+ All Categories
Transcript
Page 1: Leziunile dento-paradontale

Leziunile dento-Leziunile dento-paradontaleparadontale

A efectuat: Mocanu Olga gr.3403Prof.: G. Cucu

Page 2: Leziunile dento-paradontale

CuprinsCuprins

• EtiologiaEtiologia• EtiopatogeniaEtiopatogenia• Anatomia patologicaAnatomia patologica• Clasificarea leziunilor dento-Clasificarea leziunilor dento-

paradontaleparadontale• Leziuni dentareLeziuni dentare• Leziuni paradontaleLeziuni paradontale• TratamentulTratamentul

Page 3: Leziunile dento-paradontale

Traumatismele dintilor, ale parodontiului si ale procesului Traumatismele dintilor, ale parodontiului si ale procesului alveolar pot fi izolate sau pot coexista culeziuni ale altor alveolar pot fi izolate sau pot coexista culeziuni ale altor

structuri osoase si moi ale regiunilor cranio-maxilofaciale structuri osoase si moi ale regiunilor cranio-maxilofaciale ..

EtiologiaEtiologiaSimilar celorlaltor traumatisme faciale: cadere accidentala, Similar celorlaltor traumatisme faciale: cadere accidentala,

agresiune umanaagresiune umana sau animal, accient rutier,accident sau animal, accient rutier,accident sportive, accident de munca, iatrogenie, traumatism prin sportive, accident de munca, iatrogenie, traumatism prin arme de foc.arme de foc.

FrecventaFrecventa mai mare este inregistrata la copii (etiologie: cadere mai mare este inregistrata la copii (etiologie: cadere accidentala).accidentala).

  MecanismMecanism de producere: direct (forta aplicata in regiunea de producere: direct (forta aplicata in regiunea traumatizata) sautraumatizata) sau indirect (ocluzia fortata incadere sau indirect (ocluzia fortata incadere sau lovituri pe menton).lovituri pe menton).

11

Page 4: Leziunile dento-paradontale

EtiopatogeniaEtiopatogenia• FrecventaFrecventa. Acidentele traumatice intereseaza atit dintii . Acidentele traumatice intereseaza atit dintii

temporari cit si dintii permanenti si se intilnesc la orice temporari cit si dintii permanenti si se intilnesc la orice virsta.Dintii temporari sint mai frecvent taumatizati la virsta.Dintii temporari sint mai frecvent taumatizati la virsta de 1 1/2 -2 1/2 ani, iar cei permanenti intre 7-18 virsta de 1 1/2 -2 1/2 ani, iar cei permanenti intre 7-18 ani.Traumatismele dentoparodontale sint mai frecvente la ani.Traumatismele dentoparodontale sint mai frecvente la baieti.baieti.

• Factorii Factorii favorizanti. favorizanti. Pot interveni : malpozitii Pot interveni : malpozitii dentare,proalveolie superioara,prognatism,tulburari de dentare,proalveolie superioara,prognatism,tulburari de articulatie dentara,parodontopatii marginale cronice.articulatie dentara,parodontopatii marginale cronice.

• Factorii determinantiFactorii determinanti. . Acidente de joaca,accidente Acidente de joaca,accidente rutiere,accidente de strada,accidente sportive sau de rutiere,accidente de strada,accidente sportive sau de munca,agresiune prin lovitura de pumn sau cu un corp munca,agresiune prin lovitura de pumn sau cu un corp contondent.contondent.

• PatogeniaPatogenia. . Leziunile traumatice dentoparodontale sint Leziunile traumatice dentoparodontale sint produse cel mai intensitate variabila.Ele pot fi cauzate si produse cel mai intensitate variabila.Ele pot fi cauzate si de un soc indirect transmis de dintii antagonisti cu ocazia de un soc indirect transmis de dintii antagonisti cu ocazia unei lovituri violente pe menton.unei lovituri violente pe menton.

In cursul masticatiei se pot produce fracturi In cursul masticatiei se pot produce fracturi dentare cind un corp este compresat pe fata ocluzala a dentare cind un corp este compresat pe fata ocluzala a unui premolar si actioneaza ca o pana intre cei doi cuspizi.unui premolar si actioneaza ca o pana intre cei doi cuspizi.

Page 5: Leziunile dento-paradontale
Page 6: Leziunile dento-paradontale

Anatomia patologica.Anatomia patologica.• Sediul leziunilor dento-parodontale este Sediul leziunilor dento-parodontale este

predominant la nivelul centralilor superiori.In predominant la nivelul centralilor superiori.In ordinea frecventei urmeaza la oricare distant ordinea frecventei urmeaza la oricare distant lateralii superiori si cu o frecventa mai redusa lateralii superiori si cu o frecventa mai redusa incisivii inferiori.Premolarii superiori si incisivii inferiori.Premolarii superiori si inferiori,caninii sau molarii sint adesea inferiori,caninii sau molarii sint adesea interesati in cadrul altor leziuni interesati in cadrul altor leziuni maxiolofaciale.maxiolofaciale.

• Leziunile traumatice dentoparodontale sint Leziunile traumatice dentoparodontale sint insotite de contuzii sau plagi ale buzelor,limbii insotite de contuzii sau plagi ale buzelor,limbii sau fracture ale rebordului alveolar.sau fracture ale rebordului alveolar.

Page 7: Leziunile dento-paradontale
Page 8: Leziunile dento-paradontale

ClasificareClasificare I.Leziuni dentareI.Leziuni dentare1.Fisuri ale smaltului sau smaltului si dentine fara 1.Fisuri ale smaltului sau smaltului si dentine fara

piedere de substanta.piedere de substanta.2.Fracturi coronare:2.Fracturi coronare: a.simple,nepenetrante in camera pulpara,interesind a.simple,nepenetrante in camera pulpara,interesind smaltul sau smaltul si dentina.smaltul sau smaltul si dentina. b.complicate,penetrante in camera pulpara,interesindb.complicate,penetrante in camera pulpara,interesind smaltul,dentina si pulpasmaltul,dentina si pulpa

3.Fracturi radiculare:3.Fracturi radiculare: a.in treimea cervicala.in treimea cervical b.in treimea medieb.in treimea medie c.in treimea apicalac.in treimea apicala

4.Fracturi corono-radiculare:4.Fracturi corono-radiculare: a.nepenetrantea.nepenetrante b.penetranteb.penetrante c.cominutivec.cominutive

Page 9: Leziunile dento-paradontale

II. Leziuni parodontaleII. Leziuni parodontale

1.Contuzii paradontale1.Contuzii paradontale

2.Luxatii dentare partiale:2.Luxatii dentare partiale:

a)In sens Vestibulo –oral cu luxatie vestibulara a)In sens Vestibulo –oral cu luxatie vestibulara sau oralasau orala

b) In sens Mezio-distal cu lucsatie lateral in b) In sens Mezio-distal cu lucsatie lateral in spatiu unui dinte absentspatiu unui dinte absent

c) In ax,cu usoara intruzie sau extruziec) In ax,cu usoara intruzie sau extruzie

3.Luxatii dentare totale cu deplasare completa a 3.Luxatii dentare totale cu deplasare completa a dintelui in alveoladintelui in alveola

Page 10: Leziunile dento-paradontale

Leziuni DentareLeziuni Dentare--Fisuri ale smaltului sau smaltului si dentineFisuri ale smaltului sau smaltului si dentine

-Fracturi coronare care pot fi:-Fracturi coronare care pot fi:

aa. . simple nepenetrantesimple nepenetrante in camera pulpara interesind in camera pulpara interesind

numai smaltul sau smaltul si un fragment de numai smaltul sau smaltul si un fragment de dentinadentina

b. b. complicate penetrante complicate penetrante in camera pulpara in camera pulpara interesind interesind

smaltul , dentina si pulpasmaltul , dentina si pulpa

--Fracturi radiculare pot fi 1/3 cervicala ,medii si apicala.Linie Fracturi radiculare pot fi 1/3 cervicala ,medii si apicala.Linie de fractura poate fi transversala sau oblica,iar de fractura poate fi transversala sau oblica,iar raporturile intre fragmente normale sau se produce raporturile intre fragmente normale sau se produce deplasarea fragmentului mare.deplasarea fragmentului mare.

Fracturi radiculare pot fi inchise sau deschise.Fracturi radiculare pot fi inchise sau deschise.

-Fracturi corono-radiculare cu directie oblica sau -Fracturi corono-radiculare cu directie oblica sau longitudinal pot fi penetrante sau nepenetrante in camera longitudinal pot fi penetrante sau nepenetrante in camera pulpara.pulpara.

Page 11: Leziunile dento-paradontale

Leziuni paradontaleLeziuni paradontale

-Contuzii paradontale -Contuzii paradontale

-Luxatii dentare partiale:-Luxatii dentare partiale:

a. Luxatii in sens vestibule-oral a. Luxatii in sens vestibule-oral

b. Luxatii in sens mezio-distalb. Luxatii in sens mezio-distal

c. Luxatii in ax cu usoara intruzie c. Luxatii in ax cu usoara intruzie sau extruziesau extruzie

-Luxatii dentare totale-Luxatii dentare totale

Page 12: Leziunile dento-paradontale

TratamentTratament TRATAMENTUL LEZIUNILOR TRATAMENTUL LEZIUNILOR

ŢESUTURILOR PARODONTALEŢESUTURILOR PARODONTALE   Luxaţia cu intruzieLuxaţia cu intruzieSe pot adopta următoarele atitudini terapeutice:Se pot adopta următoarele atitudini terapeutice:Dinţi permanenţiDinţi permanenţi a) a) favorizarea erupţiei dentare, dacă dintele este imatur;favorizarea erupţiei dentare, dacă dintele este imatur; b) b) repoziţionarea imediată, chirurgicală, a dintelui în poziţie corectă, repoziţionarea imediată, chirurgicală, a dintelui în poziţie corectă,

cucu imobilizarea sa la dinţii vecini;imobilizarea sa la dinţii vecini;

c) c) tratament ortodontic pentru repoziţionarea tratament ortodontic pentru repoziţionarea dintelui intruzat (fie dintelui intruzat (fie matur, fieimatur)matur, fieimatur)

Dinţi temporariDinţi temporari a) a) dacă dintele temporar împiedică erupţia dinteluidacă dintele temporar împiedică erupţia dintelui permanent: extracţie;permanent: extracţie;

b) b) dacă dintele intruzat este deplasat vestibular şidacă dintele intruzat este deplasat vestibular şi pare să nu intereseze dintele permanent: favorizarea reerupţiei pare să nu intereseze dintele permanent: favorizarea reerupţiei

spontane;spontane; c) c) dacă în timpul reerupţiei se produce infecţia gingivo-mucoasei: dacă în timpul reerupţiei se produce infecţia gingivo-mucoasei:

dintele dintele va fiextras şi se recomandă antibioterapie.va fiextras şi se recomandă antibioterapie.

Page 13: Leziunile dento-paradontale

Luxaţia cu extruzieLuxaţia cu extruzie

Dinţi permanenţiDinţi permanenţi

a) a) dintele va fi repoziţionat manual în alveolă, în dintele va fi repoziţionat manual în alveolă, în relaţie ocluzală corectă, cât mai repede posibilrelaţie ocluzală corectă, cât mai repede posibil

b) b) ulterior se realizează imobilizarea dintelui cu ulterior se realizează imobilizarea dintelui cu sârmă de 0,25 mmsârmă de 0,25 mm

c) c) sunt necesare evaluări periodice ale vitalităţii sunt necesare evaluări periodice ale vitalităţii dintelui în servicii de medicină dentară.dintelui în servicii de medicină dentară.

Dinţi temporariDinţi temporari

a)a)extracţieextracţie

Page 14: Leziunile dento-paradontale

Luxaţia lateralăLuxaţia laterală

a) a) reducere manuală în poziţie corectăreducere manuală în poziţie corectă

b) b) imobilizare rigidă la dinţii imobilizare rigidă la dinţii

vecini, pentru 2-8 săptămânivecini, pentru 2-8 săptămâni

c) c) examinarea periodică aexaminarea periodică a

vitalităţii dintelui în servicii vitalităţii dintelui în servicii

de medicină dentară.de medicină dentară.

d) d) sutura plăgilor gingivale asociatesutura plăgilor gingivale asociate

Page 15: Leziunile dento-paradontale

Avulsia dentarăAvulsia dentară

a) a) se poate încerca replantarea, urmată de imobilizarea se poate încerca replantarea, urmată de imobilizarea dintelui pentru 7-10 ziledintelui pentru 7-10 zile

b) b) dacă este prezentă şi o fractură asociată a procesului dacă este prezentă şi o fractură asociată a procesului alveolar, imobilizarea se vaalveolar, imobilizarea se va menţine pentru 3-4 menţine pentru 3-4 săptămâni.săptămâni.

c) sc) sutura plăgilor gingivo-mucoaseiutura plăgilor gingivo-mucoasei

d) d) dintele traumatizat va fi scos din ocluzie pentru 2-3 dintele traumatizat va fi scos din ocluzie pentru 2-3 săptămânisăptămâni

e) e) se recomandă o dietă semilichidă pentru 2-3 săptămâni.se recomandă o dietă semilichidă pentru 2-3 săptămâni.

f) f) chiar dacă la îndepărtarea imobilizării (7-10 zile) va mai chiar dacă la îndepărtarea imobilizării (7-10 zile) va mai persista un grad depersista un grad de mobilitate dentară, aceasta nu se va mobilitate dentară, aceasta nu se va prelungi, deoarece imobilizareaprelungi, deoarece imobilizarea stimuleazăstimulează resorbţia resorbţia radiculară.radiculară.

În cazulÎn cazul dinţilor temporari avulsionaţi nu se indică dinţilor temporari avulsionaţi nu se indică replantareareplantarea !!! !!!

Page 16: Leziunile dento-paradontale

TEHNICI DE IMOBILIZARETEHNICI DE IMOBILIZARE

1. Atela vestibulara din sirma de vipla semirotunda 1. Atela vestibulara din sirma de vipla semirotunda modelata si aplicata in 1/3 medie a fetei modelata si aplicata in 1/3 medie a fetei vestibulare prin legaturi dentare si intarite cu vestibulare prin legaturi dentare si intarite cu acrila utopolimerizabilacrila utopolimerizabil

2. Gutiera din acrilat autopolimerizabil modelata 2. Gutiera din acrilat autopolimerizabil modelata in ocluzie,cuprinzind 2 dinti de o parte si de alta in ocluzie,cuprinzind 2 dinti de o parte si de alta a dintilor de imobilizare.a dintilor de imobilizare.

3. Atela confectionata din metal compozit,pentru 3. Atela confectionata din metal compozit,pentru dintii superiori in treimea incizala a coroanei dintii superiori in treimea incizala a coroanei dintelui care necesita imobilizare si a cite 2 dinti dintelui care necesita imobilizare si a cite 2 dinti alaturati pe de o parte si de altaalaturati pe de o parte si de alta

4. Braket-uri lipite pe fata vestibulara4. Braket-uri lipite pe fata vestibulara

5. Inel ortodotic fixat pe coroana dintelui 5. Inel ortodotic fixat pe coroana dintelui fracturat,solidarizat la o atela vestibulara.fracturat,solidarizat la o atela vestibulara.

Page 17: Leziunile dento-paradontale

COMPLICAŢII TERAPEUTICE COMPLICAŢII TERAPEUTICE POSIBILEPOSIBILE

1. 1. hemoragia, echimoze, hematomhemoragia, echimoze, hematom2. 2. durere, edem, tumefacţii persistentedurere, edem, tumefacţii persistente

3. 3. complicaţii infecţioasecomplicaţii infecţioase

4. 4. mortificări pulpare dentaremortificări pulpare dentare

5. 5. tulburări de dezvoltare ale dinţilor permanenţitulburări de dezvoltare ale dinţilor permanenţi

6. 6. ischemia/necroza părţilor moiischemia/necroza părţilor moi

7. 7. leziuni ale structurilor nervoaseleziuni ale structurilor nervoase

  8. 8. persistenţa/accentuarea mobilităţii dentare posttraumaticepersistenţa/accentuarea mobilităţii dentare posttraumatice

9. 9. tulburări funcţionaletulburări funcţionale

10. 10. tulburări estetice dento-facialetulburări estetice dento-faciale

11. 11. modificări ocluzalemodificări ocluzale

12. 12. disfuncţie temporo-mandibularădisfuncţie temporo-mandibulară

Page 18: Leziunile dento-paradontale

BibliografiaBibliografia1. Chirurgie Buco-maxilo-faciala de 1. Chirurgie Buco-maxilo-faciala de

G.Timosca si C. Burlibasa Chisinau 1992G.Timosca si C. Burlibasa Chisinau 1992

2. Ghid de practica OMF de A.Bucur 2. Ghid de practica OMF de A.Bucur Bucuresti 2010Bucuresti 2010

3. Atlas de chirurgie OMF de E.Coen 19843. Atlas de chirurgie OMF de E.Coen 1984

4. Vocabular paradontologic de P.Fedi si 4. Vocabular paradontologic de P.Fedi si J.GrayJ.Gray

5. Chirurgie OMF de A.Timofeev 5. Chirurgie OMF de A.Timofeev kk

iev 2002iev 2002

6.Web sait ,,Google’’ 6.Web sait ,,Google’’

7.Web sait ,,7.Web sait ,,ЯндексЯндекс’’’’


Top Related