Transcript
 • Chişinău 2008

  HEPATITA VIRALĂ C ACUTĂ

  LA ADULTProtocol clinic naţional

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

  РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

  AL REPUBLICII MOLDOVA

 • Această publicaţie a fost posibilă datorită susţinerii generoase a poporului american prin intermediul Programului Preliminar de Ţară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare (Programul pentru Buna Guvernare), implementat de Millenium/IP3 Partners. Programul pentru Buna Guvernare este finanţat de Corporaţia „Millennium Challenge Corporation” (MCC) şi administrat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) sub auspiciile Programului Preliminar de Ţară.

  Aprobat prin şedinţa Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 18.12.2008, proces verbal nr. 6.

  Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 509 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional “Hepatita virală C acută la adult”

  Elaborat de colectivul de autori:

  Victor Pântea Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”Tiberiu Holban Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”Elena Maximenco Programul Preliminar de Ţară al “Fondului Provocările Mileniului”

  pentru Buna Guvernare

  Recenzenţi oficiali:

  Constantin Andriuță Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”Grigore Bivol Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”Victor Ghicavîi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”Valentin Gudumac Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”Ivan Zatusevski Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”Iurie Osoianu Compania Naţională de Asigurări în MedicinăMaria Bolocan Consiliul Naţional de Acreditare şi Evaluare

  Coordonator:Mihai Rotaru Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

  Redactor: Eugenia Mincu

  Corector: Tatiana Pîrvu

  EDIŢIA – I

  Tipărit “T-PAR” SRL, 2008.Tiraj: 2000 ex.

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  3

  CUPRINS

  ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT ........................................................................................................ 5

  PREFAŢĂ ..................................................................................................................................................................... 6

  A. PARTEA INTRODUCTIVĂ .................................................................................................................................. 6A.1. Diagnosticul ...................................................................................................................................................... 6A.2. Codul bolii ......................................................................................................................................................... 6A.3. Utilizatorii ......................................................................................................................................................... 6A.4. Scopurile protocolului ....................................................................................................................................... 6A.5. Data elaborării protocolului .............................................................................................................................. 7A.6. Data următoarei revizuiri .................................................................................................................................. 7A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi persoane care au participat la elaborarea protocolului ............ 7A.8. Definiţia folosită în document ........................................................................................................................... 8A.9. Informaţia epidemiologică ................................................................................................................................ 8

  B. PARTEA GENERALĂ ......................................................................................................................................... 10B.1. Nivel de asistenţă medicală urgenţă la etapa prespitalicească: echipele AMU profil general şi specializat 903 (112) .................................................................................................................................... 10B.2. Nivel de asistenţă medicală primară ............................................................................................................... 10B.3. Nivel de asistenţă medicală specializată de ambulatoriu (infecţionist) .......................................................... 12B.4. Nivel de asistenţă medicală spitalicească ....................................................................................................... 14

  C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ ....................................................................................................................... 17C.1.1. Algoritmul de profilaxie a hepatitei virale C acute ...................................................................................... 17C.1.2. Algoritmul de conduită şi de asistenţă urgentă a pacientului cu HVC acută, etapa prespitalicească ........ 18C.1.3. Algoritmul de conduită şi de asistenţă urgentă a pacientului cu HVC acută, formă severă, la etapa prespitalicească ............................................................................................................................... 19

  C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR .................................................. 20C.2.1. Clasificarea HVC acute ................................................................................................................................ 20C.2.2. Profilaxia HVC acute .................................................................................................................................... 20

  C.2.2.1. Profilaxia specifică ............................................................................................................................... 20C.2.2.2. Profilaxia nespecifică – măsuri antiepidemice în focar ........................................................................ 20

  C.2.3. Factorii de risc .............................................................................................................................................. 21C.2.4. Screening-ul .................................................................................................................................................. 21C.2.5. Conduita pacientului cu HVC acută ............................................................................................................. 22

  C.2.5.1. Anamneza .............................................................................................................................................. 22C.2.5.2. Examenul fizic (datele obiective) .......................................................................................................... 23C.2.5.3. Investigaţiile paraclinice în HVC acută ............................................................................................... 26C.2.5.4. Diagnosticul diferenţial ........................................................................................................................ 28

  C.2.5.4.1. Diagnosticarea diferenţială a HVC acute în perioada preicterică ................................................. 31C.2.5.4.2. Diagnosticarea diferenţială a HVC acute în perioada icterică ...................................................... 33

  C.2.5.5. Prognosticul şi sechelele în HVC acută ............................................................................................... 39C.2.5.6. Criteriile de spitalizare ......................................................................................................................... 39C.2.5.7. Tratamentul HVC acute ........................................................................................................................ 39

  C.2.5.7.1. Tratamentul formelor fulminante, al precomei şi al comei ........................................................... 44C.2.5.8. Criteriile de externare .......................................................................................................................... 46C.2.5.9. Suravegherea pacienţilor după HVC acută .......................................................................................... 46

  C.2.6. Complicaţiile în HVC acută ......................................................................................................................... 47

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  4

  D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALELE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR DIN PROTOCOL ..................................................................................................................... 48

  D.1. Instituţiile AMP ............................................................................................................................................... 48D.2. Secţiile consultativ-diagnostice ....................................................................................................................... 48D.3. Instituţiile de asistenţă medicală spitalicească: secţii de boli infecţioase ale spitalelor raionale, municipale; spitale de boli infecţioase. ........................................................................................................... 49

  E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI ....................................... 51

  ANEXE........................................................................................................................................................................ 53Anexa 1. Definiţii de caz de boală infecţioasă pentru sistemul de supraveghere epidemiologică şi de raportare a hepatitei virale C acute ............................................................................................... 53Anexa 2. Ghidul pacientului cu HVC acută ............................................................................................................ 54Anexa 3. Dieta 5 ...................................................................................................................................................... 56

  BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................................................ 57

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  5

  ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT

  ADN acid dezoxiribonucleicAgHBc antigen HBcAgHBe antigen HBeAgHBs antigen HBsALAT alaninaminotranferazăANA anticorpi antinucleari (antinuclear antibodies)anti-CMV anticorpi către virusul Citomegalicanti-EBV-VCA anticorpi către virusul Epstein Baranti-HBc anticorpi către AgHBcanti-HBcor IgM anticorpi către HBcor IgManti-HBcor sum anticorpi către HBcor sumanti-HBe anticorpi către AgHBeanti-HBs anticorpi către AgHBs IgM Imunoglobulina clasa MIgG Imunoglobulina clasa Ganti-LKM anticorpi antimicrosomali (antibodies to liver/kidney microsomeanti-spectru VHC anticorpi către spectrul de proteine structurale şi nestructurale ale VHCanti-VHC core anticorpi către antigenul core al virusului hepatic Canti-VHC IgG anticorpi IgG către virusul hepatic Canti-VHC IgM anticorpi IgM către virusul hepatic Canti-VHC sum anticorpi către virusul hepatic C sumarARN acid ribonucleicASAT aspartataminotransferazăGGTP gamaglutamiltranspeptidazăHVA hepatită virală AHVB hepatită virală BHVC hepatită virală CHVD hepatită virală DHVE hepatită virală EHVF hepatită virală FHVG hepatită virală GIgG imunoglobulina GIgM imunoglobulina MRAL reacţie de aglutinare şi de lizăRFC reacţie de fixare a complementuluiRHAI reacţie de hemaglutinare indirectăSMA anticorpi antifibră musculară netedă (smooth muscle antibodies)SLA anticorpi antigen solubili (solubil liver antibodies)TSH Tireotrop (hormon tireostimulator)TTPA timp de tromboplastină parţial activatVHA virus hepatic AVHB virus hepatic BVHC virus hepatic CVHD virus hepatic DVHE virus hepatic E

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  6

  PREFAŢĂAcest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii

  Moldova (MS RM), constituit din specialiştii catedrei Boli Infecţioase, Facultatea de Perfecţionare a Medicilor şi ai catedrei Boli Infecţioase, Tropicale şi Parazitologie Medicală ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în colaborare cu Programul Preliminar de Ţară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare, finanţat de Guvernul SUA prin Corporaţia Millenium Challenge Corporation şi administrat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională.

  Protocolul naţional este elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind hepatita virală C la adult şi va servi drept bază pentru elaborarea protocoalelor instituţionale. La recomandarea MS RM, pentru monitorizarea protocoalelor instituţionale pot fi folosite formulare suplimentare, care nu sunt incluse în protocolul clinic naţional.

  A. PARTEA INTRODUCTIVĂ

  A.1. Diagnosticul: Hepatita virală C acută la adultExemple de formulare a diagnosticului clinic de bază:1. Hepatita virală C acută, formă uşoară.2. Hepatita virală C acută, formă moderată.3. Hepatita virală C acută, formă severă.

  A.2. Codul bolii: B17.1

  A.3. Utilizatorii:• oficiile medicilor de familie (medicii de familie şi asistentele medicilor de familie);• centrele de sănătate (medici de familie);• centrele medicilor de familie (medicii de familie);• centrele consultative raionale (medicii specialişti în boli infecţioase);• asociaţiile medicale teritoriale (medicii de familie şi specialişti în boli infecţioase);• serviciile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească (echipele AMU specializate şi de

  profil general);• secţiile de boli infecţioase, reanimare şi terapie intensivă ale spitalelor raionale, municipale

  (medicii specialişti în boli infecţioase şi terapie intensivă);• spitalele de boli infecţioase (medicii specialişti în boli infecţioase, specialiştii în boli

  infecţioase, colaboratori ai catedrei Boli Infecţioase, USMF „Nicolae Testemiţanu”).

  Notă: Protocolul, la necesitate, poate fi utilizat şi de alţi specialişti.

  A.4. Scopurile protocolului:1. A facilita depistarea precoce (în primele 3-5 zile de boală) a bolnavilor cu HVC acută la

  etapa prespitalicească.2. A spori calitatea examinărilor clinice şi paraclinice şi a tratamentului pacienţilor cu HVC

  acută.3. A spori calitatea în supravegherea convalescenţilor de HVC acută în perioada

  postexternare.4. A reduce complicaţiile şi mortalitatea prin HVC acută.

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  7

  A.5. Data elaborării protocolului: septembrie 2008

  A.6. Data următoarei revizuiri: septembrie 2010

  A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi persoane care au participat la elaborarea protocolului

  Numele Funcţia deţinută

  Dr. Victor Pântea, doctor în medicină, conferenţiar universitar

  Şef catedră Boli Infecţioase, Facultatea de Perfecţionare a Medicilor, USMF „Nicolae Testemiţanu”, preşedintele Societăţii de Boli Infecţioase din Republica Moldova

  Dr. Tiberiu Holban, doctor în medicină, conferenţiar universitar

  Şef catedră Boli Infecţioase, Tropicale şi Parazitologie Medicală, USMF “Nicolae Testemiţanu”, specialist principal în boli infecţioase la adult al MS RM

  Dr. Elena Maximenco, MPH expert local în sănătate publică, Programul Preliminar de Ţară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare

  Protocolul a fost discutat şi aprobatDenumirea Persoana responsabilă -

  semnăturaCatedra Boli Infecţioase, Facultatea Perfecţionare a Medicilor, USMF “Nicolae Testemiţanu”Societatea de Boli Infecţioase din RM

  Asociaţia Medicilor de Familie din RM

  Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină PreventivăComisia Ştiinţifico-Metodică de Profil “Boli Infecţioase”

  Agenţia Medicamentului

  Consiliul de experţi al Ministerului Sănătăţii

  Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate

  Compania Naţională de Asigurări în Medicină

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  8

  A.8. Definiţia folosită în documentHepatita virală C este o boală infecţioasă acută sau cronică, antroponoză, provocată

  de virusul hepatic C, cu mecanismul de transmitere parenteral, care se caracterizează prin afectarea ficatului şi a altor organe şi sisteme (hematologice, renale, endocrine, dermatologice, neuromusculare, articulare, oculare şi salivare), manifestîndu-se clinic prin simptomele a trei sindroame: dispeptic (scăderea poftei de mîncare, jenă ori dureri în rebordul costal drept, greaţă, vomă), astenic (somnolenţă ori insomnie, cefalee moderată, oboseală, fatigabilitate), artralgic (dureri în articulaţii). Hepatita virală C acută evoluează cu forme icterice şi atipice (anicterică, frustă, subclinică, inaparentă şi portaj de virus hepatic C). Din 100 de persoane infectate cu virusul hepatic C, forma manifestă, se constată numai în 20% din cazuri. Formele acute pot avea o evoluţie autolimitată, cu vindecare în 10-30% din cazuri, celelalte avînd o evoluţie spre cronicizare care are loc în 50-90% din cazuri, cu evoluţie spre ciroză în 20-22 de ani sau hepatocarcinom în 28-29 ani. Pe parcursul a mai multor ani HVC acută era inclusă în hepatita “non A, non B” care, ulterior, după depistarea în anul 1988 de o echipă de cercetători de la firma Chiron a unui nou virus cu tropism hepatic specific virusul hepatic C (VHC), au fost create premise reale în delimitarea şi confirmarea specifică a acestei patologii. Virusul hepatic C aparţine familiei Flaviviridae. Este un virus cu ARN. Anvelopa virală cuprinde un strat lipidic şi proteinele anvelopei, care înconjoară capsida (“core”), structură care include acidul nucleic viral. Prin comparaţie cu funcţiile cunoscute ale majorităţii proteinelor Flavivirusurilor, cele 3 proteine ale VHC de la capătul N-terminal sunt proteine structurale (C, E1, E2/NS1), iar cele 4 proteine C-terminale (NS2, NS3, NS4, NS5) – nestructurale şi sunt folosite în detectarea anticorpilor anti-VHC în diagnostic şi prognostic. VHC este heterogen, fiind constatate 6 genotipuri, peste 90 subtipuri (1a, 1b, 1c, 2a, 2b etc.), izolate şi cvasispecii ceea ce sugerează că variabilitatea genomică este modalitatea prin care VHC reuşeşte să persiste în organismul uman, scăpînd de acţiunea sistemului imun şi determinînd evoluţia cronică a bolii. Viabilitatea virusului hepatic C în mediul ambiant la acţiunea factorilor termici şi a substanţelor dezinfectante este aceeaşi ca şi la virusul hepatic B (VHB). Recomandabil: nu are un caracter obligatoriu. Decizia va fi luată de medic pentru fiecare caz individual.

  A.9. Informaţia epidemiologică Hepatita virală C constituie o problemă de sănătate publică mondială. În întreaga lume, circa 170 milioane de persoane, aproximativ 3% din populaţia mondială sunt infectate cu virusul hepatic C, iar 3-4 milioane reprezintă cazurile noi înregistrate anual în lume. Incidenţa infecţiei simptomatice noi cu virusul C a fost estimată la 1-3 cazuri la 100.000 persoane anual. Evident, incidenţa reală a infecţiei noi cu VHC este mult mai mare (majoritatea cazurilor fiind asimptomatice). Republica Moldova este o zonă endemică nu numai pentru hepatitele B şi D, dar şi C. În ultimii ani în RM s-a constatat o scădere lentă a morbidităţii prin infecţia acută cu virusul hepatic C. În anul 2005 au fost înregistrate 111 (4 copii) cazuri, în anul 2006 – 111 (3 copii) cazuri, în anul 2007 – 101 (2 copii) cazuri.Prevalenţa anticorpilor anti-VHC la donatorii voluntari de sînge este de:

  • 0,01-0,05% – în Canada, nordul Europei şi în nordul SUA;• 0,5-1,5% – în Japonia, bazinul Mării Mediterane şi în sudul SUA;• 3,5-6,4% – în unele regiuni din Africa;• 4,3% – în Republica Moldova.

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  9

  Sursa de infecţie – omul bolnav (forme asimptomatice, cronice, acute)Infecţia VHC se transmite:- Parenteral.- Habitual.- Sexual.- Vertical (de la mamă la făt).

  Principala cale de transmitere este cea parenterală:• prin injectare de droguri i.v., folosind repetat sau în colectiv aceleaşi ace şi seringi (28-70%) se

  infectează adolescenţii 15-17 ani şi tinerii în vîrstă de 18-29 de ani;• manopere medicale: stomatologice, chirurgicale, ginecologice, angiografii, endoscopii,

  acupunctura; • manopere nemedicale: tatuaj, manichiură, pedichiură cu utilizarea instrumentarului de multiplă

  folosinţă;• la hemodializaţii cronici şi hemofilici politransfuzaţi, infecţia cu VHC apare la 2% (înainte de

  introducerea testelor anti-VHC şi a distrugerii virusului prin încălzire, 60-90% dintre bolnavii hemofilici erau anti-VHC pozitivi);

  • infecţia profesională cu VHC (1-5%) este frecventă la stomatologi, chirurgi, reanimatologi, ginecologi, asistente medicale şi în alte specialităţi în care se vine în contact cu sîngele pacienţilor;

  • transfuzii de sînge şi derivate ale acestuia. Frecvenţa hepatitelor posttransfuzionale a scăzut considerabil, dar 80-90% din totalul lor sunt determinate de VHC. Transmiterea VHC prin transfuzii de sînge a scăzut considerabil prin controlul donatorilor, dar se menţine acolo unde nu există posibilităţi materiale pentru efectuarea testărilor.

  • prezenţa în sînge a ARN VHC la persoanele cu anticorpii anti-VHC, cu valori normale ale transaminazelor, justifică considerarea acestora ca fiind potenţial infecţioşi.Calea habituală: infectarea intrafamilială de la persoana bolanvă sau purtătoare de VHC,

  folosirea în comun a aparatului de ras, a periuţelor de dinţi, a seringilor şi a acelor, a truselor de manichiură sau a oricăror obiecte tăioase, prin contacte sexuale neprotejate; manopere nemedicale, cu instrument contaminat insuficient sterilizat în instituţiile de deservire socială (bărbierit, manichiură, pedichiură, tatuaje, găurirea lobilor urechilor pentru portul cerceilor, instalarea verigilor în ombelic, buze, limbă etc.) şi modalităţi de ritual.

  Calea sexuală are un rol secundar în transmiterea VHC datorită nivelului redus al VHC în spermă şi în secreţia vaginală (5-10%):

  • persoane, care practică sex comercial – 6%;• heterosexuali – 4%;• homosexuali – 3%;Transmiterea verticală de la gravidele cu viremii înalte cu VHC este rară (10%):• infecţia perinatală poate fi posibilă (3-9%);• alaptarea este mai puţin riscantă.VHC se transmite prin organele transplantate. Astfel 85-100% din recipienţii unui organ

  ARN VHC pozitiv transplantat fac infecţia VHC.În 20-40% din cazuri calea de transmitere a infecţiei VHC rămîne necunoscută.Receptivitatea este generală. Sunt considerate receptive la infecţia cu VHC toate persoanele

  care nu au suportat hepatita virală C în niciuna dintre formele sale.

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  10

  B. P

  AR

  TE

  A G

  EN

  ER

  AL

  ĂB

  .1. N

  ivel

  de

  asis

  tenț

  ă m

  edic

  ală

  urge

  nță

  la e

  tapa

  pre

  spita

  licea

  scă:

  ec

  hipe

  le A

  MU

  pro

  fil g

  ener

  al şi

  spec

  ializ

  at 9

  03 (1

  12)

  Des

  crie

  re

  (măs

  uri)

  Mot

  ive

  (rep

  ere)

  Paşi

  (mod

  alită

  ți şi

  con

  diții

  de

  real

  izar

  e)Pr

  otec

  ţia p

  erso

  nalu

  lui

  Prot

  ejar

  ea d

  e la

  con

  tact

  ul c

  u sî

  ngel

  e ca

  re c

  onţin

  e vi

  rusu

  l he

  patic

  C în

  tim

  pul e

  xam

  inăr

  ii şi

  al a

  cord

  ării

  asis

  tenţ

  ei

  med

  ical

  e pa

  cien

  ţilor

  .

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Prot

  ejar

  ea p

  erso

  nalu

  lui p

  rin u

  tiliz

  area

  arti

  cole

  lor

  de p

  rote

  cţie

  indi

  vidu

  ală

  (măn

  uşi,

  hal

  ate)

  .1.

  Dia

  gnos

  ticul

  1.1.

  Dia

  gnos

  ticul

  pre

  limin

  ar

  al H

  VC

  acu

  te

  C.2

  .5.1

  – C

  .2.5

  .2

  Dia

  gnos

  ticul

  urg

  enţe

  lor î

  n he

  patit

  a vi

  rală

  C p

  erm

  ite

  aplic

  area

  măs

  urilo

  r med

  ical

  e ra

  pide

  ce

  redu

  ce

  cons

  ider

  abil

  dezv

  olta

  rea

  com

  plic

  aţiil

  or.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Ana

  mne

  za (c

  aset

  a 2)

  .•

  Dat

  ele

  obie

  ctiv

  e (c

  aset

  a 3;

  tabe

  lele

  3-7

  ). Al

  gori

  tmii

  C.1

  .2, C

  .1.3

  2. T

  rata

  men

  tul

  2.1.

  Tra

  tam

  entu

  l stă

  rilo

  r de

  urg

  ență

  la e

  tapa

  pr

  espi

  talic

  easc

  ă

  Alg

  oritm

  ul C

  .1.3

  Iniţi

  erea

  pre

  coce

  a m

  ăsur

  ilor d

  e ur

  genţ

  ă pr

  evin

  e pr

  ogre

  sia

  mal

  adie

  i şi d

  ezvo

  ltare

  a de

  com

  plic

  aţii

  seve

  re.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Trat

  amen

  tul i

  nsufi

  cien

  ţei h

  epat

  ice

  (ede

  m c

  ereb

  ral

  şi si

  ndro

  m h

  emor

  agic

  ). Al

  gori

  tmul

  C.1

  .3

  3. T

  rans

  port

  area

  în se

  cţia

  sp

  ecia

  lizat

  ăSt

  abili

  zare

  a şi

  mon

  itoriz

  area

  func

  ţiilo

  r vita

  le p

  revi

  ne

  dezv

  olta

  rea

  de c

  ompl

  icaţ

  ii şi

  per

  mite

  tran

  spor

  tare

  a pa

  cien

  tulu

  i în

  staţ

  iona

  rul d

  e pr

  ofil.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Apr

  ecie

  rea

  grad

  ului

  de

  seve

  ritat

  e a

  stăr

  ii pa

  cien

  ţilor

  şi a

  sigu

  rare

  a po

  sibi

  lităţ

  ilor d

  e tra

  nspo

  rt.

  B.2

  . Niv

  el d

  e as

  iste

  nță

  med

  ical

  ă pr

  imar

  ăD

  escr

  iere

  (m

  ăsur

  i)M

  otiv

  e(r

  eper

  e)Pa

  şi(m

  odal

  ități

  şi c

  ondi

  ții d

  e re

  aliz

  are)

  III

  III

  Prot

  ecţia

  per

  sona

  lulu

  iPr

  otej

  area

  de

  la c

  onta

  ctul

  cu

  sîng

  ele

  care

  con

  ţine

  viru

  sul

  hepa

  tic C

  în ti

  mpu

  l exa

  min

  ării

  şi a

  l aco

  rdăr

  ii as

  iste

  nţei

  m

  edic

  ale

  paci

  enţil

  or.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Prot

  ejar

  ea p

  erso

  nalu

  lui p

  rin u

  tiliz

  area

  arti

  cole

  lor

  de p

  rote

  cţie

  indi

  vidu

  ală

  (măn

  uşi,

  hal

  ate)

  .

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  11

  III

  III

  1.

  Profi

  laxi

  a

  C.2

  .21.

  1. P

  rofil

  axia

  pri

  mar

  ă

  C.2

  .3

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Aco

  rdar

  ea a

  sist

  enţe

  i edu

  caţio

  nale

  sani

  tare

  a

  popu

  laţie

  i ver

  sus i

  nfor

  mar

  ea p

  rivin

  d si

  mpt

  omat

  olog

  ia H

  VC

  acu

  te, r

  iscu

  l de

  infe

  ctar

  e şi

  m

  ăsur

  ile d

  e pr

  ofila

  xie

  (tabe

  lul 2

  ).1.

  2. M

  ăsur

  ile a

  ntie

  pide

  mic

  e în

  foca

  r

  C.2

  .2.2

  Alg

  oritm

  ul C

  .1.1

  .

  Scop

  ul –

  loca

  lizar

  ea şi

  pre

  veni

  rea

  răsp

  îndi

  rii in

  fecţ

  iei c

  u vi

  rusu

  l hep

  atic

  C.

  Măs

  urile

  ant

  iepi

  dem

  ice

  în fo

  car s

  e vo

  r efe

  ctua

  în

  cola

  bora

  re c

  u in

  fecţ

  ioni

  ştii

  şi c

  u ep

  idem

  iolo

  gii.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Dep

  ista

  rea

  prec

  oce

  şi sp

  italiz

  area

  pac

  ienţ

  ilor.

  •D

  ecla

  rare

  a ca

  zulu

  i de

  îmbo

  lnăv

  ire la

  Cen

  trul d

  e M

  edic

  ină

  Prev

  entiv

  ă te

  ritor

  ial.

  •Ex

  amin

  ările

  clin

  ică,

  sero

  logi

  că sp

  ecifi

  că a

  pe

  rsoa

  nelo

  r de

  cont

  act (

  anti-

  VH

  C Ig

  M şi

  ant

  i-V

  HC

  sum

  .•

  Exam

  inar

  ea b

  ioch

  imic

  ă a

  pers

  oane

  lor d

  e co

  ntac

  t (la

  nec

  esita

  te).

  •Su

  prav

  eghe

  rea

  pers

  oane

  lor d

  e co

  ntac

  t (ta

  belu

  l 2;

  Algo

  ritm

  ul C

  .1.1

  ).2.

  Dia

  gnos

  ticul

  2.1.

  Dia

  gnos

  ticul

  pre

  limin

  ar

  al H

  VC

  acu

  te•

  Ana

  mne

  za c

  linic

  o-ep

  idem

  iolo

  gică

  per

  mite

  su

  spec

  tare

  a H

  VC

  acu

  te.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Ana

  mne

  za c

  linic

  o-ep

  idem

  iolo

  gică

  (cas

  eta

  2).

  C.2

  .5.1

  -C.2

  .5.3

  •D

  atel

  e ob

  iect

  ive

  perm

  it su

  spec

  tare

  a H

  VC

  şi d

  eter

  mi-

  nare

  a se

  verit

  ăţii

  mal

  adie

  i.•

  Num

  ai te

  stul

  mol

  ecul

  ar b

  iolo

  gic

  şi c

  el s

  erol

  ogic

  prin

  de

  term

  inar

  ea m

  arke

  rilor

  spe

  cific

  i per

  mit

  confi

  rmar

  ea

  diag

  nost

  icul

  ui d

  e H

  VC

  acu

  tă.

  •H

  emol

  euco

  gram

  a (le

  ucop

  enie

  , lim

  foci

  toză

  ) în

  HV

  C

  perm

  ite d

  ifere

  nţie

  rea a

  cest

  eia d

  e hep

  atita

  pro

  voca

  tă d

  e ba

  cter

  ii (le

  ucoc

  itoză

  , neu

  trofil

  oză,

  VSH

  acc

  eler

  ată)

  .

  •D

  atel

  e ob

  iect

  ive

  (cas

  etel

  e 2,

  3; t

  abel

  ele

  3-7)

  .•

  Exam

  enul

  de

  labo

  rato

  r:H

  emol

  euco

  gram

  a.T

  este

  le b

  ioch

  imic

  e al

  e fu

  ncţie

  i hep

  atic

  e (ta

  bele

  le

  8, 9

  ).•

  Dia

  gnos

  ticul

  dife

  renţ

  ial (

  tabe

  lele

  10,

  11; c

  aset

  ele

  4-8,

  9-1

  7).

  •D

  eter

  min

  area

  gra

  dulu

  i de

  urge

  nţă

  şi a

  tra

  nspo

  rtabi

  lităţ

  ii pa

  cien

  tulu

  i (Al

  gori

  tmul

  C.1

  .3).

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  12

  III

  III

  •D

  eter

  min

  area

  pre

  coce

  a g

  radu

  lui

  de s

  ever

  itate

  în

  HV

  C v

  a pe

  rmite

  asi

  sten

  ţa p

  resp

  italic

  easc

  ă co

  rect

  ă şi

  pr

  even

  irea

  com

  plic

  aţiil

  or se

  vere

  .

  Rec

  oman

  dabi

  l:•

  Mar

  kerii

  spec

  ifici

  ai h

  epat

  itei v

  irale

  C (t

  abel

  ul 8

  ).

  2.2.

  Lua

  rea

  deci

  ziei

  ver

  sus

  nece

  sita

  tea

  cons

  ulta

  ției

  spec

  ialis

  tulu

  i şi/s

  au

  spita

  lizar

  e

  C.2

  .5.6

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  HV

  C a

  cută

  pre

  vede

  spita

  lizar

  ea o

  blig

  ator

  ie

  indi

  fere

  nt d

  e gr

  adul

  de

  seve

  ritat

  e.

  3. T

  rata

  men

  tul

  3.1.

  Tra

  tam

  entu

  l stă

  rilo

  r de

  urg

  ență

  la e

  tapa

  pr

  espi

  talic

  easc

  ă

  Alg

  oritm

  ul C

  .1.3

  Iniţi

  erea

  la ti

  mp

  a tra

  tam

  entu

  lui d

  e ur

  genţ

  ă st

  opea

  ză p

  ro-

  gres

  ia b

  olii

  şi p

  revi

  ne d

  ezvo

  ltare

  a co

  mpl

  icaţ

  iilor

  gra

  ve.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Trat

  amen

  tul H

  VC

  acu

  te c

  u si

  ndro

  m h

  emor

  agic

  şi

  edem

  cer

  ebra

  l (Al

  gori

  tmul

  C.1

  .3).

  Supr

  aveg

  here

  a4.

  2. S

  upra

  vegh

  erea

  pa

  cien

  ților

  dup

  ă ex

  tern

  are

  C.2

  .5.9

  Scop

  urile

  :1)

  Tr

  atam

  entu

  l con

  vale

  scen

  ţilor

  .2)

  Ev

  alua

  rea

  şi tr

  atam

  entu

  l con

  seci

  nţel

  or H

  VC

  (în

  cola

  -bo

  rare

  cu

  med

  icii

  spec

  ialiş

  ti).

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Dis

  pens

  ariz

  area

  se v

  a fa

  ce d

  upă

  cons

  ulta

  ţia

  infe

  cţio

  nist

  ului

  (cas

  eta

  20).

  B.3

  . Niv

  el d

  e as

  iste

  nță

  med

  ical

  ă sp

  ecia

  lizat

  ă de

  am

  bula

  tori

  u (in

  fecț

  ioni

  st)

  Des

  crie

  re

  (măs

  uri)

  Mot

  ive

  (rep

  ere)

  Paşi

  (mod

  alită

  ți şi

  con

  diții

  de

  real

  izar

  e)I

  IIII

  IPr

  otec

  ția p

  erso

  nalu

  lui

  Prot

  ejar

  ea d

  e la

  con

  tact

  ul c

  u sî

  ngel

  e ca

  re c

  onţin

  e vi

  rusu

  l he

  patic

  C în

  tim

  pul e

  xam

  inăr

  ii şi

  al a

  cord

  ării

  asis

  tenţ

  ei

  med

  ical

  e pa

  cien

  ţilor

  .

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Prot

  ejar

  ea p

  erso

  nalu

  lui p

  rin u

  tiliz

  area

  arti

  cole

  lor

  de p

  rote

  cţie

  indi

  vidu

  ală

  (măn

  uşi,

  hal

  ate)

  .1.

  Pr

  ofila

  xia

  C.2

  .2

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  13

  III

  III

  1.1.

  Pro

  filax

  ia p

  rim

  ară

  C.2

  .3O

  blig

  ator

  iu:

  •A

  cord

  area

  asi

  sten

  ţei e

  duca

  ţiona

  le sa

  nita

  re

  popu

  laţie

  i ver

  sus i

  nfor

  mar

  ea p

  rivin

  d si

  mpt

  omat

  olog

  ia H

  VC

  acu

  te, r

  iscu

  l de

  infe

  ctar

  e şi

  m

  ăsur

  ile d

  e pr

  ofila

  xie

  (tabe

  lul 2

  ).1.

  2. M

  ăsur

  ile a

  ntie

  pide

  mic

  e în

  foca

  r

  C.2

  .2.1

  Alg

  oritm

  ul C

  .1.1

  Scop

  ul –

  loca

  lizar

  ea ş

  i pre

  veni

  rea

  răsp

  îndi

  rii in

  fecţ

  iei c

  u vi

  rusu

  l C. M

  ăsur

  ile a

  ntie

  pide

  mic

  e în

  foca

  r se

  vor e

  fect

  ua

  în c

  olab

  orar

  e cu

  med

  icul

  de

  fam

  ilie

  şi c

  u ep

  idem

  iolo

  gul.

  Obl

  igat

  oriu

  :

  •D

  epis

  tare

  a pr

  ecoc

  e şi

  spita

  lizar

  ea p

  acie

  nţilo

  r;•

  Dec

  lara

  rea

  cazu

  lui d

  e îm

  boln

  ăvire

  la C

  entru

  l de

  Med

  icin

  ă Pr

  even

  tivă

  terit

  oria

  l.•

  Exam

  inăr

  ile c

  linic

  ă, s

  erol

  ogic

  ă sp

  ecifi

  că a

  pe

  rsoa

  nelo

  r de

  cont

  act (

  anti-

  VH

  C Ig

  M şi

  ant

  i-V

  HC

  sum

  .•

  Exam

  inar

  ea b

  ioch

  imic

  ă a

  pers

  oane

  lor d

  e co

  ntac

  t (la

  nec

  esita

  te).

  •Su

  prav

  eghe

  rea

  pers

  oane

  lor d

  e co

  ntac

  t (ta

  belu

  l 2;

  Algo

  ritm

  ul C

  .1.1

  ).2.

  Dia

  gnos

  ticul

  2.1.

  Sus

  pect

  area

  şi

  confi

  rmar

  ea d

  iagn

  ostic

  ului

  H

  VC

  acu

  te

  •A

  nam

  neza

  clin

  ico-

  epid

  emio

  logi

  că p

  erm

  ite s

  uspe

  cta-

  rea

  HV

  C a

  cute

  .•

  Dat

  ele

  obie

  ctiv

  e pe

  rmit

  susp

  ecta

  rea

  HV

  C,

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Ana

  mne

  za c

  linic

  o-ep

  idem

  iolo

  gică

  (cas

  eta

  2).

  •D

  atel

  e ob

  iect

  ive

  (cas

  etel

  e 2,

  3; t

  abel

  ele

  3-7)

  .C

  .2.5

  .1-C

  .2.5

  .4de

  term

  inar

  ea se

  verit

  ăţii

  afec

  ţiuni

  i.•

  Num

  ai te

  stul

  mol

  ecul

  ar b

  iolo

  gic

  şi c

  el s

  erol

  ogic

  prin

  de

  term

  inar

  ea m

  arke

  rilor

  spe

  cific

  i per

  mit

  confi

  rmar

  ea

  diag

  nost

  icul

  ui d

  e H

  VC

  acu

  tă.

  •H

  emol

  euco

  gram

  a (le

  ucop

  enie

  , lim

  foci

  toză

  ) în

  HV

  C

  perm

  ite d

  ifere

  nţie

  rea a

  cest

  eia d

  e hep

  atita

  pro

  voca

  tă d

  e ba

  cter

  ii (le

  ucoc

  itoză

  , neu

  trofil

  oză,

  VSH

  acc

  eler

  ată)

  .•

  Det

  erm

  inar

  ea p

  reco

  ce a

  gra

  dulu

  i de

  sev

  erita

  te î

  n H

  VC

  va

  perm

  ite a

  sist

  enţa

  pre

  spita

  licea

  scă

  core

  ctă

  şi

  prev

  enire

  a co

  mpl

  icaţ

  iilor

  seve

  re.

  •Ex

  amen

  ul d

  e la

  bora

  tor (

  tabe

  lul 8

  ).H

  emol

  euco

  gram

  a.I

  ndic

  ii bi

  ochi

  mic

  i hep

  atic

  i.M

  arke

  rii sp

  ecifi

  ci a

  i hep

  atite

  i vira

  le C

  acu

  te.

  •D

  iagn

  ostic

  ul d

  ifere

  nţia

  l (ta

  bele

  le 1

  0, 1

  1; c

  aset

  ele

  4-8,

  9-1

  7).

  •D

  eter

  min

  area

  gra

  dulu

  i de

  urge

  nţă

  şi a

  tra

  nspo

  rtabi

  lităţ

  ii pa

  cien

  tulu

  i (Al

  gori

  tmul

  C.1

  .3).

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  14

  III

  III

  2.2.

  Lua

  rea

  deci

  ziei

  ver

  sus

  nece

  sita

  tea

  cons

  ulta

  ției a

  ltor

  spec

  ialiş

  ti şi

  /sau

  spita

  lizar

  e

  C.2

  .5.6

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  HV

  C a

  cută

  pre

  vede

  spita

  lizar

  ea o

  blig

  ator

  ie

  indi

  fere

  nt d

  e gr

  adul

  de

  seve

  ritat

  e.

  3. T

  rata

  men

  tul

  3.1.

  Tra

  tam

  entu

  l stă

  rilo

  r de

  urg

  ență

  la e

  tapa

  pr

  espi

  talic

  easc

  ă

  Alg

  oritm

  ul C

  .1.3

  Iniţi

  erea

  la ti

  mp

  a tra

  tam

  entu

  lui d

  e ur

  genţ

  ă st

  opea

  prog

  resi

  a bo

  lii şi

  pre

  vine

  com

  plic

  aţiil

  e se

  vere

  .O

  blig

  ator

  iu:

  •Tr

  atam

  entu

  l HV

  C a

  cute

  , for

  ma

  fulm

  inan

  (Alg

  oritm

  ul C

  .1.3

  ).

  4. S

  upra

  vegh

  erea

  4.1.

  Sup

  rave

  gher

  ea

  paci

  ențil

  or d

  upă

  exte

  rnar

  e

  C.2

  .5.9

  Scop

  urile

  :1)

  Tr

  atam

  entu

  l con

  vale

  scen

  ţilor

  .2)

  Ev

  alua

  rea

  şi tr

  atam

  entu

  l con

  seci

  nţel

  or H

  VC

  acu

  te

  (în c

  olab

  orar

  e cu

  med

  icul

  de

  fam

  ilie

  şi c

  u m

  edic

  ii sp

  ecia

  lişti)

  .

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Dis

  pens

  ariz

  area

  se

  va fa

  ce c

  onfo

  rm p

  lanu

  lui î

  ntoc

  -m

  it în

  col

  abor

  are

  cu m

  edic

  ul d

  e fa

  mili

  e (c

  aset

  a 21

  ).•

  La a

  cutiz

  area

  sim

  ptom

  elor

  clin

  ice

  şi a

  indi

  cilo

  r bi

  ochi

  mic

  i – sp

  italiz

  are

  repe

  tată

  .

  B.4

  . Niv

  el d

  e as

  iste

  nță

  med

  ical

  ă sp

  italic

  easc

  ăD

  escr

  iere

  (m

  ăsur

  i)M

  otiv

  e(r

  eper

  e)Pa

  şi(m

  odal

  ități

  şi c

  ondi

  ții d

  e re

  aliz

  are)

  III

  III

  Prot

  ecţia

  per

  sona

  lulu

  iPr

  otej

  area

  de

  la c

  onta

  ctul

  cu

  sîng

  ele

  care

  con

  ţine

  viru

  sul

  C în

  tim

  pul e

  xam

  inăr

  ii şi

  al a

  cord

  ării

  asis

  tenţ

  ei m

  edic

  ale

  paci

  enţil

  or.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Prot

  ejar

  ea p

  erso

  nalu

  lui p

  rin u

  tiliz

  area

  arti

  cole

  lor

  de p

  rote

  cţie

  indi

  vidu

  ală

  (măn

  uşi,

  hala

  te).

  1. P

  rofil

  axia

  C.2

  .21.

  1. M

  ăsur

  ile a

  ntie

  pide

  mic

  eC

  .2.2

  .2O

  blig

  ator

  iu:

  •R

  espe

  ctar

  ea c

  ondi

  ţiilo

  r de

  izol

  are.

  •D

  ecla

  rare

  a ca

  zulu

  i de

  infe

  ctar

  e la

  CM

  P te

  ritor

  ial.

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  15

  III

  III

  2. S

  pita

  lizar

  eaC

  .2.5

  .6Vo

  r fi sp

  italiz

  aţi t

  oţi p

  acie

  nţii.

  •Pa

  cien

  ţii c

  u H

  VC

  acut

  ă v

  or fi

  spi

  taliz

  aţi î

  n se

  cţiil

  e de

  bol

  i inf

  ecţio

  ase

  ale

  spita

  lelo

  r raţ

  iona

  le (m

  unic

  i-pa

  le)

  şi în

  spi

  tale

  le c

  linic

  e re

  publ

  ican

  e de

  bol

  i in-

  fecţ

  ioas

  e.•

  În s

  ecţii

  le d

  e te

  rapi

  e in

  tens

  ivă

  se v

  or s

  pita

  liza

  pa-

  cien

  ţii c

  u fo

  rme

  seve

  re ş

  i/sau

  cu

  stăr

  i de

  urg

  enţă

  (A

  lgor

  itmul

  C.1

  .3).

  3. D

  iagn

  ostic

  ul3.

  1. C

  onfir

  mar

  ea d

  iagn

  osti-

  culu

  i de

  HV

  C a

  cută

  şi e

  valu

  -ar

  ea se

  veri

  tății

  bol

  ii

  C.2

  .5.1

  -C.2

  .5.4

  Tact

  ica

  de c

  ondu

  ită a

  pac

  ient

  ului

  cu

  HV

  C a

  cută

  şi

  ale-

  gere

  a tra

  tam

  entu

  lui m

  edic

  amen

  tos d

  epin

  de d

  e se

  verit

  atea

  şi

  com

  plic

  aţiil

  e bo

  lii p

  recu

  m ş

  i de

  fact

  orii

  de r

  isc,

  şi d

  e as

  emen

  ea m

  alad

  iile

  conc

  omite

  nte.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Ana

  mne

  za c

  linic

  o-ep

  idem

  iolo

  gică

  (cas

  eta

  2).

  •D

  atel

  e ob

  iect

  ive

  (cas

  etel

  e 2,

  3; t

  abel

  ul 3

  -7).

  •Ex

  amen

  ul d

  e la

  bora

  tor (

  tabe

  lul 8

  ):T

  este

  gen

  eral

  e.T

  este

  enz

  imat

  ice.

  T

  este

  le m

  etab

  olis

  mul

  ui b

  iliru

  bine

  i.T

  este

  de

  disp

  rote

  inem

  ie.

  I

  nves

  tigaţ

  iile

  supl

  imen

  tare

  .T

  este

  le sp

  ecifi

  ce.

  •D

  iagn

  ostic

  ul d

  ifere

  nţia

  l (ta

  bele

  le 1

  0, 1

  1; c

  aset

  ele

  4-8,

  9-1

  7).

  •D

  eter

  min

  area

  grad

  ului

  de ur

  genţ

  ă (Al

  gorit

  mul

  C.1

  .3).

  Tra

  tam

  entu

  lC

  .2.5

  .74.

  1. C

  ontin

  uare

  a tr

  atam

  en-

  tulu

  i stă

  rilo

  r de

  urge

  nță

  Alg

  oritm

  ul C

  .1.3

  Con

  tinua

  rea

  trata

  men

  tulu

  i stă

  rilor

  de

  urge

  nţă

  va p

  reve

  ni

  dezv

  olta

  rea

  cons

  ecin

  ţelo

  r sev

  ere.

  Obl

  igat

  oriu

  (num

  ai în

  stăr

  i de

  urge

  nţă)

  :•

  Se c

  ontin

  uă tr

  atam

  entu

  l ini

  ţiat l

  a et

  apa

  pres

  pita

  licea

  scă

  (Alg

  oritm

  ul C

  .1.3

  ).

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  16

  III

  III

  4.2.

  Tra

  tam

  entu

  l HV

  C a

  cute

  co

  nfor

  m se

  veri

  tății

  mal

  adie

  i

  C.2

  .3.7

  În t

  oate

  caz

  urile

  est

  e in

  dica

  tă s

  pita

  lizar

  ea.

  Trat

  amen

  tul

  HV

  C a

  cute

  se

  va e

  fect

  ua c

  onfo

  rm g

  radu

  lui d

  e se

  verit

  ate

  a bo

  lii.

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Trat

  amen

  tul n

  emed

  icam

  ento

  s:

  Reg

  im.

  Die

  tă.

  Con

  sum

  exc

  esiv

  de

  lichi

  d.•

  Trat

  amen

  t med

  icam

  ento

  s (ta

  belu

  l 12-

  14):

  Tera

  pie

  de d

  etox

  ifier

  e.

  Prep

  arat

  e m

  etab

  olic

  e.

  Enzi

  me.

  Ente

  roso

  rben

  ţi.

  Diu

  retic

  e.

  Rec

  oman

  dabi

  l:•

  Trat

  amen

  t med

  icam

  ento

  s (ta

  bele

  le 1

  2-14

  ) cu:

  Prep

  arat

  e an

  tivira

  le.

  Ant

  ibio

  tice.

  Tera

  pie

  sim

  ptom

  atic

  ă (A

  lgor

  itmul

  C.1

  .3).

  5. E

  xter

  nare

  aC

  .2.6

  Exte

  rnar

  ea p

  acie

  ntul

  ui e

  ste

  reco

  man

  dată

  dup

  ă vi

  ndec

  area

  cl

  inic

  ă co

  mpl

  etă,

  am

  elio

  rare

  a sa

  u du

  pă n

  orm

  aliz

  area

  in-

  dici

  lor b

  ioch

  imic

  i

  Obl

  igat

  oriu

  :•

  Eval

  uare

  a pr

  ogno

  stic

  ului

  HV

  C a

  cute

  (cas

  eta

  18).

  •Ex

  tern

  area

  pac

  ienţ

  ilor c

  onfo

  rm c

  riter

  iilor

  de

  exte

  rnar

  e (c

  aset

  a 20

  ).5.

  1. E

  xter

  nare

  a, n

  ivel

  ul

  prim

  ar d

  e su

  prav

  eghe

  reEx

  trasu

  l din

  foai

  a de

  obs

  erva

  ţie v

  a co

  nţin

  e ob

  ligat

  oriu

  :•

  Dia

  gnos

  ticul

  pre

  ciza

  t des

  făşu

  rat.

  •R

  ezul

  tate

  le in

  vest

  igaţ

  iilor

  efe

  ctua

  te.

  •R

  ecom

  andă

  rile

  expl

  icite

  pen

  tru p

  acie

  nt.

  •R

  ecom

  andă

  rile

  pent

  ru m

  edic

  ul d

  e fa

  mili

  e şi

  pen

  tru

  infe

  cţio

  nist

  .

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  17

  C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂC.1.1. Algoritmul de profilaxie a hepatitei virale C acute

  Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  MĂSURI ANTIEPIDEMICE ÎN FOCAR

  Depistarea precoce a bolnavului, spitalizarea

  obligatorie şi tratamentul lui

  Evidenţa persoanelor de contact Supravegherea

  persoanelor de contact timp de 140 de zile (maxima perioadei de incubaţie)

  Examenul clinic al persoanelor de contact de către medicul de familie sau specialist în boli infecţioase

  Examenul biochimic şi cel serologic al persoanelor de contact pentru stabilirea posibilei surse de infecţie sau a persoanelor infectate din

  anturajul pacientului

  REZULTAT POZITIVREZULTAT NEGATIV

  Bolnav de hepatită virală C acută

  Bolnav de hepatită virală C cronică

  Internare şi tratament în spitalul sau în secţia de boli infecţioase

  Examinările clinică, biochimică, serologică, instrumentală şi molecular-biologică pentru determinarea încărcăturii virale

  Supravegherea în dinamică timp de 140 de zile de la ultimul contact cu bolnavul

  Tratamentul antiviral este recomandat în cazurile de hepatită virală C acută, cu o evoluţie prelungită

  Terapia antivirală este indicată pacienţilor cu o încărcătura virală prezentă

  Recomandarea unui anumit tip de terapie are la bază decizia medicului curant şi este efectuată individualizat, de la caz la caz, ţinîndu-se cont de mai mulţi factori

  C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ C.1.1. Algoritmul de profilaxie a hepatitei virale C acute

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  18

  C.1.2. Algoritmul de conduită şi de asistență urgentă a pacientului cu HVC acută, etapa prespitalicească

  Caz suspect de HVC acută

  Debut lent cu simptome de afectare a tractului digestiv (scade pofta de mâncare, greţuri, vomă, disconfort abdominal), cu afectare a sistemului nervos vegetativ

  (oboseală, cefalee moderată, fatigabilitate) şi a articulaţiilor (artralgii)

  Instalarea icterului, determinarea hepatosplenomegaliei

  Asistenţa de urgenţă la etapa prespitalicească este efectuată de medicul de familie sau de medicul echipei de urgenţă

  Îndrumarea sau transportarea urgentă la spital cu ambulanţa în funcţie de severitatea stării pacientului

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  19

  C.1.3. Algoritmul de conduită şi de asistență urgentă a pacientului cu HVC acută, forma severă, la etapa prespitalicească

  Caz suspect de HVC acută, forma severă

  • Prezintă un icter intens• Se instalează sindromul hemoragic (epistaxis, purpura cutanată)• Febra persistentă• Reducerea dimensiunilor ficatului• Astenie intensă• Somnolenţă

  Monitorizarea principalelor simptome vitale:• Ritmul respirator şi eficienţa lui• Circulaţia periferică• Culoarea tegumentelor• Tensiunea arterială• Funcţia cardiacă• Diureza• Dimensiunile ficatului• Starea psihoneurologică a pacientului

  Edem cerebral• Administrarea preparatelor:Sol. Glucoză 10% – 250 ml, perfuzie i.v.Sol. Clorură de sodiu 0,9% – 500 ml,

  perfuzie i.v.Sol. Magnesiu sulfat 25% – 10 ml, i.v.Sol. Aminofilină 2,4% – 10 ml, i.v.Sol. Furosemid 1% – 2 ml (3-6 ml), i.v.Sol. Prednisolon 3% – 1 ml (30-60 mg)

  i.v. sau i.m., sau sol. Dexametazon 0,4% – 1 ml (4-8 mg), i.v. sau i.m.

  Sol. Diazepam 0,5% – 2 ml (2-4 ml), i.v. sau i.m.

  • Asigurarea unei bune oxigenări

  Sindrom hemoragic• Restabilirea parametrilor hemodinamici:• Se aplică gheaţă pe abdomen• Administrarea soluţiilor:Sol. Glucoză 5-10% – 500 ml, perfuzie i.v.Sol. Clorură de sodiu 0,9%-500 ml,

  perfuzie i.v.Sol. Aprotinină 10.000 UI, perfuzie i.v.• Preparate hemostatice:Sol. Etamsilat 12,5% – 2 ml x 3 ori/zi, i.m.

  sau i.v.Sol. Menadionă 1% – 1 ml x 3 ori/zi, i.m.Sol. Calciu gluconat 10% – 10 ml, i.v.Sol. Acid aminocapronic 5% – 200 ml,

  perfuzie i.v.• Asigurarea unei bune oxigenări

  Transportarea urgentă la spital cu ambulanţa

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  20

  C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR

  C.2.1. Clasificarea HVC acute

  Tabelul 1. Clasificarea formelor clinice ale HVC acute

  Forme clinice Gravitatea EvoluţiaDurata bolii Caracterul

  • Tipică:- Icterică.cu sindromul de

  colestază;colestatică.• Atipice:- Anicterică.- Frustă.- Subclinică.- Inaparentă.- Ocultă.- Portaj de virus.

  • Uşoară.• Moderată.• Severă• Fulminantă

  (rar).

  • Acută (3 luni).• Trenantă (4-6 luni).• Cronică (peste 6 luni:- activitate absentă;- activitate minimă;- activitate moderată;- activitate severă.• Ciroză hepatică,• Carcinom hepatic.

  • Ciclică.• Cu acutizări şi cu

  recăderi.• Cu complicaţii

  şi cu maladii asociate.

  Infecţia ocultă cu VHC reprezintă o formă clinico-biologică a infecţiei cu VHC caracterizată prin absenţa unuia sau a tuturor markerilor virusologici folosiţi în mod curent în diagnosticarea acesteia, dar cu persistenţa a ARN VHC în ficat şi/sau a rezervoarelor extrahepatice ale virusului hepatitic C.

  C.2.2. Profilaxia HVC acute

  C.2.2.1. Profilaxia specificăCaseta 1. Profilaxia specifică a HVC acuteÎn absenţa vaccinului contra HVC, la moment, imunizarea nu se aplică.

  C.2.2.2. Profilaxia nespecifică – măsuri antiepidemice în focar

  Tabelul 2. Măsuri antiepidemice în focar

  Sursa de infecţie • Bolnavii cu hepatită virală C acută se izolează (spitalizare obligatorie în secţiile sau în spitalele de boli infecţioase).

  • Persoanele care au fost în contact cu bolnavul vor fi examinaţi clinic, bio-chimic (bilirubina, ALAT, ASAT, protrombina, proba cu timol), serologic (determinarea markerilor anti-VHC IgM, anti-VHC sum) şi instrumental (examen ultrasonografic al organelor cavităţii abdominale).

  Căile de transmitere

  • Utilizarea utilajului medical (seringi, pipete, scarificatoare etc.) de unică folosinţă (jetabile).

  • Respectarea normelor de sterilizare a instrumentarului medico-chirurgical.• Organizarea corectă a lichidării inofensive a instrumentarului medical uzat.

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  21

  • Protecţia eficientă a personalului medical (tegumente, mucoase) la locul de muncă prin asigurarea cu seturi de echipament personal, în funcţie de specificul activităţii profesionale.

  • Să nu utilizeze obiecte de igienă personală: lamă/aparat de ras, periuţa de dinţi, trusa de manichiură şi de pedichiură, de care se folosesc alte persoa-ne, evitarea contaminării jucăriilor, a biberoanelor.

  • Limitarea transfuziilor de sînge şi a derivatele lui, la situaţii de strictă ne-cesitate.

  • Dacă doresc să-şi facă tatuaje sau piercing, să apeleze un specialist autori-zat, care să garanteze utilizarea instrumentarului steril.

  • Reducerea pînă la maxim în instituţiile medicale a practicării investigaţiilor parenterale şi a administrării neargumentate a injecţiilor.

  • Evitarea înţepăturilor accidentale cu ace contaminate. În cazul unui astfel de accident, este recomandat ca persoana respectivă săşi facă testul pentru depistarea anticorpilor anti-VHC.

  • Folosirea prezervativului pentru protejarea infectării cu VHC pe cale sexu-ală.

  • Testarea la prezenţa anti-VHC la donatorii de sînge şi de plasmă, de sper-mă, ţesuturi, cornee, organe.

  • Acordarea asistenţei educaţionale sanitare populaţiei versus informarea pri-vind simptomatologia HVC acute riscul de infectare şi măsurile de profi-laxie.

  • Femeile infectate cu virului hepatic C trebuie să cunoască faptul că riscul de transmitere a acestuia de la mamă la făt, deşi redus (pînă la 10%), există.

  • În situaţia nedorită a consumului de droguri injectabile, trebuie evitată uti-lizarea în comun a seringilor.

  • Instituţiile nemedicale (frizerii, cabinete de manichiură, pedichiură, cosme-tice) să fie asigurate cu aparataj necesar pentru sterilizarea garantată a in-strumentarului; şi mai eficace este utilizarea acestuia de o singură folosinţă.

  C.2.3. Factorii de risc • Transfuzii sau transplante de la donatori infectaţi.• Practicare a unei profesii care expune la răni artificiale şi la contactul accidental cu sîngele

  altor persoane.• Utilizare în comun a seringilor/acelor de către utilizatorii de droguri.• Practicare de tatuaje sau de piercing, realizate în condiţii precare de igienă.• Hemodializă.• Partener infectat cu virusul hepatic C, contacte sexuale întîmplătoare neprotejate, multiple.• Naştere din mamă infectată cu VHC.

  C.2.4. Screening-ul• Screening-ul sîngelui, al organelor, al ţesuturilor donate la anti-VHC

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  22

  C.2.5. Conduita pacientului cu HVC acută

  C.2.5.1. AnamnezaCaseta 2. Recomandări pentru culegerea anamnesticului

  Date epidemiologice:• Contact cu bolnavi cu HVC acută şi/sau cronică.• Folosire în comun a unor obiecte de igienă personală: lame de ras, periuţe de dinţi, foarfece

  sau obiecte de manichiură.• Utilizare de droguri intravenos.• Manopere medicale: stomatologice, chirurgicale, reanimatologice, ginecologice, angiografii,

  endoscopii, acupunctură (14-140 zile şi mai mult).• Manopere în instituţiile nemedicale (frizerii, cabinete de manichiură, pedichiură, cosmetice,

  de tatuaj şi de piercing).• Activitate profesională: stomatolog, chirurg, reanimatolog, ginecolog, traumatolog,

  angiolog, endoscopist, asistentă medicală, care vin în contact cu sîngele pacienţilor.• Contact sexual neprotejat.• Hemodializaţi şi hemofilici politransfuzaţi.• Transfuzii de sînge şi a derivatelor acestuia.

  Date clinice precoce (în perioada prodromală (preicterică), cu o durată de la 3-4 pînă la 10-15 zile şi mai mult).• Debut lent.• Temperatură normală, uneori poate să fie ascensiune termică.• Simptome ale sindromului dispeptic:Pierderea poftei de mîncare.Greţuri.Vome (2-3 ori).Senzaţie de disconfort digestiv (abdominal).Dureri în rebordul costal drept şi în regiunea epigastrică.

  • Simptome ale sindromului astenic:Astenie.Indispoziţie generală.Apatie.Adinamie.

  • Simptome ale sindromului artralgic:Dureri în articulaţii, preponderent în articulaţiile mici, simetrice, implicînd, mai ales,

  articulaţiile distale.• Simptome ale sindromului mixt (dispeptic, astenic şi artralgic), mai frecvente.• Alte simptome:Urină hipercromă (cu 2-3 zile înainte de apariţia icterului).Scaun acolic.Urticarie.Erupţii macropapuloase.Prurit izolat ori asociat cu alte simptome.Hepatomegalie (frecvent).Splenomegalie (mai rar).

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  23

  Date clinice tardive (în perioada de stare icterică):• Simptome de intoxicaţie generală ale sindroamelor dispeptic, astenic, artralgic,

  caracteristice pentru perioada prodromală (preicterică), sunt prezente cu aceeaşi intensitate ori sunt mai accentuate.

  • Apariţia icterului, de la subictericitate pînă la icter franc.• Urina hipercromă cu aspect de „bere brună”.• Scaun acolic.• Hepatomegalie, de regulă.• Splenomegalie, mai rar.• Manifestările extrahepatice:Hematologice (crioglobulinemie mixtă, anemie aplastică, trombocitopenie idiopatică

  etc.).Renale (glomerulonefrită, nefropatii).Endocrine (diabet zaharat, hipo- sau hipertireoidism).Dermatologice (lichen plan, eritem multiform, eritem nodos, vasculită necrotizantă

  cutanată etc.).Neuromusculare (neuropatii periferice).Articulare (artrite reumatoide, artrite/artralgii).

  C.2.5.2. Examenul fizic (datele obiective) Caseta 3. Date obiective în perioada prodromală (preicterică)

  • HepatomegalieLa palpare:- Ficat mărit în dimensiuni, margine rotundă, suprafaţă netedă.- Ficat dur – elastic.- Ficat sensibil sau dureros.• Splenomegalie (pînă la 30%)La palpare:- Splina elastică.- Splina indoloră.• Erupţii (rareori) urticariene, macropapuloase.• Urina hipercromă, ultimele 2-3 zile ale perioadei preicterice.• Scaune acolice (mai rar) ultimele 2-3 zile ale perioadei preicterice.

  Tabelul 3. Date obiective în HVC acută, perioada icterică

  Datele obiective

  FORMA TIPICĂ

  FORMELE ATIPICE

  Forma icterică Forma anicterică

  Forma frustă Forma subclinică

  Forma inaparentă

  I II III IV V VIIcter Prezent,

  corelează cu gravitatea bolii

  Absent Subictericitate a sclerelor

  Absent Absent

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  24

  Hepatomegalie Prezentă, corelează cu severitatea bolii

  Prezentă, moderată

  Prezentă, moderată

  Absentă Absentă

  Splenomegalie Rareori Rareori Absentă Absentă AbsentăUrină hipercromă

  Prezentă Absentă De scurtă durată

  Absentă Absentă

  I II III IV V VIScaun acolic Prezent Absent Absent Absent AbsentBradicardie Prezentă Prezentă Absentă Absentă AbsentăZgomote cardiace asurzite

  Prezente Prezente Absente Absente Absente

  Tabelul 4 Criteriile de stabilire a gradului de severitate în HVC acută

  Criteriile clinice Criteriile paraclinice• Intensitatea simptomelor de intoxicaţie ge-

  nerală (cefalee, vertij, tremor involuntar al degetelor, insomnie, somnolenţă, slăbiciune generală accentuată, adinamie)

  • Agravarea manifestărilor digestive (anore-xie, greaţă, vomă repetată)

  • Intensitatea icterului şi progresia rapidă a lui• Manifestările hemoragice (hemoragii naza-

  le, gingivale, purpură cutanată etc.)• Intensificarea durerilor în rebordul costal

  drept

  • Nivelul bilirubinei (creşterea ei rapidă), ra-portul fracţiilor bilirubinei în dinamică, ten-dinţa spre creştere a fracţiei indirecte

  • Scade protrombina• Scade nivelul fibrinogenului• Scade nivelul testului cu sublimat• Scade nivelul β-lipoproteidelor• Scade nivelul izoenzimelor LDH5, MDH3,

  MDH4, A3• Creşte nivelul ASAT în raport cu ALAT

  Tabelul 5. Manifestările clinice în HVC acută conform severităţii maladiei

  Criteriile Forma uşoară Forma moderată Forma severăSindromul de intoxicaţie generală

  Slab pronunţat Moderat Foarte pronunţat, cu apariţia icterului se intensifică

  Sindromul dispeptic Slab pronunţat Moderat Foarte pronunţat, cu apariţia icterului se intensifică

  Sindromul artralgic Rar Mai frecvent FrecventSindromul hemoragic Absent Absent Prezent, hemoragii

  nazale, gingivale, erupţii hemoragice

  Icterul De o intensitate mică Moderat FrancHepatomegalia 1-3 cm mai jos de

  rebordul costal drept, la palpare – elastic, sensibil

  2-5 cm mai jos de rebordul costal drept, la palpare – elastic, şi dureros

  3-5 cm mai jos de rebordul costal drept, la palpare – elastic şi foarte dureros

  Splenomegalia Nu se palpează La nivelul rebordului costal stîng

  1-3 cm mai jos de rebordul costal stîng

  Notă: Forma severă în HVC acută se înregistrează rar.

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  25

  Tabelul 6. Manifestările clinice ale stărilor de urgenţă (forma fulminantă, coma hepatcă) în HVC acută

  Stadiul comei Simptomatologia neuropsihică Alte semne şi simptomeModificările la electroencefalo-

  grafie

  IProdrom de

  comă

  Stare de agitaţie psihică, cu dezorientare uşoară

  Vorbire neclarăTulburări ale somnului

  (somnolenţă, insomnie nocturnă)

  Asterixis (flapping-tremor) = tremurări fine ale degetelor

  Reflexe prezente

  Foetor hepaticus (miros hepatic)

  Sindrom digestiv intens (anorexie şi vome)

  Ficatul se micşorează în volum

  Teste de coagulare prăbuşite

  Mai des lipsesc

  IIPrecomă

  Stare de confuzie accentuată

  Bizarerii psihiceHalucinaţiiDelirAgitaţie neuropsihică,

  uneori extremă (nebunia hepatică). Tremurături

  Reflexe prezente

  Matitatea hepatică s-a redus semnificativ

  Foetor hepaticus intens

  Moderate

  IIIComă

  (excitabilă)

  Comă instalată, cu somn profund, din care bolnavul poate fi trezit (răspunde la excitanţi externi)

  Vorbire incoerentăTonus muscular crescut

  (rigiditate)Tulburări de reflexe

  Ficatul – mult redus ca volum (greu percutabil)

  Sindrom hemoragic posibil

  Pronunţate

  IVComă

  profundă

  Comă profundă, din care bolnavul nu poate fi trezit

  Inexcitabilitate completă. Fără mişcări active

  Pierderea reflexelor şi a controlului sfincterelor

  Ficatul – mult redus ca volum (greu percutabil)

  Sindrom hemoragic posibil

  Insuficienţă renalăHipertermie şi

  tahicardie (terminale)

  Foarte pronunţate

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  26

  Tabelul 7. Manifestările clinice şi paraclinice ale formei colestatice în HVC acută

  Simptomele Criteriile paraclinice• Icter pronunţat şi persistent (30-40 de zile

  şi mai mult)• Prurit cutanat supărăcios• Subfebrilitate• Semnele de intoxicaţie generală sunt

  moderate ori slab pronunţate• Hepatomegalie (2-5 cm mai jos de

  rebordul costal drept)• Urină hipercromă• Scaun acolic

  • Bilirubina totală – crescută considerabil, preponderent pe contul bilirubinei directe (conjugate)

  • ALAT, ASAT – moderat crescute, uneori chiar normale

  • Colesterolul – valori crescute• Fosfataza alcalină – valori crescute• β-lipoproteidele – valori crescute• GGTP – valori crescute• 5-nucleotidaza – valori crescute

  Notă: Forma colestatică în HVC acută se înregistrează rar.

  C.2.5.3. Investigațiile paraclinice în HVC acută

  Tabelul 8. Investigaţiile paraclinice în HVC acută

  Investigaţiile FORMA TIPICĂ FORMELE ATIPICEIcterică Anicterică Frustă Subclinică InaparentăI II III IV V VI

  Hemoleucograma • Leucopenie• Limfocitoză• VSH în normă

  • Leucopenie• Limfocitoză• VSH normală

  În normă În normă În normă

  Teste biochimiceBilirubina totală Crescută În normă Pînă la 25

  mcmol/lÎn normă În normă

  Bilirubina directă (conjugată)

  Crescută (predomină)

  Crescută uşor Crescută uşor

  În normă În normă

  Bilirubina indirectă (neconjugată)

  Crescută În normă Crescută uşor

  În normă În normă

  ALAT Crescută Crescută Crescută Crescută moderat

  În normă

  ASAT Crescută Crescută Crescută Crescută moderat

  În normă

  Protrombina Scade uşor Scade uşor În normă În normă În normăProba cu timol În normă În normă În normă În normă În normăProba cu sublimat

  Scăzut uşor Scăzut uşor În normă În normă În normă

  Colesterolul ScăzutCreşte în formele colestatice

  Scăzut În normă În normă În normă

  β-lipoproteidele Crescută moderatValori înalte în formele colestatice

  Crescută moderat În normă În normă În normă

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  27

  Fosfataza alcalină

  Crescută moderatValori înalte în formele colestatice

  Crescută moderat În normă În normă În normă

  Proba la bilirubina conjugată în urină

  Pozitivă Pozitivă de scurtă durată

  Slab pozitivă

  În normă În normă

  Proba la urobili-nogen în urină

  Pozitivă Pozitivă de scurtă durată

  Slab pozitivă

  În normă În normă

  Metode molecular biologice şi serologiceI II III IV V VI

  ARN VHCPozitiv (peste 1-2 săptămîni de la infectare

  Pozitiv (peste 1-2 săptămîni de la infectare

  Pozitiv (peste 1-2 săptămîni de la infectare

  Pozitiv (peste 1-2 săptămîni de la infectare

  Pozitiv (peste 1-2 săptămîni de la infectare

  Anti-VHC core Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv PozitivAnti-VHC IgM Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv PozitivAnti-VHC sum Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv PozitivAnti-spectru VHC Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv

  Tabelul 9. Investigaţiile biochimice în HVC acută conform gravităţii maladiei

  Criteriile Forma uşoară Forma medie Forma gravăBilirubina totală Pînă la 85 mcmol/l 86-175 mcmol/l Peste 175 mcmol/lALAT Valori crescute 10-15

  ori faţă de normăValori crescute 15-20 ori faţă de normă

  Valori crescute 15-20 ori faţă de normă

  ASAT Valori crescute 5-10 ori faţă de normă

  Valori crescute 10-15 ori faţă de normă

  Valori crescute 10-15 ori faţă de normă

  Protrombina Valori normale Scade 70-60% Scade 60-50%Fibrinogenul Valori normale Valori normale Scăzutβ-lipoproteidele Valori normale Creşte uşor Scade moderatProba cu sublimat Valori normale Scade 1,7-1,6 ml Scade 1,6-1,4 ml

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  28

  C.2

  .5.4

  . Dia

  gnos

  ticul

  dife

  renț

  ial

  Tabe

  lul 1

  0. D

  iagn

  ostic

  ul d

  ifere

  nţia

  l al H

  VC

  cu

  HVA

  , HV

  B, H

  VD

  , HV

  E, H

  VF,

  HV

  G, T

  T vi

  rus,

  SEN

  vir

  us

  Sem

  ne şi

  si

  ndro

  ame

  HV

  CH

  VB

  HV

  DH

  VA/A

  HV

  E/A

  HV

  F/A

  HV

  G/A

  TT

  viru

  s ac

  utSE

  N v

  irus

  ac

  utC

  oin-

  fecţ

  ieSu

  pra-

  infe

  cţie

  III

  III

  IVIV

  AV

  VI

  VII

  XII

  IIX

  XA

  gent

  ul e

  ti-ol

  ogic

  AR

  N, v

  irusu

  l cu

  dia

  met

  rul

  de 3

  0-60

  nm

  , ge

  nom

  ul v

  iru-

  sulu

  i cod

  ează

  3

  albu

  min

  e st

  ruct

  ural

  e şi

  5

  ne-s

  truct

  u-ra

  le

  AD

  N, v

  i-ru

  sul c

  u di

  amet

  rul d

  e 42

  -45

  nm

  AR

  N v

  irusu

  l cu

  diam

  e-tru

  35-

  38 n

  m, î

  nvel

  işul

  es

  te re

  prez

  enta

  t de

  AgH

  Bs a

  l VH

  B

  AR

  N, v

  irusu

  l cu

  dia

  met

  rul

  de 2

  7-30

  nm

  , fă

  ră a

  nvel

  opă

  AR

  N, v

  irusu

  l cu

  dia

  met

  rul

  de 2

  7-34

  nm

  , fă

  ră a

  nvel

  opă

  AD

  N, v

  i-ru

  sul c

  u di

  amet

  rul d

  e 27

  -37

  nm

  AR

  N, v

  i-ru

  sul c

  u di

  amet

  rul d

  e 20

  -30

  nm

  AD

  N, v

  i-ru

  sul c

  u di

  amet

  rul d

  e 30

  -50

  nm,

  fără

  anv

  e-lo

  AD

  N, v

  i-ru

  sul c

  u di

  -m

  ensi

  unile

  m

  ici,

  fără

  an

  velo

  Surs

  a de

  in

  fecţ

  ieO

  mul

  bol

  nav

  cu fo

  rme

  aman

  ifest

  e şi

  m

  anife

  ste

  Om

  ul:

  - For

  me

  cro-

  nice

  - Por

  taj

  AgH

  Bs

  - For

  ma

  acut

  ă

  Om

  ul:

  - For

  me

  cron

  ice

  - Por

  taj d

  e V

  HD

  - For

  ma

  acut

  ă

  Om

  ul b

  olna

  v,

  form

  e cl

  inic

  e tip

  ice

  şi a

  ti-pi

  ce

  Om

  ulbo

  lnav

  cu

  for-

  me

  tipic

  e şi

  at

  ipic

  e

  Om

  ul b

  ol-

  nav

  cu fo

  r-m

  e at

  ipic

  e şi

  tip

  ice

  Om

  ul:

  - Bol

  nav

  cu

  form

  e ac

  ute

  şi c

  roni

  ce- P

  orta

  j de

  VH

  G

  Om

  ul- B

  olna

  v cu

  fo

  rme

  acut

  e şi

  cro

  nice

  - Por

  taj d

  e TT

  V

  Om

  ulbo

  lnav

  cu

  form

  e ac

  ute

  şi c

  roni

  ce

  Mec

  anis

  -m

  ul d

  e tra

  nsm

  itere

  Pare

  nter

  alPa

  rent

  eral

  Pare

  nter

  alFe

  cal-o

  ral (

  di-

  gest

  iv)

  Feca

  l-ora

  l (di

  -ge

  stiv

  )Fe

  cal-o

  ral

  (dig

  estiv

  )Pa

  rent

  eral

  -Par

  ente

  ral

  -Fec

  al-o

  ral

  Pare

  nter

  al

  Căi

  le d

  e tra

  nsm

  itere

  - oriz

  onta

  lă- n

  atur

  ală

  - ver

  tical

  ă

  - oriz

  onta

  lă- n

  atur

  ală

  - ver

  tical

  ă

  - oriz

  onta

  lă- n

  atur

  ală

  - ver

  tical

  ă (m

  ai ra

  r)

  - hab

  itual

  ă- h

  idric

  ă- a

  limen

  tară

  - hid

  rică

  - hab

  itual

  ă- a

  limen

  tară

  - hab

  itual

  ă- h

  idric

  ă- a

  limen

  tară

  - oriz

  onta

  lă- n

  atur

  ală

  - ver

  tical

  ă

  - oriz

  onta

  lă- n

  atur

  ală

  - ver

  tical

  ă

  - oriz

  onta

  lă- n

  atur

  ală

  - ver

  tical

  ă- s

  exua

  lă (m

  ai

  rar)

  - sex

  uală

  - sex

  uală

  (mai

  rar)

  - sex

  uală

  - sex

  uală

  - alim

  en-

  tară

  - hab

  itual

  ă

  - sex

  uală

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  29

  III

  III

  IVIV

  AV

  VI

  VII

  XII

  IIX

  XV

  îrsta

  Toat

  e gr

  upu-

  rile

  de v

  îrstă

  , co

  pii m

  ai ra

  r; m

  ai fr

  ecve

  nt

  adul

  ţii

  Toat

  e gr

  upu-

  rile d

  e vîrs

  tă,

  mai

  fre

  cven

  t du

  pă 3

  0 de

  an

  i

  Toat

  e gr

  upur

  ile d

  e vî

  rstă

  , m

  ai fr

  ecve

  nt la

  adu

  lţiC

  opiii

  de

  la 1

  an

  , mai

  frec

  -ve

  nt 3

  -15

  ani;

  mai

  rar a

  dulţi

  i

  Toat

  e gr

  upur

  ile

  de v

  îrstă

  , mai

  fr

  ecve

  nt a

  dulţi

  i

  Toat

  e gr

  u-pu

  rile

  de

  vîrs

  tă,

  Toat

  e gr

  u-pu

  rile

  de

  vîrs

  tă, m

  ai

  frec

  vent

  ad

  ulţii

  Toat

  e gr

  u-pu

  rile

  de

  vîrs

  tă, m

  ai

  frec

  vent

  ad

  ulţii

  Toat

  e gr

  u-pu

  rile

  de

  vîrs

  Sezo

  nalit

  a-te

  a m

  alad

  iei

  Abs

  entă

  Abs

  entă

  Abs

  entă

  Vara

  -Toa

  mna

  Vara

  -Toa

  mna

  Vara

  -Toa

  m-

  naA

  bsen

  tăA

  bsen

  tăA

  bsen

  Perio

  ada

  de

  incu

  baţie

  , zi

  le

  7-14

  0 45

  -120

  -180

  45-1

  20-1

  8030

  -60

  7-35

  -50

  14-4

  0-56

  Se

  stud

  iază

  14-1

  45

  45-9

  0 Se

  stud

  iază

  Deb

  utul

  m

  alad

  iei

  Gra

  dat

  Gra

  dat

  Acu

  tA

  cut

  Acu

  tG

  rada

  t ori

  acut

  Acu

  tG

  rada

  tG

  rada

  tG

  rada

  t

  Febr

  aTe

  mpe

  ratu

  -ra

  , de

  regu

  lă,

  norm

  ală,

  mai

  ra

  r pîn

  ă la

  38

  °C

  Tem

  pera

  tu-

  ra, n

  orm

  ală,

  su

  bfeb

  rilă

  în

  1/3

  din

  ca-

  zuri

  pînă

  la

  15%

  – 3

  8°C

  De

  regu

  lă,

  38-3

  9°C

  în

  perio

  ada

  prei

  cter

  ică

  şi 1

  2 zi

  le

  în p

  erio

  ada

  icte

  rică

  De

  regu

  lă,

  38-3

  9°C

  în

  perio

  ada

  prei

  cter

  ică

  şi 2

  săp-

  tăm

  îni a

  le

  perio

  adei

  ic

  teric

  e

  38-3

  9-40

  °C

  2-3

  zile

  şi n

  u-m

  ai în

  per

  ioa-

  da p

  reic

  teric

  ă

  Se în

  regi

  stre

  a-ză

  rar

  Se în

  regi

  s-tre

  a-ză

  rar

  Tem

  pera

  tu-

  ra, d

  e re

  gu-

  lă, n

  orm

  ală

  Tem

  pera

  tu-

  ra, d

  e re

  gu-

  lă, n

  orm

  ală

  Tem

  pera

  tu-

  ra, d

  e re

  gu-

  lă, n

  orm

  ală

  Sind

  roam

  ele

  în p

  erio

  ada

  prei

  cter

  ică

  (pro

  drom

  ală)

  Dur

  ata

  peri-

  oade

  i pre

  ic-

  teric

  e

  De

  la 3

  -4 z

  ile

  pînă

  la 1

  0-15

  şi

  mai

  mul

  t

  0-14

  -30

  zile

  0-14

  zile

  3-5

  zile

  1-7

  zile

  1-9

  zile

  Se st

  udia

  ză1-

  14 z

  ileSe

  stud

  iază

  Se st

  udia

  Sind

  rom

  ul

  disp

  eptic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ris-

  ticC

  arac

  teris

  ticC

  arac

  teris

  ticC

  arac

  teris

  -tic

  Sind

  rom

  ul

  aste

  nic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ris-

  ticC

  arac

  teris

  ticC

  arac

  teris

  ticC

  arac

  teris

  -tic

  Sind

  rom

  ul

  cata

  ral

  Abs

  ent

  Abs

  ent

  Abs

  ent

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ristic

  Car

  acte

  ris-

  ticA

  bsen

  tA

  bsen

  tA

  bsen

  t

  Sind

  rom

  ul

  artra

  lgic

  Car

  acte

  -ris

  ticC

  arac

  te-

  ristic

  Car

  acte

  -ris

  ticC

  arac

  teris

  -tic

  mai

  frec

  -ve

  nt d

  ecît

  în H

  VC

  Abs

  ent

  Abs

  ent

  Abs

  ent

  Car

  acte

  -ris

  -tic

  Car

  acte

  -ris

  ticC

  arac

  te-

  ristic

 • Protocol clinic naţional „Hepatita virală C acută la adult”, Chişinău 2008

  30

  III

  III

  IVIV

  AV

  VI

  VII

  XII

  IIX

  XD

  urat

  a pe

  rioad

  ei

  icte

  rice

  Cîte

  va z

  ile

  pînă

  la 2

  -4

  săpt

  ămîn

  i

  2-5

  săpt

  ă-m

  îni

  3-6

  săpt

  ă-m

  îni

  4-8

  săpt

  ă-m

  îni

  Cîte

  va z

  ile

  pînă

  la 1

  -3

  săpt

  ămîn

  i

  1-3

  săpt

  ămîn

  i, un

  eori

  4-6

  ptăm

  îni

  1-3

  săpt

  ă-m

  îni

  3-4

  săpt

  ă-m

  îni

  3-5

  săpt

  ă-m

  îni

  Se st

  udia

  Parti

  cula

  ri-tă

  -ţile

  pe

  rioad

  ei

  icte

  rice

  Star

  ea g

  e-ne

  rală

  oda

  cu a

  pariţ

  ia

  icte

  rulu

  i nu

  se

  amel

  iore

  ază

  Star

  ea g

  ene-

  rală

  oda

  tă c

  u ap

  ariţi

  a ic

  -te

  rulu

  i nu

  se

  amel

  io-r

  ează

  Star

  ea g

  ener

  ală

  odat

  ă cu

  apa

  riţia

  icte

  rulu

  i se

  ag

  rave

  ază

  Star


Top Related