anotimpuri?• Care este anotimpul tău preferat?

De ce?

2 În ce anotimp îți serbezi ziua de naștere?

Minunile naturii

6 Transcrie din text propozițiile despre anotimpul preferat.

Page 47: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

47

11 Scrie un text de cinci enunțuri despre anotimpul preferat.

10 Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții.

schimbări

iubesc

Anotimpurile

anotimpurile.

aduc

Copiii

minunate.

toate

7 Notează cu puncte numărul de silabe.

8 Formează cuvinte din silabele date. Scrie cuvintele obținute.

hai zi co ar

le gint ne pac

natură primăvară parfumate câmp

vară

iarnă vânt

bucurie toamnă foc

9 Găsește imaginile ale căror denumiri conțin sunetul z.

123

Page 48: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

48

Buniculdupă Barbu Ștefănescu Delavrancea

Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme.

Bunicul stă pe prispă. Se gândește. La ce se gândește? La nimic. Numără fl orile care cad.

Cine trânti poarta?Un băiat și o fetiță, roșii și

bucălai, sărutară mâna bunicului.– Bunicule, zise fetița, de ce

zboară păsările?– Fiindcă au aripi, răspunse

bătrânul.– Păi, rațele nu au aripi? De ce nu zboară?– Zboară, zise băiatul, dar pe jos.Bunicul zâmbi pe sub mustăți și îi privi cu dragoste.

1

Găsește trăsăturile potrivite.3

fetița curioscurioasă

veselăvesel

vorbărețvorbăreață

bunicul blândblândă

bunbună

calmăcalm

băiatul hazliuhazlie

curajoscurajoasă

cumintecuminte

Persoane dragi

2 Răspunde la întrebări.• În ce anotimp se petrece întâmplarea?• Cum îi privește bunicul pe nepoți?• Cu ce se aseamănă fl oarea de salcâm?• Cum este bunicul?

Page 49: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

49

4 Alege cuvintele potrivite.

5 Completează cu semnele de punctuație potrivite.

6

7

Privește cu atenție fi ecare imagine. Formulează în scris întrebări și răspunsuri potrivite imaginilor.

Scrie un text de cinci enunțuri despre o persoană pe care o îndrăgești. Folosește una dintre imaginile date.

Rândunica o pasăre călătoare.În fi ecare toamnă spre ținuturi mai calde. Rândunica coada despicată. Ea jucăușă și gălăgioasă. Noi cu drag întoarcerea ei la începutul primăverii.

estesuntașteptașteptămareauplecpleacă

În țările caldeUnde pleacă păsările

Dar ursul unde pleacăÎn bârlogul lui

Page 50: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

50

Prieteni buni

Ridichea uriașă

Era odată un moșneag care a plantat o ridiche. Aceasta a crescut mare și roșioară.

Moșneagul nu a reușit să o smulgă din pământ. În ajutor a venit băbuța, dar ridichea rămânea neclintită.

Nici nepoata bătrânei, nici cățelușul jucăuș și neastâmpărat și nici pisica nu au fost de ajutor. Atunci, pisica a chemat un șoricel.

– Șoricel mititel și fricos, poți să ne ajuți?Cu toții au muncit și au izbutit să smulgă ridichea.

Completează cu A (adevărat) sau cu F (fals).3

1

• Moșneagul a smuls singur ridichea.• Băbuța a chemat moșneagul în ajutor.• Pisica a chemat șoricelul să îi ajute.• Ridichea nu a putut fi smulsă.• Nepoata nu a vrut să ajute.• Toți șase au reușit să smulgă ridichea.

2 Tu cu ce faptă bună te mândrești?

Page 51: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

51

Scrie un text din cinci enunțuri despre grupul tău de prieteni.

Discută cu unul dintre colegii tăi despre importanța grupului de prieteni.

Cine lipsește? Alcătuiește câte o propoziție despre fi ecare.4

7

9

8

Găsește în text însușiri potrivite.6

Ridichile sunt bogate în . Ele pot fi roșii, sau . Ridichile se pot consuma crude, în diverse . Sunt foarte

și îți aduc multă .

albevitaminesalateenergiegustoaselegumenegre

Completează textul, folosind cuvintele potrivite.5

Colorează ce nu se potrivește.

ridiche morcov pară castravete roșie cartof

mere portocale mure varză cireșe prune

Unde sunt mulți, puterea crește.

? ?

Page 52: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

52

Vacanța mareSe apropie vara, cu zile pline de joc

și de voie bună. Noi toți ne facem planuri pentru meritata vacanță de vară.

La mare vom construi castele din nisip. Aici putem înota în valurile înspumate ale mării.

Cărările șerpuite ale munților ne așteaptă primitoare. Culorile naturii sunt minunate.

Vara putem respira aerul curat al satului. Sunt foarte bune fructele și legumele proaspăt culese.

Vacanța ne aduce noi prieteni.

4 Transcrie a treia propoziție de la exercițiul 3.

5 Formulează în scris răspunsuri la întrebări.• În ce anotimp este vacanța mare?• În ce lună începe vacanța mare?• Când se termină vacanța mare?

3

2

1

Găsește propozițiile adevărate.

• La mare adunăm scoici.• La munte facem scufundări.• Mișcarea ne menține sănătoși.• La munte facem drumeții.• Aerul de munte este poluat.• La bunici adunăm fructe

proaspete.

Tu cum îți vei petrecevacanța mare?

Timp liber

Page 53: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

53

6 Alege cuvintele potrivite pentru a completa propozițiile.În fi ecare vacanță, Ana face

multă . Ei îi plac în aer liber. Adesea merge cu și cu . De obicei în fi ecare dimineață. Sporturile ei preferate sunt și .

gimnasticamișcarebicicletatenisulplimbărilerolelealeargă

___ tuțe

copa ___

___ d

des ___ s

___ mnastică ___ mare

min ___ pa ___

10 Alcătuiește propoziții cu înțelesuri diferite ale cuvintelor cer și broască.

11 Povestește o întâmplare hazlie trăită de curând.

12 Scrie un text de cinci enunțuri despre cum îți petreci timpul liber.

9 Completează cuvintele cu grupurile de litere corespunzătoare.

îndemânatic

îndemn

veselie

aleargă

sfat

bucurie

fuge

priceput

7 Unește cuvintelecu sens asemănător.

8 Găsește cuvintelecu sens opus.

ușor

frig

gras

sus

cald

jos

greu

slab

ce ci ge gi che chi ghe ghi

Page 54: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

54

Ce știu?1 Citește cu atenție.

2 Găsește însușiri potrivite.

5 Alcătuiește un text de cinci enunțuri despre animalul preferat.

3 Alcătuiește câte o propoziție despre animalele din imagini.

4 Ordonează cuvintele pentru a forma o propoziție.

Animalele și păsările se comportă uneori precum oamenii.Ursul este curajos. Vulturul dă dovadă de putere. Păunul

își arată măreția. Leul fi oros este regele junglei.

este opasăre călătoare.Rândunica

urs vultur păun leumare

puternic

FB B S

FB B S

FB B S

FB B S

123

Page 55: Abecedar CD Press Partea2

unita

tea

8

55

Căprioarele

Albinele

Cămilele

Iepurele este

Vulpea este

foarte repede.

cu ușurință.

rezistente.

.

.

8 Scrie semnele de punctuație potrivite.? . —

10 Colorează forma corectă.

rău

blând

mic

aproape

mare

departe

bun

fi oros

Găsește cuvintele cu sens opus.

76 Găsește cuvintele cu sens asemănător.

pădure

vesel

blând

cuminte

bun

dumbravă

ascultător

bucuros

Ana și Dan iubesc animalele Care este animalul tău preferat Mie îmi place căprioara Ea are un auz foarte fi n și

este foarte blândă.

aleargă alerg

zboară zbor

este sunt

fricos fricoși

vicleană viclean

FB B S

FB B S

FB B S

FB B S FB B S

9 Formulează două propoziții cu sensurile diferite ale cuvântului leu.

Page 56: Abecedar CD Press Partea2

56

1 Roco te invită la o plimbare prin labirintul fructelor.Completează denumirile fructelor ilustrate.

2

3

• În ce anotimp se coc aceste fructe?

• Care sunt fructele tale preferate?

LABIRINTUL FRUCTELOR

• Compune ghicitori despre fructe.

Page 57: Abecedar CD Press Partea2

57

2 Spune ceea ce știi despre viețuitoarele din imagini.

LUMEA GHICITORILOR

La lună ochii îmi sticlesc

Și, când urlu, te îngrozesc.

Vara umblu după miere,

Iarna dorm, să prind putere.

Cucurigu strig mereu,

Ca să spun cine sunt eu.

Sunt șireatăși roșcată,După găini

sunt plecată.

Am petale zburătoare,

Mă înalț mereu spre soare.

Sunt foarte greoi la pas,Am trompă în

loc de nas.

Ies cu casa în spinare,După ploaie, pe cărare.Coarnele eu mi le fac

Lungi sau scurte, după plac.

1 Asociază textul cu imaginea potrivită.

Page 58: Abecedar CD Press Partea2

58

A Ă Â

a ă â

C D

c

B

b d ee

F

f

G H I

g h i

F G

g

I

Î

î

J K L

j k l

Î

î

L

l

A Â

â

Ă

ALFABETUL

E

Page 59: Abecedar CD Press Partea2

59

N O P

n o p

M

m

M N

n

P

T

t

Ț U V

ț u vț

U

uR S Ș

r

Q

q s ș

R S

s

ȘQ

W

w

X Y Z

x y z

Z

w

ALFABETUL

Page 60: Abecedar CD Press Partea2

60

GiGe

gige

Ge

ge

Che Chi

che chi

Che

che

Chi

chi

Ce Ci

ce

Ce

ce ci

ghe ghi

Ghi

ghe

GhiGhe

GRUPURI DE LITERE

Page 61: Abecedar CD Press Partea2

61

oa

soare lalea

ea

ea

iarbă oaie

ia ie

oaierbă

acuarele ouă

ua uă

rele

ua

GRUPURI DE SUNETE

Lipește aici fotografi a ta de absolvent

al clasei I.

Page 62: Abecedar CD Press Partea2

62

Unitatea 5: SUNTEM MAI BUNI

Unitatea 6: O LUME MINUNATĂ

Litera b • În bucătărie • Reguli de igienă în bucătărie • Cuvinte cu sens asemănător . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6Litera B • La Cabana Babele • Biletul • În natură . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7Litera g • Scrisoarea • Povestirea unor întâmplări trăite . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8Litera G • Proverbe românești .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9Grupul de litere ge . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10Grupul de litere Ge • Colegul lui George . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .11Am învățat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12Ce știu? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13

Litera f • Înfl oresc grădinile • Primăvara • Cuvinte cu sens opus .. .. .. .. .. 14Litera F • Fata babei și fata moșneagului, după Ion Creangă • Autorul unui text • Descrierea unei persoane .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15Litera z • Liza și Măzărel . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16Litera Z • 8 Martie • Felicitarea • Scrierea imaginativă . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17Grupul de litere gi • Un spectacol magic. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18Grupul de litere Gi • La bunici • Natura miraculoasă . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19Litera ț • Musafi rul nepoftit . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20Litera Ț • Sperietoarea • Descrierea unor obiecte.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21Litera h • O zi de sâmbătă • Cuvinte cu înțeles opus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22Litera H • Prietenie • Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit .. .. .. .. .. .. 23Grupul de litere che • Tache și Enache • Povestirea unor întâmplări trăite .. 24Grupul de litere Che • Doi prieteni sportivi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25Grupul de litere chi • Filme pentru copii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26Grupul de litere Chi • Masă bună.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27Am învățat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28Ce știu? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29

Cuprins

Prezentarea manualului.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4-5Deșteaptă-te, române!, de Andrei Mureșanu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3

Page 63: Abecedar CD Press Partea2

63

Unitatea 7: MIȘCARE ȘI SĂNĂTATE

Litera j • Drumeție • Repovestirea unor întâmplări auzite . .. .. .. .. .. .. .. .. 30Litera J • Vrejul de zmeură • Descrierea unor obiecte . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31Literele x, X • La Felix • Reguli de circulație .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32Literele k, K • Petrecerea lui Kim • Aniversarea zilei onomastice . .. .. .. .. .. 33Grupul de litere ghe • Înghețată sau salată? • Alimentație sănătoasă • Scrierea imaginativă.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34Grupul de litere Ghe • Ghemotoc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35Grupul de litere ghi • Ghicitori. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36Grupul de litere Ghi • Stejarul • Protejarea naturii . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37Literele q, y, w • Desene animate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38Literele Q, Y, W • Vacanță de vis. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39Alfabetul • Arca lui Noe . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40-41Jurnalul.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42Invitația .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43Am învățat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44Ce știu? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45

Minunile naturii • Anotimpurile.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 46-47Persoane dragi • Bunicul, după Barbu Ștefănescu Delavrancea. .. .. .. . 48-49Prieteni buni • Ridichea uriașă.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50-51Timp liber • Vacanța mare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 52-53Ce știu? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 54-55

Labirintul fructelor. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56Lumea ghicitorilor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 57Alfabetul limbii române .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 58-59Grupurile de litere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60Grupurile de sunete .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 61

Unitatea 8: AM ÎNVĂȚAT ÎN CLASA I

Page 64: Abecedar CD Press Partea2

să folosești cu ușurință un manual

să identifi ci autorul unui

text

Salut! Sunt tot eu, Roco! Te felicit pentru că ai învățat tot alfabetul și ai absolvit clasa I. Eu am fost partenerul tău în călătoria prin lumea sunetelor și a literelor. De azi înainte, porțile lecturii și ale scrisului sunt mereu deschise pentru tine. Ai reușit să înveți multe lucruri noi și interesante.

Acum ești capabil...

să discuți despre prieteni, natură,

alimentație sănătoasă sau reguli

de circulație

64

să comunici mai ușor cu cei din jurul

tău

să te adresezi politicos

să citeșticorect și cu

intonație, respectând semnele de punctuație învățate

să descrii un obiect sau o

persoană

să scrii corect în caiet, notând

data, titlul și respectând

alineatul

să scriiun bilet,

o invitație,o felicitare sau

o scrisoaresă

povestești întâmplări

trăite

să formulezi o cerere sau o rugăminte

să scrii un jurnal,

folosind textși desene

să repovestești întâmplări

auzite

sătranscrii propoziții

să îți prezinți familia, școala,

colegii sau activitățile preferate

sădiscuți despre

fi lmele sau desenele animate

preferate

să îți exprimi părerea despre întâmplări sau

persoanecunoscute …și

multealtele

să copieziun text

Îți doresc o vacanță minunatăși te aștept cu drag în clasa a II-a!


Recommended