+ All Categories

Download - Hrana Vie Carte

Transcript
Page 1: Hrana Vie Carte

  

TRATAREA CANCERULUI PRIN HRANA VIE Dr. Kristine NolfiAceastă carte prezintă importanţa hraneivegetale crude, pentru sănătatea generală,dar şi ca regim de vindecare. Kristine Nolfia fost medic în Danemarca timp de peste 50 de ani. INTRODUCERE Înainte de a-mi da seama de importanţa hranei vegetale crude, atitudinea mea era exactaceeaşi ca şi a altor medici – tratam simptomele bolii fără să mă gândesc la prevenirea ei. Peviitor ar trebui ca profesiunea medicală să se străduiască într-o măsură mult mai mare săgăsească mijloace de prevenire a bolilor, nu numai să încerce să le vindece după apariţia lor.F a p t u l c ă e u , c a m e d i c , a m t r e c u t e x c l u s i v l a h r a n a v e g e t a l ă c r u d ă , s - a d a t o r a t îmbolnăvirii mele serioase. M-am îmbolnăvit de cancer la piept. Desigur că boala a fost precedată de alimentaţie greşită şi de obiceiuri rele, în decursul celor 12 ani de activitate înspital, ajungând să sufăr tot timpul de digestie lentă şi inflamaţie la stomac, dezordini caresunt încă destul de obişnuite la cadrele spitaliceşti. Din timpul acela pînă în prezent nu a avutloc nici o schimbare în regimul alimentar al spitalelor din Danemarca. Odată mă găseam într-o stare muribundă din cauza unui ulcer gastric cu sângerare. Aceasta m-a făcut să abandonezcarnea şi peştele şi să devin vegetariană. Mai târziu am trecut la consumul unei cantităţi1

însemnate de hrană vegetală crudă. În felul acesta digestia mea s-a regularizat şi m-am simţitmai bine, însă nu complet sănătoasă. În iarna anilor 1940 si 1941 eram deosebit de obosită şislăbită, însă nu am putut stabili un diagnostic anume. Nu am înţeles atunci ce se întâmplă cumine, însă în decursul primăverii am descoperit un mic nodul la pieptul drept. Descoperirea cancerului 

Page 2: Hrana Vie Carte

Datorită oboselii şi slăbiciunii nu i-am dat atenţie decât 5 săptămâni mai tirziu. Amdescoperit atunci că nodulul era de mărimea unui ou de găină. Crescuse până la nivelul pielii – ceea ce se întâmplă numai la cancer. Ca medic văzusem suficient de multe pentru a nuaccepta tratamentul obişnuit pentru cancer. Am consultat pe bunul meu prieten, dr . M.Hindhede, care m-a convins să nu accept analiza microscopică. Aceasta ar fi deschis locul şicancerul s-ar fi extins, aşa că am renunţat. Atunci am considerat că este natural să trec la unregim de vegetale crude de sută la sută.Am plecat în căutarea naturii, am trăit un timp pe o mică insulă in Kattegat, am făcut băi de soare 4-5 ore pe zi, am dormit în cort şi am consumat exclusiv hrană vegetală crudă.Mai târziu am introdus acest mod de viaţă la sanatoriul Humlegaarden. Îmbunătăţire după două luni Eram încă obosită şi am continuat să mă simt aşa timp de două luni, iar în acest timpnodulul din piept nu s-a micşorat; a rămas neschimbat.Însă apoi s-a manifestat îmbunătăţirea. Nodulul s-a micşorat, forţa fizică mi-a revenit,aparent m-am vindecat şi m-am simţit aşa de bine cum nu mă mai simţisem de mulţi ani.După ce am experimentat în felul acesta o sănătate bună timp de un an, am încercat cu titluexperimental (îndemnată de asemenea de dr. Hindhede) să mă întorc la un regim vegetarian,suplimentat de 50% hrană vegetală crudă.Cancerul reapare la consumul de hrană gătităLucrul acesta însă nu a fost bun. În decurs de 3-4 luni am început să simt o durereascuţită în piept, în ţesutul cicatrizat pe care cancerul l-a lăsat la început când a atins pielea.Durerea a crescut mult în săptămînile următoare şi mi-am dat seama că cancerul a început săse dezvolte din nou.Cancerul readus sub control pe bază de hrană vieM - a m r e î n t o r s l a h r a n a v i e , c u r a t ă , c a r e a f ă c u t c a d u r e r e a s ă s c a d ă r a p i d , i a r   slăbiciunea să se diminueze. Deoarece însă, eram medic, mi-am dat seama că va trebui să2 

Page 3: Hrana Vie Carte

folosesc experienţa pe care am câştigat-o pentru a ajuta pe tovarăşii mei bolnavi. Aşa că mi-am pregătit casa pentru a putea primi 4 sau 5 pacienţi care să stea cu mine vara următoare.Am consumat sută la sută hrană vegetală crudă, totul mergând bine; însă nu era satisfăcător cu aşa de puţini pacienţi . Am înţeles că problema aceasta va trebui apărată într-un moddiferit, şi mai extins, dacă doream să am dovezi. La iniţiativa mea am înfiinţat o firmă care acumpărat o proprietate numită Humlegaarden. Proprietatea era foarte potrivită pentru scopulnostru, am amenajat-o ca sanatoriu, iar eu am devenit medicul şef. Acolo noi consumăm doar hrană vegetală crudă, atât pacienţii cât şi angajaţii, aflându-ne acum în al şaselea an. De ce hrana crudă este beneficăEi bine, care este motivul pentru care dieta vegetală crudă de sută la sută exercită unasemenea efect benefic asupra indivizilor civilizaţi? Întâi şi întâi, deoarece hrana crudă estehrană vie, ne este dată de natură. Noi şt im cu toţ i i că viaţa de pe pământ este completdependentă de soare. Dacă n-ar exista soarele, pământul ar fi fără viaţă, întunecat şi rece cagheaţa. De aceea forţa vitală este identică cu energia solară.Însă, după cum spune dr. Hesselink, numai plantele cu frunzele lor verzi, subţiri şi largdeschise sunt capabile să capteze lumina solară şi să o depoziteze în rădăcini, tuberculi, fructeşi seminţe. Noi, fiinţele omeneşti şi animalele, având corpuri masive, nu putem să o utilizămîntr-o măsură suficient de mare. De aceea atât oamenii cât şi animalele folosesc plantele caintermediari între soare şi ele. Dieta crudă şi proaspătă este hrană din soare!Dr. Bircher-Benner din Zurich şi-a dat seama de acest lucru cu mult timp în urmă. Dr.Hesselink din Olanda crede că purtătorii energiei solare sunt atomii. Hrana crudă are cea mai ridicată valoare nutritivăHrana crudă şi proaspată are cea mai ridicată valoare nutritivă, aceasta nemaiputând fiîmbunătăţi tă; orice tratament cum ar f i încălzirea, uscarea, depozitarea, fermentarea sau  păstrarea îi va reduce sau distruge valoarea. Vegetalele fierte nu au gust, aşa că trebuie săfacem ceva cu ele ca să aibe gust. Le amestecăm mai multe la un loc, adăugăm sare, zahăr,m i r o d e n i i ş i u n t . Î n l ă t u r ă m g e r m e n i i ş i c o a j a d e l a g r â u , p e n t r u a f o l o s i

Page 4: Hrana Vie Carte

d o a r f ă i n a . Decorticăm orezul, rafinăm zahărul, înlăturăm coaja, seminţele şi miezul merelor si perelor,decojim cartofii şi radem morcovii. Carnea, peştele şi brânza ne furnizează un surplus enormde proteine animale. Preparăm băuturi din boabele de cafea şi cacao, şi ceaiuri, care contţinotrăvuri stimulatoare.Consumul generalizat de chimicale3  Folosim strugurii pentru vin şi rachiu - otrăvuri intoxicante care întâi stimulează cortexulcenuşiu al creierului, iar mai târziu îl paralizează. Tratăm alimentele cu chimicale cum ar fiacidul benzoic, acidul salicilic, acidul boric, acidul sulfuros şi azotatul de potasiu pentru a le păstra bine şi a fi atrăgătoare. Mai mult, luăm calmante, hipnotice, sedative, laxative, toateacestea fiind otrăvuri chimice, substanţe străine de organism. Printre medicamentele folositegreşit şi pe scară largă, predomină tabletele de dureri de cap, hipnoticele si laxativele. Într-oţară mică precum Danemarca autorităţile medicale informează care este consumul anual:medicamente pentru dureri de cap – 105 tone, laxative – 15 tone, hipnotice – 9 tone. Hrana crudă – cale de învingere a patimii tutunului Şi nicotina este un stimulator ruinător, o otravă mai puternică decât alcoolul; cauzeazăscleroza inimii şi subnutrirea muşchiului cardiac. Inima devine o pungă moale, în loc de a fiun muşchi puternic. Mulţi oameni activi mor pe la vârsta de 50 de ani din cauza otrăviriicronice a inimii cu nicotină. Şi în acest caz am descoperit că pacienţii trecuţi la dieta totală devegetale crude pierd treptat gustul de tutun, până la dispariţia totală a acestuia.D e a s e m e n e a s o l u l e s t e f o l o s i t g r e ş i t p r i n f e r t i l i z a r e a p u t e r n i c ă ş i u n i f o r m ă c u îngrăşăminte chimice. Se poate ajunge la situaţia ca solul să devină tot atât de bolnav ca şiomul – supraacidizat, suprahrănit, producând plante bolnave nepotrivite pentru hrana omului. Hrana crudă este uşor de digerat Hrana crudă numită de mine şi hrană vie, este în contrast cu hrana tratată termic, pecare eu o consider hrană moartă. Trebuie să avem grijă ca hrana să nu conţină substanţe caresă contracareze

Page 5: Hrana Vie Carte

chimia organismului, pentru ca conţinutul intestinelor să nu fie reţinut preamult şi să putrezească în intestinul gros. Cea mai bună hrană este hrana complet naturală,nesupusă nici unei denaturări, de nici un fel. Trebuie să mai adaug că hrana vie este mult maiuşor de digerat; ea ajută la digestie aşa cum bebeluşul viu cooperează la propria naştere.Vegetalele crude se digeră în stomac şi în intestine într-o oră; vegetalele fierte au nevoie deaproape 3 ore. Ele lasă în urma lor, mai multe reziduuri, produc scaune cu miros neplăcut,sânge nesănătos şi otrăvit şi deteriorează în mod treptat organele interne, pe când hrana crudă – hrană vie, hrană solară, dizolvă şi excretă aceste otrăvuri. Hrana crudă este uşor de digerat,ea protejează şi întăreşte organismul în toate privinţele, din cauza conţinutului ei vi tal :  principii de bază şi vitamine în starea lor naturală şi în cantităţile naturale. Orice persoanăgânditoare trebuie să înţeleagă că hrana noastră actuală este profund distructivă şi este ceamai obişnuită şi mai serioasă cauză a boli lor f izice şi psihice şi a degenerări i naturale.Trebuie să căutăm o hrană mai sănătoasă şi un mod de viaţă mai sănătos dacă dorim să trăimmai bine acum şi în viitor. Nu ne putem permite compromisul cu viaţa si sănătatea. Trebuiesă urmăm singura cale corectă: dieta exclusivă de legume şi fructe crude.

Să luăm în considerare pentru un moment, felul în care dieta de crudităţi influenţeazădiferitele boli. În fiecare caz particular vindecarea va depinde pe de o parte, de constituţia şivârsta pacientului, şi pe de altă parte de gradul de otrăvire şi slăbire a organismului respectiv,datorat nutriţiei şi obiceiurilor anterioare greşite. Însă se poate afirma, în mare măsură, cădacă în ciuda greşeli lor anterioare, organismul poate încă uti l iza destul de bine regimul exclusiv de crudităţi, acesta va exercita un efect curativ asupra majorităţii bolilor noastre, atâtasupra celor acumulate în timpul vieţii, cât şi a celor ereditare.Omenirea se găseşte în prezent într-o stare degeneratăChiar şi copilaşul nenăscut poate fi afectat în diverse moduri. Germenii pot determinaatât boli fizice cât şi psihice. Fătul poate fi afectat de

Page 6: Hrana Vie Carte

nutriţia greşită a mamei, deoarece el sehrăneşte prin sângele afectat al mamei. Această situaţie poate pregăti calea unei boli, aşa că bebelaşul se poate naşte bolnav. După naştere starea copilului se agravează deoarece laptelemamei nu este corespunzător nici calitativ, nici cantitativ. În toată lumea civilizată copiii senasc cu slăbiciuni uşoare sau severe şi cine poate estima consecinţele viitoare ale acesteistări? De aceea cu cât trecem mai repede la hrana vegetală crudă exclusivă, cu atât vomexperimenta mai repede efectele ei. Copiii sunt ajutaţi de natură, indivizii mai în vârstă fiindmai degrabă defavorizaţi de natură. Când mama trece la hrana crudă exclusivă, secreţia ei delapte creşte imediat, copilul se dezvoltă în toate privinţele, vitalitatea îi creşte, iar mama poate începe de timpuriu să-i suplimenteze hrana cu fructe şi legume mărunţite; însă să nuservească niciodată fructele si legumele la aceeaşi masă, ci întotdeauna separat. Este aproapede neconceput să se realizeze o schimbare aşa de rapidă în starea sănătaţii copilului, doar prinhrănirea lui cu lapte de mamă sănătos, în cantitatea dorită de copil, iar apoi fructe si legume. Dieta de crudităţi ne umanizeazăAm observat adesea modul în care o familie cu mulţ i copii , băieţ i ş i fete, care sehrăneşte exclusiv cu legume crude, devine, în decursul a câtorva luni o familie sănătoasă,ferici tă şi vioaie. Iată cât de bun este efectul dietei crude în copilărie, deoarece existăavantajul vîrstei fragede, organismul nefiind atât de degenerat. Efectul nu este atât de rapid laadulţi, însă indiscutabil dieta crudă exercită un efect favorabil şi asupra adulţilor, atât fizic câtşi psihic – aducând calm, armonie, bunătate şi simpatie.Dar ce se întâmplă cu bătrânii bolnavi sau foarte bolnavi, care trec târziu la aceastadietă? Ce va fi cu ei? Dieta de crudităţi îi ajută pe toţi Ei bine, ei trebuie să aibe răbdare, voinţă şi interes, trebuie să se odihnească mult, cel puţin pentru început. Primele zile pot fi problematice, până se obişnuiesc cu hrana si modul5 

Page 7: Hrana Vie Carte

de viaţă diferite. În curând însă ei se vor simţi mai bine, scaunul va deveni regulat - de 2 – 3ori pe zi – aceasta fiind o mare încurajare pentru mulţi.Hrana de crudităţi are un efect excelent asupra tuturor formelor de reumatism, dacăaceste boli nu au progresat prea mult. De asemenea un efect bun se va observa asupra bolilor legate de încărcarea cu acid uric; se aplică la psoriasis, pietre la fiere, pelvisul renal şi vezicaurinară. Aproape toate bolile de piele sunt corectate, în multe cazuri cu rapiditate. Înceteazăcăderea părului, depunerea de grăsimi şi formarea de mătreaţă. Toate infecţiile sunt corectatesau îmbunătăţite.Femeile care respectă dieta de crudităţi în timpul sarcinii, se simt bine – naşterea areloc rapid şi aproape fără durere, iar bebeluşul zvelt, puternic si sănătos cooperează. Dieta decrudităţi produce lapte bun, în cantitate mare - daca mama continuă să o respecte.Cancerul este o boală terminală. În aceste cazuri dieta de crudităţi de sută la sută se poate dovedi utilă, poate uşura durerea, şi poate prelungi viaţa într-o anumită măsură. Încazurile favorabile, când tratamentul începe timpuriu, cancerul poate fi ţinut sub control, înunele cazuri mai mulţi ani. Eu însumi sunt un exemplu, însă să ţinem cont că acest lucru nuse aplică când cancerul este în organele vitale cum ar fi plămânii, ficatul sau stomacul. Dietade crudităţi trebuie începută de îndată ce cancerul este descoperit, fiind o necesitate absolutăca dieta să fie respectată sută la sută.Doresc acum să vă descriu cazul meu, începând din 1942 pînă în prezent. Pînă în 1946am dus-o bine cu dieta exclusivă de crudităţi – cancerul de piept fiind complet pasiv, iar sănătatea generală fiind bună.Fructele uscate sunt inferioare fructelor proaspeteÎn primăvara anului 1946 însă, am primit fructe uscate din Suedia (stafide, curmale, prune şi smochine). Am crezut că acestea pot fi consumate, dar nu a fost aşa. Aceste fructe aufost tratate cu otrăvuri chimice, pentru a fi păstrate şi a părea atrăgătoare. Consumându-letimp de 3- 4 luni am simţit deodată dureri violente în ţesutul cicatrizat al pieptului, iar la oexaminare mai atentă am descoperit un mic nodul la pieptul drept, în acelaşi loc ca şi înainte.Am trecut încă odată la dieta de crudităţi de 100% şi nodulul a dispărut. Biopsia este periculoasă

Page 8: Hrana Vie Carte

Ultima şi cea mai periculoasă încercare a mea a fost însă analiza microscopică, împotriva căreia am fost sfătuită de dr. M. Hindhede. A trebuit să permit să se facă deoarecemulţi medici spuneau că nu am suferit niciodată de cancer. Aceasta s-a realizat la CentrulRadium din Copenhaga in ianuarie 1948. Analiza microscopică a fost pozitivă; existau celule6  canceroase în pielea cicatrizată a pieptului meu, însă era o formă benignă numită scirrhus.Deci forma mea de cancer originală, malignă, cu dezvoltare rapidă, s-a convertit sub influenţadietei de crudităţi, într-o formă benignă, pasivă. Însă această intervenţie era cât pe ce săîmprăştie cancerul atât de mult încât să mă înspăimînte. Pentru prima data mi s-au formatmetastaze (două mici nodule) la subsuoară; au fost necesare cam şase luni de dietă exclusivăde crudităţi pentru a le face să dea înapoi. Însă s-a terminat cu bine. De atunci încoace posedo sănătate excelentă. Până în vara trecută m-am sculat la răsăritul soarelui şi am muncit îngrădină câteva ore pe zi. Este mult mai bine decât să stai înăuntru şi să lucrezi ca medic.Totuşi supravegheam pacienţii de la Humlegaarden şi rezolvam o corespondenţă bogată; eramai mult decât puteam să fac. Este necesară cultivarea biologică a crudităţilor La 1 ianuarie 1949 am încetat practica medicală şi am trecut din nou la grădinărit, careera mare mea pasiune. În acest scop am cumpărat cam o jumatate de hectar de teren lîngăHumlegaarden. Aici am învăţat cât de corect este să cultivi biologic fructele si legumele,adică după legile vieţii. Ca îngrăşământ am folosit doar compost, iarbă de mare, paie sau fân;nu am folosit îngrăşăminte chimice, nici bălegar.În concluzie, aş dori să spun doar câteva cuvinte despre dieta zilnică de crudităţi. Mă bucur că pot să mă refer la cartea mea Hrana viecare tocmai a fost t ipări tă de o editurăolandeză şi care face o prezentare detal iată a procedurii de urmat pentru a trece la dietaexclusivă de crudităţ i . S-ar produce schimbări deosebite dacă profesiunea medicală ar  dobândi cunoştinţe mai

Page 9: Hrana Vie Carte

profunde în acest domeniu, comparativ cu cele existente în prezent.Medici din Danemarca şi din ţări străine au vizitat sanatoriul Humlegaarden, perioade mailungi sau mai scurte, şi apoi au utilizat experienţa dobândită aici, în practica lor. SanatoriulHumlegaarden este vizitat de circa o mie de pacienţi annual. Aici atât pacienţii cât şi cadrelese hrănesc exclusiv cu hrană netratată termic, iar experienţa noastră este că dieta de tranziţiee s t e i n u t i l ă . D i e t a d e c r u d i t ă ţ i v a r i a z ă î n f u n c ţ i e d e s e z o n ş i c o n s t ă d i n 3 m e s e p e z i . Dimineaţa şi seara se servesc fructe, iar la prinz vegetale. Niciodată nu amestecăm legumelecu fructele. Daca starea dinţilor permite, hrana crudă se serveşte întreagă, altfel trebuie rasă şitransformată în particule mici imediat înainte de a fi servită. Odată ce hrana crudă a fost rasăsau mărunţită, aceasta se degradează şi pierde din vitamine. Hrana crudă trebuie mestecată cugrijă, astfel încât sa fie înghiţită de la sine. Chiar şi hrana rasă mărunt trebuie oricum să fie bine amestecată cu salivă. Toate soiurile de nuci alcătuiesc un bun supliment. Hrana vegetalăconstă din frunze verzi, rădăcini şi tuberculi. Toate fructele sunt servite cu coajă. În cazulunor boli cum ar fi catar gastric, ulcer gastric, etc. trebuie acordată atenţie fazelor iniţiale.D a c ă h r a n a c r u d ă e x c l u s i v ă a s o c i a t ă c u o b i c e i u r i s ă n ă t o a s e d e v i a ţ ă a j u n g s ă  predomine, o mulţime de lucruri se vor îmbunătăţi. Bolile se vor alina treptat. Obezitatea – cea mai periculoasă boală – va deveni o raritate.  Viaţa fericită a oamenilor sănătoşi Munca gospodinei se va reduce la jumătate – iar timpul liber astfel obţinut va constituiun bun nepreţuit al întregii familii. Robusteţea, verticalitatea, supleţea, prospeţimea, dinţiialbi şi sănătoşi, şi părul viguros vor domina imaginea. Pentru un corp sănătos, rezultatulinvariabil este o minte sănătoasă. Gândurile negative vor fi schimbate în altele pozitive caresă contribuie la marele progres cultural pe care lumea îl aşteaptă. Doar atunci viaţa va meritasă fie trăită.CAPITOLUL 1 EXPERIENŢA MEA CU HRANA VIE Cum am trecut eu la dieta de crudităţi 

Page 10: Hrana Vie Carte

Faptul că eu – ca medic – am trecut la consumul exclusiv de legume şi fructe crude afost o consecinţă a suferinţei personale; am suferit de cancer la piept.Ca de obicei boala a fost precedată de o perioadă de hrănire deficitară şi obiceiurigreşite, în special, în timpul celor 12 ani de muncă în spital, timp în care am suferit constantde încetinire intest inală şi inflamaţie gastr ică. Odată am fost pe moarte din cauza uneihemoragii datorate unui ulcer gastric.Atunci am eliminat carnea şi peştele din dieta mea, iar trecerea la dieta de crudităţi aavut loc mult mai târziu, prin creşterea treptată a cantităţii consumate. În felul acesta amajuns la o digestie şi o sănătate mai bune, dar nu eram încă complet sănătoasă.În decursul unei perioade de circa 10 ani, în care crudităţile au reprezentat între 50 si75% din dieta mea, nu am putut să stabilesc exact diagnosticul meu. În primăvara anului1940 am descoperit accidental o mică tumoare la pieptul drept. Însă, în ciuda slăbiciunii meleam desconsiderat-o. De aceea am fost complet şocată când, 5 săptămâni mai târziu amdescoperit, de asemenea accidental, că tumoarea a ajuns la mărimea unui ou şi a ajuns pînă la piele. Doar cancerul se comportă în felul acesta.Tratamentul obişnuit al cancerului este doar o formalitate, deoarece noi nu cunoaştemcauza cancerului. Am decis deîndată că nu mă voi supune la acel tratament. Dar ce voi face?Pur şi simplu trebuia să iau decizii serioase, altfel urma să mor de cancer în scurt timp. Amconsiderat că este natural să consum crudităţi în proporţie de sută la sută. Deoarece propria-mi viaţă era în pericol eram obligată să dovedesc valoarea unei diete consecvente de acest fel.8  Am început imediat, plecând totodată pe mica insulă Kattagut, unde am locuit în cort,am consumat exclusiv crudităţi şi am stat la soare 4-5 ore pe zi, cînd vremea permitea. Cândîmi era prea cald mă aruncam în mare.Slăbiciunea mea a continuat să se menţină în primele 2 luni, iar tumoarea din piept nus-a diminuat. Însă dupa aceea am început să îmi revin. Tumoarea a început să se micşoreze,mi-am recăpătat forţa şi m-am simţit mai bine, aşa cum nu mă mai simţisem de ani de zile.Anterior

Page 11: Hrana Vie Carte

îl consultasem pe binecunoscutul medic danez Dr. Hindhede, care a fost deacord că am cancer, dar m-a sfătuit categoric să nu accept analiza microscopică. Ştiam amândoi că aceasta va deschide vasele de sânge şi va permite cancerului să se răspîndească.Aşa că am renunţat la acea idee.După ce m-am simţit normal timp de circa un an, pe dieta de crudităţi de sută la sută,am acceptat sugestia Dr. Hindhede şi am revenit la dieta anterioară suplimentată de 50-75%crudităţi. Această încercare nu a avut succes. În decurs de 3-4 luni am început să simt dureriascuţi te la piept în ţesutul cicatr izat lăsat de tumoare în punctul in care aceasta at insese  pielea. Durerea a crescut în următoarele săptămâni şi mi-am dat seama că cancerul a devenitdin nou activ. M-am reîntors încă odată la dieta de crudităţi de sută la sută , după care durereaa dispărut rapid, ca şi oboseala care a precedat reapariţia durerii. Dar de data aceasta cancerulse extinsese mai mult pe pielea pieptului meu.Ce am făcut dupa aceea? Eram doctoriţă, deci trebuia să îmi folosesc experienţa. Eu şisoţul meu am construit acasă un solariu, suficient de mare pentru a acomoda 4 sau 5 persoaneîn vara următoare. Cu toţii am consumat crudităţi şi pacienţii şi-au revenit. Apoi am vândutcasa noastră din suburbia Copenhagăi şi am cumpărat o proprietate – Humlegaarden – la sudde Elsinore, unde am înfiinţat o mică staţiune pe care o operăm de 11 ani.În decursul acestor evoluţi i autori tăţ i le medicale au început să ia cunoştinţă detratamentul meu natural , din cauza rezultatelor bune pe care le-am obţinut , însă nu le-aconvenit.Iar când unul din pacienţi i mei a murit de diabet , din cauză ca venise la mine prea târziu autorităţile medicale m-au acuzat că sunt răspunzătoare de acea moarte pretinzând cănu i-am administrat suficientă insulină.Am fost chemată prompt la tr ibunal , deşi analiza postmortem a arătat că f icatul  pacientului era într-o aşa stare încât nu mai putea funcţiona, şi că acesta ar fi murit oricum,chiar dacă i-aş fi dat mai multă insulină.Judecătorul şi juraţii – un fierar şi un fermier – m-au găsit vinovată, interzicându-mi-se practicarea medicinei timp de un an.Dacă tribunalul ar face responsabili pe toţi medicii de moartea pacienţilor lor, nici unmedic nu ar mai putea practica medicina.Dacă aş f i t ratat

Page 12: Hrana Vie Carte

pacienţi i doar cu medicamente şi aceşt ia ar f i murit , nu mi s-ar f i întâmplat nimic, însă deoarece tratam pacienţii cu metode naturale, am fost pedepsită.La scurt timp după aceea, am fost acuzată încă odată de moartea a doi dintre pacienţiimei, unul de cancer iar celălalt de tuberculoză. Pacientul cu cancer nu a putut să urmeze dieta9  de crudităţi din cauza lipsei acestora, datorată războiului. Pacienta cu tuberculoză locuiadeparte de mine şi am văzut-o doar odată; nici ea nu a urmat dieta de crudităţi şi a murit.Din nou am fost dată în judecată de foştii mei colegi fiind făcută responsabilă de celedouă cazuri şi am fost chemată la tribunal. De data aceasta juriul a fost format din 2 oamenicu viziune largă care au refuzat să mă facă responsabilă de moartea celor 2 pacienţi. Însă judecătorul nu a fost de accord cu juriul şi a favorizat medicii aşa că am fost găsită vinovatăde practică medicală greşită.Aş fi putut apela la un tribunal superior, însă eram prea obosită şi epuizată luptând deuna singură împotriva foştilor mei colegi care erau organizaţi într-o societate puternică.La sfatul avocatului meu am acceptat un compromis aranjat de el şi de tribunal. Amfost obligată să semnez un act prin care declaram că nu voi mai practica niciodată medicinaî n D a n e m a r c a . A c e s t a a f o s t p e n t r u m i n e s f â r ş i t u l d e f i n i t i v a l t r a t ă r i i p a c i e n ţ i l o r c u medicamente.De atunci încoace am tratat toţi pacienţii mei cu metode naturale, adică cu hrană vie,obţinând rezultate uimitoare.Sanatoriul meu Humlegaarden, are întotdeauna listă de aşteptare. Nu regret înăsprirearelaţiilor mele cu comunitatea medicală şi sunt fericită că am intrat în domeniul tratamentuluinatural. Mulţumită acestei persecuţii din partea foştilor mei colegi, reputaţia mea a crescutenorm în toate ţările scandinave. Acest fel de reclamă a valorat pentru mine mai mult decâtreclama plătită cu bani. Astfel foştii mei colegi au acţionat ca agenţi de presă şi am avut partede publicitate gratuită în toate ziarele scandinave.În timpul persecuţiei din partea medicilor, am fost numită doctor şarlatan, însă acummedicii şi-au schimbat atitudinea faţă de mine. Ei spun pacienţilor care le fac cunoscuterezultatele bune pe care le-au

Page 13: Hrana Vie Carte

avut la sanatoriul meu, că eu sunt o personalitate bună, un psiholog bun. Însă nu vor să admită că hrana vie a produs rezultate bune.Eu voi muri, dar fiţi siguri că hrana vie va supravieţui, se va răspândi în întreaga lumeşi va ajuta omenirea să se elibereze de toate bolile, atât ale trupului cât şi ale minţii şi va creaastfel o lume mai bună!CAPITOLUL 2 DETALIILE REGIMULUI Cum este pusă în practică alimentaţia cu hrană vie? Avem 3 reguli:- alimentele trebuie combinate corect- se consumă numai alimente integrale  - descurajăm consumul de sucServim un mic dejun de fructe şi o masă de legume la prânz. Nu servim niciodatăfructe şi legume la aceeaşi masă. Produsele naturale consti tuie o uniune în care părţ i lecomponente există în proporţii echilibrate. Când le separăm în suc şi materie uscată, ambele părţi devin unilaterale şi deficitare. În plus, uşor poate cineva să bea suc fără să saliveze, sausă bea mai mult decât sucul gastric poate să digere. Pe scurt, în felul acesta poţi să agravezi boala, nu să o vindeci. Hrana gătită, moartă, cauzează leucocitoză şi leucemieAici trebuie să menţionez leucocitoza fiziologică. Denumirea derivă de la “leucocite”denumirea oficială a corpusculilor albi din sânge. Un milimetru cub de sânge conţine 6.000de globule albe, dar când consumăm hrană moartă, în special dulciuri şi prăjituri, numărulleucocitelor se poate dubla, sau chiar tripla ajungând la 18..000/mmc. Deoarece leucocitelesunt apărătoarele organismului şi apar întotdeauna acolo unde există un pericol , putemînţelege că sângele devine puternic otrăvit de către hrana moartă pe care o consumăm.Imaginaţi-vă doar ce efort este impus organismului ca să producă aşa de multe leucocite însânge de câteva ori pe zi. Rezultatul poate fi leucemie mortală.Consumul consistent de legume şi fructe crude nu produce leucocitoză fiziologică saudigestivă.Gătitul modifică drastic alimentele

Page 14: Hrana Vie Carte

Toate produsele proaspete, crude, cum sunt: legumele, fructele, nucile constituie bazaalimentaţiei. Dar când acestea sunt încălzite, ele acumulează un surplus de acid, care esteextrem de neplăcut organismului. Produsele mărunţite îşi pierd rapid valoareaConsumul de legume şi fructe proaspete variază de la un sezon la altul. Acest lucrueste natural şi corect. Dacă dinţii sunt destul de buni, legumele crude pot fi pur si simplucurăţate şi consumate, dar daca nu pot fi mestecate bine, ele trebuie bine mărunţite. Apoi eletrebuie consumate imediat, sau 25-30% din vitamine vor fi pierdute. Merele pot fi tăiate infelii mici, rădăcinile şi tuberculii trebuie rase. Seminţele încolţite şi frunzele verzi pot fimărunţite, însă nu trebuie zdrobite în robot. Legumele mărunţite trebuie mâncate imediat,deoarece se veştejesc repede, chiar dacă sunt acoperite. Ele trebuie mestecate bine, preferabil până devin aproape lichide. Chiar şi vegetalele rase trebuie să fie amestecate cu salivă.La mesele de dimineaţa şi seara, împreună cu fructele consumăm secară încolţită, grâuîncolţit şi mazăre încolţită. Orzul şi ovăzul au nevoie de prea mult timp să încolţească şi se11   pot acri repede. Nucile, şi în special migdalele şi nucile de cocos sunt o hrană ideală. Masa del e g u m e s e c o m p u n e d i n f r u n z e v e r z i , r a d a c i n i s i t u b e r c u l i . R o ş i i l e ş i c a s t r a v e ţ i i s u n t consumate ca legume. Soarele este sursa noastră de vitamina DLa Humlegaarden noi nu folosim ulei de ficat de peşte. Nu este necesar ca sursă devitamina D. Extrem de mica cantitate din aceasta vitamină este produsă de razele soareluicare ating mâinile şi faţa şi poate fi depozitată în glandele suprarenale pentru a fi folosită întimpul iernii.Mai mult, atunci când consumăm în mod consistent legume şi fructe crude, păstrăm o piele cu aspect bronzat tot timpul anului, şi probabil capacitatea de a produce vitamina Dchiar din hrana crudă. Legumele conţin vitamina A din abundenţă. Hrana ideală este cea cultivată organic

Page 15: Hrana Vie Carte

Conţinutul de vitamine a hranei crude, precum şi capacitatea lor de a produce inorganism aciditate sau bazicitate depind in mare măsură de calitatea şi integritatea solului dincare provin. La rândul ei cal i tatea solului depinde de tratamentul care i se aplică şi de îngrăşămintele care i se administrează. De aceea tabelele care indică conţinutul de vitamineşi efectul acidobazic al vegetalelor sunt de obicei contradictorii şi nedemne de încredere.Cum ne comportăm la trecerea bruscă la consumul consecvent de hrana crudă? Îngeneral ne comportăm foarte bine. Dieta de crudităţi declanşează curăţirea organismului La început, poate chiar dupa prima sau a doua masă pacientul are durere de cap şisimptome ale otrăviri i organismului cu acid uric. De asemenea va experimenta gaze lastomac timp de câteva zile. La sosire pacienţii sunt aproape întotdeauna obosiţi, aşa că estecel mai bine să se odihnească la aer curat. Trebuie să se culce devreme cu fereastra deschisă.Cu dieta de crudităţi de 100% nu te simţi niciodată flămând, nici chiar atunci când ai pierdutdin greutate. De asemenea nu îţi este sete. Întregul regn animal este adaptat la regimul de crudităţi Este posibil să lucrezi, sau să prestezi o muncă grea cu un asemenea regim? Absolut.Este mai uşor să lucrezi cu un asemenea regim, decât cu hrana obişnuită, şi acest lucru seaplică atât la trup cât şi la minte. Te simţi mult mai bine decât oricând cu regimul consecventde hrană vie. În general, desigur că este o precerinţă ca organismul să fie suficient de vigurospentru a funcţiona şi a putea utiliza regimul de crudităţi. Adesea bolnavii înţeleg prea târziuce anume le este benefic.De ce urmarea consecventă a regimului de crudităţi are un efect aşa de benefic asupraorganismului?În primul rând acest efect apare deoarece crudităţile sunt o hrană vie dată de natură. Defapt noi ştim că viaţa pământeană este complet dependentă de soare. Dacă n-am avea soareglobul pământesc ar f i fără viaţă, întunecat şi rece ca gheaţa. De aceea vital i tatea estesinonimă cu energia solară!Dar numai plantele cu frunzele lor verzi şi subţiri sunt capabile să asimileze

Page 16: Hrana Vie Carte

luminasolară şi să o depoziteze sub formă de rădăcini, tuberculi, fructe şi seminţe. Noi, oamenii şianimalele cu organisme voluminoase suntem incapabili să asimilăm în mod direct luminasolară, în cantitatea necesară. De aceea atât oamenii cât şi animalele folosesc plantele caintermediar între lumina solară şi ei înşişi.Hrana crudă este hrana vieţii, hrană solară, chiar sursa vieţii! Legumele şi fructele crude posedă cea mai mare valoare nutritivă pentruomenireAstfel hrana vegetală crudă posedă cea mai mare valoare nutritivă, care nu poate fi,sub nici o formă, îmbunătăţită. Uscarea, vestejirea, depozitarea, fermentarea şi păstrarea potd o a r s a i i r e d u c ă v a l o a r e a . L a f e l f i e r b e r e a , c o a c e r e a s a u p r ă j i r e a . C â n d v i a ţ a a f o s t îndepartată din hrană, gustul îi dispare. Legumele fierte nu au gust propriu, aşa că trebuiefăcut ceva ca ele să aibă gust. Le amestecăm, mai multe decât sucul gastric poate prelucra, şiadăugăm sare, zahăr, mirodenii, grăsime şi unt. Înlăturăm coaja şi tărâţa din grâu pentru a produce făina pentru copt. Decorticăm orezul, producem zahăr artificial din sfeclă, înlăturămcoaja şi miezul din mere si pere. Decojim cartofii şi răzuim morcovii. Ingerăm un surplusconsiderabil de proteine animale degenerate din carnea, peştele, ouăle şi brânza gătite şi dinlaptele pasteurizat. O substanţă periculoasă – surplusul de albumină – nu poate fi depozitatăd e o r g a n i s m . C e n u e s t e n e c e s a r t r e b u i e î n d e p ă r t a t i m e d i a t . Ş i n u n u m a i c ă a l b u m i n a fermentează în organele digestive, dar şi putrezeşte şi produce otrăvuri urât mirositoare.Facem băuturi din cafea, ceai, cacao, care conţin otrăvuri stimulatoare care întâi stimuleazăcortexul cenuşiu al creierului de unde se coordoneaza senzaţi i le , ş i apoi î l paral izează.Păstrăm hrana moartă cu ajutorul chimicalelor otrăvitoare cum ar f i azotatul de potasiu, acidul benzoic, acidul salicilic, acidul boric, acidul tiosulfuric, ca aceasta să se menţină şi săarate bine.Un număr mare de oameni se autootrăvesc 13

Page 17: Hrana Vie Carte

  Dar nu numai atit! Luăm calmante, somnifere, sedative, laxative – puternice otrăvurichimice – sau oricum substanţe străine organismului . Fumăm, şi astfel inhalăm fumul frunzelor otrăvitoare de tutun. Chiar şi în cantităţi mici, nicotina este o otravă periculoasăcare slăbeşte inima. Otrăvirea cronică cu nicotină este considerată de unii savanţi americanicauza bolilor de inimă care ucide aşa de mulţi oameni activi în jurul vârstei de 50 de ani.Fumatul este de asemenea cauza inflamaţiei de gât, predispune la cancer de gât şi plămâni şicauzează inflamaţia gastrică, care poate adesea fi corectată doar dacă pacientul se lasă defumat. Ne îmbătrineşte prematur, atât intern cât şi extern. În cele din urmă, abuzul de tutuneste un factor în boala Burger, a cărei simptom principal este gangrena la picioare, adesea lao vârsta timpurie.Nu trebuie uitat nici faptul ca noi cultivăm plantele incorect stropind pomiicu puternice otrăvuri chimice cum ar fi plumbul, arsenicul, stricnina si nicotina.Pe scurt noi degradăm hrana cruda, hrana vie naturală, cât mai mult posibil, completignoranţi de consecinţele care se răsfrâng asupra sănătaţii noastre.Cele mai multe alimente tradiţionale viciază tubul digestiv Nu ne dăm seama de sau nu putem înţelege diferenţa profundă dintre hrana crudă pe deo parte şi hrana tradiţ ională (chiar vegetariană) pe de al tă parte. Hrana moartă, găti tă  putrezeşte şi fermentează în organele digestive, unde temperatura este de peste 37 gradeCelsius. Ea produce scaune respingătoare şi transformă organele noastre digestive într-unrezervor septic urât mirositor. Rezultatul este un sânge impurificat, care treptat duce la unorganism otrăvit şi slăbit. Pe de altă parte, hrana crudă, hrana vie, hrana solară, dizolvă şielimină aceste otrăvuri. Legumele şi fructele crude se digeră uşor şi produc puţine deşeuri.Ele protejează şi întăresc organismul în diverse moduri, datorită conţinutului lor în vitamineşi minerale de bază, vii şi în proporţii naturale. Să admirăm animalele vegetarieneSă luăm în considerare animalele. Gândiţ i-vă la calul pi t ic din Islanda, care poatemerge cu viteza de 9 km/oră ducând un

Page 18: Hrana Vie Carte

om în spinare, timp de 12 ore pe drumuri rele. Cemănâncă el? Iarbă, fân şi poate puţin ovăz, şi trăieşte în aer liber tot timpul anului. Să negândim la urs! Trăieşte în zonele protejate, cu mure sălbatice şi miere şi poate acumulasuficientă grăsime care să-l susţină toată iarna. De asemenea el are o forţă teribilă.Omenirea dispretuieşte carnivorelePe de altă parte gândiţi-vă la animalele care mănâncă hoituri, hrană moartă – şacalii,hienele şi vulturii. Ele sunt urâte, laşe, slabe şi emană un miros îngrozitor. Există aprox.700.000 de specii de animale în lume, toate acestea - cu excepţia celor care consuma hoituri,14  sau necrofage – trăiesc pe bază de hrană vie. Celelalte excepţii sunt oamenii şi animaleledomestice – şi doar acestea se îmbolnăvesc. Hrana incorectă jefuieşte omenireaA c e i c a r e p o t ş i v o r s ă g â n d e a s c ă v o r î n ţ e l e g e c ă n u t r i ţ i a n o a s t r ă p r e z e n t ă e s t e nenaturală, devitalizată şi extrem de distructiva, şi este cea mai serioasă şi generală cauză a bolilor trupeşti şi mintale şi a degenerării constituţionale. Nu e nici o mirare că bolile sedezvoltă liber. Ele sunt cauzele principale ale risipei economice, neliniştii familiale şi socialeşi ale războiului.Trebuie să găsim drumul către modul de hrănire sănătos, dacă dorim prosperitate, atâtacum cât şi în viitor, şi dacă dorim să avem success în crearea unei lumi unitare. Nu ne putem permite să facem compromis cu viaţa şi sănătatea. Trebuie să urmăm singura cale corectă – consumul consecvent de legume şi fructe crude, associate cu o viaţă simplă şi naturală, careeste consecinţa acestui regim. Aceasta are efect curativ nu numai pentru o anumită boală, sau pentru un anumit organ, ci asupra organismului în întregime. Acest regim vindecă nu doar  boala contractată în timpul scurtei noastrei vieţi, ci şi acelea dobândite prin ereditate.CAPITOLUL 3 REZULTATELE ACESTUI REGIM Ce se poate obţine prin consumul consecvent de legume şi fructe crude?

Page 19: Hrana Vie Carte

 Dieta improprie şi otrăvurile slăbesc copii noştri  În fiecare caz particular rezultatul va depinde, pe de o parte, de constituţia şi vârsta pacientului şi pe de altă parte, de gradul de toxemie şi nivelul degenerării produse de hrănireaneadecvată şi modul de viaţă greşit din trecut. Embrionul care se dezvoltă în femeie poate fiafectat în două moduri: celula-ou si celula-spermă pot determina atât boli mintale cât şicorporale, însă în plus fătul poate f i afectat de hrana improprie a mamei, deoarece el sehrăneşte prin sângele sărăcit al mamei. Acest lucru poate pregăti calea bolii, aşa că bebeluşulse naşte bolnav. După naştere situaţia se poate agrava datorită faptului că laptele mamei poatefi necorespunzător atât cantitativ cât şi calitativ.Toţi bebeluşii nou-născuţi din toată lumea civilizată sunt debili într-o anumită măsură,şi cine poate prevedea consecinţele din viitor ale acestei situaţii?Una din “minunile” regimului de crudităţi De aceea cu cât trecem mai repede la consumul exclusiv de crudităţi, cu atât efectul vafi mai bun. Voi da un exemplu: un cuplu de tineri căsătoriţi a consumat 100% legume şifructe crude timp de 2-3 ani înainte de căsătorie. Când femeile fac acest lucru menstruaţiaîncetează deoarece curăţirea nu mai este cerută. Ca urmare tânăra femeie nu şi-a dat seamadecât cu 6 săptămâni înainte de naştere, că este însărcinată. La timpul acela sarcina era atât dedezvoltată încât putea fi observată. Ea a născut în aprox. o oră fără calmante şi aproape fărădurere. Bebeluşul era ca şi mama lui – mic, zvelt , dar nu slab – şi cântărea cam 2,5 kg.Deoarece l ichidul amniotic era în mică canti tate creşterea în greutate a mamei imediat înainte de naştere a fost de circa 5 kg. Din acest motiv ea nu a simţit noua viaţă la timpulobişnuit. Nu exista loc pentru bebeluş să se mişte. Mama a avut lapte din abundenţă, aşa cădoar după 3 luni bebeluşul a primit fructe rase pe lângă cele 3 hrăniri la piept. Mama îi dădea piept pînă bebeluşul se sătura. Scaunele au avut loc regulat din cauza celor 3 hrăniri zilnice la piept. Copilul plîngea numai dacă una din cele 3 mese regulate era suspendată. Exemplul unui bebeluş sănătos

Page 20: Hrana Vie Carte

Când bebeluşul acesta a împlinit 6 luni mama a venit să mi-l arate. Era mic, zvelt, plinuţ, dar nu avea burta mare. Avea un dinte şi îşi muşca degetul mare de la picior şi de lamînă, alternativ; evident alţi dinţi urmau să iasă. Bebeluşul zâmbea părând că nu se teme deoamenii mulţi care vorbeau tare în cameră. I s-a dat o pară rasă să o mănânce; desigur, nu putea să vorbească, dar mormăia mulţumit după fiecare înghiţitură.Toată vara bebeluşul a stat în aer liber şi la soare, cea mai mare parte timpului, fărăîmbrăcăminte, aşa că era bronzat peste tot. Din întâmplare părinţii aveau o grădină mare carea redus considerabil cheltuielile pentru hrană. Da, aceasta este calea cea bună. Ea va fi urmatădin ce în ce mai mult. Dieta corectă nu viciază ci armonizează viaţa de familieAm câteva informaţi i despre felul în care o familie mare de fraţ i ş i surori , care au trecut la hrana vie exclusivă, au devenit în decurs de 3-4 luni copii sănătoşi şi fericiţi, trăindîn armonie unii cu alţii, dar şi cu societatea.Atât despre efectul consumului exclusiv de hrană vie asupra copiilor. Efectul asupraadulţ i lor nu poate f i observat atât de rapid, dar la Humlegaarden noi desigur obţinemrezultate uimitoare în câteva săptămâni, chiar şi in domeniul fizic.16   Îmbunătăţiri izbitoare rezultate din hrana vieLegumele şi fructele crude aduc echilibru şi armonie, bunătate şi înţelegere. Ele potschimba complet mentalitatea individului. De exemplu o doamnă bine situată, care era foarte bolnavă şi egoistă, neplăcându-i să cheltuiască bani pe mâncare pentru ea sau pentru alţii, şi-arevenit dupa ce a consumat hrană crudă câtva timp. A devenit amabilă, dispusă să ajute pealţii. Acum toţi banii în plus pe care îi primeşte îi foloseşte pentru a-i ajuta pe alţii. Degenerare tipică pe regim tradiţional şi tratament medical O femeie de 64 de ani s-a bucurat întotdeauna de bună sănătate pînă la vârsta de 45 deani, când a contractat febră cu fr isoane. După boală s-a dus în sud să-şi revină. Acolo a contractat malarie împotriva căreia a trebuit să lupte câţiva ani, timp în care a mai

Page 21: Hrana Vie Carte

contractato inflamaţie a vezicii şi tractului biliar, şi ocazional bronşită, împreună cu scurte crize de plămâni, flebită şi anemie.Timp de 5-6 ani a suferit de rigiditate mărită a încheieturilor, a făcut pneumonie decâteva ori, a făcut tratament cu raze de câteva ori pentru dureri de spate şi a fost internată perioade lungi în spital.În cele din urmă s-a îmbolnăvit de angină pectorală, treptat ea devenind aşa de rigidă şislabă încât trebuia să se rostogolească din pat dimineaţa. Nu putea să se pieptene, neputându-şi duce mâinile la spate. De asemenea nervii i s-au degenerat treptat. Dieta de crudităţi permite corpului să se vindece singur Deoarece nimic nu o putea ajuta, ea s-a hotărât să mănânce fructe şi legume crude. Avenit la Humlegaarden şi - fie că credeţi, fie că nu – în circa 2 săptămâni toată rigiditatea ei adispărut , mişcări le i-au devenit l ibere. Nu a mai avut simptome la inimă, s-a înveseli t ş inervii i-au devenit normali. Deşi eu însumi cu greu am putut să cred, acest rezultat a fostobţinut doar prin legume şi fructe crude, aer proaspăt zi s i noapte, băi de soare şi multăodihnă. Dieta de crudităţi este benefică şi pentru câini Am un Doberman Pinscher, o rasă de câini aprigi, folosiţi adesea de poliţie. Îl hrănescşi pe el cu crudităti, şi astfel a devenit tandru. Deşi are 8 ani arată ca de 3-4 ani. Are o blanăfină, nu miroase a câine şi aleargă repede.Dar, de asemenea păzeşte bine! Într-o noapte un om a intrat în sanatoriu şi a mers cătrestandul de biciclete. Câinele l-a auzit şi a lătrat violent. Doearece lătratul nu a avut efect,17  câinele a spart geamul încăperii în care se afla şi a urmărit pe intrus până când acesta a părăsitsanatoriul.Legumele şi fructele crude au un efect excelent asupra tuturor tipurilor de reumatism,inclusiv artrita reumatoidă, dacă nu este prea avansată. Însă se cere timp! Se cer 2 luni pânăla un an, doi, sau chiar trei ani.Când organismul îşi primeşte hrana potrivită el se descarcă singur de otrăvuri şi învinge o mulţime de boli 

Page 22: Hrana Vie Carte

Au fost înregistrate efecte bune în boli le legate de reumatism şi cele care îşi auoriginea in aceeaşi cauză, şi anume prezenţa acidului uric în organism. Dieta se aplică şi la psoriasis, migrenă, epilepsie, astmă, formarea de pietre la fiere, vezica urinară şi în pelvisulrenal. Nu numai carnea, peştele şi ouăle, ci şi cafeaua, ceaiul, ciocolata şi cacaoa formeazăacid uric în organism. Deoarece se formează surplus de acid, sângele nu îl poate reţine şi îldescarcă prin rinichi, de unde se depune în ţesuturi. Treptat devenim depozite ambulante deacid uric, care este cauza bolilor amintite anterior şi în special a artritei reumatoide.Aproape toate bolile de piele dispar pe dieta de crudităţi, adesea destul de repede, chiar dacă au persistat un timp.Venele varicoase dispar dacă pacientul nu este prea bătrân. Sănătatea seîmbunătăţeşte mult pe dieta de crudităţi Încetează pierderea părului şi formarea de grăsime şi mătreaţă. Părul alb se închide laculoare şi treptat îşi recapătă culoarea originală din tinereţe, cu excepţia bătrânilor care auîncărunţit de mult timp. Imaginaţi-vă cum s-ar îmbunătăţi înfăţişarea oamenilor dacă aceştianu ar cheli.CAPITOLUL 4 REDUCEREA GREUTĂŢII 18Fiziologul şi profesorul american, Chittenden a dovedit pe baza unui experimentîntreprins pe propria persoană şi pe altele 27 de persoane – medici, studenţi la medicină,soldaţi şi atleţi – că, în general oamenii mănâncă de 2 ori mai mult decât trebuie.Greutatea normalăO persoană cu înălţimea de 170 cm nu ar trebui să cântărească mai mult de 65 kg (seadaugă 2 kg la fiecare 3 cm în plus). Nu există motiv justificat ca greutatea să crească odatăcu vârsta. Dimpotrivă, muşchii devin treptat mai slabi şi au greutate mai mică, deoarececonţinutul de calciu din schelet se reduce – pe dieta obişnuită – şi astfel cântareşte mai puţin.În orice caz, greutatea la bătrâneţe nu ar trebui să depăşească greutatea din tinereţe.Tehnica alimentaţiei corecte

Page 23: Hrana Vie Carte

Trebuie să învăţăm să mâncăm încet, să mestecăm bine şi să nu mâncăm prea mult,oprindu-ne la momentul potrivit. Dacă şi în cazul acesta simţim că am mîncat prea mult, esterecomandabil să sărim o masă. De asemenea în timpul mesei trebuie să ne gândim la masa pecare o servim. Bucurându-ne de fiecare înghiţitură facem să crească secreţia de suc gastric şiastfel facilităm digestia. Când ne simţim sătui înseamnă că sucul gastric este epuizat. Dacămâncăm mai mult decât disponibilul de suc gastric hrănim boala şi nu sănătatea.Alimentele bine mestecate produc o suprafaţă mai mare iar rezerva de suc gastric seepuizează rapid. Alimentele mestecate rapid au o suprafaţă mult mai mică, deci va fi necesar să se mănânce mai mult pentru ca cineva să se simtă sătul. Hrana moartă cauzează supraalimentareaHrana obişnuită, moartă, este atât de deficientă în vitamine şi săruri minerale încâttrebuie să consumăm mai multe calori i decât este necesar pentru a obţine pe cele mai necesare dintre aceste substanţe atât de importante. Aceasta poate servi ca scuză şi explicaţie pentru cei care mănâncă prea mult. O altă explicaţie este că atunci când ne supraalimentăm producem mai multe reziduuri toxice decât putem elimina, şi trebuie să depozităm grăsimi înstraturile profunde ale pielii, pentru a distribui aceste otrăvuri în aşa fel încât ele să producăcât mai puţin rău organismului. Metabolismul deficitar duce la ingrăşareÎn cele din urmă organismul nostru – sistemul nostru glandular intern – se va deterioratreptat datorită suprahrănirii continue, astfel încât rata metabolismului nostru se va reduceconsiderabil. În acest caz ne vom găsi într-o stare mai rea decât înainte, deoarece în acest caz19  trebuie să aducem metabolismul nostru înapoi la normal înainte de a putea pierde dingreutate. Îngrăşarea indică un organism bolnavŢesutul gras în exces este de fapt nimic al tceva decât un depozit de otravă într-unorganism supra-acid. Din această cauză corpolenţa este atât de periculoasă; este punctul de plecare

Page 24: Hrana Vie Carte

al tuturor bolilor severe – cancer, arterioscleroză, artrită reumatoidă, diabet, ş.a.m.d. Recomandăm oamenilor graşi să posteascăO p e r i o a d ă d e p o s t t o t a l , n u m a i c u a p ă , n e o b l i g ă s ă t r ă i m d i n p r o p r i a g r ă s i m e , substanţele otrăvitoare conţinute în aceasta fiind eliberate către curentul sanguin şi eliminate. Reîntoarcerea la dieta tradiţională produce din nou îngrăşarePrimul lucru pe care organismul îl va face, când ne reîntoarcem la dieta tradiţionalăeste să depoziteze grăsime în straturi le profunde ale piel i i pentru a plasa ulterior acolo subsţantele otrăvitoare din sânge. Astfel greutatea poate creşte atunci mult mai repede decâtcând am pierdut-o.Este recomandabil ca cineva să postească până când limba se curăţă, acest fenomenindicând că substanţele otrăvitoare din corp au fost eliminate. Şi dieta de crudităţi permite corpului să se purificeŞi în cazul unei diete exclusive de crudităţi se întâmplă adesea ca limba să se încarcemasiv. În orice caz, la început ea devine atît galbenă cât şi verde din cauza eliminării rapidede substanţe otrăvitoare. Se înţelege de la sine că după un post neîntrerupt de câteva zile,omul se poate simţi mai activ si mai vioi decât atunci când s-a încărcat cu hrană moartă caredistruge digestia corectă. Latura pozitivă a hranei vii În mod natural te poţi suprahrăni şi pe dieta de crudităţi, însă tentaţia nu este atât demare, iar hrana este în mod automat mestecată mai bine din cauza constituţiei mai dure.20  CAPITOLUL 5 DIETA DE CRUDITĂŢI ÎN SITUAŢII SPECIFICE Un fermier înstărit cu soţia lui aveau doar o fiică de 4 ani; sincer ar fi dorit să aibă maimulţi copii. I-am sfătuit să se hrănească exclusiv cu legume şi fructe crude, lucru pe care l-aufăcut. Trei luni mai tirziu soţia era însărcinată, iar acum mai au încă 2 copii. În bolile de nervi 

Page 25: Hrana Vie Carte

Dieta de crudităţ i are un efect favorabil asupra boli lor sistemului nervos şi asupra  bolilor mentale în general, dar trebuie timp – poate câţiva ani; la fel este cu bolile sistemuluiglandular intern, cum ar fi boala Basedow. Se aplică şi câtorva boli serioase de sânge cum ar fi anemia pernicioasă şi limfo-granulomatoza. În diabet Consumul consecvent de legume şi fructe crude are un efect surprinzător de benefic şirapid asupra diabetului, în cazul în care pacientul nu a luat insulină, sau, cel mult, a luat doar cantităţi mici timp de un an sau doi. De asemenea ajută în cazul în care pacientul a luat dozemari de insulină timp de câţiva ani, dar trebuie mai mult timp; însă chiar şi în acest caz stareagenerală a organismului se îmbunătăţeşte rapid. Supraalimentaţia este una din cauzele diabetului Fără îndoială legumele şi fructele crude au un efect aşa de rapid, deoarece înmulte cazuri de diabet , cauza acestuia este consumul masiv de al imente şi nu scăderea cantităţii de insulină.Legumele şi fructele crude vor reduce consumul al imentar. În plus câteva legumec r u d e c o n ţ i n i n s u l i n ă , î n s p e c i a l t r u f a - a l b ă . M u l t e l e g u m e c o n ţ i n , î n s t a r e a l o r c r u d ă ,  precursorul insulinei numit inulină.

Un experiment ignorantCinci chimişti şi trei medici din America au examinat un timp îndelungat un număr de4 mii de diabetici şi au concluzionat că doar 1% din aceştia aveau nevoie de insulină. Ceilalţişi-au revenit pe baza unei alimentaţii corecte.Consumul exclusiv de legume şi fructe crude face ca în mod obişnuit să fie mai uşor săse renunţe la fumat şi consum de alcool. Alcoolul are gust rău în asociaţie cu legumele crude.În plus, în cazul consumului de crudităţi nu există dorinţa unor asemenea stimulanţi.Cancerul Pacienţii care suferă de cancer, au suferit în general timp de mulţi ani de inflamaţiegastr ică şi constipaţie. Cancerul este stadiul f inal al boli i într-un organism supraacid şidegenerat.Dacă cancerul este descoperit timpuriu, consumul consecvent de crudităţi, poate înmulte cazuri să-l ţină sub control, chiar un număr mare de ani. Eu personal sunt un exempluîn această

Page 26: Hrana Vie Carte

privinţă. Dacă cancerul este descoperit târziu, consumul consecvent de crudităţi poate desigur să ajute la uşurarea durerii şi să lungească viaţa, dar în mod obişnuit nu poate păstra viaţa.Mulţi cercetători cred că cancerul este o boală de sânge; odată ce o ai ea rămâne peviaţă. Durificarea este o manifestare locală.“Cancerul “ de piept dispare pe dieta de crudităţi Aici trebuie să relatez cazul a 3 pacienţi pe care i-am avut la tratament într-o vară.Prima a fost o femeie de 38 de ani din Malmo, care avea o durificare de mărimea unei nuci laun piept. Ea a consultat medicul, şi a căzut de acord pentru operaţie (pieptul să fie îndepărtatşi subţioara curăţită).Î n t i m p u l u l t i m e l o r 1 0 z i l e d e d i n a i n t e d e o p e r a ţ i e e a a s t a t l a H u m l e g a a r d e n consumând exclusiv crudităţ i . La întoarcere acasă ea a mers la medic. S-a descoperi t cădurificarea era de mărimea unui bob de orez, aşa că a scăpat de operaţie. Pacienta ţine încăregimul de crudităţi, a slăbit cu 11 kg, arată cu 10 ani mai tânără şi se simte bine; de mulţi aninu s-a simţit aşa bine.Operaţia de piept este criminalăA l d o i l e a c a z a f o s t o f e m e i e d e 4 9 d e a n i . E a a s t a t c u m i n e u n t i m p ş i a p o i a descoperit o durificare de mărimea unei nuci mari la pieptul ei. S-a înspăimântat. I-am propussă stea cu mine ca să vadă ce pot să facă crudităţile pentru ea, însă teama a dus-o la un medicdin apropiere, care i-a spus: “Trebuie sa mergi la Bergen să faci imediat operaţie.”22  Ea l-a întrebat dacă crede că legumele şi fructele crude o pot ajuta, iar el răspuns că pune pariu pe capul lui că acestea nu o pot ajuta. Cu toate acestea pacienta a decis să stea cumine timp de două săptămâni. După şase zile ea mi-a cerut să privesc la durificarea ei. Amdescoperit ca aceasta era de mărimea unui bob de mazăre.Ziua următoare ea a mers la medicul la care fusese înainte. El a privit-o şi a exclamat:”De ce nu ai mers până acum?” Ea a răspuns că ar dori să-i fie examinată durificarea. “Şiatunci – a spus ea – să-l vezi că nu putea să o găsească.” Trebuie să ai grijă să nu pui pariu pecapul tău în

Page 27: Hrana Vie Carte

cazul lucrurilor pe care nu le cunoşti!Al treilea caz este al unei femei suedeze de 62 de ani cu o durificare de mărimea unein u c i l a p i e p t . D u r i f i c a r e a s - a r e d u s l a m ă r i m e a u n u i b o b d e m a z ă r e î n t i m p u l c e l o r 4 săptămâni cât ea a stat cu mine. Iar 3 săptămâni mai tirziu ea mi-a scris că aceasta a dispărut.M a i a m c â t e v a e x e m p l e d e p a c i e n ţ i l a c a r e c a n c e r u l s - a d e s c o p e r i t p r i n a n a l i z ă microscopică sau - în cazul unui cancer de stomac - în decursul unei operaţii inutile, care şi-au revenit, sau în orice caz sunt vii şi capabili să lucreze.Tratamentul a fost aplicat la cancer de rect, de intestin gros, de abdomen, de stomac şila un singur caz de tumoare pulmonară, care a fost probabil cancer.Un alt caz ilustrativUn alt exemplu este acela al unei femei suedeze de patruzeci şi ceva de ani care a suferit timp de 6 ani de dureri severe din ce în ce mai intense la spatele gâtului şi la cap. Înultimii 4 ani vederea i-a slăbit, iar capul îi zumzăia slăbindu-i auzul. Capacitatea de simţire în partea superioară a corpului, în special la vârful degetelor a început să-i slăbească perioadescurte, apoi aproape continuu. În acelaşi timp durerea din cap şi gât a devenit atât de violentăîncât trebuia să stea culcată pe podea în convulsii.P a c i e n t a a v e n i t l a m i n e d e l a s a n a t o r i u l S k o d s b o r g u n d e p e t r e c u s e 2 l u n i f ă r ă îmbunătăţire. Medicul de acolo i-a spus că este bine şi se poate întoarce acasă. Cu ultimelerezerve de energie a venit la Humlegaarden, unde eu am primit-o – bolnavă şi mizerabilă aşacum era. Trebuia să încerc să o ajut!După ce a stat cu mine câteva săptămâni, am stabil i t cu ajutorul simptomelor, că trebuie să fie o tumoare la cerebel, care apasă pe nervul optic, pe nervul urechii şi pe nervii părţii superioare a corpului. I-am spus acestea, adăugând ca aş încerca să o ajut, dacă ea personal are curajul să accepte. Doar atunci ea mi-a spus că a consultat un specialist suedezîn boli de creier care i-a spus că are o tumoare cerebrală inoperabilă.Ea a stat cu mine timp de 4 luni şi şi-a revenit complet - s-ar putea spune – adică atâtde mult încât toate simptomele au dispărut . Aceasta nu înseamnă însă că tumoarea i-adispărut complet, dar oricum s-a redus atât de mult încât nu mai apasă pe nervi ca înainte.Dacă

Page 28: Hrana Vie Carte

pacienta continuă în Suedia cu dieta de crudităţi cred că tumoarea va dispare complet.Probabil că nu era cancer ci o tumoare neurologică, tumoare cu creştere înceată, găsită doar 23  în creier , însă atât de virulentă încât poate reapare dacă pacientul părăseşte regimul decrudităţi. O prevenireO chestiune împotriva căreia trebuie să previn insistent este biopsia, adică examinareamicroscopică a ţesutului canceros. Eu am făcut-o în ianuarie 1948, din cauză că aşa de mulţimedici au spus că eu n-am avut niciodată cancer. Biopsia s-a făcut la Radium stat ion înCopenhaga şi a fost pozitivă. Existau celule canceroase în ţesutul cicatrizat al pielii pieptuluim e u , d a r e r a c e a m a i b e n i g n ă f o r m ă p o s i b i l ă , a c e e a n u m i t ă s c i r r h u s . T u m o a r e a m e a canceroasă care înainte a crescut rapid şi virulent a fost convertită sub influenţa crudităţilor lacea mai benignă formă posibilă.Cu toate acestea, operaţia aproape că a dat câştig cancerului, aşa că am început să mătem. Pentru prima dată mi-a apărut o tumoare secundară la subţioară sub forma a douădurificări de mărimea unei nuci. Cancerul s-a răspândit extensiv în pielea pieptului meu. Mi-au trebuit 6 luni ca să-l calmez. De atunci încoace mă simt bine!A fost mai mult decât am putut suporta. In ianuarie 1949 am renunţat la practicamedicală. Toţi pacienţi i care vin la Humlagaarden şt iu de fapt care este boala lor . Ei auconsultat specialişti şi au fost internaţi în spitale. Aici ei nu au nevoie decât de informaţii cu privire la dieta de crudităţi. Soarele este un mare beneficiu pentru sănătateL a H u m l e g a a r d e n a v e m o g r ă d i n a f r u m o a s ă î n c a r e s e f a c e b a i e d e s o a r e . E s t e compartimentată şi deschisă către sud, aşa încât atât bărbaţii cât şi femeile pot face baie desoare dezbrăcaţi. Baia de soare supravegheată este - în sine - un mare remediu. Pacienţiinoştrii sunt întăriţi prin dietă împotriva razelor intense ale soarelui. Aerul proaspăt este foarte important 

Page 29: Hrana Vie Carte

Trebuie să reamintesc frecvent pacienţilor mei că aerul proaspăt este parte din nutriţianoastră – poate cea mai importantă. Putem posti timp de săptămâni, dar putem rezista fără aer doar 2 minute. Deoarece consumăm 5 – 6 sute de litri de aer pe oră, epuizăm repede oxigenulunei camere mici a cărei uşi ş i ferestre sunt închise. Atunci noi inhalăm propriul nostrudioxid de carbon şi ne trezim cu capul greu dimineaţa. Aerul curat şi proaspăt există din belşug la Oresund, aşa că ţinem ferestrele deschise noaptea! Învelitorile călduroase fac ca ceicu reumatism şi alte boli cronice să accepte mai uşor acest regim.Vara putem caza 25 de personae în spaţi i semideschise care sunt perfecte pentru somnul profund.24

  Cei mai mulţi pacienţi sosesc cu constipaţie; defecaţia se întoarce la normal prin dietaexclusivă de crudităţi. E bine să ai o gradină lângă casăTrebuie să încercăm să oferim fiecărei familii o casă proprie şi o grădină suficient demare în care să cult ive fructe, tuberculi ş i verdeţuri în modul corect . Acestea nu trebuie depozitate înainte de folosire. Dieta de crudităţi economiseşte multă muncăCând gospodinele introduc crudităţile în dieta zilnică, ele sunt eliberate de gătitulîndelungat şi pot folosi acel timp pentru munca în grădină.Grădinăritul are imense beneficii secundare Nimeni nu poate evita munca manuală, neexistând o formă mai bună a acesteia decâtm u n c a î n g r ă d i n ă . Î n d e p l i n i t ă î n a e r l i b e r e s t e c e a m a i c o m p l e x ă f o r m ă d e m i ş c a r e –   superioară sportului – prin care toţi muşchii sunt puşi la lucru. “În sudoarea feţei tale să-ţimănânci pâinea…” încă se aplică. Aş atrage atenţia aici la un vechi proverb chinezesc: “Viaţaîncepe în ziua în care sădeşti o grădină”. Stilul de viaţă corect duce la rezultate uimitoare

Page 30: Hrana Vie Carte

Vă asigur că este o mare plăcere să priveşti tot ceea ce poate creşte în grădină: nuci,fructe, legume şi f lori . Bărbaţi i , femeile şi copii devin persoane puternice, sănătoase şifericite, doritoare să ajute pe alţii.O ţinută verticală, aparenţă vioaie, mers uşor, piele proaspătă, ochi strălucitori, păr   plăcut, dinţi albi şi sănătoşi şi un zâmbet cald şi cuceritor sunt mult mai frumoase decâtvisurile stilistelor sau cosmeticienelor. Slăbiciunea inimii Când arterele se calcif iază ele devin r igide, cu pereţi i îngroşaţi . Deoarece spaţiul interior al lor se reduce, presiunea sângelui creşte, efortul inimii se intensifică, muşchii inimiidevin mai puternici, şi se rigidizează. Arterioscleroza evoluând treptat, inima nu-şi mai poate25  realiza misiunea. Ea devine treptat o pungă moale, având drept rezultat scăderea presiuniisângelui mult sub valoarea normală.Atât presiunea prea mare cât şi cea prea mică duc la slaba circulaţie a sângelui, astfelî n c â t e l d u c e m a i p u ţ i n ă h r a n ă o r g a n i s m u l u i ş i î n l a t u r ă m a i p u ţ i n e r e z i d u u r i , l ă s â n d organismul subhrănit şi otrăvit. Suferindul se simte rece – mai ales la la mâini şi picioare,chiar şi atunci când poartă haine groase. Dacă, în plus, vasele care hrănesc inima sunt şi elecalcifiate, pacientul suferă de angină pectorală, atacuri de inimă agonizante, care pot duce laoprirea inimii şi la moarte. Inima se normalizează în mare măsură la o dietă corectăDacă pacientul trece în această fază la dieta de crudităţ i , inima se va întări ş i vafuncţiona mai bine iar presiunea sângelui va creşte, f ie că este prea mică sau prea mare.Adesea pacientul nu înţelege acest lucru, şi se teme, dar dacă va avea răbdare, presiuneaexcesivă a sângelui va reveni la normal (circa 120-125) la urmarea unei diete consecvente decrudităţi.CAPITOLUL 6 IMPORTANŢA SĂRURILOR MINERALE 

Page 31: Hrana Vie Carte

Toate bolile noastre, de la cancer şi boli de inimă – cele mai frecvente cauze ale morţii – la slăbiciune şi lipsa de somn, sunt rezultatul alimentaţiei improprii şi a modului de viaţăneigienic.Chiar şi în America adesea eşti invitat să suporţi fundaţii pentru vindecarea cancerului,a paraliziei infantile, reumatismului şi aşa mai departe. Sau poţi citi statistici care spun că98% din copii americani au carii dentare, că patru din cinci sunt subhrăniţi şi că aproape toţisuferă de răceli.Unele roluri ale sărurilor mineraleEste recunoscut faptul că din aproape o sută de săruri minerale cunoscute, cel puţin 16sunt indispensabile pentru organism, iar altele câteva se mai găsesc în organism, deşi rolul lor fiziologic nu este încă bine stabilit. Printre cele mai importante sunt calciul, fosforul si fierul.Calciul reglementează activi tatea nervilor, aşa că este extrem de important la generareacelulelor tuturor organismelor vii. Acesta controlează contracţia musculară şi pulsaţia ritmicăa inimii. Calciul cooperează cu alte săruri minerale şi ajustează tulburările cauzate de ele.Actionează întotdeauna în cooperare cu vitamina D.26   Deficienţa de calciu este răspîndită în AmericaCu toate acestea, jumătate din americani suferă de lipsă de calciu. La un spital din NewYork doar 2 pacienti din patru mii au avut calciu suficient.Ce înseamnă un asemenea deficit de calciu? Cum influentează el sănătatea ta şi a mea?Ei bine, acest deficit afectează sănătatea şi produce atâtea boli încât este imposibil să leenumerăm: rahitism, carii dentare, rezistenţă redusă la alte boli, slăbiciune şi incapacitate deadaptare sunt doar unele din cele mai importante.Iată un caz specific. Solul unei zone din vestul mijlociu al Statelor Unite este deficitar în calciu. Au fost examinaţi 300 de copii din acea zonă şi s-a constatat ca aproape 90% aveaucarii dentare, 69% aveau inflamaţie nasală, faringită, glande umflate, amigdale mărite şi inflamate, iar mai mult de o treime din aceşti copii aveau vedere slabă, umeri rotunji ţ i ,  picioare îndoite în afară şi anemie.Legumele crude sunt cea mai bună sursă de calciu. Nevoia zilnică a unui copil estedublă faţă de cea a unui adult . Examinarea hranei

Page 32: Hrana Vie Carte

noastre obişnuite arată o deficienţăgenerală de calciu si fosfor.Deficienţa de fier cauzează anemie. Şi totuşi fierul nu poate fi absorbit dacă hrana nuconţine cupru. În Florida multe animale mor de o boală numită “boala de sare”, care se datorează insuficienţei fierului şi cuprului din sol.Dacă hrana noastră nu conţine iod, glanda tiroidă nu poate funcţiona, rezultatul fiind căse formează tumoare sau guşă. Deşi organismul uman are nevoie doar de a patrusprezeceamia parte de milligram de iod pe zi , boli cauzate de deficienţa de iod se întâlnesc în anumitezone din Europa şi America.Vitamina B 12 se formează în organism în prezenţa cobaltului Dacă în organism nu există cobalt care să permită formarea vitaminei B12 rezultatulva f i anemia pernicioasă. Lista poate continua. Fiecare sare minerală îşi are rolul ei în nutriţie. Simptome caracteristice, tot atât de specifice ca şi bolile, cauzate de deficienţa devitamine, însoţesc fiecare fiecare caz în parte. Am putea fi tentaţi să întrebăm: Dacă hrananoastră este atât de deficientă în săruri minerale, de ce să nu trecem la tablete? Sărurile minerale sunt asimilabile numai din surse organiceDe fapt lucrul acesta se încearcă de multe ori. Însă cei care cunosc situaţia ne asigurăcă nu putem absorbi aceste substanţe în mod corespunzător decât din hrană. Iar eu aşspecifica: hrana vie. Ele nu pot fi asimilate din starea medicamentoasă. În afară de fosfor şi27  calciu, ele sunt cerute în cantităţi infinit de mici, iar efectul unui mineral poate depinde de prezenţa altuia. Solurile sărace în minerale sunt o problemăAceasta este o problemă foarte serioasă, dar natura poate să o rezolve şi o va rezolva. Noi o putem ajuta în această privinţă. Sărurile minerale din fructe şi legume sunt în starecoloidală, ceea ce înseamnă o stare atât de diluată încât pot fi absorbite de organism. Estedoar o chestiune de redare către natură a materialelor cu care aceasta lucrează.Trebuie să restaurăm solurile noastre; trebuie să le redăm sărurile minerale pe care le-am luat prin plante. Poate părea dificil, dar nu este. Pe scurt, aceasta

Page 33: Hrana Vie Carte

este calea către o viaţămai bună şi mai lungă.Când am învăţat prima dată că o mare parte a hranei noastre e deficientă în săruriminerale şi că această deficienţă provine de la deficienţa din sol, am râs de cei care erau atâtde prostuţi să creadă. Însă diferenţa de opinii în lumea medicală nu este ceva nou. Nu te poţiîncrede în manuale deoarece multe analize sunt învechite, bazate probabil pe produsecrescute în soluri virgine, iar solurile noastre s-au epuizat treptat. Apoi analizele de sol se fac pe eşantioane. Un anumit eşantion poate diferi de altul, luat de la câţiva km. distanţă. Îmbogăţirea solului se face uşor Ce se poate face în această privinţă? S-au făcut experienţe care au dovedit că un solechilibrat în conţinutul de săruri minerale (obţinut prin folosirea de rocă măcinată) producerecolte cu conţinut corespunzător de săruri minerale. În plus, s-a dovedit că recoltele obţinutede pe soluri mineralizate sunt mai mari şi mai bune, seminţele germinează şi cresc mai repede, produc plante mai bune, iar pomii sunt mai rezistenţi şi produc fructe mai multe şi decalitate mai bună.Prin creşterea conţinutului mineral al solului din livezile de lămâi s-au obţinut fructemai dulci, cu aromă mai bună şi de o calitate mai bună.Soluri bolnave înseamnă plante bolnave, care seamană cu copii i s labi , subhrăniţ i , anemici.O plantă sănătoasă care creşte pe un sol sănătos, rezistă la mai multe boli , deci eadevine o hrană mai bună pentru om. Aproape fiecare om este purtător al microbilor de tuberculoză şi pneumonie, dar aceşti bacilli sunt fără putere în cazul unui organism sănătos.La fel, o plantă devine puternică faţă de duşmanii naturali şi mai potrivită pentru satisfacereanevoilor umane.Ce înseamnă aceasta pentru agricultură? Înseamnă hrană perfectă, recolte mai bune,cost mai redus al vieţii.28  Putem să eliminăm infecţiile prin ingerarea alimentelor care conţin sărurile minerale pecare organismul nostru le cere. Această imunitate este singura pe care oamenii şi animalele o pot avea. Inoculările medicamentoase nu pot realiza imunitatea. Nimeni nu îşi cunoaşte într-

Page 34: Hrana Vie Carte

adevăr propria capacitate fizică sau mentală, cât de bine sesimte, sau cât de mult va trăi, deoarece în prezent cu toţii suntem handicapaţi şi slăbiţi. Dar  putem porni pe calea sănătatii îmbunătăţite dacă redăm solului sărurile minerale şi humusulcare i-au fost luate.A i c i î n D a n e m a r c a r o c a h r ă n i t o a r e e s t e g r a n i t u l a l b a s t r u s a u p i a t r a d e v a r d e Bornholm. Am folosit deja granitul albastru timp de 3 ani. Am descoperit că în primul an defolosinţă nu are efect, pentru că îi trebuie timp să se erodeze puţin.Aceste observaţii se aplică pentru legumele şi fructele nordice. Însă experienţele au arătat că bazaltul, o rocă neagră provenită din erupţii, şi minereul de cupru sunt încă şi mai bune. Îngrăşămintele artificiale sunt dăunătoare solului şi produc alimentedeficientePutem obţine bazalt din orice parte a Islandei, deoarece întreaga insulă este acoperităcu un strat gros de lavă. Nu s-a ajuns încă la stratul original acolo. Putem obţine minereu decupru din Norvegia, unde acesta există în mari cantităţi şi din alte locuri în care concentraţiad e m e t a l e s t e a ş a d e m i c ă î n c â t n u s e m e r i t ă e x t r a c ţ i a c u p r u l u i . A c e s t a e s t e u n b u n îngrăşământ. Atât în Islanda cât şi în Norvegia există energie electrică disponibilă pentru pulverizarea rocii. Să abandonăm îngrăşămintele artificiale. Ele fac solul acru, descurajeazărâmele, ucid bacteriile din acesta şi fac crustă pe vreme uscată.Dacă Islanda şi Norvegia şi-ar fi utilizat mineralele prin măcinarea lor, solul ar fi fostmult îmbogăţi t . Acest pas trebuie să se realizeze în curând. Deoarece avem cunoştinţa necesară nu mai putem aştepta.CAPITOLUL 7 ÎNCHEIERE Cu toţi i ne amintim - din pierderi le pe care le-am suferi t - că t impul vindecă toate rănile. Adesea pierderile personale par – de la distanţă – benefice. Dacă toate lucrurile ar fiaşa cum le-am dori, viaţa ar fi neinteresantă.29

Page 35: Hrana Vie Carte

Top Related